SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012"

Transkript

1 SPØRREUNDERSØKELSE OM KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ NORD-JÆREN 2012

2 Om utfyllingen: Betegnelsen Nord-Jæren brukes i skjemaet som fellesbetegnelse på kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, og Randaberg. Du kan lese mer om undersøkelsen på: Hvem skal besvare undersøkelsen? Vi ber om at den i husstanden som er 15 år eller eldre, og som sist hadde fødselsdag, svarer på spørsmålene. På den måten vil vi få svar fra et mest mulig tilfeldig og representativt utvalg blant innbyggere i kommunen. Vi garanterer anonymitet! TNS Gallup assisterer i undersøkelsens praktiske gjennomføring. I undersøkelsen er du sikret anonymitet. TNS Gallup arbeider i henhold til retningslinjer gitt av Datatilsynet, og er underlagt taushetsplikt. Strekkoden bak på skjemaet identifiserer den enkelte respondent, men brukes kun av TNS Gallup for å kunne sende ut en påminnelse til dem som ikke svarer, og for å trekke ut vinnere av gevinster. Resultatene vil bli anonymisert før de går til videre analyse. Alle personopplysninger vil bli slettet etter at datainnsamlingen er avsluttet, og spørreskjemaet sikkerhetsmakuleres. Slik fyller du ut skjemaet Før spørsmålene besvares, leses spørsmålsteksten og svaralternativene nøye. De fleste spørsmålene besvares ved å krysse av for det svaralternativet som passer best. Det kan hende at ingen av de foreslåtte svarmulighetene passer helt for deg. Avmerk da for det svaralternativet som ligger nærmest. Det vil være til stor hjelp for oss om du er nøyaktig når du setter kryss i boksene, og at du bruker blå eller sort penn. Se eksemplet: Eksempel på avkrysning: 2 Hvor pleier du vanligvis å gjøre de følgende aktiviteter? Merk: Flere kryss mulig på hver linje. Bibliotekbesøk Stavanger Sandnes Sola Randaberg Andre steder i Rogaland Ikke aktuelt Noen spørsmål er lettere å besvare enn andre. Hvis du er usikker på hva du skal svare, vennligst svar så godt du kan. Hopp over et spørsmål dersom du synes det er vanskelig å svare, fremfor ikke å fylle ut skjemaet. Returner skjemaet til oss i den frankerte svarkonvolutten - selv om noen av spørsmålene ikke er besvart. Har du spørsmål angående undersøkelsen? Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Anders Jaarvik Epost: Mob: Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, eller trenger nytt skjema, kan du ringe gratis til TNS Gallup på telefon , mandag-torsdag i tidsrommet Der treffer du Lisbet. 2

3 FØRST NOEN SPØRSMÅL OM FRITIDSAKTIVITETER 1 Hvor ofte foretar du deg vanligvis de følgende aktiviteter? Merk: Sett ett kryss på hver linje. 1 eller flere ganger i uka 1-3 ganger per måned 1-5 ganger i halvåret 1 gang i året Sjeldnere Aldri Går på bibliotek Går på teaterforestilling Går på operaoppsetning Går på danseforestilling Går på musikal Går på revy Går på standup Går på kunstutstilling Går på museum Går på konsert med klassisk musikk Går på konsert med pop, rock og annen rytmisk musikk Går på kino Går på festival med inngangspenger Går på festival uten inngangspenger Går og ser på idrettsarrangementer Deltar i organisert idrett selv Trener i helsestudio Mosjonerer, eller driver annen fysisk aktivitet som ikke er organisert Leser bøker (også digitale) Følger barn på fritidsaktivitet Synger i kor Spiller i korps/orkester Driver med andre kulturaktiviteter (skriver dikt, maler, amatørteater/revy etc.) Foto / Filming Går på restaurant / pub / café Går på dans / diskotek Deltar i foreningsarbeid (ikke fagforening) Går til gudstjeneste / på religiøst møte i forbindelse med dåp/konfirmasjon/ bryllup/begravelse Går til gudstjeneste / på religiøst møte utenom dåp/konfirmasjon/bryllup/ begravelse Besøker kirke/ religiøst forsamlingslokale i forbindelse med konserter og andre kulturarrangementer Bruker friluftsområder Går på foredrag/seminarer (ikke jobbrelatert) 3

4 2 Hvor pleier du vanligvis å gjøre de følgende aktiviteter? Du kan krysse av for flere steder for hver aktivitet. Dersom du ikke utøver aktiviteten, krysser du av for Ikke aktuelt. Merk: Flere kryss mulig på hver linje. Stavanger Sandnes Sola Randaberg Bibliotekbesøk Gå i teater Gå på operaforestilling Gå på danseforestilling Gå på musikal Gå på revy Gå på standup Gå på kunstutstilling Gå på museum Gå på konsert med klassisk musikk Gå på konsert med pop, rock og annen rytmisk musikk Gå på kino Delta i festival med inngangspenger Delta i festival uten inngangspenger Er publikum på idrettsarrangement Delta i organisert idrett selv Trene i helsestudio Mosjonerer eller drive annen fysisk aktivitet som ikke er organisert Følge barn på fritidsaktivitet Synge i kor Spille i korps/orkester Drive med annen kulturaktivitet (skrive dikt, male, amatørteater/revy etc,) Restaurant/pub/cafébesøk Gå på dans/diskotek Foreningsarbeid (ikke fagforening) Gå til gudstjeneste / på religiøst møte Benytte deg av friluftsområder Andre steder i Rogaland Utenfor Rogaland Ikke aktuelt 3 Har du besøkt noen av de følgende festivalene i regionen i løpet av det siste året? Merk: Flere kryss mulig Den internasjonale kammermusikkfestivalen Maijazz Humorfestivalen Kapittel - festival for ytringsfrihet og litteratur Numusic Gladmat Eventyruka i Sandnes Blink skifestival i Sandnes Dragefestivalen på Hellestø, Sola Landsbyfestivalen (Randaberg) Rått og Råde (Stavanger) Julebygdspillet (Sandnes) Publikumsfestivalen (Film, Stavanger og Sandnes) Nuart (Stavanger) Tou Camp (Stavanger) Xplosif Hip Hop (Stavanger) Ugå (Stavanger) Musikkfest (Stavanger) 4

5 4 Hvor ofte besøker du følgende kulturtilbud på Nord-Jæren? Vennligst ta med alle besøk, enten de er foretatt i din egen bostedskommune, eller i andre kommuner på Nord-Jæren. Merk: Sett ett kryss på hver linje I Stavanger: Rogaland Teater Stavanger bibliotek Stavanger Konserthus Tou Scene Folken Stavanger Museum Stavanger kunstmuseum Arkeologisk Museum Norsk Oljemuseum Stavanger Kunstforening Konsert med Stavanger Symfoniorkester SF Kino i Stavanger Friluftsområder i Stavanger (turområder, kyst, parker, skog og mark) Norsk hermetikkmuseum Stavanger sjøfartsmuseum Norsk barnemuseum Stavanger Domkirke St. Petri kirke Imi/Stavanger forum Sørmarka Arena I Sandnes: KinoKino - senter for kunst og film Sandnes Kulturhus Sandnes bibliotek (inkl. Riska og Høle) Vitenfabrikken i Sandnes Sandnes Kunstforening SF Kino i Sandnes Friluftsområder i Sandnes (turområder, kyst, fjell, parker, skog og mark) Sandneshallen I Sola: Sola kulturhus Sola folkebibliotek (inkl. Tananger) Sola Ruinkyrkje Friluftsområder i Sola (turområder, kyst, parker, skog og mark) Museer og samlinger ( Flyhistorisk Museum, Rogaland Krigshistorisk Museum, Kystkultursamlingen i Tananger, m.fl.) 1 eller flere ganger i uka 1-3 ganger per måned 1-5 ganger i halvåret 1 gang i året Sjeldnere Aldri 5

6 4 Fortsatt spm4: Hvor ofte besøker du følgende kulturtilbud på Nord-Jæren? Vennligst ta med alle besøk, enten de er foretatt i din egen bostedskommune, eller i andre kommuner på Nord-Jæren. Merk: Sett ett kryss på hver linje I Randaberg: Randaberg Bibliotek Tungenes fyr Friluftsområder i Randaberg (turområder, kyst, parker, skog og mark) Vistnestunet Randaberg Arena I Rennesøy: Utstein kloster 1 eller flere ganger i uka 1-3 ganger per måned 1-5 ganger i halvåret 1 gang i året Sjeldnere Aldri DE NESTE SPØRSMÅLENE HANDLER OM DINE INTERESSER, ØNSKER OG PRIORITERINGER 5 Hvor søker du vanligvis informasjon om kultur-aktiviteter og kulturarrangementer på Nord-Jæren? Merk: Flere kryss mulig Stavanger Aftenblad - papirutgave Stavanger Aftenblad - Internett Rogalands Avis Sandnesposten Solabladet Bygdabladet Kommunenes nettsider NRK Rogaland (radio og TV) Annen nærradio/lokalradio Lokal TV Tidsskrifter/Ukeblader Venner og bekjente Sosiale nettsteder (Facebook, Twitter etc.) Arrangørers egne nettsider Plakater, løpesedler, o.l. på offentlige steder, utesteder, butikker, etc. Andre steder på Internett enn de ovenfor nevnte Annet 6 Nedenfor har vi listet opp ulike kulturaktiviteter. Vi ber deg oppgi hvor interessert du er i hver aktivitet. Litteratur Teater Opera Merk: Sett ett kryss på hver linje. Ballett / dans Musikal Revy Standup Billedkunst/ Visuell kunst Museum Klassisk musikk Pop, rock og annen rytmisk musikk Folkemusikk Jazz Film Idrett Friluftsliv Svært interessert Litt interessert Litt uinteressert Svært uinteressert 6

7 7 Nå følger en opplisting av ulike kulturtilbud i kommunen din. Vi ber deg gi din helhetlige og generelle vurdering av hvert tilbud Merk: Sett ett kryss på hver linje. Bibliotektilbud Teaterforestillinger Operaforestillinger Ballett og danseforestillinger Revyer Standup Musikaler Billedkunst Museumsutstillinger Konserter med klassisk musikk Konserter med pop, rock og annen rytmisk musikk Kinoforestillinger Festivaler Idrettsarrangementer Organiserte idrettsaktiviteter Dans/diskotektilbud Restaurant/pub/cafétilbud Friluftsområder (parker, skog og mark) Det kommunale kulturskoletilbudet Svært misfornøyd Svært fornøyd 6 Vet ikke 8 I hvilken grad mener du kulturområdet blir prioritert i kommunen din i dag? Svært stor grad Ganske stor grad Ganske liten grad Svært liten grad Vet ikke 9 I hvilken grad mener du kulturområdet bør prioriteres i årene som kommer i kommunen din? Svært stor grad Ganske stor grad Ganske liten grad Svært liten grad Vet ikke TIL SLUTT NOEN BAKGRUNNSSPØRSMÅL FOR DEN STATISTISKE ANALYSEN 10 Er du mann eller kvinne? Mann Kvinne 11 Hva er din tilknytning til bostedskommunen din? Er født og oppvokst i kommunen Er født og oppvokst i kommunen, men har bodd utenfor kommunen i en periode på 5 år eller mer Er født og oppvokst utenfor kommunen 7

8 12 Er du selv, og/eller dine barn, medlem i organisasjon(er) på noen av de følgende aktivitetsområder (ikke yrkes-/ arbeidstakerorganisasjoner)? Idrett Merk: Flere kryss mulig Sang og musikk Annen kulturaktivitet Barne- / ungdomsaktivitet Natur / miljøaktivitet Speideraktivitet Politisk aktivitet Religiøs aktivitet Helse / fysisk fostring Flerkulturell aktivitet Annen aktivitet Er selv med i Har barn som er med i 13 Er du aktiv som leder/tillitsvalgt i organisasjon på ett eller flere av aktivitetsområdene nevnt i spørsmål 12? Ja Gå til 16 Nei 14 Kunne du selv tenke deg å være leder eller tillitsvalgt i organisasjon på ett eller flere av aktivitets-områdene nevnt i spørsmål 12 Ja Nei 15 Har du barn som går i den kommunale kulturskolen? Ja, Nei, men har tidligere hatt barn i kulturskolen Nei 16 Deltar du som frivillig på følgende måter? 18 Er du (i hovedsak).? 19 Merk: ett kryss pr linje Ja Nei Ved festivaler eller andre større kulturarrangementer Gjennom frivilligsentral 17 Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskole (10 år eller mindre) Videregående utdanning (11-13 år) Universitet/høgskole, lavere nivå (1-4 år) Universitet/høgskole, høyere nivå (5 år eller mer) I inntektsgivende arbeid Uten fast arbeid (arbeidsledig) Elev/student Pensjonist Trygdet (attføring/uføretrygd o.l.) Hjemmeværende Annet Hvilket år er du født? 1 9 Årstall (Ett tall i hver rute) 20 Hva er husstandens samlede brutto årsinntekt (dvs. før skattetrekk)? Under eller høyere Vet ikke Takk for at du deltok i undersøkelsen! 8

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) VEDLEGG 1 Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) + + Hvis du bor alene fyller du ut skjemaet selv. Bor dere flere sammen, ber vi vennligst om at den over 18 år i husholdningen som sist

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Spørreskjema. Innhold. Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013

Spørreskjema. Innhold. Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 Arbeidsdokument 50637 Oslo, 01.11.2013 3850 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013 Spørreskjema Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Husholdningens tilgang til transportmidler 1... 2 3 Arbeid/yrke 1... 3 4

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer?

Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende krav og knappere økonomiske rammer? Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks Blindern, 0 Oslo Tlf. 95 88 00 Kontaktperson: Signy Irene Vabo Prosjektnr.: O 99 Respondentnr. Retur dato:. Utviklingen i kommune-norge: Stadig økende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet...

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Helse - og levekårsundersøkelse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Ja Egen helse 2. Hvordan er helsen din nå? (Sett bare ett kryss) Dårlig

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Notater 1998. Tore Vogt. Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Notater 1998. Tore Vogt. Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling. Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser 185 Notater 1998 Tore Vogt Dokumentasjonsrapport - Arbeidsmiljø og omstilling Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser INNHOLD 1. INNLEDNING 2 Tabell 1 Nøkkeltall for undersøkelsen..."........._...........................

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur. Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Publikumsundersøkelse Nasjonalmuseet for design, kunst og arkitektur Publikum hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Utarbeidet av Perduco Kultur v/ Anne-Britt Gran og Elise

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport

Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport 98/16 Notater 1998 Agnes Aall Ritland Livsstil, seksualitet og helse En spørreskjemaundersøkelse Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Undersøkelsen

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer