HMS I STATNETT. - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar. Jan Roald Bjørkli HMS-sjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS I STATNETT. - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar. Jan Roald Bjørkli HMS-sjef"

Transkript

1 HMS I STATNETT - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar Jan Roald Bjørkli HMS-sjef

2 3/1/12 2

3 HMS i forberedningsfasen forankring, våre krav og forventninger 3/1/12 3

4 3/1/12 4

5 I Statnett har HMS topp prioritet HMS er forankret hele veien fra styret ned og ut i organisasjonen Statnetts null-filosofi skal bidra til å forhindre; En hver ulykke En hver skade på personell En hver skade på eiendom og andre materielle verdier Unødig miljøbelastning HMS er et lederansvar HMS er først på agendaen i alle møter 3/1/12 5

6 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning HMS i alle faser 3/1/12 6

7 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Alle muligheter Nettløsninger Trasemuligheter Ytre miljø: Landskap, kulturminner, -miljø, naturmiljø, friluftsliv SHA: Personsikkerhet ved ulike alternativer (anleggs- og driftsfasen). 3/1/12 7

8 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Trasebearbeiding Konsekvensutredning Registrering av grunn- og rettighetshavere Grovprosjektere Masteplasser Visualisering (bilde og VR) Klimatiske forhold Ras-/skredfare Anleggsmetode Seksjonering, behov for vinsj-/bremsplasser Byggesesonger Krysninger Driftserfaring Lokalkunnskap Gode løsninger med tanke på: Personsikkerhet Miljøhensyn 3/1/12 8

9 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Mastene dimensjoneres for montasjesituasjonen Hvordan skal mastene bygges? Festepunkter for longline, jekker, taljer etc. Hvordan kan montøren sikres ved arbeid i høyden? Forskriftskrav om aktiv og passiv sikring. Hvordan skal montøren plassere seg ved mottak av hiv? Krefter og vekter (linemontering) Sikkerhet under bygging f.eks. bygging parallelt med eksisterende ledning 3/1/12 9

10 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning SHA-plan Organisering Risikoforhold Krav til arbeidsplassen Hjelm, personlig verneutstyr, synlighetsklær HMS-opplæring, førstehjelp, driftsforskrifter Kontroll av maskiner og utstyr Risikovurdering, SJA Insitamenter og sanksjoner Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Konsesjonsvilkår Miljørestriksjoner (fugl, rein, etc.) Statnett pålagte krav Bøtelegging Stans i arbeidet 3/1/12 10

11 HMS i gjennomføringsfasen hva gjør vi og hva forventer vi av våre leverandører? 3/1/12 11

12 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Bare risiko Overordnet risikovurdering Fundamentering Mastemontasje Linemontasje Risikovurdering info til tilbydere Risiko- og usikkerhetsanalyse 3/1/12 12

13 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Byggherrens påse-plikt Påse-plikten kan ivaretas med en formell revisjon, eller en uformell undersøkelse. Sjekke om leverandørens HMSsystem for anleggsplassen tilfredsstiller våre krav. Leverandør skal ha tilbakemelding om systemet tilfredsstiller våre krav, eller om det er mangler som må rettes opp. Gjennomføre Kick-Off møter med leverandører. Delta på leverandørens oppstartsmøte med egne medarbeidere. 3/1/12 13

14 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Byggherrens påse-plikt hvordan følger vi dette opp? Aktuell dokumentasjon: Aktuelle stikkprøver på arbeidsplass: Leverandørens policy for kost, losji Undersøke boforhold og diett ID-kort at de foreligger og er gyldige Arbeidsavtaler og oppholdstillatelser Intervju av leverandørens arbeidere og Oppfyllelse av relevante tariffer og byggeplassledelse minstelønnsbestemmelser Det er vanlig å undersøke om Sertifikater og kursbevis som dokumentasjonen stemmer overens med dokumenterer opplæring de faktiske forhold Sertifikater og kontrolldokumenter Delta på den SJA-er for maskiner og utstyr Delta på kritiske aktiviteter, følge opp at Bemanningsliste risikoreduserende tiltak gjennomføres slik Risikovurdering det er beskrevet i SJA Sikker jobb-analyse Delta på vernerunder Plan for vernerunder Sjekk at aksjoner fra vernerunder blir utført Rapport fra vernerunder Sjekk av avspasering og hviletid i hht. Arbeidsplaner arbeidsmiljøloven er ivaretatt via arbeidsplaner 3/1/12 14

15 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Sikker jobb analyse Når: Ved aktiviteter som innebærer fare Ved krav om SJA, for eksempel ved krav i SHA-plan Endring av planlagte arbeidsoperasjoner, gjennom nye momenter Minst en på arbeidslaget ønsker SJA Hvem: ALLE som skal delta i forberedelsene og gjennomføring av arbeids-operasjonen ALLE skal signere på SJA-en SJA skal dokumenteres 3/1/12 15

16 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Andre ting som har høyt fokus Kjøring SKAL foregå i transportløyper Vi SKAL prøve å unngå terrengskader Forbudt å brenne avfall Det skal utarbeides avfallsplan, og avfall skal kildesorteres og sendes til godkjent avfallsmottak. 3/1/12 16

17 BP0 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Mulighets- og alternativstudie Utvikle konsept, avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring Avslutning Elsikkerhet arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg Alt arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg er regulert av FSE I tillegg er det utarbeidet egne instrukser knyttet til dette i Statnett. Høyspenning kan være livsfarlig Personell som skal arbeide på eller nær ved høyspenningsanlegg skal gjennomgå eget elsikkerhetskurs på forhånd. Gjennomføres typisk som e-læringskurs hos Trainor Leder for sikkerhet (LFS) vil utpekes der det foregår arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg 3/1/12 17

18 Hva Statnett forventer Sette egen sikkerhet først Bruke påbudt verneutstyr Være rollemodeller, påtale farlige forhold og brudd på reglement Varsle, rapportere og følge opp alle uønskede hendelser 3/1/12 18

19 HMS - et absolutt krav Statnett er en profesjonell byggherre, og vil veilede og støtte den som får oppdraget. Statnett vil ikke tolerere brudd på regelverk, det vil få konsekvenser. I verste fall vil dette kunne medføre at Statnett bryter kontrakten med sine leverandører, eller ber hovedleverandør bryte kontrakter med sin underleverandører. 3/1/12 19

20 Dødsulykke 4. november 2011 ble Statnett rammet av en arbeidsulykke med dødelig utfall Personen som omkom tilhørte vår hovedleverandør på prosjektet Sauda Liastølen 3/1/12 20

21 HMS først og fremt for vår egen del! Eit tryggjingsdikt Eit liv eg kunne berga då, men eg såg bort og let han gå. Eg brydde meg, det var'kje det. Eg hadde tid og eg var der. Men skulle eg gjera meg til narr, og krangla om eit regelverk? Han hadde gjort jobben før, skulle eg tyna hans humør? Å ta den sjansen kan gå an, slik hadde eg gjort, - da visste han. Eg aksla meg og gjekk min veg, han kjende risken slik som eg. Så tok han sjansen; eg såg bort. Og lot han døy, gjort er gjort. Eit liv eg kunne berga då, men eg såg bort og let han gå. Kvar gong no, eg ser hans viv. Eg veit, eg kunne frelst hans liv. Den skulda ber eg støtt, ho brenn. Men du treng ikkje dela den. Ser du ein risk som andre vel, som visst set deira liv på spel. Eit spørsmål frå deg, eit ord, kan tyda liv for dei på jord. Eit liv eg kunne berga då, men eg så bort og let han gå. (Opphav: Ukjent) 3/1/12 21

22 Et prosjekt er ikke vellykket hvis vi har hatt alvorlig personskade - selv om tid, kost og kvalitet er oppfylt. 3/1/12 22

23 Takk for oppmerksomheten!

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015

Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012

TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 14.30 To sikkerhetsbarrierer gjennom hele jobben - Barrieresetting - Holdninger - Utfordringer - Tiltak TO SIKKERHETSBARRIERER GJENNOM HELE JOBBEN 04.05.2012 1 Innlegg på HMS-seminar Paul Olsnes, BKK Nett

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer