ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok"

Transkript

1 ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tlf.: Faks: Dokumentnummer: L Revisjon: (0305) Norsk Eliminase er et varemerke for Decon Laboratories, Inc. BD, BD-logoen, BBL og ProbeTec er varemerker for Becton, Dickinson and Company BD.

2 INNHOLD A. INTRODUKSJON...1 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN...3 B.1 Generell beskrivelse...3 B.2 Tastatur...5 B.3 Skjerm...10 B.4 Spesifikasjoner...11 B.5 Farer og forholdsregler...12 C. PROGRAMMERING OG BRUK...13 C.1 Programmere pipettoren...13 C.1.1 Program-tilbakekalling...16 C.1.2 Kladdeblokkmodus (program 0)...16 C.1.3 Justere pipetteringshastighet...16 C.2 Gjennomgå programmet...17 C.3 Driftsprosedyrer...17 D. KALIBRERING...19 D.1 Kalibrere pipettoren...19 D.2 CALVIEW...20 D.3 CALRESET...20 D.4 Anbefalinger for nøyaktig pipettering...21 E. FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD...22 E.1 Feilsøking...22 E.2 Rengjøring...23 E.3 Sett i / skifte batterier...23 E.4 Lade batterier...25 F. KUNDESERVICE...27 BD ProbeTec Stored Programs Worksheet (regneark med lagrede programmer ii

3 A. INTRODUKSJON Den trådløse, lettvektige BD ProbeTec ET Pipettor med 8 kanaler kan utvides for aspirasjon av prøver fra rør i stativ og deretter minimeres for levering av prøve til mikrobrønner. Den gir enkeltheten til en manuell pipettor, med en elektronisk pipettors programmeringsmuligheter. Den drives med oppladbare batterier og har automatisk avstengningsmodus for å forlenge batteriets levetid. Pipettoren bruker integrert kretsteknologi til å lagre programmeringsinformasjon. Den holder opptil fem pipetteringsprogrammer. Hvert program holder opptil førti (40) trinn. Programinformasjonen blir liggende i minnet, selv om batteriene er helt utladet eller blir tatt ut. I tillegg gir en Kladdeblokk -programmeringsmodus mulighet for hurtige og enkle programendringer som ikke er lagret i minnet. 1

4 Før du begynner Sjekk pakkens innhold før du bruker BD ProbeTec ET Pipettor. Pakken skal inneholder følgende: 1 BD ProbeTec ET Pipettor 1 Brukerhåndbok 2 Oppladbare batterier 1 Nøyaktighets-/presisjonsdataark Du trenger også 1 vekselstrømomformer. Hvis du mangler en komponent, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representanten. Merk: Batterier må settes i og lades på nytt før pipettoren tas i bruk. Se følgende avsnitt i denne håndboken: Avsnitt E.3, Sette i / skifte batterier Avsnitt E.4, Lade batterier 2

5 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.1 Generell beskrivelse Skjerm Tastatur Omformerkobling Batteriveske Pipetteringsutløser Ejektorutløser Intervallbryter Spisskoblinger Figur B.1: Beskrivelse av komponenter Tastatur. Tastaturet inneholder driftstastene som brukes i programmering av pipetteringssekvensen og volumet. Se Avsnitt B.2, Tastatur. Skjerm. Skjermen er en LCD-skjerm som viser pipetteringsfunksjonen (fyll, dispenser, bland eller rens) og væskevolum for hvert trinn i pipetteringsprogrammet. Se Avsnitt B.3, Skjerm. 3

6 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN Batteriveske. Batterivesken inneholder to oppladbare nikkelmetallhydridbatterier. Batteriene må lades i 15 timer. Når de er fullt ladet, kan pipettoren utføre opptil sykluser med fullt slag. Den automatiske avstengingen etter 10 minutter uten aktivitet gir batteriene forlenget levetid. Se Avsnitt E.3, Sett i / skifte batterier. Pipetteringsutløser. Pipetteringsutløseren starter pipetteringsprogrammet. Det trykkes på den når kommandoen Run (kjør) eller Purge (rens) vises på skjermen. Et enkelt pipetteringstrinn utføres ved å raskt trykke på og slippe utløseren. Gjentatt pipettering (pause mellom dispenseringer) utføres ved å trykke på og holde utløseren inne. Merk: Etter en fullført dispensering med jevne mellomrom, skal pipettespissene fjernes fra væsken før utløseren slippes, for å forhindre at væsken aspireres. Ejektorutløser. Det trykkes på ejektorutløseren for å støte ut pipettespissene fra pipettoren. Spisskoblinger. Spisskoblingene danner en lufttett forsegling med pipettespissene for å sikre nøyaktighet ved pipettering. Omformerkobling. Omformerkoblingen tar imot pluggen fra strømomformeren for å lade batteriene. 4

7 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.2 Tastatur Tastaturet inneholder driftstastene, programtastene og spesialfunksjonstasten. Skjerm Tastatur Programtaster Fill Disp Mix Vol Enter On / Off Prog Purge Funksjonstaster Spesialfunksjonstast Figur B.2: Tastatur Driftstastene: [Av/på] Av/på-tasten slår pipettoren av eller på. Når pipettoren er slått på, avgis en pipetone, ZERO (null) blinker på skjermen, og stemplene nullstilles automatisk. Etter nullstilling viser skjermen det første programtrinnet i KJØR-modus. Merk: Hvis pipettoren programmeres for første gang, vil det første trinnet være påfylling, med standard påfyllingsvolum. Se Avsnitt C.1, Programmere pipettoren, for standardinnstillingene. 5

8 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN [Prog] [Rens] Med programtasten på pipettoren kan du lagre opptil fem forskjellige programmer i minnet til senere bruk. Hvert program kan holde opptil 40 trinn. Programmer lagres i reserverte programplasseringsnumre 1 5. Program 0 brukes som kladdeblokk der midlertidige programmer enkelt kan skrives, kjøres og overskrives. Program 0 anses for å være et åpen program (se Avsnitt C.1 Programmere pipettoren). Purge-tasten (rens) oppgir en rens-kommando når som helst under en pipetteringsoperasjon for å avbryte programmet. Når du trykker på Purgetasten (rens) og deretter trykker på utløseren, kan du dispensere eventuell gjenværende væske fra pipettespissene og gå tilbake til begynnelsen av programmet. Purge-tasten (rens) brukes også til å legge inn rense-trinnet i et program. Merk: Hvis det er nok væske til et endelig dispenseringstrinn, avgir pipettoren en pipetone og viser automatisk rense-kommandoen. 6

9 [Fill] (fyll) [Disp] (dispen ser) [Mix] (bland) Vol Programtaster: B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN Tastene Fill (aspirer), Dispense (dispenser) og Mix (bland) programmerer pipetteringsoperasjonene. Fylling, dispensering eller blanding av volumer kan programmeres ved å trykke på Volume-tasten (volum). Antallet blandesykluser kan også programmeres ved å trykke to ganger på Mix-tasten (bland). Automatisk utblåsing. På slutten av det siste dispenseringstrinnet, fordriver pipettoren automatisk det som måtte være igjen av væske fra pipettespissene med et kort støt av luft (utblåsing). Deretter reverserer stemplene retning og går tilbake til nullstillingen. Note: Hvis du trykker på utløseren og holder denne inne under det siste dispenseringstrinnet, utfører pipettoren den automatiske utblåsingen og holder posisjonen til du slipper utløseren. Denne forsinkelsen gir deg nok tid til å fjerne spissene fra væsken for å forhindre aspirasjon av væske når stemplene går tilbake til nullstillingen. Med Volum-tasten regulerer du hvor mye væske som skal aspireres eller dispenseres. Volumet kan oppgis når teksten "Vol" vises. Pipetteringsvolumet kan økes raskt ved å trykke flere ganger på Volum-tasten. Når du trykker kort flere ganger på Volum-tasten, økes eller reduseres volumet med det minste intervallet. Hvis du holder inne Volum-tasten lenger, økes eller reduseres volumet med større intervaller. Det finnes tre nivåer av volumintervaller for å oppnå ønsket volum (se C.1, Programmere pipettoren). Volum-tasten kan også brukes til å skifte pipetteringshastighet i et lagret program eller under utføring av et program (se Avsnitt C.1.3, Justere pipetteringshastighet). 7

10 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN [Enter] Med Enter-tasten lagres programmet i minnet. Når hvert trinn er programmert, trykker du en gang på Enter-tasten for å akseptere trinnet. Når det endelige trinnet programmeres, trykkes det to ganger på Enter-tasten for å varsle slutten av programmet. Pipettoren bekrefter slutten av programmet med en trippel pipetone. Spesialfunksjonstast: Spesialfunksjonstasten er det lite hullet under Volum-tasten. Den kan aktiveres med en pipettespiss. Du kan vise fire funksjoner ved å trykke flere ganger på tasten: Pipetting Speed (pipetteringshastighet) (SPd), Beep Tone (pipetone) (TONE), Paced Dispense Speed (dispenseringsfrekvens) (PACE) og Calibration (kalibrering) (CAL). Trykk på Enter for å gå ut av spesialfunksjonstasten. SPd (Hastighet) Når i spesialfunksjonsmodus, justeres hastigheten for aspirering eller dispensering av væsken ved å trykke på Volum-tasten. Det finnes fem hastighetsinnstillinger: Hastighetsinnstilling SLOW (LANGSOMT) MEDIUM SLOW (MIDDELS LANGSOMT) MEDIUM (MIDDELS) MEDIUM FAST (MIDDELS HURTIG) FAST (HURTIG) Skjerm S S S S S F Gjeldende hastighetsinnstilling vises alltid nederst på skjermen. Disse innstillingene kan velges og endres når som helst før et programtrinn utføres. 8

11 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN TONE PACE (INTERV ALL) Pipetonen signaliserer fullføringen av ett eller flere trinn, eller en advarsel: Enkeltpipetone: slutt på pipetteringstrinn, utilstrekkelig dispenseringsvolum, rens påkrevd. Dobbel pipetone: funksjons- eller programtasten er ikke aktiv i gjeldende modus. Forsøk på ugyldig programmeringstrinn. Se Avsnitt E.1, Feilsøking. Trippel pipetone slutt på pipetteringssekvens, slutt på programmeringssekvens Enkeltpipetonen som signaliserer slutten av et pipetteringstrinn kan slås AV eller PÅ. Ingen andre pipetoner kan slås av. Trykk på spesialfunksjonstasten for å vise TONE og gjeldende innstilling. Trykk på Volum-tasten for å endre innstillingen. Hvis pipetonen er slått PÅ, vises pipetonesymbolet " " midt på skjermen. Merk: For dispensering i intervaller, skal pipetonen slås på slik at du forberedes på hvert dispenseringstrinn. Intervalltasten styrer hastigheten på gjentatt pipettering (intervalldispensering), FAST (HURTIG) eller SLOW (LANGSOM). Trykk på spesialfunksjonstasten til PACE -modus vises. Gjeldende innstilling vises også' Trykk på Volumtasten for å endre innstillingen. Intervalldispensering. Når du bruker intervalldispenseringsfunksjonen, dispenserer pipettoren det programmerte volumet ved angitt tempo (hurtig eller langsomt). Straks etter hver dispensering, avgir pipettoren en enkelt pipetone (hvis pipetonemodus er på) for å forberede deg på neste dispenseringstrinn. Se Avsnitt C.3, Driftsprosedyrer. 9

12 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN CAL Kalibreringen av pipettoren er fabrikkinnstilt på destillert vann ved romtemperatur. Hvis du pipetterer væske med betydelig forskjellige egenvekt eller temperaturer, brukes denne innstillingen til å kalibrere pipettoren på nytt. Se Avsnitt D.1, Kalibrere pipettoren. B.3 Skjerm Pipettorskjermen er en dynamisk LCD-skjerm. Den viser gjeldende operasjon, volumledetekst (hvis du åpner et program), pipetteringsvolum, batteriindikator (vises hvis batteriet er svakt), pipetonesymbol (hvis pipetonen er på), pipetteringshastighet og programnummer. Pipetteringsfunksjoner Pipetone Volumledetekst Pipetteringsvolum Lavt batteri-indikator Hastighetsinnstilling Renseledetekst Programnr Figur B.3: Pipettorskjerm 10

13 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.4 Spesifikasjoner Over området μl: Nøyaktighet: Presisjon: 1,5 % avvik fra middelverdi 6.0 μl avvik fra middelverdi (Over området, gjelder den største av de to verdiene) 0,6 % CV (Variasjonskoeffisient) 3.0 μl Standardavvik (Over området, gjelder den største av de to verdiene) Inngangsspenning: 2,5V DC Miljøkrav: Oppbevaring utenfor drift Temperatur: -20 o 65 o C Fuktighet: % RF, ikke-kondenserende Driftsforhold: Innendørsbruk: Temperatur: 18 o C 33 o C Fuktighet: % RF, ikke-kondenserende Høyde over havet: 0 til m. over havet Installasjonskategori II og forurensningsgrad 2 i henhold til IEC 664. Tilgjengelige krafttransformatorer Katalognr. Land Strømkilde England 240 V, 50 Hz Japan/USA 100/120 V, 60 Hz Europa 220 V, 50 Hz 11

14 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.5 Farer og forholdsregler Det er ingen kjente farer forbundet med pipettoren når den brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Du skal imidlertid være klar over situasjoner som kan føre til alvorlig skade. Merk: Hvis du får problemer med pipettoren, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representanten. ADVARSEL! Beskyttelsen som dette produktet gir, kan svekkes hvis utstyret brukes på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. ADVARSEL! Pass på at krafttransformatoren er koblet til en stikkontakt som gir spenning og strøm som spesifisert av Becton, Dickinson and Company. Bruk av ukompatibel stikkontakt kan føre til støt og brannfare. FORSIKTIG! Bruk bare krafttransformatoren som leveres av Becton, Dickinson and Company. Bruk av ukompatibel krafttransformator kan skade pipettoren. FORSIKTIG! Ikke bruk pipettoren når den er koblet til krafttransformatoren. Statisk utladning kan gi midlertidig funksjonssvikt for pipettoren. FORSIKTIG! Slå alltid av strømmen og trekk ut kontakten til krafttransformatoren før den rengjøres utvendig. Hvis det lekker ut væske, kan det skade innvendige komponenter. FORSIKTIG! Ikke senk enheten i væske. Hvis det lekker ut væske, kan det skade innvendige komponenter. FORSIKTIG! Hele enheten må ikke autoklaveres. Ekstrem varme kan skade de elektroniske komponentene og skjermen. Merk: Hvis spesifikke deler av pipettoren skal autoklaveres, ta kontakt med din lokale Becton Dickinson-representant for å få instruksjoner. FORSIKTIG! Ikke rengjør tastaturet, LCD-skjermen, manifoldplaten eller spisskoblingene med blekemiddel eller andre løsemidler. Etsende rengjøringsmidler kan skade pipettoren. 12

15 C. PROGRAMMERING OG BRUK Pipetten programmeres raskt og enkelt. Pipetteringstrinn og volum oppgis i den rekkefølgen de vil bli utført, deretter lagres programmet i minnet. Dette programmet forblir lagret i minnet (selv om pipettoren er avslått, batteriet er lavt eller batteriene er skiftet ut) til du forandrer det. Fem (5) programmer, som hver kan holde 40 trinn, kan legges inn i pipettoren og lagres. C.1 Programmere pipettoren Slik åpner du et pipetteringsprogram: 1. Slå på pipettoren. Trykk på den grønne [On/Off]-tasten (av/på) for å slå på pipettoren. Pipettoren piper én gang og blinker NULL på skjermen når stemplene stilles tilbake til nullposisjon. Det første trinnet i gjeldende program vises. 2. Velg programnummeret ved å trykke på [Prog]-tasten, og trykk deretter på tasten [Vol] til ønsket programnummer vises. Trykk på [ENTER]. 3. Trykk på [Prog]-tasten og hold den inne, samtidig som du trykker på spesialfunksjonstasten (trykk med pipettespiss) for å gå inn i programmeringsmodus. Teksten Prog vises på skjermen. 4. Velg pipetteringsfunksjon ved å trykke på tasten [Fill] (fyll) eller [Mix] (bland). Når du skal starte programmering med påfylling, trykker du for eksempel på tasten [Fill] (fyll). Skjermen viser Fill (fyll) med blinkende tekst Vol : Flashing Display Merk: Volumet som vises, er som standard det siste volumet som er programmert for valgt drift, eller standardvolumet for pipettoren hvis den programmeres for første gang. 13

16 C. PROGRAMMERING OG BRUK Påfylling. Med tasten [Fill] (påfylling) programmeres pipettoren til å aspirere en mengde væske. Ett enkelt påfyllingstrinn kan programmeres for væskeoverføringer, eller en kombinasjon av påfyllingstrinn kan programmeres for fortynninger eller supernatantsamling. Dispensering. Med tasten [Disp] (dispensering) programmeres pipettoren til å dispensere en mengde væske. Dispenseringsvolumet kan være hele påfyllingsvolumet, eller et mindre intervall for gjentatt pipettering. Du trenger bare programmere dispenseringsvolumet én gang for gjentatt pipettering. Pipettoren dispenserer volumet hver gang det trykkes på utløseren (eller flere ganger under dispensering i intervaller) til påfyllingsvolumet er nådd, eller til det ikke er tilstrekkelig volum igjen. Bland. Tasten [Mix] (bland) programmerer pipettoren til å utføre en kombinasjon av påfyllinger og dispenseringer. Du kan programmere et blandingsvolum eller blandingssyklus (enkeltpåfylling og dispensering). Du kan trykke på [Mix] (bland) én gang for å programmere et blandingsvolum, eller to ganger for å programmere en blandingssyklus. Det finnes fra 2 til 9 blandingssykluser. Standardinnstillingen er tre blandingssykluser. Oppført nedenfor er noen programmeringshensyn for blandingsfunksjonen: Hvis programmet starter en blandingssyklus fra nullstilling, vil det fullføre syklusen med en automatisk utblåsning, og deretter vise ZERO (Null). Trykk på utløseren for å stille stemplene tilbake til nullposisjon. Hvis programmet starter en blandingssyklus over nullstilling (volumet er større enn null), dispenseres væsken og blandingssyklusen starter. Blandingssyklusen ender med samme volum som den startet med. Blandingsfunksjonen vil også bli stående på skjermen så den kan gjentas (nyttig for seriefortynninger). Trykk på [Purge] (rens) for å avslutte blandingsfunksjonen, og trykk deretter på utløseren. Purge (rens). Tasten [Purge] (rens) programmerer pipettoren til å rense væsken. Dette trinnet kan legges inn som programtrinn, eller det kan trykkes på når som helst under pipettering for å avslutte programmet og dispensere gjenværende væske. 14

17 C. PROGRAMMERING OG BRUK Merk: Hvis programmet slutter ved et volum som er større enn null og siste trinn ikke er en blandingssyklus, vises Purge (rens) automatisk. Pipettoren avgir også en pipetone for å advare deg om at det gjenstår væske. Trykk på utløseren for å dispensere gjenværende væske og gå tilbake til begynnelsen av programmet. 5. Oppgi volum. Oppgi ønsket volum for [Fill] (påfylling), [Disp] (dispensering) eller [Mix] (blanding) ved å trykke på opp - eller ned -siden av tasten [Vol]. Hvis det trykkes på tasten [Vol] og den slippes raskt opp igjen, endres volumet med det minste måleintervallet. Hvis det trykkes på tasten [Vol] og den holdes inne, skjer volumendringen med større inkrementer. Standardprogrammeringsvolumene er 1,5 eller 50 µl (langsomt hurtig). Merk: Tasten [Purge] (rens) bruker ikke volum. Så hvis du har oppgitt et rensetrinn, kan du fortsette til det neste trinnet. 6. Bekreft programmeringstrinnet. Trykk på [Enter] for å bekrefte programmeringstrinnet. Alle funksjonstastene på skjermen blinker for å gi deg beskjed om neste programmeringstrinn. Blinkende skjerm ô= 7. Velg neste pipetteringsfunksjon. Gjenta trinn 4 til 6 til alle programmeringstrinnene er lagt inn. 8. Lagre programmet og avslutt. Når alle funksjonstastene blinker på skjermen, skal du trykke på [Enter] for å lagre programmet og avslute programmeringsmodus. Pipettoren avgir en trippel pipetone for å signalisere slutten på programmeringssekvensen. Når du har trykt på tasten [Enter] for å lagre og avslutte programmet, lagres det nye programmet under det valgte programnummeret. Programnummeret vises i to sekunder. (Det første trinnet i det nylig skrevne programmet vises). 15

18 C. PROGRAMMERING OG BRUK Dette programmet er klart til å kjøre. Gå til Avsnitt C.2 for Gjennomgang av programmet, eller Avsnitt C.3 for Driftsprosedyrer. C.1.1 Programtilbakekalling For å tilbakekalle et lagret program: 1. Trykk på [Prog]-tasten, etterfulgt av [Vol]-tasten for å velge riktig programnummer. 2. Trykk på [Enter] for å aktivere programmene som vises. C.1.2 Kladdeblokkmodus (Program 0) Mens pipettoren gir tilstrekkelig lagringsplass for programmer, har den også kladdeblokk eller åpen programmeringsmodus. Denne modusen identifiseres av med P/O, som vises i programdelen av skjermen. Med denne funksjonen kan du raskt endre pipetteringsprotokoller uten å påvirke tidligere lagrede programmer. Slik bruker du kladdeblokk -modus: Fra starten av et program, begynn å oppgi en ny protokoll (velge pipetteringsfunksjon som beskrevet på side 13). Denne nye protokollen kan nå brukes, og forblir aktiv til et lagret program er hentet. P/O vises i program- ID-avsnittet av skjermen for å indikere at den åpne programmeringsmodusen (O) eller kladdeblokken er aktiv. C.1.3 Justere pipetteringshastighet Pipettoren tilbyr hastighetskontroll som er funksjonsbasert, slik at hastigheter aktiveres for at Fill (påfylling), Dispense (dispensering), Mix (blanding) eller Purge (rensing) skal kunne programmeres uavhengige av hverandre. Hastigheter i hvilket som helst av de fem (5) lagrede programmer kan også stilles uavhengig av hverandre og lagres som en integrert del av pipetteringsprotokollen. Pipetteringshastigheten endres lett på begynnelsen av hver pipetteringsfunksjon. Slik endrer du pipetteringshastigheten under utførelsen av et program: Trykk på [Vol]-tasten for å velge hastigheten for hver pipetteringsfunksjon (Fyll [påfylling], Dispense [dispensering], Mix [blanding] eller Purge [rensing]). 16

19 C. PROGRAMMERING OG BRUK Denne nylig innstilte hastigheten forblir aktiv for hver funksjon selv om pipettoren er avslått. Hastighetsinnstillinger i hvilket som helst av de fem (5) lagrede programmene forblir liggende i minnet med programfunksjonene inntil operatøren har endret dem. C.2 Gjennomgå programmet Etter at du har programmert pipettoren, kan du gå gjennom programmeringstrinnene: 1. Still inn pipettoren i RUN-modus (KJØR). Pass på at pipettoren står i RUN-modus (KJØR) ( Run står nederst til venstre på skjermen). Hvis skjermen blinker med alle pipetteringsfunksjonene, er du fremdeles i programmeringsmodus. Trykk på [Enter] for å lagre programmet og avslutte det. 2. Begynn å programmere. Kjør programmet uten å bruke pipettespisser eller aspireringsvæske. Trykk på utløseren for hvert trinn i programmet. 3. Følg med på skjermen. Følg med på skjermen for hvert trinn i programmet. Om nødvendig, oppgi programmeringssekvensen på nytt. Nedenfor finner du noen nyttige tips om gjennomgang av programmet. Hvis programmet er komplekst og inneholder flere trinn, kan det være lurt å notere trinnene på papir før du oppgir programtrinnene (eller bruke en kopi av Arbeidsark for lagrede programmer på slutten av denne håndboken). Kryss av for hvert trinn etter hvert som du gjennomgår programmet. Hvis programmet er beregnet på intervalldispensering, gå gjennom programmet på nytt med utløseren trykt inn til siste trinn. Kontroller dispenseringsintervallet for å sikre at du kan holde tritt med dispenseringstrinnene. 17

20 C. PROGRAMMERING OG BRUK C.3 Driftsprosedyrer Den generelle pipettorprosedyren følger: FORSIKTIG! Ikke bruk pipettoren når den er koblet til krafttransformatoren. 1. Slå på pipettoren. 2. Når pipettoren har gjennomgått oppstarten, velger du ønsket program. (Trykk på [Prog] og Vol til ønsket programnummer vises på LCD-skjermen. Trykk på [Enter] for å sluttføre valget). 3. Fest pipettespissene. Når du er klar til å begynne med å pipettere, fester du pipettespissene til pipettoren. 4. Aspirer væsken. Senk pipettespissene i væsken som skal aspireres, trykk deretter på utløseren for å aspirere det indiserte volumet. 5. Dispenser væsken. Plasser pipettespissene over den første kolonnen av brønner i mikrobrønnplaten og trykk på utløseren for å dispensere. Berør siden av brønnene forsiktig før spissene løftes ut av brønnene. 6. Kast gjenværende væske. Plasser pipettespissene over en avfallsbeholder og trykk på utløseren for å fjerne gjenværende væske. Pipettoren utløser en trippel tone for å varsle slutten av programmet og går deretter tilbake til første trinn i progrmmet. 7. Støt ut spissene. Tykk på utstøterutløseren for å støte ut de brukte pipettespissene. 18

21 D. KALIBRERING Pipettoren er fabrikkalibrert for destillert vann ved 20 C. For enkel kalibrering med destillert vann, har pipettoren en ENKEL kalibreringsmodus (se Avsnitt D.1, Kalibrere pipetten). Når væsker med svært forskjellig egenvekt eller temperatur pipetteres, kan imidlertid KALIBRERINGS-funksjonen (CALC) brukes til å oppnå større nøyaktighet. (Se Avsnitt D.1, Kalibrere pipettoren.) Pass på at pipettoren og spissene holder romtemperatur før forberedelse til kalibrering. Velg bare én kanal til pipettering ved kalibrering av pipettoren. Det programmerte volumet (Vp) som brukes, er vanligvis hele pipettorens volum (for eksempel µl, men er ikke begrenset til dette volumet). D.1 Kalibrere pipettoren 1. Bruk én pipetteringskanal og dispenser µl destillert vann og noter vekten. 2. Skaff 10 replikater. Beregn gjennomsnittsvekten. Hvis gjennomsnittsvekten ligger innenfor nøyaktighetsspesifikasjonene (Se avsnitt B.4), kreves ingen videre kalibrering. Merk: Pass på at det destillerte vannet som brukes, holder romtemperatur (20 22,5 o C). Pipettoren benytter en intern korrigeringsfaktor på 1,003 til å konvertere vekt til volum. 3. Hvis gjennomsnittsvekten ikke oppfyller forventet ytelse, oppgi kalibreringsmodus EASY (enkel) for å kalibrere pipettoren raskt på nytt. 4. Oppgi EASY CAL-modus (enkel kalibrering) ved å trykke på Spesialfunksjonstasten (med pipettespiss) til EASY blinker, og trykk deretter på [Enter]-tasten for å vise kalibreringspunktet. 19

22 D. CALIBRATION 5. Bruk [Vol]-tasten til å justere kalibreringspunktet som vises, til det stemmer med gjennomsnittsvekten fra trinn 2. Lagre dette tallet ved å trykke på [Enter]. Den nye kalibreringsinnstillingen bekreftes med meldingene CAL (kalibrering) og SET på skjermen. 6. Bekreft denne nye kalibreringsinnstillingen ved å gjenta Trinn 1 og 2. D.2 CALVIEW (KAL.VISNING) CALVIEW (KAL.VISNING) viser pipetteringsmodus (antall trinn) som benyttes til å nå kalibreringspunktet. Med denne verdien kan du bekrefte kalibreringen under pipettering. Dy aktiverer CALVIEW (KAL.VISNING) ved å velge CAL EASY-modus (KAL ENKEL) ved hjelp av spesialfunksjonstasten. Trykk på [ENTER]. Når kalibreringspunktet vises, trykk på tasten [Fill] (påfylling). Antallet trinn vises. Trykk på hvilken som helst tast for å avslutte CALVIEW (KAL.VISNING). D.3 CALRESET (KAL.TILBAKESTILLING) Med CALRESET (KAL.TILBAKESTILLING) kan du gå tilbake til fabrikk-kalibreringen. Du nullstiller kalibreringen ved å gå inn i CAL-modus (KAL) med spesialfunksjonstasten. Når kalibreringspunktet vises, trykker du på tasten [Purge] (rensing). På skjermen blinker "FACT" (FAKTA), "CAL" (KAL), deretter "SET" (SETT) og pipettoren tilbaketilles til fabrikkinnstillingen. Det fabrikkinnstilte kalibreringspunktet er µl. Fabrikkkalibreringspunktet er

23 D.4 Anbefalinger for nøyaktig pipettering D. CALIBRATION Pipettoren er fabrikk-kalibrert til å levere nøyaktige volumer med destillert vann ved 20 C. For optimale pipetteringsresultater, se følgende anbefalinger: Ved bruk av fabrikk-kalibrering, skal væsken som pipetteres, ikke inneholde egenvekt og damptrykk som er betydelig annerledes enn destillert vann. Ved pipettering av væske med lavt damptrykk og/eller høy overflatespenning, forhåndsfuktes pipettespissene med væsken for å redusere mulig tap av nøyaktighet. Før væske aspireres, senk pipettespissene helt ned i væsken for å forhindre aspirasjon av luft. Spisser skal senkes litt over en halv cm i væsken. Når det trengs nøyaktig dispensering av flere intervaller av væske, skal det siste intervallet kastes. Den kumulative feilprosenten fra tidligere intervaller ligger i det siste volumet. Pipetter viskøse væsker ved lavest hastighet for å sikre nøyaktig pipettering. Ved dispensering av væske, berør spissen med siden av mottakerbeholderen for å forhindre at noe væske blir liggende på spissen. Hvis du ikke kan legge spissen mot mottakerbeholderen, dispenseres væsken ved den hurtigste hastigheten for å unngå etterheng ved væskeleveringen. 21

24 E. FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD E.1 Feilsøking Nedenfor står mulige prosedyremessige problemer og systemproblemer, så vel som anbefalte løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representanten. Ingen strøm på pipettoren. Batteriene er ikke riktig satt i. Sjekk batterienes posisjon på nytt, de skal stemme med diagrammet i batterifutteralet. Det høres en dobbel pipetone. Det oppgis et ulovlig programmeringstrinn, for eksempel som programmering av to fyllinger som overstiger maks. påfyllingsvolum. Sjekk programmeringssekvensen på nytt. Pass på at du ikke prøve å fylle på mer enn pipettorens maksimale påfyllingsvolum, eller prøver å dispensere mer enn totalt påfyllingsvolum. "ERR_1" (FEIL 1) vises. Denne feilmeldingen varsler en av følgende meldinger: Pipettoren kan ikke fullføre en automatisk utblåsning. Batteriene er sterkt tappet, og dette får motoren til å fuske. Lad opp batteriene med en gang. Motoren er defekt eller leddkretsen er skadet. Ta kontakt med den lokale Becton Dickinsonrepresentanten. Motoren høres ut som om den fusker, og aspirasjon skjer langsomt. Pipettoren er stilt til laveste hastighet. Sjekk hastighetsinnstilling, lavest hastighetsinnstilling fører normalt til at motoren kjører svært langsomt og med mer støy enn vanlig. 22

25 E. FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD E.2 Rengjøring Pipettoren krever svært lite vedlikehold. Pipettoren kan rengjøres utvendig med jevne mellomrom med en myk klut fuktet med metylalkohol. På daglig basis skal pipettorens håndtak (og bare håndtaket) tørkes av med et håndkle fuktet med 1 % (v/v) natriumhypokloritt eller Eliminase. Tørk straks av håndtaket igjen med et håndkle fuktet med destillert eller deinisert vann. FORSIKTIG! Hele enheten må IKKE AUTOKLAVERES. Ekstrem varme kan skade de elektroniske komponentene og skjermen. Ikke rengjør tastaturet, LCD-skjermen, manifoldplaten eller spisskoblingene med blekemiddel eller andre løsemidler. Etsende rengjøringsmidler kan skade disse overflatene. Merk: Hvis spesifikke deler av pipettoren skal autoklaveres, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representant for å få instruksjoner. Merk: Unngå forlenget utsettelse for ultrafiolett lys. Håndtaket kan bli misfarget eller skadet. E.3 Sette i / skifte batterier Pipettoren leveres med batterier. Før pipettoren brukes, sett i batteriene og lad dem i 15 timer. Bruk følgende prosedyre til å sette i batteriene, og fortsetter deretter til Avsnitt E.4, Lade batterier. Ved normal bruk kan batteriene lades omtrent 400 ganger. Når de ikke lenger kan holde på ladningen, må batteriene skiftes ut. Reservebatterier kan kjøpes gjennom Becton Dickinson. Eksisterende programmer går ikke tapt når batteriene skiftes. Følgende prosedyre beskriver innsetting eller utskifting av batteriene: Merk: Hvis du skifter batterier, påse at pipettoren slås av før du tar ut batterifutteralet. 23

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BD Viper Håndbok for Lysing Heater (for BD Viper System)

BD Viper Håndbok for Lysing Heater (for BD Viper System) BD Viper Håndbok for Lysing Heater (for BD Viper System) 2008/02 Becton, Dickinson and Company Dokumentnummer: 8018634 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tlf: 800.638.8663 BENEX Limited Bay K

Detaljer

ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok

ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD 21152 USA Benex Limited Pottery Road, Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland Australsk sponsor: Becton Dickinson

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr FlexiLife. Bruksanvisning. Timer for FlexiLife TIMER Dok.nr.: 1661 A. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Timer for FlexiLife TIMER 2013-10-18 Dok.nr.: 1661 A Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforskrifter... 3 Knapper... 3 Før bruk... 3 Stille klokka... 4 Programmere

Detaljer