UPONOR VVS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Økt komfort med lavere energiforbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UPONOR VVS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Dynamic Energy Management Økt komfort med lavere energiforbruk"

Transkript

1 UPONOR VVS G U LV VA R M E UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Dynamic Energy Management Økt komfort med lavere energiforbruk

2 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management Uponor Control System er et reguleringssystem for gulvvarme. Komfort og temperaturregulering for hvert rom kan kombineres via forskjellige komponenter. Uponor Manøverpanel I-76 benyttes for optimering av systemet. Bemerk at Uponor Manøverpanel I-76 kun er komfortabel med Uponor Sentralenhet C-56. Manøverpanel, sentralenhet, termostater og SMS modul. Manøverpanel I-76 for enkel kommunikasjon Når installasjonen er utført, benyttes manøverpanelet til nesten all informasjonsutveksling i systemet. Temperaturen på romtermostaten er det eneste, som under normale omstendigheter, ikke kan innstilles i manøverpanelet. Siden ett enkelt manøverpanel kan håndtere informasjon fra opp til tre sentralenheter, er overvåkning av gulvvarmesystemet og endring av temperaturer oversiktlig og effektivt. Manøverpanelet brukes til å vise og endre verdier. Det anbefales å montere manøverpanelet i en komfortabel betjeningshøyde, hvor innstillinger og alarmindikasjoner kan leses av. Informasjon og innstillinger Menyen i manøverpanelet er hovedsakelig delt i to, en med informasjon og en for innstillinger. Innstillingsmenyen er inndelt i menyer for hele varmesystemet, f.eks tidspunkter for pumpe- og ventilmosjonering og forskjellige 24-timers profiler for temperatursenking, samt temperaturer for individuelle rom. Hvis flesteparten av rommene har samme behov, er det også mulig å gå i generelle rominnstillinger, og deretter gjøre tilpassninger til eventuelle unntagelser. Informasjonsmenyen er inndelt i informasjon for individuelle rom. Her finnes informasjon om blant annet innstillinger, oppmålt temperatur, status på batterier og signalmottak. Det finnes også en generell del med f.eks loggfiler for alarmer og informasjon om softwareversjoner i manøverpanelet og sentralenhet(-er). Så sant en informasjon inntreffer, dukker et ikon opp i manøverpanelet. Et par tastetrykk frembringer en beskrivelse av problemet som tekst i displayet, hvilken del av systemet som er berørt, samt informason om når problemt oppstod og om feilen er løst eller om den fortsatt vedvarer. Manøverpanelets display viser gulvvarmesystemets status. 2 U p o n o r C o n t r o l S y s t e m R a d i o

3 Nyttige funksjoner i Manøverpanel I-76 Automatisk innregulering Den automatiske innreguleringsfunksjonen fjerner behovet for den manuelle innreguleringen på fordelerrøret under installasjonen. Prinsippet for automatisk innregulering er at nødvendig energi til hver enkel gulvarmekrets blir fordelt i impulser. Impulsens lengde til hver krets blir beregnet ut i fra det aktuelle effektbehovet i rommet. For å benytte den automatiske innreguleringsfunksjonen, skal manøverpanelet settes til installatør modus. Komfortinnstilling (kun i Manøverpanel I-76) Komfortinnstillingsfunksjonen forsyner utvalgte rom med oppvarming for økt komfort. Dette betyr at gulvet blir tilført varme selv om romtemperaturen er høyere enn temperaturen termostaten er satt til. Denne funksjonen forhindrer at gulvoverflaten blir kald. Selv om man får varme fra andre kilder som f. eks peis, varmeovn, belysning eller lignende, holdes gulvoverflaten lun. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bør brukes med omhu, for å unngå unødvendigenergiforbruk. Romanalyse Denne funksjonen ser til at riktig termostat styrer rett gulvvarmesløyfe/rom. Funksjonen fungerer best om natten, hvor innflytelse av solskinn, kjøkkenutstyr osv er minimert. Romanalyse kan kun foretas når det er varmebehov og varmekilden må være tilsluttet. Du kan selv velge hvilke rom som skal omfattes av testen. For å starte romanalysen skal Uponor Manøverpanel I-76 være statt til installasjonsmodus. Effektanalyse Effektanalysen er en hjelpefunksjon som kan aktiveres i Uponor Manøverpanel I-76. Den overvåker systemet, og viser en advarsel hvis systemet blir tilført for lite eller for mye energi. For lite energi betyr at systemet ikke kan oppnå temperaturen i en eller flere soner. Dette kan skylles at forsyningstemperaturen eller pumpehastigheten er for lav. Den omvendte situasjonen, for mye energi, skyldes at forsyningstemperaturen er for høy. Bypass av rommet Det er mulig å bruke ett rom pr. manøverpanel som bypass. Dette betyr at rommets krets står åpent, når alle de andre kretsende er lukkede. Denne funksjonen benyttes bl.a til de typer varmepumper som krever en minimumsgjennomstrømning for å fungere korrekt. I systemer med flere enn en sentralenhet er det mulig å velge én bypass pr. sentralenhet. For å benytte bypassfunksjonen, skal manøverpanelet være i installasjonsmodus. Uponor Control System Radio 3

4 Uponor Termostat med display T-75 Termostaten har et LCD display som viser den omgivende temperatur i displayet. Temperaturinnstillinger settes ved hjelp av +/- knappene. Termostaten blir både påvirket av omgivende overflødige temperaturer og den omgivende lufttemperatur. Uponor Termostat T-55 Termostatenes temperatur innstilles ved hjelp av dreieskiven, som også kan fjernes for å innstille minimum/ maximum temperatur. Posisjonen for 21ºC er markert med en lenger strek. Uponor Termostat med display T-75 Uponor Termostat T-54, institusjonsmodell Termostaten er utviklet til offentlige steder som f.eks institusjoner. Betjeningen er skjult bak et frontpanel, som må fjernes for å gjøre temperaturinnstilling. En alarm blir utløst når frontpanelet er avmontert. Eksterne følere til gulvvarme eller utetemperatur kan kobles til Uponor Termostat T-54, institusjonsmodell. Termostaten er også påkrevet når SMS-modulet R-56 skal installeres. Batterier Uponor Termostat T-55 Hver termostat drives med to alkaniske 1.5V AAA batterier. Se til at batteriene er montert korrekt i termostatene. Uponor Termostat T-54, insttisjonsmodell. Sentralenhet C-56 med antenne Sentralenheten styrer de termoelektriske elementene avhengig av termostatenes behov for varme, i henhold til innstillingen i Uponor Manøverpanel I-76 og mottatt temperaturinformasjon fra termostatene. Sentralenheten monteres horisontalt, nær fordeleren for gulvvarmerørene. Sentralenheten har 12 kanaler hvorav to av kanalene har dobbelt utganger til termoelektriske elementer, og har innebygget pumpestopp. Det er printet et ledningsdiagram på innsiden av laget Antenne 4 U p o n o r C o n t r o l S y s t e m R a d i o

5 Hver sentralenhet er utstyrt med én antenne. Hvis sentralenheten installeres i et metallskap, skal toppen av antennen stikke ut av skapet. Ved å bruke medfølgende antennekabel, kan hele antennen alternaivt plasseres opp til 3 meter fra sentralenheten. Sentralenheten er forbundet til manøverpanelet. Ved flere sentralenheter seriekobles sentralenhetene, hvor en av enhetene tilkobles manøverpanelet. Ved avstand på mindre enn 2 meter mellom sentralenhetene benyttes standardkabel. Ved større avstand (opp til 15 meter) anvendes installasjonskabel (tilbehør). Hvis systemet også skal styre sirkulasjonspumpen, tilkobles denne via et pumperelé som er plassert bak et lag hvor alle deler som krever 230V isoleres. Én enkelt pumpe som forsyner alle fordelerrør behøver kun å bli forbundet via en av sentralenhetene. Hvis det er én pumpe til hvert fordelerrør, skal denne forbindes via pumpereléet til hver enkelt sentralenhet, og innstillingene tilpasses til manøverpanelet. Sentralenhetene har en automatisk funksjon som forhindrer den i å bli varm, hvis for mange termoelektriske elementer blir aktivert samtidig. I rom som stiller høye krav til komfort, bør én enkelt termostat ikke styre mer enn 8-10 utganger på samme sentralenhet. Dette skyldes at forsinkelse mellom utgangene for de termoelektriske elementene, kan forårsake soner med merkbare temperaturforskjeller på gulvoverflaten i rommet. Montert antenne Feste av antenne på baksiden av sentralenheten Installasjonsvennlig Alle nødvendige kabler og montasjeskruer medfølger de forskjellige komponentene. Ledningene fra de trermoelektrisk elementene på fordeleren, er enkle å tilkoble sentralenhetens tilpassede kanaler for å unngå belastningsskader. Programmering av termostater kan skje på flere kanaler samtidig, og den store rekkevidden gir økt plasseringsfrihet for termostater og antenner. Forberedelse under byggefasen Kontakter med 230V inntil hver fordeler for tilslutning av sentralenhet. Installasjon av antenner samt forberedelser til montering av innbygningsskap til gulvvarme. Eventuelle føringsrør for ledningstrekk mellom manøverpanel og sentralenhet. Eventuelle føringsrør for ledningstrekk mellom sentralenheter. U p o n o r C o n t r o l S y s t e m R a d i o 5

6 Tekniske data Generelt IP klasse Maks omgivende RH (relativ luftfuktighet) IP30 (IP: grad av utilgjengelighet av aktive deler av produktet og grad av utilgjengelighet av vann) Maks 95% ved 20 C Termostat Manøverpanel I-76 Antenne Sentralenhet Repeater CE merking Lavspenningstest EN * og EN *** EMC-test (elektromagnetisk EN og EN kompatibilitets behov) ERM-test (elektromagnetisk EN kompatibilitet og spørsmål vedrørende radio spektrum) Godkjennelse og sertifisering KNX Konnex godkjennelse og sertifisering Strøm 2 x alkaliske 1,5 V AAA batterier Spenning 2.2 V til 3.6 V Driftstemperatur 0 C til +45 C Oppbevaringstemperatur -10 C til +65 C Radio frekvens MHz Transmitterens driftsyklus 1% CE merking Lavspenningstest EN og EN EMC-test EN Strømforsyning 11 V fra sentralenheten Driftstemperatur 0 C til +55 C Oppbevaringstemperatur -20 C til +70 C Maks forbruk 1 W Strømforsyning 11 V fra sentralenheten Effektforbrug Mindre enn 1 W Radio frekvens MHz Transmitterens driftsyklus 1% Mottakerklasse 2 CE merking Lavspenningstest EN * og EN ** EMC test EN og EN ERM test EN Strømforsyning 230 V +10/-15%, 50 Hz Driftstemperatur 0 C til +55 C Oppbevaringstemperatur -20 C til +70 C Maks forbruk 70 W Pumperelé output 230 V +10/-15%, 250 V 2 μa max max. Varme/kjøle input Kun tørr kontakt Ventil outputs 24 V ±10%, 436 ma maks til utgang 1 og 2 24 V ±10%, 218 ma maks til utgang 1 og 2 Strømtilslutning 1 m ledning med EU-stikkpropp Pumpetilslutning Ledningskvadrat på 1.5 mm² maks Varme/kjøle tilslutning Ledningskvadrat på 1.5 mm² maks CE-merking Strøm Radio frekvens 220/230 V stikkontakt MHz 71 x 81 x 21 mm 65 x 124 x 19 mm 71 x 81 x 21 mm 110 x 110 x 34 mm 50 x 114 x 19 mm 316 x 117 x 58 mm 76 x 205 x 27 mm 6 U p o n o r C o n t r o l S y s t e m R a d i o

7 Tekniske data SMS modul CE marking CE. EN , EN Strømforsyning 230 V +10/-15%, 50 Hz Driftsbetingelser 0 C til +50 C Luftfuktighetsbetingelser 0%RH til 70%RH Oppbevaringstemperatur -20 C til +65 C Luftfuktighet ved oppbevaring 0%RH til 80%RH Tilslutning 8 klemrekker i bunden av mottakeren Tilslutning Relee fri kontakt for fjernbetjening Tilslutning 2 input til eksternt system Tilslutning Fri kontakt for eksternsystem Elektrisk beskyttelse Mottakerklasse II - IP44 82 x 185 x 28 mm inkl. antenna 51 x 170 x 28 mm eks. antenna *) EN Automatiske elketriske termoelemnter og sentralenheter til husholdning og lignende bruk Del 1: Generelle krav **) EN Automatiske elektriske termostater til husholdning og lignende bruk Del 2-1: Særlige krav til elektriske sentralenheter til elektriske husholdningsapparater ***) EN Automatiske elektriske sentralenheter til husholdning og lignende bruk Del 2-9: Særlige krav til sentralenhet til temperaturregistrering Usable in all Europe 0682 Erklering om overensstemmelse: Vi erklerer med dette pa vårt eget ansvar, at produkter, som disse instruksjoner vedrører, tilfredsstiller alle vesentlige krav i forbindelse med R&TTE 1999/5/CE-direktivet av mars Tekniske spesifikasjoner Ledninger Kabel fra sentralenhet til antenne Kabel fra sentralenhet til manøverpanel Kabel fra sentralenhet til termoelektrisk element Kabel fra sentralenhet til sentralenhet Eksternt følerkabel til termostat Standardkabellengde garanteret uten EMCproblemer 0.30 m Maks kabellengde garantert uten EMC - prblemer erledning 25 m Sentralenhet: 0.2 mm² til 1.5 mm² 3 m Antenne: Stikkontakt 2 m 20 m Manøverpanel/betjeningsenhet: 15 m 0.2 mm² til 1.5 mm² eller stikkontakt 0.75 m 2 m Sentralenhet: 0.2 mm² til 1.5 mm² 15 m 20 m Sentralenhet: 0.2 mm² til 1.5 mm² 5 m 5 m 0.6 mm² Gulvfølerkabel til termostat 4 m 4 m 0.75 mm² Kabel fra relékontakt til 2 m 20 m Sentralenhet: 0.2 mm² til 1.5 mm² sentralenhetens varme-/ kjøleterminal Relé 1.0 mm² til 4.0 mm² Kabel fra ekstern sentralenhet for varme/kjøling til reléspole 10 m Kan strekkes opp til 100m, men skal kontrolleres av installatør Ekstern varme/kjøle-enhet: produktspesifik Relé: 1.5 mm² to 4.0 mm² U p o n o r C o n t r o l S y s t e m R a d i o 7

8 Uponor AS Uponor VVS T Postboks 23 F Støttumveien 7 W Vestby Uponor AS, Avd. VVS, Norge forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene på tilhørende komponenter i samsvar med sin policy om kontinuerlig forbedring og produktutvikling uten forhåndsvarsel.

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem UPONOR VVS GULVVARME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gjør det enkelt å velge riktig gulvvarmesystem 12 2009 5005 Når den nyeste teknikken går hånd i hånd med det beste varmesystemet Et nytt hus, utbygging

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME. Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme

UPONOR VVS GULVVARME. Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme UPONOR VVS GULVVARME Ingenting varmer så godt som vannbåren gulvvarme 10 2007 5001 Deilig, behagelig og sikkert i dag og i fremtiden Med gulvvarme fra Uponor får det gamle ordtaket hjem, kjære hjem også

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

GLAMOX VARME FORDI DET LØNNER SEG

GLAMOX VARME FORDI DET LØNNER SEG GLAMOX VARME FORDI DET LØNNER SEG Glamox Varme - fordi det lønner seg Behold varmen - reduser utgiftene Glamox Varme - fordi det lønner seg Behold varmen - reduser utgiftene Undersøkelser viser at energiforbruket

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer