Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse."

Transkript

1

2 Om personlig trening Trenings- og helseindustrien er i dag en multimilliard- industri og interessen for personlig trening vokser sammen med økningen i interessen for helse og de aspekter knyttet til forbedringen av denne. Personlig trening kan trolig vis spores helt tilbake til idrettens begynnelse. I 1950 årene så man for første gang systematisk bruken av personlig trening for idrettsutøvere og for de som ønsket hjelp til å oppnå et bestemt resultat. OM AFPT Siden etableringen i 2005 har utviklingen gått raskt. Fra å ha en målsetning om å representere det beste innen utdannelse av personlig trenere, har vår virksomhet vokst til også å inneholde andre utdannelser innen trening og helse. Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse. AFPT er den første instansen i Norge som innehar høyeste sertifisering fra European Health and Fitness Association. Dette innebærer at utdannelsen holder høy standard og er kvalitetssikret i henhold til internasjonale retningslinjer. Hvem er Personlig Trener? Personlig trening som yrke redefineres hele tiden. Tiden da hvem som helst kunne kalle seg personlig trener er snart over. Samfunnet og markedet stiller hele tiden nye krav. Når det gjelder personlig trening går kravene mot at de har høy kompetanse og forståelse av menneskekroppen, trening og ernæring samt at de kan veilede og motivere den enkelte til å nå ønskede resultater og målsetninger. Tidligere trenere hadde gjerne tilegnet seg kunnskap gjennom egen trening. Via prøve og feile metoden lært de seg sånn en del om trening og ernæring. Dette er ikke lenger tilstrekkelig. I dag forventes det at en personlig trener kan begrunne sine valg og metoder på bakgrunn forsknings basert kunnskap og faglig kompetanse om kroppens funksjoner og virkning. Personlige trenere kan være tilknyttet treningssenter, rehabiliteringsinstanser, bedrifter, idrettslag og klubber eller jobbe selvstendig.

3 Hvorfor er personlig trening nødvendig? Stress, tidsklemma og ukunnskap er noen av de faktorene som påvirker vår lyst, kapasitet og evne til å prioritere trening og et sunt kosthold. Dette til tross for at de fleste vet at de med stor fordel holder både kropp og sinn ved like. Alle undersøkelser taler for en sak... trening er medisin Mange rapporterer at det hadde vært enklere å gjennomføre dette dersom man hadde noen å stå til ansvar for og som fortalte hva man burde gjøre for å få mest mulig igjen for den investerte tiden. På samme måte som man benytter en rådgiver i banken når det gjelder penge investeringer eller aksjer, blir det stadig vanligere å benytte en personlig trener når det er snakk om investering i egen kropp og helse. Mange tror at trening for å oppnå resultater er noe alle kan; «det er jo bare å trene mer og spise sunnere». Faktum er at trening i dag er en vitenskap. Forskere og fysiologer jobber konstant for å kartlegge hvordan man kan oppnå de beste resultatene på kortest mulig tid. En personlig trener skal inneha denne kunnskapen og kunne tilpasse dette til det enkelte individ slik at det oppnår sine resultater på en trygg og rask måte. Med de endringene i livsstil som har vært de seneste ti-årene, har man sett at personlige treneren er et yrke for fremtiden og at målgruppen bare vokser og vokser. AFPT er en av landets ledende aktører innen utdannelse i Personlig Trening Fokus på trening, kosthold og helse er viktigere enn noen gang. AFPT har utdannet flere hundre Personlige Trenere siden 2005 og etterspørselen vokser fortsatt. Med utdannelse fra AFPT kan du starte å jobbe som selvstendig Personlig Trener umiddelbart etter eksamen.

4 BASAL ANATOMI OG FYsiologi Studenten skal tilegne seg grunnleggende og nødvendig kunnskap om og forståelse av kroppens oppbygning og funksjon. Følgende temaer vil bli gjennomgått: cellelære, vevslære, sirkulasjonen, respirasjonen, fordøyelsen, nyrer og urinveier og hormonsystemet. TRENINGSLÆRE: STYRKE - praksis Studenten skal kunne demonstrere de viktigste øvelsene innen styrketrening, kunne foreta en kritisk evaluering av utførelsen av disse, samt kunne forklare dette til klienten på en enkel måte. STUDIETS MÅLSETNING OG INNHOLD Studiet består av ti studieblokker med en varighet på 20 timer fordelt på fredag, lørdag og søndag, i tillegg til en førstehjelp- og eksamensblokk. De to første studieblokkene er like på alle våre treningsrettede utdannelser, og det vil bli gitt fritak fra disse dersom du har dem fra før. Videre ser du innhold og målsetning for de ulike temaene i vår personlig trener utdannelse. SKJELETT LÆRE, MUSKELANATOMI OG MUSKELFYsiologi Studenten skal ha kunnskap om skjelettet og dets oppbygning, musklenes oppbygning samt kunne forstå mekanismene bak muskelkontraksjon og kraftutvikling. Studenten skal også forstå de ulike energiomsetningene i musklene, hvordan disse gir energi til muskelarbeid og kontraksjoner. Kroppens viktigste ledd gjennomgås med fokus på å gi studenten forståelse av leddmekanikk og muskelaktivitet. SPESIFIKK MUSKELANATOMI Studenten skal ha oversikt over kroppens viktigste muskler; deres utspring, feste og funksjonell påvirkning på kroppen. TRENINGSLÆRE: BIOMEKANIKK Å gi studenten en grunnleggende forståelse av biomekaniske begreper og forhold, samt hvordan dette er relatert til fysisk aktivitet. TRENINGSLÆRE: STYRKE - teori Studenten skal forstå og kunne forklare/videreformidle de ulike teknikkene og metodene innen fysisk trening. Studenten skal kunne skille på de ulike muskelfibrenes funksjon og egenskaper, samt hvordan man påvirker disse ved hjelp av trening. Studenten skal gjennomgå og utføre øvelser i studio, samt basistrening, buk og ryggtrening og parøvelser. Praktisk gjennomgang i helsestudio av viktige øvelser av all kroppens store kroppsdeler vil være hovedområde, men også diskusjoner og eventuelle forbedringer av utøvelsen basert på fysiologiske og anatomiske aspekter. TRENINGSLÆRE: UTHOLDENHET - teori og praksis Å gi studenten grunnleggende forståelse av kondisjonstreningens grunnprinsipper, praktiske metoder og arbeidsfysiologi. FYSISK AKTIVITET OG HELSE Kursets målstening er å gi en grunnleggende innføring i fysisk aktivitet og dens påvirkening på vår helse. Kurset gjennomgår hvordan ulike helseparametre påvirkes av fysisk aktivitet og mangel på sådan. Kurset inneholder både styrketrening, samt buk- og ryggtrening. Kurset inneholder også grunnleggende biomekanikk i treningssammenheng og vektlegger forståelsen av ulike faktorer som påvirker styrke, kraft, bevegelse og utholdenhet HVILKEN SKAM DET VILLE VÆRE, Å ALDRI FÅ OPPLEVE SKJØNNHETEN ENS KROPP ER KAPABEL TIL Hippokrates

5 ERNÆRINGSLÆRE Studenten skal forstå basen i et prestasjonsrettet kosthold, kunne gjennomgå klienters kosthold for eventuelle endringer i henhold til deres målsetning, samt kunne konstruere et kosthold basert på klientens ønsker og behov. Grunnleggende forståelse av noen viktige kosttilskudd er også inkludert i denne delen, i tillegg til andre viktige aspekter i ernæringssammenheng. FLEKSIBILITET OG STRETCHING Kurset skal gi studenten en grunnleggende forståelse av stretchingteori og praktisk utførelse. Studenten skal forstå viktigheten av individualisering av et stretchingprogram basert på utgangspunkt og behov. Studenten skal kunne utføre og demonstrere stretchingøvelser, samt veilede klienten i utøvelsen av disse. BELASTNINGSLIDELSER OG IDRETTSSKADER Kurset skal gi studenten en grunnleggende forståelse av mekanismene bak belastningslidelser og idrettsskader, samt hvordan disse behandles, forebygges og rehabiliteres. De vanligste belastningslidelsene og idrettsskadene i de ulike kroppsdelene gjennomgås. Hovedmålsetningen er å gi studenten et bilde av ulike vanlige tilstander og påpeke behovet av et nettverk av medisinsk kompetanse i håndleggingen av belastningslidelser og idrettsskader. TILPASNING TIL ULIKE KUNDEGRUPPER Kurset skal gi studenten en grunnleggende forståelse av hvordan man appliserer de ulike treningsmetodene, teknikkene og øvelsene basert på klientens evner og behov. Kurset skal også gi studenten et bredere syn på hvordan trening kan tilpasses til ulike kundegrupper. Grupper og tilstander som gjennomgås er blant annet barn, eldre, gravide, diabetikere, metabolsk syndrom og insulinresistens, overvektige, høyt blodtrykk, reumatikere, astma og allergier, muskel- og skjelettplager og rehabilitering. INDIVIDUALISERING AV FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD Kurset skal bygge videre på TILPASNING TIL ULIKE KUNDEGRUPPER, men fokuserer mer på det enkelte individs behov og målsetninger. Viktige prinsipper som periodisering og treningsoppbygning gjennomgås. Viktigheten av forståelsen av klientens fysiske status og helse er grunnleggende og vil vektlegges slik at studenten skal kunne utføre sin virksomhet på en sikker og profesjonell måte. PERSONLIG TRENING: FILOSOFI OG GJENNOMFØRING Å gi studenten et innblikk i virksomheten som Personlig Trener. Ulike aspekter knyttet til profesjonell utøvelse av yrket gjennomgås og diskuteres. I denne delen inngår også praktiske moment knyttet til gjennomføringen av personlig trening. Analyser av bevegelser, kartlegging av risikofaktorer og praktisk gjennomføring av trening inngår. MENTAL TRENING Å gi studenten verktøy for å motivere klienter og forstå aspekter knyttet til klienthåndtering, motivasjon og prestasjon. KOMMUNIKASJON Kurset skal belyse rollen som Personlig Trener sett med kundens øyne og gi en innføring i kommunikasjon, motiver og kunnskapsformidling. JURIDISKE ELEMENTER Kurset tar for seg juridiske elementer rundt Personlig Trening, som lover og regler, forsikring og annet. Dette for å forberede den enkelte på eventualiteter man kan støte på i sin virksomhet. ANTI DOPING NORGE Å gi studenten verktøy og kunnskap om bruken av forbudte stoffer innen idrett og i samfunnet. AFPT ønsker å poengtere sitt standpunkt i anti-doping arbeidet og har derfor inkludert Anti Doping Norge i sin undervisning. FØRSTEHJELP Forståelse av livreddende førstehjelp er av meget stor viktighet for en Personlig Trener. Av den anledning har AFPT valgt å inkludere førstehjelp fra Norske Luftambulanse i sin utdannelse. Kurset er obligatorisk. ANDRE TEMA Dette området er forbeholdt aktuelle temaer i en treners daglige virke. Målsetningen med denne delen er å inkludere områder som påvirker utøvelsen av Personlig Trening. Eksempel på områder kan være spiseforstyrrelser, doping o.l.

6 EKSAMEN Eksamen består av to deler; en teoretisk og en praktisk. Den teoretiske eksaminasjonen: Består av tre deler; multiple choice, kortsvarsspørsmål, og en case der man skal skissere et trenings- og kostopplegg ut i fra gitte kriterier. Den praktiske eksaminasjonen: Foretas i helsestudio og inkluderer forklaring og utførelse av øvelser, teknikker og metoder, inkludert stretching, skaderisiko, alternative øvelser og spotting. Varighet: Teoretisk eksamen: 6 timer Praktisk eksaminasjon: 30 minutter pr. pers. (gjennomføres i grupper på to). KURSSTED Kurssted formidles senest 3 uker før kursstart. EXOR LIVE ExorLive er et webbasert program spesielt utviklet for å forenkle oppbygningen og oppfølgingen av dine klienters og/eller egen trening. Programmet er inkludert i utdannelsen. PRIS Prisene finner du på eller ved henvendelse til vårt kontor tlf: REFERANSER LÆRERE OG FORELESERE AFPT sine forelesere inkluderer mange av landets ledende fagpersoner innen trening og ernæring. Vi utvikler stadig vår lærerstab og kompetanse. Presentasjon av våre forelesere finner du på «Hei sender deg min gode erfaring med AFPT. Jeg ble utsatt for en bilulykke på jobben sommeren 2004 og fikk Wiplash. Det tok 4 år med smerter og behandling (av alle mulige typer), før jeg i det hele tatt kunne lese en bok igjen. Smertene var kroniske og nakkelåsningene kom når det passet minst. Når legene ga meg opp fant jeg ut at jeg måtte ta saken selv. PT-kurset på AFPT var midt i blinken for meg. Kunnskapen om kropp og helse er langt over det nivået legene og fysioterapeutene som har «hjulpet» meg hadde. Jeg fikk lært om hvordan jeg kan trene best mulig. Og rehabiliteringen min har gått fra 0-95% på få måneder. «For meg som menneske og trener har AFPT gjort veldig mye. Jeg har lært veldig mye om meg selv som person og om hvordan jeg er, og ønsker å være, ovenfor mine medmennesker. Etter utdannelsen hos AFPT har jeg vært så heldig å få muligheten til å hjelpe både familie, venner og andre på treningssenteret. Både med plager/skader og med å nå ønskelige mål.... were impressed with the competency of the team you have working with you and the standard demonstrated by your students. - EHFA, December 2009 Målet mitt er å være 100% frisk og ferdig utdannet muskel og ledd terapeut innen » Hilsen Bjørnar Grinde Skårhaug «... were impressed with the competency of the team you have working with you and the standard demonstrated by your students.» Hos AFPT får man en veldig god utdannelse. Du lærer veldig mye om anatomi, fysiologi, trening, ernæring, sykdom/skader og mer. AFPT har veldig dyktige lærere som gjør at du får en veldig god forståelse om menneske som helhet. Håvard - EHFA, December 2009

7 Postadresse: Trostefaret 12, 3060 Svelvik Kontoradresse: Pilestredet 75 c, 0354 Oslo Telefon: Telefaks: Org. nr: Grafisk design: Brosjre Consult AS Tlf

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse. En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd. Tonje Elise Nordgård

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse. En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd. Tonje Elise Nordgård MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2012 En kartlegging av personlige treneres ernæringskunnskaper, og casebaserte kostholdsråd Tonje Elise Nordgård Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

Massør. Studieplan 2015

Massør. Studieplan 2015 Massør Studieplan 2015 Massør Studieplan 2015 INNHOLD Fakta om Axelsons Body Work School... 3 Historie Svensk massasje... 3 Idag massasje og massasjeterapier... 3 Hvorfor en Axelsons utdannelse...3 Massøryrket...

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk!

Kurskatalog. Hjernen. trenger også hvile. Alt handler om balanse. Utdannelse/kurs Våren 2015. En tallerken medisin takk! Kurskatalog BODY WORK SCHOOL Utdannelse/kurs Våren 2015 En tallerken medisin takk! ANIMAL MASSAGE SCHOOL Hjernen trenger også hvile Hva smarttelefoner og sosiale medier gjør med oss Alt handler om balanse

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie

SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie Kull 09 Høst Sykepleiers pedagogiske funksjon i forberedende fase: Hvordan kan sykepleier bidra til pasientens psykiske velvære som livskvalitet etter gastric bypass?

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Solveig (69) ned 24 kilo på 4 måneder ved Toppform

Solveig (69) ned 24 kilo på 4 måneder ved Toppform GRATIS AVIS 2 2013 UTGAVE 14 Varig vektreduksjon og livsstilsendring Ned i vekt til sommeren? Se baksiden! Ta kontakt på telefon eller send sms med kodeord easy14 til 2030. Solveig (69) ned 24 kilo på

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

Kurs- katalog Utdannelse/kurs

Kurs- katalog Utdannelse/kurs Kurs- BODY WORK SCHOOL katalog Utdannelse/kurs Høsten 2014 ANIMAL MASSAGE SCHOOL Personlig trener med fokus på helheten Et mangfold av massasje - finn metoden som passer deg Risikogruppe ble Frisk-gruppe

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: 51563537, Faks: 51563536 NORGES E-mail: john@org-nlh.com, Hjemmeside: www.org-nlh.com LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial-

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer

!"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,

!#$%&'()*'+&,%-,#.'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#.',3)(2, !"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,,! '(6)($2-'(,6(),'&,#)5)(3'$4, " #$%&'()*)++,$-'"."/01.)2'*$+." 34,15)('6"."74*"8"9*46:'($," ;9"8"

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer