BRUKSANVISNING R-CARD 996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING R-CARD 996"

Transkript

1 BRUKSANVISNING R-CARD 996

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ALLMENT OM R-CARD MULIGHETER R-CARD FUNKSJON FRONT 4 LYDSIGNALER 4 BRUK 4 PROGRAMMERING 5 PROGRAMMERE KORT 6 GRUPPEKODER 7 ØVRIGE BRUKERFUNKSJONER 8 ALARMSTYRNING 9 RELETIDER 10 TOTALSLETTING 10 SYSTEMDATA 11 TILBAKEKOPLING 13 TIDSSTYRING 13 FUNKSJONER 14 TRANSISTORSTYRNING 15 UTSKRIFTER 17 BRUK 20 DØRMILJØ 20 STYRING AV ALARM 20 DAG- OG NATT LÅSING 21 INSTALLASJON 22 LISTER 25 DATA 28 HURTIGGUIDE MENYSYSTEM 29

3 Kapitel 1 ALLMENT OM R-CARD 996 ALLMENT OM R-CARD 996 R-CARD 996 er en komplett kortleser med elektronikk for dør- og alarmstyring Minnet i R-CARD 996 har kapasitet for 500 kort Hver bruker kan styre dør- og alarmrele samt en transistor Videre kan brukerens adgang begrenses mht tidssoner eller andre funksjoner Les mer om dette senere i manualen Dette første kapitlet går igjennom hvordan R-CARD 996 er oppbygd, og hvordan den brukes i praksis Har du aldri arbeidet med R-CARD 996 tidligere er det viktig å lese gjennom dette kapitlet før programmering startes MULIGHETER R-CARD 996 Adgangskort Opp til 500 kort kan lagres i minnet på R-CARD 996 Kortet lagres vanligvis sammen med en pin-kode Brukeren kan programmeres for induviduell tidsstyring, alarmstyring etc Gruppekoder Med en gruppekode kan man få adgang uten kort Gruppekoden har samme mulighet til styring som et vanlig adgangkort Antallet gruppekoder er valgfritt (maks 500) for brukeren, men koden tar en kortplass i minnet Alarmstyring R-CARD 996 kan programmeres for alarmstyring Tre ulike måte; momentant, latchende eller med puls Med alarmstyring kan vanlige kort uten styring sperres for adgang Tidsstyring Tidsstyring skjer ved hjelp av tidssoner og en intern klokke Hver bruker koples individuelt til en eller flere tidssoner som brukeren er aktiv Funksjoner Ved bruk av funksjoner blir kortleserens arbeidsmåte endret i en bestemt tid Feks kan døren stilles åpen på dagen, mens det kreves kort og pin-kode om natten Fem ulike funksjoner er tilgjengelige på R-CARD 996 Transistorstyring/ dag- og natt låsing Med R-CARD 996 ers det mulighet til å styre en transistor for valgfri hensikt Funksjonen dag- og natt låsing, utføres ved hjelp av transistoren koplet mot feks en motorlås Hendelsesminne Totalt kan 255 hendelser lagres i minnet Minnet lagrer dato, tid, hendelseskode og brukernummer Utskrifter Ved å tilknytte en skriver (via printerjack) kan alle innprogrammerte data, samt hendelsesminnet skrives ut Delt montasje Med R-CARD 996 delt montasje gi en høyere sikkerhet ved å plassere all viktig elektronikk i en delingsboks innenfor dør eller lignende Utenfor døren plasseres kortleseren som vanlig Mer info om delt montasje er beskrevet i dokument 4610B10 3 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

4 Kapitel 1 ALLMENT OM R-CARD 996 FUNKSJON FRONT 1 Slissleser Kortet dras ovenfra og ned med magnetstripen til høyre 2 Taster som brukes ved programmering og for å slå pin-kode, eller gruppekode 3 Tresifret display Displayet brukes ved både programmering og i drift for å bedre oversikten forbrukeren Eksempel på tekst i displayet: Drifstilling: Desimalpunkt 3 lyser når dørreleet ligger inne, samt ved knapptrykk Desimalpunkt 1 & 2 er frie for brukeren n n n betyr feil kortinnlesing vises ved riktig kortinnlesing, R-CARD 996 venter på pin-kode o n betyr at alarmreleet eller tilbakekoplingen er aktiv o F F betyr at alarmreleet eller tilbakekoplingen er inaktiv Programmering: - - vises når R-CARD 996 står i menystatus Det kan også bety at brukeren er i en meny der et tosifret tall skal angis, feks 02 _ vises i programmeringsmenyer når et tall på tre siffere eller mer skal angis Feks 0745 (innstilling av klokke i dette tilfellet) Det kan også bety at brukeren skal dra et kort i slissleseren, feks ved programmering av brukerkort Blinkende - - indikerer fel ved programmering R-CARD 996 går tilbake til menystatus - _ vises når R-CARD 996 venter på et siffer eller en statusverdi (status = 0 eller 1) Blinkende indikerer at det valgte typenummeret allerede er innprogrammert Eksempelvis blinker brukernummeret ved kortprogrammering hvis det aktuelle kortet allerede er i minnet LYDSIGNALER Driftstatus: Når alarm slås på Progstatus: Tutelyd betyr at man har kommet inn i en programmeringsmeny eller at data er lagret i minnet BRUK Er beskrevet under følgende rubrikker ÅPNEKNAPP SIDE 20 Å ÅPNE DØR SIDE 20 UTPASSERING MED KORT SIDE 20 ALARMSTYRING SIDE 20 ALARMSTYRING MED TILBAKEKOPLING SIDE 21 DAG- OG NATT LÅSING SIDE 21 4 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

5 Kapitel 2 PROGRAMMERING PROGRAMMERING Programmeringen utføres med tastaturet (0-9,, ) og det tresifrede displayet For å komme inn i programmeringsstatus skal systemkortet dras, fulgt av en pin-kode Pin-koden er alltid etter totalsletting men går an å stille om til annen kode hvis det er ønskelig, se videre side 11 På siste side i bruksanvisningen finnes alle menyer Med menybladet, som er tenkt for den som er vant til R-CARD 996, finner man raskt og enkelt nummeret på den meny som skal programmeres Gjør slik ved programmering! 1 Dra systemkortet og slå inn pin-koden Displayet viser - - når man går inn i programmeringsstatus 2 Velg passende meny 3 Utfør den programmering du har tenkt dig 4 Nest lengst bak finnes to sider med tomme lister der du kan fylle i det du programmerer 5 For å komme tilbake til driftstatus slår man 0 0 fulgt av Displayet slukner og summeren piper en gang Brukes tilbakekopling eller latchende alarm vil displayet i stedet vise sin status Hvis du har kommet "på avveie" i programmeringen kan du trykke på for å komme til hoved-menyen Eksempel på steg for steg programmering: 1) Programmer de kortene du vil bruke (side 6) 2) Kortene som skal være alarmstyrende programmeres til det (side 9) 3) Bestem aktiveringstider for dør og alarmrele (side 10) 4) Still systemklokken, slik at eventuelle utskrifter mm skal bli korrekte (side 12) Mer enn dette trengs ikke for at R-CARD 996 skal fungere! 5 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

6 Kapitel 2 PROGRAMMERING PROGRAMMERE KORT Kortene som skal lagres i R-CARD 996 må ha en unik magnetkode, ellers vil brukerne forveksles med hverandre Antall tegn på kortene kan variere, men kortleseren bruker maks 9 av disse Standardkort Meny 10, kortprogrammering Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til et annet ledig nummer kort Dra kortet som skal programmeres Skriv inn knappkoden (4-6 siffere) og trykk på Nå vil neste ledige brukernummer flimre eksvis Hvis ingen knappkode gis etter kortet, vil dette bli lagret uten kode, dette vises med at displayene blinker Til menystatus kommer man ved å skrive fulgt av i det tidspunkt displayene flimrer Tilfeldige kort/brukere Med tilfeldige kort kan du programmere kort som skal fungere et begrenset antall ganger, stk for eksvis besøkende Antallet reduseres med et hver gang det brukes Et vanlig kort kan gjøres om til tilfeldig i denne menyen Et tilfeldig kort kan gjøres om til et vanlig ved å skrive 00 ggr Du kan også velge kortet i meny 10 og lagre (se ovenfor) Meny 11, kortprogrammering Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til et annet ledig nummer kort Dra kortet som skal programmeres Skriv inn knappkoden (4-6 siffere) og trykk på Hvis ingen knappkode gis etter kortet, vil dette bli lagret uten kode, dette vises ved at displayene blinker 1 2 Skriv inn det antall ganger kortet skal fungere, feks 12, og trykk Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Skriv inn og trykk på for menystatus hvis det ikke skal programmeres flere kort Programmere kortserier Kortseriefunksjonen gjør att du raskt og enkelt programmerer et antall kort Forutsetningen er att du har kort med magnetkode som ligger i nummerserie Knappkoden räknas opp med et for hver kort kort Meny 12 for kortserie Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til annet ledig nummer Dra kortet som skal programmeres Skriv inn knappkoden (4-6 siffere) og trykk på Hvis ingen knappkode gis etter kortet vil alle kort lagres uten kode, dette vises ved at displayene blinker Skriv inn brukernummeret der serien skal slutte, og trykk 6 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

7 Kapitel 2 PROGRAMMERING GRUPPEKODER Gruppekoder brukes for å gi kortleseren en ren kodelåsfunksjon i bestemte tider, eksempelvis for å gi forenklet adgang i normal arbeidstid eller for å slippe inn postmannen eller lignende i begrensede tider En gruppekode tar en bruker i minnet, og kan som en bruker med kort plasseres på hvilket som helst nummer (nummer 1-500) Dette brukernummeret er etter programmering ikke tilgjengelig for hverken kort eller gruppekode Gruppekoden har samme mulighet til styring som en bruker med kort, feks alarmstyring, transistorstyring eller individuell tidsstyring etc Programmere gruppekode Meny 16, gruppekoder Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til annet ledig nummer Trykk på for å bekrefte det valgte brukernummeret Skriv inn gruppekoden (4-6 siffere) og trykk på Nå vil neste ledige brukernummer flimre eksvis Til menystatus kommer man ved å skrive fulgt av i den status når displayene flimrer Slette gruppekode Se avsnitt sletting av brukere side 8 Tilfeldig gruppekode En gruppekode kan som en bruker med kort programmeres til å fungere et bestemt antall ganger stk adganger kan velges for gruppekoden Antallet vil minske med en hver gang den brukes Forutsetningene for dette er at det er programmert en slik gruppekode Du kan altså ikke programmere inn en gruppekode direkte i denne menyen En tilfeldig gruppekode kan også gjøres om til en vanlig ved å skrive 00 ganger Meny 11, tilfeldig gruppekode Det første ledige brukernummeret flimrer eksvis0 0 2 Dette skal endres til brukernummeret for den gruppekode som skal gjøres om til tilfeldig (det går ikke an å programmere inn en ny gruppekode som tilfeldig) Velg brukernummer og trykk på 1 2 Skriv inn antall ganger kortet skal fungere, feks 12, og trykk Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Skriv inn og trykk på for menystatus, hvis ikke flere gruppekoder skal gjøres om til tilfeldige 7 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

8 Kapitel 2 PROGRAMMERING ØVRIGE BRUKERFUNKSJONER Sperre/aktivere en eller flere brukere Å sperre en bruker innebærer at kortet/gruppekoden fremdeles finnes i minnet, men at det ikke lenger gis gyldig adgang Kortet/gruppekoden vil være sperret til du aktiverer den igjen Sett et kryss i kortlisten for de kort/gruppekoder du har sperret Meny 13, sperre/aktivere brukere eller Skriv inn det brukernummeret som skal endres, feks og trykk (eller dra kort (uten ) kortet som skal endres) Status vises i displayet, - 0 betyr aktiv bruker, mens - 1 betyr sperret bruker 1 eller 0 + Velg status og trykk Hvis bare en bruker skal endres trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn brukernummeret på det siste kortet/gruppekoden som skal endres og trykk Slette brukere Meny 17, slette brukere ( x2) eller kort + ( x2) Skriv inn det brukernummeret som skal slettes (eller dra kortet som skal slettes (nummer vises)), trykk deretter to ganger Slette flere brukere Meny 17, slette brukere eller kort + Skriv inn det brukernummeret som skal slettes (eller dra kortet som skal slettes (nummer vises)), trykk deretter Skriv inn det brukernummeret der slettingen skal slutte Trykk 8 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

9 Kapitel 2 PROGRAMMERING Endre/vise pin-kode Meny 10, kortprogrammering Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis eller kort (uten ) Endre dette til det nummeret som skal endres og trykk deretter på kortet som skal endres) Nå vil pin-koden vises i displayet (eller dra Endre pin-koden (4-6 siffere) og trykk på Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Hvis ingen ny pin-kode angis vil displayene først blinke vekselvis og deretter flimre med det første ledige brukernummret eksvis Til menystatus kommer man ved å skrive fulgt av i den status displayene flimrer ALARMSTYRNING Alarmstyring kan gjøres med kort, gruppekode og knapp Ved momentan alarmstyring vil både kort, gruppekode respektive knapp stenge av alarmen og aktivere dørreleet, uten at noen av disse er programmert for alarmstyring Alarmstyring brukes bare ved latchende alarm eller ved alarmpuls Alarmtiden stilles i programmeringsmeny 51, se side 10 Alarmstyring med kort/gruppekode Med en R-CARD 996 har du mulighet til å styre alarmen på/av Du kan selv bestemme hvilke brukere som skal kunne gjøre dette Glem ikke å fylle ut listene Meny 14, alarmstyring kort/gruppekode eller Skriv inn det brukernummeret som skal endres, feks 0 0 1, og (eller dra kortet kort (uten ) som skal endres) Status vises i displayet, - 0 betyr at brukeren ikke kan styre alarm, mens - 1 betyr at brukeren kan styre alarm 1 eller 0 + Velg status og trykk Hvis bare en bruker skal endres trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn nummeret på den siste brukeren som skal endres og trykk Alarmstyring med åpneknapp Knappen kan bare alarmforbikople momentant For dette trengs ikke noen programmering 9 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

10 Kapitel 2 PROGRAMMERING RELETIDER For at en bruker skal ha muligheten til å aktivere dørreleet eller alarmreleet må aktiveringstiden for disse være stilt, dvs den tid releene er aktive etter at R-CARD 996 har mottatt et godkjent kort etc Aktiveringstid dørrele Tiden programmeres som en tidskode mellom 01 og 16 Hver tidskode representeres av en tid det går an å lese av i tabellen Meny 50, døråpningstid Aktuell tidskode (se nedenfor) vises Endre tidskoden til det du vil, og trykk Feks tidskode 03 som er 7 sek Tidskoder: Tidskod Tid 3 s m 1, Aktiveringstid alarmrele Tiden programmeres med en tidskode mellom 01 og 16 Hver tidskode representeres av en tid det går an å lese av i tabellen Tidskode er momentan alarmstyring, 14 er ingen alarmstyring, 15 er alarmstyring med puls ca 2sek, 16 er latchende alarmstyring Meny 51, alarmforbikoplingstid Aktuell tidskode (se nedenfor) vises Endre tidskoden til det du vil, og trykk Feks tidskode 03 som er 30 sek Tidskoder: Tidskod Tid 5 s m 1,5 2 2, , av Puls Lat TOTALSLETTING Total sletting 1 Total sletting skal bare skje ved nyinstallasjon eller ved omstart All informasjon som ligger i minnet vil forsvinne Pinkoden til systemkortet blir som ved levering, alle status blir 0, alle tidskoder blir 01, foruten alarmtiden som er "av" (tidskode 14) Meny 99, totalsletting 1 + Skriv 1 og trykk Slå inn systemkoden og trykk 10 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

11 Kapitel 2 PROGRAMMERING Total sletting 2 Hvis man ikke kan systemkoden så går det an å gjøre en total sletting ved hjelp av "P5-stiften" Total sletting skal bare skje ved nyinstallasjon eller ved omstart All informasjon som ligger i minnet vil forsvinne Systemkoden blir som ved levering, alle status blir 0, alle tidskoder blir 01, foruten alarmtiden som er "av" (tidskode 14) Kortslutt "P5" -stiften ved oppstart 1 + Skriv 1 og trykk Kortleseren går da til driftstatus Bruk systemkort for å starte programmering SYSTEMDATA Disse programmeringsmenyer behandler kortleserens grunnleggende funksjoner Systemkort Systemkortet brukes sammen med en 4-6 sifret pin-kode for å komme inn i programmeringsstatus (hovedmenyen) Pinkoden er ved levering og etter totalsletting alltid stilt til Pin-koden bør alltid endres etter installasjon Meny 90, systemkode Aktuell systemkode vises med tre siffere om gangen Skriv inn ny 4-6 sifret kode og trykk på Obs! Om du bare vil se på systemkoden så trykker du på displayene blinker vekselvis uten å skrive inn en ny kode, da får du ingen tut og Kontinuerlig hendelseutskrift Hvis status for funksjonen kontinuerlig utskrift er satt til 1 vil hver hendelseregistrering bli skrevet ut til ekstern skriver om en slik er tilknyttet Meny 91, konstant hendelseutskrift Status vises i displayet, - 0 betyr ingen kontinuerlig utskrift, - 1 betyr kontinuerlig utskrift 1 eller 0 + Velg status og trykk 11 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

12 Kapitel 2 PROGRAMMERING Konstant alarmindikering Ved alarmstyring indikeres alarmens status i displayet med o F F for alarm avslått, og o n for alarm på I utgangsstatus vises disse momentant i noen sekunder etter på- og avslag før de slukkes Her kan man programmere disse indikatorer til å lyse konstant Meny 93, konstant alarmindikering Status vises i displayet, - 0 betyr at on/off vises momentant, - 1 betyr at on/off vises konstant 1 eller 0 + Velg status og trykk Systemklokke For at utskriftene skal være brukbare må systemklokken justeres før oppstart skjer Systemklokken holder orden på tid og dato, og også månedslengder, skuddår osv Sommer- og vintertid må omprogrammeres manuelt Systemklokken har et eget backup-batteri og vil holde tiden i cirka 3 dager etter spenningsbortfall Meny 94, programmere systemklokke Angi årstall og trykk (feks 97) Angi dato og trykk (feks 08/24) Angi tid og trykk (feks 16:30) 1 + Angi dagtype (feks man=1, tirs=2 osv) Antall siffere på kort R-CARD 996 gir brukeren mulighet til selv å velge antall siffere på magnetkortet som skal brukes ved innlesing For justering kreves dog litt teknisk kunnskap om de kort som skal brukes Som default blir de siste 9 tegnene på kortet brukt Ønskes 8 tegn eller mindre, vil istedet de første tegnene på kortet bli brukt Meny 95, antall siffer på kort Aktuelt antall siffer vises i displayet, feks Velg nytt antall og trykk Feks 7 Døravkjenning Døravkjenningen bryter ned dør- og alarmtiden ved en normal adgang Døravkjenning kan ikke programmeres, men er aktiv hvis innkopling er gjennomført (se installasjon side 22) 12 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

13 Kapitel 2 PROGRAMMERING TILBAKEKOPLING Med tilbakekopling menes at man fra alarmsentralen får en aktivering eller deaktivering som indikerer at alarmen er avrespektive påslått Dette har man nytte av ved eksvis pulsstyring Resultatet av en tilbakekopling blir at aktivering av dørreleet gjøres umulig Displayet vil vise o F F for inaktiv inngang og o n for aktiv ditto For bruk av tilbakekopling se side Meny 92, tilbakekopling Status vises i displayet, - 0 betyr tilbakekopling avslått, - 1 tilbakekopling påslått 1 eller 0 + Velg status og trykk TIDSSTYRING Tidsstyringen skjer internt ved hjelp av 15 stk ulike tidssoner Hver bruker (også knapp og funksjoner) koples til to valgfrie tidssoner, når brukeren kommer til å være aktiv De brukerne som ikke koples til noen tidssone kommer til å fungere døgnet rundt, dvs uten tidsstyring Programmere/slette tidssoner Opp til 15 ulike soner kan programmeres For hver sone angis start- og sluttid samt ukedag (er) Tidssonene brukes ved tidsstyring av kort/gruppekode og knapp samt ved funksjoner Meny 20, programmere tidssoner Angi den sonen som skal programmeres/endres Er sonen tidligere programmert vil displayene blinke 4 ganger Angi starttid og trykk (feks 0900) Angi sluttid og trykk (feks 1730) Angi dagtyper (feks man-fre, man=1, tirs=2 osv) Ved sletting av en tidssone angis etter sonens nummer istedet for starttid (se ovenfor) Menyen vil direkte avsluttes og tidssonen er slettet Tidsstyring av kort/gruppekode Meny 21, tidsstyring kort/gruppekode eller kort (uten ) Skriv inn det brukernummer som skal endres, feks og trykk kortet som skal endres) Velg den første tidssonen, feks 12 (00 for sletting) og trykk (eller dra Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller trykk direkte hvis bare en tidssone skal gjelde Hvis bare en bruker skal endres, trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn nummeret på den siste brukeren som skal endres og trykk 13 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

14 Kapitel 2 PROGRAMMERING Tidsstyring av knapp Meny 23, tidsstyring knapp Velg den første tidssonen, feks 12 (00 for sletting) og trykk Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller trykk direkte hvis bare en tidssone skal gjelde FUNKSJONER Det finnes fem ulike typer funksjoner Funksjonens oppgave er å endre kortleserens arbeidsmåte i en bestemt tid Feks kan døren stilles helt åpen om dagen, mens det kreves alarmkort for å komme inn kveld/natt Hver funksjon koples til to stk tidssoner (programmering av tidssoner se side 13) Aktuell funksjon vil gjelde i den innprogrammerte tidssonen Er to eller flere typer funksjoner aktive i samme tid kommer den funksjon med høyeste prioritet til å være gjeldende Prioriteten er som i listen nedenfor (høyeste nummer, høyeste prioritet) Naturligtvis går det an å passere med feks kort og kode når funksjonen bare pin-kode er aktiv osv Funksjonstyper: 1 = dør åpen 2 = bare pin-kode 3 = bare kort 4 = kort og kode 5 = stengt (bare kort med alarmstyring kan passere) Programmere funksjon Meny 30, programmere funksjoner Angi den funksjonen som skal programmeres/endres, Er funksjonen tidligere programmert vil displayene blinke 4 ganger 5 + Velg funksjon, feks 5 og trykk Velg den første tidssonen, feks 12 og trykk Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller direkte hvis bare en tidssone skal gjelde Ved sletting av en funksjon angis 9 ved valg av type (se ovenfor) Menyen vil direkte avsluttes, og funksjonen er slettet 14 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

15 Kapitel 2 PROGRAMMERING TRANSISTORSTYRNING Med R-CARD 996 er det mulig å styre en transistor for valgfritt bruk Transistoren kan styres av hver enkelt bruker, og av utpasseringsknappen En annen mulighet er å kople transistoren til de interne alarmene som er for R-CARD 996, som kommunikasjonsavbrudd og tamperalarm Transistoren fungerer uavhengig av andre funksjoner som feks tidsstyring, alarmstyring, tilbakekopling etc Transistorstyrning med kort/gruppekode Meny 15, transistorstyring kort eller Skriv inn aktuelt brukernummer, feks og trykk (eller dra kortet som skal kort (uten ) endres) Status vises i displayet, - 0 betyr at brukeren ikki kan styre transistoren, mens - 1 betyr at brukeren kan styre transistoren 1 eller 0 + Velg status og trykk Hvis bare en bruker skal endres trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn nummeret på den siste brukeren som skal endres og trykk Transistorstyrning knapp Meny 42, transistorstyring knapp 0 + Trykk 0 + Status vises i displayet, - 0 ikke transistorstyrende, mens - 1 betyr transistorstyrende 1 eller 0 + Velg status og trykk Transistorstyring ved kommunikasjonsalarm Det finnes mulighet å la transistorutgangen bli aktiv ved et eventuelt kommunikasjonsavbrudd Transistoren vil aktiveres ved brudd som varer i mer enn ca 10 sek Meny 40, transistorstyring ved kommalarm Status vises i displayet, - 0 ikke transistorstyrende, mens - 1 betyr transistorstyrende 1 eller 0 + Velg status og trykk Transistorstyring ved tamperalarm Meny 41, transistorstyring ved tamperalarm Status vises i displayet, - 0 ikke transistorstyrende, mens - 1 betyr transistorstyrende 1 eller 0 + Velg status og trykk 15 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

16 Kapitel 2 PROGRAMMERING Dag- og natt låsing Dag- og natt låsing gir mulighet til styring av en ekstern ekstralås Låsen kan aktiveres el deaktiveres i en (av brukeren) bestemt tid Låsingen utføres ved hjelp av transistoren koplet mot feks et motorlås Under vilken tid låsen skal være "öppet" bestäms ved hjelp av en (eller to) tidssoner For at låsen skal aktiveres inne i tidssonen kreves dog en gyldig adgang samt en tasttrykking Dette for at døren ikke skal stilles åpen før noen brukere har passert Tilsvarende sperre finnes dersom siste adgangen ut for dagen gjøres før tidssonen stenger døren Se videre bruk, dag- og natt låsing på side 21 i manualen Meny 22, dag- og natt låsing Velg den første tidssonen, feks 12 (00 for sletting) og trykk Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller trykk direkte hvis bare en tidssone skal gjelde Å tenke på ved bruk av dag- og natt låsing: Tilbakekopling i status "alarm på" medfører at ekstralåsen aktiveres (låser), uansett om noen annen transistorstyring skjer (bare ved tilbakekopling programmert) For å kunne styre ekstralåsen utenfor tidssonen kreves at brukeren er programmert for transistorstyring Dette kreves dog ikke i tidssonen Aktiveringstid transistor Tiden programmeres med en tidskode mellom 01 og 14 Hver tidskode representeres av en tid det går an å lese av i tabellen Tidskode er momentan transistorstyring, 14 er ingen transistorstyring Meny 52, transistortid Aktuell tidskode (se nedenfor) vises Endre tidskoden til det du vil og trykk Feks tidskode 03 som tilsvarer 30 sek Tidkoder: Tidkod Tid (sek/min) 5sek min 1,5 2 2, , av 16 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

17 Kapitel 3 UTSKRIFTER UTSKRIFTER For å skrive ut informasjon om alle hendelser og innprogrammerte data tilknyttes en skriver til R-CARD 996 Tilknytning skjer med båndkabel og printerjack PR-2 Kontroller ordentlig før utskrift at skriveren er tilknyttet samt at det finnes nok papir i skriveren Det finnes også mulighet for å skrive ut hendelser direkte når de skjer Se kontinuerlig hendelseutskrift på side 11 Systemdata Meny 71, utskrift systemdata Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 1 22/10 08: : Aktuell systemkode 2: Tidskode for åpningstid 3: Tidskode for alarmtid 4: Tidskode for transistorutgang 5: Tidssoner knapp (16=Av) 6: Tidssoner dag/nattlåsing (16=Av) 7: 1=Tilbakekopling programmert 0=av 8: 1=Kontinuerlig utskrift på 0=av 9: 1=konstant alarmdiode 0=momentan alarmdiode 10: Antall siffere på adgangkort 11: 1=Kommunikasjonsalarm drar transistor 0=av 12: 1=Tamperalarm drar transistor 0=av 17 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

18 Kapitel 3 UTSKRIFTER Utskrift kortdata Meny 72, utskrift kortdata Skriv inn brukernummeret på det første kortet som skal skrives ut og trykk Skriv inn brukernummret på det siste kortet som skal skrives ut og trykk Skal bare et kort skrives ut kan man trykke på direkte Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 2 22/10 08: ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) Brukernummer (1-500) 2) Kortnummer 3) Knappkode 4) 1=Kort sperret, 0= Ikke sperret 5) 1=Alarmkort, 0= Ikke alarmkort 6) 1=Transistorstyrende, 0=Ikke transistorstyrende 7) Tidssone 1 (16 = ingen tidssone prog) 8) Tidssone 2 (16 = ingen tidssone prog) 9) Indikerer tilfeldige kort (antall ganger hver) 10) Indikerer at brukeren er en gruppekode Utskrift funksjoner Meny 74, utskrift funksjoner Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 3 22/10 08: ) Nummer på funksjon (1-15) 2) Type funksjon 3) Tidssone 1 koplet til funksjonen 4) Tidssone 2 koplet til funksjonen 1) 2) 3) 4) 18 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

19 Kapitel 3 UTSKRIFTER Tidssoner Meny 75, utskrift tidssoner Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 4 22/10 08: ) Nummer på tidssone 2) Start- og sluttid for tidssonen 3) Dagtype, feks 1 = man, 2 = tirs osv 1) 2) 3) Hendelser Meny 76, utskrift hendelser Angi hvor mange av de siste 255 hendelsene du vil skrive ut og trykk (Angi eller bare for alle de 255 siste) Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 5 22/10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: ) 22/10: Dato 2) 08:45: Tid 3) 1,2,3,4 etc: Hendelseskode (Utførlig forklaring nedenfor) 4) 005, 010 etc: Brukernummer 5) 1= Innpassering, 0 = utpassering 6) 0= Rele på, 1= alarm av, 2 = alarm på 7) 1= Trans trukket, 0 = Trans ikke trukket 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Hendelseskoder: 1: Gyldig systemkode 2: Ugyldig systemkode 3: Gyldig bruker 4: Ugyldig bruker pga feil tid 5: Ugyldig bruker pga alarm, eller ugyldig bruker ved funksjonen stengt 6: Ugyldig bruker pga sperret kort 7: Tilbakekopling på eller av (se tillegg ovenfor) 8: Tamperalarm 9: Kommunikasjonsalarm 19 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

20 Kapitel 4 BRUK BRUK DØRMILJØ Åpneknapp Åpneknappen gjør det mulig å passere døren fra innsiden ved en enkel slutning mellom to kontakter i R-CARD 996 Knappen kan bare styre alarm momentant For dette kreves ingen programmering Knappen kan også programmeres til å styre transistorutgangen Status for dette må programmeres som 0 eller 1, og er etter totalsletting alltid satt til 0, mer om dette i respektive avsnitt Å åpne dør Dra kort og slå innprogrammert pin-kode Når pin-koden, som kan inneholde 4-6, siffere er slått, tennes desimalpunkt 3 og dørreleet aktiveres Etter innstilt tid slukner desimalpunktet, og dørreleet går tilbake Dette fungerer naturligvis likedan ved godkjent gruppekode eller knappåpning Hvis ovenforstående ikke hender kan det bero på noen av følgende årsaker: 1 Kortet er tidstyrt og ingen tidssone gir adgang (se tidsstyring side 13) 2 En form for alarmstyring brukes og kortet er ikke alarmstyrende (se alarmstyring side 9 ) 3 Tilbakekopling brukes og inngangen ligger inaktiv (se tilbakekopling side 13) 4 Funksjonen stengt er aktiv Bare alarmstyrende kort/gruppekode kan passere (se funksjoner side 14) Utpassering med kort Utpassering med kort er bare mulig hvis en ekstra leser er tilkoplet til R-CARD 996 Ved trukket kort vil døren åpnes (evt alarm av ved momentan alarmstyring) direkte uten noen pin-kode ettersom tastaturet sitter på utsiden STYRING AV ALARM Alarmstyring kan skje på tre ulike måte: momentant, med puls eller latch Sammen med tilbakekopling finnes ytterligere noen kombinasjoner Alarmstyring uten tilbakekopling Momentan alarmforbikopling (alarmtid 1-13) Alarmreleet aktiveres noen sekunder før dørreleet, og forblir slik til den valgte tiden har gått ut Vær oppmerksom på at det ikke kreves et alarmstyrende kort (eller gruppekode/knapp) ved momentan alarmstyring Alarmstyring med puls (alarmtid 15) Stenge av alarm 1 Dra kort fulgt av pin-kode Trykk så på 2 Sender puls (alarmreleet aktiveres ca 2 sekunder) Med denne funksjonen kan døråpningsreleet aldri aktiveres, for å kunne det må man ha tilbakekopling fra alarmsentral (se side 13 tilbakekopling) Latchende alarmstyring (alarmtid 16) Stenge av alarm 1 Alarmsentralen er på (alarmreleet i hvile) 2 Dra kort fulgt av pin-kode Trykk så på 3 Stenger av alarmen (alarmreleet aktiveres) 4 Skriver o F F i displayet 5 Åpner døren etter noen sekunder Sätta på larm 1 Alarmsentralen er avslått (alarmreleet aktivert) 2 Dra kort fulgt av pin-kode Trykk så på 3 Stenger døren (døråpningsreleet i hvile) 4 Slår på alarmen (alarmreleet i hvile) 5 Skriver o n i displayet 6 Når alarmreleet er i hvile kan ikke dørreleet aktiveres 20 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok Bewacard BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk håndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra håndboken kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg retten

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Tele Radio Leopard. Manual. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com

Tele Radio Leopard. Manual. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com T80 Tele Radio Leopard Manual o.com TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: china@tele-radio.com TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90 216 574 22 94 e-mail: turkiye@tele-radio.com om TELE RADIO

Detaljer

Adgangskontroll & Porttelefon

Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll & Porttelefon 282 Innholdsfortegnelse Adgangskontroll & Porttelefon Adgangskontroll / døråpning... 283 Berøringsfritt... 283 Berøringsfritt... 284 Magnetstripe... 286 Tilbehør Axema systemer...

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233 EPI-2000 Knop Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning EPI-2000 Knop EPI-2000 sender Knop : HMS art. nr.: 020724 Best. nr.: 2223234 EPI-2000S føler Knop: HMS art. nr.: 020720 Best. nr.: 2223233

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til:

Sector Alarm. Alarmanlegget er tilkoplet til: Brukermanual DS700 Sector Alarm Har du spørsmål eller trenger service kontakt Sector Alarm 00: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Annet: Alarmanlegget er tilkoplet til: Alarmsentral: Telefon: Brukermanual

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Takk for at du valgte Yale Doorman Denne brukerveiledningen, sammen med installasjonsveiledningen sikrer at du bruker produktet

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer