BRUKSANVISNING R-CARD 996

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING R-CARD 996"

Transkript

1 BRUKSANVISNING R-CARD 996

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ALLMENT OM R-CARD MULIGHETER R-CARD FUNKSJON FRONT 4 LYDSIGNALER 4 BRUK 4 PROGRAMMERING 5 PROGRAMMERE KORT 6 GRUPPEKODER 7 ØVRIGE BRUKERFUNKSJONER 8 ALARMSTYRNING 9 RELETIDER 10 TOTALSLETTING 10 SYSTEMDATA 11 TILBAKEKOPLING 13 TIDSSTYRING 13 FUNKSJONER 14 TRANSISTORSTYRNING 15 UTSKRIFTER 17 BRUK 20 DØRMILJØ 20 STYRING AV ALARM 20 DAG- OG NATT LÅSING 21 INSTALLASJON 22 LISTER 25 DATA 28 HURTIGGUIDE MENYSYSTEM 29

3 Kapitel 1 ALLMENT OM R-CARD 996 ALLMENT OM R-CARD 996 R-CARD 996 er en komplett kortleser med elektronikk for dør- og alarmstyring Minnet i R-CARD 996 har kapasitet for 500 kort Hver bruker kan styre dør- og alarmrele samt en transistor Videre kan brukerens adgang begrenses mht tidssoner eller andre funksjoner Les mer om dette senere i manualen Dette første kapitlet går igjennom hvordan R-CARD 996 er oppbygd, og hvordan den brukes i praksis Har du aldri arbeidet med R-CARD 996 tidligere er det viktig å lese gjennom dette kapitlet før programmering startes MULIGHETER R-CARD 996 Adgangskort Opp til 500 kort kan lagres i minnet på R-CARD 996 Kortet lagres vanligvis sammen med en pin-kode Brukeren kan programmeres for induviduell tidsstyring, alarmstyring etc Gruppekoder Med en gruppekode kan man få adgang uten kort Gruppekoden har samme mulighet til styring som et vanlig adgangkort Antallet gruppekoder er valgfritt (maks 500) for brukeren, men koden tar en kortplass i minnet Alarmstyring R-CARD 996 kan programmeres for alarmstyring Tre ulike måte; momentant, latchende eller med puls Med alarmstyring kan vanlige kort uten styring sperres for adgang Tidsstyring Tidsstyring skjer ved hjelp av tidssoner og en intern klokke Hver bruker koples individuelt til en eller flere tidssoner som brukeren er aktiv Funksjoner Ved bruk av funksjoner blir kortleserens arbeidsmåte endret i en bestemt tid Feks kan døren stilles åpen på dagen, mens det kreves kort og pin-kode om natten Fem ulike funksjoner er tilgjengelige på R-CARD 996 Transistorstyring/ dag- og natt låsing Med R-CARD 996 ers det mulighet til å styre en transistor for valgfri hensikt Funksjonen dag- og natt låsing, utføres ved hjelp av transistoren koplet mot feks en motorlås Hendelsesminne Totalt kan 255 hendelser lagres i minnet Minnet lagrer dato, tid, hendelseskode og brukernummer Utskrifter Ved å tilknytte en skriver (via printerjack) kan alle innprogrammerte data, samt hendelsesminnet skrives ut Delt montasje Med R-CARD 996 delt montasje gi en høyere sikkerhet ved å plassere all viktig elektronikk i en delingsboks innenfor dør eller lignende Utenfor døren plasseres kortleseren som vanlig Mer info om delt montasje er beskrevet i dokument 4610B10 3 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

4 Kapitel 1 ALLMENT OM R-CARD 996 FUNKSJON FRONT 1 Slissleser Kortet dras ovenfra og ned med magnetstripen til høyre 2 Taster som brukes ved programmering og for å slå pin-kode, eller gruppekode 3 Tresifret display Displayet brukes ved både programmering og i drift for å bedre oversikten forbrukeren Eksempel på tekst i displayet: Drifstilling: Desimalpunkt 3 lyser når dørreleet ligger inne, samt ved knapptrykk Desimalpunkt 1 & 2 er frie for brukeren n n n betyr feil kortinnlesing vises ved riktig kortinnlesing, R-CARD 996 venter på pin-kode o n betyr at alarmreleet eller tilbakekoplingen er aktiv o F F betyr at alarmreleet eller tilbakekoplingen er inaktiv Programmering: - - vises når R-CARD 996 står i menystatus Det kan også bety at brukeren er i en meny der et tosifret tall skal angis, feks 02 _ vises i programmeringsmenyer når et tall på tre siffere eller mer skal angis Feks 0745 (innstilling av klokke i dette tilfellet) Det kan også bety at brukeren skal dra et kort i slissleseren, feks ved programmering av brukerkort Blinkende - - indikerer fel ved programmering R-CARD 996 går tilbake til menystatus - _ vises når R-CARD 996 venter på et siffer eller en statusverdi (status = 0 eller 1) Blinkende indikerer at det valgte typenummeret allerede er innprogrammert Eksempelvis blinker brukernummeret ved kortprogrammering hvis det aktuelle kortet allerede er i minnet LYDSIGNALER Driftstatus: Når alarm slås på Progstatus: Tutelyd betyr at man har kommet inn i en programmeringsmeny eller at data er lagret i minnet BRUK Er beskrevet under følgende rubrikker ÅPNEKNAPP SIDE 20 Å ÅPNE DØR SIDE 20 UTPASSERING MED KORT SIDE 20 ALARMSTYRING SIDE 20 ALARMSTYRING MED TILBAKEKOPLING SIDE 21 DAG- OG NATT LÅSING SIDE 21 4 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

5 Kapitel 2 PROGRAMMERING PROGRAMMERING Programmeringen utføres med tastaturet (0-9,, ) og det tresifrede displayet For å komme inn i programmeringsstatus skal systemkortet dras, fulgt av en pin-kode Pin-koden er alltid etter totalsletting men går an å stille om til annen kode hvis det er ønskelig, se videre side 11 På siste side i bruksanvisningen finnes alle menyer Med menybladet, som er tenkt for den som er vant til R-CARD 996, finner man raskt og enkelt nummeret på den meny som skal programmeres Gjør slik ved programmering! 1 Dra systemkortet og slå inn pin-koden Displayet viser - - når man går inn i programmeringsstatus 2 Velg passende meny 3 Utfør den programmering du har tenkt dig 4 Nest lengst bak finnes to sider med tomme lister der du kan fylle i det du programmerer 5 For å komme tilbake til driftstatus slår man 0 0 fulgt av Displayet slukner og summeren piper en gang Brukes tilbakekopling eller latchende alarm vil displayet i stedet vise sin status Hvis du har kommet "på avveie" i programmeringen kan du trykke på for å komme til hoved-menyen Eksempel på steg for steg programmering: 1) Programmer de kortene du vil bruke (side 6) 2) Kortene som skal være alarmstyrende programmeres til det (side 9) 3) Bestem aktiveringstider for dør og alarmrele (side 10) 4) Still systemklokken, slik at eventuelle utskrifter mm skal bli korrekte (side 12) Mer enn dette trengs ikke for at R-CARD 996 skal fungere! 5 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

6 Kapitel 2 PROGRAMMERING PROGRAMMERE KORT Kortene som skal lagres i R-CARD 996 må ha en unik magnetkode, ellers vil brukerne forveksles med hverandre Antall tegn på kortene kan variere, men kortleseren bruker maks 9 av disse Standardkort Meny 10, kortprogrammering Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til et annet ledig nummer kort Dra kortet som skal programmeres Skriv inn knappkoden (4-6 siffere) og trykk på Nå vil neste ledige brukernummer flimre eksvis Hvis ingen knappkode gis etter kortet, vil dette bli lagret uten kode, dette vises med at displayene blinker Til menystatus kommer man ved å skrive fulgt av i det tidspunkt displayene flimrer Tilfeldige kort/brukere Med tilfeldige kort kan du programmere kort som skal fungere et begrenset antall ganger, stk for eksvis besøkende Antallet reduseres med et hver gang det brukes Et vanlig kort kan gjøres om til tilfeldig i denne menyen Et tilfeldig kort kan gjøres om til et vanlig ved å skrive 00 ggr Du kan også velge kortet i meny 10 og lagre (se ovenfor) Meny 11, kortprogrammering Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til et annet ledig nummer kort Dra kortet som skal programmeres Skriv inn knappkoden (4-6 siffere) og trykk på Hvis ingen knappkode gis etter kortet, vil dette bli lagret uten kode, dette vises ved at displayene blinker 1 2 Skriv inn det antall ganger kortet skal fungere, feks 12, og trykk Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Skriv inn og trykk på for menystatus hvis det ikke skal programmeres flere kort Programmere kortserier Kortseriefunksjonen gjør att du raskt og enkelt programmerer et antall kort Forutsetningen er att du har kort med magnetkode som ligger i nummerserie Knappkoden räknas opp med et for hver kort kort Meny 12 for kortserie Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til annet ledig nummer Dra kortet som skal programmeres Skriv inn knappkoden (4-6 siffere) og trykk på Hvis ingen knappkode gis etter kortet vil alle kort lagres uten kode, dette vises ved at displayene blinker Skriv inn brukernummeret der serien skal slutte, og trykk 6 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

7 Kapitel 2 PROGRAMMERING GRUPPEKODER Gruppekoder brukes for å gi kortleseren en ren kodelåsfunksjon i bestemte tider, eksempelvis for å gi forenklet adgang i normal arbeidstid eller for å slippe inn postmannen eller lignende i begrensede tider En gruppekode tar en bruker i minnet, og kan som en bruker med kort plasseres på hvilket som helst nummer (nummer 1-500) Dette brukernummeret er etter programmering ikke tilgjengelig for hverken kort eller gruppekode Gruppekoden har samme mulighet til styring som en bruker med kort, feks alarmstyring, transistorstyring eller individuell tidsstyring etc Programmere gruppekode Meny 16, gruppekoder Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Dette går det an å endre til annet ledig nummer Trykk på for å bekrefte det valgte brukernummeret Skriv inn gruppekoden (4-6 siffere) og trykk på Nå vil neste ledige brukernummer flimre eksvis Til menystatus kommer man ved å skrive fulgt av i den status når displayene flimrer Slette gruppekode Se avsnitt sletting av brukere side 8 Tilfeldig gruppekode En gruppekode kan som en bruker med kort programmeres til å fungere et bestemt antall ganger stk adganger kan velges for gruppekoden Antallet vil minske med en hver gang den brukes Forutsetningene for dette er at det er programmert en slik gruppekode Du kan altså ikke programmere inn en gruppekode direkte i denne menyen En tilfeldig gruppekode kan også gjøres om til en vanlig ved å skrive 00 ganger Meny 11, tilfeldig gruppekode Det første ledige brukernummeret flimrer eksvis0 0 2 Dette skal endres til brukernummeret for den gruppekode som skal gjøres om til tilfeldig (det går ikke an å programmere inn en ny gruppekode som tilfeldig) Velg brukernummer og trykk på 1 2 Skriv inn antall ganger kortet skal fungere, feks 12, og trykk Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Skriv inn og trykk på for menystatus, hvis ikke flere gruppekoder skal gjøres om til tilfeldige 7 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

8 Kapitel 2 PROGRAMMERING ØVRIGE BRUKERFUNKSJONER Sperre/aktivere en eller flere brukere Å sperre en bruker innebærer at kortet/gruppekoden fremdeles finnes i minnet, men at det ikke lenger gis gyldig adgang Kortet/gruppekoden vil være sperret til du aktiverer den igjen Sett et kryss i kortlisten for de kort/gruppekoder du har sperret Meny 13, sperre/aktivere brukere eller Skriv inn det brukernummeret som skal endres, feks og trykk (eller dra kort (uten ) kortet som skal endres) Status vises i displayet, - 0 betyr aktiv bruker, mens - 1 betyr sperret bruker 1 eller 0 + Velg status og trykk Hvis bare en bruker skal endres trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn brukernummeret på det siste kortet/gruppekoden som skal endres og trykk Slette brukere Meny 17, slette brukere ( x2) eller kort + ( x2) Skriv inn det brukernummeret som skal slettes (eller dra kortet som skal slettes (nummer vises)), trykk deretter to ganger Slette flere brukere Meny 17, slette brukere eller kort + Skriv inn det brukernummeret som skal slettes (eller dra kortet som skal slettes (nummer vises)), trykk deretter Skriv inn det brukernummeret der slettingen skal slutte Trykk 8 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

9 Kapitel 2 PROGRAMMERING Endre/vise pin-kode Meny 10, kortprogrammering Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis eller kort (uten ) Endre dette til det nummeret som skal endres og trykk deretter på kortet som skal endres) Nå vil pin-koden vises i displayet (eller dra Endre pin-koden (4-6 siffere) og trykk på Nå vil første ledige brukernummer flimre eksvis Hvis ingen ny pin-kode angis vil displayene først blinke vekselvis og deretter flimre med det første ledige brukernummret eksvis Til menystatus kommer man ved å skrive fulgt av i den status displayene flimrer ALARMSTYRNING Alarmstyring kan gjøres med kort, gruppekode og knapp Ved momentan alarmstyring vil både kort, gruppekode respektive knapp stenge av alarmen og aktivere dørreleet, uten at noen av disse er programmert for alarmstyring Alarmstyring brukes bare ved latchende alarm eller ved alarmpuls Alarmtiden stilles i programmeringsmeny 51, se side 10 Alarmstyring med kort/gruppekode Med en R-CARD 996 har du mulighet til å styre alarmen på/av Du kan selv bestemme hvilke brukere som skal kunne gjøre dette Glem ikke å fylle ut listene Meny 14, alarmstyring kort/gruppekode eller Skriv inn det brukernummeret som skal endres, feks 0 0 1, og (eller dra kortet kort (uten ) som skal endres) Status vises i displayet, - 0 betyr at brukeren ikke kan styre alarm, mens - 1 betyr at brukeren kan styre alarm 1 eller 0 + Velg status og trykk Hvis bare en bruker skal endres trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn nummeret på den siste brukeren som skal endres og trykk Alarmstyring med åpneknapp Knappen kan bare alarmforbikople momentant For dette trengs ikke noen programmering 9 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

10 Kapitel 2 PROGRAMMERING RELETIDER For at en bruker skal ha muligheten til å aktivere dørreleet eller alarmreleet må aktiveringstiden for disse være stilt, dvs den tid releene er aktive etter at R-CARD 996 har mottatt et godkjent kort etc Aktiveringstid dørrele Tiden programmeres som en tidskode mellom 01 og 16 Hver tidskode representeres av en tid det går an å lese av i tabellen Meny 50, døråpningstid Aktuell tidskode (se nedenfor) vises Endre tidskoden til det du vil, og trykk Feks tidskode 03 som er 7 sek Tidskoder: Tidskod Tid 3 s m 1, Aktiveringstid alarmrele Tiden programmeres med en tidskode mellom 01 og 16 Hver tidskode representeres av en tid det går an å lese av i tabellen Tidskode er momentan alarmstyring, 14 er ingen alarmstyring, 15 er alarmstyring med puls ca 2sek, 16 er latchende alarmstyring Meny 51, alarmforbikoplingstid Aktuell tidskode (se nedenfor) vises Endre tidskoden til det du vil, og trykk Feks tidskode 03 som er 30 sek Tidskoder: Tidskod Tid 5 s m 1,5 2 2, , av Puls Lat TOTALSLETTING Total sletting 1 Total sletting skal bare skje ved nyinstallasjon eller ved omstart All informasjon som ligger i minnet vil forsvinne Pinkoden til systemkortet blir som ved levering, alle status blir 0, alle tidskoder blir 01, foruten alarmtiden som er "av" (tidskode 14) Meny 99, totalsletting 1 + Skriv 1 og trykk Slå inn systemkoden og trykk 10 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

11 Kapitel 2 PROGRAMMERING Total sletting 2 Hvis man ikke kan systemkoden så går det an å gjøre en total sletting ved hjelp av "P5-stiften" Total sletting skal bare skje ved nyinstallasjon eller ved omstart All informasjon som ligger i minnet vil forsvinne Systemkoden blir som ved levering, alle status blir 0, alle tidskoder blir 01, foruten alarmtiden som er "av" (tidskode 14) Kortslutt "P5" -stiften ved oppstart 1 + Skriv 1 og trykk Kortleseren går da til driftstatus Bruk systemkort for å starte programmering SYSTEMDATA Disse programmeringsmenyer behandler kortleserens grunnleggende funksjoner Systemkort Systemkortet brukes sammen med en 4-6 sifret pin-kode for å komme inn i programmeringsstatus (hovedmenyen) Pinkoden er ved levering og etter totalsletting alltid stilt til Pin-koden bør alltid endres etter installasjon Meny 90, systemkode Aktuell systemkode vises med tre siffere om gangen Skriv inn ny 4-6 sifret kode og trykk på Obs! Om du bare vil se på systemkoden så trykker du på displayene blinker vekselvis uten å skrive inn en ny kode, da får du ingen tut og Kontinuerlig hendelseutskrift Hvis status for funksjonen kontinuerlig utskrift er satt til 1 vil hver hendelseregistrering bli skrevet ut til ekstern skriver om en slik er tilknyttet Meny 91, konstant hendelseutskrift Status vises i displayet, - 0 betyr ingen kontinuerlig utskrift, - 1 betyr kontinuerlig utskrift 1 eller 0 + Velg status og trykk 11 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

12 Kapitel 2 PROGRAMMERING Konstant alarmindikering Ved alarmstyring indikeres alarmens status i displayet med o F F for alarm avslått, og o n for alarm på I utgangsstatus vises disse momentant i noen sekunder etter på- og avslag før de slukkes Her kan man programmere disse indikatorer til å lyse konstant Meny 93, konstant alarmindikering Status vises i displayet, - 0 betyr at on/off vises momentant, - 1 betyr at on/off vises konstant 1 eller 0 + Velg status og trykk Systemklokke For at utskriftene skal være brukbare må systemklokken justeres før oppstart skjer Systemklokken holder orden på tid og dato, og også månedslengder, skuddår osv Sommer- og vintertid må omprogrammeres manuelt Systemklokken har et eget backup-batteri og vil holde tiden i cirka 3 dager etter spenningsbortfall Meny 94, programmere systemklokke Angi årstall og trykk (feks 97) Angi dato og trykk (feks 08/24) Angi tid og trykk (feks 16:30) 1 + Angi dagtype (feks man=1, tirs=2 osv) Antall siffere på kort R-CARD 996 gir brukeren mulighet til selv å velge antall siffere på magnetkortet som skal brukes ved innlesing For justering kreves dog litt teknisk kunnskap om de kort som skal brukes Som default blir de siste 9 tegnene på kortet brukt Ønskes 8 tegn eller mindre, vil istedet de første tegnene på kortet bli brukt Meny 95, antall siffer på kort Aktuelt antall siffer vises i displayet, feks Velg nytt antall og trykk Feks 7 Døravkjenning Døravkjenningen bryter ned dør- og alarmtiden ved en normal adgang Døravkjenning kan ikke programmeres, men er aktiv hvis innkopling er gjennomført (se installasjon side 22) 12 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

13 Kapitel 2 PROGRAMMERING TILBAKEKOPLING Med tilbakekopling menes at man fra alarmsentralen får en aktivering eller deaktivering som indikerer at alarmen er avrespektive påslått Dette har man nytte av ved eksvis pulsstyring Resultatet av en tilbakekopling blir at aktivering av dørreleet gjøres umulig Displayet vil vise o F F for inaktiv inngang og o n for aktiv ditto For bruk av tilbakekopling se side Meny 92, tilbakekopling Status vises i displayet, - 0 betyr tilbakekopling avslått, - 1 tilbakekopling påslått 1 eller 0 + Velg status og trykk TIDSSTYRING Tidsstyringen skjer internt ved hjelp av 15 stk ulike tidssoner Hver bruker (også knapp og funksjoner) koples til to valgfrie tidssoner, når brukeren kommer til å være aktiv De brukerne som ikke koples til noen tidssone kommer til å fungere døgnet rundt, dvs uten tidsstyring Programmere/slette tidssoner Opp til 15 ulike soner kan programmeres For hver sone angis start- og sluttid samt ukedag (er) Tidssonene brukes ved tidsstyring av kort/gruppekode og knapp samt ved funksjoner Meny 20, programmere tidssoner Angi den sonen som skal programmeres/endres Er sonen tidligere programmert vil displayene blinke 4 ganger Angi starttid og trykk (feks 0900) Angi sluttid og trykk (feks 1730) Angi dagtyper (feks man-fre, man=1, tirs=2 osv) Ved sletting av en tidssone angis etter sonens nummer istedet for starttid (se ovenfor) Menyen vil direkte avsluttes og tidssonen er slettet Tidsstyring av kort/gruppekode Meny 21, tidsstyring kort/gruppekode eller kort (uten ) Skriv inn det brukernummer som skal endres, feks og trykk kortet som skal endres) Velg den første tidssonen, feks 12 (00 for sletting) og trykk (eller dra Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller trykk direkte hvis bare en tidssone skal gjelde Hvis bare en bruker skal endres, trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn nummeret på den siste brukeren som skal endres og trykk 13 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

14 Kapitel 2 PROGRAMMERING Tidsstyring av knapp Meny 23, tidsstyring knapp Velg den første tidssonen, feks 12 (00 for sletting) og trykk Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller trykk direkte hvis bare en tidssone skal gjelde FUNKSJONER Det finnes fem ulike typer funksjoner Funksjonens oppgave er å endre kortleserens arbeidsmåte i en bestemt tid Feks kan døren stilles helt åpen om dagen, mens det kreves alarmkort for å komme inn kveld/natt Hver funksjon koples til to stk tidssoner (programmering av tidssoner se side 13) Aktuell funksjon vil gjelde i den innprogrammerte tidssonen Er to eller flere typer funksjoner aktive i samme tid kommer den funksjon med høyeste prioritet til å være gjeldende Prioriteten er som i listen nedenfor (høyeste nummer, høyeste prioritet) Naturligtvis går det an å passere med feks kort og kode når funksjonen bare pin-kode er aktiv osv Funksjonstyper: 1 = dør åpen 2 = bare pin-kode 3 = bare kort 4 = kort og kode 5 = stengt (bare kort med alarmstyring kan passere) Programmere funksjon Meny 30, programmere funksjoner Angi den funksjonen som skal programmeres/endres, Er funksjonen tidligere programmert vil displayene blinke 4 ganger 5 + Velg funksjon, feks 5 og trykk Velg den første tidssonen, feks 12 og trykk Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller direkte hvis bare en tidssone skal gjelde Ved sletting av en funksjon angis 9 ved valg av type (se ovenfor) Menyen vil direkte avsluttes, og funksjonen er slettet 14 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

15 Kapitel 2 PROGRAMMERING TRANSISTORSTYRNING Med R-CARD 996 er det mulig å styre en transistor for valgfritt bruk Transistoren kan styres av hver enkelt bruker, og av utpasseringsknappen En annen mulighet er å kople transistoren til de interne alarmene som er for R-CARD 996, som kommunikasjonsavbrudd og tamperalarm Transistoren fungerer uavhengig av andre funksjoner som feks tidsstyring, alarmstyring, tilbakekopling etc Transistorstyrning med kort/gruppekode Meny 15, transistorstyring kort eller Skriv inn aktuelt brukernummer, feks og trykk (eller dra kortet som skal kort (uten ) endres) Status vises i displayet, - 0 betyr at brukeren ikki kan styre transistoren, mens - 1 betyr at brukeren kan styre transistoren 1 eller 0 + Velg status og trykk Hvis bare en bruker skal endres trykk Hvis flere brukere skal endres, skriv inn nummeret på den siste brukeren som skal endres og trykk Transistorstyrning knapp Meny 42, transistorstyring knapp 0 + Trykk 0 + Status vises i displayet, - 0 ikke transistorstyrende, mens - 1 betyr transistorstyrende 1 eller 0 + Velg status og trykk Transistorstyring ved kommunikasjonsalarm Det finnes mulighet å la transistorutgangen bli aktiv ved et eventuelt kommunikasjonsavbrudd Transistoren vil aktiveres ved brudd som varer i mer enn ca 10 sek Meny 40, transistorstyring ved kommalarm Status vises i displayet, - 0 ikke transistorstyrende, mens - 1 betyr transistorstyrende 1 eller 0 + Velg status og trykk Transistorstyring ved tamperalarm Meny 41, transistorstyring ved tamperalarm Status vises i displayet, - 0 ikke transistorstyrende, mens - 1 betyr transistorstyrende 1 eller 0 + Velg status og trykk 15 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

16 Kapitel 2 PROGRAMMERING Dag- og natt låsing Dag- og natt låsing gir mulighet til styring av en ekstern ekstralås Låsen kan aktiveres el deaktiveres i en (av brukeren) bestemt tid Låsingen utføres ved hjelp av transistoren koplet mot feks et motorlås Under vilken tid låsen skal være "öppet" bestäms ved hjelp av en (eller to) tidssoner For at låsen skal aktiveres inne i tidssonen kreves dog en gyldig adgang samt en tasttrykking Dette for at døren ikke skal stilles åpen før noen brukere har passert Tilsvarende sperre finnes dersom siste adgangen ut for dagen gjøres før tidssonen stenger døren Se videre bruk, dag- og natt låsing på side 21 i manualen Meny 22, dag- og natt låsing Velg den første tidssonen, feks 12 (00 for sletting) og trykk Velg den andre tidssonen, feks 13 og trykk eller trykk direkte hvis bare en tidssone skal gjelde Å tenke på ved bruk av dag- og natt låsing: Tilbakekopling i status "alarm på" medfører at ekstralåsen aktiveres (låser), uansett om noen annen transistorstyring skjer (bare ved tilbakekopling programmert) For å kunne styre ekstralåsen utenfor tidssonen kreves at brukeren er programmert for transistorstyring Dette kreves dog ikke i tidssonen Aktiveringstid transistor Tiden programmeres med en tidskode mellom 01 og 14 Hver tidskode representeres av en tid det går an å lese av i tabellen Tidskode er momentan transistorstyring, 14 er ingen transistorstyring Meny 52, transistortid Aktuell tidskode (se nedenfor) vises Endre tidskoden til det du vil og trykk Feks tidskode 03 som tilsvarer 30 sek Tidkoder: Tidkod Tid (sek/min) 5sek min 1,5 2 2, , av 16 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

17 Kapitel 3 UTSKRIFTER UTSKRIFTER For å skrive ut informasjon om alle hendelser og innprogrammerte data tilknyttes en skriver til R-CARD 996 Tilknytning skjer med båndkabel og printerjack PR-2 Kontroller ordentlig før utskrift at skriveren er tilknyttet samt at det finnes nok papir i skriveren Det finnes også mulighet for å skrive ut hendelser direkte når de skjer Se kontinuerlig hendelseutskrift på side 11 Systemdata Meny 71, utskrift systemdata Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 1 22/10 08: : Aktuell systemkode 2: Tidskode for åpningstid 3: Tidskode for alarmtid 4: Tidskode for transistorutgang 5: Tidssoner knapp (16=Av) 6: Tidssoner dag/nattlåsing (16=Av) 7: 1=Tilbakekopling programmert 0=av 8: 1=Kontinuerlig utskrift på 0=av 9: 1=konstant alarmdiode 0=momentan alarmdiode 10: Antall siffere på adgangkort 11: 1=Kommunikasjonsalarm drar transistor 0=av 12: 1=Tamperalarm drar transistor 0=av 17 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

18 Kapitel 3 UTSKRIFTER Utskrift kortdata Meny 72, utskrift kortdata Skriv inn brukernummeret på det første kortet som skal skrives ut og trykk Skriv inn brukernummret på det siste kortet som skal skrives ut og trykk Skal bare et kort skrives ut kan man trykke på direkte Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 2 22/10 08: ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) Brukernummer (1-500) 2) Kortnummer 3) Knappkode 4) 1=Kort sperret, 0= Ikke sperret 5) 1=Alarmkort, 0= Ikke alarmkort 6) 1=Transistorstyrende, 0=Ikke transistorstyrende 7) Tidssone 1 (16 = ingen tidssone prog) 8) Tidssone 2 (16 = ingen tidssone prog) 9) Indikerer tilfeldige kort (antall ganger hver) 10) Indikerer at brukeren er en gruppekode Utskrift funksjoner Meny 74, utskrift funksjoner Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 3 22/10 08: ) Nummer på funksjon (1-15) 2) Type funksjon 3) Tidssone 1 koplet til funksjonen 4) Tidssone 2 koplet til funksjonen 1) 2) 3) 4) 18 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

19 Kapitel 3 UTSKRIFTER Tidssoner Meny 75, utskrift tidssoner Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 4 22/10 08: ) Nummer på tidssone 2) Start- og sluttid for tidssonen 3) Dagtype, feks 1 = man, 2 = tirs osv 1) 2) 3) Hendelser Meny 76, utskrift hendelser Angi hvor mange av de siste 255 hendelsene du vil skrive ut og trykk (Angi eller bare for alle de 255 siste) Eksempel på utskriftsliste PRINTOUT 5 22/10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: /10 08: ) 22/10: Dato 2) 08:45: Tid 3) 1,2,3,4 etc: Hendelseskode (Utførlig forklaring nedenfor) 4) 005, 010 etc: Brukernummer 5) 1= Innpassering, 0 = utpassering 6) 0= Rele på, 1= alarm av, 2 = alarm på 7) 1= Trans trukket, 0 = Trans ikke trukket 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Hendelseskoder: 1: Gyldig systemkode 2: Ugyldig systemkode 3: Gyldig bruker 4: Ugyldig bruker pga feil tid 5: Ugyldig bruker pga alarm, eller ugyldig bruker ved funksjonen stengt 6: Ugyldig bruker pga sperret kort 7: Tilbakekopling på eller av (se tillegg ovenfor) 8: Tamperalarm 9: Kommunikasjonsalarm 19 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

20 Kapitel 4 BRUK BRUK DØRMILJØ Åpneknapp Åpneknappen gjør det mulig å passere døren fra innsiden ved en enkel slutning mellom to kontakter i R-CARD 996 Knappen kan bare styre alarm momentant For dette kreves ingen programmering Knappen kan også programmeres til å styre transistorutgangen Status for dette må programmeres som 0 eller 1, og er etter totalsletting alltid satt til 0, mer om dette i respektive avsnitt Å åpne dør Dra kort og slå innprogrammert pin-kode Når pin-koden, som kan inneholde 4-6, siffere er slått, tennes desimalpunkt 3 og dørreleet aktiveres Etter innstilt tid slukner desimalpunktet, og dørreleet går tilbake Dette fungerer naturligvis likedan ved godkjent gruppekode eller knappåpning Hvis ovenforstående ikke hender kan det bero på noen av følgende årsaker: 1 Kortet er tidstyrt og ingen tidssone gir adgang (se tidsstyring side 13) 2 En form for alarmstyring brukes og kortet er ikke alarmstyrende (se alarmstyring side 9 ) 3 Tilbakekopling brukes og inngangen ligger inaktiv (se tilbakekopling side 13) 4 Funksjonen stengt er aktiv Bare alarmstyrende kort/gruppekode kan passere (se funksjoner side 14) Utpassering med kort Utpassering med kort er bare mulig hvis en ekstra leser er tilkoplet til R-CARD 996 Ved trukket kort vil døren åpnes (evt alarm av ved momentan alarmstyring) direkte uten noen pin-kode ettersom tastaturet sitter på utsiden STYRING AV ALARM Alarmstyring kan skje på tre ulike måte: momentant, med puls eller latch Sammen med tilbakekopling finnes ytterligere noen kombinasjoner Alarmstyring uten tilbakekopling Momentan alarmforbikopling (alarmtid 1-13) Alarmreleet aktiveres noen sekunder før dørreleet, og forblir slik til den valgte tiden har gått ut Vær oppmerksom på at det ikke kreves et alarmstyrende kort (eller gruppekode/knapp) ved momentan alarmstyring Alarmstyring med puls (alarmtid 15) Stenge av alarm 1 Dra kort fulgt av pin-kode Trykk så på 2 Sender puls (alarmreleet aktiveres ca 2 sekunder) Med denne funksjonen kan døråpningsreleet aldri aktiveres, for å kunne det må man ha tilbakekopling fra alarmsentral (se side 13 tilbakekopling) Latchende alarmstyring (alarmtid 16) Stenge av alarm 1 Alarmsentralen er på (alarmreleet i hvile) 2 Dra kort fulgt av pin-kode Trykk så på 3 Stenger av alarmen (alarmreleet aktiveres) 4 Skriver o F F i displayet 5 Åpner døren etter noen sekunder Sätta på larm 1 Alarmsentralen er avslått (alarmreleet aktivert) 2 Dra kort fulgt av pin-kode Trykk så på 3 Stenger døren (døråpningsreleet i hvile) 4 Slår på alarmen (alarmreleet i hvile) 5 Skriver o n i displayet 6 Når alarmreleet er i hvile kan ikke dørreleet aktiveres 20 Dok 4540B50DDOC Dat Orgdat

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer