Tele Radio 860. Manual IM A3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3"

Transkript

1 Tele Radio 860 Manual IM A3 1

2 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED TX 4= Charge connector Only 12V DC Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

3 * SR1 SR SR1 SR2 * Fuse S1 0,5A cermaic fast (F) for receivers with voltage supply :48, 115 and 230V AC. 860RX 1= Red LED 1 2= Yellow LED 2 3= Reset button 4= Green LED 4 5= Red LED 5 6= Yellow LED 6 7= Function selector switch 8= Green LED 8 9= Red LED 9 10= Yellow LED 10 11= Radio module 12= Green LED

4 INNHOLD/NORSK Side 24 Komme i gang 25 Systemets Funksjoner, 25 Sender 860TX 26 Mottaker 860RX 27 Tilkopling av mottaker 27 Montering av mottaker og mottakerantenne 28 Programmere sammen sender og mottaker 28 Slette samtlige sendere i mottakeren 28 Starte senderen, starte senderen med PIN-kode 29 Slå av senderen, Låse / låse opp en mottaker 30 Bytte av frekvens 31 Automatisk avslåing 31 PIN-kodefunksjon, programmere PIN-koder 32 Endre / slette PIN-koder, 32 Funksjonsvalg 38 Momentane/vekslende reléfunksjoner 39 Forriglinger 41 Feilsøking 42 Skjema for innstilling av mottaker og sender VIKTIG! For å få best mulig utbytte av systemet, er det viktig at du tar deg tid til å lese gjennom håndboken før dubegynner å installere/programmere utstyret. SØRG FOR AT: Kompetent personale får en gjennomgang av systemets funksjoner før det tas i bruk. Kun kompetent personale har tilgang til senderen. Senderen ikke forlates uten oppsikt. Senderen slås av når den ikke er i bruk. Operatøren alltid har fullstendig oversikt over utstyret når det radiostyres. KOMME I GANG: Start med å fylle ut systemets serienummer på skjemaet for innstilling av sender og mottaker på side (42). Fyll ut øvrige opplysninger på skjemaet etter hvert som du programmerer systemet. Hvis mottakeren skal plasseres høyt eller på en annen, utilgjengelig måte, er det en fordel å programmere så mange funksjoner som mulig før mottakeren monteres. Kontroller at det er korrekt matespenning til mottakeren. 24

5 SYSTEMETS FUNKSJONER Frekvens System 860 benytter seg av 32 ulike frekvenser, og dette gjjør det mulig å ha flere sendere og mottakere i drift innenfor samme dekningsområde. Batteriindikator: Senderen har en innbygd batteriindikator som sier fra når det gjenstår ca. 10 % av batterikapasiteten (total driftstid ca. 12 timer). Ladetiden er ca. 2 timer. Automatisk avslåing: For å spare på batteriet har senderen en innbygd, automatisk avslåingsfunksjon.automatisk avslåing omfatter følgende valg: Etter 2, 6 eller 12 minutter eller ingen automatisk avslåing. PIN-kode: Opptil 10 individuelle/personliga PIN-koder kan programmeres i hver sender. Av-/pålogging: Mottakeren kan programmeres til å godta opptil tre forskjellige sendere, der hver sender har en unik kode.av hensyn til sikkerheten kan kun én sender være pålogget om gangen. For å kunne logge på enda en sender, må den som allerede er pålogget logges av først. Funksjonsvalg: Systemet gir mulighet til å programmere flere ulike kombinasjoner av reléfunksjoner. Momentane eller vekslende reléfunksjoner: Hvert funksjonsrelé kan programmeres til momentan eller vekslende reléfunksjon. Forrigling: Med denne funksjonen er det mulig å forrigle/prioritere en reléfunksjon/knapp foran en annen. Hvis forrigling er programmert og to senderknapper trykkes inn samtidig, prioriteres/forrigles den ene knappen foran den andre, noe som gjør at f.eks. opp og ned ikke kan manøvreres samtidig. Sikkerhetsreleer: Mottakeren leveres med to sikkerhetsreleer som overvåkes kontinuerlig. Innbygd sikkerhetsfunksjon når senderen startes; 0-posisjonsovervåking Hvis en knapp trykkes inn utilsiktet når senderen skal startes, vil ikke senderen starte. Dette angis ved at lysdioden lyser rødt, såkalt 0-posisjonsovervåking. SENDER 860TX ES GB DE FR US SE NL NO DK Bilder af senderen finner du på side stk. totrinns trykknapper 32 ulike frekvenser, 433, ,650 MHz Stoppknapp Oppladbart batteri Radio: PLL synthesizer Utvendige mål: 160 x 70 x 35 mm Vekt: Ca. 270 g Beskyttelsesklasse: IP 54 25

6 Lading av senderen: Senderen leveres med oppladbart batteri og innbygd lader. Lysdioden i senderen lyser rødt eller grønt avhengig av batteristatus. Senderens driftstid er ca. 12 timer ved kontinuerlig bruk. Når det er på tide å lade batteriet, skifter lysdioden farge til rød og da gjenstår ca. 10 % (1 time kontinuerlig drift) av batterikapasiteten. OBS! Batteriets levetid øker hvis du venter med å lade batteriet til lysdioden lyser rødt. Det bør imidlertid lades minst annenhver måned. Ved lading (fullt ladet, ca. 2 timer) lyser lysdioden rødt til batteriet er fulladet. Da skifter den til grønt. Senderen kan ikke overlades. Lading: 12V DC (500 ma) eller 230V AC via adapter MOTTAKER 860RX Bilder av mottakeren finner du på side 3. Reléutganger: Midi : 10+2 for stoppfunksjon, Maxi: 20+2 for stoppfunksjon Stopprelé: Potensialfri av-bryter 8A AC1 Funksjonsrelé: Potensialfri av/på-bryter 16A AC1 32 ulike frekvenser, 433, ,650 MHz Radio: PLL synthesizer Mål: 240 x 160 x 80 mm Beskyttelsesklasse: IP 65 Antennekontakt: BNC Matespenning Strømforbruk, min. Strømforbruk, maks. 12V DC 150 ma 1A 24V DC 60 ma 600 ma 24V AC 80 ma 800 ma 48V AC 100 ma 400 ma 115V AC 70 ma 200 ma 230V AC 25 ma 100 ma Mottakerens ulike lysdiodesignaler Gul lysdiode (2) lyser når mottakeren har korrekt matespenning. Grønn lysdiode (12) lyser når mottakeren tar imot radiosignaler (433, ,650 MHz). Grønn lysdiode (4) og (8) lyser når mottakeren har låst en sender. Rød lysdiode (5) og (9) indikerer en feil på mottakeren. Gul lysdiode (6) og (10) blinker 1, 2 eller 3 ganger., avhengig av hvor mange sendere som er programmert inn på mottakeren. Hvert relé har en rød lysdiode som lyser når releet er aktivert. 26

7 TILKOPLING AV MOTTAKER x = Miidi / Maxi 860RX-Ax 860RX-Bx 860RX-Cx 860RX-Dx *1 24V AC/DC L 230V AC L 48V AC L 115V AC *2 12V DC N 0V DC N 0V AC N 0V AC *4 0V SR1 SR *1 *2 3 * C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC DK SR1 SR MONTERING AV MOTTAKER OG MOTTAKERANTENNE Mottakeren skal monteres: Beskyttet fra vær og vind i den grad det er mulig. Med kabelfestene nedover. Plassering av mottaker/antenne Plasser antennen høyt over bakken. Antennen må ikke være i nærheten av metallgjenstander som f.eks. bjelker, strømledninger eller andre antenner. 1/2-bølgeantennen trenger ikke noe jordplan, noe som er nyttig og en stor fordel der det ikke er noe naturlig jordplan, f.eks. et blikktak eller taket på et kjøretøy. Hvis mottakeren plasseres på en vegg, er det viktig at antennen vinkles ut fra veggen. Med 1/4-433K-bølgeantennen med tre meter koaksialkabel kan antennen plasseres fritt og høyt over bakken. For å oppnå best mulig rekkevidde med 1/4-433K-antennen, skal den monteres på et blikktak uten andre metallgjenstander eller antenner.ved montering på kjøretøy er det lurt å montere antennen i et feste i kjøretøyet (F1) / /4-433K3 US GB DE FR ES NL SE NO Med 5/8-bølgeantennen med tre meter koaksialkabel kan antennen plasseres fritt og høyt over bakken. For å oppnå best mulig rekkevidde med 5/8-bølgeantennen, skal den monteres på et blikktak uten andre metallgjenstander eller antenner.ved veggmontering er det lurt å montere antennen i et veggfeste (VM1). 5/8-433K3 27

8 PROGRAMMERE SENDER OG MOTTAKER SAMMEN Mottakeren kan programmeres til å godta opptil tre forskjellige sendere, der hver sender har en unik kode. Lysdiode 6 og 10 på mottakeren angir hvor mange sendere som er programmert inn på mottakeren. Ingen blink =Ingen sender er programmert inn 1 blink = 1 sender er programmert inn 2 blink = 2 sendere er programmert inn 3 blink = 3 sendere er programmert inn 1) Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 2 på mottakeren i posisjon ON. 2) Trykk inn tilbakestillingsknappen på mottakeren. Grønn, rød og gul lysdiode 4 6 og 8 10 lyser. 3 Slipp tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slokker. Gul lysdiode 6 og 10 lyser vedvarende. (Hvis gul og rød lysdiode blinker vekselvis, er tre sendere allerede programmert inn på mottakeren, og da må samtlige sendere slettes og programmeres på nytt.) 4) Start senderen ved å trykke på startknapp 9 og 10 samtidig i minst ett sekund. Slipp opp knappene. 5)Trykk enda en gang på knapp 9 og 10 samtidig til gul lysdiode 6 og 10 på mottakeren begynner å blinke. Mottakeren har funnet senderen. 6) Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 2 på mottakeren i posisjon OFF. 7) Senderen er programmert. Husk å fylle ut skjemaet på siste side (42) etter programmering! SLETTE SAMTLIGE SENDERE I MOTTAKEREN PÅ MOTTAKEREN: 1) Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 2 i posisjon ON. 2) Trykk inn tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8), rød (5 og 9) og gul (6 og 10) lysediode lyser vedvarende. 3) Slipp tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slokker. Gul (6 og 10) lysdiode lyser vedvarende. Hvis gul og rød lysdiode blinker vekselvis, er tre sendere programmert inn på mottakeren. 4) Sett bryter 2 i posisjon OFF. 5) Sett bryter 2 i posisjon ON innen 2 sekunder. De gule (6 og 10) lysdiodene blinker, og mottakeren er slettet. 6) Sett bryter 2 i posisjon OFF. STARTE SENDEREN 1) Stoppknappen må være trukket ut. 2) Trykk ned startknappene (knapp 9 og 10) samtidig i minst ett sekund. 3) Slipp opp startknappene.. 4) Når lysdiode 3 lyser grønt, er senderen i gang. STARTE EN SENDER MED PIN-KODE 1) Stoppknappen må være trukket ut. 3) Trykk ned startknappene (knapp 9 og 10) samtidig i minst ett sekund. 4) Slipp opp knappene. Gul (2) og grønn (3) lysdiode blinker. 5) Tast PIN-koden (4 sifre). Grønn lysdiode (3) lyser vedvarende. Hvis du taster feil PIN-kode, slår senderen seg av. 28

9 SLÅ AV SENDEREN Trykk stoppknappen inn når du vil slå av senderen. Alla releer i mottakeren koples fra når stoppknappen på senderen trykkes inn. LÅSE / LÅSE OPP EN MOTTAKER Når en sender som er programmert inn på en mottaker startes, låser mottakeren seg på senderens ID-kode. I denna posisjonen vil mottakeren bare godkjenne denne senderen (selv om flere sendere er programmert inn på mottakeren). Grønn lysdiode 4 og 8 lyser for å bekrefte at kun valgt sender kan benyttes. Når en annen sender skal brukes, må mottakeren låses opp først. Deretter kan en annen innprogrammert sender låses inn på mottakeren. LÅSE OPP MOTTAKEREN: Senderen som skal logges av må være startet/pålogget. På den påloggede senderen: 1) Trykk inn stoppknappen på senderen. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende i ett sekund, deretter lyser (på senderen) gul lysdiode 2 vedvarende og rød lysdiode 3 begynner å blinke. 2) Tast PIN-koden. Du har 2 sekunder/knapptrykk på deg. Hvis ingen PIN-kode er programmert, må du taste 4 nuller (0000) for å låse opp mottakeren. 3) Hvis PIN-koden er godkjent, sender senderen et signal for å låse opp mottakeren. Senderen slår seg av og er nå avlogget. Grønn lysdiode 4 og 8 på mottakeren slokker, og først nå kan en annen, godkjent sender logges på. Hvis du taster feil PIN-kode, slår senderen seg av uten å ha låst opp mottakeren. LÅS OPP MOTTAKEREN UTEN SENDER 1) Sett bryter 2 i posisjon ON. 2) Trykk inn tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8), rød (5 og 9) og gul (6 og 10) lysediode lyser vedvarende. 3) Slipp tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slokker. Gul lysdiode (6og 10) lyser vedvarende. 4) Sett bryter 2 i posisjon OFF. 5) Gul 86 og 10) lysdiode slokker. Mottakeren kan nå logges på med en annen sender. 29

10 BYTTE AV FREKVENS Bestem hvilken kanl/frekvens du ønsker å sende på ved hjelp av tabellen under før du begynner å programmere. Hvis du vil ha tilgang til kanal 17-32, må du ta kontakt med forhandleren. Programmering/bytte av frekvens kan bare gjøres med senderen. Mottakeren registrerer autmatisk, og skifter til den nye frekvensen. TABELL OVER FREKVENSER: KANAL FREKVENS BØYLE KANAL FREKVENS BØYLE ,650 MHz Åpen ,625 MHz Lukket ,600 MHz Åpen ,575 MHz Lukket ,550 MHz Åpen ,525 MHz Lukket ,500 MHz Åpen ,475 MHz Lukket ,450 MHz Åpen ,425 MHz Lukket ,400 MHz Åpen ,375 MHz Lukket ,350 MHz Åpen ,325 MHz Lukket ,300 MHz Åpen ,275 MHz Lukket ,250 MHz Åpen ,225 MHz Lukket ,200 MHz Åpen ,175 MHz Lukket ,150 MHz Åpen ,125 MHz Lukket ,100 MHz Åpen ,075 MHz Lukket ,050 MHz Åpen ,025 MHz Lukket ,000 MHz Åpen ,975 MHz Lukket ,950 MHz Åpen ,925 MHz Lukket ,900 MHz Åpen ,875 MHz Lukket ENDRE FREKVENS: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter frekvens med knapp 2. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg kanal/frekvens. Eks. kanal 02; trykk først ned knapp 0 og deretter knapp 2. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Når du har valgt frekvens, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen og bytte av frekvens er fullført. 6) Start senderen på nytt. Husk å føre inn endringene på skjemaet på siste side (42) etter programmering! 30

11 AUTOMATISK AVSLÅING For å spare på batterikapasiteten kan senderen programmeres med automatisk avslåingsfunksjon etter at siste kommando er gitt. Se tidsalternativene under. Tidsalternativer Knapp 0 = Ingen automatisk avslåing Knapp 1 = Automatisk avslåing etter 2 min Knapp 2 = Automatisk avslåing etter 6 min Knapp 3 = Automatisk avslåing etter 12 min PROGRAMMERE AUTOMATISK AVSLÅING: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter Automatisk avslåing med knapp 3. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen.. 4) Tast sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg ønsket tidsalternativ (se alternativene over). Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Når du har valgt et alternativ, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. 6) Start senderen på nytt. Husk å føre inn endringene på skjemaet på siste side (42) etter programmering! PIN-KODEFUNKSJON Du kan programmere opptil 10 PIN-koder i hver enkelt sender. PROGRAMMERE PIN-KODE: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg knapp 4 for PIN-kode. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast deretter sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg deretter sifrene (knapper) du vil bruke som PIN-kode (0 9). Grønn lysdiode 3 blinker. Gul lysdiode 2 tennes hvis sifrene allerede er i bruk i en PIN-kode. 6) Velg en PIN-kode ved å taste en kombinasjon av 4 sifre. Bekreft koden ved å repetere den. Når du har valgt en PIN-kode, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. Senderen slår seg av. 7) Start senderen på nytt. NO DK US GB DE FR ES NL SE OBS! Du kan ikke bruke PIN-koden Husk å føre inn endringene på skjemaet på siste side (42) etter programmering! 31

12 ENDRE/SLETTE PIN-KODE: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg knapp 4 for PIN-kode. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast deretter inn sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Trykk på sifrene (0 9) som PIN-koden er programmert på. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende. 6) Tast den nåværende firesifrede PIN-koden. Den gule lysdioden (2) slukker hvis PIN-koden er korrekt. 7) Endre PIN-kode: Velg en PIN-kode ved å taste en kombinasjon av 4 sifre. Bekreft koden ved å repetere den. Når du har valgt en PIN-kode, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. 8) Slette PIN-kode Tast fire nuller (0000), og bekreft ved å taste fire nuller (0000) en gang til. Den gule lysdioden (1) blinker 3 ganger, og slettingen er fullført. Senderen slår seg av. 9) Start senderen på nytt. SLETTE SAMTLIGE PIN-KODER Hvis du ønsker det, kan du slette samtlige PIN-koder i senderen. SLETTE SAMTLIGE PIN-KODER I SENDEREN: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter sletting av PIN-kode med knapp 8. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) blinker. 4) Tast koden 7, 1, 0, 4, 2, 1. Når du har tastet inn koden, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. Senderen slår seg av. 5) Start senderen på nytt. FUNKSJONSVALG Funksjonene i tabellen programmeres ved hjelp av senderknappene og ved å stille på funksjonsvalgsomkoblerne på mottakeren. Vær oppmerksom på at tabellen er en oversikt og at samtlige funksjoner beskrives nærmere i teksten etter tabellen. Funksj. = Antall funksjoner Valg TX = Funksjonsvalg TX (sender) LED TX = Lysdiode TX (sender) Valg RX = Funksjonsvalg RX (mottaker) Type RX = Mottakermodell (Maxi eller Midi) F.omk. 4, 5, 6, 7, 8 = Funksjonsvalgsomkobler (mottaker) 4, 5, 6, 7, 8 Funksj. Valg TX LED TX Valg RX Type RX F.omk. 4,5,6,7,8 Kommentar 10 x A MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Kun 1 mottaker 32 4 x x B MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Kun 1 mottaker 6 x x C MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Kun 1 mottaker 10 x D MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 1) 10 x D MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 1) 10 x D MIDI x,off,off,off,off Mottaker (8 x 1) 10 x E MIDI OFF, OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 1) 10 x E MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 1) 10 x F MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (9 x 1) 10 x F MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (9 x 1)

13 Funksj. Valg TX LED TX Valg RX Type RX F.omk. 4,5,6,7,8 Kommentar 4 x x G MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 1 (4 x x 1) 4 x x G MIDI ON,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 2 (4 x x 1) 4 x x G MIDI x,off,off,off,on Mottaker (4 x x 1) 4 x x H MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 1 (4 x x 1) 4 x x H MIDI ON,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 2 (4 x x 1) 6 x x I MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 1 (6 x 2 x 1) 6 x x I MIDI ON,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 2 (6 x 2 x 1) 6 x x I MIDI x,off,off,on,off Mottaker (6 x 2 + 1) 6 x x J MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 1 (6 x 2 x 1) 6 x x J MIDI ON,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 2 (6 x 2 x 1) 10 x K MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Kun 1 mottaker 10 x L MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 2) 10 x L MAXI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 2) 10 x L MAXI x,off,off,off,off Mottaker (8 x 2) 10 x M MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 2) 10 x M MAXI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 2) 10 x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 1 10 x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 2 10 x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter x O MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 1 10 x O MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 2 10 x P MAXI OFF,OFF,ON,OFF,OFF (knapp >relé 1-9) 10 x P MAXI OFF,OFF,ON,OFF,OFF (knapp >relé 11-19) SENDERENS FUNKSJONSVALG OG LYSDIODER Det er mulig å programmere funksjonsvalg i senderen. Senderens 2 gule lysdioder angir hvilken/hvilke mottakere, relégrupper/grupper eller løfter i en travers som skal styres. Ved å stille inn funksjonsvalgsomkobleren på mottakeren samtidig, kanman velge ne rekke forskjellige reléfunksjoner(se side 32). Når du har programmert for funksjonsvalg 1 3, vil senderens lysdiode 1 alltid lyse når senderen startes. OBS! Senderen leveres med funksjonsvalg 0 som standard. FUNKSJONSVALG 0: Man kan bare styre én mottaker med funksjonsvalg 0. De to gule lysdiodene brukes ikke. Funksjonsvalg 0 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: A, B, C, K FUNKSJONSVALG 1: Med funksjonsvalg 1 kan man styre 2 mottakere (mottaker 1 og mottaker 2 eller begge samtidig), alternativt kan man styre 2 løftere i en travers (løfter 1 og løfter 2 eller begge løfterne samtidig). Når du trykker på knapp 7, tennes gul lysdiode 1, og når du trykker på knapp 8, tennes gul lysdiode 2.Trykker du på knapp 7 og 8 samtidig, tennes lysdiode 1 og 2. Funksjonsvalg 1 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: D, G, I, L, N 33

14 FUNKSJONSVALG 2: Med funksjonsvalg 2 kan man styre 2 mottakere (mottaker 1 eller mottaker 2, aldri begge samtidig). Alternativt kan man styre 2 løftere i en travers (løfter 1 eller løfter 2, aldri begge samtidig). Når du trykker på knapp 7, tennes gul lysdiode 1, og trykker du på knapp 8, tennes lysdiode 2. Gul lysdiode 1 og 2 kan aldri være tent samtidig. Funksjonsvalg 2 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: E, H, J, M,O FUNKSJONSVALG 3: Med funksjonsvalg 3 kan man styre 2 mottakere (9 enkeltfunksjoner i hver mottaker) eller 1 mottaker (9 + 9 enkeltfunksjoner).ved å trykke på knapp 10, veksler man mellom å tenne gul lysdiode 1 og lysdiode 2. Gul lysdiode 1 og 2 kan aldri være tent samtidig. Funksjonsvalg 3 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: F, P PROGRAMMERE FUNKSJONSVALG I SENDEREN: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter funksjonsvalg med knapp 1. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knapp 1. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg deretter ønsket funksjon (knapp 0, 1, 2 eller 3). OBS! Med knapp 0 deaktiveres funksjonen. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Når du har valgt en funksjon, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. 6) Start senderen på nytt ved å trykke på knapp 9 og 10. FUNKSJONSVALG/RELÉFUNKSJONER I MOTTAKEREN PROGRAMMERE FUNKSJONSVALG I MOTTAKEREN Funksjonsvalg i mottakeren programmeres ved å sette funksjonsvalgsomkobler 4 8 på ON eller OFF. Se resp. funksjonsvalg eller tabellen for funksjonsvalg hvordan omkobleren skal stilles. MOTTAKER 860RX-MIDI Funksjonsvalg A: Reléfunksjon: 10 enkeltfunksjoner (10 x 1). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalg: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Funksjonsvalg A på mottakeren passer til funksjonsvalg; 0 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg B: Reléfunksjon: 4 doble + 2 enkeltfunksjoner (4 x x 1). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Funksjonsvalg B på mottakeren passer til funksjonsvalg 0 på senderen (se side 33). 34

15 Funksjonsvalg C: Reléfunksjon: 6 doble + 1 enkeltfunksjon (6x2+1x1). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalg: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = OFF Funksjonsvalg C på mottakeren passer til funksjonsvalg 0 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg D: Reléfunksjon: 8 enkeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg D på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg E: Reléfunksjon: 8 enkeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg E på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg F: Reléfunksjon: 9 enkeltfunksjoner + 1 relé som angir at mottaker er valgt. Med knapp 10 på senderen kan mottaker 1 eller 2 styres, men aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 10 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 10 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg F på mottakeren passer til funksjonsvalg 3 på senderen (se side 34). 35

16 Funksjonsvalg G: Reléfunksjon: 4 doble + 2 enkeltfunksjoner (4 x x 1). Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Funksjonsvalg G på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg H: Reléfunksjon: 4 doble + 2 enkeltfunksjoner (4 x x 1) Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalg: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Funksjonsvalg H på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg I: Reléfunksjon: 6 doble + 1 enkeltfunksjon (6x2+1x1) Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = OFF Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = OFF Funksjonsvalg I på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg J: Reléfunksjon: 6 doble + 1 enkeltfunksjon (6x2+1x1) Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalg: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 =ON, 8 = OFF Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4=4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 =ON, 8 = OFF Funksjonsvalg J på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). 36

17 MOTTAKER 860RX-MAXI Funksjonsvalg K: Reléfunksjon: 20 dobbeltfunksjoner (10 x 2). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Funksjonsvalg K på mottakeren passer til funksjonsvalg 0 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg L: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg L på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg M: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalg: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg M på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg N: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir hvilken løfter som er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan man styre løfter 1 eller 2 eller begge samtidig i en travers. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = ON Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg N på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). 37

18 Funksjonsvalg O: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir hvilken løfter som er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan man styre løfter 1 eller 2 i en travers, aldri begge samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = ON Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg 0 på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg P: Reléfunksjon: enkeltfunksjoner + 2 releer som viser hvilken relégruppe som er valgt. Med knapp 10 på senderen kan man velge hvilken relégruppe man vil styre (1 9 eller 11 19). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = ON, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 10 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Knapp 1 9 styrer relé 1 9. Relé 20 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Knapp 1 9 styrer relé Funksjonsvalg P på mottakeren passer til funksjonsvalg 3 på senderen (se side 34). MOMENTANE ELLER VEKSLENDE RELÉFUNKSJONER Systemet leveres med momentan funksjon som standardinnstilling. Programmer iht. nedenstående hvis du ønsker vekslende funksjon. Momentan funksjon = Releet er kun aktivert mens senderknappen er trykket inn. Vekslende funksjon = Releets posisjon endres hver gang senderknappen trykkes ned, men holder den nye posisjonen når knappen slippes. PROGRAMMERE VEKSLENDE RELÉFUNKSJON: 1) Start systemet. 2) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp releer slokker. 3) Trykk på de senderknappene som du vil ha en vekslende funksjon på. Den røde lysdioden lyser vedvarende over de releene du har valgt skal ha vekslende funksjon. 4) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på OFF. De vekslende reléfunksjonene er programmert og kan nå brukes. GÅ TILBAKE TIL STANDARDINNSTILLING (MOMENTAN): 1 Start systemet. 2) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp. releer slokker. 3) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på OFF. Samtlige releer har momentan funksjon. 38

19 FORRIGLINGER Forrigling betyr at det er mulig å forrigle/prioritere en reléfunksjon/knapp foran en annen. Hvis forrigling er programmert og to senderknapper trykkes inn samtidig, prioriteres/forrigles den ene knappen foran den andre, noe som gjør at f.eks.opp og ned ikke kan manøvreres samtidig. Kikk i tabellen og bestem hvilket alternativ du vil programmere før du programmerer. Legg merke til at alternativ OFF = ingen forrigling Forriglinger 10 x 1 Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 1 2 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 3 4 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 5-6 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON. LED 6 = ON. Funksjon 7-8 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 7 = ON. LED 8 = ON. Funksjon 9-10 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON. LED10 = ON. Forriglinger 10 x 2 Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 11 har prioritet foran 1, funksjon 12 foran 2. LED 1 = ON. LED 2 = OFF. Funksjon 11 har prioritet foran 1, funksjon 12 foran 2. Funksjon 1 2, og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF. LED 2 = ON. Funksjon 1-2 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 13 har prioritet foran 3, funksjon 14 foran 4. LED 3 = ON. LED 4 = OFF. Funksjon 13 har prioritet foran 3, funksjon 14 foran 4. Funksjon 3 4 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF. LED 4 = ON. Funksjon 3 4 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 15 har prioritet foran 5, funksjon 16 foran 6. LED 5 = ON. LED 6 = OFF. Funksjon 15 har prioritet foran 5, funksjon 16 foran 6. Funksjon 5-6 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = OFF. LED 6 = ON. Funksjon 5-6 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON. LED 6 = ON. Funksjon 17 har prioritet foran 7, funksjon 8 foran 18. LED 7 = ON. LED 8 = OFF. Funksjon 17 har prioritet foran 7, funksjon 18 foran 8. Funksjon 7-8 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 7 = OFF LED 8 = ON. Funksjon 7-8 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 7 = ON. LED 8 = ON. Funksjon 19 har prioritet foran 9, funksjon 10 foran 20. LED 9 = ON. LED 10 = OFF. Funksjon 19 har prioritet foran 9, funksjon 10 foran 20. Funksjon 9-10 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 9 = OFF LED 10 = ON. Funksjon 9-10 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON. LED 10 = ON 39

20 Forriglinger 4 x Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 5 har prioritet foran 1, funksjon 6 foran 2. LED 1 = ON LED 2 = OFF Funksjon 5 har prioritet foran 1, funksjon 6 foran 2. Funksjon 1 2 og 5 6 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF. LED 2 = ON. Funksjon 1 2 og 5 6 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 7 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. LED 3 = ON. LED 4 = OFF. Funksjon 7 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. Funksjon 3-4 og 7-8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF. LED 4 = ON. Funksjon 3 4 og 7 8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 9 10 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON. LED 10 = ON ES GB DE FR US SE NL NO DK Forriglinger 6 x PROGRAMMERE FORRIGLING: Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 7 har prioritet foran 1, funksjon 7 foran 2. LED 1 = ON. LED 2 = OFF. Funksjon 7 har prioritet foran 1, funksjon 7 foran 2. Funksjon 1 2 og 7 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF. LED 2 = ON. Funksjon 1 2 og 7 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 8 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. LED 3 = ON. LED 4 = OFF. Funksjon 8 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. Funksjon 3-4 og 8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF. LED 4 = ON. Funksjon 3-4 og 8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 9 har prioritet foran 5, funksjon 9 foran 6. LED 5 = ON. LED 6 = OFF. Funksjon 9 har prioritet foran 5, funksjon 9 foran 6. Funksjon 5-6 og 9 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = OFF. LED 6 = ON. Funksjon 5-6 og 9 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON. LED 6 = ON. 1) Start systemet. 2) På mottakeren: Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 3 i posisjon ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp. releer slokker. 3) På senderen: Programmer ved å trykke på de knappene (lysdiodene) som angis med ON i tabellen; forrigling. Eks. Lysdiode 5 = OFF og lysdiode 6 = ON, programmeres ved trykke på senderknapp 6, og lyser lysdiodene iht. ønsket forriglingsalternativ. De røde lysdiodene lyser vedvarende over de releene du har valgt. 4) På mottakeren; Sett bryter 3 i posisjon OFF. Foriglingen er ferdig innstilt og kan nå brukes. SLETTE FORRIGLING: 1) Start systemet. 2) På mottakeren: Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 3 i posisjon ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp. releer slokker. 3) På mottakeren: Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 3 i posisjon OFF. Forriglingen er nå slettet (ingen releer er forriglet). 40

Tele Radio Tiger ELEMENTÆRE INSTRUKSJONER FOR 10-KNAPPERS SENDER

Tele Radio Tiger ELEMENTÆRE INSTRUKSJONER FOR 10-KNAPPERS SENDER Tele Radio Tiger ELEMENTÆRE INSTRUKSJONER FOR 10-KNAPPERS SENDER INSTALLERE, STARTE, SLÅ AV, LOGGE INN, LOGGE UT, REGISTRERE, SLETTE, LØSE PROBLEMER, UVANLIGE SITUASJONER NORSK (OVERSETTELSE) ARTICLE CODE:

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer