Handicare Produksjon AS Serviceboks Lillehammer - Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway"

Transkript

1 Handicare Produksjon AS Serviceboks Lillehammer - Norway

2 Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 3 RESERVEDELER 3 TEKNISK SUPPORT 3 RESIRKULERING 3 GARANTIER 3 BRUK OG DAGLIG VEDLIKEHOLD 3 HANDICARE RAPTOR 4 HOVEDKOMPONENTER 4 BAKRAMME 4 FRONTRAMME 4 SETE 4 KAROSSERI 5 VIKTIGE FREMGANGSMÅTER 6 DELE RAPTOR 6 SKIFTE MOTOR/DIFFERENSIAL 6 ELEKTRONIKK 7 STATUS INDIKASJON (INFORMASJONSMELSINGER) 7 Batteri indikator konstant/jevn 8 Batteri indikator blinker (3 eller færre dioder) 8 Batteri indikator blinker (alle 10 dioder) 8 Batteri indikator ruller 8 Batteri indikator blinker hvert 5. sekund 8 Sakte eller treg bevegelse 8 PROGRAMMERINGSVERKTØY 8 PC PROGRAMMERINGSVERKTØY, DYNAMIC WIZARD 8 DX-HHP (HÅNDHOLDT PROGRAMMERERER) 8 DX-HHP. HÅNDHOLDT PROGRAMMERER 9 KAP. 1 PROGRAMMERING INNLEDNING 9 2 DX-HHP HÅNDHOLDT PROGRAMMERER BRUK AV DX-HHP BRUK AV DX-HHP MED STYREBOKS DX-REM-34 (DOLPHIN) 10 Rev.: Side 1

3 Testing og lagring av parametere med HHP 10 Endre kjøreprogram med HHP. 11 Endring av parameter for Joystick Source 11 Endring av parameter for reversering av joysticken. 12 Hvordan gå inn i tekniker modus med HHP. 12 Kalibrering av Joystick 13 Activering av lysmodul 13 KAP. 2: FEILSØKING 15 1 INNLEDNING 15 2 FEIL DIAGNOSTIKK 15 Feilmeldinger i Dolphin styreboks og forslag til tiltak 15 Feilmeldinger via SLM feilindikator og forslag til tiltak. 18 VEDLEGG 20 V-1: DOLPHIN-INSTALLATION-MANUAL FRA DYNAMIC CONTROLS LTD. 20 V-2: PMB-INSTALLATION-MANUAL FRA DYNAMIC CONTROLS LTD. 20 V-3: SERVO-LIGHTING-MODULE-INSTALLATION-MANUAL FRA DYNAMIC CONTROLS LTD. 20 Rev.: Side 2

4 Innledning Denne servicemanualen er beregnet for teknisk personell som skal utføre service på Handicare Raptor. en er et tillegg til Raptor Brukermanual og Raptor Delekatalog. Det som står i Raptor Brukermanual vil i minst mulig grad bli gjentatt her. Det er andre dokumenter som også kan være aktuelle ved service og vedlikehold, slik som monteringsanvisninger etc. Raptor er konstruert og produsert etter Handicares spesifikasjoner. For å sikre optimal ytelse og unngå ulykker må modifikasjoner ikke utføres uten at dette er godkjent av Handicare. Elektronikken er forseglet. Hvis forseglingen brytes vil Handicare frasi seg et hvert ansvar i forhold til brukerens og produktets sikkerhet. Alt arbeid som innbefatter hele eller deler av elektronikken skal alltid utføres av personell som er autorisert av Handicare til dette. Bruk under forhold eller til formål stolen ikke er konstruert for må unngås. Alle illustrasjoner, informasjon og tekniske spesifikasjoner i denne manualen er basert på det sist tilgjengelige ved utgivelsen. Handicare forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjoner og utstyr under den pågående produksjon uten varsel. Hvis du har innspill til denne manualen, ting du savner og gjerne vil ha med, så vil vi gjerne vite om det. Finner du feil i manualen så setter vi pris på om du rapporterer inn dette også. Send en e-post til: Reservedeler Bestilling av deler skal fortrinnsvis skje via Axapta/nettet, men ordretelefonen kan også brukes ( ). Delekatalogen for Raptor er tilgjengelig på nettet (Internett) og kan bestilles fra Handicare. Kontakt din Handicare avdeling hvis du har behov for denne. Du skal/bør oppgi serienummer på Raptor når du bestiller deler. Teknisk support Har du tekniske problemer som ikke lar seg løse ved hjelp av denne manualen og eventuelle underliggende tekniske dokumenter som den tekniske dokumentasjonen for kontroller (regulator) så tar du kontakt med servicesenteret på telefon Resirkulering De fleste HMS (hjelpemiddelsentraler) har avtaler med hensyn på resirkulering. Dette er noe du kan få nærmere informasjon om hos din lokale HMS. Garantier Informasjon om garantier finner du i Brukermanualen. Bruk og daglig vedlikehold Informasjon om bruk og daglig vedlikehold finner du i Brukermanualen. Rev.: Side 3

5 Handicare Raptor Hovedkomponenter Raptor er bygd opp modulært. I dette kapitlet vil vi ta for oss selve hovedkomponentene slik at du blir mer kjent med produktet. Bakramme Bakrammen inneholder sveist bakramme, drivlinje (motor/differensial/nav/felger/dekk), batterikasser, fjæring, nødbrems og seteinnfestning. Se figur. Frontramme Frontrammen inneholder sveist frontramme, forlengerramme, hjulspindel m/fjæring, hjulnav, felger, dekk, støtfanger, servoaktuator, servomekanisme etc. Se figur. Sete Setet er festet med to skruer i bakkant og en midt under seteplaten. Rev.: Side 4

6 Karosseri Karosseriet består av følgende komponenter: Motordeksel Batterideksel Deksel, frontramme Høyre bakskjerm Venstre bakskjerm Høyre forskjerm Venstre forskjerm Rev.: Side 5

7 Viktige fremgangsmåter Dele Raptor Raptor kan deles på to måter: 1. Ved å skru ut bolten foran (pos 1) på akselen under frontrammen vil Raptor deles i to slik at kun akseltappen på bakrammen stikker ut foran batterikasser. 2. Ved å skru ut de 4 skruene for lengdejustering på frontrammen (pos2) vil Raptor kunne trekkes fra hverandre, forlengerramme på frontrammen vil da stå igjen på bakrammedelen. Skifte motor/differensial Det er flere måter å gjøre dette på. Det som står nedenfor er slik vi anbefaler at det gjøres. 1. Bygg opp under bakrammen i bakkant av batterikassen slik at hjulene går klar av underlaget 2. Koble motorledningene fra kontrolleren 3. Ta ut hovedsikringen 4. Skru av hjul og evt. hjulflens på aksel 5. Demonter fjæringsmodulen 6. Skru ut boltene i festebrakettene til motor/differensial, det er to bolter på hver side 7. Løft ut motor/differensial Sette inn motor/differensial utføres i motsatt rekkefølge. Se figur Bakramme på side 4. Rev.: Side 6

8 Elektronikk Det som står i denne manualen angående elektronikk vil til en hver tid være underordnet den tekniske dokumentasjonen fra Dynamic Controls Ltd. Oversikt over tastaturet: Batteri-indikator Av/På bryter Blinklys venstre side (Ikke i bruk) Bryter for valg av kjøreprogram Indikator for kjøreprogram Statusindikator Blinklys høyre side (Ikke i bruk) Bryter for lydhorn Indikator for styreboks-status Nødblink (ikke i Bryter for Lys Magnetisk område for nøkkel Aktuatorfunksjoner (ikke i bruk) Status indikasjon (Informasjonsmeldinger) Batteri indikatoren indikerer statusen til kontrollsystemet. Den er lokalisert på toppen av styreboksen Batteri indikatoren tenner alle 10 lysdioder dersom batteriet er 85 % ladet opp eller mer. Ettersom batteriet lades ut vil lysdiodene slukke fra høyre mot venstre. Når batteriene er ladet ut til 10 % av full kapasitet vil bare de røde lysdiodene tennes. Dersom batteriene lades ut ytterligere vil diodene blinke ca 1 gang pr sekund. Ved denne tilstanden vil også stolens ytelse reduseres for å varsle bruker om at det er på tide å sette stolen til lading. NB! Mange innrapporterte feil har vist seg å ikke være relatert til kontrollsystemet, det har vist seg å fungere som det skal. Dette betyr at noen feilmeldinger kan skyldes feil med andre ting på Raptor og ikke med kontrollsystemet. Rev.: Side 7

9 Batteri indikator konstant/jevn Dette indikerer at alt er OK. Batteri indikator blinker (3 eller færre dioder) Kontrollsystemet fungerer som det skal, men batteriene bør lades så snart som mulig. Batteri indikator blinker (alle 10 dioder) For høy spenning på batteriene (28V eller mer). Batteri indikator ruller Batteriene på Raptor lades. Lader er tilkoblet. Batteri indikator blinker hvert 5. sekund Kontrollsystemet er i hvilemodus. Sakte eller treg bevegelse Hvis Raptor ikke går med full fart eller ikke reagerer raskt nok og tilstanden på batteriene er bra, sjekk at styreboksen viser høyste kjøreprogram (4) Hvis ikke det hjelper å justere denne verdien kan det være en ufarlig feil som får stolen til å gå i sikkerhetsmodus. Kontakt din service avdeling. Programmeringsverktøy Det finnes følgende to måter å programmere / endre parametere PC Programmeringsverktøy, Dynamic Wizard PC programmet for å programmere elektronikken blir ikke beskrevet i denne servicemanualen. Vi henviser til dokumentasjonen fra Dynamic. DX-HHP (håndholdt programmererer) Denne b lir nærmere beskrevet i de følgende kapitler. Rev.: Side 8

10 DX-HHP. Håndholdt programmerer Kap. 1 Programmering 1.1 Innledning NB! Det er mulig å sette opp en kontroller slik at den blir ubrukbar i enkelte bruksområder og muligens også for kjøretøyet generelt. Vær varsom når du programmerer en kontroller 2 DX-HHP håndholdt programmerer HHP er en håndholdt programmer som er beregnet på dx-serien fra Dynamic controls Ltd. Primært er den ment til generelt bruk.du kan bruke den til å endre kontrollerens hovedkarakteristikk slik som hastighet, akselerasjon og oppbremsings karakteristikk. SP1a Håndholdt programmerer (HHP) tillater deg å prøve ut forskjellige oppsett mens den er koblet til kontrolleren. Den håndholdte programmereren er menystyrt og skal plugges inn på undersiden av styreboksen. HHP kan også vise feilmeldinger fra kontrolleren noe som tillater hurtig diagnostikk og identifisering av feil på det elektriske systemet slik at disse kan korrigeres raskt. HHP har fire knapper som kan ha forskjellige funksjoner. Da endres også teksten i displayet over hver knapp. 2.1 Bruk av DX-HHP Vennligst les denne veiledningen nøye før du begynner å bruke DX-HHP programmerer. NB! Programmering skal kun utføres av kvalifisert personell med inngående kjennskap til elektronikken og DX-kontrollere generelt. Feil programmering kan føre til et upassende oppsett av kjøretøyet for føreren. Handicare fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader hvis programmeringen av kontrolleren avviker fra fabrikkoppsettet. Rev.: Side 9

11 2.2 Bruk av DX-HHP med styreboks DX-REM-34 (dolphin) Advarsel: Ikke plugg in HHP når stolen er i bevegelse. Stolen skal stå i ro og være avslått. Plugg deretter inn HHP og slå på stolen. En parametersetting blir lagret så snart NEXT knappen blir trykket inn. Dersom stolen blir slått av under programmering vil det parameteret som vises på skjermen til HHP ikke bli lagret. Dette parameteret vil gå tilbake til sin foregående verdi. 1.) Plugg HHP i styreboksen og slå stolen på. Først vil start bildet vises i 2 sekunder. DX HHP v1.x Dersom en feil har inntruffet vil f.eks følgende tekst vises: EXIT SYSTEM FAULT 5 L parkbrake Feil nr. og beskjeden som blir vist tilsvarer flashkoden som kan leses av styreboksen. Trykk EXIT for å reurnere til hovedmenyen. 2.) Hovedmenyen vises i følgende figur: **MAIN MENU** View or edit? Program: 1? NEXT YES Ettersom NEXT trykkes vil man gå igjennom de forskjellige valgene i hovedmenyen. Disse vil være kjøreegenskaper og mulighet for å gå inn i tekniker modus som vil gi mulighet for dypere programmering av stolens egenskaper. Testing og lagring av parametere med HHP Ved bruk av HHP kan man teste effekten av å endre på et parameter ved kjøring, da stolen kan kjøres mens HHP er tilkoblet. Selv om HHP kobles fra vil endringene forbli i DXsystemet helt til styreboksen slåes av. Når styreboksen slås av vi DX systemet hente opp foregående verdi av parameteret. Endringer blir lagret når NEXT knappen på HHP trykkes. Dersom styreboksen blir slått av uten at man har trykket NEXT vil systemet under neste oppstart hente opp den gamle/foregående parameterverdien. Rev.: Side 10

12 Endre kjøreprogram med HHP. 1. Trykk NEXT i Hovedmenyen til det kjøreprogrammet du ønsker å endre blir vist. **MAIN MENU** View or edit? Program: 1? NEXT YES 2. Trykk YES for å endre parameterverdier i programmet (i dette tilfellet program 1) 3. Skjermen vil nå vise: TUNE PROG 1 RESPONSE Max forward speed 25% EXIT NEXT UP DOWN 4. Trykk NEXT for å gå igjennom alle tilgjengelige parametere for dette kjøreprogrammet. Disse er: Max. Forward Speed Forward Acceleration Forward Deceleration Max. Reverse Speed Reverse Acceleration Reverse Deceleration Max Turning Speed Turning Acceleration Turning Deceleration Damping point Joystick Source Reverse Joystick- Fwd/Rev Alle parameterverdier,bortsett fra Joystick Source og Reverse Joystick, kan endres ved å trykke UP eller DOWN Endring av parameter for Joystick Source HHP skjermbilde for Joystick source er som vist: Rev.: Side 11

13 TUNE PROG 1 RESPONSE Joystick Source Local EXIT NEXT SWAP Ved å trykke SWAP veksler mn mellom REMOTE hvis en extra joystick er montert eller LOCAL hvis Joysticken på Dolphin styreboksen skal benyttes. Dette parameteret har ingen innvirkning på kjøreprogrammet for ledsager. Endring av parameter for reversering av joysticken. HHP skjermbilde for Joystick source er som vist: TUNE PROG 1 RESPONSE Joystick Reverse Normal NEXT SWAP Ved å trykke SWAP veksler man mellom Normal og Reverse. Dersom dette parameteret settes til REVERSE vil stolen gå forover når joysticken dras bakover og omvendt. Hvordan gå inn i tekniker modus med HHP. Trykk NEXT i hovedmenyen til det står Technician mode som vist: **MAIN MENU** Technician Mode Disabled. Enable? NEXT YES Ved å trykke Yes kan man velge om Tekniker modus skal være disabled (avslått) eller enabled (påslått). Hvis HHP i utgangspunktet viser disabled, trykk YES for å gå inn i tekniker modus. Det vil da komme opp et skjermbilde for passord. Technician mode Enter password 000 EXIT D1 D2 D3 Trykk knappene for D1, D2 og D3 til de korrekte tallene vises. Trykk deretter EXIT Skjermen vil nå vise følgende: Rev.: Side 12

14 **MAIN MENU** Technician Mode Enabled. Disable? NEXT YES Kalibrering av Joystick 1. gå inn i Tekniker modus 2. Trykk NEXT til følgende skjermbilde vises: **MAIN MENU** View or edit Remote Module? (Tech only) NEXT YES 3. Trykk YES. Skjermbildet viser : JOYSTICK CALIBRATION EXIT NEXT BEGIN 4. Tykk BEGIN JOYSTICK CALIBRATION Rotate J/S Neutral END EXIT NEXT BEGIN 4. Beveg Joysticken rundt med klokka slik at den hele veien berører de fysiske begrensningene. Vær nøye med å få den godt inn i hjørnene. Slipp deretter joysticken, trykk END og gå til hovedmenyen. Kalibreringen er nå lagret Activering av lysmodul 1. Gå inn i tekniker modus 2. Trykk NEXT til skjermen viser følgende: **MAIN MENU** View or edit Remote Module? (Tech only) NEXT YES 3. Trykk YES 4. Skjermen skal nå vise følgende: Rev.: Side 13

15 LM Disabled. Enable? NEXT YES Ved å trykke YES kan man velge mellom å aktivere eller deaktivere en evt. Lysmodul. Etter ønsket valg, trykkes EXIT Rev.: Side 14

16 Kap. 2: Feilsøking 1 Innledning NB! Feilsøking og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert personell med inngående kjennskap til tekniske hjelpemidler, elektronikken og Dynamic kontrollere generelt. En reparasjon som er utført feil eller en reparasjon som påvirker systemet i negativ retning (forringer systemet) kan resultere i et farlig oppsett av kjøretøyet. Handicare fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader som oppstår på grunn av en slik reparasjon. 2 Feil diagnostikk Handicare Raptor er utstyrt med batteriindikator og statusindikator. Batteriindikatoren viser tilstanden til batteriene og kan gi noe feilinformasjon mht batteririlstand. Statusindikatoren er plassert over av/på-knappen og gir feilmeldinger ved å blinke. Feilmeldinger i Dolphin styreboks og forslag til tiltak Hvis det oppstår en feil kan du finne ut hva som har skjedd ved å telle antall blink statusindikatoren avgir. Her er en liste over selvhjelp punkter. Prøv å bruke denne listen før du kontakter din serviceavdeling. Gå til det punktet som korresponderer med antall blink og følg instruksjonene. DX Flash-koder Sannsynlig årsak og mulig tiltak for å utbedre eventuelle feil. 1 Feil på en av DX-modulene. Årsak 1: En automatisk nedlastning har forekommet grunnet utskifting av en DX-modul. Tiltak 1: slå styreboksen av og deretter på igjen. Årsak 2: Styreboksen er ikke korrekt programmert. Tiltak 2: Monter en korrekt programmert styreboks. Årsak 3: Dårlig forbindelse i en av dx-bus kablene eller feil på en av Dx-modulene. Tiltak 3. Sjekk og eventuelt bytt en eller flere av Dx-bus kablene. Derssom dioden til servo/lys-modulen blinker bytt denne modulen. Årsak 4: En modul som er forventet i henhold til programmet i styreboksen er ikke tilkoblet 2 Feil på DX-Tilbehør. Det er feil på en av modulene tilknyttet styreboksen (unntatt regulatoren). Eksempler kan være: feil på lys. Kortslutning i en aktuatorutgang. Tiltak: sjekk alle tilbeørsmoduler. For Raptor PS vil dette høyst sannsynlig være en feil på servo/lysmodulen. Rev.: Side 15

17 Feil på venstre (M1) eller høyre(m2) motor. RaptorPS har koblet sammen motorutganger for høyre og venstre side som vist på 3 eller 4 figuren. Tiltak. Sjekk drivmotor og kabelpakke. Gjerne ved å demontere kablene for motoren og sjekke disse vha et multimeter. 5 eller 6 7 Feil på venstre eller høyre brems. Det kan enten være kortslutning eller manglende forbindelse Tiltak: koble bremsekabelen fra regulator og brems og sjekk denne. Sjekk magnetbremsen. Batterifeil. Batterispenningen har sunket under 17V. Tiltak: -Sjekk batterikabler, terminaler og hovedsikring -Sjekk batterispenning, evt. Bytt batterier NB: Før denne feiltilstanden inntreffer vil batteriindikatoren blinke de 2 eller 3 første diodene fra venstre Overspenningsfeil. Årsak 1: batterispenningen overstiger 32V. Tiltak 1: Hvis denne feiltilstanden inntreffer under lading, er batteriladeren defekt, eller det beyttes feil type. Årsak 2: Batteriene har en vakkelforbindelse. Dvs at strømtilførselen brytes og sluttes under kjøring. Tiltak 2: Sjekk at forbindelsen fra batteriene er hel og stabil. DX-bus feil. (Can-Low) Årsak: en ugyldig spenning har blitt oppdaget på dx-bussens CANL linje. Tiltak: Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. DX-bus feil. (Can-High) Årsak 1: En ugyldig spenning har blitt oppdaget på dx-bussens CANH linje. Årsak 2: Kommunikasjon er ikke mulig via CANH linjen, eller CANH Rev.: Side 16

18 og CANL linjene er kortsluttet. Årsak 3: Nødblink ble slått på sammen med styreboksen. Årsak 4: CANH linjen blir bl.a benyttet av de forskjellige modulene for å generere et stoppsignal dersom en feiltilstand inntreffer. CANH linjen blir da enten koblet til 24V eller 0V og setter DXsystemet i feilmodus. Tiltak: - Sørg for at nødblink er slått av og slå styreboksen av og på igjen. - Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. - Sjekk om varseldioden på servomodulen blinker og evt. Bytt servomodulen. - Bytt regulatoren Stallstrøm timeout. Motorstrømmen har vært for stor over for lang tid. Tiltak: slå styreboksen av og på igjen. DX-modul mistilpasning Årsak 1:Noen av modulene i systemet passer ikke sammen Tiltak 2: kontakt din serviceavdeling Årsak 2: feilprogrammert styreboks Tiltak 2: bytt styreboks. Rev.: Side 17

19 Feilmeldinger via SLM feilindikator og forslag til tiltak. SLM (servo/lys-modul) Regulator SLM statusindikator SLM flashkoder 1 Sannsynlig årsak og mulig tiltak for å utbedre eventuelle feil på SLM (servo/lys-modul). Årsak : Dårlig forbindelse i en av dx-bus kablene eller feil på en av Dx-modulene. Tiltak 1. Sjekk og eventuelt bytt en eller flere av Dx-bus kablene. Tiltak 2. Bytt SLM DX Flashkoder 1 2 Feil på Servomotor Tiltak:. Sjekk ledninger til servoaktuatoren samt motor for kortslutning eller brudd. 1 Styrefeil. Årsak Posisjons-potmeteret kan ikke registrere servoaktuatorens bevegelser. 3 4 Tiltak: - Sjekk at potmeteret er festet riktig og at akselen er låst riktig og ikke glipper. - kople fra aktuatoren og potmeteret og sjekk at det fungerer elektrisk ved å dreie hjulene og måle hvordan motstanden varierer ved å bruke et multimeter. - Sjekk at fremhjulene ikke er låst - Sjekk kablene til servo-aktuatoren. Lysfeil Tiltak: 2 2 Rev.: Side 18

20 5 7 - Sjekk at alle pærene lyser - Sjekk ledningene til lyspærene for kortslutninr eller åpen krets Clutch-feil Ikke relevant for Raptor PS. kontakt serviceavdeling Batterifeil. Batterispenningen har sunket under 17V. Tiltak: -Sjekk batterikabler, terminaler og hovedsikring -Sjekk batterispenning, evt. Bytt batterier 5 7 NB: Før denne feiltilstanden inntreffer vil batteriindikatoren blinke de 2 eller 3 første diodene fra venstre DX-bus feil. (Can-Low) Årsak: en ugyldig spenning har blitt oppdaget på dxbussens CANL linje. Tiltak: Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. DX-bus feil. (Can-High) Årsak 1: En ugyldig spenning har blitt oppdaget på dxbussens CANH linje. Årsak 2: Kommunikasjon er ikke mulig via CANH linjen, eller CANH og CANL linjene er kortsluttet. Årsak 3: Nødblink ble slått på sammen med styreboksen. Årsak 4: CANH linjen blir bl.a benyttet av de forskjellige modulene for å generere et stoppsignal dersom en feiltilstand inntreffer. CANH linjen blir da enten koblet til 24V eller 0V og setter DX-systemet i feilmodus. Tiltak: - Sørg for at nødblink er slått av og slå styreboksen av og på igjen. - Sjekk DX-bus kablene for kortslutning eller manglende forbindelse. Denne feilen kan også ha oppstått i en av modulene. - Sjekk om varseldioden på servomodulen blinker og evt. Bytt servomodulen. - Bytt regulatoren Stallstrøm timeout. Motorstrømmen har vært for stor over for lang tid. Tiltak: slå styreboksen av og på igjen. 11 Rev.: Side 19

21 Vedlegg V-1: Dolphin-installation-manual fra Dynamic Controls Ltd. V-2: Pmb-installation-manual fra Dynamic Controls Ltd. V-3: Servo-lighting-module-installation-manual fra Dynamic Controls Ltd. Rev.: Side 20

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK

INVITASJON BRUKERHÅNDBOK BRUKERHÅNDBOK INVITASJON Art.nr. 5851 100 801 Bowmonk Ltd, Diamond Road, Norwich, NR6 6AW, UK Tlf.: (44) (0) 1603 485 153 - Faks: (44) (0) 1603 418 150 E-post: sales@bowmonk.com - Web: www.bowmonk.com

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 rev. 1.23a - Emit as St. Halvards gt. 33 N-0192 OSLO 02.11.2010 www.emit.no : tel: + 47 22 91 03 00 fax: + 47 22 91 03 01 e-mail: emit@emit.no Denne bruksanvisningen

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer