brostein Bymisjonsmagasinet 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang juni 2012 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår"

Transkript

1 Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet 6. årgang juni 2012 Det meste forandrer seg gjennom årene men ikke Killingen Ole-Benjamin og Christian har begge vært på Killingen. Ole-Benjamin har vært der flere ganger de siste årene og Christian på slutten av 80-tallet. Brostein tok de med til Killingen en solrik fredag i mai for å høre: Hva er det med Killingen barna liker, før og nå? SIDE 8-9 Barnas fuglekasseprosjekt 40 barn på Friminuttet har denne våren laget egne fuglekasser, hengt dem opp, og fulgt nøye med på de flygende leieboerne sine. SIDE 10 Idretten har formet livet mitt Brostein spør syklist, kommentator, programleder, popsanger, filmskaper og forfatter Dag Erik Pedersen. SIDE 3 Et skattekammer for barn, unge og familier Hvordan sørge for at alle barn og unge har tilgang til aktiviteter i Drammen? Gjennom flere år har Bymisjonen sett hvordan familiens økonomi og livssituasjon påvirker barn og unges muligheter. SIDE 7 TEMA : men Gatepresten: Oppvekstvilkår Det er en stor og viktig oppgave å se det enkelte barns behov. Mye er med på å prege oss i oppvek- sten, men nå som jeg kan se tilbake på den med voksne øyne ser jeg annerledes enn da jeg vokste opp selv. SIDE 11 Barn og unge i Drammen: Vil bedre barn og unges levevilkår Kirkens Bymisjon har snakket med tre personer som vet og kan mye om barn og unges oppvekst- vilkår i Drammensregionen. SIDE 4-6 Leder: Hva er verre enn et barn som ikke får delta eller lykkes? Et barn sa en gang til en av mine ledere: Hva tenker de med, de som bestemmer i Drammen? SIDE 2

2 Hva er verre enn et barn som ikke får delta eller lykkes? Et barn sa en gang til en av mine ledere: Hva tenker de med, de som bestemmer i Drammen? Barn kan jo ha mange kommentarer som sitter løst, men det er vel slik at dette spørsmålet er forståelig når man ser at det ene kommunale tilbudet etter det andre for barn og unge forsvinner. At vi jobber med skadereduserende arbeid for voksne som sliter med livene sine er en nødvendighet. Men enda viktigere er det at vi begrenser skjev utvikling og gir mye muligheter i barne- og ungdomsårene. I Drammen har vi gjennom flere år sett at ungdomsklub- Det er mange frivillige organisasjoner og idrettslag som ber forsvinner, at gode tilbud mister kommunal støtte og engasjerer seg i forbyggende arbeid, med eller uten kommuforsvinner eller at man starter med deltakerbetaling. Dette nal støtte. Dette fungerer og hjelper, og mange barn får det utelukker mange barn og unge. Mange av tilbudene kunne bedre og det hindrer en skjev utvikling i tidlige barneår. Vi ser engasjert barn og unge, slik at de ikke behøvde å oppholde også at hvis kommunen i større grad hadde spilt på lag med seg i sentrum. Vi ser også at ideelle organisasjoner må legge organisasjonene og sikret tilbudene økonomisk, ville mange ned tilbud, fordi de mangler økonomisk grunnlag. Mange kunne ha opprettholdt gode tilbud til barn og unge som ellers barn kommer på skolen uten å ha spist og de har ikke med seg kanskje ikke vil delta og lykkes. Samfunnsøkonomisk vil dette matpakke til skoledagen. Det sier seg selv at en tom mage ikke ha vært et sjakktrekk. Så kanskje det ikke er så dumt å lytte til er det beste utgangspunktet for en aktiv skoledag. Én eller barn og unges opplevelser? flere av skolene i Drammen hadde stor suksess med å tilby Bymisjonen vil fortsatt tenke forebyggende, som ett av de frokost og skolemat til barna også dette tilbudet ble redusert viktigste virkemidlene for å redusere sjansen for at barn og eller fjernet av økonomiske årsaker. Det skal så lite til for å unge kommer skjevt ut tidlig i livet. gi et bedre utgangspunkt for barn og unge, allikevel knytes pengesekken igjen. Da er det forståelig at et barn stiller seg spørsmålet: Hva er det voksne som bestemmer tenker med? Vi trenger avdelinge Jon-Ivar Windstad Daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen Dette er Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen: Møtestedet Nyby n Prosjekt FRI Drammen aktivitetskafé et vanskelig liv Lønn som fortjent Erlik Drammen og Buskerud Kafé Treningsbolig Vaktmester-tjenesten Pilotleiligheter Kurs/skole Arbeidstrening Aktiviteter Nettverk Pedalen sykkelverksted Veiledning Gjenbruket KB utvikling Attføringsbedrift med 25 APS-plasser Kafé- og serviceavdeling Håndverksavdeling Friminuttet Fritidstiltak for barn som trenger litt ekstra Møtestedet Kongsberg Møtestedet Haspa Feltsykepleien Jobb1 Mandagsklubben

3

4 Brostein - bymisjonsmagasinet i Drammen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen PB 1000 Bragernes / Engene DRAMMEN Tlf: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Dram Har i dag 38 ansatte og ca. 150 f Ansvarlig redaktør: Jon-Ivar Wind Laget av Kirkens Bymisjon Dramm Opplag Lavterskeltilbud for dem som trenger et måltid mat, varme, klær eller en samtale i

5 Elisabeth Lindber komiteen for opp Masud Gharahkhani, medlem av bystyret Jon-Ivar Windstad, daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen

6 Vil bedre barn og unges Kirkens Bymisjon har snakket med tre personer som vet og kan mye om barn og unges oppvekstvilkår i Drammensregionen. Det er en felles oppfatning at Norge er et godt land å bo i, men i dette intervjuet svarer Elisabeth Lindberg, leder av bystyrekomiteen for opp- vekst og utdanning, Mas medlem av bystyret, og J daglig leder i Kirkens Bym på spørsmål om hvordan med levekårene for barn vi bor i.

7 Foto: Torbjørn Tandberg å bekjempe fattigdommen. For Drammens vedkommende Elisabeth: Drammen kommune har en stram ø gjør at kommunen ikke alltid strekker til. Alle som hjelpe til tas derfor imot med åpne armer, men d rom for bedre samarbeid mellom kommunen og Dette blir sentralt i frivillighetsmeldingen som ko i år. Masud: Jeg mener kommunen og det offentlig overordnete ansvaret for å bekjempe fattigdom o sosiale utfordringer. Samtidig er det ingen tvil om heten i Norge på mange måter er det norske sam

8 Barn og unge i Drammen Vi må sørge for at fellesarenaene er tilgjengelige for alle og ord stigmatiserer, men legger til rette for at alle barn for eksempel kan d enten det skulle være i idrett eller kulturlivet. Dette handler om tillit, arbeid der vi alltid har fokuset på at ingen skal falle utenfor, at vi i Dra legge til rette for at vi blir byen hvor alle er med. Masud Gharahkhani ryggmarg. Frivillige organisasjoner som for eksempel Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon vet utmerket hvilke tiltak som vil kunne gi klare resultater. Jeg mener forpliktende sa- marbeid mellom offentligheten og frivilligheten er avgjørende for at vi skal kunne bekjempe sosiale forskjeller. Drammen må nå revidere handlingsplanen mot fattigdom. Slik vi i Arbeider- partiet ser det må det gjøres i samråd med frivilligheten, og hvor man inngår et partnerskap som også forplikter kom- munen ved budsjettprosesser. Jon-Ivar: Vi ser jo at gjennom spesielt idrettslag legges det til rette for borgernes innsats for aktivitet for barn og unge. Dette er den organiserte aktiviteten som gjerne krever sær- avgifter og utstyr. Tidligere kunne man i større grad opp- leve løkkeaktiviteter som var uorganisert og som barn og unge oppsøkte selv. Dette har blitt mer og mer borte. Vi har allikevel en del tilrettelagte aktiviteter i form av skatepark og andre aktiviteter som er bra i Drammen. Turistforeningen har også mange flotte tilbud som inkluderer og engasjerer borgerne. Hvordan passer de frivillige organisasjonene inn i dette? Elisabeth: Kommunen har mange lovpålagte oppgaver vi må prioritere, og da er det viktig med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra. Frivillige organisasjoner er den beste kanalen for dem som ønsker å bidra i Drammenssamfunnet. I Drammen er vi så heldige å ha mange organisasjoner, for eksempel Kirkens Bymisjon, som gjør en kjempeinnsats. Jon-Ivar: Mange av de frivillige organisasjonene driver med forebyggende arbeid i form av aktiviteter, leksehjelp m.m. Her har vi nok et utviklingspotensial i forhold til å kunne drifte mer hvis det hadde vært et samspill mellom Drammen kom- mune og organisasjonene. Det er viktig for Bymisjonen å bedre barn og unges opplevelse av sin hverdag (med fattigdom, familiens sosiale utfordringer etc). Mange ganger kan vi ikke gjøre tiltak som gjør hele deres situasjon annerledes, men kan gjøre tiltak som øker tryggheten, deltagelsen og trivselen i den situasjonen de lever i. Hva kan lett gjøres for å bedre barns opplevelse av egen hverdag? Elisabeth: Det er viktig at barn opplever mestring, utvikling og læring. Skolen er derfor helt sentral for å bedre barns opplevelse av egen hverdag. Det er viktig at vi har en mobbefri skole, her har foreldre også en sentral rolle i forhold til hvilke holdninger man har med seg hjemmefra. Opplevelser utenfor skolen betyr mye for barn, og derfor er tiltak som bruktsalg av Jon-Ivar: Jeg tror vi ser i dag til det be handling i dag som e telager være til hjelp mulighet til at de som av, til dem som ikke ganisasjonene jobbe Vårt eget tiltak Frimi og ikke minst hos ba med økonomien for vanskelig å skaffe pe tilbudene opprettho dette selv. Hvordan kan vi måte som ikke politikk som ink for eksempel idrettsutstyr og byttelager viktig for ikke å ute- med å tilrettelegge o stenge noen fra aktiviteter. Masud: Jeg mener for det første at vi må slutte å bruke ordet fattige barn. Vi må sørge for at fellesarenaene er tilgjengelige for alle og ordninger som ikke stigmatiserer, men legger til rette for at alle barn for eksempel kan delta på møteplassene enten det skulle være i idrett eller kulturlivet. Dette handler Jon-Ivar: Kommun stikkord som kan bid driver i dag gode tilb stigmatiserer. I stede man samarbeide og tilstede. om tillit, dialog og systematisk arbeid der vi alltid har fokuset retning. på at ingen skal falle utenfor, at vi i Drammenssamfunnet skal legge til rette for at vi blir byen hvor alle er med. Elisabeth: Snakk m som ønsker det best behandler å gi beskje Elisabeth Lindberg, l

9 Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Torbjørn Tandberg Masud Gharahkhani, medlem av bystyret (Ap) Jon-Ivar Windstad, daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen dekkes i dag. Folk er frustrerte ov deling av utstyr og lig

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Torbjørn Tandberg Dette liker barn best At vi har helt eget rom, ne Å være på brygga, jeg like Å fiske og gå tur Se bestevennen min og lek Kjøre båt selv Skogtur Få nye venner Ansiktsmaling Det var gøy å tulle med at Jeg syntes det var skikkelig luska på oss

25 Barnas fuglekasse-prosjekt 40 barn på Friminuttet har denne våren laget egne fuglekasser, hengt dem opp flygende leieboerne sine.

26

27

28

29

30

31

32

33 Ivrige barn på Friminuttet lagde denne våren fuglekasser og kunne i mai se både egg og fugleunger i kassene. torsdag med fire ulike grupper barn. Mange av kassene ble svarte knappenålsøy Barna på Friminuttet har en hverdag som ofte mangler de med maletøy, og de nye fugleboligene ble tegnet og skrevet han selv bygget heng opplevelsene norske gjennomsnittsbarn tar for gitt. F.eks. er på med stor fantasi: Pip-pip, Home, sweet home, Velkomnaturopplevelser noe mange Friminutt-barn i utgangspunkt- men og Justin Bieber! De ble signert av kassebyggerne selv, Åååå, så fine!, utbr med røde prikker, sa et har et fremmed forhold til, og derfor satte vi i gang et og fikk til slutt noen strøk med brun beis av den litt gjennom- elghår. Kjøttmeis-mo fuglekasseprosjekt i mars i år. Meningen var at barna våre siktige typen, sånn at tegninger og skrift skinner igjennom. fikk snart smette inn skulle kunne følge en utvikling i naturen, og se med egne 3-4 jenter valgte å omgjøre naturprosjektet til et kunstprosjekt, To andre kasse-bygg øyne hvordan små egg med tida blir til store, søte fugleunger og fikk i steden lov til å male kassene i sterke farger og pynte de vakre, turkise egg takket være barnas egen innsats som husbyggere. En stor fordel med prosjektet er også at det er så langvarig. Kassene vil henge på Spiraltoppen i mange år framover, til glede for både gamle og kommende Friminutt-barn. med glitter og blonder. Disse kunstkassene skal senere stilles ut sammen med tegninger o.a. i DNBs lokaler. To uker etter kjørte vi til Spiraltoppen, også nå mandag til var ungene nyklekke de nakne, rosa unge senere var imidlertid ungene er forvandle For at barna skal føle mest mulig stolthet, mestring og glede båret i ryggsekk av husbyggerne selv. Vel framme ved det holde en? gjør de nesten alt selv, og følger alle ledd i prosjektet. Vi har første tunet til Friluftsmuseet var det opp med engangsimidlertid fått god hjelp av KB-Utvikling til innkjøp av mate- grillene, pølser og kakao. Fortsatt lå snøen tjukk mange Etter møtet med fug rialer og oppkutting i passende lengder. steder, og mars-vinden beit i kjakene. Etter maten fikk barna flaberget, og mens v henge opp sine egne kasser, med ståltråd og litt veiledning. barna låne hver sin h I mars var det tid for å starte opp. Det ble bygget fra mandag Vi gikk hele runden rundt Friluftsmuseet og pyntet opp med henger, ligger nemlig til torsdag i alt fikk ca. 40 barn banke og slå så det gjallet i fuglekasser både i skogen og rundt alle de fire ulike tunene der kjelleretasjen i Konnerudgata, riktignok bare to av gangen. oppe. Nå var det bare å vente... rumpetroll, vannkalv nende dyr. Ikke alle var fortolige med hammer, spiker og drill, men skepsisen la seg når de først fikk prøve, og mestringsfølelsen kom Ukene gikk, og endelig var det blitt mai! Spenningen steg når Ikke alle ville hjem nå raskt. Særlig var det stor stas å få håndtere drillen. vi nærmet oss de første fuglekassene. Barna stilte seg i kø og til parkeringsplassen lokket ble tatt av. Tomt! Kanskje det er noe i den neste?, sa Når jeg er på tur sa Dette er jo gøy jo! Da de 17 kassene var ferdige, var det på Kristian (11), og løp inn i skogen. Han husket godt hvor kassa som når jeg har burs

34 Foto: Torbjørn Tandberg Lidenskapelig med kameraet Et skarpt blikk, et stort hjerte og en ivrig sjel med stor lidenskap for foto. Slik er Brosteins nye fotograf, Torbjørn Tandberg. For Torbjørn er fotografering både jobb og hobby, og nå velger han også å vie en del av sin tid til oppgaven som Brosteins fotograf og samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon i Drammen. Torbjørn bor, virker og har studio i Drammen der han tar brudebilder, portretter, familiebilder og reportasjefoto. Nå er han blant annet i full gang med utstilling i sølvgruvene på Kongsberg. Det er hyggelig å få være med Kirkens Bymisjon og gjøre litt nytte for seg, sier Torbjørn.

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

De fattige barna i det rike landet

De fattige barna i det rike landet Laila Marie Wolles Velferdsalliansen De fattige barna i det rike landet Utfordringer sosionomer og sosialt arbeid står overfor i møte med barnefattigdom. Gutten hadde to like bukser. Den ene buksa hadde

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer