Evaluering av nettsider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av nettsider"

Transkript

1 Evaluering av nettsider Oppgave 1 Målsetningen for postens nettsider burde være å tilby folk informasjon om Postens tjenester på en lett og oversiktlig måte. Kunne benytte seg av postens nettbaserte løsninger for adresseendring og oppbevaring av post. For at posten lettest mulig skal kunne levere brev og pakker til sine kunder må posten ha informasjon om hvor folk bor. Dette vil være mulig å hente fra nasjonale databaser som folkeregisteret, men for folk som ønsker posten levert til annet sted enn folkeregistrert adresse eller postboks må det være lett og brukervennlig å oppdatere adresse hos Posten. Lett å la brukere finne en pakke in transitt. Ved å la bruker taste inn sporingsnummer eller annen informasjon knyttet bruker for å identifisere pakkemottaker, og sjekke hvor pakken er. Da Posten nå aktivt satser på netthandel, [1] må det være lett for brukere å finne informasjon om pakker sendt fra nettbutikker, og bedrifter som ønsker å benytte postens tjenester for å sende pakker. Finne priser på å sende pakker på en oversiktlig og lett måte. Prisinformasjon om posten brev og pakker må være lett å finne for brukere av Postens nettjenester. Da emballasjevalget blant brukere varierer må det også være lett å finne informasjon om pakken er selvemballert, eller om en av Postens egne emballasjepakker er benyttet. Benytte Postens digitale postkasse (Digipost). Postens digitale postkasse Digipost må være et brukervennlig system for kunder som ønsker å redusere sitt økologiske fotavtrykk ved å motta brev digitalt når det er

2 mulig. På bakgrunn av beregninger Posten har gjort så forventes det at 400 millioner brev vil bli sendt gjennom Digipost i året [2]. Generell informasjon om alle Postens tjenester. Da posten tilbyr mange forskjellige tjenester, som frimerker, bank, fortolling osv. må det være lett å navigere for å finne informasjon, eller kunne benytte seg av de nettbaserte tjenestene. Informasjon om lokale postkontors åpningstider må også være mulig for brukere å finne, dette skal være mulig å lett navigere seg til, eller søke etter i innebygget søkemotor. Sikkerhet for brukere under inntasting av opplysninger som er av personlig eller sensitiv art. Ved adresseendring eller kjøp fra Postens nettbutikk må brukere identifisere seg med en løsning som bekrefter personens identitet. Dette for å sikre at ikke uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger de ikke skal ha tilgang til.

3 Oppgave 2 Evaluering av Informatikere og andre datakyndige personer ikke er et representativt utvalg for å diskutere brukervennlighet, fordi mange av dem allerede er kjent med snarveier og effektive metoder for å lett filtrere og finne informasjon på nettsider. Eksempelvis ville jeg selv benyttet meg av Google for å finne denne informasjonen, og unngått å navigere meg rundt etter informasjon på posten.no. På bakgrunn av dette opprettet jeg et Google spreadsheet for spørreundersøkelse, for å finne ut av hvordan mine mindre IT- kyndige venner på Facebook navigerer seg gjennom informasjon på posten.no. Spørreundersøkelsen kan finnes her. [3] Spørreundersøkelsen gikk ut på å finne informasjon på postens sider om fire ting. Prisen for å sende et brev fra Norge til en annen i Norge. Finne ut hvor du endrer adressen din. Finne åpningstiden til ditt lokale postkontor. Prisen for å sende en sykkel med posten i Norge. Deltagere fikk også spørsmål om å kategorisere hvor vanskelig de syntes det var å finne denne informasjon. Dette ble gradert etter en skala fra: Veldig vanskelig Vanskelig Middels Lett. Kjempelett. Det ble også lagt inn et felt med fritekst hvor deltagere selv kunne skrive inn hvis de hadde mer informasjon å tilføye. Undersøkelsen publisert på Facebook for ca. 800 personer med varierende bakgrunn, utdanning, alder og kjønn. I løpet av 5 dager så er undersøkelsen besvart av 57 personer.

4 Saved 57 svar Didrik Sæther Sammendrag Se fullstendige svar Du skal finne prisen for å sende et brev fra Norge til en annen i Norge. Hvor lang tid brukte du? Mindre enn et minutt 29 51% Mer enn et minutt 12 21% Mer enn to minutter 9 16% Mer enn fem minutter. 7 12% Fant ikke svaret. 1 2% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100 %. Du skal finne ut hvor du endrer adressen din. Hvor lang tid brukte du? Mindre enn 30 sekunder 31 54% Mer enn et minutt 14 25% Mer enn to minutter 11 19% Mer enn fem minutter 3 5% Fant ikke adresseendring. 0 0% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100 %. Du skal finne åpningstiden til postkontoret nærmest deg. Hvor lang tid brukte du? Mindre enn 30 sekunder 34 60% Mer enn et minutt 17 30% Mer enn to minutter 6 11% Mer enn fem minutter 1 2% Fant ikke adresseendring. 0 0% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100 %. Du skal finne prisen for å sende en sykkel med posten i Norge. Hvor lang tid brukte du? Mindre enn 30 sekunder 15 26% Mer enn et minutt 14 25% Mer enn to minutter 12 21% Mer enn tre minutter 6 11% Mer enn fem minutter 6 11% Fant ikke prisen for å sende sykkel. 6 11% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100 %. Hvor vanskelig syntes du det var å finne denne informasjonen? Veldig vanskelig. 2 4% Vanskelig. 1 2% Middels % Lett % Kjempelett 14 25%

5 Oppsummering av brukerundersøkelsen Vi kan fort se at posten.no oppfattes av mange som en brukervennlig side hvor det er lett å finne informasjon. De fleste syntes det var lett å finne informasjonen etterspurt i brukerundersøkelsen. Og det ser ut til at de fleste bruker minimalt med tid på å faktisk finne frem til produkter og tjenester fra Posten. Vi kan derfor konkludere på veiene av mengden at posten.no er en effektiv side. Spørsmålene jeg stilte i brukerundersøkelsen var fire enkle spørsmål for å få flest mulig deltagere, heller enn mange spørsmål med få deltagere. Hvis vi stiller noen flere spørsmål om navigering på Posten.no kan vi utdype videre hvor lett det er å finne informasjon. Hvor god oppleves forsiden? Forsiden oppfattes ved første øyekast som oversiktlig med mange elementer som gjør det lett å finne informasjon om Postens mange tilbud. Et av elementene på siden som står frem mest på siden er søkefeltet for å spore pakker. På bakgrunn av den stadig økende bruken av nettbutikker som sender varer med posten er denne boksen plassert som noe av det første brukere ser. Over denne er det plassert en meny med fem valg for menynavigering. Denne oppleves som lett og brukervennlig å forholde seg til da den har gode beskrivelser, og det er intuitivt at det er menyvalg. Basert på at fargen på knappene endrer seg til samme som aktiv side ved å sveve (Mouseover [4] ) musepekeren over andre menyvalg. Under denne er det plassert en karusell med fire tilbud som snurrer. Avhengig av oppløsningen på skjermen til bruker av posten.no så vil du finne mer informasjon under, eller måtte scrolle deg nedover for å finne denne informasjonen. Har du høy oppløsning kan dette kan være forvirrende å bli presentert all denne teksten under tilbudskarusellen da det er mye tekst å lese gjennom for vanlige brukere som ikke er vant til å filtrere store mengder tekst med øynene. Denne teksten er delt inn i store tekstbokser, med forklarende tekst under.

6 Hvor lett er det å finne informasjon. Hvis en benytter seg av søkefunksjonen så vil informasjon være lett å finne. Så fremt en skriver ting noenlunde ordrett. Søkemotoren har igjen forslag for stavekontroll, men hvis du for eksempel staver Rekommandert som kan oppleves som et vanskelig ord å stave, med en m så vil du fortsatt få rett resultat. Benytter du deg av navigasjonsstrukturen på siden for å finne informasjon så virker denne som overnevnt, intuitiv og brukervennlig. Basert på data fra brukerundersøkelsen så virker det som om det er lett å navigere seg frem til informasjon. Det store skillet mener jeg at kommer når brukerne skal finne prisen på å sende en sykkel med posten. Dette er ikke lett å navigere seg frem til, og ikke intuitivt at skal være et valg under produktet norgespakken. De som derimot søker vil finne det på første søkeresultat. Problemer Et sikkerhetsproblem jeg oppdaget var at det er mulig å søke i sporingsfeltet. Du vil da ikke få resultater basert på søkeresultatene, men heller finne pakker med referansenavn knyttet til søket ditt. Ved å søke på sykkel i sporingsfeltet vil det dukke opp pakker som da er merket med sykkel. I tilfellene jeg har funnet får jeg opp initialene til hvem som har mottatt og kvittert for pakken, samt hans signatur og arbeidssted. Med tanke på sikkerhet og personvern er dette strykkarakter! Navigering på den Norske siden kontra den engelske. På den engelske versjonen av siden er informasjon om Digipost og informasjon om tjenester på postkontoret fjernet under produkter og tjenester. Dette er lite brukervennlig for personer som ønsker å lese siden på engelsk heller enn norsk. Dette er trolig gjort av Posten fordi tilbudene ikke er tilgjengelige for kunder utenfor Norge. Men hva med innvandrere og personer som oppholder seg i Norge, men ikke er flytende i Norsk, og da heller ønsker å lese siden på engelsk?

7 Et annet problem oppstår på hovedsiden under valget: Finn postnummer og adresse i Norge og utlandet. Det er kun mulig å søke etter adresser og postnummer i Norge ved dette menyvalget. Jeg har lett og søkt gjennom sidene deres for å finne steder for å finne adresser i utlandet, men uten hell. Har rapportert dette som et bug til Posten, men uten å få svar. Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen. Et av svarene understøtter teorien om at bruk av søkefunksjonen gjør at det er lettere å finne produkter og tjenester, heller enn å navigere seg frem til det. - Navigering var litt klønete, men søkefunksjonen funker godt. Unge bruker søk, eldre bruker menyer. Kan godt legge litt mer jobb i logikken på menyer. Flere utsagn vitner om god brukervennlighet på sidene. - Veldig fin side. Jeg gikk rett inn på "Produkter og tjenester" fordi jeg bare så nyhetssaken på forsiden da jeg prøvde å være rask - ikke at informasjon var ganske fint lina opp der. Da jeg skulle finne fram til åpningstidene for mitt lokale postkontor gikk det ikke an å søke på kommunen min på søkefunksjonen på forsiden. - Jeg synes posten.no er svært brukervennlig. - ganske god oversikt på posten sine sider. De tre som la igjen denne tilbakemeldingen har alle brukt mindre enn to minutter på å gjennomføre alle fire oppgavene. Et annet av svarene fra spørreundersøkelsen var: - Det var fryktelig vanskelig å finne svarene på dette før. På bakgrunn av dette bestemte jeg meg for å finne ut hvordan posten.no har sett ut tidligere.

8 POSTEN.NO ANNO 2000 Bilder hentet fra POSTEN.NO ANNO 2004 Bilder hentet fra

9 Vi kan her se at mye har forandret seg til dagens løsning hvor de har et helhetlig design som er lett navigerbart og holder seg til Postens designmanual som kom med logoendringen i 2008, som da var den største omprofileringen i Norges historie. [5] Utseende og funksjonene som er implementert i dagens løsning fremstår som mer brukervennlige og det er lettere å navigere seg frem til innhold. Konklusjon Vi kan ut i fra undersøkelsen og overstående informasjon konkludere med at posten.no er en brukervennlig side med høy effektivitet. Det er middels kvalitet på navigeringen frem til produkter og tjenester, men mulig å finne frem til ønsket informasjon innenfor en rimelig tidsramme. Benytter du søkefunksjonen vil du fortere finne frem til resultater. Denne har også forbedringspotensial i form av resultatene som kan bli lettere å forstå. Designet er stilrent, lett forståelig og i samråd med Postens designmanual. Dette underbygges med at i 2012 vant Posten.no Farmandprisen for beste nettsted i kategorien ikke- børs. [6] Sikkerheten kunne utvilsomt vært bedre, da personlig opplysninger kan komme på avveie. Selv om siden fremstår som en veldig god side er det fortsatt forbedringspotensial, men stort sett småplukk sammenlignet med andre offentlige etaters nettsider.

10 Oppgave 3 Skisse av løsningsforslag for ny side for Posten.no Som du kan se under er det det ikke gjort store designendinger da Posten.no faktisk er en god og brukervennlig side. Endringene gjør søkefeltet større og mer fremtredende, da vi i utredelsen ovenfor konkluderte med at dette er det mest effektive verktøyet for å finne informasjon. Det er også plassert under sporingssøkefeltet for å danne et mer helhetlig inntrykk på siden. I stedet for å annonsere for sporingsappen til posten i tekstformat, er nå appiconet plassert ved siden av Digipost- appiconet. Disse applikasjonene er viktige for folk da statistikk viser at salget av mobiler og nettbrett øker drastisk sammenlignet med PC- salget. [7] Muligheten til å sjekke hvor pakken er når du faktisk er på vei forbi ditt lokale postkontor er viktigere enn å finne ut at den er kommet frem i det du allerede er hjemme, og har reist forbi postkontoret. Banneret som roterer mellom fire annonser er nå fjernet. Disse er fjernet på grunn av den ikke- konstruktive innvirkningen de har på nettsiden. De virker heller som et forstyrrende element, men har følelsen av å være reklame. Reklame på nettsider har den innvirkningen at hjernen filtrerer det vekk i søken etter informasjon. Og har det ingen praktisk funksjon så fungerer det heller som bloat (unødvendig programvare som er til større distraksjon, tar gjerne opp mye plass [8] ). Siden er med andre ord ikke endret nevneverdig mye endret da den vurderes som høyfunksjonell og effektiv.

11

12 Pressemelding Posten. norge/pressreleases/posten- satser- paa- netthandel- og- digital- post Digipost ruster seg for å takle flere hundre millioner digitale brev. ruster- seg- for- a- takle- flere- hundre- millioner- digitale- brev. 3 Posten.no spørreundersøkelse om brukervennlighet. https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dhdymjrlzfvmd2hjvupi d1vsymfbbfe6ma 4 Mouseover Her er Postens nye symboler Gull til Posten.no og- media/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/gull- til- posten.no Worldwide Traditional PC, Tablet, Ultramobile and Mobile Phone Shipments On Pace to Grow 7.6 Percent in Software bloat Rådata fra spørreundersøkelsen kan finnes her: Dette er et skrivebeskyttet dokument, men kan leses av alle.

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Klassisk retorikk i en visuell verden

Klassisk retorikk i en visuell verden Klassisk retorikk i en visuell verden Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet Studentnummer: 213411 Innlevering: 22.november 2013 Studiested: Universitetet i Bergen DIKULT 250: FORDYPNING

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Bacheloroppgave Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Morten Aalberg, stud.nr 100497 Monika Meistad, stud.nr 100486 MMT376 Bacheloroppgave i Spill og opplevelsesteknologi

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop.

How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. How to Facebook. En grunnleggende veiledning for deg som jobber med Facebook-marketing. Av Takin Kroop. 1 Kapittel 1: Din Facebook page. Siden sin lansering I 2004, har Facebook blitt sett på som en plattform

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Obligatorisk oppgave 3

Obligatorisk oppgave 3 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 3 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig

Detaljer