SMVector - Frekvensomformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMVector - Frekvensomformer"

Transkript

1 SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as Med forbehold om skrivefeil.

2 Innhold 1 Sikkerhetsinstruks Tekniske data Standarder og driftsbetingelser Merkedata NEMA 1 (IP 31) merkedata NEMA 4X (IP 65) merkedata SMV Typebetegnelser Installasjon Dimensions og montering NEMA 1 (IP 31) NEMA 4X (IP 65) Elektrisk installasjon Krafttilførsel Sikringer og ledertverrsnitt Styreklemmer Idriftsettelse Lokalt tastatur og display Skjermvisninger og driftsmåte Parameterinnstillinger Elektronisk Programmeringsmodul (EPM) Parametermeny Parametere for grunnleggende oppsett Parametere for I/O-Oppsett Parametere for avansert oppsett Parametere for PID-regulator Parametere for Vektor Parametere for nettverk Parametere for diagnostisering Feilsøking og diagnostisering Meldinger for Status/Advarsel Meldinger for konfigurasjon Feilmeldinger...37 Copyright 2006 AC Technology Corporation All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form without written permission from AC Technology Corporation. The information and technical data in this manual are subject to change without notice. AC Technology Corporation makes no warranty of any kind with respect to this material, including, but not limited to, the implied warranties of its merchantability and fitness for a given purpose. AC Technology Corporation assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. All information given in this documentation has been carefully selected and tested for compliance with the hardware and software described. Nevertheless, discrepancies cannot be ruled out. AC Technology does not accept any responsibility nor liability for damages that may occur. Any necessary corrections will be implemented in subsequent editions. This document is printed in the United States SV01C

3 Veiledning til bruksanvisningen Denne dokumentasjonen gjelder for SMV frekvensomformeren og inneholder viktige tekniske data vedrørende installasjon, drift, og igangkjøring av frekvensomformeren. Denne manualen er kun byldig for SMV frekvensomformer med software revision 20 (se omformerens merkeskilt). Vennligst les instruksjonene før igangkjøring. A B C D E F Type: ESV751N04TXB Id-No: INPUT: 3~ (3/PE) 400/480 V 2.9/2.5 A HZ OUTPUT: 3~ (3/PE) 0-400/460 V 2.4/2.1 A 0.75 KW/1HP HZ For detailed information refer to instruction Manual: SV ESV751N04TXB000XX## ## A B C D E F Sertifiseringer Type Inngangsdata Utgangsdata Hardware Version Software Version Innhold i leveransen 1 SMV frekvensomformer med EPM installert (se avsnitt 4.4) 1 Bruksanvisning Viktig Etter mottak av leveransen, sjekk umiddelbart at varene som er levert samsvarer med fraktdokumenter. Lenze/AC Tech aksepterer ikke krav i ettertid. Krav: synlige transportskader meldes umiddelbart til speditør / avsender. synlige defekter / mangler meldes umiddelbart til din Lenze/AC Tech forhandler. 2 SV01C

4 Sikkerhetsinstruks 1 Sikkerhetsinstruks Generelt Noen deler av Lenze / AC Tech frekvensomformere kan være elektrisk ledende og noen overflater kan være varme. Uautorisert fjerning av deksel, uforsvarlig bruk og feilaktig installasjon eller drift medfører stor fare for personskade eller skade på utstyr. Alle operasjoner vedrørende transport, installasjon og idriftsetting så vel som vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell som kjenner til installasjon, sammensetting, idriftsetting og drift av frekvensomformere og maskineriet de skal benyttes sammen med. Installasjon Sørg for korrekt behandling og unngå overdrevene mekaniske påkjenninger. Ikke bøy komponenter eller endre isolasjonsavstander under transport, håndtering, installasjon eller vedlikehold. Ikke berør elektriske komponenter eller kontakter. Denne frekvensomformeren inneholder elektrostatisk følsomme komponenter som lett kan ødelegges ved ukorrekt behandling. Forholdsregler for beskyttelse mot statisk elektrisitet må følges under installasjon, testing, vedlikehold og reparasjon av frekvensomformeren og tilhørende komponenter. Hvis prosedyrene ikke følges, kan dette medføre skade på komponenter. Denne frekvensomformeren er testet av Underwriters Laboratory (UL) og er godkjent i samsvar med UL508C Sikkerhetsstandard. Denne frekvensomformeren må installeres og konfigrueres i samsvar med både nasjonale og internasjonale standarder. Lokale lover og forskrifter gjelder fremfor anbefalingene som gis i denne og annen Lenze / AC Tech-dokumetnasjon. SMVector-frekvensomformeren er ansett som en komponent som skal integreres i en maskin eller prosess. Den er i seg selv ikke en maskin eller en enhet som er klar for bruk i samsvar med europeiske direktiver (referanse; Maskindirektivet og EMCdirektivet). Det er sluttbruker sitt ansvar å besørge at maskinen er i henhold til nevnte standarder. Elektrisk forbindelse Under arbeid med frekvensomformere som er i drift, skal nasjonale sikkerhetsforskrifter følges. Den elektriske installasjonen må utføres i henhold til akutuelle forskrifter (f.eks. kabeltverrsnitt, sikringer, jording [PE]). Denne dokumentasjonen gir råd om disse temaene, men lokale og nasjonale lover og forskrifter må følges. Dokumentasjonen inneholder informasjon om installasjon i henhold til EMC (skjerming, jording filtere og kabler). Disse punktene må også følges for CE-merkede omformere. Produsenten av systemet eller maskinen er ansvarlig for å overholde de påkrevde grenseverdier som kreves av EMC-lovgivningen. Anvendelse Frekvensomformeren må ikke brukes som en sikkerhetsanretning i maskiner hvor det er fare for personskalde eller materielle skader. Nødstopp, beskyttelse mot for høy hastighet, aksellerasjon- og retardasjonsgrenser, etc må utføres av andre enheter for å sikre driften under alle forhold. Omformeren har mange sikkerhetsfunksjoner som skal beskytte omformeren og maskineriet ved å generere en feilmelding for deretter å stoppe omformeren og motoren ved å koble bort spenningen. Variasjoner i tilførselsspenningen kan også resultere i at omformeren blir stoppet. Når feilsituasjonen forsvinner eller godkjennes, kan omformeren konfigrueres til å starte automatisk. Det er brukerens, maskinbyggerens (OEM) og/eller integratørens ansvar å sikre at omformeren er konfigrert for sikker drift. All sikkerhetsinformasjon i denne brukermanualen har samme oppsett Signalord! (karakteriserer alvorligheten av faren) Note (beskriver faren og informerer om hvordan du skal fortsette) Ikon Advarer om farlig elektrisk spenning Signalord FARE! Advarer om overhengende fare. Konsekvensene ved å ikke overholde advarselen kan være død eller alvorlige skader. SV01C

5 Sikkerhetsinstruks Ikon Signalord Advarsel om skade på utstyr STOPP! Advarer mot potensiell skade på materiell og utstyr. Konsekvens hvis advarselen ikke tas til følge: Skade på omformer og omgivelser. Informasjon Note Angir en generell nyttig note. Denne kan lette bruken av frekvensomformeren eller systemet. Sikkerhetsvarsel i henhold til EN : FARE! Risiko for elektrisk støt! Kondensatorer beholder ladning i ca. 180 sekunder etter at spenningen er fjernet. La enheten lades ut i minst 3 minutter før den berøres. ADVARSEL! Dette produktet kan medføre en DC-strøm i PE-lederen. Det en jordfeilbryter (RCD) eller jordfeilvarsler (RCM) er benyttet, er det kun jordfeilbryter eller jordfeilvarsler Type B som er tillatt på tilførselssiden av produktet. Lekkasjestrømmen kan overstige 3.5mA AC. Det minimale tverrsnittet på PE-lederen skal samsvare med lokale forskrifter for utstyr med høye lekkasjestrømmer. Dette produktet kan forårsake radiostøy og tiltak for å redusere dette kan være nødvendig. Note Styre- og kommunikasjonsklemmer har forsterket isolasjon når frekvensomformeren er tilknyttet en krafrforsyning med spenning opp til 300V rms mellom fase og jord (PE) og den tilførte spenningen på klemmene 16 og 17 er lavere enn 150VAC mellom fase og jord. Sikkerhetsinstruks in henhold til UL: Note for UL-godkjent utstyr med integerte frekvensomformere: UL-advarseler er noter som gjelder for UL-godkjent utstyr. Dokumentasjonen inneholder spesiell informasjon om UL. Warnings! Anvendbar til bruk i en krets som ikke er istand til å levere mer enn 200,000 rms symmetriske ampere, ved maksimal merkespenning på enheten. Bruk kun minimum 75 C kobberkabel. Må installeres i et område med forurensningsgrad 2. Drift Systemer inkludert frekvensomformere må utstyres med tilleggsovervåkning og beskyttelseskomponenter i henhold til gjeldende standarder (eksempelvis teknisk utstyr, forskrifter for forebygging av ulykker, etc.). Frekvensomformeren kan integeres i din applikasjon i henhold til denne dokumentasjonen. FARE! Etter at frekvensomformeren er koblet fra strømforskyningen, må ikke strømførende komponenter og tilkoblingsklemmer berøres umiddelbart. Kondensatorene i enheten kan inneholde en ladning. Vennligst følg anvisninger for den aktuelle frekvensomformeren. Vennligst lukk alle beskyttelsesdekseler og dører før og under drift. Til- og frakoblingssyklus av driftspenning må ikke være raskere enn annenhvert minutt. 4 SV01C

6 Tekniske data 2 Tekniske Data 2.1 Standarder og driftsbetingelser Overensstemmelse CE Lavspenningsdirektivet (73/23/EEC) CE EMC-direktivet (89/336/EEC) Godkjenning UL 508C Underwriters Laboratories - Power Conversion Equipment Ubalanse mellom faser (inn) < 2% Luftfuktighet < 95% ikke-kondenserende Transport C Oppbevaring C Temperaturområde C Drift (med 2.5%/ C strømbelastningsreduksjon over +40 C) Installasjonshøyde m.o.h. (med 5%/1000 m strømbelastningsreduksjon over 1000 m.o.h.) Vibrasjoner tåler aksellerasjon opp til 1.0g Lekkasjestrøm til jord Innkapsling > 3.5 ma til PE IP 31/NEMA 1 IP65/NEMA 4X IP54/NEMA 12 Beskyttelsesfunksjoner mot kortslutning, jordfeil, faseutfall, overspenning, underspenning, motorstopp, overtemperatur, overbelastning av motor SV01C

7 Tekniske data 2.2 Merkedata NEMA 1 (IP 31) merkedata 120VAC Spenningsdobler / 240VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in (120V) I in (240V) I n CLim max (2) ESV251N01SXB 0.33 / V Enfase (1/N/PE) ESV371N01SXB 0.5 / 0.37 ( V) ELLER ESV751N01SXB 1 / V Enfase (2/PE) ( V) VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in 1~ (2/PE) I in 3~ (3/PE) I n CLim max (2) ESV251N02SXB 0.33 / V Enfase (2/PE) ESV371N02YXB 0.5 / 0.37 ESV751N02YXB 1 / V Enfase (2/PE) ESV112N02YXB 1.5 / 1.1 OR 240 V Trefase (3/PE) ESV152N02YXB 2 / 1.5 ( V) ESV222N02YXB 3 / ESV112N02TXB 1.5 / ESV152N02TXB 2 / ESV222N02TXB 3 / V Trefase (3/PE) ESV402N02TXB 5 / 4.0 (170 V 264 V) ESV552N02TXB 7.5 / ESV752N02TXB 10 / VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] ESV371N04TXB 0.5 / 0.37 Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (3) 400V 480V 400V 480V 400V 480V ESV112N04TXB ESV152N04TXB ESV222N04TXB ESV402N04TXB 1.5 / / / / V Trefase (3/PE) ( V) ELLER 480 V Trefase (3/PE) ( V) Effekttap Effekttap Effekttap ESV751N04TXB 1 / ESV552N04TXB 7.5 / ESV752N04TXB 10 / SV01C

8 Tekniske data STOPP! For installasjoner over 1000 m.o.h., reduser I n med 5% per 1000m, ikke overskrid 4000 m.o.h. Ved driftstemperatur over 40 C, reduser I n med 2.5% per C, ikke overskrid 55 C. Bærefrekvens (P166): - Hvis P166=2 (8 khz), reduser I n til 92% av merkedata - Hvis P166=3 (10 khz), reduser I n til 84% av merkedata 600VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] ESV751N06TXB 1 / 0.75 Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (2) ESV222N06TXB 3 / V Trefase (3/PE) ESN402N06TXB 5 / 4.0 ( V) ESV152N06TXB 2 / ESV552N06TXB 7.5 / ESV752N06TXB 10 / (1) Frekvensområde: 48 Hz 62 Hz (2) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er maksimal innstilling for P171. (3) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er maksimal innstilling for P171. For 480VAC modeller er CLim max i 480V-kolonnen i bruk når P107 er satt til 1. CLim max verdien i 400V-kolonnen er brukt når P107 er satt til NEMA 4X (IP 65) merkedata 240VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] ESV371N02SFC 0.5 / 0.37 Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in 1~ (2/PE) I in 3~ (3/PE) I n CLim max (2) ESV751N02SFC 1 / (5) ESV112N02SFC 1.5 / V Enfase (2/PE) (Internt filter) (5) ESV152N02SFC 2 / (5) Effekttap Effekttap (5) ESV222N02SFC 3 / (5) ESV371N02YXC 0.5 / ESV751N02YXC 1 / V Enfase (2/PE) ELLER ESV112N02YXC 1.5 / V Trefase (3/PE) ESV152N02YXC 2 / 1.5 ( V) (Ikke filter) ESV222N02YXC 3 / SV01C

9 Tekniske data 480VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (3) 400V 480V 400V 480V 400V 480V ESV371N04T_C (4) 0.5 / (5) ESV751N04T_C (4) 1 / V Trefase (3/PE) ( V) (5) ESV112N04T_C (4) 1.5 / 1.1 ELLER (5) ESV152N04T_C (4) 2 / V Trefase (3/PE) ( V) (5) ESV222N04T_C (4) 3 / (5) 600VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (2) ESV751N06TXC 1.0 / ESV152N06TXC 1.5 / V Trefase (3/PE) ( V) ESV752N06TXC 3.0 / Effekttap Effekttap (1) Frekvensområde: 48 Hz 62 Hz (2) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er den maksimale innstillingen for P171. (3) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er den maksimale innstillengen for P171. For 480VAC modeller, er CLim max verdien i 480V kolonnen i bruk når P107 er satt til 1. CLim max verdien i 400V kolonnen er brukt når P107 er satt til 0. (4) Det 11. tegnet i typebetegnelsen, vist som blank _ er enten F = internt EMC-filter or eller en X = ikke filter. (5) Modeller med internt EMC-filter (enheter med F som 11. tegn i typebetegnelsen), vil effekttapet i omformeren bli ytterligere 3 watt. Legg til 3 watt til verdien i kolonnen Effekttap. STOP! For installasjoner over 1000 m.o.h., reduser I n med 5% per 1000m, ikke overskrid 4000 m.o.h. Driftstemperatur over 40 C, reduser I n med 2.5% per C, ikke overskrid 55 C. Bærefrekvens (P166): - Hvis P166=1 (6 khz), reduser I n til 92% av omformerens merkedata - Hvis P166=2 (8 khz), reduser I n til 84% av omformerens merkedata - Hvis P166=3 (10 khz), reduser I n til 76% av omformerens merkedata 8 SV01C

10 Tekniske data 2.3 SMV Typebetegnelser Denne tabellen viser oppbyggingen av typebetegnelser på SMVector frekvensomformere. ESV 152 N0 2 T X B Elektriske produkter i SMVector-serien Merkeeffekt i kw: 251 = 0.25kW (0.33HP) 402 = 4.0kW (5HP) 371 = 0.37kW (0.5HP) 552 = 5.5kW (7.5HP) 751 = 0.75kW (1HP) 752 = 7.5kW (10HP) 112 = 1.1kW (1.5HP) 152 = 1.5kW (2HP) 222 = 2.2kW (3HP) Installert kommunikasjonsmodul: C0 = CANopen D0 = DeviceNet R0 = RS-485 / ModBus N0 = Kommunikasjon ikke installert Tilførselspenning: 1 = 120 VAC (spenningsdobler) eller 240 VAC 2 = 240 VAC 4 = 400/480 VAC 6 = 600 VAC Input Phase: S = Single Phase Input only Y = Single or Three Phase Input T = Three Phase Input only Input Line Filter F = Integral EMC Filter X = Without EMC Filter Enclosure: B = NEMA 1 (IP31) C = NEMA 4X (IP65) D = NEMA 12 (IP54) SV01C

11 Installasjon 3 Installasjon 3.1 Dimensjoner og montering NEMA 1 (IP 31) s2 4 X #10 18 lb-in 4 X M5 20 Nm ( ) b1 b s1 s1 a a1 b2 c mm (in) s2 V0102 Type ESV251~~~~~B ESV371~~~~~B ESV751~~~~~B ESV112~~~~~B ESV152~~~~~B ESV222~~~~~B a in (mm) 3.90 (99) 3.90 (99) ESV402~~~~~B 3.90 (99) a1 in (mm) 3.10 (79) 3.10 (79) 3.10 (79) b in (mm) 7.50 (190) 7.50 (190) 7.50 (190) b1 in (mm) 7.00 (178) 7.00 (178) 7.00 (178) b2 in (mm) 0.25 (6) 0.25 (6) 0.25 (6) c in (mm) 4.35 (110) 5.45 (138) 5.80 (147) s1 in (mm) 0.6 (15) 0.6 (15) 0.6 (15) s2 in (mm) 2.0 (50) 2.0 (50) 2.0 (50) m lb (kg) 2.0 (0.9) 2.8 (1.3) 3.2 (1.5) ESV552~~~~~B ESV752~~~~~B 5.12 (130) 4.25 (108) 9.83 (250) 9.30 (236) 0.25 (6) 6.30 (160) 0.6 (15) 2.0 (50) 6.0 (2.0) Advarsel! Frekvensomformere må ikke installeres på steder hvor de er utsatt for ugunstig miljøpåvirkning som: Brannfarlige områder, olje, gass eller støv; overdreven fuktighet, vibrasjon eller temperaturer. Kontakt Lenze/AC Tech for mer informasjon. 10 SV01C

12 Installasjon NEMA 4X (IP 65) s2 4 x # lb-in 4 x M4 ( 1.2 Nm) b1 b s1 s1 a a1 b2 c s2 V0123 Type a in (mm) a1 in (mm) b in (mm) b1 in (mm) b2 in (mm) c in (mm) s1 in (mm) s2 in (mm) m lb (kg) ESV371N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 2.9 (1.32) ESV751N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 2.9 (1.32) ESV112N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.1 (2.31) ESV152N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV222N02YXC 7.12 (181) 6.74 (171) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.77 (172) 2.00 (51) 2.00 (51) 6.5 (2.95) ESV371N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.0 (1.36) ESV751N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.0 (1.36) ESV112N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.2 (2.36) ESV152N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.2 (2.36) ESV222N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV751N06TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.0 (1.36) ESV152N06TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV222N06TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV371N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.5 (1.59) ESV751N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.5 (1.59) ESV112N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.7 (2.58) ESV152N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.9 (2.68) ESV222N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 7.1 (3.22) ESV371N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.5 (1.59) ESV751N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.6 (1.63) ESV112N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.7 (2.58) ESV152N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.7 (2.58) ESV222N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.8 (2.63) Advarsel! Frekvensomformere må ikke installeres på steder hvor de er utsatt for ugunstig miljøpåvirkning som: Brannfarlige områder, olje, gass eller støv; overdreven fuktighet, vibrasjon eller temperaturer. Kontakt Lenze/AC Tech for mer informasjon. SV01C 11

13 Installasjon 3.2 Elektrisk installasjon Krafttilførsel FARE! Risiko for elektrisk sjokk! Potensialet kan være opp mot 600 VAC i forhold til jord. Kondensatorene beholder ladningen etter at tilførselen er koblet fra. Vent minst tre minutter etter at tilførselen er koblet fra før det utføres vedlikehold på frekvensomformeren. STOPP! Tilførsel fra 120VAC enfase Sjekk tilførselspenning før frekvensomformeren kobles til. Tilførselspenning må ikke tilkobles utgangsklemmene (U,V,W)! Dette vil føre til store skader. Tilførselspenning må ikke slås på og av fortere enn en syklus annenhvert minutt. Kortere syklustid kan føre til skader på frekvensomformeren. ESV...N01S... PE L1 L2 N PE L1 N Tilførsel fra 240VAC enfase ESV...N01S... PE L1 L2 N ESV...N01S... PE L1 L2 N PE L1 L2 PE L1 N ESV...N02Y... (2/PE AC) PE L1 L2 L3 ESV...N02Y... (1/N/PE AC) PE L1 L2 L3 PE L1 L2 PE L1 N ESV...N02S... (2/PE AC) PE L1 L2 ESV...N02S... (1/N/PE AC) PE L1 L2 PE L1 L2 PE L1 N 12 SV01C

14 Installasjon Tilførsel fra trefase ESV...N02Y... ESV...N02T... ESV...N04T... ESV...N06T... (3/PE AC) PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L Motortilkobling U/ T1 V/ T2 W/ T3 PE PES = Protective Earth Shielding PES PES PES PE PES PES M 3~ PE Tilkoblinger for hovedspenning og motor 12 lb-in (1.3 Nm) 0.25 in (6mm) ADVARSEL! Lekkasjestrøm kan overstige 3.5 ma AC. Minste kabeltverrsnitt på jordleder skal samsvare med lokale forskrifter for utstyr med høye lekkasjestrømmer Installation Recommendations for EMC Compliance For å samsvare med EN eller andre EMC standarder, må motorkabler, tilførselskabler og styre-/kommunikasjonskabler være skjermet og med alle skjermer klemt fast til chassis på frekvensomformeren. Klemmen er typisk plassert på en monteringsplate. Motorkabelen må ha lav kapasitans (kjærne/kjærne <75pF/m, kjærne/skjerm <150pF/m). Omformere med filter kan imøtekomme klasse A grensene i EN og EN Kategori 2 med denne typen motorkabel opp til 10 meter. Ett hvert eksternt linjefilter må ha chassis koblet til omformerens chassis med montasjemateriell eller kortest mulig kabel eller lisse. SV01C 13

15 Installasjon NEMA 4X (IP 65) Klemmelist For NEMA 4X modeller med intertnt EMC-filter, er klemmelisten plassert på høyre side av SMV-omformeren i NEMA 4X (IP 65) kapslingen. En- og trefasemodeller er omhandlet i denne manualen. Se avsnitt Styreklemmer for informasjon om pinneplassering. Enfase (2/PE) med filter Trefase (3/PE) med filter L1 L1 L2 U V W PE L2 U V W PE L Sikringer og ledertverrsnitt Note Følg lokale forskrifter. Lokale forskrifter kan erstatte disse anbefalingene. 120V 1~ (1/N/PE) 240V 1~ (2/PE) 240V 3~ (3/PE) Type Sikring Automat sikring (1) Anbefalinger Sikring (2) eller automat (3) (N. Amerika) Tilførselskabel (L1, L2, L3, PE) [mm²] [AWG] ESV251N01SXB M10 A C10 A 10 A ESV371N01SXB M16 A C16 A 15 A ESV751N01SXB M25 A C25 A 25 A 4 10 ESV251N01SXB, ESV251N02SXB ESV371N01SXB, ESV371N02YXB ESV371N02SFC ESV751N01SXB, ESV751N02YXB ESV751N02SFC M10 A C10 A 10 A M16 A C16 A 15 A ESV112N02YXB, ESV112N02SFC M20 A C20 A 20 A ESV152N02YXB, ESV152N02SFC M25 A C25 A 25 A ESV222N02YXB, ESV222N02SFC M32 A C32A 32 A 4 10 ESV371N02YXB, ESV751N02YXB ESV371N02YXC, ESV751N02YXC ESV112N02YXB, ESV152N02YXB ESV112N02TXB, ESV152N02TXB ESV112N02YXC, ESV152N02YXC ESV222N02YXB, ESV222N02TXB ESV222N02YXC M10 A C10 A 10 A M12 A C12 A 12 A M20 A C20 A 20 A ESV402N02TXB M32 A C32 A 32 A ESV552N02TXB M35 A C35 A 35 A ESV752N02TXB M45 A C45 A 45 A SV01C

16 Installasjon 400V or 480V 3~(3/PE) 600V 3~(3/PE) Type ESV371N04TXB...ESV222N04TXB ESV371N04TXC...ESV222N04TXC ESV371N04TFC...ESV222N04TFC Sikring Automat sikring (1) Anbefalinger Sikring (2) eller automat (3) (N. Amerika) Tilførselskabel (L1, L2, L3, PE) [mm²] [AWG] M10 A C10 A 10 A ESV552N04TXB M16 A C16 A 20 A ESV752N04TXB M20 A C20 A 20 A ESV402N04TXB M25 A C25 A 25 A ESV751N06TXB...ESV222N06TXB ESV751N06TXC...ESV222N06TXC M10 A C10 A 10 A ESV402N06TXB M12 A C12 A 12 A ESV552N06TXB M16 A C16 A 15 A ESV752N06TXB M20 A C20 A 20 A (1) Installasjoner med høy feilstrøm grunnet stor tilførsel kan kreve en type D automatsikring. (2) UL Klasse CC eller T hurtigvirkende strømsikringer, 200,000 AIC, foretrekkes. Bussman KTK-R, JJN eller JJS eller ekvivalent. (3) Thermomagnetiske automatsikringer foretrekkes. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av jordfeilbryter: Jordfeilbryter skal kun installeres på hovedtilførsel før frekvensomformeren. Jordfeilbryter kan aktiveres av: - kapasitiv lekkasjestrøm mellom kabelskjermer under drift (spesiellt med lange skjermende motorkabler) - tilkobling av flere frekvensomformere til tilførsel samtidig - RFI filtere Styreklemmer Note Styre- og kommunikasjonsklemmer har forbedret isolasjon når frekvensomformeren er tilkoblet et kraftsystem med merkespenning opp til 300V rms mellom fase og jord og tilført spenning på klemme 16 og 17 er lavere enn 150VAC mellom fase og jord. Klemme Beskrivelse Viktig 1 Digital inngang: Start/Stopp inngangsresistans = 4.3kΩ 2 Analog referansejord (Analog Common) 5 Analog inngang: VDC inngangsresistans: >50 kω 6 Intern DC-forsyning til hastighetspotensiometer +10 VDC, max. 10 ma 25 Analog Inngang: ma inngangsresistans: 250Ω 4 Digital Referanse (Digital Common) +15 VDC / 0 VDC, avhengig av valgt aktivt nivå (se neste side) 11 Intern DC-forsyning til eksterne enheter +12 VDC, max. 50 ma 13A Digital Inngang: Konfigureres med P121 13B Digital Inngang: Konfigureres med P122 inngangsresistans = 4.3kΩ 13C Digital Inngang: Konfigureres med P Digital Utgang: Konfigureres med P142 DC 24 V / 50 ma; NPN 30 Analog Utgang: Konfigureres med P150 P VDC, max. 20 ma 16 AC 250 V / 3 A Reléutgang: Konfigureres med P DC 24 V / 2 A 240 V / 0.22 A, ikke-induktiv SV01C 15

17 Installasjon ALsw COM ALsw ALsw 4.5 lb-in (0.5 Nm) 0.25 in (6 mm) AWG (<1mm²) COM AIN +10 V AIN A13B13C k 10k DIGOUT AOUT A 13B 13C +15V PNP +12 VDC - 0 % +30 VDC + 0 % V 0 5 V A 13B 13C COM NPN ma V0109 Aktivt signalnivå for digitale innganger Digitale innganger kan konfigureres til aktiv-høy eller aktiv-lav med en bryter (ALsw) og P120. Hvis digitale innganger kobles til brytere eller PNP-brytere med fast tilstand, sett bryteren (ALsw) og P120 til Høy (+). Hvis det benyttes NPN-enheter som innganger, sett begge til Lav (-). Aktiv-høy (+) er standardinnstilling. HØY = V LAV = 0 +3 V Note En F.AL feil vil inntreffe hvis bryteren (ALsw) ikke stemmer overens med P120 og P100, eller en av de digitale inngangene (P121...P123) er satt til en annen verdi enn SV01C

18 Idriftsettelse 4 Idriftsettelse 4.1 Lokalt tastatur og display AUTO FWD REV RUN STOP V0105 RUN START-KNAPP: I lokal modus (P100 = 0, 4), vil denne knappen starte frekvensomformeren. STOPP-KNAPP: stopper frekvensomformeren, uansett hvilken modus den er i. STOP ADVARSEL! Når JOG er aktiv, vil ikke STOP-knappen stoppe frekvensomformeren! ROTASJON: I lokal modus (P100 = 0, 4), velger denne motorens rotasjonsretning: - Lysdioden (FWD eller REV) angir rotasjonsretningen - Trykk R/F; lysdioden for motsatt retning vil blinke - Trykk M innne 4 sekunder for å bekrefte endringen - Den blinkende lysdioden vil tenne og den andre lysdioden vil slukke Når rotasjonsretningen er endret imens omformeren er i drift, vil lysdioden for valgt retningen blinke inntil frekvensomformeren styrer motoren i valgt retning. MODUS: Brukes for å gå inn i og ut av parametermenyen under programmering av frekvensomformeren og for å legge inn en endret parameterverdi. OPP- OG NED-KNAPPER: Brukes til programmering og kan også brukes til å sette referansehastighet, PID-settpunkt, eller moment-settpunkt. Nårs og t knappene brukes som aktiv referanse, vil den midterste lysdioden på venstre side av displayet være tent. INDIKASJONSLYSDIODER FWD/REV LYSDIODER: Indikerer rotasjonsretning. Se ROTASJON over. AUTO LYSDIODE: Indikerer at frekvensomformeren har blitt satt i Auto-modus fra en av TB13-inngangene (P121 P123 satt til 1 7). Indikerer også at PID-modus er aktiv (hvis denne er aktivert). RUN LYSDIODEN: Indikerer at frekvensomformeren er i drift. s t LYSDIODEN: Indikerer at s t er aktiv referanse. Note Hvis tastaturet er valgt som auto referanse (P121 P123 er 6) og den korresponderende TB-13- inngangen er lukket, vil AUTO LYSDIODEN og s t LYSDIODEN være tent samtidig. SV01C 17

19 Idriftsettelse 4.2 Skjermvisninger og driftsmåte Hastighetsmodusvisning Den vanlige driftsmodusen, frekvensen på utgangen er satt direkte av den valgte referansen (tastatur, analog referanse, etc.). I denne modusen vil frekvensomformerens display vise utfrekvensen. PID-Modusvisning Når PID-modus er valgt og aktiv, vises nåværende PID-settpunkt. Når PID-modus ikke er aktiv, vil frekvensomformeren gå over til å vise omformerens utfrekvens. Momentmodusvisning Når frekvensomformeren opererer i Vektor Moment-modus, vil displayet vise omformerens utfrekvens. 4.3 Parameterinnstillinger Status-/Feilmeldinger StoP 60.0 CL Err F.AF F.UF M PASS 0225 M P194 = s V0106 Endre parametere p100 p104 p Elektronisk Programmeringsmodul (EPM) M 15 s M Tmd007 EPM er en databrikke som inneholder frekvensomformerens operasjonelle data. Parameterinnstillinger lagres i EPM og endringer på innstillingene i frekvensomformeren lagres i Brukerinnstillingene på EPM. En separat EPM-programmerer (model EEPM1RA) kan brukes til følgende: En EPM kan kopieres direkte til en annen EPM. En EPM kan kopieres som en fil til internt minne i EPM-programmereren. Lagrede filer kan modifiseres med EPM-programmereren. Lagrede filer kan kopieres til en annen EPM. Da EPM-programmereren driftes fra batteri, kan parameterinnstillinger kopieres til en EPM og settes inn i en frekvensomformer uten at frekvensomformeren trenger å tilkobles nettspenning. Dette betyr at frekvensomformeren enkelt kan klargjøres til bruk i en spesifik applikasjon uten å være tilkoblet driftspenning. Når parameterinnstillingene lagres i EMP med en EPM-programmerer, vil innstillingene kopieres til to separate områder; Brukerinnstillinger og OEM-instillinger. Brukerinnstillingene kan fritt endres av brukeren, men OEM-instillingene (maskinbygger/leverandør) kan ikke endres. Dette gjør at frekvensomformeren ikke bare kan resettes til Fabrikkinstillinger (vist i denne manualen), men også til OEM-innstillinger som ble lagt inn av maskinbyggeren. EPM kan tas ut av frekvensomformeren for kopiering eller bruk i en annen frekvensomformer, men den må være installert for at frekvensomformeren skal fungere. Hvis EPM mangler, indikeres dette med en F.F1 -feil. 18 SV01C

20 Idriftsettelse 4.5 Parametermeny Parametere for grunnleggende oppsett Kode Mulige innstillinger No. Navn Default Valg VIKTIG P100 Kilde for start-signal 0 0 Lokalt tastatur Trykk RUN-knappen i front av frekvensomformeren for å starte P101 Standard referansekilde 1 Rekkeklemme Bruk en start/stopp-krets tilkoblet rekkeklemme for å. Se avsnitt Eksternt tastatur Bruk RUN-knappen på eksternt tastatur for å starte 3 Nettverk Start-kommando må komme fra nettverk (Modbus, CANopen, etc) Krever i tillegg en kommunikasjonsmodul (se dokumentasjon for akutell nettverksmodul). En av TB-13 inngangene må settes til 9 (Network Enable); se P121...P123 4 Rekkeklemme eller lokalt tastatur Muliggjør veksling av kilde for startsignal mellom rekkeklemme og lokalt tastatur ved hjelp av en av TB-13 inngangene. Se note under. 5 Rekkeklemme eller eksternt tastatur Muliggjør veksling av kilde for startsignal mellom rekkeklemme og eksternt tastatur ved hjelp av en av TB-13 inngangene. Se note under. ADVARSEL! P100 = 0 kobler ut TB-1 som en STOPP-inngang! STOPP-kretsen kan bli koblet ut hvis parameterene blir resatt til fabrikkoppsett (se P199) Note P100 = 4, 5: For å velge mellom kontrollkilder, må en av TB-13 inngangene (P P123) være satt til 08 (Control Select); TB-13x ÅPEN (eller ikke konfigurert): Rekkeklemme brukes som kontrollkilde TB-13x LUKKET: Lokalt (P100 = 4) eller Eksternt (P100 = 5) tastatur P100 = 0, 1, 4: Nettverket kan ta kontroll hvis P121...P123 = 9 og den korresponderende TB-13x inngangen er LUKKET. STOP-knappen på fronten av frekvensomformeren er alltid aktiv, bortsett fra når omformeren er i JOG-modus. En F.AL feil vil inntreffe hvis bryteren (ALsw) ikke stemmer overens med P120 og P100, eller en av de digitale inngangene (P121...P123) er satt til en annen verdi enn Tastatur (Lokalt eller Eksternt) Velger kilde for hastighet- eller VDC momentreferanse når ingen Auto-referanse er valgt med TB-13 inngangene ma 3 Preset (forvalg) #1 4 Preset (forvalg) #2 5 Preset (forvalg) #3 6 Nettverk SV01C 19

SMVector - Frekvensomformer

SMVector - Frekvensomformer SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as 12.3.2008. Med forbehold om skrivefeil. Hurtigoppsett av SMV VIKTIG! Lenze AC-Tech SMV er produsert i USA. Fabrikkoppsettet

Detaljer

smd - frekvensomformere (version L ) 0.37 kw 22 kw

smd - frekvensomformere (version L ) 0.37 kw 22 kw Oversettelse basert på: SL03H-en1 NO Bruksanvisning Norsk representant: smd401 smd - frekvensomformere (version L ) 0.37 kw 22 kw DtC-Lenze as: BA_SL03H_smd_FU_0,37-22kW_EN_NO.pdf 12. mars 2007 Innhold

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

HVAC Products. SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter

HVAC Products. SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter s SED2 Ny serie frekvensomformere for pumper og vifter Spesielt utviklet for styring av pumper og vifter Fra et av verdens ledende firmaer på frekvensomformer teknologi og HVAC, kommer det nå en omformer

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750

TILKOBLINGSANVISNING. MicroMax750 TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax750 2004-09-20 Version 1.1 F21075901NO Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet overensstemmelse med kravene

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER

TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER TILKOBLINGSANVISNING FREKVENSOMFORMER FOR ROTERENDE VARMEGJENVINNER MicroMax180 Fabrikanterklæring Produsentens forsikring om at produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EEG

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Systemkonfigurasjon. Effekter 400 V-klasse trefase 90 til 800 kw 690 V-klasse trefase 90 til 1000 kw SX-D. Strømforsyning.

Systemkonfigurasjon. Effekter 400 V-klasse trefase 90 til 800 kw 690 V-klasse trefase 90 til 1000 kw SX-D. Strømforsyning. ~ ~ SX Vektorkontroll med høy ytelse Hele serien IP54. Robust og kompakt design Innebygd filter i henhold til C3-klassen Innebygde sikringer (fra 200 kw) Sikkerhet i henhold til standardene EN13849-1 og

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden TILKOBLINGSANVISNING STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNHOLD Monteringsveiledning 2 Montering 2 Sikkerhetsveiledning 3 Produsentdeklarasjon

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630

INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INSTALLASJONS MANUAL N AUTOMATIKK BE22 Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630 INNHOLD 1 Instrumental panel... 4 1.1 Effekt kabel kobling... 4 1.2 Signal kabel kobling... 4 2 Jording... 4 3 Kontaktor sett kabel

Detaljer

Bærbar ladecomputer DBL800-M

Bærbar ladecomputer DBL800-M Bærbar ladecomputer Intelligent batterilader til blybatterier (åpne/agm-/gel-) 100% beskyttelse av tilkoblet elekktronikk Kan brukes som bade batterilader og strømforsyning Utvidede selvbeskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

MICROMASTER 420. Norsk. Oppstartguide

MICROMASTER 420. Norsk. Oppstartguide MICROMASTER 420 Oppstartguide Norsk Denne oppstartguiden beskriver en enkel og effektiv idriftsettelse av frekvensomformeren MICROMASTER 420. Ytterligere teknisk informasjon finnes i betjeningsmanualen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Omron Electronics Norway AS. Kat. 3G3MV-MAN v1.0 <04.05> PNSPO! Oppstartsguide 3G3MV. Side 1

Omron Electronics Norway AS. Kat. 3G3MV-MAN v1.0 <04.05> PNSPO! Oppstartsguide 3G3MV. Side 1 Kat. 3G3MV-MAN v1.0 PNSPO! Oppstartsguide 3G3MV Side 1 Koblingsskjema: Ekstern bremsemotstand (Parameter n092 = 0 ved bruk av bremsemotstand) Ferritring Nettfilter +2 +1 B1 B2 R/L1 U/T1 S/L2 V/T2

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer