KOMPENDIE. Grunnleggende programmering av PLS m/cxprogrammer. Rev. 1F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPENDIE. Grunnleggende programmering av PLS m/cxprogrammer. Rev. 1F"

Transkript

1 KOMPENDIE Grunnleggende programmering av PLS m/cxprogrammer Rev. 1F

2 Kompendiet er et samarbeidsprosjekt mellom flere ansatte på teknisk support i Omron. Det vil derfor være en lett blanding av nynorsk og bokmål. Mye av æren for innholdet skal tillegges Bjarte Myklebust som har lagt ned mange arbeidstimer på dette. Vi tar gjerne imot kommentarer på feil i dokumentasjonen, eller stoff som skulle vært bedre beskrevet. Tilbakemeldinger sendes til Trondheim, /80

3 INNHOLD 1 LITT OM PLS PLS, HVA ER DET? HVOR BRUKER VI PLS? HVORFOR BRUKER VI PLS? PLS-TYPER LITT GENERELT OM OMRON SIN SOFTWARE CX-ONE FØRSTE PLS-PROGRAM STARTE EIT NYTT PLS-PROSJEKT KOMMUNISERE MED PLS EN VIA USB NOEN AV MENYKNAPPENE I CXPROGRAMMER ADRESSENE TIL INNGANGER/UTGANGER PÅ CP1L PROGRAMMERINGSSPRÅKET LADDER SYMBOLLISTE DRAG & DROP MELLOM SYMBOLLISTE OG PROGRAMMET ENDRE PROGRAM MENS PLS EN ER OPERATIV; ONLINE EDIT RUNGKOMMENTARER GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER BIT STATUS INSTRUKSJONER BITKONTROLL-INSTRUKSJONER OUTPUT - OUTPUT NOT SET - RESET KEEP (11) DIFFERENTIATE Up, Stigande flankedeteksjon DIFFERENTIATE Down, Fallende flankedeteksjon TALL I PLS PROGRAMKONTROLL END (01) TIDSFORSINKELSE / TELLERE TIMER TIMX (TIM) COUNTER CNTX(CNT) INCREMENT SAMMENLIGNINGER COMPARE UNSIGNED INTEGER (UINT) =, <>, <, >=, COMPARE SIGNED INTEGER (INT) =S, <>S, <S, >=S, FLYTTING / KOPIERING MOVE - MOV Kopiering SEKVENSPROGRAMMERING ANIMERING AV OPPGAVENE ANIMERING OPPGAVE SOM EIT EKSEMPEL SKAL VI TESTE OPPGÅVE ANIMERING AV OPPGAVE ANIMERING AV OPPGAVE ANIMERING AV OPPGAVE PROSESSIMULERING AV OPPGAVENE KVA MEINER VI MED PROSESSIMULERING PÅ TRAINEREN: KORLEIS AKTIVERE PROSESS-SIMULERING I NS-SKJERMEN ADRESSER VED BRUK AV PROSESSIMULERING BETJENING AV PROSESSIMULERING Oppgave Oppgave Oppgave /80

4 6.4.4 Oppgave Oppgave SIMULERING I CX-PROGRAMMER/CX-DESIGNER SIMULERE PLS-PROGRAMMET PÅ PC-EN LAGE EIT LITE SKJERMBILDE I CX-DESIGNER FOR Å TESTE OPPGÅVE KOPLE CX-DESIGNER SITT TEST-MODE TIL CX-SIMULATOR EKSEMPLER EKSEMPEL 1A INNGANGER OG UTGANGER EKSEMPEL 1B INNGANGER OG UTGANGER EKSEMPEL 1C INNGANGER OG UTGANGER I SERIE EKSEMPEL 1D INNGANGER OG UTGANGER I PARALLELL EKSEMPEL 1E INNGANGER OG UTGANGER PARALLELT OG I SERIE EKSEMPEL 1F INNGANGER OG FLERE UTGANGER EKSEMPEL 2A TIDSFUNKSJONER EKSEMPEL 2B TIDSFUNKSJONER EKSEMPEL 2C ENDRE TIDSBASEN UNDER DRIFT EKSEMPEL 2D PAUSE OG GANGTID EKSEMPEL 2E LANGE TIDER EKSEMPEL 3A TELLEFUNKSJONER EKSEMPEL 3C REVERSIBEL TELLER (RINGTELLER) EKSEMPEL 4A HOLDEKRETSER EKSEMPEL 6A DATAKOPIERING EKSEMPEL 7A DRIFTSREGNING EKSEMPEL 8A ALARMHÅNDTERING OPPGAVER OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE 8 TRAPPEBELYSNING OPPGAVE 9 AUTOMATISK PORTSTYRING OPPGAVE 10 BILVASK OPPGAVE 11 EVIGHETSMASKIN APPENDIX APPENDIX A: DIVERSE BEGREP OG REGLAR I LADDER-EDITOREN APPENDIX B: DEI MEST BRUKTE SYSTEMADRESSENE APPENDIX C: MINNEOVERSIKT CP1L APPENDIX D: INSTALLASJON AV USB-DRIVER FOR CP1L OG CP1H APPENDIX E: KORLEIS LASTE NED CX-DESIGNERPROSJEKTET TIL NS-SKJERMEN APPENDIX F: INSTALLASJON OG KABLING APPENDIX G: IGANGKJØRING AV PLS-ANLEGG /80

5 1 Litt om PLS 1.1 PLS, Hva er det? PLS er en forkortelse for Programmerbar Logisk Styring. En PLS er et styresystem som er bygget opp av digital elektronikk. Skjematisk framstilling av en PLS: Forenkla framstilling av PLS en sin arbeidssyklus: Spesielt er det viktig å merke seg at den fysiske utgangen ikkje vil verte endra før heile programmet er utført. Så dersom du setter ein utgang på i begynnelsen av programmet og setter utgangen av igjen seinare, så vil utgangen verte av når den fysiske utgangen vert oppdatert Lese inngangar Utføre program PLS en si syklustid Syklustida vil variere med PLS-type, størrelse på program og mengde med IO tilkopla. Typisk syklus tid for ein PLS er: 1 ms 5-6 ms. Oppdatere utgangar 5/80

6 1.2 Hvor bruker vi PLS? Vi bruker PLS til styring av en eller flere funksjoner. En PLS er en "universalboks" som ikke er produsert for å utføre bare en bestemt oppgave. PLS'en tilkobles de innganger som har betydning for styringen og de utganger som skal styres. Programvaren vi lager tilpasses til den jobben vi ønsker å utføre. I prinsippet kan vi si at en PLS kan overvåke alt vi gir den informasjon om. Eksempler på bruksområder: Maskinstyring Temperaturregulering Portstyring Vannverk Overvåking Sammensatte prosesser NB! Etter hvert som PLSene blir kraftigere og billigere, får den stadig flere bruksområder. Dette stiller større krav til de som skal drive og vedlikeholde PLS-anlegg. 1.3 Hvorfor bruker vi PLS? Det første kravet (og ofte det viktigste) er at det må være billigere å bruke PLS enn vanlige relé, tidsrelé etc. Sammenlignet med en vanlig reléstyring er det mye enklere å gjøre endringer i en PLS-styring. Her kan vi endre på programvaren i stedet for å koble om på anlegget. Ved hjelp av PC-programvare, kan det enkelt tas ut dokumentasjon av programmet. Inn- og utgangene på en PLS er konstruert for å operere i industrimiljø, og tåler mye støy før anlegget blir påvirket av dette. 1.4 PLS-typer Omron har gjennom tidene hatt mange typer PLSer. Selve programmeringen og tenkemåten har alltid vært lik, men kapasitet og funksjonalitet har endret seg etter hvert. Dette kurset bruker en CP1L type PLS som utgangspunkt, men det skal og være mulig å programmere andre typer med samme underlaget. Gjennom introduksjonen av PLSene CS1, CJ1, CP1H og CP1L markerte dette et markant skille, spesielt på minnestruktur, kapasitet og funksjonalitet. Minnet ble betraktelig større, samt at organiseringen av de ulike minneområdene endret seg noe. Dette forklares senere i kompendiet. Antall instruksjoner/funksjoner ble også betydelig utvidet. Tidligere hadde en grovt sett ca 100 instruksjoner tilgjengelig. På de nye er dette tallet ca Basert på disse endringene snakker vi om et generasjonsskifte innen PLS-typene. Gamle typer: CPM, SRM, CQM, C200 Nye typer: CJ, CS og CP1 I tillegg finnes det en del enda eldre PLSer som ikke er nevnt her. 6/80

7 1.5 Litt generelt om OMRON sin software CX-One. CX-One er ei samling av ulike verktøy ein treng for å programmere automatiske prosessar. Tidlegare hadde PNSPO mange forskjellige software, med eigne lisensar og installasjons CD-ar. For å gjere det enklare for kundane, samla PNSPO desse ulike software til CX-One; ein lisens, ein DVD, ein installasjon, felles online update. PNSPO er opptatt av kompabilitet bakover i tid. Dette betyr at sjølv om du har den nyaste software en kan du programmere gamalt utstyr, som f.eks PLS ar frå tidleg på 90-tallet. All kommunikasjon mot PLSen foregår gjennom programmet CxServer. Dette programmet kjører i bakgrunnen, og vil ikke være synlig for brukeren. Cx-Server kan kommunisere mot flere CxProgrammer samtidig, og mot flere porter på PCen. Her er ei liste over dei mest bruke verktøya i CX-One: CX-Programmer: Programmere PLS. CX-Drive: Programmere Frekvensomformer/Servo. CX-Designer: Programmere NS- operatørpanel ( Touch Screen ) CX-Integrator: Sette opp nettverk, som Ethernet/Devicenet osv. CX_Motion: Programmere motioncontroller i servoapplikasjoner. CX-Configurator: Sette opp feltbussar som ProfiNet og Profibus. CX-Protocol: Lage tilpassa serielle kommunikasjonsprotokollar. 7/80

8 2 Første PLS-program. 2.1 Starte eit nytt PLS-prosjekt For å programmere PNSPO sine PLS ar trenger vi CX-Programmer. Du kan no starte CX-Programmer her Velg nytt prosjekt På traineren har vi ein PLS av type CP1L-L: 1. Gi PLS en namn. OBS! Ikkje bruk space i namnet. 2.Velg CP1L som PLS-Type. 3.Trykk på Settings 4. Velg CPU type L 5. Trykk OK 6.Trykk på OK 8/80

9 No er PLS-prosjektet oppretta. No skal vi endre PLS en frå BCD mode til Binary mode. (BCD er eit tallformat som er å betrakte som utdødd ) PLS Prosjekt PLS i Prosjektet. Høgreklikk på PLS en og velg Properties. NB! Prosjektet kan inneholde mange PLS ar Pass på at det er ein hake her. Då får du bruke timer/counter med vanlige heltall. TIMX/CNTX Sjå kapittel 3.5 for meir detaljer Gå også inn i Startup Settings for å velge Monitor Mode. Dobbel-klikk på Settings. Dersom du har ein Trainer med operatørpanel, må ein sette opp kommunikasjons-innstillingane: Gå samt Dobbel-klikk på Settings. 9/80

10 2.2 Kommunisere med PLS en via USB Koble USB Kabelen i PC en og i PLS en. USB porten på PLS en er under dekselet på venstre side Dersom det er første gang du kobler ein PLS til USB-porten på PC en, vil du få melding om New hardware found eller Ny maskinvare funnet på norsk versjon av Windows. Før du no fortsetter, må USB-drivaren installerast, følg oppskrifta her: Appendix D: Installasjon av USB-driver for CP1L og CP1H Tips! Drivaren må installerast for kvar enkelt USB-port på PC en. Du sparer tid seinare ved å repetere prosedyra for alle USBportane. 10/80

11 For å gå Online med PLS en trykker du her: Dersom PLS en er i BCD mode, får du denne meldinga: Velg Download og trykk OK Dersom PLS en allerede er i Binary mode, går du Online uten spørsmål. Trykk OK Fortsett på neste side 11/80

12 Gratulerer du er no Online med PLS en. Sett PLS en i Program-Mode : Program-Mode: PLS en stopper programmet, full frihet til å gjere endringar. Monitor-Mode: PLS en køyrer programmet, samt at du kan gjere nokre endringar. (Endre innholdet i minneadresser, endre program online..) Run-Mode: PLS en køyrer programmet, ingen endringar tillate. Bakgrunn er grå når du er Online. 12/80

13 2.3 Noen av menyknappene i CxProgrammer Start et nytt prosjekt Åpne et eksisterende prosjekt Lagre prosjektet Sammenlign programmet med et annet Skriv ut dokumentasjon Forhåndsvis utskrift Klipp ut Kopiér Lim inn Angre Angre tilbake Søk Erstatt Erstatt for hele PLSen Hjelp Hjelp for valgt objekt Window monitoring av/på Kompiler PLS program Kompiler alle PLS program (Tasks) Online Edit Rungs Kansellere Online Edit Send endringer til PLS Finn rung i Online Edit mode Vis runginndelinger ReadOnlyMode, unngå endringer Offline Begin Online Edit (ReadOnly Mode) Kansellere (ReadOnly Mode) Send endringer (ReadOnly Mode) Prosjektadministrasjon, PLS-treet Meldingsvindu for feil og kompileringsstatus Watch Vindu for å lese bit og data i PLSen Adresse kryssreferanse med søkefunksjon Egenskaper for valgt element Kryssreferanserapport Lokal symbolliste Visning som Ladder Diagram Visning som Listekode Vis liste med symbolkommentarer Vis alt som heltall uten fortegn ved monitorering Vis alt som heltall med fortegn ved monitorering Vis alt som hex/bcd-verdier ved monitorering Gå online med PLS Starte monitorering av programmet Tilkobling mot programmet CxSimulator Helautomatisk oppkobling og opplasting av program Definere trigger for å fryse monitorering Pause monitorering (Fryser det merkede område) Laste ned PLS programmet fra PC til PLS Laste opp PLS programmet fra PLS til PC Sammenligne program i PLS med program i PC Laste ned valgt Task ( fra PC ) Laste opp valgt Task ( til PC ) Sammenligne Task i PLS med Task i PC PLS Stop mode PLS Debug mode ( Bare CS/CJ ) PLS Monitor mode (programmet kjører) PLS Run mode (brukes svært sjeldent) Monitorering av flanke Data trace / Time chart monitoring Sette passord Åpne passord 13/80

14 2.4 Adressene til innganger/utganger på CP1L For andre adresseområder og bruken av dei sjå her: Appendix C: Minneoversikt CP1L For å bli litt kjent med adressene i PLS en skal vi no gjere ein liten øvelse: (Gå Online med PLS og sett PLS i Program-Mode ) Dobbelklikk her Dobbelklikk her: CIO er minneområdet for fysisk IO Klikk her for å vise minneområdet på bit-nivå. Klikk her for å monitorere adressene i PLS en Live. 14/80

15 Vi kan tenke oss minnet inndelt som eit excel-ark der Radene = Ord: Eit slikt ord inneholder 16 bit, og på engelsk kallast det Word eller Channel. Kolonnene = Bit: Eit slikt bit kan ha 2 tilstander: 0 eller 1. Vi adresserer eit bit slik: Ord.Bit 0.00 for å adressere det første bit i ordet CIO 0. Vi adresserer eit ord slik: Ord 0 for å adressere CIO 0 som eit 16 bits tall. CIO = Common IO Og skrivast med kun tall. Bit 15 i CIO 0, Altså adresse: 0.15 ORD et CIO 0 Bit 0 i CIO 0, Altså adresse: 0.00 Digitale innganger på PLS en: Følg med på statusen til bit a i CIO 0 når du betjener brytarane S 0.00 S 0.06 på traineren. Vi ser at dei digitale inngangane til PLS en vert gjenspeila i CIO /80

16 Digitale utganger på PLS en: Bla ned til CIO Marker CIO Trykk på On Lampe H på traineren skal lyse 3. Trykk på Off Lampe H på traineren skal slokke Innebygd analog inngang på CP1L/CP1H: Denne finner du i adresse A643. ( A står for Auxiliary, og er eit systemminne) Den analoge inngangen på PLS en er 0-10V, og vert representert som ein tallverdi mellom (8 bits). Normalt har ein analog inngang verdi , eller Klikk for å sjå som desimaltall. 2. Klikk for å monitorere Live. 1. For å lese den analoge inngangen: Dobbelklikk her. 3. Skriv inn 643 som start adresse. 5. Drei på potmeteret på traineren og sjå endringa på tallverdien. 16/80

17 2.5 Programmeringsspråket Ladder Vi er no klare til å begynne med det første Ladder - programmet. Dei første PLS ane vart laga for å erstatte hjelpereléa i automatiske prosessar, som tidlegare var bygd opp med kun relé. Programmeringsspråket Ladder vart då utvikla for å likne på styrestrømsskjema med relé. Sjå likheitene: Symbol for strømløps-skjema Tilsvarande symbol i Ladder Normally Open (NO) kontakt Normally Closed (NC) kontakt Relèspole/ Coil Vi skal no ta utgangspunkt i ein ordinær start/stopp krets, og bygge den om med ein PLS. Kretsen før: Kretsen etter: 17/80

18 På skissa under er det prøvd å framstille sammenhengen mellom inngangar/utgangar og Ladder programmet i PLS en. PS! Det er ikkje slik at det fysisk er eit relè på inngangen, men vi kan tenke oss det slik. Vi kan tenke oss at det er hjelpekontaktene til inngangsrelèa vi setter inn i Ladder programmet Vi kan tenke oss at det er spolen til utgangsrelèa vi setter inn i programmet. Ladder-Editoren Dobbel-klikk for å opne Ladder-Editoren 18/80

19 Før du fortsetter, bør du lese dette kapittelet: Appendix A: Diverse begrep og reglar i Ladder-editoren. Sett inn ei NO kontakt for start brytaren S1 (Adresse 0.00): Enten ved å klikke på symbolet eller på tasten C. PS! Dersom du no er Online med PLS en må du gå Offline ved å klikke på C er kortkommando for Contact Skriv inn Adressa og trykk OK No vil denne kontakta lese om bit 0.00 er på. Bit 0.00 vil vere på når nokon trykkjer inn S1, sidan S1 er NO og har fjør-retur Sett no inn ei NO kontakt for stopp brytaren S2 (Adresse 0.01): Bit 0.01 vil vere på når ingen trykker inn S2, sidan S2 er NC og har fjør-retur. Sett no inn ein Coil for å sette utgangen som K1 er kopla til. (Adresse ) Ein coil vil skrive til eit bit. Dersom betingelsen til venstre for coilen er oppfylt vil den sette bit et på, og dersom betingelsen ikke er oppfylt vil den sette bit et av. Vi har no eit program som kan forståast slik: -K1 (100.00) er på dersom -S1 (0.00) er inntrykt OG S2 (0.01) ikkje er inntrykt. Dvs at når ein slepp brytar S1, vil K1(100.00) gå av igjen. For at K1 (100.00) skal fortsatt vere på når ein slepp brytar S1 (0.00) må vi lage ei holdekopling. Dette gjer vi slik: Klikk på symbolet for vertikal strek, og klikk i cella som inneheld Då vil streken verte sett inn på venstre side av cella, det er altså ikkje nødvendig å treffe i delinga mellom cellene. 19/80

20 Vi har no i tillegg til å sette inn ein strek, utvida rungen i høgda, slik at vi får plass til ei NO kontakt som leser adresse Vi har no eit program som kan forståast slik: -K1 (100.00) er på dersom (-S1 (0.00) er inntrykt ELLER K1(100.00) er på) OG S2 (0.01) ikkje er inntrykt. Gå online med PLS en og last ned programmet som beskrevet her: Kommunisere med PLS en via USB Når du har lasta ned programmet Transfer to PLC, må du sette PLS en i Monitor-Mode eller RUN-Mode for at PLS en skal køyre programmet. Vi er no klare til å teste programmet. Når applikasjonen er i normal tilstand (spenning påsatt, men ingen knappar er betjent enno), skal det sjå slik ut i CX-Programmer: Legg merke til at stoppknappen er på når ingen trykker på den. Trykk inn S1(0.00) og bildet i CX-Programmer skal sjå slik ut: Når du slepp S1(0.00) vil bildet sjå slik ut: (Vi ser no at er på, og fungerer som holdekopling) 20/80

21 Dersom du trykker inn S2(0.01) vil du bryte holde-koplinga: Vi ser at programmet vert uoversiktlig når vi programmerer med å bruke berre adressene. Vi anbefaler å gå gjennom neste kapittel for å verte kjend med bruk av symbol og symbolliste i CX-Programmer. 2.6 Symbolliste For å kunne lage gode og oversiktlige PLS-program, må ein lage symbol som beskriv kva dei ulike adressene er brukt til. Vi ser at det finst 2 symbollister i prosjektet, den globale og den lokale. Så lenge ein har berre eitt program i PLS en er det ikkje så nøye med kva symbolliste ein nyttar. Forslag: Global symbolliste: Alle symboler som er knytta til fysiske inngangar/utgangar. Lokal symbolliste: Interne minne adresser W, H, D 21/80

22 Vi skal no lage symbolliste til programmerings eksempelet i forrige kapittel. Dobbelklikk på den globale symbollista for å åpne den. Høgreklikk vilkårlig inne i symbollista, og velg Insert Symbol : (Vi ser at det ligger forhåndsdefinerte symboler i den globale symbollista, sjå her: Appendix B: Dei mest brukte system adressene ) Legg inn Stopp_Brytar_S2 og Kontaktor_K1 på same måte: Tips: Du kan ikkje bruke space eller spesialtegn som +-/*&% i symbolnamnet. I staden for space kan ein bruke _ Vi ser at programmet no er mykje meir oversiktlig: For å få vist adressene samtidig med symbolnamnet klikk som vist under: 22/80

23 2.7 Drag & Drop mellom symbolliste og programmet. Start med å lukke alle vindua i CX-Programmer, bortsett frå programmet og symbollista: Gå til nedtrekksmenyen Window og velg Tile Vertically : Du ser no både symbollista og programmet samtidig, og kan Drag and Drop frå symbollista rett i programmet. Som default setter CX-Programmer inn NO kontakt. Dersom du skal ha NC eller Coil.. må du sette dei inn først. Berre trykk OK for å sette inn ein tom Coil Du kan no Drag and Drop Kontaktor_K /80

24 2.8 Endre program mens PLS en er operativ; Online Edit Av og til kan det vere kjekt å endre programmet i PLS en utan å stoppe den. Dette kaller vi Online Edit, gå online med PLS en og velg den Rungen som du vil ha endra. Tips: Klikk på Begin On-Line Edit : PLS en må vere i Programeller i Monitor-mode. Utfør endringa og klikk på Send On-Line Edit Changes : (Det er først no PLS en får vite at du endrar på programmet) Tips: Når du editerer ein rung slik, kan du sette inn nye Runger også. 24/80

25 2.9 Rungkommentarer For å få bedre oversikt er det en stor fordel om du legger inn kommentarer på hver rung. Dette gjør du enkelt ved å dobbeltklikke på den grå boksen til venstre. Teksten du skriver inn kommer i det gule feltet i toppen av rungen. For å lage flere linjer, må du bruke <CTRL> + <ENTER> og ikke bare <ENTER>. Med <ENTER> lukker du bildet for rungkommentaren. I øvre høyre hjørne ser du rungnummeret. Det starter på nytt for hver Section. Det andre tallet er Stepnummer. Det er et slags linjenummer i programmet. PLSene har et begrenset antall linjenummer angitt i k-step. (kilostep). Dette varierer svært mye for de forskjellige PLSene. Dobbeltklikk her for å legge inn eller endre kommentarer 25/80

26 3 Grunnleggende instruksjoner 3.1 Bit status instruksjoner Et ladderdiagram består av en eller flere logiske betingelser som avsluttes i en eller flere instruksjoner. Når betingelsene er oppfylt, utføres instruksjonen(e). Logiske betingelser: AND AND NOT seriekobling (og funksjon) OR OR NOT parallellkobling (eller funksjon) Eks. 1: Instruksjon1 Bryter_0 Bryter_ / Bryter_2 Bryter_3 Eks. 2: Instruksjon1 Bryter_0 Bryter_ Instruksjon2 Bryter_2 I eksempel 1 vil instruksjon1 bli utført enten når bryter 0 og bryter 1 er operert eller når bryter 2 ikke er operert og bryter 3 er operert. I eksempel 2 vil instruksjon1 bli utført når bryter 0 og bryter 1 er operert. Instruksjon2 vil bli operert når bryter 0 og bryter 2 er operert. Instruksjoner: OUTPUT OUTPUT NOT på/av bit (utganger) SET set bit RESET reset bit KEEP set/reset vippe Differentiate flanke TIMER tidsrelé COUNTER teller END end Programmet må alltid avsluttes med en END-instruksjon. Når en oppretter nye program i CX-Programmer, vil END automatisk legges til. 3.2 Bitkontroll-instruksjoner Disse instruksjonene kontrollerer statusen på enkeltbit (adresser) på og av på forskjellige måter. Et bit bør bare kontrolleres på/av en gang i en bit instruksjon (ikke SET - RESET instruksjonene). For fullstendig beskrivelse av instruksjonene, les manualen eller Hjelp i PC-programmet. 26/80

27 3.2.1 OUTPUT - OUTPUT NOT Tips: OUTPUT har den egenskapen at den alltid skriver til bit et. Dersom betingelsen til venstre er oppfylt setter den bit et på, og setter bit et av dersom betingelsen ikkje er oppfylt. Beskrivelse: OUT og OUT NOT kontrollerer operand-bitet på og av etter status på betingelsen. OUT kontrollerer bitet på hvis betingelsen er på og kontrollerer det av hvis betingelsen er av. OUT NOT er inversfunksjonen til OUT og bør bare unntaksvis benyttes SET - RESET Tips: SET og RSET skriver til bit et berre når betingelsen på venstre side er oppfylt. SET skriver PÅ tilstand RSET skriver AV tilstand. Beskrivelse: SET kontrollerer operandbitet på når betingelsen er på, men påvirker ikke status på bitet når betingelsen er av. RSET kontrollerer operandbitet av når betingelsen er på, men påvirker ikke status på bitet når betingelsen er av. Eksempler: Eksemplene under viser forskjellen på OUT og SET/RSET. I det første eksempelet vil adresse være satt på når er på og av når settes lav. I det andre eksempelet vil settes på når settes på blir stående på (uansett status på 00.01) til settes på. Eksempel 1: 27/80

28 Eksempel 2: KEEP (11) Beskrivelse: KEEP brukes til å sette verdien til et bit etter statusen på to betingelser S (set) og R (reset). Keep opererer som en set/reset vippe hvor resetbetingelsen er dominant. S betingelse R betingelse Status på B Eksempler: Eksemplene under er laget på to forskjellige måter, men har nøyaktig samme funksjon. 28/80

29 3.2.4 DIFFERENTIATE Up, Stigande flankedeteksjon Når du setter Differentiate Up på ei kontakt, vil den på ei for å indikere at den har fått endra funksjon. 1. Høgre-klikk Når no adresse 0.02 går på, vil høgre sida av symbolet lede strøm nøyaktig 1 PLS-syklus. Sjå tid/vei-diagrammet under: Start_Stopp (0.02): 2. Velg Differentiate Up Høgresida av Start_Stopp (0.02): Eksempel: Det er koblet en impulsbryter til inngang Inngangen skal fungere som en på/av bryter. ( Toggle funksjon). For å lage en slik funksjon, må man detektere når bryteren aktiviseres, dvs. man trenger en flankedetektering. Hvis bryteren aktiviseres når utgangen er av, kontrolleres den på. Hvis bryteren aktiviseres når utgangen er på, kontrolleres den av. Under ser vi eit eksempel på ein slik Toggle funksjon. 29/80

30 3.2.5 DIFFERENTIATE Down, Fallende flankedeteksjon Når du setter Differentiate Down på ei kontakt, vil den på ei for å indikere at den har fått endra funksjon. 1. Høgreklikk Når no adresse 0.02 går av, vil høgre sida av symbolet lede strøm nøyaktig 1 PLS-syklus. Sjå tid/vei-diagrammet under: 2. Velg Differentiate Down Start_Stopp (0.02): Høgresida av Start_Stopp (0.02): 30/80

31 3.3 Tall i PLS Når vi skal jobbe med tall i PLS er det ein del Datatyper som ein må kjenne til. Her er dei mest brukte: Datatype Størrelse Heltall HEX-koder Min Max Min Max UINT Unsigned INTeger 16 bit &0 &65535 #0 #FFFF INT Signed INTeger 16 bit UDINT Unsigned Double INTeger 32 bit #0 #FFFF FFFF DINT Double signed INTeger 32 bit REAL REAL 32 bit - Når vi angir et tall (konstant) inn i ein instruksjon, kan vi ikkje berre skrive tallet inn som vanleg. Vi må for det første fortelle PLS en at det ikkje er snakk om ei adresse, men ein konstant tallverdi. Eks: Her er dei ulike tegna for å angi konstanter: & Positivt heltall Datatype UINT/UDINT # Hexadesimal kode Datatype WORD/CHANNEL + Positivt heltall Datatype INT/DINT - Negativt heltall Datatype INT/DINT +0,0 Positivt desimaltall Datatype REAL -0,0 Negativt desimaltall Datatype REAL 31/80

32 3.4 Programkontroll END (01) Beskrivelse: END må være den siste instruksjonen i et program. Instruksjoner skrevet etter END vil ikke bli utført. Mangler END-instruksjonen, vil ikke programmet bli utført, og feilmeldingen «No End Inst» vil vises på PC eller Håndterminal. 32/80

33 3.5 Tidsforsinkelse / Tellere For CJ1 PLSene finnes det mange ulike varianter av både timere og tellere. I dette kompendiet er det kun tatt med de vanligste. For flere varianter refereres det til manualen eller hjelpen i CX-Programmer. Som standard angis ønskede og virkelige verdier på BCDformat. Dette er en gammel standard som vi anbefaler å gå bort ifra. Skal disse verdiene kobles sammen med annen funksjonalitet i PLS programmet, vil det kunne være fornuftig å skifte over til desimal format på verdiene. Dette gjøres under egenskapene til PLSen (velg Properties i lista som kommer opp ved å trykke på høyre museknapp når en står over PLS ikonet i prosjektmenyen). Valget er vist med rød sirkel i vinduet til høyre. Når desimale (binary) verdier er valgt, blir BCD-baserte timere og tellere tatt bort og erstattet med heltallsbaserte. Disse betegnes med en X som et tillegg i instruksjonsnavnet. Eksempelvis blir TIM til TIMX og CNT til CNTX. 33/80

34 3.5.1 TIMER TIMX (TIM) Beskrivelse: Timere beskrives i programmet med et nummer N og en forhåndsinnstilt set verdi, SV. Timeren aktiviseres når betingelsen er på og resettes når betingelsen går av. Når timeren er aktivisert teller timeren ned fra set-verdien (SV) mot null med enheten 0,1 sekund. Hvis betingelsen er på lenge nok og timeren når null, blir timeren satt. Timeren blir stående på til betingelsen går av. TIMX: Setverdien kan være fra &0 til &65535, dvs. til 6553,5 sekunder. TIM: Setverdien kan være fra #0 til #9999, dvs. til 999,9 sekunder. betingelse timer status Eksempel 1: Her er vist to timere, TIM0 med konstant tid 15 sekunder og TIM1 med register D0 som tidsvelger. TIM1 vil da ha setverdi lik verdien i register D0. Utgang vil dermed ha en forsinket ut-funksjon. Utgang vil være på 15 sekunder etter inngang Utgang vil gå på når inngang 0.03 går på, og være på til TIM1 har gått ut valgt tid i D /80

35 Eksempel 2: One-Shot. Denne programbiten gir en puls på 1,5sek på utgang , uansett lengden på inngangssignalet COUNTER CNTX(CNT) Beskrivelse: Tellere beskrives i programmet med et nummer N og en forhåndsinnstilt setverdi, SV. Telleren teller ned fra setverdien når tellerinngangen CP aktiviseres. Hver gang det er en positiv flanke på CP reduseres erverdien (PV) med en. Når PV er null, blir telleren satt. Telleren blir resatt når reset inngangen (R ) aktiviseres. PV blir da satt lik SV. 35/80

36 CNT: Setverdien kan være fra #0 til #9999. CNTX: Setverdien kan være fra &0 til & tellerinngang reset tellerstatus erverdi PV Eksempel 1: For hver gang inngang 0.10 blir aktivisert, reduseres erverdien med en. Når 25 pulser er talt opp, går utgang på. Utgangen blir stående på til telleren resettes med inngang Eksempel 2: Teller som utvidet timer. Når inngang 0.12 er aktivert teller telleren ned med 1-sekunds klokkepuls. Etter 1 sekund x 7000, eller 116 minutter og 40 sekunder går utgang på. Inngang 0.12 kontrollerer når telleren er aktiv. Det finnes også en reversibel (teller begge veier) teller, som heter CNTRX. 36/80

37 3.5.3 INCREMENT ++ For løpende telling av antall enheter produsert, er det upraktisk å bruke en teller. Da er det bedre å bruke ++. Instruksjonen ++ teller hver PLS-syklus, så det er viktig å bruke Differentiate på signalet som gir tellesignal. Eksempel : ++ vil øke D9000 med 1 hver gang Eskesensoren blir påvirket. D9000 går maksimalt til &65535, og vil deretter bli 0 ved neste puls. Hvis du trenger å minke D9000 med 1, bruker du instruksjonen --. Se MOVE hvordan du nullstiller D /80

K O M PE N D IE. G runnleggendeprogra m m ering a v PLSm /CxProgra m m er. R ev.1f

K O M PE N D IE. G runnleggendeprogra m m ering a v PLSm /CxProgra m m er. R ev.1f K O M PE N D IE G runnleggendeprogra m m ering a v PLSm /CxProgra m m er R ev.1f Kompendiet er et samarbeidsprosjekt mellom flere ansatte på teknisk support i Omron. Det vil derfor være en lett blanding

Detaljer

Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi. Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX

Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi. Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Industriell IT ITD30005 Lab 1 (Gruppeoppgave) Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX Remmen 03.sept 2015 Revidert:

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Det finst mange bildeprogram som kan overføre bilde frå kamera nærmast automatisk. Også Windows har eit slikt alternativ. Men vi skal bruke ein metode

Detaljer

Opprydding i mapper og filer

Opprydding i mapper og filer Opprydding i mapper og filer Office 2013/2016 1. Filer og mapper Ei fil inneheld informasjon, for eksempel tekst, bilde eller musikk. På datamaskina kan du vise filene som ikon, og kjenne att ei filtype

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

IN1020. Sekvensiell Logikk

IN1020. Sekvensiell Logikk IN12 Sekvensiell Logikk Hovedpunkter Definisjoner Portforsinkelse Praktiske Eksempler Latch SR D Flip-Flop D JK T Tilstandsmaskiner Tilstandsdiagrammer og tilstandstabeller Omid Mirmotahari 2 Definisjoner

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Mindstorm, robot- og reguleringskurs

Mindstorm, robot- og reguleringskurs Mindstorm, robot- og reguleringskurs Kursets mål: Sett seg inn i reguleringsteknikk og deretter planlegge, bygge og programmere en robot for å løse et gitt problem. 1 Reguleringsteknikken Reguleringsteknikken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Forelesning 6. Sekvensiell logikk

Forelesning 6. Sekvensiell logikk Forelesning 6 Sekvensiell logikk Hovedpunkter Låsekretser (latch er) SR latch bygget med NOR S R latch bygget med NAN latch Flip-Flops Master-slave flip-flop JK flip-flop T flip-flop 2 efinisjoner Kombinatorisk

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Digitalstyring sammendrag

Digitalstyring sammendrag Digitalstyring sammendrag Boolsk algebra A + A = 1 AA = 0 A + A = A AA = A A + 0 = A A 1 = A A + 1 = 1 A 0 = 0 (A ) = A A + B = B + A AB = BA A + (B + C) = (A + B) + C A(BC) = (AB)C A(B + C) = AB + AC

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI MIKROKONTROLLERE - ARDUINO KURS 27.08.16 ANALOG - DIGITAL FRA VARIASJONER AV STRØMSTYRKE TIL TALL ARDUINO BRUKES TIL Å UTFØRE SLIK KONVERTERING STRØM/TALL ELLER TALL/STRØM

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

PLS PC-øving nr. 2 Trening i programmering

PLS PC-øving nr. 2 Trening i programmering PLS PC-øving nr. 2 Trening i programmering Utgave: 1.02 Utarbeidet av: AH Dato: 03.10.12 Revidert av: AH Dato:020914 Tema i oppgaven Del 1 Med utgangspunkt i små programbiter i ladderdiagram, LD, skal

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

INF1400. Sekvensiell logikk del 1

INF1400. Sekvensiell logikk del 1 INF4 Sekvensiell logikk del Hovedpunkter Låsekretser (latch er) SR latch med NOR-porter S R latch med NAN-porter -latch Flip-flop Master-slave -flip-flop JK flip-flop T-flip-flop Omid Mirmotahari 3 efinisjoner

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Dagens temaer. temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation. av sekvensielle kretser. and Architecture. Tilstandsdiagram.

Dagens temaer. temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation. av sekvensielle kretser. and Architecture. Tilstandsdiagram. Dagens temaer 1 Dagens Sekvensiell temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture logikk Flip-flop er Design av sekvensielle kretser Tilstandsdiagram Tellere og registre Sekvensiell

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Hei verden Introduksjon Swift PDF

Hei verden Introduksjon Swift PDF Hei verden Introduksjon Swift PDF Introduksjon Swift er et programmeringsspråk laget av Apple og er etterfølgeren til Objective-C. Med Swift kan du lage apper for ios og OSX. For å gjennomføre dette kurset

Detaljer

Brukergrensesnittet i LabVIEW

Brukergrensesnittet i LabVIEW Kapittel 2 Brukergrensesnittet i LabVIEW 2.1 Hvordan starte LabVIEW Programmet LabVIEW kan startes på flere måter: Via Start (på PC ens skrivebord) / Programmer / National Instruments /LabVIEW Du kan åpne

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag

Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Manual oppdatering av nettsider Sogndal idrettslag Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.0 1. Innlogging og support Gå til www.sogndalidrettslag.no/login Her finn du oversikt over supportsider og korleis du får

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Kopier heile katalogen Metxxxxx inn i Weatherlink-katalogen (eller i ein underkatalog).

Kopier heile katalogen Metxxxxx inn i Weatherlink-katalogen (eller i ein underkatalog). Instruks for bruk av met web-sider. Webansvarleg må skaffe ftp-adresse til web-server og få oppretta ein katalog der til verstasjonen. Han må også opprette ein underkatalog uke under verstasjonskatalogen.

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

En mengde andre typer som DVD, CD, FPGA, Flash, (E)PROM etc. (Kommer. Hukommelse finnes i mange varianter avhengig av hva de skal brukes til:

En mengde andre typer som DVD, CD, FPGA, Flash, (E)PROM etc. (Kommer. Hukommelse finnes i mange varianter avhengig av hva de skal brukes til: 2 Dagens temaer Dagens 4 Sekvensiell temaer hentes fra kapittel 3 i Computer Organisation and Architecture Design Flip-flop er av sekvensielle kretser Tellere Tilstandsdiagram og registre Sekvensiell Hvis

Detaljer

Brukerhåndbok. Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere

Brukerhåndbok. Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere Brukerhåndbok Gjør eldre og personer med demens til dedikerte idrettsutøvere Brukerveiledning Motiview Koble til 1. Slå på TV (rød knapp på fjernkontrollen) 2. Koble HDMI-kabel i PC og TV 3. Pass på at

Detaljer

INF1400. Sekvensiell logikk del 1

INF1400. Sekvensiell logikk del 1 INF1400 Sekvensiell logikk del 1 Hovedpunkter Låsekretser (latch er) SR latch med NOR-porter S R latch med NAND-porter D-latch Flip-flop Master-slave D-flip-flop JK flip-flop T-flip-flop Omid Mirmotahari

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer