Norges Skøyteforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Skøyteforbund"

Transkript

1 Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna Magnusdottir (ansvarlig Breddeidrett), Ellen Åsberg (Sarpsborg Skøyteklubb), Siri Hagen (Stavanger Kunstløpklubb), Per-Erik Martinussen (Oslo Skøiteklub), Lisbeth L. Netland (Loddefjord Idrettslag, kunstløp), Ingebjørg Lægreid (Hordaland Skøytekrets), Jann-Erik Pedersen (Oslo Idrettslag Skøyter), Christina Ahlkvist (Nordnorsk Skøytekrets), Bjørg Ellen Ringdal (forbundssekretær), Jorunn P. Oksvang (Romerike Kunstløpklubb), Petter Bjørn O. Larsen (Storhamar Kunstløp), Petter Gjersem (Akershus og Oslo Skøytekrets/Asker Kunstløpklubb), Torkild Bøe (Asker Kunstløpklubb), Marianne Aarnes (referent) I tillegg var Vibecke Sørensen (president) og Nils Einar Aas (generalsekretær) til stede under siste del av møtet. Saksliste: 1. Status stevneavvikling (v/lise Røsto Jensen) 2. Terminlisten (v/lise Røsto Jensen) 3. Status elektronisk system, resultatservice (v/lise Røsto Jensen) 4. Ny trenerutdanning, videre arbeid (v/kolfinna Magnusdottir) 5. BASIC-LM (v/lise Røsto Jensen) 6. Orientering om toppidrettssatsing, kunstløp (v/vibecke Sørensen) 7. Info fra DUK (v/marianne Aarnes) 8. Forslag fra Moss Kunstløpklubb 9. Forslag fra Oslo Skøiteklub 10. Eventuelt Norges Skøyteforbund The Norwegian Skating Association Fèderation Norvègienne de Patinage sur Glace Postadresse: 0840 OSLO Besøksadresse: Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Bank: Organisasjonsnummer:

2 1 Status stevneavvikling (v/lise Røsto Jensen) 1.1 Innledning Mange ønsker å arrangere stevner. Flere ønsket opptil tre stevner i fjor. Veldig positivt, men gjorde kabalen vanskelig, og alle fikk ikke det de ønsket. Ingen tilbakemeldinger om endringer, og terminlisten er publisert. 1.2 Elektroniske stevner Det har vært vanskelig å få arrangører til elektroniske stevner. Det har ikke vært god nok opplæring hos arrangørklubbene da NSF har hatt teknisk support til stede ved alle stevner sist sesong. Det vil være en NSF-representant til stede på alle elektroniske arrangementer, og det er da viktig at klubbene har noen til stede for å lære hvordan dette fungerer, slik at flere kan arrangere slike stevner. 1.3 Kompetanseregistrering ifm. Ungdoms-OL i 2016 I forbindelse med at Hamar skal arrangere Ungdoms-OL i 2016 er det behov for frivillige. Hele kunstløps-norge må stille til dugnad, ikke bare de to klubbene på Hamar. Det er derfor viktig at skjema med info om hvem som kan hva fylles ut og sendes inn. Det er kun Asker, Bærum, Sarpsborg og Bergen som sendte inn skjema forrige sesong. 1.4 Elektronisk utstyr Det er viktig at vi passer på det elektroniske utstyret som har en verdi på ca. kr Det må pakkes godt ned etter bruk. 1.5 Arrangørveileder Arrangørveilederen oppdateres hver sesong. Det er en del mangler, så den vil bli gått gjennom, og det vil bli lagt til mer info slik at den blir mer nøyaktig. Et utkast vil bli sendt ut på høringsrunde for å få den best mulig. 1.6 Personlig påmelding, elektronisk løsning Det har kommet frem forslag om å gjøre stevnedeltakere personlig ansvarlige for å melde seg på til stevner. Det har vært mange problemer med etteranmeldinger, og et elektronisk påmeldingssystem vil lette jobben både for stevnearrangøren og for klubbene som har meldt på løpere. Med dagens ordning har det vært problemer å få inn betalinger fra klubber. Det bør kanskje være slik at man først er påmeldt når betaling er registrert. En del klubber velger å betale lavere beløp enn antall påmeldte i tilfelle avmeldinger. Det er ikke greit å spekulere i hvem man melder på. Man kalkulerer pris ut fra antall påmeldte. Mange har meldt seg på for deretter å trekke seg. Klubben har endt opp med å måtte betale for disse. Noen opplever å ha et system som fungerer godt. De har en ansvarlig som mottar påmeldinger, klubben betaler arrangøren og viderefakturerer så løperne. Det at det ikke er lik praksis i klubbene gjør det problematisk. Det viktigste er at man får satt en deadline. Det foreslås at klubbene velger den løsning som passer best for neste sesong når ny elektronisk løsning er på plass på Min idrett (https://minidrett.nif.no/). Ved personlig påmelding bevisstgjøres løpere, trenere og foreldre hvilke stevner man skal være med på, og det er bra for de som skal motta påmelding. Min idrett har p.t. ikke hatt en betalingsløsning

3 eller løsning på gruppebetaling, men det finnes en kontrollmulighet for klubbene til å få en oversikt over hvem som har meldt seg på til stevnene. Det vil derfor fremdeles være mulighet for en oppfølgingsrolle for påmeldingsansvarlig i klubbene. Utfordringer ved personlig påmelding: Noen kommer til å glemme å melde seg på og vil oppleve smerten ved ikke å få være med. Forslag til løsning: Den interne fristen kan settes et par dager før deadline, slik at det er anledning til å ta en sjekk og å minne løperne på fristen. Ansvaret vil deretter hvile på hver enkelt løper som skal delta på stevnet. (Det vil være en god læring og bevisstgjøring.) Antall uformelle stemmer vedr. ny og gammel påmeldingsordning: Ny ordning: 10 Gammel ordning: 2 Avholdende: 1 NSF kommer tilbake med info om hva som blir løsning for sesongen Terminlisten (v/lise Røsto Jensen) 2.1 Innledning Terminlisten ble publisert 20. mai. Det er p.t. ikke kommet tilbakemeldinger på endelig liste. 2.2 LM/NM Det er besluttet å arrangere LM/NM før jul av hensyn til de beste løperne som har mesterskap etter jul og tidligere ikke har hatt den optimale opptreningen i forkant. Det har også vært utfordrende i forhold til uttak til internasjonale stevner og mesterskap at LM/NM har vært sent i sesongen. De aller fleste land har tilsvarende stevne før jul. Vi tar med oss erfaringen vi får i kommende sesong og tar en ny vurdering på bakgrunn av denne. De klubbene som har hatt juleshow før jul og har fått inn inntekter ved dette, må nå tenke litt annerledes. Mulighet for nyttårsoppvisning i stedet for juleshow? Noen klubber mente det var uproblematisk å ha både show og mesterskap i samme måned. 2.3 Stevnetidspunkt Stevner i forkant av LM/NM har hatt mer trykk enn stevner etter. Disse er derfor mer attraktive for arrangørklubbene. De klubbene som har hatt lav deltakelse til sine stevner over flere sesonger har derfor blitt prioritert i terminoppsettet denne gangen. Hamar IL skal i januar 2013 arrangere en interklubb-konkurranse. Egen invitasjon vil bli sendt ut. 2.4 Elementstevne Elementstevnet er utviklet som et ledd i et forsøk på å utvide konkurransetilbudet. Løpere som ikke hevder seg bra i vanlig konkurranseform, kan ha mulighet for å hevde seg her. Neste sesong blir elementstevnet, som er et endagsstevne, arrangert av Oslo Skøiteklub. Vi kjører denne stevnevarianten en sesong til og ser hvordan konseptet kan utvikles.

4 Det ble ytret ønske om å få til en mer publikumsvennlig variant av elementstevnet, slik at det både appellerer mer til løperne og for at arrangørklubben skal ha mulighet til å få litt inntjening. Forslag til endring: Tydeligere annonsering av poeng. 3 Status elektronisk system, resultatservice (v/lise Røsto Jensen) 3.1 Ny ressursperson Sebastian Janiszewski får den nye oppgaven som ressursperson etter Helge Kastet. Han har lenge hatt lignende ansvar i Polen, så det er flott at Sebastian nå er tilgjengelig for oss. Han kan mye om Cutter-funksjonen, IceCalc og alt det andre tekniske. Han kan foreløpig ikke norsk, så kommunikasjonen med han må gå på engelsk. Han elsker skøyter og gleder seg til å ta fatt på jobben. 3.2 Elementskjemaer og resultatpublisering Elementskjemaene vil ha samme løsning som i fjor og ligge sentralt. Resultatpubliseringen vil også ligge sentralt som i fjor. Det vil bli holdt seminar for stevnearrangører da mange føler seg usikre. Seminaret vil sannsynligvis bli holdt i september/oktober. Pål Dale har gjort en kjempedugnadsjobb og lagt ut mange resultater, videovisninger og Element Scores på Også VM er linket opp her. 4 Ny trenerutdanning, videre arbeid (v/kolfinna Magnusdottir) 4.1 Trenerkurs NIF har laget en ny mal for trenerutdanning. Det jobbes nå med å konvertere denne trenerløypa i kunstløp. Trenerutdanning er en stor utfordring da trenere har forskjellig bakgrunn. Det stilles krav til at trenere skal ha utdanning, også instruktører på lavere nivå. En trener må være godkjent som trener 2 for å kurse trener 1. Trener 3 oppnås fra idrettshøyskole. Trenere som har vært med på ISU-prosjektet har kommet på ganske høyt nivå, men hvordan kan disse klassifiseres? Det vil bli sendt ut spørsmål til klubbene for å finne ut hvilket nivå de forskjellige trenerne ligger på. Tanken bak trenerutdanningen er at all idrett i Norge skal ha samme grunnlag. 4.2 Kursopplegg Kursopplegget er ikke fastlagt, men det vil være en kunstløpsspesifikk del hvor det er mulighet for at vi kan få kjøpt tilgang til et opplegg fra Sverige. Kostnadene er heller ikke fastlagt. Det vil antakelig påløpe mest på reise for de som ikke bor i Oslo. Det kan for enkelte være en utfordring å ta trenerkurs dersom de bor langt unna kursstedet. Det kan være at noen moduler kan tas lokalt og kanskje samkjøres med andre idretter. Vi trenger flere gode trenere med kompetanse og god kvalitet på alle nivåer, og det kan være positivt om vi får noen knagger å henge det på. Å oppnå god kvalitet på alle nivåer er den største utfordringen for å komme seg videre.

5 4.3 Samarbeid mellom trenere Alle trenere har ønsker og ambisjoner om å få løperne sine opp på et høyere nivå. Trenere plukker løpere og motsatt. Trenere bør bli flinkere til å samarbeide for ikke å bremse utviklingen. Trenere innehar forskjellig kunnskap og kvaliteter som kan utnyttes og deles med hverandre både når det gjelder trening på is og på barmark. Samarbeidet er nøkkelordet. Det ble under seksjonsmøtet ytret at det oppleves som veldig bra å snakke om dette og at det så vidt vites ikke har vært et tema tidligere. Det er viktig med samarbeid både internt i klubbene og klubbene imellom. Det forsøkes å få til litt samarbeid på tvers av klubbene i Oslo og Akershus-området. 5 BASIC-LM (v/lise Røsto Jensen) 5.1 Spørreundersøkelsen vedr. 15+ (nå Basic) Det ble sendt ut spørreundersøkelse til utøverne ifm. den tidligere klassen 15+ i fjor. Det var mange spørsmål, bl.a. om konkurransetilbud, hvorfor løpere faller fra, hva som kan gjøres for at de skal bli værende lenger i sporten etc. Noen av tilbakemeldingene gikk på at de opplevde 15+ som lavstatusklasse og at de ikke ble prioritert av klubben sin. Det som skåret høyest var ønsket om et godt treningstilbud. Mulighet for deltakelse i NM skåret også ganske høyt. Hovedinntrykk fra spørreundersøkelsen: Klubbene gir ikke gode nok tilbud til løpere som ikke vil trene 100 %. De stiller i bakerste rekke både hos klubbene og trenerne. Hvordan skal vi løse dette? Vi må fange opp og ta vare på de som ikke lenger henger med på lasset og kun vil trene 80 %. Bedømmingen bør tilpasses dagens dommersystem. (Gjennomført.) 15+ bør arrangeres sammen med konkurranser for eldre utøvere. (Også gjennomført.) 5.2 Basic i LM Det åpnes nå opp for å inkludere Basic i LM ved å ha med én oppvarmingsgruppe som et prøveprosjekt. Seks løpere har mulighet for å kvalifisere seg til mesterskapet. Kvalifiseringskravet vil antakelig være på nivå rundt Debs-krav i friløp eller noe i underkant. Vil komme tilbake til dette. Landsmester/Norgesmester-tittelen vil ikke bli tildelt denne klassen. Man må minimum ha konkurrert i klassen Springs for å delta i Basic for at nivået ikke skal være for lavt. 5.3 Punkter fra diskusjon vedr. løpere som slutter og Basic-klassen - Får tildelt de dårligste treningstidene; trening før skoletid eller før skolen er ferdig for dagen. Når det gjelder rekruttering, snakker man om at barna ikke er sultne nok til å trene. Problemet er kanskje foreldre som ikke er nok engasjerte. Det må tilrettelegges bedre for løperne. Dyrt å importere gode trenere, derfor dyrt å være med. - Enkelte klubber har positiv erfaring med å danne showgruppe og har klart å skaffe mange publikummere til show. F.eks. faste showtreninger én gang i uken slik at deltakerne kan bli med i klubbarbeidet og etter hvert kanskje bli trenere.

6 - Det trengs flere tiltak overfor løperne. Noen vil bare gå på skøyter, og noen ønsker å konkurrere litt. Det er pr. i dag få tilbud. - Før var mange interessert i å trene veldig mye, men nå syntes de ikke noe om å være med i Junior og Senior og få masse -3. Hva med å følge Sveriges eksempel hvor de har Junior B og Senior B med noen lavere krav? - Vi kan ikke dele opp de få løpere vi har i mange klasser. Da blir det ikke noen konkurranse til slutt. Bedre da å samle flere i klassen Basic. - Det er også et problem at klubbene definerer den nye klassen som en lavstatusklasse. Det skal være de samme rammer og tilbud som for de andre klassene. Det er viktig at man snakker positivt om Basic. Det er vi selv/klubbene som påvirker og bestemmer dette. - Nå er det en gyllen sjanse til å promotere Basic-klassen. Hvis det fungerer i LM/NM i år er det lett å promotere denne klassen for forbundet. - Treningsholdningen er der og de er villige til å betale. Tenk på økonomien i dette. - Hva med de som nesten ikke kommer opp i Cubs, store løpere som gjerne vil være med? - Aldersklasser kunne vært en god idé. Noen ønsker å være med, men vil aldri kunne plassere seg. Noen kommer jo ikke engang inn. - Det gjelder nok ganske få løpere. Det er ikke ønskelig å ha veldig strikse aldersklasser. - Vi må invitere aktuelle løpere til å delta i Basic-klassen. Det er et ledelsesproblem. Vi må lage rammer å invitere dem inn i. - Vi må ha en åpen, inkluderende og differensiert idrett. Alle skal få være med. Ikke noe problem å holde store løpere i Springs. Er det flere har de det hyggelig sammen. - For 30 år siden hadde vi samme utfordring. Da var Senior B et alternativ. Det er i dag ca. 390 lisenser, så ikke spesielt mange utøvere. Vi kan heller ikke vente å få så mange løpere i Basic, men ved å ha muligheten, gir vi flere mulighet. Vi må ha tålmodighet. Kan ikke forvente at den ene klassen får mange deltakere. - Basic-løpere er rollemodeller for de yngre. 6 Orientering om toppidrettssatsning, kunstløp (v/vibecke Sørensen) Det er et hovedmål å få delta i OL i Sist gang Norge deltok var i Vi hadde en kvalifisert utøver i 1994, men de norske kravene var ikke inne. En ting er kravene fra det internasjonale forbundet, det andre er kravene fra Norge. Det har senere år også vært en ungdomskvote. Kravet for å få delta i OL 2014 er finaleplass i VM i 2013 ellers er det en ekstra mulighet gjennom en kvalifiseringskonkurranse høsten etter VM. Det vil være en seier for norsk kunstløp og Skøyteforbundet om vi klarer å oppnå målet om OL-deltakelse. Vi må jobben sammen mot dette målet og ha tro på at vi kan klare det. Vi må se til og lære av erfaringer vi har på hurtigløpssiden og jobbe mot toppidrettsmodellen vi har der Vi er avhengig av et fellesskap og samarbeid for å oppnå suksess. Vi har oppnådd det fleste av våre målsetninger de siste sesonger bortsett fra de som gjelder plassering i mesterskap, finaleplass i VM etc. Det har blitt gjort evalueringer sammen med trenere, s trenere, utøvere, Olympiatoppen og trenerkoordinator. Samarbeidet med Olympiatoppen som startet i 2006 og vil fortsette fremover. Utøverene er i en stadig positiv

7 utvikling men trenger ytterligere individuell oppfølging og tilrettelegging for videre fremgang. Olympiatoppen bidrar med kompetanse og ressurser innen områder der det vurderes spesiell behov.. For å få støtte settes det også krav, og Olympiatoppen vil at løperne i mest mulig grad møtes og har samlinger. Dette er i tråd med den modellen vi har i hurtigløp og ikke minst med den norske toppidrettsmodellen som norsk idrett har suksess med. Tidligere var Marek Chrolenko vår ressursperson mot Olympiatoppen, og nå er det Ela Magnusson som har denne rollen. Kompetansen og lærdom vi innhenter fra samarbeidet med olympiatoppen må tas vare på og videreformidles til klubber og øvrige utøvere og trenere. Vi har et spesifikt mål om OL Sochi 2014, men har også mål og muligheter i olympiske leker etter Sochi Vi har talentgrupper og stasing også gjennom ISU prosjektet vi er en del av. Det arrangeres felles samlinger flere ganger i året der nettopp videreformidling av erfaringer og kunnskap er sentralt. Det er også utviklende o inspirerende for utøvrene å få trene med de beste. Vi har utøvere som er fokuserte og målbevisste og er gode rollemodeller. Selv om kunstløp er en meget individuell idrett må man ha evnen til å jobbe sammen som lag, gjøre hverandre bedre og glede seg over hverandres fremganger og prestasjoner.i tillegg til elitelaget og utviklingslag som er tatt ut, vil det være mulighet for at det blir tatt ut en juniorgruppe. For uttak til juniorgruppe er minstekravet stabil dobbel Axel. Ruth Charlotte Ludeña som har vært ansatt som trenerkoordinator til nå, har trukket seg. Anna Poushkova er engasjert som ny koordinator. Hun er tidl landslagsutøver, har trenerog idrettsutdanning og skal være en administrator som jobber opp mot bl.a. Ela Magnusson. Anna skal også være koordinator mot Olympiatoppen og koordinator mot forbundssekretær Bjørg Ellen Ringdal mht. reiser etc. Hun skal ikke være ansvarlig for representasjonsoppgaver og uttak mv. Et toppidrettsutvalg vil oppnevnes om kort tid. Plasser i JGP neste sesong: Gutter: 2 JGP og jenter: 4 JGP. I tillegg vil det bli tatt ut til internasjonale konkurranser på ISUs liste. 7 Info fra DUK (v/marianne Aarnes) 7.1 Invitasjon til kurs for nye spesialister, kontrollere og trenere Invitasjon til kurs september for nye spesialister og kontrollere er sendt ut. Det er også åpent for trenere. Det er så langt påmeldt 10 trenere fra 4 klubber, 5 spesialister og 1 kontroller. Noen klubber har meldt på mange trenere, mens andre klubber ikke har vist interesse i det hele tatt. Dommerpanelet får ofte mange henvendelser etter konkurranser, så vi hadde regnet med flere interesserte trenere. 7.2 Opprykk og godkjenning av dommere og spesialister/kontrollere Overdommer sender inn evaluering på hver enkelt dommer etter hvert stevne. DUK gjennomgår tilbakemeldingene og vurderer opprykk og godkjenning av dommere før neste sesong starter. Det er i tillegg satt krav til en viss aktivitet for opprettholdelse av nivå for dommere, spesialister og kontrollere. Opprykk og godkjenning for neste sesong vil bli offentliggjort snarlig. 7.3 Behovet for nye dommere, spesialister, kontrollere og trenere

8 Vi har pr. i dag nok dommere, så det vil ikke bli noen nye dommerkurs i år da det er viktig at de som allerede er dommere får nok aktiviteter for å opprettholde sin dommerstatus. Det er derimot behov for trenere, og vi trenger også et par spesialister og kontrollere. Det vil bli holdt eksamen for interesserte spesialister og kontrollere før 2013/2014-sesongen, slik at det er mulig vi vil få nye medlemmer i teknisk panel neste sesong. Da flere har vist interesse for spesialistrollen, vil det bli gjort en vurdering på bakgrunn av eksamensresultatet hvem som får mulighet til å bli med videre hvis flere enn det vi har behov for har bestått eksamen. Vi håper at kunnskapen uansett vil oppleves som verdifull ved at man kanskje ønsker å være i miljøet og bidra med den kunnskapen man har opparbeidet, f.eks. i en trenerrolle, eller som spesialist ved senere behov. 8 Forslag fra Moss Kunstløpklubb 8.1 Innledning Moss Kunstløpklubb hadde en gjennomgang i sin klubb fra idrettskretsen mht. prioriteringer. Det fremkom at fokuset måtte ligge på følgende tre faktorer: Tilgang på is Trenersituasjon Økonomi MKK mener at disse faktorene er viktige for klubbene og at det derfor er viktig å diskutere på ledermøtet. De hadde i igangkjøringsfasen gjort mye galt, men også mye rett og mener det vil være nyttig med workshop da det er fint å lære fra hverandre. (MKK var ikke til stede på møtet.) 8.2 Innspill fra salen - Hvem krangler om istid? Det kan være veldig forskjellig fra sted til sted. - Hvordan foregår fordelingen? Det er veldig mye politisk spill rundt fordelingen. - Hvordan skal vi prøve å posisjonere oss? - Hva er kjernetiden for våre grupperinger? - Hvordan har utviklingen vært? - Hva er de største utfordringene? Kampen mot ishockeyen blir bare hardere og hardere. Vi må passe på å være på hugget. Hvis vi ikke kommer inn i hallen fra starten kommer vi aldri inn i hallen. Når det gjelder isfordelingssaker, kan ikke Skøyteforbundet være en aktiv del i klubbenes isfordeling, men det kan gi råd og si noe på generelt grunnlag. 9 Forslag fra Oslo Skøiteklub 9.1 Innledning v/per-erik Martinussen fra OSK Oslo Skøiteklub ønsker at Norges Skøyteforbunds styre igangsetter utredning og prosess for engasjement av ny landslagstrener i kunstløp. Det er ønskelig at man ser på ulike modeller for organisering og finansiering av dette. Det foreslås at begge seksjonsmøtene diskuterer en mulig omfordeling av de økonomiske ressursene mellom hurtigløp og kunstløp for å få dette til og at innspill fra seksjonsmøtene vurderes av styret i det videre arbeidet. I tillegg foreslås at seksjon kunstløp diskuterer dette mer detaljert under sitt møte. Ideer herfra referatføres som innspill til styret.

9 OSK er én av få klubber som har både kunstløp og hurtigløp. Forbundet har en lignende modell. Det er gode løsninger for toppidrett i begge grener, og det er metoder for at kunstløp kan få mer midler. Det er et ønske at det lages mulige modeller, og at dette er en prosess som kan igangsettes. På samlingene dekker trenerne ofte sin egen løper i stedet for å samarbeide. Det ønskes én topptrener fra utlandet som klubbtrenerne forholder seg til under samlingene. Det bør ses på organisering, finansiering og økonomisk fordeling, klubber, forbund og sponsorer. Fordelingen internt i forbundet. Kun 10 % satses på kunstløp. Det betyr ikke at alt skal hentes fra NSFs budsjett, men noe må kanskje hentes ved hjelp av overordnet prosess. 9.2 Innspill fra diskusjonen Det er et ønske å gi midler til kunstløp, og vi gir midler til kunstløp. Faktum er at toppidretten er fullfinansiert via sponsormidler, og det er et fatum at det er hurtigløp som i vesentlig grad generer disse inntektene. Vi prøver å selge kunstløp til sponsorer, og vi prøver å få solgt egne merker kun for kunstløp. Vi må selge kunstløp som kunstløp og se nye muligheter fremover. Dette vil bli enklere hvis vi får resultater og utøvere som vises på TV Da Michael Huth var her, viste trenerne stor respekt og noterte på samlingen. Vi har hatt flere internasjonale trenere på besøk oppgjennom årene. Det viktigste er at trenerne ser på denne kapasiteten som en ressurs og inspirator. Vi kan ikke bare plassere en autoritet inn i miljøet og tro at det er løsningen. Vi må først forbedre det vi har og jobbe frem en modell med ev. et felles ønske om en landslagstrener. AKK: Det som det legges opp til nå er det beste jeg har sett gjennom disse årene. Har tro på at vi må øke støttefunksjonen. Mental trening er viktig. OSK: Hvordan skal vi få til samarbeidet trenere imellom? Vi trenger hjelp til å få dem til å samarbeide. Nordnorsk Skøytekrets: Det må sponsorinntekter til. Det må investeres i dag for å komme videre i fremtiden. Det må omfordeling til, og det bør satses enda litt mer på kunstløp hvis det går bra i hurtigløp. Budsjettet har økt veldig mye i forhold til det budsjettet kunstløp hadde for noen år siden. Vi kan ikke bare ta noen og gi til noen andre. Hurtigløp ønsker også mer. Hamar: Det må tiltak til for å få samlet gruppen når den har blitt splittet; det handler om å få samlet trenerne og spørre hva hindrer samarbeidet? Ja, vi må inn på banen og prate med trenerne. OSK: Siden vi ikke har noen på OL-nivå i kunstløp, så får vi ikke hjelp. Noen ganger må listen på et høyere nivå for å løfte kunstløp. Det er ikke et poeng å få ny landslagstrener nå.

10 OSK: Det er ikke ment som kritikk av opplegget som er nå. Det lages ikke en kunstløper på en sesong. Det er ønske om villighet til å ta noen diskusjoner og se muligheter for fremdrift og ny landslagstrener på sikt. Konfliktene i hurtigløp har gitt oss erfaring som er nyttig. Resultatet fra erfaringene vil dryppe litt på kunstløp. Vi må begynne med en endringsprosess og få trenerne på samme banehalvdel og jobbe sammen. Ordstyrer: Alle er enige om hvor vi ønsker å komme. SSK: Hva med å se på Sverige-modellen? Vi har et nært samarbeid med Sverige og skal se på hvordan de har jobbet der og hvorfor de får det til der. Generalsekretæren: Det har aldri vært brukt mer ressurser på kunstløp enn det har vært nå. Det kan sikkert bli bedre. Hvis vi får utøvere på finalenivå, vil sponsorene komme. Det er ikke alt som koster penger. Samhandling og samarbeid trenger ikke midler. Det gjelder å få det vi har til å fungere for å fortsette å få midler. OSK: Penger løser ikke alt alene. Enig i det. Et trekantsamarbeid hvis vi skal få dette til å fungere godt: Skøyteforbundet, trenere og klubbene. Klubbene finansierer trenerne, og vi har tre trenere på landslagsnivå. Det blir en utfordring når alle trenerne er på samlingen og det mangler trenere på klubbtreningen. Det er viktig at trenerne tar med seg den erfaringen de får på samlingen videreformidler kunnskap til klubbene. Det er ikke, og har aldri vært, et krav at alle personlige trenere deltar på samlinger.

11 Hedmark Skøytekrets: Det er dårlig samarbeid klubbene imellom. Det er ikke mulig å få med seg videre gode løpere hvis de ikke har noen å bryne seg på i egen klubb. Det er en utfordring som også er kjent fra hurtigløp. De har gjort noen grep der og vi skal lytte til erfaringene deres for å få til en forbedring i kunstløp. 10 Eventuelt Det ble ikke tatt opp noe mer ut over ovennevnte.

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #4/ Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #4/2012 14.05. 2012 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Teknisk kunstløp

Detaljer

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn,

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #8/2011 (telefon) 26.09. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk

Detaljer

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012

NSF sportslige satsning kunstløp. Ledermøte 1-2. juni 2012 NSF sportslige satsning kunstløp Ledermøte 1-2. juni 2012 Strategi- og handlingsplan 2011-13 1.2 Sportslige resultater kunstløp forslag til hovedelementer i rullert plan Hovedmål: Deltagelse i OL 2014

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Uttakskriterer 2015-2016 Per oktober 2015 (gjelder inntil annet er publisert), Endringer er merket med understrek Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier 2017-2018 Per august 2017 (gjelder inntil annet er publisert). Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert)

Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Uttakskriterier kunstløp Per september 2014 (gjelder inntil annet er publisert) Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre:

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: President Vibecke Sørensen (42) Oslo Idrettslag Vibecke har vært president i NSF siden 2008. Før det har hun tre år som visepresident i styret. Vibecke kom

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010

Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011. Av NSF 15. februar 2010 Handlingsplan NSF - Realisering av strategi for perioden 2009-2011 Av NSF 15. februar 2010 Rekruttering / barn / bredde Øke rekrutteringen i hurtigløp og kunstløp vesentlig. Skape fokus på skøyter som

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp

Uttakskriterier kunstløp Uttakskriterier kunstløp 2011-2012 Generelt Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres av klubbene selv, men klubbene skal bruke NSFs uttakskriterier

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #7/2011 20.08. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk hurtigløp

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Norges Skøyteforbund Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Ansvar og oppgaver Norges Skøyteforbund Krets / region / klubb 30-31. juli 2005, Hamar Region / krets / klubb REGION Region Furumo

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Norges Skøyteforbund Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Forslag til ledermøtet 2012

Forslag til ledermøtet 2012 Forslag til ledermøtet 2012 Til behandling under Toppidrett, fredag: 1) Buskerud Skøytekrets Hvordan ha en tett kommunikasjon mellom krets, region, klubb og NSF, med tanke på aktive som er på elitelag.

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

NSF sportslige satsning hurtigløp

NSF sportslige satsning hurtigløp Norges Skøyteforbund NSF sportslige satsning hurtigløp Forbundsgrupper 2009/2010 NORGES SKØYTEFORBUNDS SPONSORER Sportslig organisering hurtigløp 2009/2010 Forbundsgruppe Elite Peter / løpere (3-5) Forbundsgruppe

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp

Uttakskriterier kunstløp Uttakskriterier kunstløp Generelt: Søknad om internasjonal klubbrepresentasjon sendes fra klubbene til teknisk komite kunstløp. De tekniske krav må være oppfylt, og klubbene må ved evt forespørsel kunne

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.

ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12. ORGANISASJONSUTVIKLING I NORGES SKØYTEFORBUND INNLEDNING TIL DISKUSJON PÅ SKØYTETINGET TORBJØRN DIGERNES STOREFJELL, 12.-14- JUNI 2015 Bestillingen Tinget 2013 bestilte en utredning om organiseringen av

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets

Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Onsdag 2. september kl Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Til alle klubbledere i Sone Sør REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Onsdag 2. september kl.17.00-19.00 Sted: Idrettens Hus, Rogaland Idrettskrets Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus

Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE. Tid: Tirsdag 1. september kl Sted: Stegaberg IL klubbhus Til alle klubbledere i Sone Midt REFERAT KLUBBLEDERMØTE Tid: Tirsdag 1. september kl.17.30-19.30 Sted: Stegaberg IL klubbhus Saklisten ble som følger: 1. Status NBBF Region Vest 2. Status fra klubbene

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE Informasjonen i dette dokumentet er kun norske tilpasninger og informasjon. European Cheer Union (ECU) sitt reglement må leses i tillegg. Vi anbefaler

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Agenda. Ø Hvem er Hvem Ø Klubbens målsetning Ø Ny8 fra SU Ø Vik=ge arrangement Ø Klubbens dri>smodell Ø Pølser og hygge

Agenda. Ø Hvem er Hvem Ø Klubbens målsetning Ø Ny8 fra SU Ø Vik=ge arrangement Ø Klubbens dri>smodell Ø Pølser og hygge AKK- klubbkveld Agenda Ø Hvem er Hvem Ø Klubbens målsetning Ø Ny8 fra SU Ø Vik=ge arrangement Ø Klubbens dri>smodell Ø Pølser og hygge Sesongen 2014/2015 Styrets sammensetning: SL: Jan Milton Berge Forbund,

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

NSF sportslige satsing kunstløp og hurtigløp

NSF sportslige satsing kunstløp og hurtigløp Norges Skøyteforbund NSF sportslige satsing kunstløp og hurtigløp Skøytetinget Stavanger 15-17. juni 2007 Kunstløp Norges Skøyteforbund Sportslig organisering kunstløp 2007/2008 Olympiatoppen -faglig ressursperson

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

Uttakskriterier kunstløp

Uttakskriterier kunstløp Uttakskriterier kunstløp Generelt: Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne konkurranser i Norden eller på Nordkalotten gjøres av klubbene selv. Klubbene må melde inn deltagere til NSFs kontor

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier for internasjonal representasjon og norske mesterskap sesongen 2017/2018 NSF legger følgende prinsipper Finn og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2017/2018.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11

Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11 Referat trener ledekonferansen stup, Sarpsborg 02 til 04.09.11 Dato: 03.09.11 Tilstede: Arne Tellefsen Kristiansand Stupeklubb og STU Helge Tuxen Randabergsstuperne og STU Anna Maja Holm Thorsen Bergen

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2016-2018 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Landslagsgruppene

Landslagsgruppene Landslagene 2011-2012 Landslagsgruppene 2011-2012 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016 SQUASH NORGE Strategisk Plan for 2017-2020 AMBISJONER FOR STRATEGIEN HVA DET SKAL VÆRE: Dynamisk arbeidsdokument for styret, komiteer og ledelse med utgangspunkt i langtidsplanen vedtatt på Tinget 2016

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2006-2007 Landslagsgruppene 2006-2007 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa EM kortbane gruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 4 lag i seriesystemet (9 er) Cuper Treningskamper 57 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 4 lag i seriesystemet (9 er) Cuper Treningskamper 57 spillere AGENDA Orientering fra klubbledelsen (Thor Erik) Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2017/2018 Sesongen 2018 planer Treninger i vinter -

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Referat nr. 1/2017 KG agility

Referat nr. 1/2017 KG agility Referat nr. 1/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 07-08.01., NKKs lokaler på Bryn Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Lørd Sønd Stensrud Leder Ja Ja Anette Mjøen Ja Ja Gondola Guttormsen

Detaljer

Referat fagmøte 25.april 2015

Referat fagmøte 25.april 2015 Referat fagmøte 25.april 2015 LK Perioden 2013-205. Gjennomgang av hva LK har jobbet med den siste perioden, 2013-2015 Målsetting i LK er at ved å samarbeide blir vi alle bedre. Det er rasjonelt og det

Detaljer

Årsberetning. Hamar IL Kunstløpgruppen 2015

Årsberetning. Hamar IL Kunstløpgruppen 2015 Årsberetning Hamar IL Kunstløpgruppen 2015 Innledning: Regnskapet følger kalenderåret og gir således et uttrykk for den økonomiske statusen pr 31. desember 2014. Imidlertid er skøytesesongen delt opp 2.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer