Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat"

Transkript

1 Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Dato:

2 Avtale om Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Den norske kjøttbransjen har i felleskap utformet Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat for å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen innholder også krav om rapportering av mikrobiologiske resultater for statistikk. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis. KLF forplikter seg til å se til at de medlemsbedriftene som slutter seg til retningslinjen etterlever denne. Nortura BA forplikter seg til at virksomhetene i konsernet etterlever denne retningslinjen. Sted Dato Sted Dato Nortura BA KLF Geir Olav Opheim konsernsjef Bjørn-Ole Juul-Hansen fung. adm. dir. Vedlegg: Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat

3 Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Innholdsfortegnelse 1. Formål 2. Virkemåte 3. Ansvar og roller 4. Gyldighet 5. Leverandørkrav 5.1 Kjøttråvarer Hygienestatus Internkontroll og HACCP Merking av kjøttråvare 5.2 Krydder, urter, hjelpe- og tilsetningsstoffer 5.3 Startkultur 6. Mottakskontroll 6.1 Kontroll av transportør 6.2 Kontroll av kjøttråvarer Visuell kontroll Temperaturkontroll 6.3 Kontroll av krydder, urter, hjelpe- og tilsetningsstoffer 7. Produksjon spekevare 7.1 Salting av spekemat 7.2 Hogging, kverning og hakking til spekepølse Temperatur Startkultur Prøvetaking 7.3 Resepter 7.4 Skille av partier 7.5 Forberedelse av tarm 7.6 Fermentering 7.7 Modning og tørking 7.8 Vannaktivitet 7.9 Renhold 7.10 Hygieneopplæring Vedlegg 1: Definisjoner Vedlegg 2: Database for mikrobiologiske analyseresultater Vedlegg 3: Stikkprøvekontroll og bakteriologiske normer Vedlegg 4: Skjema for avviksbehandling Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 1 av 14

4 Hjemmel: Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat er en Nasjonal retningslinje jfr Hygienepakken (H1, artikkel 7). 1. Formål Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis. 2. Virkeområde Retningslinjen for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat beskriver den norske kjøttbransjens felles tiltak og anbefalinger for produksjon av disse produkttypene. Råvarer av viltkjøtt til spekevarer omfattes ikke av denne retningslinjen. 3. Ansvar og roller Retningslinjen er forpliktende for alle virksomheter som tilslutter seg skriftlig. Virksomhetene kan når som helst skriftlig trekke sin tilslutning til retningslinjen ved å sende melding sendes til Nortura BA, KLF eller Animalia. Animalia skal på vegne av KLF og Nortura BA: Holde oppdaterte lister over virksomheter som har undertegnet denne retningslinjen offentlig tilgjengelig på sine hjemmesider ( ). Være pådriver for en samordnet og lik praktisering av retningslinjen gjennom aktivt kalibreringsarbeid mellom de tilsluttede virksomhetene. Sette sammen statistikk og publisere resultatene etter bransjestyrets instrukser. Være revisjonsansvarlig for retningslinjen, og gjennomføre revisjon av dokumentet ved behov. Nortura BA og KLF utpeker revisorer til å revidere og føre stikkprøvebasert tilsyn med retningslinjene i tilsluttede virksomheter. Virksomhetene plikter å legge til rette for revisorens arbeid. KLF, Nortura BA og evt bransjestyre for Animalia kan utelukke tilsluttede virksomheter for vesentlige brudd på retningslinjen. Når retningslinjen er innarbeidet i virksomhetens internkontroll og HACCP-plan gir dette hjemmel for Mattilsynet til også å legge kravene i retningslinjene til grunn ved revisjon og tilsyn av tilsluttende virksomheter. Mattilsynet skal i følge H1 (2004/852) art 7 fremme: Bruk og anvendelse av nasjonale retningslinjer og felleskapsretningslinjer. Kjøttbransjen forventer derfor at Mattilsynet gjør denne retningslinjen kjent i egen organisasjon, og at Mattilsynet bidrar til at oppfølgningen av denne norske retningslinjen harmoniseres, jfr H1 art 8 pkt c: At de som retningslinjer er egnet til Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 2 av 14

5 å sikre at artikkel 3, 4 og 5 overholdes i de sektorene og for de næringsmidlene de gjelder for. 4. Gyldighet Denne retningslinjen er gyldig når den er vedtatt av bransjestyret. Animalia skal oversende retningslinjen til Mattilsynet. 5. Leverandørkrav 5.1. Kjøttråvarer Hygienestatus Mikrobiologiske resultater skal rapporteres til Animalia, se Vedlegg Internkontroll og HACCP Alle leverandører skal ha interkontrollsystem og HACCP-plan. Leverandørens internkontrollsystem og HACCP-plan skal kunne revideres eller dokumenteres Merking av kjøttråvare Alle kjøttråvarer skal ved mottak være merket med følgende: Produktnavn Varekode Partinummer Pakkedato Holdbarhetsdato Autorisasjonsnummer Innfrysningsdato 5.2. Krydder, urter, hjelpe- og tilsetningsstoffer Alt tørket krydder og urter som brukes skal være bestrålt eller varmebehandlet. Dette skal dokumenteres fra leverandør. Bruk av friske urter må risikovurderes før de brukes. Bestråling av krydder representerer ingen helserisiko, men har vært upopulært av frykt for at forbrukerne ville oppfatte bestrålt negativt. Ubestrålt krydder representerer derimot en infeksjonsrisiko. Det er flere eksempler på utbrudd hvor smittestoff er kommet inn i produkter gjennom krydder Startkultur Leverandør av startkultur må vedlegge analysebevis eller en dokumentasjon på minimum; Renhet og fri for E. coli, eller andre relevante patogenindikatorer Antall levende celler pr. gram Definert stamme, og at denne er GMO-fri Brukerveiledning Krav til lagring Eventuell oppformering Holdbarhet Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 3 av 14

6 Kommersielle startkulturer leveres med brukerveiledning. Ulike bakteriestammer har ulike vekstevner, og gir produkter med ulike sensoriske egenskaper. 6. Mottakskontroll 6.1. Kontroll av transportør Bilen skal være rengjort innvendig, uten synlige urenheter ved levering til rent mottak. Hvis mottaker er usikker på om bilen er ren må transportøren fremlegge renholdslogg. Ved samtransport av varer må en sikre at varene ikke forurenser hverandre både under transport, lasting og lossing. Sjåfør som må inn i bedriften ved lasting eller lossing, skal skifte klær. Ingen skal gå inn i ren sone, via sluse hvor en skifter til godkjent bekledning. Temperaturlogg for bil skal kunne fremlegges ved behov, og hvis en har mistanke om avvik Kontroll av kjøttråvarer Visuell kontroll Emballasjen skal være hel og ren Varen skal alltid følges av fraktdokument Kjøttråvaren skal være merket med: o Produsentnavn o Produktnavn o Varekode o Partinummer o Pakkedato o Holdbarhetsdato o Autorisasjonsnummer Varer som ikke er merket i henhold til disse krav bør avvises. Det er viktig å ta vare på informasjonen slik at den lett kan nyttes til sporing og tilbaketrekking Temperaturkontroll Kontroll av overflatetemperaturen på kjølt eller fryst råvare; o Temperaturen i kjølte råvarer skal ikke overstige 7 C o Temperaturen i fryste råvarer skal ikke overstige -18 C o Temperaturkontrollen skal dokumenteres Stikkprøve ved hvert mottak 6.3. Kontroll av krydder, urter, hjelpe- og tilsetningsstoffer Riktig merking av varen: o Produsentnavn o Opprinnelsesland for ferskt krydder, urter, hjelpe- og tilsetningsstoffer o Produktnavn o Partinummer o Pakkedato o Holdbarhetsdato o Godkjenningsnummer eller annen nummeridentifikasjon o Bestrålt (gjelder kun for tørka krydder og urter) Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 4 av 14

7 Varer som ikke er merket i henhold til disse krav bør avvises. Varen skal alltid følges av fraktdokument. Emballasjen skal være er hel og ren Det er viktig å ta vare på informasjonen slik at den lett kan nyttes til sporing og eventuell tilbaketrekking. 7. Produksjon spekevare 7.1. Salting av spekemat Prosessen skal beskrives og dokumenteres, og være en del av virksomhetens internkontroll og HACCP-plan. Følgende skal være beskrevet; o Saltemedtode (tørrsalting, lakesalting, sprøytesalting, trommelsalting) o Tid o Saltkonsentrasjon o Bruk av nitritt eller nitrat (type og mengde) o Rutine for rullering av salt eller saltlake o Temperaturforløp Etter salting går produktet direkte til modning eller tørking Hogging, kverning og hakking til spekepølse Temperatur Temperaturen i farsen bør være under 0 C. For å unngå klining under stopping, bør temperaturen etter hakking være under 0 C Startkultur Det skal brukes dokumentert startkultur i all spekepølse. Startkultur må brukes med riktig dosering og livskraft som sikrer ønsket fermentering. Oppformering og utblanding må skje i henhold til veiledning og være beskrevet i virksomhetens internkontrollsystem. Vekst av bakterier i startkulturen sikrer ph fall, denaturering av proteiner, lettere svinn og med det en stabilisering av produktet og fargen i produktet. Dette er med på å gi mindre optimale forhold for eventuelle patogener og andre bakterier som eventuelt er i farsen. Det er svært viktig at startkulturen tilsettes jevnt i hakka eller blandeutstyret. Hakka gir dårlig fordeling av startkulturen. Startkulturen bør spres over minst en hakkerunde. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 5 av 14

8 Prøvetaking Det tas ut prøver fra hakka eller blander av farsene for å kontrollere råvaren i følge Vedlegg 3. Ved tilfredsstillende mikrobiologiske resultater over tid, kan det vurderes om prøvetakingen skal reduseres. Mikrobiologiske resultater skal rapporteres til Animalia, se Vedlegg 2. Animalia sammenstiller resultater på vegne av Nortura BA og KLF, se Vedlegg 3. E. coli skal brukes som indikatorbakterie. Det er ikke krav om å analysere på spesifikke patogener som en del av den generelle kvalitetskontrollen av kjøttråvaren. En prøve tas fra hver hakke og samles til en samleprøve for hele partiet som analyseres for E. coli. En slik test vil gi en indikasjon på det aktuelle partiet og vil over tid gi et bilde av den generelle råvarekvaliteten. Det anbefales videre at en henter ut analysedata fra den enkelte råvareleverandør som grunnlag for å vurdere den generelle kvaliteten fra leverandørene. Det er viktig at dette følges opp over tid Resepter Skalk av spekepølse og spekemat tillates ikke. Det skal ikke brukes skalker fra tidligere produksjoner av spekevarer i nye batcher. Bruk av slik skalk kan muligens over tid medføre at patogene bakterier tilpasser seg og overlever i spekepølsen. Det kan også oppstå muggproblemer, sensoriske problemer og sporbarheten blir uhåndterlig. Bruk av innmat, mellomgulv og hodekjøtt som råstoff, forutsetter også at råvaren tilfredsstiller de generelle krav til bakteriologisk kvalitet for kjøttråvare (Vedlegg 3). Nitritt og nitrat kan benyttes i henhold til forskriftene Skille av partier Partier skilles ved vask og desinfeksjon av produksjonsutstyret, og dette gjøres rutinemessig ved endt arbeidsdag. Vask i løpet av arbeidsdagen bør unngås, med mindre sonene er fysisk atskilt. Ingen vask skal pågå samtidig med produksjon Forberedelse av tarm Fibertarm og tilsvarende vannes ut før bruk. Utvanning av tarm skal skje i h t anbefalinger gitt av leverandør. Det er viktig at en utvanning blir utført uten at det er fare for forurensing av tarmen. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 6 av 14

9 7.6. Fermentering Fermenteringsprosessen skal beskrives og dokumenters. Prosessen skal være beskrevet i virksomhetens internkontroll og HACCP-plan. Følgende bør være vurdert: o Tid o Temperatur o ph måling o Farge o Konsistens og binding o Evt. Røyking o Luftfuktighet Tid, ph og temperatur kontrolleres og logges. Disse parametere bør måles jevnlig gjennom fermenteringen. ph må evt. kontrolleres til det er på stabilt nivå. Typisk ph-kurve må beskrives for hver produkttype. Fermenteringen av spekepølse er først og fremst en mikrobiologisk prosess. Forholdene er lagt til rette for at startkulturen skal ha optimale forhold. Ved svikt kan det bli feilfermentering hvor uønsket bakterieflora får utvikle seg slik at produktets trygghet eller sensoriske egenskaper ødelegges. Tid og temperatur er relativt lett å måle. Termometre skal være kontrollert. ph-målinger er lette å utføre, men bruk av ph-meter krever nøye og hyppig kontroll mot buffere med kjent ph. Kontroll av måleinstrumentene må beskrives og loggføres i kvalitetssystemet 7.7. Modning og tørking Modning- og tørkeprosessen skal beskrives og dokumenters. Prosessen skal være en del av virksomhetens internkontroll og HACCP-plan. Følgende skal være beskrevet; o Temperatur o Luftfuktighet o Tid o Utvendig muggvekst 7.8. Vannaktivitet Vannaktivitet skal måles på ferdig produkt. Tradisjonelt har en produsert spekevarer, som omsettes uten krav til kjøling, med vannaktivitet (a W ) lavere enn 0,90. Hvis en velger a W høyere enn 0,90 må en sikre matvaretryggheten gjennom en fareanalyse og risikovurdering av produksjonsprosessen. Slike produkter bør vurderes merket som kjølevare. Modningen av spekevare er først og fremst en biokjemisk prosess. Forholdene er lagt til rette for at omdannelsen fra ferskt kjøtt til speket kjøtt skal skje kontrollert. Vannaktiviteten (a w ) sier mye om spekeproduktets trygghet. a w måles i et homogenisert snitt av produktet med hjelp av en vannaktivitetsmåler som kontrolleres i samsvar med instrumentets brukerveiledning. Kontroll av måleinstrumentet må beskrives og loggføres i kvalitetssystemet Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 7 av 14

10 7.9. Renhold Virksomheten må ha renholdsplaner som beskriver følgende: o Områder som skal rengjøres (rom, utstyr) o Hyppighet o Metode o Vaske- og desinfeksjonsmiddel Kvaliteten av rengjøringen må dokumenteres vha. renholdskontroller både visuelt og mikrobiologisk Hygieneopplæring Bedriften skal ha dokumenterte opplæringsplaner for ansatte. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 8 av 14

11 Definisjoner Vedlegg 1 Batch / parti - er den mengdebegrensning av et produkt som virksomheten definerer oppad begrenset til maksimalt en dags produksjon. Behandling - kjemisk eller fysisk prosess, slik som varmebehandling, fermentering, røyking, salting, marinering, speking eller tørking, som foretas for å forlenge holdbarheten av kjøtt eller kjøttprodukter, eventuelt blandet med andre næringsmidler, eller en kombinasjon av disse ulike prosessene. Emballering, emballasje - det å plassere et eller flere produkter, innpakket eller uinnpakket, i en ytterbeholder, samt selve ytterbeholderen eller ytteremballasjen. Fermentering produksjonssteg hvor forholdene legges til rette for at ønskede bakteriekulturer skal vokse og dominere bakteriefloraen. Dette vil påvirke kjøttets sensoriske karakter og ha en viss konserverende effekt. Forsendelse - den mengde kjøttprodukt m.v. som omfattes av samme handelsdokument eller hygienesertifikat Innmat Omfatter tunge, hjerte, brissel, lunge, strupe, spiserør, lever, nyre, vom, mage, tarm, jur og testikler. Innpakking, innpakning - det å beskytte produkter ved bruk av en første innpakning eller beholder som har direkte kontakt med det aktuelle produkt, samt selve innpakningsmaterialet eller beholderen. Kalibrering - Sammenlikning av et instrument mot en normal eller et annet instrument, som er mer nøyaktig, for å bestemme avviket fra korrekt verdi. Kontroll av måleinstrument - er å kontrollere at instrumentet viser riktig resultat. Lot (begrepet brukes vanligvis på forbrukerpakninger) er den mengdebegrensning av et produkt som virksomheten definerer som en enhet i forhold til risiko, sporing og tilbakekallelse. En lot kan inneholde flere batcher. Marinering - å legge kjøttråvare i, eller tilføre den, en smaksforsterkende lake (marinade), som påvirker kjøttets sensoriske karakter og har en viss konserverende effekt. Frambud - all omsetning, servering og annen utlevering, unntatt omsetning i detaljforretning. Privat servering i privat husholdning regnes ikke som frambud. Måle og prøveutstyr Termometre, ph-meter, vekter og lignende som brukes i for eksempel driftskontroll ph negative logaritmen til H 3 O + -konsentrasjonen, sier noe om hvor surt evt. basisk et produkt eller en løsning er. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 9 av 14

12 Råvare - Ethvert produkt av animalsk opprinnelse som brukes som ingrediens Risikoråvare - er offentlig godkjent råvare som etter bransjeretningslinje for todelt varestrøm likevel ansees å ha en redusert hygienisk kvalitet enn ordinær råvare. Risikoråvare skal ikke brukes til produksjon av spekepølser eller spekemat med unntak av pinnekjøtt. Salting - bruk av salt / diffusjon av salt i produktmassen. Skalk-retur (backsloping) - skalkene tilfører råvaren bakteriekultur. Kulturen vil kunne endre seg ukontrollert. Ved skalkretur vil sporingsavgrensning mellom lotter tapes. Spekemat - helt eller utbenet produkt av hel muskel (for eksempel fenalår og spekeskinke) Spekepølse - Spekepølse er produkter med hakket eller kvernet, renskåret kjøtt og fett tilsatt krydder. Det finnes også varianter med innmat og blod. Spekevare - både spekepølse og spekemat Speking - behandling av saltet, rått kjøtt ved klimatiske betingelser som ved langsom og gradvis nedsettelse av vanninnholdet kan gi utvikling av naturlige fermenterings- eller enzymprosesser. Disse prosessene fører med tiden til endringer som gir produktet typiske sensoriske egenskaper og sikrer holdbarhet og god hygienisk kvalitet ved vanlig romtemperatur. Startkultur - er en dokumentert mikrobiologisk kultur som tilsettes farser til spekepølse for å sikre jevn kvalitet og redusere risikoen for feilfermentering. Det vanligste er kommersielle startkulturer. Tørking - nedsettelse av vanninnholdet. Vannaktivitet et utrykk for produktets innhold av fritt, kjemisk reaktivt vann. Varmebehandling - bruk av tørr eller fuktig varme. Virksomhet - er her anlegg som fremstiller spekemat, spekepølser eller råvarer til disse produksjonene. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 10 av 14

13 Vedlegg 2 Database for mikrobiologiske analyseresultater MIKROTREND er et databaseverktøy hvor virksomhetene kan rapportere mikrobiologiske resultater jfr Den norske kjøttbransjes retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe og sau og Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat. Figur 1 viser skjematisk informasjonsflyten i systemet. Virksomhetene kontrollerer hvem som får skrive- og leserettigheter til egne mikrobiologiske resultater. Resultatene er koblet til varepartier. Virksomheten kan gi definerte kunder og andre tilgang til å lese resultatene og bruke dem i sin mottakskontroll. Systemet åpner også for at man lar laboratoriene legge resultatene direkte inn. MIKROTREND viser analyseresultatene for identifiserbare varepartier og lager automatisk grafiske trendkurver for den hygieniske statusen for de aktuelle råvarer og produkter fra den enkelte virksomheten. Figur 1: Illustrasjon av informasjonsflyt inn og ut av MIKROTREND. Virksomhetene eier sine egne data. Animalia kan fritt sammenstille data for nasjonal statistikk etter Animalias bransjestyre sine instrukser. Hvis en virksomhetene trer ut av ordningen blir alle data fra virksomheten slettet. MIKROTREND er utviklet av Animalia og finnes på Animalias hjemmesider: Virksomheter som har underskrevet retningslinjene kan henvende seg til for å få tildelt brukernavn og passord. Inndekning av kostnader til utvikling og drift bestemmes av Animalias bransjestyre. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 11 av 14

14 Vedlegg 3 Stikkprøvekontroll og bakteriologiske normer Vurdering av enkel stikkprøve Det er vanskelig å finne et dekkende navn på kvaliteten av de varene som ved mikrobiologisk undersøkelser basert på enkel stikkprøve havner i gråsona mellom m og M. Praktisk erfaring viser at selv med god produksjonshygiene og gode rutiner vil enkeltprøver vise høyere verdier enn ønsket (dvs. verdier mellom nedre og øvre grenseverdi), uten at dette indikerer et problem. Det kan tolereres noen analyseresultater i intervallet mellom m og M, men dersom for mange" av analyseresultatene ligger i dette området, er kvaliteten ikke tilfredsstillende. Det må analyseres flere prøver av en vare før man kan avgjøre sikkert om kvaliteten er tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Vurdering av omfattende stikkprøve Bakteriene er aldri helt jevnt fordelt i et næringsmiddel. Særlig gjelder det for varer med en fast struktur, f. eks kjøtt og ost. Noen bakterier kan vokse bedre på overflaten enn inni, og ulike mikroorganismer kan vokse i ulike deler av varen. Bakterier i flytende varer er som regel mer ensartet fordelt. Dette må vi ta hensyn til ved å la enkeltprøver bestå av materiale fra ulike deler av prøveenheten. Mikrobiologisk undersøkelser basert på enkel stikkprøve så vel som omfattende stikkprøve må ta hensyn til dette for at analyseresultatet skal være så representativt for prøven eller varepartiet som mulig. Eksempel: Ved kontroll av et vareparti kjøttdeig basert på en enkel stikkprøve, hvor en bare tar ut en prøveenhet (porsjonspakning) fra varepartiet for mikrobiologisk undersøkelser, må man ta ut flere delprøver fra porsjonspakken som så sammensettes til en samleprøve. Det er ikke mulig å si noe eksakt om hvor mange steder i faste næringsmidler en skal ta delprøver fra, her må man stort sett bruke sunn fornuft og ta fra minst 5-10 ulike steder. Etter at samleprøven er homogenisert, representerer den enkeltprøven, som den ene kontrollen baserer seg på. Se elles NMKL-metode nr. 91 om prøveuttak og forbehandling av næringsmiddel til kvantitativ mikrobiologisk undersøking. Likedan er det ved en kontroll som bygger på en omfattende stikkprøveplan (som det forutsettes i Vedlegg 3). Forskjellen er her at man skal ta ut flere prøveenheter fra varepartiet og slik få flere enkeltprøver. Hvor mange er avhengig av den helserisikoen som næringsmiddelet og mikroorganismen står for. I vedlegg 3 forutsettes det at de rullerende gjennomsnittene beregnes på grunnlag av n partier. Det skal ikke produseres gjennomsnitt fra ett parti. M = øvre grenseverdi, høyere resultater ansees ikke for tilfredsstillende. m = nedre grenseverdi hvorunder alle resultater anses som tilfredsstillende. n = antall enkeltprøver som utgjør prøven eller serien som grunnlag for (rullende) gjennomsnittsverdi. c = antall enkeltprøver av n med analyseverdier mellom m og M. S = øvre grenseverdi hvor eneste tillatt form for avviksbehandling er kassasjon og destruksjon. Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 12 av 14

15 Produkt Kalde slakt (trend) Varme slakt (trend) Sorteringer til fersk deig (trend) Sorteringer til spekepølse, storfe, småfe, svin og hest (kontroll) Farser til spekepølse (kontroll) Ferdige spekepølser (kontroll) Kassasjonsgrense Parameter Analysemetode Bakteriologiske normer for den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse Prøve Frekvens* (minimum) E. coli NMKL 5 Svaber** Storfe*: > 100 slakt/uke = ukentlig < 100 slakt/uke = annenhver uke < 10 slakt/uke = månedelig Sau: > 1000 slakt/uke = ukentlig < 1000 slakt/uke = annenhver uke < 10 slakt/uke = ingen prøvetaking E. coli NMKL 125 eller tilsvarende E. coli NMKL 125 eller tilsvarende E. coli NMKL 125 eller tilsvarende E. coli NMKL 125 eller tilsvarende Grenseverdier Antall prøver Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 13 av 14 Antall mellom m og M Anmerkning 5 slakt prøvetas timer etter m M N c S cfu/cm 2 cfu/cm 2 slakting, på 3 anviste faste punkter. Skrottnummer og slaktedag registreres og rapporteres**. NB! Skal prøver av kalde slakt gjøres, må det søkes dispensasjon fra Mattilsynet for dette for den enkelte virksomhet.. Se Slakteriforskriftens vedlegg Om tolkning og tiltak se Slakteriforskriftens (vedlegg 1) 25 g Prøvetakingsregime etter HACCP-plan/ Hvert parti eller et indikatorparti 25 g Hvert parti eller et indikatorparti 25 g Det skal tas prøve av alle partiene av farse til spekepølser 25 g Av partiene hvor resultatene i farsene > M 50 cfu/g 500 cfu/g cfu/g cfu/g - <10** cu/g cfu/g Ta ut ca 25 gram prøve fra 5 partier. Disse analyseres som en samleprøve. Partinummer registreres og rapporteres cfu/g Ta ut 25 gram prøve fra 5 partier. Disse analyseres som en samleprøve. Partinummer registreres og rapporteres cfu/g Ta ut 10 g fra 5 hakker. Disse analyseres som en samleprøve. Partinummer registreres og rapporteres **Ved funn av E.coli, kan pølsene vakuumeres og lagres inntil 2 mnd ved romtemperatur. Nye analyser gjennomføres. Ved funn av E. coli (>10cfu/g) kasseres spekepølsene. *Frekvens vil være bli gjenstand for vurdering og eventuelt endring etter hvert som dokumentasjon av nivå og variasjon foreligger. **Se Vedlegg 3 i Den norske kjøttbransjes retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe og sau.

16 Vedlegg 4 Skjema for avviksbehandling av råvare til spekepølser og ferdige spekepølser * Samleprøve analyseres for E.coli som indikatorbakterie for alle spekepølsevarianter Råstoff Analysesertifikat per partinummer Tilfredsstillende råvarekvalitet Farseproduksjon Min 5 prøve pr parti tas ut. Prøveresultat > CFU/g Prøveresultat < 100 CFU/g Prøveresultat >100 CFU/g Oppfølging av ferdigvare min 5 enkelt prøver som analysere for E-coli Prøveresultater Alle < 10 CFU/g Et eller flere prøveresultate r > 10 CFU/g Tilfredsstillende produktkvalitet Alle prøveresultater < 10 CFU/g Vakuumering av hel vare for lagring i inntil 2 mnd i romtemp. Et eller flere prøveresultater > 10 CFU/g Salgsvare Kassasjon Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: Side 14 av 14

DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG

DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG 22.desember 2011 DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Virkeområde... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06. NOVEMBER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06. NOVEMBER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06.2012 FOR SIKRING AV HYGIENISK RÅVAREKVALITET VED SLAKTING AV STORFE, SAU OG GRIS (HYGIENISK RÅVAREKVALITET) 8. NOVEMBER 2012 Utarbeidet av: Animalia, KLF

Detaljer

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10 2014 for trygg produksjon av spekevarer (Trygge spekevarer) 6. NOVEMBER 2014

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10 2014 for trygg produksjon av spekevarer (Trygge spekevarer) 6. NOVEMBER 2014 Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10 2014 for trygg produksjon av spekevarer (Trygge spekevarer) 6. NOVEMBER 2014 Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: 27.06.2007 Side 1 av

Detaljer

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10.2014 for trygg produksjon av spekevarer (Trygge spekevarer) 2. NOVEMBER 2015

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10.2014 for trygg produksjon av spekevarer (Trygge spekevarer) 2. NOVEMBER 2015 Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10.2014 for trygg produksjon av spekevarer (Trygge spekevarer) 2. NOVEMBER 2015 Utarbeidet av: Animalia, KLF og Nortura Utarbeidet dato: 27.06.2007 Side 1 av

Detaljer

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram kalkun

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram kalkun Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram kalkun Anbefalt av bransjestyret 30.08.2016 Anerkjent av Mattilsynet 17.11.2016 Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for

Detaljer

Prøvetakingsplaner mikrobiologi. NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet

Prøvetakingsplaner mikrobiologi. NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet Prøvetakingsplaner mikrobiologi NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet BAKGRUNN FOR VIRKSOMHETENES PRØVETAKINGSPLAN FORSKRIFTSKRAV BEDRIFTENS SELVPÅLAGTE

Detaljer

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Trygt og effektivt prøveuttak TRYGG MAT MED RIKTIG KVALITET Riktige og representative resultater (Prøvetakingsplan)

Detaljer

Verdens farligste spekepølser

Verdens farligste spekepølser Nofima Nofima Salami Morr Verdens farligste spekepølser Kjøttfagdagen 3. sept. 2009 Produsent: Nofima Mat AS even.heir@nofima.no 04.09.2009 1 2006 EHEC-utbruddet - E. coli O103 E. coli O103 18 syke 10

Detaljer

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden

Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal. Del I Obligatoriske kravpunkter Kravpunkt 1 Utdyping KP Utdyping i mal Observasjon Renhold og orden Tilsyn, spiseferdig sjømat 2016 kravpunktmal Sted: Inspektør: Navn på virksomhet: Representant fra virksomhet: Dato: Avdeling: Org. nr/pers.nr: Telefonnummer: Hovedinntrykk: Del I Obligatoriske kravpunkter

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV

Detaljer

Bransjeretningslinje spekemat Ole Alvseike. 23. april februar 2013

Bransjeretningslinje spekemat Ole Alvseike. 23. april februar 2013 Bransjeretningslinje spekemat Ole Alvseike 23. april 2009 6. februar 2013 Disposisjon i dag Repetisjon: Hva er en retningslinje? Hva er «Hygienisk råvarekvalitet» og «Trygg spekemat»? Nytt i ny versjon

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

REVIDERT 15. AUGUST 2016

REVIDERT 15. AUGUST 2016 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06.2012 FOR SIKRING AV HYGIENISK RÅVAREKVALITET VED SLAKTING AV STORFE, SAU OG GRIS (HYGIENISK RÅVAREKVALITET) REVIDERT 15. AUGUST 2016 Utarbeidet av: Animalia,

Detaljer

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Mattilsynets rolle Fører tilsyn med at norsk regelverk oppfylles Utsteder attester ved

Detaljer

Renhold, hygiene og kvalitet

Renhold, hygiene og kvalitet Som forbrukere blir vi i vår del av verden mer og mer bevisste på hva vi spiser og drikker og hva maten inneholder. Samtidig er det viktig for oss å vite at maten vi spiser er trygg. Trygg mat vil si at

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

A V T A L E. Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter

A V T A L E. Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter A V T A L E Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter inngått mellom Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og. A V T A L E Mellom Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og. (bedriften)

Detaljer

Røyking og speking til hjemmebruk. Kaldrøyking (15-30 grader) Speking av kjøtt Spekepølser

Røyking og speking til hjemmebruk. Kaldrøyking (15-30 grader) Speking av kjøtt Spekepølser Røyking og speking til hjemmebruk Kaldrøyking (15-30 grader) Speking av kjøtt Spekepølser Anbefalt li9eratur, eller bruk ne9et. Kaldrøyking Temperatur mellom 15 og 30 grader på røken. Gamle metoder krevde

Detaljer

Forarbeid HACCP Forutsetninger

Forarbeid HACCP Forutsetninger Forarbeid HACCP Forutsetninger Hege Skari, MatPuls MatPuls Produkter/tjenester MatPuls utarbeider skreddersydde, enkle og brukervennlige IK-mat-system. Kan bidra i HACCP-arbeidet, delta i HACCP-gruppen

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Vanlige feil som gjøres under produktutvikling. v/ Tom Chr. Johannessen. Nofima Mat

Vanlige feil som gjøres under produktutvikling. v/ Tom Chr. Johannessen. Nofima Mat Vanlige feil som gjøres under produktutvikling. v/ Tom Chr. Johannessen. Nofima Mat 01.02.2010 1 Hva bør være på plass? Godkjente lokaler Maskiner og utstyr Hygiene kunnskap (burde vært et krav) Råvarekunnskap

Detaljer

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling Anbefalt av bransjestyret 9.4.2013 Anerkjent av Mattilsynet 6.6.2013 Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje

Detaljer

c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc d53. Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _.

c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc d53. Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _. 1314109868c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc5582505d53 Wo10l$-~H FROGN KOMMUNE Defesfefí Vår ref: 2017/172816 Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _. 1443 DRØBAK Org.nr: 985399077 Mattilsynet fatter vedtak.

Detaljer

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre RENT DRIKKEVANN og hvorfor må de gjøre det?

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre RENT DRIKKEVANN og hvorfor må de gjøre det? Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre RENT DRIKKEVANN og hvorfor må de gjøre det? Norsk Vannforening 3. November 2010 Knut Grøsland Kvalitetsleder Grilstad Gjøvik 1 HVA BRUKER VI VANNET TIL I EN KJØTTBEDRIFT?

Detaljer

Kan overgang fra "siste forbruksdag" til "best før" gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA

Kan overgang fra siste forbruksdag til best før gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA Kan overgang fra "siste forbruksdag" til "best før" gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA Først: Nortura på 30 sekunder 17.03.2015 2 Norge rundt med Nortura Nøkkeltall

Detaljer

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 5.- 7. november 2014 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 5.- 7. november 2014 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 5.- 7. november 2014 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig hygiene

Detaljer

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film

Konserv. Salting. Foto: Snöball Film Konserv I dag handler røyking, salting og graving av fisk kun om smak. Men før dypfryseren ble vanlig, måtte maten konserveres for å at man skulle ha mat på de tidene den ikke var mulig å få tak i fersk.

Detaljer

Prøvetaking - kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer

Prøvetaking - kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer Prøvetaking - kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer Norge rundt med Nortura Nøkkeltall Ca. 22 milliarder kroner i årsomsetning (2014) Årsproduksjon på ca. 230 000 tonn slakt og 42 000 tonn egg

Detaljer

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ;:;;"ISKERIDIREKTØREN Bergen, 21.12.1976 LAa/MBM MJ::LOING FRA FISKERIDIREKTØREN """""""""""""uuu nooonnuøunnn J.93/76 Forskrifter for merking av ferdigpakkede fiskevarer for omsetning til innenlandsk

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelhygiene Innhold UTVIKLING AV REGELVERK...2 FORSKRIFT

Detaljer

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling Versjon 2 Anbefalt av bransjestyret 8.9.2015 Anerkjent av Mattilsynet 23.10.2015 Dette er andre versjon av bransjeretningslingen.

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder

Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder NASJONAL TILSYNSKAMPANJE 2008: KONSERNTILSYN I SLAKTERIER PROSJEKTRAPPORT 08/37106 Januar 2009 Mattilsynet, Regionkontoret for Rogaland og Agder 1 Sammendrag... 3 Hensikt og målsetting med kampanjen...

Detaljer

Erfaring med holdbarhets- analyser og metoder

Erfaring med holdbarhets- analyser og metoder Sjømatseminar - Den Norske Matfestivalen, Ålesund 22.8.2012 Erfaring med holdbarhets- analyser og metoder v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Line Skov Pettersen Vikenco AS: "For

Detaljer

Fem Nøkler til Tryggere Mat

Fem Nøkler til Tryggere Mat Kurs i Næringsmiddelhygiene 9.11.2015 Fem Nøkler til Tryggere Mat v/ Inger Mundheim rådgiver Trygg Mat Hygiene Sunnhetsloven av 1860 ble vedtatt for å forebygge og forhindre spredning av epidemier. Hygienisk

Detaljer

Næringsmiddelhåndtering Fylkesmannens tilsynserfaringer

Næringsmiddelhåndtering Fylkesmannens tilsynserfaringer Næringsmiddelhåndtering Fylkesmannens tilsynserfaringer 2015-2016 1 Petroleumsregelverkets krav til næringsmiddelhåndteringen Rammeforskriften 6 definerer helsemessige forhold: drikkevannsforsyning, produksjon

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Miljøenheten. Hygienekrav og smittevern i barnehager/sfo

Miljøenheten. Hygienekrav og smittevern i barnehager/sfo Miljøenheten Hygienekrav og smittevern i barnehager/sfo Foto: Carl-Erik Eriksson Rune Berg, rådgiver Miljøenheten Ansatt i Miljøenheten siden 15.aug. 2013 Bakgrunn fra Mattilsynet Jobbet som kvalitetskoordinator

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003 Nr. 30/513 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF 2006/EØS/30/38 av 11. august 2003 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av patulin i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KAFFEBØNNA STORTORGET AS Postboks 582 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221920 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKARVEN VERTSHUSET AS Postboks 995 9260 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223940 Dato: 08.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos DRIVDALEN SKOLE SFO.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte inspeksjon hos DRIVDALEN SKOLE SFO. OPPDAL KOMMUNE DRIVDALEN SKOLE SFO c/o Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2017/061175 18.04.2017 985399077 11-22 5eA?

Detaljer

Den norske kjøttbransjes retningslinje for sporbarhet og identifikasjonsmerking

Den norske kjøttbransjes retningslinje for sporbarhet og identifikasjonsmerking Den norske kjøttbransjes retningslinje for sporbarhet og identifikasjonsmerking 08.09.2015 1 Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde... 3 3 Ansvar og roller... 3 4 Definisjoner... 3 5 Merkekrav for identifikasjon...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner

Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner Til Høringsinstansene 6. januar 2014 Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner Endringer fra forrige utgave (2011): Her følger en oversikt over forskjellene: Kapittel 1: Likt,

Detaljer

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 14.- 16. oktober 2015 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 14.- 16. oktober 2015 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 14.- 16. oktober 2015 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig

Detaljer

Produktbeskrivelse Urisys 1100

Produktbeskrivelse Urisys 1100 Produktbeskrivelse Urisys 1100 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse..3 2. Reagenser/teststrimler.....3 3. Testparametere...4 4. Teststrimler. 4 5. Analyseprinsipp. 5 6. Prøvemateriale...5 7. Kalibrering

Detaljer

Akkrediteringsomfang for TEST 046

Akkrediteringsomfang for TEST 046 Kopiere link Akkrediteringsomfang for TEST 046 http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasj X MjøsLab iks Ringveien 11 2815 GJØVIK Telefon: E-post: Tlf. 61 13 62 20/61 13 62 21 Faks. 61 13 62 29

Detaljer

Salt og salttransport.

Salt og salttransport. Salt og salttransport. Av: Ivar Storrø, SINTEF Fiskeri og havbruk og Kjell D. Josefsen, SINTEF Materialer og kjemi. Ivar Storrø Utdannet ved NTH, Institutt for teknisk biokjemi. Dr grad ved samme institutt

Detaljer

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Krav til næringsmiddelvirksomheter Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Kort om meg - Seniorinspektør ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord siden 2008. - Bachelorgrad i Næringsmiddelteknologi

Detaljer

Når må vi kaste maten?

Når må vi kaste maten? Når må vi kaste maten? Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU - Veterinærhøgskolen Per Einar Granum Frokostseminar: Matavfall ressurs eller tap, 24. oktober 2014 På verdensbasis antas det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGERMAN Postboks 3506 Stakkevollan 9277 TROMSØ v/ Line Åsland Deres ref: Vår ref: 2014/220432 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

ER DET MULIG Å ENDRE SALT OG FETT I SPEKEPØLSE?

ER DET MULIG Å ENDRE SALT OG FETT I SPEKEPØLSE? ER DET MULIG Å ENDRE SALT OG FETT I SPEKEPØLSE? Sluttseminar i En sunnere matpakke, Oslo, 12 desember 2017. Kirsti Greiff, Torunn Håseth, Stefania Bjarnadottir, Tom Johannessen, Ingunn Berget, Lene Øverby

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RAKET FISK

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RAKET FISK Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RAKET FISK Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Navn og

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Velkommen til kurs i prøvetaking

Velkommen til kurs i prøvetaking Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler www.nmkl.org Velkommen til kurs i prøvetaking 2. 3. desember 2015 Introduksjon + Definisjoner Hilde Skår Norli NMKLs Generalsekretær Veterinærinstituttet, Oslo Kommentarer

Detaljer

Driftsbeskrivelse for gårdsforedling

Driftsbeskrivelse for gårdsforedling Driftsbeskrivelsen -DB Driftsbeskrivelse for gårdsforedling Navn på virksomhet/produsent: Driftsbeskrivelsen er utarbeidet (dato og årstall): Virksomheten ble tilknyttet Debio første gang (år) Kundenummer

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/27. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 225/2012. av 15. mars 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/27. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 225/2012. av 15. mars 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/27 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 225/2012 2017/EØS/29/11 av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om produksjon og merking

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke THAI HOUSE RESTAURANT AS Rektor Steens gate 27 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220500 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Hygienekurs for offshoreansatte Tid: mars 2017 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshoreansatte Tid: mars 2017 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshoreansatte Tid: 14.- 16. mars 2017 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig hygiene

Detaljer

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Forslag til innhold i bransjeveileder Even Heir, Nofima even.heir@nofima.no 25.09.2014 1 Listeria monocytogenes En av de største mikrobiologiske utfordringene

Detaljer

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR:

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: Versjon 2, februar 2011 MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: TEMAHEFTER Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge BFSN har utarbeidet flere temahefter. Disse kan bestilles hos BFSN sine medlemsbedrifter.

Detaljer

Sporing og merking. Merking

Sporing og merking. Merking Sporing og merking Mange forbrukere i vår del av verden blir mer og mer bevisste på hva de spiser og drikker. De vet hvilke næringsstoffer de trenger, og ønsker enkelt og raskt å få nødvendig informasjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. mai 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 18. mai 2017 06.05.2017 nr. 560 Forskrift om endring

Detaljer

Røyking av kjøtt og fisk

Røyking av kjøtt og fisk Røyking av kjøtt og fisk Mat på Mære 2006 Kurssted: Steinkjer vgs 16.03.06. 11Kursansvarlig: Arne Bratberg Produkter som tradisjonelt har blitt røyka? Spekekjøtt Spekepølse Røkt kokt skinke Hamburgerrygg

Detaljer

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK

Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Norsk Tradisjonsfisk Godkjenning av produkt søknadsskjema RØKT FISK Informasjon om søker: Navn innehaver/daglig leder:.. Bedriftens navn:.. Adresse:... Telefon: Mobil:.. Fax:.. E-mail-adresse: Søker er

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE Dette dokumentet for internkontroll gjelder for hele Rendalen barnehage. Internkontrollsystemet er med å sikre at vi har en god hygiene på vår arbeidsplass og at

Detaljer

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- FISKE Ri Dl REKTØREN Bergen, 13.8.68 AAa/BM MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 111. /\) Spesielle kvalitetsforskrifter m.v. for fiskeprodukter som er gjort holdbare i begrenset tid ved varmebehandling, pasteurisering,

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene, Mattilsynet 2005 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelforskrifter Innhold FORSKRIFT OM NÆRINGSMIDDELHYGIENE

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn med næringsmiddelhygienen på Kvitebjørn november 2016.

1 Innledning Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn med næringsmiddelhygienen på Kvitebjørn november 2016. Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med næringsmiddelhåndteringen på Kvitebjørn Aktivitetsnummer 2016/4710 Gradering offentlig Involverte Hovedgruppe Deltakere i revisjonslaget Tilsynsleder Helge

Detaljer

Nytt fra Mattilsynet Kampanjetilsyn 2016 Arbeid med revisjon av gjødselvareforskrift Nye risikovurderinger

Nytt fra Mattilsynet Kampanjetilsyn 2016 Arbeid med revisjon av gjødselvareforskrift Nye risikovurderinger Nytt fra Mattilsynet Kampanjetilsyn 2016 Arbeid med revisjon av gjødselvareforskrift Nye risikovurderinger Norsk Vann, Fagtreff 08.02.17 Anne Bøen, Mattilsynet (Hovedkontoret) anne.boen@mattilsynet.no

Detaljer

Tilsyn med innlandsfisk 2016

Tilsyn med innlandsfisk 2016 Tilsyn med innlandsfisk 206 Sluttrapport etter tilsynskampanje Foto: Valdres Turistkontor Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag... 3 3 Bakgrunn og mål... 3 4 Organisering... 3 5 Dette har vi kontrollert...

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og matsikkerhet i den europeiske forsyningskjeden 17 partnere

Detaljer

Prosjektresultater arbeidspakke 2

Prosjektresultater arbeidspakke 2 Kjell D. Josefsen Prosjektresultater arbeidspakke 2 (Shelf life prediction and design of alternative preservation strategies) SINTEF Materialer og kjemi 1 Viktige prosjektresultater SINTEF rapport: "Salt,

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 30.mai 2005 Varighet: Kl. 09.00-13.00 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): FO140N Konserveringsteknologi 1N Studiepoeng:

Detaljer

Utfordringer knyttet til Saltreduksjon i TORO produktene. Åsta Otteren Ellingsen, Rieber & Søn ASA, Fagsjef ernæring/ernæringsfysiolog UiO

Utfordringer knyttet til Saltreduksjon i TORO produktene. Åsta Otteren Ellingsen, Rieber & Søn ASA, Fagsjef ernæring/ernæringsfysiolog UiO Utfordringer knyttet til Saltreduksjon i TORO produktene Åsta Otteren Ellingsen, Rieber & Søn ASA, Fagsjef ernæring/ernæringsfysiolog UiO TORO strategi for salt TORO Produktene skal ha likt eller lavere

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ALLEGRO PIZZERIA Turistvegen 19 9020 TROMSDALEN Deres ref: Vår ref: 2014/223945 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Smakebiter på aktuelt regelverk Ny fiskekvalitetsforskrift Ny biproduktforskrift

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 10 - Bilvaskeanlegg 10 Bilvaskeanlegg... 2 10.1 Innledning... 2 10.2 Automatiske bilvaskemaskiner... 2 10.2.1 Vaskeprosedyre... 2 10.2.2 Risiko for

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 19.- 21. januar 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 19.- 21. januar 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 19.- 21. januar 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig hygiene

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder 5. Februar 2015 Mattilsynet ved seniorinspektør Merete Christiansen Dette skal jeg si noe om: Fokus på hvilke rutiner det er viktig

Detaljer

Tilsyn med produsenter av spiseferdig sjømat. Oppsummering etter tilsynskampanje 2016

Tilsyn med produsenter av spiseferdig sjømat. Oppsummering etter tilsynskampanje 2016 Tilsyn med produsenter av spiseferdig sjømat Oppsummering etter tilsynskampanje 2016 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og mål... 4 3 Rammer for kampanjen... 5 4 Organisering og praktisk

Detaljer

INNHOLD Innledning... 3 Søknadsbehandling... 3 Hvem kan søke... 3 Søknadens innhold... 4

INNHOLD Innledning... 3 Søknadsbehandling... 3 Hvem kan søke... 3 Søknadens innhold... 4 Revidert oktober 2011 INNHOLD Innledning... 3 1. Søknadsbehandling... 3 2. Hvem kan søke... 3 3. Søknadens innhold... 4 4. Søknad om beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse... 4 5.

Detaljer

Merkesjekken 2015 Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter Revidert rapport 29. januar 2016

Merkesjekken 2015 Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter Revidert rapport 29. januar 2016 Merkesjekken 2015 Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter Revidert rapport 29. januar 2016 Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje for merking av ferdigpakkede matvarer 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer