Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen"

Transkript

1 Navigatøren Norge: Rentebunnen er nådd er valutamarkedet forberedt? Gauta Marius Langeland Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen

2 Norsk økonomi: Sterkere enn fryktet og spådd Utviklingen gjennom sommeren bekrefter trenden så langt i år: Ledighetstoppen synes å være bak oss Arbeidsledigheten ser ut til å ha nådd toppen Utflating i ledigheten i oljefylkene styrker oss i troen på at det verste er bak oss. Med avtakende fall i oljeinvesteringene framover bør veksten i norsk økonomi ta seg gradvis opp Det har gjennom hele perioden siden oljeprisen begynte å falle vært grei vekst næringslivet utenfor oljesektoren, i privat konsum og i offentlig etterspørsel. Vi ser ingen grunn til at det skal snu nå. Medisinen lave renter, svak krone og offentlig pengebruk ser ut til å ha virket. Stabilisering også i oljefylkene Utviklingen i arbeidsledigheten, som er det som virkelig betyr noe, er langt sterkere enn Norges Bank hadde trodd den skulle være. De turte nok ikke å tro helt på ledighetstallene da de lagde anslag i juni. Nå tror vi de er mer overbevist. 2

3 Norges Bank overrasket rentebunnen er nådd Gjennom sommeren har boligprisene vokst langt sterkere enn ventet. De siste tre månedene har annualisert månedsvekst ligget på 12 %. Det begynner å bli hett i boligmarkedet Det øker uroen i Norges Bank for at finansielle ubalanser bygger seg opp. I tillegg gir høyere boligpriser vekstimpulser til norsk økonomi, det blir mer attraktivt å bygge nytt. Igangsettingen av nye boliger vokser godt. Når konsumprisveksten i tillegg har kommet inn langt over anslagene til Norges Bank (kjerneinflasjon på 3,7 % vs anslått 2,85 %) er vi trygge i troen på at Norges Bank avblåser det varslede rentekuttet i september. Med fortsatt god utvikling i norsk økonomi gjennom høsten og vinteren, som vi tror, har vi trolig siste rentekutt fra Norges Bank bak oss. Og konsumprisveksten er langt høyere enn ventet Utviklingen i norsk økonomi i stort gjør at Norges Bank trolig tåler en sterkere NOK bedre enn før. En viss styrking av kronen vil derfor ikke være til hinder for at Norges Bank holder seg i ro framover. 3

4 Renteoppgang drevet av norske forhold Norske renter har steget betydelig gjennom sommeren. Fra bunnen er 2 år opp 25bp og 1 år opp 1bp Norske forhold har vært drivende for bevegelsen gjennom sommeren I den samme perioden er det bare små endringer i europeiske renter. Med størst oppgang i korte renter har kurven fortsatt å bli flatere Det er uvanlig å se 2 og 5 års renter på samme nivå Norske renter har steget gjennom sommeren uavhengig av utviklingen ute NOK 2år EUR 2år NOK 1år EUR 1år 2,1 1,8 3 2,7 1,5 2,4 2,1 1,2 1,8,9 1,5,6 1,2,3,9,6,3 -,3 4aug14 4feb15 4aug15 4feb16 4aug16 4aug14 4feb15 4aug15 4feb16 4aug16 Renteoppgangen har vært størst i korte renter og 2 og 5 år er nå like 3, 2,7 1år swap 2,4 2,1 1,8 5år swap 1,5 1,2 2år swap,9,6 Norges Bank,3 4aug14 4nov14 4feb15 4mai15 4aug15 4nov15 4feb16 4mai16 4aug16 4

5 Korte renter: Norges Bank ferdig å kutte? FRA-strippen har steget betydelig gjennom sommeren. Markedet vurderer ikke lenger et rentekutt i september som sannsynlig September-kontrakten ligger bare 2bp under NIBOR fiksingen I tillegg har NIBOR steget relativt til styringsrenten og påslaget har i det siste ligget på ca 6bp. Forventninger om høyere påslag bidrar også til å løfte FRA-strippen og oppgangen i korte renter Markedet priser mindre enn et kutt totalt. FRA-strippen er nå 25bp invertert på det meste Inverteringen representerer både forventninger til rentekutt og lavere påslag fremover. Oppgangen i korte renter er sannsynligvis ferdig. Vår modell for prising av korte renter viser at reprisingen som har skjedd nå er konsistent med at Norges Bank er tilbake på hold. Ytterligere renteoppgang i korte renter krever derfor at markedet skulle begynne å prise renteøkning. Det er ikke noe vi ser for oss Markedet tror ikke lengre på rentekutt i september 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 1,8 1,6,94,89,86,83,83,83,83 Modell for prising av korte renter basert på Norges Banks signaler 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 2,9 2,7 2,4 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2,9,7,4 Norges Bank 3m NIBOR,98,84 FRA-strip 7.jul aug.16,72,64,58,55,55,55,57 des13 jul14 jan15 jul15 jan16 jul16 jan17 jul17 jan18 Faktisk 2 år swap Norges Bank 2år modell (bias opp) 2år modell (på hold) 2år modell (bias ned) jun1 des1 jun11 des11 jun12 des12 jun13 des13 jun14 des14 jun15 des15 jun16 5

6 Pengemarkedet: høyere påslag drevet av utviklingen i USD Gjennom året har NIBOR steget betydelig relativt til styringsrenten. I det siste har NIBOR ligget ca 6bp over styringsrenten. For et år siden var denne forskjellen rundt 25bp. Dette gjør at NIBOR har falt lite gjennom det siste året til tross for at styringsrenten har vært kuttet to ganger. Oppgangen i påslaget henger sammen med økning i kostnaden for USD funding som danner grunnlaget for måten NIBOR settes på Påslaget har økt gjennom sommeren og er å på ca 6bp 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8 Norges Bank 3m NIBOR Både USD Libor og USD Kliemm (prisen på USD-finansiering for europeiske banker) har steget betydelig. Dette henger også sammen med fallet i 3m EURUSD basis swap (som viser at kostnaden med å få USD funding i bytte med EUR funding har steget) Vi mener at denne utviklingen er drevet av to forhold Pengemarkedsreform i USA: Dette innebærer en endring i rammebetingelsene for pengemarkedsfond, der mange fond blir avskåret fra å investere i bankgjeld og rentene i pengemarkedet stiger som en konsekvens,6,4 4aug14 4nov14 4feb15 4mai15 4aug15 4nov15 4feb16 4mai16 4aug16 Økningen i påslaget henger sammen med en tilsvarende utvikling i USD USD 3m Libor Fed EURUSD 3m Basis Swap USD 3m Kliemm 1,4 1, ,8-3,6-4 Kvantitative lettelser fra den Europeiske sentralbanken fører til økning i mengden EUR i sirkulasjon. Dette gjør at EUR blir mindre ettertraktet og det blir dyrere å bytte til seg USD finansiering.,4,2 4aug14 4feb15 4aug15 4feb16 4aug aug14 4feb15 4aug15 4feb16 4aug16 6

7 Lange renter: svært flat kurve og lave lange renter Reprisingen av synet på Norges Bank har trukket opp rentene langs hele kurven, men oppgangen er naturlig nok størst i den korte delen av kurven. Lange forwardrenter er uendret, så oppgangen i 1 års renten er ene og alene drevet av høyere renteforventninger i den korte delen av kurven Dette har gitt en videre flating av rentekurven. 2s5s spreaden er nå null mens 5s1s spreaden er 25bp. Dette vil si at 5års renten nå ligger på samme nivå som 2års renten. Det er svært uvanlig at man har en slik prising i en situasjon men lav styringsrente fordi markedet vanligvis vil prise inn at normaliseringen av renten har startet i løpet av de neste fem årene. Det er ikke tilfelle nå. Rentekurven er flat. 2 og 5år på samme nivå. 1år ligger 25bp høyere 2år swap 5år swap 2s5s 5s1s 1år swap 3,6 3, ,7 5 2,4 4 2,1 3 1,8 1,5 2 1,2 1,9,6-1 2jan14 2jan15 2jan16 2jan14 2jan15 2jan16 Lange forward renter ligger på unnnivå 6 Vi mener at det lave nivået på lange renter tilsier at det er fornuftig å ha sikringer i den lange delen av kurven. Nå mener vi i tillegg at den relative prisingen mellom 2 og 5år tilsier at 5 år er mer attraktiv en 2år. Vi ser ikke for oss at 2år kan stige mye mer. Oppgangen i den korteste delen av kurven er sannsynligvis ferdig. Skulle man flytte tidspunktet for når en normalisering av renten starter nærmere, er det 5år som vil reagere først (og mest) jan9 2jan1 2jan11 2jan12 2jan13 2jan14 2jan15 2jan16 5år om 5år 1år swap Norges Bank 7

8 NOK er svakere enn andre råvarevalutaer NOK svak også til råvarevaluta å være Real Effective Exchange rates - Commodity Currencies (indexed) Blant de fire G1-råvarevalutaene er NOK den svakeste Kan sees som markedets uttrykk for mistillit til norsk økonomi Norsk økonomi er i ferd med å bunne ut og overrasker Norges Bank Arbeidsledigheten stiger overraskende lite Inflasjonen er overraskende høy NOK CAD AUD NZD Vil trolig komme ned etterhvert som valutaeffekten forsvinner Boligprisene vokser overraskende fort Rentemarkedet beveger seg i retning av å tro på uendret styringsrente Rentedifferansen har steget betydelig og argumenterer for lavere EURNOK Jun14 Sep14 Dec14 Mar15 Jun15 Sep15 Dec15 Mar16 Jun EURNOK 2y IR-dif 8

9 BF in EURNOK Normaliseringen av NOK går gjennom Norges Bank Norges Banks oppfatning av norsk økonomi er i ferd med å endres Prognosen for produksjonsgapet ble oppjustert i juni for første gang siden 212 Den overraskende sterke utviklingen gir oss grunn til å tro at renten ikke kuttes mer NOK kan styrke seg når Norges Bank blir ferdig med rentekuttene Etter finanskrisen falt EURNOK først som følge av høyere oljepris som den har gjort nå siden februar. Norges Bank output gap Change in EURNOK through the last NB cut 8 Norges Bank ble ferdig med rentekuttene etter finanskrisen i juni 29. Perioden etter ble preget fallende EURNOK Som i 29 kommer EURNOK nå også fra veldig høye nivåer Om Norges Bank bekrefter at Norge er forbi det verste vil det sette NOK i et positivt lys internasjonalt Vi venter lavere EURNOK fremover Sep Dec-1 12-Mar-4 16-Jun-9 17-Mar-16 9

10 USDNOK: når kommer egentlig renteøkningen fra FED? Utviklingen i USD beror mye på hyppigheten av renteøkningene fra FED Markedet priser den første økningen med sikkerhet neste sommer FED sier selv at den kan komme i år, men man er avhengig av nøkkeltallene Betydelig rom på oppsiden for markedsprisingen Sysselsettingen viser styrke i form av nye jobber skapt Lønnsveksten kan nå se ut til å komme etter dermed etter hvert også muligheten for inflasjonspress Implied FED funds target May-15 Aug-15 Nov-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Feb-17 May-17 Aug-17 Nov-17 Feb-18 May-18 Aug-18 Nov Jul-14 3-Dec Aug-16 1 Hike 2 Hike Veksten i BNP er svak I sær for 2. kvartal i år, men trolig preget av noen midlertidige faktorer Vi ser for oss renteøkning i desember og sterkere USD Vil i sum gi sideveis USDNOK 1

11 GBPNOK: Hva blir konsekvensene av Brexit? Det verste fra Brexit er kanskje bak oss i markedet GBP svekket seg betydelig på valgresultatet Markedet er rekordshort i GBP mot USD Britisk økonomi vil trolig svekkes fremover Fallende tillit og investeringsvilje Trolig dårligere handelsavtaler på sikt Net long pos in GBPUSD GBPUSD Det ventes mer stimulans fra Bank of England Har allerede kuttet en gang og satt i gang et QE-program Kan kutte til null, men sentralbanksjef Carney har uttrykt sterk skepsis til negative renter Det meste er trolig allerede priset inn i markedet Vi venter noe sterkere GBP på sikt Aug11 Feb12 Aug12 Feb13 Aug13 Feb14 Aug14 Feb15 Aug15 Feb16 Aug16 GBPUSD BP 2y swap 11

12 SEKNOK: Stimulansen ebber ut i Sverige SEK svekket seg gjennom sommeren Svake sentimentindikatorer Svak industriproduksjon og ordreinngang Riksbanken nedjusterte prognosen for inflasjon Veksten i Sverige flater ut Boligprisveksten ser ut til å stoppe Vekstindikatorer svekkes Effekten av stimulansene fra pengepolitikken er i ferd med å forsvinne SEKNOK S&P 5 vs Brent (rhs) Riksbanken er trolig allikevel ferdig med å stimulere Flere styremedlemmer ser ut til å innta en «vent-og-se» holdning Gått langt allerede Ser for oss noe svakere SEK mot NOK

13 CHFNOK: CHF holder seg sterk SNB forsvarer CHF mot for stor styrke Brexit økte interessen for CHF som en trygg havn i Europa SNB intervenerte for å forhindre for stor oppgang SNB ønsker trolig å forsvare EURCHF mot fall under 1.6 EURCHF Som for JPY var trolig fallet i lange renter også med på å styrke CHF Noen tegn til svakhet for sveitsisk økonomi Kan legge press på det vi og andre ser på som en kunstig sterk CHF Oppgang i globale lange renter vil etterhvert svekke CHF til et mer rimelig nivå Aug15 Sep15 Oct15 Nov15 Dec15 Jan16 Feb16 Mar16 Apr16 May16 Jun16 Jul Oct9 Apr1 Oct1 Apr11 Oct11 Apr12 Oct12 Apr13 Oct13 Apr14 Oct14 Apr15 Oct15 Apr16 Swiss PMI Swiss CPI (rhs)

14 JPYNOK: Sterk JPY til tross for svak japansk økonomi JPY har styrket seg med fallet i lange renter Trolig en følge av spekulative posisjoner som var satt opp for sterkere USD med renteøkninger fra FED Mindre tro på FED og svakere utsikter internasjonalt har svekket troen på høyere USDJPY Japansk økonomi svekkes tross stimulansetiltakene Industriproduksjonen faller Årsvekst i BNP på.2% i Q2 er svakt og svakere enn ventet Vi ser for oss flere stimulansetiltak fra BOJ Ligger langt unna inflasjonsmålet på 2.% Dec14 Mar15 Jun15 Sep15 Dec15 Mar16 Jun16 USDJPY 1y USD (rhs) Ser for oss svakere JPY også som følge av sterkere USD Oct1 Apr11 Oct11 Apr12 Oct12 Apr13 Oct13 Apr14 Oct14 Apr15 Oct15 Apr16 Japan Industrial production (YoY) Japan Retail trade (YoY) 14

15 Prognoser Valutakurser mot NOK Valutakurser mot USD 19.aug.16 3M 6M 1Y 2Y 19.aug.16 3M 6M 1Y 2Y USDNOK 8,23 8,426 8,333 8,286 7,727 USDJPY 1,138 14, 15, 18, 11, EURNOK 9,281 9,1 9, 8,7 8,5 EURUSD 1,131 1,8 1,8 1,5 1,1 JPYNOK,82,81,79,77,7 GBPUSD 1,312 1,286 1,286 1,313 1,447 SEKNOK,98,989,978,967,966 USDCHF,957 1, 1,9 1,67 1,27 DKKNOK 1,247 1,222 1,29 1,168 1,141 USDSEK 8,375 8,519 8,519 8,571 8, CHFNOK 8,569 8,426 8,257 7,768 7,522 USDNOK 8,23 8,426 8,333 8,286 7,727 GBPNOK 1,765 1,833 1,714 1,875 11,184 Swaprenter Valutakurser mot EUR 19.aug.16 3M 6M 1Y 2Y 19.aug.16 3M 6M 1Y 2Y EURJPY 113, ,32 113,4 113,4 121, USA EURGBP,862,84,84,8,76 3M,81,9 1, 1,35 1,6 EURCHF 1,83 1,8 1,9 1,12 1,13 2Y,99 1, 1,2 1,7 2,5 EURSEK 9,475 9,2 9,2 9, 8,8 5Y 1,15 1,25 1,5 2,1 2,45 EURNOK 9,281 9,1 9, 8,7 8,5 1Y 1,42 1,6 1,85 2,35 2,5 Euroland Pengemarkedsrenter og 1 årig stat 3M -,3 -,3 -,35 -,35 -,35 19.aug.16 3M 6M 1Y 2Y 2Y -,19 -,2 -,2 -,1, GBP 3M,38,25,25,25,25 5Y -,12 -,1,,15,25 GBP 1Y,54,7,7,8,9 1Y,3,35,45,7,9 SEK 3M -,55 -,5 -,5 -,5 -,4 Norge SEK 1Y,9,41,56,95 1,3 Styringsrente,5,5,5,5,5 3M 1,8 1,15 1,1,9,9 2Y 1,11 1,1 1,1 1,15 1,3 5Y 1,1 1,1 1,2 1,45 1,65 1Y 1,33 1,45 1,6 1,85 2,15 Note: De 2-, 3-, 5- og 1-årige rentene over er alle swaprenter. 15

16 Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Morgenrapport Norge: Faller ledighet som en stein igjen?

Morgenrapport Norge: Faller ledighet som en stein igjen? 02 March 2018 Morgenrapport Norge: Faller ledighet som en stein igjen? Erik Johannes Bruce Trump senker aksjemarkedet Avgjørende tall for mars renteprognose Ingen svakhetstegn i amerikansk industri og

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Morgenrapport Norge: Olsen ønsker å heve renta i september

Morgenrapport Norge: Olsen ønsker å heve renta i september 15 March 2018 Morgenrapport Norge: Olsen ønsker å heve renta i september Kjetil Olsen Norges Bank oppjusterer rentebanen igjen EURNOK kommer trolig ned på beskjeden Risk-o stemningen i markedet fortsetter

Detaljer

Morgenrapport Norge: Norges Bank sier september

Morgenrapport Norge: Norges Bank sier september 12 March 2018 Morgenrapport Norge: Norges Bank sier september Erik Johannes Bruce Tilsynelatende er alt som før svak lønnsvekst og sterk sysselsetting Norges Bank signaliserer september Lav inflasjon -

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Morgenrapport Norge: Teknologihandelskrig

Morgenrapport Norge: Teknologihandelskrig 21 May 2019 Morgenrapport Norge: Teknologihandelskrig Erik Johannes Bruce Nick Pausgaard Fisker Teknologihandelskrigen preger markedet Boligmarkedet i USA merker lavere fastrenter Brukbart nivå på boligbyggingen

Detaljer

Morgenrapport Norge: Trump og Kina avgjør om det blir en stille uke

Morgenrapport Norge: Trump og Kina avgjør om det blir en stille uke 26 March 2018 Morgenrapport Norge: Trump og Kina avgjør om det blir en stille uke Erik Johannes Bruce Norsk detaljhandel - slår tilbake Relativt tynn kalender handelspolitikk i fokus Registrert ledighet

Detaljer

Morgenrapport Norge: Inflasjon på målet?

Morgenrapport Norge: Inflasjon på målet? 30 April 2018 Morgenrapport Norge: Inflasjon på målet? Erik Johannes Bruce Feds favorittmål på målet? Rentemøte i USA og Norge ingen store nyheter Flater ledigheten ut på høyere nivå enn Norges Bank venter?

Detaljer

Morgenrapport Norge: Norges Bank tviler ikke

Morgenrapport Norge: Norges Bank tviler ikke 24 January 2019 Morgenrapport Norge: Norges Bank tviler ikke Erik Johannes Bruce Norges Bank indikerer marsøkning ECB mer pessimistiske Svakere industri PMI? Viktig i dag: Amerikanske børser endte opp

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Morgenrapport Norge: Mykere tone mellom USA og Kina

Morgenrapport Norge: Mykere tone mellom USA og Kina 05 April 2018 Morgenrapport Norge: Mykere tone mellom USA og Kina Joachim Bernhardsen Kina varsler mottiltak, men kan bli forhandlinger først Boligpristallene ventet å snu opp igjen Svakt inflasjonsmoment

Detaljer

Morgenrapport Norge: Oljeinvesteringene nær bunnen?

Morgenrapport Norge: Oljeinvesteringene nær bunnen? 23 November 2017 Morgenrapport Norge: Oljeinvesteringene nær bunnen? Kjetil Olsen Investeringstelling for oljevirksomheten i dag AKU-ledigheten faller videre Fed referat ga inntrykk av økt bekymring for

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Morgenrapport Norge: Avventende markeder

Morgenrapport Norge: Avventende markeder 12 April 2019 Morgenrapport Norge: Avventende markeder Joachim Bernhardsen Markedet venter på kinesiske handelstall Forbrukertillit fra USA og industriproduksjon fra eurosonen NOK tar en pause Viktig i

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Morgenrapport Norge:Vesentlige inflasjonstall i dag

Morgenrapport Norge:Vesentlige inflasjonstall i dag 12 December 2018 Morgenrapport Norge:Vesentlige inflasjonstall i dag Erik Johannes Bruce Gode nyheter om handelskrigen Fra USA og Sverige får vi inflasjonstall Fortsatt ingen fart i privat forbruk i Norge

Detaljer

Morgenrapport Norge: ECB og Fed i fokus i dag

Morgenrapport Norge: ECB og Fed i fokus i dag 10 April 2019 Morgenrapport Norge: ECB og Fed i fokus i dag Erik Johannes Bruce Nick Pausgaard Fisker Hvor bekymret er FED og ECB? Moderat inflasjonspress i USA Svak vekst i februar i Norge, men ikke legg

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Morgenrapport Norge: Handelsfrykt vedvarer

Morgenrapport Norge: Handelsfrykt vedvarer 16 May 2019 Morgenrapport Norge: Handelsfrykt vedvarer Joachim Bernhardsen Trump utestenger Huawei fra USA Mer positive indikatorer for amerikansk industri Veksten tok seg opp igjen i Europa i første kvartal

Detaljer

Morgenrapport Norge: Alle nøkkeltall teller

Morgenrapport Norge: Alle nøkkeltall teller 29 March 2019 Morgenrapport Norge: Alle nøkkeltall teller Joachim Bernhardsen Bedre risikosentiment Detaljomsetning og registrert ledighet fra Norge Fastrenter ned, men flytende rente stiger Viktig i dag:

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Vekstkonferansen: Vekst gjennom verdibaserte investeringer. Thina Margrethe Saltvedt, 09 April 2019

Vekstkonferansen: Vekst gjennom verdibaserte investeringer. Thina Margrethe Saltvedt, 09 April 2019 Vekstkonferansen: Vekst gjennom verdibaserte investeringer Thina Margrethe Saltvedt, 09 April 2019 Finanssektoren har en sentral rolle i samfunnet ved at den skal finansiere økonomiske aktiviteter for

Detaljer

Morgenrapport Norge: Mindre QT?

Morgenrapport Norge: Mindre QT? 28 January 2019 Morgenrapport Norge: Mindre QT? Erik Johannes Bruce Balansen er det store spørsmål på ukas møte Fortsatt bedring på det norske arbeidsmarkedet? Full fart i norsk industri Viktig i dag og

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Bedriftenes møteplass. Thina Margrethe Saltvedt, 02 April 2019

Bedriftenes møteplass. Thina Margrethe Saltvedt, 02 April 2019 Bedriftenes møteplass Thina Margrethe Saltvedt, 02 April 2019 2 Investorer avskyr klimarisiko 3 NORDEA ENABLES TRANSITION TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE Kilde: Dagens Næringsliv, Financial Times, The Guardian

Detaljer

Morgenrapport Norge: Stor Brexit-uke

Morgenrapport Norge: Stor Brexit-uke 11 March 2019 Morgenrapport Norge: Stor Brexit-uke Erik Johannes Bruce Handelskrigen: Framskritt, men det vil ta lengre tid. Uka ender nok i en Brexit utsettelse Avgjørende uke for Norges Bank Viktig i

Detaljer

Finansnæringens samfunnsoppgave: Veiviseren

Finansnæringens samfunnsoppgave: Veiviseren Finansnæringens samfunnsoppgave: Veiviseren Veikart for grønn konkurransekraft I finansnæringen Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor Sustainable Finance (Ph. D.) 06.06.2018 Samfunn Industri Finansnæringens

Detaljer

Morgenrapport Norge: Nok en skjebnedag for Brexit

Morgenrapport Norge: Nok en skjebnedag for Brexit 27 March 2019 Morgenrapport Norge: Nok en skjebnedag for Brexit Lars Mouland Nick Pausgaard Fisker Det britiske parlamentet stemmer over flere Brexit-alternativer i dag Trumps potensielle kandidat til

Detaljer

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012

Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi. Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Samferdselsinvesteringer innvirkning på norsk økonomi Steinar Juel sjeføkonom 20. mars 2012 Infrastrukturinvesteringer betydning for økonomisk utvikling Situasjonen i transportsektoren sammenlignet med

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Morgenrapport Norge: Avtar veksten i USA mye?

Morgenrapport Norge: Avtar veksten i USA mye? 02 January 2019 Morgenrapport Norge: Avtar veksten i USA mye? Erik Johannes Bruce Kraftige svingninger på børsene Non farm og ISM uke Ledigheten på vei nedover i Norge Viktig i dag og resten av uka: S&P

Detaljer

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen

Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner. Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Navigatøren Norge: Utlendingene tilbake i norske kroner Gauta Marius Langeland Joachim Bernhardsen Ole Håkon Eek-Nielsen Langsom gjeninnhenting Varig fall i etterspørselen fra oljesektoren Veksten vil

Detaljer

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016

Navigatøren Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? 11 mai 2016 Er nedturen i Norge over? De to siste månedene har den registrerte ledigheten falt. Ikke mye, men bare at den går ned er oppsiktsvekkende. Er dette et tidlig tegn

Detaljer

Det store oljeskiftet

Det store oljeskiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) Januar 2015 @ThinaSaltvedt Det store oljeskiftet Kilde: Ingram Pinn, FT Hvorfor faller oljeprisen? En kraftig vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon

Detaljer

Morgenrapport Norge: Risikoviljen tilbake i markedet

Morgenrapport Norge: Risikoviljen tilbake i markedet 31 October 2018 Morgenrapport Norge: Risikoviljen tilbake i markedet Joachim Bernhardsen Europeiske inflasjonstall ute i dag Amerikanske lønnstall ute i ettermiddag Oljeprisen ned 11% fra toppen Viktig

Detaljer

Morgenrapport Norge: En uke proppfull av nøkkeltall

Morgenrapport Norge: En uke proppfull av nøkkeltall 29 October 2018 Morgenrapport Norge: En uke proppfull av nøkkeltall Kjetil Olsen ISM og lønnstall viktige amerikanske nøkkeltall denne uken BNP og inflasjon i eurosonen Norsk ledighet skal videre ned Viktig

Detaljer

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011

Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning. Stein Kittelsen 14. Desember 2011 Renter og kommuneøkonomi Myter og fakta om rentenes virkning Stein Kittelsen 14. Desember 2011 1 Innhold Kommunes gjeld, en utfordring? Sannhet eller myte? Renterisiko i kommuner Hva skjer hvis..? Forbedringsforslag

Detaljer

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012

Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 Ny storm, med Norge fortsatt i le? Steinar Juel sjeføkonom 22. mai 2012 2 Svak vekst risiko for nye stormer Ny dramatikk i eurosonen svært usikre utsikter Gradvis bedring i USA Noe svakere i Kina, men

Detaljer

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015

Navigatøren Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Oljesmellen rammer skjevt 10 august 2015 Et todelt Norge Det er helt klart at nedturen i oljenæringen nå rammer de oljetunge delene av norsk økonomi med svakere arbeidsmarked og svak boligprisutvikling.

Detaljer

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel

Franske fornektelser, men et godt liv. 7. november 2014 Steinar Juel Franske fornektelser, men et godt liv 7. november 2014 Steinar Juel Frankrike kom godt gjennom finanskrisen, men.. Men stagnasjon siden 2012 2 Svekket konkurranseevne, andre land bedret Unngikk krise.

Detaljer

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016

Navigatøren Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Nullrente også i Norge? 07 mars 2016 Norges Bank vil kutte renten til null Lavere renter internasjonalt, høyere spread i pengemarkedet og lavere oljepris er noe av det som taler for lavere renter fra Norges

Detaljer

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013

Navigatøren Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Renteøkning utsatt 10 desember 2013 Norges Bank håper på bedre tider Sentralbanken la helt nylig frem sin Pengepolitiske Rapport med nye prognoser for renten og norsk økonomi. Første renteøkning ble igjen

Detaljer

Finansielle trender og «drivere» bærekraft lønner seg

Finansielle trender og «drivere» bærekraft lønner seg Finansielle trender og «drivere» bærekraft lønner seg Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor (Ph. D.) 22.08.2018 Hva er Bærekraft? En bærekraftig utvikling ble av Brundtland kommisjonen i 1987 definert

Detaljer

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det Grønne Skiftet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det Grønne Skiftet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 USD Oljeprisen 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Kilde:

Detaljer

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011

På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse. Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 På kanten av ny finanskrise Gjeldens forbannelse Steinar Juel sjeføkonom 14. desember 2011 Bankkriser fører ofte til statsgjeldskriser Lærdommer: EUs krav til max-nivå Risiko for statsgjeldskrise når Høy

Detaljer

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013

Navigatøren Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Norge ut i krabbefeltet 29 oktober 2013 Moderat vekst eller tilbakeslag? Det er klare tegn til svakhet i boligmarkedet samtidig som forbruksveksten har stoppet helt opp. Vi har ikke problem med å forstå

Detaljer

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Det grønne skiftet fra en oljeøkonoms ståsted Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Råoljeprisen fra 1988 Kostnadssjokk Finanskrise Oversvømt med olje 2 Dyrere norsk

Detaljer

Den grønne energiskiftet

Den grønne energiskiftet @ThinaSaltvedt @NordeaNorge Den grønne energiskiftet Thina Margrethe Saltvedt (Ph. D), Senior Advisor, Nordea 05.11.2018 Oljeprisen har økt markant OPEC-kuttene virker, men politisk uro truer stabiliteten

Detaljer

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015

Navigatøren Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise? 06 oktober 2015 Omstilling eller krise Norges Bank vil kutte uansett Nedturen i oljerelaterte næringer er neppe over. Så lenge smitteeffektene er små er det krona og Norges Bank

Detaljer

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014

Navigatøren Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Markedet leter fortsatt etter retningen 23 april 2014 Utlånsrenter og boligpriser skaper usikkerhet Norges Banks nye renteprognose, publisert i slutten av mars, var som ventet ikke vesentlig endret. Fortsatt

Detaljer

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015

Navigatøren Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Fed med første renteøkning på ni år? 11 november 2015 Vil Fed endelig øke renten? Det er ikke lenger enn en måned siden markedet priset kun en 25% sannsynlighet for at Fed, den amerikanske sentralbanken,

Detaljer

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Makrobildet Olje. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Makrobildet Olje Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen på vei ned mot bunnen i August Prisen har brutt et 3M prisbånd på USD 46-54/fatet 2 Source: Bloomberg

Detaljer

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Utsikter for oljemarkedet. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Utsikter for oljemarkedet Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Ingen tegn til akselerasjon i global vekst. 2016 verre enn i fjor. 2 Verdenshandelen sakker farten

Detaljer

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien?

Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Navigatøren: Forsvinner Trumpforien? Har markedet gått for langt? Kraftig korreksjon i rentemarkedet siste del av fjoråret Drevet av høyere inflasjonsforventninger og sterke nøkkeltall På kort sikt er

Detaljer

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014

Navigatøren Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Det knaker i den grønne gren 30 juni 2014 Oljeselskapene kan utløse kutt Norges Banks publiserte en mye lavere renteprognose enn ventet på siste rentemøte. Ikke bare var første renteøkning skjøvet til

Detaljer

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015

Navigatøren Trendbrudd 27 mai 2015 Trendbrudd 27 mai 2015 Tegn til lysere tider i eurosonen Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig

Detaljer

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013

Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Hva skjer i finansmarkedet? Gaute Langeland September 2013 Norges Bank og norsk inflasjon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 PPR 2/09 PPR 3/09 PPR 1/10 PPR 2/10 PPR 3/10 PPR 1/11 PPR 2/11

Detaljer

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014

Navigatøren Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Markedet leter etter retningen 19 mars 2014 Fortsatt utsikter til svak vekst 27. mars legger Norges Bank fram ny renteprognose. Vår beste gjetning er at Norges Bank ikke har endret vesentlig syn hverken

Detaljer

Mitt valg Fremtidig vekst I det grønne

Mitt valg Fremtidig vekst I det grønne Mitt valg Fremtidig vekst I det grønne Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor (Ph. D.) 08.11.2018 TOGETHER WITH CUSTOMERS AND PARTNERS NORDEA ENABLES THE TRANSITION TOWARDS A SUSTAINABLE FUTURE Oljeprisen

Detaljer

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014

Navigatøren. Nedgangskonjunkturen har så vidt startet. 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet 13 januar 2014 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet Som beskrevet i forrige Navigatør var Norges Bank blitt klart mer pessimistisk på siste rentemøte i 2013.

Detaljer

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014

Navigatøren «All-time low» 19 mai 2014 «All-time low» 19 mai 2014 Deflasjonsfrykt i euroland betyr at ECB vil ta hardt i Pressekonferansen etter rentemøtet i ECB så lenge ut til å bli en kjedelig seanse. Inntil sentralbanksjef Mario Draghi

Detaljer

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon?

Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Navigatøren: Hvor stort problem er lav inflasjon? Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Norges Bank: Lenge til det blir aktuelt med renteheving i Norge Inflasjonen har falt

Detaljer

Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019

Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019 Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019 Vi har sett en klar avmatning i global økonomi Source: IHS Markit, Macrobond Fincial Kina 1 men vi tror vi ser stabilisering/ny oppgang fra andre kvartal Vi tror

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed

Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Navigatøren: Markedet tar feil når det tviler på Fed Kjetil Olsen Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen USA: Markedet tar feil når det tviler på Fed Nylig gjorde den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Navigatøren: Tryggere på renteøkning i 2018

Navigatøren: Tryggere på renteøkning i 2018 Navigatøren: Tryggere på renteøkning i 2018 Joachim Bernhardsen Kjetil Olsen Erik Bruce Tryggere på renteøkning i 2018 For bare ett år siden var det i følge Norges Bank fortsatt risiko for enda lavere

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014

Navigatøren EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 EM-trøbbel preger markedet 24 februar 2014 Problemene til overflaten i fremvoksende økonomier Federal Reserves nedtrapping av obligasjonskjøpene har utløst kapitalutgang og valutauro i fremvoksende økonomier.

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Navigatøren: Rentesykelen snur. Joachim Bernhardsen

Navigatøren: Rentesykelen snur. Joachim Bernhardsen Navigatøren: Rentesykelen snur Joachim Bernhardsen Rentesykelen snur Året har begynt med en betydelig oppgang i de langsiktige rentene globalt. Markedet er i ferd med å få øynene opp for at den globale

Detaljer

Navigatøren Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015

Navigatøren Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015 Få tegn til oljesvakhet foreløpig 23 april 2015 Så langt få tegn til krise i norsk økonomi I fjor sommer begynte fallet i oljeprisen og i oktober falt prisen under USD 90/fat, nivåer der vi regner med

Detaljer

Navigatøren: Boligfrykt

Navigatøren: Boligfrykt Navigatøren: Boligfrykt Erik Bruce Ole Håkon Eek-Nielsen Joachim Bernhardsen Faren for en kollaps i boligmarkedet er overdrevet Valutamarkedet ser ut til å være bekymret for en dyp nedtur i det norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Navigatøren: Pengetrykking i revers

Navigatøren: Pengetrykking i revers Navigatøren: Pengetrykking i revers Ole Håkon Eek-Nielsen Gaute Langeland Joachim Bernhardsen Pengetrykking i revers I kjølvannet av finanskrisen har Federal Reserve i tre omganger økt pengemengden for

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt

Et utfordrende marked. Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Et utfordrende marked Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Oljeprisen lavere lenger Q1 Q2 Q3 Q4 Year 2014 108 110 103 77 100 2015E 55 64 50 47 54 2016E 50 53 56 59

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2018

Makrokommentar. April 2018 Makrokommentar April 2018 April-oppgang på Oslo Børs I første del av april var det fortsatt fokus på mulig handelskrig mellom USA og Kina, men mot slutten av måneden avtok bekymringene noe. Det fremstår

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni

Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Spenningen øker i forkant av Norges Banks rentemøte 18. juni Torsdag 18. juni er det igjen tid for rentefastsettelse fra Norges Bank og spenningen rundt utfallet stiger som følge av den siste tidens hendelser.

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2018

Makrokommentar. Mars 2018 Makrokommentar Mars 2018 Handelskrig truer finansmarkedene I likhet med februar var mars preget av aksjefall og høy markedsvolatilitet. Denne måneden har det vært utviklingen i retning av handelskrig mellom

Detaljer

Navigatøren Hvordan påvirker Brexit oss? 01 juli 2016

Navigatøren Hvordan påvirker Brexit oss? 01 juli 2016 Hvordan påvirker Brexit oss? 01 juli 2016 Hvordan påvirker Brexit oss? For verden som helhet er det ikke de direkte markroøkonomiske effektene av lavere vekst i UK som betyr noe. I stedet har Brexit mulighet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer