Program Forskningssymposiet 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Forskningssymposiet 2011"

Transkript

1 Program Forskningssymposiet september 2011 Den Norske Frimurerordens Stamhus Nedre Vollgate 19 Oslo Om Forskningslogen Niels Treschow: Forskningslogen skal fremme brødrenes forskning i frimureriets innhold og dets historiske og kulturelle bakgrunn og utvikling, og arbeide for å utbre resultatene av denne forskning blant medlemmene og Ordenens øvrige brødre. Forskningslogen Niels Treschow ble innviet i Ordenens Stamhus lørdag 1. november Logens valgspråk: Per scientiam ad certitudinem (Gjennom kunnskap til visshet). i

2 Hvorfor forskning? Forskning kan defineres som en søken etter kunnskap, eller systematisk undersøkelse for å etablere fakta. Forskning er avgjørende for at Den Norske Frimurerorden skal være en kunnskapsbasert og innovativ orden. Både i utøvelse av våre ritualer, i forståelse av vår kulturelle arv og i vår utstrakte omsorgsaktivitet, er vi avhengig av utvikling, kunnskap og anvendelse av forskning. Forskning utfordrer etablerte oppfatninger og er nødvendig for å kunne ta stilling til nye fenomener. Det er kanskje spesielt viktig i eldgamle felleskap som en orden er. Dessuten er forskning en forutsetning for debatt og den bidrar til at vi kan forstå oss selv og våre omgivelser bedre. Ikke minst bidrar den til forståelse av hvem vi er og hvorfor vi gjør som vi gjør. Vi håper derfor at dette forskningssymposiet vil gi deg og din ledsager et variert og mangfoldig innblikk i Den Norske Frimurerordens historie og kultur - om ikke annet for å forstå oss bedre. Med vennlig hilsen Kjell Juveth Johansen Broder Taler Forskningslogen Niels Treschow onsdag, 17. august 2011 ii

3 Fredag 16. september 2011 Kl o Møte i Lærlingegraden i St. Johanneslogen Olaf Kyrre til den Gyldne Kjæde Logen markerer sin 127ende høytidsdag. Møtet starter: kl Antrekk: galla med prydelser o Alternativt program for ledsagere iii

4 Lørdag 17. september Kl kl o Registrering / mottakelse av påmeldte gjester til symposiet. Kl kl o Hjertelig velkommen ved Ordførende Mester i Forskningslogen Niels Treschow Arne Hilmar Andresen. Kl kl o Ordenens Seglbevarer Knut Teige Frimureriet, tidløst i tiden hvorfor forskning? Knut Teige er Ordenens Seglbevarer. Han var leder for Strategiutvalget som levert sin innstilling til Ordenens Stormester våren Strategisk utvalg fikk i oppgave å utrede Den Norske Frimurerordens strategiske utvikling, rolle og plass i relasjon til samfunnsutviklingen frem til år Innstillingen ble presentert på Stormestermøtet på Island i mai 2011 med alle de nordiske landende representert. Kl kl o Ordenens Historiograf Kaare Stephensen "Viisdom, Ziirlighed og Styrcke - St. Olai Loges protokoller " Kaare Stephensen er Ordenens Historiograf og tidligere Ordførende Mester i Forskningslogen Niels Treschow. Kaare er forfatter og redaktør av boken under St. Olai merke, som tar for seg viktige sider ved Leopardens historie fra Han har også publiserte flere vitenskapelige artikler i Acta Masonica Scandinavica. iv

5 Lørdag 17. september, forts. Kl kl o Frimurerforsker Henrik Bogdan "Frimureri, initiering og esoterisme" Henrik Bogdan er dosent i religionsvitenskap ved Gøteborgs universitet. Hans tre primære forskningsområder er ny- religiøse bevegelser, vestens esoterisme og frimureri. Bogdan er forfatter av blant annet Western Esotericism and Rituals of Initiation (Albany: State University of New York Press, 2007), samt medredaktør med Prof. Jan Snoek for boken The Brill Handbook of Freemasonry (Leiden: Brill Academic Publishers, 2012). Kl kl o Malermester Tina Juuhl Sivertsen Stamhuset er restaurert og gammel maling er møysommelig fjernet fra veggen. Men hva skjulte seg bak de gamle malingslagene? Malermester Tina Juuhl Sivertsen med kolleger har skrapt og vasket vekk senere tiders overmalinger i Stamhuset for deretter å gjenskape originalen. Både det som ble overmalt som ledd i nazistenes forsøk på å utradere frimureriet i Norge, samt senere tids forsøk på kreativ oppussing. Opplev og se bilder av et imponerende oppussingsarbeid. Kl kl o Lektor og cand. phil Britt Andresen Mariaordenen - også et lukket samfunn. Lektor Britt Andresen er en kjent person i frimurersammenheng. I mange år har hun bidratt med omvisning for besøkende i Stamhuset i Oslo. Hun har også holdt et foredrag i regi av Niels Treschow under tittelen Frimurernes barnehjem Orkerød et velgjørenhetsprosjekt. Foredraget er publisert i Acta Masonica Scandinavica. v

6 Lørdag 17. september, forts. kl kl felles lunsj Kl kl o Director Georg Lesser Zur Sonne-ritualet (Polarstjerneritualet). Hvor kom det fra og hva er dets historie frem til det ble introdusert i Norge 1882? Member of Lodge "Friedrich zum weißen Pferde, Nr. 19" (GL A.F.A.M. of Germany) in Hannover since Director of the German National Masonic Museum in Bayreuth , affiliated with the Bayreuth Lodge "Eleusis zur Verschwiegenheit, Nr. 6" (GL A.F.A.M. of Germany) while head of the Museum in Bayreuth, and at present Member of Orators' Council of the Hannoverian lodge. Kl kl o Fredrik Hilding William Hogarth frimurer, kunstner, samfunnskritiker og etablerer av det første hjelpehjem i London. Fredrik Hilding er Første Bevoktende Broder i Forskningslogen Niels Treschow. Han har holdt flere foredrag om frimureriet og dets historie med utgangspunkt i England og London. Han har også holdt foredrag om frimureriets utvikling i England i regi av Niels Treschow. Broder Fredrik er nå i gang med et bokprosjekt en guide til Frimureriet i London. vi

7 Lørdag 17. september, forts. Kl kl o Thor Skott Hansen Frimurerbrødre som musikerprofiler i Norge og Norden Thor Skott Hansen er seniorrådgiver, kantor og frimurer av X grad. Han er fast medlem av Forskningslogen Niels Treschow og har drevet forskningsarbeide på blant annet Friedrich August Reissigers rituelle musikk (bildet). Kl kl o Musikalsk gavepakke fra det forgangne Innledning ved Thor Skott Hansen Frimureriets musikalske tradisjoner har røtter langt tilbake i tiden. Kanskje så langt at mye av musikken for oss i dag kan virke fremmed og vanskelig tilgjengelig. Noen av de gamle tradisjonene holdes dog i hevd selv om de som mestrer denne kunsten er ytterst få! Kl kl (se under for alternativt foredrag for ledsagere og brødre som ikke innehar 4/5 grad). o Frimurerforsker Per Thykjær Jensen "St. Andreasfrimureriet - fiksjon, fakta og mysterier" St. Andreasgradenes rike symbolikk er dypt fascinerende. Hvor stammer disse grader og ideer i fra? Per Thykjær Jensen, X. Per er annen bevoktende broder i den danske forskningsloge Friedrich Münter. Hans bok "Den Kongelige Kunst" gir en ny forståelse av Andreasfrimureriets utvikling, mysterier og historie. vii

8 Lørdag 17. september, forts. Kl kl (Alternativt foredrag i Stjernesalen for ledsagere og brødre i Johannesfrimureriet ) o Frimurerforsker Kjell Juveth Johansen Er det mulig å forklare frimureriet for utenforstående? Kjell Juveth Johansen er Broder Taler i forskningslogen Niels Treschow. Han forsker blant annet på ritualutvikling, og har holdt flere foredrag om overgangen fra et frimureri hvis ritualer var myntet på eksterne trusler og hendelser til et mer psykologisk frimureri med fokus på menneskets indre. Han kaller denne endringen, som fant sted på slutten av tallet, for den karolinske vending etter hertug Karl av Södermanland. Kl kl o Avsluttende ord ved foredragsholdere Aftenprogram lørdag : Kl o Omvisning i Stamhuset ved Andresen & Andresen for tilreisende foredragsholdere og andre interesserte. Besøk i Ordenens museum, samt bokutstilling i regi av Ordensbiblioteket. Kl o Taffel for foredragsholdere og gjester i Stamhuset. Kl apéritif Kl vi går til bords viii

9 Søndag 17. september Kl o Dørene åpnes Kl kl o Velkommen til søndagens program ved ordstyrer. kl kl o Helge Bjørn Horrisland Det stjålne Stamhusbibliotekets historie bokskatten har kommet hjem! (med utstilling i Ordenens museum) Helge Bjørn Horrisland er ABB broder i Forskningslogen Niels Treschow. Han er en internasjonalt anerkjent frimurerforsker og foredragsholder. Spesielt er han anerkjent for det store og viktige arbeidet med å bringe tilbake arkiver og biblioteker som ble stjålet fra Den Norske Frimurerorden av nazistene under annen verdenskrig. Flere av Helge Bjørn Horrislands artikler er publisert i forskningslogenes årbøker i Skandinavia, Tyskland og Østerrike. Kl kl o Helge Bjørn Horrisland Ordensarkivets Rooseveltbilde og dets innflytelse på propaganda i 2. verdenskrig Det er ikke ofte norsk frimureri skaper overskrifter i verdenspressen. Her er historien om hvordan et funn i ordensarkivet i Oslo ble brukt i internasjonal propaganda under siste verdenskrig. ix

10 Søndag 17. september, forts. kl kl o Odd Grann Frimureren Albert Lange Frimureren og broderen som skrev 31 siders brev til pave Leo XIII, der det blant annet står: Frimureriet, saa langt fra at være noegn Satans Synagoge er den christne Kirkes allerbeste og mest trofaste Hjælp og Støtte. Odd Grann er en viden kjent foredragsholder både i og utenfor frimureriet. Han er tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors ( ) og Libertas ( ). Han har etter yrkeskarrieren engasjert seg for Seniorsaken. Kl kl o Paneldebatt med foredragsholdere på podiet (ledes av Odd Grann). Program blir klart senere. Spørsmål fra salen. Symposiet avsluttes x

11 Praktisk informasjon Kontaktpunkter Niels Treschow: Ordførende Mester: Ordførende Mester Arne Hilmar Andresen Mobil: E-post: Generelle spørsmål til symposiet: Broder Taler Kjell Juveth Johansen Mobil: E-post: Påmelding: Skattmester Jørgen Kielland Mobil: E-post: Taffel / Logistikk: Ceremonimester Joe R. Svelland Mobil: E-post: Sekretariatet: Sekretær Bjørn Knutsen Mobil: E-post: Innmelding i Forskningslogen kan skje ved å ta kontakt med Skattmester Jørgen Kielland. Som medlem får du årlig tilsendt årboken Acta Masonica Scandinavica samt rett til å bære Forskningslogen Niels Treschows merke. Du vil i tillegg regelmessig få tilsendt informasjon om Forskningslogens arbeid samt invitasjon til å delta på ulike arrangementer. Vi ønsker også at du som medlem bidrar med dine kunnskaper, idéer og forskningsarbeid til vår Ordens beste. Se mer informasjon: Priser for taffel / symposium: Deltageravgift symposium: Kr Middag / taffel: Kr (inkludere 2 retter, 2 glass vin og kaffe (avec kan kjøpes i baren)) Lunsj: Kr (inkludert kaffe, mineralvann / øl kan kjøpes) Antrekk for symposiet og taffel: Symposium /taffel: Pent hverdagsantrekk (uten prydelser). xi

12 Hotell: Thon Hotel Cecil Thon Hotel Cecil ligger sentralt like ved Stortinget, Karl Johans gate, Aker Brygge og Rådhuset i Oslo. Hotellet er nyoppusset i januar 2011, og ligger midt i hjertet av Oslo sentrum med restauranter, uteliv, shopping og attraksjoner like utenfor døren. Hvordan kommer jeg til Stamhuset / Thon Cecil Hotel, Rosenkrantzgt? Flytoget: Flytoget reiser til / fra stasjonene Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S og Lillestrøm. Flytoget på din mobil: wap.flytoget.no Pris- og ruteinformasjon finner du hos Flytoget. SAS Flybussen Flybussen kjører tur-retur Oslo sentrum Oslo Lufthavn hvert 20. minutt alle dager. Pris- og ruteinformasjon finner du hos Flybussen. Ankomst med tog Nærmeste togstopp er Nationaltheatret. Benytt hovedutgangen og gå ned Stortingsgaten mot Stortinget. Thon Hotel Cecil har inngang fra Rosenkrantzgate. Frimurerlogen har kjøkken -inngang rett over gaten. Gå rundt huset mot Stortinget så finner du hovedinngangen. Ankomst Flytoget Nærmeste stoppested for Flytoget er Nationaltheatret. Benytt hovedutgangen og gå ned Stortingsgaten mot Stortinget. Thon Hotel Cecil har inngang fra Rosenkrantzgate. Frimurerlogen har kjøkken -inngang rett over gaten. Gå rundt huset mot Stortinget så finner du hovedinngangen. Ankomst med bil Kjør til Rådhuset. Kjør rundt Fridjof Nansensplass og til Rådhusplassen deretter svinger du inn Rosenkrantz gate. Thon Hotel Cecil finner du på venstre side. Hotellet har inngang fra Rosenkrantzgate. Se også Google Maps for en kjørebeskrivelse til hotellet. xii

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 Jeg hilser dere fra Reggio Emilia i full vinterdrakt! Nylig hjemkommet med 15 cm snø i gatene og på torgene i Reggio, og i møte med 1200 deltakere fra hele verden på konferansen

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

LNM Nyhetsbrev Juni 2008

LNM Nyhetsbrev Juni 2008 LNM Nyhetsbrev Juni 2008 Hvorfor faller ikke skyene ned? Eller politikerne som vil øke mulighetene for å styre kulturlivet, fra toppen? Vi vil selvfølgelig sette oss grundig inn i rapporten. Og se på konsekvensene

Detaljer

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge

Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge LEGO Medlemsblad for Leir nr. 1 Norge Nr 19/1-2013 Det nye embedskollegiet ble installert 4. september 2013. Fra v: 2. HM Per Kallestad, Sekretær Eilif Henriksen, 1. HM Einar Mortensen, Eks HP Arild Persson,

Detaljer

- Kulturbuss, se side 11 Tur til London, se side 13 -

- Kulturbuss, se side 11 Tur til London, se side 13 - NR 2 2013 50 MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING WWW.ODF.NO STORTINGSVALG DEBATT I LITTERATURHUSET ONSDAG 28.AUGUST KL 18.30 - Kulturbuss, se side 11 Tur til London, se side 13 - SE HER 50. årgang 2013 Oslo

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE NR 4-2014 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN LEDER GILDEVENNER! Mange av oss har vært på årets gildemestermøte på Sanner,- tradisjon og samtidig alltid

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Hvordan møter du et menneske som har opplevd sitt livs største krise?

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Nr. 3 Høsten 2014 42. Årgang Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Odd Fellow Palæet København Se Side 3 Else M. Byholt fra 93 Kaprifol Se Side 2 Odd Fellow huset Rønne, Bornholm

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25

God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18 Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25 60.

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY

KJEDELEDD 14. STORLOGE- MØTET 2014 side 4 5. i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side 10 11. 200 ÅR side 28 30 GENERASJONSSKIFTE MANCHESTER UNITY DE TE 1 KJEDELEDD 14 O D D F E LLOW O DENENS M A GASIN 9 2. Å GANG Storlogemøtet 2014 avholdes i juni på Sundvolden Hotel. STOLOGE- MØTET 2014 side 4 5 GENEASJONSSKIFTE i SVENSKA ODD FELLOW AKADEmiEN side

Detaljer

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet

torsdag 11. juni. Takk til NRK og Kirkerådet Kjære salmevenner! Takk at din kirke aldri sover! Mens jorden ruller uten stans, ditt folk i vekselsang deg lover, for nattens ro og dagens glans. T: John Ellerton / O: Johannes Smemo nr. 820 i N13, vers

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet:

SYDVESTEN. Av innholdet: SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr. 30,- NR. 3 2008 34. ÅRGANG Abel Olsen med familie utenfor gården i Custer County, Nebraska i 1887. Abel Olsen var født i Hå, og flyttet til

Detaljer