REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG"

Transkript

1 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG

2 MANDAT Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal Planen skal være ferdig 1. mai Rambøll er engasjert som prosjektleder, sekretær, rapportskriver, utreder og faglig ressurs Arbeidsoppgaver Prosjektledelse og rapportutarbeidelse Delutredning 1 Transportstrømmer og udekket transportbehov Delutredning 2 Ferjestrategi for Midt-Norge Delutredning 3 Analyse av hurtigbåttilbudet 2

3 FØRINGER OG MÅL FOR ARBEIDET MED REGIONAL TRANSPORTPLAN Utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner / regionforstørring Optimale transportløsninger i et bærekraftlig miljøperspektiv Kollektivsystemet en sentral del av planen Korridortenking Ta utgangspunkt i de reelle transportbehovene i regionen Transportplan ikke bare infrastrukturplan Synliggjøre overfor Staten at regionen er samlet om sentrale samferdselsutfordringer I tillegg Et effektivt strategisk planverktøy for Fylkeskommunene 3

4 TIDSPLAN FOR ARBEIDET MED NASJONAL TRANSPORTPLAN

5 NOEN TEMA SOM SKAL OMTALES I PLANEN Overføring av persontransport fra bil til miljøvennlige transportmidler Kollektivtransport Reduksjon av ulykkesrisiko Miljø- og klimautfordringer Tilgjengelighet og universell utforming Rassikring Ferjedrift Transportkorridorer og knutepunkter, herunder havnesamarbeid Byområdenes spesielle utfordringer Distriktenes spesielle utfordringer Rammebetingelser / finansiering 5

6 HVORFOR UTARBEIDE EN FELLES TRANSPORTPLAN FOR TRE FYLKER Sammen er man sterkere i forhold til staten! Midt-Norge er en landsdel med Trondheim som tydelig landsdelssenter En del viktige transportutfordringer strekker seg over fylkesgrensene Statlige etater og virksomheter regionaliseres i større grad enn før, f.eks. helseregion midt-norge, Statens vegvesen, Kystverket m.fl Tilknytning til NTNU/ Sintef har betydning for næringslivet i regionen Lære av hverandre og samarbeide om felles problemstillinger 6

7 De største befolkningskonsentrasjonene ligger i en akse langs kysten og Trondheimsfjorden

8 ULIKE STRATEGIER FOR ULIKE OMRÅDER Tettsted Distrikt Storby Korridor Mindre by 8

9 Aksen Volda Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Steinkjer Namsos er særlig viktig for å binde regionen sammen 9

10 TO ULIKE MÅTER Å TENKE STRUKTUR 10

11 11

12 REISETIDER KORRIDOREN VOLDA - NAMSOS 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Bil Buss Tog Båt 1 0,5 0 Volda - Ålesund Ålesund - Molde Molde - Kristiansund Kristiansund - Trondheim Trondheim - Steinkjer Steinkjer - Namsos 12

13 HURTIGBÅTRUTER Antall avganger i hver retning Som en del av planarbeidet skal det gjennomføres en analyse av hurtigbåttilbudene Kystekspressen og Trondheim Vanvikan. Det skal vurderes alternative konsepter for rutetilbud, frekvens, båttyper og hastighet 13

14 Det er til sammen 9 flyplasser i regionen, hvorav Avinor har ansvaret for alle unntatt Ørland Flyrutene har i dag større betydning for transport til og fra regionen, enn internt i regionen

15 16

16 1795 Grong 1696 Røros 1692 Frøya/Hitra 0991 Risør 1796 Rørvik 1597 Surnadal 1995 Nord-Troms 0993 Lillesand 1893 Brønnøysund 0593 Midt-Gudbrandsdalen 0895 Vest-Telemark 1693 Brekstad 1894 Sandnessjøen 1295 Voss 1895 Mosjøen 1093 Lyngdal/Farsund 1595 Ørsta/Volda 1994 Finnsnes 0594 Nord-Gudbrandsdalen 1695 Orkanger 1092 Mandal 0892 Notodden/Bø 2092 Hammerfest 1493 Sogndal/Årdal 0595 Hadeland 0692 Kongsberg 1892 Narvik 1896 Mo i Rana 1794 Levanger/Verdalsøra 0693 Hønefoss 1791 Steinkjer 1194 Jæren 0294 Jessheim/Eidsvoll 0491 Kongsvinger 1591 Molde 0992 Arendal 1891 Bodø 1593 Ålesund 1193 Haugesund 0291 Follo 0891 Skien/Porsgrunn 0292 Bærum/Asker 0293 Lillestrøm 1192 Stavanger/Sandnes 0391 Oslo REGIONSTØRRELSE OG VEKSTKRAFT 40 % 30 % %-endring 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % 17

17 18

18 Utpendling til nærmeste by (andel av folketall) 35,0 % 30,0 % Klæbu Malvik 25,0 % 20,0 % Melhus Skaun Sula Skodje Giske Overhalla 15,0 % Fræna Gjemnes Aukra Fosnes Eide 10,0 % Inderøy Ørskog Nesset Stjørdal Averøy Rissa 5,0 % Tydal Verdal Frøya Vanylven Røros Leka 0,0 % 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Reisetid til nærmeste by (timer) 19

19 Pågående konseptvalgutredninger (KVU) En KVU skal i en tidlig fase avklare behov, mål og alternative konsepter for store samferdselsinvesteringer Etter forvaltningsreformen er statens ansvar for vegsystemet blitt vesentlig mindre. Det er likevel store utbyggingsbehov, særlig på E6 og E39.

20 ANALYSE AV VEGSTANDARD (NTP ) Ikke brukbar standard Brukbar standard Vegnormalstandard E6 Oppland - Trondheim E6 Trondheim - Nordland gr E39 Sogn og Fjordane gr- Ålesund E39 Ålesund - Trondheim Rv 3 Hedmark gr.- Ulsberg Rv 70 Oppdal - Kristiansund 21

21 Fylkeskommunene har overtatt 3700 km med veg og dermed fått vesentlig større ansvar i samferdselssektoren 22

22 Etter forvaltningsreformen er det bare fire riksvegsamband igjen. Fylkeskommunene har overtatt 28 ferjesamband, med tilhørende ferjekaier. Som del av planarbeidet skal det utarbeides en egen ferjestrategi for regionen. 23

23 24

24

25 Kystverket har ansvaret for seilingsleden, mens havnene er kommunens ansvar. I transportetatenes utfordringsdokument for NTP er det gjort vurderinger av 5 utpekte havner (Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø). Altså ingen i midt-norge. 26

26 NOEN FORELØPIGE KONKLUSJONER INNSPILL TIL NTP Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Bidra til etablering og utvikling av et effektivt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Fremdrift på viktige riksvegprosjekter, særlig E6 og E39 Rammetilskuddene til samferdsel må øke og ta høyde for betydelige etterslep på fylkesvegnettet, herunder ferjekaier Arbeide for at Fylkeskommunene skal få et helhetlig ansvar for kjøp av transporttjenester i fylkene, dvs samordning av transporttjenester på buss og tog, samt helsetransport Flytilbud (Ørsta/Volda Trondheim, Namsos Oslo, Ørland Oslo) 27

27 NOEN FORELØPIGE KONKLUSJONER KOLLEKTIVTRANSPORT Samarbeide for å samle spredt etterspørsel som grunnlag for effektive transportløsninger Tilrettelegge en gjennomgående høyfrekvent kollektivkorridor fra Volda i sør til Namsos i nord med bedre samordning og oppgradering av knutepunkter. Missing link mellom Kristiansund og Orkanger Samarbeide om kollektivtransport i distriktene (bestillingstransport m.m) Samarbeide om innkjøpsstrategi for ferge, hurtigbåt, gjennomgående kollektivtransport m.m 28

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s)

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:00 OBS

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal NIVI Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Notat 2013- i samarbeid med KS Møre og Romsdal Av Geir Vinsand og Magne

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Utfordringsdokument gode ideér 1 UTVIKLINGSSTRATEGIER 2012-15... 1 1.1 Fylkeskommunens rolle... 1 1.1.1 Regional- og fylkeskommunal planstrategi... 1 1.1.2 Næringsutvikling og

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer