Nye boliger. mai Draget et attraktivt boligområde. Nye boligområder på Averøy. KBBL først i regionen med energisparende fremtidshus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye boliger. mai 2010. Draget et attraktivt boligområde. Nye boligområder på Averøy. KBBL først i regionen med energisparende fremtidshus"

Transkript

1 mai 2010 Draget et attraktivt boligområde Nye boligområder på Averøy KBBL først i regionen med energisparende fremtidshus Nye boliger ANNONSEBILAG FRA KBBL

2 2 Nytt boligmagasin fra KBBL Vi har gleden av å tilby et bredt spekter av nye boliger og hytter. Som du vil se så er det noe for enhver smak hvis du mot formodning ikke finner ditt drømmeobjekt, så håper vi at du tar kontakt slik at vi får vurdert om vi kan utvikle en løsning tilpasset dine ønsker! KBBL deler den optimisme som råder i næringslivet i vår region. På mange måter kan en hevde at vi bor i en unik region i et unikt land. Vi tror at de nærmeste årene vil gi befolkningsvekst med påfølgende behov for nye boliger. Denne utviklingen ønsker KBBL sette sitt preg på i nært samarbeid med prosjektutviklere, entreprenører og kommunen. Når en velger å investere i et nytt bygg så har man vesentlig flere valgmuligheter enn ved kjøp av bruktbolig. KBBL tror at spesielt ett valg vil få økt fokus de nærmeste årene miljøfokus. I første omgang vil dette dreie seg om energieffektivisering, men etter hvert vil dette nok dreie over til "miljøkvalitet i byggets levetid". Energimerkingen vil etter planen tre i kraft fra 01. juli Vi tror at denne ordningen vil øke bevisstheten om energieffektivisering hos folk, og dermed påvirke prisene for den aktuelle bolig. Vidar Solli adm. dir. KBBL Tlf Utgitt av Kristiansund Boligbyggelag A/L Journalist: Tone Rokstad Grafisk design: HOLM Kristiansund Trykk: Polaris Trykk Nye boliger Bolighus for alle Daglig leder Alf Ivar Aslaksen i Solstrand Hus as håper å selge 15 boliger i året i vårt distrikt. Noen vil ha en klassisk enebolig. Andre mer herskapelig eller moderne. Og det er dem som vil ha en arkitekts signatur på sin bolig. Solstrand Hus as tilbyr det meste med vel 50 husmodeller i sin portefølje. De etablerte seg med egen avdeling på Løkkemyra i Kristiansund 4.januar i år. Solstrand Hus forhandler Bolig- Partners husmodeller. Selskapet satser bare på boliger. Barnehager, skoler og større bygg kan andre ta seg av. Store og mindre Solstrand Hus er entreprenør for boligene mens KBBL tar på seg meglerjobben, sier daglig leder Alf Ivar Aslaksen i Solstrand Hus. Vårt satsningsområde er 1-, 2- og 4-mannsboliger. Det første prosjektet vårt er på Kårvåg i Averøy. Der bygger vi tre tomannsboliger på mellom m 2 og en firemannsbolig med leiligheter på rundt 80 m 2. Disse leilighetene har alle tre soverom. Boligene på Kårvåg ligger like ved avkjørselen til Atlanterhavsvegen, med utsikt mot Hasseløya. Dette er flotte utsiktstomter. Vi bygger slik at alle får nyte godt av beliggenheten. Ingen skal stenge utsikten for naboene i dette feltet. Boligene på Kårvåg vil bli lagt ut for salg i disse dager. Juri ten Når en kjøper bolig, er det hovedsakelig tre scenarioer en kan se for seg. En kan kjøpe brukt bolig som er ferdigstilt på salgstidspunktet. Likeså kan en kjøpe bolig som er ferdigstilt, men ikke brukt. Typisk er kjøp av ny bolig som er fullført på avtaletidspunktet. Siste tilfelle som omhandles her er kjøp av bolig under oppføring. De to første tilfellene reguleres av avhendingsloven og kjøp av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova. Verdt å merke seg er at kjøp av bolig under oppføring hvor selger er en privatperson (f.eks ved resalg), er det avhendingsloven som gjelder. Bustadoppføringsloven gjelder mellom en entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig, jfr bustadoppføringslova. 1. Avgjørende for lovvalget og hvilket mangelsansvar en kan påberope seg, er derfor om boligen er ferdigstilt på salgstidspunktet. Spørsmålet om når en bolig kan regnes som ferdigstilt og hvilke rettigheter en kan påberope seg etter bustadoppføringslova, er hovedtema i denne artikkelen. Kundene viktig Vi ønsker å ha med kunden helt fra starten. Derfor inviterer vi til tomtebefaring og skisserer løsninger. Vi bidrar også til at kundene får en oversikt over byggeøkonomien og setter opp et estimat til banken for videre finansiering av prosjektet. Aslaksen påpeker at deres kunder ikke er en ensartet gruppe. Boligønskene varierer mye. Derfor har vi stor bredde av hustyper å tilby. Vi kommer med en ny huskatalog. De som er interessert i den kan ta kontakt med oss. Alle våre hus har sine signaturelementer, uansett hvilket hus kunden bygger. På klassiske nostalgihus har alle boligene et spesielt mønekors, sine egne vinduskarmer og spesialdesignede dører. Slike signaturelementer har vi på alle boligtypene våre. Dette gjelder alt fra eneboliger til firemannsboliger. BoligPartner har hovedkontor på Hamar og selger bortimot 700 hus i året. Solstrand Hus as på Løkkemyra er en av 30 forhandlere rundt om i landet. Lokale eiere Mange tror kanskje at vi henter inn graving, snekkere, murere, glassmester, maling og andre faggrupper utenfra når vi skal sette opp en bolig, sier Aslaksen. Det gjør vi ikke. Vi har beregnet at 70 prosent av omsetningen vil bli lagt igjen lokalt. Solstrand Hus as eies også av lokale selskaper. Utbygging Møre as og Mosnes as i Kristiansund eier 25 prosent hver, mens Solstrand Boliger as i Molde eier 50 prosent. Dette er et godt eierskap for oss. Våre eiere har alle bred erfaring i bransjen her i distriktet. Selv har nordlendingen Alf Ivar Aslaksen lokal tilknytning til Kristiansund og Nordmøre gjennom kona, som er fra Kristiansund. Vi trivdes kjempegodt på Hamar der vi bodde i flere år. Likevel oppdaget vi at vi savnet vinden, uværet og kysten da vi flytta tilbake. Solfylte dager i den flotte nordmørsnaturen er heller ikke å forakte, sier nordlendingen, som er overbevist om at husene fra BoligPartner blir godt mottatt på Nordmøre. TONE ROKSTAD Bustadoppføringslova vs avhendingsloven I en lagmannsrettsdom fra 2006 var saksforholdet at det gjenstod montering av utstyr som vask, WC, armatur på et baderom samt noe mindre overflatearbeider i et rom i kjelleretasjen på salgstidspunktet. Retten mente at det som gjensto var lite, men ikke helt ubetydelig. Salget ble derfor regulert etter bustadoppføringsloven. Det heter at bustadoppføringslova er ufravikelig. Det vil si at det ikke kan avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven. Ett-års befaring skal foretas ett år etter overtakelse. Feil som avdekkes etter overtakelse, og som ikke er til stor ulempe for forbrukeren, blir som oftest påpekt på denne befaringen. Dette skal rettes av entreprenør. Utgangspunktet er fristen for å reklamere rimelig tid etter forbrukeren oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Fristen for å reklamere er 5 år etter overtakelse. Entreprøneren skal stille garanti for oppfylling av avtalen. Garantien skal gjelde fram til 2 år etter overtakelsen og skal tilsvare 5 prosent av vederlaget. Er entreprenøren ikke i stand til å dokumentere at garanti foreligger, har forbruker rett til å holde tilbake vederlag. Det som har vært omtalt her er noen av de viktige rettighetene forbruker har etter bustadoppføringslova. Ved kjøp av bolig som reguleres av avhendingsloven kan selger sikre seg med «som den er» forbehold. Dette gir kjøper et langt svakere vern enn rettighetene som bustadoppføringslova oppstiller. KBBLs jurist og eiendomsmegler Øystein Svendsen

3 3 KBBL først i regionen med nye energisparende boliger KBBL er de første i vår region som tilbyr miljøvennlige og energieffektive boliger kalt passivhus. De åtte første boligene er planlagt på Draget. Her kan en mer enn halvere strømregningen. De er overbevist om at dette blir en suksess. De er ikke mye passive de i KBBL som spesialiserer seg på passivhus. Teknisk sjef Johan Grønvik og boligbyggelagets arkitekt Karstein Sogge har sittet på skolebenken ved NTNU i Oslo sammen med daglig leder Bjørnar Haugen i Fosna Bygg for å ta sin universitetsutdanning innen passivhus. Begge har bestått eksamen. Eksamensoppgaven blir konkretisert gjennom det planlagte prosjektet på Draget. Framtidens hus Johan Grønvik og Karstein Sogge er svært ivrige etter å fortelle om passivhus. Et passivhus vil bruke rundt 75 prosent mindre energi enn en vanlig bolig, sier teknisk sjef Johan Grønvik i KBBL. Dette er uten tvil framtidens boliger. Bygningskroppen blir superisolert og alle vindu blir med den beste isolasjonskvaliteten som lages. Også dørene skal være de best varmeisolerende. Passivhuset slik KBBLs arkitekt Karstein Sogge ser det for seg Bodareal Uoppvarmet areal Trekkes ut for ytterligere energiøkonomisering Pelletsfyring til tappevann og romoppvarming Solfanger system Vannbåren varme og tappevann Dekker 50% av tappevann og varme Blir ikke dette svært kompakte hus som derved får et dårlig inneklima? Mange tror at et superisolert hus vil gi dårlig inneklima. Men passivhusene vil få et svært godt inneklima med en balansert luftkvalitet. Den friske luften som kommer inn i huset varmes opp av den varme luften som slippes ut via ventilasjonsanlegget, uten at inneog uteluften blandes. Lufta passerer også luftfilter, noe som er godt for allergikere. 85 prosent av varmen som går ut fra huset tas i bruk igjen. Energisparende Foruten å bygges i miljøvennlig materialer, kjennetegnes passivhusene ved at de bruker svært lite energi. Det betyr at vi bruker mest mulig passive tiltak for å redusere energibruken. Vi vil legge vekt på passiv utnyttelse av sol ved å vende mye av vindusarealet mot sør og likeledes ved å bruke solfangere. En stor del av varmebehovet til forbruksvann, gulv og radiatorer fås ved bruk av solfangere. Varmepumpeenhetene tar varme fra avtrekksluften eller solfangere. Målet er minst mulig varmetap og minst mulig bruk av elektrisitet. Alle innstallasjoner og bygningstekniske løsninger vil være robuste og brukervennlige. Trekk og kaldras vil ikke forekomme. Balansert ventilasjon med 80% varmegjenvinning Gir godt inneklima Vil komme i gang Vi har "sett lyset" nå, sier Sogge og Grønvik, som gleder seg til å sette opp det første passivhuset på Draget. Blir dette svært dyre hus i forhold til en vanlig enebolig? Det vil koste mellom kroner mer per kvadratmeter i byggekostnader. Vi mener at dette er noe huseieren vil tjene inn igjen fort. Strømregningen blir mer enn halvert. I tillegg vil boligenene få den beste energimerke-karakteren. Fra 1. juli i år skal alle boliger til salgs eller leie energimerkes. De fleste hus som er bygd etter dagens forskrifter vil komme i klasse D eller C, et lavenergihus vil få karakter B og et passivhus vil få karakter A. KBBL skal bygge en serie på åtte boliger på Draget. Det er søkt om prosjektstøtte hos Enova, og med klarsignal derifra setter KBBL i gang med de første husene alt til høsten. Vi ser for oss å bygge passivhusene i ulikt materiale, det ene i mur og det andre i tre. Dette for å se om husene oppfører seg ulikt. Disse husene representerer nybrottsarbeid og forskning her i Kristiansund, derfor vil de som kjøper disse få en litt billigere inngangsbillett, sier Johan Grønvik. Målet er å få lagt ut et passivhus til salgs rundt juletider. TONE ROKSTAD Høyisolerte vinduer Passiv solvarme fra store vindusflater mot sør og vest. Dekker en stor del av varmebehovet også om vinteren Tykke vegger Godt isolerte vegger, tak og gulv cm isolasjon og gode ytterdetaljer gir minst mulig varmetap PASSIVHUSET Norsk standard innen 2020 Tilført energi: kwh pr. m 2 pr. år Romoppvarming: kwh pr. m 2 pr. år Energimerking av boliger Teknisk sjef Johan Grønvik Fra 1. juli 2010 må alle boliger som skal selges eller leies ut ha egen energimerking. Målet er at vi over tid skal få mer energieffektive boliger. De fleste boliger som er oppført i dag har en lavere standard enn det som er mulig å oppnå i nye hus. De aller fleste hus er bygget i en tid med mindre strenge tekniske forskrifter enn i dag. Karakterskalaen går i dag fra A (høyest) til G (lavest), sier Johan Grønvik hos KBBL. Det er ingen grunn til å bli skuffet over en lav karakter, for det er godt mulig å oppgradere boligen sin. Nye hus som tilfredsstiller dagens forskrifter vil normalt få C eller D, mens lavenergiboliger vil få B. Passivhus oppnår A. Alle boligeiere kan selv få energimerket boligen sin ved å gå til: og logge seg inn ved hjelp av MinID (pinkoder fra Skatteetaten). Når registreringen er gjennomført vil du få en attest som inneholder energimerket med energikarakteren på boligen din. I tillegg kommer det ei liste med tiltak du kan gjennomføre for å høyne karakteren. De fleste boligene vil gå ett par trinn opp på skalaen ved å etterisolere, sette inn nye lavenergivinduer, kjøpe pelletsovn eller liknende. Det er mye en kan gjøre i egen bolig for å redusere energibruken. Disse tiltakene tjener en fort inn igjen ved å redusere utgiftene. Også ved innkjøp av hvitevarer, TV og liknende bør en gå etter de som har energimerking av høyeste kvalitet, mener Grønvik. Grønvik tror at det etter hvert vil påvirke prisen på boligen hvilken energikarakter boligen har. Det er ikke pliktig å energimerke boligen sin for de som ikke skal selge eller leie ut. Men Grønvik tror alle boligeiere har nytte av å gjennomføre denne merkingen, og slik bli bevisst på kvalitetene i egen bolig. TONE ROKSTAD

4 4 Her tilbyr vi byens mest attraktive tomter og prosjekterte boliger Draget og sentrumsnært solrikt Draget har en meget attraktiv beliggenhet med flott utsikt mot Tustna, Smøla, Skorpa, Grip og havna. Boligområdet ligger i naturskjønne omgivelser og skråner ned mot vest, som skaper gode solforhold. Ballbinge, lekeplass, barnehage, skole, idrettshall og naturstier i umiddelbar nærhet. Kort avstand både til sentrum og Løkkemyra. Finn din egen selveiertomt og bygg ditt eget hus, eller oppfyll boligdrømmen med kjøp av en nøkkelferdig bolig fra KBBL. Velg mellom alt fra lun, usjenert beliggenhet til panoramautsikt til byen og havet i forskjellige prisklasser. Kvernberget ligger i umiddelbar nærhet med flotte tur- og friluftsområder. Dale er et barnevennlig og attraktivt boligområde, hvor både barnefamilier og voksne trives godt. Det har allerede vært stor intresse for Draget, mange tomter er solgt og flere boliger er under prosjektering og bygging. Heidi Knutsen

5 5 Spennende arkitekttegnet tomannsbolig på Draget Med sydvest uteplass er boligene skjermet for nordøsten, og har en attraktiv beliggenhet på Draget. Draget byr på naturskjønne omgivelser med kort vei til flotte turområder, skole, barnehage og butikk. Draget er et nytt vestvendt boligområde under opparbeidelse på Dale. Vinkelhus 1: Vindfang, wc, to soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken/allrom. Vinkelhus 2: Vindfang, to soverom, bad, bad/vaskerom, stue og kjøkken. KBBLs arkitekt Karstein Sogge Moderne arkitekt tegnet tomannsbolig, Draget Prisant.: kr ,- / ,- P-rom: 95,5 / 100 kvm Tomt: Eiet Rune Johansen Du sørger for godt naboskap KBBL sørger for resten. På blankskurte berg, med en solrik beliggenhet og utsikt over byen kommer drømmeboligen for mange. I dette sårbare området vil KBBL tilby drømmehuset tilpasset det unike landskapet. Arkitekt Karstein Sogge i KBBL har tatt hensyn til omgivelsene. Disse husene blir av de første som blir bygd på Draget, sier Karstein Sogge, som har tegnet boligene fint tilpasset terrenget. Jeg har prøvd å lage hus som ikke dominerer i landskapet. Boligene er lagt i terrenget slik at ingen skal ta utsikt fra naboene og dominere på annen måte. Det er gjort ved at vi bygger hus med mindre volum enn tilsvarende størrelser normalt krever. Eneboligene er på 140 m2, men ser mindre ut. Boligen omslutter uteplassen og skjermer den for vind og innsyn. Det gir en god følelse av at uteplassen trekkes inn i huset. Alle boligene får solfylte og lune uteplasser der en kan slappe av i fred og ro eller samle familie og venner til hyggelige lag. I tillegg til tre eneboliger skal det også bygges to tomannsboliger i dette feltet på Draget. TONE ROKSTAD Informasjon om Skorpa Det er planlagt en ny og moderne bydel på sørsiden av Skorpa. Dokumenter, planer og beskrivelse av hele prosjektet finner du her: Barnehagen på plass Vi trives i barnehagen på Draget, sier Emanuel Kosmo, Leander Alvheim, Isak Mogstad, Bjørn Ole Skomsøy og Hans Marius Dyrnes. Også de voksne trives godt, sier Kent Dyrseth (bak fra venstre), Tony Grødahl, Laila Enaasen og Marius Karlsen. Draget barnehage kom boligfeltet litt i forkjøpet da de åpnet sine dører høsten Hvert år vil det være rundt 20 ledige barnehageplasser disponibel i friluftsbarnehagen. I dag er det 83 barn og 20 ansatte i Draget barnehage. Ungene er fordelt i gruppene Orkan, Storm, Tornado, Kuling, Bris og Twister. Vi satser på friluftsaktiviteter, sier Tony Grødahl, som eier barnehagen. «Lomundalsløypa» er mye brukt, likeledes Kvernberget og området rundt. Vi besøker gjerne en av de andre barnehagene vi har også, slik som Blåtoppen og Atlantis barnehage. Ved Atlantis satser vi også på friluftsliv, men da mer rettet mot sjølivet. Opplevelser står i fokus ved våre barnehager, sier Grødahl. Når flere barn skal ut på tur sammen, er det godt å ha sin egen turbuss. Det har de fått ved Draget barnehage. En buss som blir mye brukt for å ta barna ut på tur. Vi har tenkt mye miljø før vi bygde barnehagen. Ved hjelp av vannbåren varme har vi god innetemperatur hele dagen og vi har oppvarmede vognrom og garderober. Vi har fått et godt inneklima både for liten og stor, sier Tony Grødahl, som regner med å se mange nye barneansikt fra det nye boligfeltet på Draget i årene framover. Behovet for barnehageplasser i Kristiansund gjorde at det var naturlig å bygge en ny barnehage. Da det var klart at det etableres et nytt boligfelt på Draget, var det naturlig. TONE ROKSTAD

6 6 Enebolig i rekke med garasje Stangdraget Prisant.: Fra kr ,- BRA/P-rom: 170 / 141 kvm Tomt: Felles eiet Rune Johansen Nye boliger på Draget fra Lars Sæterøy & Sønn Nils Jørgen Sæterøy startet firmaet sammen med sin far i 1971, og har de siste 17 årene drevet firmaet alene. Med seg på laget har han seks dyktige snekkere som utøver håndverket sitt med presisjon og stor faglig dyktighet. Lars Sæterøy & Sønn innledet samarbeid med KBBL Eiendomsmegling i 2004 og har hatt et fruktbart og godt samarbeid. Også Nils Jørgen har hatt stor suksess på Breilisikten på Frei, med 14 solgte boliger. Nå er Nils Jørgen og KBBL godt i gang med salget på Draget. 4 boliger er allerede solgt, og det forventes at de siste boligene kommer til å bli solgt i løpet av sommeren. Mulighet for kundetilpassninger, god kvalitet og "mye" bolig for pengene har vært vinneroppskriften. Prosjekterte eneboliger med garasje i rekke (øverst) Bygges etter siste byggeforskrifter (tek2007). Nærhet til ny barnehage, skole, idrettshall og dagligvare. Umiddelbar nærhet til lekeplasser og turterreng. Det gis mulighet for kundetilpassede endringer. Inneh.: 1.etg.: Gang, hall/tv-stue, vaskerom, bad og 3 soverom. 2.etg.: Stor stue med åpen kjøkkenløsning på 67 kvm. Bod/teknisk rom. I tillegg medfølger en romslig utbod. Prosjektert stor halvpart av tomannsbolig på hele 145 kvm Beliggenhet i det nye boligfeltet på Dale DRAGET. Nærhet til ny barnehage, skole, idrettshall og dagligvare. Umiddelbar nærhet til lekeplasser og turterreng. Det gis mulighet for kundetilpassede endringer. 1.etg.: gang, hall, tv-stue, tre soverom, vaskerom og bad. Utvendig bod. 2.etg.: Stue og kjøkken. Alternativ planløsning for 2.etg.: Stue, soverom og kjøkken. I tillegg medfølger carport og en stor utebod. Prisant.: Fra kr ,- BRA/P-rom: 152 / 145 kvm Tomt: Felles eiet Rune Johansen Stor halvpart av tomannsbolig

7 7 Nytt hus til høsten Bjørn Inge Heggem Futsæter og Linda Farstad Fredriksen gleder seg til å flytte inn i splitter ny bolig. Deres første felles hjem blir i en 145 m 2 halvpart av en tomannsbolig på Draget i Kristiansund. De gleder seg til å flytte inn i en bolig de får sette sitt eget preg på. Selvfølgelig håper de på mange gode naboer, men vet at ingen hus vil komme foran dem og stenge for utsikten mot byen og havet. For oss var størrelsen på denne boligen avgjørende, sier Bjørn Inge Heggem Futsæter og Linda Farstad Fredriksen. Vi har kjøpt en del av et ferdig prosjektert boligområde av KBBL Eiendomsmegling. Huset skal bygges av Sæterøy & Sønn as. Utvendig blir huset vårt likt den andre delen av tomannsboligen. Innvendig fikk vi muligheten til å velge det vi ville. Det har vi benyttet oss av og blant annet valgt andre fliser enn det som opprinnelig var tenkt. Vi har også valgt vårt eget kjøkken og bad. For oss er det mye bedre å få være med på utformingen av vår første bolig enn å kjøpe noe brukt. Det unge paret er svært fornøyd med valget de har gjort. De har hatt god kontakt både med megleren fra KBBL og snekkeren fra Sæterøy & Sønn as. Fortsetter det slik er vi fornøyde. Vi blir blant de første som flytter inn i feltet. Her blir det mange unge familier etterhvert. Derfor er det flott at det er barnehage, idrettshall, fine turmuligheter, dagligvarebutikk og liknende i nærheten. Vi har familie som bor på nabofeltet Sommero ogde kjempetrives med å bo i området, sier Bjørn Inge og Linda. TONE ROKSTAD Tomannsbolig med carport på Draget Solbakken & Rødahl kjent for godt håndverk Solbakken & Rødahl er et lokalt forankret snekkerfirma hvor eierne Ole Johan Rødahl og Arne Solbakken har svingt hammeren i mer enn 30 år! De ble i fjor tildelt tittelen årets "Gasellebedrift", en utmerkelse som kun 2% av Norges aksjeselskap kan smykke seg med. Solbakken & Rødahl har samarbeidet med KBBL eiendomsmegling på salg av eneboliger og tomannsboliger siden KBBL og Solbakken & Rødahl har hatt stor suksess med salg av boliger i det nye boligfeltet i Breilisikten på Frei, ved Frei rådhus. Her er det oppført og solgt over 14 halvparter av tomanns og eneboliger. Nå satses det friskt på det nye feltet på Draget. Boligene er de samme, men noe utvidet i areal, blant annet med carport og utvendig bod. I skrivende stund har KBBL eiendomsmegling solgt 3 boliger for Solbakken & Rødahl. Prosjektert stor halvpart av tomannsbolig med carport Stor og solrik veranda. Boligen blir oppført på Draget boligfelt som er under oppføring på Dale. Det gis mulighet for kundetilpassede endringer. 1.etg.: VF, vaskerom m/wc, hall/tv-stue, bad, 3 soverom og utvendig bod. 2.etg.: Gang/trapperom, soverom evt. disp/kontor, stue og kjøkken. Draget Prisant.: Fra kr ,- BRA/P-rom: 143 /136,5 kvm Tomt: Felles eiet Rune Johansen

8 8 Røsand bygger bynært i Averøy Fra Røsandåsen har du utsikt både mot storhavet og Kristiansund, sier daglig leder Roald Røsand i Brødrene Røsand as. Vel 10 minutters kjøretur fra Kristiansund sentrum og du er i boligfeltet Røsandåsen i Averøy. Totalt hundre utsiktstomter er klargjort for nye boliger. Alt omkranset av et innbydene friområde. Vi har nordmøres fineste sandstrand like nedenfor feltet. Der er det også ei lun småbåthavn og gode plasser for stangfiske, sier daglig leder Roald Røsand i Brødrene Røsand as. På toppen av Røsandåsen vil den som bygger bolig få en utsikt på bortimot 360 grader. Vi har imidlertid lagt til rette for at alle tomtene i feltet skal ha utsikt. Det er hovedsakelig eneboligtomter, men det er også noen tomter for rekkehus hvis en ønsker det. Roald Røsand vurderer selv å bygge seg hus i dette området. Her er det nærhet til skoler, svømmehall, idrettshall, kunstgressbane, lege, tannlege og kommunesenteret på Bruhagen. Det har kommet en barnehage i feltet med plass til 72 barn og en familiebarnehage for 30 barn. Alt ligger til rette for at dette kan bli et godt boligfelt å bo i, mener Røsand. Vi skal utvide administrasjonsbygget vårt som ligger i foten av feltet. Vi bygger i første omgang 4000 m 2. Rema 1000 skal inn i første etasje og vi skal selv inn i toppetasjen. Andre etasje er foreløpig ledig. Vi har ambisjoner om å bygge ut totalt m 2 på området vårt. Det vil gi tilbud også til de som bor i feltet, slik som dagligvarebutikken til Rema. Eiendomsmegler Heidi Knutsen i KBBL har ansvaret for å selge tomtene på Røsandåsen. Her har vi et ferdig regulert boligfelt med en ypperlig beliggenhet bare minutters kjøretid fra sentrale deler av Kristiansund. Arkitekttegnede boliger i dette området skal snart legges ut for salg. Ingen får mindre tomt enn 600 m 2, de fleste tomtene er større enn det, sier Heidi Knutsen, som snart vil legge nye boliger ut for salg. TONE ROKSTAD Heidi Knutsen Bindeleddet er på plass regulert til boligene er klare for salg. Det betyr at jeg er med på hele prosessen fra planleggingen av nye boliger, følger arkitekten nært før jeg følger teknisk avdeling når de tar over stafettpinnen i prosjektet, sier Jan Soleim. KBBL er en stor organisasjon der det er mye å sette seg inn i. Det er noe av det som gjør jobben attraktiv for Jan Soleim. Jan Soleim er nyansatt prosjektleder i KBBL Jan er med på nybyggprosjektene helt fra starten. Han forlot en trivelig gjeng etter ti år i Terra. Det gode miljøet i KBBL overrasket han positivt. Alt tyder på at KBBL blir en topp arbeidsplass for meg. Her er jeg med på hele prosessen fra planlegging til meglerne skal selge boligene, sier Jan Soleim. Prosjektlederen er utdannet både eiendomsmegler og takstmann. For å holde tritt med utviklingen tar han nå etterutdanning gjennom Takstmannskolen for å fornye godkjenningen. Hele prosessen Jeg har solgt eksisterende boliger i mange år. I ti år var jeg eiendomsmegler i Terra Eiendomsmegling i Kristiansund. Det nye for meg i Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) er at jeg er med i prosessen fra området blir Det er en spennende utfordring jeg har fått. Vi har mange nye interessante boligprosjekter på gang. Draget er jo et kjempeflott område med hovedsakelig gode tomter. Et solrikt område med utsikt over byen. Det er viktig for oss at vi får de riktige hustype på riktig tomt. Vi har solgt to av de nye atriumhusene på Draget. I tillegg til disse vil det også komme terassehus, eneboliger og rekkehus. Vi registrerer alt nå en stor interesse for prosjektet på Draget. Jeg tror også at passivhusene som skal bygges der vil vekke stor interesse blant de som ønsker seg ny bolig. Bynært og fredelig Draget er bare et av nybyggprosjektene Soleim jobber med. Jeg jobber med alle nye prosjekter. Det er ekstra spennende i disse dager hvordan det går med prosjektet på Skorpa. I juni håper vi å få den endelige avgjørelsen. Vi har stor tro på dette prosjektet, som nå skal være tilpasset alles interesser. I tillegg til dette, jobber vi med flere prosjekter som vi ennå ikke er helt i mål med. For de som ønsker seg ny fritidsbolig ligger ikke mulighetene langt unna byen. Vi har et flott område med fritidsboliger på Brattøya. Vi har alt hatt en visning og vil ha en ny visning tden 24.mai. Jeg anbefaler alle som tenker på å kjøpe seg en fritidsbolig å komme og se på området, sier Jan Soleim. TONE ROKSTAD

9 9 Atlanterhavstunnelen har ført til økt interesse for nye boliger i Averøy Øksenvågen Boligfelt Her har du et boligfelt med panoramautsikt over storhavet hvor du får med deg solnedgangen når sola går i havet. Her får du sjøen som nærmeste nabo samtidig som du har flotte turområder som Rompå, og Stavneset samt minnesmerke på Røeggen like i nærheten. Det legges det opp til muligheter for båtplass for den som ønsker det og det gir fantastiske muligheter for de som ønsker å drive med dykking eller padleturer i kajakk på fine vår - og sommerkvelder, fiske fra land eller fra båt. Her har man også valget om man ønsker å fiske ute på storhavet eller i lune fjorder. Det er også kort avstand til Kristiansund sentrum med båt. Dette er det ideelle boalternativet om du er ute etter frisk luft og nærhet til storhavet! Boligfeltet ligger like ved Sveggen og Sveggesundet hvor det er et levende lokalsamfunn med mange aktiviteter og sammenkomster i det lokale velhuset i Sveggen. drøm hvor du kan utvikle din egen bolig, vennligst ta kontakt med prosjektleder Jan Soleim eller i KBBL prosjekt. Boligfeltet ligger meget sentralt til i forhold til adkomst fra Atlanterhavstunnelen. Det er kun noen minutters kjøring både til Kristiansund sentrum og til Bruhagen med sine sentrumsfunksjoner. Feltet er nå ferdig regulert og skulle dette virke interessant og du kunne tenkt deg å være med på å utvikle din bolig- Nye boliger ved Bremsnes fra Einar Mork Snekkerverksted Beliggende i et etablert boligområde med kort vei til Kristiansund sentrum såvel som Bruhagen. Ca. avstand til Kristiansund beregnes til 13 minutter. Boligen vil bli liggende høyt og vil få flott utsikt over Bremsnesfjorden. Meget innholdsrik enebolig med god planløsning. Boligen inneholder i underetasje 3 soverom (1 kontor som også kan benyttes som soverom), vaskerom, bad, romslig hall og en innvendig bod. I tillegg er det garasje i underetasjen. Hovedplanet inneholder stue med åpen løsning til kjøkken. Egen matbod. Et romslig bad og ikke minst et stort soverom med egen "walk in closet". Utgang til vestvendt veranda samt en veranda mot nord. Øvre Sandbukt - Bremsnes Prisant.: Fra kr ,BRA/P-rom: Fra 150/ 143 kvm. Espen Bugge Larssen

10 10 Det gode livet ved havna Lyhsalmenningen II: 8 spennede leiligheter sentralt ved sjøkanten i den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. Den store utbyggingen de senere årene har gitt nytt liv rundt havnebassenget. Fra boligene i Lyhsalmenningen Borettslag blir du en del av dette unike miljøet. Her kan du følge Hurtigruten som seiler majestetisk inn gjennom Sørsundet eller småbåter som skal legge til ved gjestebryggen på Storkaia Brygge. Samtidig bor du midt i sentrum med gangavstand til det meste. Hvem kan ha det bedre Lyhsalmenningen BRL Byggetrinn I, som består av 20 leiligheter, ble en salgssuksess. Et vellykket prosjekt med fornøyde beboere i et allerede veldrevet borettslag, ga oss et godt utgangspunkt for byggetrinn II. 8 nye og spennende leiligheter er lagt ut for salg. Vi gir deg nå en ny mulighet til å bo sentrumsnært ved den lune og trivelige havna. Dette blir moderne og lettstelte leiligheter med gode planløsninger, garasjeanlegg, heis, terrasser og balkonger. I tillegg har du muligheter for egne tilpasninger i byggeperioden Gunstige finansieringsordninger Lyhsalmenningen er organisert som et borettslag tilknyttet KBBL. Byggeprosjekter i regi av KBBL har en trygg og fleksibel finansieringsmodell. Her kan du gjennom «INordning» velge å innfri hele fellesgjelden din, eller beholde inntil kr i borettslagets gunstige finansieringsordninger. Rune Johansen Espen Bugge Larssen

11 11 Rekreasjon i nærområdet KBBL representert med megler Espen Bugge Larssen samarbeider med Utbygging Møre og Øivind Holten på flere attraktive fritidsboligprosjekter i regionen. Vi har mange flotte hytteområder, sier megler Espen Bugge Larssen (t.v) i KBBL og Øivind Holten i Utbygging Møre as. Om du vil fiske, ta en båttur på fjorden, bade, gå på fjellet eller bare kose deg i fredelige omgivelser, er mulighetene mange. Utbygging Møre as tilbyr hyttetomter og hytteprosjekter fra ytterst i havgapet til høyt oppe på fjellet. Vi tilbyr meget attraktive hyttetomter og prosjekterte hytter på Nordmøre, i Romsdal og i Trøndelag, sier daglig leder Øivind Holten i Utbygging Møre as. Vår region er kjent for sin vakre natur med korte avstander til fjorden, havet og fjellene. Hytteområdene ligger Klettstølen Oppdal i slike idylliske områder. Vi ser at det er populært med hytte på Oppdal. Vi har bygd ut området Klettstølen i Gjevilvassdalen i Oppdal med 14 tomter. Likevel er det tomtene som ligger nært sjøen som går raskest unna, sier Holten. Vi har mange sjørelaterte tomter over hele Nordmøre. Rognan hytteområde på Skarsøya i Aure har en flott utsikt mot Trondheimsleia. Fra Trovikneset i Averøy har du en praktfull utsikt mot Atlanterhavsveien. Også Hasseløya hytteområde i Averøy har en fantastisk flott beliggenhet. Her er storhavet rett utenfor. Det er også gode muligheter på Smøla, Gjemnes og Frei. Hvem er det som vil ha fritidsbolig i vårt område? Det er folk fra vårt distrikt selvfølgelig, men stadig flere utenfor vårt distrikt vil også ha fritidsbolig her. Nylig solgte vi en del av Vikahammeren hytteområde til russere. De hadde vært på laksefiske og falt for stedet. Det området ligger i Eresfjorden i Nesset kommune. KBBL er megler for fritidsboligene, mens KBBL og Utbygging Møre as har et felles utbyggingsselskap i KBBL Bygg as. TONE ROKSTAD For mer info: Espen Fritidstomter for salg fra Utbygging Møre AS Steinbakken Osmarka Steinbakken hytteområde ligger like ved vannet Fosterlågen. Flott turterreng både sommer og vinter. Hasseløya Averøy Fantastisk beliggenhet på Hasseløya ytterst ut mot havet. Sjeldent attraktive tomter. Troviknesset Averøy Området ligger ved Tøvik i Averøy kommune med praktfull utsikt mot Atlanterhavsveien og solnedgangen i havet. Trollskarhaugen Tustna Flott beliggenhet ved foten av fjellet Stabben med utsikt over fjord og fjell. Gode jakt- og fiskemuligheter. Vikahammaren Eresfjorden Området ligger i Eresfjorden i Nesset kommune, ikke langt unna den kjente Mardølafossen. Klettstølen Oppdal Meget attraktive hyttetomter med utsikt bl.a. mot Hornet og Gjevilvatnet. Tomtene må sees. Du kan se hyttområdene på Hasseløya Averøy

12 12 Brattøya en kystidyll like utenfor Kristiansund Nå kan du realisere drømmen om egen fritidsbolig i en kystidyll med panoramautsikt til fjorden og havet For visning, ta kontakt med Karen minutter fra Kristiansund sentrum ligger Brattøya, Flatøya og Amundøya med sine lune sund, holmer, skjær og fascinerende kystkultur. Dette er drømmeplassen for alle som er glad i sjø og panoramautsikt til fjorden og storhavet. Området innbyr til et aktivt friluftsliv med fiske- og båtturer, spaserturer langs landeveiene, bading i egen lagune og soling på svabergene. Her bygger vi Brattøya fritidsboliger med flere forskjellige hyttetyper å velge mellom: Sjøstuene, Småbruket, Svabergan og Toppen. Det er lagt mye arbeid i å få til en helhetlig løsning med flotte fellesanlegg som opparbeidede gangveier langs sjøkanten, kaianlegg, gressplener, fiskeplasser og badelagune med eget amfi og bro.

13 13 Toppen Møstavågen Amundøya Flatøya Brattøya Småbruket Opplev både havgapet og fjorden som din nærmeste nabo. På Toppen snakker vi virkelig om panoramaututsikt utover storhavet på den ene siden og innover den idylliske fjorden på den andre. Dette er en moderne hytte der det ikke er spart på noe. Den er lys og innholdsrik med to stuer, tre soverom og eget vaskerom. I tillegg er det flotte utearealer i en stor, vestvendt takterrasse og en romslig markterrasse. Her har du de aller beste forutsetninger for avslappende dager sammen med familie og venner. Svabergan Finn roen i et Nordmørsk småbruk ved sjøen. «Småbruket» består av 3 uavhengige fritidsboliger: Hovedhuset, Verkstedet og Svalgangsnaustet, som sammen danner et koselig gårdstun. Opplev ferieidyllen med Svabergan. Dette er en spennende hytte med en helt spesiell planløsning som vil gi en unik opplevelse. Fra hyttas hjerte kjøkkenet, kan du se begge stuene med store vindusflater og oppleve en fantastisk utsikt innover fjorden. I 2. etasje har du ditt eget galleri med oversikt over hele hytta med egen arbeidsplass og inngang til soverommene. Svabergan er en stor hytte med god plass til mange med sine tre soverom, to stuer og stor terrasse mot sjøen. Her skal man leve livet og være sammen med dem man er glad i Karen «Småbruket» Hovedhuset Svalgangsnaustet Toppen Verkstedet Sjøstuene Svabergan 10 solgte!

14 Brattøya Sjøstuene Sjøstuene Ca. 30 min fra Kristiansund sentrum ligger kystperlene Brattøya, Flatøya og Amundøya med sine lune sund, fascinerende kystkultur, holmer og skjær. Her er Brattøya sjøstuer med panoramautsikt til fjorden og storhavet. Området innbyr til et aktivt friluftsliv med fiske-og båtturer, bading og soling på svabergene, spaserturer langs landeveieene eller opp til Freikollen med panoramautsikt til hele regionen. Båtplass kan kjøpes i planlagt båthavn. Sjøstuene er organisert som borettslag. Inneholder: 1.etg: Gang, wc, bod, stue m/åpen løsning til kjøkken. Utgang til terrasse. 2. Etg: Loftsue, bad og 2 soverom. Utebod. 6 Sjøstuer er solgt nå kun 2 igjen! Karen Brattøya, Frei Brattøya Toppen Brattøya Svabergan Brattøya Hovedhuset Opplev både havgapet og fjorden som din nærmeste nabo med panoramautsikt til storhavet og den idylliske fjorden. Dette er en moderne hytte der det ikke er spart på noe. Den er lys og innholdsrik med to stuer, tre soverom og eget vaskerom. I tillegg er det flotte utearealer i en stor, vestvendt takterrasse og en romslig markterrasse. Karen Fra hyttenes hjerte kjøkkenet, kan du se begge stuene med store vindusflater og oppleve en fantastisk utsikt innover fjorden. I 2. etasje har du ditt eget galleri med egen arbeidsplass og inngang til soverommene. Svabergan er en stor hytte med god plass til mange med sine tre soverom, to stuer og stor terrasse mot sjøen. Karen Hovedhuset har arkitektur med utgangspunkt i ei klassisk «Nordmørslån», med et karakteristisk inngangsparti og store vinduer. Planløsningen over to etasjer med stor hall, 3 soverom og åpen stue- og kjøkkenløsning. Tilgang til en egen lun og usjenert uteplass på baksiden av huset med utgang fra 2. etasje. Rune Karen Brattøya, Frei Brattøya, Frei Brattøya Frei 3 og 4-roms leilighet, Rensvik Vertikaldelt bolig, Sveggesundet Vertikaldelt bolig, Storbakken Vertikaldelt bolig på ett plan beliggende i solrike omgivelser sentralt på Rensvik. Boligene inneholder; gang, bod, to og tre soverom, bad, stue med åpen kjøkkenløsning. Utgang fra stue til romslig terrasse. Utvendig sportsbod. God standard. P-rom: 70 / 90 kvm Pris kr ,- / ,- + omk (dok.avg. av tomteverdi) Utbygging Møre AS, tlf Rensvik Draget Solrike utsiktstomter I "Vika" i Sveggesundet har vi planlagt to stk. tomannsboliger med fin utsikt over sundet og utover havet. 2, 3 eller 4 soverom det er ditt valg, til samme pris. Boligen inneholder: Vindfang, bod, gang, bad, stue og kjøkken. Utgang til terrasse på ca. 50 kvm. Carport. Sportsbod på ca. 8 kvm. Lys og trivelig boligeeiendom. P-rom: 101 kvm Pris kr ,- + omk (dok.avg. av tomteverdi) Utbygging Møre AS, tlf Averøy Draget Arkitekttegn. Funkisbolig Før byggestart kan du velge mellom 2, 3 eller 4 soverom til samme pris. Boligen inneh. vindfang, bod, gang, bad, stue og kjøkken. Fra stuen er det utgang til terrasse på ca. 50 kvm.. Carport og utvendig sportsbod på ca. 8 kvm. Store vinduer gjør bolige meget lys og trivelig. Solrik og attraktiv beliggenhet med fin utsikt. P-rom: 101 kvm Pris kr ,- + omk (dok.avg. av tomteverdi) Utbygging Møre AS, tlf Frei Draget Moderne tomannsbolig Draget på Dale får en meget attraktiv beliggenhet. Flott utsikt mot Tustna, Smøla, Skorpa, Grip, sentrum og havna. Barnehager, skole, idrettshall og turstier i umiddelbar nærhet. Korte avstander til sentrum, Løkkemyra og Kvernberget tur- og friluftsområde. Dale er et barnevennlig og attraktivt boligområde for både barnefamilier og voksne. Info om tomter og priser: Heidi Kristiansund Enebolig av høy kvalitet med en moderne utforming med fantastisk utsikt mot Kristiansund sentrum, Averøy og fjellheimen. Inneholder: 1.etg.: Vindfang, 3 soverom, kjellerstue, 2 bad hvorav det ene er med vaskerom. Utgang til hage. 2.etg. Stue, kjøkken og bod. Utgang til hage og takterrasse. Mulighet for garasje. Prisant.: kr ,- BRA/P-rom: 133 / 125 kvm Øystein Kristiansund Sydvest uteplass skjermet for nordøsten. Attraktiv beliggenhet på Draget med naturskjønne omgivelser med kort vei til flotte turområder, skole, barnehage og butikk. Vinkelhus 1: Vindfang, wc, to soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken/allrom. Vinkelhus 2: Vindfang, to soverom, bad, bad/vaskerom, stue og kjøkken. Prisant.: kr ,- / ,- P-rom: 95,5 / 100 kvm Tomt: Felles eiet Kristiansund Fornøyde kunder i mer enn 60 år

15 Øksenvågen Boligfelt Idyllisk beliggenhet. Ca. 10 min til Kristiansund sentrum Nytt og attraktivt boligfelt Et nytt og spennende boligfelt med panoramautsikt utover storhavet. Her får du sjøen som nærmeste nabo samtidig som du har flotte turområder som Rompå, Stavneset samt minnesmerke på Røeggen like i nærheten. Det legges opp til båtplass for den som ønsker det. Fantastiske muligheter for de som ønsker å drive med dykking eller padleturer i kajakk på fine vår- og sommerkvelder, fiske fra land eller fra båt. Her har man også valget om man ønsker å fiske ute på storhavet eller i lune fjorder. Det er også kort avstand til Kristiansund sentrum med båt. Dette er det ideelle boalternativet om du er ute etter frisk luft og nærhet til storhavet! Boligfeltet ligger like ved Sveggen og Sveggesundet hvor det er et levende lokalsamfunn med mange aktiviteter og sammenkomster i det lokale velhuset i Sveggen. Kort avstand til Bruhagen med sine sentrumsfunksjoner. Ca. 10 min. til Kristiansund sentrum gjennom den nye Atlanterhavstunnelen. Nærmere opplysninger: Jan Soleim Averøy Tomannsbolig fantastisk utsikt Prosjektere tomannsboliger på Kårvåg. Beliggende sentralt på Kårvåg med fantastisk utsikt mot havet. Nærbutikk innen få minutters gange. Kort vei til skole. Boligene vil bli levert nøkkelferdig og oppføres etter siste byggeforskrifter. Innholdsrike boliger med godstandard. Boligene er planlagt bygd i Inneh.: 1.etg.: Hall, 2 stk boder, 3 soverom og bad. 2.etg.: Stue og kjøkken. Adkomst til veranda fra stue i 2 etg. Prisant.: kr ,- (halvpart tomannsbolig) BRA/P-rom: 124 / 98 kvm Tomt: Felles eiet Kårvåg, Averøy Ny enebolig panoramautsikt Et nytt, fint og innholdsrikt hus med panoramautsikt mot Atlanterhavsveien og skjærgården. Landlige omgivelser kort vei til skole, barnehager og butikk. Ca 30 min til Kristiansund og ca 45 min til Molde. Inneholder: 1. etg.: gang, wc, stue, kjøkken og bod. U. etg.: 3 soverom, kjellerstue, bad og vaskerom. Utvendig bod ved inngangspartiet. Romslig kjøkken med spiseplass. Flott, flislagt bad. Prisant.: kr ,- BRA/P-rom: 136 / 126 kvm Byggeår: Tomt: Eiet Espen Kårvåg, Averøy Øvre Sandbukt - Bremsnes Beliggende i et etablert boligområde med kort vei til Kristiansund sentrum såvel som Bruhagen. Ca. avstand til Kristiansund beregnes til 13 minutter. Boligene vil bli liggende høyt og vil få flott utsikt over Bremsnesfjorden. Meget innholdsrike eneboliger med gode planløsninger. Det vil bli bygget eneboliger både på 1 og 2 plan. Det vil bli bygget garasje for begge boligtypene. Prisant.: fra kr ,- BRA/P-rom: Fra 150/ 143 kvm. Tomt: Eiet Espen Averøy Attraktive hytteområder Vi har hytteprosjekter i følgende kommuner: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Nesset og Oppdal Kontakt Espen for nærmere opplysninger Draget halvpart av tomannsbolig Prosjektert stor halvpart av tomannsbolig på hele 145 kvm p-rom + bod og carport. Stor balkong. 3-roms leiligh. med flott utsikt P. Bendixensgate 15 BRA: 69 kvm Byggeår: 2009 Felleskostn.: 6 417,- Fellesgjeld: ,- Total pris: ,- Eierform: Andel (Kbbl forr.f.) Øystein Prisant.: kr ,- Midtbyen Hage En ny, moderne og lettstelt leilighet i 4. etg. med nærhet til det meste. Adkomst til privat takterrasse fra stue. I 4. etasje er det en felles, vestvendt takterrasse. Butikk rett over gata, og bussholdeplass i umiddelbar nærhet. Inneholder: 2 soverom, gang, bad, kjøkken, stue og bod. Kristiansund Draget Enebolig i rekke m/garasje Draget tomannsbolig med carport Prosjektert stor halvpart av tomannsbolig med carport. Stor og solrik veranda. Boligen blir oppført på Draget boligfelt. Det gis mulighet for kundetilpassede endringer. Bygget blir oppført av Solbakken & Rødahl AS som er kjent for håndverk av topp kvalitet. 1.etg.: VF, vaskerom m/wc, hall/tv-stue, bad, 3 soverom og utvendig bod. 2.etg.: gang/trapperom, soverom evt. disp/kontor, stue og kjøkken. Pris.: fra kr ,- (halvpart tomannsbolig) BRA/P-rom: 143 /136,5 kvm Tomt: Felles eiet Kristiansund Lyhsalmenningen II sentralt ved havna Beliggenhet i det nye boligfeltet på Dale DRAGET. Nærhet til ny barnehage, skole, idrettshall, dagligvare, lekeplasser og turterreng. Det gis mulighet for kundetilpassede endringer. Bygget blir oppført av Lars Sæterøy & Sønn.1.etg.: Gang, hall, tv-stue, tre soverom, vaskerom og bad. Utvendig bod. 2. etg.: Stue og kjøkken. Alternativ planløsning for 2.etg.: Stue, soverom og kjøkken. Pris: kr ,- BRA/P-rom: 152 / 145 kvm Tomt: Felles eiet Kristiansund Bygges etter siste byggeforskrifter (tek2007) Nærhet til ny barnehage, skole, idrettshall, dagligvare, lekeplasser og turterreng. Mulighet for kundetilpassede endringer. Bygget blir oppført av Lars Sæterøy & Sønn. Inneh.: 1.etg.: Gang, hall/tv-stue, vaskerom, bad og 3 soverom. 2.etg.: Stor stue med åpen kjøkkenløsning på 67 kvm. Bod/teknisk rom. I tilegg medfølger en romslig utbod. Pris: fra kr ,- BRA/P-rom: 170 / 141 kvm Tomt: Felles eiet Kristiansund Fornøyde kunder i mer enn 60 år Bo sentralt ved sjøkanten i den lune og trivelige havna med gangavstand til det meste. Lyhsalmenningen II består av 8 moderne og lettstelte leiligheter med gode planløsninger, garasjeanlegg, heis, terrasser og balkonger. Muligheter for egne tilpasninger i byggeperioden Nærmere opplysninger: Espen Kristiansund

16 KBBL utvikler nye boligområder på Nordmøre Siden 1946 har KBBL satt preg på utviklingen av boligprosjekter på Nordmøre. KBBL har også vært en sentral aktør i den store byfornyelsen og byutviklingen de senere årene. Vi har bygd opp en dynamisk organisasjon med dyktige medarbeidere som har en bred fagkompetanse innen boligutvikling, prosjektering, prosjektog byggeledelse, takst, eiendomsmegling, servicefunksjoner, forvaltning og økonomi. KBBL Eiendomsmegling har nå den største markedsandelen i Kristiansund og Averøy (ca. 50%). Vi ser fremover og jobber videre med planlegging av nye tomte- og boligprosjekter. Ønsker du å selge et tomteområde, eller har du behov for en erfaren samarbeidspartner vedrørende utvikling av bolig- eller fritidsområder, ta kontakt med oss: Jan Soleim Vidar Solli grafisk design HOLM Kristiansund

Prisantydningen - hva ligger til grunn? BOLIGMAGASIN UTGITT AV SØRMEGLEREN, SPAREBANKEN SØR OG SØRLANDET BOLIGBYGGELAG SIDE 2

Prisantydningen - hva ligger til grunn? BOLIGMAGASIN UTGITT AV SØRMEGLEREN, SPAREBANKEN SØR OG SØRLANDET BOLIGBYGGELAG SIDE 2 LØRDAG 15. AUGUST 2015 NR. 7 ANNONSEBILAG BOLIGMAGASIN UTGITT AV SØRMEGLEREN, SPAREBANKEN SØR OG SØRLANDET BOLIGBYGGELAG Prisantydningen - hva ligger til grunn? SIDE 2 LILLESAND SIDE 9 SIDE 11 MANDAL SIDE

Detaljer

Gjør hage og balkong klar for vinteren s. 11. Drømmehytta venter på deg s. 33 Start for Boråsvegen Terrasse s. 8. Medlemsblad for kbbl, MOBO og ÅBO

Gjør hage og balkong klar for vinteren s. 11. Drømmehytta venter på deg s. 33 Start for Boråsvegen Terrasse s. 8. Medlemsblad for kbbl, MOBO og ÅBO Medlemsblad for kbbl, MOBO og ÅBO Nr 5 2008 Drømmehytta venter på deg s. 33 Start for Boråsvegen Terrasse s. 8 Gjør hage og balkong klar for vinteren s. 11 Medlemsblad for Møre & Romsdal boligbyggelag

Detaljer

BOLIGAVIS SE INNSIDEN FOR ALLE VÅRE ANNONSERTE BOLIGER

BOLIGAVIS SE INNSIDEN FOR ALLE VÅRE ANNONSERTE BOLIGER ANNONSEBILAG BOLIGAVIS SE INNSIDEN FOR ALLE VÅRE ANNONSERTE BOLIGER 2 ANNONSEBILAG ANNONSEBILAG 3 leder - En uavhengig EiEndomsmEglEr Din Eiendom har valgt å være en selvstendig megler som spiller på lag

Detaljer

BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS. Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11

BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS. Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11 BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11 2 Steinsvik Hus Du skal bo godt i Vesterålen Det er spennende tider for Vesterålen. En optimisme

Detaljer

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig Informasjonsmagasin utgitt av MajaTeknobygg NYTT HJEM Boligprosjekter fra MajaTeknobygg Fra enebolig til leilighetsdrøm SIDE 4 Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig SIDE 5 Maja Eiendom med

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

61 SELVEIERLEILIGHETER

61 SELVEIERLEILIGHETER 61 SELVEIERLEILIGHETER ET PROSJEKT FRA WWW.BEU.O SIDE 4 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Velkommen til Odlo Fabrikker Vi i Bolig & Eiendomsutvikling er stolte og glade for å ha fått lov til å forestå

Detaljer

Tema: Interiør s. 15-20

Tema: Interiør s. 15-20 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2010 Tema: Interiør s. 15-20 «Nytt» Talgøenga lag 1 s. 8 400 boliger på Øvre Eikrem s. 32 Spa din kropp og sjel Vi tilbyr følgende behandlinger: SPA Massasje Hudpleie

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

Salgsstart for Ormtunga Borettslag på Draget s. 36. KBBL støtter KAK-satsing s. 11. Stavnesveien Borettslag rehabilitert s. 29

Salgsstart for Ormtunga Borettslag på Draget s. 36. KBBL støtter KAK-satsing s. 11. Stavnesveien Borettslag rehabilitert s. 29 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 6 2010 Foto:Terje Holm KBBL støtter KAK-satsing s. 11 Stavnesveien Borettslag rehabilitert s. 29 Salgsstart for Ormtunga Borettslag på Draget s. 36 MedleMstilbud

Detaljer

Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE. på Bjørkelangen

Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE. på Bjørkelangen Tema: Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE på Bjørkelangen UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Utgave 1 2 Fredag 20. juni 2014 - Bygg og bo bedre

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

s4-5 Pustehull i en travel hverdag YTRE ARNA Pent enderekkehus i barnevennlige omgivelser i GODVIK

s4-5 Pustehull i en travel hverdag YTRE ARNA Pent enderekkehus i barnevennlige omgivelser i GODVIK s2 En bedre bolighandel s3 Nyttårsløft for kunder og meglere s4-5 Pustehull i en travel hverdag BTA/BOA 185/118 SOVEROM 2 Nr.01 ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE 02.01.08 Boligavisen s8 Rekkehus FANA s8

Detaljer

NYE BOLIGER FRA JM. Boligmagasin. spennende prosjekter. Boligdrømmen på. Bratsberg. Byggestart på. Schweigaards Plass. Den store visningsdagen. 5.

NYE BOLIGER FRA JM. Boligmagasin. spennende prosjekter. Boligdrømmen på. Bratsberg. Byggestart på. Schweigaards Plass. Den store visningsdagen. 5. NYE BOLIGER FRA JM Boligmagasin 9 spennende prosjekter Boligdrømmen på Bratsberg Byggestart på Schweigaards Plass Den store visningsdagen 5. mai Vindalsåsen boligfelt innholdsrike eneboliger i Skien Vindalsåsen

Detaljer

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON Endelig hjemme et magasin for hemmingstad gård 2012 DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON nytt boligfelt i haugesund, les mer Endelig hjemme 4 - Endelig

Detaljer

Halden. Størst på eiendom. Stangeløkka. Brødløs. Haldens eldste eiendomsmeglerforretning. Os sentrum. Stor leilighet med flott utsikt over byen

Halden. Størst på eiendom. Stangeløkka. Brødløs. Haldens eldste eiendomsmeglerforretning. Os sentrum. Stor leilighet med flott utsikt over byen Størst på eiendom Nr. 8 uke 9 februar 2013 Halden Sentrumsnær enebolig Porsnes 3 2-roms leilighet Niels Stubsgt. brl. Stor leilighet med flott utsikt over byen Stangeløkka 3 7 Stor toppleilighet Refne

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Velkommen til Elveparken Brygge 3

Velkommen til Elveparken Brygge 3 2 Velkommen til Elveparken Brygge 3 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for Elveparken Brygge trinn 1 og 2 har vært så god at vi nå presenterer Elveparken Brygge trinn

Detaljer

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen

2014 LEILIGHET. Sameiet Lundtoppen PROA EIENDOMSMEGLING 2014 LEILIGHET Lundlia 1 2014 LEILIGHET Sameiet Lundtoppen Påkostet og nyoppført selveier m/garasjeplass Høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger Oppvarming av leiligheten inkl. i felleskostnader

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

Sterk satsing på rehabilitering

Sterk satsing på rehabilitering BO magasinet NR.4 / 2013 God Jul Ta vann- og elsjekk side 8 Vant Liverpool-tur side 30 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG foto: per kvalvik - atlanterhavsporten.no Sterk satsing på rehabilitering

Detaljer

Alt-i-ett på Fornebu. Sparer tid De har kort skolevei og kjører mot køen til jobb

Alt-i-ett på Fornebu. Sparer tid De har kort skolevei og kjører mot køen til jobb NR. 8. VÅR 2014 ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN Sparer tid De har kort skolevei og kjører mot køen til jobb Det gode seniorliv Ekteparet Kalland lever et aktivt liv i Rolfsbukta Siste sjanse Snart kommer

Detaljer

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008

Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus: Markedsundersøkelse boligkjøpere våren 2008 og Dybdeintervju boligutviklere sommeren 2008 Trondheim, november 2008 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Markedsundersøkelse

Detaljer

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen Nr.22 Fritidseiendommer BOLIGAVISEN på Vestlandet Foto: Scanpix s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen s 3 Sogn og fjordane mellom fjord og fjell, bre og strand s 4 Sunnhordland

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

LARVIK MARIUS BRYGGE 2 Lekre leiligheter med unik beliggenhet

LARVIK MARIUS BRYGGE 2 Lekre leiligheter med unik beliggenhet LARVIK MARIUS BRYGGE 2 Lekre leiligheter med unik beliggenhet INGEN BOPLIKT! Foto: Morten Rakke Photography 2 MARIUS BRYGGE 2 Velkommen til MARIUS BRYGGE Attraktivt bomiljø. Med sin solrike beliggenhet

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

HUSKATALOG 16 GODE HJEM

HUSKATALOG 16 GODE HJEM HUSKATALOG 16 GODE HJEM 1 INNHOLD Forord side 3 Det var en gang med tømmerfløting side 4 Derfor valgte de Selbuhus side 8 Her bygges huset ditt side 10 Husmodeller: Økonomi side 14 Husmodeller: Tradisjon

Detaljer