ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok"

Transkript

1 ProbeTec ET Pipettor Brukerhåndbok Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tlf.: Faks: Dokumentnummer: L Revisjon: (0305) Norsk Eliminase er et varemerke for Decon Laboratories, Inc. BD, BD-logoen, BBL og ProbeTec er varemerker for Becton, Dickinson and Company BD.

2 INNHOLD A. INTRODUKSJON...1 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN...3 B.1 Generell beskrivelse...3 B.2 Tastatur...5 B.3 Skjerm...10 B.4 Spesifikasjoner...11 B.5 Farer og forholdsregler...12 C. PROGRAMMERING OG BRUK...13 C.1 Programmere pipettoren...13 C.1.1 Program-tilbakekalling...16 C.1.2 Kladdeblokkmodus (program 0)...16 C.1.3 Justere pipetteringshastighet...16 C.2 Gjennomgå programmet...17 C.3 Driftsprosedyrer...17 D. KALIBRERING...19 D.1 Kalibrere pipettoren...19 D.2 CALVIEW...20 D.3 CALRESET...20 D.4 Anbefalinger for nøyaktig pipettering...21 E. FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD...22 E.1 Feilsøking...22 E.2 Rengjøring...23 E.3 Sett i / skifte batterier...23 E.4 Lade batterier...25 F. KUNDESERVICE...27 BD ProbeTec Stored Programs Worksheet (regneark med lagrede programmer ii

3 A. INTRODUKSJON Den trådløse, lettvektige BD ProbeTec ET Pipettor med 8 kanaler kan utvides for aspirasjon av prøver fra rør i stativ og deretter minimeres for levering av prøve til mikrobrønner. Den gir enkeltheten til en manuell pipettor, med en elektronisk pipettors programmeringsmuligheter. Den drives med oppladbare batterier og har automatisk avstengningsmodus for å forlenge batteriets levetid. Pipettoren bruker integrert kretsteknologi til å lagre programmeringsinformasjon. Den holder opptil fem pipetteringsprogrammer. Hvert program holder opptil førti (40) trinn. Programinformasjonen blir liggende i minnet, selv om batteriene er helt utladet eller blir tatt ut. I tillegg gir en Kladdeblokk -programmeringsmodus mulighet for hurtige og enkle programendringer som ikke er lagret i minnet. 1

4 Før du begynner Sjekk pakkens innhold før du bruker BD ProbeTec ET Pipettor. Pakken skal inneholder følgende: 1 BD ProbeTec ET Pipettor 1 Brukerhåndbok 2 Oppladbare batterier 1 Nøyaktighets-/presisjonsdataark Du trenger også 1 vekselstrømomformer. Hvis du mangler en komponent, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representanten. Merk: Batterier må settes i og lades på nytt før pipettoren tas i bruk. Se følgende avsnitt i denne håndboken: Avsnitt E.3, Sette i / skifte batterier Avsnitt E.4, Lade batterier 2

5 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.1 Generell beskrivelse Skjerm Tastatur Omformerkobling Batteriveske Pipetteringsutløser Ejektorutløser Intervallbryter Spisskoblinger Figur B.1: Beskrivelse av komponenter Tastatur. Tastaturet inneholder driftstastene som brukes i programmering av pipetteringssekvensen og volumet. Se Avsnitt B.2, Tastatur. Skjerm. Skjermen er en LCD-skjerm som viser pipetteringsfunksjonen (fyll, dispenser, bland eller rens) og væskevolum for hvert trinn i pipetteringsprogrammet. Se Avsnitt B.3, Skjerm. 3

6 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN Batteriveske. Batterivesken inneholder to oppladbare nikkelmetallhydridbatterier. Batteriene må lades i 15 timer. Når de er fullt ladet, kan pipettoren utføre opptil sykluser med fullt slag. Den automatiske avstengingen etter 10 minutter uten aktivitet gir batteriene forlenget levetid. Se Avsnitt E.3, Sett i / skifte batterier. Pipetteringsutløser. Pipetteringsutløseren starter pipetteringsprogrammet. Det trykkes på den når kommandoen Run (kjør) eller Purge (rens) vises på skjermen. Et enkelt pipetteringstrinn utføres ved å raskt trykke på og slippe utløseren. Gjentatt pipettering (pause mellom dispenseringer) utføres ved å trykke på og holde utløseren inne. Merk: Etter en fullført dispensering med jevne mellomrom, skal pipettespissene fjernes fra væsken før utløseren slippes, for å forhindre at væsken aspireres. Ejektorutløser. Det trykkes på ejektorutløseren for å støte ut pipettespissene fra pipettoren. Spisskoblinger. Spisskoblingene danner en lufttett forsegling med pipettespissene for å sikre nøyaktighet ved pipettering. Omformerkobling. Omformerkoblingen tar imot pluggen fra strømomformeren for å lade batteriene. 4

7 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.2 Tastatur Tastaturet inneholder driftstastene, programtastene og spesialfunksjonstasten. Skjerm Tastatur Programtaster Fill Disp Mix Vol Enter On / Off Prog Purge Funksjonstaster Spesialfunksjonstast Figur B.2: Tastatur Driftstastene: [Av/på] Av/på-tasten slår pipettoren av eller på. Når pipettoren er slått på, avgis en pipetone, ZERO (null) blinker på skjermen, og stemplene nullstilles automatisk. Etter nullstilling viser skjermen det første programtrinnet i KJØR-modus. Merk: Hvis pipettoren programmeres for første gang, vil det første trinnet være påfylling, med standard påfyllingsvolum. Se Avsnitt C.1, Programmere pipettoren, for standardinnstillingene. 5

8 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN [Prog] [Rens] Med programtasten på pipettoren kan du lagre opptil fem forskjellige programmer i minnet til senere bruk. Hvert program kan holde opptil 40 trinn. Programmer lagres i reserverte programplasseringsnumre 1 5. Program 0 brukes som kladdeblokk der midlertidige programmer enkelt kan skrives, kjøres og overskrives. Program 0 anses for å være et åpen program (se Avsnitt C.1 Programmere pipettoren). Purge-tasten (rens) oppgir en rens-kommando når som helst under en pipetteringsoperasjon for å avbryte programmet. Når du trykker på Purgetasten (rens) og deretter trykker på utløseren, kan du dispensere eventuell gjenværende væske fra pipettespissene og gå tilbake til begynnelsen av programmet. Purge-tasten (rens) brukes også til å legge inn rense-trinnet i et program. Merk: Hvis det er nok væske til et endelig dispenseringstrinn, avgir pipettoren en pipetone og viser automatisk rense-kommandoen. 6

9 [Fill] (fyll) [Disp] (dispen ser) [Mix] (bland) Vol Programtaster: B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN Tastene Fill (aspirer), Dispense (dispenser) og Mix (bland) programmerer pipetteringsoperasjonene. Fylling, dispensering eller blanding av volumer kan programmeres ved å trykke på Volume-tasten (volum). Antallet blandesykluser kan også programmeres ved å trykke to ganger på Mix-tasten (bland). Automatisk utblåsing. På slutten av det siste dispenseringstrinnet, fordriver pipettoren automatisk det som måtte være igjen av væske fra pipettespissene med et kort støt av luft (utblåsing). Deretter reverserer stemplene retning og går tilbake til nullstillingen. Note: Hvis du trykker på utløseren og holder denne inne under det siste dispenseringstrinnet, utfører pipettoren den automatiske utblåsingen og holder posisjonen til du slipper utløseren. Denne forsinkelsen gir deg nok tid til å fjerne spissene fra væsken for å forhindre aspirasjon av væske når stemplene går tilbake til nullstillingen. Med Volum-tasten regulerer du hvor mye væske som skal aspireres eller dispenseres. Volumet kan oppgis når teksten "Vol" vises. Pipetteringsvolumet kan økes raskt ved å trykke flere ganger på Volum-tasten. Når du trykker kort flere ganger på Volum-tasten, økes eller reduseres volumet med det minste intervallet. Hvis du holder inne Volum-tasten lenger, økes eller reduseres volumet med større intervaller. Det finnes tre nivåer av volumintervaller for å oppnå ønsket volum (se C.1, Programmere pipettoren). Volum-tasten kan også brukes til å skifte pipetteringshastighet i et lagret program eller under utføring av et program (se Avsnitt C.1.3, Justere pipetteringshastighet). 7

10 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN [Enter] Med Enter-tasten lagres programmet i minnet. Når hvert trinn er programmert, trykker du en gang på Enter-tasten for å akseptere trinnet. Når det endelige trinnet programmeres, trykkes det to ganger på Enter-tasten for å varsle slutten av programmet. Pipettoren bekrefter slutten av programmet med en trippel pipetone. Spesialfunksjonstast: Spesialfunksjonstasten er det lite hullet under Volum-tasten. Den kan aktiveres med en pipettespiss. Du kan vise fire funksjoner ved å trykke flere ganger på tasten: Pipetting Speed (pipetteringshastighet) (SPd), Beep Tone (pipetone) (TONE), Paced Dispense Speed (dispenseringsfrekvens) (PACE) og Calibration (kalibrering) (CAL). Trykk på Enter for å gå ut av spesialfunksjonstasten. SPd (Hastighet) Når i spesialfunksjonsmodus, justeres hastigheten for aspirering eller dispensering av væsken ved å trykke på Volum-tasten. Det finnes fem hastighetsinnstillinger: Hastighetsinnstilling SLOW (LANGSOMT) MEDIUM SLOW (MIDDELS LANGSOMT) MEDIUM (MIDDELS) MEDIUM FAST (MIDDELS HURTIG) FAST (HURTIG) Skjerm S S S S S F Gjeldende hastighetsinnstilling vises alltid nederst på skjermen. Disse innstillingene kan velges og endres når som helst før et programtrinn utføres. 8

11 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN TONE PACE (INTERV ALL) Pipetonen signaliserer fullføringen av ett eller flere trinn, eller en advarsel: Enkeltpipetone: slutt på pipetteringstrinn, utilstrekkelig dispenseringsvolum, rens påkrevd. Dobbel pipetone: funksjons- eller programtasten er ikke aktiv i gjeldende modus. Forsøk på ugyldig programmeringstrinn. Se Avsnitt E.1, Feilsøking. Trippel pipetone slutt på pipetteringssekvens, slutt på programmeringssekvens Enkeltpipetonen som signaliserer slutten av et pipetteringstrinn kan slås AV eller PÅ. Ingen andre pipetoner kan slås av. Trykk på spesialfunksjonstasten for å vise TONE og gjeldende innstilling. Trykk på Volum-tasten for å endre innstillingen. Hvis pipetonen er slått PÅ, vises pipetonesymbolet " " midt på skjermen. Merk: For dispensering i intervaller, skal pipetonen slås på slik at du forberedes på hvert dispenseringstrinn. Intervalltasten styrer hastigheten på gjentatt pipettering (intervalldispensering), FAST (HURTIG) eller SLOW (LANGSOM). Trykk på spesialfunksjonstasten til PACE -modus vises. Gjeldende innstilling vises også' Trykk på Volumtasten for å endre innstillingen. Intervalldispensering. Når du bruker intervalldispenseringsfunksjonen, dispenserer pipettoren det programmerte volumet ved angitt tempo (hurtig eller langsomt). Straks etter hver dispensering, avgir pipettoren en enkelt pipetone (hvis pipetonemodus er på) for å forberede deg på neste dispenseringstrinn. Se Avsnitt C.3, Driftsprosedyrer. 9

12 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN CAL Kalibreringen av pipettoren er fabrikkinnstilt på destillert vann ved romtemperatur. Hvis du pipetterer væske med betydelig forskjellige egenvekt eller temperaturer, brukes denne innstillingen til å kalibrere pipettoren på nytt. Se Avsnitt D.1, Kalibrere pipettoren. B.3 Skjerm Pipettorskjermen er en dynamisk LCD-skjerm. Den viser gjeldende operasjon, volumledetekst (hvis du åpner et program), pipetteringsvolum, batteriindikator (vises hvis batteriet er svakt), pipetonesymbol (hvis pipetonen er på), pipetteringshastighet og programnummer. Pipetteringsfunksjoner Pipetone Volumledetekst Pipetteringsvolum Lavt batteri-indikator Hastighetsinnstilling Renseledetekst Programnr Figur B.3: Pipettorskjerm 10

13 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.4 Spesifikasjoner Over området μl: Nøyaktighet: Presisjon: 1,5 % avvik fra middelverdi 6.0 μl avvik fra middelverdi (Over området, gjelder den største av de to verdiene) 0,6 % CV (Variasjonskoeffisient) 3.0 μl Standardavvik (Over området, gjelder den største av de to verdiene) Inngangsspenning: 2,5V DC Miljøkrav: Oppbevaring utenfor drift Temperatur: -20 o 65 o C Fuktighet: % RF, ikke-kondenserende Driftsforhold: Innendørsbruk: Temperatur: 18 o C 33 o C Fuktighet: % RF, ikke-kondenserende Høyde over havet: 0 til m. over havet Installasjonskategori II og forurensningsgrad 2 i henhold til IEC 664. Tilgjengelige krafttransformatorer Katalognr. Land Strømkilde England 240 V, 50 Hz Japan/USA 100/120 V, 60 Hz Europa 220 V, 50 Hz 11

14 B. OVERSIKT OVER PIPETTOREN B.5 Farer og forholdsregler Det er ingen kjente farer forbundet med pipettoren når den brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Du skal imidlertid være klar over situasjoner som kan føre til alvorlig skade. Merk: Hvis du får problemer med pipettoren, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representanten. ADVARSEL! Beskyttelsen som dette produktet gir, kan svekkes hvis utstyret brukes på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. ADVARSEL! Pass på at krafttransformatoren er koblet til en stikkontakt som gir spenning og strøm som spesifisert av Becton, Dickinson and Company. Bruk av ukompatibel stikkontakt kan føre til støt og brannfare. FORSIKTIG! Bruk bare krafttransformatoren som leveres av Becton, Dickinson and Company. Bruk av ukompatibel krafttransformator kan skade pipettoren. FORSIKTIG! Ikke bruk pipettoren når den er koblet til krafttransformatoren. Statisk utladning kan gi midlertidig funksjonssvikt for pipettoren. FORSIKTIG! Slå alltid av strømmen og trekk ut kontakten til krafttransformatoren før den rengjøres utvendig. Hvis det lekker ut væske, kan det skade innvendige komponenter. FORSIKTIG! Ikke senk enheten i væske. Hvis det lekker ut væske, kan det skade innvendige komponenter. FORSIKTIG! Hele enheten må ikke autoklaveres. Ekstrem varme kan skade de elektroniske komponentene og skjermen. Merk: Hvis spesifikke deler av pipettoren skal autoklaveres, ta kontakt med din lokale Becton Dickinson-representant for å få instruksjoner. FORSIKTIG! Ikke rengjør tastaturet, LCD-skjermen, manifoldplaten eller spisskoblingene med blekemiddel eller andre løsemidler. Etsende rengjøringsmidler kan skade pipettoren. 12

15 C. PROGRAMMERING OG BRUK Pipetten programmeres raskt og enkelt. Pipetteringstrinn og volum oppgis i den rekkefølgen de vil bli utført, deretter lagres programmet i minnet. Dette programmet forblir lagret i minnet (selv om pipettoren er avslått, batteriet er lavt eller batteriene er skiftet ut) til du forandrer det. Fem (5) programmer, som hver kan holde 40 trinn, kan legges inn i pipettoren og lagres. C.1 Programmere pipettoren Slik åpner du et pipetteringsprogram: 1. Slå på pipettoren. Trykk på den grønne [On/Off]-tasten (av/på) for å slå på pipettoren. Pipettoren piper én gang og blinker NULL på skjermen når stemplene stilles tilbake til nullposisjon. Det første trinnet i gjeldende program vises. 2. Velg programnummeret ved å trykke på [Prog]-tasten, og trykk deretter på tasten [Vol] til ønsket programnummer vises. Trykk på [ENTER]. 3. Trykk på [Prog]-tasten og hold den inne, samtidig som du trykker på spesialfunksjonstasten (trykk med pipettespiss) for å gå inn i programmeringsmodus. Teksten Prog vises på skjermen. 4. Velg pipetteringsfunksjon ved å trykke på tasten [Fill] (fyll) eller [Mix] (bland). Når du skal starte programmering med påfylling, trykker du for eksempel på tasten [Fill] (fyll). Skjermen viser Fill (fyll) med blinkende tekst Vol : Flashing Display Merk: Volumet som vises, er som standard det siste volumet som er programmert for valgt drift, eller standardvolumet for pipettoren hvis den programmeres for første gang. 13

16 C. PROGRAMMERING OG BRUK Påfylling. Med tasten [Fill] (påfylling) programmeres pipettoren til å aspirere en mengde væske. Ett enkelt påfyllingstrinn kan programmeres for væskeoverføringer, eller en kombinasjon av påfyllingstrinn kan programmeres for fortynninger eller supernatantsamling. Dispensering. Med tasten [Disp] (dispensering) programmeres pipettoren til å dispensere en mengde væske. Dispenseringsvolumet kan være hele påfyllingsvolumet, eller et mindre intervall for gjentatt pipettering. Du trenger bare programmere dispenseringsvolumet én gang for gjentatt pipettering. Pipettoren dispenserer volumet hver gang det trykkes på utløseren (eller flere ganger under dispensering i intervaller) til påfyllingsvolumet er nådd, eller til det ikke er tilstrekkelig volum igjen. Bland. Tasten [Mix] (bland) programmerer pipettoren til å utføre en kombinasjon av påfyllinger og dispenseringer. Du kan programmere et blandingsvolum eller blandingssyklus (enkeltpåfylling og dispensering). Du kan trykke på [Mix] (bland) én gang for å programmere et blandingsvolum, eller to ganger for å programmere en blandingssyklus. Det finnes fra 2 til 9 blandingssykluser. Standardinnstillingen er tre blandingssykluser. Oppført nedenfor er noen programmeringshensyn for blandingsfunksjonen: Hvis programmet starter en blandingssyklus fra nullstilling, vil det fullføre syklusen med en automatisk utblåsning, og deretter vise ZERO (Null). Trykk på utløseren for å stille stemplene tilbake til nullposisjon. Hvis programmet starter en blandingssyklus over nullstilling (volumet er større enn null), dispenseres væsken og blandingssyklusen starter. Blandingssyklusen ender med samme volum som den startet med. Blandingsfunksjonen vil også bli stående på skjermen så den kan gjentas (nyttig for seriefortynninger). Trykk på [Purge] (rens) for å avslutte blandingsfunksjonen, og trykk deretter på utløseren. Purge (rens). Tasten [Purge] (rens) programmerer pipettoren til å rense væsken. Dette trinnet kan legges inn som programtrinn, eller det kan trykkes på når som helst under pipettering for å avslutte programmet og dispensere gjenværende væske. 14

17 C. PROGRAMMERING OG BRUK Merk: Hvis programmet slutter ved et volum som er større enn null og siste trinn ikke er en blandingssyklus, vises Purge (rens) automatisk. Pipettoren avgir også en pipetone for å advare deg om at det gjenstår væske. Trykk på utløseren for å dispensere gjenværende væske og gå tilbake til begynnelsen av programmet. 5. Oppgi volum. Oppgi ønsket volum for [Fill] (påfylling), [Disp] (dispensering) eller [Mix] (blanding) ved å trykke på opp - eller ned -siden av tasten [Vol]. Hvis det trykkes på tasten [Vol] og den slippes raskt opp igjen, endres volumet med det minste måleintervallet. Hvis det trykkes på tasten [Vol] og den holdes inne, skjer volumendringen med større inkrementer. Standardprogrammeringsvolumene er 1,5 eller 50 µl (langsomt hurtig). Merk: Tasten [Purge] (rens) bruker ikke volum. Så hvis du har oppgitt et rensetrinn, kan du fortsette til det neste trinnet. 6. Bekreft programmeringstrinnet. Trykk på [Enter] for å bekrefte programmeringstrinnet. Alle funksjonstastene på skjermen blinker for å gi deg beskjed om neste programmeringstrinn. Blinkende skjerm ô= 7. Velg neste pipetteringsfunksjon. Gjenta trinn 4 til 6 til alle programmeringstrinnene er lagt inn. 8. Lagre programmet og avslutt. Når alle funksjonstastene blinker på skjermen, skal du trykke på [Enter] for å lagre programmet og avslute programmeringsmodus. Pipettoren avgir en trippel pipetone for å signalisere slutten på programmeringssekvensen. Når du har trykt på tasten [Enter] for å lagre og avslutte programmet, lagres det nye programmet under det valgte programnummeret. Programnummeret vises i to sekunder. (Det første trinnet i det nylig skrevne programmet vises). 15

18 C. PROGRAMMERING OG BRUK Dette programmet er klart til å kjøre. Gå til Avsnitt C.2 for Gjennomgang av programmet, eller Avsnitt C.3 for Driftsprosedyrer. C.1.1 Programtilbakekalling For å tilbakekalle et lagret program: 1. Trykk på [Prog]-tasten, etterfulgt av [Vol]-tasten for å velge riktig programnummer. 2. Trykk på [Enter] for å aktivere programmene som vises. C.1.2 Kladdeblokkmodus (Program 0) Mens pipettoren gir tilstrekkelig lagringsplass for programmer, har den også kladdeblokk eller åpen programmeringsmodus. Denne modusen identifiseres av med P/O, som vises i programdelen av skjermen. Med denne funksjonen kan du raskt endre pipetteringsprotokoller uten å påvirke tidligere lagrede programmer. Slik bruker du kladdeblokk -modus: Fra starten av et program, begynn å oppgi en ny protokoll (velge pipetteringsfunksjon som beskrevet på side 13). Denne nye protokollen kan nå brukes, og forblir aktiv til et lagret program er hentet. P/O vises i program- ID-avsnittet av skjermen for å indikere at den åpne programmeringsmodusen (O) eller kladdeblokken er aktiv. C.1.3 Justere pipetteringshastighet Pipettoren tilbyr hastighetskontroll som er funksjonsbasert, slik at hastigheter aktiveres for at Fill (påfylling), Dispense (dispensering), Mix (blanding) eller Purge (rensing) skal kunne programmeres uavhengige av hverandre. Hastigheter i hvilket som helst av de fem (5) lagrede programmer kan også stilles uavhengig av hverandre og lagres som en integrert del av pipetteringsprotokollen. Pipetteringshastigheten endres lett på begynnelsen av hver pipetteringsfunksjon. Slik endrer du pipetteringshastigheten under utførelsen av et program: Trykk på [Vol]-tasten for å velge hastigheten for hver pipetteringsfunksjon (Fyll [påfylling], Dispense [dispensering], Mix [blanding] eller Purge [rensing]). 16

19 C. PROGRAMMERING OG BRUK Denne nylig innstilte hastigheten forblir aktiv for hver funksjon selv om pipettoren er avslått. Hastighetsinnstillinger i hvilket som helst av de fem (5) lagrede programmene forblir liggende i minnet med programfunksjonene inntil operatøren har endret dem. C.2 Gjennomgå programmet Etter at du har programmert pipettoren, kan du gå gjennom programmeringstrinnene: 1. Still inn pipettoren i RUN-modus (KJØR). Pass på at pipettoren står i RUN-modus (KJØR) ( Run står nederst til venstre på skjermen). Hvis skjermen blinker med alle pipetteringsfunksjonene, er du fremdeles i programmeringsmodus. Trykk på [Enter] for å lagre programmet og avslutte det. 2. Begynn å programmere. Kjør programmet uten å bruke pipettespisser eller aspireringsvæske. Trykk på utløseren for hvert trinn i programmet. 3. Følg med på skjermen. Følg med på skjermen for hvert trinn i programmet. Om nødvendig, oppgi programmeringssekvensen på nytt. Nedenfor finner du noen nyttige tips om gjennomgang av programmet. Hvis programmet er komplekst og inneholder flere trinn, kan det være lurt å notere trinnene på papir før du oppgir programtrinnene (eller bruke en kopi av Arbeidsark for lagrede programmer på slutten av denne håndboken). Kryss av for hvert trinn etter hvert som du gjennomgår programmet. Hvis programmet er beregnet på intervalldispensering, gå gjennom programmet på nytt med utløseren trykt inn til siste trinn. Kontroller dispenseringsintervallet for å sikre at du kan holde tritt med dispenseringstrinnene. 17

20 C. PROGRAMMERING OG BRUK C.3 Driftsprosedyrer Den generelle pipettorprosedyren følger: FORSIKTIG! Ikke bruk pipettoren når den er koblet til krafttransformatoren. 1. Slå på pipettoren. 2. Når pipettoren har gjennomgått oppstarten, velger du ønsket program. (Trykk på [Prog] og Vol til ønsket programnummer vises på LCD-skjermen. Trykk på [Enter] for å sluttføre valget). 3. Fest pipettespissene. Når du er klar til å begynne med å pipettere, fester du pipettespissene til pipettoren. 4. Aspirer væsken. Senk pipettespissene i væsken som skal aspireres, trykk deretter på utløseren for å aspirere det indiserte volumet. 5. Dispenser væsken. Plasser pipettespissene over den første kolonnen av brønner i mikrobrønnplaten og trykk på utløseren for å dispensere. Berør siden av brønnene forsiktig før spissene løftes ut av brønnene. 6. Kast gjenværende væske. Plasser pipettespissene over en avfallsbeholder og trykk på utløseren for å fjerne gjenværende væske. Pipettoren utløser en trippel tone for å varsle slutten av programmet og går deretter tilbake til første trinn i progrmmet. 7. Støt ut spissene. Tykk på utstøterutløseren for å støte ut de brukte pipettespissene. 18

21 D. KALIBRERING Pipettoren er fabrikkalibrert for destillert vann ved 20 C. For enkel kalibrering med destillert vann, har pipettoren en ENKEL kalibreringsmodus (se Avsnitt D.1, Kalibrere pipetten). Når væsker med svært forskjellig egenvekt eller temperatur pipetteres, kan imidlertid KALIBRERINGS-funksjonen (CALC) brukes til å oppnå større nøyaktighet. (Se Avsnitt D.1, Kalibrere pipettoren.) Pass på at pipettoren og spissene holder romtemperatur før forberedelse til kalibrering. Velg bare én kanal til pipettering ved kalibrering av pipettoren. Det programmerte volumet (Vp) som brukes, er vanligvis hele pipettorens volum (for eksempel µl, men er ikke begrenset til dette volumet). D.1 Kalibrere pipettoren 1. Bruk én pipetteringskanal og dispenser µl destillert vann og noter vekten. 2. Skaff 10 replikater. Beregn gjennomsnittsvekten. Hvis gjennomsnittsvekten ligger innenfor nøyaktighetsspesifikasjonene (Se avsnitt B.4), kreves ingen videre kalibrering. Merk: Pass på at det destillerte vannet som brukes, holder romtemperatur (20 22,5 o C). Pipettoren benytter en intern korrigeringsfaktor på 1,003 til å konvertere vekt til volum. 3. Hvis gjennomsnittsvekten ikke oppfyller forventet ytelse, oppgi kalibreringsmodus EASY (enkel) for å kalibrere pipettoren raskt på nytt. 4. Oppgi EASY CAL-modus (enkel kalibrering) ved å trykke på Spesialfunksjonstasten (med pipettespiss) til EASY blinker, og trykk deretter på [Enter]-tasten for å vise kalibreringspunktet. 19

22 D. CALIBRATION 5. Bruk [Vol]-tasten til å justere kalibreringspunktet som vises, til det stemmer med gjennomsnittsvekten fra trinn 2. Lagre dette tallet ved å trykke på [Enter]. Den nye kalibreringsinnstillingen bekreftes med meldingene CAL (kalibrering) og SET på skjermen. 6. Bekreft denne nye kalibreringsinnstillingen ved å gjenta Trinn 1 og 2. D.2 CALVIEW (KAL.VISNING) CALVIEW (KAL.VISNING) viser pipetteringsmodus (antall trinn) som benyttes til å nå kalibreringspunktet. Med denne verdien kan du bekrefte kalibreringen under pipettering. Dy aktiverer CALVIEW (KAL.VISNING) ved å velge CAL EASY-modus (KAL ENKEL) ved hjelp av spesialfunksjonstasten. Trykk på [ENTER]. Når kalibreringspunktet vises, trykk på tasten [Fill] (påfylling). Antallet trinn vises. Trykk på hvilken som helst tast for å avslutte CALVIEW (KAL.VISNING). D.3 CALRESET (KAL.TILBAKESTILLING) Med CALRESET (KAL.TILBAKESTILLING) kan du gå tilbake til fabrikk-kalibreringen. Du nullstiller kalibreringen ved å gå inn i CAL-modus (KAL) med spesialfunksjonstasten. Når kalibreringspunktet vises, trykker du på tasten [Purge] (rensing). På skjermen blinker "FACT" (FAKTA), "CAL" (KAL), deretter "SET" (SETT) og pipettoren tilbaketilles til fabrikkinnstillingen. Det fabrikkinnstilte kalibreringspunktet er µl. Fabrikkkalibreringspunktet er

23 D.4 Anbefalinger for nøyaktig pipettering D. CALIBRATION Pipettoren er fabrikk-kalibrert til å levere nøyaktige volumer med destillert vann ved 20 C. For optimale pipetteringsresultater, se følgende anbefalinger: Ved bruk av fabrikk-kalibrering, skal væsken som pipetteres, ikke inneholde egenvekt og damptrykk som er betydelig annerledes enn destillert vann. Ved pipettering av væske med lavt damptrykk og/eller høy overflatespenning, forhåndsfuktes pipettespissene med væsken for å redusere mulig tap av nøyaktighet. Før væske aspireres, senk pipettespissene helt ned i væsken for å forhindre aspirasjon av luft. Spisser skal senkes litt over en halv cm i væsken. Når det trengs nøyaktig dispensering av flere intervaller av væske, skal det siste intervallet kastes. Den kumulative feilprosenten fra tidligere intervaller ligger i det siste volumet. Pipetter viskøse væsker ved lavest hastighet for å sikre nøyaktig pipettering. Ved dispensering av væske, berør spissen med siden av mottakerbeholderen for å forhindre at noe væske blir liggende på spissen. Hvis du ikke kan legge spissen mot mottakerbeholderen, dispenseres væsken ved den hurtigste hastigheten for å unngå etterheng ved væskeleveringen. 21

24 E. FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD E.1 Feilsøking Nedenfor står mulige prosedyremessige problemer og systemproblemer, så vel som anbefalte løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representanten. Ingen strøm på pipettoren. Batteriene er ikke riktig satt i. Sjekk batterienes posisjon på nytt, de skal stemme med diagrammet i batterifutteralet. Det høres en dobbel pipetone. Det oppgis et ulovlig programmeringstrinn, for eksempel som programmering av to fyllinger som overstiger maks. påfyllingsvolum. Sjekk programmeringssekvensen på nytt. Pass på at du ikke prøve å fylle på mer enn pipettorens maksimale påfyllingsvolum, eller prøver å dispensere mer enn totalt påfyllingsvolum. "ERR_1" (FEIL 1) vises. Denne feilmeldingen varsler en av følgende meldinger: Pipettoren kan ikke fullføre en automatisk utblåsning. Batteriene er sterkt tappet, og dette får motoren til å fuske. Lad opp batteriene med en gang. Motoren er defekt eller leddkretsen er skadet. Ta kontakt med den lokale Becton Dickinsonrepresentanten. Motoren høres ut som om den fusker, og aspirasjon skjer langsomt. Pipettoren er stilt til laveste hastighet. Sjekk hastighetsinnstilling, lavest hastighetsinnstilling fører normalt til at motoren kjører svært langsomt og med mer støy enn vanlig. 22

25 E. FEILSØKING OG VEDLIKEHOLD E.2 Rengjøring Pipettoren krever svært lite vedlikehold. Pipettoren kan rengjøres utvendig med jevne mellomrom med en myk klut fuktet med metylalkohol. På daglig basis skal pipettorens håndtak (og bare håndtaket) tørkes av med et håndkle fuktet med 1 % (v/v) natriumhypokloritt eller Eliminase. Tørk straks av håndtaket igjen med et håndkle fuktet med destillert eller deinisert vann. FORSIKTIG! Hele enheten må IKKE AUTOKLAVERES. Ekstrem varme kan skade de elektroniske komponentene og skjermen. Ikke rengjør tastaturet, LCD-skjermen, manifoldplaten eller spisskoblingene med blekemiddel eller andre løsemidler. Etsende rengjøringsmidler kan skade disse overflatene. Merk: Hvis spesifikke deler av pipettoren skal autoklaveres, ta kontakt med den lokale Becton Dickinson-representant for å få instruksjoner. Merk: Unngå forlenget utsettelse for ultrafiolett lys. Håndtaket kan bli misfarget eller skadet. E.3 Sette i / skifte batterier Pipettoren leveres med batterier. Før pipettoren brukes, sett i batteriene og lad dem i 15 timer. Bruk følgende prosedyre til å sette i batteriene, og fortsetter deretter til Avsnitt E.4, Lade batterier. Ved normal bruk kan batteriene lades omtrent 400 ganger. Når de ikke lenger kan holde på ladningen, må batteriene skiftes ut. Reservebatterier kan kjøpes gjennom Becton Dickinson. Eksisterende programmer går ikke tapt når batteriene skiftes. Følgende prosedyre beskriver innsetting eller utskifting av batteriene: Merk: Hvis du skifter batterier, påse at pipettoren slås av før du tar ut batterifutteralet. 23

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning

fx-cg10 Ma sk inva re Bruksanvisning http://edu.casio.com CASIO Nettsted for utdanning Nr fx-cg10 fx- CG20 Ma sk inva re Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Andre firma og produktnavn som blir brukt i denne manualen, kan være registerte varemerker eller varemerker

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860g Slim Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ Andre fi rma og produktnavn som blir brukt i denne bruksanvisningen,

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-J430W Version 0 NOR Brukerhåndbøker og informasjon om hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Les denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning

Vedlikeholdsveiledning Vedlikeholdsveiledning Les dette først Varemerker...3 Slik leser du denne håndboken...4 Papir og andre medier Papir og andre medier støttet av denne skriveren...5 Papiranbefalinger...9 Legge inn papir...9

Detaljer