ADDIKTOLOGI STUDIEKATALOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADDIKTOLOGI STUDIEKATALOG"

Transkript

1 ADDIKTOLOGI STUDIEKATALOG 1

2 Oslo, INNHOLD I FUN-KATALOGEN Bakgrunn og retning side 3 Addiktologi side 4 Hvem kan utdanne seg til ADDIKTOLOG side 4 Hvordan er utdanningen lagt opp side 5 Studiestruktur side 5 Praksis side 5 Egenutvikling side 5 Læreplan Grunn-studiet side 7 Læreplan Metode-studiet side 8 Gestalt- og drømmeterapi side 9 For mer informasjon kontakt Terje Müller Karlsen E- post: Mobil:

3 BAKGRUNN & RETNING På begynnelsen av 70-tallet het SAMVERKAN-gruppen Terapipedagoiska Institutet Samverkan og hadde sitt hovedkontor i Vaxholm utenfor Stockholm. Fokuset fantes allerede i navnet terapi-pedagogik som gikk ut på at den terapeutiske prosessen er en viktig del av all utdannelse som handler om mennesker og vekst. Dette fokuset har blitt opprettholdt Torbjörn Fjellström, fil. Lic. Psykologi, rektor og hovedlærer ved FUN gjennomgikk terapeututdannelse ved Ped.Inst. Sthlms Universitet og ble 1975 godkjent som veileder. SAMVERKAN-gruppen utdannet og drev veiledning av blant annet Sveriges første gestaltterapeuter i årene Det ble naturlig at SAMVERKAN-gruppen tok tak i utdanning innenfor rammen av 12-trinnsprogrammet i og med at Korpberget tok den retningen i Den 6. Oktober 1993 ble Fria Universitetet Norden (FUN) født, som helt og holdent tok over SAMVERKAN-gruppens utdanningsog veiledningsvirksomhet etter å ha samarbeidet med ulike kursvirksomheter og høyskoler, senest Mitthögskolan i Sundsvall. FUN er en helt frittstående utdanning i emnet addiktologi, som tilsvarer 40 poeng ved høyskole FUN gjennomfører også skreddersydde program for personal- og sjefsutvikling. 3

4 ADDIKTOLOGI Addiktologi betyr læren om besatthet og disse problems løsninger eller også læren om bindinger I og med 12-trinnsprogrammets profesjonalisering innen behandlingsverden, har også behovet for profesjonell utdanning økt dramatisk. I dag har FUN drøyt 17 års erfaring av trening og utdanning av blivende addiktologer. Addiktologi og Addiktolog er begrep som er utviklet av SAMVERKAN-gruppen. Begrep som addict og addiction finns på engelsk og betyr avhengig. FUN lærer ut at tvangsmessig besatthet når det gjelder alkohol, spill, sex, narkotika osv. er en dobbeltsidig sykdom. Grunntilstanden kaller vi for dysavhengighet, mens den aktive utlevelsen beskrives i termer som misbrukspersonligheten eller vår såkallede Diffe. Også begrepene dysavhengighet og Diffe er utviklet av SAMVERKAN-gruppen. Addiktologi-utdanningen gir verktøy og kunnskap for å gi mennesker med forskjellige avhengighetsproblemer en korrekt og profesjonell behandling. HVEM KAN UTDANNE SEG TIL ADDIKTOLOG? Utdanningen henvender seg til i hovedsak to grupper av søkere: 1. Rusfrie dysavhengige /misbrukere og pårørende. Det kreves minst 2 års rusfri tid. Studenten bør ha erfaring i fra arbeide med mennesker. Kanskje arbeider han/hun allerede på et behandlingshjem. 2. Sosialarbeidere, dvs, sosionomer, assistenter, kuratorer, terapeuter, psykologer, prester, psykiatere, etc. som vil arbeide med 12-trinnsfilosofien. Vi har under årene utdannet mennesker fra de fleste yrkeskategorier, og mange bedrifter, for eksempel, svenske Luftfartsverket har utdannet addiktologer for å kunne bemøte misbruk på arbeidsplassen. 4

5 STUDIE-STRUKTUR Undervisningen legges opp i form av leksjoner, seminarer, diskusjoner, gruppeøvelser, litteratur og selvstudier. Kursinnholdet eksamineres trinn for trinn i from av hjemmetentamener og gruppe-øvelser. Av og til forekommer også skriftlige tentamener. Alle studie-bolkene har samme opplegg, dvs. to 3-dagers studiesamlinger per termin. I tiden mellom samlingene leses litteraturen til del-tentamener. Utdanningen inneholder en skriftlig eller medial prestasjon, en prosessrapport. Prosessrapporten innebærer at studenten beskriver sin opplevelse av seg selv og sin prosess under utdanningens gang. En form av dagbok. Målet med denne rapport er hovedsakelig personutvikling, men her finnes også en bedømmelses aspekt som er verdifull for FUN. Prosessraporten kan også bestå av en presentasjon, en video eller en annen produksjon. PRAKSIS Praksistiden omfatter 20 dager for Grunn-studiet og 3 x 20 dager for Metode-studiet. Praksisplassen bør være ved Korpberget Behandlingshjem og/eller ved et FUN godkjent 12-trinns behandlingshjem og under veiledning. PERSON/EGENUTVIKLING Målet med person/egenutvikling er at studenten skal vokse, modnes og utvikles eller tilfriskne ad infinitum. Innstillingen klar og ferdig finns ikke hos addiktologen som alltid opplever at det ikke finnes noe øvre tak på egen utvikling. Den som jobber i 12-trinnsprogrammet bør selv være forankret i programmet på en eller annen måte og helst så å si ligge foran pasientene/klientene sine i bevissthet, evne til diagnose og prosessoppfatning, men også når det gjelder å ha tilegnet seg programmet. 5

6 Person/egenutvikling er en meget viktig del av utdannelsen ved FUN, og bør innebære bla. 12-trinnsmøter, Voksen barn-gruppe, egen terapi med mer. Tolvtrinnsmøter Under utdanningstiden bør studenten besøke ett, to eller flere 12- trinnsmøter i uken og under denne tiden også lære å kjenne ulike former for møter og jobbe med egen sponsor. Samtlige studenter bør finne en egen inngang til 12-trinnsprogrammet. Selvhjelpsbevegelsen utgjør selve sjelen i allt 12-trinnsarbeid og addiktologen bør således ha god kjennskap til denne bevegelsen. Par. Gruppe og/eller familieterapi Den blivende addiktologen anbefales å delta i noen form for gruppe eller familieterapi. Vi anbefaler varmt noen av Samverkangruppens kortkurser i sverige; Voksen barn-uke, Familie-uke, Relasjons-uke, Krim-uke eller Lust&Förlust-uke. I Norge vil vi få anbefale Addictologi Akademiet`s Prosessgrupper, Voksen Barn 1&2 helger, Krim-helg eller Lyst&Tap-uke. Individualterapi Studenten kan skaffe seg erfaring av en eller flere behandlingsformer, alt i fra soneterapi til psykoanalyse. Vi anbefaler dog metoder som Gestaltterapi eller Psykosyntese som passer bra sammen med 12-trinnsfilosofien. 6

7 STUDIEPLAN GRUNN-STUDIET Grunnstudiet henvender seg til mennesker som jobber med mennesker i alle sammenheng. Avhengighets- og medavhengighetsproblematikk finnes overalt i samfunnet. TERMIN 1 Workshop 1 Introduksjon. Allmenn gjennomgang av litteratur og kursinnhold. Presentasjon av 12-trinnsprogrammets filosofi. Gruppeutvikling og kommunikasjonstrening - 1. Tradisjonen. Addiktologiens grunnmodell, dvs. guna-læren Workshop 2 Det tradisjonelle sykdomsbegrepet og 1. Trinnet. Addiktologiens dobble sykdomsbegrep. Eksaminasjon 1 Storboka, Tolv trinn og tolv tradisjoner. Kapittel 8 fra Addiktologi læren om bindinger. Undervisningsmateriell. TERMIN 2 Workshop 3 Åndelighet og Religion. 2. og 3. Trinnet. 12-trinnsprogrammets verktøy/kommunikasjon og Krukker Eksaminasjon 2 Jaget och Missbrukaren, Kapittel 2 fra Addiktologiboka, Undervisningsmateriell. Workshop 4 Familiehuset (kap. 4 i Addiktologiboken) Co-dysavhengighet/Medavhengighet Eksaminasjon 3 Att förstå de tolv stegen, Kap. 6 fra Nya Kärlekens dysberoende, Kap. 2 del 2 av Addiktologiboken TERMIN 3 Workshop 5 Dysavhengighetens biokjemi Sinnstilstand (våken, drøm og søvn) og deres tilsvarende rusmidler Addiktologisk Neuropsykologi Eksaminasjon 4 Bli fri från ditt medberoende. Flodhesten i dagligstuen, Kapittel 4 (fra Addiktologi boken), Undervisningsmateriell Workshop 6 Bitterhet skam skyld/følelseshuset Kommunikasjon og kropp Avslutning, innlevering og redegjørelse av Prosessrapport (Les kapittel 3 før oppstart påmetodekurset) 7

8 STUDIEPLAN METODE-STUDIET Metode-studiet innebærer personlig trening og fordypning i undervisning/foredrag, terapeutisk grep, diagnose, etikk, programkonstruksjon, nettverk og andre verktøy for den som jobber direkte med behandling. TERMIN 1 Workshop 1 Repetisjon av Addiktologiens grunn på dag 1 og 2 Ruspolitikk Eksaminasjon 1: Repetisjon av grunnstudiet, kvelden dag 2 Workshop 2 Verktøy for diagnose og dokumentasjon Undervisningstrening Trinn 1 3 Eksaminasjon 2: Another Chance TERMIN 2 Workshop 3 Sex og Kjærlighet Angst og konflikt Undervisningstrening Eksaminasjon 3: Vid sunda vätskor, The Steps We Took, Undervisningsmatriell Workshop 4 Moral og etikk/profesjonalitet Drømmeutvikling og gestaltterapi/metodetrening Eksaminasjon 4: Kap.5 och 6 Addiktologiboken, Undervisningsmateriell TERMIN 3 Workshop 5 Metodeutvikling/Gruppetrening Eksaminasjon 5: Addiktologi - läran om bindningar, Undervisningsmateriell Workshop 6 Addiktologien som profesjon, Addiktologiens funksjoner och egenskaper Åndelighet - meditasjon, bønn, etc. Fremleggelse av eksamensarbeide Addiktologisertifisering med studiebevis og "Funkorpen". FEST 8

9 GESTALT OG DRØMMETERAPI Åpen prosessworkshop for personutvikling, oppgradering og utdannelse. I tillegg til den sepsialkompetanse som denne utdannelsen gir (etter 3 terminer) er den tenkt å fungere som en allmenn fordypning, egenutvikling eller terapi og som oppgradering av de ulike utdanningsnivåer som aspiranten har. Utdanningens mål er å gi ytterligere forandringsverktøy som komplement til programmet. Gestaltterapien har sinden 70-tallet vært utprøvd i behandling av mennesker med misbruksproblematikk men først nå, i kombinasjon med 12- trinnsprogrammet, kommer terapien til sin egentlige rett. Gestaltterapeutiske teorier/metoder som underordner seg prinsippene i programmet underletter og forsterker forandringsarbeide smatidig som det gir en effektiv beskyttelse mot medavhengighet og utbrenthet. Utdannelsen er prosess- og opplevelsesbasert noe som innebærer at under seminarene veksles egne opplevelser med teori og praksis. Utdannelsen omfatter både en yrkesmessig og en personlighetsutviklende del da prosesstreningen berøre og bearbeider deltakernes egne personlige vanskeligheter og problemer. Og sist men ikke minst ha det gøy studèr ved FUN og gi deg selv en gedigen utdannelse 9

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE

AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE AKADEMI FOR FEM ELEMENT AKUPUNKTUR STUDIEBROSJYRE Invitasjon Vi inviterer deg til å delta på en spennende reise inn i akupunkturtradisjonens mysterier. Denne kunnskapen er forankret i en dyp forståelse

Detaljer

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet FORORD Denne boka er en bruksbok for deg som ønsker å begynne i behandling for psykiske plager og problemer, eller for deg som står i en livskrise av et eller annet slag. Terapi hva passer for meg? er

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

1.0 Innledning. 1.2 Integrative terapeuters kompetanse. 1.1 Bakgrunn

1.0 Innledning. 1.2 Integrative terapeuters kompetanse. 1.1 Bakgrunn 1.0 Innledning Studieplanen presenterer videreutdanningen i Integrativ terapi i Norge. Fullført utdanning har et omfang tilsvarende 120 studiepoeng i høgskole/universitetssystemet og gjennomføres på 4-5

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Massør. Studieplan 2015

Massør. Studieplan 2015 Massør Studieplan 2015 Massør Studieplan 2015 INNHOLD Fakta om Axelsons Body Work School... 3 Historie Svensk massasje... 3 Idag massasje og massasjeterapier... 3 Hvorfor en Axelsons utdannelse...3 Massøryrket...

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Gestaltterapeuten. nr. 1-2004 I DETTE NUMMER:

Gestaltterapeuten. nr. 1-2004 I DETTE NUMMER: F GESTALT TERAPEUT Gestaltterapeuten medlemsblad for Norsk Gestaltterapeut Forening nr. 1-2004 ORENING NORSK I DETTE NUMMER: META - senteret i Kristiansand Etiske refleksjoner Siste nytt fra styret i NGF

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Alt om deg selv. Gi meg vinger som bærer. Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv

Alt om deg selv. Gi meg vinger som bærer. Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv #1 Gi meg vinger som bærer Alt om deg selv Lær å kjenne deg selv Din funksjonsnedsettelse og dine medisinske behov Ta kontrollen over ditt liv 1 #1 Gi meg vinger som bærer Alt om deg selv Hvordan du bruker

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer