HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RA. Pioneered by

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEMOLUNG RAS. Opplæringsarbeidsbok 80411 HL-PL-0104_RA. Pioneered by"

Transkript

1 HEMOLUNG RAS Opplæringsarbeidsbok HL-PL-0104_RA Pioneered by

2 Innhold 1 Innledning Driftsteori Hemolung RAS komponenter Klargjøring av Hemolung RAS...12 Del 1 Priming av krets...13 Del 2 Kateterinnføring Del 3 Koble slange til kateter Del 4 Starte blodpumpe Administrere behandling og bruke RAS Kontrollere pumpehastigheten Kontrollere bæregassflyt Menyskjermbilder Daglig bytte av vakuumbeholder Bytte bæregass Bytt ventilskyllevæske Avvenning og avslutte behandling Tilbakespylingav blod Uten tilbakespyling av blod Feilsøking...44 Administrering av alarmer...44 Kritiske feil og avslutning av behandling Vedlikehold av enheten Batteri Rengjøring Lagring...48 Forebyggende vedlikehold...48 Kontaktinformasjon...48 Side 2

3 1 Innledning Hemolung Respiratory Assist System (RAS) er et integrert gassutvekslingssystem til engangsbruk som er utformet for å gi partiell ekstrakorporal respirasjonsstøtte. Oksygen leveres og karbondioksid fjernes fra blodet som sirkulerer gjennom Hemolung RAS. Enhetens bruksperiode er validert for opptil syv dager. De tiltenkte brukerne av systemet er avansert helsepersonell med erfaring i intensiv sykehuspleie, inkludert godkjente sykepleiere og leger. Hemolung RAS opplæringsarbeidsboken inneholder utdrag fra bruksanvisningen. Opplæringsarbeidsboken er et opplæringsverktøy som ikke inneholder sikkerhetsråd og advarsler. Den er ment som en hurtigreferanseveiledning og erstatter ikke klinisk opplæring for Hemolung RAS. Arbeidsboken er ikke ment å skulle være utfyllende. Ved tvil er bruksanvisningen alltid den juridiske referansen. Side 3

4 2 Driftsteori Hemolung RAS er et integrert gassutvekslingssystem til engangsbruk som gir partiell ekstrakorporal respirasjonsstøtte ved å gi gassutveksling uavhengig av lungene. Oksygen leveres og karbondioksid fjernes fra blodet som sirkulerer gjennom systemet. Dette gir pasientens lunger tid til å hvile og heles. Kontroll av CO 2 -fjerning avhenger av tre viktige faktorer. Disse er: Pasient-pCO 2 Bæregassflythastighet Blodflythastighet (fastsatt av motor-opm) CO 2 -fjerning oppnås ved at den valgte bæregassen (oksygen eller romluft) føres gjennom midten av de hulefibrene og inn i patronen, mens blodet sirkuleres rundt utsiden av fibrene. Bæregassflyten fastsettes av den programmerte bæregassflythastigheten, og blodflythastigheten fastsettes av pumpehastigheten. Forskjellen i CO 2 -konsentrasjon mellom pasientens blod (høy) og bæregassen (lav) vil gjøre at CO 2 diffuseres fra blodet, over membranen og inn i bæregassen. CO 2 føres deretter ut av Hemolung-patronen. Side 4

5 Microscopic Mikroskopisk View of a Fiber visning av en fiber BLOD O2 CO2 GASSUTVEKSLINGSMEMBRAN EXCHANGE MEMBRANE BLOOD BLODINNTAK INLET SWEEP BÆREGASSINNTAK INLET O2 INN O2 IN CO2 CO2 OUT BLOOD BLODUTLØP OUTLET SWEEP BÆREGASSUTLØP OUTLET INTEGRATED INTEGRERT SENTRIFUGALPUMPE CENTRIFUGAL PUMP Side 5

6 3 Hemolung RAS komponenter Hemolung RAS består av 3 hovedkomponenter. Hemolung-patron Membranoksygenator med integrert sentrifugalpumpe Hemolung kateter 15,5 Fr venekateter med dobbellumen med innføringstilbehør, perkutan, ettstikks venøs tilgang, femoral (26 cm) og jugulær (17 cm) tilgjengelig Hemolung kontrollenhet Kontrollerer patronpumpehastigheten og gassflyten samtidig som den gir sanntidsovervåking av CO 2 -fjerning og blodflyt, bobledetektering og andre driftsalarmer Infusjonspumpe: kontinuerlig saltvannsinfusjon for å hindre skade på lager Kontroller alltid utløpsdatoen før bruk. Må ikke brukes hvis engangsartikkelens utløpsdato er passert. Se avsnitt 2 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 6

7 Patron Blodinntak (BLÅ) Bæregassinntak Bæregassutløp Skylleport med engangsventil Blodutløp (RØD) Katetre Stilett Infusjonslumen (RØD) Suturspor Tømmelumen (BLÅ) Tømmeport Infusjonsport Infusjonslumen (RØD) Suturspor Tømmelumen (BLÅ) Infusjonsport Tømmeport Side 7

8 Hemolung patronsett inneholder Ref Produktbeskrivelse Hemolung patronsett Inneholder alt påfølgende utstyr som brukes til å sette opp behandling Hemolung-patron Membranoksygenator med integrert sentrifugalpumpe Hemolung tilbehørssett Inneholder alt det følgende utstyret som brukes til å sette opp eller stoppe behandling: Hemolung tilbakespylingssett Natronkalk-søyle IV-administrasjonssett Vaselingelé Hemolung FRA PASIENT (blå)-slangesett Fører venøst blod til Hemolung-patronen for CO 2 -fjerning og oksygenering Hemolung TIL PASIENT (rød)-slangesett Returnerer blod til pasienten etter gassutveksling Hemolung bæregass-slangesett Fører bæregass til og fra Hemolung-patronen (7) 1500 ml vakuumbeholder Samler opp kondensat fra bæregassen Side 8

9 Hemolung katetersett inneholder Ref Produktbeskrivelse Hemolung 15,5 Fr femoralt katetersett (1) 15,5 Fr femoralt kateter med stilett (1) Hemolung Innføringssett (2) Grip-Lok bredt, selvklebende, universalt kateterfeste Hemolung 15,5 Fr jugulært katetersett (1) 15,5 Fr jugulært kateter med stilett (1) Hemolung innføringssett (2) Grip-Lok bredt, selvklebende, universalt kateterfeste Hemolung innføringssett inneholder Ref Produktbeskrivelse Hemolung 15,5 Fr kateterinnføringssett (1) 6 Fr dilatator (1) 9 Fr dilatator (1) 12 Fr dilatator (1) 14 Fr dilatator (1) 16 Fr dilatator (1) 10 ml sprøyte (1) nr 11 skalpell (1) 18 Ga x 7 cm (2,75 in) Innføringsnål (1) 0,038 in (0,97 mm) x 100 cm ledevaier med rettetang og J-spiss Side 9

10 Kontrollenhet Blodflytsensor Bobledetektor Magnetisk stasjon Diagnostikkport Skjermport Natronkalk-søyle Tømmeventil Strømbryter kontrollenhet O 2 inntaksport Nettstrømsinntak Jordingsport Brakett for vakuumbeholder Vakuumbeholderport Bæregassport til Hemolung-patron Skjerm for Hemolung kontrollenhet Alarmlampe Lydalarmtast Nettstrømslampe Start/stopp pumpe-tast Piltaster Side 10 Funksjonstaster

11 Brukergrensesnitt Område for varslingsområde og behandlingsmodus Skjermens symbolområde Hovedområde Navigeringsområde Grensesnitt for behandlingsmodus Trendinggraf for CO 2 -fjerningshastighet Målt bæregassflythastighet Målt CO 2 - fjerningshastighet Ønsket/angitt bæregassflythastighet Målt pumpehastighet Målt blodflythastighet Blodflyt trendinggraf Ønsket/angitt pumpehastighet Side 11

12 4 Klargjøring av Hemolung RAS Klargjøringen av Hemolung RAS omfatter 4 hovedtrinn: Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Priming av krets Innføring av kateter Koble slange til kateter Starte blodpumpen Følgende utstyr kreves for klargjøring av kretsen: Én 500 ml eller 1000 ml pose eller flaske med primingløsning. Den anbefalte primingløsningen er 1 u/ml heparin tilsatt i 0,9 % NaCl (normalt saltvann). Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt saltvann for ventilskylling. Å begynne Koble kontrollenheten til en stikkontakt og slå på ved bruk av strømbryteren på baksiden av kontrollenheten. Under POST (selvtest ved oppstart) er det normalt med støy fra vakuumpumpen og patronmotoren mens de testes. Etter at testen er fullført, vises skjermbildet for oppsett. Trykk på funksjonstasten Gjenopprett for å gjenoppta behandling hvis pasienten allerede er katetrisert og koblet til patronen. Trykk på Språk-knappen for å velge språk. Trykk på Fortsett-tasten hvis du setter opp en ny krets. Side 12

13 Del 1 Priming av krets Trinn 1 Fjerne gammel natronkalk Trekk den gamle natronkalk-søylen ut av kontrollenheten og ta av de gjenbrukbare endehettene. Kast den gamle natronkalksøylen. Trinn 2 Montere og feste en ny natronkalk-søyle Fjern de røde transportpluggene fra den nye søylen. Fest de gjenbrukbare endehettene på søylen og installer den nye natronkalk-søylen på kontrollenheten. Side 13

14 Trinn 3 Heng opp saltvann for ventilskylling Heng opp saltvannsposen for å skylle ventilen på Hemolung kontrollenheten. Hvis nødvendig, justerer du stativhøyden slik at bunnen på saltvannsbeholderen er mellom 15 og 30 cm over skyllepumpen med enveisventil. Trinn 4 Sett opp ventilskylling Prime IV-administrasjonssettet for infusjonspumpen. Sett IVadministrasjonssettet inn i pumpen. Se bruksanvisningen som følger med IV-administrasjonssettet og infusjonspumpen for disse prosedyrene. Trinn 5 Koble IV-administrasjonssettet til Hemolung-patronen Fjern hetten fra skylleporten med enveisventil på Hemolungpatronen og fest deretter tilbakeslagsventilen til porten. Åpne klemmen på IVadministrasjonssettet og start infusjon av ventilskylling med 30 ml/t. For instruksjoner om drift av pumpen, se bruksanvisningen som følger med infusjonspumpen. Side 14

15 Trinn 6 Klargjør primingløsning Klargjør en primingløsning på minst 500 ml og heng den på kontrollenheten. Én (1) enhet (u) heparin per milliliter (ml) saltvann anbefales som primingløsning. Trinn 7 Heng opp resirkuleringsposen Heng den tomme resirkuleringsposen, som er koblet til TIL PASIENT (RØD)- slangesettet, på Hemolung kontrollenheten ved bruk av den monterte snoren. Pass på at resirkuleringsposen henger lavere enn posen med primingløsning. Trinn 8 Koble (RØD) slange til Hemolung-patronen Koble den ledige enden av TIL PASIENT (RØD)- slangesettet til den RØDE blodutløpskoblingen på siden av Hemolung-patronen. Side 15

16 Alle slangekoblinger må plasseres over minst 2 mothaker på koblingene for å hindre lekkasje. Trinn 9 Spike posen med primingløsning Lukk den helt blå klemmen som sitter nær primingspiken på FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet og spike posen med primingløsning. Trinn 10 Koble den korte blå slangen til resirkuleringsposen Koble den korte slangen på FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet til barb-koblingen på resirkuleringsposen. Trinn 11 Koble den blå slangen til patronen Koble den ledige enden av FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet til den BLÅ blodinntakskoblingen øverst på Hemolung-patronen. Side 16

17 Trinn 12 Fyll dryppkammeret Klem på dryppkammeret og fyll det minst halvfullt. Trinn 13 Lukk den blå glideklemmen på resirkuleringsposen Lukk den blå glideklemmen på resirkuleringsposen ved å dra den over slangen. Trinn 14 Prime Hemolung-patronen Hold Hemolung-patronen opp-ned med blodutløpet opp. Åpne den helt blå klemmen som sitter nær primingspiken. Dette vil starte flyt av primingløsning inn i Hemolung-kretsen. Før luften gjennom FRA PASIENT (BLÅ)-slangesettet til slangen er helt primet og løsningen begynner å renne inn i Hemolung-patronen. Side 17

18 Trinn 15 Bruk gravitasjon for å fylle patronen Gravitasjon vil få saltvann til å fylle patronen. Hold patronen nedenfor nivået til resirkuleringsposen til enhver tid. Trinn 16 Fylle Hemolung-patronen (forts.) Etter hvert som Hemolungpatronen fylles med primingløsning, dunker du forsiktig på patronen for å fjerne eventuelle luftbobler. La det renne minst 500 ml primingløsning gjennom kretsen. Trinn 17 Lukk den blå klemmen på primingspiken La minst 500 ml primingløsning renne gjennom kretsen, lukk den helt blå klemmen på primingspiken som sitter på FRA PASIENT (BLÅ)-slangesettet. Side 18

19 Trinn 18 Åpne den blå klemmen på resirkuleringsposen Åpne den blå glideklemmen på resirkuleringsposen. Før eventuelle gjenværende luftbobler i Hemolungpatronen opp den blå slangen og inn i resirkuleringsposen. Trinn 19 Kontroller systemet for luft Kontroller hele kretsen visuelt for luftbobler. Hvis det oppdages luftbobler i kretsen, må de føres inn i resirkuleringsposen. Trinn 20 Påfør petroleumsgelé, installer Hemolung-patronen og slangene Smør en liten mengde petroleumsgelé på TIL PASIENT (RØD)-slangesettet, på det området som sitter i flytsensoren. Plasser Hemolung-patronen på Hemolung kontrollenheten som vist. Sett TIL PASIENT (RØD)-slangesettet i bobledetektoren og flytsensoren, og lukk flytsensordøren. Side 19

20 Trinn 21 Monter vakuumbeholderen Sett lokket på toppen av vakuumbeholderen og påfør trykk rundt kanten på lokket for å feste det. Flere klikk høres når beholderlokket er godt festet. Inspiser beholderen visuelt for riktig festing. Trinn 22 Lukk ubrukte porter og fest vakuumslangen Sett hette på den store porten som er merket med ACCESSORY (tilbehør) og den lille porten som er merket med TANDEM. Disse portene skal ikke brukes. Koble vakuumslangen for bæregass til den midterste porten som er merket med VACUUM SOURCE (vakuumkilde). Trinn 23 Koble vakuumbeholderen til Hemolung kontrollenheten Heng vakuumbeholderen på bakpanelet på Hemolung kontrollenheten med den medfølgende braketten. Koble den ledige enden av vakuumslangen for bæregass til vakuumbeholderporten på bakpanelet på Hemolung kontrollenheten. Side 20

21 Trinn 24 Installer silikonslangen i tømmeventilen og koble til vakuumbeholderen Installer silikonslangen for bæregass som går fra Hemolung-patronen, i tømmeventilen ved å trekke den oppover inn i ventilen. Koble albuen på enden av slangen til vakuumbeholderporten som er merket med PATIENT (pasient). Trinn 25 Koble til forsyningsslangen for bæregass Koble forsyningsslangen for bæregass (med bakteriefilter) til inntaksporten for bæregass på Hemolung-patronen og bæregassporten på Hemolung kontrollenhet, som vist. Trinn 26 Kontroller slangekoblinger og kontroller for luft Kontroller alle slangekoblinger. Alle blodslangene må plasseres over minst to mothaker for å hindre frakobling og/eller lekkasje. Kontroller hele kretsen for tegn til væskelekkasje. Ikke bruk enheten hvis det oppdages lekkasje. Kontroller kretsen for luftbobler. Små luftbobler kan fjernes under resirkulering. Hvis det oppdages store luftbobler, må de føres inn i resirkuleringsposen før resirkulering startes. Side 21

22 Trinn 27 Start resirkulering Trykk på funksjonstasten Fortsett for å starte resirkuleringsprosessen. Pumpen starter automatisk. Trinn 28 La systemet kjøre selvtest Brukeren er ansvarlig for å sikre at det ikke er noen luftbobler igjen i kretsen før du fortsetter. Hvis det oppdages en feil i systemet under resirkulering, stopper pumpen og en rød X vises ved siden av den feilslåtte testen, og skjermen viser mulige tiltak for å korrigere problemet. Hvis problemet er løst, trykker du på og holder inne Start/Stopp pumpe-tasten for å starte systemsjekken på nytt. Trinn 29 Vellykket fullføring Når alle resirkuleringskontroller er bestått og luften er fjernet fra kretsen, trykker du på og holder inne funksjonstasten Fortsett for å gå videre til skjermbildet for innstillinger. Side 22

23 Trinn 30 Velg bæregasskilde Når du går inn i skjermbildet for innstillinger, starter pumpen automatisk på nytt. Bruk piltastene for å velge ønsket bæregasskilde. Trykk på funksjonstasten Fortsett for å godkjenne endringer og gå videre til instruksjoner for innsetting av kateter. Trinn 31 Ingen umiddelbar handling kreves på kontrollenheten Når skjermbildet for katetertilkobling åpnes, vil pumpen kjøre kontinuerlig til det er klart for tilkobling av pasient. Når du trykker på funksjonstasten Neste, stopper pumpen og viser instruksjoner og grafikk for tilkobling av pasient. Se avsnitt 5.4 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 23

24 Del 2 Kateterinnføring Trinn 1 Klargjør sprøyter og sett inn stilett med primingadapter i infusjonslumenen (Rød) Åpne Hemolung katetersettet og klargjør tre 20 ml og én 10 ml skyllesprøyter med saltvann. Bruk steril teknikk og sett inn stiletten med RØD primingadapter i infusjonslumenen (RØD), og sett primingadapteren over barb-koblingen. Trinn 2 Fjern stiletten Skru av stiletten fra den RØDE primingadapteren og fjern den fra kateteret. Side 24

25 Trinn 3 Skyll infusjonslumen (Rød) Koble til én av de 20 ml sprøytene til den RØDE primingadapteren. Hold kateteret med spissen opp og skyll infusjonslumenen (RØD) med ca. 10 ml saltvann. Trinn 4 Sett inn stiletten igjen Fjern sprøyten og sett stiletten inn i infusjonslumenen (RØD) igjen. Side 25

26 Trinn 5 Skyll tømmelumen (Blå) Koble til en av 20 ml sprøytene til tømmelumenens (BLÅ) primingadapter. Hold kateteret med spissen opp og skyll tømmelumenen (BLÅ) med ca. 10 ml saltvann. Klem av tømmelumenen (BLÅ) med den tilkoblede glideklemmen. Fjern sprøyten. Følg alltid standard kliniske prosedyrer for plassering av sentrale venekatetre med stor diameter. Se avsnitt 6 i bruksanvisningen for flere detaljer. Trinn 6 Klargjøre innføringssted Klargjør innføringsstedet i samsvar med institusjonens protokoll. Sørg for at det tas riktige sterile forholdsregler for å hindre infeksjoner. Side 26

27 Trinn 7 Punkter blodkaret Snitt huden over målkaret med et sterilt skalpellblad. Fest en 10 ml sprøyte til innføringsnålen og sett nålen inn i målkaret ved bruk av riktig bildeteknologi. Aspirer for å sikre riktig plassering. Fjern sprøyten og sett tommelen over enden på innføringsnålen for å hindre blodtap eller luftemboli. Når blodet er aspirert, fører du den fleksible J-spissenden av ledevaieren tilbake i fremføreren, slik at bare spissen av ledevaieren er synlig. Før inn fremførerens distale ende i nålemuffen. Før frem ledevaieren med en fremoverbevegelse inn i og forbi nålemuffen, slik at den når målkaret. Innføringslengden avhenger av hvor stor pasienten er. Ikke la ledevaieren komme inn i høyre atrium. Hold ledevaieren fast og fjern nålen. Side 27

28 VIKTIG Trinn 8 Antikoagulere pasient Etter at ledevaieren er plassert i målkaret, skal pasienten antikoaguleres. Anbefalinger for antikoagulering finnes på neste side. Antikoagulering Systemisk antikoagulering før innsetting av Hemolung-kateteret kreves for å hindre trombe i kateteret. Sett ledevaieren inn i målkaret. Antikoaguler pasienten med en 80 u/kg heparinbolus. Vent i 5 minutter til heparinet sirkulerer, og sett så inn kateteret. Før tilkobling til Hemolung RAS anbefales det et mål-act på >150 sekunder eller appt >1,5 ganger baseline. Hvis det oppstår betydelig forsinkelse mellom administrering av heparinbolus og oppstart av Hemolung-behandlingen, må du verifisere antikoaguleringsnivået og om nødvendig gi en ny bolus. Gå videre til neste trinn mens heparinet sirkulerer gjennom pasienten. Side 28

29 ACT-PROTOKOLL Første bolus: 80 u/kg Første vedlikeholdsdrypp: 18 u/kg/t Mål-ACT: s ACT (s) Bolus Infusjonstitrering <90 30 u/kg Øk infusjon med 4 u/kg/t u/kg Øk infusjon med 3 u/kg/t u/kg Øk infusjon med 2 u/kg/t u/kg Øk infusjon med 1 u/kg/t Ingen Ingen endring Ingen Reduser infusjon med 1 u/kg/t appt-protokoll Første bolus: 80 u/kg Første vedlikeholdsdrypp: 18 u/kg/t Mål-aPPT: 1,5 til 2,3 x baseline aptt (s) Bolus Infusjonstitrering <1,2 x baseline 80 u/kg Øk infusjon med 4 u/kg/t 1,2 til 1,5 x baseline 40 u/kg Øk infusjon med 2 u/kg/t 1,5 til 2,3 x baseline Ingen Ingen endring 2,3 til 3 x baseline Ingen Reduser infusjon med 2 u/kg/t >3 x baseline Ingen Avbryt infusjonen i 1 t, deretter reduser infusjonen med 3 u/kg/t Side 29

30 Trinn 9 Dilater blodkaret Før kardilatatoren inn på ledevaieren. Før dilatatoren gjennom huden og inn i blodkaret. Bruk en tilnærming med trang vinkel for å redusere risikoen for knekk på ledevaieren eller punktering av et blodkar. Deretter fjerner du dilatatoren og lar ledevaieren være igjen på plass. Trinn 10 Sett inn kateteret Før den distale delen av stiletten over ledevaieren. Riktig kateterplassering indikeres av fri blodflyt. Kontroller fremføringen, posisjoneringen og plasseringen av kateteret ved bruk av egnet bildeveiledning. For JUGULÆR innføring føres kateterspissen til forbindelsen mellom vena cava superior og høyre atrium. For FEMORAL innføring føres kateterspissen til vena cava inferior. Etter at kateterplasseringen er verifisert, trekkes ledevaieren tilbake av stiletten. Fjern stiletten fra kateteret ved å skru den løs fra primingadapteren og trekke den tilbake. Trinn 11 Kontroller at kateteret er åpent Kontroller at kateteret er åpent og fjern eventuell luft. Fest en 10 ml sprøyte fylt med 3 ml sterilt, normalt saltvann til primingadapteren på hver av kateterlumenene. Åpne alle kateterklemmene og aspirer blodet gjennom hver lumen. Blod skal aspireres enkelt gjennom begge lumenene. Hvis noen av lumenene oppviser motstand mot blodaspirering, skal du rotere eller endre posisjon på kateteret for å få tilstrekkelig blodflyt. Trinn 12 Irrigere lumener Irriger begge lumener med saltvannsfylte sprøyter (20 ml) med en rask bolusteknikk. Pass på at lumenklemmene er åpne under irrigasjonsprosedyren. Etter skylling bruker du de påmonterte RØDE og BLÅ klemmene til å klemme av lumenene. Kobler umiddelbart til blodslangen og åpne glideklemmene for å starte den ekstrakorporale blodflyten. Side 30

31 Hvis det oppstår en forsinkelse i etableringen av ekstrakorporal blodflyt, skal kateterlumenene skylles kontinuerlig med en egnet IV-løsning for å hindre proppdannelse. Trinn 13 Fest kateteret Femoralt kateter Fest katetermuffen til huden med en sterk sutur. Suturen skal plasseres i sporet på katetermuffen og må festes godt. Sett lumenene inn i Grip- Lok-enheten. Fest Grip-Lok-enheten til huden i henhold til bruksanvisningen for Grip-Lok. Grip-Lok-enheter finnes i katetersettet. Jugulært kateter Det jugulære kateteret må festes til både utgangstedet og katetermuffen for maksimal stabilitet. Plasser kateterkroppen i Grip-Lok-enheten på det punktet der den kommer ut av huden. Fest Grip-Lokenheten til huden i henhold til bruksanvisningen for Grip-Lok. Fest katetermuffen til huden med en sterk sutur. Suturen skal plasseres i sporet på katetermuffen og må festes godt. Side 31

32 Del 3 Koble slange til kateter Trinn 1 Lukk alle klemmene Trykk på funksjonstasten Neste for å fortsette til Tilkobling av blodslange. Lukk alle klemmene i kretsen. Plastarkene rundt blodslangene er satt på for steril håndtering. Vær ekstra forsiktig når du håndterer blodslangeområdet rundt katetertilkoblingen. Trinn 2 Koble TIL PASIENT (Rød)-slangesettet til kateter Koble TIL PASIENT (RØD)-slangesettet fra resirkuleringsposen. Bruk en våt-våt-teknikk og koble røde koblingen til kateteret. Påse at slangen er plassert helt over barb-koblingen for sikker tilkobling. Trinn 3 Koble FRA PASIENT (Blå)-slangesettet til kateter Koble FRA PASIENT (BLÅ)- slangesettet fra Y-koblingen. Bruk en våt-til-våt-teknikk for å koble slange til den blå koblingen på kateteret. Påse at slangen er plassert helt over koblingen for sikker tilkobling. Du kan fjerne plastarkene som beskytter hele lengden på blodslangene etter at tilkoblingen er fullført. Side 32

33 Del 4 Starte blodpumpe Etter at den primede ekstrakorporale kretsen er koblet til kateteret, startes behandling ved å gå til hovedskjermbildet for behandling og slå på pumpen. Dette får blodet til å flyte gjennom den ekstrakorporale kretsen og bæregassen til å gå gjennom patronmembranene. Hemolungpatronen vil først kjøre med standard pumpehastighet (500 OPM) og bæregassflythastighet (1 l/min). Deretter kan pumpehastigheten og bæregasshastigheten justeres langsomt til ønsket innstilling, mens pasienten overvåkes nøye. Fra det siste skjermbildet for katetertilkobling trykker du på funksjonstasten Start behandling for å gå til behandlingsmodus. Du får beskjed med dette skjermbildet. Inspiser visuelt for: luft, lekkasjer ventilskylling pågår åpne alle klemmer Trykk på og hold inne Start/Stopp pumpe-tasten på Hemolung kontrollenheten for å starte behandling. Øk bæregassflyten og blodflyten langsomt når behandlingen startes, for å unngå plutselige endringer i blodgasser. Se avsnitt 7 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 33

34 5 Administrere behandling og bruke RAS Når de første innstillingene for bæregassflyt fastsettes, må det tas hensyn til at CO 2 -fjerning ved behandlingsstart er tilnærmet umiddelbar. Effekten på pasienten varierer etter pco 2 -nivå og pasientstatus. Hvis innstillingen for bæregassflythastighet økes for raskt, kan det føre til at pasienten blir hypokapnisk. VIKTIG Inspiser RAS kontinuerlig: Inspiser rutinemessig hele kretsen, inkludert Hemolung-patronen, kateteret og blodslangen, for tegn på feil som: Blodlekkasje ut av kretsen eller inn i bæregassen Luftbobler eller propper i systemet For mye vibrasjon i enheten Og sikre rutinemessig riktig drift, inkludert: Saltvannsinfusjonshastighet på 30 ml/t gjennom patronen Kontrollenheten er alltid koblet til nettstrøm, bortsett fra under transport Pass på at Hemolung-patronen alltid er lavere enn pasienten Hvis noen av de ovennevnte feiltilstandene oppdages, skal den defekte komponenten skiftes ut etter legens skjønn. Kontrollere pumpehastigheten Hvis blodflythastigheten økes, vil CO 2 -fjerningen øke. Blodflythastigheten justeres ved å variere pumpehastigheten ved bruk av kontrollenheten. Pumpehastigheten kan stilles inn mellom 500 og 1400 OPM for å gi den ønskede blodflyten. Pumpehastighet kan bare endres fra hovedmenyen. Slik justerer du pumpehastigheten: Bruk det nedre settet med piltaster for å øke eller redusere pumpehastigheten. Side 34

35 Kontrollere bæregassflyt Hvis bæregasshastigheten økes, vil CO 2 -fjerningen øke. Bæregassflythastigheten kan stilles til 0 l/min eller justeres til mellom 1,0 og 10,0 l/min. Bæregassflythastigheten kan bare endres fra hovedmenyen. Slik justerer du bæregassflythastigheten: Bruk det øvre settet med piltaster for å øke eller redusere flythastigheten i intervaller på 0,1 ml/min. Menyskjermbilder Hovedmeny Behandlingsparametrene og -innstillingene vises. Hvis du velger Trending, kan du endre tidsskalaen på grafen midlertidig fra 8 t, 24 t og 7 dager. Tilbakestill alarmer vil slette alle de alarmene som kan tilbakestilles, og undermenyen vil gi ytterligere alternativer. Vis hjelp gir trinn for feilsøking av eventuelle aktive alarmer. Pumpe av-varsel Pumpe-av-tidtakeren vises når brukeren slår av pumpen eller når en alarm slår av pumpen. Legen skal bruke denne informasjonen til å fastslå om det er trygt å gjenoppta behandlingen. Hvis behandlingen pauses, kan det føre til tromboser. Side 35

36 Status Høyre side viser en liste over alle aktive alarmer. Venstre side viser teknisk informasjon om systemet, som kan brukes under feilsøking eller service. Innstillinger Etter at priming og resirkulering er fullført, blir du bedt om å velge bæregass. Du kan også gå til dette skjermbildet ved å velge funksjonstasten Undermeny i behandling. Avslutte behandling tilbakespyling Detaljert informasjon om tilbakespyling (hvis det er valgt) på slutten av behandlingen. Kontrollenheten går tilbake til hovedskjermbildet etter ett minutt som standard. Se avsnitt 8 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 36

37 Daglig bytte av vakuumbeholder Bæregass-vakuumbeholderen skal skiftes daglig for å sikre riktig bæregassflyt. Ingen endringer eller operasjoner på behandlingsparametrene eller blodpumpen er nødvendig for å fullføre denne oppgaven. En alarm vises midlertidig på skjermen under og etter bytte av vakuumbeholder, og de bør slettes i løpet av omtrent 1 minutt. Overvåk enheten etter beholderbytte for å sikre at systemet fungerer som det skal. Trinn 1 Monter ny vakuumbeholder Sett lokket på toppen av den nye vakuumbeholderen og påfør trykk rundt kanten på lokket for å feste det. Flere klikk høres når beholderlokket er godt festet. Inspiser beholderen visuelt for riktig festing. Trinn 2 Lukk ubrukte porter og fest vakuumslangen Sett hette på den store porten som er merket med ACCESSORY (tilbehør) og den lille porten som er merket med TANDEM. Disse portene skal ikke brukes. Koble vakuumbeholderen fra den midterste porten merket VACUUM SOURCE (vakuumkilde) fra den gamle beholderen og fest den til den samme porten på den nye vakuumbeholderen. Side 37

38 Trinn 3 Fest bæregassalbuen Koble fra bæregassalbuen fra vakuumbeholderporten merket PATIENT (pasient) og koble den til den samme porten på den nye vakuumbeholderen. Bytte bæregass Enten romluft eller oksygen kan brukes som bæregass. CO 2 -fjerningen vil være den samme, uavhengig av hvilken bæregass som velges. Oksygen skal imidlertid brukes til tilleggsoksygenering av pasienten hvis det er ønskelig. Formålet med å velge bæregass på Hemolung RAS er å konfigurere alarmene for å sikre riktig systemdrift. Det vil spesifikt genereres en alarm hvis tilleggsoksygenering ønskes, men det er nesten tomt for oksygen eller oksygen er frakoblet. Hvis høytrykksoksygen er tilkoblet Hemolung kontrollenheten, vil oksygen brukes som bæregass, uavhengig av innstillingen for bæregass. Bytt ventilskyllevæske Fyll på ventilskyllevæske i samsvar med sykehusets prosedyrer, ved bruk av normalt saltvann. Se avsnitt 4 i bruksanvisningen for flere detaljer. Side 38

39 6 Avvenning og avslutte behandling Avvenning fra behandling gjøres ved progressivt å redusere mengden CO 2 -fjerning, mens pasienten overvåkes nøye. Bæregasshastigheten kan reduseres til null samtidig som blodflyten i kretsen opprettholdes, for å evaluere pasientens respons på seponering av behandling. Tilbakespylingav blod Etter Hemolung-behandling kan behandlende lege bestemme at blodet i kretsen skal returneres tilbake til pasienten ved bruk av Hemolung tilbakespylingssettet. Før tilbakespyling skal alt nødvendig utstyr klargjøres. Steril saks Irrigasjonssprøyte 500 ml saltvann Desinfeksjonsløsning Ta sterile forholdsregler og åpne tilbakespylingssettet. Slik går du til tilbakespylingsmoduspå kontrollenheten: Trykk på funksjonstasten Undermeny og trykk deretter på tasten Avslutt behandling for å gå til tilbakespylingsmodus. Etter at du har lest alle advarslene, trykker du på Fortsett-tasten for å begynne. Følg instruksjonene på skjermen. Trinn 1 Lukk den blå klemmen på IVslangen og spike saltvannsposen. Side 39

40 Trinn 2 Heng opp saltvannsposen på kontrollenheten. Klem på plastkammeret for å prime IV-slangen. Trinn 3 Klem av FRA PASIENT (BLÅ)- slangen ca. 20 cm fra kateterkoblingen ved bruk av den tilkoblede sperrehakeklemmen eller en annen slangeklemme. Trinn 4 Rengjør og desinfiser en lengde på 30 cm av hver blodslange, og start ved kateterets barb-kobling og fortsett mot patronen. Bruk én av følgende godkjente løsninger: Vandig povidon-iodin (Betadine ) Klorheksidin-glukonat (Hibiclens ) Vandige topiske klorheksidinløsninger (ChloraPrep ) Side 40

41 Trinn 5 Etter at du har påsett at klemmene er lukket, kutter du FRA PASIENT (BLÅ)-slangen mellom slangeklemmen og kateter-barb-koblingen i det området som tidligere er rengjort. Trinn 6 Bruk en våt-til-våt-teknikk og koble primingspikens barbkobling til FRA PASIENT (BLÅ)- slangen mens du passer på at det ikke er luft i slangen. Bruk en 30 ml sprøyte fylt med saltvann til å irrigere for tilkobling. Trinn 7 Åpne klemmen på FRA PASIENT (BLÅ)-slangen og den blå glideklemmen på IV-koblingen. Saltvann vil begynne å renne med gravitasjon gjennom patronen og skylle blodet tilbake til pasienten. Side 41

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4

Miniguide. HomeChoice Pro. med SmartCare. programversjon 10.4 START TRYKK Miniguide HomeChoice Pro med SmartCare programversjon 10.4 2 Introduksjon Oppsett (fortsetter) Oppsettet for HomeChoice Pro er svært enkelt og logisk. Kontrollpanelet gjør det enkelt å bruke

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8 Innledning: FREEDOM60 sprøyteinfusjonssystem er flyttbart og lettanvendelig, og krever verken batterier eller elektrisk tilkobling. Det er bare to betjeningsknapper, og spesielle presisjonsslangesett brukes

Detaljer

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Beregnet for behandling av lungeembolipasienter med 50 % blodpropp i en eller begge hovedpulmonalarteriene eller lobære

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014

HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 HÅNDBOK NO SANDFILTERSYSTEM PRO CLASSIC Ø:300, 400, 500 ID KODE:M-1029.2014 ID KODE:M-1030.2014 ID KODE:M-1031.2014 1 Innhold: Håndbok NO 1. Generelt 2 2. Tilkobling til strømkilde 3 3. Deler 4 4. Montering

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning

Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning Tårn/rack-montert 5U 5000 VA 208/230 V vs Norsk 990-8500A 04/2008 Innhold Introduksjon.................................................. 1 Om denne UPS-en............................................1

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer