Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013"

Transkript

1 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013

2 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig deltid i varehandelen Fakta og myter Støtte opp om organisasjonenes prosjekt i regi av deltidssatsningen

3 Tre spørreundersøkelser Spørreundersøkelse blant butikksjefer og avdelingsledere i 5 kjeder Gjennomført januar/februar 2012 Spørreundersøkelse blant tillitsvalgte Gjennomført januar/februar 2012 Spørreundersøkelse blant deltidsansatte Gjennomført desember/januar intervjuer

4 Hva er vi opptatt av? Omfanget av ufrivillig deltid Hvilke tiltak og strategier kan bidra til at ansatte som ønsker større stillinger, oppnår dette? Stillingsstørrelse og bemanningsutfordringer Sett fra ledere, tillitsvalgte og ansattes ståsted Fortrinnsretten Kjennskap, bruk og forutsetninger for å hevde denne

5 Om bransjen Høy deltidsandel Mange unge Mange som kombinerer skolegang og ekstrajobb Men også en god del som blir i bransjen over tid Kjeder viktige Men stor variasjon i størrelse på arbeidsplassene Mange har lange åpningstider Påvirker bemanningsbehov og strategi Butikkmedarbeidere i varehandel (AKU 2009) Deltid, student, skoleelev m.v 38 % Deltid, yrkesaktiv 32 % Heltid 30 %

6 Prosent Hvor mange vil jobbe mer? Alle Ikke student Student

7 Prosent Hvem er det som vil jobbe mer? Yngre arbeidstakere Arbeidstakere med kort ansiennitet De som ikke er i en studiesituasjon Mest vanlig på arbeidsplasser med høy deltidsandel «Ventetid» på større stilling? Ansatte som ønske større stilling (unntatt studenter og elever) år år 50 år og mer Under 3 år 3-9 år 10 år og mer Alder Ansiennitet

8 Å si ja til ekstravakter en sentral strategi for de som vil jobbe mer I alt Ønsker lengre arbeidstid Fornøyd med dagens arbeidstid % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ukentlig eller oftere 2-3 ganger i måneden Sjelden Aldri

9 Når er det ledig tid? Lørdag ettermiddag/kveld (17 og utover) Behov for ekstravakter når det er sykdom eller ekstra mye gjøre Fredag sen ettermiddag/kveld Lørdag dagtid Mandag-torsdag ettermiddag (17 og utover) Mandag-fredag på dagtid % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært vanskelig Ganske vanskelig Verken lett eller vanskelig Ganske lett Svært lett

10 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Men (flere) kvelder og lørdager lite populært.. 0 % Ønsker større Fornøyd Ønsker større Fornøyd Ønsker større Fornøyd Ønsker større Fornøyd Å jobbe mer på lørdag på dagtid Jobbe flere ettermiddager eller kvelder på ukedager Jobbe mer på lørdag ettermiddag eller kveld Ta ekstravakter Svært aktuelt Nokså aktuelt Verken aktuelt eller uaktuelt Nokså lite aktuelt Svært lite aktuelt Ikke sikker

11 Langt flere vil jobbe på flere avdelinger eller påta seg nye oppgaver 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Ønsker større Fornøyd Ønsker større Fornøyd Ønsker større Fornøyd Jobbe i flere avdelinger eller påta deg andre typer oppgaver enn du har i dag Jobbe i annen butikk i samme kjede Delta i opplæring for å kunne utføre andre typer arbeidsoppgaver Svært aktuelt Nokså aktuelt Verken aktuelt eller uaktuelt Nokså lite aktuelt Svært lite aktuelt Ikke sikker

12 Mismatch og match (i) Arbeidstidens plassering For butikksjefene: Mest krevende å fylle ekstravakter og ettermiddag/kveld i helgene De ansatte: ønsker ikke at mer av arbeidstiden legges på kveld og på lørdag de som er fornøyd med dagens arbeidstid er særlig negative Hvis arbeidsplanene må legges om For alle? Eller kun de som ønsker større stilling? Ekstravakter Ansatte ser ekstravakter som mer aktuelt (kan styre dette selv) Alltid behov hos arbeidsgiver Men kan være usikkert

13 Mismatch og match (ii) Jobbe på tvers? Både ledere og ansatte er positive til å øke stillingene gjennom å jobbe på flere avdelinger og (ev. delta) opplæring for å kunne utføre flere oppgaver Organisering av arbeidsplanene Ledere: det må bli lettere å endre arbeidsplanene på kort sikt Tillitsvalgte: lederne må bli flinkere til å tenke større stillinger når arbeidsplanene settes opp

14 Hva har du gjort for å få større stilling? Tatt ekstravakter når det er behov 86 Kontaktet arbeidsgiver med ønske om utvidet stilling 75 Søkt andre stillinger hos nåværende arbeidsgiver 21 Krevd større stilling med utgangspunkt i fortrinnsrett for deltidsansatte til større stilling Kontaktet tillitsvalgt eller fagforening og spurt om hjelp Ingen av de nevnte Prosent

15 Stillingene øker etterhvert 1/3 av de som er fornøyd med nåværende arbeidstid, har fått økt stillingsstørrelse siste fire år Hvordan? Flest har henvendt seg til arbeidsgiver Et mindretall har henvendt seg til fagforening eller benyttet fortrinnsretten Starte med liten stilling og øke etter hvert?

16 1/3 kjenner til fortrinnsretten Kjenner til bestemmelsen om fortrinnsrett I alt 33 Fornøyd med arbeidstiden Ønsker større stilling Ikke organisert Organisert år år år år år Prosent

17 Bruk av fortrinnsretten Bekjentgjøres stillinger internt? Ansatte: Drøye halvparten av de ansatte sier at stillinger alltid eller som oftest bekjentgjøres internt Tillitsvalgte og ledere Intern rekruttering er vanlig, både gjennom oppslag og mer uformelt Jo større butikk, jo mer formalisert rekruttering Bestemmelsen brukes (men av et mindretall) 1/3 av lederne og om lag halvpartene av de tillitsvalgte i de fem kjedene har hatt henvendelser om fortrinnsrett Et mindretall av de ansatte viser også til denne

18 Hvorfor deltid? Fornøyd Et stort flertall liker å jobbe og ha noe fri Rundt 40 prosent sier at det er for slitsomt å jobbe heltid Like mange er i utdanning Minst oppslutning Større stilling ville føre til flere ubekvemme vakter Omsorgsforpliktelser gjør det vanskelig å jobbe fullt Ønsker større stilling Mange liker å jobbe og ha noe fri Få i denne gruppen begrunner deltid med skolegang eller at heltidsstilling er for slitsomt Den påstanden som får størst oppslutning er at det ikke tilbys full stilling

19 Avslutning En bransje organisert rundt mange deltidsstillinger Drivkrefter både fra bransjen og de som rekrutteres til bransjen Deltid oppleves som en mindre utfordring for bransjen, enn f.eks. i sykehusene og kommunene En av fem ønsker større stilling Dilemma: er det en avveining mellom større stillinger og flere vakter på upopulære tidspunkt? For alle? Eller kun for de som ønsker større stilling? Ekstravakter oppleves som mer fleksibelt enn flere kvelder fast? Tålmodighet? Stillingene blir større, men det tar tid Finnes det lure måter å øke stillingsstørrelsen på? Plantasjen og Meny

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen.

Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen. Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen. Utgitt av Virke og Handel og Kontor 2013 Vi vil redusere ufrivillig deltid Norge er et land der både menn og kvinner i stor grad deltar

Detaljer

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv

2/2004. Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2004 Øker lønnsforskjellene i Norge? Barn eller høy lønn: Må kvinner velge? Hvor stor arbeidskraftreserve er de undersysselsatte? Midlertidige ansatte i norsk arbeidsliv Yrkesarbeid

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt. Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker

Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt. Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 Fafo 2015 ISSN 0804-5135 Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer