STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale Saksnr Innhold 04/2012 Referater og orienteringer 18/2012 Møteplan /2012 Arbeidstilsynets tilsyn Pikåsveien bofellesskap. Vedlegg unntatt offentlighet iht. Offl. 13/Fvl /2012 Eventuelt Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke bibliotek og på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den Erlend Larsen ordfører /s/ Lisbeth Benserud møtesekretær

2 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1903 Saksbehandler: Nina Merete Flakstad Referater og orienteringer Saksnr Utvalg Møtedato 04/2012 Administrasjonsutvalget Rådmannens innstilling:

3 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1688 Saksbehandler: Bjørg Ebeltoft Møteplan 2013 Saksnr Utvalg Møtedato 13/2012 Brukerrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne /2012 Eldrerådet /2012 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur /2012 Hovedutvalg Plan og Miljø /2012 Administrasjonsutvalget /2012 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Forslag til møteplan for 2013 for kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, hovedutvalgene, eldreråd og brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtas. Vedlegg: MØTEPLAN 2013.doc Dokumenter i saksmappen Kalender for Sammendrag: Det er satt opp 6 ordinære kommunestyremøter for 2013, samt en møterunde som avholdes dersom det er meldt tilstrekkelig antall saker (kommunestyre ). Kommunestyrets og kontrollutvalgets møter er lagt til mandager. Eldrerådets, brukerrådets, hovedutvalgenes og formannskapets møter er lagt til onsdager. Torsdager er innenfor arbeidstiden avsatt til samarbeidsmøter med for eksempel KS og 12K. Pga. endring i Planloven er tiden mellom formannskapets og kommunestyrets behandling av budsjettet økt fra 15 til 30 dager.

4 Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Kommunestyret vedtar hver høst møteplan for kommende år. Det er viktig at samtlige råd og utvalg innretter seg etter kommunestyrets møter. Faktiske opplysninger Som hovedregel innstiller hovedutvalgene direkte til kommunestyret. Saker som gjelder bl.a. økonomiplan og årsbudsjett skal først innom formannskapet, evt. personalforvaltning og organisering skal først innom hovedutvalg for administrasjon. Formannskapet legger fram forslag for kommunestyret til handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Planloven (2008) krever 30 dagers offentlig ettersyn når handlingsprogram og økonomiplan samordnes. For oppsett av møteplan for 2013 er følgende hensyntatt: Strategikonferanse 12K for formannskap og rådmannens ledergruppe mars. Felles formannskapsmøte Andebu og Stokke 5. mars Politisk strategikonferanse juni. Uke 8 er avsatt til vinterferie, uke 13 er avsatt til påskeferie og uke 40 er avsatt til høstferie. Juli og august er i utgangspunktet møtefrie (for eldrerådet og brukerrådet foreslås første møte etter sommerferien 28. august). Siste møte før jul er reservert behandling av neste års budsjett, handlingsprogram og økonomiplan. Møteplanen for 2013 er satt opp tilsvarende som møteplan for 2012, med 6 møterunder og mulighet for en ekstra møterunde (kommunestyrets møte 6. mai) dersom det skulle være behov for det. Følgende møteplan foreslås: Se vedlagte møteplan.

5 Vedtatt møteplan deles ut i fargekopier. Juridiske grunnlag Barn- og unges interesser Miljøkonsekvenser HMS/Folkehelse Økonomiske konsekvenser Ingen. Vurdering og konklusjon Forslag til møteplan for 2013 vedtas.

6 MØTEPLAN FOR 2013 (Vedtatt av kommunestyret...) Oppdatert : Rådmann i hende Utsending Eldreråd & Brukerråd Adminutvalg Kontrollutvalg Hovedutvalg Formannskap Kommunestyre Strategikonferanse 12K: , Rica Park Hotel Sandefjord Felles formannskapsmøte Andebu og Stokke: Erfaringsmessig få saker kan evt avlyses Politisk strategikonferanse: Budsjett Vinterferie: UKE 8: Møtestart Kommunestyre: kl Møtestart Hovedutvalg ADM: kl Påsken: UKE 13: Møtestart Formannskap: kl Møtestart Hovedutvalg: kl Høstferie: UKE 40: Møtestart Kontrollutvalg: kl Møteplan 2013 Utskrift pr

7 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1679 Saksbehandler: Anne Omli Arbeidstilsynets tilsyn Pikåsveien bofellesskap Saksnr Utvalg Møtedato Kontrollutvalget 19/2012 Administrasjonsutvalget Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg1-4.Pikåsveien bofellesskap.pdf Dokumenter i saksmappen Sammendrag Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i Pikås bofellesskap. Resultatet fra tilsynet legges fram for Administrasjonsutvalget og Kontrollutvalget til orientering. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Arbeidstilsynet hadde tilsyn i Pikåsveien bofellesskap (vedlegg 1) De varslet at de ville se nærmere på følgende temaer: Utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet Arbeidsgivers HMS-opplæring Arbeidsgivers rolle knyttet til et inkluderende arbeidsliv Verneombudets roller, opplæring og medvirkning knyttet til et inkluderende arbeidsliv Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne Sykefraværsrutiner og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Samarbeidet med godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsavtaler Under tilsynet ville arbeidstilsynet undersøke om virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. I tilsynsrapport datert skriver Arbeidstilsynet at de vurderer å gi pålegg til virksomheten (vedlegg 2). De sier videre at dersom kommunen vurderer at beskrivelsen av påleggene ikke er korrekt, eller har kommentarer vil de ha en tilbakemelding innen Arbeidstilsynet varslet 5 pålegg: 1. HMS arbeide risikovurdering

8 2. HMS arbeide tiltak og handlingsplan 3. Bedriftshelsetjeneste bistand til påleggsgjennomføring 4. Opplæring av arbeidstakere som leder andre arbeidstakere 5. Verneombud tid Avdelingsleder er nytilsatt i mai, og har således ikke rukket å sette seg inn i alle rutiner. Seksjonssjef var på ferie under tilsynet. Ved rådmannens gjennomgang av påleggene viser det seg at virksomheten har samtlige rutiner og prosedyrer i orden. Dette kommenteres i brev av til Arbeidstilsynet (vedlegg 3). Påleggene kommenteres punkt for punkt, samtidig som kommentarene dokumenteres. 1. I tilbakemeldingen ble det redegjort for at det har vært risikovurdert og utarbeidet egne rutiner og prosedyrer i forhold til hver enkelt tjenestemottaker for å forebygge uønskede hendelser for både ansatte og tjenestemottakere. Det er i tillegg utarbeidet egen rutine med prosedyre for alle HMS-avvik for ansatte. 2. I tilbakemeldingen ble det redegjort for at det er utarbeidet handlingsplaner med planlagte tiltak. 3. I tilbakemeldingen ble det redegjort for bedriftshelsetjenestens bistand. 4. I tilbakemeldingen ble det redegjort for at avdelingsleder er påmeldt HMSopplæring for ledere ved Bedriftshelsen I tilbakemeldingen blir det redegjort for at verneombudet blir gitt nødvendig tid til å utføre vernearbeidet i arbeidstiden ved at verneombudet blir frikjøpt ved behov. I tillegg ble det redegjort for verneombudets medvirkning i HMS-arbeidet og hvilke møter verneombudet innkalles til/deltar i. På bakgrunn av tilbakemeldingen trekker arbeidstilsynet i brev av tilbake alle 5 varsler om pålegg (vedlegg 4). Juridiske grunnlag Økonomiske konsekvenser Barn- og unges interesser Miljøkonsekvenser HMS/Folkehelse Vurdering og konklusjon Saken tas til orientering.

9 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr Saksbehandler: Eventuelt Saksnr Utvalg Møtedato 20/2012 Administrasjonsutvalget Rådmannens innstilling:

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 21.08.2007 kl. 13.15 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 21.08.2007 kl. 13.15 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 1/09 DRIFTSREDUKSJONER 2/2 2/09 FINANSSTRATEGI 7/7 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP ETTERSENDTE SAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i møterommet til Organisasjons- og personalavdelingen. 20.11.2012 kl. 12.00 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer