Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb"

Transkript

1 Sist oppdatert Et bredt aktivitetstilbud i vår klubb En inspirasjon til et bredt og givende aktivitetstilbud i deres klubb

2 Norges Svømmeforbund skal tilby et godt og allsidig aktivitetstilbud for alle som ønsker å være i vann, men ikke nødvendigvis konkurrere aktivt. Klubbene oppfordres til å utvikle et bredt aktivitetstilbud og å legge til rette for et livsløpsperspektiv. «Aktiv for livet» er ikke bare Norges Svømmeforbunds motto, men er også synliggjort i NSFs sportslige plan Spesielt barn og unge skal kunne være i trygge klubbmiljøer hvor de bygger vennskap og opplever mestring uten krav til resultatmål. Norges Svømmeskole det naturlige utgangspunkt for opplæring, og er også tilpasset flere målgrupper. Metodikken kan hjelpe flere ungdommer og voksne i deres ønske om å bli trygge i vann. Et økende antall ungdom og voksne ønsker å være engasjert i organisert aktivitet, og trening i vann blir stadig mer populært. Klubbene bør ha et godt og bredt aktivitetstilbud til lokalmiljøet for alle aldersgrupper og nivåer. Dette kan med fordel knyttes opp mot kommunens folkehelsesatsing. Også for breddeaktiviteter er det viktig med dyktige trenere, med utdanning og kompetanse, som kan skape mestring og ivareta ungdom og voksne på en god måte. Opplevelsen av fellesskap og det å bli sett er like viktig uavhengig av alder eller ferdigheter. NSFs utviklingstrapp legger vekt på utvikling av ferdigheter uavhengig av om målet er en aktiv karriere som konkurranseutøver eller ikke. NSF anbefaler at man i klubb følger prinsippene som ligger i utviklingstrappen på alle nivåer, slik at man øver på utvikling av ferdigheter i en fornuftig progresjon. Dette vil gi deltakerne gode mestringsopplevelser i, uavhengig av nivå. Klubbens aktivitetstilbud Grunnleggende svømmeopplæring og trening- og konkurransepartier danner grunnlaget for enhver svømmeklubb. Dette heftet gir innspill og inspirasjon til ulike breddetilbud klubben kan vurdere å ha i sin portefølje av aktiviteter. Klubben må tilpasse aktiviteter til sin klubb, klubbens mål, rammebetingelser etc. Breddeaktiviteter Svømmeopplæring Trening- og konkurransepartier Tips til hvordan starte opp nytt aktivitetstilbud; - Kartlegge behov i nærmiljøet. Hva vil være et attraktivt tilbud? Hvilke målgrupper kan vi nå? - Kartlegg hva som finnes av aktivitetstilbud, blant annet i dette hefte. Ofte finnes det erfaringer, modeller eller verktøyer man kan ta utgangspunkt i hvis man skal starte et nytt tilbud. - Kartlegg rammevilkår. Har vi mulighet til å starte opp? Hvor ligger begrensningene? - Lag en god prosjektskisse på oppstart av et aktivitetstilbud, med blant annet beskrivelse, budsjett, konsekvensanalyse, fremdriftsplan - Presenter og diskuter prosjektforslaget i styret - Vurdere muligheter for tilskudd ved oppstart eller utvikling av aktivitetstilbudet - Vedta oppstart av aktivitetstilbud i styret - Markedsføre aktivitetstilbudet - Gjennomfør aktivitetstilbudet i henhold til vedtatt fremdriftsplan - Skap masse god aktivitet

3 Tilskudd Kartlegg muligheter for å søke midler til oppstart og utvikling av breddetilbudene gjennom kommune og fylkeskommune, idrettskrets og idrettsråd. I tillegg er det lurt å kartlegge fond og stiftelser. Rollen «Breddeansvarlig» Klubber med flere breddeaktiviteter bør vurdere å ha en «Breddeansvarlig». Den som er breddeansvarlig har det faglige ansvaret for aktivitetstilbudene, og skal sikre at aktivitetstilbudet i klubben gjennomføres med god kvalitet. Breddeansvarlig er sammen med svømmeskoleansvarlig og utdanningskontakten ansvarlig for rekruttering, skoleringer og oppfølging av instruktørene. Klubben må sørge for at trenere og instruktører får den nødvendige utdanningen og blir fulgt opp med videre skolering/etterutdanning. Den videre skoleringen kan skje internt i klubben, eller gjennom tilrettelagte seminarer som NSF står for. Breddeansvarlig har ansvar for informasjon til deltagere og evt foresatte. Ansvaret for breddeansvarlig innebærer; Planlegge og gjennomføre aktivitetstilbud i tråd med vedtatte planer Sikre kvalitet i aktivitetstilbudet gjennom oppfølging av instruktører, informasjon til medlemmer og til styret, riktig dimensjonering av aktivitetstilbudet, svømmefaglig kvalitet i e, innhold i e mm Sikre at det praktiske rundt aktivitetstilbudene er godt organisert som påmelding, avtale med svømmehall, samarbeid med kommune etc. Samarbeide og samordne aktiviteter og trenerressurser sammen med hovedtrener og svømmeskoleansvarlig Arbeidsoppgaver Sette opp kurs/treningsgrupper Sikre at klubbens websider om aktivitetstilbudene er oppdatert Sikre at instruktører har eller får tilbud om utdanning og relevante seminarer Sikre at alle instruktører har arbeidskontrakt Arrangere kompetansesamlinger for instruktører (minst årlig) Ivareta og koordinere videreutvikling, kursing og opplæring av instruktører (eventuelt i samarbeid med klubbens utdanningskontakt). Markedsføre aktivitetstilbud Vurdere nye aktiviteter Rapportere til styret og svømmeskoleansvarlig/hovedtrener Skolering og utdanning av breddeansvarlig Breddeansvarlig bør; Delta på møteplasser for breddeaktiviteter Ha god dialog med andre breddeansvarlige og gjerne besøke andre klubber Anbefalt å ha instruktørutdanning innen svømming Vi håper dere får inspirasjon og tips fra dette heftet. Klubben må tilpasse aktivitetstilbudene til klubben og dens mål og rammebetingelser. Lykke til!

4 AKTIVITETSTILBUD FOR BARN OG UNGDOM Svømmeopplæring er grunnpilaren for klubbens aktivitetstilbud for barn og ungdom, og dette bør prioriteres høyt. Svømmeskoleansvarlig og breddeansvarlig må derfor tilrettelegge for best mulig svømmeopplæring for flest mulig gjennom Norges Svømmeskole. Flest mulig barn og unge fortsetter forhåpentligvis videre inn i trenings- eller konkurranseaktivitet, men klubben må også tilrettelegge for alternativer for de som ønsker å være i vann men ikke konkurrere aktivt. Vurder hvilke aktiviteter dere skal ha for å være en attraktiv aktivitetsskaper for barn og unge. Svømmeopplæring baby- og småbarnssvømming Barn 0 4 år Mål med Tilby vanntilvenning og svømmeopplæring for baby og småbarn Vanntilvenning og svømmeaktivitet hvor foreldrene deltar aktivt med i bassenget. Minimum Instruktør Baby- og småbarnsvømming for instruktør 1 gang pr. uke, hele sesongen Tilgang til varmtvannsbasseng Svømmeopplæring - barn Barn 5 12 år Mål med Tilby vanntilvenning og svømmeopplæring for barn Svømmeopplæring for barn, i henhold til Norges Svømmeskole. Begynneropplæring (5 nivåer) og videregående (4 nivåer) opplæring for instruktør Minimum Begynnerinstruktører for Begynneropplæring, minimum Videregående instruktør for Videregående opplæring Tilgang til basseng Svømmeopplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelse Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for ekstra tilrettelegging Mål med Tilby vanntilvenning og svømmeopplæring til de som trenger litt ekstra tilrettelegging Svømmeopplæring, i henhold til Norges Svømmeskole. Tilpassede ferdighetsmål for funksjonshemmede. Instruktører må ha Begynnerinstruktør, samt at det er anbefalt at man har dagskurs funksjonshemmede Hvilket utstyr det er behov for og vanntemperatur avhenger av hvilken gruppe det gjelder. Eksempler på Helsestasjoner, fysioterapitjenesten i kommunen, Idrettslag med fleridrettsgruppe for funksjonshemmede

5 Vill i vann - barn Mål med Eksempler på Barn 8 13år Et aktivt og spennende aktivitetstilbud for svømmedyktige barn og unge for at barn blir i klubben Et alternativt aktivitetstilbud til klubbens videregående svømmeopplæring og rekruttgrupper for barn som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere aktivt. Fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Ikke et alternativ til svømmeopplæring. Minimum Videregående instruktør, og etterutdanningsmodul «Vill i vann» 1-3 ganger i uka, hele sesongen. Samarbeid med Idrettskrets og Idrettsråd, og andre klubber. Søk opp oppstartsmidler gjennom Idrettskrets «Idrettsskole for barn» Aktivitetsuker i ferier (Aquacamp) Barn i skolealder Mål med Morsom og spennende aktivitetsuke i vann. Bli tryggere i og ved vann. Aktivitetsuker i forbindelse med ferie for barn og unge. Aktiviteten gjennomføres i vann, og på land. Kanskje også med andre aktiviteter som padling, dykking, seiling. I tillegg er det praktisk tilrettelagt med mat og sosiale aktiviteter. Begynnerinstruktør/videregående instruktør 4-5 ukedager på rad, i en ferie. Kan gjennomføres i flere ferieuker. Eksempler på Kommunen, SFO, skoler, andre idrettslag Stupskole Mål med Barn og ungdom 6-19 år Stupskole og stupaktiviteter for barn og unge Stupskole for barn, hvor man lærer grunnleggende stup i henhold til Norges Stupskole. Deltakerne kan gå videre til klubbens treningspartier i stup. Trener 1 stup. 1-3 ganger i uka, hele sesongen. Tilgang på stupfasiliteter Minipolo/Vannpolo Mål med Barn og ungdom 6-19 år Mestringsglede og ballspill i vann

6 Minipolo er en forenklet form for vannpolo, med enklere regler og mindre utstyr. Det er fokus på mestring, sport og samspill. Trener 1 vannpolo 1-3 ganger i uka, hele sesongen. Tilgang på basseng. Vannpolomål. Vannpoloballer, små str. Vannpolohetter. Synkron Mål med Barn og ungdom 6-19 år Tilby synkronsvømming til barn og unge Lære grunnleggende synkron i henhold til Stjernesystemet. De første nivåene av Stjernesystemet har fokus på sculling, kroppsbeherskelse og grunnleggende synkronøvelser individuelt og i lag. Trener 1 synkron 1-3 ganger i uka, hele sesongen. Tilgang på basseng, samt musikkanlegg. Aktivitetstilbud for overvektige Barn og unge 8-19 år Mål med Skape mestring og glede ved fysisk aktivitet i vann og på land Variert aktivitet i vann og på land tilpasset deltakerne. «Gladlaks» for barn. «Villaks» for ungdom. Flere trenere involvert, og god oppfølging av deltakerne. Min. videregående instruktør. Etterutdanningsmodulen «Vill i vann» kan være nyttig. Min 1.gang per uke gjennom nesten hele året. Tilgang på basseng Aktuelle Samarbeidspartnere Må være i samråd med kommune og idrettsråd, men også med helsestasjon, frisklivssentral og andre lokale aktører innen folkehelse Svømmeopplæring - ungdom Barn og unge 12 til 18 år som ikke er svømmedyktige Mål med Tilby vanntilvenning og svømmeopplæring for ungdom Svømmeopplæring for ungdom, i henhold til Norges Svømmeskole. for instruktør Minimum Begynnerinstruktør, det anbefales at man i tillegg har Videregående instruktør. Tilgang til basseng Vill i vann - ungdom

7 Mål med Eksempler på Ungdom 13 år og eldre Beholde flest mulig ungdom i klubben ved å gi de et attraktivt og morsomt aktivitetstilbud Et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker å konkurrere aktivt. fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Deltakerne skal prøve andre aktiviteter og idretter. Trener 1, og etterutdanningsmodul «Vill i vann» 1-3 ganger i uka, hele sesongen. Bassengtilgang, samt muligheter for landtrening og evt andre aktiviteter og idretter. Samarbeid med Idrettskrets og Idrettsråd. Søk opp oppstartsmidler fra Idrettskrets på «Idrettskole for ungdom». Treningstilbud for ungdom Ungdom 13 år og eldre Mål med Aktivt treningsfelleskap for ungdom Organisert trening i vann og på land for ungdom. Det bør arrangeres sosiale aktiviteter. Fokus på å skape et godt miljø. Trener 1 Tilgang til basseng, muligheter for landtrening og evt styrketrening Eksempler på Samarbeid med andre idrettslag i kommunen om aktiviteter og evt fellestreninger. Samarbeid med Idrettsråd og Idrettskrets. AKTIVITETSTILBUD FOR UNGDOM OG VOKSNE Svømmeopplæring og trening i vann blir stadig mer populært blant ungdom og voksne. Klubbene må tilrettelegge for attraktivt aktivitetstilbud innen svømmeopplæring, teknikk-kurs, treningsfelleskap og breddeaktiviteter. Kompetente trenere som er flinke med voksne er en forutsetning. Gjennom å tilby aktivitetstilbud for voksne blir klubben en tydeligere profil i nærmiljøet, og kunne nå flere målgrupper. Svømmeopplæring - voksne Mål med Bli trygg i vann Svømmeopplæring for ungdom og voksne, i tråd med Norges Svømmeskole Begynner eller videregående instruktør. Etterutdanning Voksenped. 1-3 ganger i uka, hele sesongen Tilgang til basseng Teknikk-kurs Mål med Bli bedre til å svømme

8 Kurs i svømmeteknikk for ungdom og voksne. Trener 1. Etterutdanning Voksenped. 1-3 ganger i uka, hele sesongen Mosjonstilbud for ungdom og voksne - lavterskel Mål med Aktiv trening/mosjon i vann Organisert svømmetrening for ungdom og voksne. Mulighet for å konkurrere for de som ønsker det. Trener 1. Etterutdanning Voksenped. 1-3 ganger i uka, hele sesongen Tilgang på basseng Treningstilbud for ungdom og voksne (Masters) Mål med Aktiv trening/mosjon i vann Organisert trening for ungdom og voksne. Mulighet for å konkurrere for de som ønsker det. Trener 1. Etterutdanning Voksenped. 1-3 ganger i uka, hele sesongen Tilgang på basseng Treningssamling (Swim camp) som ønsker å bli bedre til å svømme (inkl triathleter) Mål med Intensiv treningssamling med fokus på teknikkutvikling Treningssamling med fokus på utvikling av svømmetekniske ferdigheter. Bør inneholde praksis i vann, på land, teori og bevertning. Trener 1 En hel eller deler av en helg. Kanskje flere ganger i året? Tilgang basseng, samt muligheter landtrening og teori. Eksempler på Kan tilbys til e, sponsorer andre lokale idrettslag Privattimer (personlig trener) Enkeltpersoner som ønsker individuell oppfølging på svømmeopplæring eller svømmeteknikk Mål med Avhengig av deltakerens mål. Tilpasset og personlig oppfølging av en eller flere personer for å utvikle grunnleggende svømmeferdigheter eller svømmetekniske ferdigheter Minimum Trener 1. Treneren bør erfaring fra en lignende rolle.

9 Seniorsvøm Mål med Eksempler på Avhengig av deltakerens ønsker og behov Eldre, pensjonister Trening/mosjon i vann for eldre Organisert mosjonsaktivitet for eldre. Kanskje med tilhørende frokost eller lignende. Min videregående instruktør Tilgang på basseng, evt møterom etter trening. Kommune, eldresenter, foreninger for eldre, aktiv på dagtid Svømmeopplæring - innvandrere Mål med Bli trygg i vann Svømmeopplæring for ungdom og voksne, i tråd med Norges Svømmeskole Begynner eller videregående instruktør. Tilgang på basseng Vanngymnastikk Mål med Mosjon i vann Gymnastikk eller bevegelse til musikk i vann. Aktiviteten kan gjennom variasjon i øvelser og musikk tilpasses ulike behov for trening, slik som bevegelighetstrening, styrketrening for spesielle muskelgrupper eller utholdenhetstrening. Instruktørkurs vanngymnastikk Tilgang på basseng, kaldt eller varmtvann Aktivitetstilbud for overvektige Overvektige voksne Mål med Skape mestring og glede ved fysisk aktivitet i vann og på land Variert aktivitet i vann og på land tilpasset deltakerne. Gjerne tilrettelegge for livsstilsendring. Flere trenere involvert, og god oppfølging. Min. videregående instruktør. «Vill i vann» kan være et tips. Min 1.gang per uke gjennom nesten hele året. Tilgang på basseng

10 Eksempler på Helsestasjon, frisklivssentral og andre lokale aktører innen folkehelse Wet Card kurs Mål med Barn, unge og voksne som ønsker å svømme Open Water Lære seg det grunnleggende for å være trygg i vann til Open Water arrangementer. Gjøre utøveren i stand til å delta på en trygg og utviklende måte i Open Water treningsøkter og konkurranser Kurset har en teoridel, en svømmeferdighets test inne og en svømmeferdighets test ute Trener 1 svømming Ca. 2-3 kvelder (teori, svøm inne og svøm ute) Bassengtilgang, samt muligheter for å svømme ut i et vann eller sjø. Mosjons- og treningstilbud for ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse Unge og voksne med funksjonsnedsettelse Mål med Skape mestring og glede ved fysisk aktivitet i vann Variert aktivitet i vann og på land tilpasset deltakerne. Min. videregående instruktør, samt dagskurs svømmeopplæring funksjonshemmede Min 1.gang per uke gjennom nesten hele året. Tilgang på basseng Eksempler på Helsestasjon, frisklivssentral og andre lokale aktører innen folkehelse Årlig livredningsprøve Mål med Oppdatert årlig livredningsprøve Gjennomføre kurs for årlig livredningsprøve. For alle enkeltpersoner eller grupper (skoler, bedrifter) som ønsker grunnleggende kunnskap om førstehjelp eller som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap. Skolekontrollør (Krav utdanning: Begynnerinstruktør i svømming og instruktørkurs i førstehjelp og livredning) 4-6 timer. Tilgang til basseng og teorirom

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS)

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS) SaS lille grønne Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no SaS` lille grønne 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Bli kjent med Sandefjord Svømmeklubb side 3 2.0.

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT

VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT DEL 1: 1 VOLLEYBALL UTVIKLINGSPROSJEKT 2013--2014 DEL 1: 2 INNHOLD Del 1: Etablere minivolleyballgruppe 3 1.1 Volleyball utviklingsprosjekt (VUP)....................... 4 1.2 Brev til rektor........................................

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Vi jobber for en alkoholfri idrett. Alkohol og SVØMMING 1

Vi jobber for en alkoholfri idrett. Alkohol og SVØMMING 1 Alkohol SVØMMING Vi jobber for en alkoholfri idrett Alkohol og SVØMMING 1 Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Norges Svømmeforbund arbeider for at norsk svømming skal

Detaljer

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer