SMVector - Frekvensomformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMVector - Frekvensomformer"

Transkript

1 SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as Med forbehold om skrivefeil.

2 Innhold 1 Sikkerhetsinstruks Tekniske data Standarder og driftsbetingelser Merkedata NEMA 1 (IP 31) merkedata NEMA 4X (IP 65) merkedata SMV Typebetegnelser Installasjon Dimensions og montering NEMA 1 (IP 31) NEMA 4X (IP 65) Elektrisk installasjon Krafttilførsel Sikringer og ledertverrsnitt Styreklemmer Idriftsettelse Lokalt tastatur og display Skjermvisninger og driftsmåte Parameterinnstillinger Elektronisk Programmeringsmodul (EPM) Parametermeny Parametere for grunnleggende oppsett Parametere for I/O-Oppsett Parametere for avansert oppsett Parametere for PID-regulator Parametere for Vektor Parametere for nettverk Parametere for diagnostisering Feilsøking og diagnostisering Meldinger for Status/Advarsel Meldinger for konfigurasjon Feilmeldinger...37 Copyright 2006 AC Technology Corporation All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form without written permission from AC Technology Corporation. The information and technical data in this manual are subject to change without notice. AC Technology Corporation makes no warranty of any kind with respect to this material, including, but not limited to, the implied warranties of its merchantability and fitness for a given purpose. AC Technology Corporation assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. All information given in this documentation has been carefully selected and tested for compliance with the hardware and software described. Nevertheless, discrepancies cannot be ruled out. AC Technology does not accept any responsibility nor liability for damages that may occur. Any necessary corrections will be implemented in subsequent editions. This document is printed in the United States SV01C

3 Veiledning til bruksanvisningen Denne dokumentasjonen gjelder for SMV frekvensomformeren og inneholder viktige tekniske data vedrørende installasjon, drift, og igangkjøring av frekvensomformeren. Denne manualen er kun byldig for SMV frekvensomformer med software revision 20 (se omformerens merkeskilt). Vennligst les instruksjonene før igangkjøring. A B C D E F Type: ESV751N04TXB Id-No: INPUT: 3~ (3/PE) 400/480 V 2.9/2.5 A HZ OUTPUT: 3~ (3/PE) 0-400/460 V 2.4/2.1 A 0.75 KW/1HP HZ For detailed information refer to instruction Manual: SV ESV751N04TXB000XX## ## A B C D E F Sertifiseringer Type Inngangsdata Utgangsdata Hardware Version Software Version Innhold i leveransen 1 SMV frekvensomformer med EPM installert (se avsnitt 4.4) 1 Bruksanvisning Viktig Etter mottak av leveransen, sjekk umiddelbart at varene som er levert samsvarer med fraktdokumenter. Lenze/AC Tech aksepterer ikke krav i ettertid. Krav: synlige transportskader meldes umiddelbart til speditør / avsender. synlige defekter / mangler meldes umiddelbart til din Lenze/AC Tech forhandler. 2 SV01C

4 Sikkerhetsinstruks 1 Sikkerhetsinstruks Generelt Noen deler av Lenze / AC Tech frekvensomformere kan være elektrisk ledende og noen overflater kan være varme. Uautorisert fjerning av deksel, uforsvarlig bruk og feilaktig installasjon eller drift medfører stor fare for personskade eller skade på utstyr. Alle operasjoner vedrørende transport, installasjon og idriftsetting så vel som vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell som kjenner til installasjon, sammensetting, idriftsetting og drift av frekvensomformere og maskineriet de skal benyttes sammen med. Installasjon Sørg for korrekt behandling og unngå overdrevene mekaniske påkjenninger. Ikke bøy komponenter eller endre isolasjonsavstander under transport, håndtering, installasjon eller vedlikehold. Ikke berør elektriske komponenter eller kontakter. Denne frekvensomformeren inneholder elektrostatisk følsomme komponenter som lett kan ødelegges ved ukorrekt behandling. Forholdsregler for beskyttelse mot statisk elektrisitet må følges under installasjon, testing, vedlikehold og reparasjon av frekvensomformeren og tilhørende komponenter. Hvis prosedyrene ikke følges, kan dette medføre skade på komponenter. Denne frekvensomformeren er testet av Underwriters Laboratory (UL) og er godkjent i samsvar med UL508C Sikkerhetsstandard. Denne frekvensomformeren må installeres og konfigrueres i samsvar med både nasjonale og internasjonale standarder. Lokale lover og forskrifter gjelder fremfor anbefalingene som gis i denne og annen Lenze / AC Tech-dokumetnasjon. SMVector-frekvensomformeren er ansett som en komponent som skal integreres i en maskin eller prosess. Den er i seg selv ikke en maskin eller en enhet som er klar for bruk i samsvar med europeiske direktiver (referanse; Maskindirektivet og EMCdirektivet). Det er sluttbruker sitt ansvar å besørge at maskinen er i henhold til nevnte standarder. Elektrisk forbindelse Under arbeid med frekvensomformere som er i drift, skal nasjonale sikkerhetsforskrifter følges. Den elektriske installasjonen må utføres i henhold til akutuelle forskrifter (f.eks. kabeltverrsnitt, sikringer, jording [PE]). Denne dokumentasjonen gir råd om disse temaene, men lokale og nasjonale lover og forskrifter må følges. Dokumentasjonen inneholder informasjon om installasjon i henhold til EMC (skjerming, jording filtere og kabler). Disse punktene må også følges for CE-merkede omformere. Produsenten av systemet eller maskinen er ansvarlig for å overholde de påkrevde grenseverdier som kreves av EMC-lovgivningen. Anvendelse Frekvensomformeren må ikke brukes som en sikkerhetsanretning i maskiner hvor det er fare for personskalde eller materielle skader. Nødstopp, beskyttelse mot for høy hastighet, aksellerasjon- og retardasjonsgrenser, etc må utføres av andre enheter for å sikre driften under alle forhold. Omformeren har mange sikkerhetsfunksjoner som skal beskytte omformeren og maskineriet ved å generere en feilmelding for deretter å stoppe omformeren og motoren ved å koble bort spenningen. Variasjoner i tilførselsspenningen kan også resultere i at omformeren blir stoppet. Når feilsituasjonen forsvinner eller godkjennes, kan omformeren konfigrueres til å starte automatisk. Det er brukerens, maskinbyggerens (OEM) og/eller integratørens ansvar å sikre at omformeren er konfigrert for sikker drift. All sikkerhetsinformasjon i denne brukermanualen har samme oppsett Signalord! (karakteriserer alvorligheten av faren) Note (beskriver faren og informerer om hvordan du skal fortsette) Ikon Advarer om farlig elektrisk spenning Signalord FARE! Advarer om overhengende fare. Konsekvensene ved å ikke overholde advarselen kan være død eller alvorlige skader. SV01C

5 Sikkerhetsinstruks Ikon Signalord Advarsel om skade på utstyr STOPP! Advarer mot potensiell skade på materiell og utstyr. Konsekvens hvis advarselen ikke tas til følge: Skade på omformer og omgivelser. Informasjon Note Angir en generell nyttig note. Denne kan lette bruken av frekvensomformeren eller systemet. Sikkerhetsvarsel i henhold til EN : FARE! Risiko for elektrisk støt! Kondensatorer beholder ladning i ca. 180 sekunder etter at spenningen er fjernet. La enheten lades ut i minst 3 minutter før den berøres. ADVARSEL! Dette produktet kan medføre en DC-strøm i PE-lederen. Det en jordfeilbryter (RCD) eller jordfeilvarsler (RCM) er benyttet, er det kun jordfeilbryter eller jordfeilvarsler Type B som er tillatt på tilførselssiden av produktet. Lekkasjestrømmen kan overstige 3.5mA AC. Det minimale tverrsnittet på PE-lederen skal samsvare med lokale forskrifter for utstyr med høye lekkasjestrømmer. Dette produktet kan forårsake radiostøy og tiltak for å redusere dette kan være nødvendig. Note Styre- og kommunikasjonsklemmer har forsterket isolasjon når frekvensomformeren er tilknyttet en krafrforsyning med spenning opp til 300V rms mellom fase og jord (PE) og den tilførte spenningen på klemmene 16 og 17 er lavere enn 150VAC mellom fase og jord. Sikkerhetsinstruks in henhold til UL: Note for UL-godkjent utstyr med integerte frekvensomformere: UL-advarseler er noter som gjelder for UL-godkjent utstyr. Dokumentasjonen inneholder spesiell informasjon om UL. Warnings! Anvendbar til bruk i en krets som ikke er istand til å levere mer enn 200,000 rms symmetriske ampere, ved maksimal merkespenning på enheten. Bruk kun minimum 75 C kobberkabel. Må installeres i et område med forurensningsgrad 2. Drift Systemer inkludert frekvensomformere må utstyres med tilleggsovervåkning og beskyttelseskomponenter i henhold til gjeldende standarder (eksempelvis teknisk utstyr, forskrifter for forebygging av ulykker, etc.). Frekvensomformeren kan integeres i din applikasjon i henhold til denne dokumentasjonen. FARE! Etter at frekvensomformeren er koblet fra strømforskyningen, må ikke strømførende komponenter og tilkoblingsklemmer berøres umiddelbart. Kondensatorene i enheten kan inneholde en ladning. Vennligst følg anvisninger for den aktuelle frekvensomformeren. Vennligst lukk alle beskyttelsesdekseler og dører før og under drift. Til- og frakoblingssyklus av driftspenning må ikke være raskere enn annenhvert minutt. 4 SV01C

6 Tekniske data 2 Tekniske Data 2.1 Standarder og driftsbetingelser Overensstemmelse CE Lavspenningsdirektivet (73/23/EEC) CE EMC-direktivet (89/336/EEC) Godkjenning UL 508C Underwriters Laboratories - Power Conversion Equipment Ubalanse mellom faser (inn) < 2% Luftfuktighet < 95% ikke-kondenserende Transport C Oppbevaring C Temperaturområde C Drift (med 2.5%/ C strømbelastningsreduksjon over +40 C) Installasjonshøyde m.o.h. (med 5%/1000 m strømbelastningsreduksjon over 1000 m.o.h.) Vibrasjoner tåler aksellerasjon opp til 1.0g Lekkasjestrøm til jord Innkapsling > 3.5 ma til PE IP 31/NEMA 1 IP65/NEMA 4X IP54/NEMA 12 Beskyttelsesfunksjoner mot kortslutning, jordfeil, faseutfall, overspenning, underspenning, motorstopp, overtemperatur, overbelastning av motor SV01C

7 Tekniske data 2.2 Merkedata NEMA 1 (IP 31) merkedata 120VAC Spenningsdobler / 240VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in (120V) I in (240V) I n CLim max (2) ESV251N01SXB 0.33 / V Enfase (1/N/PE) ESV371N01SXB 0.5 / 0.37 ( V) ELLER ESV751N01SXB 1 / V Enfase (2/PE) ( V) VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in 1~ (2/PE) I in 3~ (3/PE) I n CLim max (2) ESV251N02SXB 0.33 / V Enfase (2/PE) ESV371N02YXB 0.5 / 0.37 ESV751N02YXB 1 / V Enfase (2/PE) ESV112N02YXB 1.5 / 1.1 OR 240 V Trefase (3/PE) ESV152N02YXB 2 / 1.5 ( V) ESV222N02YXB 3 / ESV112N02TXB 1.5 / ESV152N02TXB 2 / ESV222N02TXB 3 / V Trefase (3/PE) ESV402N02TXB 5 / 4.0 (170 V 264 V) ESV552N02TXB 7.5 / ESV752N02TXB 10 / VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] ESV371N04TXB 0.5 / 0.37 Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (3) 400V 480V 400V 480V 400V 480V ESV112N04TXB ESV152N04TXB ESV222N04TXB ESV402N04TXB 1.5 / / / / V Trefase (3/PE) ( V) ELLER 480 V Trefase (3/PE) ( V) Effekttap Effekttap Effekttap ESV751N04TXB 1 / ESV552N04TXB 7.5 / ESV752N04TXB 10 / SV01C

8 Tekniske data STOPP! For installasjoner over 1000 m.o.h., reduser I n med 5% per 1000m, ikke overskrid 4000 m.o.h. Ved driftstemperatur over 40 C, reduser I n med 2.5% per C, ikke overskrid 55 C. Bærefrekvens (P166): - Hvis P166=2 (8 khz), reduser I n til 92% av merkedata - Hvis P166=3 (10 khz), reduser I n til 84% av merkedata 600VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] ESV751N06TXB 1 / 0.75 Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (2) ESV222N06TXB 3 / V Trefase (3/PE) ESN402N06TXB 5 / 4.0 ( V) ESV152N06TXB 2 / ESV552N06TXB 7.5 / ESV752N06TXB 10 / (1) Frekvensområde: 48 Hz 62 Hz (2) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er maksimal innstilling for P171. (3) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er maksimal innstilling for P171. For 480VAC modeller er CLim max i 480V-kolonnen i bruk når P107 er satt til 1. CLim max verdien i 400V-kolonnen er brukt når P107 er satt til NEMA 4X (IP 65) merkedata 240VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] ESV371N02SFC 0.5 / 0.37 Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in 1~ (2/PE) I in 3~ (3/PE) I n CLim max (2) ESV751N02SFC 1 / (5) ESV112N02SFC 1.5 / V Enfase (2/PE) (Internt filter) (5) ESV152N02SFC 2 / (5) Effekttap Effekttap (5) ESV222N02SFC 3 / (5) ESV371N02YXC 0.5 / ESV751N02YXC 1 / V Enfase (2/PE) ELLER ESV112N02YXC 1.5 / V Trefase (3/PE) ESV152N02YXC 2 / 1.5 ( V) (Ikke filter) ESV222N02YXC 3 / SV01C

9 Tekniske data 480VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (3) 400V 480V 400V 480V 400V 480V ESV371N04T_C (4) 0.5 / (5) ESV751N04T_C (4) 1 / V Trefase (3/PE) ( V) (5) ESV112N04T_C (4) 1.5 / 1.1 ELLER (5) ESV152N04T_C (4) 2 / V Trefase (3/PE) ( V) (5) ESV222N04T_C (4) 3 / (5) 600VAC Modeller Type Ytelse [Hp/kW] Tilførsel Utgangsstrøm Spenning (1) I in I n CLim max (2) ESV751N06TXC 1.0 / ESV152N06TXC 1.5 / V Trefase (3/PE) ( V) ESV752N06TXC 3.0 / Effekttap Effekttap (1) Frekvensområde: 48 Hz 62 Hz (2) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er den maksimale innstillingen for P171. (3) Strømgrense (CLim) er en prosentverdi av utgangsstrømmen, I n. CLim max er den maksimale innstillengen for P171. For 480VAC modeller, er CLim max verdien i 480V kolonnen i bruk når P107 er satt til 1. CLim max verdien i 400V kolonnen er brukt når P107 er satt til 0. (4) Det 11. tegnet i typebetegnelsen, vist som blank _ er enten F = internt EMC-filter or eller en X = ikke filter. (5) Modeller med internt EMC-filter (enheter med F som 11. tegn i typebetegnelsen), vil effekttapet i omformeren bli ytterligere 3 watt. Legg til 3 watt til verdien i kolonnen Effekttap. STOP! For installasjoner over 1000 m.o.h., reduser I n med 5% per 1000m, ikke overskrid 4000 m.o.h. Driftstemperatur over 40 C, reduser I n med 2.5% per C, ikke overskrid 55 C. Bærefrekvens (P166): - Hvis P166=1 (6 khz), reduser I n til 92% av omformerens merkedata - Hvis P166=2 (8 khz), reduser I n til 84% av omformerens merkedata - Hvis P166=3 (10 khz), reduser I n til 76% av omformerens merkedata 8 SV01C

10 Tekniske data 2.3 SMV Typebetegnelser Denne tabellen viser oppbyggingen av typebetegnelser på SMVector frekvensomformere. ESV 152 N0 2 T X B Elektriske produkter i SMVector-serien Merkeeffekt i kw: 251 = 0.25kW (0.33HP) 402 = 4.0kW (5HP) 371 = 0.37kW (0.5HP) 552 = 5.5kW (7.5HP) 751 = 0.75kW (1HP) 752 = 7.5kW (10HP) 112 = 1.1kW (1.5HP) 152 = 1.5kW (2HP) 222 = 2.2kW (3HP) Installert kommunikasjonsmodul: C0 = CANopen D0 = DeviceNet R0 = RS-485 / ModBus N0 = Kommunikasjon ikke installert Tilførselspenning: 1 = 120 VAC (spenningsdobler) eller 240 VAC 2 = 240 VAC 4 = 400/480 VAC 6 = 600 VAC Input Phase: S = Single Phase Input only Y = Single or Three Phase Input T = Three Phase Input only Input Line Filter F = Integral EMC Filter X = Without EMC Filter Enclosure: B = NEMA 1 (IP31) C = NEMA 4X (IP65) D = NEMA 12 (IP54) SV01C

11 Installasjon 3 Installasjon 3.1 Dimensjoner og montering NEMA 1 (IP 31) s2 4 X #10 18 lb-in 4 X M5 20 Nm ( ) b1 b s1 s1 a a1 b2 c mm (in) s2 V0102 Type ESV251~~~~~B ESV371~~~~~B ESV751~~~~~B ESV112~~~~~B ESV152~~~~~B ESV222~~~~~B a in (mm) 3.90 (99) 3.90 (99) ESV402~~~~~B 3.90 (99) a1 in (mm) 3.10 (79) 3.10 (79) 3.10 (79) b in (mm) 7.50 (190) 7.50 (190) 7.50 (190) b1 in (mm) 7.00 (178) 7.00 (178) 7.00 (178) b2 in (mm) 0.25 (6) 0.25 (6) 0.25 (6) c in (mm) 4.35 (110) 5.45 (138) 5.80 (147) s1 in (mm) 0.6 (15) 0.6 (15) 0.6 (15) s2 in (mm) 2.0 (50) 2.0 (50) 2.0 (50) m lb (kg) 2.0 (0.9) 2.8 (1.3) 3.2 (1.5) ESV552~~~~~B ESV752~~~~~B 5.12 (130) 4.25 (108) 9.83 (250) 9.30 (236) 0.25 (6) 6.30 (160) 0.6 (15) 2.0 (50) 6.0 (2.0) Advarsel! Frekvensomformere må ikke installeres på steder hvor de er utsatt for ugunstig miljøpåvirkning som: Brannfarlige områder, olje, gass eller støv; overdreven fuktighet, vibrasjon eller temperaturer. Kontakt Lenze/AC Tech for mer informasjon. 10 SV01C

12 Installasjon NEMA 4X (IP 65) s2 4 x # lb-in 4 x M4 ( 1.2 Nm) b1 b s1 s1 a a1 b2 c s2 V0123 Type a in (mm) a1 in (mm) b in (mm) b1 in (mm) b2 in (mm) c in (mm) s1 in (mm) s2 in (mm) m lb (kg) ESV371N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 2.9 (1.32) ESV751N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 2.9 (1.32) ESV112N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.1 (2.31) ESV152N02YXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV222N02YXC 7.12 (181) 6.74 (171) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.77 (172) 2.00 (51) 2.00 (51) 6.5 (2.95) ESV371N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.0 (1.36) ESV751N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.0 (1.36) ESV112N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.2 (2.36) ESV152N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.2 (2.36) ESV222N04TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV751N06TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.0 (1.36) ESV152N06TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV222N06TXC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.3 (2.40) ESV371N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.5 (1.59) ESV751N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.5 (1.59) ESV112N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.7 (2.58) ESV152N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.9 (2.68) ESV222N02SFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 7.1 (3.22) ESV371N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.5 (1.59) ESV751N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 4.47 (114) 2.00 (51) 2.00 (51) 3.6 (1.63) ESV112N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.7 (2.58) ESV152N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.7 (2.58) ESV222N04TFC 6.28 (160) 5.90 (150) 8.00 (203) 6.56 (167) 0.72 (18) 6.27 (159) 2.00 (51) 2.00 (51) 5.8 (2.63) Advarsel! Frekvensomformere må ikke installeres på steder hvor de er utsatt for ugunstig miljøpåvirkning som: Brannfarlige områder, olje, gass eller støv; overdreven fuktighet, vibrasjon eller temperaturer. Kontakt Lenze/AC Tech for mer informasjon. SV01C 11

13 Installasjon 3.2 Elektrisk installasjon Krafttilførsel FARE! Risiko for elektrisk sjokk! Potensialet kan være opp mot 600 VAC i forhold til jord. Kondensatorene beholder ladningen etter at tilførselen er koblet fra. Vent minst tre minutter etter at tilførselen er koblet fra før det utføres vedlikehold på frekvensomformeren. STOPP! Tilførsel fra 120VAC enfase Sjekk tilførselspenning før frekvensomformeren kobles til. Tilførselspenning må ikke tilkobles utgangsklemmene (U,V,W)! Dette vil føre til store skader. Tilførselspenning må ikke slås på og av fortere enn en syklus annenhvert minutt. Kortere syklustid kan føre til skader på frekvensomformeren. ESV...N01S... PE L1 L2 N PE L1 N Tilførsel fra 240VAC enfase ESV...N01S... PE L1 L2 N ESV...N01S... PE L1 L2 N PE L1 L2 PE L1 N ESV...N02Y... (2/PE AC) PE L1 L2 L3 ESV...N02Y... (1/N/PE AC) PE L1 L2 L3 PE L1 L2 PE L1 N ESV...N02S... (2/PE AC) PE L1 L2 ESV...N02S... (1/N/PE AC) PE L1 L2 PE L1 L2 PE L1 N 12 SV01C

14 Installasjon Tilførsel fra trefase ESV...N02Y... ESV...N02T... ESV...N04T... ESV...N06T... (3/PE AC) PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L Motortilkobling U/ T1 V/ T2 W/ T3 PE PES = Protective Earth Shielding PES PES PES PE PES PES M 3~ PE Tilkoblinger for hovedspenning og motor 12 lb-in (1.3 Nm) 0.25 in (6mm) ADVARSEL! Lekkasjestrøm kan overstige 3.5 ma AC. Minste kabeltverrsnitt på jordleder skal samsvare med lokale forskrifter for utstyr med høye lekkasjestrømmer Installation Recommendations for EMC Compliance For å samsvare med EN eller andre EMC standarder, må motorkabler, tilførselskabler og styre-/kommunikasjonskabler være skjermet og med alle skjermer klemt fast til chassis på frekvensomformeren. Klemmen er typisk plassert på en monteringsplate. Motorkabelen må ha lav kapasitans (kjærne/kjærne <75pF/m, kjærne/skjerm <150pF/m). Omformere med filter kan imøtekomme klasse A grensene i EN og EN Kategori 2 med denne typen motorkabel opp til 10 meter. Ett hvert eksternt linjefilter må ha chassis koblet til omformerens chassis med montasjemateriell eller kortest mulig kabel eller lisse. SV01C 13

15 Installasjon NEMA 4X (IP 65) Klemmelist For NEMA 4X modeller med intertnt EMC-filter, er klemmelisten plassert på høyre side av SMV-omformeren i NEMA 4X (IP 65) kapslingen. En- og trefasemodeller er omhandlet i denne manualen. Se avsnitt Styreklemmer for informasjon om pinneplassering. Enfase (2/PE) med filter Trefase (3/PE) med filter L1 L1 L2 U V W PE L2 U V W PE L Sikringer og ledertverrsnitt Note Følg lokale forskrifter. Lokale forskrifter kan erstatte disse anbefalingene. 120V 1~ (1/N/PE) 240V 1~ (2/PE) 240V 3~ (3/PE) Type Sikring Automat sikring (1) Anbefalinger Sikring (2) eller automat (3) (N. Amerika) Tilførselskabel (L1, L2, L3, PE) [mm²] [AWG] ESV251N01SXB M10 A C10 A 10 A ESV371N01SXB M16 A C16 A 15 A ESV751N01SXB M25 A C25 A 25 A 4 10 ESV251N01SXB, ESV251N02SXB ESV371N01SXB, ESV371N02YXB ESV371N02SFC ESV751N01SXB, ESV751N02YXB ESV751N02SFC M10 A C10 A 10 A M16 A C16 A 15 A ESV112N02YXB, ESV112N02SFC M20 A C20 A 20 A ESV152N02YXB, ESV152N02SFC M25 A C25 A 25 A ESV222N02YXB, ESV222N02SFC M32 A C32A 32 A 4 10 ESV371N02YXB, ESV751N02YXB ESV371N02YXC, ESV751N02YXC ESV112N02YXB, ESV152N02YXB ESV112N02TXB, ESV152N02TXB ESV112N02YXC, ESV152N02YXC ESV222N02YXB, ESV222N02TXB ESV222N02YXC M10 A C10 A 10 A M12 A C12 A 12 A M20 A C20 A 20 A ESV402N02TXB M32 A C32 A 32 A ESV552N02TXB M35 A C35 A 35 A ESV752N02TXB M45 A C45 A 45 A SV01C

16 Installasjon 400V or 480V 3~(3/PE) 600V 3~(3/PE) Type ESV371N04TXB...ESV222N04TXB ESV371N04TXC...ESV222N04TXC ESV371N04TFC...ESV222N04TFC Sikring Automat sikring (1) Anbefalinger Sikring (2) eller automat (3) (N. Amerika) Tilførselskabel (L1, L2, L3, PE) [mm²] [AWG] M10 A C10 A 10 A ESV552N04TXB M16 A C16 A 20 A ESV752N04TXB M20 A C20 A 20 A ESV402N04TXB M25 A C25 A 25 A ESV751N06TXB...ESV222N06TXB ESV751N06TXC...ESV222N06TXC M10 A C10 A 10 A ESV402N06TXB M12 A C12 A 12 A ESV552N06TXB M16 A C16 A 15 A ESV752N06TXB M20 A C20 A 20 A (1) Installasjoner med høy feilstrøm grunnet stor tilførsel kan kreve en type D automatsikring. (2) UL Klasse CC eller T hurtigvirkende strømsikringer, 200,000 AIC, foretrekkes. Bussman KTK-R, JJN eller JJS eller ekvivalent. (3) Thermomagnetiske automatsikringer foretrekkes. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av jordfeilbryter: Jordfeilbryter skal kun installeres på hovedtilførsel før frekvensomformeren. Jordfeilbryter kan aktiveres av: - kapasitiv lekkasjestrøm mellom kabelskjermer under drift (spesiellt med lange skjermende motorkabler) - tilkobling av flere frekvensomformere til tilførsel samtidig - RFI filtere Styreklemmer Note Styre- og kommunikasjonsklemmer har forbedret isolasjon når frekvensomformeren er tilkoblet et kraftsystem med merkespenning opp til 300V rms mellom fase og jord og tilført spenning på klemme 16 og 17 er lavere enn 150VAC mellom fase og jord. Klemme Beskrivelse Viktig 1 Digital inngang: Start/Stopp inngangsresistans = 4.3kΩ 2 Analog referansejord (Analog Common) 5 Analog inngang: VDC inngangsresistans: >50 kω 6 Intern DC-forsyning til hastighetspotensiometer +10 VDC, max. 10 ma 25 Analog Inngang: ma inngangsresistans: 250Ω 4 Digital Referanse (Digital Common) +15 VDC / 0 VDC, avhengig av valgt aktivt nivå (se neste side) 11 Intern DC-forsyning til eksterne enheter +12 VDC, max. 50 ma 13A Digital Inngang: Konfigureres med P121 13B Digital Inngang: Konfigureres med P122 inngangsresistans = 4.3kΩ 13C Digital Inngang: Konfigureres med P Digital Utgang: Konfigureres med P142 DC 24 V / 50 ma; NPN 30 Analog Utgang: Konfigureres med P150 P VDC, max. 20 ma 16 AC 250 V / 3 A Reléutgang: Konfigureres med P DC 24 V / 2 A 240 V / 0.22 A, ikke-induktiv SV01C 15

17 Installasjon ALsw COM ALsw ALsw 4.5 lb-in (0.5 Nm) 0.25 in (6 mm) AWG (<1mm²) COM AIN +10 V AIN A13B13C k 10k DIGOUT AOUT A 13B 13C +15V PNP +12 VDC - 0 % +30 VDC + 0 % V 0 5 V A 13B 13C COM NPN ma V0109 Aktivt signalnivå for digitale innganger Digitale innganger kan konfigureres til aktiv-høy eller aktiv-lav med en bryter (ALsw) og P120. Hvis digitale innganger kobles til brytere eller PNP-brytere med fast tilstand, sett bryteren (ALsw) og P120 til Høy (+). Hvis det benyttes NPN-enheter som innganger, sett begge til Lav (-). Aktiv-høy (+) er standardinnstilling. HØY = V LAV = 0 +3 V Note En F.AL feil vil inntreffe hvis bryteren (ALsw) ikke stemmer overens med P120 og P100, eller en av de digitale inngangene (P121...P123) er satt til en annen verdi enn SV01C

18 Idriftsettelse 4 Idriftsettelse 4.1 Lokalt tastatur og display AUTO FWD REV RUN STOP V0105 RUN START-KNAPP: I lokal modus (P100 = 0, 4), vil denne knappen starte frekvensomformeren. STOPP-KNAPP: stopper frekvensomformeren, uansett hvilken modus den er i. STOP ADVARSEL! Når JOG er aktiv, vil ikke STOP-knappen stoppe frekvensomformeren! ROTASJON: I lokal modus (P100 = 0, 4), velger denne motorens rotasjonsretning: - Lysdioden (FWD eller REV) angir rotasjonsretningen - Trykk R/F; lysdioden for motsatt retning vil blinke - Trykk M innne 4 sekunder for å bekrefte endringen - Den blinkende lysdioden vil tenne og den andre lysdioden vil slukke Når rotasjonsretningen er endret imens omformeren er i drift, vil lysdioden for valgt retningen blinke inntil frekvensomformeren styrer motoren i valgt retning. MODUS: Brukes for å gå inn i og ut av parametermenyen under programmering av frekvensomformeren og for å legge inn en endret parameterverdi. OPP- OG NED-KNAPPER: Brukes til programmering og kan også brukes til å sette referansehastighet, PID-settpunkt, eller moment-settpunkt. Nårs og t knappene brukes som aktiv referanse, vil den midterste lysdioden på venstre side av displayet være tent. INDIKASJONSLYSDIODER FWD/REV LYSDIODER: Indikerer rotasjonsretning. Se ROTASJON over. AUTO LYSDIODE: Indikerer at frekvensomformeren har blitt satt i Auto-modus fra en av TB13-inngangene (P121 P123 satt til 1 7). Indikerer også at PID-modus er aktiv (hvis denne er aktivert). RUN LYSDIODEN: Indikerer at frekvensomformeren er i drift. s t LYSDIODEN: Indikerer at s t er aktiv referanse. Note Hvis tastaturet er valgt som auto referanse (P121 P123 er 6) og den korresponderende TB-13- inngangen er lukket, vil AUTO LYSDIODEN og s t LYSDIODEN være tent samtidig. SV01C 17

19 Idriftsettelse 4.2 Skjermvisninger og driftsmåte Hastighetsmodusvisning Den vanlige driftsmodusen, frekvensen på utgangen er satt direkte av den valgte referansen (tastatur, analog referanse, etc.). I denne modusen vil frekvensomformerens display vise utfrekvensen. PID-Modusvisning Når PID-modus er valgt og aktiv, vises nåværende PID-settpunkt. Når PID-modus ikke er aktiv, vil frekvensomformeren gå over til å vise omformerens utfrekvens. Momentmodusvisning Når frekvensomformeren opererer i Vektor Moment-modus, vil displayet vise omformerens utfrekvens. 4.3 Parameterinnstillinger Status-/Feilmeldinger StoP 60.0 CL Err F.AF F.UF M PASS 0225 M P194 = s V0106 Endre parametere p100 p104 p Elektronisk Programmeringsmodul (EPM) M 15 s M Tmd007 EPM er en databrikke som inneholder frekvensomformerens operasjonelle data. Parameterinnstillinger lagres i EPM og endringer på innstillingene i frekvensomformeren lagres i Brukerinnstillingene på EPM. En separat EPM-programmerer (model EEPM1RA) kan brukes til følgende: En EPM kan kopieres direkte til en annen EPM. En EPM kan kopieres som en fil til internt minne i EPM-programmereren. Lagrede filer kan modifiseres med EPM-programmereren. Lagrede filer kan kopieres til en annen EPM. Da EPM-programmereren driftes fra batteri, kan parameterinnstillinger kopieres til en EPM og settes inn i en frekvensomformer uten at frekvensomformeren trenger å tilkobles nettspenning. Dette betyr at frekvensomformeren enkelt kan klargjøres til bruk i en spesifik applikasjon uten å være tilkoblet driftspenning. Når parameterinnstillingene lagres i EMP med en EPM-programmerer, vil innstillingene kopieres til to separate områder; Brukerinnstillinger og OEM-instillinger. Brukerinnstillingene kan fritt endres av brukeren, men OEM-instillingene (maskinbygger/leverandør) kan ikke endres. Dette gjør at frekvensomformeren ikke bare kan resettes til Fabrikkinstillinger (vist i denne manualen), men også til OEM-innstillinger som ble lagt inn av maskinbyggeren. EPM kan tas ut av frekvensomformeren for kopiering eller bruk i en annen frekvensomformer, men den må være installert for at frekvensomformeren skal fungere. Hvis EPM mangler, indikeres dette med en F.F1 -feil. 18 SV01C

20 Idriftsettelse 4.5 Parametermeny Parametere for grunnleggende oppsett Kode Mulige innstillinger No. Navn Default Valg VIKTIG P100 Kilde for start-signal 0 0 Lokalt tastatur Trykk RUN-knappen i front av frekvensomformeren for å starte P101 Standard referansekilde 1 Rekkeklemme Bruk en start/stopp-krets tilkoblet rekkeklemme for å. Se avsnitt Eksternt tastatur Bruk RUN-knappen på eksternt tastatur for å starte 3 Nettverk Start-kommando må komme fra nettverk (Modbus, CANopen, etc) Krever i tillegg en kommunikasjonsmodul (se dokumentasjon for akutell nettverksmodul). En av TB-13 inngangene må settes til 9 (Network Enable); se P121...P123 4 Rekkeklemme eller lokalt tastatur Muliggjør veksling av kilde for startsignal mellom rekkeklemme og lokalt tastatur ved hjelp av en av TB-13 inngangene. Se note under. 5 Rekkeklemme eller eksternt tastatur Muliggjør veksling av kilde for startsignal mellom rekkeklemme og eksternt tastatur ved hjelp av en av TB-13 inngangene. Se note under. ADVARSEL! P100 = 0 kobler ut TB-1 som en STOPP-inngang! STOPP-kretsen kan bli koblet ut hvis parameterene blir resatt til fabrikkoppsett (se P199) Note P100 = 4, 5: For å velge mellom kontrollkilder, må en av TB-13 inngangene (P P123) være satt til 08 (Control Select); TB-13x ÅPEN (eller ikke konfigurert): Rekkeklemme brukes som kontrollkilde TB-13x LUKKET: Lokalt (P100 = 4) eller Eksternt (P100 = 5) tastatur P100 = 0, 1, 4: Nettverket kan ta kontroll hvis P121...P123 = 9 og den korresponderende TB-13x inngangen er LUKKET. STOP-knappen på fronten av frekvensomformeren er alltid aktiv, bortsett fra når omformeren er i JOG-modus. En F.AL feil vil inntreffe hvis bryteren (ALsw) ikke stemmer overens med P120 og P100, eller en av de digitale inngangene (P121...P123) er satt til en annen verdi enn Tastatur (Lokalt eller Eksternt) Velger kilde for hastighet- eller VDC momentreferanse når ingen Auto-referanse er valgt med TB-13 inngangene ma 3 Preset (forvalg) #1 4 Preset (forvalg) #2 5 Preset (forvalg) #3 6 Nettverk SV01C 19

Din bruksanvisning OMRON V1000 http://no.yourpdfguides.com/dref/2890248

Din bruksanvisning OMRON V1000 http://no.yourpdfguides.com/dref/2890248 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw 230 Volt 0,2 til 90 kw 380-480 Volt 0,4 til 400 kw 85 Tre-fase 200 V serie Spesifikasjoner -2 Type FRN G11S-2 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22-30 37 45 55 75 90 Motor effekt Merke verdier

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning 80 Series V Multimeters Bruksanvisning May 2004 Rev.2, 11/08 (Norwegian) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer