A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD."

Transkript

1 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 27 A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. MD H. Seland1, MD H.C Sylvester Jensen2, Dr. Med S.O Wikstrøm1 Dep. of Plastic and reconstructive surgery, Hauekeland University Hospital, Bergen, Norway. Dep. of Plastic and reconstructive surgery Malmø University Hospital, Sweden For many years the microtia patients in Norway had no satisfactory reconstruction alternative. Most patients were sent abroad and many others walked around with disaster ears as living proof of failed reconstructions. In 2003 the Departement of Plastic and Reconstructive surgery in Bergen, started a joint venture program with Dr. Wickstrøm, and his Scandinavian Ear reconstruction center. With a population of 4 million and only 8 newborn cases a year, our aim was to be able to handle most reconstructions ourselves, and at the same time have a close link to a larger center for discussions and help in the more difficult ear reconstructions. Over the past two years we have operated 30 microtia patients with Wickstrøms 3 step method in Bergen. The age ranging from 7 to 35 years by both untouched ears and disaster ears. Until now we have had no major complications with this method. Our results and complications will be thoroughly discussed. Conklusion: In a small population like Norway we found that having a close link to a larger Ear reconstruction Center has been of essential value. A continuous dialogue and hands on help. has enabled us to give the patient a safe reconstruction alternative. Wicstroms 3 step reconstruction method works well with both untouched ears and disaster ears.

2 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 28 NOSE RECONSTRUCTIONS WITH COMPOSITE GRAFTS, BY ALAR DEFECTS UP TO 2,5 CM. MD H. Seland1, MD H.C.Sylvester Jensen2, Dr. Med. S.O Wikstrøm1 Dep. Of Plastic and Reconstructive surgery, University Hospital, Bergen, Norway. Dep. Of Plastic and Reconstructive surgery, University Hospital Malmø, Sweeden The use of composite grafts from the ear by nasal defects is well documented. The literature shows that this is a safe method by defects up to 1 cm2, given the patient is not over 60 years, a heavy smoker ore having Diabetes. We would like to present a method where defects up to 2,5 cm can be treated. The anterocranial part of the ear helix is, due to its fine lining, the optimal donor site for nasal alar defect. By harvesting the graft with a large skin flap on the anterior side and keeping the cartilage only 2-3 mm wide, the length of the graft can bee exceeded up to 2-2,5 cm. A good inner lining can be created by degloving an earlier onset skingraft. We will demonstrate two patients, with operation method, results, complications and possible pitfalls. Conclusion: Nose alar defects up to 2,5 cm can be successfully reconstructed with composite grafts from the ear by keeping the cartilage width as little as possible combined with a good skin flap for circulation. Essential for the result is a good patient selection and compliance.

3 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 29 TOTAL REKONSTRUKSJON AV UNDERLEPPE MED LOKALE LEPPER. MD H. Seland, MD E. Hauge, MD. P.E Gravem Dep. Of Plastic and Reconstructive surgery, University Hospital, Bergen, Norway. Ved defekter som omfatter 50% eller mindre av underleppen er rekonstruksjon med forskjellige lokale lapper. (Abbey Flap, Trappetrinnsplastikk,o.l ) velkjent. Når defekten øker og inbefatter hele underleppen vil vi i mikrokirurgiens tidsalder lett ty til frie lapper. Dette gir som regel et dårligere funksjonelt og kosmetisk resultat. Vi ønsker å presentere Karapandzic prosedyren. Med denne prosedyren kan man oppnå et meget tilfredstillende kosmetisk og funksjonelt resultat, såfremt pasienten ikke er strålebehandlet på forhånd. Metoden og kliniske eksempler vil bli presentert. Konklusjon: Ved total rekonstruksjon av underleppen bør lokale lappeplastikker som Karpandzic prosedyren være første valg da det som regel er kosmetisk og funksjonelt overlegent det man vil oppnå med fire lapper.

4 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 30 METASTATISK BASALCELLECARCINOM (BCC) - ET SJELDENT TILFELLE Oliver N.K Gullestad H.P Ryder T Avdeling for operativ behandling, seksjon for plastikkirurgi Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Introduksjon: BCC er den mest vanlige formen for hudcancer. 80% presenterer på hode eller hals. Metastatisk BCC derimot, er en meget sjelden sykdom med ca 250 rapporterte tilfeller i litteraturen. Det er ukjent hvorfor BCC metastiserer. Kriteriene for diagnostiseringen er at den primære tumor har opprinnelse i cutis, og metastasene må være demonstrert som fjernmetastaser. Det må også være likhet histologisk sammenliknet mellom den primære tumor og metastasene. Medvirkende faktorer til aggressiv BCC atferd inkluderer: defekt i cellulær immunitet, størrelsen på tumor, lokalisasjon av primær tumor, dybde av invasjon, ufrie kirurgiske marginer, resistens til strålebehandling, multiple lesjoner, alder ved presentasjon, residiv lokalt og infiltrativ histologisk mønster. Pasienten: Pasienten er en 64 år gammel tidligere frisk mann. Han ble operert i 94 for en hudtumor på rygg og histopatologi viste BCC ufrie marginer. Det ble deretter utført udvidet excisjon. Pasienten presenterte så i 2003 med en infiltrerende tumor på høyre side hals. Tumors vekstmønster passet med nodulær type BCC, og den infiltrerte i dypet med ufrie reseksjonsrender. Han ble henvist for strålebehandling. I 2004 ble pasienten operert for ny tumor samme sted. CT thorax viste multiple metastatser i begge lunger. Lungebiopsi viste tumorvev morfologisk lik BCC. Ved sammenlikning med tidligere påvist BCC på hals var morfologien forenelig med spredning fra samme tumor. I februar 2007 merket pasienten relativt hurtig voksende og smertefulle metastaser i høyre axille. CT thorax viste da progresjon av lungemetastase. Det ble deretter utført et paliativt axilleglandeltoilett. Det var BCC i 15 av 30 lymfeglandler, påvist perinodal vekst og uttalt perinevral vekst. Pasienten ble diskutert i onkologisk forum og bestemt postoperativ strålebehandling mot axillen. Han har fått noe tiltakende dyspnoe, men er fortsatt fysisk aktiv. Han følges poliklinisk. Konklusjon: BCC er den mest vanlige maligniteten blant hvite mennesker, men metastaserer meget sjeldent. Vi presenterer en sjelden kasuistikk med BCC som har metastasert til axilleglandler høyre side og lunger bilateralt.

5 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 31 KJEMORESISTENS VED MALIGNT MELANOM Busch C 1,2, Geisler J 1, Lillehaug JR 2 og Lønning PE 1 Institutt for indremedisin, med fak, UiB Molekylærbiologisk institutt, UiB Bakgrunn: Metastatisk malignt melanom er en av de mest kjemoresistente tumorformer hos mennesket, med bare ca 10 % respons på standard behandling. Behandling med dacarbazine (DTIC) ble introdusert på 70 tallet, og på tross av intens forskning på området er det ikke kommet behandling som er mer effektiv. Immunterapi har virket lovende, men verken adjuvant behandling med interferon eller vaksiner har gitt overbevisende resultater. Tidligere mente man at kjemoresistens skyltes aktive transportmekanismer av cellegift ut av tumorceller. I dag er forskningsfokus på defekter i signalveier og gener som kontrollerer programmert celledød, celle cyclus og DNA reparasjon. Vårt mål har vært å se på noen utvalgte gener i disse signalveiene for å se om disse kan samsvare med respons eller overlevelse. Materiale: Fra 2000 og videre er det inkludert 74 pasienter. Metastasene er biopsert, videre har pasientene fått standard behandling, DTIC eller Temozolomide. Det er stort sett åpne biopsier fra kutane, subkutane og lymfeknute metastaser, men også biopsier fra lever og lunge. Behandlingseffekten er gjort opp etter 6 uker. Metode: Biopsiene er tatt direkte og frosset i flytende nitrogen. Fra biopsiene er det renset RNA og DNA, og det er gjort diverse genanalyser for å påvise enkeltnukleotide mutasjoner, delesjoner, amplifikasjoner, hypermetylering og uttrykking av aktuelle gener. Resultater: I vårt materiale er det til nå ikke påvist enkeltgen som predikerer respons for DTIC eller Temozolomide. Resultatene vil bli presentert og diskutert i detalj på møtet. Konklusjon: De underliggende mekanismer for kjemoresistens i melanomer er ikke kartlagt, men synes å være sammensatt av mange komponenter. En rekke signalveier og makromolekylære funksjoner må undersøkes nøye for å finne forklaringer som kan danne grunnlaget for nye behandlingsstrategier. Fremtidens cellegift eller adjuvant terapi forventes å bli skreddersydd tumoren til den enkelte pasient slik at genfeil i signalveiene angripes direkte.

6 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 32 NYTT MELDESKJEMA OG EGET REGISTER FOR MALIGNE MELANOMER BUSCH C Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus En arbeidsgruppe fra Kreftregisteret og Norsk melanomgruppe har laget et nytt skjema for melding av maligne melanomer. Dette vil erstatte Melding til Kreftregisteret solide svulster (anno ) for denne tumorformen. Bakgrunnen for dette er at man har sett at det eksisterende skjemaet har vært lite egnet for melanomer. Flere andre krefttyper har også fått sine egne meldinger. Gruppen har hatt som mål å lage et skjema som bedre kan danne grunnlag for et nasjonalt behandlings og kvalitetsregister for maligne melanomer. Gjennom dette spesialregisteret vil man lettere kunne få oversikt over og kvalitetssikret diagnose setting og behandling. Det vil bli lettere å se forskjeller i behandlingspraksis og overlevelse. En slik oversikt vil medvirke til at pasienter får best mulig behandling. For at dette registeret skal bli velfungerende, er vi avhengige av å ha et godt samarbeide med alle aktuelle faggrupper. Det er laget nye skjema både for den kliniske meldingen og for patologi meldingen. Vi har nå forsøkt å lage et skjema som er bedre tilpasset den digitale virkelighet med menyer som aktiveres etter hvilken type melding det er snakk om. Alle nye sykdomsmanifestasjoner og behandlinger skal meldes, og dette er forklart nøye i veilederen. Skjemaene er utprøvd ved flere avdelinger og vil bli tatt i bruk fra Alle skjemaene inneholder en veiledning og en oppdatert kortversjon av TNM klassifikasjonen for melanomer. Skjemaet kan lastes ned fra kreftregisterets hjemmeside. Det vil bli mulig å fylle inn opplysningene rett i skjemaet og laste opp opplysningene til kreftregisteret, alternativt kan skjemaet skrives ut og sendes inn. Det nye elektroniske skjemaet med menyer vil bli gjennomgått. For Norsk melanomgruppe Christian Busch

7 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 33 SKJEMMENDE MEDFØDT PANNEFURE EN KASUISTIKK Weiss I, Begic A Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien Skien Innledning Endoskopisk kirurgi har i løpet av de siste årene tatt viktige steg fremover innenfor plastikkirurgi. Endoskopisk panneløft har blitt mer og mer populær del av kosmetisk plastikkirurgi, særlig hos menn. Det klassiske panneløft kan imidlertid være fordelaktig i enkelte tilfeller på grunn av lettere tilgang og bedre oversikt. Vi kommer til å vise en kasuistikk med indikasjon, behandling og resultat i forbindelse med en skjemmende medfødt horisontal pannefure. Materiale En frisk 19 år gammel mann ble i juni 2007 undersøkt i forbindelse med en dyp kosmetisk skjemmende horisontal pannefure. Pasienten diskuteres i plenum og man bestemmer seg i første omgang for excisjon av pannefuren med direkte sutur. Da pasienten møter til avtalt operasjon finner man en dyp fure beliggende horisontalt midt i en kort panne samt meget lavtsittende hårgrense. Pannefuren blir enda mer tydelig ved sammentrekning av frontalis muskel (løfting av øyebryn). Metode Man velger å utføre et åpent panneløft gjennom klassisk bikoronalt snitt. Dette gir bra tilgang og god oversikt over underlignende strukturer. Etter reseksjon av abberent høytliggende feste til musculus frontalis gjør man excisjon av 1,5 cm bred hudstripe i hårbunnen. Det postoperative forløpet var komplikasjonsfritt med et tilfredsstillende resultat. Konklusjon: Aksesorisk horisontal pannefure kan i enkelte tilfeller være meget skjemmende og bør av denne grunnen betraktes som medisinsk indikasjon for operativ behandling. Tilstanden kan med fordel behandles med åpent panneløft kombinert med reseksjon av feste til m.frontalis

8 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 34 TIDLIG KORREKSJON AV HYPOSPADI GIR LAVERE RISIKO FOR POSTOPERATIV FISTEL Korvald, C og Stubberud, K Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, 0027 Oslo Plastikkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har gjennom en årrekke operert unge gutter med hypospadi. Tradisjonelt har disse guttene fått korrigert tilstanden i sjette leveår. Vi startet å korrigere guttene i løpet av første leveår (12-24 måneder) fra og med høsten Samtidig beholdt vi gammel venteliste for inntak i sjette leveår. I løpet av 2 år ble 120 barn primæroperert for hypospadi ved tubularisert incidert uretralplate (TIP, a.m. Snodgrass) med samtidig glansplastikk og alternativt forhudsplastikk eller omskjæring. Omtrent halvparten av guttene ble operert i 2. leveår. 111 av guttene har vært kontrollert postoperativt. Opptreden av fistel ble satt som hoved-endepunkt og meatusstenose som bi-endepunkt. Vi definerte følgende faktorer som kunne ha innvirkning på fistel- og stenoseraten: alder, bruk av intermediærlag (dartos), samtidig forhudsplastikk og operatør. Logistisk regresjon ble brukt for å identifisere signifikante risikofaktorer av disse i forhold til endepunktene. Risikofaktorer for fistel Odds ratio CI p-verdi Alder <2 år ved operasjon 0,26 0,08 0,83 0,023 Dartos som intermediærlag 0,61 0,20 1,84 NS Samtidig forhudsplastikk 1,36 0,27 6,89 NS Operatør 2,24 0,79 6,32 NS Det var ingen signifikante prediktorer for postoperativ meatusstenose. Det har ikke tidligere vært dokumentert at komplikasjonsraten blir lavere når man opererer gutter for hypospadi i lavere alder. Uansett dokumenterer dette at det var riktig å legge om til operasjon i 2. leveår, slik vi gjorde for to år siden. Sjansen for fistel postoperativt er dermed redusert til en fjerdedel.

9 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 35 CONTINUOUS TRANSVERSAL GROWTH OF THE PALATE FOLLOWING TREATMENT OF OSSEOUS SUBMUCOUS CLEFT PALATES BY GUIDED TISSUE REGENERATION (GTR) Matzen M 1, Kostopoulos L 2, Karring T 3, Hjørting-Hansen E 4 1 Dept. of Plastic Surgery, Rikshospitalet University Hospital; Oslo (Norway), 2 Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Aarhus University Hospital and Royal Dental College, 3 Dept. of Periodontology and Oral Gerontology, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, University of Aarhus; Aarhus, 4 Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Copenhagen University Hospital and School of Dentistry, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen; Copenhagen (Denmark) Background: It has been shown that treatment of osseous submucous cleft palates by GTR results in osseous healing and formation of a new midpalatal suture-like tissue. Objective: The aim of this investigation was to evaluate whether the formation of a new midpalatal suture-like tissue by GTR in growing animals affects transversal growth of the palate. Materials & Methods: Forty-two 1-month-old Wistar rats were randomly assigned to 3 groups: A: an osseous submucous cleft palate was created surgically. B: a cleft palate was created and covered both nasally and orally with an e-ptfe barrier membrane. C: no treatment was performed. Results: Increase of maxillary intermolar distance was arrested in group A after 5 months. Intermolar distance in group B continued to increase and did not differ significantly from the distance in group C during the remaining experimental period. Histological analysis showed that all of the 9 remaining animals in group A healed with connective tissue in the defect, while 5 out of 9 remaining animals in group B healed with bone and a new midpalatal suture. Conclusion: Healing of cleft palates with bone and establishment of a new median palatine suture can be obtained by GTR and this results in continuous transversal growth of the palate.

10 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 36 REKONSTRUKSJON AV BLØTVEVSDEFEKTER OVER CALCANEUS Vanja Busic, Haris Mesic*, Christian Tiller, Pål Krøger, Jan Terje Røttingen Stavanger Universitetssjukehus, *Ullevål Universitetssykehus Bløtvevsdefekter over calcaneus er enten defekter som kommer i sammenheng med beinfrakturen eller er isolerte bløtvevskader som kommer grunnet forskjellig etiologi. Behandlingsalternativer er hudtransplantasjon, lokale fasciocutane- eller perforatorlapper, og frie lapper. Hud transplantasjon fører til ustabilt arr og over 50% av opererte pasienter krever sekundære inngrep. Rekonstruksjon av bløtvevsdefekter over calcaneus er krevende pga. kontinuerlig belastning og anatomiske forskjell i plantar hud som har dempe funksjon i tillegg. Rekonstruksjonmetoden må ta dette i betraktning og metodevalg har stor betydning både funksjonell og estetisk. Foredrag viser forskjellige lokale og fri lapper for mest optimale rekonstruksjon av bløtvevsdefekter over calcaneus.

11 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 37 PERSISTERENDE CSF-LEKKASJE BEHANDLET MED FRI MUSKULOPERITONEAL LAPP Lindholm P 1, de Weerd L 1, Brommeland T 2, Kloster R 2. 1 Plastikk-og håndkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 2 Nevrokirurgisk avdeling,universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø CSF-lekkasje etter kompliserte nevrokirurgiske reseksjoner er en alvorlig komplikasjon. Konservativ behandling og bruk av lokale lappeplastikker er ofte førstevalg. Når defekten i dura og kraniet er omfattende og i tillegg til at pasienten har fått strålebehandling, vil det være vanskelig å bruke lokale lapper. For å kunne behandle CSF-lekkasjen må man da tilføre godt vaskularisert vev. Vi beskriver her bruk av en fri muskuloperitoneal lapp til å lukke defekten. Fordelen og mulige ulemper med teknikken blir diskutert.

12 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 38 ANTEROLATERAL LÅRLAPP ERFARINGER MED EN NY FRI LAPP Myrseth, L E, Røkkum M, Haugstvedt J R, Jetlund O* Seksjon for hånd-og mikrokirurgi, Ortopedisk avd. og ØNH-avd.*, Rikshospitalet, 0027 Oslo Perforatorlapper er hud/fascie/muskel-lapper forsynt av karstilk som perforerer muskel/fascie. De finnes flere steder på kroppen. Anterolateral lårlapp ble første gang beskrevet i 1984 og har blitt en av de mest benyttede av disse lappene. Den har flere fordeler: man kan få store lapper, man kan ta den med eller uten muskel og med varierende mengde subcutant vev. Vi har brukt lappen et års tid og presenterer teknikken og vår erfaring med de første åtte pasientene. Materialet består av 8 pasienter. Gjennomsnittsalder var 48 (36-68) år. 4 pasienter hadde ortopediske problemstillinger (seq. brannskade, amputasjonsskade hånd, sarkom planta, åpen crusfraktur med bløtdelsdefekt), 4 hadde ØNH-cancere. Halvparten av pasientene ble operert akutt, halvparten med en forsinket (1 uke- 33 år) prosdedyre. Halvparten av pasientene var røykere. Gjennomsnittlig operasjonstid (for hele prosedyren) var 6t 45min (5t 8t 22m). Vi hadde tre komplikasjoner, to hematom som ble evakuert tidlig, en pasient fikk infeksjon. Alle lappene klarte seg og innhelet fint. Metoden er anvendelig for et flertall problemstillinger, den kan brukes på små og store defekter og har vist seg pålitelig.

13 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 39 JOHANSON-ASPELUNDS TRAPPEPLASTIKK VED LEPPECANCER Tiller C, Krøger P Plastikkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus I 1974 presenterte B Johanson og Stavangers Einar Aspelund en teknikk for å eksidere større nedre leppetumores. Denne operasjonsmetoden er kjent internasjonalt som Johansons step technique og her hjemme som trappeplastikk. Operasjonsmetoden brukes ved vår avdeling relativt hyppig og man vil gjennomgå inngrepets indikasjon og teknikk. Avdelingens nye retningslinjer for håndtering av leppecancer vil også presenteres.

14 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 40 MINIMAL INVASIV OTOPLASTIKK Tvedt BJ Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, 0027 OSLO I korreksjonen av utstående ører finnes det et uttall av teknikker. Moderne teknikker kan hovedsakelig inndeles i brusk-skjærende teknikker og ikke brusk-skjærende teknikker. Målet med denne estetiske operasjonen er å få øret til å se normalt ut med så få spor etter operasjonen som mulig uten å få residiv. De siste årene har jeg brukt en metode som først ble beskrevet av Kaye i 1969 og senere av Peled i 1995 og Benedict i Det er en ikke brusk-skjærende teknikk som hovedsakelig adresserer antihelixfolden. Operasjonsteknikken innebærer lateral brusksvekkelse (Stenstøm rasping) og perkutant satt horisontale madrassuturer (perkutane Mustardè suturer). Denne teknikken er overlegen åpen teknikk når det gjelder kontroll på antihelix form og aurikkelsymmetri. Teknikken gir mindre arrsequeler, sensibilitetsforstyrrelser og minimerer muligheten for utvikling av aurikkel vrak Operasjonsteknikken gjennomgås.

15 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 41 BRUK AV ANALYSER I VALG AV OPERASJONSMETODER TIL AURIKKELPLASTIKK Tvedt BJ Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, 0027 OSLO Det normale øret har en lett gjenkjennbar form. Selv om det er mange normalvarianter vil et signifikant avvik fra normalen tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Spesielt vil utstående ører være påfallende. Korreksjon av utstående ører krever en god forståelse av elementene som utgjør et normalt øre. Særlig gjelder dette når man benytter teknikker som opererer øret fra medialsiden. Anatomiske analyser i diagnostikken av ørenes utståenhet er essensielle i den preoperative planleggingen av aurikkelsplastikk. Slike analyser gjennomgås i relasjon til valg av operasjonsmetoder.

16 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 42 REPLANTASJON VED SEGMENTELL AMPUTASJON AV DET YTRE ØRET DELVIS VELLYKKET KOMPOSITTGRAFT VED HJELP AV IGLER Saidian S 1, Tvedt B 1, Steinbach F 1, Stubberud K 2. 1 Plastisk kirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo. 2 Drammen Private Sykehus AS. Innledning Primær rekonstruksjon (replantasjon) ved amputasjon av det ytre øret gir oftest bedre kosmetisk resultat enn sekundære rekonstruksjoner. Replantasjon ved segmentelle amputasjoner av det ytre øret kan være vanskelige og mislykkes oftest. I litteraturen er det beskrevet flere replantasjonsteknikker. Mikrokirurgisk replantasjon av det ytre øre ble første gang utført i 1976 og er for tiden anbefalt førstehånds valg. Venøs stase er en vanlig komplikasjon som årsaker de fleste uheldige utfall. Vanlige følgetilstander er hyperpigmentering, partiell tap, kraftig arrdannelse og deformasjon. Vi presenterer her en pasient med segmentell amputasjon av det ytre øret uten mulighet til primær mikrokirurgisk rekonstruksjon. Kasus 12 år gammel pike som ble bitt av en hest i venstre øre og pådro seg segmentell amputasjon av hele laterale del av venstre øre, fra øvre pol til øreflippen. Amputatet målte 6 x 1 cm, omfattende helix og del av antehelix. Det ble samme dag gjort forsøk til mikrokirurgisk replantasjon. Det var dog ikke mulig å finne kar med god kaliber for mikrovaskulær anastomose. En valgte å replantere amputatet som komposittgraft. Postoperativt ble det brukt blodigler på graftet for drenasje av evt. hematom med skiftning hver 12 time. I tillegg ble pasienten behandlet med antibiotika, Fragmin og Reomacrodex. Iglebehandlingen ble avsluttet på 3. dag da det ikke var noe tegn til sirkulasjon eller hematom. På 4. dag viste den replanterte del av øret klare tegn til sirkulasjon og venøs stase hvorfor en startete opp med iglebehandling igjen. Pasienten ble behandlet med igler i totalt 14 dager men utviklede nekrose over laterale del av helixkanten under de siste dagene. Ca 50 % av den replanterte del av øret kunnete feste seg med god sirkulasjon. Diskusjon Ved Rikshospitalets ØNH avdeling har man god erfaring med transplantasjon av store komposittgraft (>2 cm 2 ) og postoperativ bruk av igler. I den aktuelle kasus valgte man denne fremgangsmåte grunnet amputatets lokalisasjon og størrelse, da mikrovaskulær anastomosering ikke var mulig. Behandlingen gav et delvis vellykket resultat. Man kan spekulere i ulike årsaker till dette. Flere faktorer er involverte i utfallet, bl a primær skademekanisme, venøs stase og infeksjon. Konklusjon Replantasjon av segmentelle øreamputasjoner i form av komposittgraft kan være et alternativ når mikrovaskulær anastomosering ikke er mulig. Postoperativ venøs stase er en vanlig komplikasjon og kan behandles med blodigler.

17 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 43 PARAFFINOM I SKALPEN - PASIENTKASUS Tvedt BJ, Korvald C, Høgevold HH Plastikkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, 0027 OSLO Pasienten fikk en planke i hodet påsken 06 og pådro seg et sår som ikke ville gro. Han hadde en hevelse i hele skalpen og CT ved lokalsykehus viste en subkutan fortykning på opptil 3 cm og luftlokulamenter med forbindelse til såret. Ved undersøkelse august 06 hadde han en sårhule på 6 cm i diameter med puss. Det kom etter hvert frem at pasienten fikk injisert en væske i hodebunnen i USA 60 år tidligere for å forebygge håravfall. Pasienten ble operert med eksisjon av sår og fremmedlegemer i oktober 07. Subcutant fant man en tykk porøs skorpe bestående av kalsifisert fibrotisk vev fylt med små sjøer av gulaktig salve. Histologi viste amorft materiale og fremmedlegemereaksjon uten atypi. Ved søk på MEDLINE fant vi to artikler som omhandlet det samme klinisk bildet. Innlegget vil belyse denne behandlingsmåten som er brukt bla. mot håravfall og augmentasjon av spesielle kroppsdeler, og de funn som kan gi indikasjon på at en slik behandlingsmåte er undergått.

18 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 44 ARTERIOVENØS MALFORMASJON VAR EGENTLIG ANGIOSARCOM Saidian S. Plastisk kirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo. Innledning Plastisk kirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har (i samarbeid med Radiologisk avdeling) landsfunksjon for utredning og behandling av vaskulære malformasjoner. En del malformasjoner kan manifestere seg som bløtdelstumorer hvorfor mange pasienter henvises initialt til Sarcomgruppe ved Radiumhospitalet eller Haukelands Universitetssykehus. Her presenteres en pasient med suspekt vaskulær malformasjon som senere viste seg å være et angiosarcom. Kasus 65 år gammel kvinne med overvekt (140 kg), hypertensjon, hyperlipidemi og hyperthyreose. På sommeren 2004 ble det påvist en forstørret lymfekjertel i høyre axille, utredet med mammografi, ultralyd og MR uten tegn til primær mammacancer. Operert juli -04 med ekstirpasjon av en ca 5 cm stor tumor der histopatologi viste lymfeknutemetastase fra adenocarcinom. Operert i august -04 med axilletoilette og det ble påvist metastase i 5 av 14 lymfeknuter. Endelig primærstadium TxpN2a(5/14)M0, østrogenreseptor positiv. Strålebehandlet mot brystet og regionale glandelstasjoner, etterfulgt av adjuvant hormonterapi (Arimidex). Siden januar -06 hadde pasienten hatt en liten rød flekk proksimalt på høyre overarm. Lesjonen hadde vokst, blitt gradvis større, smertefull og lettblødende. Stansebiopsi utført hos primærlegen hadde vist benign angiomatøs lesjon. Forsøk på utredning med MRangiografi ble mislykket grunnet overvekt. Ble da utredet med konvensjonell angiografi som viste arteriovenøs malformasjon utgående fra caudal gren til arteria axillaris. I følge henvisende lege hadde pasienten vært kasteball mellom ulike institusjoner siden juni -06. Ved undersøkelse i februar -07 hadde pasienten en 7 x 6 cm stor mørkerød, eksofytisk og lobulær tumor ventromedialt, proksimalt på høyre overarm. Lesjonen hadde en del krustedannelser, en subcutan indurert komponent på 10 x 10 cm og ingen palpabel pulsasjon. Grunnet klinisk malign bilde ble pasienten henvist til Radiumhospitalets Sarcomgruppe. Der ble hun utredet med CT (MR var ikke mulig grunnet overvekt), ultralyd og punksjonscytologi som viste maligne celler. Angiosarcom ble bekreftet ved nålebiopsi. Pasienten ble operert med vid excisjon av tumor og delhudstransplantasjon. Histopatologi viste høygradig malignt angiosarcom (malignitetsgrad IV). Konklusjon I følge gjeldende retningslinjer og praksis bør pasienter med suspekte bløtdelstumorer (>5 cm), henvises direkte til Sarcomgruppe for å unngå unødvendig forsinkelse i diagnostikk og behandling. Etter utelukking av malignitet kan pasienter med vaskulære malformasjoner henvises til Plastisk kirurgisk avdeling ved Rikshospitalet.

19 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 45 PSYKOLOGISKE PROSESSER HOS KVINNER SOM VURDERER ET KOSMETISK KIRURGISK INNGREP Solvi, A. S. 1, Foss, K. 1, von Soest, T. 2, Roald, H. 3, Skolleborg, K. 3 & Holte, A. 1,4 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse, Pb Nydalen, 0403 Oslo, 2 NOVA, 3 Colosseumklinikken, 4 Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Denne studien undersøker psykologiske prosesser hos kvinnelige prospektive brystforstørrelsespasienter. Kunnskap om dette kan være en hjelp til plastikkirurger når de skal adressere potensielle pasienters motiver og forventninger til en brystforstørrelsesoperasjon. Målet er å sikre at pasientene blir fornøyde med sin avgjørelse, og i tillegg kan kirurgene unngå klager. Studien kan også bidra til en bredere forståelse for den økende tendensen kvinner i vestlige land har til å oppsøke kosmetisk brystkirurgi. Metode Et kvalitativt, deskriptivt, fenomenologisk design ble anvendt. Fjorten kvinnelige prospektive brystforstørrelsespasienter i alderen ble rekruttert fra en privat plastisk kirurgisk klinikk og intervjuet. Intervjuformatet er informantsentrert. Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert, kodet og analysert fenomenologisk ved bruk av et QSR-N*Vivo software program. Resultater Vi fant fire forskjellige psykologiske prosesser som kunne føre til avgjørelsen om å gjennomføre kosmetisk brystforstørrelseskirurgi; ønske om å etablere, forbedre, reparere, eller gjenskape utseende av egne bryster. Motiver for å gjennomføre operasjonen var forbundet disse psykologiske prosessene. Konklusjon Resultatene gir ny innsikt i psykologiske prosesser som kvinner som søker kosmetisk brystforstørrelse går gjennom. Ved å adressere den potensielle pasientens psykologiske prosess(er), kan kirurgen hjelpe kvinnen til å komme fram til en god avgjørelse for nettopp henne i denne situasjonen. Studien kan også være med på å legge grunnlag for fremtidige kvantitative studier, blant annet i kartlegging av prevalens for de ulike psykologiske prosessene.

20 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 46 STANDARDISERT METODE FOR EVALUERING AV KOSMETISKE RESULTATER ETTER BRYSTKIRURGI UTOPI ELLER EN REALISTISK MÅLSETNING? Begic A, Fazlagic E, Guldvog I. Plastikkirurgisk avdeling og kirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark HF, 3710 Skien På grunn av sin form og oppbygging samt faktum at det er dannet av kun bløtvev er det vanskelig å måle brystet på en standardisert måte. Det er enda vanskeligere med forandringer etter brystkirurgi. I det daglige arbeidet vårt så vel som i de internasjonale fora og faglig litteratur ser vi ofte at kun de beste resultatene blir presentert. Evaluering av resultater foregår til vanlig med pasienten stående foran operatør, eller i beste tilfelle en annen kirurg. Vurdering er påvirket av ulike lokale faktorer (kirurgenes erfaring, pasientens kroppsstilling, lyssetting, tidsforbruk o.a.). Vi har derfor forsøkt å etablere en pålitelig og valid metode for gjennomgang av resultater etter brystkirurgi. Materiale og metode: I perioden mellom januar 2001 og juni 2004 ble en konsekutiv gruppe på 454 pasienter operert med brystbevarende kirurgi inkludert vaktpost lymfeknute biopsi ved STHF. Estetiske resultater ble evaluert av de første 346 pasientene (83 %) med oppfølgingstid på minst 12 måneder. Etter 1.oktober 2001 ble alle pasienter operert med saltvannsmetode. Digitale fotobilder i 3 retninger ble tatt av samtlige pasienter 12 måneder postoperativt og minst 6 måneder etter avsluttet strålebehandling. Pasienttilfredsheten ble vurdert ved hjelp av spørreskjema med 18 spørsmål. Fotomateriale ble evaluert av 6 observatører: 2 kirurger, 2 kvinnelige sykepleiere og 2 plastikkirurger. Man har brukt Telemark poengskjema og analoge skalaer med fokus på bryststørrelsen, øvre pol, ptose, brystets form og symmetri. Det friske brystet var tatt som utgangspunkt. Resultatene ble analysert i henhold til variasjoner mellom ulike komitémedlemmer og komiteer og ble sett i forholdt til pasientenes egen vurdering. Resultater: Gjennomsnittlig poengsum for hver observatør ble vurdert og det ble funnet høy intern konsistens på hver variabel (Cronbachs α). Det ble videre funnet høy konsistens internt i komiteene. Test-retest metoden ble brukt til å vurdere intraobserver-reliabilitet. Metodenes validitet ble testet ved å sammenligne resultater av evaluering av fotomateriale og pasientenes tilfredshet. Det ble funnet signifikant korrelasjon for alle relevante variabler. Konklusjon: Telemark poengskjema gir mulighet for en enkel og pålitelig vurdering av resultater etter brystkirurgi. Metoden kan brukes for daglig kvalitetskontroll i offentlig og privat sektor, kontroll av opplæringsstige, multisentriske studier, retrospektive og prospektive undersøkelser og eventuelt for kvalitetskontroll i presentasjoner og publikasjoner.

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 1 STRENG SYSTEMATISERING AV DIEP KIRURGIEN HJELPER DET? Tiller C, Krøger P, Davik B Plastikk- og håndkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 100 DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER Paulsen V, Hofstad B Gastromedisinsk avdeling, Kreft- og kirurgidivisjonen Ullevål Universitetssykehus,

Detaljer

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE.

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. 18-22 oktober 2004 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 53 UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. Wahlqvist R., Kvåle R., Kyrdalen A.E., Halvorsen O.J, Norstein J., Fosså S. for Nasjonalt

Detaljer

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs

Brystkreft TEMA. Kirurgisk høstmøte 2012. Se eget hefte. FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet. FAGNYTT Mikrokirurgikurs TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 3/2012 TEMA Brystkreft FAGMEDISINSKE FORENINGER Symposier på Høstmøtet s. 180 FAGNYTT Mikrokirurgikurs s. 185 MINIMALT INVASIV KIRURGI Laparoskopisk kirurgi

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

Kreft i tykktarm og endetarm

Kreft i tykktarm og endetarm Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 4 - desember 2006 Tema: Kreft i tykktarm og endetarm side 11 Portrett: Per Brandtzæg side 36 Årsmøtet på Lillehammer 2007 side 41 God jul

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Overvektskirurgi S.7. Prisvinnere fra Høstmøte S.22. Sialoskopi S.46. FAGNYTT/DEBATT Hovedstadsprosessen S.40

Overvektskirurgi S.7. Prisvinnere fra Høstmøte S.22. Sialoskopi S.46. FAGNYTT/DEBATT Hovedstadsprosessen S.40 TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING NR. 4/2008 TEMA Overvektskirurgi S.7 SPESIALISTFORENIN GER Prisvinnere fra Høstmøte S.22 FAGNYTT/DEBATT Hovedstadsprosessen S.40 MINIM ALT IN VASIV KIRURGI Sialoskopi

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Forskning en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Innhold Forord 1 Innledning 2 Hjerte- og karsykdom 5 Halvert dødelighet og funksjonshemming, og bedret

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal pasientmotivasjon for gastric bypass - en kvalitativ studie Patient motivation for gastric bypass - a qualitative study line sofie uldal Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 i

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd?

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Den 6. Internasjonale kongressen om dagkirurgi er nylig avviklet i Sevilla. En stor del av dette nyhetsbrevet er viet kongressen med rapporter,

Detaljer

Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte

Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: I denne

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 Nefrologisk Forum Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 1 Innhold Redaktørens spalte.3 Formannsnytt..4 Nyremedisinsk avdeling UNN V/ Markus Rumpsfeld.....5 Kronisk nyresvikt og benhelse V/ Ragnar Joakimsen 6 Er vi

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer