TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012. Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS"

Transkript

1 TREFOLDIGHET NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM Tema: Underveis VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN EN REISE GJENNOM LIVET Gjesteskribenten Solveig Pihlfeldt Haugen PILEGRIMSLEDEN TIL NIDAROS Av Kristin Bae Mysen Side 4-6 Side 7 Side 8-9

2 Menighetsrådets leder Bente Pedersen Innspill Kirkekontoret Sokneprest: Åsta Ledaal tlf mob e-post: KIRKE- KONTORET Vi er underveis Guds menighet er jordens største under skrev Ronald Fangen i Tidligere i høst var jeg på et informasjonsmøte om den nye kirkeordningen, der vi startet med denne salmen. Den norske kirke er inne i en spennende tid, og menighetene er utfordret til å si noe om hvordan kirken skal være organisert i fremtiden. Hva slags styrer og råd skal vi ha? Trenger vi prostiet? Bispedømmet? Hva trenger vi på grasrota av ledere/ ledelse på høyere nivå for at vi skal bli en levende folkekirke, og en godt fungerende menighet? Menighetsrådet har diskutert saken flere ganger, deltatt på møter med andre menigheter, og vi har tenkt. Før desember skal vi sende inn våre tanker og svare på en rådgivende spørreundersøkelse. Alle høringsuttalelsene kommer til Kirkemøtet der de leses og telles med. Vi er underveis i prosessen med ny kirkeordning, og vi er underveis i livet. Hva skjer i kirken på vårt vaktskifte? Har vi visdom og vidsyn til å gjøre de riktige valgene? Vi er også underveis i forhold til den nye gudstjenestereformen. Noen tenker at gudstjenester og kirkens liv skal være som det alltid har vært. Men vi lever i en tid med endring, og kirken er også en del av den prosessen. Vi vil at alle som kommer skal vite hva som skjer, kjenne ordene som blir sagt og det som synges. Derfor skal vi lage enkle informasjonshefter til de ulike gudstjenestene, så vi kan øve sammen og bli gode sammen! Noen ganger er det slik at når ord og uttrykk endres forstår vi klarere, fordi vi er nødt til å lytte på nytt og tenke nytt. Et eksempel kan være deler av Fadervår. Den vi bruker nå sier blant annet: Led oss ikke inn i fristelse. Den nye lyder: Og la oss ikke komme i fristelse. Noen vil holde på den gamle, fordi de er vant til den, mens andre tenker at endelig får vi et enklere og klarere språk. En annen endring er ny biskop. Agder- og Telemark bispedømme er først ute med å få biskop under den nye ordningen. Alle menighetsrådene har gitt sine stemmer, de kirkelige ansatte har uttalt seg, og kirkemøtet skal i begynnelsen av desember foreta det endelige valget. Vi er spent på hvem det blir, men vi har tiltro til prosessen som er gjort og til at den som er best rustet for oppgaven får jobben. Så blir det vår oppgave som lokalmenighet å ønske biskopen velkommen til oss når den tid kommer. Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår avslutter Fangen første vers av salmen. Vi går mot juletider; et under er på vei vi er underveis mot fullkommenhetens vår! God advent! Forsidebildet: «Kongenes tilbedelse» fra Trefoldighetskirken i Arendal. Utsnitt av maleri fra slutten av 1600-t. Se omtale side Foto: KEN Rådhuset tlf Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal Menighetssekretær: Arnhild Reinum tlf mob e-post: agderkirken.no Kantor: Jens Barland tlf mob e-post: agderkirken.no Kirkeketjener: Arild Hansen mob Ungdoms- og sentrumsprest: Bjørn Inge Holberg tlf mob e-post: Prost: Sissel E. Hasleholm tlf mob e-post: agderkirken.no Kirkeverge: Einar Bore Kontor tlf Menighetsrådets leder: Bente Pedersen mob e-post: trefoldighet 2

3 Åsta prest Det holder for hele året - juleevangeliet! Hvorfor ikke tenne et enkelt lys når du setter deg ned, kanskje mot kvelden. Det kan være symbol på håp, tro og forventning et lite Jesuslys i hjemmet. Vi er i adventstiden. Det er mørketid, men mørket skyves til side av uendelig mange adventslys. Lyset bringer håp. I lysgloben, som vi bruker hver søndag i kirken, er lyset i sentrum det som er lyskilden for lysene som etter hvert tennes og settes i sine lysholdere på «ekvatorlinjen». Her kan hvem som helst komme og tenne lys for seg selv eller andre. Det er en tydelig handling! Jesus omtaler seg selv som Verdens Lys. Et lys som skal få «smyge» seg frem til et hvert menneske på denne jord uten at det er påtrengende. Det bare er der! Vi kan vende lyset ryggen og forlate det, eller vi kan vende oss mot lyset og la det skinne inn i livene våre. Vi bestemmer selv! Adventslysene er for meg en påminnelse om det Store lyset som kom til oss den første julenatta på Betlehemsmarkene. Det er et lys for hele året og for hele livet. Det lille Jesusbarnet i stallen var og er noe mye mer enn et lite barn som samler oppmerksomhet over hele jorden i advents- og juletiden. Han er mye mer enn det hyrdene klarte å oppfatte og mye mer enn det kanskje vi også klarer å forstå. Kanskje det er riktig slik som «Den lille prinsen» sier: «Kun med hjerte kan man se riktig. Det vesentlige er usynlig for øyet.» I adventstiden kan vi tenne våre lys og være underveis mot feiringen av Verdens lys, men vi kan tenne lys hele året og la det være en påminnelse om Himmelens komme til vår jord. Hans lys og den himmelske lovsangen forstummer ikke når butikkene stenger på julaften. 3 All den vakre sangen og musikken som formidles gjennom de mange konsertene i førjulstiden, er også en god mulighet til å forberede seg i ventetiden frem mot jul. Og når juletiden er over og vi er godt i gang med det nye året, kan en CD være med å holde fokuset og gi Gudsnærvær. For travle og bilkjørende mennesker er det også vettugt å bruke lydbøker. Den nye Bibeloversettelsen er vel verdt å lytte til også i godstolen! La ditt tente lys være din påminnelse om Gudsnærværet gjennom hele året! Lykke til! Velsignet jul ønskes alle menighetsbladets lesere!

4 Tekst: Redaksjonen I min fars hus er det mange rom Johannes 14, 2 Bli med på en vandring, både utenfor og inne i Trefoldighetsskirken! Trefoldighetskirken i Arendal sentrum ble innviet i 1888 og er i dag som den gang, en vakker kirke i tysk, nygotisk stil med terrakottarød teglfasade mot oksydert kobbertak. Tårnet Tårnet med sin kjente værhane rager 88 meter til værs. Tårnets fremste symbolske betydning er styrke. Middelalderens bymurer ble bygget med tårn for å befeste og styrke dem. Kirketårnet symboliserer kirkehusets funksjon av å være himmelborg og Guds festning i verden. Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke gå opp i tårnet uten spesiell tillatelse. Hvert år arrangeres det en Tårnagenthelg for tredjeklassinger/9-åringer der en spennende tårntur inngår i opplegget. Atypisk beliggenhet Det er gammel skikk å plassere kirkene i en akse fra vest til øst, med hovedinngang i vest (betegner verden, den himmelretning hvor solen går ned) og alter i øst (den himmelretning hvor solen går opp, og som peker mot Jerusalem og hvor Jesus Kristus ved tidens ende skal komme igjen). På grunn av begrenset plass på tomten ligger Trefoldig hetskirken i Arendal med alteret mot sør. Kirkebasaren Ønsker du å besøke kirken, anbefales det å starte på gateplan. Under kirken ligger kirkebasaren med sine rundbuer. Dette er den eneste kirkebasaren i Norge som er planlagt og bygd samtidig med kirken. Basaren rommer både kirkelige og kommersielle aktiviteter som Cornerstone, Gatekapell, Kirkekjeller og kiosken 7-eleven. 4 Cornerstone er en tverrkirkelig kafé som har åpent på dagtid mandag og torsdag, og på kvelds- og nattetid på lørdag. Her serveres caffè latte med kjærlighet og det finnes alltid noen å prate med. Ta gjerne med deg et lite bibelvers fra treskrinet på kafébordet før du forlater stedet. Cornerstone er også fast møteplass for Natteravnene før de starter oppgaven med å trygge byen. Gatekapellet er åpent 24 timer i døgnet, hele året! Her kan du sitte stille og meditere. I kapellet ligger det steiner du kan legge på alteret som et symbol på en bør du vil legge fra deg. Der er også mulighet å skrive ned

5 bønnebehov på en lapp, og noen vil senere be for dette! Kirkekjelleren Litt lenger borte har Kirkekjelleren inngang fra gateplan. Her serveres det ofte kaffe, og på 17. mai er det åpent hus. Velger du å delta på Pusterom som gir hjelp til å ta omsorg for deg selv i en travel hverdag ved hjelp av toner, bilder og tekster - så finner det sted her. KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) har norsktreningskafé for våre nye landsmenn hver mandag kveld i kirkekjelleren. I tillegg er det øvelse for det multikulturelle gospelkoret! Kantoriet (kirkekoret) øver i kirkekjelleren på tirsdager, og menighetsrådet har sine faste møter lagt hit. Konfirmantene har kjelleren som stamsted gjennom hele konfirmasjonstiden, og «Lær dem å lede», ungdomssatsingen i prostiet, møtes også her. Kvinneforeningen SMR (sykepleiernes misjonsring) bruker disse lokalene på formiddagstid til sine møter. Det er mulighet for å leie kirkekjelleren til private arrangementer. Grunnsteinen Når du beveger deg opp til hovedinngangen i kirken, gå gjerne en runde rundt bygningen for å se byen fra en ny og spennende vinkel! På baksiden kan du se grunnsteinen som ble nedlagt i 1885 da arbeidet med å oppføre kirken ble satt i gang. Våpenhuset I det du går inn gjennom den store hoveddøren kommer du inn i våpenhuset. Det er forhallen i kirken. Navnet skriver seg fra den tiden da folk bar våpen, og hvor disse måtte legges igjen her før man gikk inn i det hellige rommet. Skipet Når du åpner svingdørene kommer du inn i skipet som har to sideskip. Ordet skip symboliserer kirkebygget som et skip med Guds folk om bord på vei over livets hav til himmelens havn. Skipet i Trefoldighetskirken har sitteplasser. Ned fra taket henger kirkeskipet Varg og i tillegg tre massive lysekroner samt to under orgelgalleriet. Koret Når du går opp midtgangen og to trinn opp, befinner du deg i koret. Koret har sitt navn fra klosterkirkene, fordi det var her tidebønnene ble sunget fra. Koret er stedet hvor alteret er plassert og hvor presten forretter gudstjenesten. Der kan man motta nattverd og knele ned ved alterringen. Lese- Forts. neste side.

6 pulten, hvor tekster blir lest, døpefonten og trappen opp til prekestolen står også i koret. Sakristiet Bak koret ligger sakristiene, to tilstøtende rom hvor gjenstander til bruk under gudstjenesten oppbevares, som kirkesølv, messeklær og liturgiske bøker. Her gjøres de praktiske forberedelser til gudstjenesten. Prestesakristiet ligger til venstre og Dåpssakristiet til høyre. Sidealteret Til høyre under galleriet står sidealteret. Her vil du se en bønnekrukke, og hvis du skriver en bønn på en lapp og legger oppi, blir den med i en fellesbønn på søndagens gudstjeneste. På alteret ligger også noen små steiner du kan ta med deg hvis du trenger en påminnelse om noe godt fra besøket ditt i kirken. Over sidealteret henger krusifikset som er laget av treskjærere på Madagaskar. Kristusfiguren kan tas av korset ved behov for å minne oss om den oppstandne Kristus. Galleri og orgel Tilbake i Våpenhuset går det på hver side trapper opp til galleriet. Her kan du se det nye, flotte Mühleisen-orgelet, samtidig som du lytter til kantor som sitter og spiller. Orgelet er det nest største i Agder og Telemark bispedømme. Besøk kirken! Du kan besøke kirken alle dager unntatt mandag og fredag fra klokken til kl Du kan tenne et lys, be en bønn eller bare sitte litt i benkeradene og kjenne på stillheten. Velkommen inn kirken er åpen! Lysgloben Til høyre for koret, står lysgloben. Kristuslyset brenner i midten, og hvis du ønsker det, kan du tenne et lys og plassere på ringen rundt, for deg selv eller andre. På veggen i koret bak lysgloben henger 1600-talls maleriet «Kongenes tilbedelse». 6

7 Solveig Pihlfeldt Haugen (20) er fra Arendal, men bor for tiden i Brasil hvor hun studerer ernæring og kosthold som er en del av et årsstudium i fitness. Etter jul fortsetter hun studiet på Bali. Da hun bodde i Arendal arbeidet hun aktivt for park i Barbu. Hun sang i bryllup og ved andre arrangementer, og hun jobbet i lokalradioen og forskjellige butikker i sentrum. Hun er samfunnsengasjert og opptatt av sang, dans, trening... og kjæresten selvfølgelig. Gjesteskribenten En reise gjennom livet Mange ser på livet som en reise. Man snakker om at man er halvveis i livet, man har dårlig tid. Dårlig tid til å gjøre hva? Jeg er 20 år, halvveis til 40, og jeg får høre at jeg har dårlig tid. Skal jeg dø når jeg er 40? Det folk snakker om når de sier jeg som 20-åring har dårlig tid, det er vel egentlig studier, men jeg holder på. Jeg har gått på folkehøgskole i Hønefoss, hatt et fantastisk år der, på musikk- og teaterlinja, og møtt utrolige mennesker og opplevd helt unike ting, som for eksempel å sette opp Cats, spille teater for flere 1000 barn og få venner for livet. Nå er jeg i Brasil og studerer Ernæring og kosthold, og etter jul skal jeg fortsette studiet på Bali, hvor jeg tar Personlig Trener utdanning, så jeg er underveis. Men livet handler om så utrolig mye mer enn å stresse med å få en utdanning og deretter en jobb så du kan forsørge deg og familien din, ha et sted å bo og en bil eller to. Hva med alle opplevelsene, minnene og de fantastiske menneskene der ute? Amerikanske Margaret Lee Runbeck sa en gang «Lykke er ikke en stasjon man kommer til, men en måte å reise på». Den nye verden burde virkelig høre på henne. Vi jakter etter den beste utdanningen, ønske om millionlønn før vi er fylt 30, og det største og fineste huset. Hva med å stoppe opp litt, og tenke etter, hva er det som egentlig betyr noe? Er det det å sette seg på toget og kjøre rett til siste stoppested, eller er det det å ta seg tid til å oppleve ting på reisen, treffe nye mennesker, kanskje møte nye kulturer og skape minner som du kan ta med deg til endestasjonen hvor det fine huset og den godt betalte jobben står og venter? Jeg tror på det å ta seg god tid. Ja, jeg er sørlending, så jeg er født til å ta meg god tid, men det er ikke bare det det står på. Jeg syns det er viktig å ta små steg fremover, nyte det man har, gjøre det man har lyst til, slik jeg gjør nå, når jeg reiser og bare tar et årsstudium for å komme litt i gang, og samtidig oppleve ting jeg aldri hadde fått muligheten til å oppleve ellers. Hvor veien bringer meg etter Bali, det aner jeg ikke, men jeg stresser ikke, jeg har jo hele livet foran meg. Det er fortsatt langt igjen til endestasjonen. 7

8 Tekst: Kristin Bae Mysen Pilegrimsleden til Nidaros Nidaros er det historiske navnet på byen Trondheim og det katolske bispedømmet før Olav den hellige som falt i slaget på Stiklestad i 1030 gjorde sitt til at kristendommen fikk feste i landet. Han regnes som vår første martyr, helgen og heltekonge. Han ble begravd der hvor Nidarosdomen senere ble bygget. Etter hans død gikk det rykter om at en av kongens menn, Tore Hund, fikk leget et sår i hånden da et stenk av kongens blod kom på det. Og da kongens grav ble gravd opp vel ett år etter, sies det at kongens legeme var helt utskadd. Hår og negler hadde til og med vokst på ham, og han ble lagt i et kostelig skrin. Olav den helliges skrin Der hvor Olav den helliges lik lå den første vinteren, kom det opp en kilde med vann som hadde legende kraft. Kilden ble senere bygget inn i Nidarosdomen, og pilegrimer i tusentall strømmet hit for å drikke av det hellige vannet. Og ved å oppsøke Olav den helliges skrin i Nidaros, trodde middelalderpilegrimen at han fikk del i de samme guddomskrefter som hadde virket i helgenen. Pilegrimsleden til Nidaros var i middelalderen et pilegrimsmål på linje med Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela. Etter reformasjonen i 1536 ble helgendyrkelse forbudt i Norge, og pilegrimsleden ble liggende brakk helt fram til 1997 hvor den på nytt ble merket opp. Siden denne merkingen er antallet pilegrimer igjen økende. Den Gamle Kongeveien er navnet på den opprinnelige ferdselsåren mellom Østlandet og Trøndelag og er i dag en merket vandrerute fra Oslo til Trondheim. Den har sitt høyeste og kanskje flotteste parti over Dovrefjell. Veien har nå fått status som Europeisk kulturvei. Den starter i Gamlebyen i Oslo ved ruinene av Mariakirken i Middelalderparken, hjertet i det Gamle Oslo. Milesteinen Her ligger også den milesteinen som forteller hvor langt det er til Nidaros. 8 (Milesteinene fra gammelt av fortalte de vegfarende om når de hadde gått eller kjørt en mil fra den forrige milesteinen. Hver kommune langs pilegrimsleden har en slik merkestein som inngår i merkesystemet.) Herfra fortsetter turen oppover Groruddalen og følger E6 på kryss og tvers gjennom åker og eng til Hamar. Deretter går den nordover gjennom Gudbrandsdalen, over Dovre og mot Nidarosdomen. Det finnes også andre pilegrimsleder til Nidaros, men denne er antagelig den mest brukte. Å gjøre: En pilegrim må plukke med seg en stein fra det stedet en starter. Steinen symboliserer en byrde man bærer på, en bekymring man har eller noe man vil endre på. Når man kommer til Dovrefjell, kaster man steinen i Allemannsrøysa og på den måten kvitter seg med det som tynger. For pilegrimsledene til Nidaros er det laget et fint pilegrimspass, eller Olavspass, med plass til personalia, ord til pilegrimen, og god plass til stempler. Det brukes til å dokumentere vandringen, og har man vandret de siste 10

9 milene inn til Nidaros er man berettiget til Olavsbrevet. Det første stemplet får man gjerne på Oslo Pilegrimssenter som ligger sentralt ved Oslo Domkirke og deretter ligger fem pilegrimssentre langs leden hvor man kan få stempel: Granavollen Hamar Dale Gudbrands Gard Dovrefjell Nidaros Pilegrimsgård. Når en pilegrim ankommer Nidarosdomen må han må gå tre ganger rundt domen før han kan tre inn i katedralen. I neste nummer av bladet følger vi pilegrimsleden til Santiago de Compostela i Spania FAKTA Kristin Lavransdatter På Husaby gård i Skaun kommune i Sør-Trøndelag skrev Sigrid Undset store deler av Kristin Lavransdatter. Det var her Kristin bodde sammen med sin Erlend. Da Kristin hadde født Nåkkve la hun ut på pilegrimsferd til Nidaros. Pilegrimsleden går gjennom gårdstunet og pilegrimen kan vandre i Kristins fotspor helt fram til Nidaros. Pilegrimssymbol Dette pilegrimssymbolet finner du på veien til Nidaros. Merket er sammensatt av Olavskorset og Valknuten, kjent i Norge som severdighetssymbol. Avstand: Oslo Trondheim 643km Gåtid: Ca. 30 dager Overnatting: Det finnes organiserte overnattingssteder langs hele leden, hvis en ikke ønsker å telte. Informasjon: Kilder og aktuelle bøker: Dokumentar NRK: Veien til Nidaros klipp/839091/ Pilegrimsguiden Tønsberg Oslo Hamar Pilegrimsguiden Hamar Nidaros av Eivind Luthen Nidarosdomen i Trondheim. Påbegynt i 1070 og ferdigstilt rundt

10 Fotoalbum Foto: Arnhild Reinum og Harald Tallaksen (pilegrimsvandring) Arendalsuka 16.august Tv.: Bjørn Inge (Trefoldigh.) og Joh (trosoppl.) ønsker velkommen til kirkestanden. Over: Lars Peder (Barbu) i folkemylderet sammen med fellesrådets leder Alf Eivind. Pilegrimsvandring 26.august Pilegrimsvandring sammen med Barbu menighet fra Myra skole via Granestua og Nesheim til Barbu kirke. 10

11 5 års jubileum KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) 15. september Elisabeth og Richard danser latvisk folkedans. KIA-koret i aksjon med sangere fra 9 forskjellige land. Freweyni fra Eritrea og Hui fra Taiwan koser seg på festen. Nydelig sang av Ge fra Kina. Freweyni serverer kaffe på eritreisk vis. Familiegudstjenester 21. oktober og 30. september Ge og mamma Liqun deltar på Verdensløpet i sentrum om formiddagen. Blomsterstedet var populært under bønnevandringa på familiegudstjenesten 30. september. 11 Ivrige tilhørere i barnekorene Flos bagos (Flosta), Tween Sing (Barbu) og Mini Sing (Tromøy) på prostifamiliegudstjenesten 21. oktober.

12 Kåseri ved Kristin Bae Mysen Gull og gråstein og blir det en vakker historie med rom for undring og fantasi. «Kongenes tilbedelse» henger i Trefoldighetskirken i Arendal. Malt kopi, originalen er malt av Giovanni Stradanus på slutten av 1600-tallet. Foto: KEN «Kongenes tilbedelse» og «Hyrdenes tilbedelse» er to bilder som viser hvilke mennesker Gud valgte seg ut for å være vitner til den radikale historien om at skaperen av universets galakser skulle la seg føde som et fattig, lite barn. Og i tillegg av en jomfru. Helt fra jeg var liten har jeg drømt meg bort i historien om de tre vise menns vandring mot Betlehemsstjernen og englenes åpenbaring for hyrdene på marken. Kanskje skyldes det det sterke inntrykket åpningskapitlet til boken Ben Hur (se side 14) gjorde på meg da jeg leste det som tolvåring og der forfatteren Lewis Wallace skildrer møtet i ørkenen mellom disse tre mennene som kom fra hver sin landsdel. For meg er De tre vise menn omtales kun to steder i Bibelen, et sted som «noen vismenn fra Østen» og et annet sted som «konger». De var antagelig kloke og mektige astrologer som tilhørte kongelige hoff fra områder rundt Arabia, Etiopia og Middelhavet, mens hyrdene på marken derimot var fattige gjetere med et yrke som rangerte absolutt lavest på rangstigen. Så hvilke tanker hadde Gud med å velge akkurat dem som sine vitner? Var det Guds måte å si at vi alle er like for ham, enten vi er Prøysens «Kong Salomo» eller «Jørgen hattemaker»? Det at Jesus selv senere kalte seg «Den gode hyrde» må jo også ha virket svært provoserende på datidens lærde når vi vet at hyrdene ikke en gang kunne stille som vitner i rettsaker fordi de ikke hadde tillit hos folket. Jeg har ofte fabulert på hvilke mennesker Gud hadde valgt ut i dag hvis juleevangeliet skulle blitt fortalt på nytt. Hvem ville Gud regnet som kloke, gode og mektige nok til at de sammen skulle kunne møtes for å følge stjernen mot Betlehem? Kunne det for eksempel ha vært vår egen Jonas Gahr Støre, den sørafrikanske biskopen Desmond Tutu og Mor Teresa? De to sistnevnte som begge har vært fredsprisvinnere. Jeg synes jeg ser dem 12

13 for meg, disse tre, der de går i sakte prosesjon gjennom ørkenen. Og hvem kunne englene ha vist seg for ute på marken? Det utestengte romfolket som i dagens Europa jages fra sted til sted? Og hva hvis Jesus senere hadde kalt seg for Den gode Sigøyner? Ville vi tatt ham seriøst? Bildet i Trefoldighetskirken i Arendal og altertavlen i Kulturkirken Jakob viser at datidens vitner var til stede for å bivåne begivenheten om at Jesus ble født i en stall. En begivenhet som for all ettertid forandret den historiske tidslinjen og førte til tidsforkortelser som før og etter Kristus (f.kr. og e.kr.) på alle vestlige språk. En begivenhet som førte til at vi i dag blir bergtatt av Peterskirken i Roma, sukker henført over Notre-Dame i Paris, beundrer Gaudís lekenhet i katedralen Sagrada Familia i Barcelona eller går på pilegrimsvandring til Nidarosdomen i Trondheim. En begivenhet som inspirerte Giovanni Stradanus og Eilif Petersen til å male bildene vi fremdeles kan glede oss over og som kanskje kan hjelpe oss til å gjøre som vismennene og hyrdene: ta fatt på vandringen for å finne kontaktpunktet mellom Gud og mennesker, uansett vår stilling eller stand. En begivenhet som førte til at du akkurat nå sitter og leser Menighetsbladet til Trefoldighetskirken i Arendal. God jul! Konserter i Trefoldighetskirken julen nov: Julekonsert kl v/ Arendal Ungdomsmusikkorps 5. des: Stille natt kl des: Julekonsert kl v/ Cantabile 16.des: Julekonsert kl v/ byens kor. Gratis inngang 17. des: Julekonsert kl v/ Helene Bøksle 22. des: Julekonsert v/ Hanne Krogh og tre tenorer «Hyrdenes tilbedelse» malt av Eilif Petersen (1880) utgjør altertavlen i Kulturkirken Jakob i Oslo. De tre vise menn hadde med seg gull, røkelse og myrra. La deg inspirere og tenn kongerøkelse i førjulstiden! 13

14 De tre som møttes i ørkenen Utdrag fra første kapittel i boka Ben Hur av Lewis Wallace Dsjebl Es Zubleh heter et fjell i den vestlige delen av Arabia. Det er mange mil langt, men så smalt at på kartet ser det ut som en meitemark som kravler bortover ørkenen. Fjellsidene er delt opp av mange elvefar, som ligger tørre store deler av året. Nedover et av disse elvefarene kom det en stor hvit kamel. Den hadde et slags telt på ryggen. Mannen som satt under teltet, kunne vel være omtrent førti år. Det eneste en kunne se av ansiktet hans, var de store, mørke øynene og det svarte, litt gråsprengte skjegget. Klærne hans var vide og løse, slik som skikken er i Østen. Solen hadde nettopp stått opp. Foran ham bredte ørkene seg uten vei eller sti av noe slag. Men kamelen luntet støtt og sikkert videre norøstover, time etter time. Ved tolvtiden stanset den brått. Rytteren løftet hodet med et rykk og så seg om. Han foldet hendene, bøyde hodet og satt en stund i stille bønn. Så ga han kamelen tegn til at han ville ned. Kamelen la seg langsomt på kne, og mannen steg ned på sanden. Han var ikke særlig høy, men kraftig likevel. Nå knyttet han opp silkesnora rundt turbanen så en kunne se ansiktet hans. Det lange glinsende håret, den krokete nesen og den brede pannen tydet på at han var egypter. Merkelig nok hadde han ikke noen våpen med seg, enda han reiste alene i ørkenen. Det lot til at han var blitt stiv av den lange rideturen, for han gikk fram og tilbake og gned seg i hendene og ristet på bena. Hele tiden stirret han utover mot synsranden, som om han ventet på noe. Så ga han kamelen fôr og begynte å pakke ut det han hadde med seg. Først tok han fram en bunt med stenger som han stakk ned i sanden i en ring. Den lengste satte han i midten. Siden strakte han en teltduk over stengene og la et teppe til bunn i teltet. -De kommer nok, mumlet han fremfor seg. Deretter pakket han ut maten han hadde med seg. Brød, ost og frukt og noen små lærposer med vin. Dessuten tok han fram tre tallerkener av palmeblad og dekket opp på teppet inne i teltet. Da han var ferdig, gikk han ut igjen og stirret østover. Langt borte, helt ute i synsranden, skimtet han en liten mørk prikk. Han ble stående helt ubevegelig og vente mens prikken begynte å ta form. Snart så han at det var en kamel. Nærmere og nærmere kom den, og det varte ikke så svært lenge før den var kommet helt bort til teltet og stanset. Rytteren steg av. De to mennene ble stående og se på hverandre et øyeblikk, og så omfavnet de hverandre. -Fred vær med deg, du den sanne Guds tjener, hilste han som nettopp var kommet. 14 -Fred være med deg også. Velkommen skal du være, svarte egypteren. Nykommeren var høy og mager. Han hadde hvitt hår og skjegg, og var mørkebrun i ansiktet. Han var inder, og som indere flest var han kledd i hvitt. Heller ikke han hadde våpen med seg. -Vi får vente en stund til, mente egypteren. Snart kommer vel den tredje også. Det varte ikke så lenge før de skimtet enda en kamel langt borte. De ventet til den var like i nærheten, og så gikk de den i møte. -Fred være med dere, hilste mannen på kamelryggen. Med deg også, svarte inderen. Denne tredje mannen var spinklere bygd enn de to andre. Han var lys i huden og hadde blondt hår. Øynene var blå, og han så godmodig og hjertelig ut. Han kunne vel være omkring femti år. Så tok egypteren til orde: -Ånden førte meg hit først, og derfor gjorde jeg alt i stand. Teltet er satt opp, som dere ser, og brødet ligger ferdig til å brytes. Han førte dem inn i teltet, tok av dem sandalene og vasket dem på hender og føtter. Da han hadde vasket seg selv også, sa han: -La oss spise og drikke og samle krefter til de anstrengelsene vi har foran oss. Etterpå må vi se å bli bedre kjente

15 og snakke om hensikten med denne reisen vår. Så satte de seg, egypteren ba bordbønn, og de tok for seg av rettene. De var sultne etter den lange turen, og spiste og drakk vel og lenge. Da de var ferdige, sa egypteren: -Ettersom vi kommer til å reise sammen mange dager, er det på tide at vi lærer hverandre å kjenne. Jeg synes det passer best at den som kom hit sist forteller først. -Mine venner, sa den lyshårete rolig, -det jeg har å fortelle, er så utrolig at jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal begynne. Jeg heter Kaspar, og er sønn av Kleantes i Aten. Helt fra ungdommen av har jeg vært opptatt med å studere alt det vårt folks største filosofer har lært. Etter hvert ble det klart for meg at mennesket har en udødelig sjel, og at det bare finnes én sann Gud. Videre kom jeg til at det må være en sammenheng mellom disse to tingene, men hvordan kunne jeg ikke forstå. De greske vismennene kunne ikke hjelpe meg med det. Til slutt dro jeg nordover til Olympos, et fjell hjemme i Hellas. Folk tror at Zevs bor der, han er den øverste av våre guder. Der slo jeg meg til i en hule i fjellet like nede ved stranda for å vente på at den ene sanne Gud som jeg trodde på, skulle åpenbare seg for meg. -En dag som jeg satt utenfor hulen, kom det et skip forbi. En av dem som var på skipet falt over bord, og jeg reddet ham i land og pleiet ham til han kom seg igjen. Han var jøde, fortalte han meg. Av det han sa forsto jeg at den Gud jeg tilba, måtte være den samme som hans folk hadde trodd på i uminnelige tider. Og ikke nok med det. Han fortalte også at de jødiske profetene hadde spådd at Gud ville sende en som de kalte Messias til jorden, for å frelse sitt folk. Grekeren tidde og ble sittende stille en stund. Så fortsatte han: -Mannen sa også at denne Messias som skulle komme, skulle bli konge over jødene. «For vi er Guds utvalgte folk», sa han. Men jeg kunne ikke skjønne at Gud bare skulle la et lite folk nyte godt av sin godhet og kjærlighet, og det sa jeg til ham. Til det svarte han at Gud ville åpenbare sannheten for jødene først, for at de skulle bringe den videre til alle verdens folk når tiden kom. Etter at jøden hadde reist videre, grublet jeg mye på det han hadde sagt. En kveld jeg satt utenfor hulen min, fikk jeg se en stjerne som tindret fram over havet langt ute. Den steg høyere på himmelen etter hvert, og snart sto den rett over fjellet og skinte så sterkt at det var lyst som dagen rundt meg. Og så hørte jeg en stemme som sa: -Velsignet være du. Din tro har seiret. Sammen med de to andre som vil komme fra jordens ytterste grenser skal du få se Ham som Gud har lovet å sende til menneskene. I morgen tidlig skal du reise. Min Ånd skal lede deg! Om morgenen tok jeg alt jeg eide og gikk om bord i et skip som skulle til Antiokia. Der kjøpte jeg meg en kamel og alt jeg ellers trengte for turen. Og nå er jeg 15 kommet hit. Slik er min historie. Nå må dere fortelle. Inderen fortalte først. Han hette Melchior og hørte til en av de fineste og fornemste familiene i landet sitt. Han hadde bodd alene oppe i fjellene i lang tid for å faste og forberede seg på døden og tenke over hvordan han skulle frelse sin sjel. Egypteren hette Baltasar og var av fyrstelig ætt. Han hadde dradd langt inn i Afrika for å tenke over livet etter døden. For verken han eller inderen hadde vært tilfredse med den religionen som de andre i landene deres trodde på. Og så var det hendt dem det samme som grekeren. De hadde sett en strålende stjerne, og hørt en stemme som befalte dem å reise som Ånden førte dem. Og nå hadde de altså truffet hverandre her alle tre. Trefoldighet menighet anbefaler deg å lese resten av boka, se neste side!

16 Trefoldighet menighet anbefaler: Natt i Betlehem, CD med Solveig Slettahjell, Tord Gustavsen og Sjur Miljeteig. Platen er spilt inn i Fødselskirken i Betlehem. «I Fødselskirken i Betlehem har pilegrimene kommet og gått i årtusener. Veggene har lag på lag med avtrykk av tro; ikoner, bilder, smykker og marmor. Helt siden de tre vise menn kom til Jesusbarnet med sine gaver, har mennesker brakt av det vakreste de har for å hylle den underlige hendelsen som for 2000 år siden forandret verden. Så også vi. Etter at pilegrimene forlot kirken om kvelden og munkene i det fransiskanske klosteret gikk til ro, fikk vi holde på noen timer gjennom fire netter ved inngangen til grotten der tradisjonen sier at Jesus ble født. Og som vi ble overlatt til rommets ro og nattens dyp, ble gavene overbrakt og foreviget så alle som vil høre kan få del i dem» (Erik Hillestad) Ben Hur av Lewis Wallace. Boka begynner med de tre vise menns ferd mot Betlehem (se side 14-15), men handler om Juda Ben Hur, en jødisk handelsmann som levde på Jesu tid i det romersk-okkuperte Jerusalem. Vi følger Ben Hur som galei-slave, soldat og kappkjører og hans leting etter familien sin. I boka opplever Ben Hur og hans familie Jesus ved tre forskjellige anledninger. Boka kom ut første gang i Ben Hur ble filmet som stumfilm flere ganger, og spillefilmen Ben Hur fra 1959 vant hele 11 Oscar. Julemysteriet av Jostein Gaarder. Leser du ett kapittel hver dag, kan du følge Joakims historie der han hver dag åpner en luke i den mystiske adventskalenderen som han har funnet i en gammel bokhandel: Bit for bit fortelles den spennende historien om Elisabeth som reiser både geografisk og historisk fra Oslo i vår tid gjennom Europa og Lilleasia tilbake til Jesu fødsel. De hellige tre narrer av Tor Åge Bringsværd/Hilde Kramer. Kanskje hadde De Hellige Tre Konger med seg hver sin narr som også ønsket å gi barnet i stallen en gave? Hyrdene på marken i dag ved noen av dem av Lars Petter Aamodt (red). Forlaget skriver om boka: Fortsatt er det hyrder fra Betlehemsmarkene som forkynner det de har sett og hørt. Vi møter noen av dem i denne boken, ledere for ulike kirker og menigheter, som skriver betraktninger over tekster fra advent- og juletiden. De er felles om å forkynne budskapet «Frykt ikke» inn i en kontekst hvor frykt hører hverdagen til. Arnes Quiz 1. Hva heter havnefogden i Arendal? 2. På siden av Vesterveien står det et skilt som viser hvilket år denne veien var ferdig bygd. Hvilket år? 3. Hvilken institusjon i Arendal har valgspråket (mottoet): Vel bevart godt fortalt 4. En dansk salmedikter blir ofte kalt julens salmedikter. Hvem er det? 5. Trefoldighetskirkens nye orgel er blitt berømt over hele landet. I hvilket land ble det bygget? 6. Et stort politisk parti ble stiftet i Arendal i Hvilket? 7. Fridtjov Nansen fikk i 1922 Nobels fredspris for sitt store hjelpearbeid i Russland, Armenia og Ukraina. Han hadde en dyktig medarbeider som senere ble berømt for noe helt annet. Hva het denne assistenten? 8. Hvor mange egg er det i et snes? 9. Vår kirke har alltid samme prekentekst under høytidsgudstjenesten 1. juledag. Hvilken tekst? 10. Da Jesus var 8 dager ble han båret fram i templet for å omskjæres. Der møtte han to eldre mennesker som lovpriste Gud ved synet av gutten. Den ene var Simeon. Den andre var en kvinnelig profet. Hva het hun? Arne Bergersen Svarene finner du på neste side. 16

17 Maren Woie Min salme Jeg er blitt oppfordret til å dele EN salme med leserne av Menighetsbladet. Det høres enkelt ut, men det er det ikke! Salmeskatten vår inneholder så mange kjente, kjære og mektige salmer at det å velge EN er svært vanskelig. Der er så mange jeg kunne ha lyst til å trekke fram, men skal begrense meg til ett par, og så håper jeg at du vil ta fram Norsk Salmebok og lese og synge videre selv. Koralene og kirkemusikken er med på å framheve og understreke innholdet i salmene. Ord og toner smelter sammen, Se, solens skjønne lys og prakt Se, solens skjønne lys og prakt har ført sitt løp til ende, seg verden har til hvile lagt, tenk, sjel, hva deg mon hende! Tred frem for himlens port, kast all bekymring bort, la dine øyne, hu og sinn på Jesus være rettet inn! De blanke stjerner skinner vel og skyter lyse stråler i nattens mulm på dal og fjell; dog meget mer tilmåler rettferdighetens sol meg lys fra nådens pol. Min Jesus, han er sol og skjold, jeg overgir meg i hans vold. T: Christian Scriver 1686 O: Birgitte Kaas Huitfeldt 1734 M: Norsk folketone (Vang i Valdres) og med vårt nye kirkeorgel er det høytid når kantoren leder oss. Jeg vil vise til en salme som har fulgt meg fra skoledagene. Det var en som vi ofte sang når skolen sluttet og vi skulle gå hjem. Det var N.F.S. Grundtvigs salme fra 1856 (NoS 308): Alt står i Guds faderhånd, hva han vil, det gjør hans Ånd, av Guds nåde, til Guds ære, evig glade skal vi være :/:i vår Herres Jesu navn:/: En annen salme som jeg også er svært glad i, er Liv Nordhaugs fra 1969 (NoS 717): Herre, jeg vil gjerne takke, for min dag som er fra deg. Takk for nye muligheter, som du legger foran meg. Takk for evner, kraft og kall, takk for løfter uten tall. Men til slutt vil jeg som Min Salme velge Christian Scrivers salme fra 1686 (NoS 808): Se, solens skjønne lys og prakt. Dette er en kveldssalme som gir ro og trygghet. Melodien er en norsk folketone fra Vang i Valdres. Jeg er glad i denne salmen for den minner meg om at jeg er tatt vare på, både natt og dag. «De blanke stjerner skinner» og jeg kan gå til ro i trygg forvisning om at jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. Jeg kan samle krefter til en ny dag med nye muligheter og nye utfordringer. Jeg utfordrer: Jens Barland til å dele en salme med Menighetsbladets lesere Svar på Arnes Quiz: 1. Rune Hvass Aust Agder Kulturhistoriske Senter 4. Hans Adolph Brorson 5. Tyskland 6. Det Norske Arbeiderparti 7. Vidkun Quisling, stk. 9. Johannes 1, Profetinnen Anna 17

18 VAKT HELE DØGNET Sam vil vi og v Velg en bank det er lett å bli kjent med! ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE Har du føttene, har vi skoene Stoa Vest, 4844 Arendal, Tlf LEDIG ANNONSEPLASS RANDI OG KNUT R. Odden senteret, 4876 Grimstad Tlf HIS SKORINGEN Mørland Sko AS Olaf Slaattene AS Begravelsesbyrå og Blomsterhandel Solgt! Ei Banken ved Torvet Strandgt. 4, 4836 Arendal, Tlf Amfi Arena, 4836 Arendal, Tlf BYGLAND TLF Etablert 1925 HELE DØGNET AvskjedKranser med biskopen og blomster Kystvn. 151, 4842 Arendal Telefon: Gravmonumenter Askeonsdag februar 2012 Sammen med pårørende vil vi bidra til en personlig og verdig begravelse / bisettelse VAKT HELE DØGNET Kveldsgudstjeneste i Trefoldighetskirken v/biskop Olav hvor biskopen tar avskjed med menighetene i Arendal p Torvet Arendal T R Solgt! Eiendomsmegling LEDIG ANNONSEPLASS R TREFOLDIGHET MENIGHETSBLAD Avskjed med biskopen Askeonsdag Faste - 22.medarbeidere: februar 2012 Utgiver: Frist stoff neste nr: Trefoldighet Menighetsråd Menighetsrådets leder, menighetens 30. januar prester, kantor, menig hetssekretær v/biskop e-post:olav trefoldighet.menighetskveldsgudstjeneste i Trefoldighetskirken Skjevesland Redaksjon: og kirketjener hvor biskopen tar avskjed med menighetene i Arendal prosti. Cecilie Beisland Holm Karin Thorsen Bankkontonr: Produksjon: Kristin Bae Mysen Lay-out: Harald Tallaksen 1 0 T R E F O L D I G H E Trykk: Birkeland Trykkeri 18 T

19 Vi går til kirke 2. desember 1. s. i adventstiden Familiemesse v/bjørn Inge Holberg og Åsta Ledaal. Lys Våken-koret deltar. Dåp. 9. desember 2. s. i adventstiden Ni lesinger kl v/trefoldighet kantori og Sissel Hasleholm. 16. desember 3. s. i adventstiden Gudstjeneste på Strømsbu bedehus kl v/åsta Ledaal. Nattverd 23. desember 4. s. i adventstiden Åpen kirke kl Mulighet for lystenning og stillhet. Sokneprest Åsta Ledaal vil være til stede. 24. desember Julaftengudstjeneste kl v/åsta Ledaal og Sissel Hasleholm Arendal guttemusikkorps Julaftengudstjeneste kl v/åsta Ledaal og Sissel Hasleholm. Trompetmusikk 25. desember 1. Juledag Høytidsgudstjeneste kl v/sissel Hasleholm og Åsta Ledaal. Trefoldighet kantori. Trompet v/erik Yggeseth. Nattverd. 26. desember Stefanusdag / 2. juledag Ingen gudstjeneste i Trefoldighet 30. desember Romjulssøndag Høymesse kl desember Nyttårsaften Midnattsmesse kl v/åsta Ledaal 1. januar Nyttårsdag / Jesu navnedag Ingen gudstjeneste i Trefoldighet 6. januar Kristi åpenbaringsdag Høymesse kl v/sissel Hasleholm. Nattverd 13. januar 2. s. i åpenbaringstiden Høymesse kl Dåp. 20. januar 3. s. i åpenbaringstiden Høymesse kl Nattverd 27. januar Såmannssøndag Høymesse kl Dåp. 3. februar Kristi forklarelsesdag Familiemesse kl v/ Bjørn Inge Holberg og Åsta Ledaal. Dåp. Tårnagentene deltar. Utdeling av bok til 6-åringer 10. februar Fastelavnssøndag Fellesgudstjeneste for hele prostiet kl 11.00, avskjed for prost Sissel Hasleholm. Nattverd 17. februar 1.s. i fastetiden Høymesse kl Dåp. 24. februar 2.s. i fastetiden Høymesse kl Nattverd 3. mars 3.s. i fastetiden Høymesse kl Dåp Glad i å skrive? Er du kreativ, glad i å skrive? Vi trenger flere som kan bidra til «Nytt fra Trefoldighet», enten i redaksjonen eller som skribenter. Meld din interesse til Cecilie på tlf eller send en e-post til DÅP Ella van Gasteren Røilid Malin Holst Rutgerson Rebekka Rasmussen Louis Scarnick Skåland Nathalia Hokholt Trondahl GRAVFERD Hildur Jorkjen Bjørg Astrid Ersdal Alfhild Johanna Johansen Jan Johansen Ruth Skoog 19

20 Velkommen! SØN 11:00 Gudstjeneste. Se oversikt inni bladet, på hjemmesida eller i avisene. MAN 11:00 16:00 Cornerstone kafé er åpen. Kl er småbarnsforeldre spesielt velkommen. 18:00 KIA (Kristent interkulturelt arbeid): norsktreningskafé i kirkekjelleren. Kontaktperson: Arnhild Reinum tlf KIA multikulturelle gospelkor. Kontaktperson: Rannveig Nilsen tlf TIR :00 Kirken er åpen for stillhet og meditasjon. Velkommen inn til en rolig stund! Tenn gjerne et lys! 19:00 Trefoldighet kantori, øvelse i kirkekjelleren kontaktperson: Jens Barland tlf Følg med på menighetens hjemmeside, Facebook-side eller i lokalavisene! Velkommen! ONS :00 Kirken er åpen. 20:00 ca. en gang i måneden: Pusterom i Kirkekjelleren. Kontaktperson: Harald Olsen tlf TOR :00 Cornerstone kafé. God kaffe og vennlig atmosfære :00 Kirken er åpen. 18:00 Konfirmantundervisning og Lær dem å lede for ungdom. Kontaktperson: Bjørn Inge Holberg tlf LØR :00 Kirken er åpen. 23:00 02:00 Ungdomskafé i Cornerstone CORNERSTONE Dagkafe: Mandager og torsdager kl. 11:00-16:00. Ungdomskafe: Lørdager kl. 23:00-02:00 GATEKAPELLET Gatekapellet i kirkebasaren er åpent alle dager, hele året. Her kan du tenne et lys og be. Tips i førjulstida: Smil og si hei til noen du ikke kjenner! Gjør noe du aldri har gjort før! Gi et kompliment til noen du treffer! Hva er GOD tid for deg? Kan du gi deg selv litt mer god tid? God jul, hilsen redaksjonen!

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Domkirken i Sentrum. Advent og jul 2014. Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices.

Domkirken i Sentrum. Advent og jul 2014. Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices. Domkirken i Sentrum Advent og jul 2014 DEN NORSKE KIRKE Fredrikstad Domkirke Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices. Søndag 30. november kl. 19 Fredrikstad musikkråds tradisjonelle

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Nr. 4 - des. 2006. Tromsøysund: Tenn lys Kryssord Trosopplæringsprosjektet Kirkelige handlinger Aktivitetskalender

Nr. 4 - des. 2006. Tromsøysund: Tenn lys Kryssord Trosopplæringsprosjektet Kirkelige handlinger Aktivitetskalender I utakt med folket Midt iblant hedningene Bibelhistorie i granitt Tromsø kirkeakademi Kirkekunst Tromsø Museum Portrett av Gro Lillenes Julehilsen fra biskopen Domkirken: Guttekoret 50 år Domkirken: Gudstjenestefornyelse

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2012 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Jubileumsnummer på den annen side 2 50 år 50 år er ingen høy alder for et kirkebygg. Men det er et rundt tall, et halvt

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

På Hjemveg. En velsignet julehøytid med åpenbaringsglimt over frelsesverket ønskes den enkelte!

På Hjemveg. En velsignet julehøytid med åpenbaringsglimt over frelsesverket ønskes den enkelte! Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer