Nedtur. for private skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedtur. for private skoler"

Transkript

1 Min favorittlærer 20 Matteknekkeren Reportasje 24 Lærer kunsten å smi Fotoreportasje 30 Sjokolade på timeplanen Frisonen 35 Rektor viser muskler NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Sverige: Nedtur for private skoler

2 Redaksjonen november 2012 utdanningsnytt.no Innhold Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør 12 Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Inger Stenvoll Grafisk formgiver Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Ståle Johnsen Korrekturleser/bokansvarlig Synnøve Maaø Markedssjef Hovedsaken: Nedover for svenske friskoler at årskullene går ned i Sverige, varsler usikre tider for de mange private skolene. en rapport har ikke kunnet slå fast verken entydige fordeler eller ulemper ved privatiseringa av offentlig sektor. om skoleeierne fortsatt skal kunne ta ut utbytte, er under utredning. Frisonen Utover kostholdet tror ikke rektor Mariann Sletten at lærerne merker så mye til at hun er bodybuilder. Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Randi Skaugrud Markedskonsulent Berit Kristiansen Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Min favorittlærer 20 Aktuelt 22 Reportasje 24 Fotoreportasje 30 Friminutt 34 Frisonen 35 Innspill 36 Debatt 40 Kronikk 46 Stilling ledig/ kunngjøringer 50 Lov og rett 55 Fra forbundet Min favorittlærer Håvard Tjora sleit med matematikken på 6. trinn, men da lærer Nils-Erik Lister kom med råd, gikk lyset opp for Håvard. Mestringsfølelsen bidro til at Tjora også valgte læreryrket. 2 Utdanning nr. 18/2. november 2012

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør Utdanning Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Venstre-skolen i det blå Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2012: issn: Design Itera Gazette Venstre er et parti med stolte tradisjoner i skolepolitikken. Ett av de mest kjente sitatene er fra Venstre-høvdingen Johan Sverdrup, som etter seieren over Høyre i 1884 uttalte: «Jeg har talt og virket for folkets selvstyre. Det forplikter meg til å tale og virke for folkets opplysning.» Partiets slagord var ikke snauere: «Statsraadens søn ved siden af arbeiderens paa skolebenken.» Venstre var i mange år partiet som lærere og skolefolk sluttet opp om, og de tradisjonene ønsker partiet fortsatt å ta vare på. Ved de siste valgene har SV vært blant partiene som har sanket flest lærerstemmer, men nå tar Venstre opp kampen med partileder Trine Skei Grande i spissen. 30 Fotoreportasjen 7.-klassinger fra Larkollen skole dro på søtt besøk til fabrikken for slikkmunner, Kraft Foods Norge. Her ser vi Sofie Myklebust i klassisk Freia-reklame. 24 Lærer kunsten å smi Ingrid Hopp Hegg (19) fra Svelvik vil bli kunstsmed. Som eneste jente i landet begynte hun ved den private smedskolen på Dovre i høst. Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 % resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet I Sverige fører minkende elevtall til at de private skolene sliter. I Norge vil Høyre og Frp gjøre det lettere å starte privatskoler. Foto: SXC. Bildet er fargekorrigert. Leder Mimi Bjerkestrand 1. nestleder Haldis Holst 2. nestleder Ragnhild Lied Sekretariatssjef Cathrin Sætre Hun sitter i utdanningskomiteen på Stortinget og er en partileder som markerer seg ofte både når det gjelder skolepolitikk og andre viktige samfunnsspørsmål. Med bare to representanter på Stortinget nytter det ikke å være beskjeden, da må det trås til for å komme i medias søkelys. Til Dagbladet sier Skei Grande at hun ønsker å overta som kunnskapsminister dersom det blir borgerlig flertall og en ny regjering etter valget i september neste år. Noe av det første hun vil ta tak i som ny statsråd, er å gi et tilbud til de 9000 ufaglærte lærerne (som de noe selvmotsigende kalles) i grunnskolen. Mange av dem er flinke, men de mangler den faglige tyngden. Man burde ha en plan for alle disse 9000, sier Venstre-lederen til avisen. Noe annet partiet vil satse på, er å rekruttere folk med doktorgrad til læreryrket ved blant annet å lokke med et lønnspåslag på 5000 kroner i måneden. Videre skal alle lærere ha femårig utdanning på masternivå i årene som kommer, og det skal innføres en sertifiseringsordning med rett og plikt til etter- og videreutdanning. Skolen bør bli en arena for en akademisk karriére. Sammen med høyere lønn, tror jeg det vil heve statusen til yrket, sier Skei Grande til Dagbladet. Vi antar at Venstre-lederen har god oppslutning om flere av sine forslag blant lærere rundt om i landet. Og det er all grunn til å tro at Skei Grande vil følge opp dette dersom hun kommer inn i en eventuelt ny, borgerlig regjering. Men det er slett ikke sikkert at skolepartiet Høyre vil avstå fra en så viktig statsrådspost, og det er heller ikke sikkert at Venstre kommer med i en ny regjering. I tillegg har Trine Skei Grande trolig oversett en viktig «detalj»: Det er ikke lenger staten som forhandler med lærerne om lønn, det er det KS som gjør. De 5000 kronene som Venstre-lederen lover i lønnstillegg til lærere med doktorgrad, kan de komme til å se langt etter. 3 Utdanning nr. 18/2. november 2012

4 Aktuelt Vil øke klimaengasjementet blant ungdom Teknologirådet introduserer rollespillet «Klimatoppmøte i skolen», der ungdom må forhandle frem en løsning på klimaendringene i eget klasserom. Global oppvarming er særlig relevant for de unge, sier Kari Laumann i Teknologirådet. Friskoler Åpner for privatskoleslipp I Sverige fører minkende elevtall til at de private skolene sliter. I Norge vil Høyre og Frp gjøre det lettere å starte privatskoler. TEKST Fred Harald Nilssen Frp er for et fullstendig frislipp med mulighet for å gjøre skole til butikk. Høyre er noe mer tilbakeholden til et slikt frislipp. Det viser en gjennomgang Utdanning har gjort av partienes forslag til nye stortingsvalgprogrammer, som for tida er på høring i partiorganisasjonene. Per i dag råder de rød-grønnes privatskoleforlik med KrF i Gjeldende privatskolelov begrenser privatskoledrift til at det bare er skoler med religiøst grunnlag eller alternativ pedagogikk som får statstilskudd. Krav om kvalitet Høyre vil gjeninnføre lov om frittstående skoler (friskoleloven) hvor alle som ønsket det, kunne drive friskoler som alternativ til offentlig skole. Høyre vil at dagens krav om formål skal erstattes med krav til innhold og kvalitet. Før skolene blir godkjent, vil partiet ha ei helhetsvurdering for å se om en friskole vil få negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet for elevene. Dessuten skal ikke friskoler kunne betale utbytte til eierne. I Fremskrittspartiets forslag tas det til orde for å åpne for større privatisering av utdanningssektoren. En ny finansieringsmodell for skolen skal likebehandle offentlige og private skoler. Pengene skal følge eleven, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole, heter det i programkomiteens førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram. I forslaget tas det også til orde for fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til kvalitet er oppfylt. Hva slags kvalitetskrav som skal stilles, kunne verken komitéleder Per Sandberg eller ungdomsorganisasjonens leder, Himanshu Gulati, svare på da programforslaget nylig ble presentert. Dagens opposisjonspartier er opptatt av å gjøre det lettere å starte privatskole. ILL.FOTO: ERIK M. SUNDT Faglige minstekrav Gulati, som også er medlem av programkomiteen, sa at det ville bli stilt noen minstekrav for privatskolene. Kravene vil formuleres i samarbeid med fagfolk. Gulati sa til Utdanning at partiet vil åpne for at private skoleeiere skal kunne betale ut utbytte fra skoler som går med overskudd. Supplement Både KrF og Venstre understreker at friskolene skal være et viktig supplement til den offentlige skolen. Mens Krf vil tillate friskoler med alternativ pedagogikk eller alternativt livssyn, er Venstre opptatt av familienes valgfrihet til å finne det opplæringstilbudet som passer best for barna. Derfor vil partiet at kvalitet skal være det viktigste kriteriet ved godkjenning av friskoletilbud, ikke om dette representerer et religiøst eller et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Mens KrF går inn for å øke driftstilskuddet til friskoler, går Venstre inn for at den offentlige finansieringa av friskolene skal være 90 prosent av driftstilskuddet en offentlig skole får. Partiet sier klart nei til at eierne skal kunne ta ut fortjeneste gjennom direkte eller indirekte utbytte. Dessuten vil de ha klare grenser for hvor mye skolepenger den enkelte elev skal betale. Når KrF ønsker å legge til rette for friskoler som et alternativ til den offentlige skolen, er det viktig for partiet at friskolene får gode driftsvilkår og frihet når det gjelder ansettelser og utvidede formålsparagrafer. Se også artikkel side i dette bladet. 4 UTDANNING nr. 18/2. november 2012

5 digitaliserer nationalmuseets samling Nylig ble en stor del av svenske Nationalmuseets samling fotografert av Google Art, som ledd i å gjøre kunst tilgjengelig på nettet, skriver Dagens Nyheter. I prosjektet inngår allerede samlinger fra Van Gogh-museet, Amsterdam; Versailles-slottet utenfor Paris; National Gallery, London og Moma, New York. kutter studieavgift I Bayern i Tyskland vurderer politikerne å kutte studieavgiften ved høgskoler og universitet. Forbundsrepublikken avskaffet formelt studieavgiften i 2002, men sju delstater nektet i første omgang å følge de nye reglene. I dag krever bare Bayern og Niedersaschen studieavgift, melder nettstedet taz.de Profesjonsetisk plattform Vagt, men bastant den vedtatte etiske plattformen er et godt utgangspunkt, men må jobbes mer med, mener forsker frøydis oma ohnstad. tekst og foto Paal M. Svendsen I mai kritiserte forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Frøydis Oma Ohnstad, førsteutkastet av lærerprofesjonens etiske plattform for å være utydelig og overordnet. Etter å ha sett på den endelige versjonen, vedtatt 25. oktober i sentralstyret i Utdanningsforbundet, konstaterer hun at det er strammet inn, men at det fortsatt er en del ord som det må jobbes med. En del begreper trenger utdyping, men dette er et godt utgangspunkt for videre diskusjon både i fagforeningen, blant lærerstudenter og pedagoger i skole og barnehage. Her er mange viktige begreper som løftes fram, sier hun. Hun peker på at det noen steder er vagt, mens det andre steder er veldig bastant. For eksempel dette med å være «åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør». Her er de vage, mens i setningen om at lojaliteten «ligger hos barnehagebarn og elever, for å fremme deres beste», utelukker man eksempelvis lojalitet til foreldre og lærere. Det burde kanskje ha stått at i første rekke ligger lojaliteten hos barnehagebarn og elever. I sum synes jeg dokumentet har mange gode ansatser. En slik plattform er imidlertid aldri ferdig, og man må kunne ta den opp til diskusjon igjen, sier Ohnstad. Behov for nasjonalt organ Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, mener dokumentet er presist i formuleringene og at det inviterer til refleksjoner rundt etisk praksis. Det er skrevet i en språkdrakt som lærere i barnehage og skole kjenner seg igjen i, og som ledere kan bruke i internopplæring av sine ansatte, sier hun. Er dokumentet godt nok forankret? Dette er et langsiktig arbeid. Å få på plass et felles dokument er et viktig steg, men kun det første på en lang vei. Det er ikke gjort over natten å la et dokument innvirke på en praksis. Det er en utfordring, og vi jobber med det. Et slikt dokument vil aldri være statisk. I framtiden vil det bli justert og endret. Hva tenker du om at KS ikke forplikter seg til dokumentet? Plattformen er lærerprofesjonens forpliktelse. Kommuneadministrasjonene og KS er viktige samarbeidspartnere og vi håper at de vil jobbe for at det skal tas i bruk. Det tror jeg de vil gjøre. Snart skal landsmøtet diskutere hvordan kloke ord skal settes ut i livet. Jeg håper det kommer mange gode ideer om hvordan vi skal få eierskap til dette. Det vil ta tid å få det innarbeidet, og jeg tror plattformen inviterer til å sette av mer tid til å diskutere egen yrkespraksis, sier Bjerkestrand. Hun tror det kan bli behov for et nasjonalt organ som skal reflektere, men ikke dømme, over etisk praksis i lærerprofesjonen. Sentralstyret i Utdanningsforbundet skålte i alkoholfri fruktvin da den etiske plattformen ble vedtatt. Leder Mimi Bjerkestrand var ikke til stede da bildet ble tatt. > Les artiklene i sin helhet på utdanningsnytt.no/ etikk1 eller skann QRkoden: 5 Utdanning nr. 18/2. november 2012

6 Aktuelt nye inntaksområder for skolene i oslo Utdanningsetaten i Oslo la nylig fram et forslag til nye veiledende inntaksområder for skolestart skoler og 242 barn er berørt som en konsekvens av elevtallsveksten. Spesialundervisning Åpner for mer statlig styring Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner for at det kan bli nødvendig med mer statlig styring med kommunale spesialtiltak. KS mener kommunene får for lite handlingsrom til å drive god tilpasset opplæring. tekst Jørgen Jelstad Vi ser at vi mangler en del informasjon på nasjonalt nivå om hvordan dette faktisk ser ut på skolenivå, og vi skal jobbe med å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Vil følge opp Hun sier dette er vanskelige problemstillinger hvor det ikke er så lett å vedta seg frem til de gode løsningene. Vi er opptatt av å ha en inkluderende skole, hvor elever med ulike behov får god opplæring og muligheter til å mestre. Det kan imidlertid tenkes at en del kommuner og skoler har samlet elever med spesielle behov på måter som vi ikke synes er inkluderende. Det er noe av det vi nå følger opp, sier Halvorsen. Hvis kommunene ikke får til dette på en god måte, må dere da inn med mer krav og statlig styring? Det kan godt tenkes, sier Halvorsen. Har snevret inn handlingsrommet KS mener på sin side at Utdanningsdirektoratet Det kan tenkes at en del kommuner og skoler har samlet elever med spesielle behov på måter som vi ikke synes er inkluderende, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: JøRgen JeLSTAd De nye spesialskolene De statlige spesialskolene i Norge ble lagt ned i en reform i år etter har det isteden vokst frem et mylder av lokale spesialtiltak ingen har oversikt over. Utdanning har gjennomført en omfattende kartlegging av elevene som tas ut av normalskolen. Den viser at antallet elever som segregeres ut i spesialtiltak har økt siden 1992: Over 5000 elever segregeres ut i over 400 forsterkede avdelinger på norske skoler. 170 skoler har 10 elever eller mer i en forsterket avdeling: dette utgjør 4000 av de over 5000 elevene. Rundt 80 av de forsterkede avdelingene er rene spesialskoler. Flere sentrale utdanningsforskere kritiserer myndighetene for en total mangel på oversikt over hvem disse elevene er, og hva slags tilbud de får. og fylkesmennene må myke opp tolkningen av paragraf 8.2 om organisering av elevene. Der står det blant annet at skolene til vanlig ikke kan dele inn elever i grupper etter faglig nivå, noe som i praksis innebærer at elevene ikke skal tas ut av normalklassen. Avdelingsdirektør for Utdanning i KS, Jan Sivert Jøsendal, mener stram tolkning av loven fører til utfordringer med å drive tilpasset opplæring. Utdanningsdirektoratet og noen fylkesmenn tolker dette så stramt at mange skoler ikke tør å ta elever ut av normalklassen i korte perioder for å drive tilpasset intensivopplæring på et felt hvor elevene sliter. Gjennom kompensatorisk intensivopplæring vil elevene få styrket egen kompetanse utenfor den vanlige klassen, men vilkåret må være at læringen øker, ikke at lærerne blir kvitt et problem. Om alle elever som tas ut av normalklassen må ha enkeltvedtak, får vi et veldig rigid, byråkratisk og tidkrevende system, sier Jøsendal. Elever i spesialtiltak har økt siden Over 5000 elever segregeres ut i over 400 forsterkete avdelinger ved norske skoler. arkivfoto: erik M. SUndT Men Utdannings kartlegging viser at kommunene i høyeste grad tar elever ut i spesialtilbud? Ja, men kartleggingen refererer først og fremst til elever med enkeltvedtak for spesialundervisning. Vi mener man må gi bedre muligheter for å utøve tilpasset opplæring, uten å måtte utløse det byråkratiet enkeltvedtak for alle elever som sliter på skolen, medfører, sier Jøsendal. Vil ikke ha mer statlig styring KS tror ikke den kraftige økningen i spesialundervisning generelt kan løses gjennom strammere statlig styring. Det er ikke noe annet alternativ enn at kommunene har ansvaret for dette. Strammere styring vil heller føre til enda mer spesialundervisning, sier Jøsendal. For å få bukt med økningen mener han at kom- 6 Utdanning nr. 18/2. november 2012

7 Meklingsløsning for akademiet i Bergen Utdanningsforbundet vant frem med sitt krav om videreføring av tariffavtalen ved Akademiet videregående skole i Bergen. Avtalen som er inngått, gjelder til 2014, og forbundet opplyser at de er fornøyd med resultat. Elever må lære mer om lønn og fagforening Spør man grunnskoleelever, vet de færreste hva en fagforening er, sier Leif Lahn Jensen i danske Socialdemokraterne. Hans parti og de andre regjeringspartiene mener undervisning i oppbyggingen av arbeidsmarkedet bør være obligatorisk for grunnskoleelever, skriver Ritzau. Foreldre presser frem spesialundervisning Kunnskapsløftet og økt foreldrepress er to av de viktigste driverne bak økningen i spesialundervisning, ifølge en KS-rapport. Foreldrene er langt mer enn tidligere bevisste barnets rettigheter, sier forsker anders Vassenden. Avdelingsdirektør for Utdanning i KS, Jan Sivert Jøsendal, mener stram tolkning av loven fører til utfordringer med å drive tilpasset opplæring. Foto: JøRgen JeLSTAd På Trøndelagskonferansen for skoleeiere og skoleledere i Stjørdal nylig var årets tema den kraftige økningen i spesialundervisning. De vi har intervjuet, peker på at Kunnskapsløftet har ført til mer teori og mer vekt på læringsutbytte, noe som gir færre pustehull i skolen for de elevene som kan ha godt av det, sa forsker Anders Vassenden fra International Research Institute of Stavanger (IRIS). Han presenterte funn fra en forskningsrapport gjort på oppdrag fra KS. I rapporten identifiserte forskerne de fem viktigste driverne bak økningen i spesialundervisning: 1) presset økonomi i skolesektoren, 2) foreldre krever mer av opplæringen, 3) Kunnskapsløftet legger med mer vekt på elevenes læringsutbytte, 4) mer vekt på internasjonale/ nasjonale tester og kartlegginger og 5) økende bruk av diagnoser. Ufaglærte halvparten av tiden Lars Arild Myhr, høgskolelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark, fortalte at andelen spesialundervisning varierer fra 1 20 prosent av elevene på forskjellige skoler. Han mener det er altfor lite systematikk i evalueringen av spesialundervisningen. Kunnskapsløftet trekkes veldig ofte fram som en viktig driver for spesialundervisning, sa forsker Anders Vassenden fra IRIS på Trøndelagskonferansen for skoleeiere og skoleledere. Foto JøRgen JeLSTAd Og bortimot halvparten av undervisningstida i spesialundervisning gjennomføres av ufaglærte. Det er et gigantisk dilemma, sa Myhr. Også han pekte på Kunnskapsløftet og økt foreldrepress som medvirkende til økningen. Mange foreldre krever nå barnets rett: en veldig tung argumentasjon i våre dager, sa Myhr. At systemet gir økonomiske motiver for spesialundervisning, mener han er et problem. I kampen om ressursene skyves nå enkeltelever fram. Slik tildelingsmodellen er nå, finnes det ikke mulighet for å utløse ressurser på klasse- eller gruppebasis, så rektorene må finne én elev. Den koblingen må vi kanskje løsrive oss fra, sa Myhr. munene må sørge for kraftfull ledelse med et klart syn på hvordan skolene kan tilby tilpasset opplæring for flere, og at dette må skje gjennom endret praksis og i et samarbeid mellom skoleledere, lærere og støtteapparat. Nasjonal styring må være så tydelig og gjennomtenkt at den gir kommunene og skolene det nødvendige handlingsrommet, sier Jøsendal. > Les flere saker fra Utdannings kartlegging av «De nye spesialskolene» på utdanningsnytt.no/ eleveneutenfor Rettelse I artikkelen «Kunnskapsløftet førte til segregering» på side 15 i Utdanning 17/2012, er professor Thomas Nordahl tillagt et sitat i ingressen som ikke er hans. Svein Nergaard ved Lillegården kompetansesenter er den rette opphavsmann for sitatet: «Det økte fokuset på elevprestasjoner gjennom Kunnskapsløftet er en del av forklaringen på at antallet elever som tas ut øker. Det er veldig betenkelig.» Utdanning beklager feilen. Riktig versjon av saken finner du på Spesialundervisning Opplæringslovens paragraf 5 1 sier at elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. For å utløse retten må eleven få et formelt enkeltvedtak om spesialundervisning. Andelen elever som får spesialundervisning, har økt fra 6,3 prosent i 2007 til 8,6 prosent i 2011, noe som innebærer over elever. Rundt 70 prosent av de som mottar spesialundervisning er gutter. Kilde: Utdanningsdirektoratet og Stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» fra Utdanning nr. 18/2. november 2012

8 Aktuelt Harald Rønneberg får dialektprisen harald rønneberg har gjennom ei årrekke vore ein stødig og positiv ambassadør for haldensmålet, seier Norsk målungdom som grunngjeving for Dialektprisen USA Vi kjemper for den offentlig Mindre støtte til demokratene og flere streiker og aksjoner er den nye linjen i flere amerikanske lærerfagforeninger. de frykter at tida er over for den offentlige skolen. tekst henrik Pryser Libell I september gikk over lærere og skoleansatte i Chicago til streik mot utdanningspolitikken i byen. Lederen for Chicago Teachers Union (CTU), Karen Lewis, kalte streiken «en kamp om den offentlige skolens sjel». Streiken var den første på 25 år, omfattet nesten alle byens offentlige skoler og holdt over elever hjemme i dagevis. Streiken var resultatet av et sinne bygget opp over årtier, sier visepresident Jesse Sharkey i Chicago Teachers Union til Utdanning. Vi satte foten ned for en utdanningspolitikk som kan bety slutten på det offentlige skolevesenet i USA. Sharkey var lærer ved flere fattige barneskoler i Chicago før han ble valgt inn i ledelsen i Teachers Union for to år siden. Siden 1990-tallet har Chicago-skolen vært utsatt for en hestekur for å få de offentlige skolene til å fungere som private bedrifter, og erstatte de som ikke legger om nok, med private skoler, sier Sharkey. Laboratoriet Chicago Trenden siden Bill Clintons presidentperiode er stadig mer standardisert pensum, evaluering av skoler på basis av elevtester og flere skolenedleggelser, sier visepresidenten. Under Bush het utdanningspolitikken «No child left behind». Under Obama heter den «Race to the top», men det er samme politikk, mener han. Sharkey sier Chicago er blitt et slags «laboratorium» for demokratenes skolepolitikk. Byens tidligere skolesjef Arne Duncan er i dag Obamas utdanningsminister. I 36 delstater har Duncan drevet gjennom lovendringer som gjør det lettere å si opp lærere, legge ned offentlige skoler og starte private. Streiken endte med delvis seier og flere timer til gym og musikk. Et forslag om innsatsbasert lærerlønn ble stanset, sier Sharkey. Dropper gym og musikk Jill Lang ved Parkview Elementary School i Chicago-forstaden Glenn Ellynn begynte som lærer i Antallet evalueringer av både henne selv og av elevene har vokst kraftig siden da. Testene får mye tid og oppmerksomhet. Ofte må fag det ikke testes i, settes til side, sier hun til Utdanning. Særlig er det gym, musikk- og kunstundervisning som droppes. Lang underviser fast i 2. klasse. På kateteret står blant annet en tøyharepus hun fikk av en av sine første elever. Han het Steven Markovsky. I dag er han over 35 år, smiler hun. Da Markovsky gikk i andre klasse, besto skolekretsen mest av hvit, øvre middelklasse. I dag har over en fjerdedel av elevene engelsk som annetspråk. Det påvirker hvor gode resultater skolen kan levere. Vi lærere blir holdt ansvarlig for å fikse alt: integreringsproblemer, språkvansker, mobbing, fedme, uten at vi blir bedre betalt for det, sier Lang oppgitt. Lang får støtte av sin rektor, Barb Peterson fra Ohio. Det er et massivt press på skolene for å evaluere alle resultater. Testene er dyre og rigide, og de eneste som tjener på dem, er konsulentfirmaene som lager dem, sier Peterson til Utdanning. Walkers Act 10 Både Barb Petersen og Jesse Sharkey ser Chicagostreiken som et forvarsel om hva som vil skje i andre delstater. Utviklingen i nabodelstaten Wisconsin støtter dette. Den republikanske guvernøren der, Scott Walker, har innført en lov som i praksis forbyr fagforeninger å drive lønnsforhandling i offentlig sektor. Lignende lover er innført i Ohio og Indiana og er på trappene i California. Walkers reform gikk gjennom tross massedemonstrasjoner og en okkupasjon av delstatsforsamlingen som varte i ukevis. Demonstrantene tvang gjennom et omvalg til guvernørposten, men Walker og hans Act 10 vant omvalget. Act 10 oppfattes som en pepekinn på hvor langt republikanerne vil gå for å utrydde fagforeningsmakt. Samtidig har også demokratene og Obama skjøvet lærerne lenger fra seg med «Race to the top»-reformen. Utdanningspolitisk har Obama vært mye retorikk og lite substans, sier engelsklæreren Karen Lee fra småbyen Parkers Prairie i Minnesota til Utdanning. Fagforeningsalliansen Tradisjonelt har fagforeningene donert store sum- 8 Utdanning nr. 18/2. november 2012

9 Utdanning hjelper ikke Kurs og videreutdanning hjelper ikke danske arbeidsløse tilbake i jobb Arbeidsledige på kvalifiseringskurs er arbeidsløse lenger enn andre, melder forskning.no. «Konge uten krone» besøker skoler Ungdomsskoleelever landet over får besøk av Nasjonalmuseets vandreutstilling «Konge uten krone». På utstillingen får elevene se unike bilder fra Slottets egen fotosamling. e skolens sjel Streiken var resultatet av et sinne bygget opp over årtier, ifølge fagforeningen. Foto: CTU mer til demokratenes valgkamp, deltatt med ti tusenvis av frivillige og anbefalt medlemmene sine hvem de bør stemme på. Ifølge amerikansk LO er hver fjerde velger i USA fra «a union home». Også i år har de to store amerikanske lærerforeningene, American Federation of Teachers og National Education Associaton, anbefalt Obama. Men de har også i større grad enn før forsøkt å komme republikanerne i møte. Lokalt hadde ikke CTU anbefalt Obama da valgkampen startet, trass hans tilknytning til Chicago. Fagforeningene støtter demokratene i hvert valg, men demokratene støtter ikke alltid fagforeningene mellom hvert valg, sier visepresident i Vi lærere blir holdt ansvarlig for å fikse alt: integreringsproblemer, språkvansker, mobbing, fedme, uten at vi blir bedre betalt for det, sier Jill Lang. Foto: ThomAS haugersveen Chicagos American Federation of State, County and Municipal Employees (AFCME), Roberta Lynch til Utdanning. AFCME er den største fagforeningen i offentlig sektor i Chicago. Tea Party og Obama Demokratene har da også fått mindre å vinne på å støtte fagforeningene. Fagforeningsgraden i USA er kun 7 prosent, og fallende. Fremtiden for forholdet mellom demokratene og CTU gjenstår å se. Vi liker ikke alt Obama gjør, men vi liker republikanerne enda mindre, sier Sharkey. Han åpner likevel for utvidet samarbeid med republikanerne. Mye avhenger av hvilke krefter som vinner frem på republikansk side. Tea Party-bevegelsen er jo erklært mot hele den offentlige skolen, sier han. Chicagos relativt nyvalgte Demokrat-ordfører Rahm Emanuel, Obamas tidligere stabssjef, var lærernes motpart i streiken. En av grunnene til at han ønsker å reformere Chicago-skolen, er at bare 60 prosent av Chicagos elever fullfører videregående. Når det gjelder lønnskravene viser han til byens dårlige økonomi, og at Chicago-lærernes snittlønn på dollar i året er best i landet. Fagforeningens tall er dollar. Lærere i blant annet New York og Los Angeles har lignende lønn, men i mindre byer er nærmere normen. Testene er til barnas beste, uttalte Emanuel på en pressekonferanse før streiken. Lærerne er redd 6000 lærere ikke vil bestå testene, sa han til Wall Street Journal. Streiken er et tydelig eksempel på at lærerfagforeningene har andre interesser enn elevene, sa Obamas utfordrer Mitt Romney på et velgermøte i september Han lovet å «sette ungene, lærerne og foreldrene først og fagforeningene sist». Republikanere har anklaget systemet for å lage «femti ulike systemer» i stedet for ett, nasjonalt. 9 Utdanning nr. 18/2. november 2012

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Segregering i Finland I en klasse for seg

Segregering i Finland I en klasse for seg Min favorittlærer 20 Bedrev kadaverdisplin Portrettet 22 Til topps med høgdeskrekk Intervju 28 Eg ve te Bergen Gylne øyeblikk 33 Ti små dovregubber 21 14. DESEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Segregering

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna 2 23. JANUAR 2015 utdanningsnytt.no «Du kan alltid Skolefritidsordningen

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer