Et flerkulturelt samfunn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et flerkulturelt samfunn:"

Transkript

1 Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig av fotball. Hjemme liker jeg best å chatte på MSN. Ha det! Hei! Jeg heter Sivan. Jeg er 16 år gammel, og jeg er døv. Jeg er født i Irak. Jeg går nå i 10. klasse på A.C. Møller skole. Mine hobbyer er å være sammen med venner og å ta bilder. Og jeg er Rosenborgsupporter. Ha det! Hei! Jeg heter Heidi. Jeg er 15 år. Jeg er født i Molde og flyttet hit til Trondheim for 9 år siden. Jeg går i 10. klasse nå, på A.C.Møller skole. Mine hobbyer er slalåm, fotografering, treffe venner og masse andre ting. Ha det! Kultur De ungdommene vi møtte her, hadde ikke så veldig ulike interesser. Hvis vi hadde spurt flere, og også noen eldre, ville vi trolig ha sett en større variasjon i interesser, måter å kle seg på og hva som er viktig for dem. Folk har ulik bakgrunn og har gjort ulike erfaringer som preger måten de tenker på og hvilke valg de gjør. Språk, måter å kle seg på, matskikker, interesser, religion, og spørsmål om hva vi mener er rett og galt, godt og dårlig, er emner vi forbinder med kultur. Gjennom hele historien har nye folkegrupper kommet til. De har blandet seg og utviklet det vi opplever som en norsk identitet. I Norge har det derfor alltid bodd folk med litt forskjellig kultur. De første menneskene som slo seg ned i Norge for flere tusen år siden, var trolig samer. De bodde over størstedelen av landet og levde av jakt og fangst. Senere lærte de seg å temme rein. Noen ble også fastboende og drev jordbruk og fiske. Etter hvert kom nye folkegrupper fra sør, og den samiske kulturen ble trengt nordover. For omtrent 1000 år siden begynte en folkegruppe i India å flytte på seg. Etter hvert kom de til Europa og Norge. De bodde i telt eller husvogner og var sjelden lenge på ett sted. Selv kalte de seg romani, men andre kalte dem sigøynere. Her i Norge ble de kalt tatere eller splint. Helt siden 1100-tallet er det også kommet mange fra Tyskland og andre land i Europa for å drive handel, eller de har vært eksperter innen bergverk og industri. 1

2 Særlig fra 1700-tallet begynte folk fra Finland å slå seg ned i kystområdene i Finnmark og Troms. Språket deres var finsk, og de ble kalt kvener. Alle disse folkene som ble nevnt, hadde forskjellige tradisjoner og forskjellige språk. Norge har derfor alltid vært et flerkulturelt land. Det er likevel særlig de siste årene dette er kommet klart til uttrykk. Folk har kommet til Norge fra over 200 forskjellige land i verden. De har tatt med seg sitt hjemlands kultur med andre tradisjoner, klesskikker, matvaner, musikk og religion. Folk i Norge oppdaget at kultur kunne være noe annet enn det de var vant til. Samtidig ble de kanskje også mer bevisste på sin egen nedarvede kultur. I den samme tidsperioden er både døve selv og samfunnet ellers blitt bevisste på at også døve har sin egen kultur. Hvert år arrangeres Døves kulturdager der døves tegnspråk, scenekunst og andre kulturuttrykk spiller en viktig rolle. Flytting og flukt Så sent som for 50 år siden var det mange i Norge som ikke hadde sett folk fra andre verdensdeler i levende live. Enkelte husker misjonærer som kom hjem fra Afrika i følge med en afrikaner. Folk strømmet til for å se og oppleve denne personen. Språket var også merkelig, og misjonæren tolket det han sa. Max kom til Norge våren Han forteller hvordan han fikk jobb. Han og noen andre innvandrere kom spaserende på Karl Johan da politi og noen fabrikkeiere kom bort til dem og spurte om de ville ha jobb. Det ville de gjerne. Det var slik han fikk jobb på Veitvet kro. Senere ble han intervjuet av Akers Avis. Der fortalte han at han var godt fornøyd med jobben, men bodde under dårlige forhold på et overfylt pensjonat. Bare noen dager senere kom en norsk familie og spurte om han ville bo hos dem. De bodde i et hus på Stovner, og han ble boende hos dem i flere år, forteller han. - Jeg var den første negeren på Stovner. Nordmenn kom bort til meg og tok på meg for å se om jeg farget av, humrer han. I byene våre i dag møter vi daglig mange som vi straks skjønner kommer fra andre deler av verden. Folk reiser mye mer enn før. For 100 år siden kunne det ta uker eller måneder å reise fra Norge til Japan. I dag tar det mindre enn et døgn. Det er blitt enklere å bosette seg på et nytt sted eller å dra på en kort ferie. Utvandring innvandring I siste halvdel av 1800-tallet utvandret mange nordmenn til Amerika. Her hjemme levde de i fattigdom og hadde lite håp om at det skulle bli bedre. Noen hadde også en annen oppfatning enn kirken av hva kristendom var, og de ble kritisert og delvis forfulgt for dette. De hadde hørt at i Amerika var det mulig å arbeide seg opp til velstand, og der fikk de ha sin religiøse tro i fred. Nordmennene som utvandret samlet seg gjerne i "norske kolonier" og tok vare på språk, skikker og tradisjoner fra gamlelandet. Mange steder var det vanlig å feire 17. mai. I New York er det en bydel som heter Brooklyn der det før bodde mange med norsk bakgrunn. De holdt blant annet på norske matskikker og hadde butikker som solgte typisk norske varer som lutefisk, lefse og brunost. Bydelen ble derfor i en periode kalt "mysostkolonien". 2

3 Av en lignende grunn fikk en gate kallenavnet Lapskaus Boulevard. I denne gata lå det butikker på rekke og rad der de solgte typisk norske matvarer. Her bodde mange som var kommet fra Norge, og det var like vanlig å høre norske dialekter som engelsk. Det egentlige navnet på gaten var 8th Avenue. De siste tiårene er det blitt færre nordmenn her. I stedet er det kommet mange arabere og kinesere, og gaten er omdøpt til Little Hong Kong. Nordmenn som reiste til Amerika bygde også egne kirker, skoler og utdanningssentre, og det var mange foreninger som arbeidet for å holde norsk kultur levende i det nye landet. Samtidig var de borgere av det nye landet og tok aktivt del i det amerikanske samfunnet. Du leste nettopp om nordmenn som tidligere utvandret til Amerika. I våre dager flytter folk til Norge. På 1960-tallet ble det funnet olje under havbunnen i Nordsjøen. Det gjorde Norge etter hvert til et rikt land med stor økonomisk aktivitet. Det ble stort behov for arbeidskraft, og det ble lettere å få bra betalte jobber her enn i mange andre land. Den første store bølgen av innvandrere kom fra Pakistan. Etter en tid ble det ikke så mange ledige jobber, og det ble innført innvandringsstopp i Denne bestemmelsen ble erstattet av en egen utlendingslov i Det betyr at det er bestemte kriterier for hvem som får komme til landet og bosette seg her. De første pakistanerne som kom, var menn som kom hit for å søke arbeid og tjene penger. De fleste av dem regnet med å reise tilbake til Pakistan senere, men mange ble boende her og fikk etter hvert familiene sine hit. I følge Statistisk Sentralbyrå bodde det personer med pakistansk bakgrunn i Norge 1. januar 2006, de fleste i Oslo. Fra 1994 har Norge vært medlem av EØS,- det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde. Samarbeidet går blant annet ut på at borgere i disse landene fritt kan dra til, og bosette seg i andre EØS-land. Etter år 2000 er det kommet mange fra Polen eller andre land i Øst-Europa for å søke arbeid i Norge. Mange av dem er håndverkere som det er stort behov for. Noen får også familiene med seg, men ennå vet vi ikke hvor mange av disse som kommer til å bli boende fast. Flyktninger Naturkatastrofer, krig og voldelige konflikter kan enkelte steder gjøre det svært vanskelig for menneskene som bor der. Mange ser seg etter hvert nødt til å flykte hjemmefra. - Etter den andre verdenskrigen var 45 millioner mennesker hjemløse i Europa. - Da staten Israel ble opprettet i Palestina i 1948, kom det til krig mellom Israel og araberne som bodde i området. Det førte til at vel palestinere måtte flykte, og de har senere bodd i flyktningleire i landene omkring. I årene som fulgte, flyktet minst like mange jøder fra arabiske land. Omtrent av disse slo seg ned i Israel. - Da Pakistan ble opprettet som egen stat i 1947, mot Indias vilje, ble 15 millioner drevet på flukt. - Den siste store flyktningbølgen i Europa skjedde i forbindelse med at Jugoslavia ble delt i flere stater. Fremdeles er det konflikter og naturkatastrofer som driver mennesker på flukt, de fleste i Asia og Afrika. Hvor mange som til en hver tid er tvunget til å forlate hjemstedet, varierer, men ofte er det oppgitt at millioner er på flukt. Over halvparten av disse er på flukt i sitt eget land. 3

4 I FNs flyktningkonvensjon fra 1951 står det at en flyktning er en person som - frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller medlemskap i en spesiell sosial gruppe, og - har krysset grensen til et annet land, og - ikke får beskyttelse i hjemlandet. FN har et eget kontor for flyktninger som har ansvar for å hjelpe de som blir godkjent som flyktninger etter denne definisjonen. Kontoret blir ledet av en høykommissær. Rundt om i verden sitter det rundt 10 millioner flyktninger i leirer og venter på at de skal få komme til et land der de kan bo i fred. Det norske Storting vedtok i 2005 at Norge skulle ta imot 1000 slike flyktninger. De blir kalt overføringsflyktninger (tidligere kvoteflyktninger). Asylsøkere Noen prøver selv å komme seg til et annet land og be om å få bli der uten å gå veien om FNs flyktningleire. De er derfor ikke godkjent som flyktninger etter FNs definisjon. Disse personene blir kalt asylsøkere. I 2004 kom omtrent 8000 asylsøkere til Norge. Mange prøver å komme seg til rike land i Europa eller Amerika uten at de er forfulgt i hjemlandet. De håper bare på at de skal få det bedre økonomisk. Myndighetene i landene de kommer til, også Norge, er derfor ofte mistenksomme til om asylsøkerne virkelig er forfulgt. Dersom de mener asylsøkerne ikke oppfyller vilkårene i FNs flyktningkonvensjon, blir de ofte avvist og sendt tilbake dit de kom fra. Noen ganger kan de likevel få opphold på humanitært grunnlag. Eksempel på dette kan være at personen har en sykdom vedkommende ikke kan få behandling for i hjemlandet. Myndighetene kan også ta hensyn til at den samlede livssituasjon blir svært vanskelig dersom de blir sendt tilbake, særlig hvis det gjelder barn. Som vi ser, er det mange grunner til at folk har kommet til Norge for å bo her. Disse menneskene har tatt med seg sitt hjemlands kultur, og resultatet er at også Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Kulturkonflikter og integrering Det er forskjellige oppfatninger rundt om i verden om hva som er høflig eller uhøflig, og hva som er rett eller galt. I en fotballkamp i VM 2006 ble en spiller så sint at han skallet ned en motspiller. Motspilleren hadde sagt noe stygt om søsteren hans. Sånt liker ikke noen av oss, men denne spilleren kom fra en kultur der slikt var mer fornærmende enn vi kan tenke oss. I KRL-timene har det i Norge vært vanlig at barn tegner både Jesus, Maria og Gud. Muslimer og jøder derimot mener at en ikke skal tegne Gud eller hellige personer. Mens nordmenn gjerne spiser svineribbe julekvelden, mener muslimer og jøder at svinekjøtt er urent, og de vil derfor ikke spise det. Og hinduer mener kua er et hellig dyr, og at det derfor er galt å spise kukjøtt. 4

5 Døve liker ikke høye lysestaker eller blomsterdekorasjoner på bordet. Men kan vi si det til verten som har lagt så mye arbeid i å pynte festbordet? De siste hundreårene har folk i Europa utviklet noen verdier de mener er svært viktige. Demokrati er én slik verdi. Den betyr at alle medlemmer av et samfunn skal få være med å bestemme. I andre kulturer, og i Europa tidligere, var det vanlig at enkeltpersoner som konger, keisere og høvdinger, eller grupper av personer hadde det meste av makten og styrte i samfunnet. Individuell frihet er en annen verdi som er løftet fram i Europa i de siste hundreårene. Den innebærer at hvert enkelt menneske skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv. Hver enkelt skal ha rett til å tro og mene hva en vil og gi uttrykk for det. Andre kulturer har vært mer opptatt av at storfamilien eller andre grupperinger skulle komme fram til en felles mening. Da må den enkelte begrense sin egen frihet. Demokrati og individuell frihet har vært sett på som særlige europeiske eller vestlige verdier. Når folk fra så ulike kulturer og med så ulike meninger kommer sammen, er det ikke vanskelig å forstå at det kan oppstå konflikter. Opp gjennom historien har kulturer tørnet sammen, og det har i blant ført til krig og voldsbruk. Fordommer Noen ganger gjør vi oss opp en mening om andre personer uten at vi vet noe sikkert om dem. Vi kaller det fordommer. Vanligvis er uttrykket negativt: Vi tror dårligere om andre enn vi har grunnlag for. Slike fordommer kan lett føre til konflikter mellom personer og grupper. Det er særlig minoritetsgrupper som rammes i slike konflikter. De fleste land i Europa har behandlet minoritetene sine dårlig. Helt fram til rundt 1950 drev den norske stat en sterk assimileringspolitikk overfor samene i Norge. Denne politikken gikk ut på at samene skulle glemme den samiske kulturen og leve slik nordmenn flest gjorde. De skulle bare lære norsk og helst glemme samisk. Tidligere mente en at menneskene kunne deles inn i raser etter bestemte kjennetegn. En mente at afrikanere, indianere, europeere og kinesere hørte til forskjellige raser. De trodde at mørk hudfarge også betydde at personen var annerledes for eksempel når det gjaldt evner og måter å være på. Nå er denne tenkemåten forlatt. Å mene at mennesker med for eksempel en annen hudfarge, eller at de som kommer fra et annet land, er dårligere enn andre, og behandle dem annerledes av den grunn, blir kalt rasisme. Det er forbudt i følge norsk lov (den såkalte rasismeparagrafen). Det er heller ikke lov å true, gjøre narr av eller vise forakt for noen person på grunn av religion eller seksuell orientering. "26. januar 2001 står Benjamin Hermansen og en kamerat utenfor en butikk på Holmlia i Oslo ikke langt fra der de bor. Benjamin har afrikansk far og norsk mor og har derfor mørk hud. To unge menn kommer ut av en bil. De virker truende, og Benjamin og kameraten finner det best å stikke av, men mennene følger etter dem. Benjamin blir stukket ned med kniv og dør på stedet." De to mennene som angrep ham var med i en rasistisk gruppe som ikke ønsket utlendinger til Norge. De to ble senere tatt og dømt til 18 og 17 års fengsel. 5

6 Historien om Benjamin Hermansen er en grusom historie om diskriminering på grunn av hudfarge. Folk hadde knapt trodd at slikt kunne skje i Norge. Det ble arrangert store demonstrasjoner der budskapet var at vi må bli flinkere til å godta de som er annerledes enn oss. FNs menneskerettserklæring slår fast at alle mennesker har samme verd. Det gjelder uansett hudfarge, kjønn, språk, seksuell orientering, religion, livssyn eller hvor de kommer fra. I stedet for å diskriminere folk med en annen kultur eller et annet utseende, er norske myndigheters ønske at de skal integreres i samfunnet. Integrering vil si å godta dem som fullverdige medlemmer i samfunnet og respektere deres kultur og verdier, samtidig som en venter at de respekterer det norske samfunnets lover, kultur og verdier. Både myndigheter og alle som bor i Norge, har ansvar for å legge til rette slik at kulturelle minoriteter blir integrert. Å leve sammen i et flerkulturelt samfunn Vi er alle forskjellige, og vi har våre tanker om hvordan det er best å leve. Vi har fått ulik oppdragelse og har med oss ulike verdier og tradisjoner hjemmefra. Kulturforskjeller kan noen ganger bli vanskelige å takle. Synet på kvinnens rolle i familie og samfunn varierer fra kultur til kultur. Måten vi kler oss på er forskjellig, og vi kan ha forskjellig religion eller livssyn. Hvis vi møter hverandre med respekt og vennlighet, kan vi lære av hverandre. Kulturen er i stadig utvikling og endring. Norske matvaner har forandret seg voldsomt de siste år. Tenk på alle ideer som vi har overtatt fra folk som er kommet hit til landet eller som nordmenn har fått kontakt med andre steder i verden! Hvor stammer den maten du liker aller best fra? Vet du hvor pizzaen stammer fra? Pizzaen stammer fra Italia. Andre retter har vi fått fra land i Sør-Europa eller Asia. Vet du om noen? Hvor ble din hårfrisyre eller måte å kle seg på først utviklet? Har du selv eller noen i din familie bunad? Du har sikkert sett en bunad. Det finnes mange forskjellige. Mange tror bunaden er typisk norsk, eller at den har oppstått i den bygda familien kommer fra. Sannheten er heller at en skredder for lenge siden prøvde å lage en kopi av en klesdrakt fra utlandet. Mange ord og uttrykk i det norske språket er "lånt" fra engelsk, tysk eller fransk, som igjen har lånt dem fra andre. Nå skal du få en oppgave. Hvor tror du ordet hot dog kommer fra? Klikk på det alternativet du mener gir riktig svar. Når du er ferdig, må du lukke Quiz-vinduet. Klikk på X. Noen eksempler: Hot dog Skole Elev Betale Møbel Sukker Madrass Telefon Bag Pop Svaralternativ: Dansk, engelsk, tysk Gresk, gammelnorsk, svensk Spansk, arabisk, fransk Tysk, engelsk, fransk Engelsk, fransk, latin Latin, indiansk, arabisk Arabisk, kinesisk, engelsk Dansk, gresk, tysk Engelsk, tysk, gammelnorsk Engelsk, tysk, svensk 6

7 Stadion Sjokolade Kompis Ski Engelsk, latin, gresk Engelsk, indiansk, fransk Svensk, engelsk, fransk Gammelnorsk, svensk, engelsk I flerkulturelle ungdomsmiljøer er det oppstått mange nye ord: Baja (bror) - urdu / Whazzup? (Hva skjer?) - engelsk / Flus (penger) - arabisk Også norsk tegnspråk har lånt tegn. Tegnene for MOR og FAR med "strek" på panne og kinn er kommet fra dansk tegnspråk. Tegnet I med lillefingerhånd i betydningen "inni" er fra svensk tegnspråk. Svært mange tegn for land og nasjoner er lånt fra landenes egne tegnspråk. Slik er det med tegnet TYSKLAND (hjelmen) som har erstattet et eldre norsk tegn (snurrebart). Tegnet USA med flettede fingrer er fra ASL. Dersom vårt flerkulturelle samfunn skal få utvikle seg til et mer spennende og mangfoldig samfunn, er det viktig av vi møter andre kulturer med en positiv holdning uten fordommer. Det viktigste er at vi møtes og blir kjent med hverandres erfaringer og forstår hvordan andre tenker og ønsker. Noen ganger er dette vanskelig fordi vi ikke forstår hverandres språk. Likevel kan det være lurt å være med og se andres hverdag, og hvordan de feirer høytider. Til tross for at vi har forskjellig kultur og kanskje er uenige om mange saker, er vi også like. Vi har de samme behov for trygghet, tilhørighet og kjærlighet. 7

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak

ansatte som jobber med deltakere i kvalifiseringstiltak Forord I løpet av 2009 har Islamsk Råd Norge i samarbeid med Helse og velferdsetaten utviklet et kurs på oppdrag fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet. Kurset har fått navnet Arbeid og Islam. Kurset

Detaljer

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave)

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) Pris kr 80,- mangfoldige stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) 2 Flyktning, Mangfoldige stemmer minoritetskvinner i

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE

TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE TATERKULTUR I BARNEHAGE OG SKOLE Rapport fra arbeidet Trondheim, juni 2013 Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 1 2 Barnehage og skole til tatere... 6

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er ett ledd i arbeidet med å bekjempe diskriminering. Vi ønsker å gjøre dette ved å gi informasjon om diskrimineringsvernet.

FORORD. Denne brosjyren er ett ledd i arbeidet med å bekjempe diskriminering. Vi ønsker å gjøre dette ved å gi informasjon om diskrimineringsvernet. FORORD Utgangspunktet i norsk rett er at alle skal ha like muligheter og rettigheter i samfunnet. Samtidig vet vi at det er forskjeller i befolkningen - mellom kvinner og menn, og mellom majoriteten og

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Politikk og demokrati

Politikk og demokrati 01Samfunnsfag 040506 08-05-06 11:03 Side 5 1 Politikk og demokrati Mål for opplæringen er at eleven skal kunne r gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere

Detaljer

TATERKULTUR I BARNEHAGEN

TATERKULTUR I BARNEHAGEN TATERKULTUR I BARNEHAGEN Førstelektor Anne-Mari Larsen Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning 1 Forord... 4 Hvem er taterne?... 5 Myndighetens politikk overfor taterne... 5 Norsk Misjon

Detaljer

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen

Forord. Oslo november 2005 Barbro Sveen Forord Under noen års tid hadde jeg gleden av regelmessig å møte ti kvinner med forskjellig tro og livssyn. Det viste seg snart at dette var kvinner som hadde unike liv bak seg som gitt dem livserfaring.

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag

AntirasisteN. B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag AntirasisteN B-blad SOS Rasisme i Norge kr 20 nr 1 2004 2003 fra dag til dag Ved varig adresseendring send avisen i retur til: SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd hold deg oppdatert om rasisme: www.sos-rasisme.no

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet RESTART Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar Andrés Lekanger Anette Sand-Eriksen Sindre Andreas Nilsen Åshild Marie

Detaljer