TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012. Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS"

Transkript

1 TREFOLDIGHET NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM Tema: Underveis VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN EN REISE GJENNOM LIVET Gjesteskribenten Solveig Pihlfeldt Haugen PILEGRIMSLEDEN TIL NIDAROS Av Kristin Bae Mysen Side 4-6 Side 7 Side 8-9

2 Menighetsrådets leder Bente Pedersen Innspill Kirkekontoret Sokneprest: Åsta Ledaal tlf mob e-post: KIRKE- KONTORET Vi er underveis Guds menighet er jordens største under skrev Ronald Fangen i Tidligere i høst var jeg på et informasjonsmøte om den nye kirkeordningen, der vi startet med denne salmen. Den norske kirke er inne i en spennende tid, og menighetene er utfordret til å si noe om hvordan kirken skal være organisert i fremtiden. Hva slags styrer og råd skal vi ha? Trenger vi prostiet? Bispedømmet? Hva trenger vi på grasrota av ledere/ ledelse på høyere nivå for at vi skal bli en levende folkekirke, og en godt fungerende menighet? Menighetsrådet har diskutert saken flere ganger, deltatt på møter med andre menigheter, og vi har tenkt. Før desember skal vi sende inn våre tanker og svare på en rådgivende spørreundersøkelse. Alle høringsuttalelsene kommer til Kirkemøtet der de leses og telles med. Vi er underveis i prosessen med ny kirkeordning, og vi er underveis i livet. Hva skjer i kirken på vårt vaktskifte? Har vi visdom og vidsyn til å gjøre de riktige valgene? Vi er også underveis i forhold til den nye gudstjenestereformen. Noen tenker at gudstjenester og kirkens liv skal være som det alltid har vært. Men vi lever i en tid med endring, og kirken er også en del av den prosessen. Vi vil at alle som kommer skal vite hva som skjer, kjenne ordene som blir sagt og det som synges. Derfor skal vi lage enkle informasjonshefter til de ulike gudstjenestene, så vi kan øve sammen og bli gode sammen! Noen ganger er det slik at når ord og uttrykk endres forstår vi klarere, fordi vi er nødt til å lytte på nytt og tenke nytt. Et eksempel kan være deler av Fadervår. Den vi bruker nå sier blant annet: Led oss ikke inn i fristelse. Den nye lyder: Og la oss ikke komme i fristelse. Noen vil holde på den gamle, fordi de er vant til den, mens andre tenker at endelig får vi et enklere og klarere språk. En annen endring er ny biskop. Agder- og Telemark bispedømme er først ute med å få biskop under den nye ordningen. Alle menighetsrådene har gitt sine stemmer, de kirkelige ansatte har uttalt seg, og kirkemøtet skal i begynnelsen av desember foreta det endelige valget. Vi er spent på hvem det blir, men vi har tiltro til prosessen som er gjort og til at den som er best rustet for oppgaven får jobben. Så blir det vår oppgave som lokalmenighet å ønske biskopen velkommen til oss når den tid kommer. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår avslutter Fangen første vers av salmen. Vi går mot juletider; et under er på vei vi er underveis mot fullkommenhetens vår! God advent! Forsidebildet: «Kongenes tilbedelse» fra Trefoldighetskirken i Arendal. Utsnitt av maleri fra slutten av 1600-t. Se omtale side Foto: KEN Rådhuset tlf Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal Menighetssekretær: Arnhild Reinum tlf mob e-post: agderkirken.no Kantor: Jens Barland tlf mob e-post: agderkirken.no Kirkeketjener: Arild Hansen mob Ungdoms- og sentrumsprest: Bjørn Inge Holberg tlf mob e-post: Prost: Sissel E. Hasleholm tlf mob e-post: agderkirken.no Kirkeverge: Einar Bore Kontor tlf Menighetsrådets leder: Bente Pedersen mob e-post: trefoldighet 2

3 Åsta prest Det holder for hele året - juleevangeliet! Hvorfor ikke tenne et enkelt lys når du setter deg ned, kanskje mot kvelden. Det kan være symbol på håp, tro og forventning et lite Jesuslys i hjemmet. Vi er i adventstiden. Det er mørketid, men mørket skyves til side av uendelig mange adventslys. Lyset bringer håp. I lysgloben, som vi bruker hver søndag i kirken, er lyset i sentrum det som er lyskilden for lysene som etter hvert tennes og settes i sine lysholdere på «ekvatorlinjen». Her kan hvem som helst komme og tenne lys for seg selv eller andre. Det er en tydelig handling! Jesus omtaler seg selv som Verdens Lys. Et lys som skal få «smyge» seg frem til et hvert menneske på denne jord uten at det er påtrengende. Det bare er der! Vi kan vende lyset ryggen og forlate det, eller vi kan vende oss mot lyset og la det skinne inn i livene våre. Vi bestemmer selv! Adventslysene er for meg en påminnelse om det Store lyset som kom til oss den første julenatta på Betlehemsmarkene. Det er et lys for hele året og for hele livet. Det lille Jesusbarnet i stallen var og er noe mye mer enn et lite barn som samler oppmerksomhet over hele jorden i advents- og juletiden. Han er mye mer enn det hyrdene klarte å oppfatte og mye mer enn det kanskje vi også klarer å forstå. Kanskje det er riktig slik som «Den lille prinsen» sier: «Kun med hjerte kan man se riktig. Det vesentlige er usynlig for øyet.» I adventstiden kan vi tenne våre lys og være underveis mot feiringen av Verdens lys, men vi kan tenne lys hele året og la det være en påminnelse om Himmelens komme til vår jord. Hans lys og den himmelske lovsangen forstummer ikke når butikkene stenger på julaften. 3 All den vakre sangen og musikken som formidles gjennom de mange konsertene i førjulstiden, er også en god mulighet til å forberede seg i ventetiden frem mot jul. Og når juletiden er over og vi er godt i gang med det nye året, kan en CD være med å holde fokuset og gi Gudsnærvær. For travle og bilkjørende mennesker er det også vettugt å bruke lydbøker. Den nye Bibeloversettelsen er vel verdt å lytte til også i godstolen! La ditt tente lys være din påminnelse om Gudsnærværet gjennom hele året! Lykke til! Velsignet jul ønskes alle menighetsbladets lesere!

4 Tekst: Redaksjonen I min fars hus er det mange rom Johannes 14, 2 Bli med på en vandring, både utenfor og inne i Trefoldighetsskirken! Trefoldighetskirken i Arendal sentrum ble innviet i 1888 og er i dag som den gang, en vakker kirke i tysk, nygotisk stil med terrakottarød teglfasade mot oksydert kobbertak. Tårnet Tårnet med sin kjente værhane rager 88 meter til værs. Tårnets fremste symbolske betydning er styrke. Middelalderens bymurer ble bygget med tårn for å befeste og styrke dem. Kirketårnet symboliserer kirkehusets funksjon av å være himmelborg og Guds festning i verden. Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke gå opp i tårnet uten spesiell tillatelse. Hvert år arrangeres det en Tårnagenthelg for tredjeklassinger/9-åringer der en spennende tårntur inngår i opplegget. Atypisk beliggenhet Det er gammel skikk å plassere kirkene i en akse fra vest til øst, med hovedinngang i vest (betegner verden, den himmelretning hvor solen går ned) og alter i øst (den himmelretning hvor solen går opp, og som peker mot Jerusalem og hvor Jesus Kristus ved tidens ende skal komme igjen). På grunn av begrenset plass på tomten ligger Trefoldig hetskirken i Arendal med alteret mot sør. Kirkebasaren Ønsker du å besøke kirken, anbefales det å starte på gateplan. Under kirken ligger kirkebasaren med sine rundbuer. Dette er den eneste kirkebasaren i Norge som er planlagt og bygd samtidig med kirken. Basaren rommer både kirkelige og kommersielle aktiviteter som Cornerstone, Gatekapell, Kirkekjeller og kiosken 7-eleven. 4 Cornerstone er en tverrkirkelig kafé som har åpent på dagtid mandag og torsdag, og på kvelds- og nattetid på lørdag. Her serveres caffè latte med kjærlighet og det finnes alltid noen å prate med. Ta gjerne med deg et lite bibelvers fra treskrinet på kafébordet før du forlater stedet. Cornerstone er også fast møteplass for Natteravnene før de starter oppgaven med å trygge byen. Gatekapellet er åpent 24 timer i døgnet, hele året! Her kan du sitte stille og meditere. I kapellet ligger det steiner du kan legge på alteret som et symbol på en bør du vil legge fra deg. Der er også mulighet å skrive ned

5 bønnebehov på en lapp, og noen vil senere be for dette! Kirkekjelleren Litt lenger borte har Kirkekjelleren inngang fra gateplan. Her serveres det ofte kaffe, og på 17. mai er det åpent hus. Velger du å delta på Pusterom som gir hjelp til å ta omsorg for deg selv i en travel hverdag ved hjelp av toner, bilder og tekster - så finner det sted her. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) har norsktreningskafé for våre nye landsmenn hver mandag kveld i kirkekjelleren. I tillegg er det øvelse for det multikulturelle gospelkoret! Kantoriet (kirkekoret) øver i kirkekjelleren på tirsdager, og menighetsrådet har sine faste møter lagt hit. Konfirmantene har kjelleren som stamsted gjennom hele konfirmasjonstiden, og «Lær dem å lede», ungdomssatsingen i prostiet, møtes også her. Kvinneforeningen SMR (sykepleiernes misjonsring) bruker disse lokalene på formiddagstid til sine møter. Det er mulighet for å leie kirkekjelleren til private arrangementer. Grunnsteinen Når du beveger deg opp til hovedinngangen i kirken, gå gjerne en runde rundt bygningen for å se byen fra en ny og spennende vinkel! På baksiden kan du se grunnsteinen som ble nedlagt i 1885 da arbeidet med å oppføre kirken ble satt i gang. Våpenhuset I det du går inn gjennom den store hoveddøren kommer du inn i våpenhuset. Det er forhallen i kirken. Navnet skriver seg fra den tiden da folk bar våpen, og hvor disse måtte legges igjen her før man gikk inn i det hellige rommet. Skipet Når du åpner svingdørene kommer du inn i skipet som har to sideskip. Ordet skip symboliserer kirkebygget som et skip med Guds folk om bord på vei over livets hav til himmelens havn. Skipet i Trefoldighetskirken har sitteplasser. Ned fra taket henger kirkeskipet Varg og i tillegg tre massive lysekroner samt to under orgelgalleriet. Koret Når du går opp midtgangen og to trinn opp, befinner du deg i koret. Koret har sitt navn fra klosterkirkene, fordi det var her tidebønnene ble sunget fra. Koret er stedet hvor alteret er plassert og hvor presten forretter gudstjenesten. Der kan man motta nattverd og knele ned ved alterringen. Lese- Forts. neste side.

6 pulten, hvor tekster blir lest, døpefonten og trappen opp til prekestolen står også i koret. Sakristiet Bak koret ligger sakristiene, to tilstøtende rom hvor gjenstander til bruk under gudstjenesten oppbevares, som kirkesølv, messeklær og liturgiske bøker. Her gjøres de praktiske forberedelser til gudstjenesten. Prestesakristiet ligger til venstre og Dåpssakristiet til høyre. Sidealteret Til høyre under galleriet står sidealteret. Her vil du se en bønnekrukke, og hvis du skriver en bønn på en lapp og legger oppi, blir den med i en fellesbønn på søndagens gudstjeneste. På alteret ligger også noen små steiner du kan ta med deg hvis du trenger en påminnelse om noe godt fra besøket ditt i kirken. Over sidealteret henger krusifikset som er laget av treskjærere på Madagaskar. Kristusfiguren kan tas av korset ved behov for å minne oss om den oppstandne Kristus. Galleri og orgel Tilbake i Våpenhuset går det på hver side trapper opp til galleriet. Her kan du se det nye, flotte Mühleisen-orgelet, samtidig som du lytter til kantor som sitter og spiller. Orgelet er det nest største i Agder og Telemark bispedømme. Besøk kirken! Du kan besøke kirken alle dager unntatt mandag og fredag fra klokken til kl Du kan tenne et lys, be en bønn eller bare sitte litt i benkeradene og kjenne på stillheten. Velkommen inn kirken er åpen! Lysgloben Til høyre for koret, står lysgloben. Kristuslyset brenner i midten, og hvis du ønsker det, kan du tenne et lys og plassere på ringen rundt, for deg selv eller andre. På veggen i koret bak lysgloben henger 1600-talls maleriet «Kongenes tilbedelse». 6

7 Solveig Pihlfeldt Haugen (20) er fra Arendal, men bor for tiden i Brasil hvor hun studerer ernæring og kosthold som er en del av et årsstudium i fitness. Etter jul fortsetter hun studiet på Bali. Da hun bodde i Arendal arbeidet hun aktivt for park i Barbu. Hun sang i bryllup og ved andre arrangementer, og hun jobbet i lokalradioen og forskjellige butikker i sentrum. Hun er samfunnsengasjert og opptatt av sang, dans, trening... og kjæresten selvfølgelig. Gjesteskribenten En reise gjennom livet Mange ser på livet som en reise. Man snakker om at man er halvveis i livet, man har dårlig tid. Dårlig tid til å gjøre hva? Jeg er 20 år, halvveis til 40, og jeg får høre at jeg har dårlig tid. Skal jeg dø når jeg er 40? Det folk snakker om når de sier jeg som 20-åring har dårlig tid, det er vel egentlig studier, men jeg holder på. Jeg har gått på folkehøgskole i Hønefoss, hatt et fantastisk år der, på musikk- og teaterlinja, og møtt utrolige mennesker og opplevd helt unike ting, som for eksempel å sette opp Cats, spille teater for flere 1000 barn og få venner for livet. Nå er jeg i Brasil og studerer Ernæring og kosthold, og etter jul skal jeg fortsette studiet på Bali, hvor jeg tar Personlig Trener utdanning, så jeg er underveis. Men livet handler om så utrolig mye mer enn å stresse med å få en utdanning og deretter en jobb så du kan forsørge deg og familien din, ha et sted å bo og en bil eller to. Hva med alle opplevelsene, minnene og de fantastiske menneskene der ute? Amerikanske Margaret Lee Runbeck sa en gang «Lykke er ikke en stasjon man kommer til, men en måte å reise på». Den nye verden burde virkelig høre på henne. Vi jakter etter den beste utdanningen, ønske om millionlønn før vi er fylt 30, og det største og fineste huset. Hva med å stoppe opp litt, og tenke etter, hva er det som egentlig betyr noe? Er det det å sette seg på toget og kjøre rett til siste stoppested, eller er det det å ta seg tid til å oppleve ting på reisen, treffe nye mennesker, kanskje møte nye kulturer og skape minner som du kan ta med deg til endestasjonen hvor det fine huset og den godt betalte jobben står og venter? Jeg tror på det å ta seg god tid. Ja, jeg er sørlending, så jeg er født til å ta meg god tid, men det er ikke bare det det står på. Jeg syns det er viktig å ta små steg fremover, nyte det man har, gjøre det man har lyst til, slik jeg gjør nå, når jeg reiser og bare tar et årsstudium for å komme litt i gang, og samtidig oppleve ting jeg aldri hadde fått muligheten til å oppleve ellers. Hvor veien bringer meg etter Bali, det aner jeg ikke, men jeg stresser ikke, jeg har jo hele livet foran meg. Det er fortsatt langt igjen til endestasjonen. 7

8 Tekst: Kristin Bae Mysen Pilegrimsleden til Nidaros Nidaros er det historiske navnet på byen Trondheim og det katolske bispedømmet før Olav den hellige som falt i slaget på Stiklestad i 1030 gjorde sitt til at kristendommen fikk feste i landet. Han regnes som vår første martyr, helgen og heltekonge. Han ble begravd der hvor Nidarosdomen senere ble bygget. Etter hans død gikk det rykter om at en av kongens menn, Tore Hund, fikk leget et sår i hånden da et stenk av kongens blod kom på det. Og da kongens grav ble gravd opp vel ett år etter, sies det at kongens legeme var helt utskadd. Hår og negler hadde til og med vokst på ham, og han ble lagt i et kostelig skrin. Olav den helliges skrin Der hvor Olav den helliges lik lå den første vinteren, kom det opp en kilde med vann som hadde legende kraft. Kilden ble senere bygget inn i Nidarosdomen, og pilegrimer i tusentall strømmet hit for å drikke av det hellige vannet. Og ved å oppsøke Olav den helliges skrin i Nidaros, trodde middelalderpilegrimen at han fikk del i de samme guddomskrefter som hadde virket i helgenen. Pilegrimsleden til Nidaros var i middelalderen et pilegrimsmål på linje med Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela. Etter reformasjonen i 1536 ble helgendyrkelse forbudt i Norge, og pilegrimsleden ble liggende brakk helt fram til 1997 hvor den på nytt ble merket opp. Siden denne merkingen er antallet pilegrimer igjen økende. Den Gamle Kongeveien er navnet på den opprinnelige ferdselsåren mellom Østlandet og Trøndelag og er i dag en merket vandrerute fra Oslo til Trondheim. Den har sitt høyeste og kanskje flotteste parti over Dovrefjell. Veien har nå fått status som Europeisk kulturvei. Den starter i Gamlebyen i Oslo ved ruinene av Mariakirken i Middelalderparken, hjertet i det Gamle Oslo. Milesteinen Her ligger også den milesteinen som forteller hvor langt det er til Nidaros. 8 (Milesteinene fra gammelt av fortalte de vegfarende om når de hadde gått eller kjørt en mil fra den forrige milesteinen. Hver kommune langs pilegrimsleden har en slik merkestein som inngår i merkesystemet.) Herfra fortsetter turen oppover Groruddalen og følger E6 på kryss og tvers gjennom åker og eng til Hamar. Deretter går den nordover gjennom Gudbrandsdalen, over Dovre og mot Nidarosdomen. Det finnes også andre pilegrimsleder til Nidaros, men denne er antagelig den mest brukte. Å gjøre: En pilegrim må plukke med seg en stein fra det stedet en starter. Steinen symboliserer en byrde man bærer på, en bekymring man har eller noe man vil endre på. Når man kommer til Dovrefjell, kaster man steinen i Allemannsrøysa og på den måten kvitter seg med det som tynger. For pilegrimsledene til Nidaros er det laget et fint pilegrimspass, eller Olavspass, med plass til personalia, ord til pilegrimen, og god plass til stempler. Det brukes til å dokumentere vandringen, og har man vandret de siste 10

9 milene inn til Nidaros er man berettiget til Olavsbrevet. Det første stemplet får man gjerne på Oslo Pilegrimssenter som ligger sentralt ved Oslo Domkirke og deretter ligger fem pilegrimssentre langs leden hvor man kan få stempel: Granavollen Hamar Dale Gudbrands Gard Dovrefjell Nidaros Pilegrimsgård. Når en pilegrim ankommer Nidarosdomen må han må gå tre ganger rundt domen før han kan tre inn i katedralen. I neste nummer av bladet følger vi pilegrimsleden til Santiago de Compostela i Spania FAKTA Kristin Lavransdatter På Husaby gård i Skaun kommune i Sør-Trøndelag skrev Sigrid Undset store deler av Kristin Lavransdatter. Det var her Kristin bodde sammen med sin Erlend. Da Kristin hadde født Nåkkve la hun ut på pilegrimsferd til Nidaros. Pilegrimsleden går gjennom gårdstunet og pilegrimen kan vandre i Kristins fotspor helt fram til Nidaros. Pilegrimssymbol Dette pilegrimssymbolet finner du på veien til Nidaros. Merket er sammensatt av Olavskorset og Valknuten, kjent i Norge som severdighetssymbol. Avstand: Oslo Trondheim 643km Gåtid: Ca. 30 dager Overnatting: Det finnes organiserte overnattingssteder langs hele leden, hvis en ikke ønsker å telte. Informasjon: Kilder og aktuelle bøker: Dokumentar NRK: Veien til Nidaros klipp/839091/ Pilegrimsguiden Tønsberg Oslo Hamar Pilegrimsguiden Hamar Nidaros av Eivind Luthen Nidarosdomen i Trondheim. Påbegynt i 1070 og ferdigstilt rundt

10 Fotoalbum Foto: Arnhild Reinum og Harald Tallaksen (pilegrimsvandring) Arendalsuka 16.august Tv.: Bjørn Inge (Trefoldigh.) og Joh (trosoppl.) ønsker velkommen til kirkestanden. Over: Lars Peder (Barbu) i folkemylderet sammen med fellesrådets leder Alf Eivind. Pilegrimsvandring 26.august Pilegrimsvandring sammen med Barbu menighet fra Myra skole via Granestua og Nesheim til Barbu kirke. 10

11 5 års jubileum KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) 15. september Elisabeth og Richard danser latvisk folkedans. KIA-koret i aksjon med sangere fra 9 forskjellige land. Freweyni fra Eritrea og Hui fra Taiwan koser seg på festen. Nydelig sang av Ge fra Kina. Freweyni serverer kaffe på eritreisk vis. Familiegudstjenester 21. oktober og 30. september Ge og mamma Liqun deltar på Verdensløpet i sentrum om formiddagen. Blomsterstedet var populært under bønnevandringa på familiegudstjenesten 30. september. 11 Ivrige tilhørere i barnekorene Flos bagos (Flosta), Tween Sing (Barbu) og Mini Sing (Tromøy) på prostifamiliegudstjenesten 21. oktober.

12 Kåseri ved Kristin Bae Mysen Gull og gråstein og blir det en vakker historie med rom for undring og fantasi. «Kongenes tilbedelse» henger i Trefoldighetskirken i Arendal. Malt kopi, originalen er malt av Giovanni Stradanus på slutten av 1600-tallet. Foto: KEN «Kongenes tilbedelse» og «Hyrdenes tilbedelse» er to bilder som viser hvilke mennesker Gud valgte seg ut for å være vitner til den radikale historien om at skaperen av universets galakser skulle la seg føde som et fattig, lite barn. Og i tillegg av en jomfru. Helt fra jeg var liten har jeg drømt meg bort i historien om de tre vise menns vandring mot Betlehemsstjernen og englenes åpenbaring for hyrdene på marken. Kanskje skyldes det det sterke inntrykket åpningskapitlet til boken Ben Hur (se side 14) gjorde på meg da jeg leste det som tolvåring og der forfatteren Lewis Wallace skildrer møtet i ørkenen mellom disse tre mennene som kom fra hver sin landsdel. For meg er De tre vise menn omtales kun to steder i Bibelen, et sted som «noen vismenn fra Østen» og et annet sted som «konger». De var antagelig kloke og mektige astrologer som tilhørte kongelige hoff fra områder rundt Arabia, Etiopia og Middelhavet, mens hyrdene på marken derimot var fattige gjetere med et yrke som rangerte absolutt lavest på rangstigen. Så hvilke tanker hadde Gud med å velge akkurat dem som sine vitner? Var det Guds måte å si at vi alle er like for ham, enten vi er Prøysens «Kong Salomo» eller «Jørgen hattemaker»? Det at Jesus selv senere kalte seg «Den gode hyrde» må jo også ha virket svært provoserende på datidens lærde når vi vet at hyrdene ikke en gang kunne stille som vitner i rettsaker fordi de ikke hadde tillit hos folket. Jeg har ofte fabulert på hvilke mennesker Gud hadde valgt ut i dag hvis juleevangeliet skulle blitt fortalt på nytt. Hvem ville Gud regnet som kloke, gode og mektige nok til at de sammen skulle kunne møtes for å følge stjernen mot Betlehem? Kunne det for eksempel ha vært vår egen Jonas Gahr Støre, den sørafrikanske biskopen Desmond Tutu og Mor Teresa? De to sistnevnte som begge har vært fredsprisvinnere. Jeg synes jeg ser dem 12

13 for meg, disse tre, der de går i sakte prosesjon gjennom ørkenen. Og hvem kunne englene ha vist seg for ute på marken? Det utestengte romfolket som i dagens Europa jages fra sted til sted? Og hva hvis Jesus senere hadde kalt seg for Den gode Sigøyner? Ville vi tatt ham seriøst? Bildet i Trefoldighetskirken i Arendal og altertavlen i Kulturkirken Jakob viser at datidens vitner var til stede for å bivåne begivenheten om at Jesus ble født i en stall. En begivenhet som for all ettertid forandret den historiske tidslinjen og førte til tidsforkortelser som før og etter Kristus (f.kr. og e.kr.) på alle vestlige språk. En begivenhet som førte til at vi i dag blir bergtatt av Peterskirken i Roma, sukker henført over Notre-Dame i Paris, beundrer Gaudís lekenhet i katedralen Sagrada Familia i Barcelona eller går på pilegrimsvandring til Nidarosdomen i Trondheim. En begivenhet som inspirerte Giovanni Stradanus og Eilif Petersen til å male bildene vi fremdeles kan glede oss over og som kanskje kan hjelpe oss til å gjøre som vismennene og hyrdene: ta fatt på vandringen for å finne kontaktpunktet mellom Gud og mennesker, uansett vår stilling eller stand. En begivenhet som førte til at du akkurat nå sitter og leser Menighetsbladet til Trefoldighetskirken i Arendal. God jul! Konserter i Trefoldighetskirken julen nov: Julekonsert kl v/ Arendal Ungdomsmusikkorps 5. des: Stille natt kl des: Julekonsert kl v/ Cantabile 16.des: Julekonsert kl v/ byens kor. Gratis inngang 17. des: Julekonsert kl v/ Helene Bøksle 22. des: Julekonsert v/ Hanne Krogh og tre tenorer «Hyrdenes tilbedelse» malt av Eilif Petersen (1880) utgjør altertavlen i Kulturkirken Jakob i Oslo. De tre vise menn hadde med seg gull, røkelse og myrra. La deg inspirere og tenn kongerøkelse i førjulstiden! 13

14 De tre som møttes i ørkenen Utdrag fra første kapittel i boka Ben Hur av Lewis Wallace Dsjebl Es Zubleh heter et fjell i den vestlige delen av Arabia. Det er mange mil langt, men så smalt at på kartet ser det ut som en meitemark som kravler bortover ørkenen. Fjellsidene er delt opp av mange elvefar, som ligger tørre store deler av året. Nedover et av disse elvefarene kom det en stor hvit kamel. Den hadde et slags telt på ryggen. Mannen som satt under teltet, kunne vel være omtrent førti år. Det eneste en kunne se av ansiktet hans, var de store, mørke øynene og det svarte, litt gråsprengte skjegget. Klærne hans var vide og løse, slik som skikken er i Østen. Solen hadde nettopp stått opp. Foran ham bredte ørkene seg uten vei eller sti av noe slag. Men kamelen luntet støtt og sikkert videre norøstover, time etter time. Ved tolvtiden stanset den brått. Rytteren løftet hodet med et rykk og så seg om. Han foldet hendene, bøyde hodet og satt en stund i stille bønn. Så ga han kamelen tegn til at han ville ned. Kamelen la seg langsomt på kne, og mannen steg ned på sanden. Han var ikke særlig høy, men kraftig likevel. Nå knyttet han opp silkesnora rundt turbanen så en kunne se ansiktet hans. Det lange glinsende håret, den krokete nesen og den brede pannen tydet på at han var egypter. Merkelig nok hadde han ikke noen våpen med seg, enda han reiste alene i ørkenen. Det lot til at han var blitt stiv av den lange rideturen, for han gikk fram og tilbake og gned seg i hendene og ristet på bena. Hele tiden stirret han utover mot synsranden, som om han ventet på noe. Så ga han kamelen fôr og begynte å pakke ut det han hadde med seg. Først tok han fram en bunt med stenger som han stakk ned i sanden i en ring. Den lengste satte han i midten. Siden strakte han en teltduk over stengene og la et teppe til bunn i teltet. -De kommer nok, mumlet han fremfor seg. Deretter pakket han ut maten han hadde med seg. Brød, ost og frukt og noen små lærposer med vin. Dessuten tok han fram tre tallerkener av palmeblad og dekket opp på teppet inne i teltet. Da han var ferdig, gikk han ut igjen og stirret østover. Langt borte, helt ute i synsranden, skimtet han en liten mørk prikk. Han ble stående helt ubevegelig og vente mens prikken begynte å ta form. Snart så han at det var en kamel. Nærmere og nærmere kom den, og det varte ikke så svært lenge før den var kommet helt bort til teltet og stanset. Rytteren steg av. De to mennene ble stående og se på hverandre et øyeblikk, og så omfavnet de hverandre. -Fred vær med deg, du den sanne Guds tjener, hilste han som nettopp var kommet. 14 -Fred være med deg også. Velkommen skal du være, svarte egypteren. Nykommeren var høy og mager. Han hadde hvitt hår og skjegg, og var mørkebrun i ansiktet. Han var inder, og som indere flest var han kledd i hvitt. Heller ikke han hadde våpen med seg. -Vi får vente en stund til, mente egypteren. Snart kommer vel den tredje også. Det varte ikke så lenge før de skimtet enda en kamel langt borte. De ventet til den var like i nærheten, og så gikk de den i møte. -Fred være med dere, hilste mannen på kamelryggen. Med deg også, svarte inderen. Denne tredje mannen var spinklere bygd enn de to andre. Han var lys i huden og hadde blondt hår. Øynene var blå, og han så godmodig og hjertelig ut. Han kunne vel være omkring femti år. Så tok egypteren til orde: -Ånden førte meg hit først, og derfor gjorde jeg alt i stand. Teltet er satt opp, som dere ser, og brødet ligger ferdig til å brytes. Han førte dem inn i teltet, tok av dem sandalene og vasket dem på hender og føtter. Da han hadde vasket seg selv også, sa han: -La oss spise og drikke og samle krefter til de anstrengelsene vi har foran oss. Etterpå må vi se å bli bedre kjente

15 og snakke om hensikten med denne reisen vår. Så satte de seg, egypteren ba bordbønn, og de tok for seg av rettene. De var sultne etter den lange turen, og spiste og drakk vel og lenge. Da de var ferdige, sa egypteren: -Ettersom vi kommer til å reise sammen mange dager, er det på tide at vi lærer hverandre å kjenne. Jeg synes det passer best at den som kom hit sist forteller først. -Mine venner, sa den lyshårete rolig, -det jeg har å fortelle, er så utrolig at jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal begynne. Jeg heter Kaspar, og er sønn av Kleantes i Aten. Helt fra ungdommen av har jeg vært opptatt med å studere alt det vårt folks største filosofer har lært. Etter hvert ble det klart for meg at mennesket har en udødelig sjel, og at det bare finnes én sann Gud. Videre kom jeg til at det må være en sammenheng mellom disse to tingene, men hvordan kunne jeg ikke forstå. De greske vismennene kunne ikke hjelpe meg med det. Til slutt dro jeg nordover til Olympos, et fjell hjemme i Hellas. Folk tror at Zevs bor der, han er den øverste av våre guder. Der slo jeg meg til i en hule i fjellet like nede ved stranda for å vente på at den ene sanne Gud som jeg trodde på, skulle åpenbare seg for meg. -En dag som jeg satt utenfor hulen, kom det et skip forbi. En av dem som var på skipet falt over bord, og jeg reddet ham i land og pleiet ham til han kom seg igjen. Han var jøde, fortalte han meg. Av det han sa forsto jeg at den Gud jeg tilba, måtte være den samme som hans folk hadde trodd på i uminnelige tider. Og ikke nok med det. Han fortalte også at de jødiske profetene hadde spådd at Gud ville sende en som de kalte Messias til jorden, for å frelse sitt folk. Grekeren tidde og ble sittende stille en stund. Så fortsatte han: -Mannen sa også at denne Messias som skulle komme, skulle bli konge over jødene. «For vi er Guds utvalgte folk», sa han. Men jeg kunne ikke skjønne at Gud bare skulle la et lite folk nyte godt av sin godhet og kjærlighet, og det sa jeg til ham. Til det svarte han at Gud ville åpenbare sannheten for jødene først, for at de skulle bringe den videre til alle verdens folk når tiden kom. Etter at jøden hadde reist videre, grublet jeg mye på det han hadde sagt. En kveld jeg satt utenfor hulen min, fikk jeg se en stjerne som tindret fram over havet langt ute. Den steg høyere på himmelen etter hvert, og snart sto den rett over fjellet og skinte så sterkt at det var lyst som dagen rundt meg. Og så hørte jeg en stemme som sa: -Velsignet være du. Din tro har seiret. Sammen med de to andre som vil komme fra jordens ytterste grenser skal du få se Ham som Gud har lovet å sende til menneskene. I morgen tidlig skal du reise. Min Ånd skal lede deg! Om morgenen tok jeg alt jeg eide og gikk om bord i et skip som skulle til Antiokia. Der kjøpte jeg meg en kamel og alt jeg ellers trengte for turen. Og nå er jeg 15 kommet hit. Slik er min historie. Nå må dere fortelle. Inderen fortalte først. Han hette Melchior og hørte til en av de fineste og fornemste familiene i landet sitt. Han hadde bodd alene oppe i fjellene i lang tid for å faste og forberede seg på døden og tenke over hvordan han skulle frelse sin sjel. Egypteren hette Baltasar og var av fyrstelig ætt. Han hadde dradd langt inn i Afrika for å tenke over livet etter døden. For verken han eller inderen hadde vært tilfredse med den religionen som de andre i landene deres trodde på. Og så var det hendt dem det samme som grekeren. De hadde sett en strålende stjerne, og hørt en stemme som befalte dem å reise som Ånden førte dem. Og nå hadde de altså truffet hverandre her alle tre. Trefoldighet menighet anbefaler deg å lese resten av boka, se neste side!

16 Trefoldighet menighet anbefaler: Natt i Betlehem, CD med Solveig Slettahjell, Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig. Platen er spilt inn i Fødselskirken i Betlehem. «I Fødselskirken i Betlehem har pilegrimene kommet og gått i årtusener. Veggene har lag på lag med avtrykk av tro; ikoner, bilder, smykker og marmor. Helt siden de tre vise menn kom til Jesusbarnet med sine gaver, har mennesker brakt av det vakreste de har for å hylle den underlige hendelsen som for 2000 år siden forandret verden. Så også vi. Etter at pilegrimene forlot kirken om kvelden og munkene i det fransiskanske klosteret gikk til ro, fikk vi holde på noen timer gjennom fire netter ved inngangen til grotten der tradisjonen sier at Jesus ble født. Og som vi ble overlatt til rommets ro og nattens dyp, ble gavene overbrakt og foreviget så alle som vil høre kan få del i dem» (Erik Hillestad) Ben Hur av Lewis Wallace. Boka begynner med de tre vise menns ferd mot Betlehem (se side 14-15), men handler om Juda Ben Hur, en jødisk handelsmann som levde på Jesu tid i det romersk-okkuperte Jerusalem. Vi følger Ben Hur som galei-slave, soldat og kappkjører og hans leting etter familien sin. I boka opplever Ben Hur og hans familie Jesus ved tre forskjellige anledninger. Boka kom ut første gang i Ben Hur ble filmet som stumfilm flere ganger, og spillefilmen Ben Hur fra 1959 vant hele 11 Oscar. Julemysteriet av Jostein Gaarder. Leser du ett kapittel hver dag, kan du følge Joakims historie der han hver dag åpner en luke i den mystiske adventskalenderen som han har funnet i en gammel bokhandel: Bit for bit fortelles den spennende historien om Elisabeth som reiser både geografisk og historisk fra Oslo i vår tid gjennom Europa og Lilleasia tilbake til Jesu fødsel. De hellige tre narrer av Tor Åge Bringsværd/Hilde Kramer. Kanskje hadde De Hellige Tre Konger med seg hver sin narr som også ønsket å gi barnet i stallen en gave? Hyrdene på marken i dag ved noen av dem av Lars Petter Aamodt (red). Forlaget skriver om boka: Fortsatt er det hyrder fra Betlehemsmarkene som forkynner det de har sett og hørt. Vi møter noen av dem i denne boken, ledere for ulike kirker og menigheter, som skriver betraktninger over tekster fra advent- og juletiden. De er felles om å forkynne budskapet «Frykt ikke» inn i en kontekst hvor frykt hører hverdagen til. Arnes Quiz 1. Hva heter havnefogden i Arendal? 2. På siden av Vesterveien står det et skilt som viser hvilket år denne veien var ferdig bygd. Hvilket år? 3. Hvilken institusjon i Arendal har valgspråket (mottoet): Vel bevart godt fortalt 4. En dansk salmedikter blir ofte kalt julens salmedikter. Hvem er det? 5. Trefoldighetskirkens nye orgel er blitt berømt over hele landet. I hvilket land ble det bygget? 6. Et stort politisk parti ble stiftet i Arendal i Hvilket? 7. Fridtjov Nansen fikk i 1922 Nobels fredspris for sitt store hjelpearbeid i Russland, Armenia og Ukraina. Han hadde en dyktig medarbeider som senere ble berømt for noe helt annet. Hva het denne assistenten? 8. Hvor mange egg er det i et snes? 9. Vår kirke har alltid samme prekentekst under høytidsgudstjenesten 1. juledag. Hvilken tekst? 10. Da Jesus var 8 dager ble han båret fram i templet for å omskjæres. Der møtte han to eldre mennesker som lovpriste Gud ved synet av gutten. Den ene var Simeon. Den andre var en kvinnelig profet. Hva het hun? Arne Bergersen Svarene finner du på neste side. 16

17 Maren Woie Min salme Jeg er blitt oppfordret til å dele EN salme med leserne av Menighetsbladet. Det høres enkelt ut, men det er det ikke! Salmeskatten vår inneholder så mange kjente, kjære og mektige salmer at det å velge EN er svært vanskelig. Der er så mange jeg kunne ha lyst til å trekke fram, men skal begrense meg til ett par, og så håper jeg at du vil ta fram Norsk Salmebok og lese og synge videre selv. Koralene og kirkemusikken er med på å framheve og understreke innholdet i salmene. Ord og toner smelter sammen, Se, solens skjønne lys og prakt Se, solens skjønne lys og prakt har ført sitt løp til ende, seg verden har til hvile lagt, tenk, sjel, hva deg mon hende! Tred frem for himlens port, kast all bekymring bort, la dine øyne, hu og sinn på Jesus være rettet inn! De blanke stjerner skinner vel og skyter lyse stråler i nattens mulm på dal og fjell; dog meget mer tilmåler rettferdighetens sol meg lys fra nådens pol. Min Jesus, han er sol og skjold, jeg overgir meg i hans vold. T: Christian Scriver 1686 O: Birgitte Kaas Huitfeldt 1734 M: Norsk folketone (Vang i Valdres) og med vårt nye kirkeorgel er det høytid når kantoren leder oss. Jeg vil vise til en salme som har fulgt meg fra skoledagene. Det var en som vi ofte sang når skolen sluttet og vi skulle gå hjem. Det var N.F.S. Grundtvigs salme fra 1856 (NoS 308): Alt står i Guds faderhånd, hva han vil, det gjør hans Ånd, av Guds nåde, til Guds ære, evig glade skal vi være :/:i vår Herres Jesu navn:/: En annen salme som jeg også er svært glad i, er Liv Nordhaugs fra 1969 (NoS 717): Herre, jeg vil gjerne takke, for min dag som er fra deg. Takk for nye muligheter, som du legger foran meg. Takk for evner, kraft og kall, takk for løfter uten tall. Men til slutt vil jeg som Min Salme velge Christian Scrivers salme fra 1686 (NoS 808): Se, solens skjønne lys og prakt. Dette er en kveldssalme som gir ro og trygghet. Melodien er en norsk folketone fra Vang i Valdres. Jeg er glad i denne salmen for den minner meg om at jeg er tatt vare på, både natt og dag. «De blanke stjerner skinner» og jeg kan gå til ro i trygg forvisning om at jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. Jeg kan samle krefter til en ny dag med nye muligheter og nye utfordringer. Jeg utfordrer: Jens Barland til å dele en salme med Menighetsbladets lesere Svar på Arnes Quiz: 1. Rune Hvass Aust Agder Kulturhistoriske Senter 4. Hans Adolph Brorson 5. Tyskland 6. Det Norske Arbeiderparti 7. Vidkun Quisling, stk. 9. Johannes 1, Profetinnen Anna 17

18 VAKT HELE DØGNET Sam vil vi og v Velg en bank det er lett å bli kjent med! ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE Har du føttene, har vi skoene Stoa Vest, 4844 Arendal, Tlf LEDIG ANNONSEPLASS RANDI OG KNUT R. Odden senteret, 4876 Grimstad Tlf HIS SKORINGEN Mørland Sko AS Olaf Slaattene AS Begravelsesbyrå og Blomsterhandel Solgt! Ei Banken ved Torvet Strandgt. 4, 4836 Arendal, Tlf Amfi Arena, 4836 Arendal, Tlf BYGLAND TLF Etablert 1925 HELE DØGNET AvskjedKranser med biskopen og blomster Kystvn. 151, 4842 Arendal Telefon: Gravmonumenter Askeonsdag februar 2012 Sammen med pårørende vil vi bidra til en personlig og verdig begravelse / bisettelse VAKT HELE DØGNET Kveldsgudstjeneste i Trefoldighetskirken v/biskop Olav hvor biskopen tar avskjed med menighetene i Arendal p Torvet Arendal T R Solgt! Eiendomsmegling LEDIG ANNONSEPLASS R TREFOLDIGHET MENIGHETSBLAD Avskjed med biskopen Askeonsdag Faste - 22.medarbeidere: februar 2012 Utgiver: Frist stoff neste nr: Trefoldighet Menighetsråd Menighetsrådets leder, menighetens 30. januar prester, kantor, menig hetssekretær v/biskop e-post:olav trefoldighet.menighetskveldsgudstjeneste i Trefoldighetskirken Skjevesland Redaksjon: og kirketjener hvor biskopen tar avskjed med menighetene i Arendal prosti. Cecilie Beisland Holm Karin Thorsen Bankkontonr: Produksjon: Kristin Bae Mysen Lay-out: Harald Tallaksen 1 0 T R E F O L D I G H E Trykk: Birkeland Trykkeri 18 T

19 Vi går til kirke 2. desember 1. s. i adventstiden Familiemesse v/bjørn Inge Holberg og Åsta Ledaal. Lys Våken-koret deltar. Dåp. 9. desember 2. s. i adventstiden Ni lesinger kl v/trefoldighet kantori og Sissel Hasleholm. 16. desember 3. s. i adventstiden Gudstjeneste på Strømsbu bedehus kl v/åsta Ledaal. Nattverd 23. desember 4. s. i adventstiden Åpen kirke kl Mulighet for lystenning og stillhet. Sokneprest Åsta Ledaal vil være til stede. 24. desember Julaftengudstjeneste kl v/åsta Ledaal og Sissel Hasleholm Arendal guttemusikkorps Julaftengudstjeneste kl v/åsta Ledaal og Sissel Hasleholm. Trompetmusikk 25. desember 1. Juledag Høytidsgudstjeneste kl v/sissel Hasleholm og Åsta Ledaal. Trefoldighet kantori. Trompet v/erik Yggeseth. Nattverd. 26. desember Stefanusdag / 2. juledag Ingen gudstjeneste i Trefoldighet 30. desember Romjulssøndag Høymesse kl desember Nyttårsaften Midnattsmesse kl v/åsta Ledaal 1. januar Nyttårsdag / Jesu navnedag Ingen gudstjeneste i Trefoldighet 6. januar Kristi åpenbaringsdag Høymesse kl v/sissel Hasleholm. Nattverd 13. januar 2. s. i åpenbaringstiden Høymesse kl Dåp. 20. januar 3. s. i åpenbaringstiden Høymesse kl Nattverd 27. januar Såmannssøndag Høymesse kl Dåp. 3. februar Kristi forklarelsesdag Familiemesse kl v/ Bjørn Inge Holberg og Åsta Ledaal. Dåp. Tårnagentene deltar. Utdeling av bok til 6-åringer 10. februar Fastelavnssøndag Fellesgudstjeneste for hele prostiet kl 11.00, avskjed for prost Sissel Hasleholm. Nattverd 17. februar 1.s. i fastetiden Høymesse kl Dåp. 24. februar 2.s. i fastetiden Høymesse kl Nattverd 3. mars 3.s. i fastetiden Høymesse kl Dåp Glad i å skrive? Er du kreativ, glad i å skrive? Vi trenger flere som kan bidra til «Nytt fra Trefoldighet», enten i redaksjonen eller som skribenter. Meld din interesse til Cecilie på tlf eller send en e-post til DÅP Ella van Gasteren Røilid Malin Holst Rutgerson Rebekka Rasmussen Louis Scarnick Skåland Nathalia Hokholt Trondahl GRAVFERD Hildur Jorkjen Bjørg Astrid Ersdal Alfhild Johanna Johansen Jan Johansen Ruth Skoog 19

20 Velkommen! SØN 11:00 Gudstjeneste. Se oversikt inni bladet, på hjemmesida eller i avisene. MAN 11:00 16:00 Cornerstone kafé er åpen. Kl er småbarnsforeldre spesielt velkommen. 18:00 KIA (Kristent interkulturelt arbeid): norsktreningskafé i kirkekjelleren. Kontaktperson: Arnhild Reinum tlf KIA multikulturelle gospelkor. Kontaktperson: Rannveig Nilsen tlf TIR :00 Kirken er åpen for stillhet og meditasjon. Velkommen inn til en rolig stund! Tenn gjerne et lys! 19:00 Trefoldighet kantori, øvelse i kirkekjelleren kontaktperson: Jens Barland tlf Følg med på menighetens hjemmeside, Facebook-side eller i lokalavisene! Velkommen! ONS :00 Kirken er åpen. 20:00 ca. en gang i måneden: Pusterom i Kirkekjelleren. Kontaktperson: Harald Olsen tlf TOR :00 Cornerstone kafé. God kaffe og vennlig atmosfære :00 Kirken er åpen. 18:00 Konfirmantundervisning og Lær dem å lede for ungdom. Kontaktperson: Bjørn Inge Holberg tlf LØR :00 Kirken er åpen. 23:00 02:00 Ungdomskafé i Cornerstone CORNERSTONE Dagkafe: Mandager og torsdager kl. 11:00-16:00. Ungdomskafe: Lørdager kl. 23:00-02:00 GATEKAPELLET Gatekapellet i kirkebasaren er åpent alle dager, hele året. Her kan du tenne et lys og be. Tips i førjulstida: Smil og si hei til noen du ikke kjenner! Gjør noe du aldri har gjort før! Gi et kompliment til noen du treffer! Hva er GOD tid for deg? Kan du gi deg selv litt mer god tid? God jul, hilsen redaksjonen!

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Oppstillingen er slik: (lengst bak) evt. Oliver Bjørnar. VII Silje Jacob. VI Laila Hansa. V Kristina Leander. IV Edvard Lars Andreas III

Oppstillingen er slik: (lengst bak) evt. Oliver Bjørnar. VII Silje Jacob. VI Laila Hansa. V Kristina Leander. IV Edvard Lars Andreas III Lysmessen innledes med at konfirmantene står oppstilt på to rekker bakerst i kapellet. Alle bærer konfirmantkapper, og alle holder hvert sitt hvite lys. Lysene er ikke tent. Kapellet er mørkt. Det eneste

Detaljer

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN Innhold I TÅRNET... 2 O HØYE BARN... 2 ADVENTSKRANSEN GRØNN OG RUND... 3 ADVENTSVERS... 3 OVER SOL OG OVER STJERNE... 4 DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ... 5 MARIA VAR EN MØY

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer