Burris Ballistic Laserscope

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Burris Ballistic Laserscope"

Transkript

1 Burris Ballistic Laserscope Brukerveiledning Montering 1. Velg en Weaver eller Picatinny base. Om det brukes en to-delt base for Long Action Bolt rifler, bør frontbasen være reversibel (forlenget)base som monteres med forlengelsen rettet bakover. Burris XTB Baser (Xtreme Tactical Bases) kan anbefales siden disse også er laget med hensyn til behovene når man monterer en Ballistic Laserscope. 2. Les produsentens montasje veiledning før du begynner. 3. Rengjør montasje området for fett og olje med egnet middel. Vær ekstra nøye med skruehull. Rengjør montasjen med samme middel, men pass på at middelet ikke kommer i kontakt med linsene eller riflestokken. 4. Etter å ha montert basene plasseres siktet slik at det har riktig øyeavstand. Dette gjør du ved å legge an til skudd og flytte siktet så langt fram du kan uten å miste fullt synsfelt. 5. Merk deg hvilke to spor i basen du vil bruke til å feste siktet. Mens baseklemmene er løse og ikke tilskrudd plasseres siktets montasjespor overens med basens spor. Beveg siktet forsiktig fra side til side for å tilpasse slik at siktet er kant i kant med basen og slik at montasjeklemmene griper godt rund både kanten på base og sikte. Skru til kun med fingrene - moderat styrke. 6. Når du avslutter punkt 5, plasserer du hex-mutteren (sekskantet) på motsatt side av riflen som du skal ha fjernstyringsbryteren på (normalt venstre side for høyrehendte og vice versa). Du skal ha fri sikt mellom fjernstyringen og mottageren for denne som sitter på selve siktet. 7. Mens Hex-mutteren er løs dytter du siktet fremover i montasjen og skrur så godt til.

2 Fokusering/skarpstilling av okularet Om du ser i siktet vil de fleste oppleve retikkelet som klart og tydelig. Om det ikke er fokusert dreier du fokusringen på okularet til det framstår klart og tydelig. Innskyting Generelt: Skyt inn under sikre og kontrollerte forhold på bane og med alle normale hensyn til sikkerhet for deg og de rundt deg. Bruk samme ammunisjon som du vil bruke på jakt. 1. Grovinnstill siktet ved hjelp av Bore Sight el. tilsvarende. Øvrig innskyting som normalt og med justering av høyde/side som på andre sikter. Burris Ballistic Laserscope har en korrigering pr. klikk på 0,7 cm på hundre meter. 2. Juster ved å dreie justeringsskruene. Fra fabrikk er de sentrert slik at du har like mange klikk tilgjengelig i hver retning. Skyt inn med god støtte, gjerne i benk og med to-tre skudd før justering for tydelig å se hvor skuddene samler og skal justeres. 3. Skyt og juster inntil skuddene samler midt i blinken. 4. Still inn tallskiven til 0 uten å dreie den blanke innstillingsskruen. 5. Avslutt med å skru på dekslene igjen. Sette inn / bytte batteri 1. Foran okularet og øverst på siktet finner du batteriluken. Åpne denne med en mynt eller skrutrekker. Sett inn et Lithium CR2 batteri. Batterilevetiden er normalt opp mot 5000 sykluser. Den kan avkortes mye om man bruker siktet under kalde forhold og minusgrader. 2. Starte opp elektronikken 3. Trykk inn hovedknappen på siden av siktet, rett bak Burris-logoen. Se i siktet. Du vil nå se en opplyst Y (for yards) eller M (for meter) sammen med batteriindikator. Disse vil være på i 8 sekunder. Grunnleggende bruk laseravstandsmåleren Skru på hovedbryteren og sikt på et punkt med siktet. Trykk nå en gang på enten hovedbryter eller fjernkontrollen. Over siktet vil du nå se horisontal avstand til målet samt at punktet i midten av trådkorset lyser. Avstanden som vises er den horisontale avstanden til målet. Ballistic Laserscope har en innebygget vinkel sensor og konverterer den reelle distansen til horisontal distanse. Den horisontale distansen er den som mest påvirker kulebanen. Uavhengig av skytevinkel opp eller ned vil Ballistic Laserscope ta det med i beregningen for å finne siktepunkt. Om siktet ikke klarer å finne riktig avstand vil displayet vise tre streker i stedet for avstand i tall. Fjernkontrollen Ballistic Laserscope leveres med en fjernkontroll for enklere å kunne betjene avstandsmåleren i siktet. Plassér fjernkontrollen foran på skjeftet eller framme på siden av siktet. Ballistic Laserscope er mottakelig for fjernkontrollen inntil en time etter man har trykket på hovedbryteren. Fjernkontrollen må ha direkte linje mot en av mottakerne på siktet og en maksimal avstand på inntil ca. 45 cm.

3 Batteri til fjernkontroll: Et vanlig CR 2025 batteri brukes. Normalt holder det til opp mot 5000 sykluser. Lithium batteri anbefales. Skru opp og ta av batteridekselet på toppen av siktet for å komme til og skifte batteriet. Å sette opp siktet for din ammunisjon: 1. Velg bruk av meter eller yard. For Norge er meter mest aktuelt. 2. Ønsker du å skyte inn på 100 eller 200 meter? For Norge vil oftest 100 meter være mest praktisk. 3. Informasjon som behøves: Du må vite hvor mange tommers drop (hvor mange tommer prosjektilet faller på 500 yards) din ammunisjon har på 500 yards, hvis innskutt på 100 meter. tallet for droppet tilsvarer koden du skal bruke når du programmerer siktet. Det er flere måter å bestemme drop-tallet på: 1. For fabrikkladninger: Patronlisten som følger med siktet vil vise droptallet for de fleste vanlige fabrikkladninger. 2. Produsentens nettside vil ofte ha slik informasjon. 3. Droptallet kan være trykket på ammunisjonsesken. 4. Ballistiske data-program. 5. Selv å måle droppet på 500 meter ved innskutt på Bruk vedlagte liste og finn informasjon for tilsvarende ladninger som har samme utgangshastighet og ballistiske koeffisient(bc). 7. Burris website NB! Det faktiske korrekte droppet er påvirket av ditt våpen og høyden (m.o.h) du skyter i om du ikke har målt selv nøyaktig. Alle andre tall er omtrentlige, tilvarende +/- 7-8 cm på 500 yards. Uavhengig av om du velger enhet oppgitt i meter eller yard, så er vedlagte liste basert på drop på 2oo yard ved innskutt på 50 yard eller 500 yard og innskutt på 100 yards. Når du programmerer inn droppet, vil det første tallet i displayet stå for innskytingsavstand (0=50 yard/meter, 1=100 yards/meter og 2=200 yards/meter). De to neste tallene er ditt droppnummer, som vil ligge mellom 5 og 90. F.eks. vil 139 bety innskutt på hundre meter og med drop lik 39. Det er 4 piler på set-up knappen på siden av siktet. Disse brukes kun til programmering og har ingen annen funksjon ved vanlig bruk av siktet.

4 Stille inn siktet: 1. Trykk på hovedbryteren for å skru på siktet. Trykk en gang til for å få fram tre streker (---) i displayet. 2. Trykk så inn pil framover, deretter hovedbryter, og hold dem begge inne i 6 sekunder. Slipp når displayet endrer seg. Dette kalles set-up modus. Det første tallet som dukker opp et par sekunder er programvareversjon. Så viser displayet gjeldende innstillinger for yard eller meter og innstilt ammo. Fra fabrikk vil dette stå som Y 145. Har siktet vært stilt inn tidligere er det denne verdien som vil vises. 3. Når forrige/fabrikkinnstilling vises har du 30 sekunder på å trykke pil framover for å komme inn modus for innstilling av ammunisjon. 4. Da lyser en T og enhet (M eller Y) blinker. Velg pil opp for yard, eller pil ned for meter. Når du har valgt det du skal ha trykker du pil framover for å bekrefte valget. 5. T lyser, M eller Y lyser og første tall blinker, de to andre synes ikke ennå. Velg nå innskytingavstand (0=50, 1=100, 2=200). Trykk pil opp for høyere tall og pil ned for lavere tall. Når ditt valgte tall blinker, trykker og slipper du pil framover. 6. De siste to tallene skal nå blinke i siktet. Velg nå korrekt drop-tall (fra liste eller annet) ved å trykke pil opp eller pil ned. Når korrekt tall blinker trykker du pil framover for å gå ut av set-up modus. 7. Du er nå klar til å skyte. Skyt om ønskelig inn på nytt. For maksimal presisjon bør du bekrefte innstillingene dine med praktisk skyting. Avhengig av eksakte egenskaper ved din ammo, løpslengde, vinkel og temperatur kan det hende du må øke eller minske drop-tallet en verdi eller to opp eller ned for den helt ultimate presisjonen. Programmeringen du har gjort er nå lagret i siktet og vil være den samme uavhengig av om batteriet er fullt eller nesten tomt og vil også være den samme om du tar ut og setter inn nytt batteri. Å forstå hva displayet i siktet viser, innstilt kule/innskyting: M134 betyr: M (stilt inn på metervisning), skutt inn på 100 meter og med en patron som har drop på 34 tommer når den er innskutt på 100 yard.

5 Viktige nøkkelopplysninger om Ballistic Laserscope: 1. Kulebanekompensatoren er kalibrert kun for bruk med 12 ganger forstørrelse. 2. Det er senter i trådkorset du bruker ved avstandsmåling 3. Et opplyst retikkelpunkt vil forbli opplyst i ca. 90 sekunder. Har du ikke skutt innen da må du sikte og måle på nytt med trådkorset. 4. Det kan være flere grunner til at Ballistic Laserscope ikke vil måle avstanden: Vegetasjon/objekter mellom siktet og målet som kan forstyrre, f.eks. gress, grener og løv. Regn, tåke og snøvær kan også påvirke. En skitten objektiv linse vil også hindre enheten i å fungere skikkelig. Også om du har en dårlig reflekterende bakgrunn, ikke klarer å holde rolig, og/eller har spesielt lange hold. Dårlig batteri kan spille inn. 5. Om du har programmert siktet for en spesiell patron og avstanden til målet ikke kan fastsettes, vil siktet vise tre horisontale linjer i yards/meter området og vanligvis fem opplyste dotter som kan fungere som et custom Ballistic Plex som er nøyaktig kalibrert til din patron. 6. Om du opplever at Ballistic Laserscope ikke fungerer ordentlig er det mest sannsynlig fordi du må bytte batteri. Sjekk først eksisterende batteri ved å koble det fra og til igjen, og deretter sjekke om ting fungerer. Løser ikke det problemet trenger du nytt batteri. Tekniske merknader. Fininnstilling og høyde (m.o.h.) Ammunisjonsfabrikkanter oppgir generelt kule drop-tallet ved hav-nivå. Veldig forenklet; storvilt jaktprosjektiler har et drop ved 500 yards som minsker med ca. ½ tomme (1,25cm) for hver 1000 fot (ca. 305m) man øker i høyde over havet. Så om man jakter i en høyde av 6000 fot (ca meter) og ammunisjonen sier den har et drop på 40 tommer på 500 yards, innskutt på 100 meter, må du velge kode 37 i stedet for 40 på siktet. På finnes en oversikt over mer spesifikke høydejusteringer for hver patrontype. Det kan også finnes andre program på internett som kan gi enda mer nøyaktige data. Avhengig av de nøyaktige faktiske ytelsene til din patron, løpslengde, riflestigning og ekstreme temperaturer vil det kunne være behov for å justere droppet et nivå eller to opp eller ned. Ballistiske program er et nyttig hjelpemiddel for å komme så nær mulig faktisk drop, men ingenting erstatter å skyte på 500 yards for å gi deg de mest reelle data for akkurat din kombinasjon av våpen og ammunisjon, slik at Ballistic Laserscope fungerer optimalt. Ekstrem langholdskyting (over 500 yards) Faktorene som påvirker et prosjektil i luften er mange og forholdet mellom dem komplekse. BC (ballistisk koeffisienten) på kulen du bruker er en faktor som beskriver hvor fort kulen mister fart. Den faktiske BC og den oppgitte BC kan være forskjellig og påvirke din ballistiske tabell/dropkode. I utvikling av enkel-i-bruk -programmeringen, støttet Burris seg mest på førsteklasses patroner og med de beste kulene. I praksis, på avstander mellom 100 og 500 yards (91-457m) og på grunn av måten Ballistic Laserscope fungerer, er det er det veldig lite feil i kulebanenebergningene fra kule til kule. BC tallene for de vanligste kulene er tilgjengelige på Burris nettsider. Likevel, på avstander over 500 yards (457m), vil det kunne være betydelig forskjell på treffpunkt avhengig av kuletype. Oversikt 4 (side 4 i original manual) viser faktisk BC tall for som er brukt for hver dropkode. For å kunne

6 utnytte Ballistic Laserscope til fulle ved skyting over 500 yards (450m), vil det være lurt å benytte et prosjektil som ligger nærmest mulig verdiene som er vist på oversikt 4. Når Ballistic Laserscope måler en distanse som er lengre enn retikkelet kan kompensere for, vil de fire nederste punktene i retikkelet lyse og slik indikere at målet er for langt unna for retikkelets rekkevidde. Spesifikasjoner: Brukstemperatur min/max: grader celsius Lagringstemp.: grader celsius Effektiv rekkevidde: F.eks. hjortedyr: meter. Målskiver som reflekterer laseren godt: Inntil 730meter Nøyaktighet: Under 100 meter:+/- 1 meter meter: +/-2 meter. Over 500 meter: +/- 3 meter. Garantier: Burris Ballistic Laserscope har 10 års garanti på optikk og 3 år på elektronikk. Hvis din Ballistic Laserscope har optiske eller mekaniske feil, vil Burris vurdere eventuell feil og reparere eller erstatte produktet. Elektronikkens garanti gjelder i 3 år fra kjøpsdato, første kjøper. Ved feil på denne returneres siktet til importør/distributør. Øvrig i henhold til de enkelte lands kjøpslov. Denne brukermanualen er oversatt fra original engelsk manual. I tvilstilfeller er det alltid den originale engelske brukermanualen som er korrekt. Med forbehold om feil i oversettelse og trykkfeil.

Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling versjon 1.0

Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling versjon 1.0 Retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling versjon 1.0 Sjef TRADOK fastsetter retningslinjer for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor

Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor Brukerveiledning Fisher 1235-X metalldetektor med henvisning til bilder i engelsk utgave 1. Innledning Gratulerer med ditt valg av metalldetektor. Din Fisher 1235-X er et valg for den seriøse nybegynner

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer