Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER"

Transkript

1 Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

2 Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent og tidlig for denne jobben, og det står det respekt av. Vi ønsker hans etterfølger Nils Martin Nilsen hjertelig velkommen og ønsker han lykke til i jobben! Kjære logebrødre Så er da denne vårterminen snart ved veis ende! Tiden går utrolig fort. Når jeg skriver dette har vi bare et møte + sommerturen igjen før sommerferien. Ser vi tilbake på denne terminen, har det skjedd mye positivt og hyggelig. Vi har hatt flere opptakelser, noe som viser at vi ekspanderer. Vi er pr. i dag 102 medlemmer. La oss ha som mål å ikke bli under 100, og helst bli mange flere! Vi har hatt en meget vellykket tur til Sverige. Dette er med på å lage et endra bedre samhold blant brødrene. Vi må prøve å arrangere flere slike utflukter! Jeg vil takke alle brødrene for denne terminen. Det er veldig inspirerende at det er mange i salen på møtene. Fremmøteprosenten er stort sett bra, men jeg skulle ønske den var enda høyere. Jeg ber deg: Møt så ofte du kan! Og bli også med på ettermøtet! Nå er det da sommerferie. Det er tid for å slappe av og samle nye krefter. Vi møtes igjen til høsten. Da er det igjen mye spennende som skal skje. Vi har lagt opp til 2 opptakelsesmøter. Håper vi klarer å gjennomføre disse med opptakelser. Så vær aktiv! Kom med søknader på nye resipiender! Jeg vet at det allerede er kommet noen søknader, så det første møtet er i hvert fall sikret. Noen av oss var på besøk i loge Grenmar og hørte på et foredrag av Kjell-Henrik Henrichs. Han stilte spørsmål om dagens samfunn har bruk for slike ordener som Odd Fellow. Han tok for seg våre grunnsetninger om Vennskap, Kjærliget og Sannhet. Konklusjonen hans var at vi så absolutt trengte dette, kanskje mer enn noen gang. Vårt samfunn er kaldt og fraværende. Dette bør vi ta inn over oss og tenke over. Vi kan gjøre noe med det ved å møte opp på våre møter og dermed støtte hverandre! God sommer! Med broderlig hilsen i Kollegiet har også gjort en veldig god Vennskap, Kjærlighet og Sannhet jobb. Alle bidrar med sitt. Det gjør jobben som OM lettere. Yngvar Jacobsen Jeg vil også takke vår avgåtte storrepr. OM Finn Bjørnø. Han har vært vår storrepr. i

3 DAG's-nytt Side 3 Norheim og etter hans bortgang, DSS Jan Storrepresentanten krevende og givende. Det er blitt stilt krav Strøm. Arbeidet i DR har jeg opplevd som til frammøte i så vel DR som loge, kollegiemøter, leirmøter og ved besøk til dis- skriver triktets loger. Det er blitt mange møter, men det har også medført at jeg har fått oppleve Odd Fellow- fellesskapet og fått en bred kontaktflate og mange gode venner i distriktets loger. Kjære Brødre Det er med et snev av vemod, men også med en anelse av lettelse, at jeg skriver disse ordene. Dette blir jo mitt siste innlegg i DAG s-nytt som logens Storrepresentant. Jeg vil gjerne på denne måten få takke DSS Jan Strøm for hyggelig samarbeid. Jeg må spesielt få nevne og takke for oppdraget jeg fikk i høstterminen som fung. Stor Marsjall i forbindelse med innsetting av emb.menn i samtlige av distriktets loger og i leiren. Som dere alle nå er kjent med har jeg bedt om avløsning, først og fremst av helsemessige grunner. I fire år, som er den vanlige emb.periode for Stor repr. har jeg hatt den glede og ære å bekle dette embedet. Men denne gangen ble altså perioden forlenget med ett år p.g.a. forskyvningen av Storlogemøtet. Jeg kan bare beklage at jeg ikke er i stand til å ta også dette året. I disse fire årene har jeg hatt gleden av å samarbeide med tre forskjellige OM og kollegier. I hvert tilfelle har jeg opplevd det som et godt og inspirerende samarbeid. Logen har i denne perioden innviet atten nye brødre og det er allerede knyttet kontakt med nye interesserte for innvielse i høstterminen. Det lover godt for logens framtid. Men kjære brødre. Selv om jeg nå går av som Storrepr. stanser jo ikke logearbeidet opp. Heldigvis er det slik at ingen av oss er uunnværlige. Logen har allerede valgt og innsatt min etterfølger og jeg er glad for å kunne ønske Eks OM Nils Martin Nilsen til lykke som loge nr. 17 DAGs Storrepr. Jeg er overbevist om at logen har gjort et godt valg og at br. Nils Martin vil gjøre en utmerket jobb for logen. Han vil selvsagt også overta denne spalten fra neste nr. av DAGs-nytt, og jeg benytter anledningen her til å takke for meg. Finn Bjørnø Storrepresentant Jeg vil gjerne rette en takk til de tre OM og kollegier som jeg har fått arbeide sammen med. I Distriktsrådet har jeg hatt gleden av å få arbeide sammen med de øvrige Storrepr. i distrikt 5. under ledelse av DSS Helge

4 Side 4 Bror Svein Amundsen 80 år Dagsnytt har vært på besøk hos Svein og kona Vesla i deres vakre hjem i Grautdalen i anledningen at han runder de 80 den Han har nylig hatt en hofte-operasjon, og har dermed vansker med å bevege seg. Vi møtte en opplagt Svein og det at han hadde vansker med å gå stemte ikke helt. Han kom seg godt omkring på krykker. Må trene vet du, sier han, men det går fremover for hver dag. Jeg skal nemlig til Harstad i juni på landsstevne for alle Odd Fellows korene i landet, så jeg skal være frisk til det skjønner du! DAG's-nytt Jeg ville starte for meg selv og begynte egen salong hos Vedfall på Herøya, var der i fem år. Deretter flyttet jeg til byen med egen salong på Friisebrygga og navnet var La Femme. Vesla og jeg drev Vi tenkte å få høre litt om ditt liv både i og utenfor ordenen. OK, sier han, men da må du ha god tid, for det er ikke lite å fortelle. Jeg er født i Oppegård utenfor Oslo. Flyttet til Oslo der far hadde damefrisør salong. Jeg har to søsken, en bror og en søster og vi er alle Odd Fellows. Som 7 åring flyttet jeg til Porsgrunn og begynte i 1. kl på Østsiden skole. Far begynte som damefrisør i Porsgrunn. I 1937 begynte jeg som danselærer hos Holmbos danseskole og danset ballroomdans. Dette var også min store hobby i mange år og jeg har vært kretsmester flere ganger. Men far ville ha meg i Salongen hvor jeg begynte som lærling og var der en tid for så å dra til Oslo for å avslutte læretiden, og avla der svenne- og mesterbrev. Begynte hos far igjen og var der i 13 år. Den gang var det kun 20 utdannede damefrisører i hele Norge. Jeg traff Vesla og vi giftet oss i 1952 og fikk to barn, en gutt og en jente. Videre har vi fått fem barnebarn og ett olderbarn som vi koser oss med. Svein i salongen under et karneval tidlig på 80-tallet salongen sammen på samme sted i ca. 45 år. Da måtte jeg gi meg, armer, skuldre og ben var utslitt. På fritiden, utenom logen, drev jeg med bandy på vinteren i Sundjordet. Ble kretsmester flere ganger. Ja det var ikke småtterier Svein hadde å fortelle, og enda har vi ikke kommet inn på hans ordensliv! Vi får lage et eget stykke om det! Spalteplass vet du. Ok, men jeg har mer på hjerte. Dagsnytt slutter seg til gratulantene, takker for kaffe og kaker og en hyggelig prat og ønsker god bedring, og en fin tur til Harstad med koret.

5 DAG's-nytt Side 5 Besøk hos Grenmar. Loge nr. 47 Grenmar hadde invitert vår loge til sitt arbeidsmøte 10.mars, og mange hadde fulgt oppfordringen. Det var den unge Mathilde Halvorsen Grini, vinneren av distriktets UNP stilkonkurranse om FN, som var kveldes gjest på ettermøtet. Stilkonkurransen foregår innenfor et opplegg som Odd Fellow and Rebekahs United Nations Pilmgrimage for Youth, arrangerer, normalt kalt UNP og innbefatter at vinnerne får en reise til USA og besøk i FN betalt av Ordenen. Gjennom årene har en rekke ungdommer fått ta del i slike reiser. Denne gang var det Mathilde, sammen med 8 andre jenter fra Norge, de heldige som fikk være med på turen. Turen varte i to uker og startet med fly fra Gardermoen og over til Philadelphia deretter til New York og besøk i FN-bygget. Her fikk de oppleve en sal fylt til randen av ungdom og i de etterfølgende dager fikk de ta del i en rekke foredrag om FN og deres omfattende arbeid for fred i verden. Det ble også tid til å ta New York nærmere i øyesyn. Etter vellykkede dager i New York gikk turen videre i buss til Washington D.C. en overgang fra en heller skitten New York og en ren og velstelt hovedstad. Etter å ha opplevd Washington med alt det innenbar av viktige bygninger og monumenter,- gikk turen videre til Canada og Ottawa. Et besøk til Niagara Falls hørte også med. Det ble alt i alt en omfattende tur med lange dager og med utallige opplevelser. Mathilde var svært takknemlig for at Ordenen hadde gitt henne mulighet til å bli med på dette opplegget. Hun ble behørig takket av Grenmars UM og OM, og det vanket også en liten gave med hjem fra besøket. Kjell-Henrik Hendrichs i Grenmar tok han oss med inn i fordypninger av begrepene VENNSKAP, KJÆRLIGHET Den 14. april hadde loge Grenmar invitert og SANNHET. vår loge til sitt møte hvor redaktør av Odd Fellow Magasinet De tre kjedeledd Kjell-Henrik Hendrichs var kveldens gjest. Det ble en uforglemmelig aften for dem som møtte frem. Han stilte spørsmålet om Odd Fellow har noe å gi oss i dagens samfunn. På en inspirerende og fengslende måte trollbant han oss alle med å gi oss forståelse av vårt sosiale samvær er preget av kultur, av etikette og dannelse og videre

6 Side 6 Boris forteller Bosnia-krigen var den blodigste og mest kompliserte av krigene ved oppløsningen av det tidligere Jugoslavia. Ca. 1,8 millioner mennesker flyktet fra sine hjem som følge av krigen. Krigen varte fra april 1992 til desember Forholdet til logen. Han ble kjent med bror Åge Vådal da de gikk nattravner sammen for noe tid tilbake. Dette resulterte etter hvert til at Åge ble hans fadder og Boris ble opptatt i vår loge i februar Han forteller at han På vårt ettermøter 17.mars fikk vi bror trives svært godt hos oss og er blitt kjent Boris til å fortelle litt om seg selv og sine med mange som han normalt ikke vil ha og hva han hadde opplevd som følge av truffet andre steder. Han innrømmer at det krigen. ikke er alltid like lett å bli kjent med andre når en kommer til et landet som Han kom til landet i 1993 ett år etter at krigen hadde startet og mens barna ennå fremmed. var små. Hadde han visst hvor vanskelig Vi på vår side er blitt svært glad i Boris, det var å komme inn i landet hadde han en trivelig og pliktoppfyllende bror som aldri prøvet å komme hit, forteller han. møter jevnlig på alle våre møter. Den 6. Boris er i dag veletablert, i egen bolig på januar uteble han, men han hadde selvfølgelig gitt beskjed om at han ikke kom Stridsklev. Hans kone er veterinær og arbeider ved NMT. denne kvelden. Familien har nemlig ført Han er selv utdannet dataingeniør og videre sine gamle tradisjoner vedrørende har sitt virke ved et datafirma i Porsgrunn. de religiøse høytidsdager., og denne Barna er nå blitt 19 og 24 år. Den yngste dagen falt sammen med deres julemarkering etter julianske serbisk-ortodokse går på Høyskolen i Bø mens den andre er bygningsingeniør og arbeider i A/S Veidekke. kirke-kalenderen som tilsier at høytids- kalenderen. Han forteller at de følger Vi registrerer at Boris har fått seg god utdannelse og behersker det norske språket men at det hvert 4. år så vil påsken falle dagene faller 14 dager etter vår feiring, godt, både muntlig og skriftlig. Boris er sammen med vår feiring. Den 19. desember feirer de for eksempel St. Nicholas opprinnelig fra Serajevo hvor han gikk på barneskole og gymnas. Etter militæret dag. Vi takker Boris for at han ville stå gikk han på høyskolen, giftet seg og fram og fortelle om seg selv. Det er alltid bygde hus. Han har som ung drevet med interessant å få vite mer om hverandres biler som hobby, og etter hvert åpnet han vei i livet og derved kunne forstå og eget bilverksted. Etter noen framgangs- kjenne hverandre bedre. DAG's-nytt rike år kom krigen og satte en stopper for alt. Etter ett år i denne grusomme konflikten klarte han å flykte ut med sin familie, først til Tyskland og så til Norge. Familien bodde første år på forskjellige statlige mottak for flyktninger. Denne perioden beskriver han som meget tøff og utfordrende. Senere ble de fast bosatt her i Porsgrunn. Etter noen år med forskjellige forsøk, klarte han å få jobb som platearbeider og etterhvert som programvareutvikler.

7 DAG's-nytt Side 7 Loge Dag og Grenmars Dameklubb 75 år Kari Thorsen hadde skrevet en prolog i anledning 75 års feiringen Tirsdag 16.mars feiret dameklubben sitt 75 års jubileum. Over 50 damer var med på feiringen og begge herrelogene var representert, samt en representant fra A/S Sverresgt.var til stede. Eks OM Roy K. Schwanstrøm, som hadde utarbeidet en jubileums-beretning, var også invitert. Under feiringen hadde Dame-klubben gleden av å overrekke huset en pengegave på kr ,- som skulle brukes til noe konkret og synlig til glede for alle. Mennene fant seg et møtested (Hvor kvinnene ikke fikk være med) Odd Fellow var bare for mennene våre. Vi satt igjen og rev oss i håret. Men det varte ikke lenge. En forening kunne vi trenge. Loge for damer var ut i det blå. Det tenkte vi ikke så meget på. Nei, komme sammen til felles hygge. Helst i lokaler i Odd Fellow bygget. Ideen begynte straks å fenge. Derfra gikk det ikke lenge. I 1935 var foreningen i gang, men fødselen var gangske trang. Noen ganger var det krise. Protokollen kunne vise at frammøtet var for dårlig. Det forekom neste årlig! Men foreningen overlevde Det var i sin tid P.E.Hagen fra vår loge (på tross av alt vil noen hevde) som var den drivende kraft i arbeidet for å få dannet en forening blant logebrødrenes hustruer og døtre. Foreningen har klart det meste. Nå i dag så kan vi feste! Han inviterte til et møte, og fra møteprotokollen fra 6.februar 1935 ser vi at også etter denne aften! Må den få beholde kraften, ca. 25 damer var møtt fram, og at Hagen selv var tilstede og ledet møtet. La oss alle ta en skål, Han syntes det var ønskelig at logemedlemmenes damer kom sammen og for å og sette stadig nye mål. lære hverandre bedre å kjenne og hygge seg sammen. Det ble bestemt å møtes en gang i måneden og kontingenten ble satt til kr.2,- pr. år, det ble valgt et styre på fem damer og den første leder ble Lina Grundseth.

8 Side 8 Besøk i Lidkøping For en tid tilbake, nærmere bestemt 21.oktober i fjor, hadde vi besøk av 25 brødre fra den svenske loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie i fra Lidkøping. Et sterkt ønske om en gjenvisitt ble en realitet torsdag 18.mars. Fire personbiler ble fylt opp med 14 brødre fra loge Dag. Storrepr.Knut Andreas Knudsen fra loge Grenmar og bror Tom Gustav Johansen fra loge Høgenhei ble også med på ferden. Første stopp var Sandefjord og etter noen ombyttinger med billettene, var vi klar for overfarten til Strømstad. Været var ikke det beste noen lave tåkeskyer dekket det meste, men havet var rolig så slingringen uteble. DAG's-nytt Loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie Logebygningen var tidligere et herskapshus bygget i og som i 1973 ble kjøpt av logen for kr ,-!! Gjennom årene, fra institueringen 22. oktober i 1921 og fram til 1973 hadde logen måtte leie lokaler flere steder i staden, men 10. november 1973, - var dagen kommet som de hadde ventet på i et halvt sekel; Å kunne innvie sitt eget ordenshus, sitt eget hjem. Her ble vi hjertelig mottatt allerede i døren og forsto at vi var blant venner og brødre. Ombord på ferja Så fulgte 18 mil i bil fram til Lidkøping, på fine veier, med en liten stopp for litt mat. Vel framme på parkeringsplassen ved Stadt Hotell på Gamla Stadens Torg ble vi hilst velkommen av br. Sture, svigersønn til br. Finn, som avtalte å møte oss igjen på hotell noe senere for å ta oss med til logehuset i Älvgatan 18. Seremonien vi fikk oppleve var en innvielse av fire nye brødre og var på noen områder annerledes enn hva vi praktiserer i vår loge. Språket var det ikke alltid like lett å forstå, trolig ikledd en noe gammel og konservativt svensk språkdrakt. Mye var allikevel gjenkjennelig og det ble en usedvanlig høytidlig, presis og stilfull seremoni - en opplevelse som vil sitte i minnet i lang tid. Brodermåltidet var et kapitel for seg med i alt 99 brødre tilbords. Maten var tilberedet av logens egne medlemmer, smakfullt satt sammen, og med dertil gode viner,- alt dette for den nette sum av kr. 150,-, noe vi ikke kan konkurrere med hjemme.

9 DAG's-nytt Side 9 Storrepresentant Finn Bjørnø takket for maten i velvalgte ord og var stolt over at vår loge hadde fått så mange brødre med på turen og at vi dessuten hadde lykkes å få til turen allerede i vårterminen. Ved hovedbordet Br. CM introduserte kveldens talere klart og tydelig og i riktig rekkefølge slik det sømmer seg ved en slik anledning. OM Bo Andersson talte selvsagt til de nye brødrene og hilste de hjertelig velkommen i fellesskapet. De nye brødrene Under middagen hilste OM Yngvar Jacobsen, fra oss gjester. Tidligere på kvelden, hadde han i logesalen overbrakt blomster til OM. OM Yngvar Jacobsen taler Storrepr. Finn Bjørnø takker for maten Etter festmåltidet ble de fire nye brødrene og gjester invitert ned i kjelleren som viste seg å være en vinkjeller. Her ble vi traktert med kjellerens vin - et nytt høydepunkt denne kvelden. Senere, rundt midnattstid, tok OM og resten av forsamlingen avskjed med de fire nye med en varm hilsen om snarlig gjensyn og med hver sin røde rose med på veien hjem Det kan bare slås fast- dette var en usedvanlig fin og hyggelig kveld, stor på opplevelser både inne i logesalen og ved festbordet. Gode kontakter ble knyttet, med sterke ønsker om å kunne møtes igjen. Fredag gikk turen hjem igjen via Strømstad - Sandefjord, men først med et kort besøk innom et engineering-firma, tilhørende brødre vi hadde møtt kvelden før. Her fikk vi demonstrert hva en bl.a. kan utføre med Data Assistert Konstruksjon. For oss, som har nok med vår egen lille PC, ble dette i overkant teknisk. Vel hjemme kan vi bare anbefale brødre å bli med på neste besøks-tur.

10 Side 10 Generalforsamling i A/S Sverresgt. 9 Generalforsamlingen 2010 ble holdt fredag 16.april med 29 aksjonærer til stede. Berit Lindøe ble valgt til møteleder og ledet oss gjennom en rolig og vellykket genereral-forsamlingen på en korrekt og grei måte. Hele styret ble gjenvalgt og består av: Styreleder: Rolf Nilsen 17 Dag Nestleder: Frank A. Andersen 47 Grenmar Kasserer: Kjell O. Myrseth Sekretær: 17 Dag Kerstin E. Aas 24 Baugeid Dagsd. Styremedl.: Svein M. Larsen 17 Dag Varamedl.: Ivar Andersen 47 Grenmar Varamedl.: May B. Anker 16 Urd DAG's-nytt startet med utleie av parkeringsplasser på dagtid. Det nye kjøkkenet ble offisielt åpnet denne kvelden, og prosjektleder Ole-Vidar Rye- Kittelsen og vaktmester Arne Kittilsen ble overrakt blomster for sin medvirkning til at et nytt kjøkken nå er en realitet. Arne Kittilsen, Kerstin E. Aas og Ole Vidar Rye- Kittelsen foretok innvielsen. Styret fattet i 2009 vedtak om endring i driftsform fra 1. januar Dette medførte redusert utleieaktivitet til det eksterne marked for en periode og som skal evalueres etter to år. For samme tidspunkt er det fremforhandlet en fleksibel leverandør-avtale med Mathuset Skien A/S. Dette førte med seg at A/S Sverresgt. 9 gjennopprettet egen serveringsbevilling og sjenkebevilling. Styret ble gjenvalgt Regnskapet viste et overskudd og det er ikke lagt opp til noen husleieøkning for logen for kommende år. Parkeringsplassen er blitt utvidet og forbedret og øket antall parkeringsplasser med fem. Videre har en

11 DAG's-nytt Side 11 Fler bilder av det nye kjøkkenet: Trapp opp til salongen VI GRATULERER! Geir Venstøp fyller 70 år 31. august Nils Tangen fyller 90 år 13.juli Svein Amundsen fyller 80 år 9.juni

12 Side 12 Festloge med damer Festloge med damer som var terminfestet ment å skulle holdes i mars måned, var av ulike årsaker flyttet fram til 17. februar. Flyttingen viste seg å falle noe uheldig ut ved at den kolliderte med andre feiringer og aktiviteter denne kvelden. Forandringer i terminlisten resulterer gjerne at det også oppstår uklarheter. Vi ble derfor noe færre deltakere denne gang enn det som er vanlig på våre fest-loger. DAG's-nytt UM Kjell O. Myrseth overtok så taffelet og loset kvelden trygt i havn. Menyen besto av svinestek med tilbehør og til dessert ble det servert hjemmelaget karamellpudding. Innledningsvis fikk vi gjenhør med Jasmine Delier, med sin vakre stemme, akkompagnert av unge Aslak Grøset Pedersen på pianoet. Vi har tidligere hatt gleden av å høre disse de to i flott samspill og vi ble ikke skuffet denne gangen heller. En påminnelse om at våren er underveis fikk vi innledningsvis med fremføring av sangen Jeg vil danse mot vår. Jasmine og Aslak Blide brødre fra privatnevnda sørget for at serveringen gikk greit og smidig for seg til tross for de trange arbeidsforholdene ved kjøkkenet. Vi ser fram til at det nye kjøkkenet kan tas i bruk om ikke så lenge. Etter en høytidlig seremoni i logesalen, kunne OM Yngvar Jacobsen ønsker enker etter avdøde brødre, gjestende brødre og egne brødre med sine ledsagere, velkommen til festmåltidet. Sissel Kvam rundet av festmåltidet i sin hyggelige takk for maten tale. Kaffe og ostekake samt forfriskninger ble inntatt i salongen. Storlogegraden til EksOM Tormod Knutsen På Distrikts-Storlogemøtet fredag19. februar ble EksOM Tormod Knutsen sammen med de øvrige fungerende EksOM i distriktet tildelt Storloge-graden. Møtet ble holdt i ordenes lokaler i Landstadsgt. i Skien og ble ledet av DSS Jan Strøm med Distriksrådets medlemmer som fungerende Embedsmenn.

13 DAG's-nytt Side 13 Det gror i Loge DAG Det gode vennskap Bror Geir Ødefjeld Denne terminen har vi knoppet med tre nye brødre i vår loge, og det er jo alltid en begivenhet når det står innvielse på programmet. Onsdag den syvende april var terminfestet med innvielse og Geir Ødefjeld (fadder Arvid A. Wright) var hovedpersonen denne kvelden, mens møtet etter altså den 21. april ble gjort om fra arbeidsmøte til innvielse. Sistnevnte kveld var det Marcus Kingdom-Clarck (fadder Odd Langtvedt Henriksen) og Birger A. Stokkedal (fadder Bjørn Hellevik) som var hovedpersonene. Og vi Bror Marcus takker øvrige brødre må nå bare sørge for at disse nye verdifulle brødre finner seg godt til rette i Loge Dag, og la oss ikke glemme at deres trivsel er vårt ansvar. Vær oss velkommen nye brødre. I vårt møte onsdag den 3. mars var det forfremmelse til det gode vennskaps grad, og det var brødrene Robert Immerstein og Børre Fjeldstad som skulle forfremmes. Dette møtet ble ikke bare spesielt for våre nye brødre av det gode vennskaps grad, men også for de av brødrene som hadde møtt denne kvelden. Det er praktisk talt umulig å si noe om denne kvelden Børre Fjeldstad Robert Immerstein uten å nevne dramagruppen som var i aksjon denne kvelden. Loge Dag er kjent for sin dramagruppe i denne gradspassering, men denne kvelden overgikk de seg selv til de grader, og tror nok det var flere en undertegnede som fikk en liten gysning nedover ryggen denne spesielle kvelden. Ny Storrepresentant Vår storrepresentant gjennom de siste fire år Finn Bjørnø valgte å trekke seg denne høsten, og Loge 17 Dag hadde valg og installasjon av ny Storrepresentant i sitt møte den femte mai. Eks. Storrepresentant Finn Bjørnø har gjort en god innsats for vår loge, og får de beste skussmål av DSS Jan Strøm for sitt arbeide også innad i distriktsråd nr. 5. I rettferdighetens navn skal det nevnes at nå eks. Storrepresentant Finn Bjørnø har stått sin valgte periode, men grunnet endringer innad i storlogen Finn og Nils Martin ble hans valgembedte utvidet med et år. Forts. neste side

14 Side 14 Grunnet sykdom valgte han derfor å overlate stafettpinnen til vår nyvalgte og nylig installerte storrepresentant Nils Martin Nilsen. Nils Martin er som et ubeskrevet blad i denne rollen, men for oss som kjenner ham er vi ikke i tvil om at han vil fylle rollen som Storrepresentant på en verdig måte. Etter en høytidelig seremoni i logesalen, var det duket for et noe spesielt brodermåltid tatt i betraktning kveldens høydepunkt, nemlig burgermeny fra Bergbys. Alle brødrene fikk utdelt hver sin meny ferdig pakket i papirpose merket Bergby`s. Disse posene ble til stor glede for brødrene blåst opp og smelt med høy lat- DAG's-nytt terføring fra sidemannen. Årsaken til dette noe spesielle, men smaklige måltidet var at br. Børre Fjeldstad skulle holde et lite foredrag om Burger`n sin historie, Bror Børre fortalte om Bergbys noe han gjorde med innlevelse. Etter måltidet fikk hver bror med seg en flaske sennep til odel og eie, og denne kvelden var det ingen som reiste hjem uten en flaske på lomma. Andreas Dalene 99 år Logen var representert v/besøk 27. mars da Andreas Dalene fylte 99 år. OM Yngvar Jacobsen stilte med blomster. Arne Kittilsen og Tormod Knutsen var også med på besøket. Dalene er nå logens eldste medlem, men tross hans høye alder var han i god form Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Tor Arne Garstad Kai Hansen Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 DAG's-nytt Side 15 Nytt mannskap utnevnt som CMVA for innehverende periode, så her måtte ny mann utnevnes. Det er godt det Onsdag den 17. mars var et litt spesielt møte finnes JA mennesker hos oss, så Ole Vidar for oss i loge Dag. Denne kvelden ble det Rye Kittilsen tok jobben som ny CMVA uten holdt 2. gangs nominasjon og valg samt innsettelse av ny sekretær i vår loge. Grunnet var som kjent OMHA, men grunnet hans bort- å måtte tenke seg om. Morten Gunnar Knutsen helse valgte Arnfinn Halvorsen å trekke seg, gang har vi fått inn ny mann, og Kai Hansen og sekr. Yngve Trydal fra foregående termin tok på seg oppdraget. Vi ønsker selvsagt alle ble gjeninnsatt etter valg. Yngve Trydal var da de nyutnevnte brødre lykke til, og takker for at de alle stilte opp når logen trengte dem. Støtt våre annonsører - de støtter oss Rådgivende ingeniør: INNEKLIMA ENØK VVS VARME VARMEPUMPER Tlf : Bjørklund Handelsbyen Herkules Ulefossveien 32b 3730 Skien Tel NORGES STØRSTE UR- OG GULLSMEDKJEDE Flåtten Supermarked AS Deichmannsgate 109, 3924 Porsgrunn Tel:

16 Kontakt N O T O D D E N Tlf: Fax: Døgnvakt: TENK ØKONOMI OG MILJØ I.V.T. VARMEPUMPER URMAKERMESTER N. LANGTVEDT A/S Storgt PORSGRUNN TLF:

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester Kongshaug-nytt Desember 2012 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 07.01.13 40 års Ve. Ju Galla 12.01.13 Nyttårsfest med damer 21.02.13 O Rapp nevnder Regnsk./Budg. 04.02.13

Detaljer

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Nr. 3 Høsten 2014 42. Årgang Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Odd Fellow Palæet København Se Side 3 Else M. Byholt fra 93 Kaprifol Se Side 2 Odd Fellow huset Rønne, Bornholm

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 Overmester :Åge B. Eriksen Redaktør: Arvid Wold Kjære lesere av Kongshaug-nytt! Vi kunne 5. november se tilbake på 80 års drift av Loge 15 Kongshaug.

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2013 21. nov. Utgivelse nr. 47 Årg. 23 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD OM er tenker tilbake Side 5 Logenes nye kollegier 2013-2015 Side

Detaljer

rene Hans Erik Thomsen og 19.10.09 sjoner videre, dere vil ikke merke noen radikal endring. Jeg føler at det er en god Info møte

rene Hans Erik Thomsen og 19.10.09 sjoner videre, dere vil ikke merke noen radikal endring. Jeg føler at det er en god Info møte Kongshaug-nytt November 2009 Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Huskelista! Hva hender fremover! Som nyvalgt Overmester i loge 15 Kongshaug skrider jeg til verket med stor ydmykhet og i forvisshet om at jeg

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555.

Om leiravisen i 30 år. S. 16 55555. i ØSTERLEN JJU UB BIILLE EU UM MS SU UTTG GA AV VE EN N ffoorr 5500--åårrssjjuubbiilleeeett ddeenn 2255.. aapprriill 22001144.. Østerlen Denne utgaven av I ØSTERLEN er ment å gjengi et tverrsnitt av det

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 18 nr. 1 2010 Innhold: s2: Overmester har ordet. s3: Støttestenen gratulerer, 25-års Veteranjuvel, Tur til Stockholm s5: Logemøte 27.01. s6: Til ettertanke,

Detaljer