MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset - kultursal Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset - kultursal Møtedato: 04.03."

Transkript

1 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset - kultursal Møtedato: Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/328 NASJONALT KULTURHISTORISK SENTER I NORD 2/15 14/176 FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS I VARDØ 3/15 14/309 AVHENDING / SALG AV TURNHALLEN/KULTURHUSET 4/15 14/332 VARANGER MENY AS 5/15 15/59 STATLIGGJØRING AV SKATTEINNKREVING Vardø, Lasse Haughom

2 Saknr: 1/15 Sakstittel: NASJONALT KULTURHISTORISK SENTER I NORD Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/328 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/14 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Vardø kommune anmoder Klima- og miljøverndepartementet om å etablere et Kulturhistorisk senter i Vardø. Vardø Formannskaps behandling i møte : Følgende hadde ordet: Lasse Haughom (Frp), Rudolf Vardemann (H), Tore Solstad (V), Eva Lisa Robertsen (Ap), Vardø Formannskaps vedtak i møte : Vardø kommune anmoder Klima- og miljøverndepartementet om å etablere et Kulturhistorisk senter i Vardø. SAKSOPPLYSNINGER: Vardø har i mange år hatt et nært samarbeid med Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond om bevaring og utvikling av kulturminnene i Vardø. Som det framgår av vedlagte notat har Vardø hatt en særskilt plass i utviklingen av det nordlige Norge helt fra Haakon V Magnusson på begynnelsen av 1300-tallet etablerte den første festningen i nord for å markere norske interesser og norsk suverenitet i dette området. Notatet dokumenterer helt sentrale kulturminneverdier av stor nasjonal betydning. Vardø kommune er bekymret for at viktige kulturminner kan være i ferd med å gå tapt fordi ansvaret er så fragmentert og bevilgningene til nødvendige tiltak så usikre. Samtidig ser vi store muligheter for å få større effekt av de ressursene som allerede settes inn dersom innsatsen samordnes bedre. Varanger Museum har fått utført et arbeid for å vurdere om det kan være grunnlag for å etablere et nasjonalt prosjekt for å bevare og utvikle kulturminnene i Vardø. I dette arbeidet har det vært samtaler med Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Norsk kulturråd, Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratet på høyt nivå. Tilbakemeldingen er entydig. Kulturminnene i Vardø er av stor nasjonal verdi. Ingen er imot et nasjonalt prosjekt. Tvert imot er alle beredt til å bidra. Side 2 av 10

3 Sak 1/15 Vardø kommune viser til vedlagte notat som skisserer muligheten for et nasjonalt prosjekt for bevaring og utvikling av kulturminnene i Vardø. Notatet skisserer også hvordan den samlede innsatsen i kulturminnearbeidet kan organiseres som et kulturhistorisk senter i nord uten at det pådrar ekstra kostnader. Dette vil gi grunnlag for økt verdiskaping og næringsvirksomhet på basis av kulturminner. Vardø kommune anmoder Klima- og miljøministeren om at det etableres et nasjonalt prosjekt for å bevare og utvikle kulturminnene i Vardø slik at Vardø framstår som, og presenterer seg som, et nasjonalt kulturhistorisk senter i nord i tråd med opplegget skissert av Varanger Museum. På denne bakgrunn tillater jeg meg å be statsråden om et snarlig møte for å presentere og drøfte muligheten for en slik satsing. Et sentralt moment i arbeidet vil være en samordnet innsats fra ulike statlige departementer og etater. Det vil derfor være ønskelig at statsråden kan bidra til en slik samordning, gjerne gjennom et slikt møte. Foruten de departementene og institusjonene som museet allerede har hatt møter med vil også Forsvarsdepartementet og Nasjonale festningsverk være en viktig aktør med sitt ansvar for Vardøhus festning, Vegdirektoratet (Nasjonale turistveger) med sitt ansvar for Trolldomsmonumentet, Samferdselsdepartementet med sitt ansvar for Kystdirektoratet og Vegdirektoratet, Kulturdepartementet med sitt ansvar for Norsk kulturråd, samt Utenriksdepartementet som ansvarlig for forholdet til vårt naboland i øst. Finnmark fylkeskommune vil være en naturlig bidragsyter. Bare denne oversikten bekrefter kompleksiteten og behovet for samordning... Side 3 av 10

4 Saknr: 2/15 Sakstittel: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS I VARDØ Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Vardø Formannskap /15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Vardø kommune aksepterer ikke at gjeldende selskapsavtale endres. Bystyret konstaterer at det ikke er fremlagt noen konkret dokumentasjon for hvordan en slik endring av hovedkontor kan styrke selskapet, verken når det gjelder administrasjon, økonomi, kvalitetsmessig eller faglig er fakta fremlagt. Noe Vardø kommune stiller seg svært skeptisk til. Vardø kommune ber representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet i henhold til ikslovens 8 Vardø Formannskaps behandling i møte : Følgende hadde ordet: Lasse Haughom (Frp), Birger Knudsen (Kp), Tore Solstad (V), Robert Jensen (Ap), Eva Lisa Robertsen (Ap) Robert Jensen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag som avsnitt to: Bystyret konstaterer at det ikke er fremlagt noen konkret dokumentasjon for hvordan en slik endring av hovedkontor kan styrke selskapet. Verken når det gjelder Administrasjon, økonomi, kvalitetsmessig eller faglig er fakta fremlagt. Noe Vardø kommune stiller seg svært skeptisk til. Ved avstemming ble innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vardø Formannskaps vedtak i møte : Vardø kommune aksepterer ikke at gjeldende selskapsavtale endres. Bystyret konstaterer at det ikke er fremlagt noen konkret dokumentasjon for hvordan en slik endring av hovedkontor kan styrke selskapet, verken når det gjelder administrasjon, økonomi, kvalitetsmessig eller faglig er fakta fremlagt. Noe Vardø kommune stiller seg svært skeptisk til. Vardø kommune ber representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet i henhold til ikslovens 8 Side 4 av 10

5 Sak 2/15 SAKSOPPLYSNINGER: Styret i Finnmark kommunerevisjon vil flytte hovedkontoret fra Vardø til Vadsø, styret har på eget initiativ tatt dette opp til behandling i representantskapet for selskapet. Vardø kommune hadde ikke anledning til å delta i representantskapet, men tilskrev møtet og ba om dette ble forelagt deltagerne i representantskapet. Det fremkommer ingen steder at dette er ble gjort. Representantskapet vedtok å flytte hovedkontoret fra Vardø kommune til Vadsø kommune. Daglig leder skal ha sitt dagligvirke ved selskapets hovedkontor, Finnmark kommunerevisjon har sitt hovedkontor i Vardø, daglig leder møter ikke opp til sitt daglige arbeid ved hovedkontoret. Styret og representantskapet ønsker å flytte hovedkontoret fra Vardø til Vadsø, dette er en løsning uten tilstrekkelig begrunnelse. Side 5 av 10

6 Saknr: 3/15 Sakstittel: AVHENDING / SALG AV TURNHALLEN/KULTURHUSET Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/309 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/14 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK Vardø kommune avhender/selger Turnhallen SAKSOPPLYSNINGER: Vardø kommune har mottat henvendelser fra interessenter som vil kjøpe Turnhallen/Kulturhuset. Vardø kommune har etter at flerbrukshuset er på plass ikke bruk for arealene i Gamle Turnhallen/Kulturhuset. Side 6 av 10

7 Saknr: 4/15 Sakstittel: VARANGER MENY AS Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/332 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret FORMANNSKAPET FORSLAG TIL VEDTAK Varanger meny AS gis skjenkebevillig gruppe 3 med følgende vilkår: Bevillingshaver: Tor-Emil Sivertsen Styrer Tor-Emil Sivertsen Stedfortreder Tove Mette Antonsen Skjenkested Vardø hotell Åpningstid for skjenking av gruppe 3 settes slik: Mandag torsdag fra kl Fredag og lørdag fra kl Åpningstiden settes til 1 time lengre enn skjenketiden, men konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøres senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Omsøkte uteserveringer følger åpningstiden for skjenkestedene. I tillegg gis skjenkebevilling for kommandantboligen Vardøhus Festningen innvilges for enkeltarrangement. Skjenketiden følger generelle skjenketidsbestemmelser. Skjenking av brennevin (gruppe 3) er forbudt på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg, og folkeavstemminger vedtatt ved lov. Skjenkebestemmelsene følge valgperioden på vanlig måte til 30. juni Vardø Formannskaps behandling i møte : Følgende hadde ordet: Robert Jensen (Ap), Tone Bjørvik (H), Robert Jensen (Ap) fremmet følgende tillegg: Skjenkested: Vardø hotell I tillegg gis skjenkebevilling for kommandantboligen. Skenkebestemmelsene følge valgperioden på vanlig måte til 30. juni Side 7 av 10

8 Sak 4/15 Enstemmig vedtatt. Vardø Formannskaps vedtak i møte : Varanger meny AS gis skjenkebevillig gruppe 3 med følgende vilkår: Bevillingshaver: Tor-Emil Sivertsen Styrer Tor-Emil Sivertsen Stedfortreder Tove Mette Antonsen Skjenkested Vardø hotell Åpningstid for skjenking av gruppe 3 settes slik: Mandag torsdag fra kl Fredag og lørdag fra kl Åpningstiden settes til 1 time lengre enn skjenketiden, men konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøres senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Omsøkte uteserveringer følger åpningstiden for skjenkestedene. I tillegg gis skjenkebevilling for kommandantboligen Vardøhus Festningen innvilges for enkeltarrangement. Skjenketiden følger generelle skjenketidsbestemmelser. Skjenking av brennevin (gruppe 3) er forbudt på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg, og folkeavstemminger vedtatt ved lov. Skjenkebestemmelsene følger valgperioden på vanlig måte til 30. juni SAKSOPPLYSNINGER: Varanger meny AS (org nr )er et ny oppstartet firma med adresse Vardø. Varanger meny AS (VM) skal drive med mat, catering, restaurant, turisme, konsulent og produktutvikling. Varanger meny har underskrevet kontrakt med Vardø Hotel AS om leie og drift av kjøkken og restaurant på Vardø Hotel. Videre skal Varanger meny sørge for den daglige driften av restaurant og kjøkken samt forsyne hotellets gjester og andre med god mat og drikke. Varanger meny overtar driften fra Varanger meny AS søker om bevilling på Øl, vin og brennevin i Hotellets restaurant 1.etg. Vardø Hotel AS har i dag skjenkebevilling for: Diskotek Restaurant Dansebar. Bevillingshaver: Tor-Emil Sivertsen ( Har skjenkeprøven) Stedfortreder: Tove Mette Antonsen ( Har skjenkeprøven) Side 8 av 10

9 Saknr: 5/15 Sakstittel: STATLIGGJØRING AV SKATTEINNKREVING Saksbehandler: Hallgeir Sørnes Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 15/59 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/15 Vardø Formannskap /15 Vardø Bystyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK En overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten vil ikke kunne bedre innfordring av skatter, men mulig bedre arbeidsgiverkontrollen. Vardø kommune foreslår en todeling av oppgavene, innfordringen forblir som i dag hos skatteoppkreverne og arbeidsgiverkontrollene overføres Skatteetaten. Vardø Formannskaps behandling i møte : Følgende hadde ordet: Tore Solstad (V), Robert Jensen (Ap), Birger Knudsen (Kp), Enstemmig vedtatt. Vardø Formannskaps vedtak i møte : En overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten vil ikke kunne bedre innfordring av skatter, men mulig bedre arbeidsgiverkontrollen. Vardø kommune foreslår en todeling av oppgavene, innfordringen forblir som i dag hos skatteoppkreverne og arbeidsgiverkontrollene overføres Skatteetaten SAKSOPPLYSNINGER: Bedre innfordring o I dag innfordrer skatteoppkreverne ca 98 % av alle utestående fordringer. Det vil alltid være noen som ikke er i stand til å betale, så bedre innfordring lar seg ikke gjennomføre. Større enheter o Dette medfører en sentralisering av arbeidsplasser og vil ramme de små kommunene spesielt i distriktene. Det heter at det skal opprettes minst et kontor i hvert fylke, i Finnmark blir det sannsynligvis to, Vadsø og Alta i tillegg kommer innkrevingssentralen i Sør-Varanger som også vil inngå i denne sentraliseringen. Ved en sentralisering av skatteoppkrevers oppgaver vil en miste nærheten til publikum, noe som vil føles negativt for de vi skal ha kontakt med, skatteyter. Dette har vi allerede fått erfare etter at Skatteetaten la ned sitt kontor i Vardø. Vi får jevnlig forespørsel fra publikum vedrørende saker som gjelder Skatteetaten og vi Side 9 av 10

10 Sak 5/15 besvarer svært mange slike forespørsler. Ved innkreving er nærhet en stor fordel, da en kjenner de lokale forhold og kan raskere gjøre de riktige grepene. o Ved arbeidsgiverkontroll ser jeg fordel med større enheter som kan spesialisere seg på faget. Samlet ansvar på en etat. o Utredningen viser at med disse tiltakene vil skatteetaten få et samlet ansvar for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter. Tidligere var det nettopp for at den samme etat ikke skulle ha samlet ansvar for disse oppgavene, men at etatene skulle kunne kontrollere hverandre. Personalprosess og medbestemmelse o Reformen innebærer overføring av ansatte fra kommune til stat, men det vil selvfølgelig ikke kunne gjelde alle da dette vil opprettholde resursbruken. Det er også, for svært mange etablerte problemer med å måtte flytte fra sin kommune til en annen og i mange distriktskommuner er tilgang på arbeidsplasser svært begrenset. Redusert ressursbruk o Dette er et moment som kan stemme, men på bekostning av distriktene som da mister sårt tiltrengte arbeidsplasser. Ved redusert ressursbruk vil det være fare for at skatterestansene øker, da tyngre innfordring ikke kan automatiseres. Forenkling for innbyggere og næringsliv o Av erfaring er dette ikke tilfelle, snarere det motsatte da etaten fjerner seg fra skatteyterne. Det er noe forvirring vedrørende navnene Skatteetaten og skatteoppkreveren. Tidligere hette de statlige foretakene Skattefogekontoret og Ligningskontoret og kommunale, som i dag skatteoppkreverkontoret. Ligning forsto innbyggerne at her ble du lignet og skatteoppkrever krevde inn skyldig skatt. På grunn av denne endringen av navnet får skatteoppkreveren ofte både telefoner, post og personlig oppmøte, som tilhører Skatteetaten. Styrket bekjempelse av svart økonomi o Dette ser vi ikke muligheten av, da bekjempelse av svart økonomi krever både resurser og lokal kunnskap. Her vil en styrking av resurser kunne gi vesentlig økte inntekter for staten. Bedre grensekontroll Sentralisering av denne oppgaven har ført til at utenlandske arbeidssøkere må reise opptil 500 km for å registrere seg noe som fører til at enkelte unnlater dette og arbeider svart. Side 10 av 10

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 08.30 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 2/15 15/116 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 PS 3/15 15/114

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 15/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 24.06.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer