Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1"

Transkript

1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

2 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S. Les veiedningen nøye før du går i gang med arbeidet. SPAANDEX K-GULV brukes som underguv i oppvarmede rom (brukskasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV everes i to typer og brukes som underguv i uoppvarmede rom (brukskasse 2). Patene kjennetegnes ved at de har en grønnfarget kjerne. Det skies meom to konstruksjonstyper med i at fire varianter: Bærende underguv på tifarere Bærende underguv med fytende støtte meom tifarerne/bjekene Fytende underguv på bærende underag Typer underguv Bærende underguv på tifarere/bjeker Guvsponpatene kan brukes som underguv i en guvkonstruksjon der patene er bærende, agt på tifarere/bjekeag. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Bjekeag Isoering Underoft Bærende underguv agt med fytende støtte meom tifarerne/bjekene Guvsponpatene er bærende og monteres på tifarere/bjekeag med endeskjøter meom tifarerne/bjekene. Denne øsningen kan KUN brukes i okaer med en maks.-beastning på 300 kg/m 2 som i f.eks. vanige beboesesrom. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Tifarere eer bjeker Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Bærende underag, f.eks. et betongguv Fytende underguv Guvsponpatene er ikke festet og kan bevege seg uavhengig av det bærende underaget. Guvsponpatene egges som oftest på et trykkfast isoeringsmateriae, som f.eks. EPS 250. Fytende underguv kan også brukes ved oppussing når det er behov for å avrette et eksisterende guv, f.eks. et edre treguv. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 Guvpapp (ev.) Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Trykkfast isoeringsmateriae, f.eks. EPS 250 Avrettingsag på bærende underag 2

3 NOVOPANs profierte guvsponpater everes i føgende kvaiteter: SPAANDEX K-GULV P6, som oppfyer styrke- og stivhetskravene i EN 312 P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7, som har en grønnfarget kjerne og oppfyer de fugetekniske kravene i EN 312 P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5, som har en grønnfarget kjerne og oppfyer både styrke- og stivhetskravene i EN 312 P6 samt de fugetekniske kravene i EN 312 P5. Guvsponpatene er motstandsdyktige overfor moderate mengder vann og brukes som bærende underguv. Kassifiseringen fremgår av merkingen på guvsponpatenes overside. Guvsponpatene er 22 mm tykke og dobbetprofiert på ae fire sider. Dette sikrer sterke og hodbare skjøter. Produktdata og bruksområder SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 ROMTYPE/BRUKSKLASSE OPPVARMET LOKALE BRUKSKLASSE 1 UOPPVARMET LOKALE BRUKSKLASSE 2 *Pattformguv. Brukskasse 1 KONSTRUKSJONS- TYPE PRODUKT PLATETYKKELSE Bærende på tifarere SPAANDEX K-GULV 22 Fytende SPAANDEX K-GULV 22 Bærende på tifarere Fytende Bærende på tifarere* SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 MÅL KLASSIFISERING EN BRANN 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Brukskasse 2 Kassifiseringen EN 312 P6 brukes på guvsponpater ti bruk i permanent oppvarmede rom med en reativ uftfuktighet som på årsbasis ikke overstiger 65 % i mer enn noen få uker f.eks. vanige beboesesrom. CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 mm > 600 kg/m 3 produksjonsdato «Denne siden opp» Kassifiseringen EN 312 P7 og P6/5 brukes på guvsponpater ti bruk i uoppvarmede rom med en reativ uftfuktighet som på årsbasis ikke overstiger 85 % i mer enn noen få uker f.eks. ubenyttede oft, ventierte fuktpåvirkede konstruksjoner eer fritidsboiger. Disse sponpatene er merket med: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 mm > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp Akkimatisering Guvsponpatene ska ALLTID akkimatiseres uembaert i ca. 1 uke før de egges, i det okaet de ska brukes i. Ae mur, pussearbeid og guvavrettinger ska være avsuttet før patene monteres, og bygningen ska være fri for byggefukt (ha en reativ fuktighet på maks. 65 %), være oppvarmet ti min. 18 C og ventiert. CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 mm > 600 kg/m³ produksjonsdato «Denne siden opp» 18 C 65 % re. fukt. fuktbeskyttese ventiasjon 3 Patene ska oppbevares på et pant underag. Guvsponpatene ska TIL ENHVER TID oppbevares ventiert og beskyttet mot fuktpåvirkning.

4 Bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan brukes som bærende underguv i både nybygg og ved oppussing, der sponpatene egges på tifarere/bjekeag. Patene er utformet sik at det er muig å egge rør og montere eektriske instaasjoner meom tifarerne eer i bjekeaget. Sammen med understøttingspunktene danner underguvet et pant og stabit underag for det endeige guvbeegget, som kan være av f.eks. ameparkett eer inoeum, eer det kan egges teppe. Fuktsperre Som hovedrege ska det atid egges fuktsperre på betong for å hindre fuktskade i tifarerne og guvet. Det gjeder også ved etasjeskier. Det kan brukes pastfoie (poyetyenfoie) med en tykkese på min. 0,20 mm. Pastfoien ska være CE-merket og oppfye kravene i DS/EN eer DS/EN Fuktsperren egges med minst 150 mm overapping i skjøtene, og ae skjøter i fuktsperren ska tapes. Fuktsperren ska gå oppover veggen og kemmes fast meom veggen og guvisten. Se NBI tifarergov i nye og eksisterende bygg. Obs.! Det egges vanigvis IKKE fuktsperre på organiske materiaer. Radonsikring Tifarer Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Isoert rør Avstandskoss Bærende underag, f.eks. et betongguv Svinnarmering ikke tistrekkeig som radon sikring i nye bygg. TEK Radon.Bygning beregnet for varig opphod ska ha radonsperre mot grunnen. Før fuktsperren egges, må det tettes ved kudebrobryteren angs fundamentet, diatasjonsfuger i betongpaten og rundt rørgjennomføringer. Det kan f.eks. brukes murfoie, som imes fast med butybånd. Prinsipper og detajer finnes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger ; TRÆ 56, Træskeethuse ; TRÆ 64, Træguve. Lægning. NBI Titak mot radon i eksisterende boig. NBI Sikring mot radon ved nybygging TEK 10, 13-5 Radon. Radonsperre Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Avstandskoss Betong Lim (på guv og vegg) Understøtting og egging av avstandskosser Når de egges, kan fuktinnhodet i tifarerne/bjekene ikke være høyere enn 8 ± 3 %. Det anbefaes å benytte aminerte tifarere (Kertotifarere); de er atid rette og har riktig fuktinnhod. Tifarerne/bjekene som ska brukes, ska være riktig dimensjonert og understøttes på riktig måte. Avstandskosser ska ha en senteravstand på maks. 600 mm eer som er i henhod ti den aktuee beastningskassen. Avstandskosser under tifarere kan bestå av pastkier, brikker av kryssfiner, harde trefiberpater eer ignende. Pastkier og pasttårn ska ha dokumentert hodbarhet og være dimensjonert for den aktuee beastningen. Dersom det brukes avstandskosser av tre, ska de være minst 100 cm 2 og egges med en myk koss nederst. Avstandskossene sikres mot fukt og beastning ved hjep av fuktsperren og et underag av f.eks. asfatpapp. Avstanden meom kossene fremgår av skjemaet. BOLIGBELASTNING EN (gjeder kun boiger med pkt.beast. ik 2 kn) KERTO- TILFARERE SAGSKÅRNE TILFARERE med en kvaitet tisvarende C 18 MÅL PÅ TILFARERE h b AVSTAND MELLOM AVSTANDSKLOSSER Ved bruk av tifarere med andre må enn de ovennevnte henvises ti TRÆ 64, Træguve. Lægning. Se Ved endene av tifarerrekken reduseres avstanden meom avstandskossene med minst 10 %. 4

5 Guv med norma beastning Langs vegger, der beastningen ofte er større, egges en ekstra tifarer/bjeke. Den angitte avstanden meom tifarerne på maks. 600 mm fra midt ti midt gjeder KUN ved egging av underguv på tifarere/trebjekeag med en maks.-beastning på 300 kg/m 2 og en punktbeastning på maks. 2,0 kn. Ved kraftigere og mer konstant beastning, som i f.eks. auditorier, kasserom, agerrom eer arkiver med mange tunge reoer, ska avstanden meom tifarerne/bjekene reduseres (jf. skjemaet). Guv med ekstra stor beastning Vær oppmerksom på at det sties krav ti at guv i denne beastningskategorien er agt med tifarere/bjeker og avstandskosser som er riktig dimensjonert. Det forutsettes at beastningen er jevnt fordet. De viste eksempene gjeder brukskasse 1 og 2 ved en maksima punktbeastning på 2,0 kn svarende ti astkategori A og B (jf. EN ). BRUKSOMRÅDER Vanige beboesesrom, kontorer og små virksomhetsokaer (kan egges med fytende støtte meom tifarerne/ bjekene) Auditorier, kasserom og bakonger Butikkokaer, agerrom, forsamingsokaer AVSTAND MELLOM UNDERSTØTTINGSPUNKT UNDERSTØTTINGSPUNKT GULV MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Forsenkning ,6 400/360* 400 0, ,1 Ved andre beastningskasser enn de ovennevnte henvises ti TRÆ 64, Træguve. Lægning. Se *Med en pateengde på 1800 mm. BRUKSOMRÅDER Amänna bostadsrum, kontor och ätt industri Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum AVSTAND MELLOM UNDERSTØTTINGSPUNKT UNDERSTØTTINGSPUNKT GULV MED EKSTRA STOR BELASTNING Beastning kg/m² Forsenkning 480/450* 500 0,6 400/360* 700 0, ,6 Ved andre beastningskasser enn de ovennevnte henvises ti TRÆ 64, Træguve. Lægning. Se *Med en pateengde på 1800 mm. Legging av tifarere For å understøtte patekantene angs vegger egges tifarere med en avstand fra vegger på maks. 40 mm. For å gi ekstra understøtting kan det i hvert av rommene meom tifarerne egges en ekstra 700 mm ang tifarer (vinkerett ut fra veggen), sik at den vagte avstanden meom tifarerne bir havert. Øvrige tifarere fordees med en senteravstand på maks. 600 mm (jf. skjemaene ovenfor). 12 mm 40 mm Avstanden meom 1. og 2. tifarer reduseres med 30 % i forhod ti avstanden meom de øvrige tifarerne. Avstandskosser festes ti tifarere med stikkspikring. ➐ Ekspansjonsfuger For å gi pass ti å kunne utvide guvfaten ved fuktpåvirkning ska det hodes en avstand ti vegger, søyer og rørgjennomføringer på min. 12 mm. 22 mm SPAANDEX K-GULV Kamspiker / havgjenget skrue mm KERTO-tifarer Avstandskoss Asfatpapp Min. 0,20 mm poyetyenfoie ➐ Betongguv Ved egging av guvfater på over 15 meter ska guvet egges med ekspansjonsfuger på min 15 mm. Ekspansjonsfugene kan ages på fere måter, f.eks. med auminiumsprofier fra MIGUA eer tisvarende. Se også TRÆ 64 og TRÆ 37. Avstand meom tifarere ved egging av keramisk guvbeegg Tifarere/bjeker og avstandskosser ska være riktig dimensjonert. Senteravstanden meom tifarerne ska være maks. 300 mm. Et underag av 13 mm guvgips skrus fast i kvadratiske rutenett på mm oppå guvsponpatene. Aternativt kan guvgipspaten imes og skrus fast ti sponpaten med f.eks. Afix Readyfex. Det gir et sterkt og stabit underag for keramiske beegg i tørre rom. 5 Guvbeegg, f.eks. inoeum 22 mm SPAANDEX K-GULV Ekspansjonsfuge Kamspiker / havgjenget skrue ➑ ➒ ➐ mm KERTO-tifarer Avstandskoss ➐ Asfatpapp ➑ Min. 0,20 mm poyetyenfoie ➒ Betongguv

6 Montering bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV egges i forband med min. 300 mm forskyvning og på tvers av de agte tifarerne/bjekene med rettsiden, dvs. den merkede siden, opp og med endestøttene samet på midten av tifarerne/bjekene. Skjøter meom tifarere (uten understøtting) kan kun brukes i vanige beboesesrom. Guvsponpatene egges med en senteravstand på maks. 600 mm meom tifarerne/bjekene, og det bør tistrebes at de dekker minst to fag (meomrom). Frie kanter mot vegger og åpninger ska ha understøtting. Avstandskier Guvsponpater Isoering Bæring Undertak Forsterkning angs rommets kanter bærende underguv med fytende støtte meom tifarerne/bjekene SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkjent ti å egges med fytende støtte meom bjekene, dvs. endeskjøter meom de bærende tifarerne/bjekene. Godkjennningen gjeder KUN ved en maks.-beastning på 300 kg/m 2. Saumansiirto Min. 300 mm 300 mm Guvet ska egges som beskrevet under Bærende underguv og i henhod ti føgende særskite retningsinjer: Guvsponpatens stempede side ska vende opp. Endeskjøtene ska forskyves minst 300 mm. 30 % redusert avstand meom tifarerne 30 % redusert avstand meom tifarerne Avstandskier Guvsponpater Fuktsperre Avstandskoss Betongguv Understøtting angs rommets kanter Skjøting og festing Guvsponpatene kan festes ti tifarere/bjeker med sevskjærende havgjengede skruer, kamspiker, ringspiker eer tisvarende. Patene skrus/spikres fast med maks. 150 mm avstand på ae understøttede patekanter og med maks. 300 mm avstand på ae understøttingspunktene meom tifarerne/ bjekene. Spiker/skruer forsenkes 1 2 mm ned, og huene må IKKE sparkes siden dette senere kan gi ujevnheter i guvoverfaten. Det anbefaes å bruke skruer, som er den sikreste måten å feste guvsponpater på. Pata-fex-skruer skrus ett og raskt i med en Spit 217-skrumaskin ti tak og guv med EX 580-forenger. Ved bruk av spikerpisto ska guvsponpaten og tifareren være presset mot hverandre før festingen! Sponpatene kan festes med sevskjærende havgjengede skruer, kamspiker, ringspiker e.. ANBEFALTE FESTEMIDLER TIL FESTING AV 22 MM GULVSPONPLATER Havgjengede sponpateskruer NKT-Fasteners havgjengede Spun+-skruer (CE-merkede) NKT-Fasteners ringede, vridde håndspiker (CE-merkede) NKT-Fasteners Pata-fex-skruer (CE-merkede) Pasodes ringstavspiker med het hode (CE-merkede) 4,5 60 mm 4,5 60 mm 3,8 65 mm 4,2 55 mm 2,8 63 mm 6

7 Min. 300 mm Min. 300 mm fytende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 kan brukes som fytende underguv på pane og rette underag (± 2 mm måt med retthot over 2 m). Som meomag egges ev. guvpapp. Ved betongguv egges fuktsperre, som f.eks. min. 0,20 mm poyetyenfoie. Fuktsperren egges med minst 150 mm overapping i skjøtene. Ae skjøter ska tapes. Fuktsperren ska gå oppover veggen og kemmes fast meom veggen og guvisten. Guvsponpatene egges i forband med min. 300 mm forskyvning på trykkfast isoering, som f.eks. EPS 250. Avstandskier Guvsponpater Guvpapp (ev.) Fuktsperre Trykkfast isoering Stampet sand fytende oppussingsguv Før arbeidet påbegynnes, vurderes det eksisterende guvet. Guvbreddene ska være stabie og spikret fast ti underaget om nødvendig ska breddene etterspikres. Underaget ska være pant med en maks. avvikstoeranse på ± 2 mm måt med retthot over 2 m. Et eksisterende treguv kan utjevnes ved høving eer med en utjevningsmasse egnet ti bruk på tre. Som meomag egges guvpapp. Ved organisk underag egges vanigvis ikke fuktsperre siden dette kan gi risiko for sopp og råte. SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 egges i forband med min. 300 mm forskyvning. Avstandskier Guvsponpater Guvpapp Eksist. treguv Liming Det kan imes når guvsponpaten igger der den ska. Med den dobe tuten påføres imet i én operasjon. Det ska imes på oversiden av begge fjærer. Det ska brukes ca. ¾ iter im pr. 25 øpemeter. Bruk fortrinnsvis en enkomponentim basert på PVAC-dispersjon som oppfyer kravene ti fuktbestandighet som gjeder kasse D3, ved iming av guv i brukskasse 1 og 2. Påfør så mye im at det er synig i skjøtene tørk av overskytende im. Limeverandørens anvisning ska føges nøye, spesiet når det gjeder rommets og materiaenes temperatur. De imte guvsponpatene ska herde i ca. et døgn. I denne perioden må guvet ikke beastes, og det må ikke gås på guvet. Etterbehanding Ae pateskjøter bør sipes før guvet beegges med f.eks. teppe, inoeum, viny eer ignende siden det ved bruk av tynne guvbeegg er risiko for at skjøter og eventuee ujevnheter i guvsponpatene vi kunne synes. Det ferdige underguvet ska beskyttes mot uttørking/oppfukting med f.eks. poyetyenfoie innti det egges guvbeegg. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Skjerpede forhodsreger FØR MONTERING Ved bruk i byggeperioder der bjekeag og pater bir utsatt for nedbør, ska bjeker rengjøres for vann, is/rim og snø. VED LIMING Under ae monteringsforhod ska det benyttes en egnet imtype, f.eks. en imtype beregnet ti høyere trefukt og frost. Kontakt en imeverandør for å få mer informasjon om vag av riktig imtype. Pateskjøter ska påføres en så rikeig mengde im at patekantene er fustendig beskyttet mot inntrengning av vann. Det anbefaes også å bruke im på tifarerne. Limet påføres med dobbe tut sik at tifarerne får to striper med im. VED FESTING Det ska brukes 5 skruer ved endestøtter og 3 ved øvrige støtter. Ved patekanter ska avstanden meom skruene være 150 mm. VED SLIPING Har patene vært utsatt for kraftig oppfukting eer i direkte kontakt med vann, må det påregnes ekstra siping av pateskjøter.

8 Guvvarme Guvsponpatene kan brukes med guvvarme, både vannbåren og eektrisk guvvarme. Monteres patene med et vannbårent guvvarmesystem, ska guvvarmesystemet være shuntstyrt og aget sik at vannets inngangstemperatur ALDRI kan overstige C (maks. 27 C på den ferdige guvoverfaten). Leverandørens anvisning for montering av varmesystemet ska føges nøye. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S tibyr en enke vannbåren guvvarmeøsning med NOVOPAN KLIMAGULV ti henhodsvis tørr- og våtrom. Se brosjyrene du finner på eer be om brosjyrene hos en byggevareforhander. Sponpatene og mijøet De feste treråvarene som brukes i NOVOPANs sponpateproduksjon, består av forskjeige typer gjenvinnbare biprodukter fra f.eks. annen treindustri, tre som har vært brukt som embaasje, bygningstømmer o.. Andeen av friskt tre består hovedsakeig av PEFC- eer FSCsertifisert tre. Dette garanterer at råvarene kommer fra bærekraftig skogdrift. Kvaitetssikring Ae sponpater fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S er fremstit, testet og merket etter gjedende forskrifter og anvisninger. Samtige sponpateprodukter fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S oppfyer kravene ti formadehydinnhod og er godkjent av Dancert og CE-merket. Dette garanterer at sponpateproduktet er grundig testet. Service og forhandere Gå ti for å få vite mer NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S og NOVOPANs omfattende sponpateprogram. Sponpater fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S kan everes via ae byggmarkeder og treasthander i Danmark,, og utvagte byggevarebutikker i Norge. Håndtering Iht. det danske arbeidstisynets retningsinjer for øft ska manue transport og pateøft utføres av to personer. Bruk arbeidshansker i kategori 2 ved håndtering iht. EN 388. Bruk vernebrier og åndedrettsbeskyttese ved patebearbeiding. Vekten av én sponpate på 620 x 1820 x 22 mm er 18 kg. Vekten av én sponpate på 620 x 2420 x 22 mm er 24 kg. 8 Husk vag av guvpatetype etter brukskasse akkimatisering av patene i ca. 1 uke i okaet der de ska brukes maks. fuktinnhod i tifarere 8 ± 3 %. havgjengede skruer er den beste måten å feste sponpater på ev.. fuktsperre korrekt passering og sikring av konstruksjonen mot oppstigende fukt ingen fuktsperre på organiske materiaer korrekt avstand meom understøttingspunkter under bærende tifarere 30 % redusert avstand meom 1. og 2. tifarer etabering av ekspansjonsfuger ved guvfate > 15 øpende m rikeig med im ca. ¾ iter im pr. 25 øpemeter pateskjøt ikke sparke i skruehu et ag guvpapp ved fytende guv dekking av guvet innti montering av guvbeegg siping av ae pateskjøter Oktober 2014 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA10081H+ 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging).

Detaljer

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer,

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer, Aquapanel er spesielt utviklet for bruk i rom med store fuktbelastninger, og til vegger som utsettes for røff behandling. AQUAPANEL finnes i tre varianter: Outdoor - Indoor - Floor. Platene har en kjerne

Detaljer

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss.

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss. Veiledning Legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste resultatet,

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5 Brosjyrer standard Ergonomiske arbeidsforhod 2-3 Kundetipassede produkter 4-5 Stabere: Logifex LF / ELF 6-7 Logifex LFS / ELFS 8-9 Logifex SELF 10-11 Logifex SELFS 12-13 Logifex SELF MINI AC 14-15 Logifex

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og spesiamørter.

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2 Leggeveiledning for teppefliser 1 Forberedelser Forberedelser 1. AKKLIMATISERING AV MATERIALER På grunn av tekstilmaterialers naturlige egenskaper må de akklimatiseres til normale forhold. Teppefliser

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Universal)

LEGGEANVISNING (Alloc Universal) 1 av 6 LEGGEANVISNING (Alloc Universal) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING MAPEIS UTVIKLING I NORGE 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med LK Leggeskinne 8 for innstøping med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Systemet kan legges på isolasjon, eksisterende betongplate

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade

Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade 1 Generelt Denne monteringsveiledning omhandler montering av Bluclad som underlag for pussede løsninger på underkonstruksjon av tre til utvendige fasader

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL

NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL www.buengruppen.no Jan Einar 414 23 720 o 00 L ' \0 o o o o 00 L r ḻ - ' o O o 11 11 C> N - "...'. Q) o E z o -o Q) a! : iḷ "' ' '1 '-., - ' -- 1' '... \ " "---_,.....,"...

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE GIPSPLATER STÅLPROFILER INSPEKSJONSLUKER PUSS SPARKEL VERKTØY AQUAPANEL DANOLINE MONTASJEVEILEDNING KNAUF W-TAPE. SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE Bruksområder 2 Fakta og egenskaper 3 Slik fungerer W-tape

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Brosjyrer rustfrie maskiner God viden 2-3 Ergonomiske arbeidsforhold 4-5 Kundetilpassede produkter 6-7

Brosjyrer rustfrie maskiner God viden 2-3 Ergonomiske arbeidsforhold 4-5 Kundetilpassede produkter 6-7 Brosjyrer rustfrie maskiner God viden 2-3 Ergonomiske arbeidsforhod 4-5 Kundetipassede produkter 6-7 Stabere: Logi-Inox ISELF 8-9 HS RF-SEMI 10-11 EHS RF-SEMI 10-11 Høytøftere: HL RF-PLUS / RF-SEMI 12-13

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Januar 2010 2.136 NO Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Fasadekledning Utstikk Brystninger Gavl Operal er en fibersementplate til alle typer fasadekledning Rask montering Klassiske farger Sterk

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive

Detaljer

ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold

ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Februar 2010 2.122 NO ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Til alle typer fasader ivarboard er en værbestandig

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. For helstøpt gulv med smøremembran på

For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. For helstøpt gulv med smøremembran på Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 04.2014 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp Frittstående eller montering mot vegg. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

Montering og vedlikehold

Montering og vedlikehold Montering og vedlikehold av heltre benkeplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

ivarit WinCo effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre

ivarit WinCo effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre Juni 2008 3.238 NO effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre lav vekt, fra 6,0 kg/m 2 enkel montering og bearbeiding

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn Monteringsråd NORTETT RMS 3500 Grunn Grunn AUGUST 2014 Generelt Nortett RMS 3500 radonmembran er en SBS modifisert bitumen membran med en polyester armert stamme. Nortett RMS 3500 benyttes til beskyttelse

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer