MEDTRONIC CARELINK 2090

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren.

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Innhold 1 Informasjon om programmereren CE-merke for samsvar Forklaring av symboler på pakningen og produktet Om denne håndboken Beskrivelse og beregnet bruk Advarsler Forholdsregler Samsvarserklæring Samsvar med lover og forskrifter Programmererens funksjoner Programmererens sikkerhetsfunksjoner Krav til programvare Anskaffe tekniske håndbøker Klargjøre programmereren Systemkomponenter Grunnleggende oppsett Koble til perifere enheter Bruke eksterne skrivere Fylle papir i skriveren Skriverknapper Rive av en utskrift Lite papir Konfigurere programmereren Funksjoner på skjermbildet Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller Endre språkinnstilling Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare Stille klokkeslett og dato på programmereren Velge lydsignaler Referansehåndbok 5

6 3.7 Kontrollere programvareversjonen Velge annen programvare Fjerne andre programmer Forsterke deteksjonen av pacespiker Starte alternativet Demonstrations Oppdatere programmererens programvare ved hjelp av Software Distribution Network Software Distribution Network Tilkobling til SDN ved hjelp av oppringt forbindelse Tilkobling til SDN ved hjelp av en nettverksforbindelse Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll Starte en pasientkontroll VVI-akuttknapp Avslutte en pasientkontroll Oppbevaring av komponenter Administrere kontrolldata og rapporter Kontrolldata Rapporter Lagre som en PDF-fil Lagre på diskett Lagre på USB Vise rapporter som er lagret på lagringsmedier Angi intervall for sletting av rapporter Administrere personvern for pasientdata Vitatron Manual-Guided Reset RemoteView -programmererkonsultasjon Om RemoteView RemoteView-statussymbol Bruke RemoteView Datavern Referansehåndbok

7 8 SessionSync (valgfritt) Om SessionSync Konfigurere SessionSync Aktivere og deaktivere SessionSync SessionSync-statussymbol Bruke automatisk SessionSync Bruke manuell SessionSync for enheter som støtter dette Beskrivelse av SessionSync-feilmeldinger Vise SessionSync Status-skjermbildet Oppdatere SessionSync-statusen Teste SessionSync-nettverksforbindelsen Stell av programmereren Rengjøre systemkomponentene Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene Skifte PC-kort Spesifikasjoner for programmereren Særlige merknader Begrenset garanti fra Medtronic A NayaMed-grensesnittet A.1 Informasjon om NayaMed-grensesnittet Stikkordregister Referansehåndbok 7

8 1 Informasjon om programmereren 1.1 CE-merke for samsvar CE-merke Modeller Gjelder all maskinvare og programvare fra Medtronic (inkludert 2090 og 9986). Gjelder all programvare fra Vitatron (inkludert desktop-programvare VSH02). 1.2 Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet. Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-rettsakter. Bruken av denne enheten kan være underlagt individuelle lisensbestemmelser for land i Europa. Forsiktig! Se bruksanvisningen Systemet oppfyller de gjeldende kanadiske og amerikanske IEC-sikkerhetsstandardene. Pasienttilkoblet del, type BF Pasienttilkoblet del, type CF Serienummer 8 Referansehåndbok

9 Krav til temperatur Gjelder bare USA Av På Trådløs kommunikasjon aktivert Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. RF-sender Forsiktig! Sterk magnet Produktet er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr. VGA-skjerm Batteri Diskett Nettverkstilkoblingsport Referansehåndbok 9

10 USB-port PCMCIA-kortåpning Mikrofonport Hodetelefonport Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Vekselstrøm Produksjonsdato Produsent Bestillingsnummer Lotnummer Krav til fuktighet Pakningens innhold Programmerer, programvare installert Produktdokumentasjon 10 Referansehåndbok

11 Tilbehør Ikke MR-sikker Programvarens serienummer UL-godkjent komponent RoHS for Kina Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder 1.3 Om denne håndboken Denne håndboken beskriver egenskapene og funksjonene til Medtronic CareLink 2090-programmereren (kalt programmereren ). Merk! Skjermbildene i denne håndboken er bare ment som en referanse. Innholdet og presentasjonen kan variere avhengig av brukervalg, grensesnitt og enheten som leses av. Referansehåndbok 11

12 1.4 Beskrivelse og beregnet bruk Medtronic CareLink 2090-programmereren er et bærbart, nettdrevet (vekselstrøm), mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronicog Vitatron. Andre funksjoner: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Denne forbindelsen/tilkoblingen gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm/s på registreringspapir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren. Merk! Hvis NayaMed-grensesnittet er aktivert, kan NayaMed-grensesnittet brukes til å kommunisere med implanterbare NayaMed-enheter. Du finner mer informasjon i Avsnitt A Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. Du finner mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene i referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare. Skade som skyldes slag Bruk ikke programmereren hvis den er blitt utsatt for slagskade. Interne komponenter kan være skadet eller eksponert. Bruk av skadet utstyr kan få konsekvenser for sikkerheteten til bruker eller pasient. Defekt utstyr Hvis den tekniske og sikkerhetsmessige kontrollen påviser en defekt som kan skade pasienten, helsepersonell eller en tredjepart, skal programmereren ikke brukes før nødvendige reparasjoner er utført. Medtronic eller Vitatron må umiddelbart gjøres oppmerksom på slike defekter. Diagnostisk EKG Bruk ikke programmererens EKG-visning til registrering eller diagnostisering. Bruk et eget EKG-apparat hvis det er behov for EKG til registrering eller diagnostisering. Utstyrskompatibilitet Programmereren må kun brukes til å avlese og programmere kompatible implanterbare enheter fra Medtronic, Vitatron eller NayaMed. Hvis 12 Referansehåndbok

13 programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Brennbare anestesiblandinger Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesiblandinger. Viktig referansedokumentasjon Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Interne elektroder Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder. Ikke MR-sikker Programmereren er ikke MR-sikker. I henhold til American College of Radiology skal programmereren ikke tas med inn i sone 4 (magnetrommet). Målerfunksjon Programmereren er også utformet for å registrere og måle pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde samt pacespiker fra implanterte enheter. Enheten foretar disse digitale målingene ved hjelp av valgfrie hudelektroder. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen. Modifisering av utstyr Dette utstyret skal ikke modifiseres. Modifisering kan redusere systemets effektivitet og påvirke sikkerheten for bruker eller pasient. Grense for spenning fra telefonkontakten Ved bruk av et modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. 1.6 Forholdsregler Bruk av VGA-skjerm For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm må en sekundær VGA-skjerm oppfylle en gjeldende sikkerhetsstandard, som UL eller IEC EKG-kabelens integritet Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Ta kontakt med den lokale Medtronic- eller Vitatron-representanten. Referansehåndbok 13

14 Forsiktig håndtering av EKG-kabelledningen Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen. Elektrokirurgi / ekstern defibrillering Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Må ikke legges i væske Vær forsiktig slik at det ikke kommer væske inn i programmereren og programmeringshodet. Programmereren og tilbehøret må ikke legges i noen form for væske eller rengjøres med aromatiske eller klorerte hydrokarboner. Autoklavering Programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene må ikke autoklaveres. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Programmeringshodet er testet med hensyn til samsvar med industrielle og medisinske EMI-bestemmelser. Bruk utenfor pasientmiljøet kan føre til at programmeringshodet ikke fungerer som det skal. RF-forstyrrelser Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke programmererens funksjon. Selv om dette systemet er godkjent, er det ingen garanti for at det ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra systemet ikke vil forårsake forstyrrelser. Skadet utstyr Hvis det er sprekker i programmererens kapsling, eller hvis noen av kontaktene er skadet, skal du kontakte representanten for Medtronic eller Vitatron. Hvis det isolerende materialet i nettledningen eller andre ledninger/kabler er skadet, eller hvis kontakter i veggen eller på utstyret er skadet, skal du skifte ut delen og kaste den gamle i samsvar med lokale retningslinjer eller returnere den til Medtronic. Elektrodekvalitet Bruk av elektroder av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) av høy kvalitet kan minimalisere forekomsten av små likestrømsspenninger som kan blokkere EKG-signalet. Bruk nye elektroder som kommer fra samme eske. Klargjør pasientens hud i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Unngå skade fra programmeringshodet Hold programmeringshodet unna utstyr eller materiale som vil bli skadet av magnetfeltet, for eksempel magnetiske medier, klokker og andre elektroniske enheter. Merking og informasjon på produkt og emballasje Hvis merking eller informasjon ser ut til å mangle på produktet eller emballasjen, skal du kontakte den lokale Medtronic-representanten på adressen eller telefonnummeret på baksiden av omslaget på denne håndboken. 14 Referansehåndbok

15 1.6.1 Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten er konstruert for bruk innendørs på et sykehus eller legekontor. Enheten må ikke mistes i gulvet eller håndteres på en måte som kan påføre den fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten tilsynelatende ser ut til å fungere riktig etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som først oppdages på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet (ESD). I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Skrivere og annet tilkoblet kontorutstyr skal plasseres minst 1,5 m (5 ft) fra pasientmiljøet. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Programmereren er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer, og pasienten eller brukeren kan bli eksponert for farlig spenning eller strøm. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Sørg alltid for å bruke forsvarlige metoder for å unngå miljømessige skader på enheten. Referansehåndbok 15

16 1.7 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktive implanterbare medisinske enheter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte Medtronic eller Vitatron på de telefonnumrene og adressene som er angitt på baksiden av omslaget. 1.8 Samsvar med lover og forskrifter Industry Canada ID: 3408D-MICS Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten. Denne enheten må ikke forstyrre stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med meteorologiutstyr og satellittbaserte tjenester, og den må tåle enhver forstyrrelse som oppstår, inkludert forstyrrelser som kan forårsake driftsproblemer Australia / New Zealand Enheten er fullstendig i samsvar med standardene fra Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. C-hakesymbolet viser at produktet er i samsvar med den gjeldende EMC/Radio-standarden for radiokommunikasjonsprodukter US Federal Communications Commission (FCC) FCC-ID: LF5MICS (for programmereren) FCC-ID: LF59767 (for programmeringshodet) 16 Referansehåndbok

17 1.8.4 Følgende bestemmelse gjelder for lavfrekvenskommunikasjonssystemet i enheten: Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Brukeren advares om at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret Følgende bestemmelse gjelder for UHF-kommunikasjonssystemet i enheten: Denne senderen er godkjent i henhold til Medical Device Radio Communications Services (47 C.F.R. del 95) og skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser på stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med meteorologiutstyr (dvs. sendere og mottakere som brukes til å kommunisere værdata) og satellittbaserte tjenester, og den skal tåle forstyrrelser som forårsakes av slikt utstyr, inkludert forstyrrelser som kan føre til driftsproblemer. Denne senderen skal kun brukes i samsvar med FCC-bestemmelsene som regulerer Medical Device Radio Communication Service. Analog og digital talekommunikasjon er forbudt. Selv om senderen er godkjent av Federal Communications Commission, er det ingen garanti for at den ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra senderen ikke vil forårsake forstyrrelser. 1.9 Programmererens funksjoner Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren Programmeringsfunksjoner: Permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger. Valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren. Akuttknapper for VVI-pacing Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Referansehåndbok 17

18 Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger som er i bruk, samt batteristatusen til den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift av Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. EKG-visning i full bredde omfatter mulighet for å fryse samt en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering Funksjoner for oppdatering av programvaren: Automatiske programvareoppdateringer via en nettverkstilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Denne tilkoblingen gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. Tilgjengelige oppdateringer fra Medtronic-personell. Klinisk programvare som har funksjon for avinstallering, kan fjernes ved hjelp av programmererens grensesnitt. 18 Referansehåndbok

19 1.10 Programmererens sikkerhetsfunksjoner Gode sikkerhetsrutiner er nødvendig for å beskytte pasientdata og integriteten til et eventuelt nettverkstilkoblet produkt. Programmereren har funksjoner som gjør det lettere å ivareta sikkerheten. Sammen med sykehusets eller legekontorets sikkerhetsrutiner sørger disse funksjonene for sikker og forsvarlig bruk av programmereren og beskyttelse av det tilkoblede nettverket Slik fremmer programmereren sikkerheten All installert programvare er godkjent av Medtronic. Det er ikke mulig å installere generell programvare på programmereren. Kontroll over installert programvare reduserer sårbarhetspotensialet. Intern programvare som driver programmereren, er låst og kan ikke endres. Hver gang programmereren startes, brukes en ren versjon av den installerte programvaren. Lagringstiden for pasientdataene på programmereren er begrenset. Når pasientdata fjernes fra programmereren, slettes de helt og kan ikke lenger gjenopprettes. Programmereren begrenser måten den kommuniserer på i et nettverk. Ved kommunikasjon i et nettverk bruker programmereren bransjegodkjente protokoller til autentisering av servere og kryptering av overførte data. Kun nødvendige nettverksforbindelser er åpne, og de er kun åpne mens de brukes. Nettverkskommunikasjonen startes av programmereren. Uautorisert programvare får ikke starte kommunikasjon med programmereren. Maskinvare som ikke støttes, inkludert USB-enheter, ignoreres av programmereren og kan ikke brukes. Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere nye trusler og evaluere potensielle konsekvenser for programmereren Dette kan sykehus og legekontorer gjøre for at programmereren skal være sikker Sørge for å ha god fysisk kontroll over programmereren. Trygge fysiske omgivelser hindrer tilgang til programmererens innhold. Sørge for at programmereren bare kobles til administrerte, sikre nettverk. Oppdatere programvaren på programmereren når Medtronic-oppdateringer er tilgjengelige. Referansehåndbok 19

20 Dette skal du gjøre hvis du mistenker at sikkerheten på programmereren er redusert Hvis du tror at programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren, koble den fra nettverket og starte systemet på nytt. Slutt å bruke programmereren hvis den ikke fungerer som forventet. Kontakt representanten for Medtroniceller Vitatron for å få hjelp Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge til funksjoner. Programmereren fungerer ikke som den skal uten at riktig programvare er installert. Hvis programmereren ikke fungerer som den skal, kontrollerer du programvareversjonen som er lastet inn på programmereren, og oppdaterer den om nødvendig Anskaffe tekniske håndbøker Tekniske håndbøker fra Medtronic, inkludert den håndboken du leser nå, er tilgjengelige på nettstedet for Medtronics e-håndbøker. Du finner adressen på baksiden av omslaget på denne håndboken. Nettstedet gir tilgang til de nyeste versjonene av tekniske håndbøker fra Medtronic. Du kan lese de tekniske håndbøkene online, laste dem ned for å lese dem eller skrive dem ut, eller bestille dem på nettstedet. Alle tekniske håndbøker finnes på nettstedet i engelsk versjon. De fleste tekniske håndbøker finnes også på andre språk. Nye tekniske håndbøker blir regelmessig lagt ut på dette nettstedet. Hvis du ikke finner den tekniske håndboken du leter etter, ber vi deg kontakte Medtronic- eller Vitatron-representanten. Det er mulig å bestille papirkopier av tekniske håndbøker. Du finner mer informasjon på nettstedet for e-håndbøker. For å anskaffe NayaMeds tekniske håndbøker kan du se Avsnitt A Referansehåndbok

21 Tilgang til nettstedet for e-håndbøker Gjør følgende for å få tilgang til nettstedet for e-håndbøker og finne tekniske håndbøker: 1. Gå til adressen som er oppført på baksiden av denne håndboken. 2. Velg det relevante geografiske området og velg språk (når det er mulig). 3. Følg instruksjonene på nettstedet for e-håndbøker for å finne, lese, skrive ut og bestille tekniske håndbøker. Referansehåndbok 21

22 2 Klargjøre programmereren 2.1 Systemkomponenter Figur 1. Programmererens komponenter sett forfra 1 Telefonledning (følger ikke med) 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Skjerm 5 Hodetelefonkontakt 6 Nettledning 7 Papir til skriveren 8 Skriverknapper 9 Tastaturdeksel 10 Tastatur 11 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 12 Referansehåndbok 13 Programmeringshode (må bestilles separat) 14 Pekepenn 15 Elektrodeledninger 16 EKG-kabel med plugg 17 Ethernet-kabel (følger ikke med) Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen har trinnløs justering fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen. 22 Referansehåndbok

23 VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge en papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen brukes til å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte enhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. (Må bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeren.) Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer. Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. (Leveres ikke av Medtronic.) Merk! Hvis du bruker en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømskontakt. Referansehåndbok 23

24 Figur 2. Kontakter foran (åpnet tastatur) 1 Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten for programmeringshodet er merket med gult. Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt. EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 3. Sett fra venstre 1 Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt (vist med Analyzer installert) 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente 2 sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. 24 Referansehåndbok

25 Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Den valgte funksjonen avgjør om du skriver ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG fra Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig. Figur 4. Sett fra høyre 1 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk. Figur 5. Deksel for diskettstasjon, med parallellport, og PC-kort åpent 1 PC-kortåpning 2 Parallellport 3 Diskettstasjon Referansehåndbok 25

26 Figur 6. Deksel for diskettstasjon, med USB-port, og PC-kort åpent 1 PC-kortåpning 2 Diskettstasjon 3 Innebygd Ethernet 4 USB-port PC-kortåpning Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: Modemkort. Kombinert Ethernet/modem-nettverkskort (kalt kombinasjonskortet). Disse PC-kortene kan brukes til å koble programmereren til nettverk for programvaredistribusjon eller til en ekstern datamaskin. Advarsel! Ved bruk av et modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver til programmereren. Diskettstasjon Brukes med 90 mm formaterte, IBM-kompatible disketter. Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver, USB-flash-enhet eller USB-nettverksadapter (kontakt en servicerepresentant fra Medtronic). 26 Referansehåndbok

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer / modell 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2005 0123 Programmereren 2090 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2001 0123 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

MyCareLink pasientmonitor

MyCareLink pasientmonitor MyCareLink pasientmonitor Modell 24950 Pasienthåndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

CARELINK EXPRESS MONITOR

CARELINK EXPRESS MONITOR CARELINK EXPRESS MONITOR Modell 2020B / 2020C Legehåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK -MONITOR Modell 2490C Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P155B radiomottaker med kabel utgang. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P155B radiomottaker med kabel utgang Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer