Spørreundersøkelse Evaluering av driftsstyreordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse Evaluering av driftsstyreordningen"

Transkript

1 Spørreundersøkelse Evaluering av driftsstyreordningen Spørreundersøkelsen er sendt til driftsstyrene på de fire skolene som har innført ordningen. I tillegg er undersøkelsen sendt til rektor og FAU-leder på de samme skolene. De fire skolene er Paradis skole, Rådalslien skole, Holen skole og Sædalen skolen. På noen av spørsmål skal du svare med å sette kryss ved tallene 1-6. Tallet 1 representerer i liten grad, mens tallet 6 representerer i stor grad. A. Din bakgrunn for å svare. 1. Sett kryss ved din funksjon i driftsstyret. (Leder setter to kryss) Leder av driftsstyret foreldre-repr. ekstern/ politisk repr. ansatt-repr. 2. rektor 3. FAU-leder 4. Hvor lenge har du fungert som rektor/medlem av styret/fau-leder? 5. Hvor mange møter har driftsstyret hatt inneværende skoleår? 6. Hvor mange av disse møtene har du deltatt på? B. Ansvar og myndighet overført til den enkelte skole. 1. Opplever du at skolen har fått mer ansvar og myndighet etter innføringen av driftsstyret enn det den hadde tidligere? Ja nei vet ikke C. Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser. 1. Har du fått tilstrekkelig opplæring for å gjøre vedtak i forhold til skolens økonomi? ja nei 2. Har styret behandlet skolens økonomi? Ja nei Hvis ja, hvordan 3. I hvilken grad opplever du at styret har reell innflytelse i forhold til å gjøre økonomiske prioriteringer?

2 4. Har styret behandlet grupperingen av elevene og hvordan skolens tildelte timeressurs disponeres? Ja nei Hvis ja, hvordan D. Gi alle partene reell innflytelse på skolens virksomhet. 1. Er din interessegruppe godt representert? Hvis nei, hva skulle vært endret? 2. I hvilken grad har driftsstyret ført til at samarbeidet hjem-skole har blitt endret? Begrunn svaret? 3. I hvilken grad samarbeider driftsstyret/fau? I hvilken grad samarbeider driftsstyret/rektor? I hvilken grad samarbeider FAU/rektor? I hvilken grad har driftsstyret ført til bedre samarbeid mellom foreldre generelt? Begrunn svaret: 7. I hvilken grad gjennomføres det prosesser og diskusjoner i foreldregruppen/fau før foreldrerepresentantene i driftsstyret er med på å avgjøre hvilke løsninger som velges i sentrale saker som f.eks. innhold i strategisk plan, fordeling av timeressursen og inndeling av elevene i grupper. 8. I hvilken grad gir vedtektene god nok rolleavklaring? 9. I hvilken grad opplever du at det er tydelig rolleavklaring rektor/driftsstyret/fau på din skole? Side 2 av 6

3 10. Hvordan opplever du rektor sin rolle i driftsstyret? 11. Har drøftingsmøtene mellom rektor og tillitsvalgt endret sin funksjon/karakter etter innføring av driftsstyret? Ja nei vet ikke Hvis ja, hvordan? 12. I hvilken grad har innføring av driftsstyret gitt økt reell innflytelse til din interessegruppe i forhold til skolens drift? Begrunn svaret? 13. Er arbeidsfordelingen mellom driftsstyre/fau/rektor klar? ja nei 14. På hvilke områder er det evt. ikke avklart? 15. I hvilken grad er informasjonsflyten mellom driftsstyre/fau/rektor god? Hva kan evt. forbedres? 16. I hvilken grad er det noen interessemotsetninger i forholdet mellom driftsstyret/ ansatte/skolens ledelse/foreldre/nærmiljø/byrådsavdelingen for barnehage og skole? 17. I hvor stor grad opplever du at det er god kommunikasjon mellom byrådsavdelingen for barnehage og skole som skoleeier og driftsstyret? 18. Har du tidligere vært medlem av samarbeidsutvalget, SU? ja nei 19. Hvis ja, i hvilken grad er det endringer i forhold til hvordan saker tidligere ble behandlet i SU og i driftsstyret nå? Side 3 av 6

4 Begrunn svaret: 20. Nevn noen fordeler med driftsstyre i forhold til SU. 21. Nevn noen fordeler med SU i forhold til driftsstyre. 22. Hva er den eksterne/politiske representantens viktigste bidrag? 23. Har sammensetningen av driftsstyret noen betydning for de ulike parters innflytelse på skolens virksomhet? Ja nei Begrunn svaret: E. Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene for skolen. 1. Foreldremedvirkning er av stor betydning for barnas (elevenes) læringsutbytte. Har driftsstyret fremmet saker som har hatt som mål å øke foreldrenes/de foresattes forståelse for dette? ja nei Hvis ja, hvilke? 2. Skolens overordnede mål er å gi elevene et godt læringsutbytte. I hvilken grad har du fått tilstrekkelig opplæring for å ta del i utformingen av skolens strategiske plan? 3. Har driftsstyret vært delaktig i utformingen av skolens strategiske plan? ja nei Hvis ja, på hvilke områder? 4. I hvilken grad har driftsstyret jobbet i forhold til å utvikle skolens faglig opplæring? 5. I hvilken grad har styret vært involvert i hvordan elevenes faglige resultat følges opp av skolen? 6. I hvilken grad har driftsstyret jobbet i forhold til å utvikle skolens psykososiale læringsmiljø? Side 4 av 6

5 F. Annet: 1. Har du meldt inn noen saker til driftsstyret? Ja nei Hvilke? 2. Har du aktivt deltatt i forberedelse av noen saker? Ja nei Hvilke? 3. Hvilke saker har driftsstyret brukt mest tid på? 4. Hvilke saker mener du har vært viktigst? 5. Opplever du at driftsstyre har reell innflytelse på utviklingen av skolen, eller har styret i større grad en tilsynsrolle? 6. I hvilken grad opplever du at det er hyppige nok møter til å følge opp skolens drift? 7. Utarbeides det årsrapport for driftsstyret? Ja nei 8. Hvis ja, hvor legges årsrapporten fram? 9. Hvordan evalueres og følges årsrapporten opp? 10. Hvilke forventninger har du hatt til driftsstyre? 11. Har forventningene blitt innfridd? 12. Bør ordningen med driftsstyret videreføres? Ja nei 13. Hvis ja, bør vedtektene endres? Ja nei 14. Hvis ja, har du forslag til endringer? 15. Andre forhold du ønsker å belyse? Til rektor og ansattrepresentant: 1. Har driftsstyret medført ekstraarbeid for deg i forhold til samarbeidsutvalget? Ja nei Side 5 av 6

6 Hvis ja, hvordan? Side 6 av 6

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning Notodden menighetsråd Vi er opptatt av at den framtidige kirkeordningen må støtte opp under kirkens hovedoppgaver som er: - Forkynnelse av evangeliet

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer