Gira Funk-Bussystem. Intelligente funksjoner perfekt for ettermontering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gira Funk-Bussystem. Intelligente funksjoner perfekt for ettermontering"

Transkript

1 Gira Funk-Bussystem Helt enkelt trådløst: Lys- og lysscenestyring Persiennestyring Temperaturstyring Sikkerhet Samkjøring av flere funksjoner Gira Funk-Bussystem Intelligente funksjoner perfekt for ettermontering l Taklys Persienner Hjemme Gjester

2 Intelligent bygningsteknikk hurtig og ren ettermontering helt enkelt trådløst Over 30 mill. eksisterende bygg uten intelligent bygningsteknikk er det ideelle bruksområdet for Gira funkbussystem: Med Gira funkbussystem kan moderniseringen av eksisterende elektroinstallasjoner utføres raskt, rent og rimelig. Uten skitt og støy, og uten mye arbeid, kan et bredt utvalg av de mest moderne styringsmulighetene enkelt installeres trådløst fra kjeller til loft, fra den automatiske lysstyringen via lysstyringsscener til sentral bygningsstyring. På denne måten er Gira funkbussystem den perfekte løsningen for enhver renovering og modernisering. Alt er mulig helt enkelt trådløst: komfortabel lys- og lysscenestyring persienne- og markisestyring energibesparende romtemperaturregulering omfattende sikkerhetsfunksjoner sentral bygningsstyring enkel tilkopling av mange funksjoner 2

3 Gira funkbussystem er spesialutviklet for ettermontering av moderne bussteknologi i eksisterende bygninger for eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Men systemet er også ideelt for små industribedrifter, som butikker, restauranter og kontorer. Fordi man ikke trenger sentralutstyr, er funkbussystemet også interessant i mindre frittstående løsninger, som f.eks. til styring av lysscener eller panikkbrytere. Systemet kan utvides når som helst, slik at intelligent teknikk vokser trinnvis inn i bygget. Men selvfølgelig kan hele bygningsteknikken også styres og kontrolleres trådløst fra systemet. Signaloverføringen mellom komponentene i funkbussystemet fra Gira skjer trådløst; styreledninger er ikke nødvendig. Systemet ettermonteres raskere og enklere enn i trådbundne installasjoner, og kan til og med tas med når man flytter. Batteridrevne følere gir meget høy grad av fleksibilitet, fordi de kan installeres nøyaktig der hvor de trengs også når det ikke er 230 V tilgjengelig. Det er enkelt å ta i bruk denne teknologien. Man trenger verken opplæring eller programvare for å installere Gira funkbussystem. Fordeler: Ideelt for ettermontering i eksisterende bygg Installeres enkelt, raskt og uten skitt og støy Attraktivt pris-/ytelsesforhold Høy grad av fleksibilitet kan enkelt forandres i ettertid Meget enkel installasjon uten programvare, uten opplæring Lys- og lysscenestyring Persienneog markisestyring Styring av utebelysningen Sentral bygningsstyring med Funkbuss Styring av sikkerhetsfunksjoner Romtemperaturregulering 3

4 Lysstyring helt enkelt trådløs Med Gira funkbussystem er det enkelt å ettermontere individuelt tilpassede lysstyringer i eksisterende bygg. I tillegg til eksisterende installasjon er det lettvint å montere nye brytere, slik at man f.eks. kan kople og dimme lyset fra et annet sted. Man kan også styre flere lys samtidig eller kople dem sammen i lysscener. Tilordningen av betjeningspunkt og lys kan alltid endres uten problemer. Enkelt å ettermontere trådløst: etterinstallering av endevendere, f.eks. ved sengen lysscenestyring og -programmering styring av hagebelysningen innenfra l Alle lys l Vegglys Markise

5 Trådløs styring av lys og lysscener: Kople og dimme flere lys fra ett sted. 02 Eksempel på bruk med: 01 Funk-veggsender, kompakt 02 Funk-releutgang påvegg 03 Funk-påsats for kopling og dimming 04 Funk-stikkontaktadapter Funk-veggsender l Alle lys l Vegglys l Vegglys Markise + + Funk-veggsender, kompakt versjon Den trådløse veggsenderen utmerker seg med sin flate utførelse. Apparatet kan uten ekstra kapsling limes direkte på glatte flater som glass og tre. Den kan plasseres nøyaktig der du har behov for betjeningspunkter, uavhengig av nettilkoplinger. Brytere og bryterkombinasjoner som allerede er installert, kan raskt og enkelt utvides med ekstra betjeningspunkter. Den trådløse veggsenderen leveres i enkel og 3-kanal utførelse i gjennomsiktig mint eller gjennomsiktig hvit passer til Gira bryterprogrammene Standard 55, E2, Event og Esprit. Merk: Veggsenderen kan ikke brukes med metallrammene fra Gira Esprit. Funk-veggsenderinnsats for bruk med alle Gira Funk/EIB brytere Funk/EIB bryter 2, som allerede er kjent fra Gira Instabus EIB-systemet, kan uten problemer stikkes på funk-veggsenderinnsatsen. I tillegg til enkle koplings- og dimmekommandoer, kan man styre lys eller persienner sentralt og programmere lysscener. Kommandoer som alt av og alt på er også mulig. Denne funk-veggsenderen egner seg utmerket for installasjon i en eksisterende innfellingsboks, og kan kombineres med dekslene og rammene til samtlige Gira bryterprogrammer. Den kan også benyttes uten problemer i rammene av metall. Funk-brytergrensesnitt 2 for bruk sammen med konvensjonelle brytere Funk- brytergrensesnitt 2 gjenkjenner 230 V-signalene fra konvensjonelle brytere og trykknapper og omformer dem til radiostyringskommandoer. Med den ekstra tilkoplingen for permanent spenningsforsyning, som likevel er tilgjengelig på montasjestedet, kan man også benytte dimmetelegrammer. Det kompakte apparatet sitter bak 230 V bryterne i veggboksen. På denne måten kan man også kople allerede eksisterende brytere inn i funkbussystemet fra Gira. Funk- brytergrensesnitt 2 kan brukes med dekslene og rammene til samtlige Gira bryterprogrammer. 5

6 Trådløs sceneprogrammering: Betjene scenarier for forskjellige lysstemninger fra hvor som helst i huset. 02 Eksempel på bruk med: 01 Funk-håndsender 02 Funk-innbyggingsdimmer 315 W 03 Funk-påsats 04 Funk-stikkontaktadapter Funk-håndsender Trådløse mottakere og -relèer Funk-håndsender Komfort Den trådløse håndsenderen gir maksimal mobilitet. Du kan betjene inntil 3 x 8 funksjoner, f.eks. kopling og dimming av lys eller styring av persienner - også sentralt. I tillegg kan inntil fem lysscener lagres og hentes fram. Med "master-dimmeknappen" kan man dimme hele lysscenariet. For å oppnå enda bedre sikkerhet, har den trådløse håndsenderen separat sentral-av hhv. panikkbryter (sentral-på). Funk-håndsender Mini I bukselommen er funkhåndsender mini alltid parat. Som lillebror til funk-håndsender komfort, kan man ved hjelp av denne styre og kople to mottakere eller mottaksgrupper, f.eks. persienner eller lys. Funk-påsats for kopling og dimming Apparatet settes på innsatsene fra Gira System 2000: Den sørger for at koplings- og dimmekommandoene fra radiosenderne tolkes, den kan også betjenes manuelt direkte på stedet. Lysscener er også mulig. Innsatser som passer fra System 2000 Universal dimmeinnsats for kopling og dimming av nesten alle lys (best.nr. GF305 00). Lavvolt dimmeinnsats for kopling og dimming av 230 V gløde- eller halogenlamper, og lavvolt halogenlamper i forbindelse med konvensjonelle trafoer (best.nr. GI331 00). Bryterinnsats for kopling av lys, lysrør eller andre elektriske laster (best.nr. GI853 00). Funk-stikkontaktadapter Når adapteret er plassert mellom stikkontakten og støpslet, kan også mobile apparater styres trådløst, som f.eks. stålamper, bordlamper, radioer og kaffemaskiner. Med det trådløse stikkontaktadapteret kan elektriske apparater slås av og på trådløst. I tillegg kan lys tilkoples i inntil fem lysscenarier. Med det trådløse stikkontaktadapteret for dimming kan man dimme stålamper eller bordlamper med støpsler for stikkontakter. Den dimmede lysstyrkeverdien kan lagres i adapteret og hentes fram som innkoplingslysstyrke. Funk-ledningsdimmer Den trådløse ledningsdimmeren installeres i tilførselsledningen til en stå- eller bordlampe. Ved hjelp av denne kan lyset slås av og på og dimmes trådløst. Det er også mulig å kople den trådløse ledningsdimmeren i lysscenarier. Annet utstyr finner du i Gira-katalogen. 6

7 Trådløst koplingsrelé mini Funk-releutgang mini Med det trådløse minireleet 1-kanal kan man kople elektriske laster trådløst. Det meget kompakte apparatet brukes for eksempel i lys-baldakiner, og tilbyr dermed en spesielt økonomisk mulighet, nemlig å kople lys trådløst. Reléet kan også brukes bak stikkontakter. Fordelen: Mobile apparater, stålamper og samtlige utvendige stikkontakter kan slås av og på trådløst fra et sentralt sted. Det trådløse minireleet slås på kun når føleren aktiveres (maks. 12 sekunder). Funk-releutgang mini 2-kanal Ved å bruke det trådløse minireléet 2-kanal kan man kople andre elektriske laster uavhengig av de som er tilkoplet kanal 1. Funk-releutgang påvegg Den slanke utformingen gjør at det trådløse koplingsreleet kan plasseres der det er svært trangt om plassen for eksempel i mellomtak, for å kople lavvolt halogenlys. Koplingsreleet kan også plasseres diskret på et skap. På denne måten kan man slå på lyset i montere, eller over arbeidsbenken på kjøkkenet fra en trådløs veggsender. Dette apparatet kan også leveres som variant impulsrelé. Funk innbyggingsdimmer 315 W Med den trådløse innbyggingsdimmeren kan man dimme lyset i tillegg til å slå det av og på. Funk-innbyggingsdimmer 1 10 V Med innbyggingsdimmeren 1 10 V kan man trådløst kople og dimme lysrør med 1 10 V forkoplingsenheter eller elektroniske trafoer med 1 10 V styreinngang. 7

8 Automatisk lys helt enkelt trådløst Med Gira funkbussystem kan automatisk styring av belysningen ordnes raskt og enkelt i gjennomgangsområder og i rom som brukes bare av og til, også utendørs. De trådløse melderne går på batteri og kan derfor monteres hvor som helst. De varsler bevegelse eller tilstedeværelse av personer trådløst til releer som deretter slår på lysene. Dermed er det lys i rommene bare når det oppholder seg noen der. Dette reduserer strømforbruket, reduserer energiutgiftene og øker bokomforten. Enkelt å ettermontere trådløst: bevegelsesstyrt lys i gjennomgangsområder bevegelsesstyrt lys i rom innendørs automatisk styring av belysningen utendørs

9 Bevegelsesavhengig trådløs lysstyring: Ideelt f.eks. til etterinstallasjon i gjennomgangsområder som trappeoppganger eller entreer. Eksempel på bruk med: 01 Funk-bevegelsesmelder 02 Funk-påsats kopling og dimming, 03 Funk-releutgang påvegg Funk-bevegelsesmeldere Funk-lastmodul Funk-bevegelsesmelder Med Funk-bevegelsesmelderen er det enkelt å ettermontere en komfortabel lysstyring, for som kompakt, batteridrevet produkt kan den limes eller skrues fast direkte på veggen uten ledning og innfellingsboks. Under den innstilte lysstyrkeverdien aktiverer den ved bevegelse funkreléer eller funk-lastmoduler, som slår på de tilkoplede lysene. Når bevegelsen uteblir, slås lyset av. For optimal tilpasning til lokale forhold kan innkoplingsgrensen for lysstyrken, dagdriften og følsomheten justeres. Ved bruk av funk-lastmodulen kan også etterløpstiden innstilles. Funk-bevegelsesmelder Den trådløse bevegelsesmelderen monteres i taket og overvåker et område på 8 m i diameter under den. Hvis en bestemt lysstyrkeverdi underskrides, og hvis den trådløse bevegelsesmelderen registrerer bevegelse, aktiverer den funk-releet, som slår på lyset. Sammen med en dimmer, regulerer den belysningen til en konstant verdi. Hvis det ikke lenger registreres noen bevegelse, eller hvis det er lyst nok, vil funkreléet og dermed også lyset bli slått av. Dette er komfortabelt og sparer energi f.eks. på arbeidsplassen eller i konferanserommet. Funk-bevegelsesmelder 180/16 Funk-bevegelsesmelderen kan alt som konvensjonelle Gira-meldere kan, men den trenger ingen nettilkopling, da den er batteridrevet. Derfor kan funk-beveglsesmeldere plasseres nøyaktig der hvor de har maksimal oversikt ; f.eks. i hagen eller på hageporten. Funk-lastmodul Den trådløse lastmodulen er partneren til den trådløse bevegelsesmelderen. På signal fra denne slår den på tilkoplede lys, og den slår det av igjen når den innstilte forsinkelsestiden er utløpt. For å oppnå optimal beskyttelse, kan en trådløs lastmodul kombineres med inntil 30 trådløse vakter. Spesielt praktisk, for eksempel når det er hageselskap: Bevegelsesmelderen kan settes ut av drift med en trådløs veggsender eller trådløs håndsender. I løpet av denne tiden blir belysningen slått av eller på, avhengig av hva man ønsker. 9

10 Styre alle persienner helt enkelt trådløst Med Gira Funk-bussystem er det enkelt å ettermontere en sentral persiennestyring helt uten slissing og trekking. Kople den elektroniske persiennestyringen til Gira Funk-bussystemet ved hjelp av det trådløse brytergrensesnittet og den trådløse bryterpåsatsen. En styrer da alle innprogrammerte persienner sentralt, f.eks. til fastsatte tider eller avhengig av når solen står opp og går ned. Man kan selvfølgelig også betjene persiennene manuelt fra de trådløse påsatsene. Hvis man ønsker å styre markiser og garasjeporter, er heller ikke det noe problem. De trådløse busskomponentene kan også brukes til dette. Enkelt å ettermontere trådløst: sentral styring av samtlige persienner tidsstyrt persiennestyring væravhengig persienne- og markisestyring garasjeportstyring

11 Funk-persiennestyring: Ideell for etterinstallasjon av sentral styring av samtlige persienner. 02 Eksempel på bruk med: 01 Elektrisk persiennestyring i forbindelse med funk-brytergrensesnitt 2 02 Funk-persiennebryter Funk-brytergrensesnitt Funk-påsats og relé + Funk-brytergrensesnitt 2 for bruk sammen med den elektroniske persiennestyringen Funk-brytergrensesnitt 2 gjenkjenner 230 V-signalene fra konvensjonelle brytere og trykknapper og omformer dem til radiostyringskommandoer. Med tilkoplingen for permanent spenningsforsyning, som likevel er tilgjengelig på montas jestedet, kan man også benytte lamellvippestyringen. Det kompakte produktet sitter bak 230 V innfellingsinnsatsene i veggboksen. I kombinasjon med elektroniske apparater som persiennestyring eller romtermostater, trenger man en dyp veggboks. Systemet styrer persiennene morgen og kveld sentralt, avhengig av behovet. Funk-persienne påsats Produktet plugges på innsatsene til persiennestyringen (f.eks. best.nr. GF398 00). Denne gjør det mulig å (gruppe-)styre persienner ved at man konverterer sentrale trådløse styringskommandoer, som f.eks. går fra en elektronisk persiennestyring på den trådløse universalsenderen. Man kan også betjene apparatet manuelt. I tillegg kan sol- eller glassbruddfølere koples til. Persienner som går ned automatisk beskytter rommet og plantene mot sterkt sollys, og hvis vinduet knuses, unngår du at ting blir stjålet. Funk-persiennerelé mini Når man har liten plass til rådighet, brukes funkpersiennerelé mini. Den meget kompakte utførelsen gjør at reléet passer inn i en innfellingsboks eller utenpåliggende boks for installasjon ved siden av en persiennekasse. Med apparatet kan man trådløst fjernstyre en persienne- hhv. persiennemotor, og man kan ved å betjene en trådløs sender justere lamellene og kjøre persiennen. 11

12 Regulere romtemperatur helt enkelt trådløst Å varme opp rommene bare når de virkelig er i bruk er ikke bare komfortabelt, men også energibesparende. Med funk-termostat med ur og funk-forstillingsorgan er det også enkelt å ettermontere en slik kostnadsbesparende regulering for enkeltrom. Den sender telegrammer til én eller flere funk-forstillingsorgan som igjen aktiverer varmeventilene. Klokkeslettene når oppvarmingen skal slå seg av og på kan programmeres individuelt og dagsavhengig. Oppvarmingsoptimering sørger for at ønsket temperatur nås på riktig tidspunkt. Enkelt å ettermontere trådløst: tidsstyrt temperaturregulering av individuelle eller flere varmelegemer tilkopling av temperaturreguleringen i soner

13 Trådløs romtemperaturregulering: Ideell for etterregulering av individuelle eller flere varmelegemer i et rom. Eksempel på bruk med: 01 Funk-termostat med ur 02 Funk-forstillingsorgan Funk sender Funk-relé Funk-termostat Med funk-termostat med integrert tidsur og trådløs motorstyreutgang er det nå både raskt og enkelt å ettermontere en komfortabel enkeltromregulering. På den kan man styre inntil 32 forskjellige koplingstidspunkter. Klokkeslettene for komforttemperatur eller senket temperatur programmeres individuelt for hver dag. Den sender informasjon om romtemperatur, settpunkt-temperatur og temperaturtrinnene til den batteridrevne, trådløse motorstyringen som aktiverer varmeventilen. En selvlærende oppvarmingsoptimering garanterer at ønsket temperatur nås på riktig tidspunkt. Funk-termostaten leveres i forskjellige Gira designvarianter. Funk-forstillingsorgan Funk-forstillingsorganet plugges sammen med et ventiladapter på varmeventilen til en gulv-, radiator- eller konvektoroppvarming. Når trådløse kommandoer fra romtemperaturføleren registreres, aktiverer den varmeventilen. Varmeeffekten som avgis tilpasses kontinuerlig behovet. I forbindelse med Gira funk-kontrolleren, kan den trådløse romtemperaturreguleringen kombineres med flere trådløse bussfunksjoner til sentrale scenarier og tidsprogrammer. 13

14 Installere ytterligere sikkerhet helt enkelt trådløst Programmering av de trådløse busskomponentene muliggjør omfattende sikkerhetsfunksjoner, som ved konvensjonell installasjon kun er mulig etter omfattende installasjonsarbeid. Med et enkelt tastetrykk kan man trådløst f.eks. slå av alle farlige laster umiddelbart. Den trådløse panikkbryteren gir også sikkerhet. Med denne kan man slå på alt lys i huset og i hagen hvis man hører mistenkelige lyder. Ved en røykalarm slår Gira funkbussystemet automatisk på lysene, kjører opp persiennene og sikrer dermed rømningsveiene. Enkelt å ettermontere trådløst: sentral utkopling når man forlater huset panikkopling ved mistenkelige lyder alarmering og styring av lys og persienner i tilfelle brann

15 Trådløse sikkerhetsfunksjoner: Hvis en trådløs røykvarsler avgir alarm, tennes f.eks. lyset automatisk og persiennene kjøres opp. 01 Eksempel på bruk med: 01 Trådløs røykvarsler modulær 02 Funk-påsats for kopling og dimming 03 Funk-påsats persienne Trådløs melder og sender + Panikkopling Sentral utkopling Modulær røykvarsler med funk-modul Den modulære røykvarsleren med funk-modul gir økt sikkerhet. Derfor er det enkelt å kople den inn i den trådløse bussinstallasjonen og kople den til flere trådløse mottakere. Den varsler da ikke bare om faren, men den sørger også for sikre rømningsmuligheter: Via funk-modulen slår røykvarsleren ved brann f.eks. på lyset i entreen og trappeoppgangen og kjører opp persiennene. I tillegg utløser den flere trådløse røykvarslere som deretter avgir alarm. På denne måten blir også farer i et avsidesliggende rom registrert. Inntil 40 røykvarslere kan også tilkoples trådbundet til den trådløse røykvarsleren og integreres i alarmkjeden. Trådløs panikkbryter Med Gira funk-veggsender er det meget enkelt å realisere en panikkopling, f.eks. ved siden av sengen. Hvis man hører mistenkelige lyder om natten, er det nok med et kort trykk, og dermed blir ønsket antall trådløse mottakere og reléer slått på. Snart ligger hus og hage badet i et avskrekkende lys. Det vil helt sikkert jage ubudne gjester på flukt. Trådløs sentral utkopling Når man trykker på den sentrale av-bryteren ved siden av utgangsdøra når man forlater huset, sørger man for at ingen farlige apparater blir stående på i vanvare. Med denne funksjonen kan man ikke bare kople fra enkelte apparater, men også hele strømkurser. På denne måten kan man være sikker på både komfyren og strykejernet er avslått mens man er ute. 15

16 Styre hele bygningsteknikken helt enkelt trådløst. Med Gira funk-kontroller er det også mulig å realisere sentral bygningsstyring uten omfattende kablingsarbeid. På denne måten kan ikke bare enkelte apparater, men også forskjellig utstyr som belysning, persienne, oppvarming, strømforsyning og sikkerhetssystemer koples til hverandre og styres og kontrolleres trådløst. Med Gira funk-kontroller kan man i tillegg sentralt omprogrammere og kople til alle trådløse sendere og mottakere. Dermed har man tilgang til hele bygningssystemet fra ett sentralt sted. Enkelt å ettermontere trådløst: sentral styring og kontroll av samtlige funkbus-komponenter sentral oppretting, framhenting og forandring av lysscener, scenarier og tidsprogrammer sentral kopling av forskjellig utstyr

17 04 05 Bygningsstyring via funk-kontroller: Ideell for sentral styring, overvåking og kopling av hele den trådløse bussinstallasjonen. Eksempel på bruk med: 01 Funk-kontroller 02 Funk-forstillingsorgan 03 Funk-releutgang mini 04 Funk-releutgang påvegg 05 Røykvarsler med funk-modul 06 Funk-påsats persienne Funk-kontroller Funk-kontrolleren er den sentrale styre- og betjeningsenheten for hele Gira funkbussystemet. Fra denne enheten kan man kommunisere med alle funkbus-komponenter, programmere, kople dem til hverandre og organisere dem i fritt definerbare grupper. Apparater, som lys, persienner og oppvarming som er tilkoplet funkbussystemet, kan administreres og styres sentralt enkeltvis eller i en gruppe, manuelt, med tidskopling eller integrert i scenarier. Med talltastene kan man foreta et kortvalg av lysscener, og favorittasten egner seg meget godt til en funksjon som blir hyppig brukt. Alle innstillinger som er programmert av brukeren kan for sikkerhets skyld i tillegg lagres på et chipkort og ved behov lastes opp til funk-kontrolleren igjen. Det er mulig å utvide funksjonen ved å oppdatere programvaren. Ved hjelp av en spesiell montasjeramme kan funkkontrolleren installeres både utenpåliggende og innfelt. Videre kan den også integreres med flere funksjoner i den modulære funksjonssøylen. På denne måten får man en ren og enhetlig totalløsning. 17

18 Flere funkbus-komponenter Gira funkbussystem tilbyr løsninger for de forskjelligste installasjonsmiljøer, f.eks. trådløse tavle-komponenter som man kan bruke til å bygge om eksisterende konvensjonelle fordelerinstallasjoner til trådløse. Hvis man ønsker å realisere frittstående løsninger trådløst i en Instabus EIB-installasjon og kople til Instabussen, er det enkelt å gjøre dette via Funk/Instabus-oversetter fra Gira. I større bygg sørger en forsterker for at den trådløse senderen og mottakeren også kan kommunisere fra lengre avstand. Funk-mottakere og reléer tavlemontert Funk/Instabus-oversetter Funk-mottaker tavlemontert Den trådløse mottaksmodulen monteres sammen med funk tavlemonterte reléer i en fordeler og koples til dette. Den tar imot trådløse telegrammer via en integrert antenne, og sender disse videre via en separat datakabel til de trådløse reléene. Inntil 30 reléer kan koples til en mottaksmodul. Ved montering i stålskap trenger man en tilleggsantenne. Denne monteres utenfor skapet og koples til mottaksmodulen. Funk tavlemonterte reléer Med de trådløse tavlemonterte releene kan man sentralt og trådløst realisere lys- og persienne styringer i en bygning og f.eks. bygge om eksisterende konvensjonelle tavle-installasjoner. De installeres sammen med den trådløse mottaksmodulen i en fordeler, uten at det har negativ innvirkning på mottakskvaliteten. I leveringsprogrammet til de trådløse, tavlemonterte enhetene hører det en funk-dimmer 1-10 V, en funk- universaldimmer, et funk-persiennerelé og et funk-koplingsrelé. Funk/Instabus-oversetter Oversetteren kopler funkbussystemet til systemet Gira Instabus EIB. Den tar imot trådløse signaler, omformer dem og lagrer dem i Instabus EIB-systemet. Med denne sammenkoplingen av systemene er det mulig å utnytte fordelene til begge systeme: Med f.eks. den trådløse håndsenderen kan Instabus-apparater betjenes fra hvor som helst, og man kan ettermontere følere også der det ikke finnes slike, eller der det ikke er ønskelig med bussledning. Forsterker for større rekkevidde Hvis rekkevidden til de trådløse signalene ikke er tilstrekkelig, setter du inn en forsterker: Den tar imot svake signaler fra de tilordnede senderne og sender dem ut på nytt med full signalstyrke. På denne måten kommer alle kommandoer sikkert fram til mottakeren. 18

19 Igangkjøring enkelt og raskt. Med Gira funkbussystem kan du starte som elektrosjef med en gang, for du trenger verken opplæring eller programvare. Ved igangkjøringen må du kun tilordne apparatene og dermed er man ferdig på en, to, tre. Demonstrere igangkjøringen og betjeningen: Gira trådløs busspresentasjonskoffert er til hjelp ved rådgivning av kunder som er interessert i å etterinstallere moderne elektroteknikk. Den inneholder tre funksjonsdyktige og tilkoplingsklare displayer med originalapparater. Med dem kan funksjonsmåten og fordelene til den trådløse bussteknikken demonstreres på en anskuelig måte. Display 1: Funk-håndsender Komfort, funk-bevegelsesmelder, farge Alu, og lampe med lyskilde Mer informasjon om de enkelte komponentene finner du som vanlig på Internett under Hvis det skulle dukke opp spørsmål under installasjonen, ringer du til: Teknisk kundesenter Tlf Faks Mandag til fredag fra kl Slik programmerer du funk-påsatsen for kopling og dimming til funk-bryter: 1. Hold tasten til mottakeren inne i ca. 4 sekunder. Et pulserende lydsignal angir at alt er klart til programmering. 2. Utløs et signal f.eks. ved å trykke på en tast på fjernkontrollen. Status blir lest inn og lagret. 3. Et kontinuerlig lydsignal bekrefter at programmeringen er vellykket. Fra nå av reagerer den programmerte mottakeren kun på signalene til senderen sin. Slik programmerer du alle andre mottakere: 1. Drei bryteren Prog i stilling on. Den røde lysdioden blinker. 2. Trykk ønsket tast på senderen. Lysdioden lyser kontinuerlig og bekrefter vellykket programmering. 3. Drei bryteren Prog tilbake til stilling off igjen. Programmeringen er avsluttet. Display 2: Funksjonsdyktig funkrelé og lyssignal, Gira E2, farge alu. Display 3: Funk-veggsender 3-kanal, kompakt konstruksjon, funk-dimmer og stikkontakt, Gira Esprit glass mint/farge alu. 19

20 Systemkomponentene og kombinasjonsmulighetene Funkbussystem sendere Toveis apparater Funk-kontroller Funkbussystem mottaker Toveis apparater Funk-kontroller Funk-modul for modulær røykvarsler Énveis apparater Funk-håndsender Komfort Funk-håndsender Mini Funk-brytergrensesnitt Funk-termostat med ur Funk-bevegelsesmelder /16 Funk-bevegelsesmelder Funk-bevegelsesmelder Funk-universalsender, kanal Funk-veggsender, kompakt type 1-kanal kanal Funk-veggsenderinnsats, kan kombineres med Funk/EIB brytere Loewe fjernsynsapparater med programvare Media Plus Chassis eller Loewe håndsender RC 1 Funk-modul for modulær røykvarsler Funk-forstillingsorgan Énveis apparater Funk-lastmodul Funk-reléutgang påvegg Funk-reléutgang impuls påvegg Funk-reléutgang mini Funk-reléutgang mini 2-kanal Funk-reléutgang mini impuls Funk-stikkontaktadapter for kopling Funk-stikkontaktadapter for dimming Funk-innbyggingsdimmer V Funk-ledningsdimmer universal 315 W Funk-innbyggingsdimmer universal 315 W Funk-påsats for kopling og dimming (kan kombineres med med innsatser System 2000) Funk-forsterker for større rekkevidde Funk/EIB Brytere Funk/EIB brytere, som kan kombineres med trådløs veggsenderinnsats Funk/EIB 2 1-kanal kanal kanal Funk/EIB bryter med merkefelt 1-kanal kanal kanal Funk-mottaksmodul tavle Funk-persiennerelé mini (kan koples til rørmotor) Funk-påsats persienne med følerinngang (kan monteres på innsatser for persiennestyring) Funk-Instabus oversetter (for overgang til Gira Instabus-system) 20

21 kan kombineres med: System 2000 System 2000 innsatser Universal dimmerinnsats Lavvolt dimmerinnsats Dimmerinnsats 1 10 V Tronic dimmerinnsats Bryterinnsats triac Bryterinnsats relé kanal-reléinnsats Bryterinnsats relé, potensialfri Innsatsene som er nevnt over kan kombineres med påsatsene som er oppført til høyre. kan kombineres med: Tavlemonterte reléer Trådløst koplingsrelé enkel Trådløst persiennerelé enkel Trådløs universal dimmer enkel Trådløs styreenhet V enkel Slave innsatser Slaveinnsats for bevegelsesmeldere (3-leder) Slaveinnsats (2-leder) Alle slaveinnsatser kan brukes til å utvide innsatsene som er nevnt til venstre. Påsatser Bevegelsesmelder Komfort 1) Påsats for kopling og dimming 2) Bevegelsesmelder innbyggingshøyde 1,10 m 1) Standard Komfort , Bevegelsesmelder innbyggingshøyde 2,20 m 1) Standard Komfort ) for innsatser System 2000 og Slaveinnsats ) for innsatser System 2000 og slaveinnsats kan kombineres med: Rørmotor med sikkerhetsutkopling 10 Nm Nm Nm Nm Innsatsene som er oppført nedenfor kan kombineres både med rørmotorene og påsatsene som står til høyre. Innsats persiennestyring uten slaveinngang Påsatser Markisestyring Bryterfront persienne med følerfunksjon med følerfunksjon og minnefunksjon Påsats elektronisk persiennestyring easy (slaveinngang er ikke mulig) Innsats for persiennestyring med slaveinngang Innsats persiennetyring uten n-leder Påsats elektronisk persiennestyring med følerfunksjon Innsatsene kan kombineres med innsatsene som er oppført til venstre. Innsats persiennestyring DC 24 V kan kombineres med: Instabus KNX/EIB System Instabus KNX/EIB System 21

22 Generelt om Gira funkbussystem. Generelt om Gira funkbussystem ca. 100 m Den trådløse overføringen skjer med en overføringsmåte som ikke er eksklusiv for funkbus. Derfor kan man ikke utelukke feil, og den trådløse overføringen er derfor ikke egnet til sikkerhetsanlegg, som f.eks. nødstoppbrytere, nødanrop o.l. Fig. 1: Vegger og tak reduserer effekten til det trådløse signalet 2 m Fig. 2: Måling av rekkevidden til det frie feltet 2 m Hvis signalene må trenge gjennom vegger og tak på overføringsstrekningen (fig. 1), er den trådløse rekkevidden avhengig av bygningsmaterialet og veggtykkelsen. Tabellen viser hvilken evne trådløse signaler har til å trenge gjennom forskjellige materialer. Gjennomtrengingsgrad for tørt materiale: Tre, gips, gipskartongplater: ca. 90 % gjennomtrenging Teglstein, sponplater: ca. 70 % gjennomtrenging Armert betong: ca. 30 % gjennomtrenging Metall, metallgitter, aluminiumslaminering: ca. 10 % gjennomtrenging Merk: Fuktighet i materialet reduserer gjennomtrengingen. Fordi det er mange faktorer som virker inn, er det vanskelig å bedømme trådløs rekkevidde i bygninger. Derfor angis rekkevidden i frittstrålende felt (fig. 2) som betegner en uhindret spredning av de trådløse signalene og optimalt innstilte antenner. For trådløse bussystemer er dette som regel 100 m. Forutsetninger for måling av signalrekkevidden: jevnt areal horisontal avstand til forstyrrende objekter fra linjen mellom sender og mottaker > 20 m Senderekkeviddens avhengighet av mottakerens montasjehøyde: 100 m ved 2 m 56 m ved 1,5 m 34 m ved 1,0 m 28 m ved 0,8 m 23 m ved 0,6 m 18 m ved 0,4 m 13 m ved 0,2 m Betingelse: Montasjehøyden til senderen er 2 m ved fuktig jordgulv. høyde over gulvet til måleobjektene > 2m justering av måleobjektene for optimal kontakt fuktig jordgulv 22

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Mer glede av huset ditt... I hjemme. med elektrisk anlegg fra Siemens

Mer glede av huset ditt... I hjemme. med elektrisk anlegg fra Siemens Mer glede av huset ditt... I hjemme med elektrisk anlegg fra Siemens Å bo betyr å føle seg hjemme hjemm www.siemens.no/ihjemmet 2 et ditt Sikkerhet i hjemmet Hva er intelligent teknikk? 5 Hva skal du velge?

Detaljer

Xcomfort en behageligere måte å leve på. Think future. Switch to green

Xcomfort en behageligere måte å leve på. Think future. Switch to green Xcomfort en behageligere måte å leve på Think future. Switch to green 2 Xcomfort er skapt for å betjene deg ikke omvendt! Drømmen om en behagelig tilværelse uten forstyrrelser av trivielle problemer og

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Xcomfort en behageligere måte å leve på

Xcomfort en behageligere måte å leve på www.moeller.no Xcomfort en behageligere måte å leve på We keep power under control 2 Xcomfort er skapt for å betjene deg ikke omvendt! Drømmen om en behagelig tilværelse uten forstyrrelser av trivielle

Detaljer

Skal du pusse opp hjemme?

Skal du pusse opp hjemme? Inspirasjon Skal du pusse opp hjemme? Stikkontakter og brytere tas som regel ned slik at det blir enklere å male og tapetsere. De fleste settes opp igjen uten at man har vurdert el-sikkerheten eller muligheten

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Tillegg til katalogen 2015

Tillegg til katalogen 2015 Tillegg til katalogen 2015 Gira Sensotec og Gira Sensotec LED Orienteringslys og berøringsfri bryter i ett s. 21 Gira svarapparat Video påvegg Plus Større display, økt betjeningskomfort s. 23 Gira røykvarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing

Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing Elegant trådløs lysstyring for økt komfort og strømsparing ELKO Wireless «smarthus» lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

Ett system som kobler sammen alt

Ett system som kobler sammen alt TURN ON LIVING Ett system som kobler sammen alt TURN ON LIVING ELKO Living System er den eneste løsningen som integrerer og effektiviserer alle AV- og strøminstallasjoner i ditt hjem Hjemmet er hovedkvarteret

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

lev smart, nyt hjemmelivet

lev smart, nyt hjemmelivet lev smart, nyt hjemmelivet A Brand of Group www.smartbuilding.no de gode løsningene som gjør hverdagen enklere Hjemmeautomatisering betyr teknologi til din rådighet. Smart-House er en verden av nye innovative

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

lev smart, nyt hjemmelivet

lev smart, nyt hjemmelivet lev smart, nyt hjemmelivet A Brand of Group de gode løsningene som gjør hverdagen enklere Hjemmeautomatisering betyr teknologi til din rådighet. Smart-House er en verden av nye innovative løsninger som

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Moderne Elektroinstallasjon. Smart-house

Moderne Elektroinstallasjon. Smart-house Moderne Elektroinstallasjon Smart-house Hvorfor velge Smart-house? Begrepet Smarthus eller Hjemmeautomasjon kan beskrives som styring, regulering og overvåking av elektriske installasjoner i en bygning.

Detaljer

Belysningsplanlegging. Energidirektiv s. 498 501. Størrelser m.m s. 502. HF-utstyr s. 481 483. Belysningsplanlegging. NS-EN 12464-1 s.

Belysningsplanlegging. Energidirektiv s. 498 501. Størrelser m.m s. 502. HF-utstyr s. 481 483. Belysningsplanlegging. NS-EN 12464-1 s. Teknisk informasjon Belysningsplanlegging størrelser m.m 502 Belysningsplanlegging NS-EN 12464-1 503 506 Belysningsplanlegging og beregning 507 509 Belysningsplanlegging lys og helse 510 Belysningsplanlegging

Detaljer

Dobbel sikkerhet met varmemåling og optisk detektering

Dobbel sikkerhet met varmemåling og optisk detektering Den første røykvarsleren for boliger med dobbel sikkerhet i form av to registreringsmetoder i ett produkt: Røykregistrering og varmedetektering Dobbel sikkerhet met varmemåling og optisk detektering, 9

Detaljer

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 AVDELINGSKONTOR Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35 Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60 Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 Elverum Tlf.: 62 41 76 80 Faks: 62 41 76 79 Harstad Tlf.:

Detaljer

Answers for infrastructure. Synco Living det energieffektive systemet for boligautomatisering

Answers for infrastructure. Synco Living det energieffektive systemet for boligautomatisering Answers for infrastructure Synco Living det energieffektive systemet for boligautomatisering Synco Living spar energi med smart system for boligautomatisering En utrolig smart måte å spare energi og kostnader

Detaljer

Intelligente hus for smarte familier. Trykk her og opplev fremtidens smarthus!

Intelligente hus for smarte familier. Trykk her og opplev fremtidens smarthus! Intelligente hus for smarte familier Trykk her og opplev fremtidens smarthus! Det smarte valget De fleste hus som bygges i dag har et intelligent styringssystem, og grunnen er enkel. Du sikrer liv og verdier,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

LexCom Home - Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

LexCom Home - Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel Kompletter Lexel IHC med LexCom Home-nettverk LexCom Home - Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel LEX22660 Med LexCom Home-nettverk installert i boligen blir det meget enkelt

Detaljer