Sjekkliste for spørreundersøkelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for spørreundersøkelser. www.easyfact.no"

Transkript

1 Sjekkliste for spørreundersøkelser

2 Siden du har bestilt denne sjekklisten for utforming av spørreundersøkelser, er du antakelig klar over fordelene med gjennomføring av nettbaserte spørreundersøkelser. Imidlertid er det også en del fallgruver knyttet til slike undersøkelser. Et godt verktøy hjelper deg med gjennomføringen av undersøkelsen, men du må selv ta ansvaret for at undersøkelsen gir deg et riktig bilde av virkeligheten. Dersom undersøkelsen bygges opp på en uheldig måte, kan du risikere at resultatene ikke gir en god gjenspeiling av virkeligheten. I noen tilfeller blir resultatet rett og slett misvisende. Denne sjekklisten forteller deg hvilke ting du bør være spesielt oppmerksom på. Målgruppen er deg som har ingen eller noe erfaring med utarbeidelse av spørreundersøkelser, og ønsker litt hjelp på veien. Easyfact Easyfact er leverandør av et verktøy for gjennomføring av nettbaserte spørreundersøkelser. Verktøyet er blant de mest brukervennlige på markedet, og det inneholder alt man trenger for å kunne gjennomføre slike undersøkelser. Vi tilbyr Easyfact Standard, Easyfact Professional og Easyfact Ultimate til våre kunder. Vi kan også tilby en gratisversjon med navn Easyfact Free. Webadresse: easyfact.no Telefon: E-post:

3 Undersøkelsen Hvem er du? Fortell respondenten hvem du er. Oppgi navn på bedrift, organisasjon, idrettslag, borettslag, arbeidsgiver eller annen enhet du representerer. Eksempel: Vi i Firma AS ønsker å gjennomføre en undersøkelse. Visuell profil Bruk logo, fargepalett, skrifttyper og andre visuelle elementer som kjennetegner organisasjonen du representerer. Dette bygger tillit. Hvorfor spør du? Fortell hva som er bakgrunnen og motivasjonen for å gjennomføre undersøkelsen. Respondenten har rett til å vite dette, og det kan gjøre han tryggere på å svare. Eksempel: Vi i Firma AS ønsker å gjennomføre en undersøkelse for å finne ut hvor fornøyde våre kunder er med våre produkter. Hvordan er respondentene plukket ut? Fortell hvordan respondenten har blitt plukket ut til å delta i undersøkelsen. Er han kunde? Er han arbeidstaker? Er han kursdeltaker? Eksempel: Vi ønsker derfor å stille deg noen spørsmål i forbindelse med at du har handlet hos oss i løpet av de siste 12 månedene. Unngå for lange spørreskjemaer De færreste har tålmodighet til å bruke mer enn minutter på en enkelt spørreundersøkelse. Selv 10 minutter kan virke svært lenge. Husk at du låner andres tid. Dette betyr at du bør effektivisere spørsmålene dine. Still bare helt nødvendige spørsmål. Ikke still ekstraspørsmål som kanskje kan være nyttige å ha, men som du strengt talt ikke trenger her og nå. Dersom spørreundersøkelsen din er for lang, kan det lett føre til at respondenten avbryter før den er fullført. Eller verre: Går lei og svarer tilfeldig på de siste spørsmålene. Fortell respondenten på forhånd hvor lang tid det tar å svare på undersøkelsen. Eksempel: Det tar omtrent fem minutter å svare på undersøkelsen. Vi håper du vil ta deg tid til å gi oss tilbakemelding.

4 Anonymitet Fortell respondenten om det er mulig å spore svaret tilbake til han. Fordelen med anonyme undersøkelser er at respondenten svarer ærligere på personlige spørsmål. Fordelen med ikke-anonyme undersøkelser er at svarene blir mer seriøse. Dessuten blir analysemulighetene større ettersom du kan krysskoble med andre opplysninger om respondenten. Eksempel på tekst: Du svarer anonymt på denne undersøkelsen. Firma AS har ikke mulighet til å spore et svar tilbake til den som svarer. Språk Muntlig språk Unngå snirklete og omstendelige setninger. Eksempel på omstendelig setning: Når du tenker på det videre løpet for din utdanning og valg av akademisk retning: Hvilken utdanningsgrad har du som målsetning å oppnå etter fullført studium ved vår utdanningsinstitusjon? Skriv heller dette: Tenk på din videre utdanning: Hvilken grad sikter du imot? Korte setninger En tommelfingerregel sier: Tell antall ord i setningen. Regn deretter ut hvor mange prosent av ordene som er mer enn seks tegn lange. Legg sammen disse to tallene, og du kommer fram til en poengsum. Dersom denne poengsummen er over 60, er setningen for lang. Unngå vanskelige ord Ikke bruk akademiske begreper eller begreper som først og fremst brukes innenfor bestemte fagfelt. Man risikerer at respondenten ikke forstår den eksakte definisjonen av ordet, og dermed svarer upresist. Eksempler på vanskelige ord: Adekvat, legitim, amnesti, respondent, arbeidsstasjon, nåverdi Bruk veldefinerte og entydige begreper Enkelte begreper kan være tvetydige. Var sikker på at respondenten forstår hva du mener. Eksempel: Har du som elev vært utsatt for mobbing i løpet av de siste to månedene? Hva er egentlig grensen for mobbing? Når går uskyldig erting over til å bli systematisk mobbing? Skal man regne med engangstilfeller, eller er kravet at mobbingen gjentar seg ofte? I så fall hvor ofte? Ulike respondenter vil ha forskjellig forståelse av dette, så du må utdype hvor du som spørsmålsstiller trekker grensen.

5 Spørsmålene Nøytrale spørsmål Unngå spørsmål som indikerer et bestemt sett med verdier. Vær også forsiktig med formuleringer i tilleggsopplysninger. Begge deler kan lede respondenten til å svare i en bestemt retning. Uheldig formulering: Vi i Firma AS har nylig gjennomført et ansiktsløft av vårt kundemagasin, og vi har lagt stor vekt på at det skal gi deg nyttig informasjon om våre produkter. Synes du kundemagasinet har blitt bedre? Bedre formulering: I hvilken grad er du enig i at vårt kundemagasin gir deg nyttig informasjon om våre produkter? Vær forsiktig med normer og tabuer Respondenter har en tendens til å forskjønne sine svar i henhold til samfunnets normer. Et eksempel på dette er måling av alkoholforbruk. Respondenter vil ofte rapportere at de drikker mindre alkohol enn de faktisk gjør. De vil også rapportere at de trener mer enn de faktisk gjør. Årsaken til dette kan være at de ikke ønsker å innrømme overfor seg selv at de drikker for mye og trener for lite. En mulig teknikk for å omgå dette er å plassere de mest tabubelagte alternativene først. Eksempel: Hvor mange alkoholenheter har du drukket siste 30 dager? 7-8 alkoholenheter 5-6 alkoholenheter 3-4 alkoholenheter 1-2 alkoholenheter Ingen alkoholenheter (Begrepet alkoholenhet må selvsagt defineres.)

6 Unngå implisitte forutsetninger Ikke still spørsmål som inneholder implisitte forutsetninger. Eksempel: Hvilken avis / hvilke aviser leste du i går? Dette forutsetter at respondenten faktisk er avisleser til daglig. Det er en implisitt forutsetning som ikke vil være gyldig for alle respondenter. Respondenter som ikke leser aviser til daglig, vil kanskje også la seg forlede til å svare en tilfeldig avis. Det er bedre å dele spørsmålet i to: Leste du en eller flere aviser i går? Ja Nei Hvis du svarte ja på forrige spørsmål: Hvilken/hvilke aviser leste du i går? Spørsmål med alternativer eller fritekstsvar? Et spørsmål som besvares ved å velge blant alternativer kalles gjerne et lukket spørsmål. Eksempel: Hvilke former for fysisk trening bedriver du regelmessig? Flere valg er mulig. Du kan også velge ingen. Trening i regi av idrettslag Trening i kommersielt helsestudio Individuell trening utenfor idrettslag og kommersielt helsestudio Et spørsmål som besvares med fri tekst kalles gjerne et åpent spørsmål. Eksempel: Dersom du har benyttet deg av drosje i løpet av de siste 30 dagene: Kan du nevne navnet på en eller flere av drosjefirmaene du var kunde hos? Fordelen med spørsmål med alternativer er at det går raskt å svare. Dessuten er det lett å sammenfatte svarene etterpå. Men det er viktig at du ikke lar det være noen tvil for respondenten hvordan de ulike alternativene skal tolkes. Fordelen med spørsmål med fritekstsvar er at det tillater respondenten å tenke fritt. Dette kan gi input som du ikke har forutsett. Men det kan være vanskelig å tolke svarene som kommer inn. Det er vanligst å bruke spørsmål med alternativer ved spørreundersøkelser. Men dette krever at du har god innsikt i temaet det spørres om, at du er i stand til å lage en uttømmende liste med svaralternativer og at det ikke kan oppstå tolkningsproblemer.

7 Spørsmål med rangerte alternativer Rangerte alternativer befinner seg på en verdiskala. Eksempel på rangerte alternativer: Hvor mange ganger trente du i forrige uke? Ingen ganger En gang To eller tre ganger Fire ganger eller flere Balansér svaralternativene Bruk alltid like mange positivt og negativt ladede svaralternativer, og suppler med et verdinøytralt alternativ i midten. Det vanligste er å bruke fem alternativer. Eksempel: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med svartiden vår? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Ikke bruk mer enn syv alternativer. Mange har problemer med å forholde seg til lengre skalaer enn dette. Unngå også så lite som tre alternativer ettersom en så kort skala fort blir unyansert. Ikke abstrakte svaralternativer Gi en konkret håndfast beskrivelse av hvert enkelt alternativ. Ikke bruk abstrakte poengskalaer. Ulike respondenter vil tolke skalaene ulikt. Vær konkret. Eksempel: Hvilket terningkast vil du gi vår kundeservice? Hva betyr egentlig terningkast 4? Er terningkast 6 dobbelt så bra som terningkast 3? Bruk heller skalaen i forrige eksempel. Kun velge ett alternativ? Rangerte alternativer er som regel gjensidig utelukkende. Det blir derfor ofte meningsløst å kunne velge mer enn ett alternativ.

8 Entydige grenser mellom alternativene? Gjør respondenten i stand til å velge ett og bare ett alternativ. Eksempel på flertydige alternativer: Hvor gammel er du? 0-20 år år 40 år eller mer Hva skal respondenten svare dersom han er 20 år? Bedre forslag: Hvor gammel er du? 0-20 år år 41 år eller mer Ta med alternativet vet ikke? Dette alternativet sikrer at respondenter som ikke klarer å ta stilling til de ordinære alternativene, ikke svarer i hytt og pine og dermed påvirker resultatet uheldig. Vær imidlertid klar over at et eksplisitt vet ikke -alternativ kan føre til at også noen av de som burde ha svart på de ordinære alternativene svarer vet ikke. Man kan løse dette ved å ikke ta med alternativet vet ikke, men i stedet la det være frivillig å velge et av de ordinære alternativene. Forskning viser at 20-30% flere svarer vet ikke dersom dette er et eksplisitt alternativ. Dele opp vet ikke? Det er flere grunner til at en respondent kan tenkes å svare vet ikke : Han har ikke høyt nok kunnskapsnivå om eller innsikt i temaet som det spørres om. Han har så god innsikt i temaet at han synes det blir unyansert å velge blant et av alternativene. Det er ikke relevant for respondenten å svare på spørsmålet. Han ønsker ikke å svare av prinsipielle grunner. Ønsker du å skille mellom disse mulighetene? I så fall bør du dele opp vet ikke i flere alternativer. Men pass på at det ikke blir for mange slike alternativer. Da kan de ordinære alternativene lett drukne.

9 Spørsmål med sidestilte alternativer Sidestilte svaralternativer har ingen rangordning. Det ene svaret har like stor verdi som et annet. Eksempel: Hvilke kollektivtransportmidler har du benyttet deg av i løpet av de siste 30 dagene? Flere valg er mulig. Du kan også velge ingen. Buss Tog Trikk T-bane Båt Vurdér tilfeldig stokking Respondenter vil oftere velge et av de tidligere alternativene i en liste med sidestilte alternativer. Dette kan utlignes ved at man gjør en tilfeldig stokking av alternativene slik at rekkefølgen varierer. Komplette alternativer? Har du tatt med alle tenkelige alternativer? Finnes flere alternativer som du ikke har tenkt på? Eksempel: Det vil alltid finnes eiendomsmeglere som du som spørsmålsstiller ikke har hørt om. Og selv om du kjenner til alle, vil det bli for mange å liste opp i en undersøkelse. Dersom det er en risiko for at alternativene ikke er komplette, bår de suppleres med et fritekstsvar der respondenten kan skrive inn tilleggssvar. Skal respondenten kunne velge flere alternativer? Når alternativene er sidestilte, skal han som regel kunne gjøre det. Eksempel: Respondenten har sannsynligvis hørt om flere eiendomsmeglere. Blir han tvunget til å svare bare en, vil det ofte være tilfeldig hvilken han velger.

10 Spørsmål med fritekstsvar Vær presis Beskriv detaljert hva du ønsker svar på. Si også hvor lange svar du ønsker. Hvis ikke kan svarene fort bli ubrukelige. Husk at du selv må lese gjennom og manuelt kategorisere svarene som kommer inn. Eksempel på upresist spørsmål: Hva synes du om Firma AS? Bedre spørsmål: Kan du med noen få ord beskrive kvaliteten på servicen du får kundestøtteavdelingen til Firma AS? Ønsket detaljnivå i svaret Vær tydelig overfor respondenten om hvor detaljert du ønsker at svaret skal være. Eksempel: Hva slags bolig bor du i? En respondent kan tenkes å svare blokk. En annen respondent kan tenkes å svare fireroms leilighet i 7. etasje med to bad og balkong. Respondenter Åpen eller lukket respondentgruppe? Dersom du velger en åpen respondentgruppe, betyr det at du retter undersøkelsen mot enhver respondent som kjenner til undersøkelsen din og som er motivert til å svare. Du når bredt, men kan oppleve en skjev fordeling av svar ettersom det oftere er de med sterke meninger som svarer på slike undersøkelser. Eksempel på åpen respondentgruppe: Du legger en nettadresse til undersøkelsen din på bedriftens hjemmesider og inviterer alle kunder til å svare. Dersom du velger en lukket respondentgruppe, betyr det at undersøkelsen rettes mot en avgrenset gruppe med navngitte respondenter. Fordelen er at du har kontroll med hvem som svarer. Men du når kanskje ikke ut så bredt som du kanskje skulle ønske? Eksempel på lukket respondentgruppe: Undersøkelse rettet mot dine nåværende kunder basert på navn hentet fra kunderegistret.

11 Lukket respondentgruppe: Spørre alle eller et utvalg? En lukket undersøkelse har en avgrenset målgruppe. Skal du spørre alle i målgruppen? Eller skal du trekke ut et utvalg? Dersom du velger det siste, sparer du kostnader knyttet til gjennomføring av undersøkelsen. Dessuten har du mulighet til å kjøre undersøkelsen oftere ettersom hver enkelt respondent ikke blir bedt om å svare hver eneste gang. Du må imidlertid sikre deg at utvalget er representativt. Dette gjøres ved å foreta tilfeldige trekninger av respondenter fra målgruppen. Du må også sikre deg at utvalget er stort nok. Vanligvis holder det med respondenter dersom du ikke skal gjøre avansert kryssanalyse av svarene. Den statistiske feilmarginen blir mindre jo større utvalget er. Gå til litteratur om statistikk for å finne ut hvor stort utvalget ditt bør være. Hva med frafallet? Alle spørreundersøkelser vil ha et frafall. Man kan ikke forvente at alle respondenter svarer. Men det er viktig å gjøre seg opp en mening om frafallet har et bestemt mønster som kan påvirke resultatet. Eksempel: Man ønsker å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i en produksjonsvirksomhet. Halvparten av de ansatte jobber i administrasjonen og bruker egen PC. Den andre halvparten jobber på fabrikkgulvet og deler et lite antall felles PCer. Det er sannsynlig at svarandelen blant fabrikkarbeiderne blir mindre enn blant de kontoransatte. Invitasjon og påminnelse Respondenter til lukkede undersøkelser inviteres gjerne via en e-post. Respondenter til åpne undersøkelser inviteres via mer generell markedsføring, som for eksempel en nettadresse på et web-side. I invitasjonen bør du beskrive de samme momentene som du gjør i innledningen til undersøkelsen. Hvem er du? Hvorfor spør du? Hva skal du bruke resultatene til? I påminnelsen bør du ydmykt oppfordre respondenten til å svare på undersøkelsen, og understreke hvor stor pris du setter på at han tar seg tid. Frister Man bør gi respondentene tilstrekkelig tid til å svare på undersøkelsen. Tommelfingerregler: La det gå omtrent en uke fra invitasjon til påminnelse. La det gå en uke til fra påminnelse til avslutning av undersøkelsen.

12 Premiering Det er ikke uvanlig å foreta en loddtrekning blant respondentene som har svart og dele ut premier til de heldige. Formålet er å motivere respondentene til å svare. Premien bør være av en slik størrelse at den faktisk har effekt. Den må imidlertid ikke være så stor at den påvirker svarfordelingen. Eksempel: Dersom man gjennomfører en undersøkelse om folks privatøkonomi, må man være forsiktig med pengepremier. Respondenter med dårlig råd vil ha et sterkere incentiv til å svare på en slik undersøkelse, og svarene kan bli skjevfordelte. En tommelfingerregel er å la premien være varer eller gavekort til en verdi av 500 kr eller lavere. Unngå rene pengepremier. Juridisk Personopplysningsloven Personopplysningsloven omtaler behandling av opplysninger som kan spores tilbake til identifiserbare enkeltpersoner. Du har meldeplikt til Datatilsynet dersom du samler inn og lagrer slike opplysninger. Du har plikt til å søke konsesjon fra Datatilsynet dersom du ønsker å lagre spesielt sensitive opplysninger om rase, religion, seksuell legning, politisk tilhørighet og lignende. Du finner lovteksten på følgende adresse: Mer informasjon fra Datatilsynet finner du på: Kilder Følgende kilder er brukt under utarbeidelse av denne sjekklisten: En undersøkelse viser Harald Hanssen-Bauer og Jon Gangdal Cappelen akademisk forlag 2008 Spørreskjemametodikk etter kokebokmetoden Gustav Haraldsen Ad Notam Gyldendal 1999

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no Kom-i-gang-guide 02.11.2015 www.easyfact.no Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du kommer i gang med din første spørreundersøkesle i Easyfact. Skriv den ut og ha den ved siden av deg når du lager

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Easyfact som testplattform

Easyfact som testplattform Easyfact som testplattform Tilleggstjeneste i Easyfact Brukerveiledning INNLEDNING En testplattform brukes til å gjennomføre tester, sertifiseringer eller lignende der dine respondenter besvarer et sett

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser

Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser Tilmann von Soest, NOVA E-post: tvs@nova.no Det er viktig med forskning på barn og ungdom, fordi: Barn

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge BIG DATA HVA ER DET? Bilde inn ENORME MENGDER DATA Bilde inn HVOR BLE DET AV PERSONVERNET? PERSONVERNREGELVERK Bilde inn

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Betydningen av MOT. Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert

Betydningen av MOT. Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert Betydningen av MOT Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse 2011 Bjørg-Elin Moen, PhD MOT-rapport

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Kameraovervåking Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Delrapport 6 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS Enalyzer Norge Nice to know - ESS Oversikt Generelle tanker omkring spørsmålsformulering Typiske utfordringer ved de forskjellige spørsmålstyper Typiske utfordringer i lanseringsdelen Husk at folk gjør

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORUTSETNINGER... 4 3 HOVEDREGEL... 5 4 UTDYPENDE KOMMENTARER... 5 4.1 Sletting...5 4.2 Kontroll

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design

Forskningsdesign. SOS1120 Kvantitativ metode. Noen faktorer for å klassifisere design. Noen typer design SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 2. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Forskningsdesign Hvordan undersøkelsen organiseres og gjennomføres for at forskningsspørsmålet skal besvares Data

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort?

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Børge Holden Det handler om: Hva skal behandles, og hvordan skal det defineres og registreres? Hvordan vet vi at vi registrerer det vi

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen

Grunnskole Elevundersøkelsen. Læringsmiljø - Elevundersøkelsen. Offentlig Trinn 7 Begge kjønn. Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Grunnskole Elevundersøkelsen Læringsmiljø - Elevundersøkelsen Christi Krybbe skole Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Offentlig skole Grunnskole 1.-7. trinn christikrybbe.skole@bergen.kommune.no

Detaljer

"Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?"

Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene? "Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?" Prosjektet IKT og fag Høgskolen i Østfold Erik Lund (erik.lund@hiof.no) Nettbasert studium i digitale

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Hvordan fungerer fagtermer i asymmetrisk kommunikasjon? Om to små resepsjonsundersøkelser om fagterminologi

Hvordan fungerer fagtermer i asymmetrisk kommunikasjon? Om to små resepsjonsundersøkelser om fagterminologi Hvordan fungerer fagtermer i asymmetrisk kommunikasjon? Om to små resepsjonsundersøkelser om fagterminologi Jan Hoel, terminologitjenesten i Språkrådet i Norge Nordterm 2011 Vasa, 9. juni 2011 Definisjoner

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser

Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser www.nr.no Etikk- og personvernshensyn i brukerundersøkelser Workshop om brukerundersøkelser 21. mai 2010, Norsk Regnesentral (NR) Kristin S. Fuglerud Seniorforsker Agenda: personvern og etikk 2 1. Personopplysningsloven

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG)

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Det som kjennetegner en brobygger (lærer eller SKG) vil variere i de forskjellige partnerlandene. Det kan være ulike krav til en SKG som følge

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Fire måter å «gjøre» noe på... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon God tidsstyring starter med, først,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

Arkiv skal ikkje førast ut or landet

Arkiv skal ikkje førast ut or landet Arkiv skal ikkje førast ut or landet Advokat Siv Owing Maanum Copyright 2015 Foyen Torkildsen All Right Reserved 1 Arkivloven 9 b) «Utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av 12 i denne lova eller

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Praktisk informasjon Navn Fødselsdato Kjønn Nærmeste pårørende (hvis du er under 18 år) ([ ]) ([ ]) ([ ]) ([ ]) Telefon, privat Mobil/tlf.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer