MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

2

3 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren.

4 Følgende er varemerker for Medtronic: Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, CareLink, Paceart, Reveal og Vitatron Følgende er varemerker for Microsoft: Internet Explorer, Microsoft, Microsoft Office, Windows og Windows XP Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

5 Innhold Samsvarserklæring 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 7 Om denne håndboken 9 Oversikt over forbedringer 9 1 Informasjon om programmereren 13 Beskrivelse og bruksområde 14 Advarsler 14 Forholdsregler 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27 2 Klargjøre programmereren 33 Grunnleggende oppsett 34 Koble til periferutstyr 40 3 Utføre en pasientkontroll 41 Klargjøre for en pasientkontroll 42 Starte en pasientkontroll 52 Avslutte en pasientkontroll 56 Lagring av komponenter 57 4 Administrere rapporter og data 59 Rapporter 60 Kontrolldata 60 Lagre som en PDF-fil 60 Lagre på diskett 61 Lagre til USB 61 Vitatron Manual-Guided Reset 63 5 Bruke skrivere 65 Bruke eksterne skrivere 66 Fylle papir i skriveren 70

6 6 Innhold Skriverknapper 71 Rive av en utskrift 72 Lite papir 72 6 Velge innstillinger for programmereren 73 Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller 74 Stille klokkeslett og dato på programmereren 76 Velge lydsignaler 77 Endre språkinnstilling 78 Forsterke deteksjonen av pacespiker 78 Kontrollere programvareversjonen 79 Anskaffe tekniske håndbøker 80 Starte alternativet Demonstrations 80 Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare 81 Velge annen programvare 82 7 Service på programmereren 83 Rengjøre systemkomponentene 84 Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene 84 Bytte PC-kort 85 Spesifikasjoner for programmereren 86 Særlige merknader 90 Begrenset garanti fra Medtronic 91 Stikkordregister 93

7 Samsvarserklæring 7 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr, og direktiv 90/385/EØF om implanterbart medisinsk utstyr. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Medtronic på de telefonnumre og adresser som står bakerst i denne håndboken. Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0344). Forsiktig! Se i bruksanvisningen Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder. Pasienttilkoblet del, type BF Serienummer Krav til oppbevaringstemperatur Av

8 8 Forklaring av symboler på pakningen og produktet På Trådløs kommunikasjon aktivert Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. RF-sender Forsiktig! Sterk magnet Produktet er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA), og det er tillatt å koble det til et telekommunikasjonsnettverk. Batteri EC REP Autorisert representant i EF-området Vekselstrøm Produksjonsdato Produsent Bestillingsnummer LOT-nummer Krav til fuktighet Pakningens innhold Programmerer, programvare installert

9 Om denne håndboken 9 Produktdokumentasjon Tilbehør Om denne håndboken I denne håndboken beskrives egenskapene og funksjonene til 2090-programmereren. Oversikt over forbedringer Ettersom programmereren har fått flere nye egenskaper og innholdet i denne håndboken er revidert, får du her en oversikt over endringene. Endringene er ordnet etter produktversjon (BOSS) Versjon 2.2 En USB-prinne kan kobles til og brukes i stedet for diskettstasjonen ved funksjonene Save to Disk og Read from Disk. Alternativet Save to PDF File er lagt til listen over A4-skrivere. Dermed kan data som rapporter og fryste kurver lagres som PDF-filer på USB-pinner eller disketter. Det er nå mulig å fjerne programmer som har funksjon for avinstallering av programvare. Det er lagt indikatorer til oppgavelinjen som gir informasjon om USBpinnens og diskettstasjonens tilgjengelighet.

10 10 Oversikt over forbedringer 9986 (BOSS) Versjon 2.1 OS-migrering Ved hjelp av innebygd Ethernet kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet-tilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere den innebygde Ethernettilkoblingen. USB-porter gjør det mulig å installere programvare via en flashstasjon og gjør at en skriver kan kobles til 2090-programmereren. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere USB-portene. Programmerens programvare kan oppdateres ved hjelp av nettverket for programvaredistribusjon, men det kan bare brukes av Medtronic- eller Vitatron-personell. På enkelte programmerere er parallellporten fjernet fra siden på programmereren. Tekst og grafikk er oppdatert for å reflektere denne endringen. Symbolforklaringen er oppdatert (BOSS) Versjon 2.0 OS-migrering Sikkerhetsinformasjonen er oppdatert med spesielle hensyn som gjelder Windows-baserte programmerere. Kapitlet om fjernvisning er fjernet, og skjermbildene er revidert for å fjerne Remote View-symbolet. Ny informasjon om utvidet bruk av USB-porter til utskrift og installering og oppdatering av programvare (BOSS) Versjon 1.5 Ved hjelp av det trådløse kortet 2091WB kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet-tilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere det trådløse kortet 2091WB. Ved hjelp av Ethernet/modem-kortet kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet- eller modemtilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere Ethernet/modem-kortet 2091.

11 Oversikt over forbedringer 11 Symbolforklaringen er oppdatert for å inkludere WEEE-symbolet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) som gir kunden råd om hvordan programmereren kastes på riktig måte.

12

13 Informasjon om programmereren1 1 Beskrivelse og bruksområde 14 Advarsler 14 Forholdsregler 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27

14 14 Kapittel 1 Beskrivelse og bruksområde Beskrivelse og bruksområde Programmereren fra Medtronic/Vitatron er et bærbart, nettdrevet, mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronic og Vitatron. Andre funksjoner: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Dette gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm per sekund på papir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren. Merk! Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesigassblandinger. Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. I referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare finner du mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene. Advarsel! Dette utstyret må ikke endres uten etter godkjenning fra Medtronic.

15 Informasjon om programmereren Forholdsregler 15 Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Programmereren fungerer også som et digitalt måleinstrument til måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde for den implanterte enhetens pacespiker som registreres av hudelektrodene. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen. Programmereren skal kun brukes til å programmere implanterbare enheter fra Medtronic eller Vitatron som er oppført som aktuelle enheter for programvaren som brukes. Hvis programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Forholdsregler Denne enheten er testet med hensyn til samsvar med FCCbestemmelsene. Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Medtronic Inc. eller Vitatron, kan frata brukeren autorisasjonen til å bruke denne enheten.

16 16 Kapittel 1 Forholdsregler Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten må ikke mistes i gulvet eller håndteres på en måte som kan påføre den fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten tilsynelatende ser ut til å fungere rett etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som først oppdages på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet (ESD). I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Enheten er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Sørg alltid for å bruke forsvarlige metoder for å unngå miljømessige skader på enheten.

17 Informasjon om programmereren Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Den grunnleggende operativsystemprogramvaren for 2090-programmereren oppgraderes til et operativsystem basert på Microsoft Windows XP. Ved å ta i bruk et vanlig operativsystem som Windows XP kan Mectronic utvikle programvareløsninger raskere, og det blir mye enklere å oppdatere systemet og programmene. Populariteten til Windows XP har gjort det mer utsatt for trusler som nettverksangrep og virus. Samtidig krever mange av funksjonene på 2090-programmereren tilkobling til sykehusets nettverk. De store fordelene ved å bruke funksjoner som krever nettverkstilkobling, gjør altså 2090-programmereren litt mer utsatt for mulige nettverksrelaterte trusler. Dette gjør Medtronic for at 2090-programmereren skal være sikker Medtronic har gjort sitt ytterste for å sørge for at 2090-programmereren skal være sikker og pålitelig programmereren er konfigurert for bruk med en spesifikk hensikt og er ikke tilgjengelig for generell bruk. Ettersom programvarekomponenter som Internet Explorer og Microsoft Office ofte utsettes for fientlige angrep, installeres disse komponentene ikke på 2090-programmereren. Operativsystemdelen på den interne harddisken er skrivebeskyttet. Hver gang 2090-programmereren startes, starter den med siste fungerende konfigurasjon. Maskinvare som ikke støttes, inkludert PCMCIA-kort og USB-enheter, ignoreres av operativsystemet og kan ikke brukes fra programmereren. Når det gjelder sikkerheten i trådløse nettverk, støtter Medtronic nå også WPA-PSK (TKIP) i tillegg til WEP (Wired Equivalent Privacy). Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere reelle trusler og evaluere potensielle konsekvenser for 2090-programmereren.

18 18 Kapittel 1 Krav til programvare Dette kan sykehuset gjøre for at 2090-programmereren skal være sikker Det viktigste tiltaket sykehus og legekontorer kan iverksette er å ha et sikkert nettverk. Dette minimerer muligheten for at sikkerheten på 2090-programmereren reduseres. Dette inkluderer brannvegger samt sikkerhetstiltak som skal holde nettverket og eventuelt tilkoblet utstyr sikkert og beskyttet mot trusler fra utsiden. Enkelte trusler, for eksempel tjenestenektangrep, som fører til at det aktuelle systemet kontinuerlig responderer på falske nettverksforespørsler, kan kun oppstå på og påvirke systemer på lokalt nivå. Ved bruk av trådløse nettverksforbindelser anbefaler Medtronic på det sterkeste å bruke WPA-PSK-kryptering. Dette skal du gjøre hvis du mistenker at sikkerheten på 2090-programmereren er redusert Hvis du tror at 2090-programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren, koble den fra nettverket eller fjerne nettverkskortet, og starte systemet på nytt. Kontakt Medtronics tekniske støtte for å få hjelp. Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge funksjoner til programmereren. Se Kontrollere programvareversjonen på side 79. Programmererens funksjoner Programmeringsfunksjoner: Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren. Permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger.

19 Informasjon om programmereren Programmererens funksjoner 19 Valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren. Akuttknapper for VVI-pacing. Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger som er i bruk, samt batteristatusen til den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift fra Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem. EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. EKG-visning i full bredde omfatter mulighet for å fryse samt en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering. Funksjoner for oppdatering av programvaren: Tilgjengelig oppdateringer fra Medtronic. Klinisk programvare som har funksjon for avinstallering kan fjernes av Medtronic-personale ved hjelp av programmereren.

20 VVI 20 Kapittel 1 Systemkomponenter Systemkomponenter Figur 1-1. Programmererens komponenter sett forfra Skjerm 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Hodetelefonkontakt 5 Tastaturdeksel 6 Tastatur 7 Skriverknapper 8 Telefonledning (følger ikke med) 9 Papir til skriveren 10 Programmeringshode (bestilles separat) 11 Pekepenn 12 Elektrodeledninger 13 EKG-kabel med plugg 14 Referansehåndbok 15 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 16 Nettledning 17 Ethernet-kabel (følger ikke med)

21 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 21 Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen har trinnløs justering fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen. VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen gjør det enkelt å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte hjerteenhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. (Må bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeren.) Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer.

22 22 Kapittel 1 Systemkomponenter Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. Merk! Hvis du mottok en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Figur 1-2. Kontakter foran (åpnet tastatur) Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømkontakt Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten er merket med gult. Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt.

23 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 23 EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 1-3. Sett fra venstre Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente 2 sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Den valgte funksjonen avgjør om du skriver ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG fra Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig.

24 24 Kapittel 1 Systemkomponenter Figur 1-4. Sett fra høyre Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk.

25 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 25 Figur 1-5. Deksel for diskettstasjon og PC-kort åpent (to maskinvarevarianter for programmereren er vist) PC-kortåpning 2 Parallellport 3 Diskettstasjon PC-kortåpning 2 Diskettstasjon 3 Innebygd Ethernet 4 USB-port PC-kortåpning Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: Modemkort. Kombinert Ethernet/modem-kort (kalt kombinasjonskort). Ethernet-kort for trådløst nettverk (kalt trådløst kort). Disse PC-kortene kan brukes til å koble programmereren til nettverk for programvaredistribusjon eller til en ekstern datamaskin. Advarsel! Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort er brukeren ansvarlig for at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver til programmereren.

26 26 Kapittel 1 Systemkomponenter Diskettstasjon For bruk av formaterte IBM-kompatible 3,5 inch (90 mm) disketter. Lagringskapasiteten kan enten være 720 kb (DS, DD) eller 1,44 MB (DS, HD). Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. Figur 1-6. Sett fra baksiden (dekslet til nettledningen er åpent) USB-port(er) 2 VGA-utgangsport 3 Nettledning USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver eller USB-lagringsenhet. VGA-utgangsport Gjør det mulig å sende skjermbilder fra programmereren til en ekstern VGA-skjerm eller å konvertere utgangssignalet til NTSC/PAL-format slik at bildet kan vises på en TV-skjerm. Forsiktig! For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm bør du bare benytte en VGA-monitor som oppfyller en godkjent sikkerhetsstandard som UL eller IEC Nettledning Kobler programmereren til nettstrøm.

27 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 27 Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en interaktiv skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Funksjoner og symboler på skjermbildet Denne delen gir en oversikt over funksjonene på skjermbildet. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for den implanterte enheten. I Figur 1-7 vises hovedelementene på et vanlig skjermbilde. Vitatron-skjermbildene kan være forskjellige. Se referansehåndboken for den implanterte enheten. Hvis du ser en -knapp, trykker du på denne for å vise Select Modelskjermbildet for Vitatron. Merk! Du finner informasjon om hvordan du endrer språket på skjermbildet (f.eks. fra engelsk til tysk) under Endre språkinnstilling på side 78. Figur 1-7. Hovedelementene på skjermbildet (eksempel) Oppgavelinje 2 Statuslinje 3 EKG-vindu 4 Oppgaveområde 5 Kommandolinje 6 Knapper 7 Verktøypalett

28 28 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Oppgavelinje På oppgavelinjen kan du finne følgende symboler/indikatorer: Tabell 1-1. Symboler/indikatorer på oppgavelinjen Symbol Navn Funksjon Lyspanel for plassering av programmeringshode Indikator/velger for Analyzer Indikator/velger for enhetskontroll USB-indikator Diskettindikator Lyser grønt for å angi at det er opprettet kommunikasjon mellom programmeringshodet og den implanterte enheten. Jo flere grønne elementer som lyser, jo bedre er kommunikasjonen. Minst to grønne elementer skal lyse. Brukes til å starte en Analyzer-kontroll eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en Analyzer-kontroll fra en enhetskontroll. Når en Analyzer-kontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. (Du finner mer informasjon om Analyzer-enheten i referansehåndboken for 2290 Analyzer.) Brukes til å åpne Select Modelskjermbildet på programmereren eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en enhetskontroll fra en Analyzer-kontroll. Når en enhetskontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. Lyser grønt for å indikere at en USB-lagringsenhet er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når USB-indikatoren lyser grønt, er disketten ikke tilgjengelig. Når du setter inn en USB-enhet, kan det oppstå en liten forsinkelse før enheten er klar til bruk. Lyser grønt for å indikere at diskettstasjonen er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når diskettindikatoren lyser grønt, er USB-pinnen ikke tilgjengelig.

29 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 29 Statuslinje Ingen informasjon vises på statuslinjen før du har valgt en modell. Du finner mer informasjon om statuslinjen i referansehåndboken for den implanterte enheten. Når du har valgt en modell, kan følgende vises på statuslinjen: Gjeldende pacemodus. Testtilstandstatus. Valgt modell. 1 1 Statuslinje EKG-vindu Dette vinduet viser et utsnitt av EKG-kurvene og inneholder en statuslinje og en knapperad for justering av kurven. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust...]. Når du har valgt en modell, kan Marker Channel-kurver og EGM-kurver fra telemetri være tilgjengelig. I den aktuelle referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om EKG-vinduet. I referansehåndboken for 2290 Analyzer finner du informasjon om knappene på knapperaden for justering av kurven. 1 1 Knapperad for justering av kurven

30 30 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Oppgaveområde Denne delen av skjermbildet ligger mellom EKG-vinduet og kommandolinjen. Oppgaveområdet endrer utseende etter den valgte oppgaven eller funksjonen. Kommandolinje Linjen helt nederst på skjermbildet viser kommandoknappene for automatisk oppstart av riktig programvare og visning av Select Model-skjermbildet for Vitatron. I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du informasjon om hvilke kommandoknapper som er tilgjengelige etter valg av modell. Knapper Knapper som ligner på de som beskrives nedenfor, brukes til å styre programmereren med pekepennen. Du kan "trykke på" en knapp ved å peke på den med tuppen av pekepennen. 1 Inaktiv knapp (angis med en lysere farge) 1 Knappene kan utføre en kommando direkte, for eksempel knappen [Freeze], eller de kan åpne et vindu der du kan utføre andre handlinger. Vanligvis har disse knappene et navn som slutter med en ellipse, for eksempel som knappene [Strips...] eller [Adjust...] vist ovenfor. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å "trykke på og holde inne" en knapp. Trykk på knappen med pekepennens tupp til det er på tide å "slippe opp" knappen igjen. Når en knapp er inaktiv, får den en lysere farge og utfører ingen kommando når du trykker på den med pekepennen.

31 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 31 Verktøypalett Samlingen av knapper og symboler langs kanten på skjermbildet kalles "verktøypaletten". Dette er kontroller som du bruker til å velge en oppgave eller funksjon. Du finner mer informasjon i Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller på side 74. Mer informasjon om verktøypaletten for kontrollene finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten.

32

33 Klargjøre programmereren2 2 Grunnleggende oppsett 34 Koble til periferutstyr 40

34 34 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Grunnleggende oppsett Før programmereren klargjøres, må den plasseres stødig på et sted der luftåpningene på høyre og venstre side ikke blokkeres. Programmereren går på nettstrøm, så den må plasseres i nærheten av en nettkontakt. Denne delen beskriver følgende: Posisjonere skjermen Koble til EKG-kabelen Koble til programmeringshodet Koble til nettledningen Koble til telefonledningen Koble til Ethernet-kabelen Slå på programmereren

35 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 35 Posisjonere skjermen 1. Trykk inn de to knappene på hver side av håndtaket. 2. Løft opp skjermen. 3. Sett den i en behagelig vinkel. Koble til EKG-kabelen 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn pilen på EKG-kabelen med den røde prikken på EKG-kontakten. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det sorte eller blå merket er på høyre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side.

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2001 0123 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer / modell 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2005 0123 Programmereren 2090 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

CARELINK EXPRESS MONITOR

CARELINK EXPRESS MONITOR CARELINK EXPRESS MONITOR Modell 2020B / 2020C Legehåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK -MONITOR Modell 2490C Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer