HMS i Hydro Energi Styring av risiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS i Hydro Energi Styring av risiko"

Transkript

1 HMS i Hydro Energi Styring av risiko Jan Helge Mårdalen/Hilde V Nordh PTK 4.Mars 2014 (1)

2 Hydro Energi Kraftproduksjon i Norge - Norges nest største operatør av vannkraftverk Sogn Telemark Røldal-Suldal Skafså Vigeland Opererer 20 Kraftstasjoner i Norge Middelproduksjon 10.1 TWh 35 aggregater / 1900 MW

3 Hva har vi lært av vår historie? 01 (3)

4 Svandalsflona rasulykke tid 13:23 lørdag 9. mai 2009 Dette er ingen øvelse! En person bekreftet omkommet og en savnet på Svandalsflona 10. Mai 2009

5 Refleksjoner En førstehjelp eller fraværsskade er en ubehagelig opplevelse for ansatte, ledere og organisasjonen En dødsulykke er en fundamentalt annen situasjon. Da handler det er virkelig om mennesker, fremtiden og deres familier. Plutselig er ikke de organisatoriske konsekvenser og ubehag viktig lengre. Jeg vet hva jeg aldri vil oppleve igjen! Alvorlig skadde mennesker eller dødsulykker må unngås for enhver pris! Men, i den virkelige verden er vi nødt til å håndtere restrisikoen ved aktiviteter

6 Risikostyring i daglig drift 02 (8)

7 HMS i Hydro og HMS handlingsplan HMS i Hydro handler om: Planlegging, oppfølging og lederskap. Stort HMS fokus i design, bygging, drift og vedlikehold oppfølging av leverandører beredskap HMS plan Totaloversikt over alle planlagte HMS aktiviteter for året 5 av aksjonene er inkludert i HMS-KPIen

8 KPI 6: HMS Forebyggende aktiviteter i 2013 C E Mål: Oppfylle HMS 0-strategien KPI description Strong focus on fulfilling 0-strategy in HSE 0 TRI 0 new work related illnesses arised 0 critical environmental incidents 0 critical security incidents Measured as: 626 HSE incidents 550 SJA 56 security related incidents 75 environmental incidents 12.5%-improvement in WERA 5 of 5 goals to be achieved Actions: An activity plan promoting the KPI has been made and will be followed up by management and AMU. The following 5 actions must also be achieved to ensure a green KPI: Plan for internal revisions fulfilled Yearly revision of environmental aspects carried out Improvement of risk management according to detailed action plan Common policy and standard for LOTO established Plan for emergency and first aid exercises fulfilled # of Incidents '10 '11 '12 J F M A M J J A S O N D Prev. Yrs Actual Target # of Security incidents '10 '11 '12 J F M A M J J A S O N D Prev. Yrs Actual Target # of SJA (Safe Job Analysis) '10 '11 '12 J F M A M J J A S O N D Prev. Yrs Actual Target # of Environmental incidents '10 '11 '12 J F M A M J J A S O N D Prev. Yrs Actual Target WERA Improvement in % '10 '11 '12 J F M A M J J A S O N D Prev. Yrs Actual Target

9 Oppdatering av risikoregister Risikoregisterne i Kraftproduksjon ble etablert i perioden og oppdatert første halvår 2013 Eksisterende Hazop-analyser og RRR (3. person sikkerhet) ble revidert og satt sammen til et dokument som tilfredsstiller NVEs krav til ROS-analyse

10 WERA og TVA Trussel og sårbarhetsanalyse (TVA, security) for alle produksjonssteder og hovedkontor WERA Improvement in % '10 '11 '12 J F M A M J J A S O N D Prev. Yrs Actual Target Risikovurdering av arbeidsmiljø (WERA) > 20% forbedring i 2013

11 Gjennomføringsrisiko i prosjekter og vedlikehold 03 (13)

12 Fysisk operasjonell prosessforståelse er kritisk for identifisering av risiko. Eiers kompetanse er avgjørende Hva kan skje? Konsekvenser for personer, anlegg og omgivelser Tapte inntekter Enlinjeskjema elektro Basic physics, technology Prosessflytskjema vannveier Bygnings og tunneltegninger Lokalkunnskap Geografisk Teknisk

13 Gjennomføringsrisiko (PP-HMS-P-24) AO-team Notifikasjon Vedlikeholdsleder Risikovurdering, AO lav risk middels risk høy risk Lokal ledelse Risikovurdering, ledelse lav risk middels risk høy risk Sammenstilling i HP og gjennomgang av ledelse Prosjektleder RRR Foranalyse Hazop Byggemøter, oppstartsmøter og sikkerhetsgjennomgang Riskregister Oppslag på arbeidsstedet Riskregister leverandør Kontraktsetablering Kompetansevurdering CV nøkkelpersonell Underleverandører Kontrakt HMS-plan Riskregister SOP AT SJA Oppstartmøte med gjennomgang av riskregister Plan for detaljerte risikoanalyser Utførelse SJA Kommunikasjon og HMS informasjon til alle prosjektdeltagere Ekspertverifisering Detaljerte analyser RRR Hazop Energikontroll Arbeidsinstruks med sikker metode for jobben Kommunikasjon og identifikasjon av risikoer og sikker metode for jobben er avgjørende for å unngå ulykker!

14 Risikoregister, energikontroll, sikker metode for jobben Energikontroll Farebeskrivelse, barrierer Instruks for vannfylling Sikker metode for jobben - flere Detaljert risikoanalyse Høyspenningsanlegg DG1-DG4 Studier/kontrakt Etablere risikoregister DG4-DG5 Gjennomføring Energikontroll, sikker metode for jobben

15 Energikontroll Spesiell fokus: Vann under høyt trykk, høyspenningssystemer, arbeid i sjakter, stein og snøras Linjeledelsen signerer og sørger for detaljert signering av utførte tiltak og oppdatering av dokumentet ved endringer

16 Energikontroll skisser Avløp fra Mår kraftverk. Inntil 27,5 m3/s Vannstandsovervåkning Møsvatn av DHE. Fare for overløp evt. behov for flomtapping fra Møsvatn vil bli varslet til RO2. Dam Dale Ved avslag Mæl tar det ca 1 minutt før det begynner å renne over dam Dale. Det tar ca. 6-7 minutter før vannmengden er så stor nedstrøms dam Dale at det er farlig og umulig å oppholde seg i elveleiet. Det vil gå inntil 70 m3/s over dam Dale ved avslag Mæl. Ennå mer ved stor vannføring i Måna. Sikkerhetsbarrierer Symbolforklaring Arbeids sted Overløp Vannfylt tunnel RO2 må ikke oppbevare mer utstyr i elveleiet enn strengt nødvendig for de pågående arbeider. RO2 må utarbeide en evakueringsinstruks og beredskapsplan for evt. avslag Mæl. Måna Elv / bekk / kanal Luke/bjelkestengsel Moflåt Avløp fra Moflåt. kraftverk Inntil 76 m3/s Bygging av ny dam Dale Tilløpstunnel Mæl 1. Vannstanden i magasin Dale senkes med ca. 30 cm i forhold til normalnivå, dvs senkes til ca. kote 235, Det etableres ekstra vannstandsvarsling i magasin ved dam Dale. (Lydsirene, SMS). 4. DHE ringer RO2 ved utfall Mæl Begge segmentlukene i dam Dale er stengt og sikret mot utilsikta åpning. Mæl kraftverk Produksjon inntil 110 m3/s Arbeidsområder: 1. Bygging av ny dam nedstrøms eksisterende dam

17

18

19 A/E tillatelse, SJA og LOTO Alt arbeid i Hydro krever en Arbeids- og entretillatelse (A/E-tillatelse) som i de aller fleste tilfeller utdypes med en risikovurdering, en sikker jobb analyse, av arbeidsoperasjonen. Dokumentet definerer linjeansvaret i hvert enkelt arbeidsoppdrag Ved utstedelse av A/E tillatelse og SJA blir det samtidig gjort en vurdering av hvordan maskiner og utstyr skal sikres mot uventet energiutløsning, Lock Out Tag Out (LOTO). Ved bruk av LOTO skal alle som er involvert i arbeidsoperasjonen låse av utstyret med sin personlige hengelås.

20 Sikkerhetshuset Grønn sone 04 (22)

21 Hva har vi jobbet med i HMS de siste årene? 5S Risikostyring Øvelser og opplæring WERA SJA og notifikasjoner A/E-tillatelser (23)

22 Et utvalg av alvorlige hendelser og skader Ansatte tatt av snøskred i Sogn 2013 Skade på fot Svelgfoss 2010 Kuttskade Nesflaten 2013 Fall i trapp Mofåt 2012 HRI i Valldalen 2008 Kuttskade ved bruk av gjerdesag Nesflaten 2009 (24) Henger med snøscooter veltet, Nesflaten 2012

23 PÅSTAND: På tross av systematisk HMS arbeid og gode system, er hovedårsaken til hendelsene våre menneskelige feilvurderinger eller -handlinger (25)

24 Sikkerhetshuset, en modell for helhetlig sikkerhetstenking Tak Reisverk G Grunnmur

25 Sikkerhetshuset, en modell for helhetlig sikkerhetstenkning Tak Det skal være en sikker måte å utføre hver jobb på! Reisverk G Pass på hverandre! Teamavtaler, involvering av alle Grunnmur Pass på deg selv! Sett deg inn i gjeldende regler, følg reglene Tenk selv, vurder løpende jobb sikkert! Grønn sone

26 Grønn sone pass på deg selv! Å være i grønn sone betyr at man til enhver tid har en tenkt sikkerhetssone rundt seg slik at man unngår å: - skade seg selv - skade andre - ødelegge maskiner eller utstyr Å være i grønn sone betyr at man løpende vurderer risiko slik at den grønne sonen forblir intakt. Hvordan sikre at vi alle har en robust grønn sone?

27 (29)

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

TQM Partners vårsamling

TQM Partners vårsamling TQM Partners vårsamling Porsgrunn 29 30.5.13 Helge Lund Roger Solheim helge.lund@improx.no roger.solheim@improx.no +47 907 21 994 +47 911 46 438 HMS-MINUTT Rømningsvei Observasjoner på veien hit i dag

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

FITS Kontinuitetsstyring

FITS Kontinuitetsstyring FITS Kontinuitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS kontinuitetsstyring Innhold KONT 1 Introduksjon... 1 KONT 2 Oversikt... 1 KONT 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer