Strategiplan MED HELÅRSTURISME I SIKTE. Destinasjon Geirangerfjorjd Trollstigen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan MED HELÅRSTURISME I SIKTE. Destinasjon Geirangerfjorjd Trollstigen AS"

Transkript

1 Strategiplan Destinasjon Geirangerfjorjd Trollstigen AS Geirangerfjord Nord-Europas fremste merkevare for naturbasert reiseliv hele året! Hovedmålet for DGT og næringen mot 2015 er å utvikle bærekraftig helårsturisme. MED HELÅRSTURISME I SIKTE 6216 Geiranger / 6210 Valldal Tlf.: / Fax: /

2 Innhold Del 1: Strategiplan for reiselivsnæringen i Destinasjon Geirangerfjord Innledning og bakgrunn Status og situasjonsanalyse Markedsanalyse SWOT analyse marked Produktanalyse SWOT analyse produkt Infrastruktur og fellesgoder SWOT analyse infrastruktur og fellesgoder Konkurrentanalyser Visjon og mål mot Kvantitative mål Andre målsettinger Strategier Produkt og markedsstrategier Vedlikeholdsmarkedsføring Samarbeid om markedsføring gjennom Møre og Romsdal Reiseliv og i egen regi Norgeskampanjen Utenlandsmarkedsføring gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norges samarbeidet Fagmessedeltakelse Turistinformasjon Infrastrukturprosjekt: Helårsferge på Geirangerfjorden Utviklingsprosjekt vinterturisme Samarbeidsprosjekt med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre Produktutvikling De skjulte perler Lokalt produktutviklingsprosjekt for å løfte fram småskala bedriftene Relansering av The Golden Route Samarbeidsprosjekt med Rauma Reiselivslag og Destinasjon Nordfjord Utvidelse av internettsamarbeid Samarbeidsprosjekt med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre og Rauma Reiselivslag Utvikling av vandreregion Samarbeidsprosjekt med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Destinasjon Nordfjord og Rauma Reiselivslag Alliansebygging samarbeid med andre næringer

3 5.0 Årlige markedsplaner Del 2: Strategiplan for selskapet Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS Innledning og bakgrunn Status og situasjonsanalyse Forretningsidé Målsettinger Hovedstrategi Kunder Samarbeidspartnere og allianser Økonomi og ressurser Videre framdrift

4 Del 1: Strategiplan for reiselivsnæringen i Destinasjon Geirangerfjord. The four seasons 1.0 Innledning og bakgrunn Gjeldende strategiplan for Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS ble vedtatt 30. oktober 2007 og gjaldt perioden Målene for strategiplanen for er følgende: Utarbeide en strategiplan som har støtte fra alle viktige kunder/aksjonærer/aktører og som ivaretar geografiske og utviklingsmessige forhold i destinasjonsområdet. Strategiplanen skal godkjennes av kommunene slik at den blir bindende for planperioden. Planen skal være praktisk og konkret slik at den kan brukes av administrasjonen når det gjelder prioritering av arbeidsområder. Planen er utarbeidet etter strategisamling 22. februar 2011 der næringsaktører, kommuner, styret og administrasjonen deltok og Børre Berglund (BBR) var innleid som prosessleder. Selve planteksten er utarbeidet av reiselivssjef Cathrin Åkre, assisterende reiselivssjef Ove Skylstad og styreleder Tore Haldorsen i samarbeid med selskapets øvrige styre og delvis med utgangspunkt i strateginotat utarbeidet av Børre Berglund. Før planen skal endelig styrebehandles, skal den gjennom en høringsrunde blant aksjonærene. Strategiplanen består denne gang av to deler. Første del omhandler strategien for reiselivsnæringen i destinasjonen, mens andre del tar for seg strategien til selskapet Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS. 2.0 Status og situasjonsanalyse Det generelle inntrykk er at reiselivsnæringen i DGT s område har vært i fremgang i perioden Trafikkutviklingen har vært positiv, det utvikles nye spennende produkter og den reiselivsmessige infrastruktur i området er i sterk bedring. 4

5 2.1 Markedsanalyse På tross av problemer med svineinfluensa og finanskrise har 2009 og 2010 vært rekordår for reiselivsnæringen i området målt i overnattinger: ANTALL OVERNATTINGER I HOTELLER, HYTTER OG CAMPING Antall kommersielle overnattinger i 2010 var som var 2,1 % lavere enn i rekordåret Antall utenlandske overnattinger økte 7,1 %, mens antall norske overnattinger ble redusert med 12,1 %. Største utenlandsmarked var Tyskland med overnattinger fulgt av Nederland med Deretter fulgte Sverige, Japan og Frankrike. Det norske marked har de senere årene spilt en stadig større rolle for destinasjonen og tallene over antall norske overnattinger i perioden juni-august indikerer at veksten har vært langt sterkere enn i resten av landet: TABELL 1 Antall overnattinger i hoteller, camping og hytter i perioden juni-august Region DGT ,1 % DÅS ,3 % DMR ,0 % DKN ,6 % M&R ,2 % Fjord Norge ,0 % Sum Norge ,4 % DGT = Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS 5

6 DÅS = Destinasjon Ålesund og Sunnmøre DMR = Destinasjon Molde og Romsdal AS DKN = Destinasjon Kristiansund og Nordmøre M&R = Møre og Romsdal SWOT analyse marked STYRKER SVAKHETER MULIGHETER TRUSLER Geirangerfjorden er Norges fremste merkevare innen reiseliv Lite lokalt, regionalt og nasjonalt marked Større satsing på de nære markeder inklusiv Skandinavia Kvaliteten på deler av tilbudet og infrastrukturen ikke god nok gir dårlig Geiranger er verdenskjent UNESCO listet Har god markedsposisjon i mange markeder Stor eksponering gjennom Innovasjon Norge, Fjord Norge og presse Stor interesse fra presse/media Cruisetrafikk medfører folkeliv og gir høy attraksjonsverdi Strandafjellet gir mulighet for fyrtårn i vintersesong. Godt distribusjonsnett gjennom turoperatører og Internett Godt samarbeid om markedsføring med IN, FN, MRR, DÅS, Nordfjord Høy etterspørsel i sommersesongen. Vinner av priser og kåringer! Høy kjennskap til destinasjonen men lite kunnskap om tilbudet i markedene Sårbar for internasjonale markedssvingninger og lite påvirkbare forhold Mye av markedsføringen styres av andre og til tider mot andre mål enn våre Ikke ressurser til å følge opp all presseomtalen med salgsutløsende aktiviteter Mangelfull infrastruktur gir enkelte ganger kaotiske tilstander på travle cruisedager Lite utbygget overnattingskapasitet nær alpinanlegget. Vintersesongen er hittil kun markedsført i begrenset grad. Mange svært små bedrifter uten egen markedsinnsats Samarbeid innebærer alltid kompromisser som gjør det vanskelig å spisse markedsføringen Kort sommersesong og mange sesongdrevne bedrifter. Utnytte den interesse som er skapt til å spre mer kunnskap om tilbudet Utnytte markedsposisjonen til å selge andre sesonger Følge opp eksponeringen med egne markedstiltak Bedre utnyttelse av pressekontakter til å formidle nyheter fra området Nye kaier gir muligheter for å spre trafikken og utnytte andre attraksjoner Utvikle pakker som utnytter overnattingstilbud andre steder i destinasjonen. Bedre kommunikasjoner til/fra Strandafjellet. Løfte fram andre vinteraktiviteter. Koble små og store bedrifter sammen i pakkeløsninger. Inngå allianser med bedrifter i destinasjonen i andre næringer. Videreføre det etablerte markedssamarbeidet og også innlemme Rauma i dette. Utvikle produkter for nye sesonger og markedsføre disse. rykte Miljøproblemer hovedsakelig knyttet til cruisevirksomheten. People pollution kan svekke det landbaserte reiselivet. Globale problemer, økonomi, katastrofer, kriger, terror Innovasjon Norge og Fjord Norge under press fra andre destinasjoner som ønsker mindre dominans fra Geiranger Omtale av miljøproblemer knyttet til cruise og Tsunamifare/Åkneset Mulige økonomiske problemer i kommunene som følge av overinvesteringer Gjennomførte investeringer på Strandafjellet har høy risiko. De store blir lei av å dra lasset. Splittelse i organisasjonsapparatet/dgt som følge av politiske ønsker uten støtte i næringen. Reduksjon i offentlige kommunikasjoner som medfører dårligere tilbud utenom dagens hovedsesong. 6

7 2.2 Produktanalyse Det generelle inntrykk er at produktutviklingen går for sent i forhold til endringene i markedenes ønsker og behov. Hovedproblemet er at sesongen er for kort og at det må utvikles nye produkter som er salgbare utenfor dagens hovedsesong for å kunne forlenge sesongen. Videre finnes det gode produkter som på mange måter er skjulte perler og som må hjelpes fram i lyset SWOT analyse produkt STYRKER SVAKHETER MULIGHETER TRUSLER Spektakulære naturopplevelser, fossefall, fjordgårder, levende bygder, utsiktspunkt Mangelfull infrastruktur med vinterstengte veier, rasfare, lite parkering, trafikkaos i Geiranger sentrum, fergekøer Påvirke myndigheter til å prioritere infrastruktur Åkneset, ulykker osv. People pollution kan ødelegge opplevelsene. For kort sesong til å oppnå god nok lønnsomhet til å følge Nasjonal turistveg av høy kvalitet - Trollstigen Strandafjellet skisenter med paviljongene Landets beste pudder snø tilbud Flott terreng for fotturer, delvis godt merket/tilrettelagt. Aktivitetstilbud som rafting, kajakk, sightseeing, fiske, sykler, spa Spennende småskala tilbud, mat og drikke Variert overnattingstilbud Kulturlandskap av høy attraksjonsverdi Tradisjon for turisme god kompetanse Lokalt eierskap på hotellene gir langsiktighet og fellesskap Stort nok volum til lønnsomme tilbud i destinasjonen For kort og hektisk sesong, få helårsbedrifter Mangelfullt overnattingstilbud nær skisenteret Mangel på vinterprodukter i tillegg til alpint i regionen Mangel på lett tilgjengelige og lette turer (spaserturer) Fjordene for dårlig utnyttet i aktivitetssammenheng Småskala tilbud ikke pakket og gjort tilgjengelig En del overnattingstilbud holder for lav kvalitet Økende gjengroing når dyrehold avvikles Mange småbedrifter med lav kompetanse For få store bedrifter som kan være lokomotiver For stort volum enkelte dager Relansere The Golden Route i samarbeid med Rauma og Nordfjord Utvikle pakker ved utnyttelse av overnatting andre steder Utvikle vinterprodukter (skiturer, trugeturer, aking, osv) Fossevandring i Geiranger, Olavslepa i Valldal. Videre produktutvikling av turtilbudet nødvendig. Utvikle nye produkter Pakke småskala tilbud sammen med større aktører Produktfornyelse Verdensarvstiftelsen har tiltaksplan Samarbeid internt og eksternt styrker kompetansen Bygge allianser med andre næringer (mat, møbler) Bedre styring av cruisevirksomheten. Sesongforlengelse med i konkurransen. Klarer vegvesenet å holde kvaliteten på tilbudet? Økonomisk risiko knyttet til skisenteret kan true tilbudet. Totalopplevelsen må være konkurransedyktig. Lønnsomheten til aktivitets produsentene marginal Gründerne gir opp. Lavkvalitetstilbudene ødelegger områdets profil som en kvalitetsdestinasjon. Ytterligere nedlegging av gårder. Splittelse innen organisasjonsapparat Marginal lønnsomhet innen overnatting og servering Miljøtrusselen 7

8 2.3 Infrastruktur og fellesgoder Det skjer for tiden mye positivt når det gjelder reiselivsmessig- og annen infrastruktur, men det er fortsatt langt igjen til man kan si at infrastrukturen er tilfredsstillende. Det største problemet er vinterstengte veier og attraksjoner, samt rasfare som gjør kommunikasjonsmulighetene svært vanskelige deler av året SWOT analyse infrastruktur og fellesgoder STYRKER SVAKHETER MULIGHETER TRUSLER Norges råeste veier Vinterstenging, rasfare, begrenset trafikkvolum Cruisehavner Strandafjellet Miljøproblemer, volumet for stort for den øvrige infrastrukturen. Synkende kjøpekraft på grunn av at cruise er i ferd med å bli billigprodukt. Store avstander fra skisenteret til overnattingskapasitet. Produktutvikle veiene for MC og bilklubber. Jobbe politisk for bedre rassikring og helårsvei. Arbeide for helårsferge på Geirangerfjorden. Mer selektiv slik at det blir mer eksklusivt Utvikle overnattingstilbud nær senteret. Lage pakker inkl transport i samarbeid med overnattingsbedrifter i regionen Store, kjente attraksjoner Til tider people pollution Redusere volumet for å høyne kvalitet på opplevelsene Nasjonal Turistveg Ferge opplevelser Turstier Ren og vakker natur Påbegynte tettstedsprosjekter Ujevn standard høy kvalitet bare på enkelte punkt Ferge kø spesielt på Linge og Stranda. Merking må bli bedre mange steder. For krevende turer for deler av markedet. Økende gjengroing i kulturlandskapet Gjenstår store investeringer i Geiranger, Hellesylt, Valldal og Eidsdal Meget dårlig busstilbud. Dårlig informasjon på internett. Utvikle tilbudet langs turistvegen Lengre sesong på Geirangerfjorden. Større ferger på Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda. Utvikle spaserveger nær sentrum. Samarbeid med landbruk og Verdensarv for å hindre gjengroing Spleiselag, parkeringsavgifter, bompenger for å finansiere oppgradering av tettstedene. Jobbe politisk for å bedre tilbudet og informasjonen Rassikring vil gi flere tuneller og mindre dramatikk og utfordring For stort volum og for mye forurensning Mangel på varme senger vil gi vanskelig driftsøkonomi for skisenteret på kort og mellomlang sikt. For store inngrep i forbindelse med Nasjonal Turistveg Fremtidig kvalitet på driften av nye tilbud. Dårlig inntjening på Valldal-Geiranger kan bety at dette tilbudet blir lagt ned. Gjengroing. Miljøtrussel. Dårlig kommuneøkonomi kan føre til at prosjektene stopper opp og at servicenivået blir dårligere. 8

9 2.4 Konkurrentanalyser Reiseliv er jo av natur verdens mest globale næring. Dette innebærer at alle verdens reisemål på en måte er våre konkurrenter. Hovedkonkurrentene er de reisemål som har liknende produkter og henvender seg til de samme markeder som vi gjør. I noen tilfeller er konkurrentene også samarbeidspartnere ved at flere konkurrenter er leverandører til samme reise. VÅRE HOVEDPRODUKTER Rundreiser i fjordene Base ferie med utflukter og aktiviteter Vandring Weekendopphold med feiring / firmaturer Konferanser og kongresser Vinteropphold med alpin skiaktivitet Cruise med landarrangementer REGIONALE KONKURRENTER NASJONALE KONKURRENTER INTERNASJONALE KONKURRENTER Ålesund, Åndalsnes, Balestrand, Flåm, Alle land med Stryn, Loen Hardanger, Bergen naturopplevelser som hovedprodukt Åndalsnes, Stryn, Loen Sogn, Hardanger Skottland, Østerrike, Sveits, Finland, Sverige Åndalsnes, Jotunheimen, Alpelandene, Hjørundfjorden, Stryn Hardangervidda Dolomittene, Pyreneene, Skottland Hurtigruten, Loen Bjorli, Lom, København, London, Riga, Barcelona Loen, Ulsteinvik, Ålesund, Alle steder med World Wide Molde kongresshotell Bjorli Oppdal, Gudbrandsdalen Alpelandene, Sverige Ålesund, Olden, Åndalsnes, Molde Flåm, Bergen Middelhavet, Baltikum I produktutviklingsarbeid bør det foretas en evaluering av våre sterke og svake sider sett i forhold til konkurrerende produkters sterke og svake sider. 3.0 Visjon og mål mot 2015 Visjonen for destinasjonen mot år 2015 er følgende: Geirangerfjord Nord-Europas fremste merkevare for naturbasert reiseliv hele året! I forrige strategiplan var visjonen Geirangerfjord Norges fremste merkevare for naturbasert reiseliv. Den nye visjonen er mer ambisiøs gjennom utvidelse av det geografiske området, samt å innbefatte hele året. Dette er en visjon som er en stor utfordring, siden det hittil bare har vært i sommermånedene at destinasjonen har vært et ledende reisemål. Visjonen innebærer at både destinasjonsselskapet og mange av bedriftene må legge om sine strategier i betydelig grad. Videre vil visjonen kreve betydelig økt satsing fra mange aktører, heriblant også kommunene. Visjonen betyr at hovedmålet for DGT og næringen mot 2015 er å utvikle bærekraftig helårsturisme. Målsettingen innebærer ikke at hele næringen skal være helårsdrevet innen Den betyr imidlertid at det skal finnes konkurransedyktige tilbud alle sesonger forskjellige steder i destinasjonen slik at reisemålet samlet sett blir et helårs reisemål. 9

10 3.1 Kvantitative mål Det er lettest å måle turismen i overnattinger, selv om også dagsturisme i form av cruiseanløp, skiturister på dagstur og personer på gjennomreise har betydning for reiselivsnæringen i vårt område. Tabell 2 viser kvantifiserte målsettinger for antall overnattinger i DGT s område fram mot 2015: TABELL 2: MÅL OVERNATTINGSTRAFIKK Oppnådd 2010: Overnattinger I alt Hotell Camping og hytter Jun aug Vår, høst, vinter Mål 2015: Overnattinger I alt Hotell Camping og hytter Jun-aug Vår, høst, vinter Målet for året sett under ett er en økning i antall overnattinger i perioden på 14 %. For perioden utenfor høysesongen er målet en økning i antall overnattinger på 45 %. 3.2 Andre målsettinger I tillegg til målsettingene nevnt over, vil DGT og næringen arbeide mot følgende mål i planperioden: Økning i trafikk målt i overnattinger som er 3 % over gjennomsnittet for hele Fjord- Norge regionen. Øke sysselsettingen i reiselivet i destinasjonen med 3 % pr år. Utvikle og markedsføre minimum seks nye produkter per år, totalt 18 i planperioden. I planperioden å gi visjonen innhold i form av et felles verdigrunnlag for merkevaren Geirangerfjord. 10

11 4.0 Strategier Hovedstrategiene for næringen i årene fremover er: Utvikle produkter som vil muliggjøre sesongforlengelse i de områder der man allerede har en god sesong. Utvikle produkter som kan knyttes opp mot alpinsenteret på Strandafjellet for å skape et fyrtårn i vintersesongen. Utvikle de skjulte perler, det vil si salgbare produkter i de områder som hittil bare har beskjeden turisme. Strategiene innebærer at hovedfokus de kommende årene vil være produktutvikling i større grad enn markedspåvirkning, samt at det må arbeides for styrket infrastruktur som kan muliggjøre en ønsket sesongforlengelse. Parallelt med utvikling av nye produkter må dagens trafikkgrunnlag opprettholdes og økes gjennom vedlikeholdsmarkedsføring og kvalitetsutvikling. Strategiene er svært ambisiøse og innebærer at DGT må tilføres nye ressurser både når det gjelder økonomi, arbeidskraft og kompetanse. Det er lite trolig at dette i tilstrekkelig grad kan forventes finansiert gjennom økte driftstilskudd fra kommuner og dagens medlemmer. Det må derfor legges til rette for en større grad av prosjektfinansiering samtidig som man må bygge allianser med større aktører som bare indirekte er reiselivsbedrifter. Man må videre arbeide for å øke antall aktører med driftsavtale med selskapet. (Se del 2). 4.1 Produkt og markedsstrategier Strategiene innebærer at DGT og bedriftene må ta djerve valg og både satse på nye produkter og nye markeder. Dette er strategier som innebærer stor grad av risiko og betydelige investeringer både for bedriftene og DGT. Flere av strategiene innebærer samarbeid med andre destinasjonsselskap og det tas også sikte på å skape allianser med andre næringer. Slikt arbeid er svært ressurs- og tidkrevende, og man må forvente at enkelte prosjekter vil ta tid før de finner sin optimale form. En stor porsjon tålmodighet vil være nødvendig for å lykkes. 4.2 Vedlikeholdsmarkedsføring Samarbeid om markedsføring gjennom Møre og Romsdal Reiseliv og i egen regi Denne strategien innebærer videreføring av de aktiviteter som hittil har vært kjernen i DGT s arbeid, dog med visse justeringer. 11

12 4.2.1 Norgeskampanjen Møre og Romsdal Reiseliv gjennomfører hvert år en kampanje på det norske marked for å trekke turister til fylket. Budsjettet er mellom NOK 1,5-1,8 mill pr år som finansieres av destinasjonsselskapene og fylket i fellesskap. DGT ønsker å videreføre kampanjen, men med en vridning slik at større del av innsatsen settes inn mot høst- og vinterprodukter og tilsvarende mindre mot sommerprodukter. I kampanjen inkluderes også deltagelse i Innovasjon Norges DM som distribueres per post til hustander i Norge Utenlandsmarkedsføring gjennom Fjord Norge og Innovasjon Norges samarbeidet Fjord Norge er markedsføringsorganet for de fire Vestlandsfylkene og DGT s hovedsamarbeidspartner når det gjelder utenlandsmarkedsføring. Gjennom Møre og Romsdal Reiseliv promoteres DGT i alle vesentlige publikasjoner i Fjord Norges utenlandsmarkedsføring. Vi har også vært så heldige at så godt som alle publikasjonene har forsidebilder fra vår destinasjon (sommer Geirangerfjorden vinter Strandafjellet). Også en stor del av Innovasjon Norges kataloger har forsider fra Geirangerfjorden. Videre deltar DGT sammen med de øvrige destinasjonsselskapene på Norwegian Travel Workshop og workshoper i København, Hamburg og London. Disse aktivitetene vil videreføres som hittil. Sentralt i Fjord Norges strategi for utenlandsmarkedsføring er visningsturer for presse- og mediefolk samt turoperatører. DGT har et nært samarbeid med Fjord Norge om dette og en stor del av disse turene går til vårt område. Dette innebærer betydelig arbeid med planlegging, tilrettelegging og vertskap, og vil videreføres på minst sammen nivå som hittil. Det gledelige i den senere tid er at journalistene er interessert i annet enn Geiranger, og det har vært en stor økning i pressebesøk til Juvet Landskapshotell, Gudbrands juvet og Strandafjellet. 12

13 4.2.3 Fagmessedeltakelse Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget midler til å dekke stand leie til destinasjonsselskapenes deltakelse på messer og workshops i utlandet. Destinasjonsselskapene må selv dekke øvrige kostnader ved deltakelse. DGT ønsker å etablere et samarbeid der de bedrifter som er interesserte prosjektfinansierer deltakelse på en del utvalgte messer og workshops Turistinformasjon DGT s turistinformasjonsarbeid er i hovedsak knyttet til drift av fem turistkontor: Valldal (helårsåpent) Eidsdal (sesongåpent) Geiranger (helårsåpent) Hellesylt (sesongåpent) Stranda (sesongåpent) Dette er den del av DGT s virksomhet som tar den største delen av budsjettet og som er mest arbeidskrevende. DGT ønsker i strategiperioden å finne løsninger som kan bedre informasjonsnivået samtidig som ressursbruken reduseres. Mulige løsninger kan være en kombinasjon av: Informasjon gjennom bedre skilting og tavler. Selvbetjente og automatiserte informasjonsløsninger plassert på bensinstasjoner, i butikker eller liknende. Informasjon som kan lastes ned på smart-telefoner og andre nyere teknologiske løsninger. 13

14 4.3 Infrastrukturprosjekt: Helårsferge på Geirangerfjorden Skal destinasjonen være en helårsdestinasjon er man avhengig av tilgjengelighet hele året. Situasjonen i dag er at det er så stor usikkerhet knyttet til kommunikasjonene til/fra Geiranger i vinterperioden at det nærmest er umulig å drive helårsvirksomhet der. Den eneste vintervegen er svært ofte stengt på grunn av ras eller rasfare. Når dette skjer tilbys et beredskapsopplegg som bærer preg av å være ad hoc løsninger og som på ingen måte er tilfredsstillende. Med så stor usikkerhet knyttet til tilgjengeligheten er det ikke lett å være konkurransedyktig. Rassikring av fv. 63 synes å være langt frem, og inntil det skjer er helårsferge mellom Geiranger og Hellesylt den beste og trolig eneste realistiske løsning. Dette vil dessuten åpne for nye muligheter: Sesongen i Geiranger kan utvides ikke minst gjennom at man vil kunne ta i mot rundreiser fra Asia i en lengre periode enn nå. (I Sogn og Fjordane og Hardanger har man asiatiske grupper i perioden april-november). Overnattingskapasiteten i Geiranger kan lettere knyttes opp mot skisenteret på Strandafjellet og det kan utvikles spennende pakkeløsninger. I tillegg vil det selvsagt være en fordel for lokalbefolkningen at man har en rassikker vinterforbindelse med omverdenen. En helårsferge mellom Geiranger og Hellesylt vil isolert sett neppe være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Kostnadene må imidlertid veies opp mot besparelser i kostnader ved dagens beredskapsløsning, samt nytten av å tilrettelegge for helårsdrift i Geiranger. Uten rassikker vinterforbindelse er det svært usikkert om helårsdriften ved hjørnesteinsbedriften Hotel Union kan fortsette med de konsekvenser det vil få for hele bygda. DGT s rolle for å medvirke til at det blir helårs fergeforbindelse på Geirangerfjorden vil være: Å samle reiselivsinteressene i og utenfor destinasjonen i et fellesskap som ønsker helårsferge på Geirangerfjorden. Å være pådriver overfor politikere og fylket for å få etablert en slik vinterrute. 4.4 Utviklingsprosjekt vinterturisme Samarbeidsprosjekt med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre Gjennom de investeringer som er gjort på Strandafjellet har destinasjonen fått et alpinanlegg av høy internasjonal klasse. Dersom dette skal få den ønskede utvikling må alpintilbudet knyttes opp mot varme senger, det vil si senger som brukes hele uken hele sesongen og som kan gi senteret lønnsomme besøkstall også på alminnelige hverdager utenfor vinterferieukene. På lengre sikt vil nok overnattingskapasiteten i Strandafjellets nærområde bli forbedret, men på kort sikt må det arbeides for utvikling av pakker der eksisterende overnattingstilbud i regionen knyttes opp mot alpintilbudet. I noen tilfeller vil dette innebære etablering av nye transportløsninger. 14

15 Strandafjellet innebærer også at det blir et annet fokus på vinterturisme i vårt område enn det har vært tidligere. Dette kan gi markedsmuligheter også for andre vinterprodukter som toppturer, skiturer, aking, trugeturer osv. Vinterturismeprosjektet planlegges som et samarbeid med DÅS, da det vil være i alles interesse å knytte overnattingstilbud i deres område, samt transportmuligheter over Vigra til alpinanlegget på Strandafjellet. De foreløpige planer innebærer en årlig kostnadsramme for prosjektet på NOK Dette innbefatter prosjektleder i halv stilling, produktutviklingskostnader, prøveprosjekt med hurtigbåt til/fra Geiranger, skibuss til andre steder med overnattingskapasitet som Valldal, Hellesylt og Ålesund, samt testmarkedsføring av utviklede produkter. For 2011 finnes det finansieringsløsninger i fylket for 50 % av prosjektrammen, mens det øvrige må prosjektfinansieres. Prosjektet tenkes i første omgang som et treårig prosjekt. 4.5 Produktutvikling De skjulte perler Lokalt produktutviklingsprosjekt for å løfte fram småskala bedriftene I destinasjonsområdet er det i hovedsak små bedrifter. Mange av disse trenger hjelp til å få sine produkter på markedet og tilgjengelig for kundene. Andre er leverandører av delprodukter og trenger hjelp til å finne samarbeidspartnere som kan levere de øvrige elementer til komplette produktpakker. DGT vil iverksette et produktutviklingsprosjekt med henblikk på å hjelpe disse skjulte perler fram i lyset, da dette vil styrke reiselivstilbudet i hele regionen, spre trafikken i destinasjonsområdet og bidra til lengre gjennomsnittlig oppholdstid. 15

16 4.6 Relansering av The Golden Route Samarbeidsprosjekt med Rauma Reiselivslag og Destinasjon Nordfjord The Golden Route var fram til begynnelsen av to tusen tallet et reiselivssamarbeid mellom kommunene og reiselivsnæringene i Rauma, Norddal og Stranda. Hovedproduktet var turistvegen fv 63, som også ble kalt The Golden Route. Navnet var svært godt innarbeidet og ruten var (og er fortsatt) Norges ledende turistveg. I 2012 vil strekningen fra Sogge Bru til Langvatn åpnes som Nasjonal Turistveg. Det er investert betydelige beløp i utvikling av kjente attraksjoner som Trollstigplatået, Gudbrandsjuvet, Ørnesvingen og Flydalsjuvet, i tillegg til noen mindre punkt. Videreutviklingen av disse attraksjonene har økt rutens attraksjonsverdi. DGT har tatt initiativ til å relansere The Golden Route i Man tenker da ikke på The Golden Route som organisasjon, men strekningen som reiselivsprodukt. De foreløpige planer innebærer at strekningen forlenges slik at den går fra Horgheimseidet (Trollveggen) til Briksdalsbreen. På denne måten får man med seg enda flere unike attraksjoner. Markedsføringen styrkes gjennom at tre sterke destinasjonsselskap samarbeider. Det er allerede etablert en arbeidsgruppe sammen med Rauma Reiselivslag og Destinasjon Nordfjord. Prosjektet er et rent markedsføringssamarbeid, men det kan også knyttes opp mot det utviklingsprosjektet for mattilbud langs turistvegen som Landbruks- og matdepartementet iverksetter i mai Utvidelse av internettsamarbeid Samarbeidsprosjekt med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre og Rauma Reiselivslag DÅS og DGT har gjennom flere år samarbeidet om felles web-side. Selv om det fortsatt er rom for forbedringer, er begge parter fornøyd med samarbeidet. Vi har nå fått henvendelse fra Rauma Reiselivslag som ønsker å inngå som den tredje part i dette samarbeidet. 4.8 Utvikling av vandreregion Samarbeidsprosjekt med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Destinasjon Nordfjord og Rauma Reiselivslag DGT, DÅS og Destinasjon Nordfjord har samarbeidet om markedsføring av regionens vandreprodukt gjennom felles deltakelse i Fjord Norges vandreprosjekt. Dette samarbeidet planlegges nå utvidet til også å omfatte Rauma. I Romsdal er man kommet meget langt både når det gjelder produktutvikling og markedsføring av vandreprodukter. Blant deres hovedsatsingsområder er å gjøre Romsdalseggen til den nye Besseggen. 16

17 Gjennom utvidelse av samarbeidet til også å omfatte Rauma vil man kunne markedsføre en hel vandreregion etter mellomeuropeisk modell. Man vil ha produkter i verdensklasse i alle destinasjonene. Ved enda bedre tilrettelegging og utvidet markedsføring kan vandring bli et hovedprodukt for DGT i årene framover, ikke minst på høsten som er høysesong for vandring. 4.9 Alliansebygging samarbeid med andre næringer Det finnes bedrifter i andre bransjer i vårt område som er ledende i sine bransjer. Særlig gjelder dette innen møbler og næringsmidler. Et nærmere samarbeid mellom reiselivsnæringen og disse bedriftene kan gi betydelige synergier og styrke merkevarebygging av området. DGT vil invitere til et slikt samarbeid på tvers av bransjer med henblikk på å få etablert markedsallianser. 17

18 5.0 Årlige markedsplaner De skisserte strategier vil konkretiseres i markedsplaner som rulleres årlig. Markedsplanene vil beskrive framdrift, ansvar og budsjett for de enkelte tiltak. I markedsplanene vil det dessuten beskrives hvilke verdier som skal være grunnlag for merkevaren Geirangerfjord, samt gis retningslinjer for hvorledes destinasjonen bør fremstå i all kommunikasjon med omverden. Markedsplanene skal sendes alle aksjonærer før de endelig vedtas i styret. 18

19 Del 2: Strategiplan for selskapet Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS. Ja takk begge deler (Ole Brum). 6.0 Innledning og bakgrunn Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS er et redskap for reiselivsnæringen. Selskapets strategi er derfor helt avhengig av reiselivsnæringens strategi og må tilpasses denne. Siden næringens strategi for perioden er vesentlig forskjellig fra strategien i perioden , vil nødvendigvis også DGT s strategi måtte endres i betydelig grad. 7.0 Status og situasjonsanalyse Selskapets sterke- og svake sider, samt muligheter og trusler, fremgår av nedenstående oversikt: STYRKER SVAKHETER MULIGHETER TRUSLER Geografisk naturlig samarbeidsområde Kommunikasjonene gjør samarbeid tidkrevende Bygge nettverk på tvers av fjordarmer og bygder Lokale agendaer uten fellesskapsperspektiv Nærhet til aktørene og mange næringsaktører Splittelse innen DGT som følge av politiske ønsker Gode kommunale økonomiske bidrag Få kommuner å forholde seg til. Begge kommunene er reiselivskommuner! Godt samarbeid med Fjord Norge Godt samarbeid med nærliggende destinasjoner Godt samarbeid med engasjerte bygdelag Velordnet og sunn økonomi God kompetanse i styret, administrasjon og deler av næring Mange små aktører med begrensede ressurser og kompetanse Stor avhengighet i forhold til kommunenes bidrag Ses som et lite destinasjonsselskap på grunn av få kommuner. Noen hevder selskapet har for lite muskler. Mange utnytter området til å selge Norge noe som er ressurskrevende for DGT. Samarbeid er ressurskrevende. Bygdelagene er dugnadsbaserte og har små ressurser Få store bidragsytere både innen kommuner og næring. Stort behov for styrket kompetanse blant de små aktørene Nærheten gjør det lettere å få aktørene til å trekke i samme retning og skape engasjement Styrke finansieringen fra næringen og allierte slik at avhengigheten av kommunene kan reduseres. Lettere å gjennomføre nye strategier med få store aktører. Behøver ikke ta hensyn til kommuner med beskjedent reiseliv. Bli flinkere til å jobbe tett opp mot FN og IN for å utnytte vår posisjon best mulig. Nettverk øker den samlede kompetanse. Engasjere bygdelagene i produktutviklingsarbeid. Bygge allianser med bidragsytere fra andre næringer i området. Bygge lokale nettverk som vil styrke kompetansen Politiske vedtak om å si opp avtaler med DGT Kunnskapsnivået i de politiske organer om vår næring er svakt. Andre destinasjoner mener DGT får for store fordeler og presser FN og IN til mindre fokus på vårt område. Splittelse innen DGT vil gjøre det vanskeligere å videreføre samarbeidsprosjektene Møte og prosjekt tretthet flere steder gjør det vanskelig å skape engasjement Bortfall av inntekter som følge av at kommuner sier opp avtaler eller at andre offentlige tilskudd faller bort eller reduseres. Splittelse som vil innebære at de store kjører sitt eget løp. 19

20 8.0 Forretningsidé Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS er næringens og kommunenes felles reiselivssatsing i destinasjonsområdet. Gjennom sterk bransjekunnskap, gode nettverk og evne til å skape entusiasme og samarbeid innenfor og utenfor destinasjonen, skal selskapet arbeide for at området har mange, gode og utfyllende reiselivsprodukter hele året, samt at disse blir godt eksponert og tilgjengelig i valgte markeder. Selskapet skal arbeide for en bærekraftig utvikling i destinasjonsområdet bygget på prinsippene i geoturisme. Selskapet skal få sine inntekter gjennom samarbeidsavtaler, fakturerte tjenester og prosjekter. 8.1 Målsettinger I perioden fram til 2015 skal DGT s hovedmålsettinger være: 1. Å få begge kommunene til å videreføre samarbeidet med DGT med langvarige forpliktende avtaler. 2. Å øke antallet bedrifter med samarbeidsavtaler med DGT opptil 70 innen Å kunne øke den faste bemanningen i løpet av strategiperioden til tre hvorav en stilling kun skal arbeide med produktutvikling og infrastrukturtiltak. 4. Å øke selskapets inntektsgrunnlag for å redusere avhengigheten av kommunale bidrag samt kunne beholde en sunn økonomi. 8.2 Hovedstrategi Destinasjonsselskapet har følgende hovedoppgaver: Markedsføre områdets reiselivsprodukter på utvalgte markeder i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, Møre og Romsdal Reiseliv og andre samarbeidspartnere. Stimulere til utvikling av nye konkurransedyktige produkter. Bidra til at destinasjonen har et godt organisert mottakerapparat, godt samarbeid mellom aktørene, velfungerende informasjonsopplegg og god reiselivsmessig infrastruktur. Når det gjelder selskapets muligheter som markedsfører er det ikke selskapets størrelse men dets konkurransekraft som er avgjørende. DGT kan markedsføre fyrtårn som Strandafjellet, Geirangerfjorden og i praksis også Trollstigen. Det gir selskapet en unik konkurransekraft i forhold til alle andre destinasjonsselskap i Norge. Dersom selskapet skulle bli større, for eksempel ved å slå det sammen med DÅS, ville konkurransekraften svekkes fordi man også måtte markedsføre områder som i reiselivssammenheng er nokså uinteressante. Et destinasjonsselskap blir ikke mer konkurransedyktig av å bestå av mange kommuner hvis de fleste av disse ikke tilfører selskapet noe av konkurransemessig verdi. Produktutvikling skjer lokalt og må bygge på lokalt engasjement. Jo større et destinasjonsselskap blir jo dårligere blir normalt evnen til å kunne skape det nødvendige 20

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Totalt 21 fergesamband 8 Bussanbud 5 Hurtigbåtanbud 20 mill kollektivreisende per år 600 mill. årlig omsetning 20.09.2016 2

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival. -Folk, fjord og fjell! Norsk Vandrefestival -Folk, fjord og fjell! Bakgrunn Næringslivsdag 2008 etterlyste fyrtårn på Indre Nordmøre reiselivssjef Roar Harsvik. Tok ballen videre, søkte (mars 08) og fikk KOMP midler til forprosjektering (mai 08

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Sekretariatsfunksjonen stilles til disposisjon av MRFK for MRR og destinasjonsselskapa. Arbeidsomfang tilsvarer omlag 0,5 årsverk. Sekretariatsfunksjonen skal utøvast av ein fast person (reiselivskoordinatoren)

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS TOP Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS 1 Status og utfordringer Nasjonale Turistveger på Vestlandet er populære

Detaljer

REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017

REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017 REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017 LITT LOKAL FAKTA Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Marknadsføringsselskap for ca 170 reiselivsbedrifter

Detaljer

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015 Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon Angvik, 6. mai 2015 Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves?

MEDLEMS INFO. Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 3 Gjøvik, juni2012 Sommerpatruljebil side 2 Nye medlemmer side 3 Fiskelykke side 4 Jobber du med utenlandske turoperatører? Lurer du på hva som kreves? Siden mars har Claudia

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013

Presentasjon workshop Rauma. 24. April 2013 Presentasjon workshop Rauma 24. April 2013 Agenda Hvor er vi i prosessen? Presentasjon av nåsituasjon 1. Økonomiske nøkkeltall for Møre og Romsdal 2. Økonomiske nøkkeltall for Rauma 3. Gjestedøgn 4. Ringvirkningsanalyse

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig

Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig Børre Berglund, BBR Opplevelseskonferansen i Østfold Fredrikstad 13.11.2008 Hovedpunkter 1. Hva er attraktivt i Østfold? 2. Produktpakker

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 026 09/6265-12 Dato: 05.06.2012 VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN 1. Innledning Eksisterende Snowball-avtale og -strategi

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK

Saknr. 10/ Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Saknr. 10/6149-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim NASJONAL TURISTVEG RONDANE - FINANSIERING AV TILTAK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Finansiering

Detaljer