Kommuneplanen Bygningsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013"

Transkript

1 Kommuneplanen Bygningsrådet

2 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt av Asker kommunestyre Moderat boligbygging LivsløpsAsker Miljøvennlig transport Tettsteder med særpreg: - Asker sentrum - Heggedal, Holmen - Vollen, Dikemark - 15 nærsentra Effektiv utnyttelse av næringsarealer

3 Planprogrammet for kommuneplanen Samfunnsdelen Vedtatt av Asker kommunestyre Arealdelen

4 Planprogrammet for kommuneplanen

5 Kommuneplanen Kommuneplanprosessen Kristine Andenæs Tron Myrén Stein Grimstad Morten Bastrup

6 Politisk prosess

7 BEFOLKNINGSUTVIKLING (LES BEFOLKNINGSVEKST)

8 Kraftig befolkningsvekst > Asker er inne i en periode med kraftig vekst: 1150 nye innbyggere i nye innbyggere i 2012 (prognose for 4. kvartal). > Ca 2/3 av alle innflyttingen er flytting fra utlandet. Stor del fra EU

9 Regional sammenheng Kommune Prosentvis vekst Ullensaker 19,6 Ås 16,2 Oslo 11,8 Skedsmo 11,5 Frogn 9,1 Asker 8,1 Lørenskog 7,5 Rælingen 7,4 Bærum 7,1 Oppegård 6,4 Ski 6,3 Nesodden 6,1

10 Befolkningsprognoser? Hvor mye kommer Asker til å vokse? Hvor mye ønsker vi at Asker skal vokse? Politikk kan påvirke Innflytelse på areal- og boligpolitikken Asker kommune lager befolkningsprognoser (scenarier) basert på alternative nivåer på boligproduksjonen («boligbyggeprogram»): 200 boliger årlig 300 boliger årlig 400 boliger årlig

11 Boligproduksjonen Bolig en forutsetning for bosetting, så på lang sikt har boligproduksjonen stor betydning. Antall boenheter = antall husholdninger I statistikken er det ca500 husholdninger mer enn registrerte boenheter Boligproduksjonen i Asker er mye lavere enn det befolkningsveksten har vært de siste årene. > Fra 2007 til 2012: ca225 boenheter i året > Tall for 2012 viser ca270 nye boliger.

12 «Boligbyggeprogram» Boligtype Blokk, leiegård eller lignende Rekkehus og vertikaldelt tomannsbolig Frittliggende enebolig Annet

13 Vekst fra Befolkning i Asker i 1992: > SSB: Befolkning i Asker i 2012: > SSB: Vekst; > på 20 år: > per år: 702

14 SSB MMMMs framskriving Befolkning i Asker i 2032: > Vekst; > på 20 år > per år 550

15 Vår egen prognose basert på 200 boliger Befolkning i Asker i 2032: > Vekst; > på 20 år > per år 390

16 Vår egen prognose basert på 300 boliger Befolkning i Asker i 2032: > Vekst; > på 20 år > per år 650

17 Vår egen prognose basert på 400 boliger Befolkning i Asker i 2032: > Vekst 400 boliger; > på 20 år > per år 950 Differanse på 8000 personer! > av disse pga flere personer per enebolig/ rekkehus.

18 Oppsummering prognoser Folketall i 2032 Vekst på 20 år Vekst perår i snitt SSB boliger boliger boliger

19 Alderssammensetting i dag

20 SSBs middelalt i 2032

21 200 boliger årlig - i 2032

22 300 boliger årlig - i 2032

23 Likhet 300 boliger og SSBs

24 400 boliger årlig i 2032

25

26 Utfordringer for Askersamfunnet? > Vil vi fortsatt ha en stor innvandring fra EU? > Økonomiske konsekvenser av befolkningsveksten og endret demografi Vil ulike vekststrategier gi ulik inntekt til kommunen? Hva trenger vi avsette til forskjellig infrastruktur? > Vil vi dekke opp vår andel av den regionale veksten regionalt ansvar? > Hvor vil veksten i kommunen komme? Skole- og barnehagebehov > Må sees i sammenheng med knutepunktstrategien Samordnet areal- og transportplanlegging

27 Boligpolitikk

28 Boligpolitikk > Sentrale utfordringer Sterk befolkningsvekst Høye boligpriser Rekruttering av arbeidskraft Personalboliger Muligheter for egne innbyggere Forutsigbarhet (marked, offentlige krav) Flest mulig i ordinære boliger (BOSO-gruppen)

29 Boligpolitikk > Muligheter/virkemidler Kommuneplanbestemmelser/reguleringsbestemmelser Parkeringsnorm, utomhusareal, byggehøyder, utnyttelse, fortetting Asker kommune som grunneier Utbyggingsavtaler etter plan-og bygningsloven Utbyggingsselsskap

30 Boligpolitikk > Begrensninger Juridiske Miljømessige Knutepunktsstrategi Ønske om gode boligområder Tilgjengelig kommunale tomter Utbyggingsklare tomter Krav om skolekapasitet eller andre rekkefølgekrav

31 Boligpolitikk > Sentrale spørsmål Skal Asker kommune redusere krav til utbyggere? Skal Asker kommune akseptere større grad av fortetting i etablerte boligområder? Hvordan sikre at besparelse ved utbygging tilfaller kjøpere og ikke utbyggere? Skal Asker kommune fokusere på salg av egne tomter der f.eks. salgspris/utleiepris pr. m2 BRA er et vesentlig konkurranseelement? Gjenkjøpsklausuler slik at 1. gangs kjøper ikke tar hele gevinsten? Selveide boliger eller utleieboliger? Skal kommunens egne innbyggere prioriteres? I så fall hvordan? Skal Asker kommune være mer aktiv med bruk av utbyggingsavtaler etter plan-og bygningsloven? Skal Asker kommune etablere eget utbyggingsselskap for utbygging egne tomter og inngå avtaler med private tomteeiere i tidlig fase (Sandnes-modellen)?

32 Næringsutvikling

33 Regionalt arbeidsmarked Stor pendlingsvillighet Tilgang på arbeidskraft Tilgang på kapital/investorer i eiendomsutvikling Sentral beliggenhet Balansert næringsvekst i forhold til befolkningsog boligvekst Kunnskapsbasert næringsutvikling

34 Næringsarealer Oslo har økende voksesmerter Akershus får press på både bolig og næring m arbeidsplasser 3300 flere biler. Gode kollektivløsninger lokalt og regionalt

35 Samferdsel, gode kollektive løsninger eller også biltilgjengelighet.. Antall daglige pendlere Pendling til/fra Asker Oslo Bærum Røyken Lier Drammen Øvrige steder Fra Asker Til Asker Økt trafikk fra befolknings -og næringsvekst på lokal- og hovedveier Flere kortreiste arbeidstakere vil hjelpe Kollektive bruksvennlige løsninger Alternative miljøvennlige løsninger Næringslivet involveres

36 Gode boligområder, variert boligmarked Vanskelig boligmarked for «lavtlønnsyrker» Medfører økt innpendling Det eksisterende boligmarkedet hindrer ikke rekruttering Arbeidsplassvekst øker presset på boligmarkedet Miljømessig fordel med nærhet mellom nye arbeidsplasser og nye boliger

37 Gode kommunale tjenester, godt handels-, kultur,- og fritidstilbud Næringslivet søker de gode møteplasser, høy kafetetthet En effektiv kommune Variert kultur- og handelstilbud Attraktive naturområder og gode opplevelsestilbud

38 Politisk prosess Vi kommer tilbake til bygningsrådet i mars

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling Årsbudsjett 2015 Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Samfunns- og tjenesteutvikling... 4 Trivsel, livskvalitet og folkehelse... 16 Utbygging, transport og klima... 21 Organisasjon

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer