HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RA. Pioneered by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok 80411 HL-PL-0104_RA. Pioneered by"

Transkript

1 HEMOLUNG RAS Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RA Pioneered by

2 Innhold 1 Innledning Driftsteori Hemolung RAS komponenter Klargjøring av Hemolung RAS...12 Del 1 Priming av krets...13 Del 2 Kateterinnføring Del 3 Koble slange til kateter Del 4 Starte blodpumpe Administrere behandling og bruke RAS Kontrollere pumpehastigheten Kontrollere bæregassflyt Menyskjermbilder Daglig bytte av vakuumbeholder Bytte bæregass Bytt ventilskyllevæske Avvenning og avslutte behandling Tilbakespylingav blod Uten tilbakespyling av blod Feilsøking...44 Administrering av alarmer...44 Kritiske feil og avslutning av behandling Vedlikehold av enheten Batteri Rengjøring Lagring...48 Forebyggende vedlikehold...48 Kontaktinformasjon...48 Side 2

3 1 Innledning Hemolung Respiratory Assist System (RAS) er et integrert gassutvekslingssystem til engangsbruk som er utformet for å gi partiell ekstrakorporal respirasjonsstøtte. Oksygen leveres og karbondioksid fjernes fra blodet som sirkulerer gjennom Hemolung RAS. Enhetens bruksperiode er validert for opptil syv dager. De tiltenkte brukerne av systemet er avansert helsepersonell med erfaring i intensiv sykehuspleie, inkludert godkjente sykepleiere og leger. Hemolung RAS opplæringsarbeidsboken inneholder utdrag fra bruksanvisningen. Opplæringsarbeidsboken er et opplæringsverktøy som ikke inneholder sikkerhetsråd og advarsler. Den er ment som en hurtigreferanseveiledning og erstatter ikke klinisk opplæring for Hemolung RAS. Arbeidsboken er ikke ment å skulle være utfyllende. Ved tvil er bruksanvisningen alltid den juridiske referansen. Side 3

4 2 Driftsteori Hemolung RAS er et integrert gassutvekslingssystem til engangsbruk som gir partiell ekstrakorporal respirasjonsstøtte ved å gi gassutveksling uavhengig av lungene. Oksygen leveres og karbondioksid fjernes fra blodet som sirkulerer gjennom systemet. Dette gir pasientens lunger tid til å hvile og heles. Kontroll av CO 2 -fjerning avhenger av tre viktige faktorer. Disse er: Pasient-pCO 2 Bæregassflythastighet Blodflythastighet (fastsatt av motor-opm) CO 2 -fjerning oppnås ved at den valgte bæregassen (oksygen eller romluft) føres gjennom midten av de hulefibrene og inn i patronen, mens blodet sirkuleres rundt utsiden av fibrene. Bæregassflyten fastsettes av den programmerte bæregassflythastigheten, og blodflythastigheten fastsettes av pumpehastigheten. Forskjellen i CO 2 -konsentrasjon mellom pasientens blod (høy) og bæregassen (lav) vil gjøre at CO 2 diffuseres fra blodet, over membranen og inn i bæregassen. CO 2 føres deretter ut av Hemolung-patronen. Side 4

5 Microscopic Mikroskopisk View of a Fiber visning av en fiber BLOD O2 CO2 GASSUTVEKSLINGSMEMBRAN EXCHANGE MEMBRANE BLOOD BLODINNTAK INLET SWEEP BÆREGASSINNTAK INLET O2 INN O2 IN CO2 CO2 OUT BLOOD BLODUTLØP OUTLET SWEEP BÆREGASSUTLØP OUTLET INTEGRATED INTEGRERT SENTRIFUGALPUMPE CENTRIFUGAL PUMP Side 5

6 3 Hemolung RAS komponenter Hemolung RAS består av 3 hovedkomponenter. Hemolung-patron Membranoksygenator med integrert sentrifugalpumpe Hemolung kateter 15,5 Fr venekateter med dobbellumen med innføringstilbehør, perkutan, ettstikks venøs tilgang, femoral (26 cm) og jugulær (17 cm) tilgjengelig Hemolung kontrollenhet Kontrollerer patronpumpehastigheten og gassflyten samtidig som den gir sanntidsovervåking av CO 2 -fjerning og blodflyt, bobledetektering og andre driftsalarmer Infusjonspumpe: kontinuerlig saltvannsinfusjon for å hindre skade på lager Kontroller alltid utløpsdatoen før bruk. Må ikke brukes hvis engangsartikkelens utløpsdato er passert. Se avsnitt 2 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 6

7 Patron Blodinntak (BLÅ) Bæregassinntak Bæregassutløp Skylleport med engangsventil Blodutløp (RØD) Katetre Stilett Infusjonslumen (RØD) Suturspor Tømmelumen (BLÅ) Tømmeport Infusjonsport Infusjonslumen (RØD) Suturspor Tømmelumen (BLÅ) Infusjonsport Tømmeport Side 7

8 Hemolung patronsett inneholder Ref Produktbeskrivelse Hemolung patronsett Inneholder alt påfølgende utstyr som brukes til å sette opp behandling Hemolung-patron Membranoksygenator med integrert sentrifugalpumpe Hemolung tilbehørssett Inneholder alt det følgende utstyret som brukes til å sette opp eller stoppe behandling: Hemolung tilbakespylingssett Natronkalk-søyle IV-administrasjonssett Vaselingelé Hemolung FRA PASIENT (blå)-slangesett Fører venøst blod til Hemolung-patronen for CO 2 -fjerning og oksygenering Hemolung TIL PASIENT (rød)-slangesett Returnerer blod til pasienten etter gassutveksling Hemolung bæregass-slangesett Fører bæregass til og fra Hemolung-patronen (7) 1500 ml vakuumbeholder Samler opp kondensat fra bæregassen Side 8

9 Hemolung katetersett inneholder Ref Produktbeskrivelse Hemolung 15,5 Fr femoralt katetersett (1) 15,5 Fr femoralt kateter med stilett (1) Hemolung Innføringssett (2) Grip-Lok bredt, selvklebende, universalt kateterfeste Hemolung 15,5 Fr jugulært katetersett (1) 15,5 Fr jugulært kateter med stilett (1) Hemolung innføringssett (2) Grip-Lok bredt, selvklebende, universalt kateterfeste Hemolung innføringssett inneholder Ref Produktbeskrivelse Hemolung 15,5 Fr kateterinnføringssett (1) 6 Fr dilatator (1) 9 Fr dilatator (1) 12 Fr dilatator (1) 14 Fr dilatator (1) 16 Fr dilatator (1) 10 ml sprøyte (1) nr 11 skalpell (1) 18 Ga x 7 cm (2,75 in) Innføringsnål (1) 0,038 in (0,97 mm) x 100 cm ledevaier med rettetang og J-spiss Side 9

10 Kontrollenhet Blodflytsensor Bobledetektor Magnetisk stasjon Diagnostikkport Skjermport Natronkalk-søyle Tømmeventil Strømbryter kontrollenhet O 2 inntaksport Nettstrømsinntak Jordingsport Brakett for vakuumbeholder Vakuumbeholderport Bæregassport til Hemolung-patron Skjerm for Hemolung kontrollenhet Alarmlampe Lydalarmtast Nettstrømslampe Start/stopp pumpe-tast Piltaster Side 10 Funksjonstaster

11 Brukergrensesnitt Område for varslingsområde og behandlingsmodus Skjermens symbolområde Hovedområde Navigeringsområde Grensesnitt for behandlingsmodus Trendinggraf for CO 2 -fjerningshastighet Målt bæregassflythastighet Målt CO 2 - fjerningshastighet Ønsket/angitt bæregassflythastighet Målt pumpehastighet Målt blodflythastighet Blodflyt trendinggraf Ønsket/angitt pumpehastighet Side 11

12 4 Klargjøring av Hemolung RAS Klargjøringen av Hemolung RAS omfatter 4 hovedtrinn: Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Priming av krets Innføring av kateter Koble slange til kateter Starte blodpumpen Følgende utstyr kreves for klargjøring av kretsen: Én 500 ml eller 1000 ml pose eller flaske med primingløsning. Den anbefalte primingløsningen er 1 u/ml heparin tilsatt i 0,9 % NaCl (normalt saltvann). Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt saltvann for ventilskylling. Å begynne Koble kontrollenheten til en stikkontakt og slå på ved bruk av strømbryteren på baksiden av kontrollenheten. Under POST (selvtest ved oppstart) er det normalt med støy fra vakuumpumpen og patronmotoren mens de testes. Etter at testen er fullført, vises skjermbildet for oppsett. Trykk på funksjonstasten Gjenopprett for å gjenoppta behandling hvis pasienten allerede er katetrisert og koblet til patronen. Trykk på Språk-knappen for å velge språk. Trykk på Fortsett-tasten hvis du setter opp en ny krets. Side 12

13 Del 1 Priming av krets Trinn 1 Fjerne gammel natronkalk Trekk den gamle natronkalk-søylen ut av kontrollenheten og ta av de gjenbrukbare endehettene. Kast den gamle natronkalksøylen. Trinn 2 Montere og feste en ny natronkalk-søyle Fjern de røde transportpluggene fra den nye søylen. Fest de gjenbrukbare endehettene på søylen og installer den nye natronkalk-søylen på kontrollenheten. Side 13

14 Trinn 3 Heng opp saltvann for ventilskylling Heng opp saltvannsposen for å skylle ventilen på Hemolung kontrollenheten. Hvis nødvendig, justerer du stativhøyden slik at bunnen på saltvannsbeholderen er mellom 15 og 30 cm over skyllepumpen med enveisventil. Trinn 4 Sett opp ventilskylling Prime IV-administrasjonssettet for infusjonspumpen. Sett IVadministrasjonssettet inn i pumpen. Se bruksanvisningen som følger med IV-administrasjonssettet og infusjonspumpen for disse prosedyrene. Trinn 5 Koble IV-administrasjonssettet til Hemolung-patronen Fjern hetten fra skylleporten med enveisventil på Hemolungpatronen og fest deretter tilbakeslagsventilen til porten. Åpne klemmen på IVadministrasjonssettet og start infusjon av ventilskylling med 30 ml/t. For instruksjoner om drift av pumpen, se bruksanvisningen som følger med infusjonspumpen. Side 14

15 Trinn 6 Klargjør primingløsning Klargjør en primingløsning på minst 500 ml og heng den på kontrollenheten. Én (1) enhet (u) heparin per milliliter (ml) saltvann anbefales som primingløsning. Trinn 7 Heng opp resirkuleringsposen Heng den tomme resirkuleringsposen, som er koblet til TIL PASIENT (RØD)- slangesettet, på Hemolung kontrollenheten ved bruk av den monterte snoren. Pass på at resirkuleringsposen henger lavere enn posen med primingløsning. Trinn 8 Koble (RØD) slange til Hemolung-patronen Koble den ledige enden av TIL PASIENT (RØD)- slangesettet til den RØDE blodutløpskoblingen på siden av Hemolung-patronen. Side 15

16 Alle slangekoblinger må plasseres over minst 2 mothaker på koblingene for å hindre lekkasje. Trinn 9 Spike posen med primingløsning Lukk den helt blå klemmen som sitter nær primingspiken på FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet og spike posen med primingløsning. Trinn 10 Koble den korte blå slangen til resirkuleringsposen Koble den korte slangen på FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet til barb-koblingen på resirkuleringsposen. Trinn 11 Koble den blå slangen til patronen Koble den ledige enden av FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet til den BLÅ blodinntakskoblingen øverst på Hemolung-patronen. Side 16

17 Trinn 12 Fyll dryppkammeret Klem på dryppkammeret og fyll det minst halvfullt. Trinn 13 Lukk den blå glideklemmen på resirkuleringsposen Lukk den blå glideklemmen på resirkuleringsposen ved å dra den over slangen. Trinn 14 Prime Hemolung-patronen Hold Hemolung-patronen opp-ned med blodutløpet opp. Åpne den helt blå klemmen som sitter nær primingspiken. Dette vil starte flyt av primingløsning inn i Hemolung-kretsen. Før luften gjennom FRA PASIENT (BLÅ)-slangesettet til slangen er helt primet og løsningen begynner å renne inn i Hemolung-patronen. Side 17

18 Trinn 15 Bruk gravitasjon for å fylle patronen Gravitasjon vil få saltvann til å fylle patronen. Hold patronen nedenfor nivået til resirkuleringsposen til enhver tid. Trinn 16 Fylle Hemolung-patronen (forts.) Etter hvert som Hemolungpatronen fylles med primingløsning, dunker du forsiktig på patronen for å fjerne eventuelle luftbobler. La det renne minst 500 ml primingløsning gjennom kretsen. Trinn 17 Lukk den blå klemmen på primingspiken La minst 500 ml primingløsning renne gjennom kretsen, lukk den helt blå klemmen på primingspiken som sitter på FRA PASIENT (BLÅ)-slangesettet. Side 18

19 Trinn 18 Åpne den blå klemmen på resirkuleringsposen Åpne den blå glideklemmen på resirkuleringsposen. Før eventuelle gjenværende luftbobler i Hemolungpatronen opp den blå slangen og inn i resirkuleringsposen. Trinn 19 Kontroller systemet for luft Kontroller hele kretsen visuelt for luftbobler. Hvis det oppdages luftbobler i kretsen, må de føres inn i resirkuleringsposen. Trinn 20 Påfør petroleumsgelé, installer Hemolung-patronen og slangene Smør en liten mengde petroleumsgelé på TIL PASIENT (RØD)-slangesettet, på det området som sitter i flytsensoren. Plasser Hemolung-patronen på Hemolung kontrollenheten som vist. Sett TIL PASIENT (RØD)-slangesettet i bobledetektoren og flytsensoren, og lukk flytsensordøren. Side 19

20 Trinn 21 Monter vakuumbeholderen Sett lokket på toppen av vakuumbeholderen og påfør trykk rundt kanten på lokket for å feste det. Flere klikk høres når beholderlokket er godt festet. Inspiser beholderen visuelt for riktig festing. Trinn 22 Lukk ubrukte porter og fest vakuumslangen Sett hette på den store porten som er merket med ACCESSORY (tilbehør) og den lille porten som er merket med TANDEM. Disse portene skal ikke brukes. Koble vakuumslangen for bæregass til den midterste porten som er merket med VACUUM SOURCE (vakuumkilde). Trinn 23 Koble vakuumbeholderen til Hemolung kontrollenheten Heng vakuumbeholderen på bakpanelet på Hemolung kontrollenheten med den medfølgende braketten. Koble den ledige enden av vakuumslangen for bæregass til vakuumbeholderporten på bakpanelet på Hemolung kontrollenheten. Side 20

21 Trinn 24 Installer silikonslangen i tømmeventilen og koble til vakuumbeholderen Installer silikonslangen for bæregass som går fra Hemolung-patronen, i tømmeventilen ved å trekke den oppover inn i ventilen. Koble albuen på enden av slangen til vakuumbeholderporten som er merket med PATIENT (pasient). Trinn 25 Koble til forsyningsslangen for bæregass Koble forsyningsslangen for bæregass (med bakteriefilter) til inntaksporten for bæregass på Hemolung-patronen og bæregassporten på Hemolung kontrollenhet, som vist. Trinn 26 Kontroller slangekoblinger og kontroller for luft Kontroller alle slangekoblinger. Alle blodslangene må plasseres over minst to mothaker for å hindre frakobling og/eller lekkasje. Kontroller hele kretsen for tegn til væskelekkasje. Ikke bruk enheten hvis det oppdages lekkasje. Kontroller kretsen for luftbobler. Små luftbobler kan fjernes under resirkulering. Hvis det oppdages store luftbobler, må de føres inn i resirkuleringsposen før resirkulering startes. Side 21

22 Trinn 27 Start resirkulering Trykk på funksjonstasten Fortsett for å starte resirkuleringsprosessen. Pumpen starter automatisk. Trinn 28 La systemet kjøre selvtest Brukeren er ansvarlig for å sikre at det ikke er noen luftbobler igjen i kretsen før du fortsetter. Hvis det oppdages en feil i systemet under resirkulering, stopper pumpen og en rød X vises ved siden av den feilslåtte testen, og skjermen viser mulige tiltak for å korrigere problemet. Hvis problemet er løst, trykker du på og holder inne Start/Stopp pumpe-tasten for å starte systemsjekken på nytt. Trinn 29 Vellykket fullføring Når alle resirkuleringskontroller er bestått og luften er fjernet fra kretsen, trykker du på og holder inne funksjonstasten Fortsett for å gå videre til skjermbildet for innstillinger. Side 22

23 Trinn 30 Velg bæregasskilde Når du går inn i skjermbildet for innstillinger, starter pumpen automatisk på nytt. Bruk piltastene for å velge ønsket bæregasskilde. Trykk på funksjonstasten Fortsett for å godkjenne endringer og gå videre til instruksjoner for innsetting av kateter. Trinn 31 Ingen umiddelbar handling kreves på kontrollenheten Når skjermbildet for katetertilkobling åpnes, vil pumpen kjøre kontinuerlig til det er klart for tilkobling av pasient. Når du trykker på funksjonstasten Neste, stopper pumpen og viser instruksjoner og grafikk for tilkobling av pasient. Se avsnitt 5.4 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 23

24 Del 2 Kateterinnføring Trinn 1 Klargjør sprøyter og sett inn stilett med primingadapter i infusjonslumenen (Rød) Åpne Hemolung katetersettet og klargjør tre 20 ml og én 10 ml skyllesprøyter med saltvann. Bruk steril teknikk og sett inn stiletten med RØD primingadapter i infusjonslumenen (RØD), og sett primingadapteren over barb-koblingen. Trinn 2 Fjern stiletten Skru av stiletten fra den RØDE primingadapteren og fjern den fra kateteret. Side 24

25 Trinn 3 Skyll infusjonslumen (Rød) Koble til én av de 20 ml sprøytene til den RØDE primingadapteren. Hold kateteret med spissen opp og skyll infusjonslumenen (RØD) med ca. 10 ml saltvann. Trinn 4 Sett inn stiletten igjen Fjern sprøyten og sett stiletten inn i infusjonslumenen (RØD) igjen. Side 25

26 Trinn 5 Skyll tømmelumen (Blå) Koble til en av 20 ml sprøytene til tømmelumenens (BLÅ) primingadapter. Hold kateteret med spissen opp og skyll tømmelumenen (BLÅ) med ca. 10 ml saltvann. Klem av tømmelumenen (BLÅ) med den tilkoblede glideklemmen. Fjern sprøyten. Følg alltid standard kliniske prosedyrer for plassering av sentrale venekatetre med stor diameter. Se avsnitt 6 i bruksanvisningen for flere detaljer. Trinn 6 Klargjøre innføringssted Klargjør innføringsstedet i samsvar med institusjonens protokoll. Sørg for at det tas riktige sterile forholdsregler for å hindre infeksjoner. Side 26

27 Trinn 7 Punkter blodkaret Snitt huden over målkaret med et sterilt skalpellblad. Fest en 10 ml sprøyte til innføringsnålen og sett nålen inn i målkaret ved bruk av riktig bildeteknologi. Aspirer for å sikre riktig plassering. Fjern sprøyten og sett tommelen over enden på innføringsnålen for å hindre blodtap eller luftemboli. Når blodet er aspirert, fører du den fleksible J-spissenden av ledevaieren tilbake i fremføreren, slik at bare spissen av ledevaieren er synlig. Før inn fremførerens distale ende i nålemuffen. Før frem ledevaieren med en fremoverbevegelse inn i og forbi nålemuffen, slik at den når målkaret. Innføringslengden avhenger av hvor stor pasienten er. Ikke la ledevaieren komme inn i høyre atrium. Hold ledevaieren fast og fjern nålen. Side 27

28 VIKTIG Trinn 8 Antikoagulere pasient Etter at ledevaieren er plassert i målkaret, skal pasienten antikoaguleres. Anbefalinger for antikoagulering finnes på neste side. Antikoagulering Systemisk antikoagulering før innsetting av Hemolung-kateteret kreves for å hindre trombe i kateteret. Sett ledevaieren inn i målkaret. Antikoaguler pasienten med en 80 u/kg heparinbolus. Vent i 5 minutter til heparinet sirkulerer, og sett så inn kateteret. Før tilkobling til Hemolung RAS anbefales det et mål-act på >150 sekunder eller appt >1,5 ganger baseline. Hvis det oppstår betydelig forsinkelse mellom administrering av heparinbolus og oppstart av Hemolung-behandlingen, må du verifisere antikoaguleringsnivået og om nødvendig gi en ny bolus. Gå videre til neste trinn mens heparinet sirkulerer gjennom pasienten. Side 28

29 ACT-PROTOKOLL Første bolus: 80 u/kg Første vedlikeholdsdrypp: 18 u/kg/t Mål-ACT: s ACT (s) Bolus Infusjonstitrering <90 30 u/kg Øk infusjon med 4 u/kg/t u/kg Øk infusjon med 3 u/kg/t u/kg Øk infusjon med 2 u/kg/t u/kg Øk infusjon med 1 u/kg/t Ingen Ingen endring Ingen Reduser infusjon med 1 u/kg/t appt-protokoll Første bolus: 80 u/kg Første vedlikeholdsdrypp: 18 u/kg/t Mål-aPPT: 1,5 til 2,3 x baseline aptt (s) Bolus Infusjonstitrering <1,2 x baseline 80 u/kg Øk infusjon med 4 u/kg/t 1,2 til 1,5 x baseline 40 u/kg Øk infusjon med 2 u/kg/t 1,5 til 2,3 x baseline Ingen Ingen endring 2,3 til 3 x baseline Ingen Reduser infusjon med 2 u/kg/t >3 x baseline Ingen Avbryt infusjonen i 1 t, deretter reduser infusjonen med 3 u/kg/t Side 29

30 Trinn 9 Dilater blodkaret Før kardilatatoren inn på ledevaieren. Før dilatatoren gjennom huden og inn i blodkaret. Bruk en tilnærming med trang vinkel for å redusere risikoen for knekk på ledevaieren eller punktering av et blodkar. Deretter fjerner du dilatatoren og lar ledevaieren være igjen på plass. Trinn 10 Sett inn kateteret Før den distale delen av stiletten over ledevaieren. Riktig kateterplassering indikeres av fri blodflyt. Kontroller fremføringen, posisjoneringen og plasseringen av kateteret ved bruk av egnet bildeveiledning. For JUGULÆR innføring føres kateterspissen til forbindelsen mellom vena cava superior og høyre atrium. For FEMORAL innføring føres kateterspissen til vena cava inferior. Etter at kateterplasseringen er verifisert, trekkes ledevaieren tilbake av stiletten. Fjern stiletten fra kateteret ved å skru den løs fra primingadapteren og trekke den tilbake. Trinn 11 Kontroller at kateteret er åpent Kontroller at kateteret er åpent og fjern eventuell luft. Fest en 10 ml sprøyte fylt med 3 ml sterilt, normalt saltvann til primingadapteren på hver av kateterlumenene. Åpne alle kateterklemmene og aspirer blodet gjennom hver lumen. Blod skal aspireres enkelt gjennom begge lumenene. Hvis noen av lumenene oppviser motstand mot blodaspirering, skal du rotere eller endre posisjon på kateteret for å få tilstrekkelig blodflyt. Trinn 12 Irrigere lumener Irriger begge lumener med saltvannsfylte sprøyter (20 ml) med en rask bolusteknikk. Pass på at lumenklemmene er åpne under irrigasjonsprosedyren. Etter skylling bruker du de påmonterte RØDE og BLÅ klemmene til å klemme av lumenene. Kobler umiddelbart til blodslangen og åpne glideklemmene for å starte den ekstrakorporale blodflyten. Side 30

31 Hvis det oppstår en forsinkelse i etableringen av ekstrakorporal blodflyt, skal kateterlumenene skylles kontinuerlig med en egnet IV-løsning for å hindre proppdannelse. Trinn 13 Fest kateteret Femoralt kateter Fest katetermuffen til huden med en sterk sutur. Suturen skal plasseres i sporet på katetermuffen og må festes godt. Sett lumenene inn i Grip- Lok-enheten. Fest Grip-Lok-enheten til huden i henhold til bruksanvisningen for Grip-Lok. Grip-Lok-enheter finnes i katetersettet. Jugulært kateter Det jugulære kateteret må festes til både utgangstedet og katetermuffen for maksimal stabilitet. Plasser kateterkroppen i Grip-Lok-enheten på det punktet der den kommer ut av huden. Fest Grip-Lokenheten til huden i henhold til bruksanvisningen for Grip-Lok. Fest katetermuffen til huden med en sterk sutur. Suturen skal plasseres i sporet på katetermuffen og må festes godt. Side 31

32 Del 3 Koble slange til kateter Trinn 1 Lukk alle klemmene Trykk på funksjonstasten Neste for å fortsette til Tilkobling av blodslange. Lukk alle klemmene i kretsen. Plastarkene rundt blodslangene er satt på for steril håndtering. Vær ekstra forsiktig når du håndterer blodslangeområdet rundt katetertilkoblingen. Trinn 2 Koble TIL PASIENT (Rød)-slangesettet til kateter Koble TIL PASIENT (RØD)-slangesettet fra resirkuleringsposen. Bruk en våt-våt-teknikk og koble røde koblingen til kateteret. Påse at slangen er plassert helt over barb-koblingen for sikker tilkobling. Trinn 3 Koble FRA PASIENT (Blå)-slangesettet til kateter Koble FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet fra Y-koblingen. Bruk en våt-til-våt-teknikk for å koble slange til den blå koblingen på kateteret. Påse at slangen er plassert helt over koblingen for sikker tilkobling. Du kan fjerne plastarkene som beskytter hele lengden på blodslangene etter at tilkoblingen er fullført. Side 32

33 Del 4 Starte blodpumpe Etter at den primede ekstrakorporale kretsen er koblet til kateteret, startes behandling ved å gå til hovedskjermbildet for behandling og slå på pumpen. Dette får blodet til å flyte gjennom den ekstrakorporale kretsen og bæregassen til å gå gjennom patronmembranene. Hemolungpatronen vil først kjøre med standard pumpehastighet (500 OPM) og bæregassflythastighet (1 l/min). Deretter kan pumpehastigheten og bæregasshastigheten justeres langsomt til ønsket innstilling, mens pasienten overvåkes nøye. Fra det siste skjermbildet for katetertilkobling trykker du på funksjonstasten Start behandling for å gå til behandlingsmodus. Du får beskjed med dette skjermbildet. Inspiser visuelt for: luft, lekkasjer ventilskylling pågår åpne alle klemmer Trykk på og hold inne Start/Stopp pumpe-tasten på Hemolung kontrollenheten for å starte behandling. Øk bæregassflyten og blodflyten langsomt når behandlingen startes, for å unngå plutselige endringer i blodgasser. Se avsnitt 7 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 33

34 5 Administrere behandling og bruke RAS Når de første innstillingene for bæregassflyt fastsettes, må det tas hensyn til at CO 2 -fjerning ved behandlingsstart er tilnærmet umiddelbar. Effekten på pasienten varierer etter pco 2 -nivå og pasientstatus. Hvis innstillingen for bæregassflythastighet økes for raskt, kan det føre til at pasienten blir hypokapnisk. VIKTIG Inspiser RAS kontinuerlig: Inspiser rutinemessig hele kretsen, inkludert Hemolung-patronen, kateteret og blodslangen, for tegn på feil som: Blodlekkasje ut av kretsen eller inn i bæregassen Luftbobler eller propper i systemet For mye vibrasjon i enheten Og sikre rutinemessig riktig drift, inkludert: Saltvannsinfusjonshastighet på 30 ml/t gjennom patronen Kontrollenheten er alltid koblet til nettstrøm, bortsett fra under transport Pass på at Hemolung-patronen alltid er lavere enn pasienten Hvis noen av de ovennevnte feiltilstandene oppdages, skal den defekte komponenten skiftes ut etter legens skjønn. Kontrollere pumpehastigheten Hvis blodflythastigheten økes, vil CO 2 -fjerningen øke. Blodflythastigheten justeres ved å variere pumpehastigheten ved bruk av kontrollenheten. Pumpehastigheten kan stilles inn mellom 500 og 1400 OPM for å gi den ønskede blodflyten. Pumpehastighet kan bare endres fra hovedmenyen. Slik justerer du pumpehastigheten: Bruk det nedre settet med piltaster for å øke eller redusere pumpehastigheten. Side 34

35 Kontrollere bæregassflyt Hvis bæregasshastigheten økes, vil CO 2 -fjerningen øke. Bæregassflythastigheten kan stilles til 0 l/min eller justeres til mellom 1,0 og 10,0 l/min. Bæregassflythastigheten kan bare endres fra hovedmenyen. Slik justerer du bæregassflythastigheten: Bruk det øvre settet med piltaster for å øke eller redusere flythastigheten i intervaller på 0,1 ml/min. Menyskjermbilder Hovedmeny Behandlingsparametrene og -innstillingene vises. Hvis du velger Trending, kan du endre tidsskalaen på grafen midlertidig fra 8 t, 24 t og 7 dager. Tilbakestill alarmer vil slette alle de alarmene som kan tilbakestilles, og undermenyen vil gi ytterligere alternativer. Vis hjelp gir trinn for feilsøking av eventuelle aktive alarmer. Pumpe av-varsel Pumpe-av-tidtakeren vises når brukeren slår av pumpen eller når en alarm slår av pumpen. Legen skal bruke denne informasjonen til å fastslå om det er trygt å gjenoppta behandlingen. Hvis behandlingen pauses, kan det føre til tromboser. Side 35

36 Status Høyre side viser en liste over alle aktive alarmer. Venstre side viser teknisk informasjon om systemet, som kan brukes under feilsøking eller service. Innstillinger Etter at priming og resirkulering er fullført, blir du bedt om å velge bæregass. Du kan også gå til dette skjermbildet ved å velge funksjonstasten Undermeny i behandling. Avslutte behandling tilbakespyling Detaljert informasjon om tilbakespyling (hvis det er valgt) på slutten av behandlingen. Kontrollenheten går tilbake til hovedskjermbildet etter ett minutt som standard. Se avsnitt 8 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 36

37 Daglig bytte av vakuumbeholder Bæregass-vakuumbeholderen skal skiftes daglig for å sikre riktig bæregassflyt. Ingen endringer eller operasjoner på behandlingsparametrene eller blodpumpen er nødvendig for å fullføre denne oppgaven. En alarm vises midlertidig på skjermen under og etter bytte av vakuumbeholder, og de bør slettes i løpet av omtrent 1 minutt. Overvåk enheten etter beholderbytte for å sikre at systemet fungerer som det skal. Trinn 1 Monter ny vakuumbeholder Sett lokket på toppen av den nye vakuumbeholderen og påfør trykk rundt kanten på lokket for å feste det. Flere klikk høres når beholderlokket er godt festet. Inspiser beholderen visuelt for riktig festing. Trinn 2 Lukk ubrukte porter og fest vakuumslangen Sett hette på den store porten som er merket med ACCESSORY (tilbehør) og den lille porten som er merket med TANDEM. Disse portene skal ikke brukes. Koble vakuumbeholderen fra den midterste porten merket VACUUM SOURCE (vakuumkilde) fra den gamle beholderen og fest den til den samme porten på den nye vakuumbeholderen. Side 37

38 Trinn 3 Fest bæregassalbuen Koble fra bæregassalbuen fra vakuumbeholderporten merket PATIENT (pasient) og koble den til den samme porten på den nye vakuumbeholderen. Bytte bæregass Enten romluft eller oksygen kan brukes som bæregass. CO 2 -fjerningen vil være den samme, uavhengig av hvilken bæregass som velges. Oksygen skal imidlertid brukes til tilleggsoksygenering av pasienten hvis det er ønskelig. Formålet med å velge bæregass på Hemolung RAS er å konfigurere alarmene for å sikre riktig systemdrift. Det vil spesifikt genereres en alarm hvis tilleggsoksygenering ønskes, men det er nesten tomt for oksygen eller oksygen er frakoblet. Hvis høytrykksoksygen er tilkoblet Hemolung kontrollenheten, vil oksygen brukes som bæregass, uavhengig av innstillingen for bæregass. Bytt ventilskyllevæske Fyll på ventilskyllevæske i samsvar med sykehusets prosedyrer, ved bruk av normalt saltvann. Se avsnitt 4 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 38

39 6 Avvenning og avslutte behandling Avvenning fra behandling gjøres ved progressivt å redusere mengden CO 2 -fjerning, mens pasienten overvåkes nøye. Bæregasshastigheten kan reduseres til null samtidig som blodflyten i kretsen opprettholdes, for å evaluere pasientens respons på seponering av behandling. Tilbakespylingav blod Etter Hemolung-behandling kan behandlende lege bestemme at blodet i kretsen skal returneres tilbake til pasienten ved bruk av Hemolung tilbakespylingssettet. Før tilbakespyling skal alt nødvendig utstyr klargjøres. Steril saks Irrigasjonssprøyte 500 ml saltvann Desinfeksjonsløsning Ta sterile forholdsregler og åpne tilbakespylingssettet. Slik går du til tilbakespylingsmoduspå kontrollenheten: Trykk på funksjonstasten Undermeny og trykk deretter på tasten Avslutt behandling for å gå til tilbakespylingsmodus. Etter at du har lest alle advarslene, trykker du på Fortsett-tasten for å begynne. Følg instruksjonene på skjermen. Trinn 1 Lukk den blå klemmen på IVslangen og spike saltvannsposen. Side 39

40 Trinn 2 Heng opp saltvannsposen på kontrollenheten. Klem på plastkammeret for å prime IV-slangen. Trinn 3 Klem av FRA PASIENT (BLÅ)- slangen ca. 20 cm fra kateterkoblingen ved bruk av den tilkoblede sperrehakeklemmen eller en annen slangeklemme. Trinn 4 Rengjør og desinfiser en lengde på 30 cm av hver blodslange, og start ved kateterets barb-kobling og fortsett mot patronen. Bruk én av følgende godkjente løsninger: Vandig povidon-iodin (Betadine ) Klorheksidin-glukonat (Hibiclens ) Vandige topiske klorheksidinløsninger (ChloraPrep ) Side 40

41 Trinn 5 Etter at du har påsett at klemmene er lukket, kutter du FRA PASIENT (BLÅ)-slangen mellom slangeklemmen og kateter-barb-koblingen i det området som tidligere er rengjort. Trinn 6 Bruk en våt-til-våt-teknikk og koble primingspikens barbkobling til FRA PASIENT (BLÅ)- slangen mens du passer på at det ikke er luft i slangen. Bruk en 30 ml sprøyte fylt med saltvann til å irrigere for tilkobling. Trinn 7 Åpne klemmen på FRA PASIENT (BLÅ)-slangen og den blå glideklemmen på IV-koblingen. Saltvann vil begynne å renne med gravitasjon gjennom patronen og skylle blodet tilbake til pasienten. Side 41

HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RB. Pioneered by

HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RB. Pioneered by HEMOLUNG RAS Opplæringsarbeidsbok 80411 HL-PL-0104_RB Pioneered by Innhold 1 Innledning...3 2 Driftsteori... 4 3 Hemolung RAS komponenter... 6 4 Klargjøring av Hemolung RAS...12 Del 1 Priming av krets...13

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Stell og observasjon av innstikksted samt skifte av treveiskran skal dokumenteres. Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDS SVK VOKSEN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK voksne To ulike

Detaljer

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker

Tilkobling til kateter Bruk av aseptisk teknikk og sterile hansker KORTTIDSKATETER BARN KAPITTEL FRA PROSEDYRE 14575: Sentrale venekatetre håndtering og stell Nivå 1 prosedyre for St Olavs Hospital. Gjelder fra 01.04.2014 utgår 01.04.2019. Korttids SVK barn To ulike metoder

Detaljer

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam

PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien 2014. Ambulerende sykepleieteam PICC-line Fagdag før ferien 2014 1 Hva er en PICC-line? PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter En perifer inngang til det sentrale venøse system Brukes til kort og mellomlang

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

Denne pasientveiledningen skal brukes som et tillegg til de spesifikke instruksjonene du har fått av legen.

Denne pasientveiledningen skal brukes som et tillegg til de spesifikke instruksjonene du har fått av legen. N ON-Q* -smertelindringssystem Pasientveiledning Pumpe A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroller Klemme Filter Festes Til Kateteret Slange B ONDEMAND * Bolusknapp Flyt-Kontroller C Fast Flythastighet

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). 2. Merk autotransfusjonsposen

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre.

OPPSTART OPPSTART OPPSTART. Med forlengelsesslange. Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. OPPSTART Åpne Sangvia pakningen ved aseptisk prosedyre. 1. a) Fjern beskyttelseshettene fra utløpene i oppsamlingsenheten. b) Koble avfallsposen til utløpet for avfall (hvit kobling). c) Koble forlengelsesslangen

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Hygienesykepleier Hilde Aasen, Smittevernenheten, SiV mail: hilde.aasen@siv.no tlf 93217022/33343438 Urinkateter Tre kategorier: - Korttidskateterisering,

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Porter fra B. Braun Celsite implanterbare porter. Pasienthåndbok for Celsite -porter

Porter fra B. Braun Celsite implanterbare porter. Pasienthåndbok for Celsite -porter Porter fra B. Braun Celsite implanterbare porter Pasienthåndbok for Celsite -porter Innhold Innhold Informasjon om min Celsite -port 3 Innledning 4 Ordliste 4 Celsite -port - Hvorfor trenger jeg en port?

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon.

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon. Ved hjelp av VACMASTER PRO110 vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO110 fjerner effektivt luft og øker holdbarheten på maten opptil fem ganger lenger en uten vakuum pakking.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG 2014 Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG INTRODUKSJON Generelt Brukermanual DynaCare 834/834HG 834 er en høykvalitets og prisgunstig dynamisk luftmadrass egnet til medium- og høyrisiko trykksår

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Tidlig hjemreise med Exudrain sårdrenasje INFORMASJON FOR PLEIEPERSONELL OG PASIENTER FOR BRUK AV SÅRDREN HJEMME

Tidlig hjemreise med Exudrain sårdrenasje INFORMASJON FOR PLEIEPERSONELL OG PASIENTER FOR BRUK AV SÅRDREN HJEMME Tidlig hjemreise med Exudrain sårdrenasje INFORMASJON FOR PLEIEPERSONELL OG PASIENTER FOR BRUK AV SÅRDREN HJEMME Hjem, kjære hjem De første dagene etter operasjonen trenger de fleste brystopererte to dren

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 B Dato: 2017.06.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 A2 Dato: 2017.03.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Innledning... 1. Advarsler... 2. Forbeholdsregler... 4. Beskrivelse av tastene... 7. Innsetting av nye batterier... 8. Starte pumpen...

Innledning... 1. Advarsler... 2. Forbeholdsregler... 4. Beskrivelse av tastene... 7. Innsetting av nye batterier... 8. Starte pumpen... INNHOLD Innledning... 1 Advarsler... 2 Forbeholdsregler... 4 CADD-Legacy PCA pumpen (tegning)... 6 Beskrivelse av tastene... 7 Innsetting av nye batterier... 8 Starte pumpen... 12 Stoppe pumpen... 13 Skru

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner

Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner Nettundervisning 24. august 2011 Nye CDC-retningslinjer for forebygging av intravaskulære kateter-relaterte infeksjoner Egil Lingaas Avdeling for smittevern 2 3 4 Retningslinjer for forebygging av intravaskulære

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Denne informasjonen leveres av Shire Pharmaceuticals. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer