Månedsbrev mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsbrev mars 2014"

Transkript

1 Prosent Månedsbrev mars 2014 President: John Aage Nilsen, sekretær: Britt Line Tvete Øverby Hjemmeside: Redaksjon månedsbrev: Trond Knudsen (leder), Øyvind Sandvik (nestleder), Bjørn Ivar Leira, Johan Holan, Reidun W. Rønningen MÅNEDSRAPPORT FOR MARS minutter: Tema :Audun Burheim «Refleksjoner etter OL» :Asbjørn Strøm «Snø snøfattig vinter» :Reidun W. Rønningen «Våren» Hovedinnlegg: Tema : Stig Myhr «Etablering av Nettpartner» : Christian Stav «Status og utfordringer i NTE» : Presidenten «Komitearbeid» :Arnt J. Øvreness «Frivillig i Finnmarksløpet» Oppmøte i mars 56,4 % 100 % oppmøte: Torbjørn Brenne Stein Arne Flovik Oppmøte i rotaryåret Juli Okt Jan Apr Rotaryåret Måned Bjørn Jørås Bjørn Ivar Leira Kolbjørn Nestgaard Asbjørn Nordberg Olav Nordberg Marianne Skreden Einar J. Svendgård

2 Annet oppmøte: : Servering Skogn Helsetun: Trond Knudsen, Asbjørn Norberg, Brit Norberg Gjester: : Stig Myhr :Christian Stav, Erling Aune :Hilde Bergstå Fjelldal, Lågendalen Rotary klubb Rotarymøte den 6.mars Presidenten ønsket velkommen og viste til møtet forrige uke. Da var lag og foreninger i Skogn invitert og det ble en god diskusjon om frivillighetsarbeidet i Skogn. Kveldens sang var Løft ditt hode du raske gutt til ære for klubbmesteren som fylte 75 år 07. februar. 3 minutter v/ Audun Burheim. Han tok for seg forskjellige sider rundt OL i Sortsji. Hovedforedrag v/ Stig Myhr, som er leder av det nyetablerte firmaet Linjepartner AS. Firmaet startet med 7 ansatte i juni Selskapet fikk raskt tilbud om å kjøpe NTE Enterprise. Dette ble gjennomført og fra oktober 2013 ble det 19 ansatte. De overtok alt av utstyr, kjøretøy og verktøy. Det var også med noen lik i lasten, men nå i mars 2014 begynner det å bli system over ting. Månedene med drift i 2013 førte til en omsetning på ca 35 mill. Ordrebøkene for 2014 er fulle og Stig ser for seg et voksende marked i årene som kommer. De neste 10 årene skal det investeres mellom 100 og 150 mill i kratnettet i Norge. Målet er ca 40 ansatte innen 2017 og fokusområdet blir midt-norge og nordover. Linjepartner er en bedrift som satser på nisjeprodukter inne høyspentnettet. De satser på linjebygging med master i kompositt i stedet for kreosot. Kreosot blir forbudt fra Det andre satsingsområdet er å arbeide på høyspentnettet med full spenning i linjene. Arbeid under spenning er ikke farlig og det arbeides på linjer med Volt. Arbeiderne bruker da en spesiell bekledning og de kobler seg til linjene med spenning. Stig avsluttet med å presisere hvor viktig prosess- og prosjektstyringen er i slikt arbeid som de driver. Han fokuserer på selvledelse som ledelsesprinsipp. Rotarymøte den 13. mars Presidenten ønsket velkommen. Nyhetsbildet: Syria, Krim, Ukraina. Urolige strøk som journalister følger med og

3 rapporterer om. Omdiskutert frigivelse av navnene på 1669 lanssviksmistenkte fra Vega Forlag 18 trær var veltet ved stien Far etter folk. Noe opprydding er nødvendig. Minnet om kontingenten. 3 minutt v/asbjørn Strøm : Temaet var snø. Vi har mange typer snø: våt snø, tørr snø, klabbsnø, kramsnø. Samene har 300 ord om snø, 1000 om reindrift. Manglende nedbør i en lang periode. Er dette noe nytt? Eksempler fra før. Tidlig på 70. tallet var det O-løp og tresking på vinteren(febr) Det ble nevnt flere år hvor man ikke kunne arrangere skirenn i Skogn på grunn av manglende snø.også vintre med gode snøforhold over hele landet. Hovedforedrag v/ Christian Stav : «Status og utfordringer i NTE» NTE dekker hele Nord Trøndelag. Startet i 1919 med en kraftstasjon i Follafoss. NTE skulle produsere og sørge for at strømmen kom ut til folk. Ulike områder: NTE Holding AS (morselskap) og datterselskapene NTE Energi (produksjon), NTE Nett (distribusjon), NTE Marked med kraftslag, fiber og kunderservice samt NTE Elektro AS (installasjonsvirksomhet). Sentrale oppgaver: forsyningssikkerhet, produsere forrnybar energi, bygge ut fiber/ -bredbånd med god hastighet. Kultur og idrett, sponsoraktivitet. Stav var innom NTE s målbilde mot 2020.NTEs virksomhet påvirkes av ulike faktorer : international politikk, nasjonale og internasjonale reguleringer, nasjonal og internasjonal økonomi, teknologisk utvikling annen/ alternativ utbygging av strømnettet. Han var også innom områdene : - Kompetanseutvikling, viktigheten av å beholde dyktige medarbeider og greie å rekruttere nye. Være en attraktiv arbeidsgiver. - Konsolidering strukturendringer i energibransjen - Kundekrav og kundebehandling - Strømprisen varierer mye på kort og lang sikt. Det skaper utfordringer i forhold til å sikre god lønnsomhet i bransjen, noe som har betydning både for NTE og hele energibransjen. Leveringsplikten pålegger energiselskapene å føre fram strøm til alle fastboende. I NTE er det 99,8% leveringssikkerhet (oppetid) av strøms. Å øke denne ytterligere vil være svært ressurskrevende og kostbart. Stormene «Hilde» og «Ivar» i årets siste måneder medførte omfattende skader og førte til at mange ble strømløse. Mange jobbet med å få strømmen tilbake. En

4 vanskelig og farlig jobb. Sterk fokus på HMS medførte ingen alvorlige personskader. Folk ønsker stadig mer komfort og produktene de kjøper er ikke strøm i seg selv, men oppvarming av boliger og fritidshus, varmt vann og de som er mulig å oppnå gjennom strømtilgangen. NTEs någjeldende visjon er : Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag Selskapets uttrykte verdier er : Nærhet - Åpenhet - Pålitelighet Det var mange spørsmål fra møtedeltakerne både underveis og i etterkant av foredraget. Rotarymøte den 20. mars Presidenten ønsket velkommen til klubbmøte og komitearbeid. Han uttrykte bekymring for lavt oppmøte på klubbkvelden, noe som gjorde det vanskelig å gjennomføre et godt arbeid i komiteene. Han minnet om servering på Helsetunet lørdag den 22. mars. Bursdager : Gratulasjoner til Peace, 35 år den 25. mars og Bjørn Jørås, 73 år den 26. mars. Det ble også minnet om hjulskifteaksjonen på Bilskadesentret den 22. og 24. april. Einar Johan Svendgård stiller også i år lokaler og utstyr til disposisjon for denne dugnaden for klubben. Spørsmålet om salg av «Jubileumssløyfer» vedrørende Grunnlovsjubileet ble tatt opp. Det ble bestemt at de som ville bestille sløyfer kunne gjøre det uten at klubben påtok seg noen regi for salg av sløyfene. Kveldens sang : Vi tror på Rotary. Presidenten refererte fra klubbens styremøte som var i forkant av klubbmøtet. Hovedsaken var medlemsutvikling, og tiltak for å rekruttere nye medlemmer. Det vil bli inviteert en gruppe på 5-6 ikkemedlemmer som kan komme med synspunkter på sitt inntrykk av Rotary. Dette kan danne grunnlag for å se nærmere på hvilken retning klubben kan utvikle seg. Det er en del forventninger til at dette om at det kan gi klubben nye ideer for å rekruttere nye medlemmer, samt utvikle klubben videre. Dette vil bli fulgt nøye opp av klubbens styre. Rotarymøte den 27. mars Presidenten ønsket velkommen og kommenterte deler av nyhetsbildet. 3-min. v/ Reidun Rønningen : Tanker og refleksjoner om våren. Hovedforedrag : Frivillig medarbeider i Finnmarksløpet v/ Arnt J. Øvreness Arnt J. Øvreness har gjennom mange år vært med som frivillig på forskjellige arenaer. «Eventyret» om Finnmarksløpet begynte da datteren, Karen Birgitte,

5 begynte på Øytun Folkehøgskole i Alta. Hun ville gjøre noe hun aldri hadde gjort før og søkte derfor på linjen for hundekjøring. Litt utpå høsten kom det en telefonbeskjed til faren om at han måtte ta seg fri i uke 11 neste år, for han var påmeldt som funksjonær på Finnmarksløpet. Så stor var omsorgen. Turen til Alta året etterpå skulle bli den første av en lang rekke turer til et utrolig samarbeid med Reidar Pettersen som var logistic manager, og mange flere gjennom mange år. De første årene fungerte Arnt som Checkpoint Manager på flere av checkpointene i den gamle traseen som var en rundtur på 100 mil østover og sørover på Finnmarksvidda. Senere ble organiseringen av checkpointene noe mer strukturert, og det ble behov for en utstrakt transport av hundekjørerelevene på Øytun. Vendepunktet på løpet er i Kirkenes, og elevene flyttes omkring mellom Skoganvarre og Varangerbotn etter hvert som løpet utviklet seg i tid. Uten deres innsats ville Finnmarksløpet ha store utfordringer. Som checkpoint manager stod opplevelsene nesten i kø. Her er et lite knippe: Det å være alene checkpoint manager på Jotka Fjellstue, som siste checkpoint i løpet, var en prøvelse. Det gjaldt å være våken, og sørge for at deltakerne kvitterte for passeringen. Men å være våken i omkring de fire døgnene det tar før alle hadde passert, var ikke enkelt. En gang kom en av deltakerne, langt utpå natta, inn i det lille rommet Arnt disponerte og la hånda på skuldra hans. Arnt satt på stolen og sov og spørsmålet kom forsiktig Hvor skal jeg kvittere? Det var også mulig å sette igjen hunder på Jotka. Det var egne rutiner for dette på stasjonene. Jotka er uten veiforbindelse, noe som gjør det vanskelig for handleren (hjelpemannskapet til musheren, kjøreren) å hente gjensatte hunder. En gang da dette skjedde var oppfinnsomheten i overkant kreativ. Det ble gjort avtale med handleren om at han skulle kjøre veien innover mot Jotka og vente der sporet krysser veien. I mellomtiden dukket det opp et hundespann med ledig plass på lina og en forståelsesfull kjører. Han tok med hunden og handleren fikk den da de kom fram til veien etter en drøy halvtimes kjøring. Et år var uke 11 etter fullmånen i mars, og været ble varmere enn vanlig. Da de første hundespannene kom sørover fra Sirbma mot Levajok (returen), ble det observert råk i isen på Tanaelva. Traseen mellom Levajok og Karasjok går på elveisen, og her måtte det skje noe fort. Checkpointet i Karasjok ble lagt ned og flyttet til Skoganvarre. For hundekjørerne betydde det en merbelastning, for traseen over fjellet (gaissaene) (motsatt retning av begynnelsen) ville slite på hunder og kjørere. For de som hadde forberedt checkpointet i Karasjok var det nødvendig å finne en høvelig tilhenger og flytte all halm og alt hundefor. Foret måtte oppbevares kjølig for ikke å bli bedervet. Dette ble begravet i snøen og stedet merket med det enkelte startnummer. Et annet år var det mye overvann på Øvervann ved Skoganvarre. Alle måtte krysse over isen med overvann for å komme fram til checkpointet. Om natta begynte overvannet å fryse til is. Isen kunne skjære sår i potene på hundene. Det ble løst med at en snøscooter ble kjørt fram og tilbake for å bryte opp isen, noe som var en utfordring i nattemørket. Det var en rar opplevelse å kjøre så overvann og isflak skvatt omkring. Samene har mye interessant å fortelle. Til slutt en historie fra Varangerbotn. Det har vært bebyggelse i områder omkring Varangerbotn i utrolig lang tid. Det ble funnet gjenstander i Karlebotn, en av disse var en liten skulptur, en modell av et

6 menneske. Den var laget av hvalbein og bærer i dag navnet Karlebotnmannen. Skikken i Varangerbotn er at den første kjøreren som kommer dit får en kopi av Karlebotnmannen. Utpå kvelden, da mange var samlet for å ta imot førstemann, ble det gitt en orientering om Karlebotnmannen til de som ventet. Da reagerte den noe eldre samiske damen ved siden av og gav uttrykk for at dette måtte ikke skje. Hun ville ikke svare på hvorfor. Hundespannet kom og kjøreren fikk sin Karlebotnmann. Etter noen timers hvile ble han vinket videre. Men før neste checkpoint lå det en død hund i sleden! Finnmarksløpet ble første gang arrangert i 1981, da med tre spann på startstreken. Den gang var hundesporten for et lite knippe spesielt interesserte. I dag ser vi at hundesporten og løpet engasjerer tusenvis av mennesker. I 2001 ble Finnmarskløpet AS etablert, med en ansatt. Fra den gang har løpet blitt profesjonalisert og kommersialisert fra å være et lite sportsarrangement til å bli landsdelens største idretts- og kulturarrangement. I 2013 stod 129 spann fra 13 forskjellige nasjoner på startstreken, fordelt på to klasser, 500 og 1000 km. Merkevaren Finnmarksløpet har de senere år blitt svært solid, både som arrangement og som et felles symbol på et samlet Finnmark i fest. Fra 2009 har NRK hatt daglige sendinger fra løpet og interessen blant det norske folket har eksplodert. De opplever også at publikum fra hele verden retter blikket mot Nord- Norge og Finnmark mens løpet pågår. Publikumstallene på NRKs sendinger og egne digitale medier viser en forbløffende økning fra år til år, og de lar seg stadig imponere over fantastiske seertall og nettbesøk under løpsuka

Oppmøte i rotaryåret 2011-2012

Oppmøte i rotaryåret 2011-2012 Månedsbrev april 2012 President: Olav Norberg Sekretær: John Aage Nilsen Månedsbrevredaktør: Odd Arild Brenne Hjemmeside: www.skogn.rotary.no Redaksjon: Bjørn Ivar Leira (leder), Kolbjørn Nestgaard (nestleder),

Detaljer

ET FRIMAGASIN FRA FINNMARKSLØPET 2015

ET FRIMAGASIN FRA FINNMARKSLØPET 2015 ET FRIMAGASIN FRA FINNMARKSLØPET 2015 REPORTASJER Drømmen om Finnmarksløpet Utdanningsåret Løypekjørerne Hvorfor VM Finnmarksløpets historie Forskning FL- 2015 Sigrid Ekran Milos Ganda Elisabeth Uglebakken

Detaljer

Månedsbrev mars 2010

Månedsbrev mars 2010 Prosent Månedsbrev mars 2010 President: Marianne Skreden Sekretær: John Aage Nilsen Månedbrevredaktør: Asbjørn Strøm Hjemmeside: www.skogn.rotary.no Redaksjon: Eldbjørn Berg (leder), Arne Mehl (nestleder),

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet VBnytt Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet Satser på lærlingene Regionale samlinger oppdrag for Sydvaranger Gruve AS Energigjenvinning på Forus Stuenes skole Styrets

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

NY LOGO. en god påske og en varm og fin vår. Vi i Fenstad Vel ønsker alle. Organ til fremme av det kulturelle, sosiale og aktive miljø i Fenstad.

NY LOGO. en god påske og en varm og fin vår. Vi i Fenstad Vel ønsker alle. Organ til fremme av det kulturelle, sosiale og aktive miljø i Fenstad. Styret i Fenstad Vel Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem 1. vara 2. vara Roald Wessel Finstad Erik Aarhus Mads C Oppegaard Eva Roterud Valstadhagen Terje Woldsnes Jon Åge Aarhus Arne

Detaljer

HUNDEKJØRERNE INNTAR TORPA!

HUNDEKJØRERNE INNTAR TORPA! 02. 04. JANUAR 2015 HUNDEKJØRERNE INNTAR TORPA! MUSH Synnfjell er årets første løp. Mange av hundesportens norske profiler stiller til start. 70 hundespann og nærmere 700 bikkjer møtes til spennende konkurranse

Detaljer

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12

Næringslivsdagen. Med fokus på Nordområdesatsningen. Høgskolen i Narvik. Onsdag 25. oktober 2006. Matematikk spennende? SIDE 12 Onsdag 25. oktober 2006 Næringslivsdagen Høgskolen i Narvik Matematikk spennende? SIDE 12 Bredt fagmiljø innen rus ved HIN SIDE 27 Gulltid for ingeniører SIDE 5 Med fokus på Nordområdesatsningen HIN hjelper

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14-31.05.14

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14-31.05.14 BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14-31.05.14 Innledning Bakgrunn og hensikt Denne medieanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Lærdal kommune. Medieanalysen skal være en kartlegging og gi en forståelse av Lærdal kommunes

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014

knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 1 2014 knutepunktet Internblad for Boreal Transport Nr 0 Ny leder i BTS Sikkerhet først, sist og alltid Boreal Challenge utover det forventede innhold februar Kjære medarbeider 0 Mye vind og vær har preget de

Detaljer

1 1-2008 agasin kundem alltid til stede på 71 nord alltid til st

1 1-2008 agasin kundem alltid til stede på 71 nord alltid til st 1 kundemagasin 1-2008 alltid til stede på 71 nord 2 Kjære kunder Da er vi klare med det andre kundemagasinet. Vinteren er nå unnagjort, og vi unngikk de store feilene på vårt linjenett. Også i år er det

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

ET FRIMAGASIN FRA FINNMARKSLØPET 2013

ET FRIMAGASIN FRA FINNMARKSLØPET 2013 ET FRIMAGASIN FRA PROFILER FL- 2013 Hugh Neff Svein Sødahl Kvam Ronny Frydenlund Espen Sønvisen Bech REPORTASJER Finnmarksløpet 1997 Trail breakers Det ekstreme lokker FN-sambandet Så var de der ANNET

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer