Vi bidrar til tryggere rammebetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bidrar til tryggere rammebetingelser"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Forvaltning Styr fagekspertisen, ellers kan det gå galt Radongass Fjern usynlig fare som tar ca. 300 liv hvert år EIENDOMS- Nr. 6 / Des. 09 FORVALTNING 4TIPS TIL MER LØNNSOM EIENDOMSDRIFT Borettslag Slik former de eldres nye krav våre fremtidige borettslag Forvaltning Det ultimate valg for optimal drift av bygget Vedlikehold Tilpass planen for vedlikehold, så kutter du kostnader Energimerking Om bare tre uker skal nb norske bygninger e-merkes. Er du klar? FESTER JERNGREP OM FREMTIDEN Grønn favoritt: Kungsbrohuset i Stockholm går for være verdens mest moderne bygning. Slike lokaler vil markedet etterspørre, mener administrerende direktør Per Berggren i statseide Jernhusen. FOTO: PER MYREHED Bli medlem Urolig for eiendomsmarkedet? Vi bidrar til tryggere rammebetingelser TILSLUTTET

2 2 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Forvaltning og utvikling av eksisterende bygninger byr på store utfordringer. De kan bare møtes med profesjonell forvaltning som makter å gi eierne reell styring og kompetanse til å møte brukerne og samfunnets krav. Velg profesjonalisering for å ivareta ditt ansvar Mengden av klimagasser i atmosfæren påvirkes i stor grad av bygningsmassens bruk av energi til oppvarming og kjøling. Byggeforskriftene kommer til å stille stadig strengere energi- og miljøkrav. Men disse har primært betydning for nybyggene og større ombyggings- og rehabiliteringstiltak. Regjeringens miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren anslår at 80 prosent av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå i Skal vi ha noen som helst mulighet til å nå klimamålene i tide, kommer vi ikke utenom å finne løsninger for de bygningene vil allerede har. Ikke forsøm estetikken Hus og eiendom er noe mange føler at de kan ta vare på selv. Huseiers ansvarsfølelse er viktig. Men den faglige kompleksiteten i drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygninger krever kompetente eiendomsforvaltere. Vi har alle et omfattende forhold til bygninger, både de vi bor i, de vi arbeider i og de vi besøker i ulike ærender. Bygningene er først og fremst til for å tilfredsstille bestemte behov, men de er også våre daglige omgivelser. Nye brukerkrav kommer fra samfunnet, som blant annet krever universell utforming av det bygde miljø for å ivareta likeverd og likebehandling av mennesker med ulik funksjonsevne. Gammel og ny bebyggelse omgir oss og skaper våre byer, steder og lokalmiljø. De beste kan ha kvaliteter som får oss til å reise langt bare for å oppleve å være der. De verste vil vi helst prøve å unngå. Den estetiske opplevelsen av bebyggelsen, med sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, må ikke forsømmes, hverken i vedlikeholdet, eller utviklingen av bygningene. Dette krever en kompetanse som først og fremst arkitektutdannelsen kan gi. Per T. Eikeland Prosjektleder for KoBE, Statens bygingstekniske etat MY BEST TIPS Den estetiske opplevelsen av bebyggelsen, med sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, må ikke forsømmes.... Bygninger skal holdes Når altfor mange offentlige byggeiere sparer på vedlikeholdet eller forsømmer løpende ettersyn, slik at de må ut med det flerdobbelte til å reparere skadene, betyr det ikke bare økte kostnader. Mangelfullt vedlikehold betyr også at brukerne og de formålene lokalene skal brukes til, blir skadelidende. Dårlig inneklima går på helsa løs. Bygningens levetid forkortes, og estetiske kvaliteter forringes. Bygg kompetanse Moralisering over tidligere års forsømmelser gir liten effekt og skyter som regel på feil mål. Årsakene er gjerne sammensatte, og problemet må løses med et sett av virkemidler, der kompetanseheving kanskje er det viktigste og iallfall det minst kontroversielle. Skal eier kunne ivareta sine interesser og sitt ansvar, må eiendomsforvaltningen profesjonaliseres. Egne fagspesialister må styres og koordineres gjennom aktiv ledelse, ellers kan det lett bære galt av sted. Innkjøp av FDV-tjenester krever tilsvarende faglig relevant kompetanse for å kunne gjøre riktige og effektive innkjøp. VI ANBEFALER SIDE 14 Arve Haug fagsjef innbrudd, Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd ved Finansnæringens Hovedorganisasjon. Det begås ca innbrudd i året. Det tilsvarer 23 innbrudd hver dag. Ekspertenes beste råd s Antall eldre øker dramatisk. Hvordan skal eiendomsbesittere forberede seg? Alarm! Alarm! Alarm! s Ved årsskiftet legger Telenor ned alarmkanalen i ISDN-systemet. Har du tatt de nødvendige forholdsregler? Vi hjelper våre lesere til å lykkes! EIENDOMSFORVALTNING, 6. UTGAVE, DESEMBER 2009 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Anders Westin Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. VR ID ERSE RI E RE SI DENZ La design og funksjon spille på lag! Velg sikkerhet fra TrioVing, Norges største produsent og ledende leverandør av lås, beslag, elektromekanisk avlåsning, adgangssystemer, dørautomatikk m.m. TS 1000 Off-line lås for bruk med berøringsfrie kort til de fleste bygg CodeHandle Bytt din balkong- og vindusvrider til en elektromekanisk vrider med kodelås.

3 Trygghet gir friheten et ansikt Trygghet handler om å slippe å tenke på akkurat det. Når en brann starter gjelder det å få varslet 110-sentralen raskest mulig. Med ALTEL overvåket alarm slipper du forsinkende mellomledd. Og skulle du få uønsket besøk, eller beskjed om at viktige tekniske installasjoner oppfører seg utenom det vanlige, varsler ALTEL direkte dit DU måtte ønske. Securinet har levert løsninger via IP og/eller GPRS siden Tjenestene våre er FG-godkjent og kan benyttes til alle typer alarmoverføring. Vi er døgnbemannet og kan bistå deg når som helst. ALTEL fra Securinet gir friheten til å kunne velge det alarmmottaket/aksjonsapparatet som er ønskelig for aksjon. Ta kontakt for mer informasjon. Securinet AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer. Telefon: Fax: Mail: Web: ARTIC 4616 Programvare for oversiktlig eiendomsforvaltning: Uni Eiendom, effektive løsninger innen Boligutleie - Næringsutleie - FDV Integrert med Uni Økonomi har du full kontroll på dine eiendommer. Les mer på eller kontakt oss for nærmere info: Hans S. Rohde, / Uni Eiendom Ett system, mange muligheter. Tlf.: Besøksadresse: Kanalveien Bergen Uni Pluss AS Postboks 87, Kristianborg 5822 Bergen

4 4 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS FLERE ELDRE BYGG BOLIGER FOR HELE LIVET KREVER NYE LØSNINGER Spørsmål: Hvordan bør tjenestetilbudet til beboerne i borettslag endres etterhvert som stadig fl ere blir eldre? Svar: Borettslagene kan velge å tilby hjelp til blant annet fredagsrengjøring, fl yttevask, følge til lege, snemåking, vindusvask og gardinskift. Norge står foran en eldrebølge, og det vil stilles stadig større krav til hvilke tjenester som tilbys beboere i borettslag. Itillegg til store årskull som ble født etter krigen, så er eldre folk stadig sprekere og lever lengre. Utvid tilbudet Idag tilbyr de fleste boligbyggelag kun enkle tjenester som vaktmester og trappevask. Noen går imidlertid lenger, og har begynt å tilby mer utvidede tjenester som også kan dreie seg om omsorg. Boligbyggelagene kan ikke drive institusjonsarbeid, det er en samfunnsoppgave. Men boligbyggelagene er klar over det økende markedet for slike tjenester og noen har allerede et tilbud til sine borettslag. Jeg tror at boligbyggelagene kommer til å tilby flere og utvidede tjenester i takt med øket etterspørsel fra de stadig flere eldre, sier Hege Skinner, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Fredrikstad Boligbyggelag er ett av boligbyggelagene som tilbyr utvidede tjenester. Her kan beboere og medlemmer blant annet få hjelp til fredagsrengjøring, flyttevask, følge til lege, snemåking, vindusvask og gardinskift. Boligbyggelagene kan ikke drive institusjonsarbeid, det er en samfunnsoppgave. Hege Skinner Direktør, NBBL Velg miljø og tilgjengelighet NBBL er fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag, og har 77 boligbyggelag tilsluttet. Disse forvalter rundt 8600 boligselskap med boliger over hele landet. Et boligbyggelag utvikler, forvalter og selger boliger, mens et borettslag er et selskap som eies av dem som bor der. De fleste borettslagene kjøper sin forretningsførsel og sine tjenester fra et boligbyggelag. Derfor blir det viktig hva slags tjenester boligbyggelagene kan tilby. Hege Skinner er opptatt av at boligbyggelagene skal ha fokus på miljø og tilgjengelighet. Kun 7 prosent av boligene er tilrettelagt for rullestolbrukere, og en enda mindre prosentandel er såkalt tilgjengelige etter standarder for universell utforming. Det vil si at alle kan bo i boligen uavhengig om du for eksempel går på krykker, er svaksynt eller har vonde armer, sier Skinner. Spar på tilrettelegging NBBL ønsker at mange flere leiligheter skal bli tilgjengelige for alle, men da må styrket satsing til. Det er byggteknisk krevende å tilrettelegge for en del grupper som trenger spesielle løsninger for at de skal kunne bli boende i leiligheten sin, også når helsen blir dårligere. Når myndighetene tenker på hvordan de ønsker å satse på dette, må de vurdere hva en sykehjemsplass koster opp mot prisen på å tilpasse boliger, slik at flere kan bo lenger hjemme i eget hus sier Skinner. Hun påpeker at en av fordelene med boligbyggelagene, er at de er der gjennom hele livsløpet til folk. Vi er opptatt av at alle skal bo i en god bolig uavhengig av alder og hvilken fase de er i livet. RAGNAR LERFALDET TAR ELDREBØLGEN Hege Skinner, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, tror på flere gode tilbud til eldre beboere. FOTO: NYEBILDER Ny forretningsfører?

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER 09 5 Bo bedre i boliger som varer hele livet Stadig flere eldre gjør at boligene våre må legges tilrette for naboer med lavere funksjonsnivå. Det billigste er å ta slike hensyn allerede når du bygger nytt. Etterhvert som de eldre holder seg friskere lenger, må boligmassen oppgraderes for at flere skal kunne fortsette å bo i egen bolig. Norske myndigheter har vedtatt at boliger som bygges i dag, skal ha universell utforming. Dette innebærer blant annet at personer som er dårlige til bens, allikevel skal kunne bo i sin egen leilighet. Nå skal det bygges slik at alle får muligheten til å bo i samme leilighet hele livet, om det er det de ønsker. Enten det er en selv eller familie og venner som får redusert funksjonsevne, skal man kunne møtes hjemme. Å få besøk og å gå på besøk er en viktig sosial funksjon som bør ivaretas, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Toril Bergerud Buene. Toril Bergerud Buene Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Bygg for hele livsløpet Idag er det kun 7 prosent av boligmassen som har livsløpsstandard og 11 prosent som har såkalt besøksstandard. Det betyr at det er store utfordringer knyttet til å gjøre dagens boligmasse mer tilgjengelig. Vi har diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som skal sikre tilgjengelighet i det offentlige rom, og vi har fått endringer i plan- og bygningsloven. Men dette må også gjenspeile seg i tekniske forskrifter. Målet er å få mange flere boliger med universell utforming, sier Bergerud Buene. Hun mener det er en fordel for oss alle, at boliger nå skal bygges for hele livsløpet. De fleste vil bli dårligere med alderen, og iløpet av livet vil mange ha noen problemer som gjør at de trenger en bolig med lett adkomst. Alle kan for eksempel brekke benet, og kanskje har man ingen til å hjelpe seg. Derfor er det også viktig at selv borettslag med få etasjer installerer heis. Selg til høyere pris Frem til nå har man løst problemene som oppstår for eldre som får betydelig redusert funksjonsevne, ved å flytte dem til omsorgsleiligheter. De fleste ønsker å slippe å flytte når de får vesentlig redusert funksjonsevne. De fleste vil greie seg betydelig bedre i egen bolig, dersom denne er bygget på basis av universell utforming, sier Bergerud Buene. Hun legger vekt på at det er billigere å bygge nye bygg med universell utforming enn å måtte bygge om boligene i etterkant. I tillegg tror hun at tilrettelagte bygninger vil være mer attraktive på boligmarkedet i fremtiden: Da kan nemlig alle bo der, og målgruppen blir dermed større. RAGNAR LERFALDET 4 TIPS FOR Å TILPASSE BOLIGEN TIL ELDRE Det er kun 7 prosent av boligmassen i Norge som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Bare 15 prosent har trinnfri inngang og alt samlet over én flate. Bygg inn heis Hele 90 prosent av boliger i 1 lavblokk er uten heis. Her er det et stort potensial for forbedring. Fysiske muligheter i bygningsmassen innebærer en smalheis i trapperom eller ordinær heis utenfor trapperom. Tilby ekstra hjelp Boligbyggelagene kan i 2 fremtiden tilby utvidede tjenester til personer som har behov for assistanse og oppfølging i eget hjem. Dette kan være tjenester som hjelp til personlig stell, følge til offentlige kontorer, hjelp til innkjøp, følge til butikk, matlaging og baking, tilsyn, selskapsforberedelser, sosial kontakt og avlastning for pårørende. Monter døråpner Tyngre dører, som for eksempel hovedinngangsdø- 3 ren til bygningen, bør ha automatisk åpning for dem som trenger det. Legg alt på én flate Nye og universelt utformede leiligheter må være til- 4 gjengelige med alt på én flate. Huset må dessuten være tilgjengelig med trinnfri inngang, brede og terskelfrie dører. Boligområdet må være tilgjengelig og bør ligge sentralt i forhold til service- og uteområder. Vi har over 35 års erfaring innen eiendomsbestyrelse og forretningsførsel for boligsameier, borettslag og næringseiendommer i Oslo-området Ta kontakt med advokat Jon Rike for en uforpliktende samtale om eiendomsforvaltning/forretningsførsel for Deres eiendom. Rike & Bendixen Eiendomsforvaltning AS Telefon: E-post: Telefaks: Besøk: H. Heyerdahlsgt. 1, 0117 Oslo

6 6 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Tilpass vedlikehold etter bygningens behov Spørsmål: Hvordan skal et kostnadseffektivt vedlikeholdsprogram settes opp? Svar: Sett sammen deler av de tre hovedmodellene for vedlikehold. Da lager du en optimal plan som er tilpasset den enkelte bygnings behov. Forvaltere og utførende eiendomsbesittere arbeider i dag hovedsakelig etter tre modeller når vedlikeholdet skal planlegges: forebyggende vedlikehold, tilstandsbasert vedlikehold og til sist løpende vedlikehold. Forebyggende plan Dette vedlikeholdet organiseres etter fastsatte tider så- 1 kalt intervallbundet vedlikehold. Som regel er det kalenderen som benyttes som styringsverktøy. Eksemplet på dette kan være at alle lysrør i en bygning skiftes med et fast tidsintervall, uansett om rørene lyser eller ikke. Et annet eksempel et at yttervegger males med et visst antall års mellomrom, uavhengig av slitasje. Én av ulempene med intervallbundet vedlikehold er at det i mange tilfeller utføres unødig ofte. På den annen side vil det ikke være gunstig om det gjøres for sjelden, for da vil det være svikt i mange komponenter før vedlikeholdet utføres. Årsaken til at intervallbundet vedlikehold gir store utfordringer, er at levetiden for samme type komponent varierer mye. En lyspære kan ryke etter 1000 timers bruk, eller den kan vare i 3000 timer. I nye bygninger vil det like etter oppstart oppstå mange feil som skyldes mangelfull utførelse. Når TILSTANDSBASERT VEDLIKEHOLD. Riktig tidsrom for å utføre tilstandsbasert vedlikehold kan illustreres ved hjelp av badekarkurven. Når slitasje gjør det påkrevd, eller det er forventet stigning av antall feil, er tiden inne for å gjennomføre tiltak. Ved kontinuerlig oppfølging, kan tidspunktet for vedlikehold planlegges. så disse barnesykdommene er rettet, vil det oppstå færre feil pr. år, inntil komponenter og bygningsdeler begynner å nærme seg maksimal levetid. Da stiger antall feil TIPS Forebyggende vedlikehold 1 Intervallbundet vedlikehold organiseres etter fastsatte tider, og som regel er det kalenderen som benyttes som styringsverktøy. Årsaken til at intervallbundet vedlikehold gir store utfordringer, er at levetiden for samme type komponent varierer mye. Tilstandsbasert vedlikehold 2 Feil pr. år Nytt eller overhalt. Ved tilstandsbasert vedlikehold følges tilstanden kontinuerlig eller kontrolleres ved fastlagte tidspunkter. Tilstanden kan Riktig tidsrom for tilstandsbasert vedlikehold. Tid, år følges gjennom observasjon eller eventuelt registrering av målinger for å kunne forutsi tilstanden til tekniske installasjoner, bygg og innredning. Ut fra disse resultatene utføres så nødvendige reparasjoner og utskiftninger. Løpende og planlagt vedlikehold Dersom bygningen eller komponentenes tilstand ikke 3 kontrolleres, eller det ikke gjennomføres intervallbundet vedlikehold, vil feilene eller skadene kunne bli store med påfølgende høye kostnader. SPAR PÅ RIKTIG VEDLIKEHOLD pr. år igjen. Denne utviklingen er også kjent som badekarfunksjonen. Etter vedlikehold/overhalinger er det også økt sannsynlighet for problemer som skyldes feil utført arbeid. Ved for hyppig utført intervallbundet vedlikehold vil man paradoksalt nok risikere å få økt antall feil i bygningen. Tilstandsbasert plan Målsettingen med tilstandsbasert vedlikehold er å redu- 2 sere det totale vedlikeholdsbehovet og dermed livsløpskostnaden for bygningen. Ved tilstandsbasert vedlikehold følges tilstanden kontinuerlig eller kontrolleres ved fastlagte tidspunkter. Tilstanden kan følges gjennom observasjon eller eventuelt registrering av målinger for å kunne forutsi tilstanden til tekniske installasjoner, bygg og innredning. Ut fra disse resultatene utfører man så nødvendige reparasjoner og utskiftninger. Løpende/planlagt plan Ved riktig blanding av løpende og planlagt vedlike- 3 hold, kan den totale vedlikeholdskostnaden reduseres til et minimum. Det er dette man ønsker å oppnå med tilstandsbasert vedlikehold. Poenget er at om bygningen eller komponentenes tilstand ikke kontrolleres, eller det ikke gjennomføres intervallbundet vedlikehold, vil feilene eller skadene kunne bli store med påfølgende høye kostnader. Da får man høye løpende vedlikeholdskostnader. Dersom det på den annen side gjennomføres et for nitid intervallbundet vedlikehold, vil vedlikeholdskostnaden også bli unødvendig høy. KILDE: SINTEF TOM AMRIATI LØVÅS FUKT OG RÅTE Ha ditt på det tørre unngå fukt i kjelleren Våte kjellerrom kan spre sopp, midd og bakterier til resten av bygningen. Itillegg ødelegger fukten lagrede gjenstander. En uinnredet kjeller er ofte fuktutsatt på grunn av kapillært oppsug i vegger og gulv og kondensering av fuktig kjellerluft, sier Britt Ann Høiskar i Norges Astma- og Allergiforbund (NA- AF). Mange lufter kjelleren på varme sommerdager. Dette er uheldig fordi varm fuktig luft da strømmer inn og møter kalde kjellervegger og -tak. Resultatet blir kondens, som øker riskene for sopp og råteskader. Trematerialer, ved, papp og tekstiler bør ikke lagres på gulvet og bør settes godt ut fra kalde yttervegger for å unngå kondensering. Lagringsfundamentet må ikke være av trematerialer. Itillegg bør vannlekkasjer i avløp og vannrør forhindres ved godt vedlikehold, sier hun. Fuktig luft med soppsporer vil kunne trekke opp i resten av bygget og kan forårsake helseplager. Derfor er det viktig å løse problemet med fukt i kjelleren så tidlig som mulig, poengterer Høiskar. Råte- og muggsoppskader i kjeller kan forebygges ved å redusere eller stoppe fukttilgangen og sørge for god ventilasjon. Alt treverk i kjelleren bør reduseres til et minimum, ved at det for eksempel benyttes nettingboder og losholter av annet materiale enn tre. TOM AMRIATI LØVÅS Fleksible inneklimaløsninger til gode priser Ateam Inneklimaservice AS representerer og arbeider med: Munters Europe AB som er verdens største produsent av avfuktere og tørkeutstyr Ateam leverer både standard og spesialbygde avfuktere til næringsmiddel- og farmasøytisk industri I tillegg produserer Munters evaporative befuktere og avanserte luftinntak for ekstreme forhold Emotoron AB er en ledende produsent av drivsystemer for roterende varmegjenvinnere. Ateam er spesialist på rehabiliteringsmarketet, samt leverer nye anlegg i samarbeid med kundene Ateam er spesialister på utskifting av roterende varmegjennvinnere, noe som vi klarer på langt kortere tid enn andre på det norske markedet Ateam har egne kjøleteknikere som leverer kjøleanlegg, samt skifter ut og utfører service på alle typer kjøleanlegg Vi leverer både direkte til sluttkunder, samt opererer som underleverandører for Norges største ventilasjonsentrepenører. Vi bruker vesentlig egne servicepersoner, men leier inn gode samarbeidspartnere som vi kjenner meget godt og har arbeidet sammen med i mange år når vi har behov for dette. Våre kundegrupper: Kommunale og statlige eiendommer Vannverk/vannbehandlingsanlegg Kraftstasjoner og strømforsyning Eiendomsselskaper Firma som driver vaktmestertjenester, drift- og vedlikehold av eiendommer Eiere av bygg Næringsmiddelindustri Farmasøytisk industri Shipping og offshore Vi har et nært samarbeid med konsulenter innen alle fagene som er nevnt over

7 Sto Fasadesystemer Spar energi: Fasadeisoleringssystem fra Sto Sto er internasjonalt ledende innenfor fasadeisolering. Våre komplette fasadesystemer oppfyller alle dine ønsker om et varmere bygg. Innovative og effektive fasadeisoleringssystemer Fleksible løsninger og individuelt design Sparer energi og skåner miljøet Objekt: Grünerløkka studenthus (etterisolert med StoTherm). Arkitekt: HRTB AS Arkitekter MNAL, Oslo StoVentec: Innovativ byggemetode som oppfyller alle ønsker StoVentec er et ventilert fasadesystem som tilbyr optimale løsninger ved både nybygging og renovering. holder bakenforliggende veggkonstruksjon tørr gir optimal værbeskyttelse skjuler ujevnheter i bakenforliggende vegg gir mange muligheter for design og utforming Objekt: Tjuvholmen, Oslo. Arkitekt: Kari Nissen Brodtkorb Arkitektkontor AS, Eiksmarka Massiv steinfasade med enkel innfesting Vi tilbyr nå et nytt ventilert fasadesystem med naturstein, hvis komponenter er perfekt tilpasset hverandre. Nesten alle typer natursteinplater kan anvendes både inn- og utvendig. Den moderne skjulte innfestingen gjør systemet spesielt økonomisk og nøyaktig. I tillegg er monteringen ikke avhengig av været da fasadeelementene kun henges opp på underkonstruksjonen på byggeplassen. Foruten et bredt sortiment av steintyper finnes også flere ulike overflatebehandlingsalternativer. Glassfasade og strenge energikrav en problemfri kombinasjon Med det luftede fasadesystemet StoVerotec Glas blir fasaden enestående med arkitektens individuelle avtrykk, et sterkt uttrykk og hvor det tilbys nesten ubegrensede muligheter i formgivning og anvendelse. Systemet leveres med skjulte innfestinger og monteringen er uavhengig av vær og årstid. Besøksadresse/Butikk: Rogaland (Sandnes) Bedriftsveien 15A Telefon Faks Oslo Caspar Storms vei 12 Telefon Faks Oslo 2 Thorvald Meyers gt 9 Telefon Faks Sto Norge AS

8 8 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON NYE REGLER Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m 2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. VISJON I STRANDKANTEN Vi har bygget et fantastisk bygg helt i sjøkanten her i Bergen, forklarer Svein Ove Strømmen i Viz Eiendom. FOTO: FREDRIK GUNNESTAD La en profesjonell forvalter gjøre jobben Spørsmål: Hvorfor er en profesjonell forvalter å foretrekke? Svar: De fl este som eier et bygg eller eiendom har et økonomisk perspektiv på eierskapet. En forvalter vil ta seg av den daglige driften av eiendommen og frigjøre eiendomsbesitteren til å fokusere på andre forretningsområder. TRENDER BERGEN En profesjonell eiendomsbesitter ønsker som regel ikke å drifte eiendommen i forhold til vedlikehold, løpende drift, regnskapsførsel, kontrakter og alle andre forvaltningsmessige forhold. Ja, for vår del er det utenkelig å ikke ha en forvalter vi er 100 prosent trygg på, sier Svein Ove Strømmen i Viz Eiendom AS. Vi har bygget et fantastisk bygg helt i sjøkanten her i Bergen. Visjonen om å skape et bygg som spesielt ville kunne tilfredsstille bedrifter innenfor mediabransjen, krever at bygget fungerer optimalt for alle behov. Vi har så langt som mulig tenkt fremover, og spekket det med mye grønn teknologi, forteller han. Planlegg tidlig Bygget har store glassflater, noe som krever mye av inneklimaet. FAKTA For alle eiendomsbesittere er det svært viktig å ha tilgang til kompetanse på en rekke driftskritiske områder. Mange opplever unødige utfordringer fordi de ikke har nødvendige kunnskaper innenfor drift, regnskapslover og forskrifter. Forvalter skal gjøre alt en eier skulle ha gjort og som de som regel ikke får tid til selv. Dette er veldig tydelig innenfor økonomi og juridiske momenter. Her kommer forvalterens rolle Vi har en sofistikert varmepumpe til sjøen som sørger for varme om vinteren og kjøling om sommeren, sier han, og utdyper: Kjøling er viktig fordi våre leietakere har tunge teknologiske maskiner som avgir mye energi i form av varme. I tillegg til å drifte de tekniske løsningene i bygget, ville vi at vår forvalter skulle ta seg av alt fra A til Å med bygget, forklarer han. Derfor hentet vi inn forvalteren allerede under byggeprosessen, slik at mye av oppgavene som ville falle på forvalteren i fremtiden ble ivaretatt allerede under byggingen. Eierens stedfortreder Det er ikke bare regnskap som sorterer inn under tjenestene til en eiendomsforvalter. Ofte må forvalteren ta på seg eierhatten VELFUNGERENDE GRØNT BYGG Vi har tenkt fremover og spekket det med mye grønn teknologi, sier Svein Ove Strømmen i Viz Eiendom. FOTO: ISTOCK tydelig til uttrykk. En god forvalter må kunne være eierens stedfortreder på alle forretningsområder der eieren ikke har egen kompetanse. Forvalteren blir eiendommens daglige ledelse, all henvendelse fra leietakere og alle alarmer går til forvalteren, og forhandlinger om videre leie eller ny utleie blir også besørget av forvalteren. Forvalteren må også kunne sette seg inn i nye retningslinjer og lover om forretningsførsel og rapportering til det offentlige. og være aktiv i forhold til flere sider ved driften av bygget eller eiendommen. Mange eiere lar forvalteren styre hele prosessen med drift, vedlikehold og økonomi. Tenk på outsourcing Vi hadde ikke noe erfaring med drift og vedlikehold fra før, sier Strømmen. Da var det naturlig å tenke på outsourcing av disse tjenestene. I tillegg ønsket vi en aktør som ville involvere seg i hele bygget og ta seg av alt vi behøver for å oppnå visjonen vår. Da vi valgte forvalter, var det også en aktør som sitter på gode innkjøpsordninger. De som hjelper oss ordner vaktmestertjenester, driftsregnskapet, fakturerer, krever inn, betaler renter og avdrag, gjennomfører årsoppgjør og generalforsamling, forteller han. I tillegg får vi juridisk rådgivning og kompetanse på mange andre underområder som er svært viktig. Et eksempel er merverdiavgiften, der man må holde tungen rett i munnen. Et annen viktig moment er at vi har et oversiktlig kostnadsbilde med en grunnpris og en fast timepris. Spesielt i overtakelsesfasen er dette viktig, understreker han. TOM AMRIATI-LØVÅS Fra nyttår skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Attesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Energimerkingen skjer på Internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i et elektronisk skjema, sier Birger Bergesen i NVE. Selve regelverket er regulert av energiloven, som har gitt premissene til forskriftene som vi har hatt ute på høring i disse dager. Jeg regner med at vi i løpet av kort tid vil få på plass forskriftene, slik at energimerkingen vil være en realitet. Fokuser på energibruk Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard, og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Målet med å energimerke bygg og boliger er at eierne i større grad skal fokusere på byggets energibruk, sier Bergesen. Spesielt vil det være interessant for byggets eier på sikt å kunne fremvise en attest på hvordan byggets energibruk er. Det eneste kravet som stilles til den som skal gjennomføre energimerkingen er at vedkommende tilfredsstiller de kompetansekravene som er satt. For energimerking av yrkesbygg vil det kreves at eksperten har bygningsteknisk og energifaglig kompetanse på ingeniørnivå og minimum tre års praksis med energivurdering av bygninger med tekniske anlegg. TOM AMRIATI-LØVÅS

9 Basale AS har siden 1990 vokst til å bli en av Norges største selskap innen forvaltning av næringseiendom. I dag forvalter Basale en portefølje på kvm, som har en anslått verdi på 30 milliarder kroner. Vi er 120 ansatte og har hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Stockholm. Basale er et heleid datterselskap av OBOS. Basale Forvaltning Forvaltning utgjør kjernen og hovedtyngden i Basales totale virksomhet. Vi tilbyr forvaltning av enkeltstående eiendommer, porteføljer, syndikeringsprosjekter og eiendomsfond. Vi leverer tjenester innenfor både administrativ, økonomisk og teknisk forvaltning og utgjør således et av landets største forvaltningsmiljøer. Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring. Samtlige av våre forvaltningsoppdrag blir bemannet i team bestående av den fagkompetanse som er nødvendig for å levere det produkt som oppdragsgiver ønsker. Som en av landets fremste profesjonelle forvaltere har vi fokus på kontinuerlig utvikling og kompetansebygging. Vårt forvaltningstjeneste består av: Administrativ forvaltning Økonomisk forvaltning Teknisk forvaltning Basale skaper merverdi for både eier og bruker av næringseiendom Trondheim Bergen Stavanger Oslo Stockholm...vi tar eierrollen! Tlf: Får du ut de potensielle merverdier som ligger i din eiendom?

10 10 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan bygger du verdens mest moderne hus? Svar: La deg inspirere av Kungsbrohuset i Stockholm. SMARTE LØSNINGER. Ca. 20 prosent av varmen til Kungsbrohuset kommer fra passasjerene på sentralbanestasjonen. FOTO:KUNGSBROHUSET.SE Bygg for fremtiden MILJØ STOCKHOLM Kungsbrohuset bygges nå midt i hjertet av Vestre City i Stockholm. Det blir nabo med Sentralbanestasjonen, Arlanda Express og T-banestasjonen. Kungsbrohuset eies av Jernhusen og er blitt betegnet som verdens mest moderne bygg. Tre miljøkvalifiseringer, nøye materialvalg, oppvarming fra sentralbanestasjonens passasjerer og kjøling gjennom vann fra Klara sjø er årsakene til hedersbetegnelsen. Vi er sikre på at markedet kommer til å etterspørre slike kontorlokaler i fremtiden, sier Per Berggren, administrerende direktør ved Jernhusen. Fullt utviklet miljøhus Jernhusen er heleid av den svenske stat. Selskapet eier, forvalter og utvikler et stort antall eiendommer, som består av stasjoner, depoter og godsterminaler langs den svenske jernbanen. Jernhusen hadde først tenkt å lage et eksperimenthus der Kungsbrohuset bygges nå. Imidlertid så de raskt at mulighetene til å oppnå gode miljøresultater var til stede allerede nå, og bestemte seg da for å bygge et fullt utviklet miljøhus på kvadratmeter. Utnytter overskuddsvarme Ca. 20 prosent av varmen til Kungsbrohuset kommer fra passasjerene på sentralbanestasjonen. Det er passasjerer innom sentralbanestasjonen hver dag. Alle disse menneskene, i tillegg til butikker, restauranter og kafeer på stasjonen, produserer en stor mengde varme. I stedet for å la all denne varmeenergien slippe ut i det tomme intet, overfører vi den til vann via varmevekslere. Så pumper vi vannet inn i Kungsbrohuset der det utnyttes til grunnvarme, sier Berggren. Finn løsningene tidlig Bygningen har også en dobbel glassfasade. Denne fungerer som en termos som slipper inn sollys, men som samtidig stenger ute uønsket varme. Det skal gi godt arbeidsmiljø, samtidig som både oppvarmings- og nedkjølingsbehovet blir mindre. Dette vil gi et klart redusert energiforbruk. Per Berggren legger vekt på at det er viktig å være svært bevisst på å finne de rette miljøløsningene så tidlig som mulig i et nytt prosjekt. Allerede da vi ga arkitektene i oppdrag å arbeide frem Miljøprofi - len har gjort bygget veldig attraktivt, og man sparer mye penger på driften. Per Berggren Adm. dir. ved Jernhusen de første detaljerte tegningene, forlangte vi at deres forslag skulle inneholde miljøberegninger. Til og med i prosjekterings- og produksjonsfasen har vi på et tidlig stadium fastlagt klare mål. Gjennom et tydelig fokus på energispørsmål i hver prosjektfase, blir samtlige konsulenter delaktige i å få bygget så energieffektivt som mulig, sier Berggren. Schibsted flytter inn Per Berggren tror at bygninger som Kungsbrohuset vil bli svært attraktive i fremtiden, etter hvert som stadig flere bedrifter blir miljøbevisste. Det er store symboleffekter for bedrifter som etablerer seg i Kungsbrohuset. De ansatte kan reise kollektivt til jobb, og så er arbeidsplassen deres i et av de mest energieffektive hus som finnes. Kungsbrohuset er ikke ferdigbygget før til neste år, men mange bedrifter har allerede meldt sin interesse for å etablere seg der. Blant annet skal mediekonsernet Schibsteds svenske avdeling flytte inn sammen med blant annet Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Samordne avtaler Kungsbrohuset er 5 til 7 prosent dyrere å bygge enn om Jernhusen hadde kuttet ut alle miljøtiltakene. Men miljøprofilen har gjort bygget veldig attraktivt, og man sparer mye penger på driften, opplyser Berggren. I tillegg til minimalt energiforbruk, har det også vært et mål med Kungsbrohuset at miljøpåvirkningen skal være minimal etter at leietakerne har flyttet inn. En av måtene å sørge for en miljøsmart hverdag består i å tilby samordnede rammeavtaler innen for eksempel rengjøringstjenester, service på kontormaskiner og avfallshåndtering. Sykle til jobb Dersom mange av leietakerne bruker samme leverandør av slike tjenester, kan biltransport til og fra huset minske merkbart. I tillegg vil samordnede avtaler føre til lavere priser. Kungsbrohuset tilbyr også overvåkede sykkelgarasjer og dusjer, slik at det skal være lettere for ansatte å sykle til jobben. I tillegg har Jernhusen lagt vekt på å utvikle et effektivt og miljøvennlig system for avfallshåndtering i huset. RAGNAR LERFALDET Foto: Arne B. Langleite/livducci playground Vi sørger for energieffektivitet på Thon Hotels Riktig innemiljø er ikke bare behagelig det er lønnsomt fra dag én. AF Energi & Miljøteknikk har et av Nordens fremste kompetansemiljøer på energisystemer og energioptimalisering for næringsbygg og industri. AF Energi & Miljøteknikk tilfredsstiller kompetansekrav til Energimerking av yrkesbygg. Fremtidens virksomheter må bruke mindre energi. Vi har kompetanse og løsningene og gjør ENØK lønnsomt for våre kunder.

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER GRØNT SYMBOLBYGG De ansatte kan reise kollektivt til jobb, og så er arbeidsplassen deres i et av de mest energieffektive hus som finnes. Det gir stor symboleffekt mener Per Berggren. FOTO: PER MYREHED 6 BERGGRENS TIPS Kom med ideer 1 Det skal være lett å komme med ideer til hvordan bygget kan bli så miljøvennlig som mulig. Alle som har med bygget å gjøre, fra det elektriske anlegget til ventilasjon, må kunne komme med sine beste ideer. Slukk alt lys! 2 Sørg for å få installert en grønn knapp. Denne kan siste mann som forlater huset slå av, og så slokkes lyset i hele bygget. Tilrettelegg 3 Se til at det lages muligheter for å parkere sykler inne og at det blir mulig for de syklende å ta seg en dusj. Stadig flere ønsker å sykle til jobb, og da må bedriften ha fasiliteter som gjør dette så enkelt som mulig. Samordne 4 Forsøk å se på miljøvennlige løsninger som allerede finnes, og samordne dem med andre løsninger som for eksempel overskuddsvarme. Tilby lademuligheter 5 Det er viktig å kunne tilby lademuligheter for alle som eventuelt ønsker å kjøre elektriske biler til jobben. Dette er høyaktuelt nå når antallet el- og hybridbiler med plug-in forventes å øke mye de neste årene. Gå for grønt 6 Kjøp miljømerket elektrisitet utenfra. T ilby samordnede rammeavtaler innen for eksempel rengjøringstjenester. Local Climate. Global Comfort. Frico Energitips Luftporter hindrer kaldluft å trenge inn og varmluft fra å forsvinne ut til ingen nytte. Hindrer også kostbar kaldluft å slippe ut, og varmluft å trenge inn i sommersesongen. Tenk Miljø Frico jobber kontinuerlig med å utvikle produkter og systemer som gir energibesparende oppvarmingsløsninger og økt komfort. Ideen er å hindre energitap og sørge for at varmen utnyttes optimalt. Se mer på Illustrert luftport: AR300.

12 12 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 1 NYHETER 2 3 Radon forårsaker lungekreft. Vi opererer med ca. 300 dødsfall hvert år som er direkte forårsaket av radongass, sier seksjonssjef ved Statens strålevern, Anne Liv Rudjord. Vi vet at risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Dette er uavhengig av om du er på jobben, hjemme eller på et kjøpesenter; det er totaleksponeringen som er viktig, poengterer hun. Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpen. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg: boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager og idrettshaller. Dette gjør du Det er svært viktig å måle radonkonsentrasjonen i bygget. Konsentrasjonene av radon i et rom kan variere mye fra time til time og fra dag til dag. Statens strålevern anbefaler ny radonmåling regelmessig, og alltid etter ombygginger fordi slitasje på bygget, endringer i ventilasjonsforholdene, ombygging og eventuelle setningsskader kan forårsake lekkasje av radonholdig luft inn i bygget. Tiltak mot radon skal i størst TILTAK FOR Å UNNGÅ RADON 1. Hus med radonbrønn, der gassen ventileres bort. 2. Dersom radonholdig jordluft trenger inn fra byggegrunnen, er første skritt å utbedre utettheter. ILLUSTRASJONER: STATENS STRÅLEVERN 3. Boks med sporfilm som plasseres ut forskjellige steder. Denne måler radoninnholdet i luften, og blir analysert i et laboratorie før tiltak settes inn. FOTO: BOSSE ALENIUS Slik unngår du radongass i bygget ditt Spørsmål: Hvor stort problem er radongass i næringsbygg og bolighus? Svar: Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller fl ere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m 3. 3TIPS TILTAK MOT RADON mulig grad rettes mot kilden. I de fleste tilfeller er det radonholdig jordgass fra grunnen under huset som trenger inn og forårsaker problemer, sier Rudjord. Aktuelle tiltak kan være å sørge for at konstruksjonen er tett mot grunnen, kombinert med tiltak for å redusere trykkforskjellen mellom inneluft og jordluften under bygningen. Vi anbefaler alltid at man tar kontakt med profesjonelle rådgivere, fordi tiltakene ofte må tilpasses den enkelte bygning, poengterer hun. TOM AMRIATI-LØVÅS 3 TIPS Tiltak i nye bygg Nye bygninger som føres 1 opp i Norge bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og radonforebyggende tiltak ved nybygging anbefales. De viktigste radonreduserende tiltaksløsningene mot radon fra byggegrunnen i nybygg kan deles inn i tre kategorier: Tetting. Trykksenking av byggegrunnen. Ventilasjon. Disse kan benyttes når kilden er radon fra byggegrunnen. Slik gjør du det I de fleste tilfeller er det mulig å forebygge høye radon- 2 konsentrasjoner i bygninger ved å konstruere bygningen med: Radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen (inkludert tette rørgjennomføringer i gulv og vegger). Aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget. Balansert ventilasjonssystem. Tiltak i eksisterende bygg Det er viktig å klarlegge årsaken til radonproblemet. 3 Dersom radonholdig jordluft trenger inn fra byggegrunnen, er første skritt å utbedre utettheter i konstruksjonen mot grunnen. Hvilke tiltak som velges som neste skritt er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold. Erfaringen fra Norge og andre land er at aktiv trykksenking av byggegrunnen er det mest effektive tiltaket hvis forholdene ligger til rette for dette. Når dette tiltaket ikke er mulig eller hensiktsmessig, bør andre tiltak vurderes. KILDE: STATENS STRÅLEVERN Radonmåling Sporfilm og utleie av digitale måleinstrument Kartlegging av Radoninnsig Vurdering og prosjektering av tiltak Prosjektering og sveising av Radonsperre Kartlegging av inneklima Sopp og fuktsporing Eldbjørg Myrvang Wiknes Rådgivende ingeniør for miljøkartlegging av bygg Prosjektering og oppfølging av byggavfallsplaner Godkjent konsulent for Miljøfyrtårn Rådgiver for miljømerket Svanen Valdres Næringshage, 2900 Fagernes Tlf ISO/IEC 17025

13 Nyttige verktøy for deg som jobber med eiendom Programleder Egil Skavang. Byggekostnadsprogrammet har prosjekter som kan gjøre eiendomsinvesteringer mer lønnsomme, og byggherren bedre i stand til å ta riktige beslutninger. Beregning av Livsløpskostnader (LCC) utviklet gratisprogrammet LCCA Free, og tilbyr analyseprogram for LCC bl.a Versus Holte Byggsafe as, prosjektleder Bjørn Brunstad Enklere Sikrere økt effektivitet utviklet nye Standarder for FDVU av byggverk og eiendom Standard Norge, prosjektleder Jack Grimsrud Riktig første gangen laget en veiledning med prosessforbedringer som gir byggherren bedre styring A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund, Øystein Meland Kvalitetskontroll av eksisterende og nye bygg utviklet et web-basert verktøy for tilstands- og kvalitetsvurdering av byggverk Stiftelsen Byggsertifisering, prosjektleder Bjørn Vik Kartlegging av beboertilfredshet og av hvilke prosjekter som virkelig gir valuta for pengene se buildingsmart all informasjon knyttet til byggverk er digital nå blir den smartere! digitale planer, verktøy og produktinformasjon gjør prosjektering, bygging og drift av byggverk bedre og mer effektivt, her kommer de moderne løsningene! buildingsmart, prosjektleder Jøns Sjøgren Byggekostnads programmet er et femårig samarbeid mellom staten og BAE-næringen for å skape bedre bygg, og en mer lønnsom byggenæring. 40 prosjekter er iverksatt hvor 200 virksomheter har deltatt. Programmet har tre fokusområder: Bedre kunde kompe tanse Økt produktivitet Bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd Prosjektpresentasjoner og resultater ligger på Isolerglassvinduer fra perioden kan inneholde miljøgiften PCB, og skal behandles som farlig avfall. Ett enkelt vindu kan inneholde ca. 70 gram PCB skjult i forseglingslimet, nok til å gjøre 70 normale boligtomter ubeboelige. Derfor er det svært viktig at disse vinduene leveres som farlig avfall på nærmeste avfallsstasjon. Orienter deg på

14 14 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Ny røverrekord Erstatningsutbetalingene etter boliginnbrudd øker med 91 millioner kroner fra ifjor til iår. Effektive øst-europeiske bander representerer betydelige utfordringer, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Statistikken er basert på helårstall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) i perioden Det er ikke foretatt noen indeksering. Søylen som representerer 2009, er en prognose fra FNH. Millioner kr pr. år Fra 2007 til og med første halvår 2009 gikk forsikringsselskapenes utbetalinger i forbindelse med innbrudd i eneboliger opp med hele 53 prosent. Estimatet for økningen fra 2007 og ut hele 2009 er på 75 prosent. Det begås ca innbrudd i året. Det tilsvarer 23 innbrudd hver dag, sier Arve Haug, fagsjef innbrudd i Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd ved Finansnæringens Hovedorganisasjon. Innbrudd koster 80. mill. Statistikk for innbrudd innen privatmarkedet totalt inneholder tall for både hytte, leiligheter og eneboliger. Fra 2007 til første halvår 2009 gikk antall innbrudd innen denne kategorien opp med 8 prosent, mens estimatet for hele 2009 er på 15 prosent. Forsikringsutbetalingene økte fra 2007 til første halvår 2009 med hele 40 prosent, og dette utgjør ca. 80 millioner kroner, sier Haug. Bruk godkjente låser Arve Haug mener at det er en del enkle grep som boligeiere kan ta for å redusere faren for innbrudd. Du kan samarbeide med naboene om blant annet lys, søppel og post, slik at tyvene ikke ser når du er bortreist. Haug påpeker at terrassedører er et svakt punkt som bør sikres bedre. Inngangsdører bør også sikres ekstra. Man bør ha FG-godkjente låser og kanskje fjerne innvendige knappevridere. Da får ikke tyven låst opp fra innsiden, men BAK LÅS OG SLÅ Sett gjerne to låser på utsatte dører, råder fagsjef Arve Haug. Hindre innbrudd med enkle grep Spørsmål: Hver dag begås det 23 innbrudd i Norge. Hva skal du gjøre for å unngå besøkt av ubudne gjester? Svar: Ta enkle grep Samarbeid med naboer, monter skikkelige låser og alarmer Øker 91 mill TIPS UNNGÅ NGÅ DYRE INNBRUDD må eventuelt ta med tyvegodset ut gjennom et knust vindu. Itillegg anbefaler Haug alle å vurdere å sette inn to låser på døren. Det lønner seg også å installere innbruddsalarm i boligen. Men i dag bør man kombinere innbruddsalarmen med varsling for brann og vann. Systemet vil for eksempel automatisk varsle når batteriene i en røkvarsler er dårlige. Og detektorer kan oppdage vannlekkasjer og sørge for automatisk avstengning av vann. RAGNAR LERFALDET ALARMTJENESTE ISDN-pak legges ned skift plattform Har du ennå ikke fått lagt om til ny ISDN-plattform, bør du snarest ta kontakt med din leverandør av alarmtjenester. Telenor har annonsert nedlegging av alarmkanalen i ISDNsystemet (D-kanalen eller IS- DN-pak) ved årsskiftet. Denne kanalen overfører signaler til alarmsentraler, trygghetsalarmer, brannvarslingsanlegg, betalingssystemer og alarmsystemer i sykehjem og omsorgsinstitusjoner. Teknologiskiftet er en følge av utviklingen innen dataoverføring, og ISDN-pak støttes ikke ut over Det er derfor nødvendig å legge om til ny teknologisk plattform basert på GPRS/3G (mobilnett) eller andre bredbåndsforbindelser som kan bære IP-forbindelser. Kontakt leverandør Overgangsperioden kan føre til hull i sikkerheten når systemet fases ut. Det haster derfor for brukere av det gamle systemet, som ennå ikke har begynt å legge om til nye løsninger. Omlegging til ny teknologisk plattform kan gi visse fordeler, for eksempel rimeligere løsninger. Kostnader forbundet med konvertering avhenger av flere faktorer, som eierforhold, tilgjengelighet og beliggenhet. For å avverge brudd på driften i overgangsfasen, må du ta kontakt med din tjenesteleverandør og be om tilbud på alternativ løsning, sier informasjonssjef i Telenor, Anders Krokan. PÅL STENSAAS / GUNN I.KLEPPE Foto: Getty Images Safetel berøres ikke av Telenors ISDNpak nedleggelse Er du i tvil om din alarm blir berørt? Klikk deg inn på og finn ut hvordan du kan sjekke om din alarm blir berørt av nedleggelsen. Safetel tilbyr alle som benytter alarm overføring basert på ISDNpak og alle andre med behov for sikker brannalarmoverføring et alternativ. Vi leverer en ny mobilbasert alarmoverføring som: k ostnadene alarmanlegg fastlinjebaserte Kontakt Safetel i dag for et tilbud med garantert kvalitet. Telefon

15 GODT FORVALTET NATTESØVN Trygg forvaltnig - hele døgnet! TOBB er Trøndelags ledende boligforvalter, valgt av 330 boligselskap (bestående av leiligheter). 60 års erfaring og kompetanse Borettslagenes Sikringsfond Fordelsprogram, også for beboerne TOBB leverer tjenester til alle typer boligselskap, utbyggere, eiendomsutviklere, eiendomsmeglere, utleieselskap og kommuner. Regnskap Budsjett Finansiering - individuell nedbetaling av fellesgjeld Innkreving av felleskostnader og andre krav/inkasso Fakturaadministrasjon og betalingsformidling Sekretærtjenester Nøkkeladministrasjon Daglig drift Nettbasert styreverktøy Administrasjon av parkeringsplasser Avregning av individuelt forbruk Lønn Dokumenter - forvaltning/arkiv Forsikring Rådgiving Vedlikeholdsplanlegging Rehabilitering Tekniske tjenester Vaktmestertjenester Omsorgstjenester Ta kontakt med TOBB på tlf.: TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG Krambugt. 1, 7005 Trondheim Tlf

16 16 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Egil Tungland Regiondirektør - region vest, Basale AS Jon Rike Advokat, Rike & Bendixen AS Thor Eek Avdelingsdirektør, Norske Boligbyggelag (NBBL) Spørsmål 1: Hva bør eiendomsbesittere gjøre for å tilpasse sine bygninger til eldrebølgen? Spørsmål 2: Hvilken norsk bygning mener du best innfrir de kommende krav til energimerking? Dagens forskriftskrav til universell utforming (HC) bør være tilfredsstillende i forhold til at byggene også er tilrettelagt for eldre. Eiendomsbesitter har ikke et nevneverdig behov selv for å tilrettelegge e for en eldrebølge. Tilrettelegging fra eiendomsbesitter vil således i større grad være drevet av leietagertilpasninger. Energimerket er en teoretisk beregning, og ikke basert på faktisk bruk. Spørsmålet blir derfor: Hvilket bygg tror vi er bygget slik at det teoretisk skal bruke lite energi og gjøre nytte av miljøvennlig oppvarming, som varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Vi anbefaler Miljøbygget til KLP i Teknobyen i Trondheim, som trolig ifølge byggherren KLP Eiendom vil bli Norges mest energieffektive kontorbygg og regionens nye signalbygg. Eiendomsbesittere må finne forbedrede tekniske løsninger når det gjelder å tilpasse eksisterende boliger. For det første er det viktig med lettvint adkomst til leilighetene. Stikkord her er heiser, døråpne- re og andre adkomstfremmende tiltak i el- dre, ikke-rasjonelle bygg. Det må også gjø- res noe med kontrollen av tekniske anlegg i boenhetene. For å øke sikkerheten kan man også tenke seg at byggene blir utstyrt med elektronisk overvåkningsutstyr som registrerer uregelmessigheter i tekniske anlegg, og hvor brukeren på en enkel måte kan aktivere lyd- og bildekommunikasjon til en hjelpesentral. Energimerking er et miljøtiltak som skal bidra til større re bevissthet rundt energibruk. Fra 1. januar 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal leie ut eller selge bolig eller yrkesbygg. Jeg har ikke spesielt god oversikt over aktuelle bygninger. Men etter hva jeg har forstått, er det såkalte Aibel-bygget i Stavanger en meget god kandidat. Slik tilpasser du bygningen til eldrebølgen! Eldre, og spesielt de aller eldste eldre, har behov for tilpassede boliger i tilgjengelige og trygge boligområder. Først og fremst anbefaler NBBL boligeiere å gjøre en vurdering av bygningene. Dersom de ikke er egnet for eldre, må det settes i gang utbedringer. Et viktig stikkord er universell utforming. Det betyr at boligen og omgivelsene kan brukes av alle uten spesielle tilpasninger. Gode eksempler er installering av heis, å sørge for trinnfri adkomst til boligen og å gjøre omgivelsene ute og inne enkle og oversiktlige. Her vil jeg trekke frem OBOS satsing på Mortensrud. Mikkelsgrenda boretts- lag stod ferdig i 2007, og dette er lavenergiboliger i energiklasse B. Nå planlegger l OBOS bygging av 17 passivhus i energiklasse A i det samme området. Passivhus har et energibehov til oppvarming på kun 20 prosent sammenlignet med tradisjonelle boliger. Det betyr ekstra god isolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. OBOS er den første utbyggeren i Oslo som bygger et helt felt med passivhus. Spørsmål 3: Skal eiendomsbesittere benytte seg av full forretningsførsel? Om eiendomsbesitter skal benytte seg av full forretningsførsel, beror på hvilken kompetanse eiendomsbesitter selv innehar. Valg om å sette bort eiendommen til forvaltning eller bygge egen forvaltningsadministrasjon, er et strategisk spørsmål som den enkelte eiendomsbesitter må ta stilling til. Finansielle eiendomsbesittere velger ofte forvaltning for å ha fokus på nøkkel-kelvirksomheten. Med full forretningsførsel for boligselskaper forstås vanligvis å utføre oppgaver som sekretær for styret, sørge for innkalling til generalforsamling, føre protokoll på generalforsamlinger og årsmøter, innhente pristilbud vedrørende vedlikehold og byggearbeider, kontakt med håndverkere og vaktmester, regnskapsførsel med årsoppgjør og budsjett, juridisk rådgivning m.m.. Jeg tror at det er viktig at man har en fleksibilitet, slik at tilbudet blir tilpasset det konkrete behov. Ofte vil det være varierende behov avhengig av kompetansen i boligselskapenes styrer m.v-. Ja, absolutt! Borettslag og boligsameier har ingen egen administrasjon. Det er store verdier styrene har ansvar for, og det er viktig at det velges en godt kvalifisert forretningsfører. God innkreving av felleskostnader er en forutsetning for trygg drift. I tillegg fører boligbyggelaget regnskapene, tar seg av eierskifter, leverer skatteoppgaver og sørger for at byggene er tilstrekkelig forsikret. Og ikke minst yter boligbyggelaget bistand når det gjelder planlegging av vedlikehold og rehabilitering. Uten en profesjonell forretningsfører er det fare for at verdiene ikke blir holdt i hevd. BYGGSØK plan-informasjon-bygning En bedre vei til komplett byggesøknad Bruk ByggSøk-bygning gratis på Internett! For mer informasjon og veiledning: * EVVA patentert høysikkerhets låssystem gjør det umulig med piratkopiering * Produksjon og montering av aluminiumsdører vinduer og gi er * Adgangskontroll * Dørautoma kk * Sikring av hjem og næringsbygg * Skiltproduksjon Westby s Lås & Innbruddssikring AS Østre Aker vei 243, 0976 OSLO Postboks 13 Haugenstua, 0915 OSLO Telefon Telefaks Epost

17 Den nye generasjonen moderne plattformheiser med fokus på brukervennlighet og design Kalea A4 - plattformheis med sjakt Les mer på Access Vital AS Besøksadresse: Aluvn. 95, 2319 Hamar Tlf Fax E-post: Smart, estetisk eleganse og nye materialer gjør A4 plattfomheis til den perfekte løsningen for tilgjengelighet i alle typer bygninger. Heisen drives med selvhemmende skrue- og mutterdrift, noe som betyr at sikkerheten er meget høy. Energiforbruket ved å drive en A4 er lavt sammenliknet med andre heiser, og den krever kun en minimal grad av service og vedlikehold, hvilket fører til en lav livsløpskostnad. Alle deler er formgitt og plassert for å forenkle bruken av heisen - dette gjør heisen både sikker og praktisk. Heisen leveres alltid med stålsjakt og tar opp minimalt med plass i rommet. Dette er vesentlig når areal er av stor betydning. Kalea A4 er veldig fl eksibel og kan tilpasses de fl este bygninger, med opp til tre dører på hvert etasjeplan, venstre- eller høyrehengsling, innendørs eller utendørs installasjon m.m. Det fi nnes mange alternativer for å tilpasse heisen til spesielle behov - glassjakt, automatiske dører, batteridrevet nødsenkning, nedfellbart sete på plattformen, forhøyede kanter på plattformen for å beskytte sjaktveggene, Smart card-system m.m. A4 kan i tillegg leveres malt i valgfri RAL-farge. Installasjon av A4 krever minimalt med forberedelser. Til forskjell fra andre heiser trenger den ingen heisgrop, dette betyr at heisen kan installeres stående rett på gulvet. Kalea A4 installeres raskt, og er klar til installasjon med en gang den leveres fra fabrikk. Elsikkerhet Norge er etablert av energiselskapene i Innlandet og har som målsetning å være landets ledende leverandør av kontrolltjenester til energibransjen. Hovedproduktet er leveranser av tjenester til Det Lokale Eltilsyn (DLE). Dette dreier seg mest om kontroll av elektriske anlegg, men også forebyggende tiltak i form av informasjon og påvirkning av HMS-systemer slik at branner og ulykker med elektrisk årsak unngås. Med basis i høy integritet og kvalitet i alle ledd utvikles nye tjenester som bidrar til å styrke energiselskapenes omdømme og tilbud til sine kunder. Energimerking av bygg er et slikt område som nå tilbys våre kunder i energiselskapene for integrering i deres produktportefølje. Sammen for trygghet.

18 18 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON TIPS SIKKERHET Unngå brannkatastrofen med riktige tiltak Eier du bygninger, er du lovpålagt å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Stikkord her er gode rømningsveier, brannalarm og utstyr for å slukke branntilløp. Et fungerende sprinkleranlegg kan utgjøre forskjellen på det lille, ubetydelige branntilløpet og den store, altomveltende katastrofen. Rømningsveiene skal fungere under alle typer rømningsforhold. Det kreves derfor at de bygges av materialer med gode branntekniske egenskaper. Ta kontakt med en brannsakkyndig, dersom du har spørsmål rundt sikkerhetsvurderingene. Brannvesenet kan også gi råd VÆR FORBEREDT 1. Mange omkommer under evakuering, fordi de forsøker å rømme gjennom områder med mye røyk. Alternative rømningsveier skal sikre at dette ikke er nødvendig. 2. Sørg for fungerende brannalarmer og gode rutiner for evakuering. 3. Et fungerende sprinkelanlegg kan utgjøre forskjellen på liv og død. FOTO: ISTOCK Fire enkle steg... Årets julegave? Ha en trygg og kjapp mulighet til å rømme fra brann: KLETTER-FIX brannstiger Veldig kompakt og lett brannstige Ingen montasje nødvendig hvis det fi nnes rekkverk Enkelt og rimelig montasje med veggfeste Selges eksklusivt på Spesielt egnet til barn Egnet til alle bygårder, hus og hytter Brannstigen fi nnes i 5, 8, 12, 16 og 22 meter Laget av aluminium og stål Brannstigen er patentert, godkjent og sertifi sert etter ZH 1/368 (BGI 638) til trygghet! Ta gjerne kontakt med Shibo AS Bygdøy Alle 65, 0265 Oslo Fluktvei.no

19 LOKALER TIL LEIE ØSTENSJØVEIEN 18- BRYN Flotte kontorlokaler med vinterhave og takterrasse til leie BRYNSVEIEN Bryn - kontor/kombinasjonslokaler ULVENVEIEN 111 Fine kontorlokaler kvm (DHL). BRYNSVEIEN 5 Bryn - fine nyrehabiliterte kontorer med lager til leie GRENSEVEIEN 107 Helsfyr - Fyrstikktorget kontorer leie GRENSEVEIEN 51 Hasle Frittliggende næringseiendom til leie NILS HANSENS VEI 3 Bryn - Praktiske og pene kombinasjonslokaler TVETENVEIEN 32 Bryn - Kontor og kombinasjonslokaler til leie Eiendomsmegler Gjert Skjelbred: Mob: E-post: Eiendomsmegler Bjørn Oscar Njerve: Mob: E-post: Besøksadresse: Brynsalleén 4, Oslo. Postadresse: Postboks 6289 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf.: Fax: E-post: -

20 Hvorfor næringslån i BN Bank? Derfor! BN Bank er spesialist på langsiktig finansiering av næringseiendom. Vi tilbyr flere finansieringstyper, men felles for dem alle er at det kreves pant i fast eiendom. Vårt hovedprodukt er langsiktige pantelån innenfor 80% av verdien av pantet som stilles som sikkerhet. I tillegg kan vi tilby rammekreditter og byggelån. Våre viktigste konkurransefortrinn er profesjonalitet, raske beslutninger og gode betingelser. Bakgrunnen for våre gode vilkår er lave driftskostnader og lave tap på utlån. Vi inviterer gjerne til en uforpliktende prat om deres selskaps behov for finansiering av eiendom. Ta kontakt med oss på telefon BN Bank Trondheim Munkegt Trondheim Telefon: Fax: BN Bank Oslo Storgata 33 Postboks 282 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Fax:

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017

Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Vedlegg til invitasjon til innspillsmøte om energimerkeordningen, 17. november 2017 Om energimerkeordningen for bygninger Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Avantor Eiendom for hodet og hjertet

Avantor Eiendom for hodet og hjertet Hvem er vi? Drift Mitt navn er Tor Olsen Er driftsjef i Avantor har ansvaret for driftsavdelingen i Avantor eiendomsforvaltning. Vi er 17 ansatte og 3 innleide. Vi har ansvaret ca 40 bygg, 445.000kvm eiendom.

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

A)De tre første punktene går på strukturen i forskriften og valg av modell.

A)De tre første punktene går på strukturen i forskriften og valg av modell. 1 Her er de hovedmomentene jeg vil komme innom. A)De tre første punktene går på strukturen i forskriften og valg av modell. Teknisk forskrift er i dag i stor grad en funksjonsbasert forskrift. Dette videreføres,

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 1800 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Påstand Manglende fokus på HMS fører ofte til: Dårlig

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFTSKONFERANSEN 2011 KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFT AV NYTT HOVEDKONTOR SPAREBANK1-SMN I TRONDHEIM NY TEKNOLOGI FØRER TIL NYE DRIFTSMETODER. HVA KAN VI LÆRE? Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

energimerking av boliger - slik gjør du det

energimerking av boliger - slik gjør du det energimerking av boliger - slik gjør du det energimerke? Energiattesten gir relevant informasjon om boligens energistandard for de som skal kjøpe eller leie og for huseieren selv. Energimerkingen vil over

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ

NÆRINGSEIENDOM - UTLEIEPROSPEKT ALSGÅRDEN, BODØ Attraktive kontorlokaler med gode parkeringsmuligheter til leie Adresse: Notveien 17, 8013 Bodø Areal: 200 m² - 4000 m² Parkering: Meget god parkeringsdekning Forvalter: Basale Eier: Alsgården AS ved Sparebank1

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE

AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE V. 02.2015 AKER BRYGGE - BUSINESS VILLAGE m 2 er: 12-78,5 m 2 netto Felles kjøkken Eget kundesenter Resepsjonsservice Gratis Wi-Fi Parkering Felles møterom med alle fasiliteter Alt ferdig møblert God offentlig

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Sandalsveien 71 A Postnr 4022 Sted STAVANGER Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 3319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2013-309860 Dato 06.04.2013 Eier Innmeldt av TVETERAAS OVE Tor Arve

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system 001 GRUNN Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus Oppsummering

NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus Oppsummering NAV Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus Oppsummering Seniorrådgiver Geir Aasgaard 100 bursdager i egen bolig Stadig flere kommer til å fylle 100 i årene som kommer. Men skal vi kunne feire 100 årsdagene

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Radon Gassen som dreper!

Radon Gassen som dreper! Radon Gassen som dreper! Enda farligere enn tidligere antatt Mål radon - den forårsaker lungekreft Radon finnes i hjemmet, barnehager, skoler og på arbeidsplasser Alfastråler Hva er radon? Radon skyldes

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Nyheter IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Agenda IK-bygg Kort presentasjon Nasjonalt tilstandsbarometer Integrasjon med Boligmappa FDV-bygg Revisjon Spørsmål fra salen Kort presentasjon av

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger 2006 Grunnlån Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE

VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE BOLIGENS TILSTAND? VI HAR UTVIKLET SYSTEMENE OG HAR

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm

Olav K. Isachsen. Energimerking av bygninger Lillestrøm Olav K. Isachsen Energimerking av bygninger Lillestrøm 03.09.2009 Er nye bygg energieffektive? Mulige årsaker Økt komfort økt bruk av kjøling Økt arealeffektivitet "flere enheter / m 2 Mer utstyr økt energibruk

Detaljer

Innpill til OED om Enovas rolle i fremtiden

Innpill til OED om Enovas rolle i fremtiden OED Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Oslo, 29. juni 2015 Deres ref. Vår ref. 1519-14028/KA Innpill til OED om Enovas rolle i fremtiden Det vises til Olje- og energidepartementets invitasjon til å komme med

Detaljer

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Elvarmens plass i framtidens boliger. Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Elvarmens plass i framtidens boliger Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening Oslo, 10.09.2013 Boligprodusentenes Forening Medlemmer: Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10

En InTRODUKSJOn TEK10 TEK10 TEK 10 En INTRODUKSJON Målsetting MEd TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske krav til byggverk TEK10 trådte i kraft

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer