BYGGFAGBLADET CUBA SILOEN. BILLIGERE KONTINGENT FRA 1. JULI: 1,8% se side 4. EU UTVIDELSEN og NHOs våte drømmer side 10. ÅRSMØTET 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGFAGBLADET CUBA SILOEN. BILLIGERE KONTINGENT FRA 1. JULI: 1,8% se side 4. EU UTVIDELSEN og NHOs våte drømmer side 10. ÅRSMØTET 1."

Transkript

1 NR BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører CUBA SILOEN EU UTVIDELSEN og NHOs våte drømmer side 10 ÅRSMØTET 1. mars 2004 side 6 LEDER: FAGFORENING spennende og smertefulle valg side 2 % BILLIGERE KONTINGENT FRA 1. JULI: 1,8% se side 4

2 LEDEREN Leder Egil Mongstad Den som ikke kan veien har sannsynligvis langt å gå (gammelt vandre-tømrerord) avleder Det hjelper ikke med en firehjulsdrevet luksusbil hvis du skal ut på sjøen, - da er selv en liten robåt å foretrekke. Foreningens nye navn Årsmøtet vedtok Tømrer og Byggfagforeningen. Navneskiftet vil bli foretatt så snart formalitetene tilsier dette. BYGGFAGBLADET Redaktør: Red.sekr.: Egil Mongstad Kjell Skjærvø Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider: Mandag - torsdag kl mai sept. kl Fredager kl BEDRE OG BILLIGERE FAGFORENING; Spennende og smertefulle valg Årsmøtet,1. mars, vedtok å senke kontingenten fra 2% til 1,8% fra 1. juli Hvorfor gjør vi dette? Konkurranse fra naboforeninger Våre naboforeninger i Akershus har hatt vesentlig lavere kontingent i en årrekke. Dette har ført til medlemstap for oss, og våre medlemmer forstår ikke at det skal være så stor forskjell i det samme bo- og arbeidsområdet. Vi har nå utlignet denne forskjellen i stor grad. Lede uten stort byråkrati I tidligere perioder var det status å ha mange ansatte i fagforeningen. Det finnes mange grunner til at det ble slik, - men en fagforening som skal overleve i fremtiden må være kostnadseffektiv, i nær kontakt med sine medlemmer. Disse må settes i stand til egenaktivitet, og ikke forlite seg på sentralt byråkrati. Fremtidsrettet virksomhet Den kapital som tidligere generasjoner har besørget, og som nå hos oss, ligger plassert i Stiftelsen Bæk må brukes aktivt i å skape morgendagens fagforening, ikke til fordeler for ansatte som har som eneste faglige visjon; Bare det holder min tid ut. Vi må ta mål av oss til å bruke vår faglig-politiske og økonomiske kapital, til å bidra til å utvikle morgendagens fagforening. Bedre fagforening Her kommer den store utfordringen. Nedsettelse av kontingent gir ikke, i seg sjøl, flere medlemmer og større aktivitet og kampkraft. Når Årsmøtet vil ha en bedre fagforening, så er dette alvorlig ment; Med lavere kontingentinntekter skal vi finne nye arbeidsmetoder for å bli sterkere. Vi må finne nye inntektskilder; - De utfordringene som morgendagens samfunn bringer til våre medlemmer, kan uansett ikke løses utelukkende gjennom kontingenttrekk; I så fall kunne vi gjerne ha doblet kontingenten. Nye arbeidsmetoder og nye samarbeidspartnere kan bli viktige elementer i foreningens nye strategi. Strategivalg Foreningens virksomhet må konsentreres rundt kjerneområdene; Lønns- og arbeidsvilkår med tilliggende herligheter. De øvrige tilbud som vi ønsker å utvikle for våre medlemmer kan ikke regnes med finansiert over kontingenten. Nye tilbud til medlemmene, og bedre informasjon Dette er noen av ambisjonene til Tømrer og Byggfagforeningen. I løpet av våren skal dette konkretiseres, og vi skal legge en plan for en mer aktiv markedsføring av foreningen. Store ord? Vi klarer det kanskje uten deg, - men det er neiggu ikke sikkert! Grafisk Prod.: Forsidefoto: Foto: Gjerholm Design AS Cuba siloen Egil Mongstad

3 BYGGFAGBLADET 1/2004 BYGGHERRE Terje Skulstad Før trodde jeg at spikerslag var hamring på spiker at en sløyfe var knyttet midt på at en ås var et lite fjell at sutak var indisk mat at himmelen fantes på søndagsskolen at to fire manglet et tretall Jeg har valgt diktet fordi det var en påminnelse for meg når jeg leste diktet på T-banestasjonen at faguttrykkene våre ikke nødvendigvis er allmennkunnskap. Jeg utfordrer Glenn Aspen, BAS hos Knut Skutle AS. Se opp! det koster fem ganger så mye å bli klokere Ivar Dahl Hansen 3

4 REPORTASJE Tarifforhandlingene er i gang, og når dette leses, er nok mye klarlagt, - kanskje(?). Fellesforbundet har noen viktig saker som flagges i årets oppgjør, og det som flagges aller høyest, er nok tjenestepensjoner. TEKST: Egil Mongstad Tjenestepensjoner Dette er blitt en fellesbetegnelse på noen private tilleggspensjonsordninger, som er tenkt å kompensere for at folketrygden er blitt for dårlig. Det er og blitt et misforhold mellom privat og offentlig sektor, der de offentlig ansatte er sikret tilleggspensjon, og har vært det i en årrekke. Det gjenstår ca privat ansatte, mange av dem innen FFs område, som ikke har tilfredsstillende pensjonsdekning. Forbundet har som krav at det skal være en tariffestet pensjonsordning på ca 3%. Det forbauser vel ingen at NHO har avvist kravet med kraftig røst, og pekt på at dette kravet ikke hører hjemme i tariffoppgjøret. Sjøl om enkelte av FFs medlemmer allerede har tjenestepensjon gjennom avtaler i sin egen bedrift, har nok kravet om å få avtalefestet noen prinsipper for hvilket innhold som er akseptabelt for slike pensjoner, stor støtte blant mange av forbundets medlemmer. 3% innbetaling er også i tråd med hva noen av de store bedriftene allerede tilbyr sine medlemmer, - men allikevel kan det nok bli tøft å få gjennomført dette som generell norm. Så har Bondevik2-regjeringen plassert seg som en slags joker i dette spillet. Det spekuleres i skrivende stund om regjeringen vil gå inn og delfinansiere en tjenestepensjon gjennom offentlige midler, uansett; En vanskelig kamp som ikke er så enkelt å løse i et tariffoppgjør, og som vi nok derfor kommer til å slite med fremover. Men et viktig og rettferdig krav! Kjell Røttereng er leder av Seksjon Bygning i Fellesforbundet. TARIFFOPPGJØRET Tjenestepensjon og innsynsrett 4

5 BYGGFAGBLADET 1/2004 Innsysnsrett Kravet om innsyns- og forhandlingsrett etter mønster av FOB (Fellesoverenskomsten) 2.1, er blitt et sentralt krav for alle overenskomstene, særlig på bakgrunn av økt arbeidsinnvandring i forbindelsen med utvidelsen av EU; 1. mai Skal vi har noen sjanse til å forhindre sosial dumping og svart arbeid, så må tillitsvalgte ha hjemmel for å kontrollere hvilke lønns- og arbeidsbetingelse som tilbys til arbeidsinnvandrerne. Dette fritar ikke verken politiet eller de øvrige myndigheter å skaffe seg kontroll med tilstandene på arbeidsmarkedet i Norge. Men erfaringsmessig er det skummelt å forlite seg på myndighetenes kontroll, - til det er dereguleringsiveren altfor stor. Allerede i dag er det et utbredt bokholdere når det gjelder arbeidsinnvandrere. På papiret får de en anstendig lønn og skal arbeide 37,5 timers uke. I virkelighetens verden får mange kroner timen og arbeider 67 timer i uka. Det er derfor av avgjørende betydning at tillitsvalgte; også organisasjonstillitsvalgte, har omfattende innsynsrett og forhandlingsrett bl.a. i slike saker. At vi deretter må trimme det apparatet som skal håndtere disse opplysningene, kommer vel heller ikke som noen stor overraskelse, og vil nok stille store krav både til forbundet og til oss. Lønn? Så var det dette med lønna da? Det som liksom skal være hovedpoenget med et tariffoppgjør. Etter de uttalelser som bl.a. Kjell Bjørndalen har kommet med, er det visst ikke så farlig med lønnstillegg; Når renta er så lav som nå, kommer reallønnsøkningen nesten av seg selv.(?) Problemet er bare at for noen år siden da renta var høy så sa FF og LO at vi ikke kunne kreve kompensasjon for høy rente i tariffoppgjøret, fordi det ville bli brukt mot oss når renta gikk ned (sic). Brukt mot oss? Vi bruker det jo mot oss sjøl! Nå har jo i og for seg dette med kampen mot lønnsdumping, noe med lønna å gjøre; I aller høyeste grad. Klarer vi ikke denne kampen, - kan hele overenskomsten stå for fall i fremtiden. Allikevel er det et problem, dette med doble standarder og dobbeltmoral. Og det er et problem at organisasjoner som er helfinansiert av sine medlemmer ikke krever en større andel av verdiskapningen på vegne av sine medlemmer. Dette er et spørsmål som handler om mye mer enn lønn, - men det handler også om lønn. Vanskelig oppgjør Streik? Allerede før oppstarten av tariffoppgjøret er det spekulert i muligheter for streik våren Det er tunge saker som skal behandles og mange parter som direkte eller indirekte blir involvert. Pensjonsspørsmålet blir nok ulikt oppfattet av småbedriftene, som synes en slik utgift er vanskelig å bære. I tillegg skal denne samlingsregjeringen ha et ord med i laget. Og det er snakk om store penger og viktige prinsipper. Innsynsrett/Forhandlingsrett for tillitsvalgte berører viktige prinsipper, og her vil nok også myndighetene ha et ord med i laget, i forhold til Lov om Personvern, og andre relevante lover. At de lave rentene blir brukt som argument mot å kreve høyere lønn, - holder ikke. Foruten en reell reallønnsøkning har vi nok av minste - og garantilønner som burde vært økt kraftig. Følg med kontakt oss Vår forening vil sammen med andre byggfagforeninger legge den nødvendige beredskap for en eventuell konflikt til våren. Byggfagbladet ber alle sine lesere om å følge godt med, - og være forberedt. FAKTA: Byggfagene må til mekling Torsdag 18. mars kom denne meldingen fra Fellesforbundets forhandlingsutvalg inn på e-post til Byggfagbladet. Vi ber dere om å følge nøye med i utviklingen! Fellesforbundet brøt forhandlingene for byggfagene onsdag kveld. Lederen av forhandlingsdelegasjonen, 1. nestleder, Arve Bakke, sier at den viktigste grunnen til bruddet var at arbeidsgiverne overhodet ikke var villige til å diskutere kravet om tjenestepensjon. Dermed må også denne overenskomsten ha hjelp fra Riksmelingsmannens kontor. Partene er innkalt til meklingsmannen torsdag ettermiddag. - Kravet om tariffestet tjenestepensjon er vårt hovedkrav for byggfagene som det er for de tre frontfagene. Det er tydelig at arbeidsgiverne er samordnet i denne saken, for vi har møtt den samme negative holdningen til innføring av dette kravet i våre forhandlinger. Vi krevde tjenestepensjon i hovedoppgjørene i 1998 og i Det var dessuten tema i mellomoppgjøret i fjor. Jeg synes det er på tide at det blir litt bevegelse, og setter min litt til at vi med meklingsmannens hjelp skal kunne finne en løsning, understreker Arve Bakke. - Byggenæringens Landsforening som er arbeidsgivermotpart i forhandlingene, har dessuten kommet med krav om innføring av et nytt hovedlønnssystem for byggfagene. De ønsker å fjerne akkordssystemet, og dette er et krav vi selvsagt ikke kan godta. Flere av våre krav har vi fått liten eller ingen respons på. Det gjelder bortsetting av arbeid, økning av minstelønnssatsene og begrensning av uønsket overtid. Overenskomsten for byggfagene omfatter vel medlemmer i Fellesforbundet. 5

6 REPORTASJE Det er mandagskveld og medlemmene begynner å komme til møtet som starter kl Møtet er på Kvisten i 10. etasje. I Bygningsarbeidernes hus i Møllergt. 37. Egils lapskaus er på menyen. Sammen med lapskausen pløyes det gjennom årsmøtedokumentene ved siden av hyggelig prat. Det er folk fra Veidekke, Peab, Selvaag bygg, AF, Hesselbergtak, NCC og Multibygg så vidt jeg kan se. Noen pensjonister er her også. Det er minst 30 mann her nå. TEKST: Ivar Dahl Hansen ÅRSMØTET til Tømrer og snekkernes fagforening 1. mars

7 BYGGFAGBLADET 1/2004 Møtet åpnes av foreningens leder Egil Mongstad. Han går gjennom dagsorden og ber nestleder Ken G. Solfjeld lede møtet. Av 10 punkter på dagsorden blir det lagt mest vekt på 6. og 7. Fagforeningen i Fremtiden og innkomne forslag. Det ble enighet om å gjennomføre en høring i de viktigste bedriftsmiljøene våre innen sommeren; rundt tre saker: A)Skal vi fortsette i Fellesforbundet med 2% kontingent. B) Forsette i Fellesforbundet og forsøke å gå ned til 1,8% i kontingent. C) Gå ut av Fellesforbundet og sette ned kontingenten til 1,4% eller lavere. De siste årene har foreningen fått nye faggrupper som taktekkere, blikkenslagere og glassmestersvenner. Det nye navnet blir Tømrer og Byggfagforeningen. Problemstillinger som ble diskutert rundt særlig punkt C var: En omstilling av denne art vil kreve en engasjert gjeng utover den administrasjonen vi har i dag. Har vi det? Vil Fellesforbundet stikke kjepper i hjulene ved å for eksempel si at ethvert medlem i Tømrer og snekkernes Fagforening selv må melde seg ut for så å melde seg inn igjen. Hva skjer med klubbene våre i de respektive bedriftene. Får vi flere klubber i et og samme firma? Hva skjer med klubbkassa? I punkt 7.2 var det et forslag inne på å senke kontingenten til 1,8% fra 1. juli Dette ble oppfattet av en del som kolliderende med punkt B over. Årsmøtet falt allikevel ned på å sette ned kontingenten fordi det er viktig å jevne ut kontingentforskjellene med foreningene rundt oss i distriktet. Det var også enighet om å bytte navn på foreningen. De siste årene har foreningen fått nye faggrupper som taktekkere, blikkenslagere og glassmestersvenner. Det nye navnet blir Tømrer og Byggfagforeningen. Ellers gikk valgene problemfritt. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb. Alt i alt et spennende årsmøte. Forretningsfører Mette Ruud og lederen i foreningen var nok en gang de siste ut, etter å ha ryddet lokalet. FAKTA: Foreningens kontingenttrekk blir satt ned fra 2% til 1,8% fra 1. juli Prosjektet Fagforening i Fremtiden skal være avsluttet innen sommerferien. Tømrer og Byggfagforeningen tar initiativ til opprettelse av et informasjonskontor for Arbeidsinnvandrere; Som et tilbud til alle utlendinger som ønsker å arbeide lovlig og å være solidariske. FAKTA: HOVEDPUNKTENE I TØMRER OG BYGGFAGFORENINGENS HANDLINGSPLAN 1. Kamp mot lønnspress / sosial dumping. 2. Helse, Miljø og Sikkerhet er og en sak for fagforeningen 3. Alle medlemmer skal ha tilbud om et lønnssystem som fungerer 4. Fag Kartlegging og utarbeidelse av plan for alle faggruppene 5. Rekruttering / Informasjonsmateriell / Nye medlemstilbud 7

8 REPORTASJE Basforum tømrere PEAB AS og HUSMENN 8 TEKST: Svein Dagfinn Vestheim Jeg har tidligerere hatt noen innlegg vedr. tømrernes situasjon i PEAB AS. Skal her redegjøre litt om hva basforum for tømrere har arbeidet med det siste året. Gruppa består av alle baser på tømrersiden og undertegnede som har en sekretærfunksjon, og er nestleder i klubben. Et forhandlingsutvalg ble valgt av basforum, med Petter Snortheim, Jukka Siikalouma og Svein Dagfinn Vestheim. Snortheim og Siikalouma er baser på Marienlyst Park. Undertegnede tillitsvalgt for tømrerne, og plasstillitsvalgt. Akkordseddel / prisliste og omfangsavtale Målsetting nummer en var å utarbeide en felles akkordseddel som brukes av alle baser og lag på PEABs byggeplasser. En omfangsavtale, og prisliste på div. arbeider som går igjen. Akkordseddelen har basis i foreningas seddel. Omfangsavtalen, er en beskrivelse av grunnleggende forutsetninger for akkordstart. Inneholder også noe henvisninger til prisliste og akkordseddel. Skal ikke legge skjul på at vi har skulet litt på andre bedrifters tømrer/basforums arbeid med tilsvarende avtaler. Forhandlingsutvalget har hatt en del møter internt for å få fullført prosjektet. Omtrent november 2003 var vi ferdige med utkastene. Brev ble sendt ledelsen vedrørende krav om forhandling. På grunn av juleferie og annen ferieavvikling ble det første møtet med ledelsen midt i februar. Forhandlingene Ledelsen hadde utarbeidet en "motiseddel" som de fremla på første møtet. Denne var preget av mye tekst, og etter en del om og men, ble vi enige etter andre møtet som var i slutten av februar Under dette møtet, gikk vi i gjennom prislista på 26 punkter. Denne kan utvides og kompletteres etterhvert. Prisene er veiledende, og inkludert alle påslagsprosenter eks. transport. Omfangsavtalen har vi per dags dato ikke blitt ferdige med. Denne er også viktig, på grunn av beskrivelse av forhold som rigg, planlegging med bas tidlig ute, detaljer, og forutsetninger som gjør det mulig å drive akkord på en rasjonell måte. Ledelsen var i utgangspunktet bare interessert i å forhandle frem akkordseddel. Vi ser en helhet i seddel, prisliste, og omfangsavtale. Dette for å lette arbeidet rundt forhandlinger ute på byggeplassene. Alle vet jo hvor mye tid som brukes i forhandlinger, og dertil følgende konflikter, som ender med tvistesaker etc. Dette igjen, forsuring av arbeidsmiljøet, oppgitthet, resignasjon, sykefravær, og at tømrerne ikke blir tatt på alvor! "Nu får det faen i meg vara nog, slut på shitsnacket, vi måste bli tagen på allvar nu". Jukka Siikalouma PEAB-Bas "Husmenn" At Tømrerne ikke blir tatt på alvor, ja hvem har ikke opplevd dette? Undertegnede har vært i Fagbygg/PEAB siden 1981, snart 23 år! En "husmann" med andre ord. Dette er et gammelt begrep som ble brukt før, hvis enkelpersoner hadde lang fartstid i et enkelt firma. Det finnes mange "husmenn" rundt omkring i Oslo området, og landet ellers. Som utøvende "husmann" og tillitsvalgt, er målsettinga som følger: Tilrettelegging på byggeplassene! Samkjørte baser, med likelydende forhandlingsutgangspunkt! Hindre konflikter og tvister! Få opp stemningen i akkordlagene! Øke lønnsomheten for bedriften, og inntjening for lagene! Tømrerne må bli tatt på alvor! Lista kan bli lang folkens! Leserne skjønner sikkert veldig godt hva jeg vil frem til. Det siste er for oss i PEAB, noe av det viktigeste, vi håper nå at "trenden" snur seg, og at forholdene blir slik at vi får innflytelse og gehør for våre synspunkter ovenfor ledelsen, slik at en felles samkjøring gjør det attraktivt å være tømrer i Peab As!

9 BYGGFAGBLADET 1/2004 Medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen: FRITIDSLEILIGHETER LEDIG FOR ÅREMÅLSLEIE - PÅ VOLLEN I ASKER! I Delebukta 43 Vollen i Asker, kan Stiftelsen Bæk Tømrer og Snekkernes Feriefond tilby tre fritidsleiligheter ved vårt feriehjem. Feriehjemmet ligger ca. 45 km fra Oslo, - og består av 6 utleieenheter, hvorav 3 er ledig for utleie fra og med 1. august Feriehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser med egen strandlinje med båtfeste og badeplass. Huset har enkel standard med brønn og utedo, og er elektrisk oppvarmet. Fritidsleilighetene tilbys utleid for en periode på 5 år, med mulighet til forlengelse. Følgende enheter tilbys til foreningens medlemmer: Vaktmesterrommet Leieenheten ligger i 1. etasje, en meter over bakkeplan m/ trapp, og består av 2 rom med kjøkkenkrok. Ca. 19 kvm. Innredet med sengeplass til 4 personer. Leie for medlemmer av foreningen er kr ,- per år (2004). Visning kan avtales Kontakt Stiftelsen Bæk - Tømrer og Snekkernes feriefond; Telefon eller epost Gårdsrommet Leieenheten ligger i 1. etasje, på bakkeplan, og består av ett rom med kjøkkenkrok. Ca. 15 kvm + veranda på 9 kvm. Innredet med sengeplass til 2 personer. Leie for medlemmer av foreningen er kr ,- per år (2004). Verandarommet I Leieenheten ligger i 1. etasje, 2 m over bakkeplan m/trapp, og består av to rom med kjøkkenkrok. Ca 22,5 kvm. Innredet med sengeplass til 3 personer. Leie for medlemmer av foreningen er kr ,- per år (2004). 9

10 REPORTASJE EU-UTVIDELSEN OG NHOs VÅTE DRØMMER Om kort tid blir EU utvida med 10 nye land. Blant dem er Estland, Latvia, Litauen og Polen. Det ventes en utjevning av lønnsnivået i Østersjø-regionen. Utjevning av lønn betyr som kjent at noen går opp i lønn og noen går ned i lønn. TEKST: Kjell Skjervø Norge vil ta i bruk overgangsordninger i forbindelse med EU-utvidelsen. Det vil i en overgangsperiode fortsatt være krav til arbeidstillatelse for arbeidstakere fra de nye EU-landene. Ordningen vil likevel bli mer sivilisert enn dagens råtne regime. Etter 1. mai kan arbeidstakere fra de nye medlemslandene oppholde seg i Norge og søke jobb i inntil et halvt år. Du kan også skifte arbeidsgiver. Om du mister jobben, blir du ikke lenger kasta rett ut av landet. På et høringsmøte om EU-utvidelsen sa statsekretær Cathrin Bretzeg at fulltidsjobb og gjengse norske lønns- og arbeidsvilkår fortsatt skal være et vilkår for arbeidstillatelsen. Hva som er gjengs lønnsvilkår i Norge er så langt ikke avklart. I NHO er man bekymret for alt hva arbeidstakere fra de nye medlemslandene kan bli utsatt for i Norge. - Hensynet til beskyttelse av uten- 10

11 BYGGFAGBLADET 1/2004 landske arbeidstakere og bekjempelse av useriøse konkurransevilkår lar seg best ivareta gjennom en grundig avklaring av begrepet sosial dumping, heter det. Under Kommunalkomiteens høring om EU-utvidelsen framla NHOs Vidar Lindefjell følgende regnestykke: 100 norske kroner, brukt i for eksempel Polen, gir en kjøpekraft som er 2,5 ganger større enn i Norge. Med andre ord er 40 norske kroner i timelønn nok til å gi polakkene den samme levestandard som en hundrelapp gir i Norge. Dermed er det ikke nødvendig å følge norske lønnsvilkår. Etter EU-utvidelsen 1. mai kan polsk- og baltiskregistrerte selskaper ta entrepriseog utleieoppdrag på byggeplasser i Norge der det arbeides til polske og baltiske lønninger. Overgangsordningens krav til gjengs norsk lønn gjelder ikke for utsendte arbeidstakere. NHO er mot allmenngjøring av tariffavtaler. De vil ha polske bygningsarbeidere som jobber på norske byggeplasser til polske lønninger. Ifølge NHO er dette ikke nødvendigvis sosial dumping. NHO mener da antagelig at sosial dumping er at for eksempel polske bygningsarbeidere jobber på norske byggeplasser på lønninger som er lavere enn det som er gjengs i Polen. Men her er NHO på ville veier. I Norge har vi en lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Den har til formål å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette for å hindre at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Allmenngjøring av tariffavtale betyr at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis gjøres gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, i en bransje eller en del av en bransje. De fastsatte lønns- og arbeidsvilkår er ufravikelige minstevilkår. De gjelder alle som arbeider på byggeplasser i det området vedtaket gjelder for. Enten de er fra Tallin eller Nord-Odalen. Etter invitasjon fra Fellesforbundets byggavdelinger i Oslo har en rekke byggavdelinger i fylkene ved Oslofjorden vært samlet til en konferanse om østutvidelsen. Konferansen ble holdt i Oslo 27. januar med god oppsluttning. Avdelingene tar nå stilling til et forslag om allmenngjøring av en minstelønnssats og en del andre bestemmelser i Fellesoverenskomsten for byggfag. NHO er mot allmenngjøring av tariffavtaler. De vil ha polske bygningsarbeidere som jobber på norske byggeplasser til polske lønninger. Det vil ikke vi ha. Vi vil ikke ha forhold der utenlandsk arbeidskraft blir brukt til å dumpe lønns- og arbeidsvilkår. Erfaringer fra Finland viser at allmenngjøring av tariffavtaler fører til en kraftig øking av svart arbeid. Det er administrerende direktør i Skanska, Petter Eiken, som sier dette til avisa Klassekampen. - Når en tariffavtale blir allmenngjort, vil summen som de utenlandske firmaene fakturerer hvite entreprenører øke. Det vil ikke nødvendigvis innebære at de ansatte i de utenlandske selskapene vil få høyere lønn. Det vil innebære at det er mer penger i systemet, og det vil være større incentiv for flere useriøse aktører å søke til bransjen, sier Eiken. Nå behøver vi ikke gå til Finland. Vi har nok av erfaringer med svart arbeid i entreprenørbransjen i Norge. I løpet av det siste tiåret har entreprenørene holdt seg med flere hundre svarte og halvsvarte firmaer. Entreprenørene har skrevet kontrakter med den ene handa mens de har holdt seg for nesa med den andre handa. Det er omsatt svart for mange milliarder kroner. Det har ført til at det har dannet seg et prisleie for denne typen arbeidskraft som ligger langt under selvkost for et normalt hvitt byggefirma. Bedrifter som betaler norske lønninger har ingen mulighet til å konkurrere mot utenlandske selskaper som betaler polske og baltiske lønninger. I hvert fall ikke hvis de skal drive hvitt. Er det noe som erfaringsmessig fører til svart arbeid, så er det dette. Skanska på norska eller polska? 11

12 OPPSLAGSTAVLA RUNDE ÅR 2. KVARTAL ÅR: Kolbjørn Gleditch Gustav Kulsrud Bjarne Magnussen Håkon Røsten ÅR: Søren Olsen Trygve G. Westerby Reidar Hermann Andersen ÅR: Arne Slåtsveen Lars Fredsvik Arne Johnsen Johannes Andersen Kåre Andreas Husevik Magne Myrvold Ivar J. Andersen ÅR: John Sparby Gunnar Bilden ÅR: Svein O. Finholth Asmund Brun Torbjørn H. Qvam ÅR: Martin Røkke Paul Salte ÅR: Morten Lokøen Miroslav Tkauc Jul Roar Risan MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT født død Kåre Ludvig Johansen Haakon Myrhagen Rolf Sandberg Leif Nordli Eugen Johansen Tor-Erik Pedersen John Svendsen Åge Bjørn Johnsen Gudmund Engen STYREMØTER 1. HALVÅR april 3.mai 4. mai 7. juni 21. juni 5. juli. På disse dager treffes leder, forretningsfører og en oppmåler mellom kl PÅSKEFERIE Foreningens kontor og målekontoret byggfag holdes stengt i tiden f.o.m. mandag 5. april t.om. mandag 12. april VI ØNSKER VÅRE MEDLEMMER OG FAMILIE EN RIKTIG GOD PÅSKE. Foreningsstyret Bank-NM : Norges beste lønnskonto 4 år på rad! 12

13 ANNONSE BYGGFAGBLADET 1/2004 Kvisten m ø t e r o m o g s e l s k a p s l o k a l e MÅLEOMRÅDET FOR TØMRER OG BYGGFAGFORENINGEN V/ MÅLEKONTORET BYGGFAG P R I S L I S T E P E R J A N U A R 2004 Hele salen, formiddag (kl ) kr. 1250,- Hele salen, ettermiddag (kl ) kr. 1250,- Halve salen formiddag, eller ettermiddag kr. 625,- Korte møter; Halve salen i inntil 2 timer kr. 425,- Helg; fre-søn kr. 2500,- Målerett for følgende fag: Tømrer Måleområde: Oslo Målerett for følgende fag: Blikk og papp Måleområde: Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold Ved spørsmål ta kontakt på telefon K VISTEN MØTEROM OG SELSKAPSLOKALE M ØLLERGT. 37, 10. ETG. (HEIS TIL 9.) FOR BESTILLING, TLF STYRET: Stiftelsen Bæk Tømrer og Snekkernes Feriefond Leder: Nestleder: Sekretær: Visesekretær: Styremedlem: Egil Roald Mongstad Ken Gordon Solfjeld Rune Trønningsdal Terje Årstad Svein Dagfinn Vestheim Tilbud til medlemmene i Tømrer og Byggfagforeningen i 2004: Gårdstunet Hovedbølet på Bæk er under restaurering - skal bli et ferie/fritidstilbud til medlemmene Hyttene på Fagerfjell (2 stk.) får vannklosett og dusj. Arbeidet er ferdig i 2005 Byggfagbladet videreutvikles og forbedres Nye bidrag til foreningens kultur- og velferdstiltak Streikestøtte. Reglene er under revurdering Ny verktøyforsikring for foreningens medlemmer er under utarbeidelse Forskuttering av lønnskrav ved konkurser. Reglene er under vurdering Utdanningsstipender. Kontakt oss for søknadsskjema Byggfagdagen. Nytt tilbud som forventes innført fra 2005 Vil du vite mer? Kontakt oss på telefon , telefaks eller Det lønner seg å være medlem av Tømrer og Byggfagforeningen - Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Målekont.repr.: Studieleder: Ungdomsleder: Jan-Åke Persson Leif Nylenden Bjørnar Nilsen Ivar Dahl Hansen Knut Frode Farholm Thomas Rustestuen 1. vararepr.: Pål Richard Larsen 2. vararepr.: Jan Erik Siggerud 3. vararepr.: Bjørn Larsen 4. vararepr.: Kjetil Nygård Forretningsfører: Mette Ruud Medl.håndtering: Randi Grotterød

14 NYTT OM RØLP SINSEN SILOEN MED ATTACHÉKOFFERT PÅ AKER BRYGGE TEKST: Kjell Skjervø Bjørn Henry Eriksson har drevet med utleie av svenske bygningsarbeidere. Han har i tur og orden drevet selskapene Craftman Norge AS, Pegasus Bygg og Forvaltning AS og Aragon Prosjektering AS. I tur og orden har de havnet i skifteretten. Hver gang har Bjørn Eriksson fått konkurskarantene. Og hver gang har det vært mistanke om tapping av selskapet. Nå viser det seg at Eriksson har hatt befatning med to selskaper til: Wadelius Entreprenørbedrift AS og Rolf W. Jakobsen Entreprenør AS. Begge med tilhold i Vollsveien 10, en 2.etasjers villa på Lysaker med alle vinduer blendet. Begge har hatt NCC Bygg AS som oppdragsgiver. Begge er under konkursbehandling. Og i begge er det mistanke om tapping av selskapet. Bjørn Eriksson fikk konkurskarantene i 1998 etter konkursen i Craftman Norge AS. Det var mistanke om ulegitimerte uttak fra selskapet. Men karantenen gjaldt bare framtidige verv, og Eriksson kunne drive videre med sitt nye selskap Pegasus, som var registrert i god tid før konkursen i Craftman. Eriksson fikk så konkurskarantene igjen i 1999 etter konkursen i Pegasus. Denne karantenen gjaldt også bare framtidige verv. Eriksson kunne dermed drive videre med sitt nye selskap Aragon, som var registrert i god tid før konkursåpningen i Pegasus. Så var det konkurs i Aragon i september Skattemyndighetene hadde krav i boet på 11 millioner kroner. Eriksson ble ilagt konkurskarantene for tredje gang. Den løper fram til 19. desember Bobehandlingen i Aragon endte med mistanke om grovt underslag og oversendelse til Asker og Bærum politikammer. Eriksson har gjentatte ganger foretatt urettmessig uttak av selskapets midler. Bare de tre siste månedene før konkursåpningen har han tatt ut 2 millioner kroner. Eriksson forklarte til bostyrer at han månedlig tok ut ca. kr fra Aragons bankkonto. Aragon hadde likviditetsproblemer, ifølge Eriksson. Derfor lånte Eriksson hver måned kr til selskapet. Disse pengene oppbevarte Eriksson i en attachékoffert i sin leilighet i Stranden 73 på Aker Brygge. Én gang i måneden gikk han i banken og satte inn ca. kr på Aragons konto. Et bilag kalt privat innskudd / lån fra Eriksson ble utferdiget og bokført. Litt senere samme måned tok han ut de samme pengene i kontanter og la dem tilbake i attachékofferten. Et bilag kalt uttak / tilbakebetaling av lån ble utferdiget og bokført. Neste måned satte han de samme pengene inn på kontoen igjen, for så å ta dem ut igjen senere samme måned. Dette gjentok seg hver måned. Bostyrer ville ha klarhet i om uttakene var betaling av reell gjeld til Eriksson eller om de stammet fra svart omsetning i Aragon. Hun engasjerte borevisor for å avklare dette. Borevisor kom til at Eriksson hadde tappet selskapet: Vår gjennomgang av regnskapene for 1999 og 2000 har vist at Bjørn Eriksson har mottatt sjekker fra kundene som han har innsatt på selskapets bankkonto. Innskuddskvitteringene har han påført at innskuddet er foretatt av han selv. Regnskapsfører har på dette grunnlaget godskrevet hans konto. Senere har han hevet beløpet fra selskapets bankkonto som er bokført mot hans konto. På denne måten har han hevet selskapets kundefordringer. Eriksson ville ikke opplyse hva han har brukt de underslåtte midlene til, ut over at de er brukt til private formål. Eriksson opplyste ellers at Aragon hadde verktøy til en verdi av ca kroner. Verktøyet var spredt for alle vinder hos selskapets tidligere ansatte, som Eriksson ikke visste hvor var. Senere ble det klart at nærmest samtlige ansatte i Aragon var overført til selskapet Bygg-Tema i Asker. Ifølge ansatte sto Eriksson bak dette selskapet også. Eriksson var bl.a. med på å sette opp skriftlige arbeidskontrakter i Bygg- Tema. Dette foregikk før konkursen i 14

15 BYGGFAGBLADET 1/2004 Aragon, på hybelhuset der de bodde i Asker. Noe som i så fall innebærer at Eriksson visste hvor de ansatte bodde mens de arbeidet i Norge og dermed også hvor verktøyet til Aragon Prosjektering AS var, bemerker bostyrer. Bygg-Tema i Asker gikk konkurs 3. oktober En uke senere ble Wadelius Entreprenørbedrift AS stiftet. I mars 2002 overtok en Rolf Jakobsen som daglig leder i selskapet. I februar 2003 begjærer selskapet oppbud, og det blir åpnet konkurs. I mellomtida har Wadelius hatt flere oppdrag for NCC Bygg AS. Wadelius har hatt en bedriftskonto i Nordea Bank Norge ASA. Ved konkursåpningen var saldo beskjedne kr. 117,90. Men det har vært store uttak fra kontoen i tida før oppbudsbegjæringen. I tillegg til Rolf Jakobsen har Bjørn Eriksson disponert kontoen. Men i god tid før det ble begjært oppbud i Wadelius, er det registrert nok et nytt selskap: Rolf W. Jakobsen Entreprenør AS. Her pågår det virksomhet fram til slutten av november 2003, bl.a. med oppdrag for NCC Bygg AS. En virksomhet som ifølge bostyrer rent praktisk synes å være nærmest utleie av arbeidskraft. Konkurs i Rolf W. Jakobsen Entreprenør ble åpnet 27. januar Bostyrer har sendt anmeldelse til påtalemyndighetene. Selskapet har antakelig omsatt for 6-7 millioner kroner i Det har altså vært store penger i omløp. Dette samholdt med at selskapet har opparbeidet seg en betydelig gjeld til offentlige myndigheter gjør at det er vanskelig å forstå hvor pengene har tatt veien, skriver bostyrer. Det synes som om selskapet er tappet for betydelige beløp. Det er fra slutten av april og til slutten av oktober utbetalt i alt kr til selskapet Bjørn Eriksson Consult. Det er betalt ut ytterligere beløp til Eriksson i november og desember. Den siste tiden før konkursåpningen er det hevet store beløp over selskapets bankkonto. Bare i januar er det hevet ca. kr kontant eller ved sjekk. Dessuten har daglig leder Rolf Jakobsen belastet selskapet kr i forbindelse med juleferie på Gran Canaria. Den var han sikkert vel unt. Vi har lett etter Bjørn Eriksson Consult i svensk bolagsregister. Vi fant tre konkursbolag der Eriksson har vært styreleder, samt en personlig konkurs. Men ikke noe Bjørn Eriksson Consult. Det fins ikke registrert noe bolag med dette navnet i Sverige. Eriksson er for tida ikke registrert med noe bolag i Sverige i det hele tatt. 20 PÅ BÅNN Anders Blomstrand Bygg & Eiendom AS Ashton Ejendomsselskap Limited Bygge Pet Bygg- og Tømrermester Tim Øhman AS Byggkraft Norge Eiendom og Industri AS Eskesen Bygg og Riving AS Evtom Consulting Tommy Larsson Forge Systems Scandinavia Ltd Norsk Bygg og Stålmontasje AS Murer Puds og Fliser Jan Fredriksen Portenbygg AS Sand Invest AS Strøms Interiørentreprenør AS Tom Stian Øhman Bygg Østfold Tom Con Industri AS Vikabygg AS Volls Eiendomsservice AS Østlandets Bygg- & Innredningsmontering DA Hus og Hytte Bygg AS Hus og Hytte Bygg AS må ikke forveksles med Skiensfirmaet Hus og Hyttebygg AS, som er et seriøst firma! 15

16 16 ANNONSE

17 BYGGFAGBLADET 1/2004 Visste du at... SIGURD hovedlønnssystemet for tømrere, blikkenslagere og taktekkere skal være ren akkord, og at denne skal være basert på de til enhver tid gjeldene akkordtariffer? Hvis du ikke visste dette eller bare har hørt noe om det, da bør du skaffe deg fellesoverenskomsten for byggfag (gjelder også eventuelle arbeidsgivere som måtte slumpe til å lese dette). Fellesoverenskomstens kapittel 4 gir retningslinjer for akkordarbeid og jeg skal her gi noen eksempler på hva du kan finne i dette kapittelet. På et bygg vil det alltid være arbeider som ikke omfattes av tariffen i 4-3 vil du finne retningslinjer for hvordan dette skal håndteres. 4-5 sier noe om hva arbeidsgiver har plikt til å sørge for ved akkordarbeid, og i 4-6 finner du arbeidstakernes plikter. Du må alltid ha en akkordseddel, det er en kontrakt mellom akkordlaget og bedriften, og beskriver hva akkordarbeidet består i, samt andre ting som er relevant for gjennomføring av arbeidet. I 4-7 finner du en nærmere beskrivelse. Når du skal jobbe akkord er det viktig å ha kunnskap om tariffene, dette gjelder alle, ikke bare basene. Kunnskapen får du ved å delta på foreningens tariffkurs. Foreningen arrangerer også baskurs for den som vil lære litt mer om basens oppgaver i et akkordlag. Det er også muligheter for en mer omfattende basutdannelse i det som er kalt basskolen. Nærmere informasjon om kursene får du ved å ta kontakt med fagforeningen eller målekontoret byggfag. Nå skal jeg slenge litt dritt, men jeg kommer med litt trøst også sånn etter hvert. Prompe i brakka det gjør du bare ikke, ikke jeg i hvert fall. Prøvde det engang bare på f..., og det var ikke særlig populært. Jeg måtte ta igjen litt, satt sammen med 8 røykere som forlangte å få røyke og spytte snus når og hvor som helst. Hvis noen blei plaga av det, så var det bare å gå et annet sted, for den som følte seg plaga altså. Det var ganske utrivelig, og hva skjedde når jeg prompa, jo jeg måtte gå da også. Enda det var helt naturlig gass uten skadelige bivirkninger som kreft og annet svineri. Følte nesten halvspiste matpakker komme susende etter meg ut døra... Tidene forandrer seg og ting blir nesten glemt. Det blir bedre tider for sånne som meg, takket være den utskjelte røykeloven. Røykera ba jo om den da, de nesten ropte ettern, for det å få plage andre, ja det er jo en menneskerett, eller? Ta en tur med Kjøbenhavnbåten kjære røykere, det er som himmelrik, folk røyker over alt, og ingen bryr seg. Jo da, jeg kunne leve med det jeg, det varte jo bare et par dager. Men jeg må nok innrømme at ordtaket borte bra men hjemme best, fikk ny mening. Vel hjemme igjen kom jeg til å tenke på griser, det er mange slags griser. Jeg er kanskje stuegris, men på min vandring oppover Normannsgata så jeg tydelige spor etter to andre. Det var godteri griser og røykere. Søppla lå strødd der snøen trakk seg tilbake, det var tomme røykpakker og godteri papir over alt. Si meg, spiser røykera så mye godteri de da? Uff ja, jeg lovte å trøste litt også. Nei jeg tar ikke opp søppla etter dere, nei jeg tenkte nærmest på innskjerpinga av røykeloven. Det går jo over alle støvelskafter, det er nesten så jeg tar meg en røyk bare på trass! 17

18 REPOTASJE TEKST: Johan Østberg JARDIN FOYA BLANCA På vegne av Tømrer og Snekkernes Pensjonistforening hadde jeg den glede å deltat på en visningstur til Spania de fire siste dagene av august i fjor. Reiseopplegget var kommet i stand ved et samarbeid mellom Oslo Fylkesforening av Norsk Pensjonistforbund og Temareiser AS Oslo. Pensjonistenes lille hjørne Nevnte pensjonistforening sto for invitasjonen, som gikk til 25 pensjonistforeninger i Oslo og omegn, med tilbud om å delta med en representant på denne visningsturen til Spania. Bare en forening avsto fra å delta. Temareiser AS satser spesielt på å leie ut til pensjonister og trygdede, som det er lagt vel til rette for. Reiseselskapet disponerer et tyvetalls leiligheter for utleie i et stille og godt avskjermet område i kommunen Alfax del Pi som ligger 45 km nordvest for flyplassen ved byen Alicante. Leilighetskomplekset som er på 66 leiligheter har fått navnet Jardin Foya Blanca og består av kjedede rekkehus i mur med første og underetasje. Leilighetene som består av stue med kjøkkenkrok, 2 soverom og 2 bad, balkong / terrasse, bygget ferdig høsten 2002, med Bergen bolig og Byggelag som byggherre, har en meget høy standard, og er utstyrt med telefon, aircondition, støvsuger, vaskemaskin, strykejern, TV med bl.a. norske kanaler, og sjølsagt kjøkkenutstyr og redskaper for matlagning beregnet på 6 personer. Ikke å forglemme kjøleskap, oppvaskmaskin og toppmoderne komfyr. I tilknytning til leielighetskomplekset er det et praktfullt hageanlegg med svømmebasseng og boblebad. Omgivelsene er preget av stilige eneboliger med vakre hager og fjellkjeder som kneiser i horisonten. Det er omtrent 2,5 km ned til sentrum av middelalderbyen Altea, som grenser opp mot Middelhavet. De sprekeste går dit og får seg en saltvannsdukkert. Ellers har Temareiser AS en liste med på nær 30 aktiviteter en kan melde seg på å være med på. Hva koster så denne herligheten? Temareiser AS har stilt i utsikt å komme med pakketilbud tilpasset den enkelte og vil markedsføre dette i den enkelte pensjonistforening. Alt avhenger av hvor mange som bebor en leilighet. GAP S K R A TT Som eksempel 4 personer i 2 uker kostet i 2003 kr. 7000,- per person. Da var flyreisen tur/retur Gardermoen Alicante med, samt 8 middager på stedes restaurant, bil disponibel enkelte dager, ferskt brød på døra om morgenen, samt rengjøring av leiligheten. EN En mann som ikke hadde følt seg bra den siste tiden gikk til legen for å få seg en sjekk. Legen undersøkte ham grundig, men kunne ikke finne noe galt. For å være på den sikre siden, sa legen: - Hva sier du til å avstå fra alkohol og tobakk en stund for å se om det hjelper? - Nei doktor, det syns jeg er en dårlig idé. Da har jeg mer lyst til å øke forbruket av begge deler og se om det fører til noen forverring. 18

19 I HISTORIENS LYS BYGGFAGBLADET 1/2004 OM Å BO TRANGT Boligpolitikk har alltid vært et viktig tema for arbeiderklassen. Det er få områder som viser klasseskillet tydeligere enn i boforholdene. Mens fiffen har bodd i store hus og leiligheter på Frogner og Skillebekk har arbeiderklassen måttet ta til takke med rønner av elendig standard. TEKST: Petter Vellesen Fra og begynnelsen av tallet fins mange beskrivelser av boliger man ikke skulle tro at mennesker kunne bo i. Vi hører om jordgulv, lekke tak og trekkfulle leiligheter. Men kvaliteten på boligene kunne nok variere - mange arbeidere bodde helt sikkert i relativt bra hus også. Det er imidlertid ett trekk som er karakteristisk i alle skildringer av hvordan arbeidsfolk i byene levde: Det er trangboddheten. I dag har nordmenn større boligflate per innbygger enn noe annet europeisk land, men det har ikke alltid vært slik. Rundt forrige århundreskiftet var nok ettromsleiligheter regelen snarere enn unntaket, og selv om andelen av toromsleiligheter steg i årene rundt første verdenskrig ble disse som oftest for dyre for vanlige arbeidsfolk. Det ene rommet måtte leies ut. Når familiene ofte var store ble det selvsagt trangt om plassen og man måtte bruke kløkt og oppfinnsomhet for å plassere alle. Slik skildres f.eks husværet til en snekkerfamilie: Under slike forhold bodde vi altså 10 mennesker. Om nettene lå mor og far i dobbeltsenga si, to unger lå i hver si feltseng, tre lå i en sofa og Gerda, Ragnhild og jeg lå på flatseng. Det siste synes jeg var best. Vi hadde madrasser fylt med høvelflis som far hadde brakt hjem fra arbeidet. På dem var det godt å ligge. Man venner seg imidlertid til det utroligste, og trangboddheten ble nok ofte sett på som et uunngåelig og naturlig onde. Av og til kan prioriteringene virke merkelige. Det fortelles for eksempel fra Sagene, hvor mange bodde i egne småhus på to og tre rom, at det ene rommet ofte ble stående som stasstue og bare brukt på søndager. Mange av kvinnene hadde tjent som piker i fine vestkantfamilier og ville kanskje ha en finere standard enn det var grunnlag for. Den sosiale boligbygginga skjøt fart i årene før og etter andre verdenskrig, men det var stort sett to- og treromsleiligheter som ble bygd. Trangboddheten var så innarbeida at man gjerne tok den med seg til sitt nye husvære. I Nordre Åsen borettslag ble det for eksempel satt opp som et mønster at en nygift familie kunne dele en trerommer med svigerforeldrene, og en familie flyttet med sine tre voksne sønner fra en romslig leilighet på Torshov til en toroms på Carl Berner for å få bad og do inne. En slik trangboddhet førte ikke bare til dårlig hygiene og sykdomsspredning - spredningen av tuberkulose skyldtes i stor grad slike forhold, men det sosiale livet led selvsagt også under dette. Ungene hadde ingen plass å gjøre lekser og mannfolka søkte ofte tilflukt på sjappene. De skyldte sikkert på kona - den gangen også - men som arbeider-kvinnene sa i en uttalelse: tænk over hva det vil si å skape et hyggelig hjem av et litet rum og et enda mindre kjøkken og ofte ikke det spor av klædesskott! Seksuallivet var nok heller ikke lett å praktisere under slike forhold, men man visste råd: Det var nok ikke først og fremst religiøse hensyn som fikk rørleggere og bryggesjauere fra Grünerløkka og Torshov til å sende ungene på søndagsskolen, men snarere muligheten til et par timer for seg selv på søndags formiddag 19

20 ANNONSE BLAD B RETURADRESSE: Stiftelsen Bæk Tømrer og Snekkernes Feriefond Møllergt Oslo Synfiber Workwear Synfiber er en av Norges ledende leverandører av profil- og yrkesklær. Selskapet ble etablert i 1963 og har over 40 års erfaring innen produktutvikling, produksjon, salg og distribusjon av profil-, yrkes- og vernebekledning. Synfiber leverer et fullsortiment av arbeidstøy tilpasset alle årstider, har bred dekning i Norge og markedsfører i dag sine produkter i de fleste europeiske land. SYNFIBER KONFEKSJON AS Professor Birkelands vei 35 Postboks 12 Leirdal, 1008 Oslo Telefon: Telefaks:

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Tømrer og Byggfagforeningen Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Oslo/ Bæk - November/desember 2010 Denne rapporten tar opp: - Bakgrunnen for prosjektet - Opplegget for pilotprosjektet

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Internasjonalt arbeidsmarked møter nasjonalt boligmarked. Susanne Søholt, NIBR Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo-frokost 31. mai 2012

Internasjonalt arbeidsmarked møter nasjonalt boligmarked. Susanne Søholt, NIBR Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo-frokost 31. mai 2012 Internasjonalt arbeidsmarked møter nasjonalt boligmarked Susanne Søholt, NIBR Anne Mette Ødegård, Fafo Fafo-frokost 31. mai 2012 Arbeidsinnvandring fra EU/EØS til hele Norge 1.1.2012: Gamle EU-land 126

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober

Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Ekstraordinært årsmøte Norsk Papillon og Phalene Klubb 12.oktober Sak 3 orientering om regnskap 2013 I protokoll fra årsmøte i NPPK 27. april 2014 fikk interimstyret bl.a. i oppdrag å «gjøre nødvendige

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Bas konferanse FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG!

Bas konferanse FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG! ARTIKKEL Artikkel FØRST I NORGE MED TARIFFAVTALE PÅ ET GOLFANLEGG! Bas konferanse Per Horst og Per Arne Røring ved Grenland Golfklubb, er de to første Green Keepere i Norge som har tariffavtale med Fellesforbundet.

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag Vedtekter for Målekontoret Byggfag 1 NAVN OG SETE Organisasjonens navn er Målekontoret Byggfag Organisasjonens sete er i Oslo. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge VEDLEGG 2 Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring

Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Line Eldring Fagorganisering og arbeidsinnvandrere: Resultater fra survey i Oslo-området Line Eldring Fafo Østforum 26. juni 2007 Organisasjonsgraden i EU og Norge Frankrike Spania Tyskland Nederland Portugal Storbritannia

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Publisert: VG 21. oktober 2000 Journalist: Per Valebrokk Verdens Gang Samfunnsavdelingen Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 00 00 00 Telefaks: 22 00 06

Detaljer

Org.nf C;(g.n,o. ; NO 955 600 436 MVA MOTTATT 6 SEPT 2010. ARBUSuiPARTEMENTET

Org.nf C;(g.n,o. ; NO 955 600 436 MVA MOTTATT 6 SEPT 2010. ARBUSuiPARTEMENTET - NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEG1ANENTERPRISE Po; 5e5 se Posro/Arktess Postboks 5250 Majorstuen NO-0303 Oslo Norway Tariffnemnda Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 4:11ress M%Cdelthuns

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING

OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING OM VIDEREFØRING AV OVERGANGSREGLENE OG MULIGHETER FOR EN STERKERE LOVGIVNING FOR Å MOTVIRKE SOSIAL DUMPING Innledning Landsmøtet i Fellesforbundet i 2003 gikk inn for at Norge, som en overgangsordning,

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Påstand om diskriminering - ulike arbeidsvilkår - nasjonal opprinnelse

Påstand om diskriminering - ulike arbeidsvilkår - nasjonal opprinnelse Vår ref.: Dato: 09/1916 17.08.2012 Påstand om diskriminering - ulike arbeidsvilkår - nasjonal opprinnelse Sammendrag To polske statsborgere kom til Norge for å arbeide for Adecco Norge AS, divisjon bygg

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 1 / 5 Bad: 3 Pool: Nei Sea avstand: 250 m Starter på: 7,000 {gallery}vfr/dubrovnik5{/gallery}

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet. vår innsats mot sosial dumping. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet og vår innsats mot sosial dumping FAFO-konferanse torsdag 1. februar 2007 Arbeidstilsynet Vaktbikkja trengs I dag møter vi mange utfordringer i norsk arbeidsliv: For mange er utenfor! Kvinner

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2010

Hovedtariffoppgjøret 2010 Her NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF Nr. 59 desember 2009 Hovedtariffoppgjøret 2010 LO Stat-leder Morten Øye på tariffkonferansen i Larvik i november. F lere av de tillitsvalgte i TAF har i november deltatt

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Vår rolle AID utredet muligheten for å innføre et solidaransvar der oppdragsgiver hefter direkte for

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS TANNLEGEREISER TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.390,- per person Pris per voksen når to deler leilighet.

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer