ben som visste ROMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ben som visste ROMAN"

Transkript

1 ben som visste ROMAN

2

3

4 ANGE ENN ESKELEGE

5 .*stilrko i dyna b g~uao. dwqer hi ii~ldaget h-, a d& Uula* husel Wt 1;q b.tu % *i mtpkka'daegangw. ~eq*.-i* an e h kw d~ i idet t4rnka1 ' l+eh &t: riiregikk p8 d a paddti~pds SG. J&

6 +b&$ d"& - d, - pgpr? ' wte:tq&y;.. vine -iigra&ke L digr 5.". H& dugde en til ha g. airne duge til, meo ikke makted Md rar ens rette plw i livet? SprrsmU du-kl& - sp&srnål mm ikke ble bwvarh - -c'midde &done lykken? Ville m gang de skjreane. fr&: prammene g4 i oppfylungl Viile - ville --? spwdlai -- mer som ikke hnnk k-eige g&.,- - menn 'w det ben vidanderhg tid, - ekter Tom meining I h m Ml. KmsW w &B&& +&hgm, gid vite om ikke og -k p1 hva f e ville W dm at it unge hadde &h tore - &r rnaiddobtare - lbdykkn psjel.' Siik hm artg- arm, fikk bari v61 fortsethi 1 1 Diet &hit d rekke seg etter d a lagnaden smp p&hte& W %tukt ut pd fd&a$ Addt -' jo ;au heller - å dare seg fwtraiig 4 den plassk-n &,ar *.- oiwt i &. kje~~pemwe, unashlige Plinco n:synttg % vere lagt iw det muxmdtdige Hvaare ug

7 wpal;admgswdcf. W vsarltdie, fcr hva mye ha. enn 5"?: mg4 s#hlerg, d kom han ikke videre, felte seg, kf~ubhi& hm <w wc!. Di var det hin plutselig i h m greip pafii%i%& r-agm IA foran seg, plukket dem 1 mange Wkk <~d&a&-e dim fwzktelig i retoing av kolkassen ved oim'$f! ~f$pi&r og freidige plitikre, -mm w ea fysakk W& '4; nei, udii. i evighet! kl+a - du go- - ~34 jo at jeg kammerd deit sti2 p& pr'o~~mmc~.k%- :den som bre biane ih det W - flpkte, fly$&+-$* a - Hvor W n fdw - M muts 78 $iter J -S-pkeriw- g h j$whamh,k, m, e, wmld hiklet ervgi. u t g&wier :'" hui i& ttw et glliarends s-2 BI a;'. - G&me~ +r Var &$m ndtop def noe..a<y,\:i&& h>t ham - hm som fant h& tllvsret 4

8 W#,,.. ;r.,,-,,-, -..,. - Ø,,, p -:.:.,-,,.,, <. '..G-,-!>:!.-.'L:.' -la, i,., : _., >,,-. t: ,,, --. $.".::+,Y ' Y?.,, >,,. '. 9 ',:Y :';:..., a,??n unge gutten ble stlcadc d bordet og sn,pkte!;, - Ords sk0mmet fdig ut av ha* &.l q. &,d&kn. kuniie Kst& til i bli imponert.av sid eiti& I og gikk p5 rd. sed til $$k-: ' &dgaboldmm Ior i hjelpe km av d frakken: -, - tafr^^ fr^^, Tor pleide &d grri. dy jobh

9 1 b n a I. en dags nis h~rte han formannen nme riog *foredrag av Tor Haukberg., di ni var nok oyeblida kommet. Mekankik, saai drevet au en usynlig k-, reiste han seg og gikk oppver mat tderstolea. Tilhmrte stima barn dda, og w - Horde $H menn ikke tilstanden bedre. Hadde han'ed: b,.: fitt utarbidd m%$ ordenthg q trevet et m;*ruskdpt, sil hadde det viert betydelig lettere, ti3 da han kam det med bare Boen i3 p unkter* &p$;!; 1 notert pa m ppnirhpp, viih kan ml snm stå bommen, L fast. &t t& dne hkgydnget n& krigs yyggen. d, Åndsfravxrendt Famlet ha etter v~hraffden, ikke. fmdi hin nr Unt, heller ikke fordi del muligay kynqq ' bende at stnipea seinere bit trsrrr og trengte til å fukw,. n -. i. t h, men re# og slett av aervmitet. - N5 vel, da & ildm det &ste rart ut ' forresteq,. b;.+,d~v~etjav~~satt~p~haltetet~f~inyt '. Men uheldigvis kom den dcjelriendr hluda til l SU& Pd ', ', glasset over endi- d det falt i plvet og knustes,, hund= biter. I Y ' y.' ' N- w tibarmm - ~petlig de kvimligp - -k l til, rimelig kan vme, ag satte i d skrik, m- -, b-,. andre dunket sidemennear i graen e =t& opp aoeq dumme fjes som %kulla by: *Se d pi den dkre tdbaumf(: &d andre ard, var s v e qpmtig far it&- - h s Tor, sil &t varte canå iemi stund fgir h kom al orda:; '., L.,.l'f "; ', , 5-t, l,, <:. 1..,!,.- - ', L.. *.,

10 i~ +. 5 FJ ai' 'bmi mi ~mnw~ere Jeg wnmr ;~oxi, 1 a,% q, n, q ;. - L? *,ti*~. P.B&re,. iiini+i&; injere%%epnt ~ f ~ -. Q t,.? l *,, i,,eid....a Munnca bevegte seg ncstea adma&ii r '&M&:-det& biir sikkert sku.ffet. r rh~erei~ bmltes det nede i salen. Au, au, de - -"4ptdde *k. ikke herrt noe siv det som var butt form* Skulle han gjenta det, mon) Nei, hm 9i4.' ::e fwwtie:,.*pe'~ jeg egentlig fra fast av badde tenkt snakke '. i$~h - -r Stemmen var en mule kraftigere, aliaer. &eime i krihwm og wnt er pa m hurtig handlirig.,$perrende ap+ og smil fri dem $riappa av pubilk,um ' hadde ventet et hummfylt fm&%. #Som tikl p4 d& fqg i kvekl akter 5 ei, vil jeg --_-: Gdfm~ &t*. JGinskjz dere med det samme vil bpse dver det* mg tm at Ii rlral gi U1 og gjefte gater e-: Hva er &t m gir og g&, men aldri raer til dora? Eilar; Kdzpte: ut, lite W e og sleti $a +gkj,merpe hjemen sin -.d i Wgc stunder, gåte* syws % Hi mer pmbeemwsaesk jo mer pekubrer - i den er sauammfamt livet, dizrden, bd ag alle de evige, fonrndarlige mysteriene som ~gnneskens har grubla over opp gjennom tidene eg de vil tortsette A gwme avet inntil - - jo, her.r iri allerede p&. et ny# probh - veidas ende. )kg veit sant i (si ikke om et dikt km intmswep. : e En ungdom regnes vel nærmest hr 6. *litt av an sar1iag hvis. haa of? dm.dags 3hdg.t- $vende& ting FM mye opp-b.. Lim er til: '.T

11 C, 4 & keab på' ' ' ~Ifmm&king vil inntreffe - lw tid i frnegen,, -, -,&.i &jula dan evige kjmpq&ta4 nei, da &r Q& LI&, Jeg hihihit nyttet t& mange g&' qt&a,wwt m pass &&t av d&. Mm jeg te 'nes&$;.';: &a& gt det uke ve^ Grit cr e~e femste av dere ' Is s&,mns hva jeg egmtiig melom med uttrykket. 3 : '. (atheu &$d kui vi kwkje +rstrtbe ~Uterw <ne+ miat GUD, vi ria nuaimm &L: VM 1: Y ' r dtets h - ~ a *&pen f bokai ville ep jo vik;,, hensikten mod.ik <ing og rbpp 8 whle - forgjes<< d-' Naturlipir vil de sm.j&cje&.m eg for 4 v&&? 'i - ai= -mm 4c( kller, vist til. ~ nbj*~ k Fi$gbtes n&$ si a.w& pp Duds.Mstens, q + $&.j ; *7 +W.som~&gen.. Mew.er W. ikke & at tisuhqdag~e~ I *, 7. >.. L'. n, 1: '

12 '3' rfor lever vi? Hva i all verden er hensikten? -. '.t Jag spurte nylig en eldre #rett-boended hinne hva. i J. l - nist'h& ville gi. r Livet her pa jorda er som en slaga $Ck,, n +I r w hun. *Vi skal settes p& pwve.r iihvorfor - :&l* spurte jeg. #Jo, bedr vi praven, ar vi - o k - I.h,., -,&vi engang d r - komme heim til himmelen, der v?..,!$hi 1eue gwe q lykktlige til evig tidr PM& hrn.:&j&.-- d vd drive tida med d w$elig lenge?# spwrte -.+,j,?& 3Det hila mest ni ahgr uuyae over ordet - -u. *k j% vi skal bre pbe og ibec,,,t ;&id;# wark kom bestealt, mrsd at dwmdet ofipadvwdtblik JegstogrlsirtiiEl si sit det dtte,a ondamig i lengdeni mm jeg aklr likesom?.: %c 1oAs fr=. VUle ikke tram med i rive i stykkkr, ' deg bq~lige ben hennes- Tlarnet8.oen - lykkelie.-e ' - de være som den eier, lykkelige de som ikkq 1'. '$,&hsker og setter den hdlip Gud under mm i liveta +, om-. i&ifhiriger og wver - -x ' Det var ganske sti& i lokalet, tilbererne satt grepk vs.iytt& Csniadig, de hadde ilrkc ventet noe Jihl 'i Geip bevarer sin Hippofaste tiilit under a ~ c f.%, b tetfere j: *- - Livet er en Iramp, tung for ett individ, i, far et -et. Hvorfor fotskjdlig? Er noca beåre, i&, andre? Har virkelig noen gjm seg fortjent til. et... lysere tilværel m km se slik ut red fme &yeh&,, n,'

13 ' q6skji skjer ikke det av den edle pnnncn $ dl$ ', 'i!. & edru da viile tm pi ~ ud, at ipn aapphhertc 'an,:.; *re #ai ig&tehe $&te4 han av an &r annei b.'l ':&rlig k~ak -hr ii &re, D& pussige m at di mest ugudelige h : Iykken. M& det 4yklPra tefiker jeg da pp. rriatedtlie veham*, P& idte bred* som, v a vihderligst w alt. J Med det mmma jeg makkm cm urettferdigberen,, kunne jeg ha hug ti1 % avkm en visia i rbarnek- I. ' dommen*. Det st8r' et sted at Herres din Gud g end i. Gud, som beinwker fedres misgjerningei p5 :.L harna dekti& ettet slektledd. Md andre: d: 'a.',a.kjdtriwehne antaneskrne shl avkommek ' -:j' itnfigjelds hr. Syne det ikke i e m Mt inasvakt: ', $,b er barn som &tyidig ug utm tirm vilje er 'kornød c:; &h i verda, fm syndene *e har be&? l-\*g 'Fy, snakk ikke bsptte*ligtr vil nasa si, *Det h;, #Gr j~ p& samme s&t i kzteidtmm at hn arar IfkiS. -.'i kundet i tusen Md, W dem swn &kw ham 'og.a.holdkr hino bwi --i,..l Jeg w: T ~ w m L-e -I a hr holdt aile #B w i det beile hdki ettmbi'belm? Ingen1 - Far b er h, og rnemtsker- 1. -, noe oanrt, n oaenndcix dlg d& er alltid seg, lik! Skulle dedm b m de lovlydige ng de som Fram og si &pent q ' -&dr gode $jemhger ~ime Herrena gmst, tenker jeg '

14 ill.,.- Pi r, 1 v;f?p'.,.). - '. tceelig tomt fo~ sjeler, i+.i~g - :n $dbi&'&g temt. Alle a vi ~ dtrq huer : :t ' P;..* tib;;ag.b.~ uetidelige- kjw~bet lia^ vi,.: -' ' :kvige iiliet. Dtt er mia tro q' tsijtt.h$i,:- rn&b h meg ikke om bekser, for de har jeg $%1'~, jeg kanskje kunne v k til den indre ~evwe, 'i r Jen&een#.. Skjdnt det skal vaere mennesker som ikke 75- ~iisqa$s n= til tien heller.,..* l;: Tor dtc videre for d forundret, rnea på %mrne -.'&i&, grcpet pubiikurn. Hm s e rhclveteskmi, hclbtuislse ved bma og swrt ting *an '&t &;la is mubnm. 'l, Mange syntes nek &t var Intt Ireidig av ham, ", ' Y,,,h "=? ;:., ungdam, d& lik m &le prdessar I legge,.', d W ota &n slags. brratta w M så dumt noen, - det var ting jole grunnet ilny og na - - Endelig nuarerrarak hrir mg artdupai1pgen: &Mine tilhtwere! r jeg slai hk bwta &w Imger, far 6 gjental en.,$wbg rs;olzl hngbukm fmdragbeldem ofte nytt&;. fmesm sto k heile riam og brukte. 4el ~ ~ takgavene g dag* e ville vi sikkert ikke ',,.&there' Lydnga av.$itam gatea. Tvert om ' L kjaskje nye biii~lete pmber midt& seg* og av,d+ vi allerede tibt.&kebg rriainge. Haar synes 44 'M den belgiske fdatt~m Mraurka BBderIirpdr, s&i.- uthler : vi J&&d d& &d &P& krtitt, S&~&UWTS $m '

15

16 Te&, Q& isgang med utiidekktt a p jeg. ham h1 se mm her jeg trodde pil Tenk, dr jeg hist mitt ht for ham skal bye,.når jeg med takk &al for tiam aosim sd. Tor hadde egetitiig tcnkt A vente heilt tii --tet, ' Vaktmesteren k m a d qg feidtett og sainlet 5~1t va=- at i h-. m d& 1 a w k&& d*%n WeF altera~jonen, Idig, veddrregende w Btt f De me han ikke leager hr q, - var tiet t0 og fred - -. Likevel te la^ h seg uvel. San hadde hm &or+ r ea fæl mm W kunne ai& Hvilkqi synd, om '- &t. gikk art i ggmrei Ha& hag ikke bre hold, et. =it= G- bredrag -jr? ~a-g, &t var nettopp : 'ord et1 'A, han hnm &=c seg tii d l. ~&ket. \:bl+ gbewote btt, til tmss far At &t Urke VW et.inen-

17

18

19 m ;*r I1 Barndommen Langs heile vestsiden av landet strekker havet &$ oppover, mil etter mil, mil etter mil og slikker og på en oppreven kyst. Somme steder sender det fangarmer inn meilom fjellene for likesom å prøve kre. teae sine - se om det ikke kunne la seg gjøre å få gnaget seg ennå lenger innover --- Men fjellene gir ikke så lett etter l De snur kjempe- ryggene sine til fienden og spenner imot. Ikke tale om at noen skal kunne makte å overvinne de gamle, sta& norske cellene! Pøh - har! En dåre måtte havet vær$ om det innbilte seg slikt t0ys - - Men neimen om havet lar seg bli kalt en dåre uten å ta hevn. Htvnl Hevn l Det skuler med barske - nesten hatefulle - øyne oppetter de bratte bergveggeni. Gir seg til å hugge laus - hugger, hugger med fornyei. kraft. lili Inne i botnen av fjordene, i viker og ellers -ver alt,der Ifellene aller nådigst hat ofret plass L. lit$ d ikbar jord, hai menneskebarna satt seg ned - i$i& &i i klynger - foi der å Icve livet, for der 8 &&i i. l&.....h l... i i," :,A* De ligger bortgjemt og fjernt Fra den store verda

20 g.p:.-18 I - :.+$J $--, ih.~j;~vitnet. Tok snsggeatc vegen til fjorden -. p& saltvatnet - ag ga seg en god dag i -.,:.,r&m ikke terrenget nettopp var datt og jamt som et -,f?er61v. M&<& den hire seg btfor en skdniay: mahgc. m VddjgogbrAhndefliutde~ndo~~,elva JL'h"$nge meter ned i avgrunnena d gj~rde den &t- ' -,'elli&idd Hu - uten d n&. Huil Det w just +p&mede det, gutt1 W hite sg b s3 en kunae,,i?.hire - det kgveps r& M dm h m ti1 Haukberg- ' GWmm dvammde &c, Jw Haukkg, var an mens, et riktig pakt&- av lam T-, W %E& d prau: -'&emplar på aitt t&, foreu#igw itii&m& og goddig.. qun var en g& huseru hr man- sin, uten sit det Mte synet has i ett og a1k ofie mot brurndre dr d& '- >i,,aaldt digbe prohlemer. Han hwta Pil dra gdq t.!; &einifigen, helte til dm menge* merdi bde~i.ten-, -r m. - Tg mratne viset som fedrene hans haidde Hm VW mr idltm* i tankgangen, Q ' heiit amerleis p4 mange ting, tenkb mer sjalstedi,!' L, -

21 r b* hekk &b* ider tdle mk, k& d& &,b matte rare% p& - det gamle, fullkomwf Ekteparet hadde tre barn, dattera Bjørgi og sørinem ti4 verden 5tte-ni ekter broren, som var den dmmw I &&a. Y Det var tidig p4 rnwgmaidm m dag i dutta av n awt. Deis sju grs gde guaberwl man mw timer u seinere shuk mte ~p p4 &alen fw krste gang, l& ' Gabtie1 og Tw. Yngst av dem var Tm, - han h og vrei seg i wvne inne i hrnrneroet. Han drsmte $!., noe vidunderlig WP, at han var I kh~v~alset i lag' ' d. med m flakk - ikke unger, m a skulle tro, men 1,! lede agg pai- med purpurkler og sarte d gu~l~uer p4 bodene. La3fdaina, mrri hadde mors ansikt, fortalte at han - Tar Aokdddw' - var den flinkeste og gjeveste i bile hopen og sikkert.j.!.. en gang B& vime pimwsa q halve kongeriket... L - Men nettopp i det 8-e apmi&et vhet han, nettop da det var pi da gildeste. Var tiet ikh i dagl Han hakk til badds men pkbet brt i ham b ' d en giode jernang, w satte se% rmdutt opp,i senga med Jo, jo, Bet ww i dag, Visst var det d -- Uten videm fundering k& han av areg teppet, fdr inn 4 i s o v ~ di t fureklretie og msw mm1 i -n. imea - Ter da, $va w på beinbh ropk baa forskrekket &i hun vehat og oppdaget smen ad der 4 bare ' skjorta. i 2.3

22 . -,Il *-e noe, det ap&e 7.w sowa ikke Bcpm~~ex i&,,. ' qok~til$501m, a svarti Tmr k hun v& sbnnen s,h ut i kamm. h" *i*v du,. kviha hun kjzriig da bai hadde ' ptht mek wpt. #M& skd ilk $like d, ~~.~ C hien divaea Mus &t &M med ratea av den m-. -. Rett:, sbna &t *ar ~PILoL b bet til vidw hr 4 $e ~t'$~vegen~~ig~ewgikk~&- sw&mrn.., &$ikb&~$,il~j~~em~l L. p I -t ~Torl TO.-O~~ ga* drie pee kk for. i X + &vem m mg1&. Aha, Per S&dvik, wm& til g<~virmk.l- wir &$ G& G i&t h- &d ekspig-,w +re &i Ha *i eo&i idt,- &de opp i <i&& m&ntea: i~or'n, *Sorg-tn.. Tol gjmtok d eo I,&trmet?B -

23 (%e -4 EFOC' ut:* &i 2 = m- - fl-f*".bt a L = M &&k* &; *ig &t f,&tmingki 1 q $V& deg - ti& ddd j4 & 4, kmq$? Badle,, M1B h ow ikb &ikke c#n k 4 H d~ d& p *okn idagl. *Ja, fm &t &BI jeg,; 6tdckiu; da ST Fgk Bivi det er P ht:k Wida O& k i %ba om tn fyr.so~ &%rem& m I- unge p& &%e, a ville ti* &w sjd q se mn aai hide h verk&&' o dler m dhmn bafe b&& ehmt: 42.r &t & iia~tk&g)i l% Gi *di& 'L' I - Zv&&elig!* den &&k swl-t.,ja; dd kan mi& pl det er W Utig died Iekw. ogden siat ti1 &b, dl& dm gom., n;.i& km i.. t&$$ pl 6.m. e *Mm-*T~bAr~dWi&~~,*prykr hm lys sa-*$: -..om hun g$&? J;, &l p5 &&kne mpa, #it, &Nek&k,&&t E& &&i W Wi hk. k s t hud :. : x a: ; : &k &&I W ilazid M, & L& Id-,

24

25

26

27 u:;.

28 r;i.;j&&; fikk-h,*, rysn; & g*** **C g, L,. ' < ' i7. \ 4! +pii'sprang bortover..- c. 4.$&ret.&r kjeremet, alt m m han Wket seg,i ' ' % TG^ bidde nett:opp%rabfet seg opp $ +igenen vinket mileride til hm. Hm f&e n &ri: bltd$etllrnmme A -, heat til karjolen forsvint i svingan. -M ;$dyde han kodet - og nocm.ti&, uskyldig+ t-&~2 _ +:&let ned langs En& for % havne i avet p& vegen.. * I _I Tenk m den snille fikk vite om art h&. ært irsldkkdig i dag - lensmannen fortalte d& ~ h s k j e e r i ~ r a e r o r i s ~ ~ ~ e s? ' be til iljesm qg si at det vår Per Saafik-, :L l:

29 i: 8.,X'. Y< p:.

30

31 *'! t ' L detutavli &Rope Hiw- - - vi kan - -?'d J I',.: d b,.i kom med detle ' Nei, htka Pms dw & adre elevene kunne - 'qana 9.- rihg sear. Lamma t& til å spasere og fram d rommf, Hm &sot & Hdemc 'var foldipt bak pi ryggen, E I d & ~ b e ~ W ~ m c E ; folde hendem &k edre B-. aklaim er &mqkspe, plattere - -r" r jeg, til Gd &r da d e lysten kanmer, ~ e o i j w a m ~ Vil vi vrere - erram hm, md vi dagfig h.... h S- Jwn d0 vp side tjue i Ipsabdcisma, de d r banene,. Les deni hr -k b &E h h tahat til ne&- gang. C U a ~ t i i % M a i ~ D & r av papiret for et cyemr7ck var dea dminem& lydm i rommet.., Sp&~&k b&kp&aa ctg t& dl å less! med, ~tteax3~-gjaw&1~~~ra+net wddem~li

32 G4 det~t med glede di din rain etter at da har w en.lm+ Sasom:.Korn do&& dr ti bwcmd,' e% hva k$ Sam m være &g ogtpbyggek. m---,tor fortsetter &r vi %lakt&.a Tm Haukhg hakk 1. Hm -8 sittet q - ~ ~ s p ~ u ~ ~ p & ~ rb h..s$ h d!& hmmly Gutten tek b& ag begynte %=il&% sted: skal Tam uh&,.&a d=k, mann, * *t a d mhei,d wjq W raakn!r WUee &e p& kakkrsfukm i ilap, saa hadde -Otta m + m r pnmm. 'Si du i di *-*w, = fin hvordan mezme-, hvmm hm *P &h&dm*= qpla Dea klede iiwaadmt Wcamen 1i sinufe --.dea ~ W X ~

33

34 . Kona i huset &p&: *Go'&g, er &L &ergl P Hun nikket nestk dxadig. foran og synte vegen. Ok Sarskug satt bottu ved vinduet og htk *Dagen*. Han var for spblikket svat o=pptatt rad l en &tuetl skolesak fra en bygd mrid$: En laminne '71 ved folkslden hadde fwtah h at* CM ikke Faw ' fi moe bresm& heim og, at Gud &bi die memtskeue ':. 6 '&e. mye. Bamas Sd& ~wr&att henne far reaten, da.! de fant ut at Irtriaiu adt~ $PI dkc i det minste ;.: enj skaa~~g vmgbrmk - W buk& til md.htld9* W daged I 11 T - * det ru friu W ra Inn ble m myk &L011 h Bustmm limtymt ham 4 & melde fiu '-, I Haukbergs dam#.. 1 : Mamm sand& q e.l",fru Sauk - -* treiv lurg#tien ar nesen. *Gd dog!* %R bke plumiig,!.- *Unnsky& =n jeg d e gjeme h snakket noen orti med Ssrdq under ha gyar. 6 sa den fmnmede, henvdt til humb frua.,.. #Ja, d dmne,# 5m.k &w. eg skyndte '- segutp&kj&keq%der Inn. -'nmmest hwtinkbmdg -t: - byd. wg ned d 3 Iki~rc i m&%uila Munna, i- 'apaat q halvt h-5 8 I,(., I'. C ,.. L. - 'L\. C #.-

35

36 SA, ja, jeg burde 0e &t v-.*

37

38 p& * L,y;-r-s.-. A, &.$j -., h :,,:.:-?%t.. ~ & ~ * p ~ ~ ~! * y $. -,l$.. -, I.,.

39

40

41 ,,.$q '$-t I.., -, -., --,q-, + : -. d,,:*p,..,.-i *?.,#i..,r.,q;;$ 'la$rej :&&&,-:T&: d&., -.,. P,,,.. :sjektgt.å:'si det.,e+.d& -&in, dm &?l: var. Qiet en&-. L.=hl;%:::j...

42 re dal* ~Puh-h - det var 'varmt a springe sl&,* Tor og strauk seg o w pannen. *Satt deg a d her og kvit degla W Sigrid og med hhda p& mark ved siden av seg fm 8 gi tilkjenne at det gikk am å sitas der. rja - men - jeg m% nok h&% g& jq. Mor veqttrapå vareneba svwte han og d d i dm trwrime korga. #T11 lanslhadh?n ' *J&* PDY,. *,a *ja.* - w e d da?* >F+ jeg B*~S du *Ja,& vila ropt$: q. De &k mm &k rdmw m& bryg&a. ~Veit iilp h d r &&b kokett p& hodet,. nå k m hm p3 en nyw. 1J $Hei..* Tor d! im j. tsyume. i ~Frrarr og dal* f' fi - e &d?;i c- *Det klarer j' mk w.*.#mm bafe, pv - &t ar moe nytt om q.*. ~Etl uy'kjolth *. inyc.~?c~. *Mei.~

43 I I rah - di x 'ke nok med klar, forstar du vd/k *J?, men da kam jeg dm gjk- dtt hdl#.a & *Mei, for du h s i - - Jeg slcd utdame., meg i musikk k pappa bstemklc. i, %I rnzrmikk'l *Ja, ** paet dtec vmm ornrllg kjekt...g.x ja, sw$g h- &g a- 4 mamma. Bmw=&W &g &l SEJ utdaane q wi$me.* *H& plf a$$-ja - - &.?W Osdo w er addat qg W av Tw wms ikle* Hm gikk og uradret aq ' s r s a r a i t h w s o m v a r ~ ~ ~ ~ papp w k l e ~ ogimmma-aignnttoai~, Huammva,

44 T karen, men' skru2e,,- - d Du allverdwx sos hari skreikl h -. n Fh, som f samme dyeidikket kom u t fra post- &pn;exi&, barte n~r6~ent og sprang ned til stedet der. de kom h. &diii: 1?L ibt saanen eg puet kjelpdau& i vataet l -' *Herregud- hjdp - hjdpi~ hylte grcsswmn. Hm kuane hik ikke ivmme og sto derfor aestw iike si hjelpelaus. kim? m ~~ $ se noe &d utgjort dk, titgjort ik -- r& herregud, hjelp - - hjei$a!' Da hm redrafngtu i hm av ct ungt tjawskepr - + *Tar dpwgalr sa Tw tii q den uten. vidert tii bemm Hm hva mm #a pl ag satte på sprang adaver tit bqggk aihg gutka miml M g hnmb jamra Lam %vik i fortv-. Tor jwnpe& remlutt &, irar barbeint og hd& fmm&a lik ga;sisr fi sqg Q& i -amrem, di det falt hiam M e 4ymmIig wi~~hlig Z ~~e iteg bort til arlbiep9 i #g hjdp h d m i m ikke for tidigl E&r hvert samlet det sag p# knd en del mennesket, tikalt av hyh. Et pir manafolk fikk fat? i dbh ag r de bart tii gattene. Tor frir sin r3el badde beile tida h& &k 5 gjmre d i hahk Ptdm hode over vadlata, ek arkid mai ikke rar av de aucr enkleste nettopp. Men n4 bie de bqgge :Cd. opp i men og bea2tt

45

46 ' JO-bo, d& var et riktig remor og sann lot dl H undre seg over -et. #Takk Gud skri' &re fat hans go'hetla 'Jo, d menn wds, &E $runn i var fra AustIamiet, wax... =de T*!. Fm Haukkg pufm -c t* MHs W*. #W dqb hm f &a, 4 h k v a r h i = e ~ t m ihdkkjqe et pent lios bifrle a* -?E Mm ap& iteska. *Dhe er W e &e &t: ikke - & hadde a% mer enn mk - Men klbe r.. _

47

48 i.,:?j. 'Y~IIL m m. 'dm:. j $&gad&tc det am! ikke.i imot g,innen di!. :w., 1~&&4en, h a dttt dt r* seg. *N& vel, 1 fk jet gi takk til Far for d& twl'i b %eger tit t.4re -Y*T, og ham 'teinka er ikke :e,mker.a Sven 'Gulharm tok den r n a =h si b LW &nien igjen, bukket adende og gikk. &akltm -,n sukket fru Ba1kbwg. WStribkl En m Fat hylder mrd ':%ds savn.for 8 ve-,ewansr*,a elet e l t l rbv'hpbonden. imma d k k h il& q, =n!*,'l& hm 'til &t kan &&t l?$- ' ~. a y p& d har&"* - -i; a gadk m, d b! Jqg b hr* *mg m lala demra fq vil i& dat jeg bw :d tqxitwd c&,'* 'h f&? giittea &de h m DB;t:-i*mS~=~.hn*'b* - I..,*er 'fm.h~ pare ag Itii t;a %-,e l h s k d k b h e c ~ f a i r Tati* ~ ~ ~ ~,..!Mg& 'bw-!, dm -, *&sita 6erh~z iw tra~

49

50 , k.: '-.""',x - +..*A,--;-!,i,-T,.- : c,r,';.<. 8.?---.b <-A, -,*,h\ (i'. L!.h..- ;o'.',..,> ' k.' B, + >Yqt, Sven Gulhann hone verset.utenai og deldme ca det for da unge vanen sin med en slik patos, at w, middcimltig scenekunstner ntpp ville ha greidd det,.,. i- bedre. -r 1. #Er det: ikke w'n vidunderlige d?i gurk han, I,.rJe' for min part svermer for dem. Har du Iyst, skal ' jeq lese no'n vers til for deg?# t 2. Tor nikket mekanisk m$ hodet. Qg Gullm~ I q formtte: *H& da, &k&ei, fweo, w m &gmt ~ ~ ~ & g t d w ~ k W EF sd&, # f Be# & i C w rt k& æ+&#, d &$w&h m, sd +p - & #g g& &&#-SW- Hm M *d 'l, ' mcli'~ml&r frebbp d i * &t wm O m h M#& eg h7m d & mf1 498 hy# h $$w pa dadka: dyp m h w 6- -m <dug de - $W idrar & u.%dtse~, &g cr &bb &&rs q*&$ & 11~0~s dm *L & R3d~t&ld&d, ste s a &#r &d 8sv e- de &d W f ~ æ, &zemf~~ ~~wt* - Gj* 8m d, d w, psd aq va* d* ak &&P i dm& &P s d fm& vl?r J &dd La oss d& & &iq w W fm i%?k% sd sade8 dm M sisi i &Pm &at* Tm lyttet raed spente ører. var bkesorrr d rarrenda alt, syntes boa, Mannen Wket seg i p y m og trykk& gutbm h M til avs&&, M d a meihm Eve: 'Std Gud, du vennen d.al Livet er hardt.- e g an gang vil du ha btuk fm Rjdp q mst. Og dm kan bare -

51

52 F 1 :(a ' mq,fq-7:i"f=l--- t ' c I - v:=-?..; 7i-& :>;?d, -der deli i og, gj&ew &-l&kir L * m&,7n L w foi: å, daire avs'en egre. j.c Banedag- der heime var talte, så bar det av I 'sted t3 byen, tii noe ukjent, nesten uhyggelig noe.. t' 1'1,Hva i d1 verden skulle han i byen? a p& &ale ~g,- "bli Iad! q - Hamien steig opp i idet hans & panna og kna farge. Han Mi krd, fw me du! 7 Wc r~d + ', -, - - Det rir Bmn, Jan Haubetg* som Prh M, log viijea hans var ea h wm i& mitte kyw. To q 4 BDnner hadde han, rg dm yngste r shue i& bli. aiminnelig j~rdtfd, nei, hw VWI unhrm ' siktet - J kmgt kam* VW vbti k &n ' l' had&~seghettkwbiw& seg til i i &v- ~tdd'i-kb fh &d& W# d d I.sinske ebmw 0% wt 4-r - - I '. Mm var iii% 43 kagt ut pil g& at g 3 d m i W ~ a ~ ~ a, A k w m d w v e ' d A, ~VCW b a a! t- - H* k-m - - N& dm! du smdme, s t u - d ~ - -q h det hm i b-. *Aidril* mp* hm hdvmytt kam i det samme pbsitdekvari%mfo~kqmbd,ddt gikk. ikke w h, f sti3 der og preke med seg sjel U.ea gamm~1 kjerring. I. I- Satte s q &rk d p3 en kasse 4 bredmiagsbdtm :.i ag hi& kappri sin Bduraegs rundt han bna. tibive tida d i &C d i ajraes. Ilet W e og aptet au pqeeie~ t4 ajlaen ble seta I lt -' 34 I 'duam..,

53

54 4. ha &for &&Bei tar ;$ ga ;W* ill nrn w*& M&idkr bg -6pgrre ettet vegen B nipi&ta. me, den er langt herfra, den,* lgd svaret. 8. ' L -..- \ '.,seg, vi- hm, Al& &t samme mm WeHreh. ' W e sagt1 - Domlarha, det var da et snurrig byggwerki tykte j n Veldig &or, men dett ildm SA fin s m b,hdde brt fmt~lt - iailf&l ikke utvendig, Murem 'v" ~ ~ n n sag p qp&i* ~ l ~ ~ mtairligvis av $Ide, '.WQ fantes aw tm-kntiig mgaqgl h del kunstu ~ I E jaw~ ~ - ~ m1v, apmt4hotjaer av ' 'stein, et pm med o?&tt$; mm n& min S$B~ am ',det likevel VW m &rp~& 4 BW +,,, ~ ~ a ~ & f f ~ - I al b mkdc - w& minde prropiai~~ sin. m* grmm q hite Komwitn Id& utt i?& ' trebenhr til frivjtug 'bmk k nwta bmgee, men -var det en mm w*, bh det mm varilisklig foi.detdshteph~ v Det var & ehm ikh b e,h% St&e 4 -.mistte opp fl det bestem? &l i a~ibikea av &m :1 krkan, dim fdqaihga tam&ikpe, (Kvimene -;_ hdde her - til m &raadriog- ingen mpsatan$ef l] ; Hek kom de ve1 i. hp &r A pr&& af~ diskutere" S~riig a[ittmda-f~h&huggdt~til~~m~ Simrsd f. ' oniriript av en stor wrfa~e, mea desto mer

55

56 U a W &,&$p &&g$&eren-*. d 'isei, mili -w%, es det 'ikke humbug&, h-' 6 5 Yfetnti&P raed wdlig h& var det #rn SV-, &w., b I k-.,,l$belen qg w hva der sthli!&dh *Bf--bi--bTbden--* Enmmm,lWianu!: L, 1hw1Si3, kdt ~SOg16hdfid a, i VE& b ":-hvc -em t' d- -d- -det -sa-. -rna - '!J ;,har skre- -&r- -&r- +vet Bi- -b+ -hei& d. d-a (1,). *Profetene,* hd&&adendlige., L 'I' '. VP-- --FF 1' -a b +-fetem,ai, hktte en w m g d ~ *SP ~ vi-. k;- men ~mereli ' ri.<, b- -(,-m, - n. 'i ' - -&l nren&&c- 4- ' r >,L- *Ja- m- -*, j&, *.- -m 'l<e d- 4 :+ "J? $3 mp m Gud.l. rilili, &U!r MQE! &&h&& &g mi%ddet fd~t~ndig ' 1., '..da.stamd e t e ~4r$m farseg ~Fokew!,.,. 4Tm iwi. p& dikt adl, De Ru bur op$&mr religionen, for i tjene momy pfi &h i& w amkt. b,., i Fre-dm tq dk d'(: adre mhms, & lakker :...:a til far k rcw pqger *e dem.*...w I. *D- -k 4 SwhMiW v& pa. <,;.bhndesegidl rnrm ble kaldt w&:.k, hold _ I, det ravle let ry^ &H wkke herfm1 Veat, %ih, w&.l-.. d- cm dagen: b a m da ~ & &d mrte dk g&., i - fiop.dgumae Ber f lårni & - - -j Qg pacm ag kgpd&a-e q Mk b& derra

57

58

59 ,,$Javisst, er du fadt i fq4m kanskje?* 'hei, mm jeg er ikke kjent i byen...,a ~Bevars, boadeknall? Hvis du ikke veit det, så er 1 Ni g d ikke Tm &e p& men Mste t med et f&geat swwtr& og MbEre samme J vega h m komma - - Etw sju mrpr &W Wrwdwr &9at han omnihr $en rowe busea. - B p W ikke ~ m g, noen sa det w &di &i slags ~ ~ i ~ ~ i rvar l l e r & altfor eamddape, awzns alle *te at det rar didt pengmaagel og lit.= ~~BPammhet s a hr skylda. Spwsmdht rar tfuhm1ijgvh - i Eikh& med di mye annet kemmriaah. - M& &&et 2 t.- 3r i iden av bystyret idmta hmi~., mm =tatt - utsatt - - Inntil edl4g fmt d krde a be Mistrede tnklztankens, ut av Mtwa b itedse ved gi et privat selskap konsesjan p5 kg~~lw mtet&kk d, &ltc rommibussm. Sidm W e J& dim m&mdrevne innreminpm dmet I &enam de krdrete gsteae - SdetIe w fmwga 5 *itte p&* org Tm, M1QagIigdagse dont d& slct~ ikke var & &W i bikr tmd mjuke ' seter, =t stunda totter We e, hat3 hilleuartn gjorde h dm $ a d vm de b t fil Myr esgata. -- Enkefm mcag Harmen, mm VW et fjs slektning av Tor Haukkg, i& hm qg mm hans var &a-

60 .*n til' - :'gzitken' fikk det nradveadige skli, d himm ikke,km, i micoca for øye. 5 *Neii g 4 dag, god dag, sa &m er Tar.som : an gang w SP Iihn.... r I' Hun tak SV& dshdig hat hm, bekk& ;.opp~tctig at hali ikke Badde 'hatt ' b~c til il mwi ham p& brygga. Mm n& måtte k vas d god hmme h og forekummidi wif hm, -1..?a ham kl& &a q f-, & hun ham inn i:~yneneogsa m&wm 'kurne VW. - *Er &f be-dw gr og b w r j bbch H -ii HW BU- $?dh eg & tkp&.kl&,& d Iimp.:,armen ham. a- > ',..a b stswe fmmem fmm m &r ' *im.~wdtid&gh&&nql$1m~p og i, & m b ~, hbdmwh: ~ t &%k:& miu, p&

61 t I"',+-b,., 'i-

62

63 hppfordmt da wk mmn ug etterfglgeren sin ' : gjsre alt det dm haride kunnet utrette i de i r1618,zpyaw kr keipdu hmttr md?r -! Lektor Brksn, sata atmimadig ble Wt *%pehbla*: fordi huwcet i h, sla med fnrgwsphsene i 'i - du er like flittig bestandig, du - - Si meg da oppriktig, m e d e : Veit du siet t ikke hvilket &r den &r~en$r: Ludvig k m p3 bmd~ *Elei,a hd da kwta, mm siem& suarat. *Ma fm ski** kr &a' dp =d &g?# ipråk nir nne gikk k m iris&, og & var il& edden. *&t irao i 1% - sekw hundre og tre og fart, 3 mye du veit &b hlk han. avidere, videre, uviddemmr - -r: Men gutt- ble &ide nsr~&w, rthet fast pi lareren utem d mukk: *Svar meg, kr du lest hk, $W?< Hkken k vekt pi hv& d, som swe tran &m at, NeL r

64 Hjemlig *l* Tar qfml&dd - -'I. L. r ' d +Nærmere m. m +A Bhm%r#%ew ; % mdq *ds- -' G- wdw& &-d '$ " 14 >: ciordbbmef&ctmdsi i6mce *a& d: a. {$G

65 ,2 mts&k awrn6t nytt feam.d~; i takkl* H+ baa gikk. riatt sbb* a& Det VW ixsm lkwddm3 d a sammi dag-. Tor og b& i ithm av byen, irpindre eneirdiger fw 4 kaam b 0 mulig avmdret k den g-w hm. ikke denne gangen - b d &e - b & g;, utm n- egentlig niiil, Nei, B kveld w&e hara e m e hestemt Rus i ta, -temt gate, dermwxiagtweg~ QWt Wcdawcgen ag. D& var tt kdtmie fint n8w som 1% &t i en #isl)lker, men b ey&kkm bhmakerhi hage - Men hm mat seg d h a l 3 &m porten, og lt#r den bh att abah igjen w 4a kariga spid- 4sreae, hadde horn smuttet bfw, Mwgwigae vau,'og klynke strak han amte Wtm Zrr $a6 *SingkW.. singel.,. ~~1...c mrniet &t under shdbt $w hvert steget h m tok. Ved denne 'hiterede Iycb rkea w idkehd som badde,l

66 d etter av v d e inhr ga den seg til 4 gjs av sine lungera fuk M. Qg kraftige lunger hadde dm, disd og plage1 Tnr badk en dfadt sk~kk for Inider og tenkte Mm si matt p4 8 dbh IV i&n i d stillhet. Skam I si Wde han kanskje gjmt det hvis ikke hushjelpti hadde diet b dara Hun hyss& fl hi& swi m&vblg ga seg, bvwhun r* #fl dm dmmne&t: #VW J M, 3% kan trygt kimame! h w kamdet, dwi km ikke &are noe &t.* for en k- W m~mmb*mm var til &, *Ja w & - -

67

68 -..>'g,&, ,.w, 7 F -.i.'t. 3.%m.LiIgnsmr $i& p*, -.. *i+& &de, ha. Pn *=*Eg g retht wd et.il SbmAp1 : 3 hin ville aiue *-n..du b =I h b?m er wihm4.a tik M, hal *Hva - - vil du bb i byen b I* & & W fm i d~ke ami.9 ~sh* skkl- - aten w* vkde?* *Hvis J% barn m-- $$g &h

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Vårsøg No skin de sol e høgste Svealiå. No bli det vår, de kjenne e så vel. De søng så tongt kring alla dalasiå, å synnavinn han kjem å gjer me sel. Når sommarn

Detaljer

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord

Blanca Busquets. Stillhetens hus. Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Blanca Busquets Stillhetens hus Oversatt av Kaja Rindal Bakkejord Til min far og til min onkel Francesc, som alltid har gitt alt for musikken Øvelsen Teresa Min første fiolin fant jeg på en søppelfylling.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer