ben som visste ROMAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ben som visste ROMAN"

Transkript

1 ben som visste ROMAN

2

3

4 ANGE ENN ESKELEGE

5 .*stilrko i dyna b g~uao. dwqer hi ii~ldaget h-, a d& Uula* husel Wt 1;q b.tu % *i mtpkka'daegangw. ~eq*.-i* an e h kw d~ i idet t4rnka1 ' l+eh &t: riiregikk p8 d a paddti~pds SG. J&

6 +b&$ d"& - d, - pgpr? ' wte:tq&y;.. vine -iigra&ke L digr 5.". H& dugde en til ha g. airne duge til, meo ikke makted Md rar ens rette plw i livet? SprrsmU du-kl& - sp&srnål mm ikke ble bwvarh - -c'midde &done lykken? Ville m gang de skjreane. fr&: prammene g4 i oppfylungl Viile - ville --? spwdlai -- mer som ikke hnnk k-eige g&.,- - menn 'w det ben vidanderhg tid, - ekter Tom meining I h m Ml. KmsW w &B&& +&hgm, gid vite om ikke og -k p1 hva f e ville W dm at it unge hadde &h tore - &r rnaiddobtare - lbdykkn psjel.' Siik hm artg- arm, fikk bari v61 fortsethi 1 1 Diet &hit d rekke seg etter d a lagnaden smp p&hte& W %tukt ut pd fd&a$ Addt -' jo ;au heller - å dare seg fwtraiig 4 den plassk-n &,ar *.- oiwt i &. kje~~pemwe, unashlige Plinco n:synttg % vere lagt iw det muxmdtdige Hvaare ug

7 wpal;admgswdcf. W vsarltdie, fcr hva mye ha. enn 5"?: mg4 s#hlerg, d kom han ikke videre, felte seg, kf~ubhi& hm <w wc!. Di var det hin plutselig i h m greip pafii%i%& r-agm IA foran seg, plukket dem 1 mange Wkk <~d&a&-e dim fwzktelig i retoing av kolkassen ved oim'$f! ~f$pi&r og freidige plitikre, -mm w ea fysakk W& '4; nei, udii. i evighet! kl+a - du go- - ~34 jo at jeg kammerd deit sti2 p& pr'o~~mmc~.k%- :den som bre biane ih det W - flpkte, fly$&+-$* a - Hvor W n fdw - M muts 78 $iter J -S-pkeriw- g h j$whamh,k, m, e, wmld hiklet ervgi. u t g&wier :'" hui i& ttw et glliarends s-2 BI a;'. - G&me~ +r Var &$m ndtop def noe..a<y,\:i&& h>t ham - hm som fant h& tllvsret 4

8 W#,,.. ;r.,,-,,-, -..,. - Ø,,, p -:.:.,-,,.,, <. '..G-,-!>:!.-.'L:.' -la, i,., : _., >,,-. t: ,,, --. $.".::+,Y ' Y?.,, >,,. '. 9 ',:Y :';:..., a,??n unge gutten ble stlcadc d bordet og sn,pkte!;, - Ords sk0mmet fdig ut av ha* &.l q. &,d&kn. kuniie Kst& til i bli imponert.av sid eiti& I og gikk p5 rd. sed til $$k-: ' &dgaboldmm Ior i hjelpe km av d frakken: -, - tafr^^ fr^^, Tor pleide &d grri. dy jobh

9 1 b n a I. en dags nis h~rte han formannen nme riog *foredrag av Tor Haukberg., di ni var nok oyeblida kommet. Mekankik, saai drevet au en usynlig k-, reiste han seg og gikk oppver mat tderstolea. Tilhmrte stima barn dda, og w - Horde $H menn ikke tilstanden bedre. Hadde han'ed: b,.: fitt utarbidd m%$ ordenthg q trevet et m;*ruskdpt, sil hadde det viert betydelig lettere, ti3 da han kam det med bare Boen i3 p unkter* &p$;!; 1 notert pa m ppnirhpp, viih kan ml snm stå bommen, L fast. &t t& dne hkgydnget n& krigs yyggen. d, Åndsfravxrendt Famlet ha etter v~hraffden, ikke. fmdi hin nr Unt, heller ikke fordi del muligay kynqq ' bende at stnipea seinere bit trsrrr og trengte til å fukw,. n -. i. t h, men re# og slett av aervmitet. - N5 vel, da & ildm det &ste rart ut ' forresteq,. b;.+,d~v~etjav~~satt~p~haltetet~f~inyt '. Men uheldigvis kom den dcjelriendr hluda til l SU& Pd ', ', glasset over endi- d det falt i plvet og knustes,, hund= biter. I Y ' y.' ' N- w tibarmm - ~petlig de kvimligp - -k l til, rimelig kan vme, ag satte i d skrik, m- -, b-,. andre dunket sidemennear i graen e =t& opp aoeq dumme fjes som %kulla by: *Se d pi den dkre tdbaumf(: &d andre ard, var s v e qpmtig far it&- - h s Tor, sil &t varte canå iemi stund fgir h kom al orda:; '., L.,.l'f "; ', , 5-t, l,, <:. 1..,!,.- - ', L.. *.,

10 i~ +. 5 FJ ai' 'bmi mi ~mnw~ere Jeg wnmr ;~oxi, 1 a,% q, n, q ;. - L? *,ti*~. P.B&re,. iiini+i&; injere%%epnt ~ f ~ -. Q t,.? l *,, i,,eid....a Munnca bevegte seg ncstea adma&ii r '&M&:-det& biir sikkert sku.ffet. r rh~erei~ bmltes det nede i salen. Au, au, de - -"4ptdde *k. ikke herrt noe siv det som var butt form* Skulle han gjenta det, mon) Nei, hm 9i4.' ::e fwwtie:,.*pe'~ jeg egentlig fra fast av badde tenkt snakke '. i$~h - -r Stemmen var en mule kraftigere, aliaer. &eime i krihwm og wnt er pa m hurtig handlirig.,$perrende ap+ og smil fri dem $riappa av pubilk,um ' hadde ventet et hummfylt fm&%. #Som tikl p4 d& fqg i kvekl akter 5 ei, vil jeg --_-: Gdfm~ &t*. JGinskjz dere med det samme vil bpse dver det* mg tm at Ii rlral gi U1 og gjefte gater e-: Hva er &t m gir og g&, men aldri raer til dora? Eilar; Kdzpte: ut, lite W e og sleti $a +gkj,merpe hjemen sin -.d i Wgc stunder, gåte* syws % Hi mer pmbeemwsaesk jo mer pekubrer - i den er sauammfamt livet, dizrden, bd ag alle de evige, fonrndarlige mysteriene som ~gnneskens har grubla over opp gjennom tidene eg de vil tortsette A gwme avet inntil - - jo, her.r iri allerede p&. et ny# probh - veidas ende. )kg veit sant i (si ikke om et dikt km intmswep. : e En ungdom regnes vel nærmest hr 6. *litt av an sar1iag hvis. haa of? dm.dags 3hdg.t- $vende& ting FM mye opp-b.. Lim er til: '.T

11 C, 4 & keab på' ' ' ~Ifmm&king vil inntreffe - lw tid i frnegen,, -, -,&.i &jula dan evige kjmpq&ta4 nei, da &r Q& LI&, Jeg hihihit nyttet t& mange g&' qt&a,wwt m pass &&t av d&. Mm jeg te 'nes&$;.';: &a& gt det uke ve^ Grit cr e~e femste av dere ' Is s&,mns hva jeg egmtiig melom med uttrykket. 3 : '. (atheu &$d kui vi kwkje +rstrtbe ~Uterw <ne+ miat GUD, vi ria nuaimm &L: VM 1: Y ' r dtets h - ~ a *&pen f bokai ville ep jo vik;,, hensikten mod.ik <ing og rbpp 8 whle - forgjes<< d-' Naturlipir vil de sm.j&cje&.m eg for 4 v&&? 'i - ai= -mm 4c( kller, vist til. ~ nbj*~ k Fi$gbtes n&$ si a.w& pp Duds.Mstens, q + $&.j ; *7 +W.som~&gen.. Mew.er W. ikke & at tisuhqdag~e~ I *, 7. >.. L'. n, 1: '

12 '3' rfor lever vi? Hva i all verden er hensikten? -. '.t Jag spurte nylig en eldre #rett-boended hinne hva. i J. l - nist'h& ville gi. r Livet her pa jorda er som en slaga $Ck,, n +I r w hun. *Vi skal settes p& pwve.r iihvorfor - :&l* spurte jeg. #Jo, bedr vi praven, ar vi - o k - I.h,., -,&vi engang d r - komme heim til himmelen, der v?..,!$hi 1eue gwe q lykktlige til evig tidr PM& hrn.:&j&.-- d vd drive tida med d w$elig lenge?# spwrte -.+,j,?& 3Det hila mest ni ahgr uuyae over ordet - -u. *k j% vi skal bre pbe og ibec,,,t ;&id;# wark kom bestealt, mrsd at dwmdet ofipadvwdtblik JegstogrlsirtiiEl si sit det dtte,a ondamig i lengdeni mm jeg aklr likesom?.: %c 1oAs fr=. VUle ikke tram med i rive i stykkkr, ' deg bq~lige ben hennes- Tlarnet8.oen - lykkelie.-e ' - de være som den eier, lykkelige de som ikkq 1'. '$,&hsker og setter den hdlip Gud under mm i liveta +, om-. i&ifhiriger og wver - -x ' Det var ganske sti& i lokalet, tilbererne satt grepk vs.iytt& Csniadig, de hadde ilrkc ventet noe Jihl 'i Geip bevarer sin Hippofaste tiilit under a ~ c f.%, b tetfere j: *- - Livet er en Iramp, tung for ett individ, i, far et -et. Hvorfor fotskjdlig? Er noca beåre, i&, andre? Har virkelig noen gjm seg fortjent til. et... lysere tilværel m km se slik ut red fme &yeh&,, n,'

13 ' q6skji skjer ikke det av den edle pnnncn $ dl$ ', 'i!. & edru da viile tm pi ~ ud, at ipn aapphhertc 'an,:.; *re #ai ig&tehe $&te4 han av an &r annei b.'l ':&rlig k~ak -hr ii &re, D& pussige m at di mest ugudelige h : Iykken. M& det 4yklPra tefiker jeg da pp. rriatedtlie veham*, P& idte bred* som, v a vihderligst w alt. J Med det mmma jeg makkm cm urettferdigberen,, kunne jeg ha hug ti1 % avkm en visia i rbarnek- I. ' dommen*. Det st8r' et sted at Herres din Gud g end i. Gud, som beinwker fedres misgjerningei p5 :.L harna dekti& ettet slektledd. Md andre: d: 'a.',a.kjdtriwehne antaneskrne shl avkommek ' -:j' itnfigjelds hr. Syne det ikke i e m Mt inasvakt: ', $,b er barn som &tyidig ug utm tirm vilje er 'kornød c:; &h i verda, fm syndene *e har be&? l-\*g 'Fy, snakk ikke bsptte*ligtr vil nasa si, *Det h;, #Gr j~ p& samme s&t i kzteidtmm at hn arar IfkiS. -.'i kundet i tusen Md, W dem swn &kw ham 'og.a.holdkr hino bwi --i,..l Jeg w: T ~ w m L-e -I a hr holdt aile #B w i det beile hdki ettmbi'belm? Ingen1 - Far b er h, og rnemtsker- 1. -, noe oanrt, n oaenndcix dlg d& er alltid seg, lik! Skulle dedm b m de lovlydige ng de som Fram og si &pent q ' -&dr gode $jemhger ~ime Herrena gmst, tenker jeg '

14 ill.,.- Pi r, 1 v;f?p'.,.). - '. tceelig tomt fo~ sjeler, i+.i~g - :n $dbi&'&g temt. Alle a vi ~ dtrq huer : :t ' P;..* tib;;ag.b.~ uetidelige- kjw~bet lia^ vi,.: -' ' :kvige iiliet. Dtt er mia tro q' tsijtt.h$i,:- rn&b h meg ikke om bekser, for de har jeg $%1'~, jeg kanskje kunne v k til den indre ~evwe, 'i r Jen&een#.. Skjdnt det skal vaere mennesker som ikke 75- ~iisqa$s n= til tien heller.,..* l;: Tor dtc videre for d forundret, rnea på %mrne -.'&i&, grcpet pubiikurn. Hm s e rhclveteskmi, hclbtuislse ved bma og swrt ting *an '&t &;la is mubnm. 'l, Mange syntes nek &t var Intt Ireidig av ham, ", ' Y,,,h "=? ;:., ungdam, d& lik m &le prdessar I legge,.', d W ota &n slags. brratta w M så dumt noen, - det var ting jole grunnet ilny og na - - Endelig nuarerrarak hrir mg artdupai1pgen: &Mine tilhtwere! r jeg slai hk bwta &w Imger, far 6 gjental en.,$wbg rs;olzl hngbukm fmdragbeldem ofte nytt&;. fmesm sto k heile riam og brukte. 4el ~ ~ takgavene g dag* e ville vi sikkert ikke ',,.&there' Lydnga av.$itam gatea. Tvert om ' L kjaskje nye biii~lete pmber midt& seg* og av,d+ vi allerede tibt.&kebg rriainge. Haar synes 44 'M den belgiske fdatt~m Mraurka BBderIirpdr, s&i.- uthler : vi J&&d d& &d &P& krtitt, S&~&UWTS $m '

15

16 Te&, Q& isgang med utiidekktt a p jeg. ham h1 se mm her jeg trodde pil Tenk, dr jeg hist mitt ht for ham skal bye,.når jeg med takk &al for tiam aosim sd. Tor hadde egetitiig tcnkt A vente heilt tii --tet, ' Vaktmesteren k m a d qg feidtett og sainlet 5~1t va=- at i h-. m d& 1 a w k&& d*%n WeF altera~jonen, Idig, veddrregende w Btt f De me han ikke leager hr q, - var tiet t0 og fred - -. Likevel te la^ h seg uvel. San hadde hm &or+ r ea fæl mm W kunne ai& Hvilkqi synd, om '- &t. gikk art i ggmrei Ha& hag ikke bre hold, et. =it= G- bredrag -jr? ~a-g, &t var nettopp : 'ord et1 'A, han hnm &=c seg tii d l. ~&ket. \:bl+ gbewote btt, til tmss far At &t Urke VW et.inen-

17

18

19 m ;*r I1 Barndommen Langs heile vestsiden av landet strekker havet &$ oppover, mil etter mil, mil etter mil og slikker og på en oppreven kyst. Somme steder sender det fangarmer inn meilom fjellene for likesom å prøve kre. teae sine - se om det ikke kunne la seg gjøre å få gnaget seg ennå lenger innover --- Men fjellene gir ikke så lett etter l De snur kjempe- ryggene sine til fienden og spenner imot. Ikke tale om at noen skal kunne makte å overvinne de gamle, sta& norske cellene! Pøh - har! En dåre måtte havet vær$ om det innbilte seg slikt t0ys - - Men neimen om havet lar seg bli kalt en dåre uten å ta hevn. Htvnl Hevn l Det skuler med barske - nesten hatefulle - øyne oppetter de bratte bergveggeni. Gir seg til å hugge laus - hugger, hugger med fornyei. kraft. lili Inne i botnen av fjordene, i viker og ellers -ver alt,der Ifellene aller nådigst hat ofret plass L. lit$ d ikbar jord, hai menneskebarna satt seg ned - i$i& &i i klynger - foi der å Icve livet, for der 8 &&i i. l&.....h l... i i," :,A* De ligger bortgjemt og fjernt Fra den store verda

20 g.p:.-18 I - :.+$J $--, ih.~j;~vitnet. Tok snsggeatc vegen til fjorden -. p& saltvatnet - ag ga seg en god dag i -.,:.,r&m ikke terrenget nettopp var datt og jamt som et -,f?er61v. M&<& den hire seg btfor en skdniay: mahgc. m VddjgogbrAhndefliutde~ndo~~,elva JL'h"$nge meter ned i avgrunnena d gj~rde den &t- ' -,'elli&idd Hu - uten d n&. Huil Det w just +p&mede det, gutt1 W hite sg b s3 en kunae,,i?.hire - det kgveps r& M dm h m ti1 Haukberg- ' GWmm dvammde &c, Jw Haukkg, var an mens, et riktig pakt&- av lam T-, W %E& d prau: -'&emplar på aitt t&, foreu#igw itii&m& og goddig.. qun var en g& huseru hr man- sin, uten sit det Mte synet has i ett og a1k ofie mot brurndre dr d& '- >i,,aaldt digbe prohlemer. Han hwta Pil dra gdq t.!; &einifigen, helte til dm menge* merdi bde~i.ten-, -r m. - Tg mratne viset som fedrene hans haidde Hm VW mr idltm* i tankgangen, Q ' heiit amerleis p4 mange ting, tenkb mer sjalstedi,!' L, -

21 r b* hekk &b* ider tdle mk, k& d& &,b matte rare% p& - det gamle, fullkomwf Ekteparet hadde tre barn, dattera Bjørgi og sørinem ti4 verden 5tte-ni ekter broren, som var den dmmw I &&a. Y Det var tidig p4 rnwgmaidm m dag i dutta av n awt. Deis sju grs gde guaberwl man mw timer u seinere shuk mte ~p p4 &alen fw krste gang, l& ' Gabtie1 og Tw. Yngst av dem var Tm, - han h og vrei seg i wvne inne i hrnrneroet. Han drsmte $!., noe vidunderlig WP, at han var I kh~v~alset i lag' ' d. med m flakk - ikke unger, m a skulle tro, men 1,! lede agg pai- med purpurkler og sarte d gu~l~uer p4 bodene. La3fdaina, mrri hadde mors ansikt, fortalte at han - Tar Aokdddw' - var den flinkeste og gjeveste i bile hopen og sikkert.j.!.. en gang B& vime pimwsa q halve kongeriket... L - Men nettopp i det 8-e apmi&et vhet han, nettop da det var pi da gildeste. Var tiet ikh i dagl Han hakk til badds men pkbet brt i ham b ' d en giode jernang, w satte se% rmdutt opp,i senga med Jo, jo, Bet ww i dag, Visst var det d -- Uten videm fundering k& han av areg teppet, fdr inn 4 i s o v ~ di t fureklretie og msw mm1 i -n. imea - Ter da, $va w på beinbh ropk baa forskrekket &i hun vehat og oppdaget smen ad der 4 bare ' skjorta. i 2.3

22 . -,Il *-e noe, det ap&e 7.w sowa ikke Bcpm~~ex i&,,. ' qok~til$501m, a svarti Tmr k hun v& sbnnen s,h ut i kamm. h" *i*v du,. kviha hun kjzriig da bai hadde ' ptht mek wpt. #M& skd ilk $like d, ~~.~ C hien divaea Mus &t &M med ratea av den m-. -. Rett:, sbna &t *ar ~PILoL b bet til vidw hr 4 $e ~t'$~vegen~~ig~ewgikk~&- sw&mrn.., &$ikb&~$,il~j~~em~l L. p I -t ~Torl TO.-O~~ ga* drie pee kk for. i X + &vem m mg1&. Aha, Per S&dvik, wm& til g<~virmk.l- wir &$ G& G i&t h- &d ekspig-,w +re &i Ha *i eo&i idt,- &de opp i <i&& m&ntea: i~or'n, *Sorg-tn.. Tol gjmtok d eo I,&trmet?B -

23 (%e -4 EFOC' ut:* &i 2 = m- - fl-f*".bt a L = M &&k* &; *ig &t f,&tmingki 1 q $V& deg - ti& ddd j4 & 4, kmq$? Badle,, M1B h ow ikb &ikke c#n k 4 H d~ d& p *okn idagl. *Ja, fm &t &BI jeg,; 6tdckiu; da ST Fgk Bivi det er P ht:k Wida O& k i %ba om tn fyr.so~ &%rem& m I- unge p& &%e, a ville ti* &w sjd q se mn aai hide h verk&&' o dler m dhmn bafe b&& ehmt: 42.r &t & iia~tk&g)i l% Gi *di& 'L' I - Zv&&elig!* den &&k swl-t.,ja; dd kan mi& pl det er W Utig died Iekw. ogden siat ti1 &b, dl& dm gom., n;.i& km i.. t&$$ pl 6.m. e *Mm-*T~bAr~dWi&~~,*prykr hm lys sa-*$: -..om hun g$&? J;, &l p5 &&kne mpa, #it, &Nek&k,&&t E& &&i W Wi hk. k s t hud :. : x a: ; : &k &&I W ilazid M, & L& Id-,

24

25

26

27 u:;.

28 r;i.;j&&; fikk-h,*, rysn; & g*** **C g, L,. ' < ' i7. \ 4! +pii'sprang bortover..- c. 4.$&ret.&r kjeremet, alt m m han Wket seg,i ' ' % TG^ bidde nett:opp%rabfet seg opp $ +igenen vinket mileride til hm. Hm f&e n &ri: bltd$etllrnmme A -, heat til karjolen forsvint i svingan. -M ;$dyde han kodet - og nocm.ti&, uskyldig+ t-&~2 _ +:&let ned langs En& for % havne i avet p& vegen.. * I _I Tenk m den snille fikk vite om art h&. ært irsldkkdig i dag - lensmannen fortalte d& ~ h s k j e e r i ~ r a e r o r i s ~ ~ ~ e s? ' be til iljesm qg si at det vår Per Saafik-, :L l:

29 i: 8.,X'. Y< p:.

30

31 *'! t ' L detutavli &Rope Hiw- - - vi kan - -?'d J I',.: d b,.i kom med detle ' Nei, htka Pms dw & adre elevene kunne - 'qana 9.- rihg sear. Lamma t& til å spasere og fram d rommf, Hm &sot & Hdemc 'var foldipt bak pi ryggen, E I d & ~ b e ~ W ~ m c E ; folde hendem &k edre B-. aklaim er &mqkspe, plattere - -r" r jeg, til Gd &r da d e lysten kanmer, ~ e o i j w a m ~ Vil vi vrere - erram hm, md vi dagfig h.... h S- Jwn d0 vp side tjue i Ipsabdcisma, de d r banene,. Les deni hr -k b &E h h tahat til ne&- gang. C U a ~ t i i % M a i ~ D & r av papiret for et cyemr7ck var dea dminem& lydm i rommet.., Sp&~&k b&kp&aa ctg t& dl å less! med, ~tteax3~-gjaw&1~~~ra+net wddem~li

32 G4 det~t med glede di din rain etter at da har w en.lm+ Sasom:.Korn do&& dr ti bwcmd,' e% hva k$ Sam m være &g ogtpbyggek. m---,tor fortsetter &r vi %lakt&.a Tm Haukhg hakk 1. Hm -8 sittet q - ~ ~ s p ~ u ~ ~ p & ~ rb h..s$ h d!& hmmly Gutten tek b& ag begynte %=il&% sted: skal Tam uh&,.&a d=k, mann, * *t a d mhei,d wjq W raakn!r WUee &e p& kakkrsfukm i ilap, saa hadde -Otta m + m r pnmm. 'Si du i di *-*w, = fin hvordan mezme-, hvmm hm *P &h&dm*= qpla Dea klede iiwaadmt Wcamen 1i sinufe --.dea ~ W X ~

33

34 . Kona i huset &p&: *Go'&g, er &L &ergl P Hun nikket nestk dxadig. foran og synte vegen. Ok Sarskug satt bottu ved vinduet og htk *Dagen*. Han var for spblikket svat o=pptatt rad l en &tuetl skolesak fra en bygd mrid$: En laminne '71 ved folkslden hadde fwtah h at* CM ikke Faw ' fi moe bresm& heim og, at Gud &bi die memtskeue ':. 6 '&e. mye. Bamas Sd& ~wr&att henne far reaten, da.! de fant ut at Irtriaiu adt~ $PI dkc i det minste ;.: enj skaa~~g vmgbrmk - W buk& til md.htld9* W daged I 11 T - * det ru friu W ra Inn ble m myk &L011 h Bustmm limtymt ham 4 & melde fiu '-, I Haukbergs dam#.. 1 : Mamm sand& q e.l",fru Sauk - -* treiv lurg#tien ar nesen. *Gd dog!* %R bke plumiig,!.- *Unnsky& =n jeg d e gjeme h snakket noen orti med Ssrdq under ha gyar. 6 sa den fmnmede, henvdt til humb frua.,.. #Ja, d dmne,# 5m.k &w. eg skyndte '- segutp&kj&keq%der Inn. -'nmmest hwtinkbmdg -t: - byd. wg ned d 3 Iki~rc i m&%uila Munna, i- 'apaat q halvt h-5 8 I,(., I'. C ,.. L. - 'L\. C #.-

35

36 SA, ja, jeg burde 0e &t v-.*

37

38 p& * L,y;-r-s.-. A, &.$j -., h :,,:.:-?%t.. ~ & ~ * p ~ ~ ~! * y $. -,l$.. -, I.,.

39

40

41 ,,.$q '$-t I.., -, -., --,q-, + : -. d,,:*p,..,.-i *?.,#i..,r.,q;;$ 'la$rej :&&&,-:T&: d&., -.,. P,,,.. :sjektgt.å:'si det.,e+.d& -&in, dm &?l: var. Qiet en&-. L.=hl;%:::j...

42 re dal* ~Puh-h - det var 'varmt a springe sl&,* Tor og strauk seg o w pannen. *Satt deg a d her og kvit degla W Sigrid og med hhda p& mark ved siden av seg fm 8 gi tilkjenne at det gikk am å sitas der. rja - men - jeg m% nok h&% g& jq. Mor veqttrapå vareneba svwte han og d d i dm trwrime korga. #T11 lanslhadh?n ' *J&* PDY,. *,a *ja.* - w e d da?* >F+ jeg B*~S du *Ja,& vila ropt$: q. De &k mm &k rdmw m& bryg&a. ~Veit iilp h d r &&b kokett p& hodet,. nå k m hm p3 en nyw. 1J $Hei..* Tor d! im j. tsyume. i ~Frrarr og dal* f' fi - e &d?;i c- *Det klarer j' mk w.*.#mm bafe, pv - &t ar moe nytt om q.*. ~Etl uy'kjolth *. inyc.~?c~. *Mei.~

43 I I rah - di x 'ke nok med klar, forstar du vd/k *J?, men da kam jeg dm gjk- dtt hdl#.a & *Mei, for du h s i - - Jeg slcd utdame., meg i musikk k pappa bstemklc. i, %I rnzrmikk'l *Ja, ** paet dtec vmm ornrllg kjekt...g.x ja, sw$g h- &g a- 4 mamma. Bmw=&W &g &l SEJ utdaane q wi$me.* *H& plf a$$-ja - - &.?W Osdo w er addat qg W av Tw wms ikle* Hm gikk og uradret aq ' s r s a r a i t h w s o m v a r ~ ~ ~ ~ papp w k l e ~ ogimmma-aignnttoai~, Huammva,

44 T karen, men' skru2e,,- - d Du allverdwx sos hari skreikl h -. n Fh, som f samme dyeidikket kom u t fra post- &pn;exi&, barte n~r6~ent og sprang ned til stedet der. de kom h. &diii: 1?L ibt saanen eg puet kjelpdau& i vataet l -' *Herregud- hjdp - hjdpi~ hylte grcsswmn. Hm kuane hik ikke ivmme og sto derfor aestw iike si hjelpelaus. kim? m ~~ $ se noe &d utgjort dk, titgjort ik -- r& herregud, hjelp - - hjei$a!' Da hm redrafngtu i hm av ct ungt tjawskepr - + *Tar dpwgalr sa Tw tii q den uten. vidert tii bemm Hm hva mm #a pl ag satte på sprang adaver tit bqggk aihg gutka miml M g hnmb jamra Lam %vik i fortv-. Tor jwnpe& remlutt &, irar barbeint og hd& fmm&a lik ga;sisr fi sqg Q& i -amrem, di det falt hiam M e 4ymmIig wi~~hlig Z ~~e iteg bort til arlbiep9 i #g hjdp h d m i m ikke for tidigl E&r hvert samlet det sag p# knd en del mennesket, tikalt av hyh. Et pir manafolk fikk fat? i dbh ag r de bart tii gattene. Tor frir sin r3el badde beile tida h& &k 5 gjmre d i hahk Ptdm hode over vadlata, ek arkid mai ikke rar av de aucr enkleste nettopp. Men n4 bie de bqgge :Cd. opp i men og bea2tt

45

46 ' JO-bo, d& var et riktig remor og sann lot dl H undre seg over -et. #Takk Gud skri' &re fat hans go'hetla 'Jo, d menn wds, &E $runn i var fra AustIamiet, wax... =de T*!. Fm Haukkg pufm -c t* MHs W*. #W dqb hm f &a, 4 h k v a r h i = e ~ t m ihdkkjqe et pent lios bifrle a* -?E Mm ap& iteska. *Dhe er W e &e &t: ikke - & hadde a% mer enn mk - Men klbe r.. _

47

48 i.,:?j. 'Y~IIL m m. 'dm:. j $&gad&tc det am! ikke.i imot g,innen di!. :w., 1~&&4en, h a dttt dt r* seg. *N& vel, 1 fk jet gi takk til Far for d& twl'i b %eger tit t.4re -Y*T, og ham 'teinka er ikke :e,mker.a Sven 'Gulharm tok den r n a =h si b LW &nien igjen, bukket adende og gikk. &akltm -,n sukket fru Ba1kbwg. WStribkl En m Fat hylder mrd ':%ds savn.for 8 ve-,ewansr*,a elet e l t l rbv'hpbonden. imma d k k h il& q, =n!*,'l& hm 'til &t kan &&t l?$- ' ~. a y p& d har&"* - -i; a gadk m, d b! Jqg b hr* *mg m lala demra fq vil i& dat jeg bw :d tqxitwd c&,'* 'h f&? giittea &de h m DB;t:-i*mS~=~.hn*'b* - I..,*er 'fm.h~ pare ag Itii t;a %-,e l h s k d k b h e c ~ f a i r Tati* ~ ~ ~ ~,..!Mg& 'bw-!, dm -, *&sita 6erh~z iw tra~

49

50 , k.: '-.""',x - +..*A,--;-!,i,-T,.- : c,r,';.<. 8.?---.b <-A, -,*,h\ (i'. L!.h..- ;o'.',..,> ' k.' B, + >Yqt, Sven Gulhann hone verset.utenai og deldme ca det for da unge vanen sin med en slik patos, at w, middcimltig scenekunstner ntpp ville ha greidd det,.,. i- bedre. -r 1. #Er det: ikke w'n vidunderlige d?i gurk han, I,.rJe' for min part svermer for dem. Har du Iyst, skal ' jeq lese no'n vers til for deg?# t 2. Tor nikket mekanisk m$ hodet. Qg Gullm~ I q formtte: *H& da, &k&ei, fweo, w m &gmt ~ ~ ~ & g t d w ~ k W EF sd&, # f Be# & i C w rt k& æ+&#, d &$w&h m, sd +p - & #g g& &&#-SW- Hm M *d 'l, ' mcli'~ml&r frebbp d i * &t wm O m h M#& eg h7m d & mf1 498 hy# h $$w pa dadka: dyp m h w 6- -m <dug de - $W idrar & u.%dtse~, &g cr &bb &&rs q*&$ & 11~0~s dm *L & R3d~t&ld&d, ste s a &#r &d 8sv e- de &d W f ~ æ, &zemf~~ ~~wt* - Gj* 8m d, d w, psd aq va* d* ak &&P i dm& &P s d fm& vl?r J &dd La oss d& & &iq w W fm i%?k% sd sade8 dm M sisi i &Pm &at* Tm lyttet raed spente ører. var bkesorrr d rarrenda alt, syntes boa, Mannen Wket seg i p y m og trykk& gutbm h M til avs&&, M d a meihm Eve: 'Std Gud, du vennen d.al Livet er hardt.- e g an gang vil du ha btuk fm Rjdp q mst. Og dm kan bare -

51

52 F 1 :(a ' mq,fq-7:i"f=l--- t ' c I - v:=-?..; 7i-& :>;?d, -der deli i og, gj&ew &-l&kir L * m&,7n L w foi: å, daire avs'en egre. j.c Banedag- der heime var talte, så bar det av I 'sted t3 byen, tii noe ukjent, nesten uhyggelig noe.. t' 1'1,Hva i d1 verden skulle han i byen? a p& &ale ~g,- "bli Iad! q - Hamien steig opp i idet hans & panna og kna farge. Han Mi krd, fw me du! 7 Wc r~d + ', -, - - Det rir Bmn, Jan Haubetg* som Prh M, log viijea hans var ea h wm i& mitte kyw. To q 4 BDnner hadde han, rg dm yngste r shue i& bli. aiminnelig j~rdtfd, nei, hw VWI unhrm ' siktet - J kmgt kam* VW vbti k &n ' l' had&~seghettkwbiw& seg til i i &v- ~tdd'i-kb fh &d& W# d d I.sinske ebmw 0% wt 4-r - - I '. Mm var iii% 43 kagt ut pil g& at g 3 d m i W ~ a ~ ~ a, A k w m d w v e ' d A, ~VCW b a a! t- - H* k-m - - N& dm! du smdme, s t u - d ~ - -q h det hm i b-. *Aidril* mp* hm hdvmytt kam i det samme pbsitdekvari%mfo~kqmbd,ddt gikk. ikke w h, f sti3 der og preke med seg sjel U.ea gamm~1 kjerring. I. I- Satte s q &rk d p3 en kasse 4 bredmiagsbdtm :.i ag hi& kappri sin Bduraegs rundt han bna. tibive tida d i &C d i ajraes. Ilet W e og aptet au pqeeie~ t4 ajlaen ble seta I lt -' 34 I 'duam..,

53

54 4. ha &for &&Bei tar ;$ ga ;W* ill nrn w*& M&idkr bg -6pgrre ettet vegen B nipi&ta. me, den er langt herfra, den,* lgd svaret. 8. ' L -..- \ '.,seg, vi- hm, Al& &t samme mm WeHreh. ' W e sagt1 - Domlarha, det var da et snurrig byggwerki tykte j n Veldig &or, men dett ildm SA fin s m b,hdde brt fmt~lt - iailf&l ikke utvendig, Murem 'v" ~ ~ n n sag p qp&i* ~ l ~ ~ mtairligvis av $Ide, '.WQ fantes aw tm-kntiig mgaqgl h del kunstu ~ I E jaw~ ~ - ~ m1v, apmt4hotjaer av ' 'stein, et pm med o?&tt$; mm n& min S$B~ am ',det likevel VW m &rp~& 4 BW +,,, ~ ~ a ~ & f f ~ - I al b mkdc - w& minde prropiai~~ sin. m* grmm q hite Komwitn Id& utt i?& ' trebenhr til frivjtug 'bmk k nwta bmgee, men -var det en mm w*, bh det mm varilisklig foi.detdshteph~ v Det var & ehm ikh b e,h% St&e 4 -.mistte opp fl det bestem? &l i a~ibikea av &m :1 krkan, dim fdqaihga tam&ikpe, (Kvimene -;_ hdde her - til m &raadriog- ingen mpsatan$ef l] ; Hek kom de ve1 i. hp &r A pr&& af~ diskutere" S~riig a[ittmda-f~h&huggdt~til~~m~ Simrsd f. ' oniriript av en stor wrfa~e, mea desto mer

55

56 U a W &,&$p &&g$&eren-*. d 'isei, mili -w%, es det 'ikke humbug&, h-' 6 5 Yfetnti&P raed wdlig h& var det #rn SV-, &w., b I k-.,,l$belen qg w hva der sthli!&dh *Bf--bi--bTbden--* Enmmm,lWianu!: L, 1hw1Si3, kdt ~SOg16hdfid a, i VE& b ":-hvc -em t' d- -d- -det -sa-. -rna - '!J ;,har skre- -&r- -&r- +vet Bi- -b+ -hei& d. d-a (1,). *Profetene,* hd&&adendlige., L 'I' '. VP-- --FF 1' -a b +-fetem,ai, hktte en w m g d ~ *SP ~ vi-. k;- men ~mereli ' ri.<, b- -(,-m, - n. 'i ' - -&l nren&&c- 4- ' r >,L- *Ja- m- -*, j&, *.- -m 'l<e d- 4 :+ "J? $3 mp m Gud.l. rilili, &U!r MQE! &&h&& &g mi%ddet fd~t~ndig ' 1., '..da.stamd e t e ~4r$m farseg ~Fokew!,.,. 4Tm iwi. p& dikt adl, De Ru bur op$&mr religionen, for i tjene momy pfi &h i& w amkt. b,., i Fre-dm tq dk d'(: adre mhms, & lakker :...:a til far k rcw pqger *e dem.*...w I. *D- -k 4 SwhMiW v& pa. <,;.bhndesegidl rnrm ble kaldt w&:.k, hold _ I, det ravle let ry^ &H wkke herfm1 Veat, %ih, w&.l-.. d- cm dagen: b a m da ~ & &d mrte dk g&., i - fiop.dgumae Ber f lårni & - - -j Qg pacm ag kgpd&a-e q Mk b& derra

57

58

59 ,,$Javisst, er du fadt i fq4m kanskje?* 'hei, mm jeg er ikke kjent i byen...,a ~Bevars, boadeknall? Hvis du ikke veit det, så er 1 Ni g d ikke Tm &e p& men Mste t med et f&geat swwtr& og MbEre samme J vega h m komma - - Etw sju mrpr &W Wrwdwr &9at han omnihr $en rowe busea. - B p W ikke ~ m g, noen sa det w &di &i slags ~ ~ i ~ ~ i rvar l l e r & altfor eamddape, awzns alle *te at det rar didt pengmaagel og lit.= ~~BPammhet s a hr skylda. Spwsmdht rar tfuhm1ijgvh - i Eikh& med di mye annet kemmriaah. - M& &&et 2 t.- 3r i iden av bystyret idmta hmi~., mm =tatt - utsatt - - Inntil edl4g fmt d krde a be Mistrede tnklztankens, ut av Mtwa b itedse ved gi et privat selskap konsesjan p5 kg~~lw mtet&kk d, &ltc rommibussm. Sidm W e J& dim m&mdrevne innreminpm dmet I &enam de krdrete gsteae - SdetIe w fmwga 5 *itte p&* org Tm, M1QagIigdagse dont d& slct~ ikke var & &W i bikr tmd mjuke ' seter, =t stunda totter We e, hat3 hilleuartn gjorde h dm $ a d vm de b t fil Myr esgata. -- Enkefm mcag Harmen, mm VW et fjs slektning av Tor Haukkg, i& hm qg mm hans var &a-

60 .*n til' - :'gzitken' fikk det nradveadige skli, d himm ikke,km, i micoca for øye. 5 *Neii g 4 dag, god dag, sa &m er Tar.som : an gang w SP Iihn.... r I' Hun tak SV& dshdig hat hm, bekk& ;.opp~tctig at hali ikke Badde 'hatt ' b~c til il mwi ham p& brygga. Mm n& måtte k vas d god hmme h og forekummidi wif hm, -1..?a ham kl& &a q f-, & hun ham inn i:~yneneogsa m&wm 'kurne VW. - *Er &f be-dw gr og b w r j bbch H -ii HW BU- $?dh eg & tkp&.kl&,& d Iimp.:,armen ham. a- > ',..a b stswe fmmem fmm m &r ' *im.~wdtid&gh&&nql$1m~p og i, & m b ~, hbdmwh: ~ t &%k:& miu, p&

61 t I"',+-b,., 'i-

62

63 hppfordmt da wk mmn ug etterfglgeren sin ' : gjsre alt det dm haride kunnet utrette i de i r1618,zpyaw kr keipdu hmttr md?r -! Lektor Brksn, sata atmimadig ble Wt *%pehbla*: fordi huwcet i h, sla med fnrgwsphsene i 'i - du er like flittig bestandig, du - - Si meg da oppriktig, m e d e : Veit du siet t ikke hvilket &r den &r~en$r: Ludvig k m p3 bmd~ *Elei,a hd da kwta, mm siem& suarat. *Ma fm ski** kr &a' dp =d &g?# ipråk nir nne gikk k m iris&, og & var il& edden. *&t irao i 1% - sekw hundre og tre og fart, 3 mye du veit &b hlk han. avidere, videre, uviddemmr - -r: Men gutt- ble &ide nsr~&w, rthet fast pi lareren utem d mukk: *Svar meg, kr du lest hk, $W?< Hkken k vekt pi hv& d, som swe tran &m at, NeL r

64 Hjemlig *l* Tar qfml&dd - -'I. L. r ' d +Nærmere m. m +A Bhm%r#%ew ; % mdq *ds- -' G- wdw& &-d '$ " 14 >: ciordbbmef&ctmdsi i6mce *a& d: a. {$G

65 ,2 mts&k awrn6t nytt feam.d~; i takkl* H+ baa gikk. riatt sbb* a& Det VW ixsm lkwddm3 d a sammi dag-. Tor og b& i ithm av byen, irpindre eneirdiger fw 4 kaam b 0 mulig avmdret k den g-w hm. ikke denne gangen - b d &e - b & g;, utm n- egentlig niiil, Nei, B kveld w&e hara e m e hestemt Rus i ta, -temt gate, dermwxiagtweg~ QWt Wcdawcgen ag. D& var tt kdtmie fint n8w som 1% &t i en #isl)lker, men b ey&kkm bhmakerhi hage - Men hm mat seg d h a l 3 &m porten, og lt#r den bh att abah igjen w 4a kariga spid- 4sreae, hadde horn smuttet bfw, Mwgwigae vau,'og klynke strak han amte Wtm Zrr $a6 *SingkW.. singel.,. ~~1...c mrniet &t under shdbt $w hvert steget h m tok. Ved denne 'hiterede Iycb rkea w idkehd som badde,l

66 d etter av v d e inhr ga den seg til 4 gjs av sine lungera fuk M. Qg kraftige lunger hadde dm, disd og plage1 Tnr badk en dfadt sk~kk for Inider og tenkte Mm si matt p4 8 dbh IV i&n i d stillhet. Skam I si Wde han kanskje gjmt det hvis ikke hushjelpti hadde diet b dara Hun hyss& fl hi& swi m&vblg ga seg, bvwhun r* #fl dm dmmne&t: #VW J M, 3% kan trygt kimame! h w kamdet, dwi km ikke &are noe &t.* for en k- W m~mmb*mm var til &, *Ja w & - -

67

68 -..>'g,&, ,.w, 7 F -.i.'t. 3.%m.LiIgnsmr $i& p*, -.. *i+& &de, ha. Pn *=*Eg g retht wd et.il SbmAp1 : 3 hin ville aiue *-n..du b =I h b?m er wihm4.a tik M, hal *Hva - - vil du bb i byen b I* & & W fm i d~ke ami.9 ~sh* skkl- - aten w* vkde?* *Hvis J% barn m-- $$g &h

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

RUD: (Fortsatt side 27.)

RUD: (Fortsatt side 27.) RUD: (f'\et er en valen hånd som på ny skal føre pennen for det frie ord, men gleden som -U strømmer fra hjertet skjelver i den med sin hete Den har vp:!rt jernlagt så lenge, den har vært en vanfør hånd

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Strin6en.j d. gpnrebank. Praktisk og nyttig julegave! Fasadestein, stubbeloftsfyll. A JULEKORT. Flygler, Planoer

Strin6en.j d. gpnrebank. Praktisk og nyttig julegave! Fasadestein, stubbeloftsfyll. A JULEKORT. Flygler, Planoer L Praktisk og nyttig julegave! Sparebsssen 11 Hjemmets Bank" bar anuendes i a1le hjem. Bruk Sparebossen med kontrabok som gave ued de forskjellige anledninper. Bosser utldnes g r a t l s mot ~t forste

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller)

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller) Fortellinger til Fortelling i skolen Her følger et utvalg fortellinger dere kan velge imellom. Dere finner både alle fortellingene samlet i et dokument og enkeltvis i mapper. Dere kan selvfølgelig velge

Detaljer

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie Det norske språk- og litteraturselskap: Gabriel Scott: De Vergeløse Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Gabriel Scott De vergeløse Et barns historie 1938 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Detaljer

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT.

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT. ALLIRA ALT VI HAE ALVEJAKTEN BRIN EM HJEM BY OILL AV SPØKELSA (MITBY-BLUES) BÅRESAN E ALLIRISKE AMER EN BLÅRÅ KAPPE EN PLYSTRENE VANRINSMANN ET VAR EN AN ET VIL IKKE ENRE NOENTIN ITT SANNE NAVN UVA EN

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

Frankenstein - en skapelsesberetning

Frankenstein - en skapelsesberetning Frankenstein - en skapelsesberetning av Tord Akerbæk De som er med: Moren En barnløs kvinne Marte En serveringshjelp Birkeland Professor i nordlys E. Bødker Næss Ingeniør. Birkelands hjelper Presten En

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

NORSKMIS"ONSTIDENDE. JMphøueK. ========== cl...oujlt ftemifdjl. Hilsen fra hovedstyrets...formann; domprost. K.O. Kornelius.

NORSKMISONSTIDENDE. JMphøueK. ========== cl...oujlt ftemifdjl. Hilsen fra hovedstyrets...formann; domprost. K.O. Kornelius. tih;b!) l ' "! I' Il: '17 mai Nr 1 ========== OR GAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP j j 1945 100 årgang J NORSKMIS"ONSTIDENDE JMphøueK cloujlt ftemifdjl Hilsen fra hovedstyrets formann; domprost KO Kornelius

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

Sistemann setter slutttitrer

Sistemann setter slutttitrer Sistemann setter slutttitrer a BOR Borghanmer, Gottfred LL\ To repriser: En uhyggelig weekend o TO REPRISER: En uhyggelig weekend og Sistemann setter sluttstrek «Grøsseren» EN UHYGGELIG WEEKEND og Slekts-romanen

Detaljer

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012 HANGAREN av Toril Solvang For DUS 2012 1 PERSONER: (PLEIER) (PLEIER) SIRI (PLEIER) VAKTER 2 PROLOG Hvitt støv virvler i luften. Som gjennom solstrålene fra et kjøkkenvindu og du sitter på gulvet og leker.

Detaljer

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt:

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Disse øyeblikk HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Vingeslag. Dikt, 1976 Flotid. Dikt, 1977 Huset med den blinde glassveranda. Roman, 1981 Det stumme rommet. Roman, 1983 Juni-vinter. Hørespill, 1983 (Solum)

Detaljer

MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad.

MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad. C. SARHEM & CO. BOK- OG PAPRHANDEL Det beste utvalg i religiase Baker og Juleheftcr. Julekort-Selskapsspill-Julelys m.m. GLDEVANGEN S~ndre gt. 22 b KJ0P SALOMONS SKOT0 Beste fasonger og kvaliteter og utvalg

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Fra nettsiden http://www.tormaha.com 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen Skrevet av Torhild M. Hansen tormaha@online.no Kopiering ikke tillatt.

Fra nettsiden http://www.tormaha.com 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen Skrevet av Torhild M. Hansen tormaha@online.no Kopiering ikke tillatt. 1 Mysteriet på Fredøy Av Torhild M. Hansen 2 Kart over Fredøy 3 Innhold. 1. Nei! jeg vil ikke... 4. 2. En ulykke med store følger... 24. 3. Hvem kan hjelpe?... 40. 4. Ankomst leirskolen... 53. 5. Maria

Detaljer