Vi bidrar til tryggere rammebetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bidrar til tryggere rammebetingelser"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Forvaltning Styr fagekspertisen, ellers kan det gå galt Radongass Fjern usynlig fare som tar ca. 300 liv hvert år EIENDOMS- Nr. 6 / Des. 09 FORVALTNING 4TIPS TIL MER LØNNSOM EIENDOMSDRIFT Borettslag Slik former de eldres nye krav våre fremtidige borettslag Forvaltning Det ultimate valg for optimal drift av bygget Vedlikehold Tilpass planen for vedlikehold, så kutter du kostnader Energimerking Om bare tre uker skal nb norske bygninger e-merkes. Er du klar? FESTER JERNGREP OM FREMTIDEN Grønn favoritt: Kungsbrohuset i Stockholm går for være verdens mest moderne bygning. Slike lokaler vil markedet etterspørre, mener administrerende direktør Per Berggren i statseide Jernhusen. FOTO: PER MYREHED Bli medlem Urolig for eiendomsmarkedet? Vi bidrar til tryggere rammebetingelser TILSLUTTET

2 2 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Forvaltning og utvikling av eksisterende bygninger byr på store utfordringer. De kan bare møtes med profesjonell forvaltning som makter å gi eierne reell styring og kompetanse til å møte brukerne og samfunnets krav. Velg profesjonalisering for å ivareta ditt ansvar Mengden av klimagasser i atmosfæren påvirkes i stor grad av bygningsmassens bruk av energi til oppvarming og kjøling. Byggeforskriftene kommer til å stille stadig strengere energi- og miljøkrav. Men disse har primært betydning for nybyggene og større ombyggings- og rehabiliteringstiltak. Regjeringens miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren anslår at 80 prosent av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå i Skal vi ha noen som helst mulighet til å nå klimamålene i tide, kommer vi ikke utenom å finne løsninger for de bygningene vil allerede har. Ikke forsøm estetikken Hus og eiendom er noe mange føler at de kan ta vare på selv. Huseiers ansvarsfølelse er viktig. Men den faglige kompleksiteten i drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygninger krever kompetente eiendomsforvaltere. Vi har alle et omfattende forhold til bygninger, både de vi bor i, de vi arbeider i og de vi besøker i ulike ærender. Bygningene er først og fremst til for å tilfredsstille bestemte behov, men de er også våre daglige omgivelser. Nye brukerkrav kommer fra samfunnet, som blant annet krever universell utforming av det bygde miljø for å ivareta likeverd og likebehandling av mennesker med ulik funksjonsevne. Gammel og ny bebyggelse omgir oss og skaper våre byer, steder og lokalmiljø. De beste kan ha kvaliteter som får oss til å reise langt bare for å oppleve å være der. De verste vil vi helst prøve å unngå. Den estetiske opplevelsen av bebyggelsen, med sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, må ikke forsømmes, hverken i vedlikeholdet, eller utviklingen av bygningene. Dette krever en kompetanse som først og fremst arkitektutdannelsen kan gi. Per T. Eikeland Prosjektleder for KoBE, Statens bygingstekniske etat MY BEST TIPS Den estetiske opplevelsen av bebyggelsen, med sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, må ikke forsømmes.... Bygninger skal holdes Når altfor mange offentlige byggeiere sparer på vedlikeholdet eller forsømmer løpende ettersyn, slik at de må ut med det flerdobbelte til å reparere skadene, betyr det ikke bare økte kostnader. Mangelfullt vedlikehold betyr også at brukerne og de formålene lokalene skal brukes til, blir skadelidende. Dårlig inneklima går på helsa løs. Bygningens levetid forkortes, og estetiske kvaliteter forringes. Bygg kompetanse Moralisering over tidligere års forsømmelser gir liten effekt og skyter som regel på feil mål. Årsakene er gjerne sammensatte, og problemet må løses med et sett av virkemidler, der kompetanseheving kanskje er det viktigste og iallfall det minst kontroversielle. Skal eier kunne ivareta sine interesser og sitt ansvar, må eiendomsforvaltningen profesjonaliseres. Egne fagspesialister må styres og koordineres gjennom aktiv ledelse, ellers kan det lett bære galt av sted. Innkjøp av FDV-tjenester krever tilsvarende faglig relevant kompetanse for å kunne gjøre riktige og effektive innkjøp. VI ANBEFALER SIDE 14 Arve Haug fagsjef innbrudd, Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd ved Finansnæringens Hovedorganisasjon. Det begås ca innbrudd i året. Det tilsvarer 23 innbrudd hver dag. Ekspertenes beste råd s Antall eldre øker dramatisk. Hvordan skal eiendomsbesittere forberede seg? Alarm! Alarm! Alarm! s Ved årsskiftet legger Telenor ned alarmkanalen i ISDN-systemet. Har du tatt de nødvendige forholdsregler? Vi hjelper våre lesere til å lykkes! EIENDOMSFORVALTNING, 6. UTGAVE, DESEMBER 2009 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Anders Westin Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. VR ID ERSE RI E RE SI DENZ La design og funksjon spille på lag! Velg sikkerhet fra TrioVing, Norges største produsent og ledende leverandør av lås, beslag, elektromekanisk avlåsning, adgangssystemer, dørautomatikk m.m. TS 1000 Off-line lås for bruk med berøringsfrie kort til de fleste bygg CodeHandle Bytt din balkong- og vindusvrider til en elektromekanisk vrider med kodelås.

3 Trygghet gir friheten et ansikt Trygghet handler om å slippe å tenke på akkurat det. Når en brann starter gjelder det å få varslet 110-sentralen raskest mulig. Med ALTEL overvåket alarm slipper du forsinkende mellomledd. Og skulle du få uønsket besøk, eller beskjed om at viktige tekniske installasjoner oppfører seg utenom det vanlige, varsler ALTEL direkte dit DU måtte ønske. Securinet har levert løsninger via IP og/eller GPRS siden Tjenestene våre er FG-godkjent og kan benyttes til alle typer alarmoverføring. Vi er døgnbemannet og kan bistå deg når som helst. ALTEL fra Securinet gir friheten til å kunne velge det alarmmottaket/aksjonsapparatet som er ønskelig for aksjon. Ta kontakt for mer informasjon. Securinet AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer. Telefon: Fax: Mail: Web: ARTIC 4616 Programvare for oversiktlig eiendomsforvaltning: Uni Eiendom, effektive løsninger innen Boligutleie - Næringsutleie - FDV Integrert med Uni Økonomi har du full kontroll på dine eiendommer. Les mer på eller kontakt oss for nærmere info: Hans S. Rohde, / Uni Eiendom Ett system, mange muligheter. Tlf.: Besøksadresse: Kanalveien Bergen Uni Pluss AS Postboks 87, Kristianborg 5822 Bergen

4 4 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS FLERE ELDRE BYGG BOLIGER FOR HELE LIVET KREVER NYE LØSNINGER Spørsmål: Hvordan bør tjenestetilbudet til beboerne i borettslag endres etterhvert som stadig fl ere blir eldre? Svar: Borettslagene kan velge å tilby hjelp til blant annet fredagsrengjøring, fl yttevask, følge til lege, snemåking, vindusvask og gardinskift. Norge står foran en eldrebølge, og det vil stilles stadig større krav til hvilke tjenester som tilbys beboere i borettslag. Itillegg til store årskull som ble født etter krigen, så er eldre folk stadig sprekere og lever lengre. Utvid tilbudet Idag tilbyr de fleste boligbyggelag kun enkle tjenester som vaktmester og trappevask. Noen går imidlertid lenger, og har begynt å tilby mer utvidede tjenester som også kan dreie seg om omsorg. Boligbyggelagene kan ikke drive institusjonsarbeid, det er en samfunnsoppgave. Men boligbyggelagene er klar over det økende markedet for slike tjenester og noen har allerede et tilbud til sine borettslag. Jeg tror at boligbyggelagene kommer til å tilby flere og utvidede tjenester i takt med øket etterspørsel fra de stadig flere eldre, sier Hege Skinner, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Fredrikstad Boligbyggelag er ett av boligbyggelagene som tilbyr utvidede tjenester. Her kan beboere og medlemmer blant annet få hjelp til fredagsrengjøring, flyttevask, følge til lege, snemåking, vindusvask og gardinskift. Boligbyggelagene kan ikke drive institusjonsarbeid, det er en samfunnsoppgave. Hege Skinner Direktør, NBBL Velg miljø og tilgjengelighet NBBL er fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag, og har 77 boligbyggelag tilsluttet. Disse forvalter rundt 8600 boligselskap med boliger over hele landet. Et boligbyggelag utvikler, forvalter og selger boliger, mens et borettslag er et selskap som eies av dem som bor der. De fleste borettslagene kjøper sin forretningsførsel og sine tjenester fra et boligbyggelag. Derfor blir det viktig hva slags tjenester boligbyggelagene kan tilby. Hege Skinner er opptatt av at boligbyggelagene skal ha fokus på miljø og tilgjengelighet. Kun 7 prosent av boligene er tilrettelagt for rullestolbrukere, og en enda mindre prosentandel er såkalt tilgjengelige etter standarder for universell utforming. Det vil si at alle kan bo i boligen uavhengig om du for eksempel går på krykker, er svaksynt eller har vonde armer, sier Skinner. Spar på tilrettelegging NBBL ønsker at mange flere leiligheter skal bli tilgjengelige for alle, men da må styrket satsing til. Det er byggteknisk krevende å tilrettelegge for en del grupper som trenger spesielle løsninger for at de skal kunne bli boende i leiligheten sin, også når helsen blir dårligere. Når myndighetene tenker på hvordan de ønsker å satse på dette, må de vurdere hva en sykehjemsplass koster opp mot prisen på å tilpasse boliger, slik at flere kan bo lenger hjemme i eget hus sier Skinner. Hun påpeker at en av fordelene med boligbyggelagene, er at de er der gjennom hele livsløpet til folk. Vi er opptatt av at alle skal bo i en god bolig uavhengig av alder og hvilken fase de er i livet. RAGNAR LERFALDET TAR ELDREBØLGEN Hege Skinner, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, tror på flere gode tilbud til eldre beboere. FOTO: NYEBILDER Ny forretningsfører?

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DESEMBER 09 5 Bo bedre i boliger som varer hele livet Stadig flere eldre gjør at boligene våre må legges tilrette for naboer med lavere funksjonsnivå. Det billigste er å ta slike hensyn allerede når du bygger nytt. Etterhvert som de eldre holder seg friskere lenger, må boligmassen oppgraderes for at flere skal kunne fortsette å bo i egen bolig. Norske myndigheter har vedtatt at boliger som bygges i dag, skal ha universell utforming. Dette innebærer blant annet at personer som er dårlige til bens, allikevel skal kunne bo i sin egen leilighet. Nå skal det bygges slik at alle får muligheten til å bo i samme leilighet hele livet, om det er det de ønsker. Enten det er en selv eller familie og venner som får redusert funksjonsevne, skal man kunne møtes hjemme. Å få besøk og å gå på besøk er en viktig sosial funksjon som bør ivaretas, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Toril Bergerud Buene. Toril Bergerud Buene Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Bygg for hele livsløpet Idag er det kun 7 prosent av boligmassen som har livsløpsstandard og 11 prosent som har såkalt besøksstandard. Det betyr at det er store utfordringer knyttet til å gjøre dagens boligmasse mer tilgjengelig. Vi har diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som skal sikre tilgjengelighet i det offentlige rom, og vi har fått endringer i plan- og bygningsloven. Men dette må også gjenspeile seg i tekniske forskrifter. Målet er å få mange flere boliger med universell utforming, sier Bergerud Buene. Hun mener det er en fordel for oss alle, at boliger nå skal bygges for hele livsløpet. De fleste vil bli dårligere med alderen, og iløpet av livet vil mange ha noen problemer som gjør at de trenger en bolig med lett adkomst. Alle kan for eksempel brekke benet, og kanskje har man ingen til å hjelpe seg. Derfor er det også viktig at selv borettslag med få etasjer installerer heis. Selg til høyere pris Frem til nå har man løst problemene som oppstår for eldre som får betydelig redusert funksjonsevne, ved å flytte dem til omsorgsleiligheter. De fleste ønsker å slippe å flytte når de får vesentlig redusert funksjonsevne. De fleste vil greie seg betydelig bedre i egen bolig, dersom denne er bygget på basis av universell utforming, sier Bergerud Buene. Hun legger vekt på at det er billigere å bygge nye bygg med universell utforming enn å måtte bygge om boligene i etterkant. I tillegg tror hun at tilrettelagte bygninger vil være mer attraktive på boligmarkedet i fremtiden: Da kan nemlig alle bo der, og målgruppen blir dermed større. RAGNAR LERFALDET 4 TIPS FOR Å TILPASSE BOLIGEN TIL ELDRE Det er kun 7 prosent av boligmassen i Norge som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Bare 15 prosent har trinnfri inngang og alt samlet over én flate. Bygg inn heis Hele 90 prosent av boliger i 1 lavblokk er uten heis. Her er det et stort potensial for forbedring. Fysiske muligheter i bygningsmassen innebærer en smalheis i trapperom eller ordinær heis utenfor trapperom. Tilby ekstra hjelp Boligbyggelagene kan i 2 fremtiden tilby utvidede tjenester til personer som har behov for assistanse og oppfølging i eget hjem. Dette kan være tjenester som hjelp til personlig stell, følge til offentlige kontorer, hjelp til innkjøp, følge til butikk, matlaging og baking, tilsyn, selskapsforberedelser, sosial kontakt og avlastning for pårørende. Monter døråpner Tyngre dører, som for eksempel hovedinngangsdø- 3 ren til bygningen, bør ha automatisk åpning for dem som trenger det. Legg alt på én flate Nye og universelt utformede leiligheter må være til- 4 gjengelige med alt på én flate. Huset må dessuten være tilgjengelig med trinnfri inngang, brede og terskelfrie dører. Boligområdet må være tilgjengelig og bør ligge sentralt i forhold til service- og uteområder. Vi har over 35 års erfaring innen eiendomsbestyrelse og forretningsførsel for boligsameier, borettslag og næringseiendommer i Oslo-området Ta kontakt med advokat Jon Rike for en uforpliktende samtale om eiendomsforvaltning/forretningsførsel for Deres eiendom. Rike & Bendixen Eiendomsforvaltning AS Telefon: E-post: Telefaks: Besøk: H. Heyerdahlsgt. 1, 0117 Oslo

6 6 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Tilpass vedlikehold etter bygningens behov Spørsmål: Hvordan skal et kostnadseffektivt vedlikeholdsprogram settes opp? Svar: Sett sammen deler av de tre hovedmodellene for vedlikehold. Da lager du en optimal plan som er tilpasset den enkelte bygnings behov. Forvaltere og utførende eiendomsbesittere arbeider i dag hovedsakelig etter tre modeller når vedlikeholdet skal planlegges: forebyggende vedlikehold, tilstandsbasert vedlikehold og til sist løpende vedlikehold. Forebyggende plan Dette vedlikeholdet organiseres etter fastsatte tider så- 1 kalt intervallbundet vedlikehold. Som regel er det kalenderen som benyttes som styringsverktøy. Eksemplet på dette kan være at alle lysrør i en bygning skiftes med et fast tidsintervall, uansett om rørene lyser eller ikke. Et annet eksempel et at yttervegger males med et visst antall års mellomrom, uavhengig av slitasje. Én av ulempene med intervallbundet vedlikehold er at det i mange tilfeller utføres unødig ofte. På den annen side vil det ikke være gunstig om det gjøres for sjelden, for da vil det være svikt i mange komponenter før vedlikeholdet utføres. Årsaken til at intervallbundet vedlikehold gir store utfordringer, er at levetiden for samme type komponent varierer mye. En lyspære kan ryke etter 1000 timers bruk, eller den kan vare i 3000 timer. I nye bygninger vil det like etter oppstart oppstå mange feil som skyldes mangelfull utførelse. Når TILSTANDSBASERT VEDLIKEHOLD. Riktig tidsrom for å utføre tilstandsbasert vedlikehold kan illustreres ved hjelp av badekarkurven. Når slitasje gjør det påkrevd, eller det er forventet stigning av antall feil, er tiden inne for å gjennomføre tiltak. Ved kontinuerlig oppfølging, kan tidspunktet for vedlikehold planlegges. så disse barnesykdommene er rettet, vil det oppstå færre feil pr. år, inntil komponenter og bygningsdeler begynner å nærme seg maksimal levetid. Da stiger antall feil TIPS Forebyggende vedlikehold 1 Intervallbundet vedlikehold organiseres etter fastsatte tider, og som regel er det kalenderen som benyttes som styringsverktøy. Årsaken til at intervallbundet vedlikehold gir store utfordringer, er at levetiden for samme type komponent varierer mye. Tilstandsbasert vedlikehold 2 Feil pr. år Nytt eller overhalt. Ved tilstandsbasert vedlikehold følges tilstanden kontinuerlig eller kontrolleres ved fastlagte tidspunkter. Tilstanden kan Riktig tidsrom for tilstandsbasert vedlikehold. Tid, år følges gjennom observasjon eller eventuelt registrering av målinger for å kunne forutsi tilstanden til tekniske installasjoner, bygg og innredning. Ut fra disse resultatene utføres så nødvendige reparasjoner og utskiftninger. Løpende og planlagt vedlikehold Dersom bygningen eller komponentenes tilstand ikke 3 kontrolleres, eller det ikke gjennomføres intervallbundet vedlikehold, vil feilene eller skadene kunne bli store med påfølgende høye kostnader. SPAR PÅ RIKTIG VEDLIKEHOLD pr. år igjen. Denne utviklingen er også kjent som badekarfunksjonen. Etter vedlikehold/overhalinger er det også økt sannsynlighet for problemer som skyldes feil utført arbeid. Ved for hyppig utført intervallbundet vedlikehold vil man paradoksalt nok risikere å få økt antall feil i bygningen. Tilstandsbasert plan Målsettingen med tilstandsbasert vedlikehold er å redu- 2 sere det totale vedlikeholdsbehovet og dermed livsløpskostnaden for bygningen. Ved tilstandsbasert vedlikehold følges tilstanden kontinuerlig eller kontrolleres ved fastlagte tidspunkter. Tilstanden kan følges gjennom observasjon eller eventuelt registrering av målinger for å kunne forutsi tilstanden til tekniske installasjoner, bygg og innredning. Ut fra disse resultatene utfører man så nødvendige reparasjoner og utskiftninger. Løpende/planlagt plan Ved riktig blanding av løpende og planlagt vedlike- 3 hold, kan den totale vedlikeholdskostnaden reduseres til et minimum. Det er dette man ønsker å oppnå med tilstandsbasert vedlikehold. Poenget er at om bygningen eller komponentenes tilstand ikke kontrolleres, eller det ikke gjennomføres intervallbundet vedlikehold, vil feilene eller skadene kunne bli store med påfølgende høye kostnader. Da får man høye løpende vedlikeholdskostnader. Dersom det på den annen side gjennomføres et for nitid intervallbundet vedlikehold, vil vedlikeholdskostnaden også bli unødvendig høy. KILDE: SINTEF TOM AMRIATI LØVÅS FUKT OG RÅTE Ha ditt på det tørre unngå fukt i kjelleren Våte kjellerrom kan spre sopp, midd og bakterier til resten av bygningen. Itillegg ødelegger fukten lagrede gjenstander. En uinnredet kjeller er ofte fuktutsatt på grunn av kapillært oppsug i vegger og gulv og kondensering av fuktig kjellerluft, sier Britt Ann Høiskar i Norges Astma- og Allergiforbund (NA- AF). Mange lufter kjelleren på varme sommerdager. Dette er uheldig fordi varm fuktig luft da strømmer inn og møter kalde kjellervegger og -tak. Resultatet blir kondens, som øker riskene for sopp og råteskader. Trematerialer, ved, papp og tekstiler bør ikke lagres på gulvet og bør settes godt ut fra kalde yttervegger for å unngå kondensering. Lagringsfundamentet må ikke være av trematerialer. Itillegg bør vannlekkasjer i avløp og vannrør forhindres ved godt vedlikehold, sier hun. Fuktig luft med soppsporer vil kunne trekke opp i resten av bygget og kan forårsake helseplager. Derfor er det viktig å løse problemet med fukt i kjelleren så tidlig som mulig, poengterer Høiskar. Råte- og muggsoppskader i kjeller kan forebygges ved å redusere eller stoppe fukttilgangen og sørge for god ventilasjon. Alt treverk i kjelleren bør reduseres til et minimum, ved at det for eksempel benyttes nettingboder og losholter av annet materiale enn tre. TOM AMRIATI LØVÅS Fleksible inneklimaløsninger til gode priser Ateam Inneklimaservice AS representerer og arbeider med: Munters Europe AB som er verdens største produsent av avfuktere og tørkeutstyr Ateam leverer både standard og spesialbygde avfuktere til næringsmiddel- og farmasøytisk industri I tillegg produserer Munters evaporative befuktere og avanserte luftinntak for ekstreme forhold Emotoron AB er en ledende produsent av drivsystemer for roterende varmegjenvinnere. Ateam er spesialist på rehabiliteringsmarketet, samt leverer nye anlegg i samarbeid med kundene Ateam er spesialister på utskifting av roterende varmegjennvinnere, noe som vi klarer på langt kortere tid enn andre på det norske markedet Ateam har egne kjøleteknikere som leverer kjøleanlegg, samt skifter ut og utfører service på alle typer kjøleanlegg Vi leverer både direkte til sluttkunder, samt opererer som underleverandører for Norges største ventilasjonsentrepenører. Vi bruker vesentlig egne servicepersoner, men leier inn gode samarbeidspartnere som vi kjenner meget godt og har arbeidet sammen med i mange år når vi har behov for dette. Våre kundegrupper: Kommunale og statlige eiendommer Vannverk/vannbehandlingsanlegg Kraftstasjoner og strømforsyning Eiendomsselskaper Firma som driver vaktmestertjenester, drift- og vedlikehold av eiendommer Eiere av bygg Næringsmiddelindustri Farmasøytisk industri Shipping og offshore Vi har et nært samarbeid med konsulenter innen alle fagene som er nevnt over

7 Sto Fasadesystemer Spar energi: Fasadeisoleringssystem fra Sto Sto er internasjonalt ledende innenfor fasadeisolering. Våre komplette fasadesystemer oppfyller alle dine ønsker om et varmere bygg. Innovative og effektive fasadeisoleringssystemer Fleksible løsninger og individuelt design Sparer energi og skåner miljøet Objekt: Grünerløkka studenthus (etterisolert med StoTherm). Arkitekt: HRTB AS Arkitekter MNAL, Oslo StoVentec: Innovativ byggemetode som oppfyller alle ønsker StoVentec er et ventilert fasadesystem som tilbyr optimale løsninger ved både nybygging og renovering. holder bakenforliggende veggkonstruksjon tørr gir optimal værbeskyttelse skjuler ujevnheter i bakenforliggende vegg gir mange muligheter for design og utforming Objekt: Tjuvholmen, Oslo. Arkitekt: Kari Nissen Brodtkorb Arkitektkontor AS, Eiksmarka Massiv steinfasade med enkel innfesting Vi tilbyr nå et nytt ventilert fasadesystem med naturstein, hvis komponenter er perfekt tilpasset hverandre. Nesten alle typer natursteinplater kan anvendes både inn- og utvendig. Den moderne skjulte innfestingen gjør systemet spesielt økonomisk og nøyaktig. I tillegg er monteringen ikke avhengig av været da fasadeelementene kun henges opp på underkonstruksjonen på byggeplassen. Foruten et bredt sortiment av steintyper finnes også flere ulike overflatebehandlingsalternativer. Glassfasade og strenge energikrav en problemfri kombinasjon Med det luftede fasadesystemet StoVerotec Glas blir fasaden enestående med arkitektens individuelle avtrykk, et sterkt uttrykk og hvor det tilbys nesten ubegrensede muligheter i formgivning og anvendelse. Systemet leveres med skjulte innfestinger og monteringen er uavhengig av vær og årstid. Besøksadresse/Butikk: Rogaland (Sandnes) Bedriftsveien 15A Telefon Faks Oslo Caspar Storms vei 12 Telefon Faks Oslo 2 Thorvald Meyers gt 9 Telefon Faks Sto Norge AS

8 8 DESEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON NYE REGLER Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger Energimerking blir obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m 2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. VISJON I STRANDKANTEN Vi har bygget et fantastisk bygg helt i sjøkanten her i Bergen, forklarer Svein Ove Strømmen i Viz Eiendom. FOTO: FREDRIK GUNNESTAD La en profesjonell forvalter gjøre jobben Spørsmål: Hvorfor er en profesjonell forvalter å foretrekke? Svar: De fl este som eier et bygg eller eiendom har et økonomisk perspektiv på eierskapet. En forvalter vil ta seg av den daglige driften av eiendommen og frigjøre eiendomsbesitteren til å fokusere på andre forretningsområder. TRENDER BERGEN En profesjonell eiendomsbesitter ønsker som regel ikke å drifte eiendommen i forhold til vedlikehold, løpende drift, regnskapsførsel, kontrakter og alle andre forvaltningsmessige forhold. Ja, for vår del er det utenkelig å ikke ha en forvalter vi er 100 prosent trygg på, sier Svein Ove Strømmen i Viz Eiendom AS. Vi har bygget et fantastisk bygg helt i sjøkanten her i Bergen. Visjonen om å skape et bygg som spesielt ville kunne tilfredsstille bedrifter innenfor mediabransjen, krever at bygget fungerer optimalt for alle behov. Vi har så langt som mulig tenkt fremover, og spekket det med mye grønn teknologi, forteller han. Planlegg tidlig Bygget har store glassflater, noe som krever mye av inneklimaet. FAKTA For alle eiendomsbesittere er det svært viktig å ha tilgang til kompetanse på en rekke driftskritiske områder. Mange opplever unødige utfordringer fordi de ikke har nødvendige kunnskaper innenfor drift, regnskapslover og forskrifter. Forvalter skal gjøre alt en eier skulle ha gjort og som de som regel ikke får tid til selv. Dette er veldig tydelig innenfor økonomi og juridiske momenter. Her kommer forvalterens rolle Vi har en sofistikert varmepumpe til sjøen som sørger for varme om vinteren og kjøling om sommeren, sier han, og utdyper: Kjøling er viktig fordi våre leietakere har tunge teknologiske maskiner som avgir mye energi i form av varme. I tillegg til å drifte de tekniske løsningene i bygget, ville vi at vår forvalter skulle ta seg av alt fra A til Å med bygget, forklarer han. Derfor hentet vi inn forvalteren allerede under byggeprosessen, slik at mye av oppgavene som ville falle på forvalteren i fremtiden ble ivaretatt allerede under byggingen. Eierens stedfortreder Det er ikke bare regnskap som sorterer inn under tjenestene til en eiendomsforvalter. Ofte må forvalteren ta på seg eierhatten VELFUNGERENDE GRØNT BYGG Vi har tenkt fremover og spekket det med mye grønn teknologi, sier Svein Ove Strømmen i Viz Eiendom. FOTO: ISTOCK tydelig til uttrykk. En god forvalter må kunne være eierens stedfortreder på alle forretningsområder der eieren ikke har egen kompetanse. Forvalteren blir eiendommens daglige ledelse, all henvendelse fra leietakere og alle alarmer går til forvalteren, og forhandlinger om videre leie eller ny utleie blir også besørget av forvalteren. Forvalteren må også kunne sette seg inn i nye retningslinjer og lover om forretningsførsel og rapportering til det offentlige. og være aktiv i forhold til flere sider ved driften av bygget eller eiendommen. Mange eiere lar forvalteren styre hele prosessen med drift, vedlikehold og økonomi. Tenk på outsourcing Vi hadde ikke noe erfaring med drift og vedlikehold fra før, sier Strømmen. Da var det naturlig å tenke på outsourcing av disse tjenestene. I tillegg ønsket vi en aktør som ville involvere seg i hele bygget og ta seg av alt vi behøver for å oppnå visjonen vår. Da vi valgte forvalter, var det også en aktør som sitter på gode innkjøpsordninger. De som hjelper oss ordner vaktmestertjenester, driftsregnskapet, fakturerer, krever inn, betaler renter og avdrag, gjennomfører årsoppgjør og generalforsamling, forteller han. I tillegg får vi juridisk rådgivning og kompetanse på mange andre underområder som er svært viktig. Et eksempel er merverdiavgiften, der man må holde tungen rett i munnen. Et annen viktig moment er at vi har et oversiktlig kostnadsbilde med en grunnpris og en fast timepris. Spesielt i overtakelsesfasen er dette viktig, understreker han. TOM AMRIATI-LØVÅS Fra nyttår skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Attesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Energimerkingen skjer på Internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i et elektronisk skjema, sier Birger Bergesen i NVE. Selve regelverket er regulert av energiloven, som har gitt premissene til forskriftene som vi har hatt ute på høring i disse dager. Jeg regner med at vi i løpet av kort tid vil få på plass forskriftene, slik at energimerkingen vil være en realitet. Fokuser på energibruk Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard, og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Målet med å energimerke bygg og boliger er at eierne i større grad skal fokusere på byggets energibruk, sier Bergesen. Spesielt vil det være interessant for byggets eier på sikt å kunne fremvise en attest på hvordan byggets energibruk er. Det eneste kravet som stilles til den som skal gjennomføre energimerkingen er at vedkommende tilfredsstiller de kompetansekravene som er satt. For energimerking av yrkesbygg vil det kreves at eksperten har bygningsteknisk og energifaglig kompetanse på ingeniørnivå og minimum tre års praksis med energivurdering av bygninger med tekniske anlegg. TOM AMRIATI-LØVÅS

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING

6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING Ekspertene svarer Slik øker du verdien på dine eiendommer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Få mest ut av bygget med økt brukskvalitet Innovasjon Slik kan du sørge for at brannen

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

Spar miljø og penger

Spar miljø og penger Annonseinnstikk utgitt Av mediaplanet DITT HJEM - EL OG VARME Lavenergiboligen Den nye trenden på boligmarkedet Miljøvennlig strøm: Kjøp strøm som garantert er produsert med fornybar energi Les mer side

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene Lysende besparelser Effektivisering av lysbruk i byen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Smart Skolevarme 100 prosent fornybar energi Elektrisk miljøsatsing Hvordan planlegger Oslo en by for

Detaljer

BETONGNr. 5 / Juni 2009

BETONGNr. 5 / Juni 2009 5TIPS Konstruksjon Følg standardverket for betongproduksjon DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Samferdsel Svenskene satser på veier med ulikt dekke BETONGNr. 5 / Juni 2009 FOR SMARTERE BRUK

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Presentasjon av casestudier i REBO

Presentasjon av casestudier i REBO Karin Buvik Karine Denizou Åshild Lappegard Hauge Eva Magnus Michael Klinski Tore Wigenstad Cecilie Flyen Øyen Erica Löfström Mette Maren Maltha Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT Presentasjon av casestudier

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA Trender Dette skjer på boligmarkedet akkurat nå Miljø Spar penger og energi med varmepumpe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Inspirasjon Finn balansen med naturfarger på veggen OPPUSSING Nr. 1 / Februar

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV 7TIPS FOR Ekspertene svarer Slik blir din bedrift den rene suksesshistorie DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Produksjonslokaler Smarte planløsninger forbedrer hygienen Transport Hold varene

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer