Handicare Produksjon AS Serviceboks Lillehammer - Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway"

Transkript

1 Handicare Produksjon AS Serviceboks Lillehammer - Norway

2 Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 3 RESERVEDELER 3 TEKNISK SUPPORT 3 RESIRKULERING 3 GARANTIER 3 BRUK OG DAGLIG VEDLIKEHOLD 3 HANDICARE RAPTOR 4 HOVEDKOMPONENTER 4 BAKRAMME 4 FRONTRAMME 4 SETE 4 KAROSSERI 5 VIKTIGE FREMGANGSMÅTER 6 DELE RAPTOR 6 SKIFTE MOTOR/DIFFERENSIAL 6 ELEKTRONIKK 7 STATUS INDIKASJON (INFORMASJONSMELSINGER) 7 Batteri indikator konstant/jevn 8 Batteri indikator blinker (3 eller færre dioder) 8 Batteri indikator blinker (alle 10 dioder) 8 Batteri indikator ruller 8 Batteri indikator blinker hvert 5. sekund 8 Sakte eller treg bevegelse 8 PROGRAMMERINGSVERKTØY 8 PC PROGRAMMERINGSVERKTØY, DYNAMIC WIZARD 8 DX-HHP (HÅNDHOLDT PROGRAMMERERER) 8 DX-HHP. HÅNDHOLDT PROGRAMMERER 9 KAP. 1 PROGRAMMERING INNLEDNING 9 2 DX-HHP HÅNDHOLDT PROGRAMMERER BRUK AV DX-HHP BRUK AV DX-HHP MED STYREBOKS DX-REM-34 (DOLPHIN) 10 Rev.: Side 1

3 Testing og lagring av parametere med HHP 10 Endre kjøreprogram med HHP. 11 Endring av parameter for Joystick Source 11 Endring av parameter for reversering av joysticken. 12 Hvordan gå inn i tekniker modus med HHP. 12 Kalibrering av Joystick 13 Activering av lysmodul 13 KAP. 2: FEILSØKING 15 1 INNLEDNING 15 2 FEIL DIAGNOSTIKK 15 Feilmeldinger i Dolphin styreboks og forslag til tiltak 15 Feilmeldinger via SLM feilindikator og forslag til tiltak. 18 VEDLEGG 20 V-1: DOLPHIN-INSTALLATION-MANUAL FRA DYNAMIC CONTROLS LTD. 20 V-2: PMB-INSTALLATION-MANUAL FRA DYNAMIC CONTROLS LTD. 20 V-3: SERVO-LIGHTING-MODULE-INSTALLATION-MANUAL FRA DYNAMIC CONTROLS LTD. 20 Rev.: Side 2

4 Innledning Denne servicemanualen er beregnet for teknisk personell som skal utføre service på Handicare Raptor. en er et tillegg til Raptor Brukermanual og Raptor Delekatalog. Det som står i Raptor Brukermanual vil i minst mulig grad bli gjentatt her. Det er andre dokumenter som også kan være aktuelle ved service og vedlikehold, slik som monteringsanvisninger etc. Raptor er konstruert og produsert etter Handicares spesifikasjoner. For å sikre optimal ytelse og unngå ulykker må modifikasjoner ikke utføres uten at dette er godkjent av Handicare. Elektronikken er forseglet. Hvis forseglingen brytes vil Handicare frasi seg et hvert ansvar i forhold til brukerens og produktets sikkerhet. Alt arbeid som innbefatter hele eller deler av elektronikken skal alltid utføres av personell som er autorisert av Handicare til dette. Bruk under forhold eller til formål stolen ikke er konstruert for må unngås. Alle illustrasjoner, informasjon og tekniske spesifikasjoner i denne manualen er basert på det sist tilgjengelige ved utgivelsen. Handicare forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjoner og utstyr under den pågående produksjon uten varsel. Hvis du har innspill til denne manualen, ting du savner og gjerne vil ha med, så vil vi gjerne vite om det. Finner du feil i manualen så setter vi pris på om du rapporterer inn dette også. Send en e-post til: Reservedeler Bestilling av deler skal fortrinnsvis skje via Axapta/nettet, men ordretelefonen kan også brukes ( ). Delekatalogen for Raptor er tilgjengelig på nettet (Internett) og kan bestilles fra Handicare. Kontakt din Handicare avdeling hvis du har behov for denne. Du skal/bør oppgi serienummer på Raptor når du bestiller deler. Teknisk support Har du tekniske problemer som ikke lar seg løse ved hjelp av denne manualen og eventuelle underliggende tekniske dokumenter som den tekniske dokumentasjonen for kontroller (regulator) så tar du kontakt med servicesenteret på telefon Resirkulering De fleste HMS (hjelpemiddelsentraler) har avtaler med hensyn på resirkulering. Dette er noe du kan få nærmere informasjon om hos din lokale HMS. Garantier Informasjon om garantier finner du i Brukermanualen. Bruk og daglig vedlikehold Informasjon om bruk og daglig vedlikehold finner du i Brukermanualen. Rev.: Side 3

5 Handicare Raptor Hovedkomponenter Raptor er bygd opp modulært. I dette kapitlet vil vi ta for oss selve hovedkomponentene slik at du blir mer kjent med produktet. Bakramme Bakrammen inneholder sveist bakramme, drivlinje (motor/differensial/nav/felger/dekk), batterikasser, fjæring, nødbrems og seteinnfestning. Se figur. Frontramme Frontrammen inneholder sveist frontramme, forlengerramme, hjulspindel m/fjæring, hjulnav, felger, dekk, støtfanger, servoaktuator, servomekanisme etc. Se figur. Sete Setet er festet med to skruer i bakkant og en midt under seteplaten. Rev.: Side 4

6 Karosseri Karosseriet består av følgende komponenter: Motordeksel Batterideksel Deksel, frontramme Høyre bakskjerm Venstre bakskjerm Høyre forskjerm Venstre forskjerm Rev.: Side 5

7 Viktige fremgangsmåter Dele Raptor Raptor kan deles på to måter: 1. Ved å skru ut bolten foran (pos 1) på akselen under frontrammen vil Raptor deles i to slik at kun akseltappen på bakrammen stikker ut foran batterikasser. 2. Ved å skru ut de 4 skruene for lengdejustering på frontrammen (pos2) vil Raptor kunne trekkes fra hverandre, forlengerramme på frontrammen vil da stå igjen på bakrammedelen. Skifte motor/differensial Det er flere måter å gjøre dette på. Det som står nedenfor er slik vi anbefaler at det gjøres. 1. Bygg opp under bakrammen i bakkant av batterikassen slik at hjulene går klar av underlaget 2. Koble motorledningene fra kontrolleren 3. Ta ut hovedsikringen 4. Skru av hjul og evt. hjulflens på aksel 5. Demonter fjæringsmodulen 6. Skru ut boltene i festebrakettene til motor/differensial, det er to bolter på hver side 7. Løft ut motor/differensial Sette inn motor/differensial utføres i motsatt rekkefølge. Se figur Bakramme på side 4. Rev.: Side 6

8 Elektronikk Det som står i denne manualen angående elektronikk vil til en hver tid være underordnet den tekniske dokumentasjonen fra Dynamic Controls Ltd. Oversikt over tastaturet: Batteri-indikator Av/På bryter Blinklys venstre side (Ikke i bruk) Bryter for valg av kjøreprogram Indikator for kjøreprogram Statusindikator Blinklys høyre side (Ikke i bruk) Bryter for lydhorn Indikator for styreboks-status Nødblink (ikke i Bryter for Lys Magnetisk område for nøkkel Aktuatorfunksjoner (ikke i bruk) Status indikasjon (Informasjonsmeldinger) Batteri indikatoren indikerer statusen til kontrollsystemet. Den er lokalisert på toppen av styreboksen Batteri indikatoren tenner alle 10 lysdioder dersom batteriet er 85 % ladet opp eller mer. Ettersom batteriet lades ut vil lysdiodene slukke fra høyre mot venstre. Når batteriene er ladet ut til 10 % av full kapasitet vil bare de røde lysdiodene tennes. Dersom batteriene lades ut ytterligere vil diodene blinke ca 1 gang pr sekund. Ved denne tilstanden vil også stolens ytelse reduseres for å varsle bruker om at det er på tide å sette stolen til lading. NB! Mange innrapporterte feil har vist seg å ikke være relatert til kontrollsystemet, det har vist seg å fungere som det skal. Dette betyr at noen feilmeldinger kan skyldes feil med andre ting på Raptor og ikke med kontrollsystemet. Rev.: Side 7

9 Batteri indikator konstant/jevn Dette indikerer at alt er OK. Batteri indikator blinker (3 eller færre dioder) Kontrollsystemet fungerer som det skal, men batteriene bør lades så snart som mulig. Batteri indikator blinker (alle 10 dioder) For høy spenning på batteriene (28V eller mer). Batteri indikator ruller Batteriene på Raptor lades. Lader er tilkoblet. Batteri indikator blinker hvert 5. sekund Kontrollsystemet er i hvilemodus. Sakte eller treg bevegelse Hvis Raptor ikke går med full fart eller ikke reagerer raskt nok og tilstanden på batteriene er bra, sjekk at styreboksen viser høyste kjøreprogram (4) Hvis ikke det hjelper å justere denne verdien kan det være en ufarlig feil som får stolen til å gå i sikkerhetsmodus. Kontakt din service avdeling. Programmeringsverktøy Det finnes følgende to måter å programmere / endre parametere PC Programmeringsverktøy, Dynamic Wizard PC programmet for å programmere elektronikken blir ikke beskrevet i denne servicemanualen. Vi henviser til dokumentasjonen fra Dynamic. DX-HHP (håndholdt programmererer) Denne b lir nærmere beskrevet i de følgende kapitler. Rev.: Side 8

10 DX-HHP. Håndholdt programmerer Kap. 1 Programmering 1.1 Innledning NB! Det er mulig å sette opp en kontroller slik at den blir ubrukbar i enkelte bruksområder og muligens også for kjøretøyet generelt. Vær varsom når du programmerer en kontroller 2 DX-HHP håndholdt programmerer HHP er en håndholdt programmer som er beregnet på dx-serien fra Dynamic controls Ltd. Primært er den ment til generelt bruk.du kan bruke den til å endre kontrollerens hovedkarakteristikk slik som hastighet, akselerasjon og oppbremsings karakteristikk. SP1a Håndholdt programmerer (HHP) tillater deg å prøve ut forskjellige oppsett mens den er koblet til kontrolleren. Den håndholdte programmereren er menystyrt og skal plugges inn på undersiden av styreboksen. HHP kan også vise feilmeldinger fra kontrolleren noe som tillater hurtig diagnostikk og identifisering av feil på det elektriske systemet slik at disse kan korrigeres raskt. HHP har fire knapper som kan ha forskjellige funksjoner. Da endres også teksten i displayet over hver knapp. 2.1 Bruk av DX-HHP Vennligst les denne veiledningen nøye før du begynner å bruke DX-HHP programmerer. NB! Programmering skal kun utføres av kvalifisert personell med inngående kjennskap til elektronikken og DX-kontrollere generelt. Feil programmering kan føre til et upassende oppsett av kjøretøyet for føreren. Handicare fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader hvis programmeringen av kontrolleren avviker fra fabrikkoppsettet. Rev.: Side 9

11 2.2 Bruk av DX-HHP med styreboks DX-REM-34 (dolphin) Advarsel: Ikke plugg in HHP når stolen er i bevegelse. Stolen skal stå i ro og være avslått. Plugg deretter inn HHP og slå på stolen. En parametersetting blir lagret så snart NEXT knappen blir trykket inn. Dersom stolen blir slått av under programmering vil det parameteret som vises på skjermen til HHP ikke bli lagret. Dette parameteret vil gå tilbake til sin foregående verdi. 1.) Plugg HHP i styreboksen og slå stolen på. Først vil start bildet vises i 2 sekunder. DX HHP v1.x Dersom en feil har inntruffet vil f.eks følgende tekst vises: EXIT SYSTEM FAULT 5 L parkbrake Feil nr. og beskjeden som blir vist tilsvarer flashkoden som kan leses av styreboksen. Trykk EXIT for å reurnere til hovedmenyen. 2.) Hovedmenyen vises i følgende figur: **MAIN MENU** View or edit? Program: 1? NEXT YES Ettersom NEXT trykkes vil man gå igjennom de forskjellige valgene i hovedmenyen. Disse vil være kjøreegenskaper og mulighet for å gå inn i tekniker modus som vil gi mulighet for dypere programmering av stolens egenskaper. Testing og lagring av parametere med HHP Ved bruk av HHP kan man teste effekten av å endre på et parameter ved kjøring, da stolen kan kjøres mens HHP er tilkoblet. Selv om HHP kobles fra vil endringene forbli i DXsystemet helt til styreboksen slåes av. Når styreboksen slås av vi DX systemet hente opp foregående verdi av parameteret. Endringer blir lagret når NEXT knappen på HHP trykkes. Dersom styreboksen blir slått av uten at man har trykket NEXT vil systemet under neste oppstart hente opp den gamle/foregående parameterverdien. Rev.: Side 10

12 Endre kjøreprogram med HHP. 1. Trykk NEXT i Hovedmenyen til det kjøreprogrammet du ønsker å endre blir vist. **MAIN MENU** View or edit? Program: 1? NEXT YES 2. Trykk YES for å endre parameterverdier i programmet (i dette tilfellet program 1) 3. Skjermen vil nå vise: TUNE PROG 1 RESPONSE Max forward speed 25% EXIT NEXT UP DOWN 4. Trykk NEXT for å gå igjennom alle tilgjengelige parametere for dette kjøreprogrammet. Disse er: Max. Forward Speed Forward Acceleration Forward Deceleration Max. Reverse Speed Reverse Acceleration Reverse Deceleration Max Turning Speed Turning Acceleration Turning Deceleration Damping point Joystick Source Reverse Joystick- Fwd/Rev Alle parameterverdier,bortsett fra Joystick Source og Reverse Joystick, kan endres ved å trykke UP eller DOWN Endring av parameter for Joystick Source HHP skjermbilde for Joystick source er som vist: Rev.: Side 11

13 TUNE PROG 1 RESPONSE Joystick Source Local EXIT NEXT SWAP Ved å trykke SWAP veksler mn mellom REMOTE hvis en extra joystick er montert eller LOCAL hvis Joysticken på Dolphin styreboksen skal benyttes. Dette parameteret har ingen innvirkning på kjøreprogrammet for ledsager. Endring av parameter for reversering av joysticken. HHP skjermbilde for Joystick source er som vist: TUNE PROG 1 RESPONSE Joystick Reverse Normal NEXT SWAP Ved å trykke SWAP veksler man mellom Normal og Reverse. Dersom dette parameteret settes til REVERSE vil stolen gå forover når joysticken dras bakover og omvendt. Hvordan gå inn i tekniker modus med HHP. Trykk NEXT i hovedmenyen til det står Technician mode som vist: **MAIN MENU** Technician Mode Disabled. Enable? NEXT YES Ved å trykke Yes kan man velge om Tekniker modus skal være disabled (avslått) eller enabled (påslått). Hvis HHP i utgangspunktet viser disabled, trykk YES for å gå inn i tekniker modus. Det vil da komme opp et skjermbilde for passord. Technician mode Enter password 000 EXIT D1 D2 D3 Trykk knappene for D1, D2 og D3 til de korrekte tallene vises. Trykk deretter EXIT Skjermen vil nå vise følgende: Rev.: Side 12

14 **MAIN MENU** Technician Mode Enabled. Disable? NEXT YES Kalibrering av Joystick 1. gå inn i Tekniker modus 2. Trykk NEXT til følgende skjermbilde vises: **MAIN MENU** View or edit Remote Module? (Tech only) NEXT YES 3. Trykk YES. Skjermbildet viser : JOYSTICK CALIBRATION EXIT NEXT BEGIN 4. Tykk BEGIN JOYSTICK CALIBRATION Rotate J/S Neutral END EXIT NEXT BEGIN 4. Beveg Joysticken rundt med klokka slik at den hele veien berører de fysiske begrensningene. Vær nøye med å få den godt inn i hjørnene. Slipp deretter joysticken, trykk END og gå til hovedmenyen. Kalibreringen er nå lagret Activering av lysmodul 1. Gå inn i tekniker modus 2. Trykk NEXT til skjermen viser følgende: **MAIN MENU** View or edit Remote Module? (Tech only) NEXT YES 3. Trykk YES 4. Skjermen skal nå vise følgende: Rev.: Side 13

15 LM Disabled. Enable? NEXT YES Ved å trykke YES kan man velge mellom å aktivere eller deaktivere en evt. Lysmodul. Etter ønsket valg, trykkes EXIT Rev.: Side 14

16 Kap. 2: Feilsøking 1 Innledning NB! Feilsøking og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert personell med inngående kjennskap til tekniske hjelpemidler, elektronikken og Dynamic kontrollere generelt. En reparasjon som er utført feil eller en reparasjon som påvirker systemet i negativ retning (forringer systemet) kan resultere i et farlig oppsett av kjøretøyet. Handicare fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader som oppstår på grunn av en slik reparasjon. 2 Feil diagnostikk Handicare Raptor er utstyrt med batteriindikator og statusindikator. Batteriindikatoren viser tilstanden til batteriene og kan gi noe feilinformasjon mht batteririlstand. Statusindikatoren er plassert over av/på-knappen og gir feilmeldinger ved å blinke. Feilmeldinger i Dolphin styreboks og forslag til tiltak Hvis det oppstår en feil kan du finne ut hva som har skjedd ved å telle antall blink statusindikatoren avgir. Her er en liste over selvhjelp punkter. Prøv å bruke denne listen før du kontakter din serviceavdeling. Gå til det punktet som korresponderer med antall blink og følg instruksjonene. DX Flash-koder Sannsynlig årsak og mulig tiltak for å utbedre eventuelle feil. 1 Feil på en av DX-modulene. Årsak 1: En automatisk nedlastning har forekommet grunnet utskifting av en DX-modul. Tiltak 1: slå styreboksen av og deretter på igjen. Årsak 2: Styreboksen er ikke korrekt programmert. Tiltak 2: Monter en korrekt programmert styreboks. Årsak 3: Dårlig forbindelse i en av dx-bus kablene eller feil på en av Dx-modulene. Tiltak 3. Sjekk og eventuelt bytt en eller flere av Dx-bus kablene. Derssom dioden til servo/lys-modulen blinker bytt denne modulen. Årsak 4: En modul som er forventet i henhold til programmet i styreboksen er ikke tilkoblet 2 Feil på DX-Tilbehør. Det er feil på en av modulene tilknyttet styreboksen (unntatt regulatoren). Eksempler kan være: feil på lys. Kortslutning i en aktuatorutgang. Tiltak: sjekk alle tilbeørsmoduler. For Raptor PS vil dette høyst sannsynlig være en feil på servo/lysmodulen. Rev.: Side 15

17 Feil på venstre (M1) eller høyre(m2) motor. RaptorPS har koblet sammen motorutganger for høyre og venstre side som vist på 3 eller 4 figuren. Tiltak. Sjekk drivmotor og kabelpakke. Gjerne ved å demontere kablene for motoren og sjekke disse vha et multimeter. 5 eller 6 7 Feil på venstre eller høyre brems. Det kan enten være kortslutning eller manglende forbindelse Tiltak: koble bremsekabelen fra regulator og brems og sjekk denne. Sjekk magnetbremsen. Batterifeil. Batterispenningen har sunket under 17V. Tiltak: -Sjekk batterikabler, terminaler og hovedsikring -Sjekk batterispenning, evt. Bytt batterier NB: Før denne feiltilstanden inntreffer vil batteriindikatoren blinke de 2 eller 3 første diodene fra venstre Overspenningsfeil. Årsak 1: batterispenningen overstiger 32V. Tiltak 1: Hvis denne feiltilstanden inntreffer under lading, er batteriladeren defekt, eller det beyttes feil type. Årsak 2: Batteriene har en vakkelforbindelse. Dvs at strømtilførselen brytes og sluttes under kjøring. Tiltak 2: Sjekk at forbindelsen fra batteriene er hel og stabil. DX-bus feil. (Can-Low) Årsak: en ugyldig spenning har blitt oppdaget på dx-bussens CANL linje. Tiltak: Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. DX-bus feil. (Can-High) Årsak 1: En ugyldig spenning har blitt oppdaget på dx-bussens CANH linje. Årsak 2: Kommunikasjon er ikke mulig via CANH linjen, eller CANH Rev.: Side 16

18 og CANL linjene er kortsluttet. Årsak 3: Nødblink ble slått på sammen med styreboksen. Årsak 4: CANH linjen blir bl.a benyttet av de forskjellige modulene for å generere et stoppsignal dersom en feiltilstand inntreffer. CANH linjen blir da enten koblet til 24V eller 0V og setter DXsystemet i feilmodus. Tiltak: - Sørg for at nødblink er slått av og slå styreboksen av og på igjen. - Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. - Sjekk om varseldioden på servomodulen blinker og evt. Bytt servomodulen. - Bytt regulatoren Stallstrøm timeout. Motorstrømmen har vært for stor over for lang tid. Tiltak: slå styreboksen av og på igjen. DX-modul mistilpasning Årsak 1:Noen av modulene i systemet passer ikke sammen Tiltak 2: kontakt din serviceavdeling Årsak 2: feilprogrammert styreboks Tiltak 2: bytt styreboks. Rev.: Side 17

19 Feilmeldinger via SLM feilindikator og forslag til tiltak. SLM (servo/lys-modul) Regulator SLM statusindikator SLM flashkoder 1 Sannsynlig årsak og mulig tiltak for å utbedre eventuelle feil på SLM (servo/lys-modul). Årsak : Dårlig forbindelse i en av dx-bus kablene eller feil på en av Dx-modulene. Tiltak 1. Sjekk og eventuelt bytt en eller flere av Dx-bus kablene. Tiltak 2. Bytt SLM DX Flashkoder 1 2 Feil på Servomotor Tiltak:. Sjekk ledninger til servoaktuatoren samt motor for kortslutning eller brudd. 1 Styrefeil. Årsak Posisjons-potmeteret kan ikke registrere servoaktuatorens bevegelser. 3 4 Tiltak: - Sjekk at potmeteret er festet riktig og at akselen er låst riktig og ikke glipper. - kople fra aktuatoren og potmeteret og sjekk at det fungerer elektrisk ved å dreie hjulene og måle hvordan motstanden varierer ved å bruke et multimeter. - Sjekk at fremhjulene ikke er låst - Sjekk kablene til servo-aktuatoren. Lysfeil Tiltak: 2 2 Rev.: Side 18

20 5 7 - Sjekk at alle pærene lyser - Sjekk ledningene til lyspærene for kortslutninr eller åpen krets Clutch-feil Ikke relevant for Raptor PS. kontakt serviceavdeling Batterifeil. Batterispenningen har sunket under 17V. Tiltak: -Sjekk batterikabler, terminaler og hovedsikring -Sjekk batterispenning, evt. Bytt batterier 5 7 NB: Før denne feiltilstanden inntreffer vil batteriindikatoren blinke de 2 eller 3 første diodene fra venstre DX-bus feil. (Can-Low) Årsak: en ugyldig spenning har blitt oppdaget på dxbussens CANL linje. Tiltak: Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. DX-bus feil. (Can-High) Årsak 1: En ugyldig spenning har blitt oppdaget på dxbussens CANH linje. Årsak 2: Kommunikasjon er ikke mulig via CANH linjen, eller CANH og CANL linjene er kortsluttet. Årsak 3: Nødblink ble slått på sammen med styreboksen. Årsak 4: CANH linjen blir bl.a benyttet av de forskjellige modulene for å generere et stoppsignal dersom en feiltilstand inntreffer. CANH linjen blir da enten koblet til 24V eller 0V og setter DX-systemet i feilmodus. Tiltak: - Sørg for at nødblink er slått av og slå styreboksen av og på igjen. - Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. - Sjekk om varseldioden på servomodulen blinker og evt. Bytt servomodulen. - Bytt regulatoren Stallstrøm timeout. Motorstrømmen har vært for stor over for lang tid. Tiltak: slå styreboksen av og på igjen. 11 Rev.: Side 19

21 Vedlegg V-1: Dolphin-installation-manual fra Dynamic Controls Ltd. V-2: Pmb-installation-manual fra Dynamic Controls Ltd. V-3: Servo-lighting-module-installation-manual fra Dynamic Controls Ltd. Rev.: Side 20

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 300 (VELA Swing) Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no vermundlarsen.no

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK BRUKERHÅNDBOK INVITASJON Art.nr. 5851 100 801 Bowmonk Ltd, Diamond Road, Norwich, NR6 6AW, UK Tlf.: (44) (0) 1603 485 153 - Faks: (44) (0) 1603 418 150 E-post: sales@bowmonk.com - Web: www.bowmonk.com

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/ rukerveiledning NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/2017 11.20 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Red 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Håndleddstøtte 5. Nøkkel til å fjerne håndleddstøtten

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD 3 OM "RASTAR BABY" 4 SPESIFIKASJONER DELER 4, 5 MONTERING 6 8 SETTE I/BYTTE BATTERI

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD OM "RASTAR BABY" SPESIFIKASJONER DELER MONTERING SETTE I/BYTTE BATTERI BATTERI -

Detaljer

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 1 av 7 Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 2 av 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.1 25.08.15 Ferdigstilling Arvid Frisvoll Birger Pedersen

Detaljer

2. Produkt introduksjon

2. Produkt introduksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokumentasjon - P161 Dørsensor

Dokumentasjon - P161 Dørsensor Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P161 Dørsensor Dato Navn Kort beskrivelse av endring 21.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 13.03.13 Bent-Håvard Sollid Lagt til funksjon for blå «nøkkel», kap 3.2.

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av tre trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

700C BRUKERVEILEDNING

700C BRUKERVEILEDNING 700C BRUKERVEILEDNING INNHOLD Service og vedlikehold 3 Lading 4 Introduksjon 5 Før du tar sykkelen i bruk 6 Sikkerhet, bruk og lagring 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Tekniske data 9 Rekkevidde 10 Kontrollpanelet

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS håndbok for sykler med yamaha pas drivsystem Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS Innhold Yamaha Power Assist System Side... 4 Verdt å vite om den elektriske hjelpemotoren Side... 4 Måling

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.:

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.: Bruksanvisning modell N-679-30, N-479-30, N-579-30 art.nr. BRU-N-679-30, N-479-30, N-579-30. Rev.: 0405 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Innledning... Kontaktopplysninger... Montering... 3 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer