Nyheter fra SINTEF Byggforsk Norsk Murdag 8. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter fra SINTEF Byggforsk Norsk Murdag 8. mai 2014"

Transkript

1 Nyheter fra Norsk Murdag 8. mai 2014 Klimaendringer i Norge og konsekvenser for byggenæringen Nytt fra : Anvisninger, forskningsprosjekter, rapporter Produktdokumentasjon etter byggevareforordningen Jan Olav Hjermann 1

2 Klimaendringer: Varmere våtere villere! Konsekvenser? Kilde: SINTEF 2

3 Typiske problemstillinger relatert til klima Kilde: SINTEF 3

4 Ras og skred Kilde: SINTEF 4

5 Flom Kilde: Aftenposten 14. august 2013 Kilde: VG 2. juni 2013 Kilde: NRK 15. juni 2011 Kilde: VG 12. juni

6 4 mill. bygninger 350 mill m2 i tillegg kommer infrastrukturen.

7 Utfordringer i Norge: Store klimavariasjoner Sihccajavri: -3.1 C Øygarden: 278 mm Brekke: 3575 mm Skudeneshavn: 7,7 C 7

8 2 viktige begrep Kilde: Klimatilpasning/Adaptation Tilpasning til klima generelt og til et klima i endring Utvikling av prosesser, prosjektering og byggdetaljer som tar hensyn til økte og endrete påkjenninger Kilde: Utslippsreduksjon/Mitigation Energieffektivisering Passivhus, null-hus/zeb og plusshus Energifokus ved nybygging Energieffektiviserende rehabilitering/oppgradering 8

9 Økt råterisiko I dag ligger omtrent bygninger i Norge i råterisikoklasse høy Kilde: SINTEF Kilde: I 2100 vil 2,4 av dagens 4 mill bygg ligge i risikosonen for høy råteskade 9

10 Forsikringsutbetalinger Sum alle skader forårsaket av vanninntrenging utenfra Kilde: Finans Norge

11 Risiko for frostnedbrytning Frostnedbrytningsindeks for teglmurverk Risikoen avhenger av antall fryse-/tinepasseringer og vanninnhold i murverket ved frysing Risikoen avhenger også av materialkvaliteter som porestørrelse og struktur Mer høstnedbør og våt vinternedbør + flere fryse-/tinepasseringer gir økt risiko for frostnedbrytning. Eksempel: Oslo-området 11

12 Hva er Klima 2050? I samarbeid med sentrale private og offentlige partnere ønsker og NTNU å etablere Klima 2050 som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI Klima 2050 vil ha som mål å utvikle teknologier, robuste løsninger og beslutningsstøtte for tilpasning av eksisterende og framtidige bygg og infrastruktur til et klima i endring. Kilde: SINTEF

13 Mål i Klima 2050 Sette fokus på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i det norske samfunnet Bygge kompetanse på klimapåkjenninger, konsekvenser, tilpasningstiltak og tilpasningsstrategier Skape underlag for utvikling av produkter og løsninger hos senterets industripartnere Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for klimatilpasning Gi retningslinjer og veiledninger om klimatilpasning for hele byggenæringen Sikre rask implementering av kunnskap om klimatilpasning hos alle aktørene i senteret Gi grunnlag for gode og trygge arealdisponeringer hos norske kommuner Prosess: Søknad i 2014, forhåpentlig oppstart fra Kilde: SINTEF

14 Klimafokus på Byggedagene 2014 Omtale på -direktør Hanne Rønneberg trakk frem økte nedbørsmengder og et endret norsk klimas innvirkning på det bygde miljøet i landet. Av Sanner ville hun vite hvordan dette miljøet kan tilpasses det våtere klimaet. Sanner uttrykte at et endret miljø er en kjensgjerning regjeringen har gjort seg. Vi må forberede oss på mer fuktig vær, bekreftet Sanner. Vi må sørge for at boligene vi bygger i Norge kan stå i generasjoner. Det er gjort en del forskning på området, men vi må også forske mer. I dag har vi tall som viser at norske bygg befinner seg i den såkalte råtesonen. Om 100 år vil to millioner hus befinne seg i denne sonen, ifølge dagens beregninger. For å forberede oss på klimaendringene, må vi forberede oss, forske mer og gå i dialog med næringen, sa Sanner. På oppfordring fra Rønneberg bekreftet Sanner at det er behov for bedre samhandling mellom samferdsel og bygg for å tilpasse seg et klima i endring, men understreket at forskningen må komme først Kilde:

15 Nyheter fra Verneverdige bygg kan energieffektiviseres Unngå byggskader på eldre hus ved etterisolering Passivhus truer ikke folkehelsa Powerhouse Kjørbo åpnet 25. april Klimaforsk: Prosjekt CulClim Miljøanalyse av fasader SAMCoT, COIN, ZEB Publikasjoner fra Anvisninger i Byggforskserien SINTEF produktdokumentasjon og Byggevareforordningen 15

16 Verneverdige bygg kan energieffektiviseres! Fra ZEB (Zero Emission Buildings) Majoriteten av Europas fremtidige bygg er allerede bygget. Energieffektivisering krever at man også gjør forbedringer på eksisterende bygninger. Eksisterende vegg med VIP isolasjon på innsiden. Først en teoretisk studie Så bygging av vegg i lab Testing med bl.a. slagregn og temperaturforskjeller Konklusjon: Vesentlig energireduksjon er mulig ved bruk av VIP i gamle bygninger. Kilde: SINTEF 16

17 Unngå byggskader på eldre hus ved etterisolering Samarbeidsprosjekt med Bygg og Bevar. Samarbeid mellom Bygg og Bevar,, Mycoteam, Riksantikvaren, Byggmesterforbundet og håndverkere. Økende interesse i markedet for energieffektiviseringstiltak i eldre bebyggelse. Risiko for skader om man bruker feil fremgangsmåte. Erfaringene bygges inn i anvisninger fra for etterisolering av Yttervegger Tak Etasjeskillere Materialer: Både tre, mur og betong Kilde: 17

18 Passivhus truer ikke folkehelsa Rapport fra ut fra forprosjekt finansiert av Husbanken. Kunnskap fra Norge er sammenholdt med kunnskap fra andre land. Noen utfordringer: Å få fuktsikre vindusløsninger med små kuldebroer Å få god tilgang på dagslys. Å tørke ut byggfukt og fukt etter vannskade Trykkforskjeller ved bruk av avtrekkshette Man vurderer at det er viktig å få mer kunnskap generelt om hva som er et godt inneklima. Man vurderer at det er relativt små forskjeller på boliger etter TEK 10 og NS Kilde: SINTEF 18

19 Powerhouse Kjørbo åpnet 25. april Utviklet gjennom forskningssenteret ZEB. Verdens første rehabiliterte plusshus. Byggeår 1980, rehab januar 2013 april 2014 Produserer mer energi enn det bruker på 60 år, inkludert riving, produksjon, transport, oppføring, bruk og drift. Aktører: Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, Zero, Hydro, Sapa, Asplan Viak. Gjenbruk av bæresystemet. BREEAM Outstanding klassifisering i designfasen. Fokus på god isolasjon, solceller, energibrønner, energibruk i bygget, materialbruk. Dette viser at man kan få til meget gode prestasjoner på rehabiliterte bygg i Norge! Et godt eksempel på samarbeid mellom byggenæring og forskningsmiljøer! Kilde: Kilde: 19

20 Klimaforsk: Prosjekt CulClim Culturally valuable buildings and climate change responses in a user perspective. En del av Klimaforsk-programmet. NIKU er forskningspartner, NRK er formidlingspartner. Andre samarbeidspartnere: NMBU/Ås, Universitetet i Uppsala, Riksantikvaren, Byantikvaren i Oslo Klimaforskning med fokus på brukermedvirkning ved såkalte levende bylaboratorier. Beboere i en bygård på Grünerløkka i Oslo skal bidra til studien gjennom brukermedvirkning. Samhandling mellom beboere og forskere. Målet er å identifisere og gjennomføre de beste klimatiltakene for bygningsmassen. Tiltakene kan være både tekniske og brukerrelaterte. Gjennomføres over 3 år. Illustrasjonsfoto: Markveien på Grünerløkka Kilde: Wikipedia 20

21 Miljøanalyse av fasader har gjennomført en miljøanalyse av trefasader i et livsløpsperspektiv. Viktige observasjoner i miljøanalysen: Norsk furu/gran med/uten kobberimpregnering med uten overflatebehandling gir lavest klimagassutslipp. Overflatebehandlingen medfører relativt sett høye klimagassutslipp. Transport av tre over lange avstander gir høye klimagassutslipp. Eventuell overflatebehandling bør ha lange vedlikeholdsintervaller. Hvis man vil gjøre en miljøanalyse av murfasader kan man på tilsvarende måte studere miljøeffekten av produksjon, transport, overflatebehandling, vedlikehold og levetid etc. Figur Sibirsk lerk. Utslipp av klimagasser fordelt på de ulike trinnene frem til lager i Norge. 21

22 SFI SAMCoT og COIN. FME ZEB. SFI SAMCoT: Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology. Startet i 2011, pågår med mye aktivitet. SFI COIN: Concrete Innovation Centre. Avsluttes i 2014 etter 8 års arbeid. Man har jobbet innenfor 3 fokusområder: Miljøvennlige betongkonstruksjoner Konkurransedyktig utførelse Teknisk ytelse COIN sier: "Resultatene fra COIN bidrar til å gjøre bransjen mer miljøvennlig, lønnsom og materialeffektiv." COIN Avslutningskonferanse CIC2014 i Oslo juni FME ZEB: Forskningssenter for miljøvennlig energi "Zero Emission Buildings" Jobber for å utvikle kunnskap, produkter og løsninger for å bygge nullutslippsbygg. Har bidratt til teknologiutvikling i mange byggeprosjekter. ZEB-konferansen holdes torsdag 4. september

23 Publikasjoner fra utgir mange publikasjoner Her er noen aktuelle eksempler: Ph.d. avhandling om rehabilitering av eneboliger mot nullenerginivå. Eksempler på publikasjoner: På visning Gjenbruk av ventilasjonskanaler Bærekraftig oppgradering av boligblokker 23

24 Anvisninger fra Byggforskserien oppdateres kontinuerlig. Disse er oppdatert: Branntekniske oppdeling av bygninger Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall Sikring mot radon ved nybygging Murte teglvegger. Forband, byggemål og modulprosjektering Murte yttervegger av lettklinkerblokker Murte innervegger Keramiske fliser på utendørs arealer Murt forblending Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer. Vi jobber blant annet med: Mur- og pussarbeid ved lav temperatur Murte vegger av lettklinkerblokker mot terreng Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker Overflater på teglmurer Fasadepuss. Valg av pusstype Fasadepuss. Utførelse Tekking med skifer Etterisolering av murvegger 24

25 og SP Fire Research (Tidligere SINTEF NBL) SINTEF eier 30 % av SP Fire Research fra 1. januar 2014 I dag finner man på nettsidene til SINTEF Certification en del produktdokumentasjon som er utstedt av SP Fire Research I fremtiden vil kun SP Fire Research publisere denne dokumentasjonen. Det vil være en gradvis overgang. 25

26 SINTEF Certification tilbyr SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) Produktsertifikat (PS) Europeisk teknisk bedømmelse (ETA) Personsertifisering 26

27 Ytelseserklæring og CE-merking Kilde: DIBK "Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer" 27

28 Dokumentasjon av byggevarer Ny "Forskrift om dokumentasjon av Byggevarer" Forskriftskravene gjelder for markedsføring og omsetning av byggevarer. Når det gjelder krav til byggevarer må man også vurdere kravene i TEK 10, dvs om produktegenskapene er slik at produktet kan brukes i det aktuelle byggeprosjektet. CE-merking og ytelseserklæring angir bare visse deklarerte egenskaper. Den ansvarlig prosjekterende eller utførende, den som i praksis velger produktet, må avgjøre om ytelsene til produktet er slik at det ferdige byggverket vil kunne tilfredsstille kravene i Byggteknisk forskrift og norsk regelverk for øvrig. 28

29 Noen tall for produktdokumentasjon Tabellen viser utviklingen i dokumentasjon fra SINTEF Certification Generelt en positiv utvikling på alle typer dokumentasjon. Dokumentasjonen er tilpasset Byggevareforordningen. 29

30 Hva kjennetegner en SINTEF Teknisk Godkjenning? Egnethet for bruk: Dokumentasjon av egnethet for bruk er hovedforskjellen på en SINTEF Teknisk Godkjenning og CE-merking/ytelseserklæring (CE/DoP) etter en harmonisert europeisk standard (hen) eller en ETA. CE/DoP etter hen eller ETA dokumenterer ikke egnethet for bruk. Miljøegenskaper: I praksis er miljøegenskapene vurdert i en begrenset grad i en CE/DoP-dokumentasjon etter en hen eller ETA. Farlige stoffer skal være deklarert. Miljøegenskaper i en SINTEF Teknisk Godkjenning er dokumentert i forhold til egnethet for bruk ut fra TEK og andre relevante regelverk. Klimavurdering: I en SINTEF Teknisk Godkjenning gjøres det på flere produktområder også relevante klimavurderinger, f.eks. om produktet/ systemet er egnet i områder med mye slagregn. Dette er i liten eller ingen grad dekket i en CE/DoP-dokumentasjon etter en hen eller ETA. SINTEF Teknisk Godkjenning kan også utarbeides for byggevarer som ikke er CE-merket. 30

31 Oppsummering Klimaendringer: Gir oss nye utfordringer. Klima 2050 skal skaffe oss økt kompetanse i byggsektoren. Energieffektivisering: Er viktig både på nye og eksisterende bygg, og må gjennomføres slik at man unngår byggskader. Passivhus truer ikke folkehelsa! ZEB har bidratt til Powerhouse Kjørbo, verdens første rehabiliterte plusshus! CulClim: Skal studere klimapåvirkning i samarbeid med beboere i bygård. Miljøanalyse av fasader: Produksjon, transport, overflatebehandling, vedlikehold, og levetid er viktige parametere for det totale resultatet. SAMCoT, COIN og ZEB er kort presentert Publikasjoner og anvisninger fra : Nyheter med relevans for murbransjen er gjennomgått. Dokumentasjon av byggevarer: Nytt regelverk og s dokumentasjon er presentert. 31

32 Takk for meg! 32

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber

Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber Oslo 24.04.2013 Temaer Kort

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Klimasårbarhet i norske bygg

Klimasårbarhet i norske bygg fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF og Bjerknessenteret for KS FoU. Klimasårbarhet i norske bygg Foto: Yaymicro 2 I dag ligger omtrent 600.000 bygninger i høy råterisikoklasse.

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE

ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE Beregnet til Statsbygg Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 ANALYSE AV DAGENS OFFENTLIGE BYGG I NORGE 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Hensikt med oppdraget 5 1.3 Metode

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer