Et flerkulturelt samfunn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et flerkulturelt samfunn:"

Transkript

1 Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig av fotball. Hjemme liker jeg best å chatte på MSN. Ha det! Hei! Jeg heter Sivan. Jeg er 16 år gammel, og jeg er døv. Jeg er født i Irak. Jeg går nå i 10. klasse på A.C. Møller skole. Mine hobbyer er å være sammen med venner og å ta bilder. Og jeg er Rosenborgsupporter. Ha det! Hei! Jeg heter Heidi. Jeg er 15 år. Jeg er født i Molde og flyttet hit til Trondheim for 9 år siden. Jeg går i 10. klasse nå, på A.C.Møller skole. Mine hobbyer er slalåm, fotografering, treffe venner og masse andre ting. Ha det! Kultur De ungdommene vi møtte her, hadde ikke så veldig ulike interesser. Hvis vi hadde spurt flere, og også noen eldre, ville vi trolig ha sett en større variasjon i interesser, måter å kle seg på og hva som er viktig for dem. Folk har ulik bakgrunn og har gjort ulike erfaringer som preger måten de tenker på og hvilke valg de gjør. Språk, måter å kle seg på, matskikker, interesser, religion, og spørsmål om hva vi mener er rett og galt, godt og dårlig, er emner vi forbinder med kultur. Gjennom hele historien har nye folkegrupper kommet til. De har blandet seg og utviklet det vi opplever som en norsk identitet. I Norge har det derfor alltid bodd folk med litt forskjellig kultur. De første menneskene som slo seg ned i Norge for flere tusen år siden, var trolig samer. De bodde over størstedelen av landet og levde av jakt og fangst. Senere lærte de seg å temme rein. Noen ble også fastboende og drev jordbruk og fiske. Etter hvert kom nye folkegrupper fra sør, og den samiske kulturen ble trengt nordover. For omtrent 1000 år siden begynte en folkegruppe i India å flytte på seg. Etter hvert kom de til Europa og Norge. De bodde i telt eller husvogner og var sjelden lenge på ett sted. Selv kalte de seg romani, men andre kalte dem sigøynere. Her i Norge ble de kalt tatere eller splint. Helt siden 1100-tallet er det også kommet mange fra Tyskland og andre land i Europa for å drive handel, eller de har vært eksperter innen bergverk og industri. 1

2 Særlig fra 1700-tallet begynte folk fra Finland å slå seg ned i kystområdene i Finnmark og Troms. Språket deres var finsk, og de ble kalt kvener. Alle disse folkene som ble nevnt, hadde forskjellige tradisjoner og forskjellige språk. Norge har derfor alltid vært et flerkulturelt land. Det er likevel særlig de siste årene dette er kommet klart til uttrykk. Folk har kommet til Norge fra over 200 forskjellige land i verden. De har tatt med seg sitt hjemlands kultur med andre tradisjoner, klesskikker, matvaner, musikk og religion. Folk i Norge oppdaget at kultur kunne være noe annet enn det de var vant til. Samtidig ble de kanskje også mer bevisste på sin egen nedarvede kultur. I den samme tidsperioden er både døve selv og samfunnet ellers blitt bevisste på at også døve har sin egen kultur. Hvert år arrangeres Døves kulturdager der døves tegnspråk, scenekunst og andre kulturuttrykk spiller en viktig rolle. Flytting og flukt Så sent som for 50 år siden var det mange i Norge som ikke hadde sett folk fra andre verdensdeler i levende live. Enkelte husker misjonærer som kom hjem fra Afrika i følge med en afrikaner. Folk strømmet til for å se og oppleve denne personen. Språket var også merkelig, og misjonæren tolket det han sa. Max kom til Norge våren Han forteller hvordan han fikk jobb. Han og noen andre innvandrere kom spaserende på Karl Johan da politi og noen fabrikkeiere kom bort til dem og spurte om de ville ha jobb. Det ville de gjerne. Det var slik han fikk jobb på Veitvet kro. Senere ble han intervjuet av Akers Avis. Der fortalte han at han var godt fornøyd med jobben, men bodde under dårlige forhold på et overfylt pensjonat. Bare noen dager senere kom en norsk familie og spurte om han ville bo hos dem. De bodde i et hus på Stovner, og han ble boende hos dem i flere år, forteller han. - Jeg var den første negeren på Stovner. Nordmenn kom bort til meg og tok på meg for å se om jeg farget av, humrer han. I byene våre i dag møter vi daglig mange som vi straks skjønner kommer fra andre deler av verden. Folk reiser mye mer enn før. For 100 år siden kunne det ta uker eller måneder å reise fra Norge til Japan. I dag tar det mindre enn et døgn. Det er blitt enklere å bosette seg på et nytt sted eller å dra på en kort ferie. Utvandring innvandring I siste halvdel av 1800-tallet utvandret mange nordmenn til Amerika. Her hjemme levde de i fattigdom og hadde lite håp om at det skulle bli bedre. Noen hadde også en annen oppfatning enn kirken av hva kristendom var, og de ble kritisert og delvis forfulgt for dette. De hadde hørt at i Amerika var det mulig å arbeide seg opp til velstand, og der fikk de ha sin religiøse tro i fred. Nordmennene som utvandret samlet seg gjerne i "norske kolonier" og tok vare på språk, skikker og tradisjoner fra gamlelandet. Mange steder var det vanlig å feire 17. mai. I New York er det en bydel som heter Brooklyn der det før bodde mange med norsk bakgrunn. De holdt blant annet på norske matskikker og hadde butikker som solgte typisk norske varer som lutefisk, lefse og brunost. Bydelen ble derfor i en periode kalt "mysostkolonien". 2

3 Av en lignende grunn fikk en gate kallenavnet Lapskaus Boulevard. I denne gata lå det butikker på rekke og rad der de solgte typisk norske matvarer. Her bodde mange som var kommet fra Norge, og det var like vanlig å høre norske dialekter som engelsk. Det egentlige navnet på gaten var 8th Avenue. De siste tiårene er det blitt færre nordmenn her. I stedet er det kommet mange arabere og kinesere, og gaten er omdøpt til Little Hong Kong. Nordmenn som reiste til Amerika bygde også egne kirker, skoler og utdanningssentre, og det var mange foreninger som arbeidet for å holde norsk kultur levende i det nye landet. Samtidig var de borgere av det nye landet og tok aktivt del i det amerikanske samfunnet. Du leste nettopp om nordmenn som tidligere utvandret til Amerika. I våre dager flytter folk til Norge. På 1960-tallet ble det funnet olje under havbunnen i Nordsjøen. Det gjorde Norge etter hvert til et rikt land med stor økonomisk aktivitet. Det ble stort behov for arbeidskraft, og det ble lettere å få bra betalte jobber her enn i mange andre land. Den første store bølgen av innvandrere kom fra Pakistan. Etter en tid ble det ikke så mange ledige jobber, og det ble innført innvandringsstopp i Denne bestemmelsen ble erstattet av en egen utlendingslov i Det betyr at det er bestemte kriterier for hvem som får komme til landet og bosette seg her. De første pakistanerne som kom, var menn som kom hit for å søke arbeid og tjene penger. De fleste av dem regnet med å reise tilbake til Pakistan senere, men mange ble boende her og fikk etter hvert familiene sine hit. I følge Statistisk Sentralbyrå bodde det personer med pakistansk bakgrunn i Norge 1. januar 2006, de fleste i Oslo. Fra 1994 har Norge vært medlem av EØS,- det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde. Samarbeidet går blant annet ut på at borgere i disse landene fritt kan dra til, og bosette seg i andre EØS-land. Etter år 2000 er det kommet mange fra Polen eller andre land i Øst-Europa for å søke arbeid i Norge. Mange av dem er håndverkere som det er stort behov for. Noen får også familiene med seg, men ennå vet vi ikke hvor mange av disse som kommer til å bli boende fast. Flyktninger Naturkatastrofer, krig og voldelige konflikter kan enkelte steder gjøre det svært vanskelig for menneskene som bor der. Mange ser seg etter hvert nødt til å flykte hjemmefra. - Etter den andre verdenskrigen var 45 millioner mennesker hjemløse i Europa. - Da staten Israel ble opprettet i Palestina i 1948, kom det til krig mellom Israel og araberne som bodde i området. Det førte til at vel palestinere måtte flykte, og de har senere bodd i flyktningleire i landene omkring. I årene som fulgte, flyktet minst like mange jøder fra arabiske land. Omtrent av disse slo seg ned i Israel. - Da Pakistan ble opprettet som egen stat i 1947, mot Indias vilje, ble 15 millioner drevet på flukt. - Den siste store flyktningbølgen i Europa skjedde i forbindelse med at Jugoslavia ble delt i flere stater. Fremdeles er det konflikter og naturkatastrofer som driver mennesker på flukt, de fleste i Asia og Afrika. Hvor mange som til en hver tid er tvunget til å forlate hjemstedet, varierer, men ofte er det oppgitt at millioner er på flukt. Over halvparten av disse er på flukt i sitt eget land. 3

4 I FNs flyktningkonvensjon fra 1951 står det at en flyktning er en person som - frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en spesiell sosial gruppe, og - har krysset grensen til et annet land, og - ikke får beskyttelse i hjemlandet. FN har et eget kontor for flyktninger som har ansvar for å hjelpe de som blir godkjent som flyktninger etter denne definisjonen. Kontoret blir ledet av en høykommissær. Rundt om i verden sitter det rundt 10 millioner flyktninger i leirer og venter på at de skal få komme til et land der de kan bo i fred. Det norske Storting vedtok i 2005 at Norge skulle ta imot 1000 slike flyktninger. De blir kalt overføringsflyktninger (tidligere kvoteflyktninger). Asylsøkere Noen prøver selv å komme seg til et annet land og be om å få bli der uten å gå veien om FNs flyktningleire. De er derfor ikke godkjent som flyktninger etter FNs definisjon. Disse personene blir kalt asylsøkere. I 2004 kom omtrent 8000 asylsøkere til Norge. Mange prøver å komme seg til rike land i Europa eller Amerika uten at de er forfulgt i hjemlandet. De håper bare på at de skal få det bedre økonomisk. Myndighetene i landene de kommer til, også Norge, er derfor ofte mistenksomme til om asylsøkerne virkelig er forfulgt. Dersom de mener asylsøkerne ikke oppfyller vilkårene i FNs flyktningkonvensjon, blir de ofte avvist og sendt tilbake dit de kom fra. Noen ganger kan de likevel få opphold på humanitært grunnlag. Eksempel på dette kan være at personen har en sykdom vedkommende ikke kan få behandling for i hjemlandet. Myndighetene kan også ta hensyn til at den samlede livssituasjon blir svært vanskelig dersom de blir sendt tilbake, særlig hvis det gjelder barn. Som vi ser, er det mange grunner til at folk har kommet til Norge for å bo her. Disse menneskene har tatt med seg sitt hjemlands kultur, og resultatet er at også Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Kulturkonflikter og integrering Det er forskjellige oppfatninger rundt om i verden om hva som er høflig eller uhøflig, og hva som er rett eller galt. I en fotballkamp i VM 2006 ble en spiller så sint at han skallet ned en motspiller. Motspilleren hadde sagt noe stygt om søsteren hans. Sånt liker ikke noen av oss, men denne spilleren kom fra en kultur der slikt var mer fornærmende enn vi kan tenke oss. I KRL-timene har det i Norge vært vanlig at barn tegner både Jesus, Maria og Gud. Muslimer og jøder derimot mener at en ikke skal tegne Gud eller hellige personer. Mens nordmenn gjerne spiser svineribbe julekvelden, mener muslimer og jøder at svinekjøtt er urent, og de vil derfor ikke spise det. Og hinduer mener kua er et hellig dyr, og at det derfor er galt å spise kukjøtt. 4

5 Døve liker ikke høye lysestaker eller blomsterdekorasjoner på bordet. Men kan vi si det til verten som har lagt så mye arbeid i å pynte festbordet? De siste hundreårene har folk i Europa utviklet noen verdier de mener er svært viktige. Demokrati er én slik verdi. Den betyr at alle medlemmer av et samfunn skal få være med å bestemme. I andre kulturer, og i Europa tidligere, var det vanlig at enkeltpersoner som konger, keisere og høvdinger, eller grupper av personer hadde det meste av makten og styrte i samfunnet. Individuell frihet er en annen verdi som er løftet fram i Europa i de siste hundreårene. Den innebærer at hvert enkelt menneske skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv. Hver enkelt skal ha rett til å tro og mene hva en vil og gi uttrykk for det. Andre kulturer har vært mer opptatt av at storfamilien eller andre grupperinger skulle komme fram til en felles mening. Da må den enkelte begrense sin egen frihet. Demokrati og individuell frihet har vært sett på som særlige europeiske eller vestlige verdier. Når folk fra så ulike kulturer og med så ulike meninger kommer sammen, er det ikke vanskelig å forstå at det kan oppstå konflikter. Opp gjennom historien har kulturer tørnet sammen, og det har i blant ført til krig og voldsbruk. Fordommer Noen ganger gjør vi oss opp en mening om andre personer uten at vi vet noe sikkert om dem. Vi kaller det fordommer. Vanligvis er uttrykket negativt: Vi tror dårligere om andre enn vi har grunnlag for. Slike fordommer kan lett føre til konflikter mellom personer og grupper. Det er særlig minoritetsgrupper som rammes i slike konflikter. De fleste land i Europa har behandlet minoritetene sine dårlig. Helt fram til rundt 1950 drev den norske stat en sterk assimileringspolitikk overfor samene i Norge. Denne politikken gikk ut på at samene skulle glemme den samiske kulturen og leve slik nordmenn flest gjorde. De skulle bare lære norsk og helst glemme samisk. Tidligere mente en at menneskene kunne deles inn i raser etter bestemte kjennetegn. En mente at afrikanere, indianere, europeere og kinesere hørte til forskjellige raser. De trodde at mørk hudfarge også betydde at personen var annerledes for eksempel når det gjaldt evner og måter å være på. Nå er denne tenkemåten forlatt. Å mene at mennesker med for eksempel en annen hudfarge, eller at de som kommer fra et annet land, er dårligere enn andre, og behandle dem annerledes av den grunn, blir kalt rasisme. Det er forbudt i følge norsk lov (den såkalte rasismeparagrafen). Det er heller ikke lov å true, gjøre narr av eller vise forakt for noen person på grunn av religion eller seksuell orientering. "26. januar 2001 står Benjamin Hermansen og en kamerat utenfor en butikk på Holmlia i Oslo ikke langt fra der de bor. Benjamin har afrikansk far og norsk mor og har derfor mørk hud. To unge menn kommer ut av en bil. De virker truende, og Benjamin og kameraten finner det best å stikke av, men mennene følger etter dem. Benjamin blir stukket ned med kniv og dør på stedet." De to mennene som angrep ham var med i en rasistisk gruppe som ikke ønsket utlendinger til Norge. De to ble senere tatt og dømt til 18 og 17 års fengsel. 5

6 Historien om Benjamin Hermansen er en grusom historie om diskriminering på grunn av hudfarge. Folk hadde knapt trodd at slikt kunne skje i Norge. Det ble arrangert store demonstrasjoner der budskapet var at vi må bli flinkere til å godta de som er annerledes enn oss. FNs menneskerettserklæring slår fast at alle mennesker har samme verd. Det gjelder uansett hudfarge, kjønn, språk, seksuell orientering, religion, livssyn eller hvor de kommer fra. I stedet for å diskriminere folk med en annen kultur eller et annet utseende, er norske myndigheters ønske at de skal integreres i samfunnet. Integrering vil si å godta dem som fullverdige medlemmer i samfunnet og respektere deres kultur og verdier, samtidig som en venter at de respekterer det norske samfunnets lover, kultur og verdier. Både myndigheter og alle som bor i Norge, har ansvar for å legge til rette slik at kulturelle minoriteter blir integrert. Å leve sammen i et flerkulturelt samfunn Vi er alle forskjellige, og vi har våre tanker om hvordan det er best å leve. Vi har fått ulik oppdragelse og har med oss ulike verdier og tradisjoner hjemmefra. Kulturforskjeller kan noen ganger bli vanskelige å takle. Synet på kvinnens rolle i familie og samfunn varierer fra kultur til kultur. Måten vi kler oss på er forskjellig, og vi kan ha forskjellig religion eller livssyn. Hvis vi møter hverandre med respekt og vennlighet, kan vi lære av hverandre. Kulturen er i stadig utvikling og endring. Norske matvaner har forandret seg voldsomt de siste år. Tenk på alle ideer som vi har overtatt fra folk som er kommet hit til landet eller som nordmenn har fått kontakt med andre steder i verden! Hvor stammer den maten du liker aller best fra? Vet du hvor pizzaen stammer fra? Pizzaen stammer fra Italia. Andre retter har vi fått fra land i Sør-Europa eller Asia. Vet du om noen? Hvor ble din hårfrisyre eller måte å kle seg på først utviklet? Har du selv eller noen i din familie bunad? Du har sikkert sett en bunad. Det finnes mange forskjellige. Mange tror bunaden er typisk norsk, eller at den har oppstått i den bygda familien kommer fra. Sannheten er heller at en skredder for lenge siden prøvde å lage en kopi av en klesdrakt fra utlandet. Mange ord og uttrykk i det norske språket er "lånt" fra engelsk, tysk eller fransk, som igjen har lånt dem fra andre. Nå skal du få en oppgave. Hvor tror du ordet hot dog kommer fra? Klikk på det alternativet du mener gir riktig svar. Når du er ferdig, må du lukke Quiz-vinduet. Klikk på X. Noen eksempler: Hot dog Skole Elev Betale Møbel Sukker Madrass Telefon Bag Pop Svaralternativ: Dansk, engelsk, tysk Gresk, gammelnorsk, svensk Spansk, arabisk, fransk Tysk, engelsk, fransk Engelsk, fransk, latin Latin, indiansk, arabisk Arabisk, kinesisk, engelsk Dansk, gresk, tysk Engelsk, tysk, gammelnorsk Engelsk, tysk, svensk 6

7 Stadion Sjokolade Kompis Ski Engelsk, latin, gresk Engelsk, indiansk, fransk Svensk, engelsk, fransk Gammelnorsk, svensk, engelsk I flerkulturelle ungdomsmiljøer er det oppstått mange nye ord: Baja (bror) - urdu / Whazzup? (Hva skjer?) - engelsk / Flus (penger) - arabisk Også norsk tegnspråk har lånt tegn. Tegnene for MOR og FAR med "strek" på panne og kinn er kommet fra dansk tegnspråk. Tegnet I med lillefingerhånd i betydningen "inni" er fra svensk tegnspråk. Svært mange tegn for land og nasjoner er lånt fra landenes egne tegnspråk. Slik er det med tegnet TYSKLAND (hjelmen) som har erstattet et eldre norsk tegn (snurrebart). Tegnet USA med flettede fingrer er fra ASL. Dersom vårt flerkulturelle samfunn skal få utvikle seg til et mer spennende og mangfoldig samfunn, er det viktig av vi møter andre kulturer med en positiv holdning uten fordommer. Det viktigste er at vi møtes og blir kjent med hverandres erfaringer og forstår hvordan andre tenker og ønsker. Noen ganger er dette vanskelig fordi vi ikke forstår hverandres språk. Likevel kan det være lurt å være med og se andres hverdag, og hvordan de feirer høytider. Til tross for at vi har forskjellig kultur og kanskje er uenige om mange saker, er vi også like. Vi har de samme behov for trygghet, tilhørighet og kjærlighet. 7

Eit fleirkulturelt samfunn

Eit fleirkulturelt samfunn Eit fleirkulturelt samfunn Hei! Eg heiter Mahammed. Eg er 15 år gammal. Eg er fødd i Somalia, og flytta hit til Noreg for 5 år sidan. Eg liker å spele fotball og gå ut med vener. Eg er eigentleg avhengig

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

INNVANDRINGEN TIL NORGE

INNVANDRINGEN TIL NORGE Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli INNVANDRINGEN TIL NORGE 900-2010 PAX FORLAG fijs, OSLO 2OI4 Innhold Forord n Innledning. Aktuelle spørsmål. Historiske innsikter 13 1. Innvandring i middelalderen, fra

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hvem er taterne? av Anna Gustavsen Taternes Landsforening

Hvem er taterne? av Anna Gustavsen Taternes Landsforening Hvem er taterne? av Anna Gustavsen Taternes Landsforening 1 Hvem er taterne? En nasjonal minoritet. Et folk som har levd i Norge i over fem hundre år. Vi er en av fem nasjonale minoriteter i Norge (taterne,

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Befolkningsutvik lingen i verden. Befolkningen har utviklet seg i faser. Folk flytter og flykter. 36 En bærekraftig befolkningsvekst. Verdenshandelen øker. Kompetansemål

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-10 TABELLRAPPORT Ref. no 106314 09.06, 2011 1 INNLEDNING Denne rapporten presenterer tabellariske

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist

Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06. Morten Holmqvist Åpen kirke... hvorfor det? Perspektiver fra Ung tro og hverdag 06 Morten Holmqvist Skal du si noe i dag, bli din egen kringkastingssjef YouTube - raskest voksende nettsted 100 millioner videoklipp sett

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn

Årsplan Samfunnsfag 10.trinn Periode Hovedområde - uke (K-06) 34-35 Demokratiet i Norge 36-37 Norge utviklet velferdsstaten. Kompetansemål (K-06) Gjøre greie for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Lokal læreplan i samfunnsfag 8

Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Lokal læreplan i samfunnsfag 8 Tema: GEOGRAFI: kartet lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og kartteikn Vite forskjellen mellom globus og kart Kunne forklare hva nullmeridianen

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret Utfordringer sett fra en fastleges ståsted Introduksjonssenteret Drammen kommune Drammen 30.okt 2016 Trygve Kongshavn Hva skal jeg snakke om? Litt om meg og Fjell Innvandrere/flyktninger i et historisk

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Asyl og migrasjon Øvelse 1, del 1 Deltakerne deles inn i grupper og mottar instruksjoner som gjør det mulig å gjennomføre øvelsen. DEFINISJONER TIL BRUK I GRUPPEARBEIDET 1) En flyktning er

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

PREKENTIPS TIL FAMILIEGUDSTJENESTE OM FORFULGTE KRISTNE

PREKENTIPS TIL FAMILIEGUDSTJENESTE OM FORFULGTE KRISTNE PREKEN OM FORFULGTE KRISTNE Tipsene kan gjerne kombineres 1) MOBBING OG ERTING. Knytt temaet forfølgelse opp mot temaet å bli mobbet eller ertet for noe. Mange barn har egne erfaringer rundt dette, eller

Detaljer

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3%

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi,

Detaljer

Kulturmøter på arbeidsplassen utfordringer og muligheter

Kulturmøter på arbeidsplassen utfordringer og muligheter Kulturmøter på arbeidsplassen utfordringer og muligheter Sipan Sendi, 2016 1 Halabja 1988. 2 Hva er kultur? Kultur er en kode i bakhodet ( Øyvind Dahl) Kultur er lært, en matrise for handling ( Thomas

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold

INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold INTEGRERINGS- GRAFIKKRAPPORT OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 005-010 GRAFIKKRAPPORT Ref. no 106314 INNLEDNING

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter FOKUSOMRÅDER Hva har disse personene felles? Marco Elsafadi Født i Libanon av palestinske foreldre, bodde 10 år i Tyskland før han kom til Norge

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Landflyktighet, historisk utvikling på nasjonalt plan og sentrale begrep

Landflyktighet, historisk utvikling på nasjonalt plan og sentrale begrep Landflyktighet, historisk utvikling på nasjonalt plan og sentrale begrep Innvandring... Hvorfor? Objektive forutsetninger Subjektive forutsetninger Endringsprosess Krefter som virker bakover - kulturarv

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer