Tele Radio 860. Manual IM A3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3"

Transkript

1 Tele Radio 860 Manual IM A3 1

2 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED TX 4= Charge connector Only 12V DC Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

3 * SR1 SR SR1 SR2 * Fuse S1 0,5A cermaic fast (F) for receivers with voltage supply :48, 115 and 230V AC. 860RX 1= Red LED 1 2= Yellow LED 2 3= Reset button 4= Green LED 4 5= Red LED 5 6= Yellow LED 6 7= Function selector switch 8= Green LED 8 9= Red LED 9 10= Yellow LED 10 11= Radio module 12= Green LED

4 INNHOLD/NORSK Side 24 Komme i gang 25 Systemets Funksjoner, 25 Sender 860TX 26 Mottaker 860RX 27 Tilkopling av mottaker 27 Montering av mottaker og mottakerantenne 28 Programmere sammen sender og mottaker 28 Slette samtlige sendere i mottakeren 28 Starte senderen, starte senderen med PIN-kode 29 Slå av senderen, Låse / låse opp en mottaker 30 Bytte av frekvens 31 Automatisk avslåing 31 PIN-kodefunksjon, programmere PIN-koder 32 Endre / slette PIN-koder, 32 Funksjonsvalg 38 Momentane/vekslende reléfunksjoner 39 Forriglinger 41 Feilsøking 42 Skjema for innstilling av mottaker og sender VIKTIG! For å få best mulig utbytte av systemet, er det viktig at du tar deg tid til å lese gjennom håndboken før dubegynner å installere/programmere utstyret. SØRG FOR AT: Kompetent personale får en gjennomgang av systemets funksjoner før det tas i bruk. Kun kompetent personale har tilgang til senderen. Senderen ikke forlates uten oppsikt. Senderen slås av når den ikke er i bruk. Operatøren alltid har fullstendig oversikt over utstyret når det radiostyres. KOMME I GANG: Start med å fylle ut systemets serienummer på skjemaet for innstilling av sender og mottaker på side (42). Fyll ut øvrige opplysninger på skjemaet etter hvert som du programmerer systemet. Hvis mottakeren skal plasseres høyt eller på en annen, utilgjengelig måte, er det en fordel å programmere så mange funksjoner som mulig før mottakeren monteres. Kontroller at det er korrekt matespenning til mottakeren. 24

5 SYSTEMETS FUNKSJONER Frekvens System 860 benytter seg av 32 ulike frekvenser, og dette gjjør det mulig å ha flere sendere og mottakere i drift innenfor samme dekningsområde. Batteriindikator: Senderen har en innbygd batteriindikator som sier fra når det gjenstår ca. 10 % av batterikapasiteten (total driftstid ca. 12 timer). Ladetiden er ca. 2 timer. Automatisk avslåing: For å spare på batteriet har senderen en innbygd, automatisk avslåingsfunksjon.automatisk avslåing omfatter følgende valg: Etter 2, 6 eller 12 minutter eller ingen automatisk avslåing. PIN-kode: Opptil 10 individuelle/personliga PIN-koder kan programmeres i hver sender. Av-/pålogging: Mottakeren kan programmeres til å godta opptil tre forskjellige sendere, der hver sender har en unik kode.av hensyn til sikkerheten kan kun én sender være pålogget om gangen. For å kunne logge på enda en sender, må den som allerede er pålogget logges av først. Funksjonsvalg: Systemet gir mulighet til å programmere flere ulike kombinasjoner av reléfunksjoner. Momentane eller vekslende reléfunksjoner: Hvert funksjonsrelé kan programmeres til momentan eller vekslende reléfunksjon. Forrigling: Med denne funksjonen er det mulig å forrigle/prioritere en reléfunksjon/knapp foran en annen. Hvis forrigling er programmert og to senderknapper trykkes inn samtidig, prioriteres/forrigles den ene knappen foran den andre, noe som gjør at f.eks. opp og ned ikke kan manøvreres samtidig. Sikkerhetsreleer: Mottakeren leveres med to sikkerhetsreleer som overvåkes kontinuerlig. Innbygd sikkerhetsfunksjon når senderen startes; 0-posisjonsovervåking Hvis en knapp trykkes inn utilsiktet når senderen skal startes, vil ikke senderen starte. Dette angis ved at lysdioden lyser rødt, såkalt 0-posisjonsovervåking. SENDER 860TX ES GB DE FR US SE NL NO DK Bilder af senderen finner du på side stk. totrinns trykknapper 32 ulike frekvenser, 433, ,650 MHz Stoppknapp Oppladbart batteri Radio: PLL synthesizer Utvendige mål: 160 x 70 x 35 mm Vekt: Ca. 270 g Beskyttelsesklasse: IP 54 25

6 Lading av senderen: Senderen leveres med oppladbart batteri og innbygd lader. Lysdioden i senderen lyser rødt eller grønt avhengig av batteristatus. Senderens driftstid er ca. 12 timer ved kontinuerlig bruk. Når det er på tide å lade batteriet, skifter lysdioden farge til rød og da gjenstår ca. 10 % (1 time kontinuerlig drift) av batterikapasiteten. OBS! Batteriets levetid øker hvis du venter med å lade batteriet til lysdioden lyser rødt. Det bør imidlertid lades minst annenhver måned. Ved lading (fullt ladet, ca. 2 timer) lyser lysdioden rødt til batteriet er fulladet. Da skifter den til grønt. Senderen kan ikke overlades. Lading: 12V DC (500 ma) eller 230V AC via adapter MOTTAKER 860RX Bilder av mottakeren finner du på side 3. Reléutganger: Midi : 10+2 for stoppfunksjon, Maxi: 20+2 for stoppfunksjon Stopprelé: Potensialfri av-bryter 8A AC1 Funksjonsrelé: Potensialfri av/på-bryter 16A AC1 32 ulike frekvenser, 433, ,650 MHz Radio: PLL synthesizer Mål: 240 x 160 x 80 mm Beskyttelsesklasse: IP 65 Antennekontakt: BNC Matespenning Strømforbruk, min. Strømforbruk, maks. 12V DC 150 ma 1A 24V DC 60 ma 600 ma 24V AC 80 ma 800 ma 48V AC 100 ma 400 ma 115V AC 70 ma 200 ma 230V AC 25 ma 100 ma Mottakerens ulike lysdiodesignaler Gul lysdiode (2) lyser når mottakeren har korrekt matespenning. Grønn lysdiode (12) lyser når mottakeren tar imot radiosignaler (433, ,650 MHz). Grønn lysdiode (4) og (8) lyser når mottakeren har låst en sender. Rød lysdiode (5) og (9) indikerer en feil på mottakeren. Gul lysdiode (6) og (10) blinker 1, 2 eller 3 ganger., avhengig av hvor mange sendere som er programmert inn på mottakeren. Hvert relé har en rød lysdiode som lyser når releet er aktivert. 26

7 TILKOPLING AV MOTTAKER x = Miidi / Maxi 860RX-Ax 860RX-Bx 860RX-Cx 860RX-Dx *1 24V AC/DC L 230V AC L 48V AC L 115V AC *2 12V DC N 0V DC N 0V AC N 0V AC *4 0V SR1 SR *1 *2 3 * C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC DK SR1 SR MONTERING AV MOTTAKER OG MOTTAKERANTENNE Mottakeren skal monteres: Beskyttet fra vær og vind i den grad det er mulig. Med kabelfestene nedover. Plassering av mottaker/antenne Plasser antennen høyt over bakken. Antennen må ikke være i nærheten av metallgjenstander som f.eks. bjelker, strømledninger eller andre antenner. 1/2-bølgeantennen trenger ikke noe jordplan, noe som er nyttig og en stor fordel der det ikke er noe naturlig jordplan, f.eks. et blikktak eller taket på et kjøretøy. Hvis mottakeren plasseres på en vegg, er det viktig at antennen vinkles ut fra veggen. Med 1/4-433K-bølgeantennen med tre meter koaksialkabel kan antennen plasseres fritt og høyt over bakken. For å oppnå best mulig rekkevidde med 1/4-433K-antennen, skal den monteres på et blikktak uten andre metallgjenstander eller antenner.ved montering på kjøretøy er det lurt å montere antennen i et feste i kjøretøyet (F1) / /4-433K3 US GB DE FR ES NL SE NO Med 5/8-bølgeantennen med tre meter koaksialkabel kan antennen plasseres fritt og høyt over bakken. For å oppnå best mulig rekkevidde med 5/8-bølgeantennen, skal den monteres på et blikktak uten andre metallgjenstander eller antenner.ved veggmontering er det lurt å montere antennen i et veggfeste (VM1). 5/8-433K3 27

8 PROGRAMMERE SENDER OG MOTTAKER SAMMEN Mottakeren kan programmeres til å godta opptil tre forskjellige sendere, der hver sender har en unik kode. Lysdiode 6 og 10 på mottakeren angir hvor mange sendere som er programmert inn på mottakeren. Ingen blink =Ingen sender er programmert inn 1 blink = 1 sender er programmert inn 2 blink = 2 sendere er programmert inn 3 blink = 3 sendere er programmert inn 1) Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 2 på mottakeren i posisjon ON. 2) Trykk inn tilbakestillingsknappen på mottakeren. Grønn, rød og gul lysdiode 4 6 og 8 10 lyser. 3 Slipp tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slokker. Gul lysdiode 6 og 10 lyser vedvarende. (Hvis gul og rød lysdiode blinker vekselvis, er tre sendere allerede programmert inn på mottakeren, og da må samtlige sendere slettes og programmeres på nytt.) 4) Start senderen ved å trykke på startknapp 9 og 10 samtidig i minst ett sekund. Slipp opp knappene. 5)Trykk enda en gang på knapp 9 og 10 samtidig til gul lysdiode 6 og 10 på mottakeren begynner å blinke. Mottakeren har funnet senderen. 6) Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 2 på mottakeren i posisjon OFF. 7) Senderen er programmert. Husk å fylle ut skjemaet på siste side (42) etter programmering! SLETTE SAMTLIGE SENDERE I MOTTAKEREN PÅ MOTTAKEREN: 1) Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 2 i posisjon ON. 2) Trykk inn tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8), rød (5 og 9) og gul (6 og 10) lysediode lyser vedvarende. 3) Slipp tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slokker. Gul (6 og 10) lysdiode lyser vedvarende. Hvis gul og rød lysdiode blinker vekselvis, er tre sendere programmert inn på mottakeren. 4) Sett bryter 2 i posisjon OFF. 5) Sett bryter 2 i posisjon ON innen 2 sekunder. De gule (6 og 10) lysdiodene blinker, og mottakeren er slettet. 6) Sett bryter 2 i posisjon OFF. STARTE SENDEREN 1) Stoppknappen må være trukket ut. 2) Trykk ned startknappene (knapp 9 og 10) samtidig i minst ett sekund. 3) Slipp opp startknappene.. 4) Når lysdiode 3 lyser grønt, er senderen i gang. STARTE EN SENDER MED PIN-KODE 1) Stoppknappen må være trukket ut. 3) Trykk ned startknappene (knapp 9 og 10) samtidig i minst ett sekund. 4) Slipp opp knappene. Gul (2) og grønn (3) lysdiode blinker. 5) Tast PIN-koden (4 sifre). Grønn lysdiode (3) lyser vedvarende. Hvis du taster feil PIN-kode, slår senderen seg av. 28

9 SLÅ AV SENDEREN Trykk stoppknappen inn når du vil slå av senderen. Alla releer i mottakeren koples fra når stoppknappen på senderen trykkes inn. LÅSE / LÅSE OPP EN MOTTAKER Når en sender som er programmert inn på en mottaker startes, låser mottakeren seg på senderens ID-kode. I denna posisjonen vil mottakeren bare godkjenne denne senderen (selv om flere sendere er programmert inn på mottakeren). Grønn lysdiode 4 og 8 lyser for å bekrefte at kun valgt sender kan benyttes. Når en annen sender skal brukes, må mottakeren låses opp først. Deretter kan en annen innprogrammert sender låses inn på mottakeren. LÅSE OPP MOTTAKEREN: Senderen som skal logges av må være startet/pålogget. På den påloggede senderen: 1) Trykk inn stoppknappen på senderen. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende i ett sekund, deretter lyser (på senderen) gul lysdiode 2 vedvarende og rød lysdiode 3 begynner å blinke. 2) Tast PIN-koden. Du har 2 sekunder/knapptrykk på deg. Hvis ingen PIN-kode er programmert, må du taste 4 nuller (0000) for å låse opp mottakeren. 3) Hvis PIN-koden er godkjent, sender senderen et signal for å låse opp mottakeren. Senderen slår seg av og er nå avlogget. Grønn lysdiode 4 og 8 på mottakeren slokker, og først nå kan en annen, godkjent sender logges på. Hvis du taster feil PIN-kode, slår senderen seg av uten å ha låst opp mottakeren. LÅS OPP MOTTAKEREN UTEN SENDER 1) Sett bryter 2 i posisjon ON. 2) Trykk inn tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8), rød (5 og 9) og gul (6 og 10) lysediode lyser vedvarende. 3) Slipp tilbakestillingsknappen. Grønn (4 og 8) og rød (5 og 9) lysdiode slokker. Gul lysdiode (6og 10) lyser vedvarende. 4) Sett bryter 2 i posisjon OFF. 5) Gul 86 og 10) lysdiode slokker. Mottakeren kan nå logges på med en annen sender. 29

10 BYTTE AV FREKVENS Bestem hvilken kanl/frekvens du ønsker å sende på ved hjelp av tabellen under før du begynner å programmere. Hvis du vil ha tilgang til kanal 17-32, må du ta kontakt med forhandleren. Programmering/bytte av frekvens kan bare gjøres med senderen. Mottakeren registrerer autmatisk, og skifter til den nye frekvensen. TABELL OVER FREKVENSER: KANAL FREKVENS BØYLE KANAL FREKVENS BØYLE ,650 MHz Åpen ,625 MHz Lukket ,600 MHz Åpen ,575 MHz Lukket ,550 MHz Åpen ,525 MHz Lukket ,500 MHz Åpen ,475 MHz Lukket ,450 MHz Åpen ,425 MHz Lukket ,400 MHz Åpen ,375 MHz Lukket ,350 MHz Åpen ,325 MHz Lukket ,300 MHz Åpen ,275 MHz Lukket ,250 MHz Åpen ,225 MHz Lukket ,200 MHz Åpen ,175 MHz Lukket ,150 MHz Åpen ,125 MHz Lukket ,100 MHz Åpen ,075 MHz Lukket ,050 MHz Åpen ,025 MHz Lukket ,000 MHz Åpen ,975 MHz Lukket ,950 MHz Åpen ,925 MHz Lukket ,900 MHz Åpen ,875 MHz Lukket ENDRE FREKVENS: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter frekvens med knapp 2. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg kanal/frekvens. Eks. kanal 02; trykk først ned knapp 0 og deretter knapp 2. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Når du har valgt frekvens, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen og bytte av frekvens er fullført. 6) Start senderen på nytt. Husk å føre inn endringene på skjemaet på siste side (42) etter programmering! 30

11 AUTOMATISK AVSLÅING For å spare på batterikapasiteten kan senderen programmeres med automatisk avslåingsfunksjon etter at siste kommando er gitt. Se tidsalternativene under. Tidsalternativer Knapp 0 = Ingen automatisk avslåing Knapp 1 = Automatisk avslåing etter 2 min Knapp 2 = Automatisk avslåing etter 6 min Knapp 3 = Automatisk avslåing etter 12 min PROGRAMMERE AUTOMATISK AVSLÅING: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter Automatisk avslåing med knapp 3. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen.. 4) Tast sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg ønsket tidsalternativ (se alternativene over). Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Når du har valgt et alternativ, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. 6) Start senderen på nytt. Husk å føre inn endringene på skjemaet på siste side (42) etter programmering! PIN-KODEFUNKSJON Du kan programmere opptil 10 PIN-koder i hver enkelt sender. PROGRAMMERE PIN-KODE: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg knapp 4 for PIN-kode. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast deretter sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg deretter sifrene (knapper) du vil bruke som PIN-kode (0 9). Grønn lysdiode 3 blinker. Gul lysdiode 2 tennes hvis sifrene allerede er i bruk i en PIN-kode. 6) Velg en PIN-kode ved å taste en kombinasjon av 4 sifre. Bekreft koden ved å repetere den. Når du har valgt en PIN-kode, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. Senderen slår seg av. 7) Start senderen på nytt. NO DK US GB DE FR ES NL SE OBS! Du kan ikke bruke PIN-koden Husk å føre inn endringene på skjemaet på siste side (42) etter programmering! 31

12 ENDRE/SLETTE PIN-KODE: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg knapp 4 for PIN-kode. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knappen. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast deretter inn sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Trykk på sifrene (0 9) som PIN-koden er programmert på. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende. 6) Tast den nåværende firesifrede PIN-koden. Den gule lysdioden (2) slukker hvis PIN-koden er korrekt. 7) Endre PIN-kode: Velg en PIN-kode ved å taste en kombinasjon av 4 sifre. Bekreft koden ved å repetere den. Når du har valgt en PIN-kode, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. 8) Slette PIN-kode Tast fire nuller (0000), og bekreft ved å taste fire nuller (0000) en gang til. Den gule lysdioden (1) blinker 3 ganger, og slettingen er fullført. Senderen slår seg av. 9) Start senderen på nytt. SLETTE SAMTLIGE PIN-KODER Hvis du ønsker det, kan du slette samtlige PIN-koder i senderen. SLETTE SAMTLIGE PIN-KODER I SENDEREN: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter sletting av PIN-kode med knapp 8. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) blinker. 4) Tast koden 7, 1, 0, 4, 2, 1. Når du har tastet inn koden, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. Senderen slår seg av. 5) Start senderen på nytt. FUNKSJONSVALG Funksjonene i tabellen programmeres ved hjelp av senderknappene og ved å stille på funksjonsvalgsomkoblerne på mottakeren. Vær oppmerksom på at tabellen er en oversikt og at samtlige funksjoner beskrives nærmere i teksten etter tabellen. Funksj. = Antall funksjoner Valg TX = Funksjonsvalg TX (sender) LED TX = Lysdiode TX (sender) Valg RX = Funksjonsvalg RX (mottaker) Type RX = Mottakermodell (Maxi eller Midi) F.omk. 4, 5, 6, 7, 8 = Funksjonsvalgsomkobler (mottaker) 4, 5, 6, 7, 8 Funksj. Valg TX LED TX Valg RX Type RX F.omk. 4,5,6,7,8 Kommentar 10 x A MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Kun 1 mottaker 32 4 x x B MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Kun 1 mottaker 6 x x C MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Kun 1 mottaker 10 x D MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 1) 10 x D MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 1) 10 x D MIDI x,off,off,off,off Mottaker (8 x 1) 10 x E MIDI OFF, OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 1) 10 x E MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 1) 10 x F MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (9 x 1) 10 x F MIDI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (9 x 1)

13 Funksj. Valg TX LED TX Valg RX Type RX F.omk. 4,5,6,7,8 Kommentar 4 x x G MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 1 (4 x x 1) 4 x x G MIDI ON,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 2 (4 x x 1) 4 x x G MIDI x,off,off,off,on Mottaker (4 x x 1) 4 x x H MIDI OFF,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 1 (4 x x 1) 4 x x H MIDI ON,OFF,OFF,OFF,ON Mottaker 2 (4 x x 1) 6 x x I MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 1 (6 x 2 x 1) 6 x x I MIDI ON,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 2 (6 x 2 x 1) 6 x x I MIDI x,off,off,on,off Mottaker (6 x 2 + 1) 6 x x J MIDI OFF,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 1 (6 x 2 x 1) 6 x x J MIDI ON,OFF,OFF,ON,OFF Mottaker 2 (6 x 2 x 1) 10 x K MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Kun 1 mottaker 10 x L MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 2) 10 x L MAXI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 2) 10 x L MAXI x,off,off,off,off Mottaker (8 x 2) 10 x M MAXI OFF,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 1 (8 x 2) 10 x M MAXI ON,OFF,OFF,OFF,OFF Mottaker 2 (8 x 2) 10 x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 1 10 x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 2 10 x N MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter x O MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 1 10 x O MAXI OFF,OFF,OFF,ON,ON Løfter 2 10 x P MAXI OFF,OFF,ON,OFF,OFF (knapp >relé 1-9) 10 x P MAXI OFF,OFF,ON,OFF,OFF (knapp >relé 11-19) SENDERENS FUNKSJONSVALG OG LYSDIODER Det er mulig å programmere funksjonsvalg i senderen. Senderens 2 gule lysdioder angir hvilken/hvilke mottakere, relégrupper/grupper eller løfter i en travers som skal styres. Ved å stille inn funksjonsvalgsomkobleren på mottakeren samtidig, kanman velge ne rekke forskjellige reléfunksjoner(se side 32). Når du har programmert for funksjonsvalg 1 3, vil senderens lysdiode 1 alltid lyse når senderen startes. OBS! Senderen leveres med funksjonsvalg 0 som standard. FUNKSJONSVALG 0: Man kan bare styre én mottaker med funksjonsvalg 0. De to gule lysdiodene brukes ikke. Funksjonsvalg 0 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: A, B, C, K FUNKSJONSVALG 1: Med funksjonsvalg 1 kan man styre 2 mottakere (mottaker 1 og mottaker 2 eller begge samtidig), alternativt kan man styre 2 løftere i en travers (løfter 1 og løfter 2 eller begge løfterne samtidig). Når du trykker på knapp 7, tennes gul lysdiode 1, og når du trykker på knapp 8, tennes gul lysdiode 2.Trykker du på knapp 7 og 8 samtidig, tennes lysdiode 1 og 2. Funksjonsvalg 1 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: D, G, I, L, N 33

14 FUNKSJONSVALG 2: Med funksjonsvalg 2 kan man styre 2 mottakere (mottaker 1 eller mottaker 2, aldri begge samtidig). Alternativt kan man styre 2 løftere i en travers (løfter 1 eller løfter 2, aldri begge samtidig). Når du trykker på knapp 7, tennes gul lysdiode 1, og trykker du på knapp 8, tennes lysdiode 2. Gul lysdiode 1 og 2 kan aldri være tent samtidig. Funksjonsvalg 2 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: E, H, J, M,O FUNKSJONSVALG 3: Med funksjonsvalg 3 kan man styre 2 mottakere (9 enkeltfunksjoner i hver mottaker) eller 1 mottaker (9 + 9 enkeltfunksjoner).ved å trykke på knapp 10, veksler man mellom å tenne gul lysdiode 1 og lysdiode 2. Gul lysdiode 1 og 2 kan aldri være tent samtidig. Funksjonsvalg 3 på senderen passer til følgende funksjonsvalg på mottakeren: F, P PROGRAMMERE FUNKSJONSVALG I SENDEREN: 1) Start senderen ved å trykke på knapp 9 og 10 i minst ett sekund. Rød lysdiode 3 lyser vedvarende. 2) Slipp knapp 9 og hold knapp 10 nede. 3) Slipp knapp 10, og velg deretter funksjonsvalg med knapp 1. Du har 0,3 sekunder på å trykke ned knapp 1. Den gule lysdioden (2) lyser vedvarende, og den grønne dioden (3) begynner å blinke. Hvis du ikke trykker inn noen funksjonsknapp, starter senderen. 4) Tast sikkerhetskoden 1, 2, 3, 4. Du har 5 sekunder per tastetrykk, og hvis tiden løper ut, slås senderen av. Den grønne lysdioden (3) blinker og den gule lysdioden (2) slukker hvis sikkerhetskoden er korrekt. 5) Velg deretter ønsket funksjon (knapp 0, 1, 2 eller 3). OBS! Med knapp 0 deaktiveres funksjonen. Den gule lysdioden (1) lyser hver gang du trykker ned en godkjent knapp. Når du har valgt en funksjon, blinker den gule lysdioden (1) 3 ganger, og programmeringen er fullført. 6) Start senderen på nytt ved å trykke på knapp 9 og 10. FUNKSJONSVALG/RELÉFUNKSJONER I MOTTAKEREN PROGRAMMERE FUNKSJONSVALG I MOTTAKEREN Funksjonsvalg i mottakeren programmeres ved å sette funksjonsvalgsomkobler 4 8 på ON eller OFF. Se resp. funksjonsvalg eller tabellen for funksjonsvalg hvordan omkobleren skal stilles. MOTTAKER 860RX-MIDI Funksjonsvalg A: Reléfunksjon: 10 enkeltfunksjoner (10 x 1). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalg: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Funksjonsvalg A på mottakeren passer til funksjonsvalg; 0 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg B: Reléfunksjon: 4 doble + 2 enkeltfunksjoner (4 x x 1). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Funksjonsvalg B på mottakeren passer til funksjonsvalg 0 på senderen (se side 33). 34

15 Funksjonsvalg C: Reléfunksjon: 6 doble + 1 enkeltfunksjon (6x2+1x1). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalg: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = OFF Funksjonsvalg C på mottakeren passer til funksjonsvalg 0 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg D: Reléfunksjon: 8 enkeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg D på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg E: Reléfunksjon: 8 enkeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg E på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg F: Reléfunksjon: 9 enkeltfunksjoner + 1 relé som angir at mottaker er valgt. Med knapp 10 på senderen kan mottaker 1 eller 2 styres, men aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 10 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 10 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg F på mottakeren passer til funksjonsvalg 3 på senderen (se side 34). 35

16 Funksjonsvalg G: Reléfunksjon: 4 doble + 2 enkeltfunksjoner (4 x x 1). Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Funksjonsvalg G på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg H: Reléfunksjon: 4 doble + 2 enkeltfunksjoner (4 x x 1) Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalg: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = ON Funksjonsvalg H på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg I: Reléfunksjon: 6 doble + 1 enkeltfunksjon (6x2+1x1) Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = OFF Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = OFF Funksjonsvalg I på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg J: Reléfunksjon: 6 doble + 1 enkeltfunksjon (6x2+1x1) Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalg: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 =ON, 8 = OFF Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4=4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 =ON, 8 = OFF Funksjonsvalg J på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). 36

17 MOTTAKER 860RX-MAXI Funksjonsvalg K: Reléfunksjon: 20 dobbeltfunksjoner (10 x 2). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Funksjonsvalg K på mottakeren passer til funksjonsvalg 0 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg L: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 eller begge styres. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg L på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). Funksjonsvalg M: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir at mottaker er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan mottaker 1 eller 2 styres, aldri begge mottakerne samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Mottaker 1: Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Mottaker 2: Bryter for funksjonsvalg: 4 = ON, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg M på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg N: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir hvilken løfter som er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan man styre løfter 1 eller 2 eller begge samtidig i en travers. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = ON Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg N på mottakeren passer til funksjonsvalg 1 på senderen (se side 33). 37

18 Funksjonsvalg O: Reléfunksjon: 8 dobbeltfunksjoner + 2 releer som angir hvilken løfter som er valgt. Med senderknapp 7 og 8 kan man styre løfter 1 eller 2 i en travers, aldri begge samtidig. Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = OFF, 7 = ON, 8 = ON Relé 7 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Relé 8 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Funksjonsvalg 0 på mottakeren passer til funksjonsvalg 2 på senderen (se side 34). Funksjonsvalg P: Reléfunksjon: enkeltfunksjoner + 2 releer som viser hvilken relégruppe som er valgt. Med knapp 10 på senderen kan man velge hvilken relégruppe man vil styre (1 9 eller 11 19). Bildet til høyre viser hvilke knapper som styrer resp. releer. Bryter for funksjonsvalgsomkobler: 4 = OFF, 5 = OFF, 6 = ON, 7 = OFF, 8 = OFF Relé 10 er aktivert når gul lysdiode 1 på senderen lyser. Knapp 1 9 styrer relé 1 9. Relé 20 er aktivert når gul lysdiode 2 på senderen lyser. Knapp 1 9 styrer relé Funksjonsvalg P på mottakeren passer til funksjonsvalg 3 på senderen (se side 34). MOMENTANE ELLER VEKSLENDE RELÉFUNKSJONER Systemet leveres med momentan funksjon som standardinnstilling. Programmer iht. nedenstående hvis du ønsker vekslende funksjon. Momentan funksjon = Releet er kun aktivert mens senderknappen er trykket inn. Vekslende funksjon = Releets posisjon endres hver gang senderknappen trykkes ned, men holder den nye posisjonen når knappen slippes. PROGRAMMERE VEKSLENDE RELÉFUNKSJON: 1) Start systemet. 2) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp releer slokker. 3) Trykk på de senderknappene som du vil ha en vekslende funksjon på. Den røde lysdioden lyser vedvarende over de releene du har valgt skal ha vekslende funksjon. 4) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på OFF. De vekslende reléfunksjonene er programmert og kan nå brukes. GÅ TILBAKE TIL STANDARDINNSTILLING (MOMENTAN): 1 Start systemet. 2) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp. releer slokker. 3) Sett funksjonsvalgsomkobler 1 på mottakeren på OFF. Samtlige releer har momentan funksjon. 38

19 FORRIGLINGER Forrigling betyr at det er mulig å forrigle/prioritere en reléfunksjon/knapp foran en annen. Hvis forrigling er programmert og to senderknapper trykkes inn samtidig, prioriteres/forrigles den ene knappen foran den andre, noe som gjør at f.eks.opp og ned ikke kan manøvreres samtidig. Kikk i tabellen og bestem hvilket alternativ du vil programmere før du programmerer. Legg merke til at alternativ OFF = ingen forrigling Forriglinger 10 x 1 Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 1 2 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 3 4 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 5-6 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON. LED 6 = ON. Funksjon 7-8 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 7 = ON. LED 8 = ON. Funksjon 9-10 sperres hvis de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON. LED10 = ON. Forriglinger 10 x 2 Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 11 har prioritet foran 1, funksjon 12 foran 2. LED 1 = ON. LED 2 = OFF. Funksjon 11 har prioritet foran 1, funksjon 12 foran 2. Funksjon 1 2, og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF. LED 2 = ON. Funksjon 1-2 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 13 har prioritet foran 3, funksjon 14 foran 4. LED 3 = ON. LED 4 = OFF. Funksjon 13 har prioritet foran 3, funksjon 14 foran 4. Funksjon 3 4 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF. LED 4 = ON. Funksjon 3 4 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 15 har prioritet foran 5, funksjon 16 foran 6. LED 5 = ON. LED 6 = OFF. Funksjon 15 har prioritet foran 5, funksjon 16 foran 6. Funksjon 5-6 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = OFF. LED 6 = ON. Funksjon 5-6 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON. LED 6 = ON. Funksjon 17 har prioritet foran 7, funksjon 8 foran 18. LED 7 = ON. LED 8 = OFF. Funksjon 17 har prioritet foran 7, funksjon 18 foran 8. Funksjon 7-8 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 7 = OFF LED 8 = ON. Funksjon 7-8 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 7 = ON. LED 8 = ON. Funksjon 19 har prioritet foran 9, funksjon 10 foran 20. LED 9 = ON. LED 10 = OFF. Funksjon 19 har prioritet foran 9, funksjon 10 foran 20. Funksjon 9-10 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 9 = OFF LED 10 = ON. Funksjon 9-10 og sperres når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON. LED 10 = ON 39

20 Forriglinger 4 x Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 5 har prioritet foran 1, funksjon 6 foran 2. LED 1 = ON LED 2 = OFF Funksjon 5 har prioritet foran 1, funksjon 6 foran 2. Funksjon 1 2 og 5 6 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF. LED 2 = ON. Funksjon 1 2 og 5 6 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 7 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. LED 3 = ON. LED 4 = OFF. Funksjon 7 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. Funksjon 3-4 og 7-8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF. LED 4 = ON. Funksjon 3 4 og 7 8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 9 10 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 9 = ON. LED 10 = ON ES GB DE FR US SE NL NO DK Forriglinger 6 x PROGRAMMERE FORRIGLING: Røde lysdioder for resp. releer Funksjon 7 har prioritet foran 1, funksjon 7 foran 2. LED 1 = ON. LED 2 = OFF. Funksjon 7 har prioritet foran 1, funksjon 7 foran 2. Funksjon 1 2 og 7 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = OFF. LED 2 = ON. Funksjon 1 2 og 7 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 1 = ON. LED 2 = ON. Funksjon 8 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. LED 3 = ON. LED 4 = OFF. Funksjon 8 har prioritet foran 3, funksjon 8 foran 4. Funksjon 3-4 og 8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = OFF. LED 4 = ON. Funksjon 3-4 og 8 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 3 = ON. LED 4 = ON. Funksjon 9 har prioritet foran 5, funksjon 9 foran 6. LED 5 = ON. LED 6 = OFF. Funksjon 9 har prioritet foran 5, funksjon 9 foran 6. Funksjon 5-6 og 9 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = OFF. LED 6 = ON. Funksjon 5-6 og 9 sperres når de trykkes ned samtidig. LED 5 = ON. LED 6 = ON. 1) Start systemet. 2) På mottakeren: Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 3 i posisjon ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp. releer slokker. 3) På senderen: Programmer ved å trykke på de knappene (lysdiodene) som angis med ON i tabellen; forrigling. Eks. Lysdiode 5 = OFF og lysdiode 6 = ON, programmeres ved trykke på senderknapp 6, og lyser lysdiodene iht. ønsket forriglingsalternativ. De røde lysdiodene lyser vedvarende over de releene du har valgt. 4) På mottakeren; Sett bryter 3 i posisjon OFF. Foriglingen er ferdig innstilt og kan nå brukes. SLETTE FORRIGLING: 1) Start systemet. 2) På mottakeren: Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 3 i posisjon ON. Alle releer i mottakeren frakoples, og de røde lysdiodene for resp. releer slokker. 3) På mottakeren: Sett funksjonsvalgsomkoblerens bryter 3 i posisjon OFF. Forriglingen er nå slettet (ingen releer er forriglet). 40

Tele Radio Leopard. Manual. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com

Tele Radio Leopard. Manual. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com T80 Tele Radio Leopard Manual o.com TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: china@tele-radio.com TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com om TELE RADIO

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

T20/T60 INSTRUKSJONER

T20/T60 INSTRUKSJONER Tele Radio T20/T60 INSTRUKSJONER NORWEIGAN/ NORSK (OVERSETTELSE) IM-T20_T60-RX001-A04-NO 1 PRODUKTBESKRIVELSE VIKTIG! For at du skal kunne utnytte systemet optimalt, er det viktig at du tar deg tid og

Detaljer

GRUNNLEGGENDE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER INSTALLER, START, SLÅ AV, LOGG AV, REGISTRER, SLETT, GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER, FEILSØKING

GRUNNLEGGENDE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER INSTALLER, START, SLÅ AV, LOGG AV, REGISTRER, SLETT, GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER, FEILSØKING Tele Radio 860 Lion GRUNNLEGGENDE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER INSTALLER, START, SLÅ AV, LOGG AV, REGISTRER, SLETT, GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER, FEILSØKING NORSK/ NORWEIGAN JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Detaljer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLASJONSINSTRUKSJONER RX2-A, RX3-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C NORSK/NORWEIGAN IM-T0-RX003-A03-NO FREKVENSBANK/ DRIFTSFREKVENS/ DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 433.05

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Tele Radio Tiger ELEMENTÆRE INSTRUKSJONER FOR 10-KNAPPERS SENDER

Tele Radio Tiger ELEMENTÆRE INSTRUKSJONER FOR 10-KNAPPERS SENDER Tele Radio Tiger ELEMENTÆRE INSTRUKSJONER FOR 10-KNAPPERS SENDER INSTALLERE, STARTE, SLÅ AV, LOGGE INN, LOGGE UT, REGISTRERE, SLETTE, LØSE PROBLEMER, UVANLIGE SITUASJONER NORSK (OVERSETTELSE) ARTICLE CODE:

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning ilas marine Radiokontroll Art. nr. 10707 (N) Bruksanvisning Med radiokontrollen kan vinsjen betjenes overalt ombord. Dette gir en større trygghet og oversikt under oppankring. Fra land kan båten trekkes

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Receiver DE10 3 Funksjoner - Receiver

Detaljer

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert

ca 300 m ved fritt felt eller ca 20 m gjennom to betongvegger Klasse 2, dobbelisolert Ref. 000067 No INSTALLASJONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed ER 2 AC og ER 4 AC IR-mottakere med 2 og 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr

Detaljer

Knop BW 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Epi-alarm Knop BW 900, registrerer fukt

Knop BW 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Epi-alarm Knop BW 900, registrerer fukt Epi-alarm Knop BW 900, registrerer fukt Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop BW 900 Epi alarm Knop BW 900 registrerer fukt HMS art. nr.: 899 Best. nr.: 9 INNHOLD Epi-alarm Knop BW 900, registrerer fukt...

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomed KT 4 IR-sender med 4 kanaler Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS håndbok for sykler med yamaha pas drivsystem Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS Innhold Yamaha Power Assist System Side... 4 Verdt å vite om den elektriske hjelpemotoren Side... 4 Måling

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Slik

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984N-04 2013-08 ART.NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådløs forseringsbryter Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med 6

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

IR mottager GL-4M WM. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse

IR mottager GL-4M WM. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR mottager GL-4M WM IR mottager GL-4M WM HMS art. nr.: 028509 Bestillingsnr: 2204197-09 IR mottager GL-4M WM... 1 Beskrivelse... 2 Tilkopling...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DH10 4 Komme i gang 5 Starte

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLASJONSINSTRUKSJONER T50-02AGSM NORSK/NORWEIGAN IM-T50-RX001-A03-NO NORSK Produktbeskrivelse...1 Forberedelser...2 Mottaker...4 Programmering av mottaker...8 Styring av reléutganger...

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

DELTA DE214 Radiofjernstyring for ladebiler Med 2, 3 eller 4 funksjoner

DELTA DE214 Radiofjernstyring for ladebiler Med 2, 3 eller 4 funksjoner N O R S K DELTA DE214 Radiofjernstyring for ladebiler Med 2, 3 eller 4 funksjoner Bruks- og installasjonsveiledning Eksempel: TX214-2S Delta RCS AS Tlf. +47 33448390 Document item no: 01917 P.O. Box 1065

Detaljer

Knop LAK 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Sender Knop LAK 900 Lydalarm. Innhold

Knop LAK 900. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Sender Knop LAK 900 Lydalarm. Innhold Sender Knop LAK 900 Lydalarm Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop LAK 900 Sender Knop LAK 900 Lydalarm HMS art. nr.: 189345 Best. nr.: 2223284 Innhold Sender Knop LAK 900 Lydalarm... 1 Beregnet bruk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Norsk Bruksanvisning Inneholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Microphone DM10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk Bruksanvisning for Comfort Digisystem SecureStream Technology Sync DY10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon av Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Sync DY10 4 Funksjoner - Sync

Detaljer