Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1"

Transkript

1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

2 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S. Les veiedningen nøye før du går i gang med arbeidet. SPAANDEX K-GULV brukes som underguv i oppvarmede rom (brukskasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV everes i to typer og brukes som underguv i uoppvarmede rom (brukskasse 2). Patene kjennetegnes ved at de har en grønnfarget kjerne. Det skies meom to konstruksjonstyper med i at fire varianter: Bærende underguv på tifarere Bærende underguv med fytende støtte meom tifarerne/bjekene Fytende underguv på bærende underag Typer underguv Bærende underguv på tifarere/bjeker Guvsponpatene kan brukes som underguv i en guvkonstruksjon der patene er bærende, agt på tifarere/bjekeag. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Bjekeag Isoering Underoft Bærende underguv agt med fytende støtte meom tifarerne/bjekene Guvsponpatene er bærende og monteres på tifarere/bjekeag med endeskjøter meom tifarerne/bjekene. Denne øsningen kan KUN brukes i okaer med en maks.-beastning på 300 kg/m 2 som i f.eks. vanige beboesesrom. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Tifarere eer bjeker Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Bærende underag, f.eks. et betongguv Fytende underguv Guvsponpatene er ikke festet og kan bevege seg uavhengig av det bærende underaget. Guvsponpatene egges som oftest på et trykkfast isoeringsmateriae, som f.eks. EPS 250. Fytende underguv kan også brukes ved oppussing når det er behov for å avrette et eksisterende guv, f.eks. et edre treguv. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 Guvpapp (ev.) Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Trykkfast isoeringsmateriae, f.eks. EPS 250 Avrettingsag på bærende underag 2

3 NOVOPANs profierte guvsponpater everes i føgende kvaiteter: SPAANDEX K-GULV P6, som oppfyer styrke- og stivhetskravene i EN 312 P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7, som har en grønnfarget kjerne og oppfyer de fugetekniske kravene i EN 312 P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5, som har en grønnfarget kjerne og oppfyer både styrke- og stivhetskravene i EN 312 P6 samt de fugetekniske kravene i EN 312 P5. Guvsponpatene er motstandsdyktige overfor moderate mengder vann og brukes som bærende underguv. Kassifiseringen fremgår av merkingen på guvsponpatenes overside. Guvsponpatene er 22 mm tykke og dobbetprofiert på ae fire sider. Dette sikrer sterke og hodbare skjøter. Produktdata og bruksområder SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 ROMTYPE/BRUKSKLASSE OPPVARMET LOKALE BRUKSKLASSE 1 UOPPVARMET LOKALE BRUKSKLASSE 2 *Pattformguv. Brukskasse 1 KONSTRUKSJONS- TYPE PRODUKT PLATETYKKELSE Bærende på tifarere SPAANDEX K-GULV 22 Fytende SPAANDEX K-GULV 22 Bærende på tifarere Fytende Bærende på tifarere* SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 MÅL KLASSIFISERING EN BRANN 312 P6 D f -s1 312 P7 D f -s P6/P5 D f -s1 Brukskasse 2 Kassifiseringen EN 312 P6 brukes på guvsponpater ti bruk i permanent oppvarmede rom med en reativ uftfuktighet som på årsbasis ikke overstiger 65 % i mer enn noen få uker f.eks. vanige beboesesrom. CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 mm > 600 kg/m 3 produksjonsdato «Denne siden opp» Kassifiseringen EN 312 P7 og P6/5 brukes på guvsponpater ti bruk i uoppvarmede rom med en reativ uftfuktighet som på årsbasis ikke overstiger 85 % i mer enn noen få uker f.eks. ubenyttede oft, ventierte fuktpåvirkede konstruksjoner eer fritidsboiger. Disse sponpatene er merket med: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årta EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 mm > 600 kg/m³ Tiverkningsdatum Denna sida upp Akkimatisering Guvsponpatene ska ALLTID akkimatiseres uembaert i ca. 1 uke før de egges, i det okaet de ska brukes i. Ae mur, pussearbeid og guvavrettinger ska være avsuttet før patene monteres, og bygningen ska være fri for byggefukt (ha en reativ fuktighet på maks. 65 %), være oppvarmet ti min. 18 C og ventiert. CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta EN EN 312 P6/P5 E1- FLOORING-D f -s1 22 mm > 600 kg/m³ produksjonsdato «Denne siden opp» 18 C 65 % re. fukt. fuktbeskyttese ventiasjon 3 Patene ska oppbevares på et pant underag. Guvsponpatene ska TIL ENHVER TID oppbevares ventiert og beskyttet mot fuktpåvirkning.

4 Bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan brukes som bærende underguv i både nybygg og ved oppussing, der sponpatene egges på tifarere/bjekeag. Patene er utformet sik at det er muig å egge rør og montere eektriske instaasjoner meom tifarerne eer i bjekeaget. Sammen med understøttingspunktene danner underguvet et pant og stabit underag for det endeige guvbeegget, som kan være av f.eks. ameparkett eer inoeum, eer det kan egges teppe. Fuktsperre Som hovedrege ska det atid egges fuktsperre på betong for å hindre fuktskade i tifarerne og guvet. Det gjeder også ved etasjeskier. Det kan brukes pastfoie (poyetyenfoie) med en tykkese på min. 0,20 mm. Pastfoien ska være CE-merket og oppfye kravene i DS/EN eer DS/EN Fuktsperren egges med minst 150 mm overapping i skjøtene, og ae skjøter i fuktsperren ska tapes. Fuktsperren ska gå oppover veggen og kemmes fast meom veggen og guvisten. Se NBI tifarergov i nye og eksisterende bygg. Obs.! Det egges vanigvis IKKE fuktsperre på organiske materiaer. Radonsikring Tifarer Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Isoert rør Avstandskoss Bærende underag, f.eks. et betongguv Svinnarmering ikke tistrekkeig som radon sikring i nye bygg. TEK Radon.Bygning beregnet for varig opphod ska ha radonsperre mot grunnen. Før fuktsperren egges, må det tettes ved kudebrobryteren angs fundamentet, diatasjonsfuger i betongpaten og rundt rørgjennomføringer. Det kan f.eks. brukes murfoie, som imes fast med butybånd. Prinsipper og detajer finnes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger ; TRÆ 56, Træskeethuse ; TRÆ 64, Træguve. Lægning. NBI Titak mot radon i eksisterende boig. NBI Sikring mot radon ved nybygging TEK 10, 13-5 Radon. Radonsperre Fuktsperre, min. 0,20 mm poyetyenfoie Avstandskoss Betong Lim (på guv og vegg) Understøtting og egging av avstandskosser Når de egges, kan fuktinnhodet i tifarerne/bjekene ikke være høyere enn 8 ± 3 %. Det anbefaes å benytte aminerte tifarere (Kertotifarere); de er atid rette og har riktig fuktinnhod. Tifarerne/bjekene som ska brukes, ska være riktig dimensjonert og understøttes på riktig måte. Avstandskosser ska ha en senteravstand på maks. 600 mm eer som er i henhod ti den aktuee beastningskassen. Avstandskosser under tifarere kan bestå av pastkier, brikker av kryssfiner, harde trefiberpater eer ignende. Pastkier og pasttårn ska ha dokumentert hodbarhet og være dimensjonert for den aktuee beastningen. Dersom det brukes avstandskosser av tre, ska de være minst 100 cm 2 og egges med en myk koss nederst. Avstandskossene sikres mot fukt og beastning ved hjep av fuktsperren og et underag av f.eks. asfatpapp. Avstanden meom kossene fremgår av skjemaet. BOLIGBELASTNING EN (gjeder kun boiger med pkt.beast. ik 2 kn) KERTO- TILFARERE SAGSKÅRNE TILFARERE med en kvaitet tisvarende C 18 MÅL PÅ TILFARERE h b AVSTAND MELLOM AVSTANDSKLOSSER Ved bruk av tifarere med andre må enn de ovennevnte henvises ti TRÆ 64, Træguve. Lægning. Se Ved endene av tifarerrekken reduseres avstanden meom avstandskossene med minst 10 %. 4

5 Guv med norma beastning Langs vegger, der beastningen ofte er større, egges en ekstra tifarer/bjeke. Den angitte avstanden meom tifarerne på maks. 600 mm fra midt ti midt gjeder KUN ved egging av underguv på tifarere/trebjekeag med en maks.-beastning på 300 kg/m 2 og en punktbeastning på maks. 2,0 kn. Ved kraftigere og mer konstant beastning, som i f.eks. auditorier, kasserom, agerrom eer arkiver med mange tunge reoer, ska avstanden meom tifarerne/bjekene reduseres (jf. skjemaet). Guv med ekstra stor beastning Vær oppmerksom på at det sties krav ti at guv i denne beastningskategorien er agt med tifarere/bjeker og avstandskosser som er riktig dimensjonert. Det forutsettes at beastningen er jevnt fordet. De viste eksempene gjeder brukskasse 1 og 2 ved en maksima punktbeastning på 2,0 kn svarende ti astkategori A og B (jf. EN ). BRUKSOMRÅDER Vanige beboesesrom, kontorer og små virksomhetsokaer (kan egges med fytende støtte meom tifarerne/ bjekene) Auditorier, kasserom og bakonger Butikkokaer, agerrom, forsamingsokaer AVSTAND MELLOM UNDERSTØTTINGSPUNKT UNDERSTØTTINGSPUNKT GULV MED NORMAL BELASTNING Beastning kg/m² Forsenkning ,6 400/360* 400 0, ,1 Ved andre beastningskasser enn de ovennevnte henvises ti TRÆ 64, Træguve. Lægning. Se *Med en pateengde på 1800 mm. BRUKSOMRÅDER Amänna bostadsrum, kontor och ätt industri Aua, konferensrum och bakonger Butiksokaer, agerrum, samingsokaer och arkivrum AVSTAND MELLOM UNDERSTØTTINGSPUNKT UNDERSTØTTINGSPUNKT GULV MED EKSTRA STOR BELASTNING Beastning kg/m² Forsenkning 480/450* 500 0,6 400/360* 700 0, ,6 Ved andre beastningskasser enn de ovennevnte henvises ti TRÆ 64, Træguve. Lægning. Se *Med en pateengde på 1800 mm. Legging av tifarere For å understøtte patekantene angs vegger egges tifarere med en avstand fra vegger på maks. 40 mm. For å gi ekstra understøtting kan det i hvert av rommene meom tifarerne egges en ekstra 700 mm ang tifarer (vinkerett ut fra veggen), sik at den vagte avstanden meom tifarerne bir havert. Øvrige tifarere fordees med en senteravstand på maks. 600 mm (jf. skjemaene ovenfor). 12 mm 40 mm Avstanden meom 1. og 2. tifarer reduseres med 30 % i forhod ti avstanden meom de øvrige tifarerne. Avstandskosser festes ti tifarere med stikkspikring. ➐ Ekspansjonsfuger For å gi pass ti å kunne utvide guvfaten ved fuktpåvirkning ska det hodes en avstand ti vegger, søyer og rørgjennomføringer på min. 12 mm. 22 mm SPAANDEX K-GULV Kamspiker / havgjenget skrue mm KERTO-tifarer Avstandskoss Asfatpapp Min. 0,20 mm poyetyenfoie ➐ Betongguv Ved egging av guvfater på over 15 meter ska guvet egges med ekspansjonsfuger på min 15 mm. Ekspansjonsfugene kan ages på fere måter, f.eks. med auminiumsprofier fra MIGUA eer tisvarende. Se også TRÆ 64 og TRÆ 37. Avstand meom tifarere ved egging av keramisk guvbeegg Tifarere/bjeker og avstandskosser ska være riktig dimensjonert. Senteravstanden meom tifarerne ska være maks. 300 mm. Et underag av 13 mm guvgips skrus fast i kvadratiske rutenett på mm oppå guvsponpatene. Aternativt kan guvgipspaten imes og skrus fast ti sponpaten med f.eks. Afix Readyfex. Det gir et sterkt og stabit underag for keramiske beegg i tørre rom. 5 Guvbeegg, f.eks. inoeum 22 mm SPAANDEX K-GULV Ekspansjonsfuge Kamspiker / havgjenget skrue ➑ ➒ ➐ mm KERTO-tifarer Avstandskoss ➐ Asfatpapp ➑ Min. 0,20 mm poyetyenfoie ➒ Betongguv

6 Montering bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV egges i forband med min. 300 mm forskyvning og på tvers av de agte tifarerne/bjekene med rettsiden, dvs. den merkede siden, opp og med endestøttene samet på midten av tifarerne/bjekene. Skjøter meom tifarere (uten understøtting) kan kun brukes i vanige beboesesrom. Guvsponpatene egges med en senteravstand på maks. 600 mm meom tifarerne/bjekene, og det bør tistrebes at de dekker minst to fag (meomrom). Frie kanter mot vegger og åpninger ska ha understøtting. Avstandskier Guvsponpater Isoering Bæring Undertak Forsterkning angs rommets kanter bærende underguv med fytende støtte meom tifarerne/bjekene SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkjent ti å egges med fytende støtte meom bjekene, dvs. endeskjøter meom de bærende tifarerne/bjekene. Godkjennningen gjeder KUN ved en maks.-beastning på 300 kg/m 2. Saumansiirto Min. 300 mm 300 mm Guvet ska egges som beskrevet under Bærende underguv og i henhod ti føgende særskite retningsinjer: Guvsponpatens stempede side ska vende opp. Endeskjøtene ska forskyves minst 300 mm. 30 % redusert avstand meom tifarerne 30 % redusert avstand meom tifarerne Avstandskier Guvsponpater Fuktsperre Avstandskoss Betongguv Understøtting angs rommets kanter Skjøting og festing Guvsponpatene kan festes ti tifarere/bjeker med sevskjærende havgjengede skruer, kamspiker, ringspiker eer tisvarende. Patene skrus/spikres fast med maks. 150 mm avstand på ae understøttede patekanter og med maks. 300 mm avstand på ae understøttingspunktene meom tifarerne/ bjekene. Spiker/skruer forsenkes 1 2 mm ned, og huene må IKKE sparkes siden dette senere kan gi ujevnheter i guvoverfaten. Det anbefaes å bruke skruer, som er den sikreste måten å feste guvsponpater på. Pata-fex-skruer skrus ett og raskt i med en Spit 217-skrumaskin ti tak og guv med EX 580-forenger. Ved bruk av spikerpisto ska guvsponpaten og tifareren være presset mot hverandre før festingen! Sponpatene kan festes med sevskjærende havgjengede skruer, kamspiker, ringspiker e.. ANBEFALTE FESTEMIDLER TIL FESTING AV 22 MM GULVSPONPLATER Havgjengede sponpateskruer NKT-Fasteners havgjengede Spun+-skruer (CE-merkede) NKT-Fasteners ringede, vridde håndspiker (CE-merkede) NKT-Fasteners Pata-fex-skruer (CE-merkede) Pasodes ringstavspiker med het hode (CE-merkede) 4,5 60 mm 4,5 60 mm 3,8 65 mm 4,2 55 mm 2,8 63 mm 6

7 Min. 300 mm Min. 300 mm fytende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 kan brukes som fytende underguv på pane og rette underag (± 2 mm måt med retthot over 2 m). Som meomag egges ev. guvpapp. Ved betongguv egges fuktsperre, som f.eks. min. 0,20 mm poyetyenfoie. Fuktsperren egges med minst 150 mm overapping i skjøtene. Ae skjøter ska tapes. Fuktsperren ska gå oppover veggen og kemmes fast meom veggen og guvisten. Guvsponpatene egges i forband med min. 300 mm forskyvning på trykkfast isoering, som f.eks. EPS 250. Avstandskier Guvsponpater Guvpapp (ev.) Fuktsperre Trykkfast isoering Stampet sand fytende oppussingsguv Før arbeidet påbegynnes, vurderes det eksisterende guvet. Guvbreddene ska være stabie og spikret fast ti underaget om nødvendig ska breddene etterspikres. Underaget ska være pant med en maks. avvikstoeranse på ± 2 mm måt med retthot over 2 m. Et eksisterende treguv kan utjevnes ved høving eer med en utjevningsmasse egnet ti bruk på tre. Som meomag egges guvpapp. Ved organisk underag egges vanigvis ikke fuktsperre siden dette kan gi risiko for sopp og råte. SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 egges i forband med min. 300 mm forskyvning. Avstandskier Guvsponpater Guvpapp Eksist. treguv Liming Det kan imes når guvsponpaten igger der den ska. Med den dobe tuten påføres imet i én operasjon. Det ska imes på oversiden av begge fjærer. Det ska brukes ca. ¾ iter im pr. 25 øpemeter. Bruk fortrinnsvis en enkomponentim basert på PVAC-dispersjon som oppfyer kravene ti fuktbestandighet som gjeder kasse D3, ved iming av guv i brukskasse 1 og 2. Påfør så mye im at det er synig i skjøtene tørk av overskytende im. Limeverandørens anvisning ska føges nøye, spesiet når det gjeder rommets og materiaenes temperatur. De imte guvsponpatene ska herde i ca. et døgn. I denne perioden må guvet ikke beastes, og det må ikke gås på guvet. Etterbehanding Ae pateskjøter bør sipes før guvet beegges med f.eks. teppe, inoeum, viny eer ignende siden det ved bruk av tynne guvbeegg er risiko for at skjøter og eventuee ujevnheter i guvsponpatene vi kunne synes. Det ferdige underguvet ska beskyttes mot uttørking/oppfukting med f.eks. poyetyenfoie innti det egges guvbeegg. 7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Skjerpede forhodsreger FØR MONTERING Ved bruk i byggeperioder der bjekeag og pater bir utsatt for nedbør, ska bjeker rengjøres for vann, is/rim og snø. VED LIMING Under ae monteringsforhod ska det benyttes en egnet imtype, f.eks. en imtype beregnet ti høyere trefukt og frost. Kontakt en imeverandør for å få mer informasjon om vag av riktig imtype. Pateskjøter ska påføres en så rikeig mengde im at patekantene er fustendig beskyttet mot inntrengning av vann. Det anbefaes også å bruke im på tifarerne. Limet påføres med dobbe tut sik at tifarerne får to striper med im. VED FESTING Det ska brukes 5 skruer ved endestøtter og 3 ved øvrige støtter. Ved patekanter ska avstanden meom skruene være 150 mm. VED SLIPING Har patene vært utsatt for kraftig oppfukting eer i direkte kontakt med vann, må det påregnes ekstra siping av pateskjøter.

8 Guvvarme Guvsponpatene kan brukes med guvvarme, både vannbåren og eektrisk guvvarme. Monteres patene med et vannbårent guvvarmesystem, ska guvvarmesystemet være shuntstyrt og aget sik at vannets inngangstemperatur ALDRI kan overstige C (maks. 27 C på den ferdige guvoverfaten). Leverandørens anvisning for montering av varmesystemet ska føges nøye. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S tibyr en enke vannbåren guvvarmeøsning med NOVOPAN KLIMAGULV ti henhodsvis tørr- og våtrom. Se brosjyrene du finner på eer be om brosjyrene hos en byggevareforhander. Sponpatene og mijøet De feste treråvarene som brukes i NOVOPANs sponpateproduksjon, består av forskjeige typer gjenvinnbare biprodukter fra f.eks. annen treindustri, tre som har vært brukt som embaasje, bygningstømmer o.. Andeen av friskt tre består hovedsakeig av PEFC- eer FSCsertifisert tre. Dette garanterer at råvarene kommer fra bærekraftig skogdrift. Kvaitetssikring Ae sponpater fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S er fremstit, testet og merket etter gjedende forskrifter og anvisninger. Samtige sponpateprodukter fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S oppfyer kravene ti formadehydinnhod og er godkjent av Dancert og CE-merket. Dette garanterer at sponpateproduktet er grundig testet. Service og forhandere Gå ti for å få vite mer NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S og NOVOPANs omfattende sponpateprogram. Sponpater fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S kan everes via ae byggmarkeder og treasthander i Danmark,, og utvagte byggevarebutikker i Norge. Håndtering Iht. det danske arbeidstisynets retningsinjer for øft ska manue transport og pateøft utføres av to personer. Bruk arbeidshansker i kategori 2 ved håndtering iht. EN 388. Bruk vernebrier og åndedrettsbeskyttese ved patebearbeiding. Vekten av én sponpate på 620 x 1820 x 22 mm er 18 kg. Vekten av én sponpate på 620 x 2420 x 22 mm er 24 kg. 8 Husk vag av guvpatetype etter brukskasse akkimatisering av patene i ca. 1 uke i okaet der de ska brukes maks. fuktinnhod i tifarere 8 ± 3 %. havgjengede skruer er den beste måten å feste sponpater på ev.. fuktsperre korrekt passering og sikring av konstruksjonen mot oppstigende fukt ingen fuktsperre på organiske materiaer korrekt avstand meom understøttingspunkter under bærende tifarere 30 % redusert avstand meom 1. og 2. tifarer etabering av ekspansjonsfuger ved guvfate > 15 øpende m rikeig med im ca. ¾ iter im pr. 25 øpemeter pateskjøt ikke sparke i skruehu et ag guvpapp ved fytende guv dekking av guvet innti montering av guvbeegg siping av ae pateskjøter Oktober 2014 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T F

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www

BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.logitrans.com www. www BROSJYRER KPL. 1940-2015 www.ogitrans.com ERGONOMI EU foreskriver, at manue håndtering, som kan innebære risiko for sikkerhet og hese, ska unngås. Hvis dette ikke er muig, ska det iverksettes effektive

Detaljer

HVALKJØTT pr. November 2007

HVALKJØTT pr. November 2007 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING

Detaljer

Innbyggingsprodukter 2008

Innbyggingsprodukter 2008 Innbyggingsprodukter 2008 Oppev det nye kjøkkenet Bosch åpner en het ny kjøkkenverden med bedre funksjoner, topp moderne teknikk og høy kvaitet som gir deg et mer praktisk og triveig kjøkken. Et kjøkken

Detaljer

Indesit Company Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Norge Tel: +47 23 17 56 00 Fax: +47 23 17 56 22

Indesit Company Norge AS Jerikoveien 20 1067 Oslo Norge Tel: +47 23 17 56 00 Fax: +47 23 17 56 22 Indesit Company Norge S Jerikoveien 0 0 Oso Norge Te: +4 00 Fax: +4 Indesit Company S.p.. Internationa usiness sa Centro Gerre 000 - Via Pobiette CH- 98 Manno (Lugano) Switzerand Te: +4 9 9900 Fax: +4

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

PREMIUM BoBiler 2014. PreMiUM DriVe

PREMIUM BoBiler 2014. PreMiUM DriVe P r e M i U M VA N PREMIUM BoBier 2014 PreMiUM DriVe Sørandets Caravansenter Grimstad Oso Innhod 20 Påbygg / Sikkerhet 22 Opphodsrom 24 Kjøkken 26 Soverom PREMIUM VAN 27 Bad Fra side 6 28 Styringssystemer

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer