Evaluering av spissa toppidrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av spissa toppidrett"

Transkript

1 Evaluering av spissa toppidrett Steinkjer videregående skole Våren 2012

2 Bakgrunn for spissa toppidrett Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning. Dette er ett av fundamentene som den norske toppidrettskulturen bygger på: En helhetlig utvikling av mennesket gagner både individets personlige og idrettslige utvikling og samfunnet generelt. Ved gjentatte anledninger har da også norske offentlige myndigheter understreket toppidretten som kulturfenomen og en viktig kulturell identitetsskaper. Det settes fokus på at det fortsatt arbeides for å tilrettelegge for kombinasjonen utdanning og toppidrett for utøvere som har interesse og forutsetninger for å prøve ut mulighetene for en toppidrettskarriere (St.meld. 14( ) Idrettslivet i endring) Sammen med de enkelte idrettene arbeider Olympiatoppen Midt Norge med utvikling av unge utøvere gjennom spisset toppidrettstilbud. Arbeidet ved videregående skoler som tilbyr spisset toppidrettstilbud skal bidra til at unge utøvere i løpet av sin karriere tar medaljer i internasjonale mesterskap, kvalifiserer seg til ønskede høyere studier og utvikler gode holdninger. Innføring av spisset toppidrettstilbud ved enkelte videregående skoler er et avgjørende element for å optimalisere tilretteleggingen av videregående skolegang samtidig med en systematisk og strukturert toppidrettsfaglig utvikling. Tilbudet ved disse skolene er unikt og skal skille seg ut fra tilbudet ved ordinære videregående skoler som også legger til rette for denne kombinasjonen. Skoler som tilbyr spisset toppidrettstilbud må derfor tilfredsstille de kriterier som norsk toppidrett anser for å være nødvendige for å utvikle unge utøvere mot internasjonalt toppidrettsnivå. Kvalitetskravene for Nordog Sør Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet med utgangspunkt i de sentrale kvalitetskravene for skoler med toppidrettsfagssats utviklet av Olympiatoppen sentralt og i NIF (juni, 2005). Olympiatoppen, oktober 2007 Frode Moen Regional toppidrettssjef Olympiatoppen Midt Norge Steinkjer videregående skole fikk spissa toppidrett for følgende idretter: 2009: Langrenn, Volleyball og friidrett 2010: Fotball Olympiatoppens kvalitetskrav evaluering av spissa toppidrett ved Steinkjer vgs Det som blir beskrevet i rapporten gjelder spissa toppidrett til forskjell fra idrettsfag og som har blitt utviklet med bakgrunn i skolens spissa toppidrettsstatus. Steinkjer videregående skole og spissa toppidrett har et langsiktig perspektiv med utøverne hvor målet er å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere som kan prestere på nasjonalt og internasjonalt nivå som seniorutøvere.

3 1. Kvalitetskrav Inntak Spisset toppidrettstilbud skal generelt være åpne for kvalifiserte utøvere fra hele regionen. Landsdekkende tilbud og landslinjetilbud som kommer i denne kategorien er åpne for kvalifiserte utøvere fra hele landet. Gjennom spisset toppidrett har idrettene fått utviklet et helhetlig tilbud for morgendagens toppidrettsutøvere i region. Tilbudet har gjort at det har kommet utøvere fra hele fylket og interessen utenfor fylket er også stor for å komme til Steinkjer videregående skole og idrettsfag. Vi har fått søkere fra større deler av fylket i alle idretter. Langrennsløpere fra størstedelen av fylket, fra Skogn og nordover, fotballspillere fra Skatval i sør til Rørvik i nord har søkt seg til skolen. I friidrett og volleyball har vi søkere fra hele fylket. Rekrutteringsområdet har utvidet seg etter at skolen fikk spissa toppidrett. Det har gjort at vi får samlet de mange av de beste utøverne i svært gode treningsmiljø og prestasjonsmiljø på skolen og i området. Et av Nordland sine største talenter i friidrett og mellomdistanse kom til Steinkjer høsten 2011 hvor han bidrar i både klubb og skolemiljø. Han deltok i ungdoms VM på 800m i Lille i Frankrike sommeren 2011 og har i juni 2012 kvalifisert seg for ungdoms EM U-20 på 800m i Barcelona. Også utenfor Norge ønsker utøvere å komme på idrettsfag, både langrennsløpere og friidrettsutøvere fra USA har vært i kontakt med skolen. 2. Kvalitetskrav Organisering Skolen skal ha egen lærer/ trenerstab med forståelse for og innsikt i den totalbelastning som satsning mot en framtidig toppidrettskarriere medfører. Spissa toppidrett har gitt idrettene muligheten til å styrke trenerapparatet med 1-2 eksterne trenere/lærere i ulik størrelsesorden ved siden av ansvarlig hovedtrener. Da idrettene som har spissa toppidrettsstatus på Steinkjer videregående skole samarbeider med klubb/krets, er ofte samarbeidende klubb/krets involvert i treningsarbeidet på skolen. I friidrett er det engasjert to trenere i tillegg til skolens fast ansatte. Dette for dekke behovet i forhold til ulike øvelser. I Fotball har vi samarbeidsavtale i forhold til større trenertetthet med fotballmiljøet, organisert gjennom Steinkjer fotballklubb. I dette samarbeidet er det også tatt høyde for tilbud for damefotball. I volleyball har vi samarbeidsavtale med Stod IL, volleyball, slik at er elitetrener i Stod volleyball også er trener for spissa toppidrett volleyball på skolen. I langrenn er det engasjert en trener i tillegg til skolens faste ansatte.

4 Dette gir utøverne en mer og bedre helhetlig oppfølging i treningshverdagen og skolehverdagen. På skolen har vi åpne treninger hvor utøvere fra klubb/krets også kan delta på skolens treninger, noe som gir et sterkt prestasjonsmiljø og treningsmiljø. Steinkjer videregående skole har stor faglig trenerbakgrunn med god trenerutdanning (Topptrener I, Topptrener II, trenerutdanning i idrettene etc.), og flere har erfaring på landslag. Staben for elever på spisset toppidrettstilbud skal være interessert i toppidrettslig utvikling, være innstilt på nødvendig fleksibilitet i opplæringen og sørge for optimal fordeling mellom idrettslig belastning og skolebelastning. Steinkjer videregående skole har opp gjennom årene fostret mange nasjonale og internasjonale toppidrettsutøvere. Dette er noe som har preget hele skolen og ikke bare idrettsfag. Lærere har forståelse for, og respekt for at morgendagens toppidrettsutøvere trenger tilrettelegging i skolehverdagen. Idrettsfag lager en samlings- og konkurranseplan for utøverne som gis til faglærere. På samlinger er det ofte kommunikasjon med faglærere via it`s learning i forhold til innleveringer og oversikt over gjennomgang av lærestoff i den aktuelle perioden. Skolen som tilbyr spisset toppidrettstilbud skal tilby et fireårig videregående utdanningstilbud for elevene, med spisset toppidrettstilbud fra første år, dvs. videregående trinn 1 (Vg1). Steinkjer videregående skole tilbyr sine elever 4-årig løp, selv om vi mistet ressursene til dette midt i prosjektperioden. Årlig har det tradisjonelt vært idrettsutøvere som benytter seg av dette tilbudet. 4-årig løp er et meget viktig tilbud for tilrettelegging mot toppidrettssatsning men også mot skole. Vi ser at de fleste av de som har lyktes i idretten sin som har gått på Steinkjer videregående skole har brukt lengre tid på utdanningsløpet. 3. Kvalitetskrav Trenere Skolen skal ha egen lærer/ trenerstab der den enkelte trener skal ha spisskompetanse innenfor spesialidrettene hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud. Skolen forplikter seg til å sende lærere/ trenerne på nødvendige etter- og videreutdanningstiltak. Skolen er ansvarlig for å organisere en tilnærmet 100 % trener/lærer ressurs for et overkommelig antall utøvere (8) i spesialidrettene hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud. Det bør søkes samarbeid med klubb, team/regionlag, sær-krets eller forbund om organisering og finansiering. Ressursen er på åremål. Steinkjer videregående skole har stor faglig trenerbakgrunn med god trenerutdanning (Topptrener I, Topptrener II, trenerutdanning i idrettene etc.), og flere har erfaring på landslag. Siden skolen fikk idretter med spissa toppidrett har to lærere tatt Topptrener II utdanning og tre lærere tatt Topptrener I utdanning. Dette har skolen lagt til rette for. Trenerne søker også inspirasjon og læring i andre miljøer. Fotball har nær kontakt Rosenborg ballklubb. En suksessfaktor for friidrett har vært trenerforum bestående av utøvernes personlige trenere. Dette er en modell fra svømming hvor trenere blir involvert og tatt med i planlegging av skolens aktivitet. På denne måten mister ikke trenerne utøverne sine, som

5 kan føles som en trussel. Dette er trygt og bra og utviklende både for utøver og trener og ikke minst er det med å kvalitetssikre toppidrettstilbudet. Olympiatoppens kontaktperson deltar ofte på disse trenerforumene. I samarbeid med klubber og krets legges det opp til en helhetlig oppfølging av elevene i forhold til dag og kveld. Dette i samarbeid med personlige trenere. Idrettene jobber med å videreutvikle dette samarbeidet 4. Kvalitetskrav Samarbeid Skolen er ansvarlig for en helhetlig organisasjonsstruktur, dette innebærer tett samarbeid mellom klubb, sær-krets, team/regionlag og evt. forbund. Skolen skal være utgangspunktet for denne organiseringen. Fylkeskommunen er ansvarlig for at spisset toppidrettstilbud er godt forankret i sær idrettene, både på klubb, krets og gjerne forbunds nivå. Skolen er ansvarlig for helhetlig oppfølging av elevene på arenaene utdanning og idrett om fysiske, psykiske og sosiale forhold. Gjennom spissa toppidrett forventes og kreves det at idrettene samarbeider med lag, kretser, forbund og organisasjoner. Jobben med spissa toppidrett er ikke bare noe som berører skolehverdagen, men gjelder også kveld og helger. Toppidrettstilbudet har utviklet seg fra en lokal skole- og idrettshverdag til en regional og nasjonal skolehverdag hvor kravet til samarbeid er stort. Da idrettene fikk spissa toppidrettsstatus ble det utviklet en organisasjonsstruktur for hver idrett med styringsgruppe bestående av samarbeidende klubb, team og kretser, arbeidsgruppe for idrettene og samarbeidsgruppe bestående av sentrale personer i idretten. Hver idrett har også utviklet strategiplaner med mål og visjon. Hver idrett har også utviklet team og samarbeidspartnere rundt fysioterapeut, lege og kontaktperson opp mot Olympiatopp. Ofte er disse temaene i samarbeid med klubb. Eksempelvis benytter fotballspillere seg på spissa toppidrett seg av samme lege som Steinkjer fotballklubb. Skolens organisering og jobbing med spissa toppidrett har også blitt lagt merke til i de ulike forbundene. Gjennom at friidrettsforbundet har utviklet friidrettslinjeforum der alle skolene med friidrettslinje samles har friidrett på Steinkjer videregående skole fått mulighet til å presentere sin modell. Dette arbeidet har også gitt oss mulighet til å samarbeide med andre friidrettslinjer som eksempelvis Strinda videregående skole i Trondheim. Også volleyball på skolen har samarbeidsforum med volleyballforbundet. Stod volleyball arbeider også med å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for volleyball på Campus Steinkjer, noe som vil få stor betydning for volleyball på skolen og utviklinga av volleyballtilbudet. Steinkjer fotballklubb har god dialog med Rosenborg ballklubb gjennom hospitering, og flere elever på fotballinja har fått mulighet til å hospitere med Rosenborg.

6 Norges friidrettsforbund ønsker at Steinkjer videregående skole skal bli den første skolen med landslinje friidrett i Norge. Prosessen i arbeidet med landslinje går sin gang. Nord Trøndelag friidrettskrets og Steinkjer Friidrettsklubb samarbeider nært med skolen og benytter seg av friidrettselevene både i arrangement og ikke minst som instruktører i NCC samlinger, kretslagssamlinger og Tine stafett. Da de beste instruerer blir de et forbilde for barn og unge og er positivt for rekrutteringa i idretten. Steinkjer videregående skole samarbeider tett med Nord-Trøndelag skikrets med tanke på å utvikle et sterkt og helhetlig treningstilbud for juniorene i kretsen. Dette innebærer koordinering av kretssamlinger og treningstilbudet på skolen og at skolens trenere deltar på kretssamlinger. Idrettene med spissa toppidrettsstatus på Steinkjer videregående skole har gjennomført mange fellestiltak som felles basistrening, foredrag av kjente utøvere og samlinger rundt ulike tema. Dette samarbeidet er noe vi kan utvikle i enda større grad. Organisasjonsstruktur for idrettene på spissa toppidrett: Styringsgruppe -Samarbeidsklubb - Krets Organisering Møtested idrettslinjer i Norge Eks friidrett og vollleyball Spissa toppidrett Ansvarlig Trenerforum -Personlige trenere - Involverte trenere Planleggingsmøter -Avdelingsleder -Ansvarlig spissa/fpl Samarbeidspartnere -Helse -Testing Arbeidsgruppe -Friidrett -Volleyball - Langrenn - Fotball Samarbeidsforum (Politikere, Idrettskrets, OLT, særkretser etc.) 5. Kvalitetskrav Prestasjonskultur Skolen må kunne dokumentere resultater som viser at utøvere er i kategorien morgendagens utøvere definert av Olympiatoppen.

7 Som nevnt må en se prestasjonsutviklingen i et langsiktig perspektiv, og den endelige evalueringen av prestasjoner kan først foretas når utøvere som nå deltar på spissa toppidrett har blitt seniorutøvere om noen år. Volleyball: Volleyball er en relativt ny idrett ved skolen, men utviklinga i prosjektperioden har vært stor Stod volleyball seriemestre Stod volleyball nr.2 Nordic championship 2 utøvere aktuell for landslag Høyt oppe i kåringa av årets unge spillere En utøver på spissa toppidrett har utviklet seg til å bli førstelagsspiller hos Stod volleyball seriemestrene Fotball: Steinkjer FK A lag består i dag av 21 spillere. 12 av disse spillerne er p. d. d skoleelever ved Steinkjer VGS. Flere av disse utøverne er allerede meget viktige spillere for laget. Disse unge utøverne får jevnlig god kamptrening i en tøff og fysisk divisjon, og utviklingen for hver enkelt spiller er tilfredsstillende. Flere elever fra skolen har tatt steget til Adeccoligaen/Tippeligaen/Eliteserien kvinner. Historisk kan vi nevne: 2006 Rune Ertsås Molde, Sandefjord og Alta 2007 Karl Morten Eek Bodø Glimt 2008 Anne Grete Storli Trondheims Ørn 2009 Siri Mork Trondheims Ørn Utøvere som har deltatt på spissa toppidrett har også tatt eller er i ferd med å ta dette steget: 2010 Brede Moe Ranheim, som nå er aktuell for RBK 2011 Ola Opheim Molde Martin Berdal - Hospiterer jevnlig med RBK toppgruppe. Aktuell for overgang høsten Friidrett I friidrett har vi lange tradisjoner med tidligere elever som har utviklet seg til toppidrettsutøvere Henrik Sandstad, Joachim Brøndbo, Nina Brandt, Tara Norum med flere. Utøvere på spissa toppidrett i dag viser også svert lovende resultater. Friidrettsprestasjoner 2011 sesongen:

8 11 medaljer fra ungdomsmesterskapet høsten 2011 i friidrett til elever fra Steinkjer videregående skole Rekke jr. NM medaljer Rekke U-NM medaljer 1 senior NM sølv NM mangekamp UM terrengløp 1 utøver årets junior langdistanseløper 2011 Internasjonale resultater for elever ved skolen sesongen 2011: 2 utøvere i U-18 VM i Lille 4 utøvere nordisk landskamp 1 utøver EM-terrengløp 5 utøvere på landslag Langrenn Skolen har i mange år hatt en toppidrettskultur innen ski og langrenn. Flere skiløpere på internasjonalt nivå har vært elever ved skolen som bl.a. Bård Jørgen og Trond Einar Elden, Petter Northug jr., Johan Kjølstad, Marthe Elden, Kristian Tettli Rennemo, Morten Brørs m. flere. Flere av dagens juniorløpere som er elever på skolen og er tatt ut på spissa toppidrettstilbudet, presterer godt i sine klasser og på like høyt nivå som nåværende toppløpere var i junioralder. Ole Jørgen Bruvoll 4. plass norgescup og NM junior Johan Hundseth 9. plass i norgescup i eldste juniorklasse Hallvard Fjone 10. plass i norgescup i eldste juniorklasse Anne Lise Grubbmo 8. plass i norgescup i eldste juniorklasse Tonje Leirfall Nilsen 9. i norgescup i eldste juniorklasse Skolens trenere skal skape et toppidrettsmiljø i den spesialidretten hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud gjennom å sørge for en helhetlig oppfølging av den enkelte elev. De må tilby elevene det treningsopplegget i spesialidretten som er nødvendig for å nå et høyt internasjonalt nivå. Som vi har skrevet tidligere er det på Steinkjer videregående skole trenere med høy trenerog erfaringskompetanse. En annen ting som særpreger trenerne er at trenere på skole også ofte er trenere i samarbeidende klubb eller team. Gjennom dette får utøverne en mer helhetlig oppfølging i treningshverdagen. Utviklinga av gode prestasjonsmiljø har vært viktig for spissa toppidrett ved Steinkjer vgs. Dette oppnår vi blant annet gjennom samarbeid med klubbene og miljøene. Idrettene har

9 hentet utøvere fra utlandet for å heve treningsmiljøene/prestasjonsmiljøene. Ved at friidrett har spissa toppidrett og at Steinkjer FIK er en samarbeidsklubb har det gjort at miljøet har valgt å gi kompetansetilbud til unge kenyanske løpere nettopp for å utvikle prestasjonsmiljøet. Det samme i Stod volleyball hvor utenlandske utøvere på Stod volleyball trener med skolens utøvere. Stod volleyball har utøvere fra blant annet Polen og USA. Disse utenlandske utøverne som har deltatt i opplegget på skolen har vist en meget profesjonell holdning i forhold til det å være toppidrettsutøver. De er meget fokusert på treningsøkter og bidrar til å heve kvaliteten i treningsmiljøet og er dermed på å heve kvaliteten på treningsøktene. Den profesjonelle holdningen bringes inn i miljøet og absorberes av våre egne utøvere. Samtidig presterer de på et meget høyt nivå og er således en kilde til inspirasjon og en motivasjonsfaktor for våre utøvere. Gjennom spissa toppidrett har utøverne fått mulighet til å reise i større grad på treningsleire. Samlingene har vært i samarbeid med samarbeidende klubber og deres eliteutøvere. På denne måten blir også de viktige sparringspartnere og forbilder på samlingene. Det forventes gjennom OLT at slike samlinger gjennomføres. Utøvere sitter også igjen med en opplevelsesdimensjon som er viktig ved siden av selve idretten. Eksempelvis reiser spissa toppidrett på samlinger med Meråker videregående skole og Heimdal videregående skole. Samlinger koordineres også med krets. Volleyball reiser til Polen sammen med elitegruppa i Stod volley og friidrett til varmere strøk om vinteren sammen med Steinkjer friidrettsklubb. På samlingene blir det lagt til rette for skolearbeid. Gjennom spissa toppidrett har fotball utviklet en struktur i treningshverdagen hvor hovedøkten som foregår i skoletiden frigjør tid på ettermiddagen hvor utøverne har tid og mulighet til egentrening, sosial aktivitet og skolearbeid. Om en spør utøverne hvor den største begrensningen for satsing ligger, finner vi det i nettopp denne faktoren. Tidsbruket rundt ettermiddag og kveldstid viser seg å være problematisk. Spillerne på spissa toppidrett har i dag ni økter pluss kamp avhengig av ukeplan og konkurranseplan. Dette er en sterk økning i treningsmengde som på sikt vil gi resultater. Gjennom at idrettene har fått spissa toppidrettsstatus ønsker skolen å ha åpne treninger hvor utøvere som er ferdig på skolen kan komme og trene hvis det passer. Dette betyr mye for de unge utøverne at mer kjente og etablerte utøvere kommer innom for å trene. 6. Kvalitetskrav Anlegg

10 Skolen må kunne dokumentere gode anleggs- og treningsmuligheter for de aktuelle spesialidrettene hvor skolen tilbyr spisset toppidrettstilbud. Der det er nødvendig må skolen sørge for transport mellom skole og treningsanlegg. På Steinkjer videregående skole har vi gode treningsfasiliteter i alle idretter som holder internasjonal standard. På Campus Steinkjer finnes Nordens flotteste friidrettshall, turn- og basishall og et treningssenter med gode styrketreningsfasiliteter. Kunstgressbanene er vinteråpne. På skistadion er det rulleskiløype som er under utvikling. Gjennom Campustilbudet utvikles samarbeid med fysioterapeuter og testlab. Ved at idrettskrets og Olympiatopp samles på Campus Steinkjer har vi mulighet til å utvikle samarbeidet i enda større grad. Gjennom at det i området arrangeres jevnlige nasjonale og internasjonale mesterskap i alle idretter, er dette med på at anlegg blir vedlikeholdt og oppgradert. Oppsummering konklusjon: Hva skiller vanlig idrettsfag som skolen har hatt i mange år og innføring av spissa toppidrett: 1. Større trenertetthet flere trenere. Dette gir en mer helhetlig oppfølging 2. Kvalitetskravet til trenere. Trenere på spissa toppidrett med videreutdanning. Høyeste trenerutdanning i Norge i regi av Olympiatoppen Topptrener I og Topptrener II. Dette er et krav for at man skal kunne ha spissa toppidrett 3. Tettere samarbeid med idrettsmiljøene både nasjonalt, regionalt og lokalt. Kravet om samarbeid 4. En mer helhetlig oppfølging av utøverne utøversamtaler, coachingsamtaler, trening dag og kveld. Også i forhold til lege og fysioterapioppfølging 5. Organisering av idrettene med spissa toppidrett. Utarbeidelse av strategiplaner og organisering av tilbudet som berører samarbeidende klubb, krets, team og regionale støttespillere 6. Spissa toppidrettsutøvere får et treffpunkt med utøvere på andre spissa toppidrettsskoler i regi av Olympiatoppen. Blir utfordret av OLT og av hverandre. Kompetanseheving. 7. Kravet om 4-åring studieløp Betraktninger om toppidrettstilbud i offentlig videregående skole Vi har fått informasjon om, men ikke offisielt bekreftet, at tilbudet om spissa toppidrett så langt har demmet opp for etablering av private idrettsgymnas i Midt-Norge. Dette var også noe av intensjonene ved tanken om etableringen av spissa toppidrett fra Olympiatoppen

11 Midt-Norge. Vi vet at tilbudet har forhindret at unge talentfulle idrettsutøvere har valgt å søke tilbud utenfor fylket, bl.a. skiutøvere til NTG Lillehammer og volleyballspillere til Sauda videregående skole. Det vil etter vår oppfatning være svært viktig å bevare og videreutvikle gode tilbud for utvikling av toppidrett i de offentlige videregående skolene i Trøndelag. Mange av tilbudene har god kontakt og utstrakt samarbeid med aktuelle lokale og regionale idrettsmiljø. Det vil forhåpentligvis demme opp for etablering av private toppidrettsgymnas i regionen. De senere årene har private toppidrettsgymnas etablert seg over stadig større deler av landet. Hvis det etableres sterke tilbud fra private toppidrettsgymnas i vår region, kan det føre til at disse trekker til seg mange av de beste utøverne i aktuelle idretter. De gode tilbudene som vi har utviklet i de offentlige skolene i fylket og regionen kan da få så sterk konkurranse at det kan bli vanskelig å opprettholde disse på et høyt nivå. Det kan i neste omgang redusere tilgjengeligheten til gode tilbud for talentfulle utøvere fordi det blir for kostbart å betale for privat skolegang. Vi tror også at det gode arbeidet som gjøres i samarbeid mellom videregående skoler og lokale- og regionale idrettsmiljøer for å videreutvikle idretten i fylket, vil hemmes hvis det ikke opprettholdes gode utviklingsarenaer mot toppidrett i de offentlige videregående skolene. Kommentarer fra utøvere på spissa toppidrett: Det som er bra med spisset toppidrett på skolen er at samarbeidet mellom lærere på skolen og personlige trenere utenfor er så bra som det er. Jeg synes vi har mange flinke lærere på friidretten og dette gir en mer variasjon og bredde i treningen. Vi får også bra oppfølging jevnlig. Dette synes jeg er bra. Her kan vi ta opp ting både som angår skole og treningen. Hvis det er noe vi trenger hjelp med blir dette veldig ofte fikset og ting blir lagt godt til rette. Spisset toppidrett har gitt meg mulighet til å trene mer med bedre kvalitet i skoletiden. Dette har ført til mer fritid på kveldstid slik at jeg har mulighet til å jobbe mer med skolearbeidet Jeg har gjennom samtaler og oppfølging med trenerne utviklet en større bevissthet rund faktorer som er viktig for min utvikling Kommentarer fra trenere på spissa toppidrett: «Gjennom spissa toppidrett får mine utøvere muligheten til å lære seg og forstå hva som kreves for å bli en toppidrettsutøver. De kan gjennom satsingen i dette tilbudet få lagt ned det treningsarbeidet som er nødvendig for å nå dit og gradvis venne seg til de belastningene dette krever. De vil lære å foreta de riktige prioriteringene som må til i forhold til kunne bli en

12 toppidrettsutøver. Samtidig får jeg muligheten til å gi dem tett oppfølging i treningsarbeidet og deres personlige utvikling». «Gjennom spissa toppidrett har vi fått muligheten til å hente inn trenere med stor kompetanse og trenererfaring på flere øvelser. Dette har hevet kvaliteten i treningsarbeidet og gitt mulighet for helhetlig oppfølging av utøverne. Dermed har tilbudet blitt svært attraktivt for utøvere fra hele landet».

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

TOPPIDRETTSLINJA DIT DU VIL. Åpner muligheter. Foto: Børre Eirik Helgerud

TOPPIDRETTSLINJA DIT DU VIL. Åpner muligheter. Foto: Børre Eirik Helgerud Åpner muligheter TOPPIDRETTSLINJA DIT DU VIL. Foto: Børre Eirik Helgerud For å se hefte på nettet, gå inn på : http://www.drammen.vgs.no/ Utdanningstilbud/ Studiespesialisering-medtoppidrett/ 1 Lederne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet

Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet Institutt for samfunnsforskning Oslo 25 ISF 25 Rapport 25:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 28 Oslo www.samfunnsforskning.no

Detaljer

Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen

Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen Talent i fotball Erfaringer fra samarbeidet mellom Lyn og NTG UEFA A-LISENS 2010-11 Svein Roger Pettersen Forord Idet dette forordet skrives er jeg i sluttfasen med denne oppgaven. Det er utvilsomt en

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 1 INNHOLD Forord 4 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 5 Hvilke forutsetninger har de som lykkes? 7 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 9 Aerob og anaerob utholdenhet

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Nyhetsbrev mai INNHOLD:

Nyhetsbrev mai INNHOLD: MotoNews Nyhetsbrev mai INNHOLD: NMF-nyheter Profil: Hovedtrener i NTG Internasjonal representant i UEM og FIM Ungdomssatsing Roadracingstjernen Sturla Borch Fagerhaug Motocrossesongen Nyutdannede topptrenere

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer