Evaluering av spissa toppidrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av spissa toppidrett"

Transkript

1 Evaluering av spissa toppidrett Steinkjer videregående skole Våren 2012

2 Bakgrunn for spissa toppidrett Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning. Dette er ett av fundamentene som den norske toppidrettskulturen bygger på: En helhetlig utvikling av mennesket gagner både individets personlige og idrettslige utvikling og samfunnet generelt. Ved gjentatte anledninger har da også norske offentlige myndigheter understreket toppidretten som kulturfenomen og en viktig kulturell identitetsskaper. Det settes fokus på at det fortsatt arbeides for å tilrettelegge for kombinasjonen utdanning og toppidrett for utøvere som har interesse og forutsetninger for å prøve ut mulighetene for en toppidrettskarriere (St.meld. 14( ) Idrettslivet i endring) Sammen med de enkelte idrettene arbeider Olympiatoppen Midt Norge med utvikling av unge utøvere gjennom spisset toppidrettstilbud. Arbeidet ved videregående skoler som tilbyr spisset toppidrettstilbud skal bidra til at unge utøvere i løpet av sin karriere tar medaljer i internasjonale mesterskap, kvalifiserer seg til ønskede høyere studier og utvikler gode holdninger. Innføring av spisset toppidrettstilbud ved enkelte videregående skoler er et avgjørende element for å optimalisere tilretteleggingen av videregående skolegang samtidig med en systematisk og strukturert toppidrettsfaglig utvikling. Tilbudet ved disse skolene er unikt og skal skille seg ut fra tilbudet ved ordinære videregående skoler som også legger til rette for denne kombinasjonen. Skoler som tilbyr spisset toppidrettstilbud må derfor tilfredsstille de kriterier som norsk toppidrett anser for å være nødvendige for å utvikle unge utøvere mot internasjonalt toppidrettsnivå. Kvalitetskravene for Nordog Sør Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet med utgangspunkt i de sentrale kvalitetskravene for skoler med toppidrettsfagssats utviklet av Olympiatoppen sentralt og i NIF (juni, 2005). Olympiatoppen, oktober 2007 Frode Moen Regional toppidrettssjef Olympiatoppen Midt Norge Steinkjer videregående skole fikk spissa toppidrett for følgende idretter: 2009: Langrenn, Volleyball og friidrett 2010: Fotball Olympiatoppens kvalitetskrav evaluering av spissa toppidrett ved Steinkjer vgs Det som blir beskrevet i rapporten gjelder spissa toppidrett til forskjell fra idrettsfag og som har blitt utviklet med bakgrunn i skolens spissa toppidrettsstatus. Steinkjer videregående skole og spissa toppidrett har et langsiktig perspektiv med utøverne hvor målet er å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere som kan prestere på nasjonalt og internasjonalt nivå som seniorutøvere.

3 1. Kvalitetskrav Inntak Spisset toppidrettstilbud skal generelt være åpne for kvalifiserte utøvere fra hele regionen. Landsdekkende tilbud og landslinjetilbud som kommer i denne kategorien er åpne for kvalifiserte utøvere fra hele landet. Gjennom spisset toppidrett har idrettene fått utviklet et helhetlig tilbud for morgendagens toppidrettsutøvere i region. Tilbudet har gjort at det har kommet utøvere fra hele fylket og interessen utenfor fylket er også stor for å komme til Steinkjer videregående skole og idrettsfag. Vi har fått søkere fra større deler av fylket i alle idretter. Langrennsløpere fra størstedelen av fylket, fra Skogn og nordover, fotballspillere fra Skatval i sør til Rørvik i nord har søkt seg til skolen. I friidrett og volleyball har vi søkere fra hele fylket. Rekrutteringsområdet har utvidet seg etter at skolen fikk spissa toppidrett. Det har gjort at vi får samlet de mange av de beste utøverne i svært gode treningsmiljø og prestasjonsmiljø på skolen og i området. Et av Nordland sine største talenter i friidrett og mellomdistanse kom til Steinkjer høsten 2011 hvor han bidrar i både klubb og skolemiljø. Han deltok i ungdoms VM på 800m i Lille i Frankrike sommeren 2011 og har i juni 2012 kvalifisert seg for ungdoms EM U-20 på 800m i Barcelona. Også utenfor Norge ønsker utøvere å komme på idrettsfag, både langrennsløpere og friidrettsutøvere fra USA har vært i kontakt med skolen. 2. Kvalitetskrav Organisering Skolen skal ha egen lærer/ trenerstab med forståelse for og innsikt i den totalbelastning som satsning mot en framtidig toppidrettskarriere medfører. Spissa toppidrett har gitt idrettene muligheten til å styrke trenerapparatet med 1-2 eksterne trenere/lærere i ulik størrelsesorden ved siden av ansvarlig hovedtrener. Da idrettene som har spissa toppidrettsstatus på Steinkjer videregående skole samarbeider med klubb/krets, er ofte samarbeidende klubb/krets involvert i treningsarbeidet på skolen. I friidrett er det engasjert to trenere i tillegg til skolens fast ansatte. Dette for dekke behovet i forhold til ulike øvelser. I Fotball har vi samarbeidsavtale i forhold til større trenertetthet med fotballmiljøet, organisert gjennom Steinkjer fotballklubb. I dette samarbeidet er det også tatt høyde for tilbud for damefotball. I volleyball har vi samarbeidsavtale med Stod IL, volleyball, slik at er elitetrener i Stod volleyball også er trener for spissa toppidrett volleyball på skolen. I langrenn er det engasjert en trener i tillegg til skolens faste ansatte.

4 Dette gir utøverne en mer og bedre helhetlig oppfølging i treningshverdagen og skolehverdagen. På skolen har vi åpne treninger hvor utøvere fra klubb/krets også kan delta på skolens treninger, noe som gir et sterkt prestasjonsmiljø og treningsmiljø. Steinkjer videregående skole har stor faglig trenerbakgrunn med god trenerutdanning (Topptrener I, Topptrener II, trenerutdanning i idrettene etc.), og flere har erfaring på landslag. Staben for elever på spisset toppidrettstilbud skal være interessert i toppidrettslig utvikling, være innstilt på nødvendig fleksibilitet i opplæringen og sørge for optimal fordeling mellom idrettslig belastning og skolebelastning. Steinkjer videregående skole har opp gjennom årene fostret mange nasjonale og internasjonale toppidrettsutøvere. Dette er noe som har preget hele skolen og ikke bare idrettsfag. Lærere har forståelse for, og respekt for at morgendagens toppidrettsutøvere trenger tilrettelegging i skolehverdagen. Idrettsfag lager en samlings- og konkurranseplan for utøverne som gis til faglærere. På samlinger er det ofte kommunikasjon med faglærere via it`s learning i forhold til innleveringer og oversikt over gjennomgang av lærestoff i den aktuelle perioden. Skolen som tilbyr spisset toppidrettstilbud skal tilby et fireårig videregående utdanningstilbud for elevene, med spisset toppidrettstilbud fra første år, dvs. videregående trinn 1 (Vg1). Steinkjer videregående skole tilbyr sine elever 4-årig løp, selv om vi mistet ressursene til dette midt i prosjektperioden. Årlig har det tradisjonelt vært idrettsutøvere som benytter seg av dette tilbudet. 4-årig løp er et meget viktig tilbud for tilrettelegging mot toppidrettssatsning men også mot skole. Vi ser at de fleste av de som har lyktes i idretten sin som har gått på Steinkjer videregående skole har brukt lengre tid på utdanningsløpet. 3. Kvalitetskrav Trenere Skolen skal ha egen lærer/ trenerstab der den enkelte trener skal ha spisskompetanse innenfor spesialidrettene hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud. Skolen forplikter seg til å sende lærere/ trenerne på nødvendige etter- og videreutdanningstiltak. Skolen er ansvarlig for å organisere en tilnærmet 100 % trener/lærer ressurs for et overkommelig antall utøvere (8) i spesialidrettene hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud. Det bør søkes samarbeid med klubb, team/regionlag, sær-krets eller forbund om organisering og finansiering. Ressursen er på åremål. Steinkjer videregående skole har stor faglig trenerbakgrunn med god trenerutdanning (Topptrener I, Topptrener II, trenerutdanning i idrettene etc.), og flere har erfaring på landslag. Siden skolen fikk idretter med spissa toppidrett har to lærere tatt Topptrener II utdanning og tre lærere tatt Topptrener I utdanning. Dette har skolen lagt til rette for. Trenerne søker også inspirasjon og læring i andre miljøer. Fotball har nær kontakt Rosenborg ballklubb. En suksessfaktor for friidrett har vært trenerforum bestående av utøvernes personlige trenere. Dette er en modell fra svømming hvor trenere blir involvert og tatt med i planlegging av skolens aktivitet. På denne måten mister ikke trenerne utøverne sine, som

5 kan føles som en trussel. Dette er trygt og bra og utviklende både for utøver og trener og ikke minst er det med å kvalitetssikre toppidrettstilbudet. Olympiatoppens kontaktperson deltar ofte på disse trenerforumene. I samarbeid med klubber og krets legges det opp til en helhetlig oppfølging av elevene i forhold til dag og kveld. Dette i samarbeid med personlige trenere. Idrettene jobber med å videreutvikle dette samarbeidet 4. Kvalitetskrav Samarbeid Skolen er ansvarlig for en helhetlig organisasjonsstruktur, dette innebærer tett samarbeid mellom klubb, sær-krets, team/regionlag og evt. forbund. Skolen skal være utgangspunktet for denne organiseringen. Fylkeskommunen er ansvarlig for at spisset toppidrettstilbud er godt forankret i sær idrettene, både på klubb, krets og gjerne forbunds nivå. Skolen er ansvarlig for helhetlig oppfølging av elevene på arenaene utdanning og idrett om fysiske, psykiske og sosiale forhold. Gjennom spissa toppidrett forventes og kreves det at idrettene samarbeider med lag, kretser, forbund og organisasjoner. Jobben med spissa toppidrett er ikke bare noe som berører skolehverdagen, men gjelder også kveld og helger. Toppidrettstilbudet har utviklet seg fra en lokal skole- og idrettshverdag til en regional og nasjonal skolehverdag hvor kravet til samarbeid er stort. Da idrettene fikk spissa toppidrettsstatus ble det utviklet en organisasjonsstruktur for hver idrett med styringsgruppe bestående av samarbeidende klubb, team og kretser, arbeidsgruppe for idrettene og samarbeidsgruppe bestående av sentrale personer i idretten. Hver idrett har også utviklet strategiplaner med mål og visjon. Hver idrett har også utviklet team og samarbeidspartnere rundt fysioterapeut, lege og kontaktperson opp mot Olympiatopp. Ofte er disse temaene i samarbeid med klubb. Eksempelvis benytter fotballspillere seg på spissa toppidrett seg av samme lege som Steinkjer fotballklubb. Skolens organisering og jobbing med spissa toppidrett har også blitt lagt merke til i de ulike forbundene. Gjennom at friidrettsforbundet har utviklet friidrettslinjeforum der alle skolene med friidrettslinje samles har friidrett på Steinkjer videregående skole fått mulighet til å presentere sin modell. Dette arbeidet har også gitt oss mulighet til å samarbeide med andre friidrettslinjer som eksempelvis Strinda videregående skole i Trondheim. Også volleyball på skolen har samarbeidsforum med volleyballforbundet. Stod volleyball arbeider også med å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for volleyball på Campus Steinkjer, noe som vil få stor betydning for volleyball på skolen og utviklinga av volleyballtilbudet. Steinkjer fotballklubb har god dialog med Rosenborg ballklubb gjennom hospitering, og flere elever på fotballinja har fått mulighet til å hospitere med Rosenborg.

6 Norges friidrettsforbund ønsker at Steinkjer videregående skole skal bli den første skolen med landslinje friidrett i Norge. Prosessen i arbeidet med landslinje går sin gang. Nord Trøndelag friidrettskrets og Steinkjer Friidrettsklubb samarbeider nært med skolen og benytter seg av friidrettselevene både i arrangement og ikke minst som instruktører i NCC samlinger, kretslagssamlinger og Tine stafett. Da de beste instruerer blir de et forbilde for barn og unge og er positivt for rekrutteringa i idretten. Steinkjer videregående skole samarbeider tett med Nord-Trøndelag skikrets med tanke på å utvikle et sterkt og helhetlig treningstilbud for juniorene i kretsen. Dette innebærer koordinering av kretssamlinger og treningstilbudet på skolen og at skolens trenere deltar på kretssamlinger. Idrettene med spissa toppidrettsstatus på Steinkjer videregående skole har gjennomført mange fellestiltak som felles basistrening, foredrag av kjente utøvere og samlinger rundt ulike tema. Dette samarbeidet er noe vi kan utvikle i enda større grad. Organisasjonsstruktur for idrettene på spissa toppidrett: Styringsgruppe -Samarbeidsklubb - Krets Organisering Møtested idrettslinjer i Norge Eks friidrett og vollleyball Spissa toppidrett Ansvarlig Trenerforum -Personlige trenere - Involverte trenere Planleggingsmøter -Avdelingsleder -Ansvarlig spissa/fpl Samarbeidspartnere -Helse -Testing Arbeidsgruppe -Friidrett -Volleyball - Langrenn - Fotball Samarbeidsforum (Politikere, Idrettskrets, OLT, særkretser etc.) 5. Kvalitetskrav Prestasjonskultur Skolen må kunne dokumentere resultater som viser at utøvere er i kategorien morgendagens utøvere definert av Olympiatoppen.

7 Som nevnt må en se prestasjonsutviklingen i et langsiktig perspektiv, og den endelige evalueringen av prestasjoner kan først foretas når utøvere som nå deltar på spissa toppidrett har blitt seniorutøvere om noen år. Volleyball: Volleyball er en relativt ny idrett ved skolen, men utviklinga i prosjektperioden har vært stor Stod volleyball seriemestre Stod volleyball nr.2 Nordic championship 2 utøvere aktuell for landslag Høyt oppe i kåringa av årets unge spillere En utøver på spissa toppidrett har utviklet seg til å bli førstelagsspiller hos Stod volleyball seriemestrene Fotball: Steinkjer FK A lag består i dag av 21 spillere. 12 av disse spillerne er p. d. d skoleelever ved Steinkjer VGS. Flere av disse utøverne er allerede meget viktige spillere for laget. Disse unge utøverne får jevnlig god kamptrening i en tøff og fysisk divisjon, og utviklingen for hver enkelt spiller er tilfredsstillende. Flere elever fra skolen har tatt steget til Adeccoligaen/Tippeligaen/Eliteserien kvinner. Historisk kan vi nevne: 2006 Rune Ertsås Molde, Sandefjord og Alta 2007 Karl Morten Eek Bodø Glimt 2008 Anne Grete Storli Trondheims Ørn 2009 Siri Mork Trondheims Ørn Utøvere som har deltatt på spissa toppidrett har også tatt eller er i ferd med å ta dette steget: 2010 Brede Moe Ranheim, som nå er aktuell for RBK 2011 Ola Opheim Molde Martin Berdal - Hospiterer jevnlig med RBK toppgruppe. Aktuell for overgang høsten Friidrett I friidrett har vi lange tradisjoner med tidligere elever som har utviklet seg til toppidrettsutøvere Henrik Sandstad, Joachim Brøndbo, Nina Brandt, Tara Norum med flere. Utøvere på spissa toppidrett i dag viser også svert lovende resultater. Friidrettsprestasjoner 2011 sesongen:

8 11 medaljer fra ungdomsmesterskapet høsten 2011 i friidrett til elever fra Steinkjer videregående skole Rekke jr. NM medaljer Rekke U-NM medaljer 1 senior NM sølv NM mangekamp UM terrengløp 1 utøver årets junior langdistanseløper 2011 Internasjonale resultater for elever ved skolen sesongen 2011: 2 utøvere i U-18 VM i Lille 4 utøvere nordisk landskamp 1 utøver EM-terrengløp 5 utøvere på landslag Langrenn Skolen har i mange år hatt en toppidrettskultur innen ski og langrenn. Flere skiløpere på internasjonalt nivå har vært elever ved skolen som bl.a. Bård Jørgen og Trond Einar Elden, Petter Northug jr., Johan Kjølstad, Marthe Elden, Kristian Tettli Rennemo, Morten Brørs m. flere. Flere av dagens juniorløpere som er elever på skolen og er tatt ut på spissa toppidrettstilbudet, presterer godt i sine klasser og på like høyt nivå som nåværende toppløpere var i junioralder. Ole Jørgen Bruvoll 4. plass norgescup og NM junior Johan Hundseth 9. plass i norgescup i eldste juniorklasse Hallvard Fjone 10. plass i norgescup i eldste juniorklasse Anne Lise Grubbmo 8. plass i norgescup i eldste juniorklasse Tonje Leirfall Nilsen 9. i norgescup i eldste juniorklasse Skolens trenere skal skape et toppidrettsmiljø i den spesialidretten hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud gjennom å sørge for en helhetlig oppfølging av den enkelte elev. De må tilby elevene det treningsopplegget i spesialidretten som er nødvendig for å nå et høyt internasjonalt nivå. Som vi har skrevet tidligere er det på Steinkjer videregående skole trenere med høy trenerog erfaringskompetanse. En annen ting som særpreger trenerne er at trenere på skole også ofte er trenere i samarbeidende klubb eller team. Gjennom dette får utøverne en mer helhetlig oppfølging i treningshverdagen. Utviklinga av gode prestasjonsmiljø har vært viktig for spissa toppidrett ved Steinkjer vgs. Dette oppnår vi blant annet gjennom samarbeid med klubbene og miljøene. Idrettene har

9 hentet utøvere fra utlandet for å heve treningsmiljøene/prestasjonsmiljøene. Ved at friidrett har spissa toppidrett og at Steinkjer FIK er en samarbeidsklubb har det gjort at miljøet har valgt å gi kompetansetilbud til unge kenyanske løpere nettopp for å utvikle prestasjonsmiljøet. Det samme i Stod volleyball hvor utenlandske utøvere på Stod volleyball trener med skolens utøvere. Stod volleyball har utøvere fra blant annet Polen og USA. Disse utenlandske utøverne som har deltatt i opplegget på skolen har vist en meget profesjonell holdning i forhold til det å være toppidrettsutøver. De er meget fokusert på treningsøkter og bidrar til å heve kvaliteten i treningsmiljøet og er dermed på å heve kvaliteten på treningsøktene. Den profesjonelle holdningen bringes inn i miljøet og absorberes av våre egne utøvere. Samtidig presterer de på et meget høyt nivå og er således en kilde til inspirasjon og en motivasjonsfaktor for våre utøvere. Gjennom spissa toppidrett har utøverne fått mulighet til å reise i større grad på treningsleire. Samlingene har vært i samarbeid med samarbeidende klubber og deres eliteutøvere. På denne måten blir også de viktige sparringspartnere og forbilder på samlingene. Det forventes gjennom OLT at slike samlinger gjennomføres. Utøvere sitter også igjen med en opplevelsesdimensjon som er viktig ved siden av selve idretten. Eksempelvis reiser spissa toppidrett på samlinger med Meråker videregående skole og Heimdal videregående skole. Samlinger koordineres også med krets. Volleyball reiser til Polen sammen med elitegruppa i Stod volley og friidrett til varmere strøk om vinteren sammen med Steinkjer friidrettsklubb. På samlingene blir det lagt til rette for skolearbeid. Gjennom spissa toppidrett har fotball utviklet en struktur i treningshverdagen hvor hovedøkten som foregår i skoletiden frigjør tid på ettermiddagen hvor utøverne har tid og mulighet til egentrening, sosial aktivitet og skolearbeid. Om en spør utøverne hvor den største begrensningen for satsing ligger, finner vi det i nettopp denne faktoren. Tidsbruket rundt ettermiddag og kveldstid viser seg å være problematisk. Spillerne på spissa toppidrett har i dag ni økter pluss kamp avhengig av ukeplan og konkurranseplan. Dette er en sterk økning i treningsmengde som på sikt vil gi resultater. Gjennom at idrettene har fått spissa toppidrettsstatus ønsker skolen å ha åpne treninger hvor utøvere som er ferdig på skolen kan komme og trene hvis det passer. Dette betyr mye for de unge utøverne at mer kjente og etablerte utøvere kommer innom for å trene. 6. Kvalitetskrav Anlegg

10 Skolen må kunne dokumentere gode anleggs- og treningsmuligheter for de aktuelle spesialidrettene hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud. Der det er nødvendig må skolen sørge for transport mellom skole og treningsanlegg. På Steinkjer videregående skole har vi gode treningsfasiliteter i alle idretter som holder internasjonal standard. På Campus Steinkjer finnes Nordens flotteste friidrettshall, turn- og basishall og et treningssenter med gode styrketreningsfasiliteter. Kunstgressbanene er vinteråpne. På skistadion er det rulleskiløype som er under utvikling. Gjennom Campustilbudet utvikles samarbeid med fysioterapeuter og testlab. Ved at idrettskrets og Olympiatopp samles på Campus Steinkjer har vi mulighet til å utvikle samarbeidet i enda større grad. Gjennom at det i området arrangeres jevnlige nasjonale og internasjonale mesterskap i alle idretter, er dette med på at anlegg blir vedlikeholdt og oppgradert. Oppsummering konklusjon: Hva skiller vanlig idrettsfag som skolen har hatt i mange år og innføring av spissa toppidrett: 1. Større trenertetthet flere trenere. Dette gir en mer helhetlig oppfølging 2. Kvalitetskravet til trenere. Trenere på spissa toppidrett med videreutdanning. Høyeste trenerutdanning i Norge i regi av Olympiatoppen Topptrener I og Topptrener II. Dette er et krav for at man skal kunne ha spissa toppidrett 3. Tettere samarbeid med idrettsmiljøene både nasjonalt, regionalt og lokalt. Kravet om samarbeid 4. En mer helhetlig oppfølging av utøverne utøversamtaler, coachingsamtaler, trening dag og kveld. Også i forhold til lege og fysioterapioppfølging 5. Organisering av idrettene med spissa toppidrett. Utarbeidelse av strategiplaner og organisering av tilbudet som berører samarbeidende klubb, krets, team og regionale støttespillere 6. Spissa toppidrettsutøvere får et treffpunkt med utøvere på andre spissa toppidrettsskoler i regi av Olympiatoppen. Blir utfordret av OLT og av hverandre. Kompetanseheving. 7. Kravet om 4-åring studieløp Betraktninger om toppidrettstilbud i offentlig videregående skole Vi har fått informasjon om, men ikke offisielt bekreftet, at tilbudet om spissa toppidrett så langt har demmet opp for etablering av private idrettsgymnas i Midt-Norge. Dette var også noe av intensjonene ved tanken om etableringen av spissa toppidrett fra Olympiatoppen

11 Midt-Norge. Vi vet at tilbudet har forhindret at unge talentfulle idrettsutøvere har valgt å søke tilbud utenfor fylket, bl.a. skiutøvere til NTG Lillehammer og volleyballspillere til Sauda videregående skole. Det vil etter vår oppfatning være svært viktig å bevare og videreutvikle gode tilbud for utvikling av toppidrett i de offentlige videregående skolene i Trøndelag. Mange av tilbudene har god kontakt og utstrakt samarbeid med aktuelle lokale og regionale idrettsmiljø. Det vil forhåpentligvis demme opp for etablering av private toppidrettsgymnas i regionen. De senere årene har private toppidrettsgymnas etablert seg over stadig større deler av landet. Hvis det etableres sterke tilbud fra private toppidrettsgymnas i vår region, kan det føre til at disse trekker til seg mange av de beste utøverne i aktuelle idretter. De gode tilbudene som vi har utviklet i de offentlige skolene i fylket og regionen kan da få så sterk konkurranse at det kan bli vanskelig å opprettholde disse på et høyt nivå. Det kan i neste omgang redusere tilgjengeligheten til gode tilbud for talentfulle utøvere fordi det blir for kostbart å betale for privat skolegang. Vi tror også at det gode arbeidet som gjøres i samarbeid mellom videregående skoler og lokale- og regionale idrettsmiljøer for å videreutvikle idretten i fylket, vil hemmes hvis det ikke opprettholdes gode utviklingsarenaer mot toppidrett i de offentlige videregående skolene. Kommentarer fra utøvere på spissa toppidrett: Det som er bra med spisset toppidrett på skolen er at samarbeidet mellom lærere på skolen og personlige trenere utenfor er så bra som det er. Jeg synes vi har mange flinke lærere på friidretten og dette gir en mer variasjon og bredde i treningen. Vi får også bra oppfølging jevnlig. Dette synes jeg er bra. Her kan vi ta opp ting både som angår skole og treningen. Hvis det er noe vi trenger hjelp med blir dette veldig ofte fikset og ting blir lagt godt til rette. Spisset toppidrett har gitt meg mulighet til å trene mer med bedre kvalitet i skoletiden. Dette har ført til mer fritid på kveldstid slik at jeg har mulighet til å jobbe mer med skolearbeidet Jeg har gjennom samtaler og oppfølging med trenerne utviklet en større bevissthet rund faktorer som er viktig for min utvikling Kommentarer fra trenere på spissa toppidrett: «Gjennom spissa toppidrett får mine utøvere muligheten til å lære seg og forstå hva som kreves for å bli en toppidrettsutøver. De kan gjennom satsingen i dette tilbudet få lagt ned det treningsarbeidet som er nødvendig for å nå dit og gradvis venne seg til de belastningene dette krever. De vil lære å foreta de riktige prioriteringene som må til i forhold til kunne bli en

12 toppidrettsutøver. Samtidig får jeg muligheten til å gi dem tett oppfølging i treningsarbeidet og deres personlige utvikling». «Gjennom spissa toppidrett har vi fått muligheten til å hente inn trenere med stor kompetanse og trenererfaring på flere øvelser. Dette har hevet kvaliteten i treningsarbeidet og gitt mulighet for helhetlig oppfølging av utøverne. Dermed har tilbudet blitt svært attraktivt for utøvere fra hele landet».

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs.

Verktøykasse for (spissa)toppidrett. Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Verktøykasse for (spissa)toppidrett Slik gjør vi det ved Steinkjer vgs. Krav, forventninger og utfordringer Forbund - Satsningsskole Landslinjestatus - Anbefale utøvere? Olympiatoppen - Prestasjoner

Detaljer

Olympiatoppen enhet for talentutvikling

Olympiatoppen enhet for talentutvikling Olympiatoppen enhet for talentutvikling Utviklingsfilosofi for unge utøvere og arbeid med kvalitet i skoler med tilrettelegging for utvikling av morgendagens utøvere Kunnskapsturne, OLT sørøst 24. 1o.

Detaljer

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Senter i Granåsen Trøndersk toppidrett 2020 RBK Champions league semifinale Medaljer alle Nordiske Grener OL og VM Trondheims Ørn Europa mester Trenere

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING

TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING TALENTUTVIKLING OG TOPPIDRETT I TELEMARK 2010-2012 UTREDNING 27.10.2010 FORORD Denne utredningen er ment som et grunnlag i arbeidet for å legge forholdene bedre til rette for økt toppidrettssatsing i Telemark.

Detaljer

Videregående skoler med tilrettelagt utdanningsløp for unge idrettsutøvere KRAV TIL KVALITET

Videregående skoler med tilrettelagt utdanningsløp for unge idrettsutøvere KRAV TIL KVALITET Bakgrunn Videregående skoler med tilrettelagt utdanningsløp for unge idrettsutøvere KRAV TIL KVALITET Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

Gode hoder gode hjerter

Gode hoder gode hjerter FOTO: NILS HELDAL BEST? Bare de aller beste klarer kombinasjonen toppidrett og utdanning. I Trøndelag hjelper vi deg med å utløse potensialet ditt. Vi hjelper deg med å bli best. INGVILD FARSTAD Økonomistudent

Detaljer

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland

talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita ett eller annet sted i Rogaland talenter mot toppen 1 010 idrettslag i Rogaland representerer heldigvis toppidrett men først og fremst breddeidrett.

Detaljer

Olympiatoppen Vest-Norge

Olympiatoppen Vest-Norge OITMPIATOWK Olympiatoppen Vest-Norge Regionalt kompetenrøseflterrfor towjidrett Saknr -2ci c?5-0 k c, // Hordaland Fylkeskommune, v/skolesjef Inger Tønder, Bergen. 1 * JAN. 2006 01.06 Søknad om etablering

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Q59. Samarbeidsavtale. mellom. Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité/olympiatoppen, Troms Idrettskrets, Universitetet i Tromsø

Q59. Samarbeidsavtale. mellom. Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité/olympiatoppen, Troms Idrettskrets, Universitetet i Tromsø -l Q59 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORWEGIAN OLYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF SPORTS OLYMPIATOPPEN. Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske ogparalympiske komité/olympiatoppen,

Detaljer

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike 17.06 2015 Fra «Tvedt-rapporten», via «Kortreist Kvalitet» til «Den norske toppidrettsmodellen 2022» 18. juni 2015 2 Norges Idrettsforbund Den

Detaljer

Etablering av Rikssenter for bordtennis på Fornebu. Stena Line, 6. september 2009

Etablering av Rikssenter for bordtennis på Fornebu. Stena Line, 6. september 2009 Etablering av Rikssenter for bordtennis på Fornebu Stena Line, 6. september 2009 Nå-situasjon hentet fra NBTF toppidrettsstrategi Hvorfor etablere et rikssenter? Behov for kvalitet i spillerutvikling gjennom

Detaljer

IDRETTSFAG NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE V/STUDIESTED FRYDENLUND

IDRETTSFAG NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE V/STUDIESTED FRYDENLUND IDRETTSFAG NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE V/STUDIESTED FRYDENLUND Kort historie alpint; Oppstart 1991 Landslinje 1994 Over 140 medaljer i Norske Mesterskap! Levert løpere til landslagene(dame/herre) Medaljevinner

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSMØTE INFORMASJONSMØTE 10.04.2013 VELKOMMEN Eric Askildsen, rektor/daglig leder Tormod Sandvei, sportssjef Berit Vrålstad, kontorleder Hva er NTG-U? Hva innebærer det å gå på NTG-U? Inntaket til NTG-U NORGES

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

Toppidrettslinje Hopp

Toppidrettslinje Hopp Ny linje med oppstart høsten: 2015 Toppidrettslinje Hopp Velkommen til: Hospitering Onsdag 11.2. kl 10.00-14.00 Toppidrettsgymnaset i Telemark TiT er en landsdekkende privat videregående skole. Skolen

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Telemark/Vestfold skiskytterteam sesongen 2017/2018

Telemark/Vestfold skiskytterteam sesongen 2017/2018 Telemark/Vestfold skiskytterteam sesongen 2017/2018 Team Telemark/Vestfold er formelt underlagt Telemark/Vestfold skiskytterkrets og er rettet mot løpere fra junioralder (fra 17 år) og opp til senioralder.

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2018

SPORTSPLAN 2015-2018 SPORTSPLAN 2015-2018 Innledning Formål Visjon Verdier Etikk Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen Hovedsatsingsområde 1. Toppidrett 2. Rekruttering og kretsutvikling 3. Utdanning og kompetanse 4.

Detaljer

Regional formannskapskonferanse

Regional formannskapskonferanse Regional formannskapskonferanse Dagens og morgendagens toppidrettsutøvere: Status og videre arbeid Erlend Slokvik, avd. leder Olympiatoppen Innlandet OLT Innlandet Lede an og være pådriver for å utvikle

Detaljer

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Veien mot toppen Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Bakgrunnsinformasjoner Flere nasjoner konkurrerer. I karate VM hvor Stein Rønning vant VM-gull deltok

Detaljer

La talentene utvikle seg i de beste fasilitetene

La talentene utvikle seg i de beste fasilitetene La talentene utvikle seg i de beste fasilitetene Trysil - her startet skiidretten Idretten har betydd mye for tryslinger i flere generasjoner, og vi har stolte tradisjoner å bygge videre på Trysil har

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes Samarbeid med og regionene, hvordan kan dette utnyttes Trond Pedersen Utviklingssjef Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens visjon, formål og filosofi Visjon Lede og trene

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

INFORMASJONSMØTE 06-07.04.2011

INFORMASJONSMØTE 06-07.04.2011 INFORMASJONSMØTE 06-07.04.2011 VELKOMMEN Eric Askildsen, rektor/daglig leder Morten Jacobsen, sportssjef AGENDA Hva NTG-U er Hvadet innebærer å gå på NTG-U Inntaket til NTG-U Historikk NTG 1981 Norsk Alpingymnas

Detaljer

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Idrettsernæring omfatter både kostholdet i hverdagen samt prestasjonsernæringen før,

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2014-2017 Behandlet på kretstinget 14.05.2014 Innhold Innledning Formål Visjon Verdier Hovedsatsingsområder Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen 1. Toppidrett 2. Bredde og rekruttering

Detaljer

Trener 3 Alpin kurs - sesong 2017/18

Trener 3 Alpin kurs - sesong 2017/18 Trener 3 Alpin kurs - sesong 2017/18 Trenerløypa steg 3 Søkere: For trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. Kvalifikasjoner: Aktive trenere i

Detaljer

Presentasjon sesongen

Presentasjon sesongen Presentasjon sesongen 2017-2018 Mulighet: Gjennom et godt samarbeid med bl.a Løpere Norges skiforbund Olympiatoppen NTNU Sør-Trøndelag fylkeskommune skal TrønderAlpin gi et tilbud som gjør det mulig å

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKT FRIIDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FRIIDRETTSHALLEN, CAMPUS STEINKJER.

RAPPORT FRA PROSJEKT FRIIDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FRIIDRETTSHALLEN, CAMPUS STEINKJER. RAPPORT FRA PROSJEKT FRIIDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FRIIDRETTSHALLEN, CAMPUS STEINKJER. Prosjektnr 2012/1/0354 Søkerorganisasjon Norges Idrettsforbund INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord: side 2 Kap 1: Bakgrunn

Detaljer

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb

2016-2020. Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb 2016-2020 Overordnet sportsplan for Fredrikstad sykkelklubb Forord På vegne av styret i Fredrikstad sykkelklubb ble det november 2015 oppnevnt et sportsutvalg i Fredrikstad sykkelklubb. Sportsutvalget

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten

Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge. Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Olympiatoppen Nord-Norge Foredrag for utøvere, foreldre, trenere og ledere i idretten Idrettsernæring Idrettsernæring omfatter både kostholdet i hverdagen samt prestasjonsernæringen før,

Detaljer

Toppidrett fotball - Valle Hovin videregående skole

Toppidrett fotball - Valle Hovin videregående skole Toppidrett fotball - Valle Hovin videregående skole I 2013 ble det inngått en avtale mellom utdanningsetaten i Oslo fylkeskommune og Vålerenga Fotball. I Vålerenga Fotball sitt nye fotballstadion, Intility

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Innledning Etter en meget god sesong er det også svært gledelig at Johan Flodin arbeider videre med norsk roing. Vi gleder oss nå til fortsettelsen

Detaljer

Agenda. Dønski alpin. Presentasjon av skole:lbudet. Dønski alpin fra et trenersynspunkt. v/anders Stensholt. v/ Paal Brannsten. v/per Erik Vognild

Agenda. Dønski alpin. Presentasjon av skole:lbudet. Dønski alpin fra et trenersynspunkt. v/anders Stensholt. v/ Paal Brannsten. v/per Erik Vognild Agenda Dønski alpin v/anders Stensholt Presentasjon av skole:lbudet v/ Paal Brannsten Dønski alpin fra et trenersynspunkt v/per Erik Vognild Bakgrunn og historie alpinlinjen Dønski alpin er et samarbeid

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL

NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL NSSF MODELL TALENTUTVIKLING 15 16: Hovedtilhørighet og tilbud i klubb. Deltar på kretssamlinger, Statkraft Young Star. Konkurransearena: Kretsrenn/cup, KM, LM, HL,

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

Sammen om de store prestasjonene. Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge

Sammen om de store prestasjonene. Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge Sammen om de store prestasjonene Det er mulig å bli best i verden i Nord-Norge Dagens aktiviteter i OLT NN regi Dagens toppidrettsutøvere Medaljekandidater i mesterskap FoU prosjekter Samarbeidsavtale

Detaljer

NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL

NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL NSSF MODELL TALENTUTVIKLING 15 16: Hovedtilhørighet og tilbud i klubb. Deltar på kretssamlinger, Statkraft Young Star. Konkurransearena: Kretsrenn/cup, KM, LM, HL,

Detaljer

Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss?

Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss? Fotball og Talent Kva slag faktorar er gjeldande for å bli ein toppspelar, og kva utfordringar møter oss? Stig Arve Sæther, NTNU Kunnskap for en bedre verden Prosjektene Fotball og talent (2005 -) Fulgt

Detaljer

«På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur

«På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur «På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur 2017-2020 Vi skal ha det gøy, trene best, og vinne mest! RESULTATMÅL i 2020: - Ta lagmedalje i Tokyo - Alle ekvipasjer til finale - Minst to individuelle

Detaljer

EM Beograd: Gull lag 60 sk. ligg Jr.(Sigurd Salvesen, Jens Kristian Larsen, Jonas Dahl).

EM Beograd: Gull lag 60 sk. ligg Jr.(Sigurd Salvesen, Jens Kristian Larsen, Jonas Dahl). EM Beograd: Gull lag 60 sk. ligg Jr.(Sigurd Salvesen, Jens Kristian Larsen, Jonas Dahl). Aktivitetsplan for Juniorsatsing Rifle inkl Ungdom og Morgendagens toppidrettsutøvere. HØST 2011. Målsetting: Organisering

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI

VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI VIRKSOMHETSPLAN FOR FAUSKE IL SKI 2014 2017 Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» Fauske IL Ski - Nord-Norges ledende skiklubb «Alltid en skilengde foran» 1 INNLEDNING Fauske IL ble

Detaljer

Dato Sted og aktivitet Aldersgruppe Innhold Spisskompetanse/Tema

Dato Sted og aktivitet Aldersgruppe Innhold Spisskompetanse/Tema Samlingsplan 1, 2017-2018 Endringer kan komme. Se derfor at du alltid har siste utgave av samlingsplan. Ajour: 28.oktober 2017 1. Halltid på lørdager hvor kretsen har leid er fra kl. 1200 1400. Kan endres

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14

Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Levanger Fotballklubb 2014-2017 Levanger formannsskap 08.10.14 Dugnad for toppfotball i Nord-Trøndelag Skape et 1. divisjonslag i Nord Trøndelag Administrasjon - Utvikling - Organisering Etablert klubbdokumenter

Detaljer

Skyttertilbudet. Meråker Videregående Skole

Skyttertilbudet. Meråker Videregående Skole Skyttertilbudet Meråker Videregående Skole 15 m skyting i Meråker Skytehall. 1 Om utdanningstilbudet Rifleskyttertilbudet ved Meråker videregående skole har eksistert siden høsten 2000, og teller nå 24

Detaljer

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen.

Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Åpningsinnlegg, toppidrett og utdanning Granåsen 06.03.2014 Hanne Moe Bjørnbet Kjære alle sammen! Hjertelig velkommen til seminar om toppidrett og utdanning her i Granåsen. Idrett er en viktig del av identiteten

Detaljer

BEST i idrett, BEST i skole

BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo 2014/2015 «Best i idrett, Best i skole» BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo Formål Utvikle løpere i nærmiljøet i et langsiktig perspektiv, ved hjelp av en god skole

Detaljer

Kombiner utdanning med volleyball ved WANG Toppidrett Tønsberg

Kombiner utdanning med volleyball ved WANG Toppidrett Tønsberg Kombiner utdanning med volleyball ved WANG Toppidrett Tønsberg HOS WANG TOPPIDRETT FÅR DU MULIGHETEN TIL: Å starte dagen med trening fire ganger i uka. Å trene med noen av de beste trenerne i Norge, opp

Detaljer

TRENERSTANDPUNKT SPØRRESKJEMA UTØVERE FYSISKE TESTER UTØVERE BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER TRENERINTERVJU. Trening.

TRENERSTANDPUNKT SPØRRESKJEMA UTØVERE FYSISKE TESTER UTØVERE BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER TRENERINTERVJU. Trening. I DAG I FRAMTIDA? 1 2 TRENERSTANDPUNKT 3 4 5 6 7 Trening 24-t Psykososialt SPØRRESKJEMA UTØVERE 8 9 TRENERINTERVJU BEARBEIDELSE AV DATA GRUPPEPROSESSER FYSISKE TESTER UTØVERE Trenerintervju Trenerrollen

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Foto DT. tirsdag 21. mai 13

Foto DT. tirsdag 21. mai 13 Foto DT Nye Drammen Foto DT Foto DT Idrettsbyen Drammen Foto DT Dette er Norges fineste idrettsanlegg - midt i byen Foto dt Idretts byen Drammen Drammenshallen Drammensbadet Gamle Gress Tennishall Turnhall

Detaljer

For alle utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre

For alle utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre TEAM BUSKERUD For alle utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hva er Team Buskerud i BSSK? Team Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten 2013 inngikk BSSK,

Detaljer

LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2018

LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2018 LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2018 Struktur, krav og kriterier Versjon 1. mars 2017 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no

Detaljer

Skyttertilbudet Ved Meråker Videregående Skole

Skyttertilbudet Ved Meråker Videregående Skole Skyttertilbudet Ved Meråker Videregående Skole Lyst til å vinne Aftenpostens Sølvfat på Landsskytterstevnet? Lyst til å bli Europamester, eller få VM medaljer? Lyst til å delta på World Cup Lyst på Norges

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Tingvoll VGS. landsdekkende friidrettslinje

Tingvoll VGS. landsdekkende friidrettslinje Tingvoll VGS landsdekkende friidrettslinje tingvoll vidaregåande skole tingvoll vidaregåande skole Hvorfor velge Tingvoll Tingvoll VGS har lenge vært kjent for sitt aktive idrettsmiljø. I tillegg til muligheten

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsingsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover. Treningsregionene

Detaljer

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Planen er ikke vedtatt. Deltagere i pilotprosjektet skal gis autorisasjon i henhold til brev. TRENER III NRYFs topptrenerkurs Innledning Norges Rytterforbund

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb

Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår. - et utøver og et trenerperspektiv. Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Inkludering av funksjonshemmede i klubben vår - et utøver og et trenerperspektiv Ronny Skaalien, hovedtrener Drammen Svømmeklubb Drammen svømmeklubb Mer enn bare svømming - svømmeglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Sommereventyret. i Meråker

Sommereventyret. i Meråker Jeg har vært med både som deltaker og instruktør på dette kjempetiltaket flere ganger. Jeg stiller garantert igjen til sommeren Petter Northug Northug Jr. og Pølsa Lukas Bauer, 2008 Vadim Demidov, RBK,

Detaljer

Lederutvikling som valgfri, programfag

Lederutvikling som valgfri, programfag Lederutvikling som valgfri, programfag Innhold Overordnet Skolen Overordnet struktur Lederutvikling i praksis Samtale Sigurd Støren og Christer Corneliussen Rogaland Idrettsfag og toppidrett på 8 skoler!

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Uttakskriterier BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt

Uttakskriterier BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 10.02.2017 Uttakskriterier 2017 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer