CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: _01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01"

Transkript

1 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: _01

2 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 7 Sett forfra...7 Carat 1 gruppe...7 Carat 2 grupper...8 Elektronisk kontrollpanel...9 Knappefunksjoner...9 INSTALLASJON OG OPPSTART Posisjonering Strømtilkobling Vanntilkobling Fylle kjelen Første oppstart Filterholdersettet Hvordan feste filterholderen i gruppehodet BETJENING Brygge espresso Dampe og skumme melk Tappe varmt vann RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøre espressomaskinen Rengjøre gruppehodet og filterholderen Rengjøre pakning og dusj Rengjøre dusj i gruppehodet PROGRAMMERING Espressomaskinens tilstand Programmere funksjoner med knapper Forklaringer til skjerm

3 INNHOLD Programmere espressomengde Programmere varmtvannsmengde Programmere temperatur for turbodamperen Maksimal sikkerhetstid Tilgang til menyer på andre nivå Stille klokken, timer, minutter og dag Auto på/av Tellere Tilgang til tellere MULIGE LØSNINGER Mulige feil Anbefalinger Advarsler DIMENSJONSTEGNING Carat 1 gruppe Carat 2 grupper Viktig informasjon kan bli vist i tekstboksene nedenfor VIKTIG! INFO ADVARSEL! INFO Mer INFO Merk INFO 3

4 GENERELT Innledning Takk for at du valgte espressomaskinen Carat. Vi håper du får mye glede av den! Les brukerhåndboken før du begynner å bruke maskinen. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om korrekt og trygg bruk av salgsautomaten. Oppbevar den på et sted hvor den er enkelt tilgjengelig. Advarsler Maskinen, støpselet eller strømledningen skal aldri settes under vann, da dette medfører fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør være under tilsyn for å hindre at de leker med apparatet. Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, eller maskinen har veltet. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceleverandøren eller tilsvarende kvalifisert personale for å unngå fare. Maskinen må kobles til en korrekt installert og jordet stikkontakt med riktig nettspenning (se de tekniske dataene for maskinen). Sikkerhetstiltak Ikke bruk maskinen utendørs. Vær og vind (regn, snø, frost) vil forårsake materiell skade på maskinen. Ikke forsøk å åpne maskinen eller reparere den på noen som helst måte. For å unngå fare skal maskinen bare repareres på et teknisk verksted, serviceverksted eller av kvalifisert personale. Trekk strømledningen ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk over lengre tid. Når du gjør dette må du trekke i selve støpselet, ikke ledningen. Dette apparatet må plasseres på et vannrett sted som tåler eventuelle vannlekkasjer. Plasser maskinen utilgjengelig for barn. Legg strømledningen slik at ingen kan snuble i den. Hold den unna skarpe kanter og varmekilder. Bruk det nye slangesettet som følger med apparatet. Ikke bruk opp igjen gamle slangesett. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli brukt høytrykksspyler. Dette apparatet må ikke vaskes med høytrykksspyler. Tiltenkt bruk Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og for eksempel: - Personalkjøkken i butikker. - Kontorer og lignende arbeidsmiljøer - Gårdsbruk - Av gjester på hoteller og andre overnattingssteder - Pensjonater og lignende For å sikre at maskinen yter maksimalt må følgende parametere overholdes: - Høyeste tillatte vanntrykk i inntak: 800 kpa (8 bar) - Laveste tillatte vanntrykk i inntak: 200 kpa (2 bar) - Høyeste driftstemperatur: 40 ºC - Laveste driftstemperatur: 10 ºC 4

5 GENERELT Fakta og vekt Carat 1 gruppe FAKTA Standard MINI 1 GRUPPE Standard (Turbodamper) Berøringsknapp (Turbodamper) Damparm 2 stk. 1 stk. 1 stk. Varmtvannsutløp 1 stk. 1 stk. 1 stk. Turbodamper Nei 1 stk. 1 stk. Elektronisk temperaturkontroll Ventemodus Høyde, bredde, dybde Kjelevolum Strømforsyning Kaldtvannstilkobling Ja Ja 620, 586, 563 mm 6L 230 V vekselstrøm 50/60 Hz 1 F+N 2750 W 3/8" innvendige gjenger Carat 1GR standard MODELL/NAVN Carat 1GR turbodamper Carat 1GR turbodamper med berøringsknapper VEKT 45 kg 45 kg 45 kg MEDFØLGENDE TILBEHØR 14 g filterholder med 2 utløp 7 g filterholder med 1 utløp Vannslange Filterkurv Blindpakning 1 stk. 1 stk. 1 stk. 7 g x 1 stk. 14 g x 1 stk. 1 stk. 5

6 GENERELT Fakta og vekt Carat 2 grupper FAKTA Standard 2 GRUPPER Standard (Turbodamper) Berøringsknapp (Turbodamper) Damparm 2 stk. 1 stk. 1 stk. Varmtvannsutløp 1 stk. 1 stk. 1 stk. Turbodamper Nei 1 stk. 1 stk. Elektronisk temperaturkontroll Ventemodus Høyde, bredde, dybde Kjelevolum Strømforsyning Kaldtvannstilkobling Ja Ja 620, 774, 563 mm 11,5 l Enfaset 230 V vekselstrøm 50/60 Hz 1 F+N 3250 W Flerfaset 380 V vekselstrøm 50/60 Hz 3 F+N 4750 W 3/8" innvendige gjenger Carat 2GR standard MODELL/NAVN Carat 2GR turbodamper Carat 2GR turbodamper med berøringsknapper VEKT 63 kg 63 kg 63 kg MEDFØLGENDE TILBEHØR 14 g filterholder med 2 utløp 7 g filterholder med 1 utløp Vannslange Filterkurv Blindpakning 1 stk. 1 stk. 1 stk. 7 g x 1 stk. 14 g x 1 stk. 1 stk. 6

7 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Sett forfra Carat 1 gruppe Dampknapp Varmtvannsknapp Drikkeknapper Skjerm Dampspak Bryggegruppe Pumpetrykkmåler Turbodamper Damptrykkmåler Hovedbryter Damparm Koppehylle Varmtvannsutløp Filterholder 7

8 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Sett forfra Carat 2 grupper Dampknapp Skjerm Dampspak Varmtvannsknapp Bryggegruppe Drikkeknapper Dampspak Damparm Pumpetrykkmåler Damptrykkmåler Filterholder Varmtvannsutløp Koppehylle Turbodamper Damparm Hovedbryter 8

9 OVERSIKT OVER KOMPONENTER Elektronisk kontrollpanel Knappefunksjoner Her er noen av ekstrafunksjonene som er tilgjengelig gjennom elektronikken: Mengdekontroll for fire forskjellige espressodrikker per bryggegruppe. Tidskontrollert varmtvannstapping. Automatisk fylling og nivåkontroll i kjelen. Automatisk slukking av varmeelement ved for lite vann. Systemovervåking med alarmer. Automatisk rengjøring av bryggegruppene. Kontrollpanelet er i utgangspunktet programmert med 4 standarddrikker (som du kan velge å omprogrammere) og en valgmulighet for kontinuerlig produksjon. De første fire tastene (1 liten espresso, 1 stor espresso, 2 små espresso, 2 store espresso) brygger programmert mengde og stopper deretter automatisk. Den femte tasten brygger kontinuerlig til brukeren stopper maskinen ved å trykke på knappen en gang til. Dampknapp Vannknapp Skjerm Viser kjelens temperatur og vannstand. Visning av klokkeslett og dato. Max Min Publicity EXPOBAR hh:mm day o C 1 liten espresso 2 små espresso 1 stor espresso 2 store espresso Kontinuerlig Denne knappen har 3 funksjoner som avhenger av hvor lenge knappen holdes inne: Under 1 sekund aktiverer varmtvannsdose for te o.l. Mellom 1 og 8 sekunder aktiverer kontinnuerlig espressoproduksjon. Trykk en gang til på knappen for å stoppe produksjonen. Over 8 sekunder aktiverer programmeringsmenyen. Dette forklares senere i programmeringsdelen. 9

10 INSTALLASJON OG OPPSTART Posisjonering Min. 10 cm Når maskinen settes på plass bør den plasseres så vannrett som mulig, slik at espressoen fordeles jevnt i koppene gjennom alle utløpene i hver av gruppene. Merk Sørg for at luften kan sirkulere bak maskinen (minimum 10 cm). Strømtilkobling 1 gruppe VIKTIG! Koble støpselet til en separat, jordet veggkontakt V vekselstrøm, 2750 W, 16 A. 2 grupper Trakteren kan ikke omkobles, og skal bare kobles til strømnett som innfrir de angitte spesifikasjonene. Tilkoblingen skal utføres av autorisert elektriker. Anbefalt: Koble maskinen til en vernebryter og en jordfeilbryter. ADVARSEL! Koble kun til en separat trefase. - Trakteren skal kobles til 380 V med null og jord. - Bruk sikringer på 10 A eller 16 A. VIKTIG! Elektriske installasjoner skal kun utføres av sertifiserte elektrikere: 380 V 2 N/2750 W 10

11 INSTALLASJON OG OPPSTART Vanntilkobling Bruk den bøyelige slangen som følger med maskinen. Koble den til en tilkoblingsslange på 3/8" med hanntilkobling og stoppventil. Det må monteres et avherdingsfilter mellom ventilen og maskinen (blant reservedelene bør du finne yttreligere en bøyelig 50 cm lang slange som kan brukes til å koble til avherdingsfilteret og ventilen). Fylle kjelen Når maskinen slås på vil den automatisk fylle kjelen med vann. Trykkmåleren viser trykket i kjelen. Trykket og temperaturen i kjelen står i direkte forhold til hverandre (se ill.). o C Forhold mellom trykk og temperatur ,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 MPa Standard trykk/temperatur Første oppstart Åpne den eksterne vanntilførselen til maskinen. Slå på strømbryteren. Trykk på bryggebryteren eller et valg på kontrollpanelet for hver gruppe, og vent til det kommer en kontinuerlig strøm av vann ut fra hver av dem. Dette gjør at varmevekslerne i maskinen blir riktig fylt. Drei på dampspaken til det kommer ut damp. Dette slipper ut eventuelle luftrester i kjelen. Skjermen vil vise at kjelen varmes opp. Når den slås av, betyr det at maskinen har nådd riktig temperatur. Maskinen er klar til bruk. Strømbryter 11

12 INSTALLASJON OG OPPSTART Filterholdersettet Låsefjær (filterkurv) Filterkurv Plassering av fjær i filterholder Filterholder og filterkurv for enkel espresso (7 g) Filterholder og filterkurv for dobbel espresso (14 g) Hvordan feste filterholderen i gruppehodet Filterholderen har en styrevinge på hver side. De må innrettes etter gjengesporene i gruppen. styrevinge Drei filterholderen mot urviseren til håndtaket står vinkelrett på espressomaskinen. Korrekt plassering av filterholder i gruppehode: Ikke skrudd godt nok til Riktig Gruppegjengene er utslitt 12

13 BETJENING Brygge espresso VIKTIG! La alltid filterholderen stå i gruppen slik at den holder seg varm. Det er svært viktig å opprettholde optimal temperatur for å få best mulig espresso. Løsne filterholderen og ta den ut av gruppehodet Fyll filterkurven i filterholderen med espressopulver (mengden vil avhenge av størrelsen på filterkurven). Nykvernede espressobønner gir best resultat. Trykk ned kaffen med kaffetamperen (omkring 5 kg trykk). Sett den fylte filterholderen inn i gruppehodet og fest den i korrekt posisjon Sett en eller to kopper under utløpene. Velg ønsket drikk ved hjelp av drikkeknappene. 13

14 BETJENING Dampe og skumme melk Damping Skumming Rett damparmen mot dryppbrettet og åpne dampspaken noen sekunder. Dette vil slippe ut kondensert vann. Steng dampspaken når det bare kommer ut damp. Før damparmen ned i beholderen med væsken du ønsker å varme opp Åpne dampspaken igjen for å begynne oppvarming av væsken. ADVARSEL! Ikke ta damparmen ut av væskebeholderen mens spaken er åpen, da dette kan føre til alvorlige forbrenninger eller andre skader. Steng dampspaken og fjern væskebeholderen når væsken har nådd ønsket temperatur og prosessen er ferdig. 05 Når prosessen er ferdig, rett damparmen mot dryppbrettet og åpne dampspaken noen sekunder for å spyle ut rester av melk eller andre væsker. Steng spaken og rengjør damparmen utvendig med en myk klut. 14

15 BETJENING Tappe varmt vann 01 Sett en beholder under varmtvannsutløpet. 02 Trykk på varmtvannsknappen. Trykk en gang til for å stoppe når du har ønsket mengde. 15

16 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøre espressomaskinen HUSK! For å alltid oppnå best mulige resultater fra maskinen er det viktig å avkalke og rengjøre maskinen hyppig. Skru alltid av maskinen før utvendig rengjøring. Alle utvendige deler kan rengjøres med en myk klut. Ikke bruk produkter med slipende effekt eller løsemidler. Rengjøre gruppehodet og filterholderen Løsne filterholderen og ta den ut av gruppehodet. Skift ut filterkurven i filterholderen med en av blindfilterkurvene eller gummipakningene som følger med. Ha rengjøringsmiddel for espressomaskin i filterholderen. Bruk instruksjonene på rengjøringsmiddelet til å fastsette riktig mengde. Fest filterholderen i gruppehodet. Aktiver den automatiske rengjøringssyklusen på følgende måte: Når maskinen er i inaktivt modus, trykk knappene og samtidig. Når rengjøringen starter kan du slippe knappene: Maskinen vil nå automatisk gjenta rengjøringssyklusene 5 ganger før den er ferdig. VIKTIG! Når rengjøringsprosessen er ferdig, fjern filterholderen og kjør vann gjennom gruppen igjen for å skylle ut alle rester. Gjenta rengjøringsprosessen, denne gangen uten rengjøringsmiddel slik at alle rester av dette skylles bort. Sett deretter den opprinnelige filterkurven på plass igjen i filterholderen, og legg blindfilteret på en egnet oppbevaringsplass. Ikke rør filterholderen under den automatiske rengjøringsprosessen. Det anbefales å rengjøre filtermembranen uten rengjøringsmiddel hver dag. Det anbefales å rengjøre gruppene med blindfilter og rengjøringsmiddel en gang i uken. Blindpakning Rengjøringsmiddel for espressomaskin Delenr:

17 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjøre pakning og dusj Må være løs Når filterholderen fylt med kvernet kaffe settes inn i bryggegruppen, vil det samle seg overflødig kaffe på overflaten der delene møtes. Hvis det blir for mye av disse restene kan det foråsrsake en åpning mellom filterholderen og gruppehodet. Dessuten kan disse restene blokkere vannstrømmen gjennom gruppehodet. For å unngå dette må følgende rengjøringsprosedyre utføres: Sett inn blindfilteret eller -pakningen i filterholderen uten rengjøringsmiddel. Sett filterholderen inn i gruppehodet uten å forsøke å stenge det. Start en kontinuerlig espresso. Gjør en åpne/stenge-bevegelse med filterholderen uten å stenge den helt. Vannet vil nå flomme rundt filterholderen, gjennom overflaten der delene møtes slik at denne blir rengjort. Vær svært forsiktig, for dette vannet er veldig varmt og kan forårsake forbrenning. Rengjøre dusj i gruppehodet Ta filterholderen ut av gruppehodet. Rengjør dusjen med en myk børste for å fjerne alle kafferester Område med rester av kvernet kaffe Dusj 17

18 PROGRAMMERING Espressomaskinens tilstand Max Min Publicity EXPOBAR hh:mm day ill. A OFF hh:mm day o C Denne espressomaskinen har 3 mulige tilstander: På-tilstand Maskinen er aktiv og klar til å brygge espresso. Generelt vil maskinen gå inn i denne tilstanden når strømbryteren slås på (se ill. A). Ventetilstand Strømbryteren er på, espressomaskinen er i OFF-tilstand og dette vises på skjermen (se ill. B). For å gå inn i denne tilstanden, begynn med maskinen i ON-tilstand. Trykk og hold inne kontinuerlig-knappen, og trykk på ill. B knappen (2 små espresso). Maskinen vil nå vise "OFF" på skjermen. For å gå ut av denne tilstanden, trykk knappen (2 små espresso). Maskinen vil gå tilbake til ON-tilstand. Av-tilstand Espressomaskinen er fullstendig frakoblet. Programmere funksjoner med knapper C A B + - OK D A B C D Gruppekjele ON/OFF (PÅ/AV) Når maskinen er i tilstanden ON, trykk på kontinuerlig-knappen + 1 stor espresso-knappen samtidig for å sette gruppekjelen i ON/OFF-modus (dette gjelder maskiner med flere kjeler). Ventemodus Trykk og hold inne Kontinuerlig-knappen, og trykk kort på 2 små espressoknappen. Dette vil aktivere ventemodus (bare venstre tastaturfelt). Automatisk rengjøring Når maskinen er i tilstanden ON, trykk Kontinuerlig + 1 liten espresso-knappen samtidig for å aktivere automatisk rengjøringsfunksjon. Aktivere programmeringsmenyer Det finnes 2 nivåer av programmeringsmenyer som er tilgjengelige når maskinene er i tilstanden ON. På det første nivået kan drikkemengdene justeres. På det andre nivået kan klokke/dato stilles og tellere vises osv. 18

19 PROGRAMMERING Doses programming Select 30s Følg disse trinnene for å gå til første nivå: Hold Kontinuerlig-knappen inne i 8 sekunder. Alle lysene på ill. A Clock Adjust HH:MM Day 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm ill. B tastaturfeltet begynner å lyse, og Kontinuerlig-knappen blinker. Slipp knappen, og skjermen vil ha endret seg som vist i ill. A. Følg disse trinnene for å gå til andre nivå: Hold Kontinuerlig-knappen inne i 8 sekunder. Alle lysene på tastaturet vil begynne å lyse og Kontinuerlig-knappen vil blinke. Ikke slipp knappen før skjermen viser stilling av klokken som i ill. B. Forklaringer til skjerm Redigerbare linjer Publicity EXPOBAR Kjelens vannstand Max Min hh:mm day o C Nåværende temperatur i kjelen Klokkeslett og dag Digital kontroll og visning av temperaturen i kjelen. Hjelp på skjermen for omprogrammering og innstilling. Visuelt varsel om behov for påfyll av avherdingsmiddel. 19

20 PROGRAMMERING Programmere espressomengde Omprogrammering av mengder må alltid gjøres med nykvernet kaffe. Denne delen tar for seg hvordan man programmerer mengden som vil produseres automatisk for hvert av valgene på kontrollpanelet. Hold inne kontinuerlig-knappen i 8 sekunder. Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse og kontinuerlig-knappen vil blinke. Innen 30 sekunder trykker du på valget du ønsker å omprogrammere (1 liten espresso, 1 stor espresso, 2 små espresso, 2 store espresso). Du vil se at alle lysene bortsett fra knappen du har valgt og kontinuerlig-knappen vil slukkes. Gruppen begynner å produsere kaffe. Når ønsket kaffemengde er produsert, trykker du på valgknappen som lyser for å stoppe produksjonen. Denne mengden vil nå lagres som standard. Gjenta denne prosessen for alle valgene som skal omprogrammeres. Hvis du bare vil omprogrammere ett av valgene, gjør som beskrevet og omprogrammer bare ett valg. De andre valgene vil beholde sine tidligere innstillinger. VIKTIG! Når du omprogrammerer valg på venstre tastaturfelt (på maskinen sett forfra), vil denne mengden automatisk også bli lagret i de andre tastaturfeltene. Dette skjer bare hvis du programmerer på venstre tastaturfelt. Hvis du programmerer på et annet tastaturfelt, vil det ikke programmere andre tastaturfelter, men kun påvirke knappen som er valgt. Programmere varmtvannsmengde Hold inne kontinuerlig-knappen i 8 sekunder. Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse og kontinuerlig-knappen vil blinke. Trykk Kontinuerlig-knappen varmtvannsarmen. Trykk på samme knapp i under 1 sekund. Det vil komme vann fra en gang til for å stoppe vannet og lagre den nye mengden. Det kan lagres forskjellige vannmengder i hvert tastaturfelt. 20

21 PROGRAMMERING Programmere temperatur for turbodamperen Hold inne kontinuerlig-knappen i 8 sekunder. Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse og kontinuerlig-knappen vil blinke. Før damparmen ned i væsken som skal varmes opp. Trykk på dampknappen. Når væsken når ønsket temperatur, trykker du på dampknappen for å stoppe. Den nye temperaturen er nå lagret. igjen Når denne knappen programmeres vil det bare påvirke væskens temperatur, ikke hvor lenge dampen står på. Når den elektroniske damparmen med temperaturføler når den programmerte temperaturen, vil den automatisk slås av. Forskjeller i væskemengde vil ikke påvirke temperaturen. Maksimal sikkerhetstid Alle valgene har en maksimal tillatt bryggetid på 5 minutter. 21

22 PROGRAMMERING Tilgang til menyer på andre nivå Doses programming Select 30s ill. A Hold Kontinuerlig-knappen i venstre tastaturfelt inne i 8 sekunder. (Til første nivå, se ill. A). Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse, og Kontinuerlig-knappen vil blinke. Ikke slipp Kontinuerlig-knappen før skjermen viser "Clock adjust" (se ill. B). Heretter er vi i menyen i andre nivå. Clock Adjust 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm ill. B Gå til "Clock adjust" ved å trykke knappen naviger gjennom systemet med knappen (1 stor espresso). (2 små espresso) eller (1 liten espresso) eller Stille klokken, timer, minutter og dag Clock Adjust HH:MM Day 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm ill. C For å stille klokken trykker du på knappen (2 små espresso) mens "Clock adjust" vises på skjermen (se ill. C). Timetallet begynner å blinke. Øk eller reduser verdien ved å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Nå begynner minuttallet å blinke. Øk eller reduser verdien ved å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Deretter kan ukedag stilles inn på samme måte (, og ). Når alle verdier er stilt inn og bekreftet med knappen (2 små espresso), vil skjermen gå videre til neste meny. 22

23 PROGRAMMERING Auto på/av Auto On/Off On: Hh:mm 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. A Etter at innstilling av klokkeslett og dato er bekreftet med knappen (2 små espresso), kommer du til programmering av maskinens automatiske ON/OFF-funksjon (se ill. A). Gjør følgende for å endre klokkeslettet da maskinen automatisk går inn i "ON"-tilstand: Mens timetallet blinker, øk eller reduser verdien ved å trykke på knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke (2 små espresso). Deretter vil minuttallet begynne å blinke, og det kan stilles på samme måte (, og ). Merk Som standard vil første verdi være: On: - - : - -. Dette betyr at funksjonen er deaktivert. Så snart verdien endres til noe annet enn - - : - -, vil funksjonen være aktivert. Hvis du foretrekker å la funksjonen være deaktivert, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso) mens den innstilte verdien er - - : - -. Nå blinker klokkeslettet for automatisk OFF. Øk eller reduser verdien ved Auto On/Off Off: Hh:mm 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. B Closed on Day 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. C å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Deretter vil minuttallet blinke, og det kan stilles på samme måte (, og ). Etter den endelige bekreftelsen vil skjermen gå videre til neste meny (se ill. B). Hvis automatisk ON og OFF er innstilt, kan det angis en dag da maskinen ikke skal slås på i det hele tatt. Menyen for av-dag vil ikke vises hvis ON/OFFtider ikke er innstilt (se ill. C). For å stille inn OFF-dag øker eller reduserer du verdien ved å trykke knappen (1 liten espresso) eller (1 stor espresso). Når du har nådd riktig verdi, bekrefter du ved å trykke knappen (2 små espresso). Merk Som standard vil innstillingen være: - - : - -. Dette betyr at funksjonen er deaktivert. Så snart verdien endres til noe annet enn - - : - -, vil funksjonen være aktivert. Hvis du foretrekker å la funksjonen være deaktivert, bekreft ved å trykke (2 små espresso) mens den innstilte verdien er - - :

24 PROGRAMMERING Tellere Det finnes 4 tellere: Liter vann som har gått gjennom maskinen (nyttig for å vite når det er behov for avkalking) Totalt antall brygginger av kaffe og varmt vann Kaffebrygginger per dose tastaturfelt Tilgang til tellere Doses programming Select 30s Hold Kontinuerlig-knappen (se ill. A). i venstre tastaturfelt inne i 8 sekunder Ill. A Clock Adjust 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. B (Til første nivå, se ill. A). Alle lysene i tastaturfeltet vil begynne å lyse, og Kontinuerlig-knappen vil blinke. Ikke slipp Kontinuerlig-knappen før skjermen viser "Clock adjust" (se ill. B). Heretter er vi på menyen i andre nivå. Counters 1 short espresso + 1 long espresso - 2 short espresso OK Continuous to confirm Ill. C Trykk kort på Kontinuerlig-knappen "Counters" (se ill. C).. Skjermen vil nå vise alternativet 24

25 MULIGE LØSNINGER Mulige feil Feil på grunn av kalkbelegg Kaffen som kommer ut av maskinen holder ikke riktig temperatur: Det kommer ikke vann ut av gruppene: Utløpsrørene fra varmevekslerne er tilstoppet av kalk Kalkbelegg hindrer vannet i å slippe gjennom Nitti prosent av feil skyldes kalk som samler seg opp i maskinen når det ikke utføres avherdings-/ avkalkingsbehandling. Denne typen feil unngår du enkelt ved å gjennomføre regelmessig vedlikehold av avherderen. Problemer på grunn av kverninnstillinger Kaffen kommer ut veldig fort: Juster kvernens innstillinger. Den kverner for grovt. Kaffen kommer ut svært sakte: Juster kvernens innstillinger. Den kverner for fint. Kontakt teknisk service hvis du blir oppmerksom på funksjonsfeil i kaffemaskinen. Anbefalinger Du bør rengjøre gruppehodet hver dag uten såpe, bare ved hjelp blindfilter og vann. Du bør rengjøre gruppehodet med rengjøringsmiddel for espressomaskin (som beskrevet i denne håndboken) minst en gang i måneden. Du bør skifte ut avherderen med jevne mellomrom, i henhold til intervallene som er oppgitt på merkingen på avherdingsmiddelet. Bruk nykvernede espressobønner for å oppnå best kvalitet, aroma og smak når du produserer drikker. For å oppnå en god espressodrikk må du huske at både gruppehodet og filterholderen må holde en konstant høy temperatur. La derfor filterholderen stå i gruppehodet når den ikke er i bruk. Advarsler Ikke prøv å ta ut filterholderen mens det produseres espresso. Svært varmt vann under høyt trykk kan sprute ut og forårsake alvorlige forbrenninger eller andre skader. Aldri forsøk å få tilgang til maskinens innside. Dette skal bare gjøres av autoriserte teknikere. Ikke stikk noen gjenstander gjennom åpningene eller ventilasjonshullene i maskinen. Kontroller dryppbrettet med jevne mellomrom og pass på at alt vann renner bort som det skal. 25

26 DIMENSJONSTEGNING Carat 1 gruppe C A B Modell A B C Carat 1GR standard 586 mm 563 mm 620 mm Carat 1GR turbodamper 586 mm 563 mm 620 mm Carat 1GR turbodamper med berøringsknapper 586 mm 563 mm 620 mm 26

27 DIMENSJONSTEGNING Carat 2 grupper C A B Modell A B C Carat 2GR standard 774 mm 563 mm 620 mm Carat 2GR turbodamper 774 mm 563 mm 620 mm Carat 2GR turbodamper med berøringsknapper 774 mm 563 mm 620 mm 27

28 For at garantien skal være gyldig må vedlikeholdsvilkårene være fulgt i henhold til våre instrukser. Det må også være utvist tilbørlig varsomhet, og skademelding må leveres umiddelbart. Utstyret det gjelder, skal ikke brukes i påvente av service hvis det er fare for at skaden eller defekten kan forverres. Garantien dekker ikke forbruksdeler (f.eks. glasselementer), vanlig vedlikehold (f.eks. rengjøring av filtre) eller problemer som skyldes for eksempel forurenset vann, kalk eller feil spenning, trykk eller justering av vannmengde. Garantien dekker ikke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndtering og betjening av apparatet. FOR SERVICE Ta kontakt med forhandleren din Din forhandler

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer