CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: _01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01"

Transkript

1 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: _01

2 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 7 Sett forfra...7 Carat 1 gruppe...7 Carat 2 grupper...8 Elektronisk kontrollpanel...9 Knappefunksjoner...9 INSTALLASJON OG OPPSTART Posisjonering Strømtilkobling Vanntilkobling Fylle kjelen Første oppstart Filterholdersettet Hvordan feste filterholderen i gruppehodet BETJENING Brygge espresso Dampe og skumme melk Tappe varmt vann RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøre espressomaskinen Rengjøre gruppehodet og filterholderen Rengjøre pakning og dusj Rengjøre dusj i gruppehodet PROGRAMMERING Espressomaskinens tilstand Programmere funksjoner med knapper Forklaringer til skjerm

3 INNHOLD Programmere espressomengde Programmere varmtvannsmengde Programmere temperatur for turbodamperen Maksimal sikkerhetstid Tilgang til menyer på andre nivå Stille klokken, timer, minutter og dag Auto på/av Tellere Tilgang til tellere MULIGE LØSNINGER Mulige feil Anbefalinger Advarsler DIMENSJONSTEGNING Carat 1 gruppe Carat 2 grupper Viktig informasjon kan bli vist i tekstboksene nedenfor VIKTIG! INFO ADVARSEL! INFO Mer INFO Merk INFO 3

4 GENERELT Innledning Takk for at du valgte espressomaskinen Carat. Vi håper du får mye glede av den! Les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om korrekt og trygg bruk av salgsautomaten. Oppbevar den på et sted hvor den er enkelt tilgjengelig. Advarsler Maskinen, støpselet eller strømledningen skal aldri settes under vann, da dette medfører fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør være under tilsyn for å hindre at de leker med apparatet. Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, eller maskinen har veltet. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifisert personale for å unngå fare. Maskinen må kobles til en korrekt installert og jordet stikkontakt med riktig nettspenning (se de tekniske dataene for maskinen). Sikkerhetstiltak Ikke bruk maskinen utendørs. Vær og vind (regn, snø, frost) vil forårsake materiell skade på maskinen. Ikke forsøk å åpne maskinen eller reparere den på noen som helst måte. For å unngå fare skal maskinen bare repareres på et teknisk verksted, serviceverksted eller av kvalifisert personale. Trekk strømledningen ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk over lengre tid. Når du gjør dette må du trekke i selve støpselet, ikke ledningen. Dette apparatet må plasseres på et vannrett sted som tåler eventuelle vannlekkasjer. Plasser maskinen utilgjengelig for barn. Legg strømledningen slik at ingen kan snuble i den. Hold den unna skarpe kanter og varmekilder. Bruk det nye slangesettet som følger med apparatet. Ikke bruk opp igjen gamle slangesett. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli brukt høytrykksspyler. Dette apparatet må ikke vaskes med høytrykksspyler. Tiltenkt bruk Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og for eksempel: - Personalkjøkken i butikker. - Kontorer og lignende arbeidsmiljøer - Gårdsbruk - Av gjester på hoteller og andre overnattingssteder - Pensjonater og lignende For å sikre at maskinen yter maksimalt må følgende parametere overholdes: - Høyeste tillatte vanntrykk i inntak: 800 kpa (8 bar) - Laveste tillatte vanntrykk i inntak: 200 kpa (2 bar) - Høyeste driftstemperatur: 40 ºC - Laveste driftstemperatur: 10 ºC 4

5 GENERELT Fakta og vekt Carat 1 gruppe FAKTA Standard MINI 1 GRUPPE Standard (Turbodamper) Berøringsknapp (Turbodamper) Damparm 2 stk. 1 stk. 1 stk. Varmtvannsutløp 1 stk. 1 stk. 1 stk. Turbodamper Nei 1 stk. 1 stk. Elektronisk temperaturkontroll Ventemodus Høyde, bredde, dybde Kjelevolum Strømforsyning Kaldtvannstilkobling Ja Ja 620, 586, 563 mm 6L 230 V vekselstrøm 50/60 Hz 1 F+N 2750 W 3/8" innvendige gjenger Carat 1GR standard MODELL/NAVN Carat 1GR turbodamper Carat 1GR turbodamper med berøringsknapper VEKT 45 kg 45 kg 45 kg MEDFØLGENDE TILBEHØR 14 g filterholder med 2 utløp 7 g filterholder med 1 utløp Vannslange Filterkurv Blindpakning 1 stk. 1 stk. 1 stk. 7 g x 1 stk. 14 g x 1 stk. 1 stk. 5

6 GENERELT Fakta og vekt Carat 2 grupper FAKTA Standard 2 GRUPPER Standard (Turbodamper) Berøringsknapp (Turbodamper) Damparm 2 stk. 1 stk. 1 stk. Varmtvannsutløp 1 stk. 1 stk. 1 stk. Turbodamper Nei 1 stk. 1 stk. Elektronisk temperaturkontroll Ventemodus Høyde, bredde, dybde Kjelevolum Strømforsyning Kaldtvannstilkobling Ja Ja 620, 774, 563 mm 11,5 l Enfaset 230 V vekselstrøm 50/60 Hz 1 F+N 3250 W Flerfaset 380 V vekselstrøm 50/60 Hz 3 F+N 4750 W 3/8" innvendige gjenger Carat 2GR standard MODELL/NAVN Carat 2GR turbodamper Carat 2GR turbodamper med berøringsknapper VEKT 63 kg 63 kg 63 kg MEDFØLGENDE TILBEHØR 14 g filterholder med 2 utløp 7 g filterholder med 1 utløp Vannslange Filterkurv Blindpakning 1 stk. 1 stk. 1 stk. 7 g x 1 stk. 14 g x 1 stk. 1 stk. 6

7 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Sett forfra Carat 1 gruppe Dampknapp Varmtvannsknapp Drikkeknapper Skjerm Dampspak Bryggegruppe Pumpetrykkmåler Turbodamper Damptrykkmåler Hovedbryter Damparm Koppehylle Varmtvannsutløp Filterholder 7

8 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Sett forfra Carat 2 grupper Dampknapp Skjerm Dampspak Varmtvannsknapp Bryggegruppe Drikkeknapper Dampspak Damparm Pumpetrykkmåler Damptrykkmåler Filterholder Varmtvannsutløp Koppehylle Turbodamper Damparm Hovedbryter 8

9 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Elektronisk kontrollpanel Knappefunksjoner Her er noen av ekstrafunksjonene som er tilgjengelig gjennom elektronikken: Mengdekontroll for fire forskjellige espressodrikker per bryggegruppe. Tidskontrollert varmtvannstapping. Automatisk fylling og nivåkontroll i kjelen. Automatisk slukking av varmeelement ved for lite vann. Systemovervåking med alarmer. Automatisk rengjøring av bryggegruppene. Kontrollpanelet er i utgangspunktet programmert med 4 standarddrikker (som du kan velge å omprogrammere) og en valgmulighet for kontinuerlig produksjon. De første fire tastene (1 liten espresso, 1 stor espresso, 2 små espresso, 2 store espresso) brygger programmert mengde og stopper deretter automatisk. Den femte tasten brygger kontinuerlig til brukeren stopper maskinen ved å trykke på knappen en gang til. Dampknapp Vannknapp Skjerm Viser kjelens temperatur og vannstand. Visning av klokkeslett og dato. Max Min Publicity EXPOBAR hh:mm day o C 1 liten espresso 2 små espresso 1 stor espresso 2 store espresso Kontinuerlig Denne knappen har 3 funksjoner som avhenger av hvor lenge knappen holdes inne: Under 1 sekund aktiverer varmtvannsdose for te o.l. Mellom 1 og 8 sekunder aktiverer kontinnuerlig espressoproduksjon. Trykk en gang til på knappen for å stoppe produksjonen. Over 8 sekunder aktiverer programmeringsmenyen. Dette forklares senere i programmeringsdelen. 9

10 INSTALLASJON OG OPPSTART Posisjonering Min. 10 cm Når maskinen settes på plass bør den plasseres så vannrett som mulig, slik at espressoen fordeles jevnt i koppene gjennom alle utløpene i hver av gruppene. Merk Sørg for at luften kan sirkulere bak maskinen (minimum 10 cm). Strømtilkobling 1 gruppe VIKTIG! Koble støpselet til en separat, jordet veggkontakt V vekselstrøm, 2750 W, 16 A. 2 grupper Trakteren kan ikke omkobles, og skal bare kobles til strømnett som innfrir de angitte spesifikasjonene. Tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Anbefalt: Koble maskinen til en vernebryter og en jordfeilbryter. ADVARSEL! Koble kun til en separat trefase. - Trakteren skal kobles til 380 V med null og jord. - Bruk sikringer på 10 A eller 16 A. VIKTIG! Elektriske installasjoner skal kun utføres av sertifiserte elektrikere: 380 V 2 N/2750 W 10

11 INSTALLASJON OG OPPSTART Vanntilkobling Bruk den bøyelige slangen som følger med maskinen. Koble den til en tilkoblingsslange på 3/8" med hanntilkobling og stoppventil. Det må monteres et avherdingsfilter mellom ventilen og maskinen (blant reservedelene bør du finne yttreligere en bøyelig 50 cm lang slange som kan brukes til å koble til avherdingsfilteret og ventilen). Fylle kjelen Når maskinen slås på vil den automatisk fylle kjelen med vann. Trykkmåleren viser trykket i kjelen. Trykket og temperaturen i kjelen står i direkte forhold til hverandre (se ill.). o C Forhold mellom trykk og temperatur ,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 MPa Standard trykk/temperatur Første oppstart Åpne den eksterne vanntilførselen til maskinen. Slå på strømbryteren. Trykk på bryggebryteren eller et valg på kontrollpanelet for hver gruppe, og vent til det kommer en kontinuerlig strøm av vann ut fra hver av dem. Dette gjør at varmevekslerne i maskinen blir riktig fylt. Drei på dampspaken til det kommer ut damp. Dette slipper ut eventuelle luftrester i kjelen. Skjermen vil vise at kjelen varmes opp. Når den slås av, betyr det at maskinen har nådd riktig temperatur. Maskinen er klar til bruk. Strømbryter 11

12 INSTALLASJON OG OPPSTART Filterholdersettet Låsefjær (filterkurv) Filterkurv Plassering av fjær i filterholder Filterholder og filterkurv for enkel espresso (7 g) Filterholder og filterkurv for dobbel espresso (14 g) Hvordan feste filterholderen i gruppehodet Filterholderen har en styrevinge på hver side. De må innrettes etter gjengesporene i gruppen. styrevinge Drei filterholderen mot urviseren til håndtaket står vinkelrett på espressomaskinen. Korrekt plassering av filterholder i gruppehode: Ikke skrudd godt nok til Riktig Gruppegjengene er utslitt 12

13 BETJENING Brygge espresso VIKTIG! La alltid filterholderen stå i gruppen slik at den holder seg varm. Det er svært viktig å opprettholde optimal temperatur for å få best mulig espresso. Løsne filterholderen og ta den ut av gruppehodet Fyll filterkurven i filterholderen med espressopulver (mengden vil avhenge av størrelsen på filterkurven). Nykvernede espressobønner gir best resultat. Trykk ned kaffen med kaffetamperen (omkring 5 kg trykk). Sett den fylte filterholderen inn i gruppehodet og fest den i korrekt posisjon Sett en eller to kopper under utløpene. Velg ønsket drikk ved hjelp av drikkeknappene. 13

14 BETJENING Dampe og skumme melk Damping Skumming Rett damparmen mot dryppbrettet og åpne dampspaken noen sekunder. Dette vil slippe ut kondensert vann. Steng dampspaken når det bare kommer ut damp. Før damparmen ned i beholderen med væsken du ønsker å varme opp Åpne dampspaken igjen for å begynne oppvarming av væsken. ADVARSEL! Ikke ta damparmen ut av væskebeholderen mens spaken er åpen, da dette kan føre til alvorlige forbrenninger eller andre skader. Steng dampspaken og fjern væskebeholderen når væsken har nådd ønsket temperatur og prosessen er ferdig. 05 Når prosessen er ferdig, rett damparmen mot dryppbrettet og åpne dampspaken noen sekunder for å spyle ut rester av melk eller andre væsker. Steng spaken og rengjør damparmen utvendig med en myk klut. 14

15 BETJENING Tappe varmt vann 01 Sett en beholder under varmtvannsutløpet. 02 Trykk på varmtvannsknappen. Trykk en gang til for å stoppe når du har ønsket mengde. 15

16 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøre espressomaskinen HUSK! For å alltid oppnå best mulige resultater fra maskinen er det viktig å avkalke og rengjøre maskinen hyppig. Skru alltid av maskinen før utvendig rengjøring. Alle utvendige deler kan rengjøres med en myk klut. Ikke bruk produkter med slipende effekt eller løsemidler. Rengjøre gruppehodet og filterholderen Løsne filterholderen og ta den ut av gruppehodet. Skift ut filterkurven i filterholderen med en av blindfilterkurvene eller gummipakningene som følger med. Ha rengjøringsmiddel for espressomaskin i filterholderen. Bruk instruksjonene på rengjøringsmiddelet til å fastsette riktig mengde. Fest filterholderen i gruppehodet. Aktiver den automatiske rengjøringssyklusen på følgende måte: Når maskinen er i inaktivt modus, trykk knappene og samtidig. Når rengjøringen starter kan du slippe knappene: Maskinen vil nå automatisk gjenta rengjøringssyklusene 5 ganger før den er ferdig. VIKTIG! Når rengjøringsprosessen er ferdig, fjern filterholderen og kjør vann gjennom gruppen igjen for å skylle ut alle rester. Gjenta rengjøringsprosessen, denne gangen uten rengjøringsmiddel slik at alle rester av dette skylles bort. Sett deretter den opprinnelige filterkurven på plass igjen i filterholderen, og legg blindfilteret på en egnet oppbevaringsplass. Ikke rør filterholderen under den automatiske rengjøringsprosessen. Det anbefales å rengjøre filtermembranen uten rengjøringsmiddel hver dag. Det anbefales å rengjøre gruppene med blindfilter og rengjøringsmiddel en gang i uken. Blindpakning Rengjøringsmiddel for espressomaskin Delenr:

17 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøre pakning og dusj Må være løs Når filterholderen fylt med kvernet kaffe settes inn i bryggegruppen, vil det samle seg overflødig kaffe på overflaten der delene møtes. Hvis det blir for mye av disse restene kan det foråsrsake en åpning mellom filterholderen og gruppehodet. Dessuten kan disse restene blokkere vannstrømmen gjennom gruppehodet. For å unngå dette må følgende rengjøringsprosedyre utføres: Sett inn blindfilteret eller -pakningen i filterholderen uten rengjøringsmiddel. Sett filterholderen inn i gruppehodet uten å forsøke å stenge det. Start en kontinuerlig espresso. Gjør en åpne/stenge-bevegelse med filterholderen uten å stenge den helt. Vannet vil nå flomme rundt filterholderen, gjennom overflaten der delene møtes slik at denne blir rengjort. Vær svært forsiktig, for dette vannet er veldig varmt og kan forårsake forbrenning. Rengjøre dusj i gruppehodet Ta filterholderen ut av gruppehodet. Rengjør dusjen med en myk børste for å fjerne alle kafferester Område med rester av kvernet kaffe Dusj 17

18 PROGRAMMERING Espressomaskinens tilstand Max Min Publicity EXPOBAR hh:mm day ill. A OFF hh:mm day o C Denne espressomaskinen har 3 mulige tilstander: På-tilstand Maskinen er aktiv og klar til å brygge espresso. Generelt vil maskinen gå inn i denne tilstanden når strømbryteren slås på (se ill. A). Ventetilstand Strømbryteren er på, espressomaskinen er i OFF-tilstand og dette vises på skjermen (se ill. B). For å gå inn i denne tilstanden, begynn med maskinen i ON-tilstand. Trykk og hold inne kontinuerlig-knappen, og trykk på ill. B knappen (2 små espresso). Maskinen vil nå vise "OFF" på skjermen. For å gå ut av denne tilstanden, trykk knappen (2 små espresso). Maskinen vil gå tilbake til ON-tilstand. Av-tilstand Espressomaskinen er fullstendig frakoblet. Programmere funksjoner med knapper C A B + - OK D A B C D Gruppekjele ON/OFF (PÅ/AV) Når maskinen er i tilstanden ON, trykk på kontinuerlig-knappen + 1 stor espresso-knappen samtidig for å sette gruppekjelen i ON/OFF-modus (dette gjelder maskiner med flere kjeler). Ventemodus Trykk og hold inne Kontinuerlig-knappen, og trykk kort på 2 små espressoknappen. Dette vil aktivere ventemodus (bare venstre tastaturfelt). Automatisk rengjøring Når maskinen er i tilstanden ON, trykk Kontinuerlig + 1 liten espresso-knappen samtidig for å aktivere automatisk rengjøringsfunksjon. Aktivere programmeringsmenyer Det finnes 2 nivåer av programmeringsmenyer som er tilgjengelige når maskinene er i tilstanden ON. På det første nivået kan drikkemengdene justeres. På det andre nivået kan klokke/dato stilles og tellere vises osv. 18

19 PROGRAMMERING Doses programming Select 30s Følg disse trinnene for å gå til første nivå: Hold Kontinuerlig-knappen inne i 8 sekunder. Alle lysene på ill. A Clock Adjust HH:MM Day 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm ill. B tastaturfeltet begynner å lyse, og Kontinuerlig-knappen blinker. Slipp knappen, og skjermen vil ha endret seg som vist i ill. A. Følg disse trinnene for å gå til andre nivå: Hold Kontinuerlig-knappen inne i 8 sekunder. Alle lysene på tastaturet vil begynne å lyse og Kontinuerlig-knappen vil blinke. Ikke slipp knappen før skjermen viser stilling av klokken som i ill. B. Forklaringer til skjerm Redigerbare linjer Publicity EXPOBAR Kjelens vannstand Max Min hh:mm day o C Nåværende temperatur i kjelen Klokkeslett og dag Digital kontroll og visning av temperaturen i kjelen. Hjelp på skjermen for omprogrammering og innstilling. Visuelt varsel om behov for påfyll av avherdingsmiddel. 19

20 PROGRAMMERING Programmere espressomengde Omprogrammering av mengder må alltid gjøres med nykvernet kaffe. Denne delen tar for seg hvordan man programmerer mengden som vil produseres automatisk for hvert av valgene på kontrollpanelet. Hold inne kontinuerlig-knappen i 8 sekunder. Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse og kontinuerlig-knappen vil blinke. Innen 30 sekunder trykker du på valget du ønsker å omprogrammere (1 liten espresso, 1 stor espresso, 2 små espresso, 2 store espresso). Du vil se at alle lysene bortsett fra knappen du har valgt og kontinuerlig-knappen vil slukkes. Gruppen begynner å produsere kaffe. Når ønsket kaffemengde er produsert, trykker du på valgknappen som lyser for å stoppe produksjonen. Denne mengden vil nå lagres som standard. Gjenta denne prosessen for alle valgene som skal omprogrammeres. Hvis du bare vil omprogrammere ett av valgene, gjør som beskrevet og omprogrammer bare ett valg. De andre valgene vil beholde sine tidligere innstillinger. VIKTIG! Når du omprogrammerer valg på venstre tastaturfelt (på maskinen sett forfra), vil denne mengden automatisk også bli lagret i de andre tastaturfeltene. Dette skjer bare hvis du programmerer på venstre tastaturfelt. Hvis du programmerer på et annet tastaturfelt, vil det ikke programmere andre tastaturfelter, men kun påvirke knappen som er valgt. Programmere varmtvannsmengde Hold inne kontinuerlig-knappen i 8 sekunder. Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse og kontinuerlig-knappen vil blinke. Trykk Kontinuerlig-knappen varmtvannsarmen. Trykk på samme knapp i under 1 sekund. Det vil komme vann fra en gang til for å stoppe vannet og lagre den nye mengden. Det kan lagres forskjellige vannmengder i hvert tastaturfelt. 20

21 PROGRAMMERING Programmere temperatur for turbodamperen Hold inne kontinuerlig-knappen i 8 sekunder. Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse og kontinuerlig-knappen vil blinke. Før damparmen ned i væsken som skal varmes opp. Trykk på dampknappen. Når væsken når ønsket temperatur, trykker du på dampknappen for å stoppe. Den nye temperaturen er nå lagret. igjen Når denne knappen programmeres vil det bare påvirke væskens temperatur, ikke hvor lenge dampen står på. Når den elektroniske damparmen med temperaturføler når den programmerte temperaturen, vil den automatisk slås av. Forskjeller i væskemengde vil ikke påvirke temperaturen. Maksimal sikkerhetstid Alle valgene har en maksimal tillatt bryggetid på 5 minutter. 21

22 PROGRAMMERING Tilgang til menyer på andre nivå Doses programming Select 30s ill. A Hold Kontinuerlig-knappen i venstre tastaturfelt inne i 8 sekunder. (Til første nivå, se ill. A). Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse, og Kontinuerlig-knappen vil blinke. Ikke slipp Kontinuerlig-knappen før skjermen viser "Clock adjust" (se ill. B). Heretter er vi i menyen i andre nivå. Clock Adjust 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm ill. B Gå til "Clock adjust" ved å trykke knappen naviger gjennom systemet med knappen (1 stor espresso). (2 små espresso) eller (1 liten espresso) eller Stille klokken, timer, minutter og dag Clock Adjust HH:MM Day 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm ill. C For å stille klokken trykker du på knappen (2 små espresso) mens "Clock adjust" vises på skjermen (se ill. C). Timetallet begynner å blinke. Øk eller reduser verdien ved å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Nå begynner minuttallet å blinke. Øk eller reduser verdien ved å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Deretter kan ukedag stilles inn på samme måte (, og ). Når alle verdier er stilt inn og bekreftet med knappen (2 små espresso), vil skjermen gå videre til neste meny. 22

23 PROGRAMMERING Auto på/av Auto On/Off On: Hh:mm 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. A Etter at innstilling av klokkeslett og dato er bekreftet med knappen (2 små espresso), kommer du til programmering av maskinens automatiske ON/OFF-funksjon (se ill. A). Gjør følgende for å endre klokkeslettet da maskinen automatisk går inn i "ON"-tilstand: Mens timetallet blinker, øk eller reduser verdien ved å trykke på knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke (2 små espresso). Deretter vil minuttallet begynne å blinke, og det kan stilles på samme måte (, og ). Merk Som standard vil første verdi være: On: - - : - -. Dette betyr at funksjonen er deaktivert. Så snart verdien endres til noe annet enn - - : - -, vil funksjonen være aktivert. Hvis du foretrekker å la funksjonen være deaktivert, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso) mens den innstilte verdien er - - : - -. Nå blinker klokkeslettet for automatisk OFF. Øk eller reduser verdien ved Auto On/Off Off: Hh:mm 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. B Closed on Day 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. C å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Deretter vil minuttallet blinke, og det kan stilles på samme måte (, og ). Etter den endelige bekreftelsen vil skjermen gå videre til neste meny (se ill. B). Hvis automatisk ON og OFF er innstilt, kan det angis en dag da maskinen ikke skal slås på i det hele tatt. Menyen for av-dag vil ikke vises hvis ON/OFFtider ikke er innstilt (se ill. C). For å stille inn OFF-dag øker eller reduserer du verdien ved å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Merk Som standard vil innstillingen være: - - : - -. Dette betyr at funksjonen er deaktivert. Så snart verdien endres til noe annet enn - - : - -, vil funksjonen være aktivert. Hvis du foretrekker å la funksjonen være deaktivert, bekreft ved å trykke (2 små espresso) mens den innstilte verdien er - - :

24 PROGRAMMERING Tellere Det finnes 4 tellere: Liter vann som har gått gjennom maskinen (nyttig for å vite når det er behov for avkalking) Totalt antall brygginger av kaffe og varmt vann Kaffebrygginger per dose tastaturfelt Tilgang til tellere Doses programming Select 30s Hold Kontinuerlig-knappen (se ill. A). i venstre tastaturfelt inne i 8 sekunder Ill. A Clock Adjust 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. B (Til første nivå, se ill. A). Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse, og Kontinuerlig-knappen vil blinke. Ikke slipp Kontinuerlig-knappen før skjermen viser "Clock adjust" (se ill. B). Heretter er vi på menyen i andre nivå. Counters 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. C Trykk kort på Kontinuerlig-knappen "Counters" (se ill. C).. Skjermen vil nå vise alternativet 24

25 MULIGE LØSNINGER Mulige feil Feil på grunn av kalkbelegg Kaffen som kommer ut av maskinen holder ikke riktig temperatur: Det kommer ikke vann ut av gruppene: Utløpsrørene fra varmevekslerne er tilstoppet av kalk Kalkbelegg hindrer vannet i å slippe gjennom Nitti prosent av feil skyldes kalk som samler seg opp i maskinen når det ikke utføres avherdings-/ avkalkingsbehandling. Denne typen feil unngår du enkelt ved å gjennomføre regelmessig vedlikehold av avherderen. Problemer på grunn av kverninnstillinger Kaffen kommer ut veldig fort: Juster kvernens innstillinger. Den kverner for grovt. Kaffen kommer ut svært sakte: Juster kvernens innstillinger. Den kverner for fint. Kontakt teknisk service hvis du blir oppmerksom på funksjonsfeil i kaffemaskinen. Anbefalinger Du bør rengjøre gruppehodet hver dag uten såpe, bare ved hjelp blindfilter og vann. Du bør rengjøre gruppehodet med rengjøringsmiddel for espressomaskin (som beskrevet i denne håndboken) minst en gang i måneden. Du bør skifte ut avherderen med jevne mellomrom, i henhold til intervallene som er oppgitt på merkingen på avherdingsmiddelet. Bruk nykvernede espressobønner for å oppnå best kvalitet, aroma og smak når du produserer drikker. For å oppnå en god espressodrikk må du huske at både gruppehodet og filterholderen må holde en konstant høy temperatur. La derfor filterholderen stå i gruppehodet når den ikke er i bruk. Advarsler Ikke prøv å ta ut filterholderen mens det produseres espresso. Svært varmt vann under høyt trykk kan sprute ut og forårsake alvorlige forbrenninger eller andre skader. Aldri forsøk å få tilgang til maskinens innside. Dette skal bare gjøres av autoriserte teknikere. Ikke stikk noen gjenstander gjennom åpningene eller ventilasjonshullene i maskinen. Kontroller dryppbrettet med jevne mellomrom og pass på at alt vann renner bort som det skal. 25

26 DIMENSJONSTEGNING Carat 1 gruppe C A B Modell A B C Carat 1GR standard 586 mm 563 mm 620 mm Carat 1GR turbodamper 586 mm 563 mm 620 mm Carat 1GR turbodamper med berøringsknapper 586 mm 563 mm 620 mm 26

27 DIMENSJONSTEGNING Carat 2 grupper C A B Modell A B C Carat 2GR standard 774 mm 563 mm 620 mm Carat 2GR turbodamper 774 mm 563 mm 620 mm Carat 2GR turbodamper med berøringsknapper 774 mm 563 mm 620 mm 27

28 For at garantien skal være gyldig må vedlikeholdsvilkårene være fulgt i henhold til våre instrukser. Det må også være utvist tilbørlig varsomhet, og skademelding må leveres umiddelbart. Utstyret det gjelder, skal ikke brukes i påvente av service hvis det er fare for at skaden eller defekten kan forverres. Garantien dekker ikke forbruksdeler (f.eks. glasselementer), vanlig vedlikehold (f.eks. rengjøring av filtre) eller problemer som skyldes for eksempel forurenset vann, kalk eller feil spenning, trykk eller justering av vannmengde. Garantien dekker ikke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndtering og betjening av apparatet. FOR SERVICE Ta kontakt med forhandleren din Din forhandler

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med manuell vannfylling UM_NO Part No.: 1764087_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01

TEA CATER BRUKERMANUAL. UM_NO Part No.: 1764119_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764119_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell funksjonsbeskrivelse...5 OVERSIKT

Detaljer

G-10 BRUKERMANUAL UM_NO. Dato: 140402

G-10 BRUKERMANUAL UM_NO. Dato: 140402 BRUKERMANUAL R UM_NO Dato: 140402 INNHOLD Originalinstruksjoner INNHOLD...2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER...4 Farenivåer... 4 generelt...5 Innledning... 5 Generelle instruksjoner... 5 Advarsler... 5 Sikkerhetstiltak...

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764174_01 PREZZO BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764174_01 PREZZO BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764174_01 BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 Forside...5

Detaljer

QUARTZ BRUKERMANUAL. UM_NO Date: 140402

QUARTZ BRUKERMANUAL. UM_NO Date: 140402 BRUKERMANUAL UM_NO Date: 140402 INNHOLD Originalinstruksjoner INNHOLD...2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER...4 Farenivåer... 4 GENERELT...5 Innledning... 5 Advarsler... 5 Sikkerhetstiltak... 5 Tiltenkt bruk...

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

G-10 KAPSELGRUPPE BRUKERMANUAL UM_NO. Dato: 140506

G-10 KAPSELGRUPPE BRUKERMANUAL UM_NO. Dato: 140506 G-10 KAPSELGRUPPE BRUKERMANUAL R UM_NO Dato: 140506 INNHOLD Originalinstruksjoner INNHOLD...2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER...4 Farenivåer... 4 generelt...5 Innledning... 5 Generelle instruksjoner... 5 Advarsler...

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

CQUBE S FILTER BREW SF03 SF12 SF20 BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764028_01

CQUBE S FILTER BREW SF03 SF12 SF20 BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764028_01 UM_NO Part No.: 1764028_01 CQUBE S FILTER BREW SF03 SF12 SF20 BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 OVERSIKT

Detaljer

CQUBE ME12 BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764065_01

CQUBE ME12 BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764065_01 UM_NO Part No.: 1764065_01 CQUBE ME12 BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Brukshensikt...4 Fakta og vekt...5 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 6

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL

UM_NO Part No.: 1764034_03: BRILLIANCE 3.0 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764034_03: BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV SYMBOLER... 3 Farenivåer...3 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

CQUBE SE12 BRUKERMANUAL

CQUBE SE12 BRUKERMANUAL CQUBE SE12 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764158_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 OVERSIKT OVER KOMPONENTER...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Matic / THa. Operating instructions COFFEE BREWER. Mode d emploi MACHINE À CAFÉ. Gebrauchsanleitung KAFFEEBRÜHMASCHINE

Matic / THa. Operating instructions COFFEE BREWER. Mode d emploi MACHINE À CAFÉ. Gebrauchsanleitung KAFFEEBRÜHMASCHINE Operating instructions COFFEE BREWER Mode d emploi MACHINE À CAFÉ Gebrauchsanleitung KAFFEEBRÜHMASCHINE Gebruiksaanwijzing KOFFIEZETAPPARAAT Bruksanvisning KAFFEBRYGGARE Bruksanvisning KAFFEMASKIN GB FR

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen...

Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen... INNHOLD Sikkerhetsinformasjon...................................... 4 Oversikt over maskinen..................................... 7 Betjeningspanel og display.................................. 8 Pakke

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

CQube MF & LF BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764057_01

CQube MF & LF BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764057_01 UM_NO Part No.: 1764057_01 BRUKERMANUAL INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 6 Fronten av

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

CQUBE SE20 BARISTA BRUKERMANUAL

CQUBE SE20 BARISTA BRUKERMANUAL CQUBE SE20 BRIST BRUKERMNUL UM_NO Part No.: 1764166_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 dvarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 OVERSIKT OVER KOMPONENTER...

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer