Sjekkliste for spørreundersøkelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for spørreundersøkelser. www.easyfact.no"

Transkript

1 Sjekkliste for spørreundersøkelser

2 Siden du har bestilt denne sjekklisten for utforming av spørreundersøkelser, er du antakelig klar over fordelene med gjennomføring av nettbaserte spørreundersøkelser. Imidlertid er det også en del fallgruver knyttet til slike undersøkelser. Et godt verktøy hjelper deg med gjennomføringen av undersøkelsen, men du må selv ta ansvaret for at undersøkelsen gir deg et riktig bilde av virkeligheten. Dersom undersøkelsen bygges opp på en uheldig måte, kan du risikere at resultatene ikke gir en god gjenspeiling av virkeligheten. I noen tilfeller blir resultatet rett og slett misvisende. Denne sjekklisten forteller deg hvilke ting du bør være spesielt oppmerksom på. Målgruppen er deg som har ingen eller noe erfaring med utarbeidelse av spørreundersøkelser, og ønsker litt hjelp på veien. Easyfact Easyfact er leverandør av et verktøy for gjennomføring av nettbaserte spørreundersøkelser. Verktøyet er blant de mest brukervennlige på markedet, og det inneholder alt man trenger for å kunne gjennomføre slike undersøkelser. Vi tilbyr Easyfact Standard, Easyfact Professional og Easyfact Ultimate til våre kunder. Vi kan også tilby en gratisversjon med navn Easyfact Free. Webadresse: easyfact.no Telefon: E-post:

3 Undersøkelsen Hvem er du? Fortell respondenten hvem du er. Oppgi navn på bedrift, organisasjon, idrettslag, borettslag, arbeidsgiver eller annen enhet du representerer. Eksempel: Vi i Firma AS ønsker å gjennomføre en undersøkelse. Visuell profil Bruk logo, fargepalett, skrifttyper og andre visuelle elementer som kjennetegner organisasjonen du representerer. Dette bygger tillit. Hvorfor spør du? Fortell hva som er bakgrunnen og motivasjonen for å gjennomføre undersøkelsen. Respondenten har rett til å vite dette, og det kan gjøre han tryggere på å svare. Eksempel: Vi i Firma AS ønsker å gjennomføre en undersøkelse for å finne ut hvor fornøyde våre kunder er med våre produkter. Hvordan er respondentene plukket ut? Fortell hvordan respondenten har blitt plukket ut til å delta i undersøkelsen. Er han kunde? Er han arbeidstaker? Er han kursdeltaker? Eksempel: Vi ønsker derfor å stille deg noen spørsmål i forbindelse med at du har handlet hos oss i løpet av de siste 12 månedene. Unngå for lange spørreskjemaer De færreste har tålmodighet til å bruke mer enn minutter på en enkelt spørreundersøkelse. Selv 10 minutter kan virke svært lenge. Husk at du låner andres tid. Dette betyr at du bør effektivisere spørsmålene dine. Still bare helt nødvendige spørsmål. Ikke still ekstraspørsmål som kanskje kan være nyttige å ha, men som du strengt talt ikke trenger her og nå. Dersom spørreundersøkelsen din er for lang, kan det lett føre til at respondenten avbryter før den er fullført. Eller verre: Går lei og svarer tilfeldig på de siste spørsmålene. Fortell respondenten på forhånd hvor lang tid det tar å svare på undersøkelsen. Eksempel: Det tar omtrent fem minutter å svare på undersøkelsen. Vi håper du vil ta deg tid til å gi oss tilbakemelding.

4 Anonymitet Fortell respondenten om det er mulig å spore svaret tilbake til han. Fordelen med anonyme undersøkelser er at respondenten svarer ærligere på personlige spørsmål. Fordelen med ikke-anonyme undersøkelser er at svarene blir mer seriøse. Dessuten blir analysemulighetene større ettersom du kan krysskoble med andre opplysninger om respondenten. Eksempel på tekst: Du svarer anonymt på denne undersøkelsen. Firma AS har ikke mulighet til å spore et svar tilbake til den som svarer. Språk Muntlig språk Unngå snirklete og omstendelige setninger. Eksempel på omstendelig setning: Når du tenker på det videre løpet for din utdanning og valg av akademisk retning: Hvilken utdanningsgrad har du som målsetning å oppnå etter fullført studium ved vår utdanningsinstitusjon? Skriv heller dette: Tenk på din videre utdanning: Hvilken grad sikter du imot? Korte setninger En tommelfingerregel sier: Tell antall ord i setningen. Regn deretter ut hvor mange prosent av ordene som er mer enn seks tegn lange. Legg sammen disse to tallene, og du kommer fram til en poengsum. Dersom denne poengsummen er over 60, er setningen for lang. Unngå vanskelige ord Ikke bruk akademiske begreper eller begreper som først og fremst brukes innenfor bestemte fagfelt. Man risikerer at respondenten ikke forstår den eksakte definisjonen av ordet, og dermed svarer upresist. Eksempler på vanskelige ord: Adekvat, legitim, amnesti, respondent, arbeidsstasjon, nåverdi Bruk veldefinerte og entydige begreper Enkelte begreper kan være tvetydige. Var sikker på at respondenten forstår hva du mener. Eksempel: Har du som elev vært utsatt for mobbing i løpet av de siste to månedene? Hva er egentlig grensen for mobbing? Når går uskyldig erting over til å bli systematisk mobbing? Skal man regne med engangstilfeller, eller er kravet at mobbingen gjentar seg ofte? I så fall hvor ofte? Ulike respondenter vil ha forskjellig forståelse av dette, så du må utdype hvor du som spørsmålsstiller trekker grensen.

5 Spørsmålene Nøytrale spørsmål Unngå spørsmål som indikerer et bestemt sett med verdier. Vær også forsiktig med formuleringer i tilleggsopplysninger. Begge deler kan lede respondenten til å svare i en bestemt retning. Uheldig formulering: Vi i Firma AS har nylig gjennomført et ansiktsløft av vårt kundemagasin, og vi har lagt stor vekt på at det skal gi deg nyttig informasjon om våre produkter. Synes du kundemagasinet har blitt bedre? Bedre formulering: I hvilken grad er du enig i at vårt kundemagasin gir deg nyttig informasjon om våre produkter? Vær forsiktig med normer og tabuer Respondenter har en tendens til å forskjønne sine svar i henhold til samfunnets normer. Et eksempel på dette er måling av alkoholforbruk. Respondenter vil ofte rapportere at de drikker mindre alkohol enn de faktisk gjør. De vil også rapportere at de trener mer enn de faktisk gjør. Årsaken til dette kan være at de ikke ønsker å innrømme overfor seg selv at de drikker for mye og trener for lite. En mulig teknikk for å omgå dette er å plassere de mest tabubelagte alternativene først. Eksempel: Hvor mange alkoholenheter har du drukket siste 30 dager? 7-8 alkoholenheter 5-6 alkoholenheter 3-4 alkoholenheter 1-2 alkoholenheter Ingen alkoholenheter (Begrepet alkoholenhet må selvsagt defineres.)

6 Unngå implisitte forutsetninger Ikke still spørsmål som inneholder implisitte forutsetninger. Eksempel: Hvilken avis / hvilke aviser leste du i går? Dette forutsetter at respondenten faktisk er avisleser til daglig. Det er en implisitt forutsetning som ikke vil være gyldig for alle respondenter. Respondenter som ikke leser aviser til daglig, vil kanskje også la seg forlede til å svare en tilfeldig avis. Det er bedre å dele spørsmålet i to: Leste du en eller flere aviser i går? Ja Nei Hvis du svarte ja på forrige spørsmål: Hvilken/hvilke aviser leste du i går? Spørsmål med alternativer eller fritekstsvar? Et spørsmål som besvares ved å velge blant alternativer kalles gjerne et lukket spørsmål. Eksempel: Hvilke former for fysisk trening bedriver du regelmessig? Flere valg er mulig. Du kan også velge ingen. Trening i regi av idrettslag Trening i kommersielt helsestudio Individuell trening utenfor idrettslag og kommersielt helsestudio Et spørsmål som besvares med fri tekst kalles gjerne et åpent spørsmål. Eksempel: Dersom du har benyttet deg av drosje i løpet av de siste 30 dagene: Kan du nevne navnet på en eller flere av drosjefirmaene du var kunde hos? Fordelen med spørsmål med alternativer er at det går raskt å svare. Dessuten er det lett å sammenfatte svarene etterpå. Men det er viktig at du ikke lar det være noen tvil for respondenten hvordan de ulike alternativene skal tolkes. Fordelen med spørsmål med fritekstsvar er at det tillater respondenten å tenke fritt. Dette kan gi input som du ikke har forutsett. Men det kan være vanskelig å tolke svarene som kommer inn. Det er vanligst å bruke spørsmål med alternativer ved spørreundersøkelser. Men dette krever at du har god innsikt i temaet det spørres om, at du er i stand til å lage en uttømmende liste med svaralternativer og at det ikke kan oppstå tolkningsproblemer.

7 Spørsmål med rangerte alternativer Rangerte alternativer befinner seg på en verdiskala. Eksempel på rangerte alternativer: Hvor mange ganger trente du i forrige uke? Ingen ganger En gang To eller tre ganger Fire ganger eller flere Balansér svaralternativene Bruk alltid like mange positivt og negativt ladede svaralternativer, og suppler med et verdinøytralt alternativ i midten. Det vanligste er å bruke fem alternativer. Eksempel: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med svartiden vår? Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Ikke bruk mer enn syv alternativer. Mange har problemer med å forholde seg til lengre skalaer enn dette. Unngå også så lite som tre alternativer ettersom en så kort skala fort blir unyansert. Ikke abstrakte svaralternativer Gi en konkret håndfast beskrivelse av hvert enkelt alternativ. Ikke bruk abstrakte poengskalaer. Ulike respondenter vil tolke skalaene ulikt. Vær konkret. Eksempel: Hvilket terningkast vil du gi vår kundeservice? Hva betyr egentlig terningkast 4? Er terningkast 6 dobbelt så bra som terningkast 3? Bruk heller skalaen i forrige eksempel. Kun velge ett alternativ? Rangerte alternativer er som regel gjensidig utelukkende. Det blir derfor ofte meningsløst å kunne velge mer enn ett alternativ.

8 Entydige grenser mellom alternativene? Gjør respondenten i stand til å velge ett og bare ett alternativ. Eksempel på flertydige alternativer: Hvor gammel er du? 0-20 år år 40 år eller mer Hva skal respondenten svare dersom han er 20 år? Bedre forslag: Hvor gammel er du? 0-20 år år 41 år eller mer Ta med alternativet vet ikke? Dette alternativet sikrer at respondenter som ikke klarer å ta stilling til de ordinære alternativene, ikke svarer i hytt og pine og dermed påvirker resultatet uheldig. Vær imidlertid klar over at et eksplisitt vet ikke -alternativ kan føre til at også noen av de som burde ha svart på de ordinære alternativene svarer vet ikke. Man kan løse dette ved å ikke ta med alternativet vet ikke, men i stedet la det være frivillig å velge et av de ordinære alternativene. Forskning viser at 20-30% flere svarer vet ikke dersom dette er et eksplisitt alternativ. Dele opp vet ikke? Det er flere grunner til at en respondent kan tenkes å svare vet ikke : Han har ikke høyt nok kunnskapsnivå om eller innsikt i temaet som det spørres om. Han har så god innsikt i temaet at han synes det blir unyansert å velge blant et av alternativene. Det er ikke relevant for respondenten å svare på spørsmålet. Han ønsker ikke å svare av prinsipielle grunner. Ønsker du å skille mellom disse mulighetene? I så fall bør du dele opp vet ikke i flere alternativer. Men pass på at det ikke blir for mange slike alternativer. Da kan de ordinære alternativene lett drukne.

9 Spørsmål med sidestilte alternativer Sidestilte svaralternativer har ingen rangordning. Det ene svaret har like stor verdi som et annet. Eksempel: Hvilke kollektivtransportmidler har du benyttet deg av i løpet av de siste 30 dagene? Flere valg er mulig. Du kan også velge ingen. Buss Tog Trikk T-bane Båt Vurdér tilfeldig stokking Respondenter vil oftere velge et av de tidligere alternativene i en liste med sidestilte alternativer. Dette kan utlignes ved at man gjør en tilfeldig stokking av alternativene slik at rekkefølgen varierer. Komplette alternativer? Har du tatt med alle tenkelige alternativer? Finnes flere alternativer som du ikke har tenkt på? Eksempel: Det vil alltid finnes eiendomsmeglere som du som spørsmålsstiller ikke har hørt om. Og selv om du kjenner til alle, vil det bli for mange å liste opp i en undersøkelse. Dersom det er en risiko for at alternativene ikke er komplette, bår de suppleres med et fritekstsvar der respondenten kan skrive inn tilleggssvar. Skal respondenten kunne velge flere alternativer? Når alternativene er sidestilte, skal han som regel kunne gjøre det. Eksempel: Respondenten har sannsynligvis hørt om flere eiendomsmeglere. Blir han tvunget til å svare bare en, vil det ofte være tilfeldig hvilken han velger.

10 Spørsmål med fritekstsvar Vær presis Beskriv detaljert hva du ønsker svar på. Si også hvor lange svar du ønsker. Hvis ikke kan svarene fort bli ubrukelige. Husk at du selv må lese gjennom og manuelt kategorisere svarene som kommer inn. Eksempel på upresist spørsmål: Hva synes du om Firma AS? Bedre spørsmål: Kan du med noen få ord beskrive kvaliteten på servicen du får kundestøtteavdelingen til Firma AS? Ønsket detaljnivå i svaret Vær tydelig overfor respondenten om hvor detaljert du ønsker at svaret skal være. Eksempel: Hva slags bolig bor du i? En respondent kan tenkes å svare blokk. En annen respondent kan tenkes å svare fireroms leilighet i 7. etasje med to bad og balkong. Respondenter Åpen eller lukket respondentgruppe? Dersom du velger en åpen respondentgruppe, betyr det at du retter undersøkelsen mot enhver respondent som kjenner til undersøkelsen din og som er motivert til å svare. Du når bredt, men kan oppleve en skjev fordeling av svar ettersom det oftere er de med sterke meninger som svarer på slike undersøkelser. Eksempel på åpen respondentgruppe: Du legger en nettadresse til undersøkelsen din på bedriftens hjemmesider og inviterer alle kunder til å svare. Dersom du velger en lukket respondentgruppe, betyr det at undersøkelsen rettes mot en avgrenset gruppe med navngitte respondenter. Fordelen er at du har kontroll med hvem som svarer. Men du når kanskje ikke ut så bredt som du kanskje skulle ønske? Eksempel på lukket respondentgruppe: Undersøkelse rettet mot dine nåværende kunder basert på navn hentet fra kunderegistret.

11 Lukket respondentgruppe: Spørre alle eller et utvalg? En lukket undersøkelse har en avgrenset målgruppe. Skal du spørre alle i målgruppen? Eller skal du trekke ut et utvalg? Dersom du velger det siste, sparer du kostnader knyttet til gjennomføring av undersøkelsen. Dessuten har du mulighet til å kjøre undersøkelsen oftere ettersom hver enkelt respondent ikke blir bedt om å svare hver eneste gang. Du må imidlertid sikre deg at utvalget er representativt. Dette gjøres ved å foreta tilfeldige trekninger av respondenter fra målgruppen. Du må også sikre deg at utvalget er stort nok. Vanligvis holder det med respondenter dersom du ikke skal gjøre avansert kryssanalyse av svarene. Den statistiske feilmarginen blir mindre jo større utvalget er. Gå til litteratur om statistikk for å finne ut hvor stort utvalget ditt bør være. Hva med frafallet? Alle spørreundersøkelser vil ha et frafall. Man kan ikke forvente at alle respondenter svarer. Men det er viktig å gjøre seg opp en mening om frafallet har et bestemt mønster som kan påvirke resultatet. Eksempel: Man ønsker å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i en produksjonsvirksomhet. Halvparten av de ansatte jobber i administrasjonen og bruker egen PC. Den andre halvparten jobber på fabrikkgulvet og deler et lite antall felles PCer. Det er sannsynlig at svarandelen blant fabrikkarbeiderne blir mindre enn blant de kontoransatte. Invitasjon og påminnelse Respondenter til lukkede undersøkelser inviteres gjerne via en e-post. Respondenter til åpne undersøkelser inviteres via mer generell markedsføring, som for eksempel en nettadresse på et web-side. I invitasjonen bør du beskrive de samme momentene som du gjør i innledningen til undersøkelsen. Hvem er du? Hvorfor spør du? Hva skal du bruke resultatene til? I påminnelsen bør du ydmykt oppfordre respondenten til å svare på undersøkelsen, og understreke hvor stor pris du setter på at han tar seg tid. Frister Man bør gi respondentene tilstrekkelig tid til å svare på undersøkelsen. Tommelfingerregler: La det gå omtrent en uke fra invitasjon til påminnelse. La det gå en uke til fra påminnelse til avslutning av undersøkelsen.

12 Premiering Det er ikke uvanlig å foreta en loddtrekning blant respondentene som har svart og dele ut premier til de heldige. Formålet er å motivere respondentene til å svare. Premien bør være av en slik størrelse at den faktisk har effekt. Den må imidlertid ikke være så stor at den påvirker svarfordelingen. Eksempel: Dersom man gjennomfører en undersøkelse om folks privatøkonomi, må man være forsiktig med pengepremier. Respondenter med dårlig råd vil ha et sterkere incentiv til å svare på en slik undersøkelse, og svarene kan bli skjevfordelte. En tommelfingerregel er å la premien være varer eller gavekort til en verdi av 500 kr eller lavere. Unngå rene pengepremier. Juridisk Personopplysningsloven Personopplysningsloven omtaler behandling av opplysninger som kan spores tilbake til identifiserbare enkeltpersoner. Du har meldeplikt til Datatilsynet dersom du samler inn og lagrer slike opplysninger. Du har plikt til å søke konsesjon fra Datatilsynet dersom du ønsker å lagre spesielt sensitive opplysninger om rase, religion, seksuell legning, politisk tilhørighet og lignende. Du finner lovteksten på følgende adresse: Mer informasjon fra Datatilsynet finner du på: Kilder Følgende kilder er brukt under utarbeidelse av denne sjekklisten: En undersøkelse viser Harald Hanssen-Bauer og Jon Gangdal Cappelen akademisk forlag 2008 Spørreskjemametodikk etter kokebokmetoden Gustav Haraldsen Ad Notam Gyldendal 1999

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no

Kom-i-gang-guide. 02.11.2015 www.easyfact.no Kom-i-gang-guide 02.11.2015 www.easyfact.no Denne guiden viser deg steg for steg hvordan du kommer i gang med din første spørreundersøkesle i Easyfact. Skriv den ut og ha den ved siden av deg når du lager

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Easyfact som testplattform

Easyfact som testplattform Easyfact som testplattform Tilleggstjeneste i Easyfact Brukerveiledning INNLEDNING En testplattform brukes til å gjennomføre tester, sertifiseringer eller lignende der dine respondenter besvarer et sett

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL

Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL Retningslinjer for arrangementer i regi av LHL 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for arrangementer

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS

Enalyzer Norge. Nice to know - ESS Enalyzer Norge Nice to know - ESS Oversikt Generelle tanker omkring spørsmålsformulering Typiske utfordringer ved de forskjellige spørsmålstyper Typiske utfordringer i lanseringsdelen Husk at folk gjør

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 Antall respondenter 2 037 A. Navn på skole: B. Hvor mange barn har du i SFO? 1 1 1 668 81,9 % 82,4 % 2 2 340 16,7 % 16,8 % 3 3 14 0,7 % 0,7 % 4 4 2 0,1 % 0,1 %

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Om søk, sikkerhet og nettvett. All tekst hentet fra HIB, "Digitale ferdigheter"

Om søk, sikkerhet og nettvett. All tekst hentet fra HIB, Digitale ferdigheter Om søk, sikkerhet og nettvett All tekst hentet fra HIB, "Digitale ferdigheter" Søketips Søk på andre språk Norsk er en lite språk på nettet. Det betyr at dersom du kun søker på norsk, så vil du vanligvis

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser

Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser Noen refleksjoner rundt etikk og personvern ved planlegging og gjennomføring av ungdomsundersøkelser Tilmann von Soest, NOVA E-post: tvs@nova.no Det er viktig med forskning på barn og ungdom, fordi: Barn

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge BIG DATA HVA ER DET? Bilde inn ENORME MENGDER DATA Bilde inn HVOR BLE DET AV PERSONVERNET? PERSONVERNREGELVERK Bilde inn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80

FRISKLIV FULLFØRT FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) Alder: 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Over 80 FRISKLIV FULLFØRT Dato: Navn: Alder: 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 60-69 70-79 Over 80 FUNKSJONSMÅLING (COOP/WONCA) For å kunne følge din generelle helsetilstand, er det fint om du kan svare på seks spørsmål om

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Møteledelse Arbeidshefte for leksjon #03 Møtestruktur. Vida Pluss AS

Møteledelse Arbeidshefte for leksjon #03 Møtestruktur. Vida Pluss AS Møteledelse Arbeidshefte for leksjon #03 Møtestruktur Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Sjekkliste: FØR møtet... 3 Sjekkliste: UNDER møtet... 4 Sjekkliste: ETTER møtet... 4 Oppgave... 5 Vida

Detaljer

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS

Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring. Vida Pluss AS Selvledelse Arbeidshefte for leksjon #06 Tidsstyring Vida Pluss AS Introduksjon... 3 Læringsmål... 3 Fire måter å «gjøre» noe på... 3 Vida Pluss AS... 6 Introduksjon God tidsstyring starter med, først,

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Innhold Steg 1: Innlogging til brukerlisten... 2 Steg 2: Brukerlisten... 3 Steg 3: Innlogging til HEVD-skjema...

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Å finne ut ved å snakke sammen

Å finne ut ved å snakke sammen Å finne ut ved å snakke sammen Disse aktivitetene kan brukes som støtte for elever ved at de kan utforske hva slags muntlige ferdigheter de allerede har og se hvordan de kan videreutvikles, bruke og evaluere

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Bli kjent med kunden med enkel brukertesting. Laura Arlov, Brukskvalitet, Skatteetaten

Bli kjent med kunden med enkel brukertesting. Laura Arlov, Brukskvalitet, Skatteetaten Bli kjent med kunden med enkel brukertesting Laura Arlov, Brukskvalitet, Skatteetaten Før vi begynner, se på mobilen og skrive opp fornavnet på 3 av disse 1. Et familiemedlem 2. En venn 3. En nabo 4. En

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Utfordringer i arbeidet med MTM For store/urealistiske forventninger Vanskelig å tolke rapportene/for

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Se jeg kan undersøkelse via SMS! So?

Se jeg kan undersøkelse via SMS! So? Se jeg kan undersøkelse via SMS! So? Tenk deg godt om Hva er grunnen til at du benytter denne teknologien? Hva er konsekvensen? Har dette påvirkning på resultatene? Ulike teknologier Hvor fornøyd er du

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Kameraovervåking Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Delrapport 6 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Boligundersøkelse Meldal. Skreddersydd rapport. RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS April Side 1

Boligundersøkelse Meldal. Skreddersydd rapport. RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS April Side 1 Boligundersøkelse Meldal Skreddersydd rapport RAPPORT Nasjonalparken Næringshage AS April 16 Side 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 3. mars til 8.april 16. 78 personer med boligeiendom

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer