MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

2

3 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren.

4 Følgende er varemerker for Medtronic: Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, CareLink, Paceart, Reveal og Vitatron Følgende er varemerker for Microsoft: Internet Explorer, Microsoft, Microsoft Office, Windows og Windows XP Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

5 Innhold Samsvarserklæring 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 7 Om denne håndboken 9 Oversikt over forbedringer 9 1 Informasjon om programmereren 13 Beskrivelse og bruksområde 14 Advarsler 14 Forholdsregler 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27 2 Klargjøre programmereren 33 Grunnleggende oppsett 34 Koble til periferutstyr 40 3 Utføre en pasientkontroll 41 Klargjøre for en pasientkontroll 42 Starte en pasientkontroll 52 Avslutte en pasientkontroll 56 Lagring av komponenter 57 4 Administrere rapporter og data 59 Rapporter 60 Kontrolldata 60 Lagre som en PDF-fil 60 Lagre på diskett 61 Lagre til USB 61 Vitatron Manual-Guided Reset 63 5 Bruke skrivere 65 Bruke eksterne skrivere 66 Fylle papir i skriveren 70

6 6 Innhold Skriverknapper 71 Rive av en utskrift 72 Lite papir 72 6 Velge innstillinger for programmereren 73 Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller 74 Stille klokkeslett og dato på programmereren 76 Velge lydsignaler 77 Endre språkinnstilling 78 Forsterke deteksjonen av pacespiker 78 Kontrollere programvareversjonen 79 Anskaffe tekniske håndbøker 80 Starte alternativet Demonstrations 80 Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare 81 Velge annen programvare 82 7 Service på programmereren 83 Rengjøre systemkomponentene 84 Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene 84 Bytte PC-kort 85 Spesifikasjoner for programmereren 86 Særlige merknader 90 Begrenset garanti fra Medtronic 91 Stikkordregister 93

7 Samsvarserklæring 7 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr, og direktiv 90/385/EØF om implanterbart medisinsk utstyr. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Medtronic på de telefonnumre og adresser som står bakerst i denne håndboken. Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0344). Forsiktig! Se i bruksanvisningen Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder. Pasienttilkoblet del, type BF Serienummer Krav til oppbevaringstemperatur Av

8 8 Forklaring av symboler på pakningen og produktet På Trådløs kommunikasjon aktivert Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. RF-sender Forsiktig! Sterk magnet Produktet er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA), og det er tillatt å koble det til et telekommunikasjonsnettverk. Batteri EC REP Autorisert representant i EF-området Vekselstrøm Produksjonsdato Produsent Bestillingsnummer LOT-nummer Krav til fuktighet Pakningens innhold Programmerer, programvare installert

9 Om denne håndboken 9 Produktdokumentasjon Tilbehør Om denne håndboken I denne håndboken beskrives egenskapene og funksjonene til 2090-programmereren. Oversikt over forbedringer Ettersom programmereren har fått flere nye egenskaper og innholdet i denne håndboken er revidert, får du her en oversikt over endringene. Endringene er ordnet etter produktversjon (BOSS) Versjon 2.2 En USB-prinne kan kobles til og brukes i stedet for diskettstasjonen ved funksjonene Save to Disk og Read from Disk. Alternativet Save to PDF File er lagt til listen over A4-skrivere. Dermed kan data som rapporter og fryste kurver lagres som PDF-filer på USB-pinner eller disketter. Det er nå mulig å fjerne programmer som har funksjon for avinstallering av programvare. Det er lagt indikatorer til oppgavelinjen som gir informasjon om USBpinnens og diskettstasjonens tilgjengelighet.

10 10 Oversikt over forbedringer 9986 (BOSS) Versjon 2.1 OS-migrering Ved hjelp av innebygd Ethernet kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet-tilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere den innebygde Ethernettilkoblingen. USB-porter gjør det mulig å installere programvare via en flashstasjon og gjør at en skriver kan kobles til 2090-programmereren. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere USB-portene. Programmerens programvare kan oppdateres ved hjelp av nettverket for programvaredistribusjon, men det kan bare brukes av Medtronic- eller Vitatron-personell. På enkelte programmerere er parallellporten fjernet fra siden på programmereren. Tekst og grafikk er oppdatert for å reflektere denne endringen. Symbolforklaringen er oppdatert (BOSS) Versjon 2.0 OS-migrering Sikkerhetsinformasjonen er oppdatert med spesielle hensyn som gjelder Windows-baserte programmerere. Kapitlet om fjernvisning er fjernet, og skjermbildene er revidert for å fjerne Remote View-symbolet. Ny informasjon om utvidet bruk av USB-porter til utskrift og installering og oppdatering av programvare (BOSS) Versjon 1.5 Ved hjelp av det trådløse kortet 2091WB kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet-tilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere det trådløse kortet 2091WB. Ved hjelp av Ethernet/modem-kortet kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet- eller modemtilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere Ethernet/modem-kortet 2091.

11 Oversikt over forbedringer 11 Symbolforklaringen er oppdatert for å inkludere WEEE-symbolet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) som gir kunden råd om hvordan programmereren kastes på riktig måte.

12

13 Informasjon om programmereren1 1 Beskrivelse og bruksområde 14 Advarsler 14 Forholdsregler 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27

14 14 Kapittel 1 Beskrivelse og bruksområde Beskrivelse og bruksområde Programmereren fra Medtronic/Vitatron er et bærbart, nettdrevet, mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronic og Vitatron. Andre funksjoner: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Dette gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm per sekund på papir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren. Merk! Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesigassblandinger. Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. I referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare finner du mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene. Advarsel! Dette utstyret må ikke endres uten etter godkjenning fra Medtronic.

15 Informasjon om programmereren Forholdsregler 15 Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Programmereren fungerer også som et digitalt måleinstrument til måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde for den implanterte enhetens pacespiker som registreres av hudelektrodene. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen. Programmereren skal kun brukes til å programmere implanterbare enheter fra Medtronic eller Vitatron som er oppført som aktuelle enheter for programvaren som brukes. Hvis programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Forholdsregler Denne enheten er testet med hensyn til samsvar med FCCbestemmelsene. Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Medtronic Inc. eller Vitatron, kan frata brukeren autorisasjonen til å bruke denne enheten.

16 16 Kapittel 1 Forholdsregler Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten må ikke mistes i gulvet eller håndteres på en måte som kan påføre den fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten tilsynelatende ser ut til å fungere rett etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som først oppdages på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet (ESD). I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Enheten er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Sørg alltid for å bruke forsvarlige metoder for å unngå miljømessige skader på enheten.

17 Informasjon om programmereren Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Den grunnleggende operativsystemprogramvaren for 2090-programmereren oppgraderes til et operativsystem basert på Microsoft Windows XP. Ved å ta i bruk et vanlig operativsystem som Windows XP kan Mectronic utvikle programvareløsninger raskere, og det blir mye enklere å oppdatere systemet og programmene. Populariteten til Windows XP har gjort det mer utsatt for trusler som nettverksangrep og virus. Samtidig krever mange av funksjonene på 2090-programmereren tilkobling til sykehusets nettverk. De store fordelene ved å bruke funksjoner som krever nettverkstilkobling, gjør altså 2090-programmereren litt mer utsatt for mulige nettverksrelaterte trusler. Dette gjør Medtronic for at 2090-programmereren skal være sikker Medtronic har gjort sitt ytterste for å sørge for at 2090-programmereren skal være sikker og pålitelig programmereren er konfigurert for bruk med en spesifikk hensikt og er ikke tilgjengelig for generell bruk. Ettersom programvarekomponenter som Internet Explorer og Microsoft Office ofte utsettes for fientlige angrep, installeres disse komponentene ikke på 2090-programmereren. Operativsystemdelen på den interne harddisken er skrivebeskyttet. Hver gang 2090-programmereren startes, starter den med siste fungerende konfigurasjon. Maskinvare som ikke støttes, inkludert PCMCIA-kort og USB-enheter, ignoreres av operativsystemet og kan ikke brukes fra programmereren. Når det gjelder sikkerheten i trådløse nettverk, støtter Medtronic nå også WPA-PSK (TKIP) i tillegg til WEP (Wired Equivalent Privacy). Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere reelle trusler og evaluere potensielle konsekvenser for 2090-programmereren.

18 18 Kapittel 1 Krav til programvare Dette kan sykehuset gjøre for at 2090-programmereren skal være sikker Det viktigste tiltaket sykehus og legekontorer kan iverksette er å ha et sikkert nettverk. Dette minimerer muligheten for at sikkerheten på 2090-programmereren reduseres. Dette inkluderer brannvegger samt sikkerhetstiltak som skal holde nettverket og eventuelt tilkoblet utstyr sikkert og beskyttet mot trusler fra utsiden. Enkelte trusler, for eksempel tjenestenektangrep, som fører til at det aktuelle systemet kontinuerlig responderer på falske nettverksforespørsler, kan kun oppstå på og påvirke systemer på lokalt nivå. Ved bruk av trådløse nettverksforbindelser anbefaler Medtronic på det sterkeste å bruke WPA-PSK-kryptering. Dette skal du gjøre hvis du mistenker at sikkerheten på 2090-programmereren er redusert Hvis du tror at 2090-programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren, koble den fra nettverket eller fjerne nettverkskortet, og starte systemet på nytt. Kontakt Medtronics tekniske støtte for å få hjelp. Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge funksjoner til programmereren. Se Kontrollere programvareversjonen på side 79. Programmererens funksjoner Programmeringsfunksjoner: Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren. Permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger.

19 Informasjon om programmereren Programmererens funksjoner 19 Valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren. Akuttknapper for VVI-pacing. Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger som er i bruk, samt batteristatusen til den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift fra Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem. EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. EKG-visning i full bredde omfatter mulighet for å fryse samt en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering. Funksjoner for oppdatering av programvaren: Tilgjengelig oppdateringer fra Medtronic. Klinisk programvare som har funksjon for avinstallering kan fjernes av Medtronic-personale ved hjelp av programmereren.

20 VVI 20 Kapittel 1 Systemkomponenter Systemkomponenter Figur 1-1. Programmererens komponenter sett forfra Skjerm 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Hodetelefonkontakt 5 Tastaturdeksel 6 Tastatur 7 Skriverknapper 8 Telefonledning (følger ikke med) 9 Papir til skriveren 10 Programmeringshode (bestilles separat) 11 Pekepenn 12 Elektrodeledninger 13 EKG-kabel med plugg 14 Referansehåndbok 15 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 16 Nettledning 17 Ethernet-kabel (følger ikke med)

21 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 21 Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen har trinnløs justering fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen. VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen gjør det enkelt å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte hjerteenhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. (Må bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeren.) Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer.

22 22 Kapittel 1 Systemkomponenter Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. Merk! Hvis du mottok en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Figur 1-2. Kontakter foran (åpnet tastatur) Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømkontakt Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten er merket med gult. Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt.

23 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 23 EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 1-3. Sett fra venstre Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente 2 sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Den valgte funksjonen avgjør om du skriver ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG fra Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig.

24 24 Kapittel 1 Systemkomponenter Figur 1-4. Sett fra høyre Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk.

25 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 25 Figur 1-5. Deksel for diskettstasjon og PC-kort åpent (to maskinvarevarianter for programmereren er vist) PC-kortåpning 2 Parallellport 3 Diskettstasjon PC-kortåpning 2 Diskettstasjon 3 Innebygd Ethernet 4 USB-port PC-kortåpning Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: Modemkort. Kombinert Ethernet/modem-kort (kalt kombinasjonskort). Ethernet-kort for trådløst nettverk (kalt trådløst kort). Disse PC-kortene kan brukes til å koble programmereren til nettverk for programvaredistribusjon eller til en ekstern datamaskin. Advarsel! Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort er brukeren ansvarlig for at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver til programmereren.

26 26 Kapittel 1 Systemkomponenter Diskettstasjon For bruk av formaterte IBM-kompatible 3,5 inch (90 mm) disketter. Lagringskapasiteten kan enten være 720 kb (DS, DD) eller 1,44 MB (DS, HD). Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. Figur 1-6. Sett fra baksiden (dekslet til nettledningen er åpent) USB-port(er) 2 VGA-utgangsport 3 Nettledning USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver eller USB-lagringsenhet. VGA-utgangsport Gjør det mulig å sende skjermbilder fra programmereren til en ekstern VGA-skjerm eller å konvertere utgangssignalet til NTSC/PAL-format slik at bildet kan vises på en TV-skjerm. Forsiktig! For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm bør du bare benytte en VGA-monitor som oppfyller en godkjent sikkerhetsstandard som UL eller IEC Nettledning Kobler programmereren til nettstrøm.

27 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 27 Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en interaktiv skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Funksjoner og symboler på skjermbildet Denne delen gir en oversikt over funksjonene på skjermbildet. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for den implanterte enheten. I Figur 1-7 vises hovedelementene på et vanlig skjermbilde. Vitatron-skjermbildene kan være forskjellige. Se referansehåndboken for den implanterte enheten. Hvis du ser en -knapp, trykker du på denne for å vise Select Modelskjermbildet for Vitatron. Merk! Du finner informasjon om hvordan du endrer språket på skjermbildet (f.eks. fra engelsk til tysk) under Endre språkinnstilling på side 78. Figur 1-7. Hovedelementene på skjermbildet (eksempel) Oppgavelinje 2 Statuslinje 3 EKG-vindu 4 Oppgaveområde 5 Kommandolinje 6 Knapper 7 Verktøypalett

28 28 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Oppgavelinje På oppgavelinjen kan du finne følgende symboler/indikatorer: Tabell 1-1. Symboler/indikatorer på oppgavelinjen Symbol Navn Funksjon Lyspanel for plassering av programmeringshode Indikator/velger for Analyzer Indikator/velger for enhetskontroll USB-indikator Diskettindikator Lyser grønt for å angi at det er opprettet kommunikasjon mellom programmeringshodet og den implanterte enheten. Jo flere grønne elementer som lyser, jo bedre er kommunikasjonen. Minst to grønne elementer skal lyse. Brukes til å starte en Analyzer-kontroll eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en Analyzer-kontroll fra en enhetskontroll. Når en Analyzer-kontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. (Du finner mer informasjon om Analyzer-enheten i referansehåndboken for 2290 Analyzer.) Brukes til å åpne Select Modelskjermbildet på programmereren eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en enhetskontroll fra en Analyzer-kontroll. Når en enhetskontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. Lyser grønt for å indikere at en USB-lagringsenhet er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når USB-indikatoren lyser grønt, er disketten ikke tilgjengelig. Når du setter inn en USB-enhet, kan det oppstå en liten forsinkelse før enheten er klar til bruk. Lyser grønt for å indikere at diskettstasjonen er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når diskettindikatoren lyser grønt, er USB-pinnen ikke tilgjengelig.

29 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 29 Statuslinje Ingen informasjon vises på statuslinjen før du har valgt en modell. Du finner mer informasjon om statuslinjen i referansehåndboken for den implanterte enheten. Når du har valgt en modell, kan følgende vises på statuslinjen: Gjeldende pacemodus. Testtilstandstatus. Valgt modell. 1 1 Statuslinje EKG-vindu Dette vinduet viser et utsnitt av EKG-kurvene og inneholder en statuslinje og en knapperad for justering av kurven. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust...]. Når du har valgt en modell, kan Marker Channel-kurver og EGM-kurver fra telemetri være tilgjengelig. I den aktuelle referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om EKG-vinduet. I referansehåndboken for 2290 Analyzer finner du informasjon om knappene på knapperaden for justering av kurven. 1 1 Knapperad for justering av kurven

30 30 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Oppgaveområde Denne delen av skjermbildet ligger mellom EKG-vinduet og kommandolinjen. Oppgaveområdet endrer utseende etter den valgte oppgaven eller funksjonen. Kommandolinje Linjen helt nederst på skjermbildet viser kommandoknappene for automatisk oppstart av riktig programvare og visning av Select Model-skjermbildet for Vitatron. I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du informasjon om hvilke kommandoknapper som er tilgjengelige etter valg av modell. Knapper Knapper som ligner på de som beskrives nedenfor, brukes til å styre programmereren med pekepennen. Du kan "trykke på" en knapp ved å peke på den med tuppen av pekepennen. 1 Inaktiv knapp (angis med en lysere farge) 1 Knappene kan utføre en kommando direkte, for eksempel knappen [Freeze], eller de kan åpne et vindu der du kan utføre andre handlinger. Vanligvis har disse knappene et navn som slutter med en ellipse, for eksempel som knappene [Strips...] eller [Adjust...] vist ovenfor. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å "trykke på og holde inne" en knapp. Trykk på knappen med pekepennens tupp til det er på tide å "slippe opp" knappen igjen. Når en knapp er inaktiv, får den en lysere farge og utfører ingen kommando når du trykker på den med pekepennen.

31 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 31 Verktøypalett Samlingen av knapper og symboler langs kanten på skjermbildet kalles "verktøypaletten". Dette er kontroller som du bruker til å velge en oppgave eller funksjon. Du finner mer informasjon i Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller på side 74. Mer informasjon om verktøypaletten for kontrollene finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten.

32

33 Klargjøre programmereren2 2 Grunnleggende oppsett 34 Koble til periferutstyr 40

34 34 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Grunnleggende oppsett Før programmereren klargjøres, må den plasseres stødig på et sted der luftåpningene på høyre og venstre side ikke blokkeres. Programmereren går på nettstrøm, så den må plasseres i nærheten av en nettkontakt. Denne delen beskriver følgende: Posisjonere skjermen Koble til EKG-kabelen Koble til programmeringshodet Koble til nettledningen Koble til telefonledningen Koble til Ethernet-kabelen Slå på programmereren

35 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 35 Posisjonere skjermen 1. Trykk inn de to knappene på hver side av håndtaket. 2. Løft opp skjermen. 3. Sett den i en behagelig vinkel. Koble til EKG-kabelen 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn pilen på EKG-kabelen med den røde prikken på EKG-kontakten. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det sorte eller blå merket er på høyre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side.

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

X860de, X862de, X864de

X860de, X862de, X864de X860de, X862de, X864de Brukerhåndbok Desember 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7500 Modell(er): 432, 632, 832 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Takk for at du valgte

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer