MEDTRONIC CARELINK 2090

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok

2

3 MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren.

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, RemoteView, Reveal, SessionSync, Vitatron

5 Innhold 1 Informasjon om programmereren CE-merke for samsvar Forklaring av symboler på pakningen og produktet Om denne håndboken Beskrivelse og beregnet bruk Advarsler Forholdsregler Samsvarserklæring Samsvar med lover og forskrifter Programmererens funksjoner Programmererens sikkerhetsfunksjoner Krav til programvare Anskaffe tekniske håndbøker Klargjøre programmereren Systemkomponenter Grunnleggende oppsett Koble til perifere enheter Bruke eksterne skrivere Fylle papir i skriveren Skriverknapper Rive av en utskrift Lite papir Konfigurere programmereren Funksjoner på skjermbildet Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller Endre språkinnstilling Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare Stille klokkeslett og dato på programmereren Velge lydsignaler Referansehåndbok 5

6 3.7 Kontrollere programvareversjonen Velge annen programvare Fjerne andre programmer Forsterke deteksjonen av pacespiker Starte alternativet Demonstrations Oppdatere programmererens programvare ved hjelp av Software Distribution Network Software Distribution Network Tilkobling til SDN ved hjelp av oppringt forbindelse Tilkobling til SDN ved hjelp av en nettverksforbindelse Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll Starte en pasientkontroll VVI-akuttknapp Avslutte en pasientkontroll Oppbevaring av komponenter Administrere kontrolldata og rapporter Kontrolldata Rapporter Lagre som en PDF-fil Lagre på diskett Lagre på USB Vise rapporter som er lagret på lagringsmedier Angi intervall for sletting av rapporter Administrere personvern for pasientdata Vitatron Manual-Guided Reset RemoteView -programmererkonsultasjon Om RemoteView RemoteView-statussymbol Bruke RemoteView Datavern Referansehåndbok

7 8 SessionSync (valgfritt) Om SessionSync Konfigurere SessionSync Aktivere og deaktivere SessionSync SessionSync-statussymbol Bruke automatisk SessionSync Bruke manuell SessionSync for enheter som støtter dette Beskrivelse av SessionSync-feilmeldinger Vise SessionSync Status-skjermbildet Oppdatere SessionSync-statusen Teste SessionSync-nettverksforbindelsen Stell av programmereren Rengjøre systemkomponentene Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene Skifte PC-kort Spesifikasjoner for programmereren Særlige merknader Begrenset garanti fra Medtronic A NayaMed-grensesnittet A.1 Informasjon om NayaMed-grensesnittet Stikkordregister Referansehåndbok 7

8 1 Informasjon om programmereren 1.1 CE-merke for samsvar CE-merke Modeller Gjelder all maskinvare og programvare fra Medtronic (inkludert 2090 og 9986). Gjelder all programvare fra Vitatron (inkludert desktop-programvare VSH02). 1.2 Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet. Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-rettsakter. Bruken av denne enheten kan være underlagt individuelle lisensbestemmelser for land i Europa. Forsiktig! Se bruksanvisningen Systemet oppfyller de gjeldende kanadiske og amerikanske IEC-sikkerhetsstandardene. Pasienttilkoblet del, type BF Pasienttilkoblet del, type CF Serienummer 8 Referansehåndbok

9 Krav til temperatur Gjelder bare USA Av På Trådløs kommunikasjon aktivert Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. RF-sender Forsiktig! Sterk magnet Produktet er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr. VGA-skjerm Batteri Diskett Nettverkstilkoblingsport Referansehåndbok 9

10 USB-port PCMCIA-kortåpning Mikrofonport Hodetelefonport Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Vekselstrøm Produksjonsdato Produsent Bestillingsnummer Lotnummer Krav til fuktighet Pakningens innhold Programmerer, programvare installert Produktdokumentasjon 10 Referansehåndbok

11 Tilbehør Ikke MR-sikker Programvarens serienummer UL-godkjent komponent RoHS for Kina Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder 1.3 Om denne håndboken Denne håndboken beskriver egenskapene og funksjonene til Medtronic CareLink 2090-programmereren (kalt programmereren ). Merk! Skjermbildene i denne håndboken er bare ment som en referanse. Innholdet og presentasjonen kan variere avhengig av brukervalg, grensesnitt og enheten som leses av. Referansehåndbok 11

12 1.4 Beskrivelse og beregnet bruk Medtronic CareLink 2090-programmereren er et bærbart, nettdrevet (vekselstrøm), mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronicog Vitatron. Andre funksjoner: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Denne forbindelsen/tilkoblingen gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm/s på registreringspapir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren. Merk! Hvis NayaMed-grensesnittet er aktivert, kan NayaMed-grensesnittet brukes til å kommunisere med implanterbare NayaMed-enheter. Du finner mer informasjon i Avsnitt A Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. Du finner mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene i referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare. Skade som skyldes slag Bruk ikke programmereren hvis den er blitt utsatt for slagskade. Interne komponenter kan være skadet eller eksponert. Bruk av skadet utstyr kan få konsekvenser for sikkerheteten til bruker eller pasient. Defekt utstyr Hvis den tekniske og sikkerhetsmessige kontrollen påviser en defekt som kan skade pasienten, helsepersonell eller en tredjepart, skal programmereren ikke brukes før nødvendige reparasjoner er utført. Medtronic eller Vitatron må umiddelbart gjøres oppmerksom på slike defekter. Diagnostisk EKG Bruk ikke programmererens EKG-visning til registrering eller diagnostisering. Bruk et eget EKG-apparat hvis det er behov for EKG til registrering eller diagnostisering. Utstyrskompatibilitet Programmereren må kun brukes til å avlese og programmere kompatible implanterbare enheter fra Medtronic, Vitatron eller NayaMed. Hvis 12 Referansehåndbok

13 programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Brennbare anestesiblandinger Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesiblandinger. Viktig referansedokumentasjon Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Interne elektroder Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder. Ikke MR-sikker Programmereren er ikke MR-sikker. I henhold til American College of Radiology skal programmereren ikke tas med inn i sone 4 (magnetrommet). Målerfunksjon Programmereren er også utformet for å registrere og måle pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde samt pacespiker fra implanterte enheter. Enheten foretar disse digitale målingene ved hjelp av valgfrie hudelektroder. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen. Modifisering av utstyr Dette utstyret skal ikke modifiseres. Modifisering kan redusere systemets effektivitet og påvirke sikkerheten for bruker eller pasient. Grense for spenning fra telefonkontakten Ved bruk av et modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. 1.6 Forholdsregler Bruk av VGA-skjerm For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm må en sekundær VGA-skjerm oppfylle en gjeldende sikkerhetsstandard, som UL eller IEC EKG-kabelens integritet Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Ta kontakt med den lokale Medtronic- eller Vitatron-representanten. Referansehåndbok 13

14 Forsiktig håndtering av EKG-kabelledningen Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen. Elektrokirurgi / ekstern defibrillering Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Må ikke legges i væske Vær forsiktig slik at det ikke kommer væske inn i programmereren og programmeringshodet. Programmereren og tilbehøret må ikke legges i noen form for væske eller rengjøres med aromatiske eller klorerte hydrokarboner. Autoklavering Programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene må ikke autoklaveres. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Programmeringshodet er testet med hensyn til samsvar med industrielle og medisinske EMI-bestemmelser. Bruk utenfor pasientmiljøet kan føre til at programmeringshodet ikke fungerer som det skal. RF-forstyrrelser Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke programmererens funksjon. Selv om dette systemet er godkjent, er det ingen garanti for at det ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra systemet ikke vil forårsake forstyrrelser. Skadet utstyr Hvis det er sprekker i programmererens kapsling, eller hvis noen av kontaktene er skadet, skal du kontakte representanten for Medtronic eller Vitatron. Hvis det isolerende materialet i nettledningen eller andre ledninger/kabler er skadet, eller hvis kontakter i veggen eller på utstyret er skadet, skal du skifte ut delen og kaste den gamle i samsvar med lokale retningslinjer eller returnere den til Medtronic. Elektrodekvalitet Bruk av elektroder av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) av høy kvalitet kan minimalisere forekomsten av små likestrømsspenninger som kan blokkere EKG-signalet. Bruk nye elektroder som kommer fra samme eske. Klargjør pasientens hud i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Unngå skade fra programmeringshodet Hold programmeringshodet unna utstyr eller materiale som vil bli skadet av magnetfeltet, for eksempel magnetiske medier, klokker og andre elektroniske enheter. Merking og informasjon på produkt og emballasje Hvis merking eller informasjon ser ut til å mangle på produktet eller emballasjen, skal du kontakte den lokale Medtronic-representanten på adressen eller telefonnummeret på baksiden av omslaget på denne håndboken. 14 Referansehåndbok

15 1.6.1 Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten er konstruert for bruk innendørs på et sykehus eller legekontor. Enheten må ikke mistes i gulvet eller håndteres på en måte som kan påføre den fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten tilsynelatende ser ut til å fungere riktig etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som først oppdages på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet (ESD). I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Skrivere og annet tilkoblet kontorutstyr skal plasseres minst 1,5 m (5 ft) fra pasientmiljøet. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Programmereren er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer, og pasienten eller brukeren kan bli eksponert for farlig spenning eller strøm. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Sørg alltid for å bruke forsvarlige metoder for å unngå miljømessige skader på enheten. Referansehåndbok 15

16 1.7 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktive implanterbare medisinske enheter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte Medtronic eller Vitatron på de telefonnumrene og adressene som er angitt på baksiden av omslaget. 1.8 Samsvar med lover og forskrifter Industry Canada ID: 3408D-MICS Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten. Denne enheten må ikke forstyrre stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med meteorologiutstyr og satellittbaserte tjenester, og den må tåle enhver forstyrrelse som oppstår, inkludert forstyrrelser som kan forårsake driftsproblemer Australia / New Zealand Enheten er fullstendig i samsvar med standardene fra Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. C-hakesymbolet viser at produktet er i samsvar med den gjeldende EMC/Radio-standarden for radiokommunikasjonsprodukter US Federal Communications Commission (FCC) FCC-ID: LF5MICS (for programmereren) FCC-ID: LF59767 (for programmeringshodet) 16 Referansehåndbok

17 1.8.4 Følgende bestemmelse gjelder for lavfrekvenskommunikasjonssystemet i enheten: Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Brukeren advares om at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret Følgende bestemmelse gjelder for UHF-kommunikasjonssystemet i enheten: Denne senderen er godkjent i henhold til Medical Device Radio Communications Services (47 C.F.R. del 95) og skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser på stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med meteorologiutstyr (dvs. sendere og mottakere som brukes til å kommunisere værdata) og satellittbaserte tjenester, og den skal tåle forstyrrelser som forårsakes av slikt utstyr, inkludert forstyrrelser som kan føre til driftsproblemer. Denne senderen skal kun brukes i samsvar med FCC-bestemmelsene som regulerer Medical Device Radio Communication Service. Analog og digital talekommunikasjon er forbudt. Selv om senderen er godkjent av Federal Communications Commission, er det ingen garanti for at den ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra senderen ikke vil forårsake forstyrrelser. 1.9 Programmererens funksjoner Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren Programmeringsfunksjoner: Permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger. Valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren. Akuttknapper for VVI-pacing Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Referansehåndbok 17

18 Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger som er i bruk, samt batteristatusen til den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift av Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. EKG-visning i full bredde omfatter mulighet for å fryse samt en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering Funksjoner for oppdatering av programvaren: Automatiske programvareoppdateringer via en nettverkstilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Denne tilkoblingen gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. Tilgjengelige oppdateringer fra Medtronic-personell. Klinisk programvare som har funksjon for avinstallering, kan fjernes ved hjelp av programmererens grensesnitt. 18 Referansehåndbok

19 1.10 Programmererens sikkerhetsfunksjoner Gode sikkerhetsrutiner er nødvendig for å beskytte pasientdata og integriteten til et eventuelt nettverkstilkoblet produkt. Programmereren har funksjoner som gjør det lettere å ivareta sikkerheten. Sammen med sykehusets eller legekontorets sikkerhetsrutiner sørger disse funksjonene for sikker og forsvarlig bruk av programmereren og beskyttelse av det tilkoblede nettverket Slik fremmer programmereren sikkerheten All installert programvare er godkjent av Medtronic. Det er ikke mulig å installere generell programvare på programmereren. Kontroll over installert programvare reduserer sårbarhetspotensialet. Intern programvare som driver programmereren, er låst og kan ikke endres. Hver gang programmereren startes, brukes en ren versjon av den installerte programvaren. Lagringstiden for pasientdataene på programmereren er begrenset. Når pasientdata fjernes fra programmereren, slettes de helt og kan ikke lenger gjenopprettes. Programmereren begrenser måten den kommuniserer på i et nettverk. Ved kommunikasjon i et nettverk bruker programmereren bransjegodkjente protokoller til autentisering av servere og kryptering av overførte data. Kun nødvendige nettverksforbindelser er åpne, og de er kun åpne mens de brukes. Nettverkskommunikasjonen startes av programmereren. Uautorisert programvare får ikke starte kommunikasjon med programmereren. Maskinvare som ikke støttes, inkludert USB-enheter, ignoreres av programmereren og kan ikke brukes. Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere nye trusler og evaluere potensielle konsekvenser for programmereren Dette kan sykehus og legekontorer gjøre for at programmereren skal være sikker Sørge for å ha god fysisk kontroll over programmereren. Trygge fysiske omgivelser hindrer tilgang til programmererens innhold. Sørge for at programmereren bare kobles til administrerte, sikre nettverk. Oppdatere programvaren på programmereren når Medtronic-oppdateringer er tilgjengelige. Referansehåndbok 19

20 Dette skal du gjøre hvis du mistenker at sikkerheten på programmereren er redusert Hvis du tror at programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren, koble den fra nettverket og starte systemet på nytt. Slutt å bruke programmereren hvis den ikke fungerer som forventet. Kontakt representanten for Medtroniceller Vitatron for å få hjelp Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge til funksjoner. Programmereren fungerer ikke som den skal uten at riktig programvare er installert. Hvis programmereren ikke fungerer som den skal, kontrollerer du programvareversjonen som er lastet inn på programmereren, og oppdaterer den om nødvendig Anskaffe tekniske håndbøker Tekniske håndbøker fra Medtronic, inkludert den håndboken du leser nå, er tilgjengelige på nettstedet for Medtronics e-håndbøker. Du finner adressen på baksiden av omslaget på denne håndboken. Nettstedet gir tilgang til de nyeste versjonene av tekniske håndbøker fra Medtronic. Du kan lese de tekniske håndbøkene online, laste dem ned for å lese dem eller skrive dem ut, eller bestille dem på nettstedet. Alle tekniske håndbøker finnes på nettstedet i engelsk versjon. De fleste tekniske håndbøker finnes også på andre språk. Nye tekniske håndbøker blir regelmessig lagt ut på dette nettstedet. Hvis du ikke finner den tekniske håndboken du leter etter, ber vi deg kontakte Medtronic- eller Vitatron-representanten. Det er mulig å bestille papirkopier av tekniske håndbøker. Du finner mer informasjon på nettstedet for e-håndbøker. For å anskaffe NayaMeds tekniske håndbøker kan du se Avsnitt A Referansehåndbok

21 Tilgang til nettstedet for e-håndbøker Gjør følgende for å få tilgang til nettstedet for e-håndbøker og finne tekniske håndbøker: 1. Gå til adressen som er oppført på baksiden av denne håndboken. 2. Velg det relevante geografiske området og velg språk (når det er mulig). 3. Følg instruksjonene på nettstedet for e-håndbøker for å finne, lese, skrive ut og bestille tekniske håndbøker. Referansehåndbok 21

22 2 Klargjøre programmereren 2.1 Systemkomponenter Figur 1. Programmererens komponenter sett forfra 1 Telefonledning (følger ikke med) 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Skjerm 5 Hodetelefonkontakt 6 Nettledning 7 Papir til skriveren 8 Skriverknapper 9 Tastaturdeksel 10 Tastatur 11 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 12 Referansehåndbok 13 Programmeringshode (må bestilles separat) 14 Pekepenn 15 Elektrodeledninger 16 EKG-kabel med plugg 17 Ethernet-kabel (følger ikke med) Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen har trinnløs justering fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen. 22 Referansehåndbok

23 VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge en papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen brukes til å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte enhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. (Må bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeren.) Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer. Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. (Leveres ikke av Medtronic.) Merk! Hvis du bruker en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømskontakt. Referansehåndbok 23

24 Figur 2. Kontakter foran (åpnet tastatur) 1 Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten for programmeringshodet er merket med gult. Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt. EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 3. Sett fra venstre 1 Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt (vist med Analyzer installert) 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente 2 sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. 24 Referansehåndbok

25 Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Den valgte funksjonen avgjør om du skriver ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG fra Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig. Figur 4. Sett fra høyre 1 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk. Figur 5. Deksel for diskettstasjon, med parallellport, og PC-kort åpent 1 PC-kortåpning 2 Parallellport 3 Diskettstasjon Referansehåndbok 25

26 Figur 6. Deksel for diskettstasjon, med USB-port, og PC-kort åpent 1 PC-kortåpning 2 Diskettstasjon 3 Innebygd Ethernet 4 USB-port PC-kortåpning Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: Modemkort. Kombinert Ethernet/modem-nettverkskort (kalt kombinasjonskortet). Disse PC-kortene kan brukes til å koble programmereren til nettverk for programvaredistribusjon eller til en ekstern datamaskin. Advarsel! Ved bruk av et modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver til programmereren. Diskettstasjon Brukes med 90 mm formaterte, IBM-kompatible disketter. Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver, USB-flash-enhet eller USB-nettverksadapter (kontakt en servicerepresentant fra Medtronic). 26 Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer