Størrelse: px
Begynne med side:

Download "--------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 KONFERANSE OM: Kunsten å pleie og behandle syke og vitenskapen om disse praksisene Fra romantisk til neoliberal pleie-/omsorgs - og behandlingspraksis og Det medisinske resonnement en sosial kognitivt tilnærming Konferansen inngår som en del av undervisningstilbudet i forskningsgruppen Praxeologi; MEDSYKVIT og masterseminaret SYKSEM 305 ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og helsefag Tid 2. november kl (Konferanse) 3. november kl (Konferanse) Påmelding innen 28. oktober til: Institutt for samfunnsmedisinske fag Telefon: e-post: Kontaktperson: Kirsti Nordstrand e-post: Stad Institutt for samfunnsmedisinske fag, Kalfarveien 31, 5018 Bergen Rom for konferansen Spissøen. Kursansvarleg Professor Karin Anna Petersen, 1. amanuensis Jeanne Boge i samarbejde med gæstprofessor Staf Callewaer

2 Hausten 2011 Førelesar/tema Tekstar Deltakar aktivitet/ framlegg m.m. Konferanse onsdag 2. november kl Rom Forskjønnelsen Kalfarveien 31 kl Birte Hedegaard Fra romatisk til neoliberal pleie- /omsorgs - og behandlingspraksis kl Studentane presenterer (ca 15 min.) opposisjon/diskusjon (ca.30 min) Hildegunn Sundal Om barn på sjukehus Rolf Horne Om habilitering Bjørn Erik Rogde Om mandlige sygeplejersker Oddrunn Sortland Om vitenskapsteori i sykepleieuddannelsen Wenche Sortvik Om masterafhandlinger ved ved UIB Kl Me avsluttar dagen med middag på byen. Sei i frå om du ikkje kan delta, slik at me ikkje tingar bord til for mange. Larsen, B. H. (2006): Anerkendelse og krænkelse en undersøgelse af diskursive kontrolprocedurer i relation til sygeplejerskers bestræbelser på at opnå anerkendelse af det verdslige sygeplejefag som et selvstændigt fag. Ph.d.-afhandling. Forlaget PUC, Viborg Larsen, B.H. (2008): Fra lægekunst til positiv eksperimentel og klinisk lægevidenskab i At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu (Red.: Marianne Høyen og Karin Anna Petersen), Forlaget Hexis, København, s Larsen, B.H. (2010): Sygeplejersken og lægen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr. 12, 52-59, Aarhus Diskusjon: Deltakarane deltek aktivt i diskusjonane og har på førehand formulert spørsmål til gjesteforskarane (max.1 A-4 side) Leverer spørsmål til Jeanne Boge innan 27. oktober Spørsmåla vert samla og send vidare til gjesteforskarane. I tillegg til attendemeldingar frå gjesteforskarar og frå dei andre som er til stades, vil kvar student få ein medstudent som opponent: Fylgjande er opponentar for kvarandre: Horne og Sundal Rogde og Sortland Sortvik og Jeanne Røthing og Ågotnes Storum og Berge Opponentane gjer avtaler og sender materiell til kvarandre.

3 Hausten 2011 Forelesar/tema Tekstar Deltakar aktivitet / framlegg m.m. Konferanse Torsdag 3. november kl Rom Forskjønnelsen Kalfarveien 31 kl Staf Callewaert Det medisinske resonnement en sosial kognitivt tilnærming (Cicourel) kl Studenterne præsenterer (ca 15 min.) opposisjon/diskusjon (ca.30 min) Lever spørsmål og opplegg til Jeanne Boge innan 28. oktober Merethe Røthing Om pårørende til Hungtinton ptt Gudmund Ågotnes Om samhandlingsreforme n Hilde Storum Om elektronisk dokumentation Ann Kristin Berge Om hjemmesykepleie Avslutting Bourdieu, Pierre (1999): The Weight of the World, Oxford Polity, 625 p. Det gælder: pp. vii-x; To the reader: 01-2;; A double life, ; The sick Person as an object: ; Understanding: pp ; Postscript: , 56 p. Callewaert, Staf (2003): Pierre Bourdieus forståelse som metode I sociologisk forskning. I anledning af Bourdieus afsluttende kapitel: Comprende La misère du monde, I. Callewaert, Staf: Fra Bourdieu og Foucaults verden Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. København,: Akademisk forlag/forlaget PUC, pp , 18 p. TEXT 1: Cicourel, Aaron V. (1988): Elicitation as a Problem of Discourse, pp i Ammon von Ulrich, Norbert Dittmar & Klaus J. Matheier (Hrsg): Sociolinguistics/ Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society/Ein internationales Diskusjon: Deltakarane deltek aktivt i diskusjonane og har på førehand formulert spørsmål til gjesteforskarane (max.1 A-4 side) Leverer spørsmål til Jeanne Boge innan 27. oktober Spørsmåla vert samla og send vidare til gjesteforskarane. I tillegg til attendemeldingar frå gjesteforskarar og frå dei andre som er til stades, vil kvar student få ein medstudent som opponent: Fylgjande er opponentar for kvarandre: Horne og Sundal Rogde og Sortland Sortvik og Jeanne Røthing og Ågotnes Storum og Berge Opponentane gjer avtaler og sender materiell til kvarandre.

4 Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Vol. II. Berlin, New York: Walter de Gruyter. (Fransk övers. La sollicitation comme problème discursif. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche sociocognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp GJESTEFØRELESARAR Birte Hedegaard Larsen Center for Sygeplejeforskning - Viborg Heibergs Alle 2, 5. sal, 8800 Viborg Direkte tlf.: Mobil: / Mail: eller Uddannelse Sygeplejerske (1970) Sygeplejeskolen Aarhus Kommunehospital Videreuddannelse (diplomniveau) i uddannelse, pædagogik og ledelse (1977) - Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet Examen Philosophicum (1992) - Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning Eksamen art. filosofi (1995) - Aarhus Universitet Cand.cur (1998) - Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet Ph.d. (2005) - Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Aktuelle forskningsprojekter Vægtregulering hos svært overvægtige børn barrierer og muligheder set fra et deltagerperspektiv Mænd og kvinders indlæggelsesforløb i forbindelse med akut koronart syndrom Undervisning

5 Underviser og vejleder på Master of Health Science (Nursing) og professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske Publikationer Larsen, B. H. (1998): Kari Martinsen mellem Løgstrup og Aristoteles, Danmarks Sygeplejehøjskole Skriftserie nr. 60, Aarhus Larsen, B. H. (2001): Viborgudviklingsprojektet ændret praksis eller? Tidsskriftet FASID, København Larsen, B. H. (2006): Anerkendelse og krænkelse en undersøgelse af diskursive kontrolprocedurer i relation til sygeplejerskers bestræbelser på at opnå anerkendelse af det verdslige sygeplejefag som et selvstændigt fag. Ph.d.-afhandling. Forlaget PUC, Viborg Larsen, B. H. (2007): Viljen til selvstændighed. Tidsskriftet Sygepleje & Historie, Årg. 10, nr. 30 Bjerg, K., Larsen, B.H. (2008): Originalitet og innovative kompetencer i sygeplejerskeuddannelsen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr.7, 28-34, Aarhus Larsen, B. H. (2008): Sygepleje i spændingsfeltet mellem autonomi og dominans i Sygepleje i fortid og nutid (Red.: Jens Bydam og Stinne Glasdam), Nyt Nordisk Forlag, København Larsen, B.H. (2008): Fra lægekunst til positiv eksperimentel og klinisk lægevidenskab i At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu (Red.: Marianne Høyen og Karin Anna Petersen), Forlaget Hexis, København Larsen, B.H. (2009): Et livshistorisk fokus på professionelt sygeplejeliv i Årsskrift for Udviklingsdivisionen, VIA University College, Aarhus Råholm, M-B, Larsen, B.H., Löfmark, A.,Slettebø, Å. (2010): Nursing education in Denmark, Finland, Norway and Sweden from Bachelor s degree to PhD. Journal of Advanced Nursing 66 (9), Larsen, B.H. (2010): Sygeplejersken og lægen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr. 12, 52-59, Aarhus Larsen, B.H., Bak, K.T., Christensen, E.B., Gregersen, T., Lyngsø, A. (2010): Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, Christensen, E.B., Larsen, B.H. (2010): Sygeplejerskeuddannelsens historie. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, Lorentzen, V., Larsen, B.H., Dyeremose,V.: Severely overweight children and dietary changes illustrated from a family perspective. Journal of Advanced Nursing (in press). Staf Callewaert Professor emeritus Vegagatan 14, SE Lund, Sverige Phone: / Staf Callewaert er professor emeritus fra 2002, etter meir enn 22 år som professor i pedagogikk på Københavns Universitet, Institutt for pedagogikk, filosofi og retorikk. Det er ikkje å ta for hardt i å si at Callewaert er ein av de få universitært lærde, språkmektig og med djuptpløyande kunnskapar innan teologi, filosofi, antropologi, sosiologi, pedagogikk. Han er av de fremste Bourdieu fortolkarane, ja ein taler til og med om Callewaerts eigen Bourdieu - fortolking.

6 Callewaerts vitskapelige karriere begynte som dominikanarbror der han studerte teologi og filosofi ved Dominikanaranes teologiske fakultet i Leuven i Belgia, der han også ble dosent i etikk. Han arbeidet blant innvandrarane i Paris i åra før 1968, doktorerte i sosiologi ved Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet. Han blei så professor i pedagogisk psykologi ved Aalborg Universitetssenter, og i 1980 professor i pedagogikk ved Københavns Universitet. Callewaert har arbeida med rådgiving og forskarutdanning innan skulespørsmål i Guinea-Bissau, Tanzania, Mozambique og Namibia. Ei rekkje danske sjukepleiarar har fullført sitt ph.d.-studium under hans lærestol ved Københavns Universitet, ikkje minst i samband med at Callewaert var programleiar for det tverrvitskapelege orienterte Bourdieu - programmet ved det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, som han bygde opp i samarbeid med mellom anna Karin Anna Petersen. Sidan 1994 har arbeidet med bakgrunn i dette programmets fast ph.d - seminar vorte utleda og utført forskjellige empirisk baserte prosjekter mellom anna det arbeid som Stinne Glasdam har bidrege med: Inklusion og eksklusion af pårørende i en onkologisk klinik (sjå nedanfor). Bourdieus verk utgjør eit sentralt element i arbeidet, der studentane tilegner seg ein kritisk refleksiv tilgang til både teoretiske og empiriske spørsmål. Callewaert har også vært aktiv i oppbygginga av, - og i vegleiing av ph.d.- studentar innan det initiativ til forskarutdanning som ble utvikla mellom Viborg Amt, Sygeplejeskolen, Viborg - seminariet, Københavns Universitet og Deakin University i Australia. I dette miljø deltok også Jette Steensen som bidrog med sin avhandling: Veje og Udveje (sjå nedanfor). Dette har intensivert samarbeidet med Karin Anna Petersen, noko han også har haldt fram med ved Uppsala Universitet der Callewaert dei siste åra har undervist sjukepleiarar og ph.d. - studentar i utdanningssosiologi. Frå dette miljøet kjem Carina Carlhed (sjå nedanfor) som bidrog med avhandlinga: Medicinens lyskraft och skyggar. Om trosföreställningar och symbolsk makt innom habiliteringen, På ulike språk har Staf Callewaert utgitt ei rekkje av bøker og artiklar. Berre nokre få vert nemnte her: I samband med at Callewaert i 2002 ble professor emeritus ble det utgitt en bok med fleire intervju med han, og ein samla bibliografi over Callewaerts samla skriftlige produksjon. Vi får eit levende bilde av personen og de mange forskingsmiljø han er skapande innanfor. Boken er redigert av Karin Anna Petersen og Morten Nørhom: Callewaert. Videnskab og engagement. Viborg: Forlaget PUC, 2002.

7 I samband med at Callewaert vart æresdoktor ved Uppsala Universitet blei så vel hans emeritusforelesing som hans hedersdoktor-forelesing publisert. Disse er å finne elektronisk i ESEP - rapportserie på Uppsala Universitet (www.ped.uu.se.se Forskingsgruppen Ethos in Society, Education and Practices, rapport nr.1, er å finne som pdf - fil). Dei er sidan utkomme i bokform: Callewaert, S.: Til kritikken af den pædagogiske teori. Viborg: Forlaget PUC, Nokre andre tekster : Callewaert, S.: Kultur, pædagogik og videnskab. Om Pierre Bourdieus habitusbegreb og praktikteori. København: Akademisk forlag, SYKSEM305 Callewaert, S.: Fra Bourdieus og Foucaults verden. København: Akademisk forlag, Da Callewaert fylte 75 år blei ei æresbok publisert, skrive av familie, medarbeidarar og kollegar. Boka gir eit bilde av mange års intenst faglig arbeid og relasjonar til kollegaer frå mange miljø og land, på tvers av faggrenser. Karin Anna Petersen og Marianne Høyen (red.): At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert Forlaget Hexis 2008, 664 sider.bidrag av: Inga Axelsen, Carol Benson, Karen Borgnakke, Donald Broady, Agnes Callewaert, Inger Callewaert, Teresa Callewaert, Carina Carlhed, Luiza Cortesao, Lars Dalström, Geert Delbeke, Boel Englund, Annica Engström, Lizbeth Engström, Kim Esmark, Frits Florin, Stinne Glasdam, Ivor Goodson, Ingegerd Gunvik-Grönbladh, Gerd Halskov, Erik Jørgen Hansen, Ingrid Heyman, Henrik Hovmark, Frode Jacobsen, Emmy Brandt Jørgensen, Søren Keldorff, Wiggo Kilborn, Nils Kjellman, Birte Hedegaard Larsen, Kristian Larsen, Erik Laursen, Sverker Lindblad, Agneta Linné, Sverker Lundin, Vibeke Lorentzen, Aase Lydiksen, Armando Leio Macaza, Kari Martinsen, Reyes Mate, Jos Nihoul, Morten Nørholm, Ann-Charlotte Olstedt, Mikael Palme, Karin Anna Petersen, Franck Poupeau, Palle Rasmussen,

8 Fritjof Sahlström, Charlotte Skawonius, Jette Steensen, Eva Trotzig, Boel Westerberg, Ken Zeichner, Kate Østergaard. Da Staf Callewaert den 16. juni 2002 blei 70 år og samtidig emeritus frå Københavns Universitet etter meir enn 22 år som professor i pedagogikk blei boka Callewaert Videnskab & Engagement utgitt. Boka inneheld ei rekkje samtaler og intervju frå perioden 1980 frem til 2001, ein artikkel om forholdet mellom kritisk realisme og praxeologi, ei beskriving av Bourdieu -programmet han utvikla, og ein fyldig bibliografi. Boka At sætte spor en vanding frå Aquinas til Bourdieu er eit forsøk på å flytte perspektivet og gi andre ein moglegheit til å sette ord på korleis møtet med Staf Callewaert har hatt sett spor. Her har representantar frå ulike forskingsmiljø, frå ulike land, frå alle periodar av Stafs liv medvirka: Leuven, Belgien / Sorbonne og Saint Colomne, Villejuif, Paris / Lund, Sverige / Aalborg Universitetscenter, Danmark / Københavns Universitet, Danmark / Sygeplejeskolen og Pædagogseminariet, Viborg, Danmark samt Deakin, Australien / Uppsala Universitet, Sverige / Afrika, flere land. Boken kan bestillast på epostadr: Boka Fra Bourdieus og Foucaults verden er ei samling redigerte forelesingsmanuskript av professor emeritus Staf Callewaert fra årene Her finn ein Callewaerts egen Bourdieu-fortolkning brukt som optikk i lesinga av ei lang rekkje andre verk, som arbeider frå mellom anna; Michel Foucault, Pierre Bourdieu, John Boli & Ramirez Francisco, Berit Karseth, Catherine Bell, Max Weber, Henrik Wulff, Bertrand Geay, Karl-Georg Ahlström, Ruqaiya Hasan, Ference Marton, Fritjof Sahlström, Claude Lévi-Strauss, Blaise Pascal, Joseph Dunne og Aristoteles.

9 Minner elles om at det er praxeologisamling fyrste tysdag i månaden. Der professor Staf Callewaert føreles er fast gjesteførelesar. Denne hausten problematiserer me spesielt intervju med utgangspunkt i Cicourel sine tekstar (sjå under) Alle er hjerteleg velkomne. Tid Fyrste tysdag i månaden kl : 6. september kl oktober kl november kl november kl (Konferanse) 3. november kl (Konferanse) 6. desember kl SYKSEM305 Utgångspunkten är urvalsvolymen Aaron V. Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin, Seuil, Paris Seminariet ska behandla: Bourdieu, Pierre/Winkin, Yves: Préface, pp i Cicourel, Aaron V.: La raisonnement médical. Une approche sociocognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin. Paris: Seuil, 2002Pierre Bourdieu et Yves Winkin.. Cicourel, Aaron V. (2002): Introduction, pp i Cicourel, Aaron V.: La raisonnement médical. Une approche sociocognitive. Textes recueillis et présentés par Pierre Bourdieu et Yves Winkin. Paris: Seuil, Sted: Kalfarveien 31, rom 117/118 Texter 1.nov.: TEXT 2: Cicourel, Aaron V.(1981): Language and the Structure of Belief in Medical Communication, Studia Linguistica, Vol. 35, No. 1-2, pp (Fransk övers. Langage et structure des croyances dans la communication médicale. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp ) TEXT 3: Cicourel, Aaron V. (1985): Raisonnement et diagnostic : le rôle du discours et de la compréhension clinique en médecine, pp i Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris (Finns endast på franska. Urspr. publ. i Actes de la recherce en sciences sociales, no 60, novembre 1985, pp ) TEXT 6: Cicourel, Aaron V. (1995): Medical Speech Events as Resources for Inferring Differences in Expert-Novice Diagnostic Reasoning, pp i Uta M. Quasthoff (Ed.): Aspects of Oral Communication. Berlin: Walter de Gruyter, (Fransk övers. Les événements langagiers médicaux comme ressources pour établir les différences de raisonnement diagnostique entre experts et novices. I Cicourel, La raisonnement médical. Une approche socio-cognitive. Paris: Seuil, Paris 2002, pp )

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga?

Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Kva sanningar finn vi om praksisopplæring i førskulelærarutdanninga? Liv Torunn Grindheim og Randi Moe Praksisopplæring har ein sentral plass i utdanninga til førskulelærarstudentane. Kva studentane lærer

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 06 11 millionar til skuleforsking Familieråd fungerer Besteforeldre i dag Internasjonale impulsar Nye tankar

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Shp-prosjektet Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn Årsrapport 2011 Prosjektgruppe Det er ikkje gjort endringar når det gjeld organiseringa av prosjektet. Professor Atle Døssland er leiar

Detaljer

Norske kostråd. En praxeologisk studie - med Pierre Bourdieus praktikk- og feltteori som analytisk verktøy. Periode 1946 2014.

Norske kostråd. En praxeologisk studie - med Pierre Bourdieus praktikk- og feltteori som analytisk verktøy. Periode 1946 2014. Norske kostråd En praxeologisk studie - med Pierre Bourdieus praktikk- og feltteori som analytisk verktøy. Periode 1946 2014. Elisabeth Kleppe Masterprogram i helsefag - sykepleievitenskap Forskningsgruppen

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt Hvor beveger sykepleien seg? Selv ble jeg i 1991 utfordret til å ha et innlegg i Danmark med tittelen «Hvor beveger sykepleien seg?». I forberedelsen leste jeg Aristoteles «Etikk» (18). Han skriver om:

Detaljer

Rehabilitering mellom medisin og samfunnsfag - en feltanalytisk skisse

Rehabilitering mellom medisin og samfunnsfag - en feltanalytisk skisse Rehabilitering mellom medisin og samfunnsfag - en feltanalytisk skisse Marte Feiring og Per Koren Solvang I Norge blir rehabilitering ofte beskrevet ut fra en de- fått så stor gjennomslagskraft i det norske

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie

Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomsskulen: ein kasusstudie Hilde Opsal Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie Doktoravhandling ved Universitetet i Agder Universitetet i

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

NR 2 2010 menn og likestilling Ny borrelia-variant liv som reddes skal også leves morgendagens mobilteknologi

NR 2 2010 menn og likestilling Ny borrelia-variant liv som reddes skal også leves morgendagens mobilteknologi Forskingsmagasin frå Universitetet i Agder NR 2 2010 Menn og likestilling side 3 Ny borrelia-variant side 12 Liv som reddes skal også leves side 23 morgendagens mobilteknologi side 32 Sørlandske verdiar

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

Forskerforum. Regionene vil styre

Forskerforum. Regionene vil styre Å RG A N G 3 8 N U M M E R 0 5 2 0 0 6 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Regionene vil styre Hvilket politisk nivå skal styre forskning og utdanning? De planlagte regionene må bli en sterk

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 14 Invitasjon og informasjon om den norske ISAAC-konferansen i april 2007 nr 2 / 2006 2 Dialog

Detaljer

BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis

BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis BPR på norsk! Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis av Berit Moltu PhD-avhandling i Tverrfaglege kulturstudiar. Institutt for tverrfaglege kulturstudiar (KULT)

Detaljer

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R BULLETIN VOL. 8/9 MARS 2007 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER S. 2 ÅRETS BULLETIN S. 2 INVITASJON TIL 5. NASJONALE 1700-TALLSKONFERANSE

Detaljer

Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 3/2014 - september 2014. David Shapiro til Oslo. Kommer du?

Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 3/2014 - september 2014. David Shapiro til Oslo. Kommer du? Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 3/2014 - september 2014 David Shapiro til Oslo. Kommer du? I to år har NIFS og Statped ønsket David Shapiro, en av verdens fremste forskere

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002

Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002 Samfunnsvitere på Island På toppen av en geysir 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Er dagens unge eldgamle arbeidstakarar? Vår tids

Detaljer

Veiledning i de videregående utdannelser

Veiledning i de videregående utdannelser Veiledning i de videregående utdannelser Gunnar Handal er professor emeritus i pædagogik, Oslo Universitet, og Per Lauvås er professor i pædagogik ved Høgskolen i Østfold. Gunnar Handal og Per Lauvås var

Detaljer

Pedagogiske endringsprosesser

Pedagogiske endringsprosesser HiO-rapport 2009 nr 17 Pedagogiske endringsprosesser Artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet - 2007-2009 Gerd Bjørke (red.) Høgskolen i Oslo Pedagogisk utviklingssenter Oktober 2009 Høgskolen i Oslo

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

På jakt etter forskertalent

På jakt etter forskertalent O K T O B E R 2 0 0 9 N U M M E R 8 Å R G A N G 41 F På jakt etter forskertalent Hvordan få ungdom i videregående skole interessert i forskning? Holbergprisen i skolen skal tenne forskergløden hos elevene.

Detaljer

Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid

Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid Ungdom med særskilte behov frå trygd til arbeid Eli Fjeldseth Røys, cand.polit. og høgskulelektor ved Høgskolen i Volda, avdeling for samfunnsfag og historie. Samandrag Tema for denne kvalitative studien

Detaljer