Nedtur. for private skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedtur. for private skoler"

Transkript

1 Min favorittlærer 20 Matteknekkeren Reportasje 24 Lærer kunsten å smi Fotoreportasje 30 Sjokolade på timeplanen Frisonen 35 Rektor viser muskler NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Sverige: Nedtur for private skoler

2 Redaksjonen november 2012 utdanningsnytt.no Innhold Knut Hovland Ansvarlig redaktør Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør 12 Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Inger Stenvoll Grafisk formgiver Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Ståle Johnsen Korrekturleser/bokansvarlig Synnøve Maaø Markedssjef Hovedsaken: Nedover for svenske friskoler at årskullene går ned i Sverige, varsler usikre tider for de mange private skolene. en rapport har ikke kunnet slå fast verken entydige fordeler eller ulemper ved privatiseringa av offentlig sektor. om skoleeierne fortsatt skal kunne ta ut utbytte, er under utredning. Frisonen Utover kostholdet tror ikke rektor Mariann Sletten at lærerne merker så mye til at hun er bodybuilder. Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Randi Skaugrud Markedskonsulent Berit Kristiansen Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Min favorittlærer 20 Aktuelt 22 Reportasje 24 Fotoreportasje 30 Friminutt 34 Frisonen 35 Innspill 36 Debatt 40 Kronikk 46 Stilling ledig/ kunngjøringer 50 Lov og rett 55 Fra forbundet Min favorittlærer Håvard Tjora sleit med matematikken på 6. trinn, men da lærer Nils-Erik Lister kom med råd, gikk lyset opp for Håvard. Mestringsfølelsen bidro til at Tjora også valgte læreryrket. 2 Utdanning nr. 18/2. november 2012

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør Utdanning Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Venstre-skolen i det blå Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2012: issn: Design Itera Gazette Venstre er et parti med stolte tradisjoner i skolepolitikken. Ett av de mest kjente sitatene er fra Venstre-høvdingen Johan Sverdrup, som etter seieren over Høyre i 1884 uttalte: «Jeg har talt og virket for folkets selvstyre. Det forplikter meg til å tale og virke for folkets opplysning.» Partiets slagord var ikke snauere: «Statsraadens søn ved siden af arbeiderens paa skolebenken.» Venstre var i mange år partiet som lærere og skolefolk sluttet opp om, og de tradisjonene ønsker partiet fortsatt å ta vare på. Ved de siste valgene har SV vært blant partiene som har sanket flest lærerstemmer, men nå tar Venstre opp kampen med partileder Trine Skei Grande i spissen. 30 Fotoreportasjen 7.-klassinger fra Larkollen skole dro på søtt besøk til fabrikken for slikkmunner, Kraft Foods Norge. Her ser vi Sofie Myklebust i klassisk Freia-reklame. 24 Lærer kunsten å smi Ingrid Hopp Hegg (19) fra Svelvik vil bli kunstsmed. Som eneste jente i landet begynte hun ved den private smedskolen på Dovre i høst. Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav og er svanemerket, CO2-nøytralt og 100 % resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet I Sverige fører minkende elevtall til at de private skolene sliter. I Norge vil Høyre og Frp gjøre det lettere å starte privatskoler. Foto: SXC. Bildet er fargekorrigert. Leder Mimi Bjerkestrand 1. nestleder Haldis Holst 2. nestleder Ragnhild Lied Sekretariatssjef Cathrin Sætre Hun sitter i utdanningskomiteen på Stortinget og er en partileder som markerer seg ofte både når det gjelder skolepolitikk og andre viktige samfunnsspørsmål. Med bare to representanter på Stortinget nytter det ikke å være beskjeden, da må det trås til for å komme i medias søkelys. Til Dagbladet sier Skei Grande at hun ønsker å overta som kunnskapsminister dersom det blir borgerlig flertall og en ny regjering etter valget i september neste år. Noe av det første hun vil ta tak i som ny statsråd, er å gi et tilbud til de 9000 ufaglærte lærerne (som de noe selvmotsigende kalles) i grunnskolen. Mange av dem er flinke, men de mangler den faglige tyngden. Man burde ha en plan for alle disse 9000, sier Venstre-lederen til avisen. Noe annet partiet vil satse på, er å rekruttere folk med doktorgrad til læreryrket ved blant annet å lokke med et lønnspåslag på 5000 kroner i måneden. Videre skal alle lærere ha femårig utdanning på masternivå i årene som kommer, og det skal innføres en sertifiseringsordning med rett og plikt til etter- og videreutdanning. Skolen bør bli en arena for en akademisk karriére. Sammen med høyere lønn, tror jeg det vil heve statusen til yrket, sier Skei Grande til Dagbladet. Vi antar at Venstre-lederen har god oppslutning om flere av sine forslag blant lærere rundt om i landet. Og det er all grunn til å tro at Skei Grande vil følge opp dette dersom hun kommer inn i en eventuelt ny, borgerlig regjering. Men det er slett ikke sikkert at skolepartiet Høyre vil avstå fra en så viktig statsrådspost, og det er heller ikke sikkert at Venstre kommer med i en ny regjering. I tillegg har Trine Skei Grande trolig oversett en viktig «detalj»: Det er ikke lenger staten som forhandler med lærerne om lønn, det er det KS som gjør. De 5000 kronene som Venstre-lederen lover i lønnstillegg til lærere med doktorgrad, kan de komme til å se langt etter. 3 Utdanning nr. 18/2. november 2012

4 Aktuelt Vil øke klimaengasjementet blant ungdom Teknologirådet introduserer rollespillet «Klimatoppmøte i skolen», der ungdom må forhandle frem en løsning på klimaendringene i eget klasserom. Global oppvarming er særlig relevant for de unge, sier Kari Laumann i Teknologirådet. Friskoler Åpner for privatskoleslipp I Sverige fører minkende elevtall til at de private skolene sliter. I Norge vil Høyre og Frp gjøre det lettere å starte privatskoler. TEKST Fred Harald Nilssen Frp er for et fullstendig frislipp med mulighet for å gjøre skole til butikk. Høyre er noe mer tilbakeholden til et slikt frislipp. Det viser en gjennomgang Utdanning har gjort av partienes forslag til nye stortingsvalgprogrammer, som for tida er på høring i partiorganisasjonene. Per i dag råder de rød-grønnes privatskoleforlik med KrF i Gjeldende privatskolelov begrenser privatskoledrift til at det bare er skoler med religiøst grunnlag eller alternativ pedagogikk som får statstilskudd. Krav om kvalitet Høyre vil gjeninnføre lov om frittstående skoler (friskoleloven) hvor alle som ønsket det, kunne drive friskoler som alternativ til offentlig skole. Høyre vil at dagens krav om formål skal erstattes med krav til innhold og kvalitet. Før skolene blir godkjent, vil partiet ha ei helhetsvurdering for å se om en friskole vil få negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet for elevene. Dessuten skal ikke friskoler kunne betale utbytte til eierne. I Fremskrittspartiets forslag tas det til orde for å åpne for større privatisering av utdanningssektoren. En ny finansieringsmodell for skolen skal likebehandle offentlige og private skoler. Pengene skal følge eleven, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole, heter det i programkomiteens førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram. I forslaget tas det også til orde for fri etableringsrett for private skoler, så sant krav til kvalitet er oppfylt. Hva slags kvalitetskrav som skal stilles, kunne verken komitéleder Per Sandberg eller ungdomsorganisasjonens leder, Himanshu Gulati, svare på da programforslaget nylig ble presentert. Dagens opposisjonspartier er opptatt av å gjøre det lettere å starte privatskole. ILL.FOTO: ERIK M. SUNDT Faglige minstekrav Gulati, som også er medlem av programkomiteen, sa at det ville bli stilt noen minstekrav for privatskolene. Kravene vil formuleres i samarbeid med fagfolk. Gulati sa til Utdanning at partiet vil åpne for at private skoleeiere skal kunne betale ut utbytte fra skoler som går med overskudd. Supplement Både KrF og Venstre understreker at friskolene skal være et viktig supplement til den offentlige skolen. Mens Krf vil tillate friskoler med alternativ pedagogikk eller alternativt livssyn, er Venstre opptatt av familienes valgfrihet til å finne det opplæringstilbudet som passer best for barna. Derfor vil partiet at kvalitet skal være det viktigste kriteriet ved godkjenning av friskoletilbud, ikke om dette representerer et religiøst eller et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Mens KrF går inn for å øke driftstilskuddet til friskoler, går Venstre inn for at den offentlige finansieringa av friskolene skal være 90 prosent av driftstilskuddet en offentlig skole får. Partiet sier klart nei til at eierne skal kunne ta ut fortjeneste gjennom direkte eller indirekte utbytte. Dessuten vil de ha klare grenser for hvor mye skolepenger den enkelte elev skal betale. Når KrF ønsker å legge til rette for friskoler som et alternativ til den offentlige skolen, er det viktig for partiet at friskolene får gode driftsvilkår og frihet når det gjelder ansettelser og utvidede formålsparagrafer. Se også artikkel side i dette bladet. 4 UTDANNING nr. 18/2. november 2012

5 digitaliserer nationalmuseets samling Nylig ble en stor del av svenske Nationalmuseets samling fotografert av Google Art, som ledd i å gjøre kunst tilgjengelig på nettet, skriver Dagens Nyheter. I prosjektet inngår allerede samlinger fra Van Gogh-museet, Amsterdam; Versailles-slottet utenfor Paris; National Gallery, London og Moma, New York. kutter studieavgift I Bayern i Tyskland vurderer politikerne å kutte studieavgiften ved høgskoler og universitet. Forbundsrepublikken avskaffet formelt studieavgiften i 2002, men sju delstater nektet i første omgang å følge de nye reglene. I dag krever bare Bayern og Niedersaschen studieavgift, melder nettstedet taz.de Profesjonsetisk plattform Vagt, men bastant den vedtatte etiske plattformen er et godt utgangspunkt, men må jobbes mer med, mener forsker frøydis oma ohnstad. tekst og foto Paal M. Svendsen I mai kritiserte forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Frøydis Oma Ohnstad, førsteutkastet av lærerprofesjonens etiske plattform for å være utydelig og overordnet. Etter å ha sett på den endelige versjonen, vedtatt 25. oktober i sentralstyret i Utdanningsforbundet, konstaterer hun at det er strammet inn, men at det fortsatt er en del ord som det må jobbes med. En del begreper trenger utdyping, men dette er et godt utgangspunkt for videre diskusjon både i fagforeningen, blant lærerstudenter og pedagoger i skole og barnehage. Her er mange viktige begreper som løftes fram, sier hun. Hun peker på at det noen steder er vagt, mens det andre steder er veldig bastant. For eksempel dette med å være «åpne om de faglige og pedagogiske valgene vi gjør». Her er de vage, mens i setningen om at lojaliteten «ligger hos barnehagebarn og elever, for å fremme deres beste», utelukker man eksempelvis lojalitet til foreldre og lærere. Det burde kanskje ha stått at i første rekke ligger lojaliteten hos barnehagebarn og elever. I sum synes jeg dokumentet har mange gode ansatser. En slik plattform er imidlertid aldri ferdig, og man må kunne ta den opp til diskusjon igjen, sier Ohnstad. Behov for nasjonalt organ Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, mener dokumentet er presist i formuleringene og at det inviterer til refleksjoner rundt etisk praksis. Det er skrevet i en språkdrakt som lærere i barnehage og skole kjenner seg igjen i, og som ledere kan bruke i internopplæring av sine ansatte, sier hun. Er dokumentet godt nok forankret? Dette er et langsiktig arbeid. Å få på plass et felles dokument er et viktig steg, men kun det første på en lang vei. Det er ikke gjort over natten å la et dokument innvirke på en praksis. Det er en utfordring, og vi jobber med det. Et slikt dokument vil aldri være statisk. I framtiden vil det bli justert og endret. Hva tenker du om at KS ikke forplikter seg til dokumentet? Plattformen er lærerprofesjonens forpliktelse. Kommuneadministrasjonene og KS er viktige samarbeidspartnere og vi håper at de vil jobbe for at det skal tas i bruk. Det tror jeg de vil gjøre. Snart skal landsmøtet diskutere hvordan kloke ord skal settes ut i livet. Jeg håper det kommer mange gode ideer om hvordan vi skal få eierskap til dette. Det vil ta tid å få det innarbeidet, og jeg tror plattformen inviterer til å sette av mer tid til å diskutere egen yrkespraksis, sier Bjerkestrand. Hun tror det kan bli behov for et nasjonalt organ som skal reflektere, men ikke dømme, over etisk praksis i lærerprofesjonen. Sentralstyret i Utdanningsforbundet skålte i alkoholfri fruktvin da den etiske plattformen ble vedtatt. Leder Mimi Bjerkestrand var ikke til stede da bildet ble tatt. > Les artiklene i sin helhet på utdanningsnytt.no/ etikk1 eller skann QRkoden: 5 Utdanning nr. 18/2. november 2012

6 Aktuelt nye inntaksområder for skolene i oslo Utdanningsetaten i Oslo la nylig fram et forslag til nye veiledende inntaksområder for skolestart skoler og 242 barn er berørt som en konsekvens av elevtallsveksten. Spesialundervisning Åpner for mer statlig styring Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner for at det kan bli nødvendig med mer statlig styring med kommunale spesialtiltak. KS mener kommunene får for lite handlingsrom til å drive god tilpasset opplæring. tekst Jørgen Jelstad Vi ser at vi mangler en del informasjon på nasjonalt nivå om hvordan dette faktisk ser ut på skolenivå, og vi skal jobbe med å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Vil følge opp Hun sier dette er vanskelige problemstillinger hvor det ikke er så lett å vedta seg frem til de gode løsningene. Vi er opptatt av å ha en inkluderende skole, hvor elever med ulike behov får god opplæring og muligheter til å mestre. Det kan imidlertid tenkes at en del kommuner og skoler har samlet elever med spesielle behov på måter som vi ikke synes er inkluderende. Det er noe av det vi nå følger opp, sier Halvorsen. Hvis kommunene ikke får til dette på en god måte, må dere da inn med mer krav og statlig styring? Det kan godt tenkes, sier Halvorsen. Har snevret inn handlingsrommet KS mener på sin side at Utdanningsdirektoratet Det kan tenkes at en del kommuner og skoler har samlet elever med spesielle behov på måter som vi ikke synes er inkluderende, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: JøRgen JeLSTAd De nye spesialskolene De statlige spesialskolene i Norge ble lagt ned i en reform i år etter har det isteden vokst frem et mylder av lokale spesialtiltak ingen har oversikt over. Utdanning har gjennomført en omfattende kartlegging av elevene som tas ut av normalskolen. Den viser at antallet elever som segregeres ut i spesialtiltak har økt siden 1992: Over 5000 elever segregeres ut i over 400 forsterkede avdelinger på norske skoler. 170 skoler har 10 elever eller mer i en forsterket avdeling: dette utgjør 4000 av de over 5000 elevene. Rundt 80 av de forsterkede avdelingene er rene spesialskoler. Flere sentrale utdanningsforskere kritiserer myndighetene for en total mangel på oversikt over hvem disse elevene er, og hva slags tilbud de får. og fylkesmennene må myke opp tolkningen av paragraf 8.2 om organisering av elevene. Der står det blant annet at skolene til vanlig ikke kan dele inn elever i grupper etter faglig nivå, noe som i praksis innebærer at elevene ikke skal tas ut av normalklassen. Avdelingsdirektør for Utdanning i KS, Jan Sivert Jøsendal, mener stram tolkning av loven fører til utfordringer med å drive tilpasset opplæring. Utdanningsdirektoratet og noen fylkesmenn tolker dette så stramt at mange skoler ikke tør å ta elever ut av normalklassen i korte perioder for å drive tilpasset intensivopplæring på et felt hvor elevene sliter. Gjennom kompensatorisk intensivopplæring vil elevene få styrket egen kompetanse utenfor den vanlige klassen, men vilkåret må være at læringen øker, ikke at lærerne blir kvitt et problem. Om alle elever som tas ut av normalklassen må ha enkeltvedtak, får vi et veldig rigid, byråkratisk og tidkrevende system, sier Jøsendal. Elever i spesialtiltak har økt siden Over 5000 elever segregeres ut i over 400 forsterkete avdelinger ved norske skoler. arkivfoto: erik M. SUndT Men Utdannings kartlegging viser at kommunene i høyeste grad tar elever ut i spesialtilbud? Ja, men kartleggingen refererer først og fremst til elever med enkeltvedtak for spesialundervisning. Vi mener man må gi bedre muligheter for å utøve tilpasset opplæring, uten å måtte utløse det byråkratiet enkeltvedtak for alle elever som sliter på skolen, medfører, sier Jøsendal. Vil ikke ha mer statlig styring KS tror ikke den kraftige økningen i spesialundervisning generelt kan løses gjennom strammere statlig styring. Det er ikke noe annet alternativ enn at kommunene har ansvaret for dette. Strammere styring vil heller føre til enda mer spesialundervisning, sier Jøsendal. For å få bukt med økningen mener han at kom- 6 Utdanning nr. 18/2. november 2012

7 Meklingsløsning for akademiet i Bergen Utdanningsforbundet vant frem med sitt krav om videreføring av tariffavtalen ved Akademiet videregående skole i Bergen. Avtalen som er inngått, gjelder til 2014, og forbundet opplyser at de er fornøyd med resultat. Elever må lære mer om lønn og fagforening Spør man grunnskoleelever, vet de færreste hva en fagforening er, sier Leif Lahn Jensen i danske Socialdemokraterne. Hans parti og de andre regjeringspartiene mener undervisning i oppbyggingen av arbeidsmarkedet bør være obligatorisk for grunnskoleelever, skriver Ritzau. Foreldre presser frem spesialundervisning Kunnskapsløftet og økt foreldrepress er to av de viktigste driverne bak økningen i spesialundervisning, ifølge en KS-rapport. Foreldrene er langt mer enn tidligere bevisste barnets rettigheter, sier forsker anders Vassenden. Avdelingsdirektør for Utdanning i KS, Jan Sivert Jøsendal, mener stram tolkning av loven fører til utfordringer med å drive tilpasset opplæring. Foto: JøRgen JeLSTAd På Trøndelagskonferansen for skoleeiere og skoleledere i Stjørdal nylig var årets tema den kraftige økningen i spesialundervisning. De vi har intervjuet, peker på at Kunnskapsløftet har ført til mer teori og mer vekt på læringsutbytte, noe som gir færre pustehull i skolen for de elevene som kan ha godt av det, sa forsker Anders Vassenden fra International Research Institute of Stavanger (IRIS). Han presenterte funn fra en forskningsrapport gjort på oppdrag fra KS. I rapporten identifiserte forskerne de fem viktigste driverne bak økningen i spesialundervisning: 1) presset økonomi i skolesektoren, 2) foreldre krever mer av opplæringen, 3) Kunnskapsløftet legger med mer vekt på elevenes læringsutbytte, 4) mer vekt på internasjonale/ nasjonale tester og kartlegginger og 5) økende bruk av diagnoser. Ufaglærte halvparten av tiden Lars Arild Myhr, høgskolelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark, fortalte at andelen spesialundervisning varierer fra 1 20 prosent av elevene på forskjellige skoler. Han mener det er altfor lite systematikk i evalueringen av spesialundervisningen. Kunnskapsløftet trekkes veldig ofte fram som en viktig driver for spesialundervisning, sa forsker Anders Vassenden fra IRIS på Trøndelagskonferansen for skoleeiere og skoleledere. Foto JøRgen JeLSTAd Og bortimot halvparten av undervisningstida i spesialundervisning gjennomføres av ufaglærte. Det er et gigantisk dilemma, sa Myhr. Også han pekte på Kunnskapsløftet og økt foreldrepress som medvirkende til økningen. Mange foreldre krever nå barnets rett: en veldig tung argumentasjon i våre dager, sa Myhr. At systemet gir økonomiske motiver for spesialundervisning, mener han er et problem. I kampen om ressursene skyves nå enkeltelever fram. Slik tildelingsmodellen er nå, finnes det ikke mulighet for å utløse ressurser på klasse- eller gruppebasis, så rektorene må finne én elev. Den koblingen må vi kanskje løsrive oss fra, sa Myhr. munene må sørge for kraftfull ledelse med et klart syn på hvordan skolene kan tilby tilpasset opplæring for flere, og at dette må skje gjennom endret praksis og i et samarbeid mellom skoleledere, lærere og støtteapparat. Nasjonal styring må være så tydelig og gjennomtenkt at den gir kommunene og skolene det nødvendige handlingsrommet, sier Jøsendal. > Les flere saker fra Utdannings kartlegging av «De nye spesialskolene» på utdanningsnytt.no/ eleveneutenfor Rettelse I artikkelen «Kunnskapsløftet førte til segregering» på side 15 i Utdanning 17/2012, er professor Thomas Nordahl tillagt et sitat i ingressen som ikke er hans. Svein Nergaard ved Lillegården kompetansesenter er den rette opphavsmann for sitatet: «Det økte fokuset på elevprestasjoner gjennom Kunnskapsløftet er en del av forklaringen på at antallet elever som tas ut øker. Det er veldig betenkelig.» Utdanning beklager feilen. Riktig versjon av saken finner du på Spesialundervisning Opplæringslovens paragraf 5 1 sier at elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. For å utløse retten må eleven få et formelt enkeltvedtak om spesialundervisning. Andelen elever som får spesialundervisning, har økt fra 6,3 prosent i 2007 til 8,6 prosent i 2011, noe som innebærer over elever. Rundt 70 prosent av de som mottar spesialundervisning er gutter. Kilde: Utdanningsdirektoratet og Stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» fra Utdanning nr. 18/2. november 2012

8 Aktuelt Harald Rønneberg får dialektprisen harald rønneberg har gjennom ei årrekke vore ein stødig og positiv ambassadør for haldensmålet, seier Norsk målungdom som grunngjeving for Dialektprisen USA Vi kjemper for den offentlig Mindre støtte til demokratene og flere streiker og aksjoner er den nye linjen i flere amerikanske lærerfagforeninger. de frykter at tida er over for den offentlige skolen. tekst henrik Pryser Libell I september gikk over lærere og skoleansatte i Chicago til streik mot utdanningspolitikken i byen. Lederen for Chicago Teachers Union (CTU), Karen Lewis, kalte streiken «en kamp om den offentlige skolens sjel». Streiken var den første på 25 år, omfattet nesten alle byens offentlige skoler og holdt over elever hjemme i dagevis. Streiken var resultatet av et sinne bygget opp over årtier, sier visepresident Jesse Sharkey i Chicago Teachers Union til Utdanning. Vi satte foten ned for en utdanningspolitikk som kan bety slutten på det offentlige skolevesenet i USA. Sharkey var lærer ved flere fattige barneskoler i Chicago før han ble valgt inn i ledelsen i Teachers Union for to år siden. Siden 1990-tallet har Chicago-skolen vært utsatt for en hestekur for å få de offentlige skolene til å fungere som private bedrifter, og erstatte de som ikke legger om nok, med private skoler, sier Sharkey. Laboratoriet Chicago Trenden siden Bill Clintons presidentperiode er stadig mer standardisert pensum, evaluering av skoler på basis av elevtester og flere skolenedleggelser, sier visepresidenten. Under Bush het utdanningspolitikken «No child left behind». Under Obama heter den «Race to the top», men det er samme politikk, mener han. Sharkey sier Chicago er blitt et slags «laboratorium» for demokratenes skolepolitikk. Byens tidligere skolesjef Arne Duncan er i dag Obamas utdanningsminister. I 36 delstater har Duncan drevet gjennom lovendringer som gjør det lettere å si opp lærere, legge ned offentlige skoler og starte private. Streiken endte med delvis seier og flere timer til gym og musikk. Et forslag om innsatsbasert lærerlønn ble stanset, sier Sharkey. Dropper gym og musikk Jill Lang ved Parkview Elementary School i Chicago-forstaden Glenn Ellynn begynte som lærer i Antallet evalueringer av både henne selv og av elevene har vokst kraftig siden da. Testene får mye tid og oppmerksomhet. Ofte må fag det ikke testes i, settes til side, sier hun til Utdanning. Særlig er det gym, musikk- og kunstundervisning som droppes. Lang underviser fast i 2. klasse. På kateteret står blant annet en tøyharepus hun fikk av en av sine første elever. Han het Steven Markovsky. I dag er han over 35 år, smiler hun. Da Markovsky gikk i andre klasse, besto skolekretsen mest av hvit, øvre middelklasse. I dag har over en fjerdedel av elevene engelsk som annetspråk. Det påvirker hvor gode resultater skolen kan levere. Vi lærere blir holdt ansvarlig for å fikse alt: integreringsproblemer, språkvansker, mobbing, fedme, uten at vi blir bedre betalt for det, sier Lang oppgitt. Lang får støtte av sin rektor, Barb Peterson fra Ohio. Det er et massivt press på skolene for å evaluere alle resultater. Testene er dyre og rigide, og de eneste som tjener på dem, er konsulentfirmaene som lager dem, sier Peterson til Utdanning. Walkers Act 10 Både Barb Petersen og Jesse Sharkey ser Chicagostreiken som et forvarsel om hva som vil skje i andre delstater. Utviklingen i nabodelstaten Wisconsin støtter dette. Den republikanske guvernøren der, Scott Walker, har innført en lov som i praksis forbyr fagforeninger å drive lønnsforhandling i offentlig sektor. Lignende lover er innført i Ohio og Indiana og er på trappene i California. Walkers reform gikk gjennom tross massedemonstrasjoner og en okkupasjon av delstatsforsamlingen som varte i ukevis. Demonstrantene tvang gjennom et omvalg til guvernørposten, men Walker og hans Act 10 vant omvalget. Act 10 oppfattes som en pepekinn på hvor langt republikanerne vil gå for å utrydde fagforeningsmakt. Samtidig har også demokratene og Obama skjøvet lærerne lenger fra seg med «Race to the top»-reformen. Utdanningspolitisk har Obama vært mye retorikk og lite substans, sier engelsklæreren Karen Lee fra småbyen Parkers Prairie i Minnesota til Utdanning. Fagforeningsalliansen Tradisjonelt har fagforeningene donert store sum- 8 Utdanning nr. 18/2. november 2012

9 Utdanning hjelper ikke Kurs og videreutdanning hjelper ikke danske arbeidsløse tilbake i jobb Arbeidsledige på kvalifiseringskurs er arbeidsløse lenger enn andre, melder forskning.no. «Konge uten krone» besøker skoler Ungdomsskoleelever landet over får besøk av Nasjonalmuseets vandreutstilling «Konge uten krone». På utstillingen får elevene se unike bilder fra Slottets egen fotosamling. e skolens sjel Streiken var resultatet av et sinne bygget opp over årtier, ifølge fagforeningen. Foto: CTU mer til demokratenes valgkamp, deltatt med ti tusenvis av frivillige og anbefalt medlemmene sine hvem de bør stemme på. Ifølge amerikansk LO er hver fjerde velger i USA fra «a union home». Også i år har de to store amerikanske lærerforeningene, American Federation of Teachers og National Education Associaton, anbefalt Obama. Men de har også i større grad enn før forsøkt å komme republikanerne i møte. Lokalt hadde ikke CTU anbefalt Obama da valgkampen startet, trass hans tilknytning til Chicago. Fagforeningene støtter demokratene i hvert valg, men demokratene støtter ikke alltid fagforeningene mellom hvert valg, sier visepresident i Vi lærere blir holdt ansvarlig for å fikse alt: integreringsproblemer, språkvansker, mobbing, fedme, uten at vi blir bedre betalt for det, sier Jill Lang. Foto: ThomAS haugersveen Chicagos American Federation of State, County and Municipal Employees (AFCME), Roberta Lynch til Utdanning. AFCME er den største fagforeningen i offentlig sektor i Chicago. Tea Party og Obama Demokratene har da også fått mindre å vinne på å støtte fagforeningene. Fagforeningsgraden i USA er kun 7 prosent, og fallende. Fremtiden for forholdet mellom demokratene og CTU gjenstår å se. Vi liker ikke alt Obama gjør, men vi liker republikanerne enda mindre, sier Sharkey. Han åpner likevel for utvidet samarbeid med republikanerne. Mye avhenger av hvilke krefter som vinner frem på republikansk side. Tea Party-bevegelsen er jo erklært mot hele den offentlige skolen, sier han. Chicagos relativt nyvalgte Demokrat-ordfører Rahm Emanuel, Obamas tidligere stabssjef, var lærernes motpart i streiken. En av grunnene til at han ønsker å reformere Chicago-skolen, er at bare 60 prosent av Chicagos elever fullfører videregående. Når det gjelder lønnskravene viser han til byens dårlige økonomi, og at Chicago-lærernes snittlønn på dollar i året er best i landet. Fagforeningens tall er dollar. Lærere i blant annet New York og Los Angeles har lignende lønn, men i mindre byer er nærmere normen. Testene er til barnas beste, uttalte Emanuel på en pressekonferanse før streiken. Lærerne er redd 6000 lærere ikke vil bestå testene, sa han til Wall Street Journal. Streiken er et tydelig eksempel på at lærerfagforeningene har andre interesser enn elevene, sa Obamas utfordrer Mitt Romney på et velgermøte i september Han lovet å «sette ungene, lærerne og foreldrene først og fagforeningene sist». Republikanere har anklaget systemet for å lage «femti ulike systemer» i stedet for ett, nasjonalt. 9 Utdanning nr. 18/2. november 2012

10 Aktuelt navn Rørt av ny tillit Å bli valgt til AUF-leder var spennende. Å bli gjenvalgt rørende. tekst Sonja Holterman foto AUF Eskil Pedersen (28) Hvem Leder av AUF Aktuell Gjenvalgt som leder av AUF «Straffeleksen må gå til Høyre, som tror at man kan gi 25 milliarder kroner i skattelette uten at det går ut over skole og det offentlige tilbudet.» gratulerer med gjenvalg, var det bedre å bli gjenvalgt enn å bli valgt? Det var flott å bli gjenvalgt. Første gang ble jeg valgt i kampvotering, og det var bare to stemmer som skilte meg og en annen. Derfor var det mer spennende den gangen. Nå var det andre følelser, jeg ble mer rørt nå. Det var virkelig flott å bli gjenvalgt. Denne gangen viser det jo at folk mener jeg har gjort en god jobb. Det er godt og viktig for meg å vite. Hvilke saker blir viktige for deg de neste to åra? Å vinne stortingsvalget AUF skal være med på å sørge for at vi fortsatt har en rødgrønn regjering. Vi vil også jobbe for å få gjennomslag for en god miljøpolitikk. Skole er også viktig for AUF. I tillegg må jeg si at vi skal jobbe for å utjevne de sosiale forskjellene vi har her i landet. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Jens Stoltenberg. Jeg er ikke så god når det gjelder tall, statistikk og økonomi, og det er jo han. Jeg tror han ville vært en god lærer og at jeg kunne lært mye nyttig av han. Hvem ville du gitt straffelekse? Der er jeg ikke i tvil. Den må gå til Høyre, som tror at man kan gi 25 milliarder kroner i skattelette uten at det går ut over skole og det offentlige tilbudet. Det sier seg selv at et slikt skattelette ville fått store konsekvenser. du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om? Det blir en time om klimakrisen. Vi i rike land må ta vårt ansvar. Jeg vil gjerne fortelle folk hvor alvorlig klimakrisen faktisk er, men samtidig er det viktig å fortelle folk at det finnes håp, bare vi gjør det vi må gjøre. Hva liker du best med deg selv? Jeg tror at én av mine beste egenskaper er at jeg alltid ser noe positivt i enhver situasjon. Jeg klarer å holde humøret oppe, når det er motgang. Det er en positiv egenskap som gjør at jeg takler stress og motgang bedre. Ikke alt er like lett selvfølgelig, men jeg er stort sett blid. Hvilke lag og foreninger er du medlem av? Jeg vet jo en av dem. Ja, jeg er jo medlem av AUF. Og så er jeg medlem av Arbeiderpartiet og LO. Og noen flere, hm, nei vet du, jeg er nok medlem av flere foreninger, men jeg vet ikke om jeg har betalt medlemsavgiften, så dem tør jeg ikke nevne. Hva gjør du for å få utløp for frustrasjoner? Ja, det må man jo noen ganger få. Jo jeg hører på musikk. Det må være musikk med litt fart i. Noe med gode tekster som gir energi. Andre ganger setter jeg meg ned med noen venner over en øl og sier akkurat hva jeg mener. Det hjelper alltid. Hvem er din favorittpolitiker? Det er jo så mange, og ikke så lett å velge, men... Ja, nå kan du ikke si Jens Stoltenberg igjen. Nei, jeg kan jo ikke det. Du, det må bli kulturminister Hadia Tajik. Hun er veldig kunnskapsrik og er et snilt menneske. Hva er ditt bidrag for å redde verden? Å være med i AUF. Det er et verdig bidrag til å redde verden, synes jeg. 10 Utdanning nr. 18/2. november 2012

11 sant & usant PRESENTERER EN FILM AV kari anne moe MED JOHANNE BUTENSCHØN LINDHEIM SANA EL MORABIT HENRIK WANGBERG & HAAKON KVENNA VEUM Haugesunds Avis Filmmagasinet Bergens Tidende Nordlys VG P3 Filmpolitiet Adresseavisen Sandefjords blad Aftenposten Klassekampen Hamar Arbeiderblad Fredrikstad blad Se Til ungdommen Som Skolekino! skoleelever har sett til ungdommen på sin lokale kino i høst. ønsker du å gi elevene dine mulighet til å se årets viktigste film om ungdom og engasjement på kino? ta kontakt med filmen passer for ungdomskoletrinn og vgs det er utviklet eget filmstudieark som kan brukes som arbeidsverktøy for å snakke om filmen i etterkant. TU ann Utdanninsgnytt 197x265.indd

12 Hovedsaken Svenske friskoler Elevmangel gir Ved høstens skolestart sto mange pulter tomme i Sveriges videregående skoler. Årskullene minker fram til 2017, noe som skaper problemer for privatskolene. Dermed synes tida for utbyttefesten å være over. 12 Utdanning nr. x/x. xxx 2011

13 konkurser 13 Utdanning nr. x/x. xxx 2011

14 Hovedsaken svenske friskoler Vi ser de første tegn på en klassisk overproduksjonskrise eller en boble som sprekker. I de gode åra har skoleforetakene vokst raskt slik at vi i dag har for stor kapasitet, sier Sten Svensson til Utdanning. tekst Fred Harald Nilssen FOtO Oskar Kullander Skoleboble som kan sprekke Elever i svenske privatskoler I overkant av hver tiende grunnskoleelev og hver femte elev i videregående skole går i en friskole. I Stockholm er tallene hver fjerde grunnskoleelev og nær halvparten av elevene i videregående. Täby utenfor Stockholm har størst andel friskoleelever, 48 prosent på ungdomstrinnet og 63 prosent i videregående skole. Om lag halvparten av elevene i videregående skole går i skoler som drives av ett av de ti største private skolekonsernene. Den frittstående skoledebattanten Sten Svensson er tidligere redaktør for Lärarnas tidning og utreder av den likeverdige skole, på oppdrag for Lärarförbundet. Han konstaterer at i år, for første gang siden friskoleslippet i 1992, har de frittstående videregående skolene i alle kommuner i Stockholms län fått færre elever. I år valgte 38 prosent av elevene en friskole, mot 40 prosent i fjor. Han tolker dette som at elever og foreldre er mer varsomme med å velge en frittstående videregående skole. 25 prosent færre elever Da elevtallet steg fra 2001 til 2009, åpnet det for ei oppblomstring av private videregående skoler. I dag er det dobbelt så mange skoler som for 15 år siden. Ifølge Statistiska Centralbyrån (SCB) har imidlertid elevtallet falt mer enn 25 prosent fra 2009 til 2012, og det minker ytterligere. Når årskullene reduseres, risikerer privatskolesektoren å bli en krisebransje. I verste fall går enda flere skoler konkurs enn de 13 skolene som til nå er registrert. Risikoen for ei skoleboble som kan sprekke, viser hvilken ulempe det kan være med en markedstyrt skole. Markedsstyring i skolesektoren er ikke gjennomtenkt og fungerer ikke når skoler kan bli slått konkurs, sier Svensson. Ved siden av Chile er det bare i annerledeslandet Sverige at private skoleeiere får konkurrere om nasjonale skolepenger og ta ut fortjeneste fra skoledrift, men nå kan færre søkere endre den svenske privatskoleboomen. I denne nye situasjonen oppdager mange frittstående videregående skoler vansker med å få fylt elevplassene og at de derav kan få økonomiske problemer. Svensson mener flere elever vil velge en kommunal skole hvor de er garantert å få eksamen, siden kommunale skoler ikke kan gå konkurs. Når det går opp for elevene, kan det bli en masseflukt fra friskolene. Da er krisa et faktum, spår Svensson. Dopet med gode vilkår De private videregående skolene har vært dopet med gunstige statstilskudd og vilkår, mener Svensson, og viser til en av hovedgrunnene for friskoleveksten: de gode fortjenestemulighetene. Friskolene har fått like stort tilskudd som kommunene gir per elev, og skolene har stort sett kunnet forholde seg til læreplaner, kursplaner, timeplaner og karakterer som de vil. Slik har de kunnet organisere undervisninga annerledes og til lavere kostnader. Friskolene på grunnskolenivå har ikke hatt like fordelaktige vilkår. Det har ført til at veksten av frie videregående skoler har vært dobbelt så rask. «Risikoen for ei skoleboble som kan sprekke, viser hvilken ulempe det kan være med en markedstyrt skole.» Sten Svensson Sten Svensson mener at elever og foreldre er blitt mer varsomme med å velge friskole. FOtO: JOHAN SVENSSON 14 Utdanning nr. 18/2. november 2012

15 Omstridt forskningsrapport Forskere sliter med å finne ut hva den storstilte privatiseringa av offentlig sektor i Sverige har ført til. En rapport om konkurransens konsekvenser i velferdssektorene vakte stor oppsikt da den verken kunne slå fast entydige fordeler eller ulemper ved privatiseringa av offentlig sektor. Da det svenske offentlige velferdsmonopolet ble opphevet for 20 år siden, ble det åpnet for et omfattende privat frislipp. I dag er bortimot hver femte arbeidstaker i velferdssektoren privat ansatt. Frislippet utløste stor debatt. I et større forskningsprosjekt om hva konkurransen hadde ført til, tok Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) initiativ til å evaluere stridsspørsmålet og kom med en rapport i Veksten av privatskoler står sentralt i SNS-rapporten, der det slås fast at de store aktørene som var ute etter å tjene penger på skole, kom på banen for ti år siden. I 2008 var det svært lønnsomt å drive skole. Avkastninga av egenkapital var i gjennomsnitt 14 prosent, mot 9 prosent i det øvrige næringslivet. Ressurssterke elever I rapporten pekes det på at sosioøkonomiske sterke grupper er overrepresentert i friskolene. Privatskolene vil gjerne vise fram gode elevresultater for å lokke til seg dyktige elever. Ved friskoler eid av stiftelser og foreninger gikk 5 prosent av elevene i grunnskolen ut med toppkarakterer. Tilsvarende for A/S-skolene var 3,1 og de kommunale skolene 1,2 prosent. Friskoleelevene gjør det også bedre på de nasjonale prøvene enn elevene ved kommunale grunnskoler. I rapporten blir det antatt at forskjellene mellom karakterstatistikkene like gjerne skyldes utvalget av elever som skolens innsats. Forskerne tolker det til at karakterforskjellene ikke avspeiler faktiske kunnskapsskiller. Elever som har gått på A/S-drevne grunnskoler, gjør det noe dårligere i videregående skoler enn elever som kommer fra kommunale grunnskoler. Færre lærere med pedagogisk utdanning Friskolene er jevnt over mindre enn de kommunale skolene. Mens 88 prosent av lærerne ved kommunale grunnskoler har pedagogisk utdanning, har til sammenligning 70 prosent av friskolelærerne det. Ideelle friskoler har høyest lærertetthet, mens lærertettheten er lavest i A/Sskolene. Private eiere har riktignok lavere kostnader, men virksomhetene er ikke alltid sammenlignbare. Har ikke gitt høyere kvalitet i skolen Det blir slått fast at lite tyder på at den svenske friskolereformen har ført til høyere kvalitet i skolen. Snarere er tilbudet av alternative pedagogiske fordeler blitt visket ut ved at friskolene og de kommunale skolene er blitt mer like. Forskjellen mellom skoleslagene synes hovedsakelig å være hvordan skolene blir organisert og styrt. Friskolekonsernene kan raskere enn den offentlige skole ta i bruk nye ideer og arbeidsmåter. > Friskole-eiere Siden 1992 har Sverige hatt fri etableringsrett for privatskoler, fri karaktersetting og fri utbetaling av fortjeneste til eierne. Disse kan være for eksempel en forening, stiftelse eller et aksjeselskap (A/S). Skolene må ha statlig godkjenning fra Skolinspektionen. Nær to av tre friskoler blir drevet av aksjeselskap, de øvrige av enkeltpersoner, foreninger og stiftelser. Om lag 85 prosent av de videregående skolene eies av aksjeselskap. 15 Utdanning nr. 18/2. november 2012

16 Hovedsaken svenske friskoler Friskolemarkedet er mettet Sværingene To store konsern eier 30 prosent av de frittstående grunnskolene. Største eier er Kunskapsskolan, mens Academedia er største friskolekonsern. Ifølge Sveriges radio hadde Academedia i fjor et utbytte på 220 millioner kroner basert på det offentlige tilskuddet som hver elev får når de velger skole. Academedia eies av aksjeselskapet EQT, som driver 240 skoler og voksenopplæringsentre. EQT har 5600 ansatte og elever. Spørsmålet om skoleeierne skal kunne ta ut utbytte, er under utredning. Folkpartiets tidligere leder og utdanningsminister, Lars Leijonborg, leder et utvalg som skal avgi innstilling tidlig i De svenske årskullene som søker videregående opplæring, blir stadig mindre. Fram til 2016 er nedgangen 25 prosent. Det merker friskolene godt. Ved Skolinspektionen, som godkjenner og fører kontroll med friskolene, slår undervisningsråd Patrik Levin fast at Sverige opplever et trendbrudd. Søknadene om å starte friskoler er halvert. Prognosene våre for neste år var 860 søknader, men vi har bare fått inn 364 søknader. De store aktørene begynner å stenge og slå sammen skoler, sier Levin. Skolinspektionens vanligste grunner for å avslå søknader om å starte frittstående videregående skoler, er mangel på skolebibliotek, for få praksisplasser på yrkesfaglige programmer og usikre elevprognoser. Dersom det kan påvises negative følger for skolene i kommunen eller i nabokommunene, kan også søknader bli avslått. For tida blir skolene til en av de større aktørene gransket. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde skoler hvor for mange plasser står tomme. Hvordan møter friskolene elevnedgangen? Ufrivillig går de konkurs. Frivillig kan de velge å legge ned før de blir rammet av konkurs. Har en eier mer enn en skole, kan elevene bli flyttet. Dette kommer vi til å se mer av. En stor aktør kan lettere omorganisere virksomheten sin. Skoleeierne får imidlertid ikke gjøre som de vil. De må søke om hvordan de vil omorganisere, sier Levin og illustrerer det ved å trekke fram en eier som for eksempel har en skole og en skole. Eier kan ikke bare slå sammen klasser på visse årstrinn. Kommunene derimot, står friere til å omorganisere. Tøffere krav til privatskoleeiere Levin forteller at den nye skoleloven fra 1. august 2010, som trådte i kraft i 2011, stiller tøffere krav til friskoleeierne. Nå stilles det nemlig like krav til offentlige og private skoler. 324 av de 454 søknadene om å få starte frittstående videregående skoler, ble helt eller delvis avslått i Regjeringa har gitt begge eierne samme virkemidler for at skolene skal kunne skape et bedre læringsmiljø og kvalitet, sier Levin. Når private eiere kan ta ut overskudd av skoledriften, kan fortjeneste bli hovedmotivet for en eier. Hva sier du til en slik påstand? Det er klart det forekommer, så lenge det ikke er forbudt å ta ut fortjeneste. Fører det til dårligere kvalitet, kan vi ta det opp med skoleeier. Søkere blir nøye vurdert Er det for lett å starte en friskole i Sverige? Det er en myte. Søkerens økonomi og evne til å følge regelverket blir nøye vurdert. Det er vel noen luringer der ute som vet å bruke konsulenter til å gi dere de rette opplysningene? Det er det nok, men vi kan ikke forby noen søkere å kjøpe slik hjelp. Vi fører imidlertid en etableringskontroll for å se om alt de har lovet, blir oppfylt. Det må du forklare nærmere. For første gang i år har vi, etter godkjenning av en skole, kunnet gi pålegg dersom lover og regler ikke blir fulgt. Når en skole har startet opp, går vi inn med et førstegangstilsyn for å se om alt er på plass, sier Levin. Han forteller at de som ønsker å starte en skole, må søke innen 31. januar. Innen 1. oktober samme år skal søkeren ha svar. Blir det ja, kan ny skole starte høsten det påfølgende året. Stengte skole Levin forteller at Skolinspektionen i fjor fikk melding om at alt var kaos ved en nyopprettet skole i Göteborg: Vi var på plass etter fire uker og stengte skolen. Hva skjedde med elevene? Kommunene har fortsatt ansvar for alle elevene, så de fikk plass i offentlige skoler. Hvorfor er private skoler så populært i Sverige? Noen blir etablert for å redde bygdeskolen. Andre følger pedagogiske modeller som Steiner eller Montessori. Og det kan være lærere og rektorer som er misfornøyde med at den offentlige skolens regelverk er for stramt og vil ha større frihet til å organisere undervisninga. Noen skoler, slik som Den engelske skole, har et eget konsept hvor engelsk er hovedspråket og det blir lagt vekt på engelskspråklig kultur. Det hevdes at friskolene virker segregerende? Det er en for lettvint påstand. Det er ikke alltid friskolene virker slik. Det er vel en viss sosioøkonomisk samling av elever ved visse skoler? Det fins eksempler på det motsatte, hvor friskoler får elever som trenger ekstra oppfølging. Skolinspektionen har avdekket mangler ved en del skoler. Hva svikter? Ofte mangler planer for hva skolen gjør dersom elever utsettes for krenkende behandling. Ved førstegangs tilsyn av nyopprettede skoler ser vi på lokalene, personalets og ledelsens kvalifikasjoner, elevunderlaget og økonomien. Ofte får ikke elevene støtteundervisning. I videregående skoler med yrkesprogram ser vi ganske ofte at skolene ikke skaffer elevene læreplasser, sier Levin. Patrik Levin ved Skolinspektionen forteller at det nå blir stilt tøffere krav for den som vil starte friskole. 16 Utdanning nr. 18/2. november 2012

17 Ved denne skolen tyder de mange låste elevskapene på at det fortsatt er mange elever. «Fritt skolevalg gjør at innvandrere ikke må gå i skoler dominert av innvandrere.» Cecilia Nykvist Vi har oversikt Det er ingen nyhet at det blir færre elever i videregående skole nå. Det har vi visst siden Leder for Friskolornas Riksförbund, Cecilia Nykvist, sier at skolene har hatt oversikt og er forberedt på elevnedgangen. I løpet av de siste fem åra har 13 gymnas gått konkurs. Sju av skolene har tilhørt samme konsern. For å unngå dette, har skolene hatt færre klasser for å få bedre økonomi. Er kritikken av de private skolene tatt ut av løse lufta? Vi har hatt noen dårlige eksempler. Det var en person som forsøkte å selge skole i Malmö på nettet. Slik skal ikke bransjen være. Friskolesystemet blir kritisert for å virke segregerende? Tvert imot. Hvis elevene måtte gå på nærmeste skole, ville boligprisene avgjøre hvilken skole elevene får gå på. Fritt skolevalg gjør at innvandrere ikke må gå i skoler dominert av innvandrere. Dette slår spesielt positivt ut for innvandrerjenter, sier Nykvist, og fortsetter: Alle svenske skoler skal ikke være like. Det må være muligheter for å jobbe ulikt. For 30 år siden var det ikke så lett for lærerne å individualisere undervisninga. Nå er mulighetene blitt bedre. Derfor søker mange lærere seg til friskoler. Lærerne i friskolene er også mer fornøyde ved at de kommer tettere på beslutninger som angår skolen. Hvordan er lærernes lønnsnivå i forhold til lærerne i kommunale skoler? I gjennomsnitt tjener lærerne i den kommunale skolen 1000 kroner mer i måneden, men det har å gjøre med aldersstrukturen. De fleste lærerne i friskolene er mellom 30 og 45 år og tjener bedre enn lærerne i samme aldergruppe i de kommunale skolene. For disse blir friskolene lønnsledende, sier Nykvist. Hun opplyser at de fleste skolene har tariffavtaler. Det er ikke noe formelt samarbeid mellom Friskolornas Riksförbund og det svenske KS, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om lønnsforhandlingene. I SNS-rapporten slås det fast at man ikke har funnet at friskolene har ført til bedre skole. Hva mener du om det? Rapporten viser at det må mer forskning til. I sammendraget står det at valgfriheten har virket negativt, mens det ikke står i rapporten, sier Nykvist. Hun trekker fram at Friskolornas Riksförbund legger vekt på kvalitet i skolen. Det arbeides med å få på plass en kvalitetsdatabase for alle skoler. Her skal en kunne sammenligne elevenes resultater og hvordan de opplever skolen. Legger ikke dét til rette for å shoppe skole? Foreldre skal kunne sammenligne kvaliteten mellom skolene. Det er et viktig signal å ha et godt verktøy, så en kan velge skole. Er det for lett å starte friskole i Sverige? Det har vært ei utvikling i bransjen siden vi fikk friskoleloven for 20 år siden. Nå som det stilles samme krav til friskoler som til kommunale skoler, er terskelen for å starte nye skoler hevet, sier Cecilie Nykvist. Leder for Friskolornas Riksförbund, Cecilia Nykvist, hevder at friskolene er forberedt på at de kan få færre elever. 17 Utdanning nr. 18/2. november 2012

18 Kort og godt «Når du har lest 24,1 bøker på Ipaden, blir den mer miljøvennlig enn papirboken. ( ) Men det aller mest miljøvennlige er å låne på biblioteket.» Raz Godelink, am. universitetslektor, i intervju med Morgenbladet Mat og helse Matkurs ved Middelhavet Universitetet i Agder (UiA) og Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) har siden 2006 samarbeidet om et årlig etterog videreutdanningskurs i middelhavsmat. Uke 38 fant nok et kurs sted, denne gangen i hotell Votsala på Lesvos i Hellas. Anne Selvik Ask (UiA) holdt en innføring i gresk mat og måltidet som sosial arena. Hotellvertskapet viste vei i gresk matverden, gjennom ekskursjoner og tilbereding av til sammen 22 retter. Seniorforsker Margareta Haugen ved Folkehelseinstituttet foreleste om middelhavsmatens betydning for helsen og vitenskapelig bevisføring sammenlignet med nasjonale kostråd. Vigdis Guttormsen, universitetslektor ved UiA snakket om kostholdsprosjektet Fiskesprell, med besøk Idédrodling 600 elever samlet til skolelyst Man må ha noe å glede seg til, et høydepunkt hver dag, sier Ann-Kristin Hovland. Kjøkkenøkt under kurset i middelhavskost. FOTO: UIA hos lokale fiskeutsalg og kjøkkenøkt. Et gammelt olivenpresseri, middag på bysantinsk vis, omvisning på ouzofabrikk og grønnsakhøsting i Petra ble det også tid til. Oppholdet gir ikke studiepoeng, men kan utvides til 10 studiepoeng i ERN900 Middelhavsmat ved UiA. For mer informasjon, kontakt eller se Av Vigdis Guttormsen 600 elever fra Åssiden videregående skole deltok på samlingen i Berskaughallen på Åssiden i Drammen. FOTO: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Mer engasjement fra lærere og elever, litt mer sosiale sammenkomster. Det tror jeg vil få flere til å gå på skolen, sier Marius Nilsen. De to er blant 600 elever fra Åssiden videregående skole som 12. oktober satt samlet i Berskaughallen for å si hva som må til for at flere skal få lyst til å gå på skolen hver dag. Til tross for lavt frafall og høy trivsel, spør vi oss hva skal vi gjøre for å nå enda lenger. Elevene må gi oss retningen for hvordan vi voksne kan gjøre skolen bedre, sier fungerende rektor Ann- Mari Henriksen. Det innsamlede materialet om hvordan elevene gleder seg til å gå på skolen skal ikke bli i skrivebordsskuffen. 1. november skal alle ansatte bearbeide stoffet og finne kjennetegn på god praksis ifølge elevene for hvordan drive skolen godt. Etter nyttår inviteres foreldrene, slik at også de kan påvirke hverdagen ved skolen, heter det i en pressemelding fra Buskerud fylkeskommune. Realfag Kjemilærere stiftet forening I vår ble foreninga Faggruppe for kjemiundervisning opprettet, ei undergruppe av Norsk Kjemisk Selskap (NKS). Foreninga vil arbeide for å fremme faglig og didaktisk utvikling i kjemiundervisninga i utdanningssystemet, fra barnehage til universitet. Den vil også legge til rette for kontakt mellom miljøer som er opptatt av kjemiformidling og være et forum for å diskutere kjemifagets plass og innhold i norsk skole. Foreninga har allerede nesten 100 medlemmer. Styret og initiativtagerne til foreninga håper alle med interesse for kjemi- eller naturfagundervisning på alle nivåer i utdanningssystemet melder seg inn og bidrar aktivt i foreninga. Siden foreninga er helt nystartet, vil vi gjerne at medlemmene er med og prioriterer hva den skal jobbe med. For mer informasjon, se kjemi.no/undervisning, https://www.facebook. com/kjemilaererforeningen eller send en e-post til Av May Britt Stjerna, leder i faggruppa Kryssordløsning Y F M A K K E R R A M R O A R L I G A A N R I K E E N M E D U S A A G P N E S L A R G O S A L V A T O R N E E U R E F O R Æ R E L I V S L Y S T N U P E R I F O R L J O D R P R E S E S P E D R U E R E S S A Y I S T Y M G Ø K F A N T A S T M A I N I R S T A V E M A T T E S A N D E P Ø N S K E L I R K E M D E E N G E R B E Å R S I D E N A R N E I K E A L E S E S A L T E R S K E L R E A R K B A I D P O R E I F A R B O T L I N S P E K T Ø R R I M O L D O V A E N S S A R T E Vinnerne av høstkryssordet som sto på trykk i 15/2012 er: Heidi Dreyer Pedersen, 7075 Tiller og Sissel Bleivik, 6429 Molde. Begge vil motta boksjekk på kr. 500,-. Vi gratulerer! 18 UTDANNING nr. 18/2. november 2012

19 Jeg bruker matriellet som en viktig kilde til å oppdatere min undervisning, samt en utvidelse av bredden i innholdet av mitt opplegg. Stange videregående skole, Stange Balansen Jubileumsmagasin Miljøverndepartementet Ren luft, friskt vann, økosystemer i balanse, verdens regnskoger, Arktis, miljøgifter og framtidens byer, er noen av temaene i denne publikasjonen. Magasinet har varierte og illustrerte artikler som gir innsikt i viktige miljøtemaer og interessemotsetninger i miljøkampene som har vært og som kommer. Magasinet ble distribuert med alle de store regionsavisene i mai Antall sider: 36. Målgruppe: ungdomsskole og videregående. Du behøver ikke forandre verden, men du kan! Misjonsalliansen Brosjyren beskriver hvordan man som FADDER bidrar til at fattige og vanskeligstilte barn i Sør kan få en bedre hverdag og muligheten til å bygge sin egen fremtid. Inneholder eksempler fra prosjektene som støttes med hensyn til skoletilbud, og tiltak for bedre helse og tannhelse, landsbyutvikling og holdningsskapende arbeid. Med spørsmål til samtale/gruppearbeid. Målgruppe: år. 8 sider. Fag: Livskunnskap og etikk, Samfunnsfag. Vår hverdag med EU slik møter du EU i hverdagen Europabevegelsen Dette heftet, av 44 sider, viser hvordan EU setter preg på hverdagen vår. Flere tusen små og store EU-direktiver er blitt til norsk lov. Disse reglene påvirker alt fra daglige innkjøp, jobb, utdanning og fritidsaktiviteter til miljøvern, kommunalt arbeid og beskyttelse mot diskriminering. EU har modernisert samfunnet og forvaltningen vår, og fornyet regelverket vårt i takt med de andre landene. Megafon Er EU demokratisk? Ungdom mot EU Denne utgaven av Megafon tar for seg EU og demokrati. Det inneholder analyser av EUs demokratiske utfordringer, institusjonelle utvikling, reaksjoner på politikken som føres, studier av hvordan EU har operert i Irland og Vest-Sahara samt en politisk duell mellom leder i Rød Ungdom og leder i Unge Venstre. Bladet passer for elever på ungdoms- og videregående skole. Mor eller far er alvorlig syk Kreftforeningen Når barn opplever alvorlig sykdom hos en foreldre kan hverdagen deres bli dramatisk endret. Barn trenger informasjon og støtte i hverdagen for å mestre denne situasjonen. Brosjyren henvender seg til voksne, familie, helsepersonell, lærere og andre. Den tar for seg barn som pårørendes behov og reaksjoner når foreldre blir alvorlig syk Brosjyren gir og praktiske råd om hvordan omgivelsen på best mulig måte kan støtte og hjelpe barn som pårørende. 15 sider Når krigen raser Røde Kors Elevene får innsikt i menneskeverd, menneskerettigheter og internasjonale regler gjennom dilemmatrening og å ta stilling til situasjoner i egen hverdag og andre menneskers livssituasjoner. Hjelper til å bearbeide inntrykk fra media og sette lys på historiske hendelser. Materiellet er knyttet til kompetansemål 10. trinn i norsk, samf.fag, RLE og elevrådsarb. samt VG1/VG2 i internasjonale forhold. Kapitlene kan brukes uavhengig av hverandre. 141 s. Rettighetsslottet lærerveiledning og plakat Redd Barna Redd Barnas digitale undervisningsmateriell (for småskolen) om barns rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Du bestiller en pedagogisk veileder (12 sider) med åtte forskjellige undervisningsopplegg, og en trykt plakat i A1 format. Nettadresse følger med veilederen. Når elevene går inn i Rettighetsslottet får de se filmer om barn i andre land, og lære om barns rettigheter: innholdet i og betydningen av disse. Stemmer på bokmål og nynorsk. Norsk Sokkel nr 2/2012 Oljedirektoratet I denne utgaven tar vi et tilbakeblikk på hva som skjedde i spillet rundt gigantfeltet Troll i Nordsjøen. Olje for milliarder av kroner stod i fare for å forbli uutnyttet fordi flere aktører ville produsere all gassen fortest mulig. Veteran i norsk oljevirksomhet, Steinar Njå, deler sine refleksjoner i et intervju i anledning av at Oljedirektoratet er 40 år. Les også de rare historiene om oljefunn på land i Norge.Og les status om Barentshavet. UNDERVISNINGSMATERIELL SKAL VÆRE BRA OG GRATIS! Bestill kostnadsfritt over 70 ulike materiell på Dere betaler ingenting for verken materiell eller frakt.

20 Min favorittlærer Matteknekkeren Eleven Hvem Håvard Tjora (35) Lærerutdanning fra Høgskolen i Oslo. Har jobbet ni år som lærer ved Tåsen skole i Oslo. Ble kjent gjennom TV-serien «Blanke ark». Har skrevet boka Mattemagi. Jobber nå som foredragsholder og konsulent. Læreren Hvem Nils-Erik Lister (71) Lærer ved Gjøvik skole og senere Bjørnsveen ungdomsskole. Gikk av med pensjon i Nils-Erik Lister er læreren som hjalp Håvard Tjora til å knekke kodene i matematikk. tekst Og FOtO Marianne Ruud Året er På Gjøvik skole sitter en sjetteklassing og sliter med en matematikkoppgave. Lærer Nils-Erik Listers skarpe blikk fanger inn Håvards lett oppgitte uttrykk. Læreren vandrer ned til elevens pult, setter seg på huk og kommer med nyttige råd. Plutselig skjønner Håvard hvordan oppgaven skal løses. Nettopp denne følelsen av å mestre var med på å inspirere den nå landskjente læreren til selv å velge læreryrket. - Ofte er det ikke så mye som skal til. En god forklaring på hvordan en oppgave løses, kan være nok, sier Tjora. Han har benket seg på en kafé i Oslo med sin favorittlærer fra grunnskolen. Nils-Erik Lister har kommet med toget fra Gjøvik. Gjensynsgleden er gjensidig, og under en gjennomgang av Håvards gamle klassekamerater dukker stadig flere minner opp. Vi pleide å leke ballsisten på vei inn i klasserommet. Når skoleklokka ringte, skulle vi stoppe og gå rolig inn. Det gjorde vi selvsagt ikke. Vi fortsatte å kaste ball etter hverandre inne i korridorene. Sistemann som ble truffet, skulle ta med seg ballen inn i klasserommet. En gang ble jeg truffet i ryggen rett før vi nådde døra. Irritert over å være den siste som ble truffet, løp jeg etter kompisen min, Tore, siktet og kylte ballen gjennom klasserommet. Den traff Tore i bakhodet. I samme øyeblikk sto Nils- Erik i døra. Jeg følte at pekefingeren hans kom tvers igjennom rommet, sier Tjora og strekker ut armen. Da jeg snudde meg og møtte blikket hans, knyttet det seg i magen, sier Tjora og trykker hånda mot mellomgulvet: Hva hadde jeg gjort? Hva tenkte jeg egentlig? Hva sa Nils-Erik? Han sa: «Sånt gjør vi ikke», sier Tjora. Den setningen har brent seg fast. Du kjeftet ikke? Nils-Erik Lister rister på hodet og smiler. Tjora legger til: Det var helt unødvendig. Vi hadde stor respekt for Nils-Erik. Det der gjorde jeg aldri igjen. Hvordan gikk det med Tore? Det gikk bra. Han er blitt forfatter, sier Tjora og ler. Så er de to i gang med et nytt tema. For Tore Skeie debuterte nylig som forfatter med en historisk roman, eller rettere sagt en slags ny sjanger, ifølge Tjora, der alle historiske fakta skal være sanne. Så spør han: Har du lest boka til Tore? Fantastisk godt skrevet. Tenk at begge disse to gutta har vært mine elever. Jeg er så stolt, sier Lister. Så du din tidligere elev i «Blanke ark»? - Gjett om jeg gjorde. Jeg satt klistra foran TV-en under hver eneste episode, sier Lister og legger til: Og nå skal jeg røpe noe jeg aldri har fortalt før. Også jeg sleit skikkelig med matematikk, særlig på realskolen. Jeg lurte på om jeg ville klare å komme inn på lærerskolen. Sier du det? sier Tjora og ser overrasket ut. Det er to måter å lære matematikk på, ifølge Tjora, som har skrevet boka «Mattemagi». 20 Utdanning nr. 18/2. november 2012

Medieplan. Januar - Juli 2014 STILLINGER / KURS

Medieplan. Januar - Juli 2014 STILLINGER / KURS Medieplan Januar - Juli 2014 STILLINGER / KURS Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger eller

Detaljer

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Medieplan August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Representantforslag 129 S ( )

Representantforslag 129 S ( ) Representantforslag 129 S (2015 2016) fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand Dokument 8:129 S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Medieplan. Januar - Juli 2014 PRODUKTANNONSER

Medieplan. Januar - Juli 2014 PRODUKTANNONSER Medieplan Januar - Juli 2014 PRODUKTANNONSER Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger eller

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

ANNONSEMULIGHETER. Medieplan 2013

ANNONSEMULIGHETER. Medieplan 2013 ANNONSEMULIGHETER Medieplan 2013 Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole Målgruppen er lærere, førskolelærere, skoleledere og pedagogstudenter Utgivelsesplan

Detaljer

MANIFEST ANALYSE. manifestanalyse.no

MANIFEST ANALYSE. manifestanalyse.no MANIFEST ANALYSE Etabl. 2009 Fem ansatte Finansiert av årlig støtte fra 315 fagforeninger, fra 2500 til 500 000 kr. 200 enkeltpersoner 1500-3600 kr i året. Foredrag, debatter, rapporter og pamfletter Manifest

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A06 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A06 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A06 &13 Arkivsaksnr.: 14/10440-2 Dato: 19.11.2014 HØRING - FORSLAG OM ENDRING I PRIVATSKOLELOVEN (NY FRISKOLELOV) â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av skoler

Strategier mot økt privatisering av skoler Strategier mot økt privatisering av skoler Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen for skolene 5 Utdanningsforbundet mener at 5 Tiltak

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Medieplan. August - desember 2014 PRINTANNONSER

Medieplan. August - desember 2014 PRINTANNONSER Medieplan August - desember 2014 PRINTANNONSER Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger eller

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud «Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud Hva er kombinasjonsklasser? Snakk sammen i 2 min Nafo film https://youtu.be/atkxzjc6pwa Utgangspunkt NAFO prosjekt ungdom med kort botid Besøk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)

Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Presseseminar: Kunnskap om hva som må gjøres med norsk skole 1. Læreren 2. Tidlig innsats 3. Styring 4. Frafall i videregående opplæring 5. Noen myter

Detaljer

Læringstrykk og prestasjoner. Liv Sissel Grønmo og Trude Nilsen

Læringstrykk og prestasjoner. Liv Sissel Grønmo og Trude Nilsen Læringstrykk og prestasjoner Liv Sissel Grønmo og Trude Nilsen Oversikt Bakgrunn Utvikling i elevprestasjoner i matematikk og naturfag, Norge sammenlignet med Sverige Debatt Skolepolitiske endringer PISA-sjokk,

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012

Prop. 84 L ( ) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) - Åpen høring 7. mai 2012 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 04.05.2012 10/01145-27 Per Arne Sæther Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142221 forskning Kirke-, utdannings-

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 02.06.2015 Sak: 22/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Referat Fau, 19. september, 19.30

Referat Fau, 19. september, 19.30 Referat Fau, 19. september, 19.30 Tilstede på møtet; Rådmann Erling Strålberg, ordfører Svein Borkhus, skolefaglig ansvarlig Bent Kvisle, rektor Erik Vangen Jordet, foreldre; Aina Merethe Haugerud 8.a,

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt

Skoleeierrollen. Lovverk, forventninger og systemer. Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Skoleeierrollen Lovverk, forventninger og systemer Tana 10.1115 Lovisa Midtbø/Turid S. Mykkeltvedt Mål for dagen Gi god innsikt i forventningene til skoleeierrollen i dag. Sette fokus på hvordan kommunene

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer