Spørreundersøkelse 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse 2007"

Transkript

1 Spørreundersøkelse 2007 Totalt antall svar: 109 Hytteforeningen har som strategi å gjøre Østfjellet til et trygt og hyggelig sted å være for alle som ferdes i fjellet. Vi har til nå prioritert følgende områder: Skiløyper/skiløypenett. Sikkerhet/ vei/bom/autovern/skilting. Infrastruktur/vann/avløp. Bredbånd. Oppslagstavle. Jeg er enig i denne prioriteringen A) Ikke enig 1.83% 2 B) Litt enig 5.5% 6 C) Enig 46.8% 51 D) Helt enig 45.9% 50 Skiløypenett. Hytteforeningen har gått i dialog med EU/EØ og grunneiere for å forbedre allerede eksisterende skiløypenett samt å utvide selve løypenettet. Løypenettet ble bedre sist vinter, men vi må prioritere våre ressurser for å få til et enda bedre løypenett til de kommende vintrene. Jeg er enig i denne ressursfordelingen: A) Ikke enig 0.917% 1 B) Litt enig 10.1% 11 C) Enig 35.8% 39 D) Helt enig 53.2% 58 Et godt skiløypetilbud er svært viktig for meg, og er avgjørende for at jeg skal trives i fjellet vinterstid:

2 A) Ikke enig 3.67% 4 B) Litt enig 13.8% 15 C) Enig 25.7% 28 D) Helt enig 56.9% 62 Vi bør satse på å bruke veinettet fra vannbassenget, forbi Hovdenseter, Solheim og videre inn til Nyseterveien og veien opp mot Hognsjøen som et alternativ til det eksisterende løypenettet: A) Ikke enig 2.75% 3 B) Litt enig 24.8% 27 C) Enig 40.4% 44 D) Helt enig 29.4% 32 E)? 2.75% 3 Vi prioriterte løypekjøring ned til Landveisskarven sist vinter. Jeg går ofte denne løypa selv: A) Aldri 37.6% 41 B) Noen ganger i løpet av 54.1% 59 vintere... C) Ofte 6.42% 7 D)? 1.83% 2 Jeg liker best å gå innover fjellet og ønsker mer regelmessig oppkjøring av Hognsjørunden

3 A) Ikke enig 6.42% 7 B) Litt enig 34.9% 38 C) Enig 39.4% 43 D) Helt enig 18.3% 20 E)? 0.917% 1 Vei. Standarden på Østfjellveien er dårlig og må utbedres. Hytteforeningen må legge press på EU for å heve standarden betydelig. A) Ikke enig 9.17% 10 B) Litt enig 24.8% 27 C) Enig 25.7% 28 D) Helt enig 39.4% 43 E)? 0.917% 1 Jeg ønsker autovern på de mest utsatte strekningene opp til fjellet: A) Ikke enig 13.8% 15 B) Litt enig 26.6% 29 C) Enig 22.9% 25 D) Helt enig 35.8% 39 E)? 0.917% 1 Jeg ønsker hastighetsbegrensning fra søppelconteinerne og videre inn mot hyttefeltene.

4 A) Ikke enig 5.5% 6 B) Litt enig 11.9% 13 C) Enig 37.6% 41 D) Helt enig 45% 49 Jeg synes følgende hastighetsbegrensning er nødvendig: A) 30 km/t 11% 12 B) 40 km/t 67.9% 74 C) 50 km/t 15.6% 17 D) 60 km/t 0.917% 1 E)? 4.59% 5 Østfjellveien må være forkjørsvei og skilt må settes opp i hele veinettet: A) Ikke enig 19.3% 21 B) Litt enig 10.1% 11 C) Enig 30.3% 33 D) Helt enig 39.4% 43 E)? 0.917% 1 Brøytingen sist vinter var tilfredsstillende og er hva vi må forvente oss:

5 A) Ikke enig 10.1% 11 B) Litt enig 11.9% 13 C) Enig 51.4% 56 D) Helt enig 26.6% 29 Jeg er plaget av veistøv og ønsker å prioritere salting av veinettet sommertid: A) Ikke enig 42.2% 46 B) Litt enig 33.9% 37 C) Enig 14.7% 16 D) Helt enig 9.17% 10 Infrastruktur. Jeg er bekymret for at den utvidede hyttebyggingen kan forårsake dårligere tilbud hva gjelder vanntilførsel og avløp A) Ikke bekymret 6.42% 7 B) I liten grad bekymret 26.6% 29 C) Bekymret 38.5% 42 D) I stor grad bekymret 28.4% 31 Jeg har allerde merket forskjell på spillvann og vanntrykk:

6 A) Ingen endring 47.7% 52 B) Liten endring 41.3% 45 C) Stor endring 10.1% 11 D)? 0.917% 1 Magnhildbrennskarven. Styret har skrevet en betenkning til kommunen over den planlagte utbyggingen rundt Magnhildbrennskarven. Skarven er viktig for meg og mitt velvære i fjellet: A) Ikke enig 6.42% 7 B) Litt enig 12.8% 14 C) Enig 20.2% 22 D) Helt enig 59.6% 65 E)? 0.917% 1 Jeg har i min kontrakt en klausul om at Magnhildbrennskarven ikke skal utbygges: Ja 3.67% 4 Nei 83.5% 91? 12.8% 14 Magnhildbrennskarven er en perle som ikke må røres og jeg er villig til å strekke meg langt for å forhindre en evnt utbygging

7 A) Ikke enig 8.26% 9 B) Litt enig 22% 24 C) Enig 22.9% 25 D) Helt enig 43.1% 47 E)? 3.67% 4 Knutdammen. Jeg savner en dam/lite tjern og ser på en evnt dam på myra bak Magnhildbrennskarven som et interessant prosjekt. A) Ikke enig 29.4% 32 B) Litt enig 17.4% 19 C) Enig 19.3% 21 D) Helt enig 31.2% 34 E)? 2.75% 3 Kostnadenen ved et evnt damprosjekt må bli et spleiselag mellom intressentene i fjellet. A) Ikke enig 31.2% 34 B) Litt enig 21.1% 23 C) Enig 20.2% 22 D) Helt enig 22% 24 E)? 5.5% 6 En delfinansiering gjennom medlemsavgiften til hytteforeningen betyr i utgangspunktet at ikke-medlemmer fraskriver seg rettigheten til å fiske i dammen:

8 A) Ikke enig 17.4% 19 B) Litt enig 17.4% 19 C) Enig 24.8% 27 D) Helt enig 33.9% 37 E)? 6.42% 7 Jeg har erfaring/kompetanse fra tilsvarende prosjekter og sier meg villig til å være med i en eventuell prosjektgruppe: A) Ingen kompetanse 84.4% 92 B) Ingen kompetanse men 10.1% 11 villig ti... C) Kompetanse 1.83% 2 D) Kompetanse og villig til 0% 0 å vær... E)? 3.67% 4 Forlenging av slalombakken. Jeg ser på dette som et intressant prosjekt og tror det vil gjøre Østfjellet til et attraktivt sted for også ungommen å være i fremtiden: A) Ikke enig 16.5% 18 B) Litt enig 20.2% 22 C) Enig 26.6% 29 D) Helt enig 34.9% 38 E)? 1.83% 2 En forlengelse av slalombakken ned til Engeren vil gjøre Østfjellet til et mini-trysil, noe jeg ikke er intressert i:

9 A) Ikke enig 48.6% 53 B) Litt enig 19.3% 21 C) Enig 9.17% 10 D) Helt enig 22.9% 25 Jeg har erfaring/kompetanse fra tilsvarende prosjekt og er villig til å være med i en eventuell prosjektgruppe: A) Ingen kompetanse 92.7% 101 B) Ingen kompetanse men 4.59% 5 villig ti... C) Kompetanse 0.917% 1 D) Kompetanse og villig 0% 0 til å vær... E)? 1.83% 2 Jeg kunne tenke meg en gang i fremtiden å gå inn i hytteforeningens styre: Villig 22% 24 Ikke villig 71.6% 78? 6.42% 7 Om jeg skulle prioritere hva som er viktigst for meg, vil jeg gjøre prioritere først: Skriv deretter dine 2 neste prioriteringer i kommentarboksen:

10 A) 1. Skiløyper. 35.8% 39 B) 2. Alpinbakke 6.42% 7 C) 3. Knutdammen. 4.59% 5 D) 4. Ingen utbygging av 25.7% 28 Magnhild... E) % 13 Veisikring/Autovern/Hastigh... F) 6. Veistandard 2.75% 3 G) 7. Bedre brøyting/salting 0.917% 1 H) 8. Infrastruktur 9.17% 10 vann/avløp I) 9. Annet 0.917% 1 J)? 1.83% 2 Hytteforeningen har registrert en del bekymring fra enkelte hytteiere, som følge av at sauen har uteblitt, at vegetasjonen i fjellet nå tar overhånd. A holde vegetasjonen i sjakk bør være den enkeltehytteiers ansvar innenfor sin tomt og i veikanten tilsluttet tomten. De som fester sine tomter tar selv kontakt med grunneiere for evnt å få tillatelse til felle trær: A) Ikke enig 3.67% 4 B) Litt enig 7.34% 8 C) Enig 40.4% 44 D) Helt enig 47.7% 52 E)? 0.917% 1 Hytteforeningen bør gå i inngrep med EU og ØG og utarbeide en plan for hva som er akseptabel hogst utenfor tildelte tomter i hyttefeltet.

11 A) Ikke enig 8.26% 9 B) Litt enig 14.7% 16 C) Enig 39.4% 43 D) Helt enig 34.9% 38 E)? 2.75% 3

12

13 Kontaktperson: Truls Gustavsen,

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER

FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER TEMA NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK - Norsk veibygging er dessverre fremdeles prosjekt- og bompengestyrt, og preget av en ødeleggende oppsplitting i klattvis

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er

Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Telenor har dårlig mobildekning i noen fjellområdene i Ål kommune og nettet er Møte med rådmannen i Ål kommune Dato / Sted 02.04.13, Ål Til stede Tone Tveito Eidnes Ål kommune (rådmann) Aud L. Krook Rita Roarsen ÅHF ÅHF Referent Rita Roarsen Sak 1: Hvordan har det gått med...? a.

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

ETTERRETTELIG SKRIVING NORSK VEISTANDARD

ETTERRETTELIG SKRIVING NORSK VEISTANDARD ETTERRETTELIG SKRIVING NORSK VEISTANDARD Av Eivind Mathisen 04.10.2012 Innhold: INNHOLD:... 1 INNLEDNING/PROBLEMSTILLING... 1 OM NORSK VEISTANDARD... 2 TRAFIKKSIKKERHET... 3 MIDLER... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo

Medlemssøk v.2.0. NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo Medlemssøk v.2.0 NO 982 111 986 MVA Innhold Introduksjon...3 Sette opp informasjonsfeltene for medlemssøk...3 Medlemssøket...5 Nytt medlemssøk...5 Overskrive lagrede søk...8 Introduksjon Dagens søkefunksjon

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer