DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs Morten Bjerknæs, Knut Vik, Jan Erik Bjerklund, Olav Johan Lystad, Ole Hans Dyrhaug og Vidar Fossmo. Kurt Arne Berglund, Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon Sak: 06/2011 Aspirant / klasse 1 Saksopplysninger: DFSU har gjentatte ganger drøftet hvor det er størst mulighet for rekruttering i DFS. Konklusjonen har vært at det antakeligvis er størst ved å bedrive et godt ungdomsarbeid, og videre å gjøre noe for å få med foreldre/foresatte i tillegg. DFSU fikk gjennomslag i 2010 for å øke alderen i klasse Aspirant til 17 år. Men ønsker å videre se på muligheten for å gjøre noe rettet direkte mot foreldregruppen, og andre voksne nybegynnere. Drøfting: DFSU har igjennom spørring på dfs.no og i flere møter jobbet med spørsmål rundt klasse 1 og aspirant. Det har vært drøftet å flytte klasse 1 til 100 meter, og eventuelt å utvide klasse aspirant yterligere. Flytter vi klasse 1 over på 100 meter vil dette kunne bli en klasse som det kan skytes med kaliber 22. Dette vil gjøre det betraktelig billigere å delta i denne klassen enn om det skal skytes med kaliber 6.5. Noe av det som må tas med i vurderingen da vil være definisjonen på hva klasse 1 skal være. Skal dette være en rein rekrutteringsklasse som all form for prestasjonsfokus bør nedprioriteres, eller skal klassen få fortsette å utvikle seg slik den har gjort etter opprettelsen av den i dagens form. Det vil også være skyttere og potensielle skyttere som vil ønske å skyte sammen med kameraten, med grovkaliber, på 200 meter. Eller vil det beste grepet være å utvide klasse aspirant til 100 år? Dette vil være en veldig billig måte å introduseres til skytesporten på for mange foreldre eller foresatte. De kan ved å konkurrere på 100 meter benytte lagsvåpen i kaliber 22, og med det i

2 realiteten ikke behøve å investere ei eneste krone for å kunne delta sammen med barnet. Samme våpen og samme program. Dette vil i tilfellet ikke være ei klasse det er ønskelig at de blir i over tid selvfølgelig, men heller ei klasse som skal motivere for å hoppe over til klasse 1 eller høyere. Siden klasse aspirant ikke deltar på mesterskap vil det være tenkelig at mange etter hvert vil gå over for å få skyte disse etter at barna tar skrittet ut av aspirant. Om klassen skal være en egen klasse eller en utvidelse av en eksisterende klasse er et annet spørsmål. Vil det være interessant for en forelder å samle på de samme premiene som aspirantene får i dag, eller bør klassen deles i to. For eksempel yngre og eldre Aspirant. Kunne det være en ide at de som ønsker å delta i denne klassen kun betaler en form for arrangørinnskudd, og ikke har noen premiering? Det viktigste må uansett være å få flest mulig med i DFS. Det er mange hensyn å ta, men å eventuelt utvide klasser, lage nye eller slå sammen klasser må belyses med det for øyet å skape aktivitet. Altså; hva skal til for å skape mest mulig aktivitet? Konklusjon: DFSU ønsker å få til et tilbud for voksne skyttere som kan rekrutteres til DFS igjennom å kunne delta på skyting med lagsvåpen. Det vil bli feil å flytte klasse 1 fra 200 meteren, da denne klassen har etablert seg godt og fungerer bra etter intensjonene for klassen. DFSU ønsker derfor å etablere en rekrutteringsklasse for voksne over alder til klasse Aspirant på 100 meter. Klassen skal kun benytte kal.22. De som vil benytte 6.5mm har et tilbud i klasse 1 på 200 meter. Det skal benyttes reim og klassen skal premieres som klasse Aspirant. Klassen får ikke delta på Landsdelskretsstevner og Landskytterstevnet, men skytterne kan fritt delta i klasse 1 fra stevne til stevne. Skyter de på et nivå i klasse 1 som gjør at de klassesettes til klasse 2 lukkes døren til klassen på 100 meter. Alder på klassen bør være fra 18 år og oppover. Vedtak DFSU innbyr Norges skytterstyre til å gjøre følgende vedtak: Det opprettes en rekrutteringsklasse for voksne skyttere på 100 meter, som en forlengelse av klasse Aspirant. Klasse har følgende reglement: Klasse XX (navnet på klassen bestemmes senere) Skyttere i denne klasse skal minimum fylle 18 år i Kalenderåret. Skyttere i klasse XX kan fritt delta i klasse 1 fra stevne til stevne. Skytteren klassesettes da på samme måte som klasse 1. Klassen gjennomføres på alle stevner opp til og med samlagsstevnet. På landsdelskretsstevnet og Landsskytterstevnet kan ikke skytterne i klasse XX delta. Våpen og ammunisjon: Klasse XX kan kun skyte med DFS godkjente våpen i kal..22, samt Norges Skiskytterforbunds godkjente skiskyttergevær. Ved skyting på 15m kan klasse XX benytte alle DFS-godkjente luftvåpen. (Henv. til pkt )

3 Påkledning: Det er tillatt å benytte skytterjakke, skytterlue, skytterhanske og albuebeskyttere (i henhold til regler under Skytterbokas pkt ). Det er ikke tillatt å benytte spesiell skytterbukse og skytesko. Kontroll av bekledning foretas ved opprop/standplassleder. Skyteprogram: Klassen skyter 25 skudd, 3x5 skudd liggende (15-skudd) og 2x5 skudd liggende (10-skudd) ved innendørs- og baneskyting. I feltskyting skyter klassen 30 skudd liggende (5x6 skudd). Skytetid som for rekruttklassen. (Det skytes ikke finaleprogram i denne klassen). Det skal skytes uten anlegg. Premiering: 100% av deltakerne premieres etter 25 skudd (30 skudd i feltskyting). Det nyttes kun gjenstandspremier, og samtlige deltakere skal tildeles lik premie. Resultatlistene bør ikke rangeres. Det anbefales at resultatlistene offentliggjøres som lagslister i den rekkefølge skytterne har skutt. Skyttere i klasse Voksen nybegynner skal ikke delta i noen form for konkurranse, herunder lagskyting, serieog karusellskytinger med premiering av prestasjon. Man bør i disse klassene i stedet premiere antall deltakelser eller lignende. Det skal ikke deles ut medaljer i klassen. Sak: 07/2011 Årsmelding 2010 Ungdomsvirksomheten DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, UNGDOMSUTVALGET ÅRSMELDING FOR DFSU har i perioden hatt følgende sammensetning: LANDSDEL REPRESENTANT VARAREPRESENTANT Midt-Norge Olav Johan Lystad Knut Øien/Kari Sofie Brøndbo Fiskum. Valgt august 2010 Sørlandet Jan Erik Bjerklund Terje Høyland Østlandet Morten Bjerknæs Ingrid Tveiten Nord-Norge Ole Hans Dyrhaug Kurt Maurstad Vestlandet Knut Vik Nils Gunvald Hamre/Stian Hellebust. Valgt august 2010 FO/Hærstaben Vidar Lindstad-Fossmo Ståle Larsen Heimevernet Terje Kristoffersen Hugo Thoresen

4 2. Uttakskomiteen for ungdomslandslaget har hatt følgende sammensetning: Kurt Arne Berglund, Generalsekretær DFS Engebret Mjøseng, Utdanningskonsulent DFS Nils Erik Røste Lundon, Ungdomskonsulent DFS 3. Utvalgets virksomhet DFSU har i 2010 hatt i alt 4 møter, og behandlet 24saker. I tillegg har utvalget hatt oppgaver i forbindelse med Nordisk Ungdomslandskamp og Landsskytterstevnet i Elverum. Utvalgets representanter har også deltatt på diverse kurs og samlinger i sine respektive landsdeler. Det ble i 2010 også avholdt 4 prøvestevner i feltskyting. DFSU var representert på disse stevnene. 4. Nøkkeltall Klasse Endring fra 2009 Aspirant Rekrutt Eldre Rekrutt Junior SUM Samlagsstevnene År Klasse 15 m Felt Bane Totalt 2010 Aspirant Rekrutt Eldre Rekrutt Junior Sum Endring fra 09 (4745) Endring fra 08 (4141) Landsdelskretsstevnet Antall deltakere i rekrutteringsklassene: Landsdelskrets Bane Felt Bane Felt Viken I Viken II Opplandskretsen Sørlandskretsen Hordakretsen Fjordane krets Mørekretsen Trønderkretsen Nord-Norge krets Sum

5 7. Landsskytterstevnet 2010 Deltakerantall på baneskyting 100m År Rekrutt Eldre Junior Sum Rek Deltakerantall på finfelt År Rekrutt Eldre Junior Sum Rek Frafallsprosent LS År Rekrutt Eldre Junior Rek ,2 8,2 8, ,3 3,2 5,5 Vinnere baneskyting Klasse Navn Skytterlag Resultat Rekrutt Jan Erik Fredriksen Flesberg 350 Eldre Rekrutt Einar Westum Tynset 350 Junior Charlotte Kristiansen Egge 350 Vinnere i finfelt Klasse Navn Skytterlag Resultat Rekrutt Tina Grøterud Sigdal 42/12 Eldre Rekrutt Einar Westum Tynset 42/12 Junior Vegar Engen Skogly Asker 42/10 Samlagsskytingen 100m Rekrutt/Junior Nr Samlag Sum Deltakere 1. Nordmør skyttersamlag 399 Ola Mogstad Strand, Øvre Surnadal, ER 100 Beate Skomsøy, Smøla, ER 100 Vegard Rakstang, Aspøy og Stramsnes, J Namdal skyttersamlag 3. Nordfjord skyttersamlag Marius Vollan Elshaug, Sunndal, J Kristin Eidem, Grong, ER 100 Vidar Øvereng, Nordre Skage, ER 98 Tom-Roald Valø, Vikna, J 100 Anniken Johnsen, Vemundvik, J Regine Nesheim, Eidsbygda, ER 99 Torleiv jr Straume, Hyen, ER 99 Erlend Nord, Eidsbygda, J 100 Håkon Sætre, Haugen, J 100

6 8. Nordisk Ungdomslandskamp 2010 Skøvde i Sverige Bane - finale NR. NAVN POENG 1. Kim Andrè Lund Katrine Idland Jan Kåre Moland Sunniva Særnmo Knut Erik Svarstad 320 Lagskyting bane: 1. Norge Sverige Danmark 1235 Resultat feltskyting: NR. NAVN TREFF 1. Knut Erik Svarstad Jan Kåre Moland Katrine Idland Sunniva Særnmo Kim Andrè Lund 30 Lagskyting felt: 1. Norge Sverige Danmark Landskonkurransen i skoleskyting i 09/10 Antall 1350 deltakere Antall skoler 19 Lagkonkurransen Ungdomsskoler 15m 1. Kippermoen ungdomsskole Vefsn 732 poeng 2. Vennesla Agder 732 poeng 3. Meråker ungdomsskole Uttrøndelag 727 poeng Videregående skoler 15m 1. Meråker vgs Uttrøndelag 747 poeng 2. Nordkapp maritime fagskole og Vest-Finnmark 730 poeng videregående skole 3. Vefsn Landbruksskole Vefsn 723 poeng

7 Ungdomsskoler 100m 1. Søfteland skole Hordaland 713 poeng 2. Vennesla ungdomsskole Agder 709 poeng 3. Nore Neset skule Hordaland 687 poeng Videregående skoler 100m 1 Meråker videregående skole Uttrøndelag 749 poeng Kun en skole deltok Prosentkonkurransen Klasse 1 - skoler med til og med 100 elever 1. Snertingdal skole Opland 100 % 1. Dalsøyra Sogn Ytre 100 % 1. Sørli skole Namdal 100 % 1. Granmoen skole Vefsn 100 % Klasse 2 - skoler med 101 til 300 elever 1. Snåsa ungdomskole Namdal 90,5 % 2. Meråker ungdomskole Uttrøndelag 84,1 % 3. Vennesla ungdomskole Agder 18,0 % Klasse 3 - skoler med over 300 elever 1. Voss ungdomsskule Hardanger og 90,8 % Voss 2. Nore Neset skule Hordaland 9,1 % 3. Kippermoen ungdomsskole Vefsn 3,6 % Klubben Det er nå 1710 medlemmer av 350-klubben. 350-klubben fikk 99 nye medlemmer i Tilskudd for samlinger/skyteskoler i 2010 Samling for ungdomsskyttere 28 samlag har gjennomført samling 44 samlinger totalt, for til sammen 994 skyttere Følgende samlag har arrangert ungdomssamling 2010: Akershus, Aust-Agder, Drammen, Follo, Fosen, Gauldal, Telemark, Hardanger og Voss, Hedmark, Inntrøndelag, Lofoten, Nordfjord, Nordmør, Nord-Østerdal, Numedal, Ofoten, Opland, Ringerike, Romsdal, Salten, Solør, Sunnhordaland, Troms, Uttrøndelag, Vest Agder, Vesterålen, Vest-Finnmark og Vestfold. Samling for førsteårs og nye seniorer 6 samlag har gjennomført samling 6 samlinger totalt, for til sammen 49 skyttere

8 Følgende samlag har arrangert samling for førsteår og nye seniorer 2010: Numedal, Rana, Ringerike, Uttrøndelag, Vest-Agder og Vest-Finnmark. Kurs for instruktører 3 samlag har gjennomført kurs 4 samlinger totalt, for til sammen 67 instruktører 5 samlag har gjennomført instruktørkurs I, med til sammen 74 deltakere. Følgende samlag har arrangert instruktørkurs 2010: Telemark, Uttrøndelag og Vestfold Kurs for ungdomsledere 5 samlag har gjennomført kurs 5 samlinger totalt, for til sammen 85 ledere Følgende samlag har arrangert lederkurs 2010: Akershus, Fosen, Gauldal, Nord-Østerdal og Solør. Skyteskole 76 skytterlag har gjennomført skyteskole 830 deltakere. 12. Viktige vedtak/saker i DFSU 2010 DFSU fulgte i 2010 opp feltundersøkelsen fra De arrangerte i samarbeid med lokale arrangører fire prøvestevner. Disse var fordelt på alle landsdelene. I forlengelsen av prosjektet fikk DFSU gjennomslag for å endre skytetidene på finfelten til at det nå er opp til hver enkelt arrangør. DFSU jobbet mye med retningslinjer for overgangen fra Frifond barn og unge, til Frifond organisasjon. Frifond ble i 2010 en kjærkommen bidragsyter til skytterlagene rundt om i Norge. I alt 5,6 millioner ble sendt skytterlagene til arbeid for barn og unge opp til 26 år. DFSU fikk i 2010 gjennomslag for å øke maksimal aldersgrense i klasse Aspirant til 17 år. DFSU jobber med å utvide og fornye skyteskolekonseptet. Dette vil være på plass våren DFSU jobber fortsatt aktivt med Aksjonsplan for rekruttering. Det jobbes også videre med å få aktivisert instruktørene i lagene. Vedtak DFSU oversender Årsmelding for 2010 til Norges Skytterstyre for videre behandling.

9 Sak: 08/2011 Budsjett 2013 Vedtak DFSU har gjennomgått budsjettforslag for 2013, og oversender det til Norges Skytterstyre for videre behandling Sak: 09/2011 Jeg er tillitsvalgt i DFS, bli det du også! Saksopplysninger: DFSU bestemte i forrige møte å sette fokus på det å være tillitsvalgt i DFS. Dette er et omfattende arbeid, og et svært viktig tema. DFSU ønsker å bruke LS 2011 som en arena for å sette fokus på saken. Drøfting: Det er mange måter å kunne sette fokus på temaet. Det kan gjøres igjennom dialog, spørreundersøkelser, holdningsskapende kampanje osv. DFSU må ta stilling til hvor omfattende en slik kampanje skal være, og hvilke virkemidler som skal brukes. DFSU ytret ønske i forrige møte om å gjennomføre en spørreundersøkelse. Skal en så stor undersøkelse gjøres, bør det lages en elektronisk undersøkelse. Dette for å lette etterarbeidet. En slik undersøkelse krever godt gjennomtenkte spørsmål og svaralternativer. Dette for å sikre en mest korrekt svarstatistikk, uten å legge føringer. DFSU må klargjøre disse spørsmålene innen kort tid. Reint praktisk er det avklart med Klas Erik at DFSU kan få bruke plass i DFS boden i Bodø for å gjennomføre en elektronisk undersøkelse For å få flest mulig engasjert i temaet kan det være en tanke å lage noen svarpremier som kan loddes ut blant de som deltar. Eventuelt en premie til laget, for på den måten å kunne gjøre undersøkelsen anonym. Noe arbeid/resurser bør det nok også legges ned i å utforme materiell til dette prosjektet, slik at det får en fin og inspirerende layout. Et slikt arbeid blir kun godt om det er planlagt godt, og ikke minst følges opp i ettertid. Utvalget må derfor være klare på målsetningen, og være villig til å bruke de ressursene som kreves for at det skal bli vellykket. Dette må med andre ord drøftes godt i utvalget. Vedtak: DFSU ønsker å gjennomføre et prosjekt for å sette tillittsmannsarbeidet i DFS i fokus. Det er ressurskrevende å forberede dette godt, og for å få med så mange momenter som mulig bør ideene få modnes litt. Som et verktøy for å samle de gode ideene oppretter DFSU ei idekasse til å fylle med ideer underveis. DFSU ønsker å lufte ideer i sine landsdeler, og iverksette prosjektet i 2012.

10 Meldingssaker 1. LS Voss Hvor går veien videre/fremtidsvisjoner

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Skyting en sport for alle!

Skyting en sport for alle! Skyting en sport for alle! SKYTING EN SPORT FOR ALLE Innhold Hva gjør skytterlagene?.............. 4 Hvilke aktiviteter finnes?.............. 7 Hvorfor bli skytter?................... 10 Konkurranse og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 29. JULI 2009 OG UNDER LANDSSKYTTERSTEVNET I EVJE 1.-8. AUGUST 2009 REVSNES HOTELL I BYGLAND OG LS-ARENAEN EVJE MØTE INNKALT AV MØTETYPE

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

MIDT-NORSK MESTERSKAP I BANE OG FELTSKYTING 3 6. Juli 2014. Arrangører: Rindal Skytterlag og Surnadal Skytterlag

MIDT-NORSK MESTERSKAP I BANE OG FELTSKYTING 3 6. Juli 2014. Arrangører: Rindal Skytterlag og Surnadal Skytterlag MIDT-NORSK MESTERSKAP I BANE OG FELTSKYTING 3 6. Juli 2014 Arrangører: Rindal Skytterlag og Surnadal Skytterlag 1 Velkommen til Surnadal og Rindal Vi ser fram til å ta imot ivrige og dyktige skyttere fra

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten. Rifleposten Nr. 1-2012 årgang 16 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer