Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER"

Transkript

1 Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

2 Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent og tidlig for denne jobben, og det står det respekt av. Vi ønsker hans etterfølger Nils Martin Nilsen hjertelig velkommen og ønsker han lykke til i jobben! Kjære logebrødre Så er da denne vårterminen snart ved veis ende! Tiden går utrolig fort. Når jeg skriver dette har vi bare et møte + sommerturen igjen før sommerferien. Ser vi tilbake på denne terminen, har det skjedd mye positivt og hyggelig. Vi har hatt flere opptakelser, noe som viser at vi ekspanderer. Vi er pr. i dag 102 medlemmer. La oss ha som mål å ikke bli under 100, og helst bli mange flere! Vi har hatt en meget vellykket tur til Sverige. Dette er med på å lage et endra bedre samhold blant brødrene. Vi må prøve å arrangere flere slike utflukter! Jeg vil takke alle brødrene for denne terminen. Det er veldig inspirerende at det er mange i salen på møtene. Fremmøteprosenten er stort sett bra, men jeg skulle ønske den var enda høyere. Jeg ber deg: Møt så ofte du kan! Og bli også med på ettermøtet! Nå er det da sommerferie. Det er tid for å slappe av og samle nye krefter. Vi møtes igjen til høsten. Da er det igjen mye spennende som skal skje. Vi har lagt opp til 2 opptakelsesmøter. Håper vi klarer å gjennomføre disse med opptakelser. Så vær aktiv! Kom med søknader på nye resipiender! Jeg vet at det allerede er kommet noen søknader, så det første møtet er i hvert fall sikret. Noen av oss var på besøk i loge Grenmar og hørte på et foredrag av Kjell-Henrik Henrichs. Han stilte spørsmål om dagens samfunn har bruk for slike ordener som Odd Fellow. Han tok for seg våre grunnsetninger om Vennskap, Kjærliget og Sannhet. Konklusjonen hans var at vi så absolutt trengte dette, kanskje mer enn noen gang. Vårt samfunn er kaldt og fraværende. Dette bør vi ta inn over oss og tenke over. Vi kan gjøre noe med det ved å møte opp på våre møter og dermed støtte hverandre! God sommer! Med broderlig hilsen i Kollegiet har også gjort en veldig god Vennskap, Kjærlighet og Sannhet jobb. Alle bidrar med sitt. Det gjør jobben som OM lettere. Yngvar Jacobsen Jeg vil også takke vår avgåtte storrepr. OM Finn Bjørnø. Han har vært vår storrepr. i

3 DAG's-nytt Side 3 Norheim og etter hans bortgang, DSS Jan Storrepresentanten krevende og givende. Det er blitt stilt krav Strøm. Arbeidet i DR har jeg opplevd som til frammøte i så vel DR som loge, kollegiemøter, leirmøter og ved besøk til dis- skriver triktets loger. Det er blitt mange møter, men det har også medført at jeg har fått oppleve Odd Fellow- fellesskapet og fått en bred kontaktflate og mange gode venner i distriktets loger. Kjære Brødre Det er med et snev av vemod, men også med en anelse av lettelse, at jeg skriver disse ordene. Dette blir jo mitt siste innlegg i DAG s-nytt som logens Storrepresentant. Jeg vil gjerne på denne måten få takke DSS Jan Strøm for hyggelig samarbeid. Jeg må spesielt få nevne og takke for oppdraget jeg fikk i høstterminen som fung. Stor Marsjall i forbindelse med innsetting av emb.menn i samtlige av distriktets loger og i leiren. Som dere alle nå er kjent med har jeg bedt om avløsning, først og fremst av helsemessige grunner. I fire år, som er den vanlige emb.periode for Stor repr. har jeg hatt den glede og ære å bekle dette embedet. Men denne gangen ble altså perioden forlenget med ett år p.g.a. forskyvningen av Storlogemøtet. Jeg kan bare beklage at jeg ikke er i stand til å ta også dette året. I disse fire årene har jeg hatt gleden av å samarbeide med tre forskjellige OM og kollegier. I hvert tilfelle har jeg opplevd det som et godt og inspirerende samarbeid. Logen har i denne perioden innviet atten nye brødre og det er allerede knyttet kontakt med nye interesserte for innvielse i høstterminen. Det lover godt for logens framtid. Men kjære brødre. Selv om jeg nå går av som Storrepr. stanser jo ikke logearbeidet opp. Heldigvis er det slik at ingen av oss er uunnværlige. Logen har allerede valgt og innsatt min etterfølger og jeg er glad for å kunne ønske Eks OM Nils Martin Nilsen til lykke som loge nr. 17 DAGs Storrepr. Jeg er overbevist om at logen har gjort et godt valg og at br. Nils Martin vil gjøre en utmerket jobb for logen. Han vil selvsagt også overta denne spalten fra neste nr. av DAGs-nytt, og jeg benytter anledningen her til å takke for meg. Finn Bjørnø Storrepresentant Jeg vil gjerne rette en takk til de tre OM og kollegier som jeg har fått arbeide sammen med. I Distriktsrådet har jeg hatt gleden av å få arbeide sammen med de øvrige Storrepr. i distrikt 5. under ledelse av DSS Helge

4 Side 4 Bror Svein Amundsen 80 år Dagsnytt har vært på besøk hos Svein og kona Vesla i deres vakre hjem i Grautdalen i anledningen at han runder de 80 den Han har nylig hatt en hofte-operasjon, og har dermed vansker med å bevege seg. Vi møtte en opplagt Svein og det at han hadde vansker med å gå stemte ikke helt. Han kom seg godt omkring på krykker. Må trene vet du, sier han, men det går fremover for hver dag. Jeg skal nemlig til Harstad i juni på landsstevne for alle Odd Fellows korene i landet, så jeg skal være frisk til det skjønner du! DAG's-nytt Jeg ville starte for meg selv og begynte egen salong hos Vedfall på Herøya, var der i fem år. Deretter flyttet jeg til byen med egen salong på Friisebrygga og navnet var La Femme. Vesla og jeg drev Vi tenkte å få høre litt om ditt liv både i og utenfor ordenen. OK, sier han, men da må du ha god tid, for det er ikke lite å fortelle. Jeg er født i Oppegård utenfor Oslo. Flyttet til Oslo der far hadde damefrisør salong. Jeg har to søsken, en bror og en søster og vi er alle Odd Fellows. Som 7 åring flyttet jeg til Porsgrunn og begynte i 1. kl på Østsiden skole. Far begynte som damefrisør i Porsgrunn. I 1937 begynte jeg som danselærer hos Holmbos danseskole og danset ballroomdans. Dette var også min store hobby i mange år og jeg har vært kretsmester flere ganger. Men far ville ha meg i Salongen hvor jeg begynte som lærling og var der en tid for så å dra til Oslo for å avslutte læretiden, og avla der svenne- og mesterbrev. Begynte hos far igjen og var der i 13 år. Den gang var det kun 20 utdannede damefrisører i hele Norge. Jeg traff Vesla og vi giftet oss i 1952 og fikk to barn, en gutt og en jente. Videre har vi fått fem barnebarn og ett olderbarn som vi koser oss med. Svein i salongen under et karneval tidlig på 80-tallet salongen sammen på samme sted i ca. 45 år. Da måtte jeg gi meg, armer, skuldre og ben var utslitt. På fritiden, utenom logen, drev jeg med bandy på vinteren i Sundjordet. Ble kretsmester flere ganger. Ja det var ikke småtterier Svein hadde å fortelle, og enda har vi ikke kommet inn på hans ordensliv! Vi får lage et eget stykke om det! Spalteplass vet du. Ok, men jeg har mer på hjerte. Dagsnytt slutter seg til gratulantene, takker for kaffe og kaker og en hyggelig prat og ønsker god bedring, og en fin tur til Harstad med koret.

5 DAG's-nytt Side 5 Besøk hos Grenmar. Loge nr. 47 Grenmar hadde invitert vår loge til sitt arbeidsmøte 10.mars, og mange hadde fulgt oppfordringen. Det var den unge Mathilde Halvorsen Grini, vinneren av distriktets UNP stilkonkurranse om FN, som var kveldes gjest på ettermøtet. Stilkonkurransen foregår innenfor et opplegg som Odd Fellow and Rebekahs United Nations Pilmgrimage for Youth, arrangerer, normalt kalt UNP og innbefatter at vinnerne får en reise til USA og besøk i FN betalt av Ordenen. Gjennom årene har en rekke ungdommer fått ta del i slike reiser. Denne gang var det Mathilde, sammen med 8 andre jenter fra Norge, de heldige som fikk være med på turen. Turen varte i to uker og startet med fly fra Gardermoen og over til Philadelphia deretter til New York og besøk i FN-bygget. Her fikk de oppleve en sal fylt til randen av ungdom og i de etterfølgende dager fikk de ta del i en rekke foredrag om FN og deres omfattende arbeid for fred i verden. Det ble også tid til å ta New York nærmere i øyesyn. Etter vellykkede dager i New York gikk turen videre i buss til Washington D.C. en overgang fra en heller skitten New York og en ren og velstelt hovedstad. Etter å ha opplevd Washington med alt det innenbar av viktige bygninger og monumenter,- gikk turen videre til Canada og Ottawa. Et besøk til Niagara Falls hørte også med. Det ble alt i alt en omfattende tur med lange dager og med utallige opplevelser. Mathilde var svært takknemlig for at Ordenen hadde gitt henne mulighet til å bli med på dette opplegget. Hun ble behørig takket av Grenmars UM og OM, og det vanket også en liten gave med hjem fra besøket. Kjell-Henrik Hendrichs i Grenmar tok han oss med inn i fordypninger av begrepene VENNSKAP, KJÆRLIGHET Den 14. april hadde loge Grenmar invitert og SANNHET. vår loge til sitt møte hvor redaktør av Odd Fellow Magasinet De tre kjedeledd Kjell-Henrik Hendrichs var kveldens gjest. Det ble en uforglemmelig aften for dem som møtte frem. Han stilte spørsmålet om Odd Fellow har noe å gi oss i dagens samfunn. På en inspirerende og fengslende måte trollbant han oss alle med å gi oss forståelse av vårt sosiale samvær er preget av kultur, av etikette og dannelse og videre

6 Side 6 Boris forteller Bosnia-krigen var den blodigste og mest kompliserte av krigene ved oppløsningen av det tidligere Jugoslavia. Ca. 1,8 millioner mennesker flyktet fra sine hjem som følge av krigen. Krigen varte fra april 1992 til desember Forholdet til logen. Han ble kjent med bror Åge Vådal da de gikk nattravner sammen for noe tid tilbake. Dette resulterte etter hvert til at Åge ble hans fadder og Boris ble opptatt i vår loge i februar Han forteller at han På vårt ettermøter 17.mars fikk vi bror trives svært godt hos oss og er blitt kjent Boris til å fortelle litt om seg selv og sine med mange som han normalt ikke vil ha og hva han hadde opplevd som følge av truffet andre steder. Han innrømmer at det krigen. ikke er alltid like lett å bli kjent med andre når en kommer til et landet som Han kom til landet i 1993 ett år etter at krigen hadde startet og mens barna ennå fremmed. var små. Hadde han visst hvor vanskelig Vi på vår side er blitt svært glad i Boris, det var å komme inn i landet hadde han en trivelig og pliktoppfyllende bror som aldri prøvet å komme hit, forteller han. møter jevnlig på alle våre møter. Den 6. Boris er i dag veletablert, i egen bolig på januar uteble han, men han hadde selvfølgelig gitt beskjed om at han ikke kom Stridsklev. Hans kone er veterinær og arbeider ved NMT. denne kvelden. Familien har nemlig ført Han er selv utdannet dataingeniør og videre sine gamle tradisjoner vedrørende har sitt virke ved et datafirma i Porsgrunn. de religiøse høytidsdager., og denne Barna er nå blitt 19 og 24 år. Den yngste dagen falt sammen med deres julemarkering etter julianske serbisk-ortodokse går på Høyskolen i Bø mens den andre er bygningsingeniør og arbeider i A/S Veidekke. kirke-kalenderen som tilsier at høytids- kalenderen. Han forteller at de følger Vi registrerer at Boris har fått seg god utdannelse og behersker det norske språket men at det hvert 4. år så vil påsken falle dagene faller 14 dager etter vår feiring, godt, både muntlig og skriftlig. Boris er sammen med vår feiring. Den 19. desember feirer de for eksempel St. Nicholas opprinnelig fra Serajevo hvor han gikk på barneskole og gymnas. Etter militæret dag. Vi takker Boris for at han ville stå gikk han på høyskolen, giftet seg og fram og fortelle om seg selv. Det er alltid bygde hus. Han har som ung drevet med interessant å få vite mer om hverandres biler som hobby, og etter hvert åpnet han vei i livet og derved kunne forstå og eget bilverksted. Etter noen framgangs- kjenne hverandre bedre. DAG's-nytt rike år kom krigen og satte en stopper for alt. Etter ett år i denne grusomme konflikten klarte han å flykte ut med sin familie, først til Tyskland og så til Norge. Familien bodde første år på forskjellige statlige mottak for flyktninger. Denne perioden beskriver han som meget tøff og utfordrende. Senere ble de fast bosatt her i Porsgrunn. Etter noen år med forskjellige forsøk, klarte han å få jobb som platearbeider og etterhvert som programvareutvikler.

7 DAG's-nytt Side 7 Loge Dag og Grenmars Dameklubb 75 år Kari Thorsen hadde skrevet en prolog i anledning 75 års feiringen Tirsdag 16.mars feiret dameklubben sitt 75 års jubileum. Over 50 damer var med på feiringen og begge herrelogene var representert, samt en representant fra A/S Sverresgt.var til stede. Eks OM Roy K. Schwanstrøm, som hadde utarbeidet en jubileums-beretning, var også invitert. Under feiringen hadde Dame-klubben gleden av å overrekke huset en pengegave på kr ,- som skulle brukes til noe konkret og synlig til glede for alle. Mennene fant seg et møtested (Hvor kvinnene ikke fikk være med) Odd Fellow var bare for mennene våre. Vi satt igjen og rev oss i håret. Men det varte ikke lenge. En forening kunne vi trenge. Loge for damer var ut i det blå. Det tenkte vi ikke så meget på. Nei, komme sammen til felles hygge. Helst i lokaler i Odd Fellow bygget. Ideen begynte straks å fenge. Derfra gikk det ikke lenge. I 1935 var foreningen i gang, men fødselen var gangske trang. Noen ganger var det krise. Protokollen kunne vise at frammøtet var for dårlig. Det forekom neste årlig! Men foreningen overlevde Det var i sin tid P.E.Hagen fra vår loge (på tross av alt vil noen hevde) som var den drivende kraft i arbeidet for å få dannet en forening blant logebrødrenes hustruer og døtre. Foreningen har klart det meste. Nå i dag så kan vi feste! Han inviterte til et møte, og fra møteprotokollen fra 6.februar 1935 ser vi at også etter denne aften! Må den få beholde kraften, ca. 25 damer var møtt fram, og at Hagen selv var tilstede og ledet møtet. La oss alle ta en skål, Han syntes det var ønskelig at logemedlemmenes damer kom sammen og for å og sette stadig nye mål. lære hverandre bedre å kjenne og hygge seg sammen. Det ble bestemt å møtes en gang i måneden og kontingenten ble satt til kr.2,- pr. år, det ble valgt et styre på fem damer og den første leder ble Lina Grundseth.

8 Side 8 Besøk i Lidkøping For en tid tilbake, nærmere bestemt 21.oktober i fjor, hadde vi besøk av 25 brødre fra den svenske loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie i fra Lidkøping. Et sterkt ønske om en gjenvisitt ble en realitet torsdag 18.mars. Fire personbiler ble fylt opp med 14 brødre fra loge Dag. Storrepr.Knut Andreas Knudsen fra loge Grenmar og bror Tom Gustav Johansen fra loge Høgenhei ble også med på ferden. Første stopp var Sandefjord og etter noen ombyttinger med billettene, var vi klar for overfarten til Strømstad. Været var ikke det beste noen lave tåkeskyer dekket det meste, men havet var rolig så slingringen uteble. DAG's-nytt Loge nr. 86 Magnus Gabriel de la Gardie Logebygningen var tidligere et herskapshus bygget i og som i 1973 ble kjøpt av logen for kr ,-!! Gjennom årene, fra institueringen 22. oktober i 1921 og fram til 1973 hadde logen måtte leie lokaler flere steder i staden, men 10. november 1973, - var dagen kommet som de hadde ventet på i et halvt sekel; Å kunne innvie sitt eget ordenshus, sitt eget hjem. Her ble vi hjertelig mottatt allerede i døren og forsto at vi var blant venner og brødre. Ombord på ferja Så fulgte 18 mil i bil fram til Lidkøping, på fine veier, med en liten stopp for litt mat. Vel framme på parkeringsplassen ved Stadt Hotell på Gamla Stadens Torg ble vi hilst velkommen av br. Sture, svigersønn til br. Finn, som avtalte å møte oss igjen på hotell noe senere for å ta oss med til logehuset i Älvgatan 18. Seremonien vi fikk oppleve var en innvielse av fire nye brødre og var på noen områder annerledes enn hva vi praktiserer i vår loge. Språket var det ikke alltid like lett å forstå, trolig ikledd en noe gammel og konservativt svensk språkdrakt. Mye var allikevel gjenkjennelig og det ble en usedvanlig høytidlig, presis og stilfull seremoni - en opplevelse som vil sitte i minnet i lang tid. Brodermåltidet var et kapitel for seg med i alt 99 brødre tilbords. Maten var tilberedet av logens egne medlemmer, smakfullt satt sammen, og med dertil gode viner,- alt dette for den nette sum av kr. 150,-, noe vi ikke kan konkurrere med hjemme.

9 DAG's-nytt Side 9 Storrepresentant Finn Bjørnø takket for maten i velvalgte ord og var stolt over at vår loge hadde fått så mange brødre med på turen og at vi dessuten hadde lykkes å få til turen allerede i vårterminen. Ved hovedbordet Br. CM introduserte kveldens talere klart og tydelig og i riktig rekkefølge slik det sømmer seg ved en slik anledning. OM Bo Andersson talte selvsagt til de nye brødrene og hilste de hjertelig velkommen i fellesskapet. De nye brødrene Under middagen hilste OM Yngvar Jacobsen, fra oss gjester. Tidligere på kvelden, hadde han i logesalen overbrakt blomster til OM. OM Yngvar Jacobsen taler Storrepr. Finn Bjørnø takker for maten Etter festmåltidet ble de fire nye brødrene og gjester invitert ned i kjelleren som viste seg å være en vinkjeller. Her ble vi traktert med kjellerens vin - et nytt høydepunkt denne kvelden. Senere, rundt midnattstid, tok OM og resten av forsamlingen avskjed med de fire nye med en varm hilsen om snarlig gjensyn og med hver sin røde rose med på veien hjem Det kan bare slås fast- dette var en usedvanlig fin og hyggelig kveld, stor på opplevelser både inne i logesalen og ved festbordet. Gode kontakter ble knyttet, med sterke ønsker om å kunne møtes igjen. Fredag gikk turen hjem igjen via Strømstad - Sandefjord, men først med et kort besøk innom et engineering-firma, tilhørende brødre vi hadde møtt kvelden før. Her fikk vi demonstrert hva en bl.a. kan utføre med Data Assistert Konstruksjon. For oss, som har nok med vår egen lille PC, ble dette i overkant teknisk. Vel hjemme kan vi bare anbefale brødre å bli med på neste besøks-tur.

10 Side 10 Generalforsamling i A/S Sverresgt. 9 Generalforsamlingen 2010 ble holdt fredag 16.april med 29 aksjonærer til stede. Berit Lindøe ble valgt til møteleder og ledet oss gjennom en rolig og vellykket genereral-forsamlingen på en korrekt og grei måte. Hele styret ble gjenvalgt og består av: Styreleder: Rolf Nilsen 17 Dag Nestleder: Frank A. Andersen 47 Grenmar Kasserer: Kjell O. Myrseth Sekretær: 17 Dag Kerstin E. Aas 24 Baugeid Dagsd. Styremedl.: Svein M. Larsen 17 Dag Varamedl.: Ivar Andersen 47 Grenmar Varamedl.: May B. Anker 16 Urd DAG's-nytt startet med utleie av parkeringsplasser på dagtid. Det nye kjøkkenet ble offisielt åpnet denne kvelden, og prosjektleder Ole-Vidar Rye- Kittelsen og vaktmester Arne Kittilsen ble overrakt blomster for sin medvirkning til at et nytt kjøkken nå er en realitet. Arne Kittilsen, Kerstin E. Aas og Ole Vidar Rye- Kittelsen foretok innvielsen. Styret fattet i 2009 vedtak om endring i driftsform fra 1. januar Dette medførte redusert utleieaktivitet til det eksterne marked for en periode og som skal evalueres etter to år. For samme tidspunkt er det fremforhandlet en fleksibel leverandør-avtale med Mathuset Skien A/S. Dette førte med seg at A/S Sverresgt. 9 gjennopprettet egen serveringsbevilling og sjenkebevilling. Styret ble gjenvalgt Regnskapet viste et overskudd og det er ikke lagt opp til noen husleieøkning for logen for kommende år. Parkeringsplassen er blitt utvidet og forbedret og øket antall parkeringsplasser med fem. Videre har en

11 DAG's-nytt Side 11 Fler bilder av det nye kjøkkenet: Trapp opp til salongen VI GRATULERER! Geir Venstøp fyller 70 år 31. august Nils Tangen fyller 90 år 13.juli Svein Amundsen fyller 80 år 9.juni

12 Side 12 Festloge med damer Festloge med damer som var terminfestet ment å skulle holdes i mars måned, var av ulike årsaker flyttet fram til 17. februar. Flyttingen viste seg å falle noe uheldig ut ved at den kolliderte med andre feiringer og aktiviteter denne kvelden. Forandringer i terminlisten resulterer gjerne at det også oppstår uklarheter. Vi ble derfor noe færre deltakere denne gang enn det som er vanlig på våre fest-loger. DAG's-nytt UM Kjell O. Myrseth overtok så taffelet og loset kvelden trygt i havn. Menyen besto av svinestek med tilbehør og til dessert ble det servert hjemmelaget karamellpudding. Innledningsvis fikk vi gjenhør med Jasmine Delier, med sin vakre stemme, akkompagnert av unge Aslak Grøset Pedersen på pianoet. Vi har tidligere hatt gleden av å høre disse de to i flott samspill og vi ble ikke skuffet denne gangen heller. En påminnelse om at våren er underveis fikk vi innledningsvis med fremføring av sangen Jeg vil danse mot vår. Jasmine og Aslak Blide brødre fra privatnevnda sørget for at serveringen gikk greit og smidig for seg til tross for de trange arbeidsforholdene ved kjøkkenet. Vi ser fram til at det nye kjøkkenet kan tas i bruk om ikke så lenge. Etter en høytidlig seremoni i logesalen, kunne OM Yngvar Jacobsen ønsker enker etter avdøde brødre, gjestende brødre og egne brødre med sine ledsagere, velkommen til festmåltidet. Sissel Kvam rundet av festmåltidet i sin hyggelige takk for maten tale. Kaffe og ostekake samt forfriskninger ble inntatt i salongen. Storlogegraden til EksOM Tormod Knutsen På Distrikts-Storlogemøtet fredag19. februar ble EksOM Tormod Knutsen sammen med de øvrige fungerende EksOM i distriktet tildelt Storloge-graden. Møtet ble holdt i ordenes lokaler i Landstadsgt. i Skien og ble ledet av DSS Jan Strøm med Distriksrådets medlemmer som fungerende Embedsmenn.

13 DAG's-nytt Side 13 Det gror i Loge DAG Det gode vennskap Bror Geir Ødefjeld Denne terminen har vi knoppet med tre nye brødre i vår loge, og det er jo alltid en begivenhet når det står innvielse på programmet. Onsdag den syvende april var terminfestet med innvielse og Geir Ødefjeld (fadder Arvid A. Wright) var hovedpersonen denne kvelden, mens møtet etter altså den 21. april ble gjort om fra arbeidsmøte til innvielse. Sistnevnte kveld var det Marcus Kingdom-Clarck (fadder Odd Langtvedt Henriksen) og Birger A. Stokkedal (fadder Bjørn Hellevik) som var hovedpersonene. Og vi Bror Marcus takker øvrige brødre må nå bare sørge for at disse nye verdifulle brødre finner seg godt til rette i Loge Dag, og la oss ikke glemme at deres trivsel er vårt ansvar. Vær oss velkommen nye brødre. I vårt møte onsdag den 3. mars var det forfremmelse til det gode vennskaps grad, og det var brødrene Robert Immerstein og Børre Fjeldstad som skulle forfremmes. Dette møtet ble ikke bare spesielt for våre nye brødre av det gode vennskaps grad, men også for de av brødrene som hadde møtt denne kvelden. Det er praktisk talt umulig å si noe om denne kvelden Børre Fjeldstad Robert Immerstein uten å nevne dramagruppen som var i aksjon denne kvelden. Loge Dag er kjent for sin dramagruppe i denne gradspassering, men denne kvelden overgikk de seg selv til de grader, og tror nok det var flere en undertegnede som fikk en liten gysning nedover ryggen denne spesielle kvelden. Ny Storrepresentant Vår storrepresentant gjennom de siste fire år Finn Bjørnø valgte å trekke seg denne høsten, og Loge 17 Dag hadde valg og installasjon av ny Storrepresentant i sitt møte den femte mai. Eks. Storrepresentant Finn Bjørnø har gjort en god innsats for vår loge, og får de beste skussmål av DSS Jan Strøm for sitt arbeide også innad i distriktsråd nr. 5. I rettferdighetens navn skal det nevnes at nå eks. Storrepresentant Finn Bjørnø har stått sin valgte periode, men grunnet endringer innad i storlogen Finn og Nils Martin ble hans valgembedte utvidet med et år. Forts. neste side

14 Side 14 Grunnet sykdom valgte han derfor å overlate stafettpinnen til vår nyvalgte og nylig installerte storrepresentant Nils Martin Nilsen. Nils Martin er som et ubeskrevet blad i denne rollen, men for oss som kjenner ham er vi ikke i tvil om at han vil fylle rollen som Storrepresentant på en verdig måte. Etter en høytidelig seremoni i logesalen, var det duket for et noe spesielt brodermåltid tatt i betraktning kveldens høydepunkt, nemlig burgermeny fra Bergbys. Alle brødrene fikk utdelt hver sin meny ferdig pakket i papirpose merket Bergby`s. Disse posene ble til stor glede for brødrene blåst opp og smelt med høy lat- DAG's-nytt terføring fra sidemannen. Årsaken til dette noe spesielle, men smaklige måltidet var at br. Børre Fjeldstad skulle holde et lite foredrag om Burger`n sin historie, Bror Børre fortalte om Bergbys noe han gjorde med innlevelse. Etter måltidet fikk hver bror med seg en flaske sennep til odel og eie, og denne kvelden var det ingen som reiste hjem uten en flaske på lomma. Andreas Dalene 99 år Logen var representert v/besøk 27. mars da Andreas Dalene fylte 99 år. OM Yngvar Jacobsen stilte med blomster. Arne Kittilsen og Tormod Knutsen var også med på besøket. Dalene er nå logens eldste medlem, men tross hans høye alder var han i god form Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Tor Arne Garstad Kai Hansen Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 DAG's-nytt Side 15 Nytt mannskap utnevnt som CMVA for innehverende periode, så her måtte ny mann utnevnes. Det er godt det Onsdag den 17. mars var et litt spesielt møte finnes JA mennesker hos oss, så Ole Vidar for oss i loge Dag. Denne kvelden ble det Rye Kittilsen tok jobben som ny CMVA uten holdt 2. gangs nominasjon og valg samt innsettelse av ny sekretær i vår loge. Grunnet var som kjent OMHA, men grunnet hans bort- å måtte tenke seg om. Morten Gunnar Knutsen helse valgte Arnfinn Halvorsen å trekke seg, gang har vi fått inn ny mann, og Kai Hansen og sekr. Yngve Trydal fra foregående termin tok på seg oppdraget. Vi ønsker selvsagt alle ble gjeninnsatt etter valg. Yngve Trydal var da de nyutnevnte brødre lykke til, og takker for at de alle stilte opp når logen trengte dem. Støtt våre annonsører - de støtter oss Rådgivende ingeniør: INNEKLIMA ENØK VVS VARME VARMEPUMPER Tlf : Bjørklund Handelsbyen Herkules Ulefossveien 32b 3730 Skien Tel NORGES STØRSTE UR- OG GULLSMEDKJEDE Flåtten Supermarked AS Deichmannsgate 109, 3924 Porsgrunn Tel:

16 Kontakt N O T O D D E N Tlf: Fax: Døgnvakt: TENK ØKONOMI OG MILJØ I.V.T. VARMEPUMPER URMAKERMESTER N. LANGTVEDT A/S Storgt PORSGRUNN TLF:

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Tildeling av 50 års Veteranjuvel til søster Eli Hermansen. Bak fra venstre: Eks Om Karin Gabrielsen, Eks Storrepr. Wenche Aas Hermansen, Eks DSS Kjellaug

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke

Borgen Rundt. En internavis for loge 129 Oscarsborg nr Fra logemøtet 12. februar. Fra Ordensetiketten. Ord til ettertanke Borgen Rundt En internavis for loge 129 Oscarsborg nr. 1-2015 Fra logemøtet 12. februar Fra Ordensetiketten Ord til ettertanke Fra logemøtet 12. februar 23 brødre stilte til logemøtet samt 4 gjester fra

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013

Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 KVITBJØRN POSTEN Nr. 4 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn desember 2013 Foto: Fred Davidsen Vi ønsker brødrene med familie en God Jul! Kjære brødre. OVERMESTERENS HJØRNE Da er vårt siste logemøte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37

Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr. 37 Nr 2 mai 2010 YGGDRASIL Rebekkaloge nr. 37 Brev fra Distrikt Stor Sire. Til alle loger i Distrikt nr. 8 Vestfold. Vterminen g mot slutten, og vi kan se tilbake på flere store begivenheter. Lørdag 22.april

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Anna Amdal Fyhn. Foran fra venstre: DSS Kirsten Melvik, Jubilanten Anna Amdal fyhn, OM Lillian

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Loge nr. 51 Folden 60 år

Loge nr. 51 Folden 60 år Loge nr. 51 Folden 60 år 07.02.2017 Da logen vår nærmet seg sitt 60-årsjubileum, oppnevnte bror OM Johnny Norman Pedersen følgende komiteer som skulle forberede markeringen av jubileet: En festkomite bestående

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER

Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt Vi håper alle brødrene er enige med kollegiene om at dette er verdifullt, og jeg håper det møter opp mange i disse fellesmøtene!

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

V-G VERNS GANG. Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr årgang.

V-G VERNS GANG. Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr årgang. V-G VERNS GANG Organ for Odd Fellow Loge nr.40 Vern. Horten nr.1 2016-8. årgang. Gode Brødre Nå er vi snart igjennom en ny termin, og påske står for tur. Når jeg ser ut av vinduet, snør det litt, det er

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Moldova besøk januar 2014

Moldova besøk januar 2014 Moldova besøk januar 2014 Jeg bor hos familien Nicolai Dodu på mitt besøk i Moldova. Familien har for tiden 11 foreldreløse og gatebarn boende i hjemmet. Huset ligger i Bethany barneby, hvor det er ti

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Morgedal Symposiet 2013

Morgedal Symposiet 2013 Morgedal Symposiet 2013 Morgedal panorama Omkring 70 veldig spente deltagere ankom Morgedal Hotell fredag den 11. januar i tidsrommet fra kl. 16.00 til 19.30 da det var middags servering. Et gedigent buffee

Detaljer

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten.

Det er en stor glede som overmester å igjen ha en leder i OrigoPosten. OrigoPosten Årgang 2. Utgitt April 2013 Utgave nummer 2 ENDELIG. HER KOMMER A N D R E U T G A V E A V ORIGOPOSTEN. AV OG FOR BRØDRE I LOGE NR 96 ORIGO, TROMSØ. I DETTE NUMMERET: Redaksjonen har ordet Runde

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI Rådsmøte 20. april 2016 Tilstede: Morten Buan, Preses Odd Gulbrandsen, Sekretær Lasse Hegge Hanna-Kari Thue Selle

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER

KVITBJØRN POSTEN NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN FORFREMMELSER KVITBJØRN POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2015 NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN BESØK AV DSS DSS Jon Holien Gratulerer med de nye embedene! GJENOPPTATT FORFREMMELSER

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 Concordia.

Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 Concordia. Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuveler i Rebekkaloge nr.11 Tildeling av 2 X 25 års Veteranjuvel til søstrene DSS Kirsten Melvik og Tordis Dons. Foran fra vestre: Stor Sire Morten Buan, DSS Kirsten Melvik,

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer