Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006"

Transkript

1 Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Undersøkelsen ble gjennomført av Tore Aarønæs februar - april 2006

2 Innhold DEL I 1 KORT OM UNDERSØKELSEN SLUTTPRODUKT HOVEDKONKLUSJONER HVA VAR MEST/MINST POPULÆRT SNITTRESULTAT PR SPM GAPANALYSE SESONGEN DETTE LIKTE RESPONDENTENE BEST I DETTE LIKTE RESPONDENTENE MINST I SESONGEN DETTE STÅR ØVERST PÅ ØNSKELISTEN FOR 2006-SESONGEN DETTE ER DET SEILERNE ER MINST INTERESSERT I FOR KOMMENDE SESONG DUGNADSARBEIDE JEG/VI STILLER GJERNE OPP I STARTBODEN:...10 JEG BIDRAR GJERNE I DUGNADSARBEIDE PÅ/RUNDT SEILERHYTTA: JEG KAN GODT TA ET DELANSVAR FOR OPPGAVER I HC-MILJØET (F EKS??):...11 ANDRE TING DU HAR LYST TIL Å GJØRE: ANDRE INNSPILL OPPSUMMERING HVA S KJER VIDERE?...12 Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 2 (12)

3 Del I Overordnede resultater Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 3 (12)

4 1 Kort om undersøkelsen Vi har utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som er blitt kjørt mot alle HCseilerne i februar/mars 2006 Undersøkelsen besto av 18 spm fordelt på 6 områder (se nedenfor) - som ble besvart for hhv 2005-sesongen (hva var du mest/minst fornøyd med) 2006-sesongen (hva er du mest/minst interessert i) For hvert spm kunne man krysse av på en skala 1 til 5 det var også mulig å skrive inn kommentarer denne muligheten er benyttet av mange Spørsmålene er blitt slått sammen i de 6 gruppene for å gi en samlet vurdering Spm har ulik valør, men er for enkelhets skyld ikke vektet ift ordstilling mm Vi har mottatt 17 svar på skjemaet i tillegg to svar i fristil mao 19 svar, hvilket er meget bra Spørsmålene dekket flg områder : Trening/instr Regatta Sosialt/miljø Fasiliteter Rekruttering Informasjon 1. Organisert trening på sjøen 2. Organisert trening på land (teori mm) 3. Tiltrekke oss utenbys seilere 4. Trimmingsregatter i Viksfjord og omegn 5. Utenbys seiling 6. Egne regattaer (NM, Svennern ol) 7. Tiltrekke oss utenbys seilere 8. Treffe andre på Seilerhytta 9. Organiserte sammenkomster på Seilerhytta 10. Organiserte sammenkomster privat 11. Sommeropplag og brygger 12. Dusj og garderobe ol 13. Informasjon om aktivitene våre 14. Er vi flinke nok til å tiltrekke oss nye seilere? 15. Hva med deg - OK å ta med nye seilere på prøvetur? 16. Rundskriv ol Oppslag på Seilerhytta 2 Sluttprodukt Resultatene fra undersøkelsen er delt inn slik: Del I - Sammendrag - Hovedresultater og vurderinger (ca 12 sider) Del II - Resultater på enkeltspørsmål (ca 9 sider) Del I og II distribueres til alle registrerte HC-seilere Del I gjøres i første omgang tilgjengelig for alle andre interesserte. Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 4 (12)

5 3 Hovedkonklusjoner Seilerne er gjennomgående godt fornøyd med opplegget, men vil gjerne at ting skal bli enda bedre. Trening, informasjon og fortsatt fokus på sosialt miljø og rekruttering er de viktigste elementene. Spørreskjema - hva ønsker du deg til sommern? Trening/instruksjon Regatta Sosialt/miljø Fasiliteter vurdering viktighet Rekruttering Informasjon I forhold til 2005 er det størst ønske om forbedring (kap 6) rundt trening på land. På 2. plass kommer Trening på sjøen Rekruttering (ta med andre ut å seile) Informasjonsvirksomhet Forbedre brygger og opplag Andre innspill (kap 10) viser at punktene nedenfor også er viktige : Mer moro og mindre alvor Turseiling og ikke strukturert seiling også viktig Bør vi prøve å få til en seilskole? Balansegang mellom seiling og annen fritid viktig Det er stor spredning på interessen hos seilerne i gruppen noen vil primært seile regatta, mens andre vil helst seile tur og ha det gøy. Dette preget til stor grad mange av de svar og kommentarer som er gitt. Hovedkonklusjonen er imidlertid klar de fleste vil ha mer av det samme : Kategori 2005 (mest fornøyd med..) 2006 (mest interessert i ) Sosialt/Miljø 1 1 Rekruttering 2 2 Informasjon 3 3 Regattaseiling 4 4 Det er mao god sammenheng med hva vi har gjort frem til nå og hva seilerne ønsker seg for kommende sesong. 4 Hva var mest/minst populært 2005 Best fornøyd med Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 5 (12)

6 Rundskriv Egne regattaer Treffe andre på Seilerhytta Minst fornøyd med Org. trening på land Dusj og garderobe Utenbys regatta 2006 Viktigst.. (alle med likt resultat) Egne regattaer Rekruttering Info om aktiviteter Rundskriv Minst viktig Dusj og garderobe Utenbys regatta Utenbys seilere på våre treninger Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 6 (12)

7 5 Snittresultat pr spm Spørreskjema - hva ønsker du deg til sommern? Trening/instr 1. Organisert trening på sjøen 2. Organisert trening på land (teori mm) 3. Tiltrekke oss utenbys seilere 4. Trimmingsregatter i Viksfjord og omegn Regatta 5. Utenbys seiling 6. Egne regattaer (NM, Svennern ol) 7. Tiltrekke oss utenbys seilere Informasjon Rekruttering Fasiliteter Sosialt/miljø 8. Treffe andre på Seilerhytta 9. Organiserte sammenkomster på Seilerhytta 10. Organiserte sammenkomster privat 11. Sommeropplag og brygger 12. Dusj og garderobe ol 13. Informasjon om aktivitene våre 14. Er vi flinke nok til å tiltrekke oss nye seilere? 15. Hva med deg - OK å ta med nye seilere på prøvetur? 16. Rundskriv ol Oppslag på Seilerhytta vurdering viktighet Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 7 (12)

8 6 Gapanalyse Hvor er det størst ønske om forandringer?? "GAP-ANALYSE" Hvor er de største forskjellene 2005 vs 2006 Positive tall indikerer at dette vurderes som viktigere i 2006 i forhold til Organisert trening på sjøen 2. Organisert trening på land (teori mm) 3. Tiltrekke oss utenbys seilere 4. Trimmingsregatter i Viksfjord og omegn 5. Utenbys seiling 6. Egne regattaer (NM, Svennern ol) 7. Tiltrekke oss utenbys seilere 8. Treffe andre på Seilerhytta 9. Organiserte sammenkomster på Seilerhytta 10. Organiserte sammenkomster privat 11. Sommeropplag og brygger 12. Dusj og garderobe ol 13. Informasjon om aktivitene våre 14. Er vi flinke nok til å tiltrekke oss nye seilere? 15. Hva med deg - OK å ta med nye seilere på prøvetur? 16. Rundskriv ol Oppslag på Seilerhytta (0,4) (0,2) - 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 8 (12)

9 sesongen 7.1 Dette likte respondentene best i 2005 NM tur til Sandefjord, NM klubbmesterskapet sammen med Tore. Ps hvor er pokalen? Jeg var overrasket at flere HC var ledig for å kunne prøve seg. Fest og sammenkomstene Free-seiling Atmosfæren i gruppa og alle aktivitetene. Filming med kamera var utrolig kult! Tirsdags-/Lørdagsregatta Stor imøtekommenhet for oss som er nybegynnere Pinsesamling, Sandefjord, NM Stor oppslutning omkring NM, Pinsesamling og Svenner'n, representasjon i VM NM var bra, og vi hadde mange morsomme seilaser på fjorden den sommeren. Morsomme starter, og mye bedre seilprestasjoner i feltet. Stor fremgang! Miljøet er stort sett meget bra. Hyggelig å møte andre seilere/seilerenker uformelt (St. Hans var topp). NM og Svennerseilasen var bra. Også turen til Sandefjord. 7.2 Dette likte respondentene minst i 2005 organization/planning for lite felles turer at noen få seilaser tar for lang tid til at det blir moro. jeg kom for sent i august, det har vært ganske vanskelig til å komme i gang med opplæring. Treningsregattaene Organiseringen rundt treningene på sjøen. Dårlig dugnadsdeltakelse, "Kuppforsøk" på årsmøtet og andre aktiviteter som økte konfliktnivået i foreningen, laber interesse for utenbys seiling Gen Fors og gnisningene med andre i Viksfjord. Litt surr rundt treningsseilasene. At vinden ble borte under Svennern sesongen 8.1 Dette står øverst på ønskelisten for 2006-sesongen organization of activities, planning of how we handle all of our sailors (new recruits, intermediate and advanced) planning for ground crew Få de unge til å seile, så kommer jeg i 2. rekke solskinns-seilaser med vind. Seilaser med start hver runding (noen ganger) Organisert trening/ regatta Få flere ut i båtene. Rekruttere flere. Ha det gøy på vannet Mye lek og moro! Selve treningene bør få en ordentlig tidsplan. Skal vi være på vannet kl 15 så er vi på vannet kl mer info om opplegg på vannet, gjerne med fløyte! Ha det gøy Ønsker å låne båt ved behov. Pinsesamling, Sandefjord, Nordisk, NM Ønsker å få på plass raids (litt lengre seilturer) Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 9 (12)

10 Opprettholde aktivitetsnivået (balansere moro & "alvor"), forbedre struktur/organisering (inkl. tvers av grupper), forbedre deltakelse på dugnader, styrke rekrutteringen Bølgene etter Gen Fors må dempes og vi må bli en integrert del av LS, ikke en egen "klubb" av hyttefolk fra Osloområdet. Vi må få med Larviksfolk og en del av de gode seilerne som er i foreningen. Vi må bli mye bedre på å holde tider og avtale presist på Litt mer turseiling. For eksempel rundt Malmøya, til Stavern, til Svenner osv. Avhengig av sommerværet må jeg også prioritere litt tid til andre ting enn seiling i sommer. 8.2 Dette er det seilerne er minst interessert i for kommende sesong for seriøst opplegg ikke regattaer som tar hele lørdagen og søndagen - Opplegg som tar 1 til 1,5 time er OK veldig lange seilaser. Regattaer Syns det har kommet mange nye seilere nå, så et bedre fokus på selve seilingen/regattaer med fast ma nnskap er jeg interessert i. "upresise" aktiviteter uten struktur og hvor avtalte tidspunkter ikke overholdes etc Utenbys seiling ut over Sandefjord og Åsgårdstrand (NM) Jeg synes vi skal konse om vår egen klubb, ikke Sandefjord eller HC i Norge generelt. for mye alvor Må sørge for at seilingen ikke tar overhånd, og går ut over familielivet. 9 Dugnadsarbeide 9.1 Jeg/vi stiller gjerne opp i startboden: Jeg kan stille her hvis jeg ikke er i stand til å seile med hånden min! Tar min omgang i startbod, i stedet for å seile ja, av og til Kan stille opp når jeg ikke seiler selv. OK Ja, men trenger opplæring.. Vil helst seile OK som før (planlegger Arrangør/Dommer II kurs i vår) Vi stiller opp til det (aller) meste, både i startbod, eller som trener (både M og Y kan det), i følgebåt, eller som mannskap og skipper. Men vi ønsker klar beskjed i forkant. Vi bør ha vaktliste, og ta hver vår turn i startboden. 9.2 Jeg bidrar gjerne i dugnadsarbeide på/rundt Seilerhytta: Jeg er med! Kan godt hjelpe til, men ikke ansvaret ja. Tar gjerne i et tak når jeg har tid. OK Ja ja. OK JA!!- her må vi sørge for at vårt miljø er langt bedre representert og ikke oppfattes som "gratispassasjerer" Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 10 (12)

11 Såfremt vi er i området. Deltar der det trengs. 9.3 Jeg kan godt ta et delansvar for oppgaver i HC-miljøet (f eks??): bygging av ny utsettingsrampe Nei OK JA!! - særlig arrangementer! Dette får vi diskutere. Er usikker på hva det skulle være. Er også i ny jobb, og vet ikke helt hvordan sommeren blir. 9.4 Andre ting du har lyst til å gjøre: Tar gjerne med nye folk ut i båt flytte HC. Området til vestsiden av seilerhytta Seile! Følgebåt, etc Vi må få "orden" på utleiesystemet og lage avtaleverk for "bedriftsseiling" - vi må få oppnevnt ansvarlige her Hva med å lage vaktlister før sesongen, der ansvaret for startbod sirkulerer blant 6-8 personer. Det samme kan gjøres når det gjelder treningsansvar, slik at en person har ansvaret hver gang (blant for eksempel Brian, Tore, Pål, Morten og jeg) 10 Andre innspill Sesong. Vi ser at mai er for tidlig for programfestet start. Det er kun for de mest ivrige og de klarer seg selv- ordner opp og får til ting like vel. Mener start bør settes til ca. 1. juni. (klaffer med pinsen i år) Tilvekst: Deltakere: LS båtene: Nye medlemmer: Org. seiling: Bakkemannskap: Utenbys seiling. Teori: Bedriftsseiling: Her bør målet være 1-2 båter, men nok vanskelig Her synes jeg ikke vi skal sette noen mål, Her bør det være kjøreregler. Nå er NM utenbys og muligens ikke samme problemstilling, men kriterier for bruk bør settes. Det blir lett sure miner når noen av oss som har båt tar LS båter også. Hvorledes prioriteres dette? Her har vi et potensiale i lokalbefolkningen Tirsdag, torsdag og lørdag er for ofte, dersom det skal være "litt" obligatorisk. Jeg tror tirsdag til obligatorisk trening/regatta og så enkelte lørdager til "seriøs" regatta, men ikke slik at vi bruker hele helgen til seiling. Her stiller jeg når det er "min" familie som har tur. Vi bør komme oss til Sandefjord og seile regatta. Her bør det legges inn mer teori. Kan noen lage et opplegg på PC hvor båter kommer seilende???? Her bør det inn en avklaring, samt evt godtgjørelse. Ble vel bestemt at i alle fall ungdom skulle ha en godtgjørelse for å stille opp. Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 11 (12)

12 NM Et forslag; Flere forslag Det er vel ikke aktuelt med et HC 16 NM til i Viksfjord denne sesongen? Like greit for flertallet av ungdommen tror jeg. De ivrigste får reise rundt på regattaer. (glasnost og perestroijka overfor LS) En sommeruke med HC seiling for ungdom i Larvik og Viksfjord. Noe bortimot tilsvarende det som skjer i Optimistklassen, men tilpasset teenagers fra 13 år. Mandag-fredag... eller onsdag-lørdag er to muligheter. Man begynner dagen til felles frokost kl. 11. Man bygger videre på det som har vært vellykket. Læring, trening og moro i fjorden Felles HC tur til militærleiren i Stavern med trening i felt under oberst Karoline. Malmøya rundt dersom været tillater det. Seiltur til Colin Archers hjem med strandhogg på Fritzøe Brygge etc. Grillutflukt / volleyball til Sør i Ommane. Ballspill, orientering etc. 11 Oppsummering hva skjer videre? Undersøkelsen har gitt oss mye bra input i arbeidet med å lage en god plan for sesongen vil vi prøve å bygge inn de signalene som har kommet frem gjennom undersøkelsen. Dette vil bli presentert og vi åpner for diskusjon om dette - på et eget møte lørdag 3. juni Spørreundersøkelsen hoverdtall final.doc Side 12 (12)

Statusrapport HobieCat-satsning Larvik Seilforening 2003

Statusrapport HobieCat-satsning Larvik Seilforening 2003 Statusrapport HobieCat-satsning Larvik Seilforening 2003 Viksfjord, 30. september 2003 Tore Aarønæs INNHOLD 1 OPPSUMMERING...3 2 UTGANGSPUNKT...4 3 BÅTANSKAFFELSER...4 4 DELTAKERE...4 5 AKTIVIT ETER...5

Detaljer

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Mitt VM-eventyr startet allerede høsten 2010 og er nok litt anderledes. Etter å ha jobbet med UAV (Ubemannede Fly) i mange år, trengte jeg en rolig hobby. Roboter

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2012

Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Styrets sammensetning Leder: Helge Andreassen Nestleder: Hege Kvalnes Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Remi Rasmussen Styremedlem: Ivar Westvig Styremedlem: Steinar

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

ARENDALS SEILFORENING

ARENDALS SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING ÅRSMØTE 2014 Torsdag 19.februar 2015 kl. 18.00 DAGSORDEN: 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

106 SEILmagasinet 2008/4. et finnes

106 SEILmagasinet 2008/4. et finnes s BEGYNN Å SEILE REGATTA: Det tar tid å skape et godt regattalag. Det som skal til er mange timer sammen på vannet, men veien frem er morsom. D TEKST: et finnes Andreas Wettre mange FOTO: Asbjørn grunner

Detaljer

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025

nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025 nr 2-2013 Hva skjer sesongen 2013 Bjørvikasprinten 1. mai Tirsdagsregatta OS mot 2025-1 - OSLO SEILFORENING Org.nr. 976 736 699 Postadresse: Postboks 686 Skøya, 0214 Oslo Lev. adresse: Herbernveien v/brygge

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer